Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009"

Transkript

1 ÖZET Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009 İnsani Gelişme Raporu web sayfası: Engelleri aşmak: Göç ve insani gelişme Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009 Dünya eşitsizliklerle dolu. Dünyanın dört bir yanındaki birçok kişi için, hayatta kalma ya da iyi bir yaşam sürme olanaklarını arttırmak adına, doğduğu şehirden veya köyden göç etmek, kimi zaman en iyi, kimi zaman da tek seçenek olabiliyor. Göç, bireylerin ve ailelerin gelirini, eğitimini ve sosyal katılımını geliştirmek ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak konusunda son derece etkin bir rol oynuyor. Ama aslında göçün değeri bundan da öte; çünkü nerede yaşayacağına karar verebilmek, insanın özgürlüğünün en temel unsurlarından biri. Dünyada birden fazla göçmen profili var. Gerek kendi ülkeleri içinde gerek ülkeler arasında yer değiştiren yaklaşık bir milyar insan arasında, meyve toplayıcılardan hemşirelere, siyasi mültecilerden inşaat işçilerine, akademisyenlerden bilgisayar programcılarına çeşit çeşit insan yer alıyor. Ulusal sınırların içinde ya da dışında, göç edenler bir umut ve belirsizlik yolculuğuna çıkıyor. Birçok kişi daha iyi olanaklar peşinde, kendi becerilerini gittikleri ülkedeki kaynaklarla bütünleştirmeyi ve böylece hem kendileri hem de çoğu zaman beraberlerinde götürdükleri aile bireyleri için kazanımlar sağlayabilmeyi umut ederek yer değiştiriyor. Gerek göç veren, gerekse göç alan toplumların tamamı göçten yarar sağlıyor. Bu bireylerin çeşitliliği ve göç olgusunu düzenleyen kurallar, özellikle de küresel piyasalardaki durgunluğun tam ortasında, göçü günümüzün en karmaşık meselelerinden biri haline getiriyor., daha iyi göç politikalarının insani gelişmeye nasıl katkıda bulunabileceğini sorguluyor. Öncelikle kim, nereye, neden ve ne zaman göç ediyor gibi sorularla göçün ana hatlarını belirleyip, sonra da yer değiştirmenin hem göçmenler ve aileleri, hem de göç veren ve göç alan ülkeler üzerindeki geniş kapsamlı etkilerini analiz ediyor. İnsanların sahip oldukları seçenekleri ve özgürlükleri genişletebilmek için devletlerin sınırları içinde ve ötesinde yer değiştirme kısıtlamalarını kaldırmalarını savunuyor. Göçmenlerin gittikleri yerlerde erişebildikleri olanakları artıracak pratik önlemlerin, hem göç alan hem de göç veren toplumlara büyük faydası olacağını savunuyor. Raporda sözü edilen reformlar sadece göç alan ülkelerin hükümetlerine değil, aynı zamanda göç veren ülkelerin hükümetlerine, dahası özel sektör, dernekler ve sivil toplum örgütleri gibi diğer aktörler ve göçmenlerin kendilerine de yol gösteriyor. Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009, insani gelişmeyi, dünya çapında gittikçe karmaşıklaşan göç hareketlerinden herkes için en büyük kazanımları elde etme arayışında olan siyaset belirleyicilerin gündeminin merkezine yerleştiriyor. COVER_CC.indd 1 8/17/09 4:42:06 PM

2 ÖZET Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009 Engelleri aşmak: Göç ve insani gelişme 1

3 Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009 u hazırlayan ekip Direktör Jeni Klugman Araştırma Francisco R. Rodríguez yönetiminde, Ginette Azcona, Matthew Cummins, Ricardo Fuentes Nieva, Mamaye Gebretsadik, Wei Ha, Marieke Kleemans, Emmanuel Letouzé, Roshni Menon, Daniel Ortega, Isabel Medalho Pereira, Mark Purser ve Cecilia Ugaz (2008 Ekim ine kadar direktör yardımcısıydı). İstatistikler Alison Kennedy yönetiminde, Liliana Carvajal, Amie Gaye, Shreyasi Jha, Papa Seck ve Andrew Thornton. Ulusal İnsani Gelişme Raporu ve Ağı Eva Jespersen (İnsani Gelişme Raporları Ofisi Direktör Yardımcısı), Mary Ann Mwangi, Paola Pagliani ve Timothy Scott Yaygınlaştırma ve İletişim Marisol Sanjines yönetiminde, Wynne Boelt, Jean-Yves Hamel, Melissa Hernandez, Pedro Manuel Moreno ve Yolanda Polo. Yapım, çeviri, bütçe ve operasyon ve idare Carlotta Aiello (yapım koordinatörü), Sarantuya Mend (operasyon müdürü), Fe Juarez-Shanahan ve Oscar Bernal. 2

4 Küresel İnsani Gelişme Raporu 2009 İçindekiler Önsöz Teşekkür Kısaltmalar GENEL BAKIŞ BÖLÜM 1 Özgürlük ve göç: Göç insani gelişimi nasıl destekler 1.1 Hareket edebilmek önemlidir 1.2 Seçim ve bağlam: insanların neden yer değiştirdiğini anlamak 1.3 Gelişme, özgürlük ve göç 1.4 Bizim katkımız BÖLÜM 2 Hareket halindeki insanlar: Kim, nereye, ne zaman ve neden göç ediyor 2.1 Günümüzde göç 2.2 Geride bıraktıklarımız Uzun erimli bakış Yirminci yüzyıl 2.3 Politikalar ve göç 2.4 İleriye bakış: Kriz ve sonrası Ekonomik Kriz ve krizden çıkış olanağı Demografik trendler Çevresel faktörler 2.5 Sonuçlar BÖLÜM 3 Yer değiştirenlerin akıbeti 3.1. Gelir ve geçinme Brüt gelire etkiler Yer değiştirmenin finansal maliyetleri 3.2 Sağlık 3.3 Eğitim 3.4 Toplumsal güçlenme, yurttaşlık hakları ve katılım 3.5 Olumsuz etmenlerden kaynaklanan sonuçları anlamak Güvensizlik göçü tetikleyince Gelişme amaçlı yerinden edilme İnsan ticareti 3.6 Genel etkiler 3.7 Sonuçlar BÖLÜM 4 Göç veren ve göç alan yerler üzerindeki etkiler 4.1 Göç veren yer üzerindeki etkiler Hane düzeyinde etkiler Toplumsal ve ulusal düzeyde ekonomik etkiler Sosyal ve kültürel etkiler Göç ve ulusal kalkınma stratejileri 4.2 Göç alan yer üzerindeki etkiler Toplam ekonomik etkiler İş gücü piyasası üzerindeki etkiler Hızlı kentleşme Mali etkiler Göçle ilgili algılar ve endişeler 4.3 Sonuçlar BÖLÜM 5 İnsani gelişmeye katkı sağlayacak politikalar 5.1 Çekirdek reform paketi Yasal kanalları serbestleştirme ve basitleştirme Göçmenlerin temel haklarının güvence altına alınması Göç işlemlerinin maliyetini azaltmak Göçmenler ve göç alan toplumların kazanımlarının geliştirilmesi İç göçten yararlanmak Göçün ulusal kalkınma stratejilerinin bir öğesi haline getirilmesi 5.2 Reform için siyasi elverişlilik 5.3 Sonuçlar Notlar Kaynakça İSTATİSTİKÎ EK Tablolar Okuyucu rehberi Teknik not İstatistikî terimlerin ve göstergelerin tanımı Ülke sınıflandırması 3

5 Engelleri aşmak: Göç ve insani gelişme Meksika nın kırsal kesiminde yoksul bir ailede doğan Juan ı ele alalım. Juan ın ailesi onun sağlık hizmetlerini ve eğitimini zorlukla karşılayabiliyordu. Juan 12 yaşında ailesinin geçimine katkıda bulunmak için okulu bıraktı. 6 yıl sonra daha yüksek bir ücret ve daha iyi olanaklar peşinde Kanada ya amcasının yanına gitti. Kanada da ortalama yaşam süresi Meksika dan 5 yıl daha uzun, aynı zamanda kişi başına gelir de 3 kat daha yüksek. Juan Kanada da geçici olarak çalışabilecekler arasına seçildi ve bir süre sonra kalıcı ikamet hakkı kazanarak nihayetinde bir girişimci oldu. Şu anda Kanada da doğanlara da istihdam sağlayan bir işletmenin sahibi. Juan, her yıl göç ederek yeni olanaklar ve özgürlüklerle karşılaşan, kendilerinin yanı sıra hem doğdukları, hem geldikleri ülkeye kazanımlar sağlayan milyonlarca örnekten biri. Başka bir örnek olarak Bhagyawati yi ele alalım. Kast sisteminin alt sınıfına mensup bu kadın, Hindistan ın kırsal bir bölgesi olan Andhra Pradesh te yaşıyor. Her yıl çocuklarıyla beraber 6 aylığına Bangalor kentine giderek inşaatlarda çalışıyor ve günde 60 rupi (1,20 ABD doları) kazanıyor. Çocukları şantiyeden çok uzakta olduğu ve yerel dili bilmedikleri için Bangalor da okula gidemiyor. Bhagyawati nin gıda yardımı veya sağlık hizmetlerine erişim hakkı olmadığı gibi kayıtlı olduğu bölge dışında yaşaması oy kullanmasını da engelliyor. Kendi ülkesi içinde göç eden milyonlarca insan gibi, onun da hayatını iyileştirmek için, daha iyi olanakların peşinde başka bir şehre taşınmanın dışında pek bir seçeneği yok. Dünya eşitsizliklerle dolu. İnsani gelişme açısından ülkelerin kendi içinde ve diğer ülkelerle aralarındaki büyük farklılıklar, 1990 yılında yayımlanan ilk rapordan bu yana İnsani Gelişme raporlarında yinelenen ana tema olageldi. Bu yılın raporunda ilk defa göç konusunu ele alıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan birçok insan için doğdukları şehirden veya köyden taşınmak, olanaklarını iyileştirmek için çoğu zaman en iyi, zaman zaman da tek seçenek oluyor. Göç kişinin gelirini, sağlık ve eğitim olanaklarını arttırmakta son derece etkin bir rol oynuyor. Ama aslında göçün değeri bundan da öte: Nerede yaşayacağına karar verebilmek, insanın özgürlüğünün en temel unsurlarından birini oluşturuyor. Ulusal sınırların içinde ya da dışında, göç edenler umut ve belirsizlikle dolu bir yolculuğa çıkıyor. Birçok kişi, kendi becerilerini gittikleri ülkedeki kaynaklarla bütünleştirmeyi ve böylece hem kendileri hem de çoğu zaman beraberlerinde götürdükleri ya da arkalarından gelecek aile bireyleri için kazanımlar sağlayabilmeyi umut ederek daha iyi olanaklar peşinde yer değiştiriyor. Başarılı oldukları takdirde, girişim ve çabaları, hem geride bıraktıkları hem de yeni yerleştikleri toplumlara fayda sağlayabiliyor. Fakat ne yazık ki göçmenlerin hepsi başarılı olamıyor. Aile ve arkadaşlarını geride bırakan göçmenler yalnızlıkla karşı karşıya kalabiliyor, yeni gelenleri istemeyen kişi veya grupların arasında kendilerini dışlanmış hissedebiliyor, işlerini kaybedebiliyor, hasta olabiliyor ve böylece başarılı olmalarını sağlayacak çeşitli destek hizmetlerine erişim sağlayamayabiliyorlar yılı Küresel İnsani Gelişme Raporu, daha iyi göç politikalarının insani gelişmeye nasıl katkıda bulunabileceğini sorguluyor. İnsanların sahip oldukları seçenek ve özgürlükleri genişletebilmek için devletlerin sınırları bünyesinde ve ötesinde yer değiştirme kısıtlamalarını kaldırmalarını savunuyor. Göçmenlerin gittikleri yerlerde erişebildikleri olanakları artıracak pratik önlemlerin, hem göç alan hem de göç veren toplumlara büyük faydası olacağını öne sürüyor. 4

6 İnsanlar neden ve nasıl yer değiştiriyor? Göç hakkında tartışmalar genelde gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika ve Avustralya-Asya ya olan akımları hareket noktası olarak alıyor. Oysa dünyadaki göçlerin çoğu, bırakın gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere gitmeyi, bir ülkeden diğerine bile olmuyor. Göç eden insanların çok büyük bir çoğunluğu, kendi ülkeleri sınırları dahilinde yer değiştiriyor. Muhafazakar bir tanımla, biz ülke içi göçmenlerin yaklaşık 740 milyon civarında, yani ülkeler arası göçmenlerin neredeyse 4 katı olduğunu tahmin ediyoruz. Bir ülkeden diğerine göç eden insanların ise yaklaşık üçte biri, yani 70 milyondan daha az insan gelişmekte olan bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye göç ediyor. Dünyadaki 200 milyon uluslararası göçmen, gelişmekte olan bir ülkeden diğerine veya gelişmiş ülkeler arasında yer değiştiriyor (Harita 1). İç ya da uluslarası göçmenlerin çoğu daha yüksek gelir, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha rahat erişim ve çocukları için daha iyi bir gelecek gibi kazanımlar elde ediyor (Şekil 1). Göçmenlerle yapılan anketlerde göçün beraberinde getirdiği uyum sürecine ve çeşitli engellere rağmen Şekil 1 Kaynak: Ortega (2009). Okullaşmadan kaynaklı kazanımlar insani gelişme endeksi (İGE) düşük olan ülkelerden gelen göçmenler arasında en yüksek Göç veren ülkenin İGE kategorisine göre göçmenlerin göç veren ve göç alan ülkelerdeki brüt okullaşma oranı, 2000 sayımı Düşük İGE (47% ye %95) Göçmenlerin göç veren ülkedeki okullaşma oranı Not: Brüt toplam okullaşma ilk, orta ve yüksek öğrenimi kapsar. Orta İGE (66% ya %92) Yüksek İGE (77% ye %92) Göçmenlerin göç alan ülkedeki okullaşma oranı Çok Yüksek İGE (92% ye %93) Harita 1 Göçün büyük çoğunluğu aynı bölge içinde gerçekleşiyor Uluslararası göçmenlerin doğdukları ve göç ettikleri ülkeler, 2000 yılı Kuzey Amerika Avrupa Asya Latin Amerika ve Karayipler Afrika Okyanusya 2007, İnsan Gelişme Endeksi Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük Ülke büyüklükleri 2007 nüfuslarına göre oranlanmıştır Bölgeler Kuzey Amerika Avrupa Okyanusya Latin Amerika ve Karayipler Asya Afrika Göçmen Sayısı (milyon) Bölge içi göç Kaynak: Göç Kalkınma Araştırma Merkezi 2007 verilerine göre İnsan Gelişme Raporu ekibinin tahminleri 5

7 Şekil 2 Göç alan ülkede bölge bakımından ortalama fark çoğunun gittikleri yerlerde mutlu olduğu bildiriliyor. Göç edenler gittikleri yere tamamen yerleştikleri zaman, yerel sakinlere nazaran derneklere, dinsel ve benzeri topluluklara üye olmaya daha yatkınlar. Yine de elde edilen kazançlarla vazgeçilenler arasında bir alışveriş söz konusu ve göçün getirilerinin dağılımı da son derece eşitsiz. Güvensizlik ve çatışma yüzünden yerinden olmuş kişiler daha farklı güçlüklerle karşı karşıyalar. Vatandaşı olduğu ülkenin dışında yaşayan mülteci sayısı tahmini olarak 14 milyon, Göçten en yüksek kazanımı yoksullar sağlayabilecekken... Göç veren ve göç alan ülke İGE leri arasındaki fark Afrika Göç veren ülke İGE Latin Amerika ve Karayipler Asya Avrupa Kaynak: Göç Kalkınma Araştırma Merkezi 2007 veri tabanına göre İnsani Gelişme Raporu ekibinin tahminleri Not: Ortalamalar Kernel yoğunluk regrasyonu kullanılarak tahmin edilmektedir. Kuzey Amerika Okyanusya yani dünya çapında göç eden toplam kişi sayısının %7 si. Bunların çoğunluğu kaçtıkları ülkeden fazla uzaklaşmayıp, ülkelerindeki koşullar dönmelerine elverişli hale gelinceye dek kamplarda yaşasa da, yılda yarım milyon kişi gelişmiş ülkelere gidip sığınma hakkı arıyor. Bu rakamdan çok daha fazlası, yaklaşık 26 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Bu kişiler, her ne kadar sınırları geçmemiş olsalar da evlerinden uzakta, çatışma veya doğal afetlerle kıvranan bir ülkede, büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Diğer bir korunmasız grup, insan ticaretinin nesnesi olan insanlardan (çoğunlukla genç kadınlardan) oluşuyor. Genelde daha iyi yaşam vaatleriyle kandırılan bu grup, özgür iradeleriyle değil, zaman zaman şiddet ve cinsel tacizin de eşlik ettiği baskılar altında göç ediyor. Bununla birlikte genelde insanlar kendi iradeleriyle daha varsıl yerlere doğru göç ediyor. Uluslararası göçmenlerin dörtte üçü geldikleri ülkeden daha yüksek insani gelişmeye sahip bir ülkeye gidiyor (Şekil 2). Yine de, gerek gitmeye çalıştıkları ülkeye girişlerine engel oluşturan birtakım politikalar gerekse yer değiştirirken sahip oldukları kaynaklar bakımından büyük ölçüde kısıtlanmış durumdalar. Yoksul ülkelerdeki kişilerin göç oranı en düşük: örneğin Avrupa ya göç eden Afrikalıların oranı yüzde 1 den daha az. Tarihsel ve güncel kanıtlar da gelişme ve göçün paralelliğine işaret ediyor: İnsani gelişme düzeyi düşük bir ülkede ortalama dış göç oranı %4 ün altında iken, bu oran insani gelişme düzeyi yüksek olan ülkelerde %8 den daha yüksek (Şekil 3). Şekil 3 en az göç edenler de yoksullar. İGE ve gelir bakımından dışa göç oranları Göç veren ülke İGE grubu bakımından medyan dışa göç oranları Düşük İGE Orta İGE Yüksek İGE Çok yüksek İGE Medyan dışa göç oranı (%) Kaynak: Göç Kalkınma Araştırma Merkezi 2007 verilerine göre İnsani Gelişme Raporu ekibinin tahminleri Gelişmekte olan ülkelere Gelişmiş ülkelere Göçün önündeki engeller Göç akımlarını arttırması beklenebilecek faktörlere rağmen, uluslararası göçmenlerin dünya nüfusundaki payı son 50 yılda %3 civarında seyrediyor. Gelişmiş ülkelerdeki yaşlanan nüfus ve gelişmekte olan ülkelerdeki genç ve artmakta olan nüfus gibi demografik trendler, büyüyen istihdam olanakları, ucuzlayan iletişim ve ulaşımla birleşince göçe olan talep arttı. Bununla beraber, göç etmek isteyenler devletlerin önlerine çıkardığı engellerle giderek daha çok karşılaşmaktalar. Geçtiğimiz yüzyılda, ulus devletlerin sayısı dört kat artıp neredeyse 200 e ulaşarak geçilmesi gereken sınır sayısını yükseltti. Politika değişiklikleri, ticaretin önündeki engelleri azaltırken göç ölçeğini daha da kısıtladı. Göç önündeki 6

8 engellerin, gelişmiş ülkelerdeki işgücü talebine karşın, özellikle vasıfsız işçiler için daha yoğun olduğunu söylemek mümkün. Uygulanan politikalar genellikle iyi eğitimli kimselerin ülkeye girişini sağlamaya yönelik: Örneğin okumaya gelen öğrencilerin mezuniyetten sonra ülkede kalmalarına izin veriliyor ya da mesleki uzmanlığı olan kişiler aileleriyle birlikte gelip yerleşmeleri için davet ediliyor. Devletler, vasıfsız işçiler konusunda çok daha çelişkili davranıyor. Bu işçilerin statüsü ve onlara yaklaşım tarzı, ideal ölçülerin çok altında. Birçok ülkede, tarım, inşaat, üretim ve hizmet sektörlerindeki istihdam olanakları vasıfsız göçmenler tarafından doldurulmuş durumda. Buna rağmen devletler zaman zaman geçici ve kayıt dışı işçilere, isteğe göre açılıp kapatılan bir musluktan akan su gibi davranarak, çoklukla daha az eğitimli insanları ihtiyaca göre ülke içine ya da dışına sevk etmeye çalışıyorlar. Günümüzde tahminen 50 milyon insan kendi ülkesinin dışında kayıt dışı işçi statüsünde ikamet ediyor veya çalışıyor. Tayland ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkeler izinsiz çalışan çok sayıda işçiye müsamaha gösteriyor. Bu işçiler kendi ülkelerindekinden daha yüksek ücretler ödeyen işlerde çalışsa da, ülkenin kendi yurttaşlarıyla aynı işleri yapıp aynı vergileri ödemelerine rağmen, genelde temel hizmetlere ulaşamadıkları gibi, sınır dışı edilme gibi risklerle karşı karşıyalar. İtalya ve İspanya gibi bazı devletler vasıfsız göçmenlerin toplumlarına olan katkılarının farkına varıp bu insanları kayıtlı çalışan statüsüne alıyor. Benzer şekilde, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin tarım ve benzeri sektörler için iyi kurgulanmış dönemsel göçmen programları bulunuyor. Vasıflı göçmenlerin göç alan ülke için arz ettikleri değer konusunda fikir birliği sağlanmışken, vasıfsız göçmen işçiler büyük tartışmalara yol açıyor. Bu göçmenlerin istihdamdaki boşlukları doldurarak yerel işçileri işlerinden edip ücretleri düşürdüklerine dair inanış oldukça yaygın. Göçmen akınlarıyla ilgili diğer kaygılar arasında suç artışı riski, yerel hizmetlerin üzerine binen ek yük ve toplumsal ve kültürel bütünlüğün kaybedilmesinden duyulan endişeler bulunsa da bu kaygılar çoğu zaman abartılı. Araştırmalar, bazen göçün belli şartlar altında benzer vasıflara sahip yerel işçiler için olumsuz etkileri olduğunu gösterse de, bulguların büyük kısmı bu etkilerin genellikle önemsiz olduğunu, hatta bazı bağlamlarda hiç söz konusu olmadığını gösteriyor. Göç lehine tezler Bu rapor, göçmenlerin yerel sakinler üzerinde sıfır ya da çok az bir maliyet yaratırken ekonomik üretimi arttıracağını savunuyor. Hatta göçmenlerin varlığı, örneğin göç alan ülkelerdeki annelere çocuk bakımında destek olarak onların ev dışında çalışmalarını sağlamak gibi, daha geniş çapta olumlu etkilere bile yol açabilir. Göçmenlerin çoğu, gelir merdivenini tırmanmak için gerekli dil ve benzeri yetilerini geliştirirken gittikleri yere kendiliğinden uyum sağlıyor. Bu da, 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri ndeki İrlandalı göçmenlerin durumunda olduğu gibi, göçmenlerin asimile olmayacakları yönündeki korkuların bugün de aynı derecede yersiz olduğunu gösteriyor. Bununla beraber birçok göçmen, yerel hizmetlere yerel halkla eşit şartlarda ulaşmalarını zorlaştıran ve bazen de engelleyen sistemik dezavantajlarla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunlar, özellikle geçici ve kayıt dışı işçiler tarafından çok daha şiddetli bir biçimde hissediliyor. Göçün etkileri, göçmenlerin geride bıraktıkları ülkelerinde, elde edilen yüksek gelirler ve artan tüketim, daha iyi eğitim ve sağlık hizmetlerin yanı sıra kültürel ve toplumsal düzeyde daha geniş biçimde yansıyor. Göç en dolaysız biçimiyle, geride kalan aile üyelerine gönderilen döviz havaleleriyle göç veren ülkeye yarar getiriyor. Öte yandan, gönderilen paralar harcandıkça ülkedeki kişilere iş olanağı yaratarak ve ülke dışından gelen fikirlerle birlikte davranış değişiklikleri yaratarak daha geniş bir çerçeveye yayılıyor. Özellikle kadınlar, bu sayede geleneksel rol kalıplarına girmeye zorlanmaktan kurtulabiliyorlar. Bu etkilerin yönü ve çapı göç edenin kimliğine, yurt dışında ne kadar tutunabildiğine, para, bilgi ve fikir akımları aracılığıyla kökleriyle ilişkisini sürdürüp sürdüremediği gibi faktörlere dayanıyor. Göçmenler örneğin Hindistan ın Kerala veya Çin in Fujian bölgeleri gibi belli yerlerden büyük rakamlarla geldikleri için bölgesel topluluk düzeyindeki etkileri, ulusal düzeyden daha büyük olabiliyor. Bununla beraber, uzun vadede, göç kaynaklı fikir akımları, tüm ülke çapında toplumsal normlar ve sınıf yapıları üzerinde kapsamlı etkiler oluşturabiliyor. Vasıfların ülke dışına akışı, özellikle eğitim ve sağlık gibi hizmetlerinin sağlanması bakımından, bazen olumsuz olarak görülebiliyor. Durum böyleyken bile, en iyi çözüm, düşük ücretler, Göçün önündeki engeller düşürülerek ve göçmenlere gösterilen yaklaşımda iyileştirmelere gidilerek insani gelişmede büyük kazanımlar sağlanabilir. 7

9 Kutu 1 Temel Reform Paketi yetersiz finansman ve zayıf kurumlar gibi temelde yatan yapısal problemlere yönelik politikalar oluşturmak. Vasıflı çalışanların kaybının vebalini çalışanların bizzat kendilerine yüklemek en önemli noktanın göz ardı edilmesine neden oluyor. Böylece, çalışanların göç etmelerine getirilecek kısıtlamalar ters tepmekle kalmayıp onların en temel insan haklarından biri olan ülkesini terk etme hakkı da yadsınmış oluyor. Bunların yanında uluslararası göç, iyi yönetilse dahi, ulusal bir insani gelişim stratejisi oluşturmaya yetmiyor. Birkaç istisna dışında (çoğunlukla nüfusun %40 ının ülke dışına göç ettiği küçük ada devletleri gibi) dışa göç bir ulusun tamamının kalkınma olanaklarını şekillendiremez. Göç, en iyi ihtimalle, yoksulluğu azaltmak ve insani gelişmeye katkıda bulunmak için daha geniş çaplı yerel ve ulusal çabaların yanında tamamlayıcı rol oynayan bir yol olabilir. Bu çabalar, bugün her zamanki kadar hayati önem taşımaktadır. Raporun yazıldığı sırada dünya son elli yıldan fazladır görülen en şiddetli ekonomik krizlerden biriyle karşı karşıya bulunuyor. Küçülen ekonomiler ve işten çıkarmalar göçmenler de dahil olmak üzere milyonlarca işçiyi etkiliyor. Bizler süregelen bu düşüşün, hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışan işçilere kazanımlar sağlayacak ve onları göçmen karşıtı tepkilerden koruyacak, göçmenlere yönelik yeni bir düzeni hayata geçirmek için fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Krizin atlatılmasıyla beraber, son elli yıldır göçü tetikleyen trendler tekrar su yüzüne çıkarak daha fazla insanı göç etmeye sevk edecek. Hükümetlerin buna hazırlık olarak gerekli önlemleri almaları hayati önem taşıyor. Engelleri aşmak altı temel öğeden oluşan temel bir reform paketi ortaya koymaktadır. Her bir öğe kendi başına yararlı olmakla birlikte, tümünün bir arada uygulanması göçün insani gelişme üzerindeki etkilerini azami düzeye çekmeye yarayacaktır. 1. Vasıfsız işçilerin yurt dışında iş arayabilmesini sağlayacak yasal kanalların serbestleştirilmesi ve basitleştirilmesi; 2. Göçmenlerin temel hakların güvence altına alınması; 3. Göçle ilintili işlem maliyetlerinin düşürülmesi; 4. Hem göç alan toplumların hem de göçmenlerin elde edeceği kazanımların zenginleştirilmesi; 5. Ülke içi göçün yararlarının önünün açılması; 6. Göçün ulusal kalkınma stratejilerinin kilit unsurlarından biri haline getirilmesi Bizim önerimiz Göçün önündeki engeller kaldırılarak ve göçmenlere daha olumlu bir yaklaşım geliştirilmesi sağlanarak insani gelişime büyük katkılarda bulunulması mümkün. Bu katkıları gerçekleştirmek için cesur bir vizyon gerekli. Bu rapor, göçmenlere, toplumlara ve ülkelere önemli faydalar sunacak kapsamlı bir reform paketinin gerekliliğini savunuyor. Önerimiz göç gündeminin daha iyi politikaların hayata geçirilebileceği en önemli iki boyutunu inceliyor: Ükeye giriş hakkı ve giriş sonrası yaklaşım. Önerdiğimiz temel reform paketinde ortaya konan reformların vaat ettiği orta ve uzun vadeli kazanımlar var (Kutu 1). Söz konusu reformların muhatabı yalnızca göç alan ülkenin devleti değil, aynı zamanda göç veren ülkenin devleti, diğer temel oyuncular (özellikle özel sektör, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları) ve bireysel olarak göçmenlerin ta kendileri. Siyasal belirleyiciler ortak sorunlarla karşılaşsalar da, doğal olarak kendi ülkelerine uygun, yerel ve ulusal koşullara dayanan değişik göç politikaları tasarlamak ve uygulamak durumundalar. Yine de, birtakım dikkat çeken iyi uygulamalar daha yaygın olarak benimsenebilir. Biz tek tek de benimsenebilecek, ancak bütünleşik bir yaklaşım ile bir arada kullanılırsa insani gelişme üzerindeki olumlu etkilerini katlayabilecek 6 önemli reformun altını çiziyoruz. İşçilerin göç edebilmesi için varolan giriş kanallarının açılması, göçmenlerin temel haklarının güvence altına alınması, göçün işlem maliyetlerinin düşürülmesi, hem göç alan toplumlara hem de göçmenlere yarar sağlayacak çözümlerin bulunması, insanların kendi ülkeleri içinde yer değiştirmelerinin kolaylaştırılması ve göçün ulusal kalkınma stratejilerinde merkezi bir yere konması insani gelişime tamamlayıcı katkılar sağlayacaktır. Temel reform paketi, var olan kayıtlı giriş kanallarını açmak için 2 seçeneğin altını çiziyor: Tarım ve turizm gibi sektörlerde mevsimsel iş programlarının tam anlamıyla genişletilmesini öneriyoruz. Bu planlar, çeşitli ülkelerde halihazırda başarı sağlamış bulunuyor. İyi uygulamalar bu müdahalenin, Yeni Zelanda örneğinde olduğu gibi, temel ücret garantilerinin, sağlık ve güvenlik standartlarının ve yeniden gelip çalışabilme olanaklarının tasarlanması ve 8

10 uygulanmasında, göç veren ve alan ülke devletlerinin yanı sıra sendikalar ve işverenleri de kapsamasını öngörüyor. Aynı zamanda, yerel talebin var olması şartıyla vasıfsız işçiler için vize kontenjanlarının arttırılmasını öneriyoruz. Geçmiş deneyimlere bakılarak bu alandaki iyi uygulamalar arasında şunlar sayılabilir: Göçmenlere işverenlerini değiştirme hakkı (işveren değiştirilebilirliği) tanınması, göçmenlere kalış sürelerini uzatma hakkı tanınması ve nihayetinde sürekli ikamet hakkı edinmelerinin yolunun açılması, vize süresince gidiş-dönüş olanakları sağlayan düzenlemeler yapılması ve İsveç in geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği reformda olduğu gibi, biriken sosyal güvenlik primlerinin transferine izin verilmesi. Göç alan ülkeler, istenilen göçmen sayısına toplumsal tartışmalara açık ve farklı görüşleri dengeleyici politik süreçler sonunda karar vermelidir. Giriş yapanların sayısı, işveren talebine bağlı şeffaf mekanizmalarla ve ekonomik koşullara göre konacak kotalarla belirlemelidir. Göç alan yerlerde, göçmenler çoğu zaman temel insan haklarını ihlal eden muamelelere maruz kalır. Hükümetler, göçmen işçileri koruyan uluslararası sözleşmeleri onaylamamış olsa bile, işyerlerinde göçmenlere eşit işe eşit ücret, insanca çalışma koşulları ve örgütlenme gibi hakların tanınmasını sağlamalıdır. Hükümetlerin ayrımcılığın önünü almak için hızlı davranmaları gerekebilir. Göç veren ve alan ülkelerin devletleri işbirliğine giderek, ülke dışında kazanılan vasıfların tanınmasını kolaylaştıracak adımlar atabilirler. Süregelen ekonomik durgunluk, göçmenleri daha da korumasız hale getirdi. Göç alan ülke devletlerinin bazıları göçmen yasalarını göçmen haklarını ihlal edecek şekilde uygulamaya başladı. İşten çıkarılan göçmenlere başka işveren bulmaya fırsat vermek (veya en azından ülkeden ayrılmadan önce durumlarını toparlamaları için zaman tanımak), göç veren ülkelerdeki ekonomik daralmalar da dahil olmak üzere, istihdam olanaklarının tanıtımını yapmak ekonomik durgunluğun var olan ve olası göçmenlere yüklenen orantısız maliyetlerini azaltabilecek önlemler olabilir. Uluslararası göç söz konusu olduğunda, ulusal sınırları geçmek için gerekli evrakları temin etmenin ve idari işlemleri tamamlamanın çoğu zaman oldukça yüksek ve kişilerin ekonomik durumlarıyla ters orantılı (vasıfsız kişiler ve kısa dönemli çalışanlar için daha yüksek) olan maliyetleri, kayıt dışı göç ve insan kaçakçılığı gibi istenmeyen etkilere yol açabiliyor. Her on ülkeden birinde pasaport maliyetinin kişi başına gelirin %10 undan fazla olduğu düşünülürse, bu maliyetlerin göç oranlarıyla ters orantılı olmasına şaşırmamak gerekir. Hem göç alan ülkeler, hem de göç veren ülkeler, süreçleri basitleştirip evrak maliyetini düşürebilirler. Aynı zamanda iki taraf işbirliğine giderek aracı hizmetlerin geliştirilmesini ve düzenlenmesini sağlayabilir. Göçmenlerin rahatça yerleşmelerine ve uyum sağlamalarına olanak tanıyacak önlemlerin alınması hayati önem taşıyor, ama yeni katıldıkları toplumların temel hizmetlere olan talep artışının kendileri üzerinde haksız bir yük yarattığı duygusuna olanak tanımamak de eşit derecede önemli. Bunun yerel yönetimlerin boyunu aşan bir sorun oluşturduğu durumlarda, ek mali bütçe aktarımları gerekli olabilir. Göçmen çocukların eğitime eşit erişim sağlamaları ve gerektiği durumda entegre olmaları ve yaşıtlarına yetişmeleri için destek almaları onların başarı şansını arttırırken, gelecekte bir alt sınıfın Tablo 1 İGE Kategorileri Kaynak: Freedom House (2009). Ülkelerin üçte birinden fazlası iç göç hakkını önemli ölçüde kısıtlıyor İGE kategorisine göre iç ve dış göç üzerindeki kısıtlamalar Çok Kısıtlayıcı Hareketlilikteki kısıtlamalar Az Kısıtlayıcı Toplam 9

11 Kapsamlı kalkınma çabalarının yerine geçmese de, göç, özellikle gelişmekte olan ülkelerde geçim kaynaklarını çeşitlendirmek ve iyileştirmek isteyen haneler ve aileler için hayati önem taşıyan bir strateji olabilir. oluşmasını da engelleyecektir. Okulda çocuklara verilecek dil eğitiminin yanı sıra, benzer bir eğitimin yetişkinlere de hem işyerleri aracılığıyla hem de ev dışında çalışmayan kadınlara da ulaşabilecek özel çabalarla verilmesi mutlak bir gerekliliktir. Bazı durumlarda ayrımcılıkla mücadele etmek, toplumsal gerilimleri gidermek ve göçmenlere karşı şiddet eylemlerini önlemek daha aktif çaba gerektirebilecektir. Sivil toplum ve devletler, farkındalık yaratma kampanyaları gibi, ayrımcılıkla baş etmelerine olanak tanıyacak geniş bir deneyim yelpazesine sahiptir. Dünyadaki merkezi planlama ekonomilerinin çoğunun çökmüş olmasına karşın, şaşırtıcı bir şekilde devletlerin üçte birlik bir kısmı, iç göçe karşı fiili engeller uyguluyor (Tablo 1). Kısıtlamalar, hala Çin de olduğu gibi, genelde yerel bölgede kayıtlı olmayanların temel hizmetlere erişim haklarının ve bu haklardan yararlanmalarının aksaması biçiminde gerçekleşiyor. Temel hizmetlerin tedarikinin eşit şekilde sağlanması, raporun iç göçmenler konusunda başlıca önerilerinden birini oluşturuyor. Eşit muamele, geçici ve mevsimlik işçiler ve ailelerinin yanı sıra çalışmaya gittikleri bölgeler için olduğu kadar, göçmenlerin eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşabilmek amacıyla yer değiştirmek zorunda kalmamaları açısından kendi memleketlerinde insanca hizmet alabilmelerini sağlamak için de son derece önemli. Kapsamlı kalkınma çabalarının yerine geçmese de, göç, özellikle gelişmekte olan ülkelerde geçim kaynaklarını çeşitlendirmek ve iyileştirmek isteyen haneler ve aileler için hayati önem taşıyan bir strateji olabilir. Devletlerin bu potansiyelin farkına varıp göçü ulusal kalkınma politikalarının diğer unsurlarıyla entegre etmeleri gerekmektedir. Deneyimlerin ortaya koyduğu kritik bir diğer nokta ise, ulusal ekonomik şartların ve güçlü kamu kurumlarının, göçten sağlanabilecek kazanımların hakkıyla hayata geçirilmesine olanak tanıması bakımından önemidir. Bundan sonraki yol Bu gündemi hayata geçirmek güçlü, aydın bir liderliğin yanı sıra toplumla iletişim kurup göçe ilişkin gerçekler konusunda toplumun farkındalığını artırmak yönünde kararlı bir çaba da gerektirecektir. Göç veren ülkeler açısından, göç profilinin, faydalarının, maliyetlerinin ve risklerinin daha sistematik bir biçimde ele alınması, göçün ulusal kalkınma politikalarına entegre edilmesi yolunda daha sağlam bir temel oluşturacaktır. Dışa göç, yurt içindeki hızlandırılmış kalkınma çabalarına bir alternatif olmasa da, göç, gelişmeyi tamamlayıcı ve hatta gelişmeyi ilerletici rol oynayacak fikirlere, bilgiye ve kaynaklara ulaşmayı kolaylaştırabilir. Göç alan ülkeler için, reformların nasıl ve ne zaman yapılacağı, ekonomik ve sosyal şartların, kamuoyu görüşü ile yerel ve ulusal düzeyde politik kısıtlamaları göz önünde bulunduracak gerçekçi bir değerlendirmesine bağlı olarak gerçekleşebilecektir. Özellikle çift taraflı veya bölgesel antlaşmalarla sağlanacak uluslararası işbirliği, göçün daha iyi yönetilmesine, göçmen haklarının daha iyi korunmasına ve göçmenlerin hem göç veren hem de göç alan ülkelere sağlayacağı katkıların artırılmasına öncülük edebilir. Batı Afrika ve Güney Amerika gibi bazı bölgeler serbest ticareti artırırken göçün faydalarını da büyüten serbest dolaşım bölgeleri yaratıyor. Bu bölgelerde yaratılan genişletilmiş işgücü piyasaları, göçmenlere, ailelerine ve yaşadıkları toplumlara azımsanmayacak faydalar getirebilir. Göç yönetiminin geliştirilmesine yönelik yeni bir küresel rejim yaratılması için çağrılar dile getiriliyor: 150 den fazla ülke şu anda Göç ve Kalkınma Küresel Forum una katılmış durumda. Bizim bu raporu hazırlarken gördüğümüz yeni bir trend ise benzer sorunlarla karşılaşan devletlerin benzer çözümler geliştiriyor olması Küresel İnsani Gelişme Raporu, insani gelişmeyi, dünya çapında gittikçe karmaşıklaşan göç hareketlerinden herkes için en büyük kazanımları elde etme arayışında olan siyaset belirleyicilerin gündeminin merkezine yerleştiriyor. 10

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2014 1 UN Plaza, New York, NY 10017, ABD Tüm hakları

Detaylı

çocuklar için birleşin

çocuklar için birleşin SAYILARLA DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2014 HER ÇOCUK ÖNEMLİDİR Eşitsizliklerin ortaya konulması, çocuk haklarının ileriye götürülmesi çocuklar için birleşin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI Övgü PINAR GİRİŞ Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC) ve Dünya Bankası (World Bank, WB) tarafından 2003

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ Prof. Dr. Ahmet İÇDUYGU Damla B. Aksel Eylül 2012 ANKARA Bu araştırma Uluslararası Göç Örgütü Türkiye tarafından yayımlanmıştır İçindekiler 1. Giriş - Başlıca Sorular ve Çalışmanın

Detaylı

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM Rio+20 Yolunda 1 Simon de Trey-White / WWF-UK Ot biçen kadınlar, Khata, Nepal. 2 x DÜNYAYI YAŞAYAN BİR GEZEGEN

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

UFRS cep kitapçığı 2011

UFRS cep kitapçığı 2011 UFRS cep kitapçığı 2011 Deloitte UFRS Kaynakları UFRS ye göre raporlama yapmak ve bu standartları uygulamaya geçirmek için size yardımcı olacak çok sayıda Deloitte yayını mevcuttur. Bunlardan bazıları

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Oğuz KARADENİZ * Özet: Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005 ÇOCUKLUK TEHD T ALTINDA

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005 ÇOCUKLUK TEHD T ALTINDA DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005 ÇOCUKLUK TEHD T ALTINDA Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005 Teşekkür Bu rapor, birçok kişinin ve aşağıdakiler

Detaylı

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Prof. Dr. Faruk Şen Yunus Ulusoy Cem Şentürk Essen, Eylül 2007 Önsöz Avrupa ya giden ve bugün Euro-Türkler olarak adlandırılan insanlar, ilk

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 85 Temmuz 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ AVRUPA YOLCULUĞU: VİZE SORUNU, GERİ KABUL VE SONRASI İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yönetici Özeti DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Dünya Engellilik Raporu Dünya Sağlık Örgütü 2011 Bütün hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü nün yayınlarına

Detaylı

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? DEĞERLENDİRMENOTU Haziran2014 N201421 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ali SÖKMEN 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? Günlük hayatta

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Özet Bu rapor sağlığın sosyal belirleyicileri ve inşa edilmiş çevre ile alakalı bulguları, Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler; T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik

Detaylı

Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması

Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması Rapor No. 44048 TU Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması Haziran 2008 İnsani Kalkınma Sektörü Türkiye Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası

Detaylı

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü Av.Hakan YILDIRIMOĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Endüstri Đlişkileri Müdür Yard. Giriş: Türkiye den Almanya ya 1950 li yıllardan itibaren yoğun

Detaylı

TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU 80 YAŞINDA

TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU 80 YAŞINDA Başyazı TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU 80 YAŞINDA Nail TAN * 20 Mayıs 2011 tarihinde kuruluşunun 80. yılını kutlayan Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türk ekonomi ve sosyal kültür tarihinin önemli kilometre taşlarından

Detaylı

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU TR 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU Yasal bildirim Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi nin (EMCDDA)

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: 1998-61 BİLGİ EKONOMİSİ'NDE. ELEKTRONiK TİCARET PROF. DR. NUSRET EKİN. İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESi

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: 1998-61 BİLGİ EKONOMİSİ'NDE. ELEKTRONiK TİCARET PROF. DR. NUSRET EKİN. İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESi İSTANBUL TİCARET ODASI YAYlN NO: 1998-61 BİLGİ EKONOMİSİ'NDE ELEKTRONiK TİCARET PROF. DR. NUSRET EKİN İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESi Bu eserin tüm telif hakları istanbul Tıcaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun

Detaylı

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ Werner Sengenberger 3 İÇİNDEKİLER Önsöz, FES Başkanı 4 Önsöz, DGB Başkanı 6 1 Kısaca ILO 9 2 ILO nun Kökenleri ve Gelişimi 13 3 Tarihsel

Detaylı