JÜRİ ELEME TURLARI VE ÖDÜL TUTANAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JÜRİ ELEME TURLARI VE ÖDÜL TUTANAĞI"

Transkript

1 , 18:00 Kentle KarĢıla(Ģ)ma Platformu, Çuhadaroğlu Alüminyum 2011 Öğrenci Proje YarıĢması'na katılmak üzere yollanmıģ olan projeler, raportörlüğümüzce açılarak jüri değerlendirmesine sunmak üzere hazırlanmıģtır. 58 adet proje (37 elden, 21 kargodan) raportörlüğümüzce teslim alınmıģtır. Tüm projeler raportörler tarafından rumuzları kapanacak Ģekilde sıra numarası verilerek kodlanmıģ; çizim eksikleri not edilmiģ ve sergi panolarına asılmıģtır. Ayrıca tüm katılımcı paftalarda, Ģartname doğrultusundaki çizim eksiklikleri, jüri görüģüne sunulmak üzere not edilmiģtir. Raportörler Ar.Gör. Dr. Didem Akyol ALTUN Ar.Gör. Feyzal Avcı ÖZBAKAN Ar.Gör. H.Ġbrahim ALPASLAN JÜRİ TOPLANTISI, , 11:00 Orcan GÜNDÜZ, Hikmet GÖKMEN, Özen EYÜCE, Seçkin KUTUCU, AyĢen CĠRAVOĞLU, Tamer BAġBUĞ, Ahmet YAĞCIOĞLU (14:00 itibariyle toplantıya katılmıģtır), Vedat Tokyay, (Tülin HADĠ'nin katılamayacağını bildirmesi üzerine yedek üye olarak gelen) Ayhan USTA dan oluģan 9 kiģilik jüri; Didem Akyol ALTUN, Feyzal Avcı ÖZBAKAN, H.Ġbrahim ALPASLAN' dan oluģan raportör grubuyla birlikte toplantılarına baģladı. Öncelikle, Ģartname, soru-cevaplar ve arazi haritası üzerinden genel bir irdeleme yapılarak yarıģma konusuna açılım getirildi. ÇUHADAROĞLU firmasının ürünlerinin kullanımının Ģartnamede önerilmekle birlikte zorunluluk getirilmediği konuģuldu. Bu doğrultuda taģıyıcı sistem ya da malzeme detayında böyle bir zorunluluk aranmaması gerektiğine karar verildi. Jüri, katılım sayısı ve çizim eksiklikleri konusunda bilgilendirildi. Raportörlüğe geç ulaģan projelerin, gecikmenin kargo firmalarının hatasından kaynaklaması nedeniyle, değerlendirmeye alınmalarına karar verildi. Jüri baģkanı olarak oybirliğiyle Özen EYÜCE seçildi. Ardından 1saatlik süre, kiģisel incelemelere ayrıldı. II. JÜRİ TOPLANTISI, , 14:30 Projeler üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda, YarıĢma alanındaki yolcu salonunu yıkarak öneri getirenlerin çokluğu dikkat çekti. Proje alanı olarak öngörülen liman bölgesinin içinde, iģletme tarafından gümrük-pasaport iģlemleri için kullanılan yolcu salonunun yıkılması ve yakın çevreye yapılan müdahaleler söz konusu olduğu durumlarda, önerinin gümrük iģlevini karģılayıp karģılamadığının dikkate alınmasına; ancak, fikir projesi yarıģması olması nedeniyle yaratıcı fikirlerin desteklenmesine karar verildi. JÜRİ ELEME TURLARI VE ÖDÜL TUTANAĞI 1. aģamada elemeyi gerektirecek proje görülmedi. Her proje özelinde toplu konuģmalar çerçevesinde 2. elemeye geçildi. 2. eleme sonucunda; 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 sıra nolu projeler olmak üzere 36 proje elendi ve 3. elemeye geçildi. 3.eleme sonucunda 4, 11, 12, 14, 16, 17, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 44 sıra no.lu projeler olmak üzere 13 proje elendi ve 4.tura geçildi. 4. tura kalan 9 proje içinden 6 nolu proje 6/3 oy çokluğuyla (karģı oylar: Ayhan Usta, Seçkin Kutucu, Hikmet Gökmen), 47 sıra nolu proje 6/3 oyçokluğuyla (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu), 54 sıra nolu proje 5/4 oy çokluğuyla (karģı oylar: Tamer BaĢbuğ, Seçkin Kutucu, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu) jüri özel ödülüne layık görülmüģtür. Ödül grubuna kalan 6 projenin ödül dağıtımı için oylamaya geçilmiģtir. Bunun sonucunda 1 sıra nolu proje 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: Tamer BaĢbuğ, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu) 1.lik ödülüne, 15 sıra nolu proje 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Seçkin Kutucu, Ayhan Usta) 2.lik ödülüne, 50 sıra nolu proje 6/3 oy çokluğuyla (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Ayhan Usta, Tamer BaĢbuğ) 3.lük ödülüne, 30, 33 ve 43 sıra nolu projeler oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. Ödül grubunun kimlikleri aģağıdaki gibidir: 1.lik ödülü - 1 sıra nolu, rumuzlu proje Sinan Azizağaoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf) 2.lik ödülü - 15 sıra nolu, rumuzlu proje Bahtiyar Gelyagil (ODTÜ, 4.sınıf), Melih Emre Acar (ODTÜ, 4.sınıf) 3.lük ödülü - 50 sıra nolu, rumuzlu proje Hande Bilgi Orhan (ĠTÜ, 4.sınıf), Gamze BaĢak Orhan (ĠTÜ, 2011 mezunu) Mansiyon - 43 sıra nolu, rumuzlu proje Ferhat Bulduk (YTÜ, 4.sınıf), Ayça Yazıcı (ĠTÜ, 4.sınıf) Mansiyon - 30 sıra nolu rumuzlu proje Rafet Utku (MSÜ, 4.sınıf), Aydın ÖzgüneĢ (ODTÜ, 4.sınıf) Mansiyon - 33 sıra nolu rumuzlu proje Deniz Hancıoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf), Emir Atakan Yılmaz (ĠTÜ, 3.sınıf) Jüri Özel Ödülü - 47 sıra nolu rumuzlu proje Berrin Özdemir (ĠYTE, 4.sınıf), Endam Özkaya (ĠYTE, 4.sınıf) Jüri Özel Ödülü - 54 sıra nolu rumuzlu proje Emre Akın (MSÜ, 4.sınıf), Oğuzhan Abdik (MSÜ, 4.sınıf) Jüri Özel Ödülü - 6 sıra nolu rumuzlu proje Hakan Kılınç (YTÜ, 4.sınıf), Ġlknur Karlı (YTÜ, 4.sınıf), Yasemin Güler (YTÜ, 4.sınıf)

2 II. ELEME GEREKÇE RAPORU (Sıra no.'ya göre) 2- Biçimlenmeye iliģkin sıkıntılar taģıması, kentle iliģkisinin zayıf bulunması, karģıla(ģ)ma temasına iliģkin net ve anlaģılır bir kurgusunun olmaması doğrultusunda 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 3- Plan Ģeması ve üçüncü boyutta net ve yalın kurgusu, iskeleyi denizin içine doğru 'parçalayarak eritme' fikri olumlu bulunmuģ; ancak iç mekan çözümlerindeki yetersizlikleri nedeniyle 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 5- Önerilen binanın kente sırtını dönerek bir duvar yaratması, kentle iliģki kuramaması ve iç mekân çözümlerindeki yetersizlikleri olumsuz bulunmuģ; bu doğrultuda 'karģıla(ģ)ma' kavramıyla bağlanamadığı gerekçesiyle 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 7- Denizin üstünde kıyı kullanımına iliģkin önerileri ve modüler bir üreme sistemi önermesi olumlu görülmüģ; ancak önerilen üst örtülerin insan ölçeğiyle iliģkisinde naif kalması, mekân yaratma gücünün zayıf oluģu ve üçüncü boyutta yarattığı imaj sorunlu görülerek 8/1 oy çokluğu ile elenmiģtir. 8- Denizin üstünde seyyar bir sergileme olanağı sunması, turiste Körfez boyunca farklı noktaları deneyimletmesi olumlu görülmekle birlikte, üçüncü boyutta kitle kurgusunun yetersizliği, yarıģma programını ve KarĢıla(Ģ)ma Platformu temasını karģılamadığı gerekçesiyle 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 9- Sadece yanaģan gemiye dönük, kente sırtını dönen kurgusu; kentlinin denizle olan iliģkisini kesen, geçirgen olmayan, araya duvar ören biçimlenme olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğu ile elenmiģtir. 10- BaĢarılı kitle kurgusuna rağmen, yapının gelen turist kitlesini karģılamak için kenarda kalması, sadece istenilirse uğranabilecek Ģekilde konumlanması, kentle yeterli iliģki kuramaması ve cephe hattında da kapalılıkları olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğuyla elenmiģtir. 13- Modüler bir üreme sistemi önermesi olumlu görülmekle birlikte, kare modüllerin üreme biçimlerinde ve iģlevsel iliģkilerde sıkıntılar görülmüģtür. Kıyıya getirdiği dolgu önerisinin gemilerin yanaģmasına engel teģkil etmesi; konumu itibariyle gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz bulunmuģ; 5/4 oy çokluğuyla elenmesine karar 18- Limanla ve yarıģmanın temasıyla bütünleģen bir yapı önerememiģ olması olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 19- Açık alan kullanımlarında ve programda yetersizlikleri, gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 20- Gemilerin yanaģtığı iç kıvrımı kapatarak önerdiği lagün olumlu görünmesine rağmen projede değerlendirilmeyen bir alan olarak kalması, gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz bulunarak 5/4 oy çokluğuyla elenmesine karar 21- Yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģkinin zayıflığı, taģıyıcı elemanları iyi değerlendirememesinin yanı sıra gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz görülmüģ, oy birliğiyle elenmesine karar 22- Ölçek sorununun yanı sıra üçüncü boyuttaki kitle kurgusu fazla katı bulunmuģ, oy birliğiyle elenmesine karar 23- Kente sırtını dönen plan kurgusu ve kentliyle kurduğu zayıf iliģkinin yanı sıra, yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 25- Ġfadesiz çizimler ve fikrinin algılatamaması nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar 26- Olumlu görünen konumuna rağmen spiral hareketin üçüncü boyutta ifadelenememesi, strüktürel zayıflıklar ve fikrin yeterince iģlenememesi nedeniyle 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 29- 'Zaman Tüneli' fikri olumlu bulunmasına rağmen, fazlasıyla içe dönük bir kurgu oluģturması ve dolayısıyla kentle etkileģiminin zayıflığı nedeniyle 5/4 oy çokluğuyla elenmesine karar 31- Konumu ve pasaport kontrolüyle kurduğu iģlevsel iliģki olumlu bulunmasına rağmen, yolcu salonu binasına eklemlenme biçimi, tünel Ģeklinde kurgulanan ana kitlenin iki yanındaki mekânlarla eklemlenme biçimi olumsuz görülmüģ; oy birliğiyle elenmesine karar 32- YeĢille kurduğu iliģki olumlu bulunmasına rağmen, projenin içinden geçen ray Ģeklindeki sergi mekanı bölücü ve tasarımı zedeleyici görülmüģ; yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 37- YarıĢma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden oy birliğiyle elenmesine karar 38- Ġfadesiz çizimler ve fikrini algılatamaması nedeniyle 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar 39- Fazlasıyla biçimsel kaygılar taģıması, tamamen kendi içine kapalı bir kurgu olulģturması ve çizimlerin yetersizliği nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar 40- Farklı geometrik arayıģlar içeren plan kurgusu ve vaziyet yerleģimi olumlu görülmesine rağmen, klasik taģıyıcılardan oluģan strüktürel çözümleme ve yapının üçüncü boyutuna iliģkin hiçbir ifadenin yer almaması olumsuz görülerek 5/4 elenmesine karar 41- Fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 42- Ölçek sorunu ve fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek oy birliğiyle elenmesine karar 45- Fazlasıyla biçimsel kaygılar taģıması ve fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek oybirliğiyle elenmesine karar 46- Fikrin yeterince iģlenememesi, sadece üst örtüyle sınırlı kalması olumsuz görülerek oy birliğiyle elenmesine karar 48- Fikrin yeterince iģlenememesi ve ifadesiz çizimler olumsuz görülerek 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 49- Fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 51-Konumu nedeniyle yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģki zayıf bulunmuģ; yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden oy birliğiyle elenmesine karar 52- Mekân oluģturma gücü zayıf bulunmuģ; yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden oybirliğiyle elenmesine karar

3 VerilmiĢtir. 53- Modüler üreme mantığı geliģebilir görülmesine rağmen, program yetersizliği ve yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar 55- YapmıĢ olduğu büyük dolguya rağmen önerdiği yapı zayıf görülmüģ; yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģki de zayıf bulunarak 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 56- Yolcu salonu ile önerdiği bağlantı olumlu görülmesine rağmen, geçiģi sağlayan tüpler ölçeksiz ve abartılı bulunmuģ, 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 57- Önerilen yapı daha çok kentlinin kullanımına yönelik görülmüģ; turiste, temaya karģılık verecek yeterlilikte bir çözüm önermediğinden 7/2 oyçokluğuyla elenmesine karar 58- Kurduğu senaryo olumlu bulunmasına rağmen, fikrin yapıya yeterince yansıtılamaması olumsuz görülerek 7/2 oyçokluğuyla elenmesine karar III. ELEME GEREKÇE RAPORU (Sıra no.'ya göre) 4- Farklı kullanımlara yönelik olacak Ģekilde çeģitlenen alternatif mekan kurgusu, gelen yolcuyu yapının içine katma konusundaki baģarısına rağmen iģlevsel çözümlerindeki eksiklikleri nedeniyle 7/2 elenmesine karar (KarĢı oylar: Özen Eyüce, AyĢen Ciravoğlu) 11- Kavrayıcı konumu ve açılım çabası olumlu görülmesine rağmen, ölçek problemi, kentle kurduğu iliģkinin sorunlu olması, kurgulanan iç lagünün kullanılamıyor oluģu, vaziyet planı düzenlemesinde tanımsız boģluklar içermesi ve fazlasıyla biçimsel kaygılar taģıması nedeniyle oy birliğiyle elenmesine karar 12- Üçüncü boyutta kitle kurgusu ve kıyı peyzajı olumlu görülmesine rağmen, hem kentli hem de turist için yapıyla iliģki kurma olanaklarının sınırlı oluģu, içe dönük mekân kurgusu ve dıģ mekânın çevre ile bütünleģmiyor olması nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar 14- Viyadüklerin değerlendirilmesi, kordonla kurulan bağlantı, üçüncü boyuttaki biçimlenme olgun bulunmasına rağmen, formsal kaygılar abartılı bulunmuģ; zeminde, denizle bağlantıyı kesen içe kapalı mekânsal kurgu, dolgunun altının değerlendirilememesi, restoran ile ana kitle arasındaki kopukluk olumsuz görülmüģ ve oybirliğiyle elenmesine karar 16- Kitle dengesi ve üçüncü boyutta konteyner'ları kullanma becerisi baģarılı görülmesine rağmen, karģılaģma platformu yaratmadaki gücü; yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģki zayıf bulunmuģ ve oy birliğiyle elenmesine karar 17- BaĢarılı grafik sunumu, raylar üzerinde kayan elemanlarla değiģken bir mekân algısı yaratması olumlu bulunmasına rağmen, taģıyıcı sistemdeki ölçeksizlik, program önerisindeki zayıflıklar, sistemin kapalı ve açık olması durumunda kullanımına iliģkin ifade yetersizliği, alana yayılmıģ parçalar arasındaki bağlantısızlık olumsuz görülerek 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar (KarĢı oylar: Hikmet Gökmen, AyĢen Ciravoğlu, Tamer BaĢbuğ) 24- Ana fikri, mekân kurgusu ve kitle biçimlenmesindeki olgunluklara rağmen, gelen yolcuyu zemin kotundan aģağı indirip tekrar yukarı çıkartması, içe dönük ve gömük bir avlu yaratmasının yolcu sürekliliğini kestiği düģünülmüģ, önerdiği obje düzeyindeki elemanların abartılı olması olumsuz bulunmuģ ve oybirliğiyle elenmesine karar 27- Grafik anlatım ve fikrin ifadesi olumlu bulunmasına rağmen, fazlasıyla yapılaģmıģ ve bir kıyı yapısı için geçirgenliğinin az olması, programı çok yüklemesi olumsuz görülerek oy birliğiyle elenmesine karar 28- Modüler panellerin tekrarından oluģan kurgusu ve yarattığı ritim baģarılı bulunmasına rağmen, panellerin çelikten çok betonarme ağır plaklar olarak algılanması ve sayısı abartılı bulunarak oy birliğiyle elenmesine karar 34- Üst örtünün yarattığı kimlik olumlu bulunmasına rağmen, doğrudan metaforlar kuran formsal eğilimler, plan çözümlemesindeki yetersizlikler olumsuz bulunarak oybirliğiyle elenmesine karar 35- Detaylı analizleri, taģıyıcı sistemi de içeren bir modül kurgulayarak türetmesi, fuar bölümündeki gridal çakıģmalar ve plan çözümleri baģarılı bulunmasına rağmen, ifade ve anlatımdaki karmaģa, üçüncü boyuttaki biçimlenmeye iliģkin bilgi vermemesi olumsuz görülerek oybirliğiyle elenmesine karar 36- Yarattığı meydanın konumu ve kamusal bir alan yaratmadaki gücü, farklı yönlere açılımlar vermesi olumlu görülmesine rağmen, önerilen Ģerit elemanların zayıf kalması, program önerisinin yetersizliği nedeniyle 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar (KarĢı Oylar: AyĢen Ciravoğlu, Tamer BaĢbuğ, Ayhan Usta) 44- BaĢarılı grafik anlatımı, kırıklı çizgilerden oluģan dinamik plan kurgusu olumlu görülmesine rağmen bunu üçüncü boyuta taģıyamamıģ olması, konumu ve kıyıya eklemlenme biçimi, kentlinin kullanımına olanak tanımaması nedeniyle 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar (KarĢı oy: Ayhan Usta) ÖDÜL GRUBU GEREKÇE RAPORU (Sıra no.'ya göre) 1- Zeminde fazla yer tutması, denizle karanın iliģkisini koparması, kentle denizin bağını kesmesi olumsuz görülmesine rağmen, yarattığı topografyanın turistle ve kentliyle kurduğu güçlü iliģki, kitle plastiğinde karģıla(ģ)ma teması için simgesel bir iddiası olmadan kente açık yeģil bir alan yaratması ve kentin farklı perspektiflerden algılanmasına olanak tanıması, konumu itibariyle gümrük iģlevinde sorun yaratmıyor oluģu olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: Tamer BaĢbuğ, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu) 1.lik ödülüne seçilmiģtir. 15- Çok katlı oluģu, önerdiği programı plan düzleminde ifade etmesindeki yetersizlikleri, zeminle kurduğu iliģki ve kamusal açık alanlar oluģturma potansiyelinin eksikliği olumsuz görülmesine rağmen, yolcu salonunu kaldırmakla birlikte, yapının kendisinin gümrük kontrol iģlevinin karģılayan bir sınır teģkil etmesi ve eski yapı korunsaydı dahi projenin niteliğini kaybetmeyecek olması,

4 alana yerleģimi, güçlü ana fikri ve karģılaģma temasına iliģkin cesur tavrı, simgesel değerinin gücü olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Seçkin Kutucu, Ayhan Usta) 2.lik ödülüne seçilmiģtir. 50- Alana müdahalesinde fazla yapılaģması, sirkülasyonun eģdeğer biçimde ikiye ayrılması olumsuz görülmesine rağmen, iç limana hakim vaziyet planı düzenlemesi, net ve ifadeli plan kurgusu, gelen yolcunun kente dağılımın farklı kotlardan ve kenti algılatarak deneyimletmesi, oluģturduğu iç limanda kentliyi ve yolcuyu bir araya getirmesi, yolcu salonunu kaldırmasına rağmen öneri programda gerekli duyarlılığı göstermesi olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğuyla (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Ayhan Usta, Tamer BaĢbuğ) 3.lük ödülüne layık görülmüģtür. 30- Gelen yolcuyu öneri iskelede, üst kota rampalarla çıkartarak tekrar indirmesi, iç mekân çözümlerindeki yetersizlikleri olumsuz görülmesine rağmen limana yerleģiminde farklı yaklaģımı ve kıyıyla yakaladığı uyum, geçirgen yapısı ve üçüncü boyuttaki kitle hareketi olumlu bulunarak oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. 33- Strüktürün devamlılığının olmayıģı ve sistemin yeterli düzeyde çözülmemiģ oluģu, iç mekân çözümlerindeki yetersizlikler olumsuz görülmesine rağmen kavramsal yaklaģımı, 'karģılaģma çayırı' fikri, öneri strüktürün firma kimliğine uygun oluģu, iklime uygun hafif bir üst örtü önermesi, mevcut yapı diline karģıt güçlü bir yapı dili önerisi getirmesi olumlu bulunarak oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. 43- Hareketli sistemin getirdiği iģletim zorluğu, modüler sistemden kaynaklanan kısıtlılıkların iç mekânda yeterince çözülemeyiģi olumsuz bulunmasına rağmen, modüler sistem önerisi ve üreme- çeģitlenme potansiyeli ve yaratmaya çalıģtığı kamusal alanlar olumlu bulunarak oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. 47- Ġçinden geçilen bir kurgu taģımasına rağmen konumu itibariyle yolcu geliģini karģılamıyor olması olumsuz bulunmasına rağmen yarıģma teması doğrultusunda yarattığı güçlü karģıla(ģ)ma mekânı ve üçüncü boyuttaki simgesel gücü, kentli için yarattığı mekânların baģarısı olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğuyla Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüģtür. 54- Gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkide kopukluk olması, kıyıyı bağlanma biçiminde geometrik problemler taģıması ve iç lagünün atıl kalması olumsuz bulunmasına rağmen güçlü bir kimlik oluģturması, geçirgen mekân kurgusu ve stürktürü olumlu bulunarak 7/2 oy çokluğuyla Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüģtür. 06- Köprünün açılım verdiği ucun kıyı hattına bağlanamaması, gelen yolcuyu kente açılım vermeden kapalı bir mekâna alması, sirkülâsyondaki tıkanıklıkları olumsuz bulunmasına rağmen vaziyet planı ölçeğinde iki tarafı yalın ve net bir ifadeyle bağlama Ģekli ve kurduğu süreklilik olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğuyla Jüri Özel Ödülüne layık görülmüģtür. Sıra No'ya Göre Rumuz ve Kimlikler SIRA NO RUMUZ ADI-SOYADI Sinan Azizağaoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf) Demet Güliz Uslu (ODTÜ, 4.sınıf), Özlem Özdöner (ODTÜ, 4.sınıf) Ġbrahim Türkan (DEÜ, 4.sınıf), Mehmet Akif Çetiner (DEÜ, 4.sınıf) Alpay Tekin (DEÜ, 4.sınıf) Binnaz Kalcıoğlu (BahçeĢehir Üniversitesi, 3.sınıf), Kübra YaĢar (BahçeĢehir Üniversitesi, 3.sınıf), ġahsena Bildirici (BahçeĢehir Üniversitesi, 3.sınıf) Hakan Kılınç (YTÜ, 4.sınıf), Ġlknur Karlı (YTÜ, 4.sınıf), Yasemin Güler (YTÜ, 4.sınıf) Burcu AteĢ (ODTÜ, 4.sınıf), Pınar Kesim (ODTÜ, 4.sınıf) Özgür Gökmen (DEÜ, 2011 mezunu), Meryem Yener (DEÜ, 4.sınıf) Gizem Ünlü (DEÜ, 4.sınıf) Pınar Kayhan (ĠEÜ, 2011 mezunu), Murat Ardalı (ĠEÜ, 4.sınıf) Volkan Aybalı (ĠTÜ, 3.sınıf), Fatma GençdoğuĢ (ĠTÜ, 4.sınıf), Ġklim Topaloğlu (ĠTÜ, 3.sınıf) Yiğitcan Ülkücü (ĠTÜ, 2.sınıf), DilĢad Anıl (ĠTÜ, 2.sınıf), Erhan KeçebaĢoğlu (ĠTÜ, 2.sınıf) Sedef Melek Urhan (DEÜ, 3.sınıf), Betül Dönmez (DEÜ, 3.sınıf) Mehmet Örücü (DEÜ, 4.sınıf), Özyıl Yıldırım (DEÜ, 4.sınıf) Bahtiyar Gelyagil (ODTÜ, 4.sınıf), MelihEmre Acar (ODTÜ, 4.sınıf) Uğur Kuzey (DEÜ, 2011 mezunu) Ferruh BarıĢ Türe (BahçeĢehir Ünv., 3.sınıf) Ahmet Arif Aksoy (ĠTÜ, 2.sınıf), Burcu Aylin Pektas (ĠTÜ, 2.sınıf) Ece Yoltay (Gazi Ünv., 4.sınıf) Esra Yılmaz (DEÜ, 4.sınıf), Mete Keskin (DEU, 2011 mezunu) Özge UçmazbaĢ (YTÜ, 4.sınıf), Hakan Ökten (YTÜ, 4.sınıf) Cemre Meltem Altınkaynak (DEÜ, 3.sınıf), Ozan Tuğsan Altuğ (DEÜ, 3.sınıf) Gökhan Karabacak (ĠYTE, 4.sınıf) Özsevi Ceylan (DEÜ, 4.sınıf), AyĢe Yener (DEÜ, 2011 mezunu), Ekin Atmaca (DEÜ, 4.sınıf) Turan Özeren (ĠTÜ, 4.sınıf), Ceren YaĢaroğlu (ĠTÜ, 4.sınıf) Gencay Çubuk (YTÜ, 2011 mezunu)

5 Cansu Ural (YaĢar Ünv., 4.sınıf) Serkan Borazan Mithat Etik (DEÜ, 3.sınıf) Tuğba Arslantürk (DEÜ, 3.sınıf), Tuğba Aral (DEÜ, 3.sınıf), Züriye Özen (DEÜ, 3.sınıf) Rafet Utku (MSÜ, 4.sınıf), Aydın ÖzgüneĢ (ODTÜ, 4.sınıf) Cafer Mustafa ÇetintaĢ (Çukurova Ünv.) Salih Özarslan (DEÜ, 4.sınıf), Bora Örgülü (DEÜ, 4.sınıf) Deniz Hancıoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf), Emir Atakan Yılmaz (ĠTÜ, 3.sınıf) Cihan Atliman (YaĢar Ünv., 4.sınıf), Zeynep Aladağ (ĠTÜ, 3.sınıf) Mustafa Küstüm (ĠTÜ, 2011 mezunu) Merve TaĢlıoğlu (MSÜ, 4.sınıf), Cansu Bulduk (MSÜ, 4.sınıf) Burak Bakö (YaĢar Ünv., 4.sınıf) Orhan Aydilek (ĠTÜ, 4.sınıf), Cansu Aydilek (YTÜ, 4.sınıf) Nurseda DanıĢık (MSÜ, 3.sınıf), Elma Grpci (MSÜ, 3.sınıf), Emine Zeytin (MSÜ, 3.sınıf), Ezgi Madran (MSÜ, 3.sınıf) ġebnem Çakaloğulları (IYTE, 4.sınıf) Tarık Önder Öğüç (Çukurova Ünv., 4.sınıf) Aksel Uz (ĠTÜ, 4.sınıf), Cem Çiftçi (ĠTÜ, 4.sınıf) Ferhat Bulduk (YTÜ, 4.sınıf), Ayça Yazıcı (ĠTÜ, 4.sınıf) IĢılay Tiarnagh Sheridan (ĠYTE, 4.sınıf) Nicat Nusalov (ĠTÜ, 3.sınıf), Dilde Barutçu (ĠTÜ, 4.sınıf) Bünyamin Çam (ODTÜ, 4.sınıf) Berrin Özdemir (ĠYTE, 4.sınıf), Endam Özkaya (ĠYTE, 4.sınıf) Cansu Demiral (ĠTÜ, 4.sınıf), Alize Fenni (ĠTÜ, 2011 mezunu), Özlem Tokgöz (ĠTÜ, 2011 mezunu) Seda Kaplan (ODTÜ, 4.sınıf), Semiha Deniz CoĢkun (ODTÜ,,4.sınıf) Hande Bilgi Orhan (ĠTÜ, 4.sınıf), Gamze BaĢak Orhan (ĠTÜ, 2011 mezunu) Ceyhun Özen (DEÜ, 4.sınıf), Ahmet Ayyıldız (DEÜ, 4.sınıf), Aybek Umarov (DEÜ, 4.sınıf) Merve Deniz Efe (ĠTÜ, 3.sınıf) Feyzanur Orhan (Erciyes Ünv., 3.sınıf), Ali Burak Yanardağ (Erciyes Ünv., 4.sınıf) Emre Akın (MSÜ, 4.sınıf), Oğuzhan Abdik (MSÜ, 4.sınıf) Benan Dönmez (Mersin Ünv., 2011 mezunu), Okan KarakaĢ (Mersin Ünv., 2011 mezunu), Hüzeyin Yavuz (Mersin Ünv., 4.sınıf), AyĢe Kuru (Mersin Ünv., 4.sınıf) Ġdil Seren Yücel ( ĠTÜ, 4.sınıf), Alican Ġnal (ĠTÜ, 4.sınıf) Hasan BeĢinci ( ĠTÜ, 4.sınıf), Nezih BarıĢ Özgül (ĠTÜ, 4.sınıf) Günce EĢingen (ODTÜ, 4.sınıf) Jüri Üyeleri Doç. Dr. Özen Eyüce (Jüri BaĢkanı) Prof. Dr Orcan Gündüz Doç. Dr. Ayhan Usta Yrd. Doç. Dr. Hikmet Gökmen Yrd. Doç. Dr. AyĢen Ciravoğlu Yrd. Doç. Dr. Seçkin Kutucu Y.Mimar Ahmet Yağcıoğlu Mimar Tamer BaĢbuğ Mimar Vedat Tokyay

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi JÜRİ GÖRÜŞÜ ÇUHADAROĞLU sponsorluğunda gerçekleştirilen ÇUHADAROĞLU Alüminyum 2013 Öğrenci Yarışması nın ana teması Expo 2016 Antalya Kulesi Projesi dir. Yarışmacılardan sembolik bir kule tasarımı istenmiş

Detaylı

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ;

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ; 30 Mart 2012, İstanbul PROSteel 2012 Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 09:30 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. İpek Akpınar;

Detaylı

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ ESKİ CEZAEVİ ALANININ DÜZENLENMESİ MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ ESKİ CEZAEVİ ALANININ DÜZENLENMESİ MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ YARIŞMASI T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ ESKİ CEZAEVİ ALANININ DÜZENLENMESİ MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ YARIŞMASI TOPLANTI TUTANAKLARI VE JÜRİ RAPORU T.C. Taşköprü Belediyesi Eski Cezaevi Alanının Düzenlenmesi

Detaylı

YARIŞMANIN ADI: Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme ve Cephe Rehabilitasyonu Ulusal Mimari Proje Yarışması YARIŞMADAKİ GÖREVİ

YARIŞMANIN ADI: Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme ve Cephe Rehabilitasyonu Ulusal Mimari Proje Yarışması YARIŞMADAKİ GÖREVİ ELAZIĞ BELEDİYESİ GAZİ CADDESİ KENTSEL YENİLEME VE CEPHE REHABİLİTASYONU ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASINA İLİŞKİN JÜRİNİN KİŞİSEL DEĞERLENDİRMESİNİ İÇEREN RAPOR TUTANAĞI YARIŞMANIN ADI: Elazığ Belediyesi

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI I.TUTANAK 2012 2013 JURİ RAPORU 1-Yarışma kapsamında 33

Detaylı

*Jüri üyelerinden Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI, mazereti nedeniyle jüri toplantısına katılamamıştır.

*Jüri üyelerinden Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI, mazereti nedeniyle jüri toplantısına katılamamıştır. 1 Nisan 2015, İstanbul PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 1 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri:

Detaylı

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TUTANAK 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir Aktepe

Detaylı

26 Haziran 2015, İstanbul YTONG Mimari Fikir Yarışması "20 Yıl Sonra Ben Buradayken

26 Haziran 2015, İstanbul YTONG Mimari Fikir Yarışması 20 Yıl Sonra Ben Buradayken 26 Haziran 2015, İstanbul 2015 YTONG Mimari Fikir Yarışması "20 Yıl Sonra Ben Buradayken Jüri Değerlendirme Toplantısı: Yarışma takvimi gereği 22 Haziran 2015 Pazartesi günü tamamlanan başvurular sonucu

Detaylı

SERANİT İLE MERDİVENLİ SOKAKLAR ULUSAL ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ve SEÇİCİ KURUL RAPORU

SERANİT İLE MERDİVENLİ SOKAKLAR ULUSAL ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ve SEÇİCİ KURUL RAPORU SERANİT İLE MERDİVENLİ SOKAKLAR ULUSAL ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ve SEÇİCİ KURUL RAPORU SİNPAŞ Yapı Endüstrisi Tic. A.Ş Konferans Salonu 06-07. 05. 2010 SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ Prof.

Detaylı

PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı:

PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: 1 Nisan 2015, İstanbul PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 1 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri:

Detaylı

Yarışmanın asli jüri üyeleri ile danışman ve raportörü 03 Aralık 2011 günü, saat 10:00'da İTÜ, Taşkışla da eksiksiz olarak toplanmıştır.

Yarışmanın asli jüri üyeleri ile danışman ve raportörü 03 Aralık 2011 günü, saat 10:00'da İTÜ, Taşkışla da eksiksiz olarak toplanmıştır. S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık "Kuşdili ve Çevresi Yeniden İşlevlendirme Sürecine Alternatif Çözümler" Fikir Projesi Yarışması Jüri Çalışması TARİH : 03 Aralık 2011, Saat 10.00-17.30 04 Aralık

Detaylı

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63 Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) 1 1081***9338 BARAN TELOGLU 0 2 1091***8722 BURCU ACEL 56 3 1195***8090 DUYGU KAYA 0 4 1218***0152 UTKU BESLI 63 5 1229***9354 MUHAMMED KARALAR 64 6 1236***1236 HASAN

Detaylı

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JURİ RAPORU

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JURİ RAPORU TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JURİ RAPORU 1 TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI I.TUTANAK JURİ RAPORU 1-Yarışma kapsamında 5 projenin;

Detaylı

TUTANAK. 2. Asil, yedek ve danışman jüri üyelerinin her biri projeleri daha önce görmediklerini beyan etmişlerdir.

TUTANAK. 2. Asil, yedek ve danışman jüri üyelerinin her biri projeleri daha önce görmediklerini beyan etmişlerdir. TUTANAK 1. Jüri tam sayı ile 25.11.2016 Cuma günü 09:30 de toplanmıştır. 2. Asil, yedek ve danışman jüri üyelerinin her biri projeleri daha önce görmediklerini beyan etmişlerdir. 3. Raportörlük raporuna

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mayıs 2017 Pazar

JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mayıs 2017 Pazar JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mayıs 2017 Pazar 2. ELEME 2 SIRA NO LU PROJE Eski tütün iskelesine yapılan vurgu olumlu bulunmuştur. Önerilen strüktürün ve seyir kulesinin ölçeği eleştirilmiştir. Kurtuluş

Detaylı

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠZMĠR AKDENĠZ AKADEMĠSĠ. TASARIM KORĠDORLARI ULUSAL FĠKĠR YARIġMASI JÜRĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠZMĠR AKDENĠZ AKADEMĠSĠ. TASARIM KORĠDORLARI ULUSAL FĠKĠR YARIġMASI JÜRĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠZMĠR AKDENĠZ AKADEMĠSĠ TASARIM KORĠDORLARI ULUSAL FĠKĠR YARIġMASI JÜRĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU ĠZMĠR AKDENĠZ AKADEMĠSĠ - 2014 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR AKDENİZ AKADEMİSİ

Detaylı

TOPLANTI TUTANAĞI 1. YarıĢmada elden teslim edilen ve kargo ile gelen projelerin Ģartnamede belirtilen süre içinde idareye ulaģmıģ olduğu görüldü.

TOPLANTI TUTANAĞI 1. YarıĢmada elden teslim edilen ve kargo ile gelen projelerin Ģartnamede belirtilen süre içinde idareye ulaģmıģ olduğu görüldü. TOPLANTI TUTANAĞI 1 Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması için jüri değerlendirme toplantısı projelerin sergilendiği Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 2120002074 Şeyda Kılınç 2100002053 Ezgi S. Çelik 2110002051 Elif Yener 2110002011 Cansu Aksüt 2110002005 Erdem Kaya 2110002002 Sefa Kaya

Detaylı

Jüri, 12 Nisan 2013 Cuma günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır.

Jüri, 12 Nisan 2013 Cuma günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. 12 Nisan 2013, İstanbul PROSteel 2013 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 12 Nisan 2013 Cuma günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri,

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ NO. ADI-SOYADI ÖĞRENCİ NO EĞİTİM DÜZEYİ (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) BAŞVURDUĞU PROGRAM DURUMU 1. CANSU UYAR 142157055

Detaylı

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU 1. TUR ELEME Projeler üzerinde yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda, tüm üyelerden olumsuz

Detaylı

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması Toplantı Tutanağı

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması Toplantı Tutanağı Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması Toplantı Tutanağı Prof Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Galeri A Salonu nda 25 Temmuz 2015 Cumartesi günü, saat 08:30'da; 5 danışman

Detaylı

YUNUS CAN ŞEYMA TÜRKER ALİ CAN FİDAN ESENGÜL KÜTÜK ZEYNEP TÜRKOĞLU

YUNUS CAN ŞEYMA TÜRKER ALİ CAN FİDAN ESENGÜL KÜTÜK ZEYNEP TÜRKOĞLU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Cuma-Sabah 2.Grup Yrd.Doç.Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik İlkokulu

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4.

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4. ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Bahar Kurt Anadolu Üniversitesi Seramik Esra Kara Maltepe Üniversitesi İçmimarlık Burslu Burcu Kucaloğlu Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2 Ad Soyad Ders Sınıf Hande Ayancı V1 Demet Altıntaş V1 Kübra Sevim Eğitim Psikolojisi V1 Bedri Yeşilyurt Eğitim Psikolojisi V1 Emre Özay Eğitim Psikolojisi V1 Hüseyin Çiftçi V1 Berna Günal V1 Hakan Tanrıverdi

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE 20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans 20113101004 EREN AKKALE İşletme Yüksek Lisans 20113101005 ERGUN ARISOY İşletme Yüksek Lisans 20113101006 TOLGA

Detaylı

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd. Doç. Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd. Doç. Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik

Detaylı

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL İLETİŞİM ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET HASAN ALİ ÖZDEMİR Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL BÜŞRA TANRITANIR GAZETECİLİK GAZETECİLİK Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

Sayfa 1 / 5. 25 Ağustos 2014, İstanbul. 2014 YTONG Mimari Fikir Yarışması "Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık"

Sayfa 1 / 5. 25 Ağustos 2014, İstanbul. 2014 YTONG Mimari Fikir Yarışması Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık 25 Ağustos 2014, İstanbul 2014 YTONG Mimari Fikir Yarışması "Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık" Jüri Değerlendirme Toplantısı: Yarışma takvimi gereği 18 Ağustos 2014 Pazartesi günü tamamlanan başvurular

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON 1 11561 AYTÜL BÜYÜKSARAÇ DOKUZ EYLÜL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA 95,48 95,480 2 1962 ORHAN ÖZDEMİR YAKIN DOĞU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYAT

Detaylı

ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T

Detaylı

2009 YILI ÜNİVERSİTELERİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2009 YILI ÜNİVERSİTELERİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2009 YILI ÜNİVERSİTELERİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Nagihan Gülbahar Işık Üniv. Güneş Çıtak Işık Üniv. Meltem Bozkurt Beykent Üniv. Tekstil Aliye Uzan Ecem Okumuş 2.%100 Oğuzhan Aydoğan endüstri tas. Esra

Detaylı

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK)

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ

Detaylı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 02.10.2009 / 29.08.16739 Mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI 1 YÜKSEK LİSANS BELDE ŞAHİN 71,019

Detaylı

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Başarı Sırası Kadın Aday Listesi

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Başarı Sırası Kadın Aday Listesi 1. Asil 401 FATMAHANIM GÖKCE Kadın 326,41245 387,85 0 0 43,87 60,6937 185,4858 2. Asil 503 BUSE GÜL Kadın 277,90676 427,95 0 0 42,14 65,5523 184,9101 3. Asil 740 SUNA UÇAR Kadın 248,19332 428,4 1 0 45,31

Detaylı

JÜRİ GÖRÜŞÜ. ÇUHADAROĞLU Öğrenci Yarışması 2012. Doç. Dr. Leyla Y. TOKMAN, Mayıs-Ekim 2012

JÜRİ GÖRÜŞÜ. ÇUHADAROĞLU Öğrenci Yarışması 2012. Doç. Dr. Leyla Y. TOKMAN, Mayıs-Ekim 2012 JÜRİ GÖRÜŞÜ Mimarlık mesleğinin son derece karmaşık ve dinamik düşünce yapısı aslında temelde basitçe akıl ve matematik üzerine kuruludur (Tokman, 2012). Mimari yarışmalar, bir mimarlık problemi üzerinde

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ BİRİM

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ BİRİM REKTÖRLÜK VE BAĞLI LER SIRA.KİMLİK AD SOYAD GÖREV YERİ 1 Fırat SOF (ASİL) KAPALI SPOR SALONU 2 Osman ALYAY(ASİL) KAPALI SPOR SALONU 3 Mehmet DAĞTAŞ(YEDEK) KAPALI SPOR SALONU 4 Hasan CANDEMİR(YEDEK) KAPALI

Detaylı

İNGİLİZCE BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) Edebiyat. Edebiyat.

İNGİLİZCE BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) Edebiyat. Edebiyat. İNGİLİZCE BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) Sıralama Adı Soyadı Üniversite Fakülte Fakülte Türü Mezun olduğu Program GNO Öğrenim

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (KADRO SAYISI 2) (DERECE 7) (İLAN NUMARASI: 1012103 ) (ODYOLOJİ

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Okulunun Mihralibey Ortaokulu Murat GÖKTAŞ Emrah ERTONGA 1.Grup Fakülte No Soyadı 140406002 SEMRA BAŞKUTLU 140406004 YAĞMUR LALE 140406005 MIZGİN

Detaylı

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR 2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR TAYLAN ÖZONUK ELİF TUĞÇE ÜNALAN KORER ÖZDERVİŞOĞLU NAZ SÜRÜCÜ ÖZGÜR YAĞBASAN ELİF ŞAHSUVAROĞLU ÖZLEM AYDOĞAN

Detaylı

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik 53 Yıl Adı Soyadı Program Kodu Program Adı 2014 MEDİNE ÇOBAN 105610864 Veteriner Fakültesi Yerleşme Türü OKUL BİRİNCİSİ Bitirme Yılı OBP Doğum Yılı 2014 453,55 1996 36 2014 SEZER ŞENGÜL 108810659 Mekatronik

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik SINAV TARİHİ VE SAATİ 09.11.2015-1200 KANİN AMFİSİ Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 145112020 145113040 145111089 145113019

Detaylı

MMR 301 Mimari Tasarım III

MMR 301 Mimari Tasarım III ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR 301 Mimari Tasarım III Emel Akın. Mete Öz Dönüşümün Dönüşümü : Yenimahalle Pınar Yılmaz Büşra Çelik Burçin Şener ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF MİMARLIK BÖLÜMÜ

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

KÜÇÜK ARMUTLU (FSM) MAHALLESİ YERİNDE ve YERLİSİYLE İYİLEŞTİRME ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ RAPORU

KÜÇÜK ARMUTLU (FSM) MAHALLESİ YERİNDE ve YERLİSİYLE İYİLEŞTİRME ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ RAPORU KÜÇÜK ARMUTLU (FSM) MAHALLESİ YERİNDE ve YERLİSİYLE İYİLEŞTİRME ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ RAPORU TUTANAK NO 1 KÜÇÜK ARMUTLU (FSM) MAHALLESİ YERİNDE ve YERLİSİYLE İYİLEŞTİRME ULUSAL MİMARİ

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

Açılabilir Kimlik Tespit Tutanağı 30 Ekim 2016 Pazar

Açılabilir Kimlik Tespit Tutanağı 30 Ekim 2016 Pazar Açılabilir Kimlik Tespit Tutanağı 30 Ekim 2016 Pazar 8 sıra numaralı proje (Rumuz: 12074) Kamil Bora YORULMAZ, (Ekip Temsilcisi), Mimar Emel Noyin AYKOL, Mimar Hande AYDINGÜN, Peyzaj mimarı Doğan PATAR,

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 05/08/2016 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 05/08/2016 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 05/08/2016 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı

Detaylı

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. Veysi AKIN Plevne İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF

SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF TARİH ACİL UZMAN SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF KIDEMLİ ASİSTAN ACİL KIDEMLİSİ 31.03.2016 EDA ÖZAYDIN ASLIHAN ARASLI AYSU A. HASAN A. 01.04.2016 SEYİT AHMET UÇAKTÜRK İKBAL OK BOZKAYA DİLEK E. DİLBER T. 02.04.2016

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ /OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI SINIFI ORTALAMA BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI 2013259071 BÜŞRA YAŞDALI

Detaylı

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 1 BETÜL KURNAZ 2 35490 VOLKAN UYSAL 3 34966 HOVSEP PAYEL 4 33196 GÖZDE İŞÇİ 5 SİBEL YILMAZ

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

AVANOS YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARÎ PROJE YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU 10,11,12 Mayıs 2013

AVANOS YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARÎ PROJE YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU 10,11,12 Mayıs 2013 AVANOS YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARÎ PROJE YARIŞMASI Bireysel olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, seçici kurul üyeleri tarafından tüm projelerin ikinci tura geçirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

Juri üyeleri bireysel değerlendirmelerini tamamlayarak ertesi devam etmek üzere saat de çalışmalarına ara verdi.

Juri üyeleri bireysel değerlendirmelerini tamamlayarak ertesi devam etmek üzere saat de çalışmalarına ara verdi. TOPLANTI TUTANAĞI 1 14.09.2017 Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması için jüri toplantısı projelerin sergilendiği Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Asli Jüri Üyeleri;

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02.10.2017 16.10.2017 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KADROSU 1019458 NOLU İLAN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU Sr.N o 1 BAŞVURANIN ADI

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ Sıra no Adı Soyadı Akademik Program Başarı puanı 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2

ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ Sıra no Adı Soyadı Akademik Program Başarı puanı 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2 ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2 Özlem ÖZGÜR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,30 3 Berkay İYİBİLİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans82,90 4 Alparslan

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T P

Detaylı

Fizik Grubu Asil Liste DEU

Fizik Grubu Asil Liste DEU Fizik Grubu Asil Liste DEU 1 PINAR YEŞİM YILDIRAL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN 3.23 82.03 3.3.1986 2010 2015 2 HASRET ÜLGER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN 3.02 77.13 15.7.1989 2008 2014 3 İMRAN KILIÇ DOKUZ

Detaylı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 08/09/2014 SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : 90293528/ KONU : Okul Deneyimi Fakültemiz lisans programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI :

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Güz Uygulama Okulunun Namık Kemal İlkokulu (Anasınıfı) Cengiz DAYFUN Hakan GÜLBAZ 1.Grup 150406001 DOĞAN KÖKSAL 150406002 FATMA KAYA 150406003 ZEYNEP KEMER

Detaylı

MimED 2014 JÜRİ RAPORU 6-7 Aralık 2014

MimED 2014 JÜRİ RAPORU 6-7 Aralık 2014 MimED 2014 JÜRİ RAPORU 6-7 Aralık 2014 MimED 2015 jürisi 5-6 Aralık 2015 tarihinde İTÜ Taşkışla yerleşkesi 203 koridorunda saat 10.30 da Deniz ARSLAN [öğr.gör.dr., itü], Çiğdem DEMİREL EREN [öğr.gör.dr.,

Detaylı

Prof. Dr. Cevdet BozkuĢ Olcay EDEġ Beyhan AydaĢ Nazlı Durmaz

Prof. Dr. Cevdet BozkuĢ Olcay EDEġ Beyhan AydaĢ Nazlı Durmaz Güz yarıyılında fakültemiz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında Okul Deneyimi ne çıkacak öğrencilere iliģkin bilgileri gösteren çizelge aģağıda sunulmuģtur: Uygulama Okulu : Cumhuriyet Ortaokulu

Detaylı

2009 SBS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

2009 SBS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR 2009 SBS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR KUBİLAY KAAN ELALDI ERAY ÇELİK ATABERK BEYDEMİR ALP ARDA SEYHAN FULYA ELMASTAŞ ÖMERCAN IŞIK MERVE ÖZSARAÇ

Detaylı

İlgili Ders ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Sabah ( ) Öğle ( ) Tam ( ) Sorumlu Öğretim Elemanı: YRD. DOÇ. DR. CEMAL AKÜZÜM

İlgili Ders ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Sabah ( ) Öğle ( ) Tam ( ) Sorumlu Öğretim Elemanı: YRD. DOÇ. DR. CEMAL AKÜZÜM Sorumlu Öğretim Elemanı: YRD. DOÇ. DR. CEMAL AKÜZÜM : MEVLANA İLKOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı. Hafta. Hafta. Hafta. Hafta. Hafta. Hafta. Hafta 8. Hafta 9. Hafta 0. Hafta. Hafta. Hafta. Hafta.

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

HUKUK İNGİLİZCESİ SEVİYE TESPİT SINAVI 2010 - TEMMUZ

HUKUK İNGİLİZCESİ SEVİYE TESPİT SINAVI 2010 - TEMMUZ HUKUK İNGİLİZCESİ SEVİYE TESPİT SINAVI 2010 - TEMMUZ HUKUK İNGİLİZCESİ I Yer: Staj Eğitim Merkezi - D Salonu Gün: Pazartesi Perşembe Saat: 18:30-21:30 SIRA İSİM SOYİSİM SİCİL 1 Sinem Aktaç 2 B, Murat Hazineder

Detaylı

Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Karara Bağlanan Gündem ve Ek Gündem Maddeleri

Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Karara Bağlanan Gündem ve Ek Gündem Maddeleri 27.04.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Karara Bağlanan Gündem ve Ek Gündem Maddeleri 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine göre görevlendirilmeler: 1. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakut Akyön

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM T.C Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik (İÖ) SINAV TARİHİ VE SAATİ 16.11.2013-1000 L02 Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 245111014 245111091 245109003 245110054 245111100 245111077

Detaylı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2014 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde 30 kontenjan sayısı 32 kişi 2014 TM-2 315,38443 1 AYÇA FERSİYE DOĞAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 240,90215

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

( ) : :24 : HAYVANLARI ÇARESİZLİK VE İLGİSİZLİKTEN KORUMA DERNEĞİ TL

( ) : :24 : HAYVANLARI ÇARESİZLİK VE İLGİSİZLİKTEN KORUMA DERNEĞİ TL Hesaplar Arası Muavin Dökümü (01.01.2016-31.12.2016) Tarih : 7 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:24 Firma : HAYVANLARI ÇARESİZLİK VE İLGİSİZLİKTEN KORUMA DERNEĞİ Tarih Açıklama TL Borç TL Alacak TL Borç bakiye

Detaylı

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Hüseyin Deniz İKİZLERLİ Fırat HÜNER Özge ŞENPINAR Gülşah YILDIZ

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Hüseyin Deniz İKİZLERLİ Fırat HÜNER Özge ŞENPINAR Gülşah YILDIZ Uyg. Okulu : Atatürk Ortaokulu Sınıf : 4/A Grup : Grup I Uyg.Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL 160 Hüseyin Deniz İKİZLERLİ 11266 Fırat HÜNER 11269 Özge ŞENPINAR 091 Gülşah YILDIZ 102 Dilan Yağmur

Detaylı

YTÜ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ KAPISI VE YAKIN ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ve SEÇİCİ KURUL RAPORU

YTÜ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ KAPISI VE YAKIN ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ve SEÇİCİ KURUL RAPORU DANIŞMA KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. İsmail Yüksek, Prof. Dr. Zerhan Yüksel Can, Prof. Dr. Zekai Görgülü, Prof. Dr. Emre Aysu, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Prof. Dr. Mehmet Tunbiş SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ Prof.

Detaylı

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ACİL TIP 100601171 ÖZLEM KANDEMİR 07/07/2014-18/07/2014 120601020 PELİN ARI 07/07/2014-18/07/2014 120601061 GÖZDE ÖRÇEN 07/07/2014-18/07/2014 120601159 SEDEF DENİZ CEVHEROĞLU 07/07/2014-18/07/2014 110601196

Detaylı

ORTAK PROGRAM KADIN ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI

ORTAK PROGRAM KADIN ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP ) = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + (( 0,11 x OBP )/2) + ( 0,22 YGS-P ) 1 ALEYNA ATLI Kadın

Detaylı

GÜZEL SANATLAR. Öğrenci / Mezun ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82

GÜZEL SANATLAR. Öğrenci / Mezun ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82 GÜZEL SANATLAR ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82 MÜGE ŞİMŞEK GÖRSEL SANATLAR RESİM

Detaylı