JÜRİ ELEME TURLARI VE ÖDÜL TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JÜRİ ELEME TURLARI VE ÖDÜL TUTANAĞI"

Transkript

1 , 18:00 Kentle KarĢıla(Ģ)ma Platformu, Çuhadaroğlu Alüminyum 2011 Öğrenci Proje YarıĢması'na katılmak üzere yollanmıģ olan projeler, raportörlüğümüzce açılarak jüri değerlendirmesine sunmak üzere hazırlanmıģtır. 58 adet proje (37 elden, 21 kargodan) raportörlüğümüzce teslim alınmıģtır. Tüm projeler raportörler tarafından rumuzları kapanacak Ģekilde sıra numarası verilerek kodlanmıģ; çizim eksikleri not edilmiģ ve sergi panolarına asılmıģtır. Ayrıca tüm katılımcı paftalarda, Ģartname doğrultusundaki çizim eksiklikleri, jüri görüģüne sunulmak üzere not edilmiģtir. Raportörler Ar.Gör. Dr. Didem Akyol ALTUN Ar.Gör. Feyzal Avcı ÖZBAKAN Ar.Gör. H.Ġbrahim ALPASLAN JÜRİ TOPLANTISI, , 11:00 Orcan GÜNDÜZ, Hikmet GÖKMEN, Özen EYÜCE, Seçkin KUTUCU, AyĢen CĠRAVOĞLU, Tamer BAġBUĞ, Ahmet YAĞCIOĞLU (14:00 itibariyle toplantıya katılmıģtır), Vedat Tokyay, (Tülin HADĠ'nin katılamayacağını bildirmesi üzerine yedek üye olarak gelen) Ayhan USTA dan oluģan 9 kiģilik jüri; Didem Akyol ALTUN, Feyzal Avcı ÖZBAKAN, H.Ġbrahim ALPASLAN' dan oluģan raportör grubuyla birlikte toplantılarına baģladı. Öncelikle, Ģartname, soru-cevaplar ve arazi haritası üzerinden genel bir irdeleme yapılarak yarıģma konusuna açılım getirildi. ÇUHADAROĞLU firmasının ürünlerinin kullanımının Ģartnamede önerilmekle birlikte zorunluluk getirilmediği konuģuldu. Bu doğrultuda taģıyıcı sistem ya da malzeme detayında böyle bir zorunluluk aranmaması gerektiğine karar verildi. Jüri, katılım sayısı ve çizim eksiklikleri konusunda bilgilendirildi. Raportörlüğe geç ulaģan projelerin, gecikmenin kargo firmalarının hatasından kaynaklaması nedeniyle, değerlendirmeye alınmalarına karar verildi. Jüri baģkanı olarak oybirliğiyle Özen EYÜCE seçildi. Ardından 1saatlik süre, kiģisel incelemelere ayrıldı. II. JÜRİ TOPLANTISI, , 14:30 Projeler üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda, YarıĢma alanındaki yolcu salonunu yıkarak öneri getirenlerin çokluğu dikkat çekti. Proje alanı olarak öngörülen liman bölgesinin içinde, iģletme tarafından gümrük-pasaport iģlemleri için kullanılan yolcu salonunun yıkılması ve yakın çevreye yapılan müdahaleler söz konusu olduğu durumlarda, önerinin gümrük iģlevini karģılayıp karģılamadığının dikkate alınmasına; ancak, fikir projesi yarıģması olması nedeniyle yaratıcı fikirlerin desteklenmesine karar verildi. JÜRİ ELEME TURLARI VE ÖDÜL TUTANAĞI 1. aģamada elemeyi gerektirecek proje görülmedi. Her proje özelinde toplu konuģmalar çerçevesinde 2. elemeye geçildi. 2. eleme sonucunda; 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 sıra nolu projeler olmak üzere 36 proje elendi ve 3. elemeye geçildi. 3.eleme sonucunda 4, 11, 12, 14, 16, 17, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 44 sıra no.lu projeler olmak üzere 13 proje elendi ve 4.tura geçildi. 4. tura kalan 9 proje içinden 6 nolu proje 6/3 oy çokluğuyla (karģı oylar: Ayhan Usta, Seçkin Kutucu, Hikmet Gökmen), 47 sıra nolu proje 6/3 oyçokluğuyla (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu), 54 sıra nolu proje 5/4 oy çokluğuyla (karģı oylar: Tamer BaĢbuğ, Seçkin Kutucu, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu) jüri özel ödülüne layık görülmüģtür. Ödül grubuna kalan 6 projenin ödül dağıtımı için oylamaya geçilmiģtir. Bunun sonucunda 1 sıra nolu proje 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: Tamer BaĢbuğ, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu) 1.lik ödülüne, 15 sıra nolu proje 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Seçkin Kutucu, Ayhan Usta) 2.lik ödülüne, 50 sıra nolu proje 6/3 oy çokluğuyla (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Ayhan Usta, Tamer BaĢbuğ) 3.lük ödülüne, 30, 33 ve 43 sıra nolu projeler oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. Ödül grubunun kimlikleri aģağıdaki gibidir: 1.lik ödülü - 1 sıra nolu, rumuzlu proje Sinan Azizağaoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf) 2.lik ödülü - 15 sıra nolu, rumuzlu proje Bahtiyar Gelyagil (ODTÜ, 4.sınıf), Melih Emre Acar (ODTÜ, 4.sınıf) 3.lük ödülü - 50 sıra nolu, rumuzlu proje Hande Bilgi Orhan (ĠTÜ, 4.sınıf), Gamze BaĢak Orhan (ĠTÜ, 2011 mezunu) Mansiyon - 43 sıra nolu, rumuzlu proje Ferhat Bulduk (YTÜ, 4.sınıf), Ayça Yazıcı (ĠTÜ, 4.sınıf) Mansiyon - 30 sıra nolu rumuzlu proje Rafet Utku (MSÜ, 4.sınıf), Aydın ÖzgüneĢ (ODTÜ, 4.sınıf) Mansiyon - 33 sıra nolu rumuzlu proje Deniz Hancıoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf), Emir Atakan Yılmaz (ĠTÜ, 3.sınıf) Jüri Özel Ödülü - 47 sıra nolu rumuzlu proje Berrin Özdemir (ĠYTE, 4.sınıf), Endam Özkaya (ĠYTE, 4.sınıf) Jüri Özel Ödülü - 54 sıra nolu rumuzlu proje Emre Akın (MSÜ, 4.sınıf), Oğuzhan Abdik (MSÜ, 4.sınıf) Jüri Özel Ödülü - 6 sıra nolu rumuzlu proje Hakan Kılınç (YTÜ, 4.sınıf), Ġlknur Karlı (YTÜ, 4.sınıf), Yasemin Güler (YTÜ, 4.sınıf)

2 II. ELEME GEREKÇE RAPORU (Sıra no.'ya göre) 2- Biçimlenmeye iliģkin sıkıntılar taģıması, kentle iliģkisinin zayıf bulunması, karģıla(ģ)ma temasına iliģkin net ve anlaģılır bir kurgusunun olmaması doğrultusunda 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 3- Plan Ģeması ve üçüncü boyutta net ve yalın kurgusu, iskeleyi denizin içine doğru 'parçalayarak eritme' fikri olumlu bulunmuģ; ancak iç mekan çözümlerindeki yetersizlikleri nedeniyle 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 5- Önerilen binanın kente sırtını dönerek bir duvar yaratması, kentle iliģki kuramaması ve iç mekân çözümlerindeki yetersizlikleri olumsuz bulunmuģ; bu doğrultuda 'karģıla(ģ)ma' kavramıyla bağlanamadığı gerekçesiyle 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 7- Denizin üstünde kıyı kullanımına iliģkin önerileri ve modüler bir üreme sistemi önermesi olumlu görülmüģ; ancak önerilen üst örtülerin insan ölçeğiyle iliģkisinde naif kalması, mekân yaratma gücünün zayıf oluģu ve üçüncü boyutta yarattığı imaj sorunlu görülerek 8/1 oy çokluğu ile elenmiģtir. 8- Denizin üstünde seyyar bir sergileme olanağı sunması, turiste Körfez boyunca farklı noktaları deneyimletmesi olumlu görülmekle birlikte, üçüncü boyutta kitle kurgusunun yetersizliği, yarıģma programını ve KarĢıla(Ģ)ma Platformu temasını karģılamadığı gerekçesiyle 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 9- Sadece yanaģan gemiye dönük, kente sırtını dönen kurgusu; kentlinin denizle olan iliģkisini kesen, geçirgen olmayan, araya duvar ören biçimlenme olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğu ile elenmiģtir. 10- BaĢarılı kitle kurgusuna rağmen, yapının gelen turist kitlesini karģılamak için kenarda kalması, sadece istenilirse uğranabilecek Ģekilde konumlanması, kentle yeterli iliģki kuramaması ve cephe hattında da kapalılıkları olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğuyla elenmiģtir. 13- Modüler bir üreme sistemi önermesi olumlu görülmekle birlikte, kare modüllerin üreme biçimlerinde ve iģlevsel iliģkilerde sıkıntılar görülmüģtür. Kıyıya getirdiği dolgu önerisinin gemilerin yanaģmasına engel teģkil etmesi; konumu itibariyle gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz bulunmuģ; 5/4 oy çokluğuyla elenmesine karar 18- Limanla ve yarıģmanın temasıyla bütünleģen bir yapı önerememiģ olması olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 19- Açık alan kullanımlarında ve programda yetersizlikleri, gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 20- Gemilerin yanaģtığı iç kıvrımı kapatarak önerdiği lagün olumlu görünmesine rağmen projede değerlendirilmeyen bir alan olarak kalması, gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz bulunarak 5/4 oy çokluğuyla elenmesine karar 21- Yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģkinin zayıflığı, taģıyıcı elemanları iyi değerlendirememesinin yanı sıra gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz görülmüģ, oy birliğiyle elenmesine karar 22- Ölçek sorununun yanı sıra üçüncü boyuttaki kitle kurgusu fazla katı bulunmuģ, oy birliğiyle elenmesine karar 23- Kente sırtını dönen plan kurgusu ve kentliyle kurduğu zayıf iliģkinin yanı sıra, yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 25- Ġfadesiz çizimler ve fikrinin algılatamaması nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar 26- Olumlu görünen konumuna rağmen spiral hareketin üçüncü boyutta ifadelenememesi, strüktürel zayıflıklar ve fikrin yeterince iģlenememesi nedeniyle 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 29- 'Zaman Tüneli' fikri olumlu bulunmasına rağmen, fazlasıyla içe dönük bir kurgu oluģturması ve dolayısıyla kentle etkileģiminin zayıflığı nedeniyle 5/4 oy çokluğuyla elenmesine karar 31- Konumu ve pasaport kontrolüyle kurduğu iģlevsel iliģki olumlu bulunmasına rağmen, yolcu salonu binasına eklemlenme biçimi, tünel Ģeklinde kurgulanan ana kitlenin iki yanındaki mekânlarla eklemlenme biçimi olumsuz görülmüģ; oy birliğiyle elenmesine karar 32- YeĢille kurduğu iliģki olumlu bulunmasına rağmen, projenin içinden geçen ray Ģeklindeki sergi mekanı bölücü ve tasarımı zedeleyici görülmüģ; yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 37- YarıĢma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden oy birliğiyle elenmesine karar 38- Ġfadesiz çizimler ve fikrini algılatamaması nedeniyle 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar 39- Fazlasıyla biçimsel kaygılar taģıması, tamamen kendi içine kapalı bir kurgu olulģturması ve çizimlerin yetersizliği nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar 40- Farklı geometrik arayıģlar içeren plan kurgusu ve vaziyet yerleģimi olumlu görülmesine rağmen, klasik taģıyıcılardan oluģan strüktürel çözümleme ve yapının üçüncü boyutuna iliģkin hiçbir ifadenin yer almaması olumsuz görülerek 5/4 elenmesine karar 41- Fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 42- Ölçek sorunu ve fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek oy birliğiyle elenmesine karar 45- Fazlasıyla biçimsel kaygılar taģıması ve fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek oybirliğiyle elenmesine karar 46- Fikrin yeterince iģlenememesi, sadece üst örtüyle sınırlı kalması olumsuz görülerek oy birliğiyle elenmesine karar 48- Fikrin yeterince iģlenememesi ve ifadesiz çizimler olumsuz görülerek 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 49- Fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 51-Konumu nedeniyle yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģki zayıf bulunmuģ; yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden oy birliğiyle elenmesine karar 52- Mekân oluģturma gücü zayıf bulunmuģ; yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden oybirliğiyle elenmesine karar

3 VerilmiĢtir. 53- Modüler üreme mantığı geliģebilir görülmesine rağmen, program yetersizliği ve yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar 55- YapmıĢ olduğu büyük dolguya rağmen önerdiği yapı zayıf görülmüģ; yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģki de zayıf bulunarak 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 56- Yolcu salonu ile önerdiği bağlantı olumlu görülmesine rağmen, geçiģi sağlayan tüpler ölçeksiz ve abartılı bulunmuģ, 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 57- Önerilen yapı daha çok kentlinin kullanımına yönelik görülmüģ; turiste, temaya karģılık verecek yeterlilikte bir çözüm önermediğinden 7/2 oyçokluğuyla elenmesine karar 58- Kurduğu senaryo olumlu bulunmasına rağmen, fikrin yapıya yeterince yansıtılamaması olumsuz görülerek 7/2 oyçokluğuyla elenmesine karar III. ELEME GEREKÇE RAPORU (Sıra no.'ya göre) 4- Farklı kullanımlara yönelik olacak Ģekilde çeģitlenen alternatif mekan kurgusu, gelen yolcuyu yapının içine katma konusundaki baģarısına rağmen iģlevsel çözümlerindeki eksiklikleri nedeniyle 7/2 elenmesine karar (KarĢı oylar: Özen Eyüce, AyĢen Ciravoğlu) 11- Kavrayıcı konumu ve açılım çabası olumlu görülmesine rağmen, ölçek problemi, kentle kurduğu iliģkinin sorunlu olması, kurgulanan iç lagünün kullanılamıyor oluģu, vaziyet planı düzenlemesinde tanımsız boģluklar içermesi ve fazlasıyla biçimsel kaygılar taģıması nedeniyle oy birliğiyle elenmesine karar 12- Üçüncü boyutta kitle kurgusu ve kıyı peyzajı olumlu görülmesine rağmen, hem kentli hem de turist için yapıyla iliģki kurma olanaklarının sınırlı oluģu, içe dönük mekân kurgusu ve dıģ mekânın çevre ile bütünleģmiyor olması nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar 14- Viyadüklerin değerlendirilmesi, kordonla kurulan bağlantı, üçüncü boyuttaki biçimlenme olgun bulunmasına rağmen, formsal kaygılar abartılı bulunmuģ; zeminde, denizle bağlantıyı kesen içe kapalı mekânsal kurgu, dolgunun altının değerlendirilememesi, restoran ile ana kitle arasındaki kopukluk olumsuz görülmüģ ve oybirliğiyle elenmesine karar 16- Kitle dengesi ve üçüncü boyutta konteyner'ları kullanma becerisi baģarılı görülmesine rağmen, karģılaģma platformu yaratmadaki gücü; yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģki zayıf bulunmuģ ve oy birliğiyle elenmesine karar 17- BaĢarılı grafik sunumu, raylar üzerinde kayan elemanlarla değiģken bir mekân algısı yaratması olumlu bulunmasına rağmen, taģıyıcı sistemdeki ölçeksizlik, program önerisindeki zayıflıklar, sistemin kapalı ve açık olması durumunda kullanımına iliģkin ifade yetersizliği, alana yayılmıģ parçalar arasındaki bağlantısızlık olumsuz görülerek 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar (KarĢı oylar: Hikmet Gökmen, AyĢen Ciravoğlu, Tamer BaĢbuğ) 24- Ana fikri, mekân kurgusu ve kitle biçimlenmesindeki olgunluklara rağmen, gelen yolcuyu zemin kotundan aģağı indirip tekrar yukarı çıkartması, içe dönük ve gömük bir avlu yaratmasının yolcu sürekliliğini kestiği düģünülmüģ, önerdiği obje düzeyindeki elemanların abartılı olması olumsuz bulunmuģ ve oybirliğiyle elenmesine karar 27- Grafik anlatım ve fikrin ifadesi olumlu bulunmasına rağmen, fazlasıyla yapılaģmıģ ve bir kıyı yapısı için geçirgenliğinin az olması, programı çok yüklemesi olumsuz görülerek oy birliğiyle elenmesine karar 28- Modüler panellerin tekrarından oluģan kurgusu ve yarattığı ritim baģarılı bulunmasına rağmen, panellerin çelikten çok betonarme ağır plaklar olarak algılanması ve sayısı abartılı bulunarak oy birliğiyle elenmesine karar 34- Üst örtünün yarattığı kimlik olumlu bulunmasına rağmen, doğrudan metaforlar kuran formsal eğilimler, plan çözümlemesindeki yetersizlikler olumsuz bulunarak oybirliğiyle elenmesine karar 35- Detaylı analizleri, taģıyıcı sistemi de içeren bir modül kurgulayarak türetmesi, fuar bölümündeki gridal çakıģmalar ve plan çözümleri baģarılı bulunmasına rağmen, ifade ve anlatımdaki karmaģa, üçüncü boyuttaki biçimlenmeye iliģkin bilgi vermemesi olumsuz görülerek oybirliğiyle elenmesine karar 36- Yarattığı meydanın konumu ve kamusal bir alan yaratmadaki gücü, farklı yönlere açılımlar vermesi olumlu görülmesine rağmen, önerilen Ģerit elemanların zayıf kalması, program önerisinin yetersizliği nedeniyle 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar (KarĢı Oylar: AyĢen Ciravoğlu, Tamer BaĢbuğ, Ayhan Usta) 44- BaĢarılı grafik anlatımı, kırıklı çizgilerden oluģan dinamik plan kurgusu olumlu görülmesine rağmen bunu üçüncü boyuta taģıyamamıģ olması, konumu ve kıyıya eklemlenme biçimi, kentlinin kullanımına olanak tanımaması nedeniyle 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar (KarĢı oy: Ayhan Usta) ÖDÜL GRUBU GEREKÇE RAPORU (Sıra no.'ya göre) 1- Zeminde fazla yer tutması, denizle karanın iliģkisini koparması, kentle denizin bağını kesmesi olumsuz görülmesine rağmen, yarattığı topografyanın turistle ve kentliyle kurduğu güçlü iliģki, kitle plastiğinde karģıla(ģ)ma teması için simgesel bir iddiası olmadan kente açık yeģil bir alan yaratması ve kentin farklı perspektiflerden algılanmasına olanak tanıması, konumu itibariyle gümrük iģlevinde sorun yaratmıyor oluģu olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: Tamer BaĢbuğ, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu) 1.lik ödülüne seçilmiģtir. 15- Çok katlı oluģu, önerdiği programı plan düzleminde ifade etmesindeki yetersizlikleri, zeminle kurduğu iliģki ve kamusal açık alanlar oluģturma potansiyelinin eksikliği olumsuz görülmesine rağmen, yolcu salonunu kaldırmakla birlikte, yapının kendisinin gümrük kontrol iģlevinin karģılayan bir sınır teģkil etmesi ve eski yapı korunsaydı dahi projenin niteliğini kaybetmeyecek olması,

4 alana yerleģimi, güçlü ana fikri ve karģılaģma temasına iliģkin cesur tavrı, simgesel değerinin gücü olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Seçkin Kutucu, Ayhan Usta) 2.lik ödülüne seçilmiģtir. 50- Alana müdahalesinde fazla yapılaģması, sirkülasyonun eģdeğer biçimde ikiye ayrılması olumsuz görülmesine rağmen, iç limana hakim vaziyet planı düzenlemesi, net ve ifadeli plan kurgusu, gelen yolcunun kente dağılımın farklı kotlardan ve kenti algılatarak deneyimletmesi, oluģturduğu iç limanda kentliyi ve yolcuyu bir araya getirmesi, yolcu salonunu kaldırmasına rağmen öneri programda gerekli duyarlılığı göstermesi olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğuyla (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Ayhan Usta, Tamer BaĢbuğ) 3.lük ödülüne layık görülmüģtür. 30- Gelen yolcuyu öneri iskelede, üst kota rampalarla çıkartarak tekrar indirmesi, iç mekân çözümlerindeki yetersizlikleri olumsuz görülmesine rağmen limana yerleģiminde farklı yaklaģımı ve kıyıyla yakaladığı uyum, geçirgen yapısı ve üçüncü boyuttaki kitle hareketi olumlu bulunarak oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. 33- Strüktürün devamlılığının olmayıģı ve sistemin yeterli düzeyde çözülmemiģ oluģu, iç mekân çözümlerindeki yetersizlikler olumsuz görülmesine rağmen kavramsal yaklaģımı, 'karģılaģma çayırı' fikri, öneri strüktürün firma kimliğine uygun oluģu, iklime uygun hafif bir üst örtü önermesi, mevcut yapı diline karģıt güçlü bir yapı dili önerisi getirmesi olumlu bulunarak oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. 43- Hareketli sistemin getirdiği iģletim zorluğu, modüler sistemden kaynaklanan kısıtlılıkların iç mekânda yeterince çözülemeyiģi olumsuz bulunmasına rağmen, modüler sistem önerisi ve üreme- çeģitlenme potansiyeli ve yaratmaya çalıģtığı kamusal alanlar olumlu bulunarak oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. 47- Ġçinden geçilen bir kurgu taģımasına rağmen konumu itibariyle yolcu geliģini karģılamıyor olması olumsuz bulunmasına rağmen yarıģma teması doğrultusunda yarattığı güçlü karģıla(ģ)ma mekânı ve üçüncü boyuttaki simgesel gücü, kentli için yarattığı mekânların baģarısı olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğuyla Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüģtür. 54- Gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkide kopukluk olması, kıyıyı bağlanma biçiminde geometrik problemler taģıması ve iç lagünün atıl kalması olumsuz bulunmasına rağmen güçlü bir kimlik oluģturması, geçirgen mekân kurgusu ve stürktürü olumlu bulunarak 7/2 oy çokluğuyla Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüģtür. 06- Köprünün açılım verdiği ucun kıyı hattına bağlanamaması, gelen yolcuyu kente açılım vermeden kapalı bir mekâna alması, sirkülâsyondaki tıkanıklıkları olumsuz bulunmasına rağmen vaziyet planı ölçeğinde iki tarafı yalın ve net bir ifadeyle bağlama Ģekli ve kurduğu süreklilik olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğuyla Jüri Özel Ödülüne layık görülmüģtür. Sıra No'ya Göre Rumuz ve Kimlikler SIRA NO RUMUZ ADI-SOYADI Sinan Azizağaoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf) Demet Güliz Uslu (ODTÜ, 4.sınıf), Özlem Özdöner (ODTÜ, 4.sınıf) Ġbrahim Türkan (DEÜ, 4.sınıf), Mehmet Akif Çetiner (DEÜ, 4.sınıf) Alpay Tekin (DEÜ, 4.sınıf) Binnaz Kalcıoğlu (BahçeĢehir Üniversitesi, 3.sınıf), Kübra YaĢar (BahçeĢehir Üniversitesi, 3.sınıf), ġahsena Bildirici (BahçeĢehir Üniversitesi, 3.sınıf) Hakan Kılınç (YTÜ, 4.sınıf), Ġlknur Karlı (YTÜ, 4.sınıf), Yasemin Güler (YTÜ, 4.sınıf) Burcu AteĢ (ODTÜ, 4.sınıf), Pınar Kesim (ODTÜ, 4.sınıf) Özgür Gökmen (DEÜ, 2011 mezunu), Meryem Yener (DEÜ, 4.sınıf) Gizem Ünlü (DEÜ, 4.sınıf) Pınar Kayhan (ĠEÜ, 2011 mezunu), Murat Ardalı (ĠEÜ, 4.sınıf) Volkan Aybalı (ĠTÜ, 3.sınıf), Fatma GençdoğuĢ (ĠTÜ, 4.sınıf), Ġklim Topaloğlu (ĠTÜ, 3.sınıf) Yiğitcan Ülkücü (ĠTÜ, 2.sınıf), DilĢad Anıl (ĠTÜ, 2.sınıf), Erhan KeçebaĢoğlu (ĠTÜ, 2.sınıf) Sedef Melek Urhan (DEÜ, 3.sınıf), Betül Dönmez (DEÜ, 3.sınıf) Mehmet Örücü (DEÜ, 4.sınıf), Özyıl Yıldırım (DEÜ, 4.sınıf) Bahtiyar Gelyagil (ODTÜ, 4.sınıf), MelihEmre Acar (ODTÜ, 4.sınıf) Uğur Kuzey (DEÜ, 2011 mezunu) Ferruh BarıĢ Türe (BahçeĢehir Ünv., 3.sınıf) Ahmet Arif Aksoy (ĠTÜ, 2.sınıf), Burcu Aylin Pektas (ĠTÜ, 2.sınıf) Ece Yoltay (Gazi Ünv., 4.sınıf) Esra Yılmaz (DEÜ, 4.sınıf), Mete Keskin (DEU, 2011 mezunu) Özge UçmazbaĢ (YTÜ, 4.sınıf), Hakan Ökten (YTÜ, 4.sınıf) Cemre Meltem Altınkaynak (DEÜ, 3.sınıf), Ozan Tuğsan Altuğ (DEÜ, 3.sınıf) Gökhan Karabacak (ĠYTE, 4.sınıf) Özsevi Ceylan (DEÜ, 4.sınıf), AyĢe Yener (DEÜ, 2011 mezunu), Ekin Atmaca (DEÜ, 4.sınıf) Turan Özeren (ĠTÜ, 4.sınıf), Ceren YaĢaroğlu (ĠTÜ, 4.sınıf) Gencay Çubuk (YTÜ, 2011 mezunu)

5 Cansu Ural (YaĢar Ünv., 4.sınıf) Serkan Borazan Mithat Etik (DEÜ, 3.sınıf) Tuğba Arslantürk (DEÜ, 3.sınıf), Tuğba Aral (DEÜ, 3.sınıf), Züriye Özen (DEÜ, 3.sınıf) Rafet Utku (MSÜ, 4.sınıf), Aydın ÖzgüneĢ (ODTÜ, 4.sınıf) Cafer Mustafa ÇetintaĢ (Çukurova Ünv.) Salih Özarslan (DEÜ, 4.sınıf), Bora Örgülü (DEÜ, 4.sınıf) Deniz Hancıoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf), Emir Atakan Yılmaz (ĠTÜ, 3.sınıf) Cihan Atliman (YaĢar Ünv., 4.sınıf), Zeynep Aladağ (ĠTÜ, 3.sınıf) Mustafa Küstüm (ĠTÜ, 2011 mezunu) Merve TaĢlıoğlu (MSÜ, 4.sınıf), Cansu Bulduk (MSÜ, 4.sınıf) Burak Bakö (YaĢar Ünv., 4.sınıf) Orhan Aydilek (ĠTÜ, 4.sınıf), Cansu Aydilek (YTÜ, 4.sınıf) Nurseda DanıĢık (MSÜ, 3.sınıf), Elma Grpci (MSÜ, 3.sınıf), Emine Zeytin (MSÜ, 3.sınıf), Ezgi Madran (MSÜ, 3.sınıf) ġebnem Çakaloğulları (IYTE, 4.sınıf) Tarık Önder Öğüç (Çukurova Ünv., 4.sınıf) Aksel Uz (ĠTÜ, 4.sınıf), Cem Çiftçi (ĠTÜ, 4.sınıf) Ferhat Bulduk (YTÜ, 4.sınıf), Ayça Yazıcı (ĠTÜ, 4.sınıf) IĢılay Tiarnagh Sheridan (ĠYTE, 4.sınıf) Nicat Nusalov (ĠTÜ, 3.sınıf), Dilde Barutçu (ĠTÜ, 4.sınıf) Bünyamin Çam (ODTÜ, 4.sınıf) Berrin Özdemir (ĠYTE, 4.sınıf), Endam Özkaya (ĠYTE, 4.sınıf) Cansu Demiral (ĠTÜ, 4.sınıf), Alize Fenni (ĠTÜ, 2011 mezunu), Özlem Tokgöz (ĠTÜ, 2011 mezunu) Seda Kaplan (ODTÜ, 4.sınıf), Semiha Deniz CoĢkun (ODTÜ,,4.sınıf) Hande Bilgi Orhan (ĠTÜ, 4.sınıf), Gamze BaĢak Orhan (ĠTÜ, 2011 mezunu) Ceyhun Özen (DEÜ, 4.sınıf), Ahmet Ayyıldız (DEÜ, 4.sınıf), Aybek Umarov (DEÜ, 4.sınıf) Merve Deniz Efe (ĠTÜ, 3.sınıf) Feyzanur Orhan (Erciyes Ünv., 3.sınıf), Ali Burak Yanardağ (Erciyes Ünv., 4.sınıf) Emre Akın (MSÜ, 4.sınıf), Oğuzhan Abdik (MSÜ, 4.sınıf) Benan Dönmez (Mersin Ünv., 2011 mezunu), Okan KarakaĢ (Mersin Ünv., 2011 mezunu), Hüzeyin Yavuz (Mersin Ünv., 4.sınıf), AyĢe Kuru (Mersin Ünv., 4.sınıf) Ġdil Seren Yücel ( ĠTÜ, 4.sınıf), Alican Ġnal (ĠTÜ, 4.sınıf) Hasan BeĢinci ( ĠTÜ, 4.sınıf), Nezih BarıĢ Özgül (ĠTÜ, 4.sınıf) Günce EĢingen (ODTÜ, 4.sınıf) Jüri Üyeleri Doç. Dr. Özen Eyüce (Jüri BaĢkanı) Prof. Dr Orcan Gündüz Doç. Dr. Ayhan Usta Yrd. Doç. Dr. Hikmet Gökmen Yrd. Doç. Dr. AyĢen Ciravoğlu Yrd. Doç. Dr. Seçkin Kutucu Y.Mimar Ahmet Yağcıoğlu Mimar Tamer BaĢbuğ Mimar Vedat Tokyay

PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı:

PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: 1 Nisan 2015, İstanbul PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 1 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri:

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 Yarışmanın Adı; Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari

Detaylı

Uluslararası Katılımlı IV. ULUSAL BARAJ GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 09-11 Ekim 2014 ELAZIĞ

Uluslararası Katılımlı IV. ULUSAL BARAJ GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 09-11 Ekim 2014 ELAZIĞ Uluslararası Katılımlı IV. ULUSAL BARAJ GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 09-11 Ekim 2014 ELAZIĞ With International Participation FOURTH NATIONAL SYMPOSIUM ON DAM SAFETY October 09-11, 2014 Elazig/TURKEY Editör/Edited

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KAMUDA BĠLĠġĠM PROJELERĠ NASIL HAZIRLANMALI? Son Rapor Sürüm 3.0. http://www.tbd.org.tr

Detaylı

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II Yrd. Doç.Dr. Birim Balcı DEMĠRCĠ Doç. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMĠRAY Haziran 2011, Ġstanbul Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba

Detaylı

Kasım www.canakkale.bel.tr

Kasım www.canakkale.bel.tr 38 Kasım www.canakkale.bel.tr Yeni Yılda Yeni Hizmetlerle Kenti Geliştirmeye Devam Edeceğiz İnönü Köprüsü Tamamlandı / Esenler Çevre Yolu Çalışmaları Başladı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Devam Ediyor Çanakkale

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK Haber Bülteni 216 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr Mayıs - Haziran 2012 e-posta: spo@spo.org.tr DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ SON GÖNDERME TARİHİ UZATILDI...............4 1 MAYIS TA

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

VAN - BEŞYOL MEYDANI, HASTANE CADDESİ, MİLLİ GEMENLİK CADDESİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI

VAN - BEŞYOL MEYDANI, HASTANE CADDESİ, MİLLİ GEMENLİK CADDESİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI VAN - BEŞYOL MEYDANI, HASTANE CADDESİ, MİLLİ GEMENLİK CADDESİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI Asli jüri üyeleri Guzin KAYACI Doç.Dr. Y. Mimar Akın ERYOLDAŞ Doç. Dr. Y.Mimar Hüsnü KAPTAN Mimar

Detaylı

Yarım Asıra Yakışan Festival

Yarım Asıra Yakışan Festival 1963 2013 Festival Görkemli Kortejle Başladı 50 Yıl Önceye Dönüş Festivalin Çınarları Unutulmadı 50. Yıl Ödülü Çanakkale Halkının Oldu 8 41 2013 www.canakkale.bel.tr Yarım Asıra Yakışan Festival AYIN DOSYASI...

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ RİZE İLİ TURİZM SWOT (Güçlü / Zayıf Yönler, Fırsatlar / Tehditler) ANALİZİ NURAY KANSIZ Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürü ŞEBNEM AKIN ACUNER Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Detaylı

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 tmmob makina mühendisleri odası TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 Örnek Havuz Projesi Vlimar Nadire ERKOÇ Isıtma, Havalandırma ve Sıcak Su Hazırlığı Mak. Müh. Duran TÜRK YÜZME

Detaylı

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU ELİF GÜVEN YAVUZ ZİYA ZEYTİNOĞLU ZEKİ TAPANCI FATMA DEMET AYKAL DENİZ BORA KARATAŞ HAMDULLAH KAYA DENETLEME

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

bilgi@samsunmimar.org www.samsunmimar.org ŞUBAT 2011 / 22 İÇİNDEKİLER Sunuş / Selami ÖZÇELİK...2 Basın Açıklamaları... 14 Yarışmalar...

bilgi@samsunmimar.org www.samsunmimar.org ŞUBAT 2011 / 22 İÇİNDEKİLER Sunuş / Selami ÖZÇELİK...2 Basın Açıklamaları... 14 Yarışmalar... M İ M A R L A R O D A S I SAMSUN ŞUBESİ bilgi@samsunmimar.org www.samsunmimar.org B Ü L T E N İ ŞUBAT 2011 / 22 Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Mimarlar Odası Samsun Şubesi Adına Selami ÖZÇELİK Yayımlayan

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

MAVİYE DEĞER VERİYORUZ

MAVİYE DEĞER VERİYORUZ 8 40 2013 www.canakkale.bel.tr YEŞİLE MAVİYE DEĞER VERİYORUZ Daha iyi bir gelecek için... Doğaya Karşı Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz Ambalaj Atıklarımızı Ayrıştırıyoruz Tıbbi Atıkların Konturolünde Çanakkale

Detaylı

Bornova Belediyesi Yeflilova Höyü ü Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yar flmas

Bornova Belediyesi Yeflilova Höyü ü Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yar flmas 6 Bornova Belediyesi Yeflilova Höyü ü Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yar flmas BORNOVA BELED YES YEfi LOVA HÖYÜ Ü Z YARETÇ MERKEZ M MAR PROJES N N ELDE ED LMES fi 13/08/2004 TAR H VE 25552 SAYILI RESM

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı