JÜRİ ELEME TURLARI VE ÖDÜL TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JÜRİ ELEME TURLARI VE ÖDÜL TUTANAĞI"

Transkript

1 , 18:00 Kentle KarĢıla(Ģ)ma Platformu, Çuhadaroğlu Alüminyum 2011 Öğrenci Proje YarıĢması'na katılmak üzere yollanmıģ olan projeler, raportörlüğümüzce açılarak jüri değerlendirmesine sunmak üzere hazırlanmıģtır. 58 adet proje (37 elden, 21 kargodan) raportörlüğümüzce teslim alınmıģtır. Tüm projeler raportörler tarafından rumuzları kapanacak Ģekilde sıra numarası verilerek kodlanmıģ; çizim eksikleri not edilmiģ ve sergi panolarına asılmıģtır. Ayrıca tüm katılımcı paftalarda, Ģartname doğrultusundaki çizim eksiklikleri, jüri görüģüne sunulmak üzere not edilmiģtir. Raportörler Ar.Gör. Dr. Didem Akyol ALTUN Ar.Gör. Feyzal Avcı ÖZBAKAN Ar.Gör. H.Ġbrahim ALPASLAN JÜRİ TOPLANTISI, , 11:00 Orcan GÜNDÜZ, Hikmet GÖKMEN, Özen EYÜCE, Seçkin KUTUCU, AyĢen CĠRAVOĞLU, Tamer BAġBUĞ, Ahmet YAĞCIOĞLU (14:00 itibariyle toplantıya katılmıģtır), Vedat Tokyay, (Tülin HADĠ'nin katılamayacağını bildirmesi üzerine yedek üye olarak gelen) Ayhan USTA dan oluģan 9 kiģilik jüri; Didem Akyol ALTUN, Feyzal Avcı ÖZBAKAN, H.Ġbrahim ALPASLAN' dan oluģan raportör grubuyla birlikte toplantılarına baģladı. Öncelikle, Ģartname, soru-cevaplar ve arazi haritası üzerinden genel bir irdeleme yapılarak yarıģma konusuna açılım getirildi. ÇUHADAROĞLU firmasının ürünlerinin kullanımının Ģartnamede önerilmekle birlikte zorunluluk getirilmediği konuģuldu. Bu doğrultuda taģıyıcı sistem ya da malzeme detayında böyle bir zorunluluk aranmaması gerektiğine karar verildi. Jüri, katılım sayısı ve çizim eksiklikleri konusunda bilgilendirildi. Raportörlüğe geç ulaģan projelerin, gecikmenin kargo firmalarının hatasından kaynaklaması nedeniyle, değerlendirmeye alınmalarına karar verildi. Jüri baģkanı olarak oybirliğiyle Özen EYÜCE seçildi. Ardından 1saatlik süre, kiģisel incelemelere ayrıldı. II. JÜRİ TOPLANTISI, , 14:30 Projeler üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda, YarıĢma alanındaki yolcu salonunu yıkarak öneri getirenlerin çokluğu dikkat çekti. Proje alanı olarak öngörülen liman bölgesinin içinde, iģletme tarafından gümrük-pasaport iģlemleri için kullanılan yolcu salonunun yıkılması ve yakın çevreye yapılan müdahaleler söz konusu olduğu durumlarda, önerinin gümrük iģlevini karģılayıp karģılamadığının dikkate alınmasına; ancak, fikir projesi yarıģması olması nedeniyle yaratıcı fikirlerin desteklenmesine karar verildi. JÜRİ ELEME TURLARI VE ÖDÜL TUTANAĞI 1. aģamada elemeyi gerektirecek proje görülmedi. Her proje özelinde toplu konuģmalar çerçevesinde 2. elemeye geçildi. 2. eleme sonucunda; 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 sıra nolu projeler olmak üzere 36 proje elendi ve 3. elemeye geçildi. 3.eleme sonucunda 4, 11, 12, 14, 16, 17, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 44 sıra no.lu projeler olmak üzere 13 proje elendi ve 4.tura geçildi. 4. tura kalan 9 proje içinden 6 nolu proje 6/3 oy çokluğuyla (karģı oylar: Ayhan Usta, Seçkin Kutucu, Hikmet Gökmen), 47 sıra nolu proje 6/3 oyçokluğuyla (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu), 54 sıra nolu proje 5/4 oy çokluğuyla (karģı oylar: Tamer BaĢbuğ, Seçkin Kutucu, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu) jüri özel ödülüne layık görülmüģtür. Ödül grubuna kalan 6 projenin ödül dağıtımı için oylamaya geçilmiģtir. Bunun sonucunda 1 sıra nolu proje 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: Tamer BaĢbuğ, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu) 1.lik ödülüne, 15 sıra nolu proje 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Seçkin Kutucu, Ayhan Usta) 2.lik ödülüne, 50 sıra nolu proje 6/3 oy çokluğuyla (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Ayhan Usta, Tamer BaĢbuğ) 3.lük ödülüne, 30, 33 ve 43 sıra nolu projeler oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. Ödül grubunun kimlikleri aģağıdaki gibidir: 1.lik ödülü - 1 sıra nolu, rumuzlu proje Sinan Azizağaoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf) 2.lik ödülü - 15 sıra nolu, rumuzlu proje Bahtiyar Gelyagil (ODTÜ, 4.sınıf), Melih Emre Acar (ODTÜ, 4.sınıf) 3.lük ödülü - 50 sıra nolu, rumuzlu proje Hande Bilgi Orhan (ĠTÜ, 4.sınıf), Gamze BaĢak Orhan (ĠTÜ, 2011 mezunu) Mansiyon - 43 sıra nolu, rumuzlu proje Ferhat Bulduk (YTÜ, 4.sınıf), Ayça Yazıcı (ĠTÜ, 4.sınıf) Mansiyon - 30 sıra nolu rumuzlu proje Rafet Utku (MSÜ, 4.sınıf), Aydın ÖzgüneĢ (ODTÜ, 4.sınıf) Mansiyon - 33 sıra nolu rumuzlu proje Deniz Hancıoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf), Emir Atakan Yılmaz (ĠTÜ, 3.sınıf) Jüri Özel Ödülü - 47 sıra nolu rumuzlu proje Berrin Özdemir (ĠYTE, 4.sınıf), Endam Özkaya (ĠYTE, 4.sınıf) Jüri Özel Ödülü - 54 sıra nolu rumuzlu proje Emre Akın (MSÜ, 4.sınıf), Oğuzhan Abdik (MSÜ, 4.sınıf) Jüri Özel Ödülü - 6 sıra nolu rumuzlu proje Hakan Kılınç (YTÜ, 4.sınıf), Ġlknur Karlı (YTÜ, 4.sınıf), Yasemin Güler (YTÜ, 4.sınıf)

2 II. ELEME GEREKÇE RAPORU (Sıra no.'ya göre) 2- Biçimlenmeye iliģkin sıkıntılar taģıması, kentle iliģkisinin zayıf bulunması, karģıla(ģ)ma temasına iliģkin net ve anlaģılır bir kurgusunun olmaması doğrultusunda 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 3- Plan Ģeması ve üçüncü boyutta net ve yalın kurgusu, iskeleyi denizin içine doğru 'parçalayarak eritme' fikri olumlu bulunmuģ; ancak iç mekan çözümlerindeki yetersizlikleri nedeniyle 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 5- Önerilen binanın kente sırtını dönerek bir duvar yaratması, kentle iliģki kuramaması ve iç mekân çözümlerindeki yetersizlikleri olumsuz bulunmuģ; bu doğrultuda 'karģıla(ģ)ma' kavramıyla bağlanamadığı gerekçesiyle 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 7- Denizin üstünde kıyı kullanımına iliģkin önerileri ve modüler bir üreme sistemi önermesi olumlu görülmüģ; ancak önerilen üst örtülerin insan ölçeğiyle iliģkisinde naif kalması, mekân yaratma gücünün zayıf oluģu ve üçüncü boyutta yarattığı imaj sorunlu görülerek 8/1 oy çokluğu ile elenmiģtir. 8- Denizin üstünde seyyar bir sergileme olanağı sunması, turiste Körfez boyunca farklı noktaları deneyimletmesi olumlu görülmekle birlikte, üçüncü boyutta kitle kurgusunun yetersizliği, yarıģma programını ve KarĢıla(Ģ)ma Platformu temasını karģılamadığı gerekçesiyle 7/2 oy çokluğuyla elenmiģtir. 9- Sadece yanaģan gemiye dönük, kente sırtını dönen kurgusu; kentlinin denizle olan iliģkisini kesen, geçirgen olmayan, araya duvar ören biçimlenme olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğu ile elenmiģtir. 10- BaĢarılı kitle kurgusuna rağmen, yapının gelen turist kitlesini karģılamak için kenarda kalması, sadece istenilirse uğranabilecek Ģekilde konumlanması, kentle yeterli iliģki kuramaması ve cephe hattında da kapalılıkları olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğuyla elenmiģtir. 13- Modüler bir üreme sistemi önermesi olumlu görülmekle birlikte, kare modüllerin üreme biçimlerinde ve iģlevsel iliģkilerde sıkıntılar görülmüģtür. Kıyıya getirdiği dolgu önerisinin gemilerin yanaģmasına engel teģkil etmesi; konumu itibariyle gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz bulunmuģ; 5/4 oy çokluğuyla elenmesine karar 18- Limanla ve yarıģmanın temasıyla bütünleģen bir yapı önerememiģ olması olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 19- Açık alan kullanımlarında ve programda yetersizlikleri, gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz bulunmuģ; 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 20- Gemilerin yanaģtığı iç kıvrımı kapatarak önerdiği lagün olumlu görünmesine rağmen projede değerlendirilmeyen bir alan olarak kalması, gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz bulunarak 5/4 oy çokluğuyla elenmesine karar 21- Yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģkinin zayıflığı, taģıyıcı elemanları iyi değerlendirememesinin yanı sıra gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkisi olumsuz görülmüģ, oy birliğiyle elenmesine karar 22- Ölçek sorununun yanı sıra üçüncü boyuttaki kitle kurgusu fazla katı bulunmuģ, oy birliğiyle elenmesine karar 23- Kente sırtını dönen plan kurgusu ve kentliyle kurduğu zayıf iliģkinin yanı sıra, yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 25- Ġfadesiz çizimler ve fikrinin algılatamaması nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar 26- Olumlu görünen konumuna rağmen spiral hareketin üçüncü boyutta ifadelenememesi, strüktürel zayıflıklar ve fikrin yeterince iģlenememesi nedeniyle 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 29- 'Zaman Tüneli' fikri olumlu bulunmasına rağmen, fazlasıyla içe dönük bir kurgu oluģturması ve dolayısıyla kentle etkileģiminin zayıflığı nedeniyle 5/4 oy çokluğuyla elenmesine karar 31- Konumu ve pasaport kontrolüyle kurduğu iģlevsel iliģki olumlu bulunmasına rağmen, yolcu salonu binasına eklemlenme biçimi, tünel Ģeklinde kurgulanan ana kitlenin iki yanındaki mekânlarla eklemlenme biçimi olumsuz görülmüģ; oy birliğiyle elenmesine karar 32- YeĢille kurduğu iliģki olumlu bulunmasına rağmen, projenin içinden geçen ray Ģeklindeki sergi mekanı bölücü ve tasarımı zedeleyici görülmüģ; yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 37- YarıĢma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden oy birliğiyle elenmesine karar 38- Ġfadesiz çizimler ve fikrini algılatamaması nedeniyle 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar 39- Fazlasıyla biçimsel kaygılar taģıması, tamamen kendi içine kapalı bir kurgu olulģturması ve çizimlerin yetersizliği nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar 40- Farklı geometrik arayıģlar içeren plan kurgusu ve vaziyet yerleģimi olumlu görülmesine rağmen, klasik taģıyıcılardan oluģan strüktürel çözümleme ve yapının üçüncü boyutuna iliģkin hiçbir ifadenin yer almaması olumsuz görülerek 5/4 elenmesine karar 41- Fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 42- Ölçek sorunu ve fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek oy birliğiyle elenmesine karar 45- Fazlasıyla biçimsel kaygılar taģıması ve fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek oybirliğiyle elenmesine karar 46- Fikrin yeterince iģlenememesi, sadece üst örtüyle sınırlı kalması olumsuz görülerek oy birliğiyle elenmesine karar 48- Fikrin yeterince iģlenememesi ve ifadesiz çizimler olumsuz görülerek 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 49- Fikrin yeterince iģlenememesi olumsuz görülerek 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 51-Konumu nedeniyle yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģki zayıf bulunmuģ; yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden oy birliğiyle elenmesine karar 52- Mekân oluģturma gücü zayıf bulunmuģ; yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden oybirliğiyle elenmesine karar

3 VerilmiĢtir. 53- Modüler üreme mantığı geliģebilir görülmesine rağmen, program yetersizliği ve yarıģma temasına iliģkin güçlü bir fikir görülemediğinden 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar 55- YapmıĢ olduğu büyük dolguya rağmen önerdiği yapı zayıf görülmüģ; yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģki de zayıf bulunarak 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar 56- Yolcu salonu ile önerdiği bağlantı olumlu görülmesine rağmen, geçiģi sağlayan tüpler ölçeksiz ve abartılı bulunmuģ, 7/2 oy çokluğuyla elenmesine karar 57- Önerilen yapı daha çok kentlinin kullanımına yönelik görülmüģ; turiste, temaya karģılık verecek yeterlilikte bir çözüm önermediğinden 7/2 oyçokluğuyla elenmesine karar 58- Kurduğu senaryo olumlu bulunmasına rağmen, fikrin yapıya yeterince yansıtılamaması olumsuz görülerek 7/2 oyçokluğuyla elenmesine karar III. ELEME GEREKÇE RAPORU (Sıra no.'ya göre) 4- Farklı kullanımlara yönelik olacak Ģekilde çeģitlenen alternatif mekan kurgusu, gelen yolcuyu yapının içine katma konusundaki baģarısına rağmen iģlevsel çözümlerindeki eksiklikleri nedeniyle 7/2 elenmesine karar (KarĢı oylar: Özen Eyüce, AyĢen Ciravoğlu) 11- Kavrayıcı konumu ve açılım çabası olumlu görülmesine rağmen, ölçek problemi, kentle kurduğu iliģkinin sorunlu olması, kurgulanan iç lagünün kullanılamıyor oluģu, vaziyet planı düzenlemesinde tanımsız boģluklar içermesi ve fazlasıyla biçimsel kaygılar taģıması nedeniyle oy birliğiyle elenmesine karar 12- Üçüncü boyutta kitle kurgusu ve kıyı peyzajı olumlu görülmesine rağmen, hem kentli hem de turist için yapıyla iliģki kurma olanaklarının sınırlı oluģu, içe dönük mekân kurgusu ve dıģ mekânın çevre ile bütünleģmiyor olması nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar 14- Viyadüklerin değerlendirilmesi, kordonla kurulan bağlantı, üçüncü boyuttaki biçimlenme olgun bulunmasına rağmen, formsal kaygılar abartılı bulunmuģ; zeminde, denizle bağlantıyı kesen içe kapalı mekânsal kurgu, dolgunun altının değerlendirilememesi, restoran ile ana kitle arasındaki kopukluk olumsuz görülmüģ ve oybirliğiyle elenmesine karar 16- Kitle dengesi ve üçüncü boyutta konteyner'ları kullanma becerisi baģarılı görülmesine rağmen, karģılaģma platformu yaratmadaki gücü; yapının kentle ve kentliyle kurduğu iliģki zayıf bulunmuģ ve oy birliğiyle elenmesine karar 17- BaĢarılı grafik sunumu, raylar üzerinde kayan elemanlarla değiģken bir mekân algısı yaratması olumlu bulunmasına rağmen, taģıyıcı sistemdeki ölçeksizlik, program önerisindeki zayıflıklar, sistemin kapalı ve açık olması durumunda kullanımına iliģkin ifade yetersizliği, alana yayılmıģ parçalar arasındaki bağlantısızlık olumsuz görülerek 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar (KarĢı oylar: Hikmet Gökmen, AyĢen Ciravoğlu, Tamer BaĢbuğ) 24- Ana fikri, mekân kurgusu ve kitle biçimlenmesindeki olgunluklara rağmen, gelen yolcuyu zemin kotundan aģağı indirip tekrar yukarı çıkartması, içe dönük ve gömük bir avlu yaratmasının yolcu sürekliliğini kestiği düģünülmüģ, önerdiği obje düzeyindeki elemanların abartılı olması olumsuz bulunmuģ ve oybirliğiyle elenmesine karar 27- Grafik anlatım ve fikrin ifadesi olumlu bulunmasına rağmen, fazlasıyla yapılaģmıģ ve bir kıyı yapısı için geçirgenliğinin az olması, programı çok yüklemesi olumsuz görülerek oy birliğiyle elenmesine karar 28- Modüler panellerin tekrarından oluģan kurgusu ve yarattığı ritim baģarılı bulunmasına rağmen, panellerin çelikten çok betonarme ağır plaklar olarak algılanması ve sayısı abartılı bulunarak oy birliğiyle elenmesine karar 34- Üst örtünün yarattığı kimlik olumlu bulunmasına rağmen, doğrudan metaforlar kuran formsal eğilimler, plan çözümlemesindeki yetersizlikler olumsuz bulunarak oybirliğiyle elenmesine karar 35- Detaylı analizleri, taģıyıcı sistemi de içeren bir modül kurgulayarak türetmesi, fuar bölümündeki gridal çakıģmalar ve plan çözümleri baģarılı bulunmasına rağmen, ifade ve anlatımdaki karmaģa, üçüncü boyuttaki biçimlenmeye iliģkin bilgi vermemesi olumsuz görülerek oybirliğiyle elenmesine karar 36- Yarattığı meydanın konumu ve kamusal bir alan yaratmadaki gücü, farklı yönlere açılımlar vermesi olumlu görülmesine rağmen, önerilen Ģerit elemanların zayıf kalması, program önerisinin yetersizliği nedeniyle 6/3 oy çokluğuyla elenmesine karar (KarĢı Oylar: AyĢen Ciravoğlu, Tamer BaĢbuğ, Ayhan Usta) 44- BaĢarılı grafik anlatımı, kırıklı çizgilerden oluģan dinamik plan kurgusu olumlu görülmesine rağmen bunu üçüncü boyuta taģıyamamıģ olması, konumu ve kıyıya eklemlenme biçimi, kentlinin kullanımına olanak tanımaması nedeniyle 8/1 oy çokluğuyla elenmesine karar (KarĢı oy: Ayhan Usta) ÖDÜL GRUBU GEREKÇE RAPORU (Sıra no.'ya göre) 1- Zeminde fazla yer tutması, denizle karanın iliģkisini koparması, kentle denizin bağını kesmesi olumsuz görülmesine rağmen, yarattığı topografyanın turistle ve kentliyle kurduğu güçlü iliģki, kitle plastiğinde karģıla(ģ)ma teması için simgesel bir iddiası olmadan kente açık yeģil bir alan yaratması ve kentin farklı perspektiflerden algılanmasına olanak tanıması, konumu itibariyle gümrük iģlevinde sorun yaratmıyor oluģu olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: Tamer BaĢbuğ, Ayhan Usta, Ahmet Yağcıoğlu) 1.lik ödülüne seçilmiģtir. 15- Çok katlı oluģu, önerdiği programı plan düzleminde ifade etmesindeki yetersizlikleri, zeminle kurduğu iliģki ve kamusal açık alanlar oluģturma potansiyelinin eksikliği olumsuz görülmesine rağmen, yolcu salonunu kaldırmakla birlikte, yapının kendisinin gümrük kontrol iģlevinin karģılayan bir sınır teģkil etmesi ve eski yapı korunsaydı dahi projenin niteliğini kaybetmeyecek olması,

4 alana yerleģimi, güçlü ana fikri ve karģılaģma temasına iliģkin cesur tavrı, simgesel değerinin gücü olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğu ile (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Seçkin Kutucu, Ayhan Usta) 2.lik ödülüne seçilmiģtir. 50- Alana müdahalesinde fazla yapılaģması, sirkülasyonun eģdeğer biçimde ikiye ayrılması olumsuz görülmesine rağmen, iç limana hakim vaziyet planı düzenlemesi, net ve ifadeli plan kurgusu, gelen yolcunun kente dağılımın farklı kotlardan ve kenti algılatarak deneyimletmesi, oluģturduğu iç limanda kentliyi ve yolcuyu bir araya getirmesi, yolcu salonunu kaldırmasına rağmen öneri programda gerekli duyarlılığı göstermesi olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğuyla (karģı oylar: AyĢen Ciravoğlu, Ayhan Usta, Tamer BaĢbuğ) 3.lük ödülüne layık görülmüģtür. 30- Gelen yolcuyu öneri iskelede, üst kota rampalarla çıkartarak tekrar indirmesi, iç mekân çözümlerindeki yetersizlikleri olumsuz görülmesine rağmen limana yerleģiminde farklı yaklaģımı ve kıyıyla yakaladığı uyum, geçirgen yapısı ve üçüncü boyuttaki kitle hareketi olumlu bulunarak oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. 33- Strüktürün devamlılığının olmayıģı ve sistemin yeterli düzeyde çözülmemiģ oluģu, iç mekân çözümlerindeki yetersizlikler olumsuz görülmesine rağmen kavramsal yaklaģımı, 'karģılaģma çayırı' fikri, öneri strüktürün firma kimliğine uygun oluģu, iklime uygun hafif bir üst örtü önermesi, mevcut yapı diline karģıt güçlü bir yapı dili önerisi getirmesi olumlu bulunarak oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. 43- Hareketli sistemin getirdiği iģletim zorluğu, modüler sistemden kaynaklanan kısıtlılıkların iç mekânda yeterince çözülemeyiģi olumsuz bulunmasına rağmen, modüler sistem önerisi ve üreme- çeģitlenme potansiyeli ve yaratmaya çalıģtığı kamusal alanlar olumlu bulunarak oy birliğiyle mansiyona layık görülmüģtür. 47- Ġçinden geçilen bir kurgu taģımasına rağmen konumu itibariyle yolcu geliģini karģılamıyor olması olumsuz bulunmasına rağmen yarıģma teması doğrultusunda yarattığı güçlü karģıla(ģ)ma mekânı ve üçüncü boyuttaki simgesel gücü, kentli için yarattığı mekânların baģarısı olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğuyla Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüģtür. 54- Gümrük kontrolüyle olan iģlevsel iliģkide kopukluk olması, kıyıyı bağlanma biçiminde geometrik problemler taģıması ve iç lagünün atıl kalması olumsuz bulunmasına rağmen güçlü bir kimlik oluģturması, geçirgen mekân kurgusu ve stürktürü olumlu bulunarak 7/2 oy çokluğuyla Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüģtür. 06- Köprünün açılım verdiği ucun kıyı hattına bağlanamaması, gelen yolcuyu kente açılım vermeden kapalı bir mekâna alması, sirkülâsyondaki tıkanıklıkları olumsuz bulunmasına rağmen vaziyet planı ölçeğinde iki tarafı yalın ve net bir ifadeyle bağlama Ģekli ve kurduğu süreklilik olumlu bulunarak 6/3 oy çokluğuyla Jüri Özel Ödülüne layık görülmüģtür. Sıra No'ya Göre Rumuz ve Kimlikler SIRA NO RUMUZ ADI-SOYADI Sinan Azizağaoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf) Demet Güliz Uslu (ODTÜ, 4.sınıf), Özlem Özdöner (ODTÜ, 4.sınıf) Ġbrahim Türkan (DEÜ, 4.sınıf), Mehmet Akif Çetiner (DEÜ, 4.sınıf) Alpay Tekin (DEÜ, 4.sınıf) Binnaz Kalcıoğlu (BahçeĢehir Üniversitesi, 3.sınıf), Kübra YaĢar (BahçeĢehir Üniversitesi, 3.sınıf), ġahsena Bildirici (BahçeĢehir Üniversitesi, 3.sınıf) Hakan Kılınç (YTÜ, 4.sınıf), Ġlknur Karlı (YTÜ, 4.sınıf), Yasemin Güler (YTÜ, 4.sınıf) Burcu AteĢ (ODTÜ, 4.sınıf), Pınar Kesim (ODTÜ, 4.sınıf) Özgür Gökmen (DEÜ, 2011 mezunu), Meryem Yener (DEÜ, 4.sınıf) Gizem Ünlü (DEÜ, 4.sınıf) Pınar Kayhan (ĠEÜ, 2011 mezunu), Murat Ardalı (ĠEÜ, 4.sınıf) Volkan Aybalı (ĠTÜ, 3.sınıf), Fatma GençdoğuĢ (ĠTÜ, 4.sınıf), Ġklim Topaloğlu (ĠTÜ, 3.sınıf) Yiğitcan Ülkücü (ĠTÜ, 2.sınıf), DilĢad Anıl (ĠTÜ, 2.sınıf), Erhan KeçebaĢoğlu (ĠTÜ, 2.sınıf) Sedef Melek Urhan (DEÜ, 3.sınıf), Betül Dönmez (DEÜ, 3.sınıf) Mehmet Örücü (DEÜ, 4.sınıf), Özyıl Yıldırım (DEÜ, 4.sınıf) Bahtiyar Gelyagil (ODTÜ, 4.sınıf), MelihEmre Acar (ODTÜ, 4.sınıf) Uğur Kuzey (DEÜ, 2011 mezunu) Ferruh BarıĢ Türe (BahçeĢehir Ünv., 3.sınıf) Ahmet Arif Aksoy (ĠTÜ, 2.sınıf), Burcu Aylin Pektas (ĠTÜ, 2.sınıf) Ece Yoltay (Gazi Ünv., 4.sınıf) Esra Yılmaz (DEÜ, 4.sınıf), Mete Keskin (DEU, 2011 mezunu) Özge UçmazbaĢ (YTÜ, 4.sınıf), Hakan Ökten (YTÜ, 4.sınıf) Cemre Meltem Altınkaynak (DEÜ, 3.sınıf), Ozan Tuğsan Altuğ (DEÜ, 3.sınıf) Gökhan Karabacak (ĠYTE, 4.sınıf) Özsevi Ceylan (DEÜ, 4.sınıf), AyĢe Yener (DEÜ, 2011 mezunu), Ekin Atmaca (DEÜ, 4.sınıf) Turan Özeren (ĠTÜ, 4.sınıf), Ceren YaĢaroğlu (ĠTÜ, 4.sınıf) Gencay Çubuk (YTÜ, 2011 mezunu)

5 Cansu Ural (YaĢar Ünv., 4.sınıf) Serkan Borazan Mithat Etik (DEÜ, 3.sınıf) Tuğba Arslantürk (DEÜ, 3.sınıf), Tuğba Aral (DEÜ, 3.sınıf), Züriye Özen (DEÜ, 3.sınıf) Rafet Utku (MSÜ, 4.sınıf), Aydın ÖzgüneĢ (ODTÜ, 4.sınıf) Cafer Mustafa ÇetintaĢ (Çukurova Ünv.) Salih Özarslan (DEÜ, 4.sınıf), Bora Örgülü (DEÜ, 4.sınıf) Deniz Hancıoğlu (ĠTÜ, 3.sınıf), Emir Atakan Yılmaz (ĠTÜ, 3.sınıf) Cihan Atliman (YaĢar Ünv., 4.sınıf), Zeynep Aladağ (ĠTÜ, 3.sınıf) Mustafa Küstüm (ĠTÜ, 2011 mezunu) Merve TaĢlıoğlu (MSÜ, 4.sınıf), Cansu Bulduk (MSÜ, 4.sınıf) Burak Bakö (YaĢar Ünv., 4.sınıf) Orhan Aydilek (ĠTÜ, 4.sınıf), Cansu Aydilek (YTÜ, 4.sınıf) Nurseda DanıĢık (MSÜ, 3.sınıf), Elma Grpci (MSÜ, 3.sınıf), Emine Zeytin (MSÜ, 3.sınıf), Ezgi Madran (MSÜ, 3.sınıf) ġebnem Çakaloğulları (IYTE, 4.sınıf) Tarık Önder Öğüç (Çukurova Ünv., 4.sınıf) Aksel Uz (ĠTÜ, 4.sınıf), Cem Çiftçi (ĠTÜ, 4.sınıf) Ferhat Bulduk (YTÜ, 4.sınıf), Ayça Yazıcı (ĠTÜ, 4.sınıf) IĢılay Tiarnagh Sheridan (ĠYTE, 4.sınıf) Nicat Nusalov (ĠTÜ, 3.sınıf), Dilde Barutçu (ĠTÜ, 4.sınıf) Bünyamin Çam (ODTÜ, 4.sınıf) Berrin Özdemir (ĠYTE, 4.sınıf), Endam Özkaya (ĠYTE, 4.sınıf) Cansu Demiral (ĠTÜ, 4.sınıf), Alize Fenni (ĠTÜ, 2011 mezunu), Özlem Tokgöz (ĠTÜ, 2011 mezunu) Seda Kaplan (ODTÜ, 4.sınıf), Semiha Deniz CoĢkun (ODTÜ,,4.sınıf) Hande Bilgi Orhan (ĠTÜ, 4.sınıf), Gamze BaĢak Orhan (ĠTÜ, 2011 mezunu) Ceyhun Özen (DEÜ, 4.sınıf), Ahmet Ayyıldız (DEÜ, 4.sınıf), Aybek Umarov (DEÜ, 4.sınıf) Merve Deniz Efe (ĠTÜ, 3.sınıf) Feyzanur Orhan (Erciyes Ünv., 3.sınıf), Ali Burak Yanardağ (Erciyes Ünv., 4.sınıf) Emre Akın (MSÜ, 4.sınıf), Oğuzhan Abdik (MSÜ, 4.sınıf) Benan Dönmez (Mersin Ünv., 2011 mezunu), Okan KarakaĢ (Mersin Ünv., 2011 mezunu), Hüzeyin Yavuz (Mersin Ünv., 4.sınıf), AyĢe Kuru (Mersin Ünv., 4.sınıf) Ġdil Seren Yücel ( ĠTÜ, 4.sınıf), Alican Ġnal (ĠTÜ, 4.sınıf) Hasan BeĢinci ( ĠTÜ, 4.sınıf), Nezih BarıĢ Özgül (ĠTÜ, 4.sınıf) Günce EĢingen (ODTÜ, 4.sınıf) Jüri Üyeleri Doç. Dr. Özen Eyüce (Jüri BaĢkanı) Prof. Dr Orcan Gündüz Doç. Dr. Ayhan Usta Yrd. Doç. Dr. Hikmet Gökmen Yrd. Doç. Dr. AyĢen Ciravoğlu Yrd. Doç. Dr. Seçkin Kutucu Y.Mimar Ahmet Yağcıoğlu Mimar Tamer BaĢbuğ Mimar Vedat Tokyay

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi JÜRİ GÖRÜŞÜ ÇUHADAROĞLU sponsorluğunda gerçekleştirilen ÇUHADAROĞLU Alüminyum 2013 Öğrenci Yarışması nın ana teması Expo 2016 Antalya Kulesi Projesi dir. Yarışmacılardan sembolik bir kule tasarımı istenmiş

Detaylı

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ;

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ; 30 Mart 2012, İstanbul PROSteel 2012 Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 09:30 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. İpek Akpınar;

Detaylı

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ ESKİ CEZAEVİ ALANININ DÜZENLENMESİ MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ ESKİ CEZAEVİ ALANININ DÜZENLENMESİ MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ YARIŞMASI T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ ESKİ CEZAEVİ ALANININ DÜZENLENMESİ MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ YARIŞMASI TOPLANTI TUTANAKLARI VE JÜRİ RAPORU T.C. Taşköprü Belediyesi Eski Cezaevi Alanının Düzenlenmesi

Detaylı

YARIŞMANIN ADI: Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme ve Cephe Rehabilitasyonu Ulusal Mimari Proje Yarışması YARIŞMADAKİ GÖREVİ

YARIŞMANIN ADI: Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme ve Cephe Rehabilitasyonu Ulusal Mimari Proje Yarışması YARIŞMADAKİ GÖREVİ ELAZIĞ BELEDİYESİ GAZİ CADDESİ KENTSEL YENİLEME VE CEPHE REHABİLİTASYONU ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASINA İLİŞKİN JÜRİNİN KİŞİSEL DEĞERLENDİRMESİNİ İÇEREN RAPOR TUTANAĞI YARIŞMANIN ADI: Elazığ Belediyesi

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI I.TUTANAK 2012 2013 JURİ RAPORU 1-Yarışma kapsamında 33

Detaylı

*Jüri üyelerinden Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI, mazereti nedeniyle jüri toplantısına katılamamıştır.

*Jüri üyelerinden Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI, mazereti nedeniyle jüri toplantısına katılamamıştır. 1 Nisan 2015, İstanbul PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 1 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri:

Detaylı

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TUTANAK 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir Aktepe

Detaylı

PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı:

PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: 1 Nisan 2015, İstanbul PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 1 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri:

Detaylı

Yarışmanın asli jüri üyeleri ile danışman ve raportörü 03 Aralık 2011 günü, saat 10:00'da İTÜ, Taşkışla da eksiksiz olarak toplanmıştır.

Yarışmanın asli jüri üyeleri ile danışman ve raportörü 03 Aralık 2011 günü, saat 10:00'da İTÜ, Taşkışla da eksiksiz olarak toplanmıştır. S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık "Kuşdili ve Çevresi Yeniden İşlevlendirme Sürecine Alternatif Çözümler" Fikir Projesi Yarışması Jüri Çalışması TARİH : 03 Aralık 2011, Saat 10.00-17.30 04 Aralık

Detaylı

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JURİ RAPORU

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JURİ RAPORU TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JURİ RAPORU 1 TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI I.TUTANAK JURİ RAPORU 1-Yarışma kapsamında 5 projenin;

Detaylı

TUTANAK. 2. Asil, yedek ve danışman jüri üyelerinin her biri projeleri daha önce görmediklerini beyan etmişlerdir.

TUTANAK. 2. Asil, yedek ve danışman jüri üyelerinin her biri projeleri daha önce görmediklerini beyan etmişlerdir. TUTANAK 1. Jüri tam sayı ile 25.11.2016 Cuma günü 09:30 de toplanmıştır. 2. Asil, yedek ve danışman jüri üyelerinin her biri projeleri daha önce görmediklerini beyan etmişlerdir. 3. Raportörlük raporuna

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠZMĠR AKDENĠZ AKADEMĠSĠ. TASARIM KORĠDORLARI ULUSAL FĠKĠR YARIġMASI JÜRĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠZMĠR AKDENĠZ AKADEMĠSĠ. TASARIM KORĠDORLARI ULUSAL FĠKĠR YARIġMASI JÜRĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠZMĠR AKDENĠZ AKADEMĠSĠ TASARIM KORĠDORLARI ULUSAL FĠKĠR YARIġMASI JÜRĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU ĠZMĠR AKDENĠZ AKADEMĠSĠ - 2014 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR AKDENİZ AKADEMİSİ

Detaylı

TOPLANTI TUTANAĞI 1. YarıĢmada elden teslim edilen ve kargo ile gelen projelerin Ģartnamede belirtilen süre içinde idareye ulaģmıģ olduğu görüldü.

TOPLANTI TUTANAĞI 1. YarıĢmada elden teslim edilen ve kargo ile gelen projelerin Ģartnamede belirtilen süre içinde idareye ulaģmıģ olduğu görüldü. TOPLANTI TUTANAĞI 1 Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması için jüri değerlendirme toplantısı projelerin sergilendiği Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi

Detaylı

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU 1. TUR ELEME Projeler üzerinde yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda, tüm üyelerden olumsuz

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4.

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4. ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Bahar Kurt Anadolu Üniversitesi Seramik Esra Kara Maltepe Üniversitesi İçmimarlık Burslu Burcu Kucaloğlu Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Jüri, 12 Nisan 2013 Cuma günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır.

Jüri, 12 Nisan 2013 Cuma günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. 12 Nisan 2013, İstanbul PROSteel 2013 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 12 Nisan 2013 Cuma günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri,

Detaylı

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE 20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans 20113101004 EREN AKKALE İşletme Yüksek Lisans 20113101005 ERGUN ARISOY İşletme Yüksek Lisans 20113101006 TOLGA

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Sayfa 1 / 5. 25 Ağustos 2014, İstanbul. 2014 YTONG Mimari Fikir Yarışması "Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık"

Sayfa 1 / 5. 25 Ağustos 2014, İstanbul. 2014 YTONG Mimari Fikir Yarışması Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık 25 Ağustos 2014, İstanbul 2014 YTONG Mimari Fikir Yarışması "Kültürel Süreklilik Aracı Olarak Mimarlık" Jüri Değerlendirme Toplantısı: Yarışma takvimi gereği 18 Ağustos 2014 Pazartesi günü tamamlanan başvurular

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON 1 11561 AYTÜL BÜYÜKSARAÇ DOKUZ EYLÜL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA 95,48 95,480 2 1962 ORHAN ÖZDEMİR YAKIN DOĞU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYAT

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI 1 YÜKSEK LİSANS BELDE ŞAHİN 71,019

Detaylı

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Başarı Sırası Kadın Aday Listesi

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Başarı Sırası Kadın Aday Listesi 1. Asil 401 FATMAHANIM GÖKCE Kadın 326,41245 387,85 0 0 43,87 60,6937 185,4858 2. Asil 503 BUSE GÜL Kadın 277,90676 427,95 0 0 42,14 65,5523 184,9101 3. Asil 740 SUNA UÇAR Kadın 248,19332 428,4 1 0 45,31

Detaylı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 02.10.2009 / 29.08.16739 Mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

KÜÇÜK ARMUTLU (FSM) MAHALLESİ YERİNDE ve YERLİSİYLE İYİLEŞTİRME ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ RAPORU

KÜÇÜK ARMUTLU (FSM) MAHALLESİ YERİNDE ve YERLİSİYLE İYİLEŞTİRME ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ RAPORU KÜÇÜK ARMUTLU (FSM) MAHALLESİ YERİNDE ve YERLİSİYLE İYİLEŞTİRME ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ RAPORU TUTANAK NO 1 KÜÇÜK ARMUTLU (FSM) MAHALLESİ YERİNDE ve YERLİSİYLE İYİLEŞTİRME ULUSAL MİMARİ

Detaylı

2009 YILI ÜNİVERSİTELERİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2009 YILI ÜNİVERSİTELERİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2009 YILI ÜNİVERSİTELERİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Nagihan Gülbahar Işık Üniv. Güneş Çıtak Işık Üniv. Meltem Bozkurt Beykent Üniv. Tekstil Aliye Uzan Ecem Okumuş 2.%100 Oğuzhan Aydoğan endüstri tas. Esra

Detaylı

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik 53 Yıl Adı Soyadı Program Kodu Program Adı 2014 MEDİNE ÇOBAN 105610864 Veteriner Fakültesi Yerleşme Türü OKUL BİRİNCİSİ Bitirme Yılı OBP Doğum Yılı 2014 453,55 1996 36 2014 SEZER ŞENGÜL 108810659 Mekatronik

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik SINAV TARİHİ VE SAATİ 09.11.2015-1200 KANİN AMFİSİ Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 145112020 145113040 145111089 145113019

Detaylı

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR 2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR TAYLAN ÖZONUK ELİF TUĞÇE ÜNALAN KORER ÖZDERVİŞOĞLU NAZ SÜRÜCÜ ÖZGÜR YAĞBASAN ELİF ŞAHSUVAROĞLU ÖZLEM AYDOĞAN

Detaylı

JÜRİ GÖRÜŞÜ. ÇUHADAROĞLU Öğrenci Yarışması 2012. Doç. Dr. Leyla Y. TOKMAN, Mayıs-Ekim 2012

JÜRİ GÖRÜŞÜ. ÇUHADAROĞLU Öğrenci Yarışması 2012. Doç. Dr. Leyla Y. TOKMAN, Mayıs-Ekim 2012 JÜRİ GÖRÜŞÜ Mimarlık mesleğinin son derece karmaşık ve dinamik düşünce yapısı aslında temelde basitçe akıl ve matematik üzerine kuruludur (Tokman, 2012). Mimari yarışmalar, bir mimarlık problemi üzerinde

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

Açılabilir Kimlik Tespit Tutanağı 30 Ekim 2016 Pazar

Açılabilir Kimlik Tespit Tutanağı 30 Ekim 2016 Pazar Açılabilir Kimlik Tespit Tutanağı 30 Ekim 2016 Pazar 8 sıra numaralı proje (Rumuz: 12074) Kamil Bora YORULMAZ, (Ekip Temsilcisi), Mimar Emel Noyin AYKOL, Mimar Hande AYDINGÜN, Peyzaj mimarı Doğan PATAR,

Detaylı

SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF

SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF TARİH ACİL UZMAN SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF KIDEMLİ ASİSTAN ACİL KIDEMLİSİ 31.03.2016 EDA ÖZAYDIN ASLIHAN ARASLI AYSU A. HASAN A. 01.04.2016 SEYİT AHMET UÇAKTÜRK İKBAL OK BOZKAYA DİLEK E. DİLBER T. 02.04.2016

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 1 BETÜL KURNAZ 2 35490 VOLKAN UYSAL 3 34966 HOVSEP PAYEL 4 33196 GÖZDE İŞÇİ 5 SİBEL YILMAZ

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T P

Detaylı

II. KADEME - TUTANAK 1

II. KADEME - TUTANAK 1 II. KADEME - TUTANAK 1 Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması jüri üyeleri, 2. Kademe değerlendirme çalışmalarına başlamak üzere 01 Temmuz 2011, Cuma günü saat 10.00 da

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 08/09/2014 SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : 90293528/ KONU : Okul Deneyimi Fakültemiz lisans programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ /OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI SINIFI ORTALAMA BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI 2013259071 BÜŞRA YAŞDALI

Detaylı

AVANOS YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARÎ PROJE YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU 10,11,12 Mayıs 2013

AVANOS YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARÎ PROJE YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU 10,11,12 Mayıs 2013 AVANOS YENİ KÖPRÜSÜ ve ÇEVRESİ MİMARÎ PROJE YARIŞMASI Bireysel olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, seçici kurul üyeleri tarafından tüm projelerin ikinci tura geçirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

HUKUK İNGİLİZCESİ SEVİYE TESPİT SINAVI 2010 - TEMMUZ

HUKUK İNGİLİZCESİ SEVİYE TESPİT SINAVI 2010 - TEMMUZ HUKUK İNGİLİZCESİ SEVİYE TESPİT SINAVI 2010 - TEMMUZ HUKUK İNGİLİZCESİ I Yer: Staj Eğitim Merkezi - D Salonu Gün: Pazartesi Perşembe Saat: 18:30-21:30 SIRA İSİM SOYİSİM SİCİL 1 Sinem Aktaç 2 B, Murat Hazineder

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

MimED 2014 JÜRİ RAPORU 6-7 Aralık 2014

MimED 2014 JÜRİ RAPORU 6-7 Aralık 2014 MimED 2014 JÜRİ RAPORU 6-7 Aralık 2014 MimED 2015 jürisi 5-6 Aralık 2015 tarihinde İTÜ Taşkışla yerleşkesi 203 koridorunda saat 10.30 da Deniz ARSLAN [öğr.gör.dr., itü], Çiğdem DEMİREL EREN [öğr.gör.dr.,

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik (İÖ) SINAV TARİHİ VE SAATİ 16.11.2013-1000 L02 Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 245111014 245111091 245109003 245110054 245111100 245111077

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ACİL TIP 100601171 ÖZLEM KANDEMİR 07/07/2014-18/07/2014 120601020 PELİN ARI 07/07/2014-18/07/2014 120601061 GÖZDE ÖRÇEN 07/07/2014-18/07/2014 120601159 SEDEF DENİZ CEVHEROĞLU 07/07/2014-18/07/2014 110601196

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

GÜZEL SANATLAR. Öğrenci / Mezun ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82

GÜZEL SANATLAR. Öğrenci / Mezun ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82 GÜZEL SANATLAR ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82 MÜGE ŞİMŞEK GÖRSEL SANATLAR RESİM

Detaylı

YTÜ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ KAPISI VE YAKIN ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ve SEÇİCİ KURUL RAPORU

YTÜ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ KAPISI VE YAKIN ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ve SEÇİCİ KURUL RAPORU DANIŞMA KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. İsmail Yüksek, Prof. Dr. Zerhan Yüksel Can, Prof. Dr. Zekai Görgülü, Prof. Dr. Emre Aysu, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Prof. Dr. Mehmet Tunbiş SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ Prof.

Detaylı

Sayfa 1 / 2 Listesi FEN FAKÜLTESİ Öğretim Yılı : 2008-2009 Ders Adı : OMURGASIZLAR BİYOLOJİSİ Öğretim Dönemi : Guz Ders Kodu : 0 / 402002032006 Fakülte : Fen Fakültesi Kredisi : 3 Bölüm : Biyoloji Sınıf

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :10.02.2011 TOPLANTI SAYISI : 2011/2 Enstitü Yönetim Kurulumuz 10.02.2011 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH.BÖLÜMÜ DÖNEMİ STAJ RAPOR SONUÇLARI Kabul edilen gün Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH.BÖLÜMÜ DÖNEMİ STAJ RAPOR SONUÇLARI Kabul edilen gün Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH.BÖLÜMÜ 2014-2015 DÖNEMİ STAJ RAPOR SONUÇLARI Kabul edilen gün Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı sayısı Staj Konusu Durum 1 1111016042 Yasin ŞAHBAZ 10 Donanım Tamam

Detaylı

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez MASTERGAMES 15 KAZANANLAR VOLEYBOL KADIN 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez 2. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Ceylan Kazancıoğlu Büke Solmaz ERKEK 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013-14 Haziran Dönemi İngilizce Hazırlık Yeterlik Sınavı (Alttan Alanlar)

2013-14 Haziran Dönemi İngilizce Hazırlık Yeterlik Sınavı (Alttan Alanlar) 2013-14 Haziran Dönemi İngilizce Hazırlık Yeterlik Sınavı (Alttan Alanlar) Sıra TCKN No Adı Soyadı Puan Sonuç 1 12592857740 102012028 FARUK ÇALKAN 61,25 BAŞARILI 2 12304500858 080802054 HASAN ONUK 61,25

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması

İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması 10 İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması. Danışman Jüri Üyeleri Sema PEKDAŞ, Avukat, Konak Belediye Başkanı Eser ATAK, Yüksek Şehir Plancısı, Konak

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 17/08/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/20 Enstitü Yönetim Kurulu 17/08/2015 Pazartesi günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.

Detaylı

2009 SBS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

2009 SBS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR 2009 SBS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR KUBİLAY KAAN ELALDI ERAY ÇELİK ATABERK BEYDEMİR ALP ARDA SEYHAN FULYA ELMASTAŞ ÖMERCAN IŞIK MERVE ÖZSARAÇ

Detaylı

BORNOVA BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ÖN SEÇİM AŞAMASINI GEÇEREK PROJE SUNACAK EKİPLER

BORNOVA BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ÖN SEÇİM AŞAMASINI GEÇEREK PROJE SUNACAK EKİPLER BORNOVA BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ÖN SEÇİM AŞAMASINI GEÇEREK PROJE SUNACAK EKİPLER 22-23 Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleşen Jüri toplantısında, ön seçim aşamasına portfolyolarını

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) : Betonarme-Çelik Karma Yapı Tasarımı Proje kapsamı : Yapını çelik tasarımı ve betonarme tasarımının yapılması, yapını yaklaşık maliyetinin oluşturulması. :

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM T.C Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLARARASI YEMEK YARIŞMASI ÜNİVERSİTE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.2014

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLARARASI YEMEK YARIŞMASI ÜNİVERSİTE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.2014 4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLARARASI YEMEK YARIŞMASI ÜNİVERSİTE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.2014 JPT1 ÜNİVERSİTE DÜZEYİ TAVUK YEMEĞİ ÖDÜL YARIŞMASI 1.GÜN 11:50-12:20 1 CEBRAİL BACAK SILVER 2 AYŞE KOLLAMA

Detaylı

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK LİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 JP1- LİSE DÜZEYİ TAVUK YEMEĞİ 1.GÜN 09:00-09:30 1 FATİH YAŞAR 2 EMİNE KESKİN NO AWARDED 3 SAADET UYAR 4 KEMAL

Detaylı

BES Onkoloji EAH. BES UFUK ÜNİVERSİTESİ CANSU ÇALOĞLU HAVVANUR ÇİÇEK FATMA NUR GÜLTEKİN SÜMEYYE KAYMAK BES Atatürk EAH

BES Onkoloji EAH. BES UFUK ÜNİVERSİTESİ CANSU ÇALOĞLU HAVVANUR ÇİÇEK FATMA NUR GÜLTEKİN SÜMEYYE KAYMAK BES Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI 2016- GÜZ DÖNEMİ 2016- GÜZ DÖNEMİ 3 EKİM 17 KASIM 21 KASIM-05 OCAK 13 ŞUBAT- 30 MART 3 NİSAN-18 MAYIS 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak ĠçiĢleri Bakanlığı nca hazırlanan ve

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

MTSO HİZMET BİNASI VE İŞ MERKEZİ ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI JÜRİ RAPORU

MTSO HİZMET BİNASI VE İŞ MERKEZİ ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI JÜRİ RAPORU MTSO HİZMET BİNASI VE İŞ MERKEZİ ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI JÜRİ RAPORU YarıĢma kapsamında 104 proje Ģartnameye uygun ve zamanında teslim edilmiģtir. Jüri toplantısı öncesinde raportörler tarafından

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

TEST PUANI TC KİMLİKNO K. TÜRÜ DOĞRU S. YANLIŞ S. BOŞ S. AD SOYAD

TEST PUANI TC KİMLİKNO K. TÜRÜ DOĞRU S. YANLIŞ S. BOŞ S. AD SOYAD NOT: Sevgili Öğrenciler, İngilizce Dil Seviye Sınavını Yürüten Yabancı Diller Yüksekokulumuz, Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği için gerekli olan Yabancı Dilde B1 Seviyesinin, gerçekleştirilen sınavda

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6.

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu DERSLİK 107 A1/20 ÜMMET AYDAN ÜMMET AYDAN TUBA AYDAN TUBA AYDAN 114 FIRAT LULACI / TUĞBA AKBAŞ ÜLKÜ ÖZDEMİR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI TARİHİ : 29 Eylül 2014 Pazartesi İ : TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VLİSİ 1 Cihangir CENGİZ 84,488 29,57 80,13 24,04 82,50 28,88

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:06.01.2015 SAYI: 1067 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin;

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; 2015-2016 Kurumlar arası (Yurtiçi) ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 3. Sınıf 2. Sınıf BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO ISO 9001 KYS ISO 14001 ÇYS SERTFİKA TESCİL OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 22000 GGYS İÇ TETKİKÇİ HELAL GIDA ADI SOYADI DİLİ 0 ABDURRAHMAN ARAS TÜRKÇE AVA/EDU/160000 AVA/EDU/180000 AVA/EDU/190000

Detaylı

Adana Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Adana Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Adana Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Juri Değerlendirme Çalışması Sonuçları 1.Ödül: 7 Nolu Proje Rumuz:65382 Ekip Temcilcisi;

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI (2013 2014 ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI (2013 2014 ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 A3 Birgül Dalgakıran Simge Kurt Merve Aydın Cansu Akbaba Esin Yaprak Çiftçi Kübra Mutlu Gonca Kutlu Didem Özkaya Zehra Şen Burak Şekeroğlu

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları "ilgili derslerin gün ve saatinde dersin

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları ilgili derslerin gün ve saatinde dersin İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; 18-22 Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları "ilgili derslerin gün ve saatinde dersin işlendiği sınıfta "yapılacaktır. Aşağıda belirtilen derslerin

Detaylı

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Sıra No Adı Soyadı TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Anadolu Üniversitesi Hukuk Taban Puanı Öğrencinin

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans 1. KIVANÇ ARAS ASİL 2. FAZIL ALTINEL ASİL 3. GÖKSEL DOĞAN ASİL 4. EMMAR KARDEŞLİK ASİL 5. HÜRKAL HÜSEM ASİL 6. HAKAN KALMAÇ ASİL 7. HÜSEYİN BAHADIR ÖZ ASİL 8. ALİ OĞUZ UZMAN ASİL 9. MÜRŞİD YAZAR ASİL 10.

Detaylı

ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Perşembe - YGS DENEME SINAVI SALON YOKLAMA İSİM LİSTESİ

ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Perşembe - YGS DENEME SINAVI SALON YOKLAMA İSİM LİSTESİ Kurum Adı: ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ Salon No: 1 - /B Kurum Kodu: 7507 2.Kat Kısa Koridor 1 BİLAL KARAMEŞE AHGAL /A 736 2 BAHAR KATI AHGAL /A 806 3 SERKAN DEMİR AHGAL /A 837 4 ÖZGE AKBIYIK AHGAL

Detaylı

Karar 1- Biyoloji bölümü öğrencisi 081210001 Naile SELİM in transkripti incelendi. İngilizce hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olan öğrencimizin,

Karar 1- Biyoloji bölümü öğrencisi 081210001 Naile SELİM in transkripti incelendi. İngilizce hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olan öğrencimizin, Karar 1- Biyoloji bölümü öğrencisi 081210001 Naile SELİM in transkripti incelendi. İngilizce hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olan öğrencimizin, 2013-2014 ders planlarına uygun olarak ders kaydını yapmasının

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

YÜKSEK LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ. Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu

YÜKSEK LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ. Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu MACİDEGÜL BATMAZ Türk Dil Kurumu FULYA AKMAN Türk Dil Kurumu SERKAN CİHAN Türk Dil Kurumu SUZAN HELVACI Türk Dil Kurumu MELİKE

Detaylı