JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi"

Transkript

1 JÜRİ GÖRÜŞÜ ÇUHADAROĞLU sponsorluğunda gerçekleştirilen ÇUHADAROĞLU Alüminyum 2013 Öğrenci Yarışması nın ana teması Expo 2016 Antalya Kulesi Projesi dir. Yarışmacılardan sembolik bir kule tasarımı istenmiş ve bu tasarımda engelli uyumlu, çevre bilinci paralelinde, sürdürülebilir bir sistem ve malzeme tabanlı olan ÇUHADAROĞLU Alüminyum Sistemleri ni kullanarak geliştirmeleri beklenmiştir. Farklı üniversitelerden 53 mimar adayı yarışmaya katılmıştır. Projeler; fikrin özgünlüğü, alan içerisindeki imge değeri, EXPO alanı ile ilişkilenmesi, zemin kararları ile fikrin bütünleşmesi, öneri tasarımın farklı kullanıcı beklentilerini (yaşlı, çocuk, engelli, v.b.) karşılama potansiyeli, fikrin sunum ve ifade becerisi, taşıyıcı sistemin tasarımla bütünleşmesi, tasarımın fuar sonrası kullanım potansiyeli çerçevesinde değerlendirilmiştir. Fikrin özgünlüğü ile kastedilen bildik kalıpların ötesinde düşünebilme becerisidir. Tasarımda yaratıcılık olarak adlandırabileceğimiz bu beceri, ilginçlik ve alışılmamışlık kavramlarını da beraberinde getirir. Özgün düşünme; algılama, kavrama, keşfetme, yorumlama, karar verme, seçenek geliştirme ve imgeleme gibi pek çok bilişsel süreç birlikteliğinde gelişir. Mimari tasarım eğitimi ile hedeflenen, bireyin tasarım sürecindeki düşünme becerilerini geliştirerek özgün düşünme becerisinin kazandırılmasıdır. Bu süreçte birey, verilen bilgiyi işleyip sorgulayarak eleştirel düşünme becerileri edinir. Öğrenci yarışmaları bu düşünme ve özgünü ortaya koyma sürecine katkı koyma amaçlıdır. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi ÇUHADAROĞLU Öğrenci Yarışması, 2013

2 AÇIKLAMALI JÜRİ RAPORU Temel Değerlendirme Kriterleri: Projeler; fikrin özgünlüğü, alan içerisindeki imge değeri, EXPO alanı ile ilişkilenmesi, zemin kararları ile fikrin bütünleşmesi, öneri tasarımın farklı kullanıcı beklentilerini (yaşlı, çocuk, engelli, v.b.) karşılama potansiyeli, fikrin sunum ve ifade becerisi, taşıyıcı sistemin tasarımla bütünleşmesi, tasarımın fuar sonrası kullanım potansiyeli çerçevesinde değerlendirilmiştir. 52 Numaralı Rumuzlu Proje usule uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışında bırakılmıştır. 1. Eleme: 1 Numaralı Rumuzlu Proje, oy birliği ile elenmiştir. 14 Numaralı Rumuzlu Proje, oy birliği ile elenmiştir. 24 Numaralı Rumuzlu Proje, oy birliği ile elenmiştir. 26 Numaralı Rumuzlu Proje, oy birliği ile elenmiştir. 28 Numaralı Rumuzlu Proje, oy birliği ile elenmiştir. 33 Numaralı Rumuzlu Proje, oy birliği ile elenmiştir. 36 Numaralı Rumuzlu Proje, oy birliği ile elenmiştir. 46 Numaralı Rumuzlu Proje, oy birliği ile elenmiştir. 50 Numaralı Rumuzlu Proje, oy birliği ile elenmiştir. 51 Numaralı Rumuzlu Proje, oy birliği ile elenmiştir.

3 2. Eleme: 3 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 5 Numaralı Rumuzlu Proje: oy çokluğu ile elenmiştir. 6 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 9 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 10 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 12 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 13 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 16 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 18 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 20 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 21 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 22 Numaralı Rumuzlu Proje: oy çokluğu ile elenmiştir. 27 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 29 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 30 Numaralı Rumuzlu Proje: oy çokluğu ile elenmiştir. 31 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 32 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 37 Numaralı Rumuzlu Proje: oy çokluğu ile elenmiştir. 38 Numaralı Rumuzlu Proje: oy çokluğu ile elenmiştir. 39 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 40 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 41 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 42 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 44 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 45 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 47 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir. 53 Numaralı Rumuzlu Proje: oy birliği ile elenmiştir.

4 3. Eleme: 2 Numaralı Rumuzlu Proje: yapı plastiği ve mimari ifade tekniklerinde yakalanan başarıya rağmen, sürdürülebilirlik, yer ile ilişkili, tema ile ilişki konularındaki yaklaşımı yetersiz bulunarak proje oy birliği ile elenmiştir. 7 Numaralı Rumuzlu Proje: alan kullanıma getirdiği radikal önerisi ve kamusal sokak kullanımı başarılı bulunmasına rağmen döşeme plaklarının tekrarındaki monotonluk döşemelerin kule saçağıyla ilişkisi yetersiz bulunarak proje oy birliği ile elenmiştir. 8 Numaralı Rumuzlu Proje: Mimari çözüm önerisinde biçimsel kurgu bakımından özgünlüğü yetersiz bulunarak proje oy birliği ile elenmiştir. 11 Numaralı Rumuzlu Proje: Mekân kullanımındaki esneklik, yükseldikçe kente farklı kotlardan bakılması, kitle dinamizmindeki başarıya rağmen kitle plastiği, strüktür ve form arasındaki ilişki açısından yetersiz bulunarak proje oy birliği ile elenmiştir. 15 Numaralı Rumuzlu Proje: Döşeme plaklarının katlanması yoluyla mekan üretme çabası olumlu bulunmasına rağmen, yapının taşıyıcı ögelerinin bu yaklaşımla örtüşmemesi nedeniyle yetersiz bulunarak proje oy birliği ile elenmiştir. 17 Numaralı Rumuzlu Proje: Düşeyde ana strüktürle ilişkilendirilmiş olan su ögesinin plan düzleminde yeterli yer bulmaması, programın aşırı yüklenerek hacimlerin artırılması, taşıyıcı sistem çözümlerinin yetersiz bulunması nedeniyle proje oy birliği ile elenmiştir. 23 Numaralı Rumuzlu Proje: Esneklik, kolay üretilebilirlik, şeffaflık, hafiflik konularındaki olumlu yönlerine karşın bir EXPO yapısından beklenen imgesellik bağlamında yetersiz bulunarak proje oy çokluğu ile elenmiştir. 34 Numaralı Rumuzlu Proje: Konteynırların yeniden kullanımıyla yakalanılan sürdürülebilirlik anlayışı olumlu bulunmakla beraber liman ve EXPO arasında kurduğu ilişkinin projeyi doğrulamak üzere kurgulanan yapay bir ilişki olduğu düşünüldüğünden proje oy birliği ile elenmiştir. 48 Numaralı Rumuzlu Proje: Zeminde gridal düzenin organik formlar ile uyum içerisinde kullanılması başarılı bulunmakla beraber 3. boyutta bu fikir ile çelişen kule kurgusu olumsuz bulunduğundan proje oy birliği ile elenmiştir.

5 1. ÖDÜL 35 Numaralı Rumuzlu Proje: Çocuk ve oyun kavramının yapıya özgün bir yorumla taşınması, imge değeri, mimari ifade tekniği, kule katlarına yüklenen işlev, tarihsel referans vermesi, proje, içerik ve anlatım bütünlüğü, innovasyonel tasarım ve EXPO sonrası kullanıma imkân vermesi, sürdürülebilir bir tasarım olması, kolay uygulanabilir olması nedeniyle oy birliği ile 1. ödüle layık görülmüştür. 2. ÖDÜL 49 Numaralı Rumuzlu Proje: Modüler bir kurguya sahip olması, farklı perspektiflere ulaşabilen modüler bir üretime sahip olması, modülerlikle birlikte doğa analojisi, EXPO yapısı olarak güçlü bir imge yaratması nedeniyle oy birliği ile 2. ödüle layık görülmüştür. Bununla birlikte alan yerleşimindeki kararsızlık, helezonik tüp içindeki geçişin izleyicileri sınırlandırması, destek mekânlarının aykırı bir mimari yapıya sahip olması ve bütünlüğü bozması olumsuz bulunmuştur. 3. ÖDÜL 19 Numaralı Rumuzlu Proje: Problemi peyzajla birlikte bir bütün olarak ele alması, alana farklı bir yorum getirmesi, kullanıcıyı giriş aksında yakalayıp tasarım alanının bütünü algılatarak yapıya sokması, oyun temasını kaydırak öğesini kullanarak projeye aktarması oy çokluğu ile 3. ödüle layık görülmüştür. Yapı plastiğinin ve kule imgesinin yeterince güçlü olmadığına karar verilmiştir.

6 MANSİYONLAR 43 Numaralı Rumuzlu Proje: Zemin yapı ilişkisi başarılı fakat mimari form üretiminde zeminle yakın bir ilişki olmasına rağmen temel geometrik problemleri çözmekte kararsız kalması olumsuz bulunmuştur. Proje oy birliği ile mansiyona layık görülmüştür. 4 Numaralı Rumuzlu Proje: Mevcut kule tipolojisi dışında farklı bir fikre sahip olması, projenin geliştirilebilir bir potansiyele sahip olması, barındırdığı hafiflik hissi olumlu bulunmasına rağmen, kamusal bir mimarlık nesnesi olması düşünüldüğünde engelli kullanıcıların göz ardı edilmiş olması olumsuz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile mansiyona layık görülmüştür. 25 Numaralı Rumuzlu Proje: Yapı zemin ilişkileri ile ilgili olarak yapı formunun kamu kullanımıyla bütünleşmesi ve zemin ile bütünleşik olarak üretilen yapı plastiği olumlu bulunmasına rağmen, üst kotlarda mekânların verimsiz kullanımı, mekânsal zenginliğin eksikliği, zeminde yakalanan başarının üst kotlardaki kule bitim noktasına taşınamamış olması olumsuz yönleri olarak görülerek proje oy çokluğu ile mansiyona layık görülmüştür.

PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı:

PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: 1 Nisan 2015, İstanbul PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 1 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 09:00 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri:

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

Yarışma Şartnamesi. Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012

Yarışma Şartnamesi. Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012 Yarışma Şartnamesi Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012 KENTSEL CANLANDIRMA & TOPLUM GELİŞİMİ Uluslararası, iki aşamalı yarışma, 2012 İçerik: Katılımcılar: Organizasyon: Resmi web sitesi: İngiltere-Nottingham

Detaylı

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme ERG RAPORLARI elefltirel düflünme ele tirel dü ünme prof. dr. ipek gürkaynak prof. dr. füsun üstel prof. dr. sami gülgöz ele tirel dü ünme Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ÖZET A. Şisman 1, D. Kibaroğlu 1

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

KAMUNUN PROJE ELDE ETME YÖNTEMLERİNİN YAPI STOĞUNUN NİTELİĞİNE ETKİSİ YARIŞMALAR ÖRNEĞİ

KAMUNUN PROJE ELDE ETME YÖNTEMLERİNİN YAPI STOĞUNUN NİTELİĞİNE ETKİSİ YARIŞMALAR ÖRNEĞİ 509 KAMUNUN PROJE ELDE ETME YÖNTEMLERİNİN YAPI STOĞUNUN NİTELİĞİNE ETKİSİ YARIŞMALAR ÖRNEĞİ Ar. Gör. H. İbrahim ALPASLAN ibrahim.alpaslan@deu.edu.tr Ar. Gör. Ferhat HACIALİBEYOĞLU f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ

TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ 1 TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ H.Murat GÜNAYDIN Selin ZAĞPUS ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de yaklaşık olarak son 10 yıldır

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

2012/3-4 ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı 53

2012/3-4 ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı 53 ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı 53 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Journal of the Chamber of City Planners UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECT İçindekiler Sunuş Tasarım

Detaylı

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.1. Tarihi Yarımada Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın benimsenen vizyon çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

İzmi rlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi TASARIM STRATEJ S RAPORU

İzmi rlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi TASARIM STRATEJ S RAPORU İzmi rlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi TASARIM STRATEJ S RAPORU İZMİRLİLERİN DENİZLE İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ TASARIM STRATEJİSİ RAPORU Birinci Bask : Ekim 2012 Baskı Adedi: 1000 İzmir

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

700 YILLIK CUMALIKIZIK KÖYÜ YAPISAL SORUNLARININ FİZİKSEL BOYUTU

700 YILLIK CUMALIKIZIK KÖYÜ YAPISAL SORUNLARININ FİZİKSEL BOYUTU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 700 YILLIK CUMALIKIZIK KÖYÜ YAPISAL SORUNLARININ FİZİKSEL BOYUTU Nilüfer AKINCITÜRK * Özet: Bursa kenti Osmanlı ya Başkentlik

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

DÖNÜŞÜM HUKUKU KENTSEL. EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN

DÖNÜŞÜM HUKUKU KENTSEL. EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN UKUKU KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN Editörler Doç. Dr. Melikşah YASİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

¹ Gülser Ünlü ÇELEBİ, ²*Serpil TOSUN

¹ Gülser Ünlü ÇELEBİ, ²*Serpil TOSUN Politeknik Dergisi Cilt:14 Sayı: 3 s. 179-186, 2011 Journal of Polytechnic Vol: 14 No: 3 pp. 179-186, 2011 Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı ¹

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı