ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Comparson of the Breakage Behavor of Catalağzı Thermal Power Plant Sold Fossl Fuel n Strred Mll and Ball Mll Gelş (receved) 12 Ekm (October) 2009; Kabul (accepted) 25 Kasım (November) 2009 Selçuk SAMANLI (*) ÖZET Dar tane boyut gruplarında hazırlanmış fosl yakıt, karıştırmalı değrmende 360 dev/dak ve Bond değrmennde 70 dev/dak le kuru olarak öğütülmüştür. Karıştırmalı değrmende Blya çapı/değrmene beslenen maksmum tane boyutu arasında yaklaşık 2,5 gb oransal yaklaşım olduğunda, kırılma hızı maksmum olarak gerçekleşmştr. Değrmenlerde, blyalar arası boşluğun %90 ı malzeme le doldurulmuştur. Değrmene bağlı kırılma parametre değer, a T, karıştırmalı değrmende 1,08 ve blyalı değrmende 0,53 dür. Bu, µm ve µm dar tane boyut gruplarında karıştırmalı değrmen lehne, yaklaşık 7 ve 5,5 kat hızlı gerçekleşen kırılma davranışının sonucudur. Karıştırmalı değrmende özgül kırılma hızı 425 µm tane boyutunda maksmum ken, blyalı değrmende bu boyut 2360 µm dr. Anahtar Sözcükler: Öğütme, Katı Fosl Yakıt, Karıştırmalı Değrmen, Bond Değrmen, ABSTRACT The sold fossl fuel prepared at mono sze groups were ground as dry n a strred mll operated at 360 rpm speed and the Bond ball mll operated at 70 rpm speed. In the strred mll, breakage rate reached ts maxmum when the rato of Grndng medum sze/maxmum sze of the materal ground was approxmately 2.5. The sample charged n the mlls occupes as much as 90% of the vod volume between the balls n the mlls. The parameter a T, an mportant parameter dependng on mll specfcatons, was found as 1.08 and 0.53 n the strred mll and the Bond ball mll, respectvely. Ths stuaton s the result of the ncreased specfc rates of breakage n the strred mll, whch were 7 and 5.5 tmes faster than those n the ball mll for the mono sze fractons µm and µm, respectvely. The specfc rate of breakage reached ts maxmum at 425 µm n the strred mll and at 2360 µm n the ball mll. Keywords: Grndng, Sold Fossl Fuel, Strred Mll, Bond Mll (*) Yrd. Doç. Dr. Selçuk SAMANLI, Zonguldak Karaelmas Ün. Müh. Fak. Maden Müh. Böl İncvez/Zonguldak, 31

2 1. GİRİŞ Dünya enerj üretmnde katı fosl yakıt tüketm artan br öneme sahptr. Yüksek rezerve sahp enerj kaynağı olması, kömürle lgl çalışmaların artmasına neden olmuştur. Kömüre dayalı termk santrallerde yüksek ısıl kapaste ve yüksek yanma vermllğ elde etmek çn, pülvarze enjeksyon yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemde, mkronze boyutta öğütülen katı fosl yakıt, santraldek yakma kazanlarına gönderlmektedr. Tane boyutu küçüldükçe tanelern kırılmaya karşı olan drençlernn artmasıyla brlkte tüketlen enerj mktarları da aşırı br şeklde artmaktadır. Bu bağlamda; öğütme, enerjnn en yaygın ve en vermsz olarak kullanıldığı şlem brmdr. Öğütme konusunda yapılan çalışmaların çoğunda enerj-boyut küçültme arasındak lşk belrlenmeye çalışılarak en az enerj le en uygun boyuta küçültme yapablmenn olanakları araştırılmaktadır (Bond, 1951; Mankosa vd, 1989; Gao ve Forssberg, 1993, Yang vd, 2006). Konvansyonel değrmenlerde, öğütme verm 75 µm altındak boyutlarda oldukça azalmakta ve öğütmede harcanan enerjnn öneml br bölümü faydalı br ş yapmadan (boyut küçültme) ısı ve ses olarak kaybedlmektedr. Kömür, konvansyonel değrmenlerde (blyalı, çubuklu ve dğer) öğütebldğ gb, son zamanlarda çok nce boyutlarda dah etkl öğütme yapablen karıştırmalı değrmenlerde de öğütüleblmektedr. Blyalı değrmenlerde 10 µm altında öğütme yapmak neredeyse mkânsız ken, karıştırmalı değrmenlerde bu olasıdır. Bunun neden, karıştırmalı değrmen çersnde brm zaman ve hacmde açığa çıkan enerj mktarının çok yüksek olması nedenyle enerj tüketmlernn tamburlu değrmenlere kıyasla oldukça düşük kalmasıdır (Kwade, 1999; Wang ve Forssberg, 2000; Jankovc, 2003; Dkmen ve Ergün, 2004; Blgl vd, 2006; Dng vd, 2007). Artan enerj tüketmyle brlkte blyalı değrmenlerde elde edlen tane boyutu >10 μm ken, karıştırmalı değrmenlerde <10 μm ürün boyutuna ulaşılablmektedr. Karıştırmalı ve blyalı değrmenlerde tane boyu le enerj tüketm değşm Jankovc (2003) tarafından aşağıda sunulan Şekl 1 de grafksel olarak oldukça açık fade edlmştr. Şekl 1. Karıştırmalı ve blyalı değrmenlerde tane boyu le enerj tüketm değşm (Celep ve Alp den (2008) alıntı yapılmıştır). Bununla brlkte, kullanılan karıştırmalı değrmenlern büyük ölçekte yapılması, ortam aşınmasının fazla olması ve şlem sırasında blyaların çıkış ızgarasını tıkaması gb problemlern çözümü veya öğütme yardımcılarının etks de gelecekte yapılacak araştırma konularının temelnde yer alacaktır (Celep ve Alp, 2008). Karıştırmalı değrmenlerde aşındırma ve kesme kuvvetler etkldr. Özellkle nce tanelern öğütülmesnde kesme kuvvetnn dğer kuvvetlere göre daha etkl olduğu blnmektedr. Küçük tanelern ufalanmasında basınç ve burulma kuvvetler gerekldr. Çarpma ve aşınma kuvvetlernn baskın olduğu blyalı değrmenlerde öğütme r boyutta kalmaktadır. Blyalı değrmenlern ekonomk öğütme sınırları 100 µm ye kadardır. Bu sınırların altına nldğnde blyalı değrmenlern özgül enerjlernn üstel olarak artış gösterdğ belrtlmştr (Lddell, 1986; Jankovc, 2003; Fuerstenau vd, 2004; Makokha vd, 2006). Karıştırmalı değrmenler, mkronze malzeme üretmnde çok etkl öğütücülerdr. Dğer nce öğütme yapan chazlara göre kolay şletm, bast konstrüksyon, yüksek boyut küçültme oranı, malzemenn öğütme ortamı tarafından az krlenmes ve düşük enerj sarfyatı yönünden son yıllarda oldukça büyük önem kazanmıştır ve dar tane boyut grubunda ürün stenen endüstr alanlarında terch edlmektedr (Mranda ve Yaeger, 1998; Wang ve Forssberg, 2000; Snnott vd, 2006). Brçok üstünlüklernden ötürü mneral, 32

3 seramk, metalürj, elektronk, boya, kmya, gıda, hayvan besn, byoteknoloj, lastk, zraat, laç, fotoğraf, kömür ve enerj endüstrlernde yaygın olarak kullanılmaktadır (Mankosa vd, 1986; Fadhel ve Frances, 2001; Kwade ve Schwedes 2002). Karıştırmalı değrmen, sabt br slndrk yapı çersnde slndr eksen üzernde dönen br rotordan oluşmaktadır. Rotor üzerne belrl aralıklarla yerleştrlmş çubuk veya dskler yardımıyla slndr dolduran ortam hareket ettrlerek öğütme yapılmaktadır. Öğütme ortamı, genelde seramk, çelk, bazen de cam, alümnyum gb uygulama alanına bağlı değşk malzemelerden mal edlen blyalardır (Blgl vd, 2006; Dng vd, 2007). Blyalar değrmen hacmnn %70 80 n doldurmaktadır (Tuzun vd, 1995; Blecher ve Schwedes, 1996; Karbsten vd, 1996). Öğütücü ortam olarak brkaç yüz mkrondan brkaç mlmetreye kadar değşeblen blyalar kullanılmaktadır. Ortam boyutları uygulamaya göre 0,2 le 8 mm arasında değşeblr. Beslenen cevhern verml öğütüleblmes çn 100 µm den nce olması gerekr. Ürün boyutu, blya boyutu azaldıkça ve/veya karıştırma hızı arttıkça orantılı olarak ekonomk ve verml br şeklde mkronze boyuta nmektedr. Karıştırıcı dsk sayısının ve değrmen hacmnn artışı, öğütmeye verlen gücün artışı ve blya sarfyatının azalmasıyla sonuçlanmaktadır (Young ve Gao, 2000). Karıştırmalı değrmendek blyaların, blyalı değrmenlerdek ortamın hareket ve kend ağırlığı le kazandığı knetk güce erşeblmes çn hızının yeterl ölçüde artırılması gerekmektedr. Karıştırma üntes dskl, pnl ve halkalı olmak üzere üç tpden oluşur. Bu değrmenler yatay veya dkey olarak kullanılabldkler gb, yaş veya kuru olarak farklı cevherlern öğütülmesnde kullanılmaktadır (Tuzun vd, 1995; Kwade, 1999; Jankovc ve Snclar, 2006; Snnott vd, 2006; Dng vd, 2007). Karmaşıklaşan cevher yapısının nce boyutta serbestleşme gerektrmesnden ötürü çok nce öğütme kaçınılmaz hale gelmştr. Klask blyalı değrmenler le bu boyutta serbestleşme mümkün olamayacağı çn yüksek kapastel karıştırmalı değrmenlern malatı zorunlu hale gelmştr. Bazı esk tesslerdek öğütme sstemlernn yenleştrlmesnde, öncek blyalı değrmenlere ek olarak tekrar öğütme devrelernde karıştırmalı değrmenlere de yer verlmektedr (Tuzun vd, 1995). Endüstryel kullanımı yaygınlaşmaya başlayan karıştırmalı değrmenlerden 6 µm (d 50 ) ürün boyutunda 20 ton/saat kapasteye varanları mevcuttur (Mankosa vd, 1986). Bu değrmende yapılan öğütmede özgül enerj sarfyatı da blyalı değrmenlere oranla %60 daha az olablmektedr. Tane boyutu 15 µm altına yapılacak öğütmelerde dğer yöntemlere oranla daha ekonomk şlemler mümkün kılmaktadır (Orumwense ve Forssberg, 1992). Günümüzde, yatay karıştırmalı değrmen Isa mll, %70-80 öğütücü blya doluluk oranı le, %40-50 pülp katı oranında, lt/dk pülp çalışma debsnde, 1120 kw güçle yüksek kapasteyle çalıştırılmaktadır (Yaung ve Gao, 2000). Dğer taraftan; günümüzde kullanılmakta olan blyalı (kamaralı tp) değrmenlerde boy/çap oranı genellkle 2,5 ten büyüktür. Tüp değrmen olarak da adlandırılan ve brnc kamarada r, knc kamarada daha nce blyaların kullanıldığı bu tp değrmenler, kuru öğütme yaparlar. Açık devre, kapalı devre ve yüksek basınçlı merdanel değrmenlerle brlkte kullanıldığı devrelerde uygulama alanı bulmaktadırlar (Erdem vd, 2007). Brm ağırlık çn blya yüzey alanı çubuklardan daha fazla olduğu çn blyalı değrmen nce öğütme çn daha uygundur. Bunların uzunluk/ çap oranı 1 1,5 le sınırlıdır. Blyalı değrmenler, öğütme tamburu ve öğütme gövdelernn (blyalar veya mller) dönüşü yoluyla malzemey öğütür. Blyalı değrmenlerde, blyalara ufalama etksn sağlayacak knetk enerj kazandırmak daha kolaydır. Çünkü ortam boyutu oldukça rdr. Blyalı değrmenlerde kullanılan blya ebadı mm arasındadır. Şarj mktarı değrmen ç hacmnn %40 50 s kadardır. Değrmene verlmes gereken enerj, şarj mktarı le artar. Değrmen hacmnn %50 s kadar şarj verlrse harcanması gereken enerj maksmum olur. Optmum değrmen hızı da şarj hacm le artar. 2. KIRILMA DAVRANIŞININ TANIMLANMASI Knetk modelde ufalama brm şlem br hız sürec olarak ele alınmıştır. Bu model lk olarak ler süren Roberts (1950) dr. Roberts brm kütle başına değrmenn çektğ güç le elek üstündek malzemenn değşm hızı arasındak lşky ncelemş ve yaş öğütme teors olasılığını önermştr. Daha sonra Bowdsh (1960) Roberts ın çalışmasını gelştrmş ve br blyalı değrmendek r malzemenn kırılma hızının, 33

4 değrmende bulunan r malzeme konsantrasyonu le orantılı olduğunu göstermştr. Yan, br blyalı değrmendek belrl br boyuttak parçaların öğütülmes brnc derece hız sürec olarak kabul edlr (Lynch vd, 1986; Fuerstenau vd, 2004) Kırılma Davranışının Knetk Modelde Tanımı Doğrusal brleştrlmş parametre modelnde değrmen, r tane boyutunda malzemenn kırılarak, nce tane boyutunda ürünün oluştuğu br reaktör olarak düşünülmektedr. Bu durumda değrmene bell br boyutta veya br boyut aralığında beslenen malzemey de reaktant olarak tanımlamak mümkündür. Beslemenn boyut dağılımı grafksel olarak fade edleblr. Bu yöntemde, brkml % ağırlık mktarının elek boyutuna karşı logartmk ölçekl göstermyle brnc derece kırılma hızı elde edlr. Gaudn Schuhmann eğrs olarak smlendrlen grafksel tanımlama yöntemnde özellkle boyutlar daha y tanımlanır. Belrl tane boyu dağılımına sahp besleme malzemesnde her tane boyu aralığındak malzemenn kırılma hızları brbrnden farklı olmaktadır (Klmpel ve Austn, 1970; Austn vd, 1984; Fuerstenau vd, 2004). Değrmende etkn br şeklde kırılma olduğu zaman belrl br tane boyu aralığında olan malzemenn kırılması genellkle brnc derece öğütme kuramına uymaktadır. Brnc derece fades, reaksyonun yavaşlamadan devam etmes anlamını taşır. Reaksyonun yavaşlaması durumunda, knc ve üçüncü derece reaksyon hızları oluşur. Öğütme şlemnde brnc derece öğütme hpotezn daha y anlayablmek çn, çn W mktarda numune konulmuş bast br değrmen dkkate alınır. Buradak malzemenn boyut dağılımı 2 veya 4 2 geometrk elek serlernden 1, 2, 3 j,, boyut aralıklarında tanımlandığı düşünülmektedr. Bu besleme malzemes br ser artan zaman aralıklarında öğütüldüğünde, bunların öğütülme hızları genellkle brnc derece öğütme knetğne uyacaktır. Buna göre;, tane boyu aralığının kırılma hızı = S w W olacaktır. Burada S, tane boyu aralığındak malzemenn brm kütlesnn brm zamanda kırılma hızı; w, tane boyu aralığındak malzeme fraksyonu ve W se değrmende öğütülen malzemenn toplam ağırlığıdır. Eğer başlangıç beslemesnn tamamı 1. boyut aralığı le tanımlanan üst boyut aralığında yan en r boyut fraksyonunda se; kırılmayla 1. boyut aralığının kaybolma hızı w 1 (t) W le orantılı olacaktır. Toplam kütle, W, sabt olduğundan aşağıdak Eştlk 1 elde edlr; dw (t) = S 1 w 1 (t)...(1) dt Burada, S 1 özgül kırılma hızı olarak adlandırılır ve bu değer oransal olarak sabt se ve zamanla değşmyorsa, aşağıdak Eştlk 2 le fade edlr. w 1 (t)=w 1 (0)exp(-S 1 t)...(2) Sonuçta; Eştlk 3 le verlen ve brnc derece öğütme knetğ olarak fade edlen formül elde edlr. log[w ı (t)]=log[w ı (0)]-S 1 t/2,3)...(3) Burada, w 1 (0) ve w 1 (t) öğütmenn başlangıcındak ve t anındak 1. boyut aralığında bulunan malzemenn yüzdesn, S ı 1. boyut aralığındak malzemenn kırılma hızını ve t se zamanı göstermektedr. Brnc derece kırılma davranışı Şekl 2 de gösterlmştr. Şekl 2. Brnc derece kırılma davranışı Kırılma Hızının Tane Boyu le Değşm Tek br çaptan oluşan blyaların öğütücü ortam olarak kullanılmasıyla, özgül kırılma hızı le tane boyu arasındak lşk, aşağıda Eştlk 4 le fade edleblr; 34

5 S = a T x x 0 α, x «d (4) Burada; a T değrmen koşullarına bağlı br parametre ken α malzemeye göre değşklk gösteren karakterstk br parametredr. Ayrıca; x ve d sırasıyla tane boyu ve blya çaplarıdır, x 0 se 1000 mkrondur. Çatlak teorsne göre tanelern boyutları küçüldükçe dayanımları artmaktadır. Çünkü büyük boyutlarda görülen çatlaklar tane boyu küçüldükçe ortadan kalkmaktadır. Aynı zamanda, geometrk etk nedenyle, r tanelere oranla küçük tanelern blyalar tarafından kavranmaları zor olmaktadır. Böylece tane boyu küçüldükçe kırılma olayı zorlaşmaktadır. İr tane boyunda malzeme başlangıçta hızlı, daha sonra yavaşlayan br hız le kırılarak brnc derece öğütme knetğnden sapmaktadır. Öğütmenn başlangıcında özgül kırılma hızı, tane boyu le artarken belrl br tane boyundan sonra yavaşlamaya başlar. Bunun k neden olablr. Brncs, oluşan nce taneler yastıklama etks yaparak r boyların kırılmasını engeller. Genellkle nce kuru öğütmede ve vskoztes yüksek yaş öğütmede görülmektedr, bu olaya ortam etks denlmektedr. İkncs se, öğütülecek malzeme tane boyunun blya çapından çok büyük olması durumunda normal olmayan kırılma bölgesnde oluşan sapmalardır. Bu durumda r taneler blyalar tarafından kavranamamaktadır. Malzemenn br mktarı nspeten daha zayıf, br mktarı da daha dayanıklı malzeme gb davranmaktadır (Austn, 1971; Austn ve Bhata, 1971; Austn vd, 1982; Zhenhua vd, 1998; Fuerstenau vd, 2004). Brnc derece öğütme knetğne uyan nce malzemelern kırılması normal kırılma bölges olarak adlandırılırken, brnc derece öğütme knetğne uymayan kırılma se normal olmayan kırılma bölges olarak adlandırılmaktadır. Tane boyunun büyümesyle blyaların sahp olduğu enerjnn, tanelern verml br şeklde kırılmasına yetmemes le özgül kırılma hızının düşmeye başlaması öğütmede doğrudan vermszlk olarak adlandırılır. Blyaların aktarma enerjs le etkn br şeklde kırılamayan taneler, öğütme çn büyük kabul edlrler. Bununla brlkte büyük taneler arzu edlen ürün kaltesnde ve mktarında azalmaya sebep olarak çentme ve aşındırma le nce ürün oluşturablrler. Özgül kırılma hızının belrl br tane boyu değernden sonra düşmeye başladığını fade etmek çn, özgül kırılma hızı le tane boyu arasındak lşky Q düzeltme faktörü le çarpmak gerekmektedr. Sonuçta kırılma hızı (S ) aşağıdak Eştlk 5 le fade edlr, S = a T x α Q ( 5) Q, nce taneler çn 1 değern alırken, tane boyutu büyüdükçe bu değer küçülmektedr. Q nn aşağıdak Eştlk 6 ya uyduğu bulunmuştur, 1, Q = Λ 0. (6) Λ 1+ (x / µ ) Burada µ, düzletme faktörünün 0,5 olduğu tane boyu olup öğütme şartlarıyla değşmektedr. Λ, se tane boyunun büyümesyle kırılma hızının azalmasını gösteren poztf değere sahp br parametredr. Λ değernn büyümes le kırılma hızı değer düşmektedr. Λ malzeme özellkler, µ se değrmen şletme koşullarıyla değşen parametrelerdr (Austn vd, 1976; Austn vd, 1984). Özgül kırılma hızının maksmum olduğu tane boyu malzeme özellkler le değşr. Malzeme sertlğ azaldıkça, özgül kırılma hızının maksmum olduğu tane boyu değer büyür (Austn vd, 1976; Austn vd, 1984; Prasher, 1987; Sönmez, 1992; Yerlkaya, 1994; Teke vd, 2002; İpek vd, 2005). 3. MALZEME VE YÖNTEM Çatalağzı termk santralında (ÇATES) yakıt TTK nın Kozlu, Üzülmez ve Çatalağzı lavvarlarından ve özel sahalardan temn edlmektedr. ÇATES yakıtı, kül oranı yüksek yıkama artıkları le düşük küllü temz kömürlern ÇATES şartname değerlerne uygun yakıt elde edecek şeklde (kül ve kalor bazında; %46±2 kül ve 3200±100 Kkal/kg alt ısıl değer) harmanlanması le elde edlr. ÇATES stok harmanından değrmenlere besleme yapan bantlardan numune alma standartlarına uygun olarak numune alınmış, harmanlanarak santral çnde havada kurutulmuştur. ÇATES numunesnn kuru bazda aşağıda Çzelge 1 de verlen özellklere sahp olduğu belrlenmştr. 35

6 Çzelge 1. Fosl Yakıt Kısa Analz Sonuçları Numune Kül Uçucu Kükürt Ü. Isıl Kül Madde Kükürt Değer (%) (%) (%) (Kkal/kg Katı fosl ,20 0, yakıt Ayrıca; pknometre le yapılan yoğunluk belrleme testler sonucunda, ÇATES numunesnn 1,8 gr/ cm 3 yoğunluğa sahp olduğu belrlenmştr. Karıştırma hızını ve deney süresn hassas ayarlayablmek çn PC bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca ssteme bağlı elektrk sayacından çeklen enerj de ölçüleblmektedr. Aşağıda Şekl 3 de laboratuar ölçekl karıştırmalı değrmen bütün ekpmanları: (a), karıştırıcı ml ve pnler (b), gövde ve öğütücü blyalar (c) görülmektedr Öğütme Deneyler Bu çalışmada, konk kırıcıda kontrollü olarak 3,35 mm altına kırılmış olan katı fosl yakıtından hazırlanan dar tane boyut aralıklarında, laboratuar ölçekl dkey pnl karıştırmalı değrmen ve Bond blyalı değrmende kuru olarak öğütme deneyler yapılmıştır. Öğütme deneylernde kullanılmak üzere ÇATES numunes, Russell elek kullanılarak µm, µm, µm, µm ve µm dar tane boyut gruplarında hazırlanmıştır. Deneysel çalışmalarda; değşen parametreler altında, söz konusu dar tane boyut gruplarındak katı fosl yakıtın kırılma davranışı ncelenmş, karıştırmalı değrmen ve blyalı değrmende öğütme knetğ açısından karşılaştırmalı olarak değerlendrlmştr. Ayrıca; ÇATES numunesnn öğütüleblrlğ k kategorde yapılan deneyler sonucunda değerlendrlmştr. Brncs, Bond blyalı değrmennde yapılan deneyler sonucunda belrlenen Bond ş ndeks dr. İkncs se, Hardgrove chazı le yapılan deneyler sonucunda belrlenen Hardgrove ndeks dr. Şekl 3. Bu çalışmada kullanılan laboratuar ölçekl karıştırmalı değrmen. Karıştırmalı değrmen gövde hacm 2945 cm 3 olarak ölçülmüştür. Değrmen karıştırıcı ml ve slndrk karıştırıcı pnlern hacm çıkarıldığında kalan etkn değrmen hacmnn yaklaşık % 40 ı öğütücü ortam le doldurulmuştur. Kullanılan numune ağırlığı se, blyalar arası boşluğun %90 ını dolduracak oranda belrlenmştr Laboratuar Ölçekl Blyalı Değrmen le Yapılan Keskl Öğütme Deneyler Öğütüleblrlk deneyler aşağıda Şekl 4 de görülen Bond blyalı değrmende yapılmıştır. Blyalı değrmende öğütme deneylernde kullanılan malzeme ağırlığı, Austn vd. ne göre (1984) hesaplanmış olup, yaklaşık 1650 gr olarak belrlenmştr Laboratuar Ölçekl Karıştırmalı Değrmen le Yapılan Keskl Öğütme Deneyler Karıştırmalı değrmen; gövde, AC motor, nverter, güç sayacı ve blgsayar donanımı olmak üzere beş ana ekpmandan oluşmaktadır. Değrmen 2,2 kw lık güce sahp maksmum devr 1500 dev/dak olan br motorla karıştırılmaktadır. Farklı karıştırma hızlarında deney yapablmek çn Semens Md Master 1500 model sürücü (frekans nventer) motora bağlanmıştır. (a) (b) Şekl 4. Bu çalışmada kullanılan laboratuar ölçekl Bond blyalı değrmen; (a) Gövde-motorkayış kasnak, (b) Öğütücü blyalar. 36

7 Blyalı değrmene at karakterstk özellkler ve öğütücü ortam özellkler Çzelge 2 de verlmştr. Çzelge 2. Bond Blyalı Değrmen ve Öğütücü Ortam Karakterstk Özellkler 4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 4.1. Karıştırmalı Değrmende Kırılma Davranışının Belrlenmes µm, µm, µm, µm ve µm dar tane boyut gruplarında hazırlanan ÇATES numunes, laboratuar ölçekl karıştırmalı değrmende değşen sürelerde öğütülerek, kırılma davranışları ncelenmştr. Karıştırmalı değrmen öğütme deneylerne, karıştırma hızı (dev/dak) ve en uygun blya boyutu nun (mm) belrlenmesne yönelk yapılan deneyler le başlanmıştır. Deneylerde kırılma davranışı ncelenrken, her br öğütme peryodu sonunda en üst tane boyutu eleğnn üstünde kalan mktar sırasıyla %80, %50, %10 ve %5 oranlarında olacak şeklde seçlmeye çalışılmıştır. Söz konusu bu oranlar, daha önce de değşk araştırmacılar (Klmpel ve Austn, 1970; Austn vd, 1984; Ozkan ve Yekeler 2003; Fuerstenau vd, 2004; Denz, 2004; Yue ve Klen, 2005; İpek vd, 2005; Blgl vd, 2006) tarafından yapılan deneysel çalışmalarda, kırılma davranışı hızını belrlemede kullanılmıştır Karıştırma Hızının Kırılma Davranışına Etksnn İncelenmes Karıştırma hızının değşm, motor gücü değştrlerek sağlanmıştır dev/dak, 720 dev/dak ve 360 dev/dak olmak üzere 3 farklı karıştırma hızında çalışılmıştır. Karıştırmalı değrmende, %100 motor gücüne karşılık gelen karıştırma dönüş hızı 1440 dev/dak olarak gerçekleşmektedr. Karıştırmalı değrmen karıştırma hızının belrlenmes çn 5 sn, 10 sn ve 15 sn olmak üzere 3 farklı öğütme süresnde çalışılmış, her öğütme süres sonunda alınan ürünlern boyut dağılımları belrlenmştr. Karıştırmalı değrmende aşağıda belrtlen deney koşullarında öğütme çalışmaları gerçekleştrlmştr: Kullanılan malzeme boyutu: µm 1700 µm elek üstü mktarı: % 91,51 Malzeme mktarı: 472 gr Karıştırma hızı : 1440, 720, 360 dev/dak Öğütücü ortam çapı: 6 mm Öğütücü ortam mktarı: 5594 gr Öğütme süreler: 5, 10, 15 sn Öğütme sonuçları aşağıda Çzelge 3, Çzelge 4, ve Çzelge 5 de sunulmuştur; Çzelge dev/dak Karıştırma Hızında Yapılan Deneylern Sonuçları Çzelge dev/dak Karıştırma Hızında Yapılan Deneylern Sonuçları 37

8 Çzelge dev/dak Karıştırma Hızında Yapılan Deneylern Sonuçları Çzelge 6. 6 mm Blya le Öğütme Deney Sonuçları 15 sn öğütme sonunda; 1440 dev/dak, mm boyutlu blya le aşağıda verlen deneysel dev/dak ve 360 dev/dak karıştırma hızlarında koşullarda öğütme deneyler gerçekleştrlmş ve sırasıyla; 18,42 kws/t, 6,84 kws/t ve 2,63 kws/t sonuçlar Çzelge 7 le sunulmuştur: enerj çekldğ hesaplanmıştır. Kırılma davranışı belrlemede stenen elek üstü oranları, karıştırma Malzeme mktarı: 480 gr hızı 360 dev/dak da elde edlmştr. Öğütücü ortam mktarı: 5693 gr Öğütme süreler: 5, 15 sn, 5, 8 dak Öğütücü Ortam Boyutunun Kırılma Davranışına Etksnn İncelenmes Çzelge 7. 4 mm Blya le Öğütme Deney Sonuçları Karıştırma hızı 360 dev/dak sabt olmak üzere, 1700 µm elek üstü mktarı % 91,51 olan µm dar tane boyut grubunda, yapılan öğütmelerde, öğütücü ortam olarak 6 mm, 4 mm ve 2,36 mm çaplı blyalar kullanılmıştır. Ayrıca her üç boyuttan ağırlıkça 1/3 oranında karıştırarak hazırlanan blya karışımı le öğütme deneyler yapılarak, öğütücü ortam boyutunun kırılma davranışına etkler araştırılmıştır. 6 mm boyutlu blya le aşağıda verlen deneysel koşullarda öğütme deneyler gerçekleştrlmş ve sonuçlar Çzelge 6 le sunulmuştur: 2,36 mm boyutlu blya le aşağıda verlen deneysel koşullarda öğütme deneyler gerçekleştrlmş ve Malzeme mktarı: 472 gr sonuçlar Çzelge 8 le sunulmuştur: Öğütücü ortam mktarı: 5594 gr Öğütme süreler: 5, 15 sn, 1, 5, 12 dak. Malzeme mktarı: 485 gr Öğütücü ortam mktarı: 5752 gr Öğütme süreler: 15 sn, 1, 8 dak. 38

9 Çzelge 8. 2,36 mm Blya le Öğütme Deney Sonuçları Şekl 5. Farklı boyutlu blyalar le yapılan öğütme deneylernde kırılma davranışları. 2, mm boyutlu blyaların ağırlıkça 1/3 oranında Tane Boyutunun Kırılma Davranışına karışımları le aşağıda verlen deneysel koşullarda öğütme deneyler gerçekleştrlmş ve Etksnn İncelenmes sonuçlar Çzelge 9 da sunulmuştur: Dar tane boyut gruplarında ( µm, µm, µm, µm Malzeme ve mktarı: 479 gr µm) hazırlanmış malzemeler Öğütücü karıştırmalı değrmende, 360 dev/dak karıştırma ortam mktarı: 5680 gr Öğütme hızı ve 6 mm blya boyutu le değşen sürelerde süreler: 15 sn, 8, 12 dak. öğütülmüştür. Öğütme süres sonunda üst tane boyu aralığında kalan malzeme fraksyonlarının Çzelge 9. 2, mm Blya Karışımı le Öğütme öğütme sürelerne karşı yarı logartmk grafkler Deney çzlmştr. Grafğn doğrusal olarak azaldığı bölge Sonuçları brnc derece kırılma bölgesn temsl etmektedr ve bu doğrunun eğmnden de malzemenn o tane boyu aralığındak özgül kırılma hızı (S ) belrlenmştr. Sonuçta; söz konusu boyut gruplarında, tane boyutunun kırılma davranışına etks değerlendrlmştr. Elde edlen sonuçlar aşağıda Şekl 6 da sunulmuştur. ÇATES numunesnn kırılma davranışlarının ncelenmes sonucunda; 6 mm boyutlu blya le yapılan karıştırmalı değrmen deneylernde öğütmenn 4 mm, 2,36 mm ve bunların 1/3 ağırlıksal oranlı blya karışımlarından daha hızlı gerçekleştğ sonucuna varılmış ve sonuçlar aşağıda Şekl 5 de sunulmuştur. Şekl 6. Karıştırmalı değrmende dar tane boyut gruplarında kırılma davranışı. 39

10 Karıştırmalı değrmende brnc derece kırılma Özgül kırılma hızı 425 µm tane boyutunda davranışı µm ve µm maksmuma ulaşmıştır. Grafkten a T =1,08 ve dar tane boyut gruplarında gerçekleşmştr. α=0,51 olarak hesaplanmıştır µm dar tane boyut grubunda kısmen doğrusal hareket söz konusu ken, µm le µm dar tane boyut gruplarında 4.2. Bond Blyalı Değrmende Kırılma doğrusal kırılma davranışından uzaklaşılmıştır. Davranışının Belrlenmes Şekl 6 da görülen bütün dar tane boyut Dar tane boyut gruplarında ( µm, grupları çn kırılma davranışının doğrusallıktan µm, µm, uzaklaştığı kısımlar göz ardı edlr ve her br µm ve µm) hazırlanmış olan dar tane boyut grubu çn brnc derece kırılma malzemeler değşen sürelerde öğütülmüştür. davranışının var olduğu süreler dkkate alınırsa; Kırılma davranışları aşağıda Şekl 9 da tüm dar elde edlen brnc derece kırılma davranışları tane boyut grupları çn brlkte sunulmuştur. Şekl 7 de verlmştr. Şekl 7. Karıştırmalı degrmende brnc derece kırılma davranışı. Doğruların eğmlernden özgül kırılma hızları hesaplanmış ve aşağıda Şekl 8 de verlmştr. Şekl 8. Karıştırmalı degrmende kırılma hızlarının tane boyutu le değşm. Şekl 9. Blyalı değrmende dar tane boyut gruplarında kırılma davranışı. Blyalı değrmende öğütmede brnc derece kırılma davranışı µm, µm ve µm dar tane boyut gruplarında gerçekleşmştr µm ve µm dar tane boyut gruplarında doğrusal kırılma davranışından kısmen uzaklaşılmıştır. Şekl 9 da görülen bütün dar tane boyut grupları çn kırılma davranışının doğrusallıktan uzaklaştığı kısımlar göz ardı edlmş ve her br dar tane boyut grubu çn brnc derece kırılma davranışının var olduğu süreler dkkate alınmıştır. Elde edlen brnc derece doğrusal formdak kırılma davranışları Şekl 10 da verlmştr. 40

11 5. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Karıştırmalı değrmen ve blyalı değrmende gerçekleşen özgül kırılma hızları Çzelge 10 da brlkte sunulmuştur. Çzelge 10. Özgül Kırılma Hızlarının Karşılaştırılması Şekl 10. Blyalı değrmende brnc derece kırılma davranışı. Doğruların eğmlernden özgül kırılma hızları hesaplanmıştır. Hesaplanan özgül kırılma hızlarının, elek aralıklarının üst değerlerne göre logartmk olarak grafkler çzlerek Şekl 11 de sunulmuştur. Şekl 11. Blyalı değrmende kırılma hızlarının tane boyutu le değşm. Özgül kırılma hızı 2360 µm tane boyutunda maksmuma ulaşmış, sonrasında azalmaya başlamıştır. Doğrusal olmayan regresyon yöntemyle ölçülen le hesaplanan değerler arasındak farkları en aza ndrecek şeklde ÇATES numunes çn blyalı değrmende a T, α, μ ve Λ parametreler belrlenmştr. Sonuçta; blyalı değrmende özgül kırılma hızı model parametre değerler a T =0,53, α=0,57, μ=3,97 ve Λ=2,62 olarak bulunmuştur. Karıştırmalı değrmende özgül kırılma hızı 425 µm tane boyutunda maksmuma ulaşırken, blyalı değrmende özgül kırılma hızı 2360 µm tane boyutunda maksmum yapmış sonrasında azalmaya başlamıştır. Öğütme deneyler sonunda elde edlen kırılma hızı parametre değerler, karıştırmalı değrmende; a T =1,08 ve α=0,51 olarak hesaplanırken, blyalı değrmende; a T =0,53 ve α=0,57 olarak hesaplanmıştır. Değrmene bağlı br parametre olarak tanımlanan a T değernn büyük olması karıştırmalı değrmende blyalı değrmene kıyasla daha hızlı öğütmenn, başka br deyşle daha nce öğütme ürünü eldesnn br sonucudur. Lteratürde farklı malzemeler çn çeştl araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda karıştırmalı değrmenlerde öğütme şlemlernde, doğrusal olmayan öğütme knetğ gelştğ belrtlmştr (Mankosa vd, 1986; Orumwense, 1992; Gao ve Forssberg, 1993; Tüzün vd, 1995; Cho vd, 1996; Karbsten vd, 1996; Zhenhua vd, 1998; Blgl vd, 2006; Blgl 2007). Başka br deyşle, kırılma hızı öğütme süres arttıkça yavaşlama göstermektedr. Karıştırmalı değrmende ÇATES numunes le yapılan öğütme deneylernde karşılaşılan bu sapmanın, blyalı değrmende de gerçekleşmes, malzeme özellğnn kırılma davranış hızının yavaşlamasında etks olableceğn beklentsn ortaya çıkarmıştır. ÇATES numunesnde, 41

12 homojen olmayan yapısı gereğ daha kolay kırılmaya uğrayan düşük küllü kısmın (kömür özellkl) artan öğütme süresne paralel olarak nce boyuta geçtğ ve oluşan nce ürünün de gerek öğütücü ortam ve gerekse de r tanelern üzern kaplayarak öğütme hızında yavaşlamaya neden olduğu düşünülmüştür. Bu savı desteklemek amacı le karıştırmalı değrmende çalışılan beş dar tane boyut grubunda 30 sn öğütme yapılmış ve alınan öğütme ürünler, üst elek boyutunda elenmş, elek üstü ve elek altı olmak üzere sınıflandırılmıştır. Söz konusu elek altı ve elek üstü ürünlern kül değerlerne bakılmış ve sonuçlar Çzelge 11 de verlmştr. Çzelge 11. Karıştırmalı Değrmende 30 sn Öğütme Sonuçları Çzelge 11 ncelendğnde, beş dar tane boyut grubunda kırılarak elek altına geçen kısımlara at kül değerler elek üstünde kalanlardan daha düşük bulunmuştur. Yan, ÇATES numunesnde mevcut homojen olmayan yapı çndek düşük küllü (kömür özellkl) kısım yüksek küllü (şst özellkl) kısma göre daha hızlı kırılmaya uğramıştır. Sonuçta; gelşen öğütme süresne paralel olarak, elek üstünde kalan kısım daha zor öğütüleblr özellkl olan şstlerden baret olmakta, kırılma davranışı yavaşlamakta ve doğrusal kırılma davranışından sapma ortaya çıkmaktadır. Ayrıca; ÇATES numunesnn Bond blyalı değrmende yapılan deneyler sonucunda Bond ş ndeks 16,93 kws/t ve Hardgrove chazı le yapılan deneyler sonucunda da Hardgrove ndeks (HGI) 77,45 olarak belrlenmştr. 6. SONUÇLAR Değrmene bağlı kırılma parametre değer olarak tanımlanan a T, karıştırmalı değrmende 1,08 ve blyalı değrmende 0,53 olarak hesaplanmıştır. Karıştırmalı değrmene at a T değernn daha yüksek çıkması µm ve µm dar tane boyut gruplarında, karıştırmalı değrmen lehne yaklaşık olarak sırasıyla 7 ve 5,5 kat hızlı gerçekleşen kırılma davranışının, başka br deyşle daha nce öğütme ürünü eldesnn br sonucudur. Laboratuar ölçekl karıştırmalı değrmende, Blya çapı/değrmene beslenen maksmum tane boyutu arasında yaklaşık 2,5 gb oransal yaklaşım olduğunda kırılma hızının optmal değere ulaşableceğ belrlenmştr. ÇATES numunesnde, homojen olmayan yapısı gereğ, kırılma davranışında gerçekleşen doğrusallıktan sapma, lteratürde belrtlen malzeme özellğnn kırılma davranış hızının yavaşlamasında etks olableceğ savını desteklemektedr. TEŞEKKÜR Yazar, katkıları çn Yrd. Doç. Dr. Dlek Çuhadaroğlu, Doç. Dr. Sat Kızgut, Prof. Dr. İhsan Toroğlu/ Zonguldak Karaelmas Ün. Maden Müh. Böl., Prof. Dr. Levent Ergün/Hacettepe Ün. Maden Müh. Böl., Doç. Dr. Hall İpek, Prof. Dr. Yaşar Uçbaş/Osmangaz Ün. Maden Müh. Böl. ve karıştırmalı değrmen deney setnn kurulmasını sağlayan Dr. C. Cengz Plevnel ye teşekkürü br borç blr. KAYNAKLAR Austn, L. G., 1971; A revew ntroducton to the mathematcal descrpton of grndng as a rate process, Powder Technology, 5, Austn, L. G. ve Bahata V. K., 1971; Expermental methods for grndng studes n laboratory mlls, Powder Technology, 5, Austn, L. G., Shoj K., Bahata V. K., Jndal V., Savage K. ve Klmpel R. R., 1976; Some results on the descrpton of the sze reducton as a rate process n varous mll, Ind. Eng. Chem. Process Des. Devel, 15,

13 Austn, L. G., Shoj K. ve Bell D., 1982; Rate equatons for non-lnear breakage n mlls due to materal effects, Powder Technology, 31, Austn, L. G., Klmpel R. R. ve Lucke P. T., 1984; The process engneerng of sze reducton: ball mllng, SME-AIME, New York, 561. Blgl E., 2007; On the consequences of nonfrst-order breakage knetcs n commnuton processes: absence of self-smlar sze spectra, Partcle&Partcle Systems Characterzaton, 24, Blgl E., Hamey R. ve Scarlett B., 2006; Nanomllng of pgment aglomerates usng a wet strred meda mll: Elucdaton of the knetcs and breakage mechansm Chemcal Engneerng Scence, 61, Blecher L. ve Schwedes J., 1996; Energy dstrbuton and partcle trajectores n a grndng chamber of a strred ball mll, Internatonal Journal of Mneral Processng, 44, Bond F. C., 1951; Thrd theory of commnuton, Trans. AIME, 193, Bowdsh F. K., 1960; Theorcal and expermental studes of knetcs of grndng n a ball mll, Trans. SME/AIME, 217, Celep O. ve Alp İ., 2008; Karıştırmalı değrmenler le nce öğütmenn refrakter altın cevherlerne uygulanablrlğnn ncelenmes, Madenclk, 47(3), Cho H., Waters M. A. ve Hogg R., 1996; Investgaton of the grnd lmt n strred meda mllng, Internatonal Journal of Mneral Processng, 45, Denz V., 2004; Relatonshp between bond s grndablty and breakage parameters of grndng knetc on lmestone, Powder Technology, 139, Dkmen S. ve Ergün Ş. L., 2004; Karıştırmalı blyalı değrmenler, Madenclk, 43(4), Dng Z., Yn Z., Lu L. ve Chen Q., 2007; Effect of grndng parameters on the rheology of pyrtehaptane slurry n a laboratory strred meda mll, Mnerals Engneerng, 20, Erdem A. S., Ergün Ş. L. ve Benzer H., 2007; Modelleme ve smulasyon yardımıyla çmento öğütme devres tasarımı ve kamaralı blyalı değrmen seçm, Madenclk, 46(4), Fadhel H. ve Frances C., 2001; Wet batch grndng of alumna n a strred bead mll, Powder Technology, 119, Fuerstenau D. W., De A. ve Kapur P. C., 2004; Lnear and nonlnear partcle breakage process n commnuton systems, Internatonal Journal of Mneral Processng, 74, Gao M. W. ve Forssberg E., 1993; A study on the effect of parameters n strred ball mllng, Internatonal Journal of Mneral Processng, 37, İpek H., Üçbaş Y., Yekeler M. ve Hoşten C., 2005; Dry grndng knetcs of bnary mxtures of ceramc raw materals by bond mllng, Ceramc Internatonal, 31(8), Jankovc A., 2003; Varables affectng the fne grndng of mnerals usng strred mlls Mnerals Engneerng, 16, Jankovc A. ve Snclar S., 2006; The shape of product sze dstrbutons n strred mlls, Mnerals Engneerng, 19, Karbsten H., Müler F. ve Polke R., 1996; Scaleup for grndng n strred ball mlls, Aufberetungs- Technck, 37(10), Klmpel R. R. ve Austn L. G., 1970; Determnaton of selecton for breakage functons n the batch grndng equaton by nonlnear optmzaton, Ind. Eng. Chem. Fundam, 9(2), Kwade A (1999) Wet commnuton n strred meda mlls-research and ts practcal applcaton. Powder Technology, 105, Kwade A. ve Schwedes J., 2002; Breakng characterstcs of dfferent materals and ther effect on stress ntensty and stress number n strred meda mlls, Powder Technology, 122, Lddell K. S., 1986; Machnes for fne mllng to mprove the recovery of gold from calcnes and pyrte, Proceedng of the nternatonal conference 43

14 on gold, Extractve Metallurgy of Gold, 2, Lynch A. J., Whten W. J. ve Narayanan S. S., 1986; Ball mll models: Ther evaluaton and present status. Advances n Mneral Processng, SME/AIME Pub., Lttleton, C O, Makokha A. B. ve Moys M. H., 2006; Towards optmsng ball-mllng capacty: effect of lfter desgn, Mnerals Engneerng, 19, Mankosa M. J., Adel G. T. ve Yoon R. H., 1986; Effect of meda sze n strred ball mll grndng of coal, Powder Technology, 49, Mankosa M. J., Adel G. T. ve Yoon R. H., 1989; Effect of operatng parameters n strred ball mll grndng of coal, Powder Technology, 59, Mranda S. ve Yaeger S., 1998; Homng on the best sze reducton method, Chemcal Engneerng, 105, Orumwense O. A. ve Forssberg E., 1992; Superfne and ultra-fne grndng - a lterature survey, Mneral Processng and Extractve Metallurgy Revew, 11(1), Özkan A. ve Yekeler M., 2003; Fne dry grndng of zeolte n a laboratory ball mll, Partcle&Partcle Systems Characterzaton, 20, Prasher C. L. 1987; Crushng and Grndng Process Handbook, John Wley&Sons Ltd., GB, 474. Roberts E. J. 1950; The probablty theory of wet ball mllng and t s applcatons, Trans. SME/ AIME, 187, Teke E., Yekeler M., Ulusoy U. ve Canbazoğlu M., 2002; Knetcs of dry grndng of ndustral mnerals: calcte and barte, Internatonal Journal of Mneral Processng, 67, Tuzun M. A., Loveday B. K. ve Hnde A. L. 1995; Effect of pn tp velocty, ball densty and ball sze on grndng knetcs n a strred ball mll, Internatonal Journal of Mneral Processng, 43, Wang Y. ve Forssberg E., 2000; Product sze dstrbuton n strred meda mlls, Mnerals Engneerng, 13, Yang R. Y., Jayasundara C. T., Yu A. B. ve Curry D., 2006; DEM Smulaton of the flow of grndng meda n Isa mll, Mnerals Engneerng, 19, Yerlkaya A., 1994; Blyalı Değrmenlerde Blya Dağılımının Matematksel Model Yardımıyla Belrlenmes, Yüksek Lsans Tez, Hacettepe Ünv., Fen Blmler Ensttüsü, Maden Mühendslğ Anablm Dalı, Ankara, 88. Young M. F. ve Gao M., 2000; Performace of the Isa Mlls n the George Fsher flowsheet, Proceedngs of AusIMMM Seventh Mll Operators Conference, Australa, Yue J. ve Klen B., 2005; Partcle breakage knetcs n horzontal strred mlls, Mnerals Engneerng, 18, Zhenhua M., San H., Shaomng Z. ve Xnzhang P., 1998; Breakage behavor of quartz n a laboratory strred ball mll, Powder Technology, 100(1), Snnott M., Clearly P. W. ve Morrson R., 2006; Analyss of strred mll performance usng DEM smulaton: Part 1- meda moton, energy consumpton and collsonal envronment, Mnerals Engneerng, 19, Sönmez B., 1992; Gümüş Cevhernn Kırılma Parametrelernn Deneysel Olarak Belrlenmes ve Öğütme Devresnn Benzetm, Yüksek Lsans Tez, Hacettepe Ünv., Fen Blmler Ensttüsü Maden Mühendslğ Ana Blm Dalı, Ankara,

KROM CEVHERİNİN KURU VE YAŞ ÖĞÜTME KİNETİĞİ VE PÜLP YOĞUNLUĞUNUN ETKİSİ

KROM CEVHERİNİN KURU VE YAŞ ÖĞÜTME KİNETİĞİ VE PÜLP YOĞUNLUĞUNUN ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 73-78

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

CHZ 232 Zenginleştirme Öncesi Hazırlık İşlemleri. Uygulama Dersi Notları

CHZ 232 Zenginleştirme Öncesi Hazırlık İşlemleri. Uygulama Dersi Notları CHZ 232 Zenginleştirme Öncesi Hazırlık İşlemleri Uygulama Dersi Notları Soru 1) Ağırlıkça %20 si 62.5 mm üzerinde ve iş indeksi 15 kws/t olan iki tonluk bir numune bir konili kırıcıda 45 dakika içinde

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

İnce duvarlı yapılar, yüksek enerji sönümleme kabiliyetleri,

İnce duvarlı yapılar, yüksek enerji sönümleme kabiliyetleri, MAKALE KARE KESİTLİ İÇİ BOŞ TAILOR-WELDED TÜPLERİN ÇARPIŞMA PERFORMANSININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ * Durukan Dlek ** Arş. Gör., Karadenz Teknk Ünverstes, Makne Mühendslğ Bölümü, Trabzon

Detaylı

Boşluk Doldurma Oranının Kolemanit'in Öğütme Kinetiği Üzerine Etkisi

Boşluk Doldurma Oranının Kolemanit'in Öğütme Kinetiği Üzerine Etkisi 5 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, Izmir, Türkiye Boşluk Doldurma Oranının Kolemanit'in Öğütme Kinetiği Üzerine Etkisi I. Özgür, V. Bozkurt & H. ipek Osmangazı Üniversitesi, Eskişehir

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

TAVUK DIŞKILARININ ANAEROBİK ARITIMINDA İSTATİSTİKSEL TEKNİK KULLANILARAK EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK DIŞKILARININ ANAEROBİK ARITIMINDA İSTATİSTİKSEL TEKNİK KULLANILARAK EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 24, No 4, 687-692, 2009 Vol 24, No 4, 687-692, 2009 TAVUK DIŞKILARININ ANAEROBİK ARITIMINDA İSTATİSTİKSEL TEKNİK KULLANILARAK EN UYGUN KOŞULLARIN

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Scences Academy 211, Volume: 6, Number: 4, Artcle Number: 1A24 ENGINEERING SCIENCES Receed: July 211 Betül BektaĢ Ekc Accepted: October 211 U. Teoman Aksoy Seres :

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

Küre Cevherinin Öğütülme Özellikleri

Küre Cevherinin Öğütülme Özellikleri MADENCİLİK Eylül September 1990 Cilt Volume XXX Sayı No 3 Küre Cevherinin Öğütülme Özellikleri Grinding Properties of Küre Ore Bülent FİDAN (*) Ali İhsan AROL (**) ÖZET Öğütme, enerji yoğun bir süreç olması

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ

K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER ve KÖMÜR HAZIRLAMA ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ DENEY FÖYÜ KAPAĞI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLMALIDIR. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. AYŞE DİLEK ÇUHADAROĞLU

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. AYŞE DİLEK ÇUHADAROĞLU ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. AYŞE DİLEK ÇUHADAROĞLU Doğum Yılı: 1959 Yazışma Adresi : Telefon : 2574010/1260 Faks : 2574023 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ Karaelmas Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 67100

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ ZKÜ Fen Blmler Ensttüsü Makne Mühendslğ Anablm alı MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ TERMOİNAMİK ve TRANSPORT BÜYÜKLÜKLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN FORMÜLLER VE TABLOLAR Mustafa EYRİBOYUN ZONGULAK - 007 1. TERMOİNAMİK

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması İk Serbestlk Derecel KardanUygulamasının Kararlılaştırılması M.Şahn * M. T. Daş S.Çakıroğlu Z. Esen Roketsan A.Ş THK Unversty Roketsan A.Ş Roketsan A.Ş Ankara Ankara Ankara Ankara Özet Bu çalışmada, servo

Detaylı

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN 1 DAMITMA KOLONU Kmya ve buna bağlı endüstrlerde en çok kullanılan ayırma proses dstlasyondur. Uygulama alanı antk çağda yapılan alkol rektfkasyonundan

Detaylı

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON EVRİMEL ALGORİTMA İLE INIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZAYON Ş. BALKU, R. BERBER Ankara Ünvetes Mühendslk Fakültes, Kmya Mühendslğ Bölümü Tandoğan, 06100 Ankara ÖZET Aktf çamur proses atıksu arıtımında kullanılan

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL ŞAHİN

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Çeneli Kırıcı (Büyük)... 3 Çeneli Kırıcı (Küçük)...

Detaylı

ε ph Özgül fiziksel ekserji [kj/kg]

ε ph Özgül fiziksel ekserji [kj/kg] Isı Blm ve Teknğ Dergs, 3, 2, 77-83, 21 J of Thermal Scence and Technology 21 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 13-3615 ÇUMRA ŞEKER FABRİKASI ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN EKSERJİ ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Burak TÜRKÖZÜ

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

Fizik 101: Ders 15 Ajanda

Fizik 101: Ders 15 Ajanda zk 101: Ders 15 Ajanda İk boyutta elastk çarpışma Örnekler (nükleer saçılma, blardo) Impulse ve ortalama kuvvet İk boyutta csmn elastk çarpışması Önces Sonrası m 1 v 1, m 1 v 1, KM KM V KM V KM m v, m

Detaylı

Uzun Dönem Evrim Hücresel Sistemleri için Karma Trafik Durumunda Çeşitli İniş Yolu Çizelgeleme Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması

Uzun Dönem Evrim Hücresel Sistemleri için Karma Trafik Durumunda Çeşitli İniş Yolu Çizelgeleme Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması Fırat Ünv. Mühendslk Blmler Dergs Fırat Unv. Journal of Engneerng 27(1), 65-72, 215 27(1), 65-72, 215 Uzun Dönem Evrm Hücresel Sstemler çn Karma Trafk Durumunda Çeştl İnş Yolu Çzelgeleme Yöntemlernn Başarım

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

ULTRA YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI POLİETİLENİN MATKAPLA DELİNMESİNDE DELİK HASSASİYETİNİN PRATİK BİR YÖNTEMLE BELİRLENMESİ ÖZET ABSTRACT

ULTRA YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI POLİETİLENİN MATKAPLA DELİNMESİNDE DELİK HASSASİYETİNİN PRATİK BİR YÖNTEMLE BELİRLENMESİ ÖZET ABSTRACT 3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 9- Kasım 01- Balıkesr ULTRA YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI POLİETİLENİN MATKAPLA DELİNMESİNDE DELİK HASSASİYETİNİN PRATİK BİR YÖNTEMLE BELİRLENMESİ Mhrgül Altan 1,

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ 1. DENEY HAZIRLIK SORULARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ a) Bir cevher hazırlama terimi olarak Öğütme nedir? Öğütme tane boyu ne demektir?

Detaylı

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ.AMAÇ Br csmn uzunluğu, sıcaklığı, ağırlığı veya reng gb çeştl fzksel özellklernn belrlenme şlemler ancak ölçme teknğ le mümkündür. Br ürünün stenlen özellklere sahp olup olmadığı

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences Anadolu Tarım Blmler Dergs Anadolu Journal of Agrcultural Scences http://dergpark.ulakbm.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Blm. Derg./Anadolu J Agr Sc, 3 (206) ISSN: 308-8750 (Prnt) 308-8769

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

DETERMINATION OF AUTOTHERMAL REFORMER VOLUME BASED ON KINETIC MODELING FOR FUEL CELL SYSTEM

DETERMINATION OF AUTOTHERMAL REFORMER VOLUME BASED ON KINETIC MODELING FOR FUEL CELL SYSTEM YAKIT İLİ SİSTEMİ İÇİN KİNETİK MODELLEMEYE DAYALI OTOTERMAL REAKTÖR HACMİNİN BELİRLENMESİ Cüneyt EZGİ* ve M.Turhan ÇOBAN** *Ege Ünverstes Mühendslk Fakültes Makna Mühendslğ Bölümü, 35040 İzmr e-posta:

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü Servs Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanzması Tasarımı ve Kontrolü Neşe Topuz, Hüseyn Burak Kurt, Pınar Boyraz, Chat Bora Yğt Makna Mühendslğ Bölümü İstanbul Teknk Ünverstes İnönü Cd. No:65,

Detaylı

BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ

BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt, No 1, 13-19, 7 Vol, No 1, 13-19, 7 BİNA KABUĞU YÜZEY ALANI VE YALITIM KALINLIĞININ ISITMA MALİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ U. Teoman AKSOY ve Ömer

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı