ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU"

Transkript

1 TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010

2 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Düzenleyenler Yrd.Doç.Dr. Gamze ÖZKAPTAN ALPTEKĐN Öğr.Gör.Dr. Emrah TÜRKYILMAZ Araş.Gör. Đlke TEKĐN Araş.Gör. Hülya Nur GENÇ Araş.Gör. Gaye GÜNAYDIN Fotoğraflar Araş.Gör.Ömer SAATCIOĞLU EYLÜL 2010

3 Ġçindekiler 1 Programla İlgili Genel Bilgi Kurumun Tarihi Ve Kurumla İlgili Kısa Açıklama Kurumun Misyonu Programın Tarihi Programın Misyonu Programın Özdeğerlendirmesi İstanbul Kültür Üniversitesi nde Kalite Geliştirme Çalışmaları Mimarlık Bölümümüzde Kalite Geliştirme Çalışmaları Eğitim Programı ile İlgili Değerlendirmeler Öğrencilerle İlgili Değerlendirmeler Akademisyenlerle İlgili Değerlendirmeler Fiziksel Olanaklarla İlgili Değerlendirmeler İdari Konularla İlgili Değerlendirmeler Önceki Ziyaretten Sonra Programla ilgili Gelişmeler Takımın Bulgularına Yönelik Yanıtların Özeti MİAK Koşullarındaki Değişikliklere Yönelik Yanıtların Özeti Akreditasyon Koşulları Programın Felsefesi Programın Mimarlık Alanının Paydaşlarının İhtiyaçlarını Karşılaması Programın Özdeğerlendirme Prosedürleri Toplumu Bilgilendirme Programın Kompozisyonu ve Yapısı Mesleki Dereceler ve Ders Programı Stüdyo Kültürü Mezunun Kazanması Beklenen Bilgi ve Beceriler İnsan Kaynakları ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 2 / 115

4 3.4.1 İnsan Kaynakları İdari Yapı Öğrenme Kaynakları (Fiziksel Kaynaklar) Fiziksel Kaynaklar Bilgi Kaynakları Mali Kaynaklar Nitelik Sağlama ve Geliştirme Öğrenci Destek ve Kılavuzluk Teşvik ve Ödüllendirme Sistemleri Bütünleyici Enformasyon Öğrenci Gelişimi değerlendirme Prosedürleri Ders İçerikleri Öğretim üyesi Özgeçmişleri Önceki Ziyaret in Ziyaret Takımı Raporu ZTR Yıllık Raporlar Bölüm Kataloğu ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 3 / 115

5 ġekil Listesi Şekil 1. Kapalı ve açık alana sahip kafeter-yalar Şekil 2. Öğretim Elemanları Sosyal Mekanları Şekil 3 Öğrencilerin Sosyal Mekanları Şekil 4. Revir Şekil 5. Kütüphane Şekil 6. Kütüphanenin içindeki çalışma ve toplantı mekanı Şekil 7. Diğer Sosyal Olanaklar Şekil 8. Öğretim elemanları odaları Şekil no lu Seminer Salonu Şekil 10. Açık teras ve otopark görüntüleri Şekil 11. Akıngüç Oditoryumu Şekil 12. Prof.Dr. Önder Öztunalı Konferans Salonu Şekil 13. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sergi Alanı Şekil 14. Akıngüç Fuayesi Şekil /2010 Mezunları Anket Değerlendirmeleri Şekil 16. Mezun olmuş öğrencilere uygulanan anketlerin değerlendirmeleri (2009/2010) Şekil 17. İKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Organizasyon Şeması Şekil 18. Mimari Tasarım Stüdyoları Şekil 19. Amfiler Şekil 20. Derslikler Şekil 21. Atölyeler Şekil 22. Bilgisayar Labaratuvarı Şekil 23. Sanal Gerçeklik Odası ve Yazıcı odası Şekil 24. Öğretim Elemanı Odaları Şekil 25. Kayıt Sürecnden Görüntüler ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 4 / 115

6 Tablo Listesi Tablo 1. Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2009/2010 Öğretim Elemanı Sayıları... 7 Tablo 2 MMF / Bölümlere Kayıtlı Öğrenci Sayıları... 7 Tablo 3. MMF / Bölümlerin Akademik Kadro Sayıları - Kayıtlı Öğrenci Sayıları... 8 Tablo 4. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları... 9 Tablo 5. MMF Mimarlık Bölümü Akademik Yayınları Tablo 6. İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çift Anadal / Yan Dal Programları İlişki Tablosu Tablo 7. Ders Programı Tablo GÜZ DERS YÜKLERİ Tablo /2010 BAHAR - DERS YÜKLERİ Tablo /2009 Güz Yarı Yılı Öğretim Elemanı / Öğrenci Oranları Tablo /2010 Bahar Yarı Yılı Öğretim Elemanı / Öğrenci Oranları Tablo 12. Mimarlık Bölümü Ortak Kullanımdaki Bilgisayar Olanakları Tablo 13. Mimarlık Bölümü Bilgisayar Olanakları Tablo 14. İKÜ Mimarlık Bölümü nün taban puanlarının yıllara göre dağılımı Tablo Yılı Kontenjanları ve 2009 Yılı Taban Puanları-İKÜ MMF Tablo /2011 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Program Kodları, Taban Puanları ve Kontenjanları (İKÜ Müh-Mim. Fak.) Tablo 17. İKÜ 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıl Yatay Geçiş Kontenjanları Tablo İKÜ Fakülte ve MYO Ücret Tablosu ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 5 / 115

7 1 Programla Ġlgili Genel Bilgi 1997 yılında kurulan ve güz yarıyılında öğretime baģlayan Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ne iliģkin ayrıntılı bilgi aģağıdaki baģlıklarda verilmektedir. 1.1 Kurumun Tarihi Ve Kurumla Ġlgili Kısa Açıklama Ġstanbul Kültür Üniversitesi, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı yasa ile kurulan kamu tüzel kiģiliğine sahip bir Vakıf Üniversitesidir sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca eğitim ve öğretim yapmaktadır ve bir devlet üniversitesinin her türlü hak ve yetkisine sahiptir. ĠKÜ'nün beģ Fakültesindeki 19 Bölümde, iki Meslek Yüksekokulundaki 13 Programda ve iki Enstitüsündeki 3 doktora 28 Yükseklisans programında akademik yılında 6797 öğrenci öğrenim görmüģtür. Bu öğrencilere 367 kadrolu, 213 saat ücretli toplam 570 öğretim elemanı ders vermektedir. Üniversitemizde öğrenci/öğretici oranı 11 dir. Dersler ve uygulamalar küçük gruplar halinde, her öğrencinin aktif katılımını sağlayarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin % 24,4'ü, ÖSYM tarafından burslu programlarımıza yerleģtirilen öğrencilerdir. Ayrıca Kurucu Vakıf ve öğrencilerin % 35'ine öğrenim bursu, aylık ve nakdi yardım bursu sağlanmıģtır. Bu durumda yaklaģık olarak her üç öğrencimizden ikisi, burs olanaklarından yararlanmaktadır. Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi çağdaģ teknolojileri bilen, üretim, uygulama ve yönetim alanlarında gereksinimlere karģılık verebilecek bilgi ve deneyim birikimiyle donatılmıģ, uluslararası iģ dünyasında çalıģabilecek, meslek etiği felsefesi, takım çalıģması becerisi ve giriģimcilik ruhuna sahip, mühendisler ve mimarlar yetiģtirmek amacıyla 15 Temmuz 1997 de 4281 sayılı yasa ile kurulmuģtur. On iki yılı geride bırakan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bölümleri nin öğretime baģlama dönemleri: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim yılı ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü öğretim yılı Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim yılı Mimarlık Bölümü öğretim yılı Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim yılı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, eğitim öğretim yılından beri, 40 bin m2 kapalı alan ve 25 bin m2 açık alan olmak üzere toplam 65 bin m 2 lik Ataköy Kampüsü içinde yer almaktadır Akademik Yılında Fakültemiz, 28 profesör, 14 doçent, 42 yardımcı doçent, 33 öğretim görevlisi, 41 araģtırma görevlisi, 7 Mühendis ve 2 Teknisyen kadrosunda (araģtırma görevlisi olmak üzere) istihdam edilmiģ toplam 166 öğretim elemanı ve 2057 lisans öğrencisi ile eğitim, öğretim ve araģtırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemizin bölümlerine göre öğretim elemanı sayıları Tablo 1 de görülmektedir. Bu tabloda, Üniversitemizin diğer fakültelerinden görevlendirilerek ya da ders saat ücreti ile Fakültemizde ortak verilen derslere gelen öğretim elemanlarının sayıları ayrı bir satırda, tüm bölümler için ortak olarak verilmiģtir. Bölümümüzde 2009/2010 yılında ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü nden görevlendirilen ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 6 / 115

8 6 öğretim elemanı, diğer fakültelerden görevlendirilen 9 öğretim elemanı ile birlikte, toplam 65 öğretim elemanı görev almıģtır. Bölümümüzün öğretim elemanlarının listesi, Ġnsan Kaynakları bölümünde verilmiģtir. Tablo 1. Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2009/2010 Öğretim Elemanı Sayıları Prof. (TZ) Prof. (DSÜ) Doç (TZ) Doç (DSÜ) Yrd.Doç (TZ) Yrd.Doç (DSÜ) Öğr.Gör. (TZ) Öğr.Gör. (DSÜ) Toplam Ar.Gör. Mühen. Teknis. Genel toplam Bilgisayar Müh Elektronik Müh Endüstri Müh ĠnĢaat Müh Mimarlık Tüm Bölümlere Diğ Fak. + DSÜ Gelenler Toplam Fakültemizdeki bölümlere kuruluģundan bugüne kadar kayıt yaptıran öğrencilerin sayıları Tablo 2 de görülmektedir. Bölümümüzde, 2009/2010 yılında 447 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Tablo 2 MMF / Bölümlere Kayıtlı Öğrenci Sayıları Yıllar Bilgisayar Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Mimarlık Toplam Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi nin kuruluģundan bugüne akademik kadrosunun ve öğrencilerinin sayısal geliģimi Tablo 3 de görülmektedir. Tablolardaki sayılardan, ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 7 / 115

9 2009/2010 itibarıyle Bölümümüzde 1 öğretim elemanına 8,9 öğrencinin düģtüğü, Fakülte bazında ise bu oranın 1/12,3 olarak gerçekleģtiği görülmektedir. Bölümüzdeki öğretim elemanı / öğrenci oranı hesaplamasında, Üniversitemiz içindeki diğer Fakültelerden ve Bölümlerden Bölümüzde görevlendirilen öğretim üyeleri hesaba dahil edilmemiģtir. Bu öğretim üyelerimizin de sayıya dahil edildiği durumda bu oran 6,8 e düģmektedir. Tablo 3. MMF / Bölümlerin Akademik Kadro Sayıları - Kayıtlı Öğrenci Sayıları IKU Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yıllar Akademik Kadro Toplam Öğrenci Sayıları yılları arasında Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarımız tarafından uluslararası bilimsel dergilerde 100 ü aģkın makale, ulusal hakemli dergilerde 70 makale yayınlanmıģ, uluslararası bilimsel toplantılarda 175 bildiri, ulusal bilimsel toplantılarda 100 bildiri sunulmuģtur. Bunların yanısıra 31 kitap yayınlanmıģ, 24 sempozyum, 200 ü aģkın konferans ve çalıģtay, 65 sergi düzenlenmiģtir. Yapı sektörü baģta olmak üzere çeģitli sektörlere 8000 den fazla teknik inceleme ve uygulama projesi hazırlanmıģ, 14 araģtırma projesi gerçekleģtirilmiģtir. ĠKÜ ilk Önlisans ve Yükseklisans mezunlarını , ilk lisans mezunlarını Akademik yılında vermiģtir yılı Eylül ayı itibarı ile Mimarlık Bölümümüz 451 mezun vermiģtir. Fakültemizdeki Bölümlerin kuruluģundan bugüne mezun ettiği öğrencilerin sayıları Tablo 4 de görülmektedir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 8 / 115

10 Tablo 4. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları BÖLÜMLERĠMĠZĠN MEZUNLARI Yıllar ĠNġAAT BĠLGĠSAYAR ENDÜSTRĠ ELEKTRONĠK MĠMARLIK TOPLAM Toplam Kurumun Misyonu Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizin misyonu, çağdaģ teknolojileri bilen, üretim, uygulama ve yönetim alanlarında gereksinimlere karģılık verebilecek bilgi ve deneyim birikimiyle donatılmıģ, uluslararası iģ dünyasında çalıģabilecek, meslek etiği felsefesi, takım çalıģması ve giriģimcilik ruhuna sahip mühendisler ve mimarlar yetiģtirmektir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizin hedefleri, öğrencilerin mesleklerinde baģarılı olmalarını ve sürekli geliģimlerini sağlayacak, temel bilim ve teknoloji birleģenleri dengelenmiģ güncel öğrenim programları sunmak, öğrencilerin çözümleme ve matematiksel anlatım yeteneklerini arttırmak; tasarım, baģarım ölçümü, değerlendirme süreçlerinde analitik ve model geliģtirme araçlarını kullanma becerilerini geliģtirmek, öğrencilere gerçekçi tasarım ve uygulama projeleri yaptırarak, iģ yaģamlarının baģlangıcında karģılaģmaları beklenen konu ve sorunlarla ilgili deneyim kazandırmak, teknik çözümlerin toplumsal, ekonomik boyutlarını algılayabilmek ve sonuçlarını kestirebilmek üzere gerekli kültürel ve sosyal birikimi sağlamak, bu alanlardaki duyarlılığı arttırmak, disiplinlerarası projelerin geliģtirildiği, diğer meslek gruplarıyla ortak çalıģmaların yapıldığı fırsatlar yaratmak, öğrencilerin sözel ve yazılı anlatım becerilerini geliģtirmek, iletiģim yeteneklerini arttırıcı etkinlikler düzenlemektir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 9 / 115

11 1.3 Programın Tarihi Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, tarih, 97/8 toplantı sayısı ve 7 Karar Sayısı ile gerçekleģtirdiği Senato Toplantısı nda, Mimarlık Bölümü nün kurulması doğrultusunda karar almıģtır. Belirtilen Senato Toplantı Tutanağı nın içeriği aģağıdadır: Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi nde bir Mimarlık bölümünün açılması hakkında Fakülte Dekanlığı nın tarih ve B.30.2.ĠKÜ /11 sayılı yazısı okundu. Mimarlık Bölümü nün kurulması hakkında Prof.Dr. Okay EROSKAY (Dekan), Prof.Dr. Hasan KARATAġ (ĠTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi), Prof.Dr. Ġmre ORHON (ĠTÜ, emekli öğretim üyesi), Prof.Dr. Turgut ÖVÜNÇ (YTÜ, emekli öğretim üyesi), Prof. Ġrdesel GÖGÜġ (YTÜ, emekli öğretim üyesi) danıģmanlığında hazırlanan gerekçe ve ders programları tartıģmaya açıldı. Gerekçede katkıları bulunan değerli öğretim üyelerinin tam zamanlı öğretim üyesi olarak bölüme katkıda bulunma iradeleri tespit edildi. Fakültenin fiziki imkanlarının, mevcut araç ve gereçlerinin bu bölümün açılması için yeterli oldukları saptandı. Söz alan üyeler bölümün açılması hakkındaki memnuniyetlerini ifade ettiler (Prof.Dr. Çetin BOLCAL, Prof.Dr. Kamuran PEKĠNER, Doç.Dr. Ġskender PALA, Prof. Tunçer KODAMANOĞLU, Rektör Prof.Dr. Önder ÖZTUNALI). Yapılan görüģmelerin ıģığında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi nde, Fakültenin isminde de bulunan Mimarlık Bölümü nün açılması oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Ġstanbul Kültür Üniversitesi- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi- Mimarlık Bölümü, Prof. Dr. Koray GÖKAN baģkanlığında 15 Temmuz 1997 tarih ve mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 4281 kararıyla kurulmuģtur. Bölümün ilk yıllarında görev alan öğretim üye ve yardımcılarının bir listesi aģağıdadır: Prof.Dr. Koray GÖKAN Prof. Dr. Nafiz ÇAMLIBEL Prof. Dr. Ġmre ORHON Prof. Rıfat ÇELEBĠ Prof. Turgut ÖVÜNÇ Prof. Dr. Taner BULAT Yrd. Doç. Dr. ġebnem ÖNAL Öğr. Gör. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Öğr. Gör. Bünyamin DERMAN Öğr. Gör. Müfide AKSOY Öğr. Gör. Gülden KUT Öğr. Gör. Ayça ALANGOYA AraĢ.Gör.Dr. Esin KASAPOĞLU AraĢ. Gör. Emel DÜZGÜN AraĢ.Gör.Evren ENGĠNÖZ AraĢ.Gör.Ege ULUCA TÜMER AraĢ. Gör. AyĢen ÇELEN ÖZTÜRK ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 10 / 115

12 1.4 Programın Misyonu Akademik yılından itibaren uygulamaya geçilen programımızın gerekçe, yöntem, vizyon ve misyon gibi altyapısına iliģkin çalıģmaları özetleyen rapor, Bölüm Kurulu muzun 06 Nisan 2005 gün ve 1 sayılı toplantısında oybirliği ile kabul edildikten sonra, tarih ve MB/ sayılı yazı eki olarak ĠKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı na sunulmuģtur (Ek.01). Öneri program ve raporu Fakülte Kurulu nun 02 Ağustos 2005 günlü, 3 no lu toplantısında oybirliği ile kabul edilmiģ ve ĠKÜ Rektörlüğü ne gün ve B.30.2.ĠKÜ /1109 sayılı yazı ile arz edildikten sonra, ĠKÜ Senatosu nun 04 Ağustos 2005 günlü /17 no lu toplantısında 6 sayılı kararla oybirliği ile kabul edilmiģtir. Bu kararı izleyen günler içerisinde o dönem iģlerlik taģıyan adresinden eriģilen Mimarlık Bölümü uzantısında, program, gerekçesi, misyonu ve vizyonu paylaģılmaya açılmıģtı. Bağlı olduğumuz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi nce Akademik Yılı, Güz yarıyılından itibaren yeniden yapılandırılan Fakülte ve Bölümlerinin Ders Yönetim Sistemi ni de içeren web sayfalarının tasarımı sürecinde, önceki misyonumuz ana içeriği korunarak Ģeklen revize edilmiģ, Bölüm Kurulu muzun 12 Eylül 2007 gün, 2 sayılı toplantısında oybirliği ile benimsenmiģ ve o dönem itibariyle yayınlanarak paylaģıma açılmıģtır (Ek.02). AĢağıda sunulmuģ olan Programın Misyonu Eylül 2007 tarihinden bu yana onaylanarak paylaģıma açılan son hali belirlemektedir. Mimarlık Bölümümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araģtırma ile birlikte, edinilmiģ bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında, çağdaģ, etkin ve örnek bir kurum vizyonu ile ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, her tür ortamda yarıģabilen, çevresel problemlere insanlığı geliģtirmeyi hedefleyen çözümler üretebilen, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleģtirebilen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, toplumun çıkarlarını gözeten, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmıģ, geliģen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, uygar, çağdaģ, özgür, araģtırıcı, yaratıcı, dinamik ve giriģimci mimarlar yetiģtirmek; bilimsel değeri yüksek araģtırma, yayın ve uygulamalarla toplumun bilinçlenmesine, geliģmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı ilke edinmiģtir. Ġnsanlığı yükseltmek için yeni bilgiler üreterek gelecek nesillerle aktarmak Mimarlık Bölümümüzün görevleri arasında yer alır. 1.5 Programın Özdeğerlendirmesi Ġstanbul Kültür Üniversitesi nde Kalite GeliĢtirme ÇalıĢmaları Üniversitemizde kalite geliģtirme çalıģmaları, Akademik ve Kurumsal Performans GeliĢtirme ÇalıĢmaları baģlığı altında yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalıģmalar, aģağıda verilen Ağustos 2010 tarihli ÇalıĢma Raporunda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 11 / 115

13 Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Akademik ve Kurumsal Performans GeliĢtirme ÇalıĢmaları Raporu, (Ağustos 2010) GiriĢ ve Özet: Ġstanbul Kültür Üniversitesinde(ĠKÜ), akademik ve kurumsal performans geliģtirme çalıģmaları 3 baģlık altında yürütülmektedir: Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde mevcut durumun belirlenmesi ve gereken alanlarda geliģimler sağlanması amacı ile İKÜ Kurumsal Değerlendirme (ADEK) Çalışmaları, Üniversitemizin gözden geçirilecek misyon ve vizyonu doğrultusunda yılları için amaç, hedef ve faaliyetlerinin belirleneceği İKÜ Stratejik Planlama Çalışmaları, Avrupa Yükseköğretim alanında üye ülke eğitim sistemleri arasında çeģitlilik ve birlik dengesinin sağlanması amacı ile baģlatılan süreçlerin, üniversitemizde de gerçekleģtirilmesi amacı ile İKÜ Bologna Süreci Uyum Çalışmaları. AĢağıdaki bölümlerde, bu üç alanda yapılan çalıģmalar hakkında kısa bilgiler verilmektedir. Açıklamalar: 1- İKÜ Kurumsal Değerlendirme (ADEK) Çalışmaları ĠKÜ kurumsal değerlendirme çalıģmalarında temel amaç, akademik ve idari birimlerin halihazır durumlarının/performanslarının belirlenmesi ve birimsel bazda gerekli geliģtirmeler/iyileģtirmeler yapılarak, kurumsal düzeyde ulusal ve uluslar arası yükseköğretim standartlarının ötesine eriģebilmektir. Üniversitemiz, YÖDEK Yüksek Öğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu tarafından yayınlanan esaslar dahilinde, akademik ve idari birimlerimizin mevcut durumunun belirlenmesi ve geliģimler yapılabilmesi amacı ile ve 2009 yıllarında bir dizi çalıģmalar yapmıģtır. Bu çalıģmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. ĠKÜ Senatosunca belirlenen ĠKÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu (ADEK), son olarak Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi ; Sürüm 2007/1.1 esaslarına göre ĠKÜ nin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili Kurumsal Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme çalıģmalarını, rehberde belirtilen esaslar dahilinde Ocak-Mart 2010 ayı içinde gerçekleģtirmiģtir. Bu bağlamda 8 adet iç değerlendirme ekibi kurulmuģ ve görevlendirildikleri öz değerlendirme ve çevre değerlendirme alanlarında çalıģmalar yapılmıģtır. Değerlendirme ekipleri Özdeğerlendirme alanında; Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) in Değerlendirilmesi Kurumsal Niteliklerinin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi Eğitim ve Öğretim Öz Değerlendirilmesi AraĢtırma ve geliģtirme (Bilgi Üretme) süreçlerinin değerlendirilmesi Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi Ġdari ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerinin (Yapısal ve DavranıĢsal) Değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 12 / 115

14 alanlarında ĠKÜ nin, akademik ve idari birimlerin kendilerinin belirlediği beklenen düzeylere göre güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerini 5 li gösterge üzerinden tespit etmiģlerdir. Çevre Değerlendirme alanında ise; Yüksek öğretim alanında ulusal ve uluslar arası geliģmelerin değerlendirilmesi Mezunlar Ġle Ġlgili GeliĢmelerin Değerlendirilmesi Toplumsal GeliĢmelerin ve Toplum Ġle ĠliĢkilerin Değerlendirilmesi Sanayi ve sosyal kurumlar ile iliģkiler ve geliģmelerin değerlendirilmesi Eğitim Teknolojilerindeki GeliĢmelerin Değerlendirilmesi Yasal düzenlemeler ve kamu kurum ve kuruluģlarındaki geliģmelerin değerlendirilmesi Yüksek Öğretim Kurumunun, Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi alanlarında ĠKÜ ve yüksek öğretim konuları için Fırsat /Tehdit unsuru olabilecek çevresel unsurlar, yine 5 li gösterge üzerinden, önem dereceleri açısından değerlenmiģ, aynı zamanda bu fırsat veya tehditlere karģı ĠKÜ nün iliģkisel konumu, yine birimlerce bağımsız olarak değerlenmiģtir. Kurumsal Değerlendirme ÇalıĢmaları önümüzdeki yıllarda da devam ettirilecektir. 2- İKÜ Stratejik Planlama Çalışmaları Ġstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Plan( ) çalıģmaları aģağıdaki aģamalardan geçerek tamamlanma aģamasına gelmiģtir. Öncelikle Ekim 2009 da planlama çalıģmalarını hazırlamak, yönetmek ve koordine etmek amacı ile Stratejik Planlama kurulu(spkur) kurulmuģtur. SPKUR, stratejik planlama çalıģmalarında sorumlu ve yetkili olan kurul olarak; Durum Analizi, Misyon ve Vizyon, PaydaĢ analizi, Performans göstergeleri, Amaç, Hedef, Faaliyetlerin belirlenmesi ve Maliyetlendirilmesi çalıģmalarını, bir takvim dahilinde ve aģamalar halinde, kurduğu uzman ekiplerle yürütmüģtür. Öncelikle, ĠKÜ de daha önce yapılmıģ ADEK çalıģmaları sonucunda oluģan raporların ıģığı altında ĠKÜ nün çevresel fırsat ve tehditleri ile güçlü ve zayıf yönleri yeniden gözden geçirilerek ortaya çıkarılmak üzere, Prof.Dr.Mahmut Paksoy baģkanlığında SPKUR tarafından atanan katılımcılarla SWOT-Durum Analizi çalıģmaları gerçekleģtirilmiģtir. SWOT-Durum Analizi çalıģmaları ıģığı altında Prof.Dr.Ahmet Fahri Özok koordinasyonunda, üniversitemizin mevcut misyon ve vizyonu katılımcılarla gözden geçirilerek yeniden belirlenmiģtir. SWOT-Durum Analizi, Misyon ve Vizyon çalıģmaları temel alınarak amaçlar, hedefler, faaliyetler ve performans ölçütleri, Prof.Dr.Ahmet Fahri Özok koordinasyonunda 8 adet ekip tarafından ilgili alanlarda belirlenmiģ, ayrıca Prof.Dr.Peyami Çarıkçıoğlu, Prof.Dr.Müge ĠĢeri ve Sayın Özkan Gül tarafından da maliyetlendirme çalıģmaları yürütülmüģtür. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 13 / 115

15 ÇalıĢmaların her aģamasında katılımcılara;türkiye yüksek öğretim Stratejisi, Türkiye de Yükseköğretim 2023 Vizyonu, Bilgi Toplumu Stratejisi, Bologna Süreç çıktıları, Avrupa Üniversiteler Birliği(EUA) 1,2,3,4 numaralı Trendleri), ĠKÜ kurumsal değerlendirme raporu gibi bilgilendirme dökümanları gönderilerek, geliģimler hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olunmuģtur. İKÜ Stratejik Planlama Kurulu(SPKUR)Çalışmaları İKU Kurumsal Stratejik Planı (Taslak) Maliyetlendirme Çalışması Amaç-Hedef-Faaliyet Çalışması SPKUR Vizesine tabi Misyon- Vizyon Çalışması SPKUR Vizesine tabi SWOT Çalışması SPKUR Vizesine tabi Ortaya çıkan plan üniversitemizin üst kurulları olan Senato ve Mütevelli heyete sunulacak ve onlar tarafından onaylanan/revize edilen plan kurumsal stratejik plan olarak uygulamaya konulacaktır. İKU Kurumsal Stratejik Planı Senato- Yönetim Kurulu (Onay/Revize Makamı) Mütevelli Heyet (Onay/Revize Makamı) İKU Kurumsal Stratejik Planı (Taslak) Kurumsal stratejik planın uygulama aģamasında; - Belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi ile görevli ve sorumlu olan birimler, kendi eylem planlarını hazırlayarak uygulamaya geçeceklerdir. - Ayrıca kurumsal stratejik planın rehberliği altında üniversitemizin akademik ve idari birimleri kendi birimleri için stratejik planlarını hazırlayacaklardır. Bu iki aģamada yapılacak çalıģmalar SPKUR tarafından izlenecektir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 14 / 115

16 Böylece kurumsal stratejik plan ve onunla uyumlu birim stratejik planlarının uygulanması ile üniversitemiz belirlediği amaç ve hedeflerine, bilinçli ve sistemli bir Ģekilde eriģecektir. İKU Kurumsal Stratejik Planı BİRİM (Akademik-İdari) SPKUR SWOT Çalışması Misyon- Vizyon Çalışması Amaç-Hedef-Faaliyet Çalışması Maliyetlendirme Çalışması Birim Stratejik Planı Uygulamalar Doğal olarak birimlerde görevli mensuplarımız, gerek kurumsal plan, gerekse birim planlarına göre kendi yol planlarını çizeceklerdir. Bu aģama stratejik plan ile gerçekleģtirilmesi istenen sonuçlara eriģilmesinde önemlidir. Ancak bu aģamanın kiģilerin kendilerinin gerçekleģtirecekleri ve izleyecekleri bir aģama olarak kabul edilmesi gerekir. Bilimsel sistematik, analitik ve devamlı bir süreç olan stratejik plan süreci dinamik bir süreçtir. Bu nedenle hazırlanmıģ olan bu planın, dönem içinde değiģebilecek dıģ ve iç çevresel koģullara uygun olarak, görevli ve sorumlu kurullarca revize edilebileceği, zamanlamasının değiģtirilebileceği, veya ertelenebileceği Ģüphesizdir. 3- İKÜ Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Bologna süreci, Avrupa Yükseköğretim alanı yaratmayı hedefleyen bir Avrupa reform sürecidir. Sürece, 46 ülke tamamen özgür iradeleri ile katılmıģtır. Bu süreçte gerçekleģmesi arzu edilen temel nokta üye ülkelerin eğitim sistemlerini, çeģitliliklerini ve özelliklerini koruyarak, birbirleri ile karģılaģtırılabilir ve uyumlu hale getirebilmektir. Bu Ģekilde yükseköğretim sisteminde üye ülkeler arası geçiģler kolaylaģacak, öğrenci ve öğretim elemanları dolaģımı ve istihdamı arttırılabilecek, kültürel açılımlar yolu ile toplumlararası empati, refah ve barıģ gerçekleģmesi ve geliģtirilmesine katkıda bulunulacaktır. Bologna sürecinde Yükseköğretim alanında 10 eylem baģlığı bulunmaktadır: ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 15 / 115

17 1. Kolay anlaģılabilir, karģılaģtırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya derecelerini oluģturmak; bu amaç doğrultusunda Diploma Ek i uygulamasını geliģtirmek, 2. Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aģamalı derece sistemine geçme, 3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini(ECTS) uygulamak, 4. Öğrenci ve öğretim elemanlarının, üye ülkeler arasında dolaģımının sağlamak, 5. Kalite güvence sistemleri ağını oluģturmak ve yaygınlaģtırmak, 6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliģtirmek, 7. YaĢam boyu öğrenimi teģvik etmek, 8. Öğrenci ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımını sağlamak, 9. Avrupa Yükseköğretim Alanını(AYA) çekici bir hale getirmek, 10. Avrupa AraĢtırma Alanı ile AYA arasında sinerji yaratmak ve doktora çalıģmalarını özendirmek, Londra da 2007 de yapılan toplantıda, üye ülkelerin sürecin çeģitli boyutları ile ilgili olarak kaydettikleri ilerlemelerle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı Bologna Süreci Durum Değerlendirme Raporunda, ülkemizin genel ortalamasının 4.17/5.00(Çok Ġyi Performans) ye yükseldiği görülmektedir. Süreç ile ilgili olarak yapılan 5 adet trend çalıģmalarında en önemli hususlar, ve yönelimler baģlıklar itibarı ile aģağıdadır: Öğrenci/Öğretim Elemanı DolaĢım ECTS transfer sistemi Diploma ve eki Ulusal Yeterlilikler Kalite GeliĢtirme Akreditasyon Uluslararası Akreditasyon Çekicilik Rekabetçilik Ülkemizin iyi bir geliģim ve ilerleme gösterdiği Bologna uyum sürecinde, üniversitemiz de, kendine düģeni yaparak, Avrupa yükseköğretim alanında tanınılırlığını, rekabetçi konumunu/çekiciliğini, akademik kalitesini arttırmak amacı ile uyum çalıģmalarına çok önem vermektedir. Bu bağlamda üniversitemiz, ilgili Rektör yardımcısı baģkanlığında kurulan Bologna Kurulu ile, kurumsal düzeyde, trendler de göz önüne alınarak uyumlaģtırma çalıģmalarını hızlandırmıģtır. Kalite Güvencesi BOLONYA KARNESİ TÜRKİYE NİN DURUMU (Gelişme var) (Çokiyi Perf.) 2007/Ort. 3.9 Derece Sistemi 4.67 (Mükemmel Perf.) 4.33 (Çokiyi Perf.) 3.8 Diplomaların ve Eğitim Sürelerinin Tanınması 3.67 (Çokiyi Perf.) 4.33 (Çokiyi Perf.) 4.1 Yaşam Boyu Öğrenme Ortak Derecelerin Oluşturulması (İyi Perf.) 5.0 (Mükemmel Perf.) GENEL 3.44 (İyi Performans) Sıra : 33/ (Çokiyi Performans) Sıra : 9/ Yukarıda belirtilen yönelimler kapsamında; Öğrenci/öğretim elemanı dolaģım programları, Diploma ve eki uygulamaları ile ilgili çalıģmalar ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 16 / 115

18 ilgili birimlerce yürütülmektedir. Ayrıca; Kalite güvencesi için Avrupa, ulusal ve alan yeterlikleri çerçeveleri kapsamında bölüm öğrenim programı tasarımı ve öğrenim çıktıları ile ilgili çalıģmalar, ECTS/AKTS belirleme çalıģmaları, akademik bölümler düzeyinde baģlatılmıģtır. Bologna Süreci Yeterlikler ve Öğrenim Programı Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlikler Bölüm Çalışmaları Öğrenim Programı(Müfredat) Öğrenme Çıktıları ve Yetkinlikler Bologna süreci kapsamında çalıģmalar önümüzdeki akademik yılda devam ettirilecektir. Kurumsal Performans GeliĢtirme ÇalıĢmalarında Bölümümüzden Yrd.Doç.Dr. Emel BĠRER ADEK Komisyon 2 - Kurumsal Niteliklerinin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi çalıģma ekibinde, Prof.Dr. Mehmet ġener Küçükdoğu, Doç.Dr. Esra Fidanoğlu, Yrd.Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu, Yrd.Doç.Dr. Esin Kasapoğlu, Yrd.Doç.Evren Enginöz, Yrd.Doç.Dr. Gamze Alptekin de Stratejik Planlama ÇalıĢmaları ve Bologna Süreci Uyum ÇalıĢmaları kapsamında görevlendirilmiģlerdir Mimarlık Bölümümüzde Kalite GeliĢtirme ÇalıĢmaları Bölümümüzde kalite geliģtirme çalıģmaları, MĠAK ın kuruluģundan önce, Akademik yılı, Güz yarıyılından itibaren uygulamaya geçtiğimiz, yeni programın hazırlanıģ sürecinde baģlatılmıģtır. Bu çalıģmalar programın sürdürülmesinin ve eğitim kalitesinin arttırılma hedeflerinin ve herģeyden öteye, misyonumuzun bir gereği olduğu inancı ile gerçekleģtirilmektedir. MĠAK ın kuruluģu ve akreditasyon süreçlerinin kurumlara duyurulması ile Bölümümüzde özdeğerlendirme çalıģmaları daha sistematik ve süreçte belirlenen kurallara uygun olarak düzenlenmeye baģlamıģtır. Bölümümüzün MĠAK a baģvurusu, ve bu kapsamdaki çalıģmalar da, 21 Kasım 2001 tarih, /1 no. lu Bölüm Toplantı Tutanağı ile tespit edildiği Ģekilde, toplantıya katılan tüm öğretim elemanlarının onayı ile gerçekleģtirilmiģtir. Bugüne kadar MĠAK a, bu rapordan önce, 2008 ve 2009 Özdeğerlendirme Raporları sunulmuģtur. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 17 / 115

19 Mimarlık Bölümümüzün özdeğerlendirme çalıģmaları, eğitim programı ve öğrencilerle ilgili konular, akademisyenlerle ilgili konular, fiziksel olanaklar ve idari konular olmak üzere alt baģlıklara ayrılarak yürütülmektedir. Akreditasyon komisyonu tarafından hazırlanan raporlar dıģında, Bölümümüz öğretim elemanlarının bu konulardaki görüģlerini almak üzere SWOT analizi tablosu hazırlanarak e-posta yoluyla gönderilmiģ ve bu kapsamda alınan cevaplara, ilgili konulardaki değerlendirmelerde yer verilmiģtir. Üniversitemizin Stratejik Planlama Kurulu nun ortaya koyduğu ĠKÜ Kurumsal Strateji Planı Senato ve Mütevelli Heyete sunulma aģamasındadır. Taslağının onaylanmasının ardından Stratejik Plan uygulamaya geçirilecek ve bu planın rehberliği altında akademik ve idari birimler kendi birimleri için stratejik planlarını hazırlayacaklardır. Bu aģamada Bölümümüz de yeniden bir SWOT analizi çalıģması gerçekleģtirecektir Eğitim Programı ile Ġlgili Değerlendirmeler Mimarlık Bölümümüzde uygulanan ders programının hazırlanmasında dünyada önde gelen dokuz mimarlık okulu ve Türkiye deki üç mimarlık okulunda uygulanan eğitim programları, okulların misyonları, vizyonları ve ülkelerin içinde bulunduğu koģullar göz önüne alınarak incelenmiģ, çeģitli analizler yapılmıģtır. Yapılan analizler sonucunda, dünyadaki mimarlık eğitimi konusundaki eğilimler, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya, sosyo-ekonomik ve politik durum göz önüne alınarak bir vizyon geliģtirilmiģ, programımızın misyonu yeniden gözden geçirilerek oluģturulmuģtur. Bu doğrultuda programımızın kapsamı, derslerin ders gruplarına göre dağılımı, ağırlıkları ve içerikleri belirlenmiģtir. Programın hazırlanmasında Amerika da NCARB (The National Council of Architectural Registration Boards) ın ortaya koyduğu eğitimden beklenenler, Avrupa da UIA nın (International Union of Architects) ortaya koyduğu ölçütler göz önüne alınmıģtır. Yeni eğitim programı, Avrupa Birliği nin SOKRATES eğitim programı çerçevesinde, ERASMUS öğrenci ve öğretim elemanı değiģim programına da olanak verecek Ģekilde ECTS (European Credit Transfer System) eģkredilendirme sistemine uygun olarak düzenlenmiģtir. Eğitim programımızda, tasarım stüdyolarının omurga olarak kabul edildiği, genel eğitim, tarih/çevre, teknik sistemler, mesleki uygulama ve seçmeli derslerin bu ana omurgayı destekleyecek yapıda kurgulandığı bir yapı oluģturulmuģtur. Tasarım stüdyoları aynı zamanda tüm diğer ders gruplarında verilen eğitimin entegre edildiği ortamlar olarak düģünülmüģtür. Eğitim programının dünyadaki ve Türkiye deki geliģmelere uygun, güncel ve dinamik yapısı, sürekli geliģime de açıktır. Öğrencilerin eğitiminde gerekli görülen değiģiklik ve düzenlemelere iliģkin öneriler, ilgili komisyonlar tarafından yapılan çalıģmalar sonucunda geliģtirilerek, Fakülte ve Üniversitemizin yapıcı tutumuyla, kısa sürede uygulamaya aktarılmaktadır. Bu doğrultuda, 2007/2008 Bahar Yarı Yılı nda programı zenginleģtirmek amacıyla on adet yeni seçmeli ders, Üniversite Senatosu nca oybirliği ile kabul edilerek eğitim programına eklenmiģtir. Dersler kapsamında, yenilikler izlenmekte, programımız yanında derslerimiz de güncel bilgiye göre revize edilmektedir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 18 / 115

20 Bahar Yarı Yılı ndan baģlamak üzere, yeni bir komisyon kurularak, TBMM nde görüģülmek üzere beklemekte olan Mimarlıkla ilgili Mesleğe Kabul Yasa tasarısının kabul edilmesi ve Mimarlık Eğitiminin 4+1 yıl Ģeklinde olması halinde Bölümümüzdeki eğitim programının nasıl Ģekilleneceği konusunda çalıģma yapılmıģtır. Komisyonun hazırladığı program önerisi, 28 Haziran 2010 tarihinde yapılan bölüm toplantısında tartıģılmıģ, görüģ alınmıģtır. Bu konudaki çalıģmalar devam etmektedir. SWOT analizinde eğitim programına iliģkin değerlendirmelerle ilgili soruya verilen cevaplarda Erasmus anlaģmaları kapsamında gerçekleģtirilen öğretim elemanı değiģim programlarının programımıza çok önemli katkılar sağladığı belirtilmiģtir. ÇağdaĢ yaklaģımla bazı derslerin birbiri içinde eritilmesi ve bazı konuların üzerinde daha az durulması konusu bir öğretim elemanımız tarafından eğitim programımızın zayıf yönü olarak değerlendirilmiģtir. Ancak Kültür Üniversitesi nin ve Mimarlık Bölümümüzün yeniliklere ve güncel geliģmelere açık olması genelde fırsat olarak değerlendirilmektedir. Yarıyıl içinde birkaç kere yapılan bölüm toplantılarının haftada bir kere olacak Ģekilde sıklaģtırılarak eğitimin tartıģılması eğitim konusunda alınabilecek önlem olarak önerilmiģtir Öğrencilerle Ġlgili Değerlendirmeler Bölümümüze yılında tam burslu, %75 burslu, %50 burslu ve katkı paylı olmak üzere dört grupta öğrenci alınmıģtır. Bölümümüze kayıt olan öğrencilerin ÖSS giriģ puanları her yıl oldukça yüksek olmaktadır. Özellikle burslu öğrencilerin puanlarının daha da yüksek oluģu, tam anlamıyla belirleyici olmasa da öğrencilerin belirli bir alt yapılarının ve çalıģma alıģkanlıklarının olduğunu göstermektedir. Bu durum, öğrencilerin güçlü yönlerini ortaya koymaktadır. Ancak tüm vakıf üniversitelerinde olduğu gibi, aynı yıl okulumuza kaydolan öğrencilerin taban ve tavan giriģ puanları arasındaki fark, kimi zaman öğrenciler arasında algı farklılıkları olmasına neden olmaktadır. GiriĢ puanları arasındaki farklar her zaman öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarına aynı paralellikte yansımamaktadır. Mimarlık eğitiminin klasik lise eğitiminden çok farklı olması dolayısı ile kimi zaman çok yüksek puanla okulumuza giren bir öğrencilerimizin baģarısı, daha düģük puanla giren öğrencilerin gerisinde kalabilmektedir. Öğrencilerin baģarısında bölümü bilerek ve isteyerek gelmeleri büyük rol oynamaktadır. Ailesinde/yakınlarında tasarım ya da yapım sektöründe görev alanların bulunduğu öğrencilerin daha ilgili ve genellikle baģarılı oldukları gözlenmektedir. Öğrencilerin iletiģim teknolojilerine olan yatkınlıkları ve ilgileri eğitimde olumlu bir etki yaratırken, lise eğitiminden gelen test alıģkanlığına da bağlı, okumayı sevmemeleri öğrencilerin zayıf yönlerini oluģturmaktadır. Bazı öğrencilerimizde karģılaģılan bir diğer zayıf yön de, yine liseden gelen alıģkanlıklarla araģtırma yapma alıģanlığı ve becerisinin olmayıģıdır. AraĢtırma yapma konusunda en sık baģvurulan kaynağın internet siteleri olduğu görülmektedir. Ancak, yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmadığı durumlarda, denetlenemeyen bir bilgi paylaģım ortamından yanlıģ ya da yetersiz araģtırma sonuçları elde edildiği gözlenmektedir. Bu probleme karģı, ders yürütücülerimiz öğrencilerimizi daha çok araģtırmaya yönlendirerek ve araģtırma yöntemleri hakkında aydınlatarak, öğrencilere araģtırma yapma becerisini kazandırmaya çalıģmaktadırlar. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 19 / 115

21 ÖSS yanında, dikey geçiģ ve yatay geçiģle de Bölümümüze öğrenci alınmaktadır. Dikey geçiģ sınavı ile Bölümümüze gelen öğrencilere, ĠKÜ Senato sunca alınan karar doğrultusunda belirli dersler verilmektedir. Bölümümüze Dikey GeçiĢ Sınavı ile gelen öğrencilerin genellikle kolay adapte olduğu görülmektedir. Bu öğrenciler özellikle anlatım teknikleri konusunda iyi yetiģmiģ olarak gelmekte, ancak tasarım yapma konusunda sıkıntı yaģamaktadırlar. Senato kararı gereği, ARC313 Mimari Tasarım III dersi ile mimari tasarım derslerine baģlayan öğrencilerimize, genellikle stüdyo yürütücüleri tarafından özel ilgi gösterilerek bu konudaki açıklarının kapatılmasına çalıģılmaktadır. Yatay geçiģle okulumuza gelen öğrencilerin daha önce devam ettikleri programda aldıkları dersler, içerikleri ve baģarı durumları, Bölüm de oluģturulan Ġntibak Komisyonu tarafından incelenerek, eģdeğerliği uygun bulunan dersler belirlendikten sonra Bölümümüzde uygulanan programdan almaları gereken derslere kayıtları yapılmaktadır. Yatay geçiģte öğrenci bazında bir değerlendirme yapıldığı için, öğrencilerin uyum süreci ve derslerde baģarılı olmaları zor olmamaktadır. ĠKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bölümümüzde Çift Anadal Programı nı (ÇAP) yürütmeleri için ĠKÜ Senato sunca alınan kararda belirtilen derslere kayıt olmaları ve derslerde baģarılı olmaları gerekmektedir. Programımızda mimari tasarım stüdyolarının ders saatelerinin fazla oluģu ve mimari tasarım derslerinin önkoģullu olması, ÇAP öğrencilerini zorlamaktadır. ĠnĢaat Mühendisliği Programı nda almaları gereken derslerle, Mimarlık Programı ndan almaları gereken derslerin saatleri çoğu zaman çakıģmaktadır. Derslere devam zorunluluğunun olması nedeniyle, öğrencilerin eğitim süreleri uzamaktadır. Aynı durum, Mimarlık Bölümü nde okuyan ve ĠnĢaat Mühendisliği Programı nda ÇAP ına devam etmek isteyen öğrencilerimiz için de geçerlidir. Bölümümüzün Avrupa da on üniversite ile Erasmus anlaģması bulunmaktadır. Bugüne kadar oniki lisans, sekiz yüksek lisans öğrencimiz Erasmus öğrenci değiģim programı ile eğitimlerinin bir ya da iki yarıyılına yurt dıģında devam etmiģlerdir. Bu kapsamda, üç öğrenci de Bölümümüze gelerek eğitim almıģtır yılından itibaren baģlatılan Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında; 2009 yazında 1 öğrencimiz Ġspanya'da, 2010 yazında 1 öğrencimiz Hollanda'da, 1 diğer öğrencimiz de Avusturya'da 3 ay (90 gün) süreyle staj hareketliliği imkanından yararlanmıģtır yılın için de 7 lisans, 1 yüksek lisans öğrencisi yurt dıģında eğitim almak üzere gitmeye, 3 lisans öğrencisi de Bölümümüze gelmeye hak kazanmıģtır. Öğrencilerin genellikle ders dıģındaki kültürel sosyal faaliyetlere yeterince ilgi göstermedikleri gözlenmektedir. Öğrencilerimiz okuldaki ve okul dıģındaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım konusunda özendirilmekte ve teģvik edilmektedir. Gerek Erasmus öğrenci değiģim programına gösterilen ilgi, gerek öğrencilerin lisansüstü eğitim konusundaki istekleri, öğrencilerin kendilerini geliģtirme arzularının varlığı öğrencilerin güçlü yönleri, Bölümümüzün Erasmus anlaģmaları ve bu konudaki aktif çalıģmaları, Üniversitemizin burslu öğrenci kontenjanının yüksek olması, ücretsiz sosyal faaliyetlerin yoğunluğu, öğrenciler açısından fırsatlar olarak görülmektedir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 20 / 115

22 1.5.5 Akademisyenlerle Ġlgili Değerlendirmeler Bölümümüzde görev alan akademisyenlerin nicelik ve nitelik açısından oldukça iyi durumda olduğu görülmektedir. Tam zamanlı öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcılarının dıģında, Türkiye de mimarlık okulları arasında en köklü kurumlardan, konusunda uzmanlaģmıģ ders saat ücretli öğretim üyeleri ve mesleki proje ve uygulama konularında kendilerini geliģtirmiģ uzman mimarlar ve güzel sanatlar dallarında isim yapmıģ sanatçılarla desteklenen akademik kadro, her yıl farklı gruplar halinde bir araya gelerek derslere girmektedir. Bu durum, süreç içinde özellikle genç akademisyenlerin geliģimlerine katkı sağlamaktadır. Ancak öğrenci sayılarının yüksek olması, öğretim elemanlarının ders yüklerini arttırmakta, akademik çalıģmalarına yeterli zamanı ayıramamalarına neden olmaktadır. Buna karģın, Bölümümüz kendi akademik elemanlarını yetiģtirmeye önem vermektedir. 2009/2010 yılı itibarı ile bölümümüzde 1 Öğretim Görevlisi ve 4 AraĢtırma Görevlisi Doktora çalıģmalarını tamamlamıģlardır. AraĢtırma Görevlilerinden biri Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmıģtır. Halen 7 AraĢtırma Görevlisi ve bir Mimar ĠTÜ de Doktora çalıģmalarını sürdürmektedir. AraĢtırma görevlilerinden biri doktora çalıģmasını yurt dıģında sürdürmek için 2007/2008 bahar yarıyılından beri izinlidir. 3 AraĢtırma Görevlimiz ĠTÜ de Yüksek Lisans çalıģmasına devam etmektedir. 1 AraĢtırma Görevlimiz ise Yüksek Lisans çalıģmasını tamamlamıģ ve ĠTÜ de Doktora ya kabul edilmiģtir. KiĢisel düzeyde akademik araģtırma ve çalıģmalar devam etmektedir. Bireysel ve grup halinde yarıģma projeleri için çalıģmalar yapılmaktadır. Ancak gerek ders yükleri, gerekse idari görevler nedeniyle akademik çalıģmalar istenen seviyenin altında gerçekleģmektedir. SWOT analizi çalıģmasında mesleğinde deneyimli öğretim üyelerinin ders vermesi, akademik çalıģmaların maddi ve manevi açıdan kurumumuzca desteklenmesi akademisyenlerin güçlü yönleri olarak değerlendirilmektedir. Bazı öğretim elemanlarının yeterli uygulama deneyimlerinin olmaması ve akademik kadronun kendi içinde yaptığı ortaklaģa çalıģmalarının azlığı ise zayıf yönler olarak tanımlanmaktadır. Konularında uzman öğretim elemanlarının kadroda bulunmasının akademik çalıģmalarda öğretim elemanlarına sağladığı faydalar, Erasmus öğretim elemanı değiģim programı, akademik çalıģmalara verilen teģvik ve burslar fırsatlar olarak değerlendirilmektedir. Ancak öğretim elemanlarının yoğunluğu tehdit olarak görülmektedir. Bu konuda alınabilecek önlem olarak, bölüm içi bazı idari iģlerin hafifletilerek akademik çalıģmalara daha fazla zaman ayrılması gösterilmiģtir Fiziksel Olanaklarla Ġlgili Değerlendirmeler Bölümümüzde 2009/2010 öğretim yılında, programın yürütülmesinde fiziksel olanaklarla ilgili herhangi bir değiģiklik sözkonusu olmamıģtır. Fiziksel olanaklar aynı tasarım stüdyosundan farklı ders gruplarının yararlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin tasarım stüdyosunu sürekli bir çalıģma atölyesi olarak kullanmasını ve sahiplenmesini engellemektedir. Geceleri ve hafta sonları ise öğrenciler bu mekanları kullanabilmektedir. Stüdyolarda gereksinim duyulan donanım yeterli düzeydedir. Ancak ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 21 / 115

23 öğrencilerin sayılarının çok olması nedeniyle mevcut öğrenci dolapları talebe cevap vermemektedir. Öğrencilerin bu konudaki talepleri yer sıkıntısı nedeniyle Ģu an için karģılanamamaktadır. Bunun dıģında maket atölyesinde öğrencilerin haftanın yedi günü, yirmi dört saat çalıģmalarına olanak sağlanmaktadır. Maket atölyesinin donanımı öğrencilerin gereksinimlerini karģılamaya yeterlidir. Ayrıca bu atölyede görevli bir teknisyen, öğrencilere teknik konularda yardımcı olmaktadır. 2008/2009 yılından itibaren Bilgisayar laboratuvarımız 1. Bodrum Kattaki yeni yerine taģınmıģtır. 45 öğrenci kapasiteli yeni bilgisayar laboratuvarımızın yanında özellikle öğrencilerin kullanımına açık, yazıcı, plotter ve fotokopi cihazlarının olduğu bir mekan bulunmaktadır. Öğrencilerin sosyal gereksinimlerini karģılamaları için okul içinde 2 kapalı kafeterya ve bir hem kapalı hem de açık alana sahip kafeterya mevcuttur. ġekil 1. Kapalı ve açık alana sahip kafeteryalar Üniversitemizin bir kent üniversitesi oluģu ve ulaģım olanakları sayesinde öğrenciler okul dıģındaki gereksinimlerini kolayca karģılayabilmektedirler. Öğretim elemanlarının sosyal gereksinimleri için de aģağıda görüntüleri verilen sosyal mekanlar bulunmaktadır. ġekil 2. Öğretim Elemanları Sosyal Mekanları ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 22 / 115

24 ġekil 3 Öğrencilerin Sosyal Mekanları Yukarıdaki resimlerde, öğrencilerimizin müzik odası ve kulüp çalıģmalarını sürdürdüğü mekanlar görülmektedir. Sağlık konusunda öğrencilerimize hizmet veren okul içinde bir revir, ayrıca okulumuzun yakınlarında iki anlaģmalı hastane mevcuttur. ġekil 4. Revir Kütüphanemize her yıl belirli dönemlerde yapılan istekler doğrultusunda kitaplar satın alınmaktadır. Yerli ve yabancı periyodik yayınların abonelikleri sürmektedir. ġekil 5. Kütüphane Ancak kütüphanenin okuma salonu yanında ayrı bir çalıģma ve toplantı mekanı bulunmasına rağmen, kapasitesi öğrencilere kimi zaman yeterli gelmemektedir. Kimi zaman öğrenciler, ders dıģındaki zamanlarda çalıģabilmek için ancak dersin olmadığı sınıf ya da tasarım stüdyolarını kullanmaktadırlar. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 23 / 115

25 ġekil 6. Kütüphanenin içindeki çalıģma ve toplantı mekanı Öğrenciler için ayrıca okulumuzda bilardo ve masa tenisi, kuaför, banka, kırtasiye ve butik olanakları mevcuttur. ġekil 7. Diğer Sosyal Olanaklar Akademisyenlerin çalıģma olanakları üç ya da dört kiģinin aynı odayı paylaģması Ģeklinde gerçekleģmektedir. ÇalıĢma odalarının büyüklüğü ve içindeki donanım bu açıdan yeterli olmakla birlikte, birden çok kiģinin bir arada çalıģması, öğrenci trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde çalıģma güçlüğü yaratabilmektedir. ġekil 8. Öğretim elemanları odaları Bölüm toplantıları, seminer, yüksek lisans jürileri vb. aktiviteler için Fakültemize ait olan 215 no lu Seminer Salonu kullanılmaktadır. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 24 / 115

26 ġekil no lu Seminer Salonu Bölümümüzde stüdyo ve laboratuar ortamı bazı öğretim elemanlarımız tarafından yeterli bulunurken, bazıları içinse stüdyoların farklı öğrenci grupları tarafından kullanılması nedeniyle öğrencilerin maket ve çizimlerini stüdyolarda bırakamamaları nedeniyle yetersiz bulunmuģtur. Bazı stüdyoların doğal ıģık almaması da zayıf yönler arasında yer almaktadır. Öğrencilere sunulan donanımlı maket atölyesi, bilgisayar laboratuarı gibi birimlerin varlığı, her öğretim elemanının bireysel bilgisayarının olması, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sosyal alanları, otopark alanımızın yeterli oluģu ise güçlü yönlerimizdir. Üniversitede farklı fakültelerin bir arada olması bölümümüz ve öğrencilerimiz için fırsat olarak görülmektedir. ġekil 10. Açık teras ve otopark görüntüleri Fakülteler ve bölümler arası etkileģimin artması, faaliyetlere katılıma olanak sağlaması açısından önemli bir fırsattır. Bölümümüze ayrılan fiziksel mekanların arttırılması yolunda alınabilecek önlem olarak fakülte olma yolundaki çabalarımız devam etmektedir. Böylece ayrı bina ya da aynı kampus içinde daha fazla fiziksel mekana sahip olma olanağı bulacağımız yönünde beklentiler devam etmektedir Ġdari Konularla Ġlgili Değerlendirmeler Üniversitemizde Fakülteler akademik özerkliğe sahip Bölüm lerden oluģmakta ve bu esasa göre idari yapı da kurgulanmaktadır. Bölümlerin ortak dersleri (özellikle mühendislik bölümleri için) Dekanlığın koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bölüm olarak taleplerimiz Dekanlık aracılığı ile Rektörlüğe iletilmekte, kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Bölüm sekreterleri, hiyerarģik olarak önce Fakülte ve sonra da Üniversite Genel Sekreterliği ne bağlı olarak çalıģmaktadırlar. Öğrenci iģleri, üniversitemizde merkezi olduğundan ve otomasyon sistemi ile yürütüldüğünden Bölümlerin ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 25 / 115

27 yapılandırılmalarında yer almamakta, öğrenciler, Bölümümüzde çok titizlikle iģleyen DanıĢmanlık sistemi aracılığı ile izlenmektedir. Ġyi bir yönetim kadrosuna sahip olmamız ve genç bir üniversite oluģumuzdan kaynaklanan bürokratik iģlerin hızlı yürümesi güçlü yönlerimiz olarak öne çıkarken, alt komisyonların sorumluluklarının belirlenmesinde kimi zaman eksiklikler görülmesi zayıf yönlerimiz olarak tespit edilmiģtir. Bu konuda alınabilecek önlem olarak komisyonlarda sorumlulukların her kademeden seçilecek birden çok kiģiye verilmesi ve en üst kademelere kadar direk iliģki kurabilecek yapıda olması, belirli zamanlarda raporlar verilmesi gösterilmiģtir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 26 / 115

28 2 Önceki Ziyaretten Sonra Programla ilgili GeliĢmeler MĠMARLIK BÖLÜMÜ Bölümümüz tarihli niyet mektubu ile MĠAK a baģvuruda bulunmuģtur. Bunu izleyen dönemde, tarihinde 2008 Özdeğerlendirme Raporu, tarihinde de 2009 Özdeğerlendirme Raporu MĠAK a teslim edilmiģtir. 31 Mart-02 Nisan 2010 tarihleri arasında ise MĠAK tarafından görevlendirilen Ziyaret Takımı Bölümümüze Ziyaret gerçekleģtirmiģtir. 2.1 Takımın Bulgularına Yönelik Yanıtların Özeti Bölümümüze iletilen 14 Temmuz 2010 tarih ve MĠAK-01/ sayılı MĠAK Değerlendirme sinde Ziyaret Takımı nın programın hedefleri açısından geliģtirilmesinde yarar gördüğü hususların baģında Üniversite düzeyinde stratejik planlamanın yapılmaması gösterilmiģtir. Üniversitemizde startejik planlama çalıģmaları, alt baģlığında belirtildiği üzere üç baģlık altında yürütülmektedir. ĠKÜ Kurumsal Değerlendirme (ADEK) ÇalıĢmaları 2005 yılında baģlamıģ, ĠKÜ Stratejik Planlama ÇalıĢmaları ve ĠKÜ Bologna Süreci Uyum ÇalıĢmaları da 2009 yılında baģlamıģtır. ADEK ÇalıĢmaları dıģındaki konulardaki çalıģmalar geç baģlamıģ olsalar da Üniversitemizdeki ilgili kurullar çalıģamalrına hızla devam etmektedirler. GeliĢtirilmesinde yarar görülen hususların ikincisi öğrencilerin akreditasyon konusunda bilgilendirilmeleri ve anket çalıģmalarının geliģtirilmesidir. Öğrencilerimize akreditasyonun ne olduğuna iliģkin açıklamalar bugüne değin çeģitli toplantı ve seminerlerde gerek Bölüm BaĢkanımız tarafından, gerekse öğretim elemanlarımız tarafından yapılmıģtır. Ayrıca, Ziyaret öncesi her sınıfa ayrı ayrı, Bölüm BaĢkanımız, Bölüm BaĢkan Yardımcımız ve Akreditasyon Koordinatörümüz tarafından bu konuda bilgilendirmeyi sağlayacak toplantı düzenlenmiģtir. Bundan sonra da bu konuda öğrencileri aydınlatıcı toplantıların düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Eksikliği tespit edilen üçüncü konu öğretim kadrosunun iģ yükünün fazlalığı nedeniyle araģtırma ve yayın etkinliklerinin sınırlı olması, diğer yandan öğretim üyesi yetiģtirilmesi için yönetimin desteğinin kurumsal bir yapıya dönüģmemiģ olmasıdır. Öğretim kadromuz, öğretim elemanı/öğrenci oranlarına bakıldığında Ģu an için yeterlidir. Ancak öğretim üyesi yetiģtirebilmek için iģ yükünün azaltılarak araģtırma yapma koģullarının yaratılması konusunda henüz bir geliģme olmamıģtır. GeliĢtirimesinde yarar görülen bir diğer konu; ders dosyalarındaki içeriklerin zenginliğine karģın, Bilgi/Beceriler Matrisi nin çok az iģaretlenmiģ olması olarak tanımlanmıģtır. Bu konudaki mevcut uygulama MĠAK tarafından düzenlenen çeģitli çalıģtaylarda edinilen izlenimler doğrultusunda, Bölüm BaĢkanımızın ve Akreditasyon Komisyonumuzun uzun tartıģmaları sonucunda ortaya çıkmıģtır. Bilgi/Beceriler Matrisi, Misyonumuzu yansıtma amacıyla sade ve derslerin ana hedeflerini ortaya koyacak Ģekilde olması gerektiği düģünülerek az sayıda iģaretlemeyi içermektedir. Ders dosyalarında ise, bu ana hedeflere nasıl ulaģıldığını ortaya koyan ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Bu arada tabiidir ki, farklı yöntemler uygulanmakta ve bu uygulamalar sırasında öğrenciler farklı konularda, farklı düzeylerde bilgi/beceri edinmektedirler. Örneğin bir Mimari Tasarım dersi kapsamında araģtırma yaptırılabilir ama araģtırma becerisi kazandırılması Tasarım Dersinin ana hedefi değildir. Dersin yapılabilmesi için ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 27 / 115

29 öğrenilmesi/öğrenilmiģ olması gereken bir konudur. Bu açıdan bakıldığında, araģtırma becerisi maddesi ancak ana hedefi bu becerinin kazandırılması olan ders için iģaretlenmelidir. Bu yaklaģımla hazırlanan Matris le ilgili olarak, MĠAK ın da bir çalıģma içinde olduğu öğrenildiğinden (26 Mayıs 2010 MĠAK Özdeğerlendirme ÇalıĢtayı-3) bu konuda Ģimdilik bir değiģiklik yapılmamaktadır. GeliĢtirilmesi gerekli konulardan biri de kütüphanenin zenginleģtirilmesidir. Okulumuz belirli dönemlerde kitap taleplerimizi karģılamaktadır. Kütüphanenin zenginleģtirilmesi için Bölüm olarak taleplerimiz iletilmekteye devam edecektir. Bunun yanında günümüzde akademik çalıģmalarda ağırlıklı olarak elektronik veri tabanları kullanılmaktadır. Kütüphanemizin üyesi olduğu elektronik veritabanları öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından yoğunlukla kullanılmaktadır. GeliĢtirilmesi gerekli görülen bir diğer konu da stüdyoların ve dersliklerin sıkıģık ve konforsuz durumu olarak belirtilmiģtir. Stüdyolar ve derslikler öğrenci sayılarına uygun büyüklükte olmakla birlikte, doğal ıģık almaması bir problem olarak görülmektedir. 2009/2010 yılında stüdyoların ve dersliklerin fiziksel durumlarında henüz bir iyileģme olmamıģtır. GeliĢtirilmesi gerekli görülen son konu programın toplumla olan iliģkilerinin artırılması, sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının gerekliliğidir. 2008/2009 yılında diploma projesinde Sulukule konusu ele alınmıģtır. Sulukule de yenileme adı altında yaģanan sosyal, ekonomik, kentsel yokediģ Sulukule Platformu, bu konuda çalıģan akademisyenler, toplumbilimciler ve Sulukule halkıyla yapılan görüģmeler, düzenlenen toplantılar ve yerinde inceleme gezileri ile analiz edilerek projeler üretilmiģtir. 2009/2010 yılında Bakırköy Belediyesi ile ortak çalıģmalar gerçekleģtirilmiģtir. Bakırköy Belediyesi nin problemli gördüğü ve proje üretilmesini istediği alanlarla ilgili olarak Belediye yetkilileri ve Mimarlar Odası Bakırköy ġubesi ile çeģitli toplantılar yapılmıģ, seçilen alanlar uygun tasarım stüdyolarında proje alanı olarak verilerek projeler geliģtirilmiģtir. Yıl sonunda geliģtirilen projelerin Mimarlar Odası Bakırköy ġubesi temsilcisinin de katıldığı jürilerle sunumu yapılmıģtır. 2.2 MĠAK KoĢullarındaki DeğiĢikliklere Yönelik Yanıtların Özeti MĠAK KoĢulları nda Ağustos 2010 tarihi itibarıyle herhangi bir değiģiklik bildirilmemiģtir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 28 / 115

30 3 Akreditasyon KoĢulları 3.1 Programın Felsefesi Programın Mimarlık Alanının PaydaĢlarının Ġhtiyaçlarını KarĢılaması a) Mimarlık Eğitimi ve Akademik Kapsam Öğretim üyeleri ve öğrenciler için programın akademik ve mesleki standartları Mimarlık Bölümümüzün programı oluģturulurken Uluslararası Mimarlar Birliği UIA (The Union of International Associations) ile Amerika daki mimarlık diplomalarının geçerliğini denetleyen Mimari Tescil Kurulları Ulusal Konseyi NCARB un (The National Council of Architectural Registration Boards) mimarlık eğitimine iliģkin ortaya koymuģ oldukları ölçütlere dayandırılmaktadır. Mevcut program ile birlikte yurt içi ve dıģından bazı saygın mimarlık okullarının lisans programları analitik olarak incelenmiģ ve değerlendirilmiģtir. Tüm bu sayılan ölçütlerde tanımlanan bilgi ve becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedefleyen, Türkiye koģulları bağlamında da sorgulanmıģ ve misyonumuz bağlamında oluģturulan program, ayrıca Avrupa Kredi Transfer Sistemi olarak bilinen ECTS a (European Credit Transfer System) göre eģkredilendirilmiģtir. Bu programı hayata geçiren ĠKÜ Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarının; Çok yönlü, bilimsel araģtırma ve eğitimi bir arada yürütebilen, Kuramsal ders yanında tasarım stüdyolarında görev alabilecek, Günümüz teknolojilerini eğitime yansıtma yetisine sahip, Uygulama ile iliģkili, Ulusal ve uluslararası yarıģmalara giren ve bu anlamda genç kuģakları organize eden bir profile sahip olmaları beklenmektedir. Yukarıda tanımlanan standartlarda oluģturulan programımıza üst dilimlerden öğrenci alabilmek Bölümüzün hedefleri arasındadır. Mimarlık Bölümümüzde yılları arasında yapılan bilimsel yayınların listesi Tablo 5 de verilmektedir. Tablo 5. MMF Mimarlık Bölümü Akademik Yayınları Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıģ makale Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuģ ve basılmıģ bildiri Ulusal hakemli dergide yayınlanmıģ makale Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuģ ve basılmıģ bildiri Diğer ulusal dergilerde yayınlanan makale Toplam 2007/ / / ĠKÜ öğretim üyesi yetiģtirme açısından da önemli atılımlar yapmaktadır. Özellikle Mimarlık Bölümü nde tam zamanlı öğretim üyeleri yanında farklı üniversitelerde doktora yapan öğretim elemanları da vardır. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 29 / 115

31 Yeni öğretim üyesi yetiģtirme ve öğretim elemanlarının akademik geliģimini sağlamaları açısından öğretim elemanları Erasmus kapsamında ve burslu olarak yurt dıģına gitmektedirler. ĠKÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri, ARGE kapsamında mimari projeler, danıģmanlıklar, bilirkiģilikler yapmakta, girdikleri ulusal ve uluslararası yarıģmalarla da mesleki standartlarını artırmaktadırlar. Ayrıca öğretim elemanlarımızın TMMOB nun meslek pratiğine yönelik çalıģmaları ve konferanslarına katılmaları sağlanmaktadır. Eğitim kurumundaki diğer programlarla ilişkiler Mühendislik-Mimarlık Fakültesi nde, Tablo 6 de görüldüğü üzere bazı bölümler arasında gerekli ve yeterli Ģartlar sağlandığında yatay ve dikey geçiģ olanağı bulunmaktadır. Bu Ģartlar; Bulunduğu bölüme girdiği yıldaki ÖYS Puanının, baģvurulan bölümün o yılki taban puanına eģit veya daha yüksek olması BaĢvurulan bölümde açık kontenjan bulunması Hazırlık sınıfı dıģında, bulunduğu bölümde bir yarıyıl öğrenim görmüģ olması AlmıĢ olduğu tüm dersleri baģarmıģ olması Genel not ortalamasının en az 2.5/4 olması Disiplin cezası almıģ olmamasıdır. Tablo 6. Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çift Anadal / Yan Dal Programları ĠliĢki Tablosu ANADAL ÇĠFT ANADAL YANDAL Bilgisayar M. Endüstri M. Fizik Matematik-Bilgisayar Endüstri M. Elektronik M. Elektronik M. Fizik Matematik-Bilgisayar Endüstri M. Bilgisayar M. ĠĢletme Ġktisat ĠnĢaat M. Mimarlık Mimarlık ĠnĢaat M. Ġstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak öğrenimlerini sürdüren bir bölümün/programın baģarılı öğrencileri, lisans/önlisans öğrenimleri boyunca, asıl bölümüne/programına konu bakımından yakın olan baģka bir bölümün/programın lisans/önlisans öğrenimini aynı zamanda gerçekleģtirebilirler. Bu eğitim-öğretim programına, Çift Anadal Programı (ÇAP) denir. Mimarlık Bölümü ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü ile çift anadal programı yapmakta olduğu Tablo 6 de görülmektedir. Çift Anadal Programı yönetmeliği Ek.3 de verilmiģtir. Çift Anadal Programı çerçevesinde, bölümümüz öğrencileri ile ĠnĢaat Mühendisliği bölümü öğrencileri arasında karģılıklı etkileģim sağlanmaktadır. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 30 / 115

32 Bölümümüz ile ĠnĢaat Mühendisliği arasındaki iliģkiler, ĠnĢaat Mühendisliği öğretim elemanlarının bölümümüzde ders vermeleri ve gereksinim duyulan konularda ders dıģında da öğrencilere bilimsel konularda verilen destekle pekiģmektedir. Çift Anadal Programı kapsamında inģaat ve mimarlık öğrencisinin çift anadal programı çerçevesinde alması gereken dersler de yine Ek.3 de görülmektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarında Mimarlık Bölümü ve ĠnĢaat Mühendisliği öğretim üyeleri ile ortak jüriler oluģturulmaktadır. Lisansüstü düzeyindeki bu çalıģmalar akademik çalıģmalar için de ortak zemin sağlamaktadır. Bölümümüz ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü arasında ise, özellikle bilgisayar ortamında tasarım, sanal gerçeklik gibi konularda çalıģma yapan öğretim üye ve elemanları arasında ortak çalıģma ve bilgi paylaģımı gerçekleģmekte ve algoritma teknikleri eğitimi konusunda iģbirliği planlanmaktadır. Ġstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal öğrenimlerini sürdüren bir bölümün baģarılı öğrencileri, ilgi duydukları baģka bir lisans öğreniminden bilgi sahibi olmak amacıyla ders alabilirler. Bu eğitim-öğretim programına, Yandal Programı denir. Mimarlık Bölümü nün yandal programı bulunmamaktadır. Mimarlık Bölümü diğer programlarla aynı zamanda çeģitli ortak aktiviteler de yapmaktadır. Örneğin; 6-8 Eylül 2007 tarihlerinde mimarlık bölümü ve fizik bölümü ile ortaklaģa Light Pollution & Urban Lighting uluslararası konferansını düzenlemiģtir. Bunun yanı sıra Sanat ve Tasarım Fakültesi Ġç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ile bölümümüz öğretim üyelerinin karģılıklı olarak görevlendirilmeleri söz konusu olup, çeģitli sergi, konferans ve seminerler ortaklaģa düzenlenmekte, yarıģmalara katılınmaktadır. Bunun son örneği, Doç.Dr. Esra Fidanoğlu Toplum ve Mimarlık dersi kapsamında Mimarlık Bölümü öğrencileri Mardin de düzenlediği atölye çalıģmasının ardından, Sanat ve Tasarım Fakültesi ĠletiĢim Tasarımı öğrencisi ve serbest bir fotoğraf sanatçısı ile birlikte Mardinim Katman Katman adlı bir film ve sergi etkinliği gerçekleģtirmiģtir. Öğrenciler, öğretim üyeleri ve yöneticilerin devlete, topluma ve eğitim kurumunun sosyal ve entelektüel yaşamına katkısı ĠKÜ öğretim üye ve öğrencileri, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinliklere özel bir önem vermektedir. Ataköy ve ġirinevler Kampüsü ndeki Akıngüç Oditoryumu, Önder Öztunalı konferans salonu, Halil Akıngüç konferans salonu, Kültür Eğitim Vakfı (KEV) Salonu, ÇağdaĢ Sanat Galerisi, Akıngüç Fuayesi (resim galerisi), Sanat Tasarım Fakültesi Sergi Alanı ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sergi Alanı nda ulusal ve uluslararası konferanslar, bilimsel toplantılar, çalıģtaylar, konserler, tiyatro gösterileri ve sergiler düzenlenmektedir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 31 / 115

33 ġekil 11. Akıngüç Oditoryumu ġekil 12. Prof.Dr. Önder Öztunalı Konferans Salonu ġekil 13. Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Sergi Alanı ġekil 14. Akıngüç Fuayesi Bu etkinliklerimize okul içinden katılımın yanı sıra, okul dıģından yoğun katılım olmaktadır. Etkinlikler öğrencilerimizin, velilerin ve Ġstanbul halkının büyük beğenisini kazanmakta ve entellektüel açıdan katkı sağlamaktadır. Mimarlık bölümü, her dönem sonunda bölüm sergisi düzenlemektedir. Bu sergide mimari tasarım atölyeleri ürünleri ve diğer sergilenebilir ürün ortaya koyan tüm derslerden örnekler yer almaktadır. Sergi açılıģlarına öğrencilerin yanı sıra öğrenci velileri ve üniversitenin diğer bölümleri ve diğer üniversitelerin mimarlık bölümleri de davet edilmektedir. MĠAK Ziyaret Takımı nın gerçekleģtirdiği Ziyaret kapsamında, 31 Mart 2010 ÇarĢamba akģamı düzenlenen resepsiyonda, hem yılı sergisi gerçekleģtirilmiģ, hem de Bölümümüzün mezunları, öğretim elemanları, yerel yöneticiler ve meslek adamları biraraya gelmiģlerdir. Mezunlarımız bu davetten memnuniyet duymuģ ve bu toplantının her yıl tekrarlanması yönünde isteklerini bildirmiģlerdir. Bundan böyle, yıl sonu sergilerinin mezunlarla buluģma ortamı sağlayacak Ģekilde düzenlenmesi planlanmaktadır. Mimarlık bölümü öğretim üyelerinin akademik çalıģmaları yanında, üniversite yönetiminin Atatürkçü ve laik anlayıģ içerisinde sergilediği tüm faaliyetlerin devlete ve topluma verdiği mesajlar çok önemlidir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 32 / 115

34 Entelektüel kaynak ve personel olarak eğitim kurumunun programa katkısı ĠKÜ nün bir kent içi üniversitesi olması öğrenci, öğretim elemanları ve toplum için önemli bir avantajdır. ĠKÜ üç yerleģkede hizmet vermektedir. Bu yerleģkelerin detayı Ģöyledir: Ataköy YerleĢkesi ġirinevler YerleĢkesi Ġncirli YerleĢkesi 44 bin m 2 kapalı, 16 bin m 2 açık alan 30 bin m 2 kapalı alan 6300 m 2 kapalı alan (2009/2010 ders yılın da kullanıma açılacak) İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi nde; Fen-Edebiyat Fakültesi Ġktisadi-Ġdari Bilimler Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Şirinevler Yerleşkesi nde; Hukuk Fakültesi Ġngilizce Hazırlık Okulu Kız Öğrenci Evi Kız Öğrenci Yurdu Erkek Öğrenci Yurdu İncirli Yerleşkesi nde; ĠĢletmecilik Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu yer almaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan çeģitli merkezler ve birimler ise Ģöyle sıralanabilir: Aile ĠĢletmeleri ve GiriĢimcilik Merkezi (AGMER) ArGe ve Proje DanıĢmanlığı Merkezi Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Beyin Dinamiği Kognisyon ve KarmaĢık Sistemler Uygulama ve AraĢtırma Mer. (BEYĠNMER) Ceza Hukuku Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (CEHAMER) Ekonomi-Finans Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Fikri Haklar Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Geomatik Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (GEOMER) ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 33 / 115

35 Güzel Sanatlar Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Merkezi (PDRMER) Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (ĠKÜSEM) DıĢ Politika Platformu GPoT Global Political Trends Center KOBĠ DanıĢma Birimi Tüm bu sayılan birimler çeģitli bilimsel kongre, seminer vb. platformlarda birikimlerini paylaģmakta, öğrenci, öğretim elemanları ve topluma katkıda bulunmaktadır. Üniversitemizin Ataköy Kampüsü nde 800 kiģilik Akıngüç Oditoryumu ve 300 kiģilik Önder Öztunalı Konferans Salonu, ġirinevler Kampüsü nde 250 kiģilik Halil Akıngüç Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikler, mimarlık bölümünü entelektüel olarak geliģtirmekte, bilim, sanat, politika vb. çeģitli konularda öğretim üye ve öğrencilerini haberdar etmektedir. Nitekim mimarlık eğitimi bunların hepsini kapsamaktadır. b) Mimarlık Eğitimi ve Öğrenciler Mimarlık öğrencilerinin destek derslerinde edindikleri bilgi birikimi ve deneyimlerini mimari tasarım sürecine aktarabilmeleri için gereken ortam mimari tasarım stüdyolarında oluģturulmaktadır. Mimari Tasarım Stüdyolarında yürütücü olarak görev alan öğretim üyeleri ve elemanları öğrencilerle birebir iliģki kurarken aynı zamanda yapılan grup içi tartıģmalarla tasarım problemine bir ekip olarak yaklaģım getirme ortamını sağlamaktadırlar. Bu çalıģmalarda öğrenciler hem bireysel fikirlerini topluluk önünde ifade etme, hem de eleştirel düşünme ve kolektif davranış geliştirme deneyimi kazanmaktadır. Yapılan bu tartıģmalarda hiyerarģik bir düzen olmayıp mimari tasarım stüdyosunun tüm üyeleri (öğrenciler, öğretim üye ve elemanları) eģit düzeyde görüģ bildirme olanağına sahiptir. Grup yürütücüleri bu tartıģmalarda moderatör olarak görev alarak tartıģmanın seyrini yönlendirirler. Tasarım stüdyolarındaki bu demokratik tartıģma ortamında edinilen deneyim öğrencilerin özgüvenlerin oluşmasında ve güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Mimari tasarım stüdyosunda sadece o yarıyıl öngörülen tasarım sorunsalının ele alınması-proje konusunun geliģtirmesi dıģında farklı etkinlik, ödev, toplantı ve seminerlerle mimarlık öğrencilerinin eğitim programları zenginleģtirilir. Öğrenciler, yılsonu sergisi, mimari geziler, söyleģiler gibi etkinliklerde sorumluluk alarak hem etkinliği tasarlamakta hem de bu etkinliklere katılarak mimarlık kültürünün geliģimine katkıda bulunmaktadırlar. AraĢtırma ödevleri ise öngörülen bir konu üzerinde öğrencilerin bireysel çalışma becerisini kazanmalarına olanak sunmakla birlikte edinilen bilgi ve birikimi hem proje sürecine aktarma hem de diğer arkadaģlarına aktarma deneyimini kazandırmaktadır. Ġstanbul Kültür Üniversitesi nde periyodik olarak düzenlenen seminerler öğrencilerin hem Türkiye deki mimarlık ortamını daha yakından tanımasına olanak sunmakta ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 34 / 115

36 hem de mimarlığı ilgilendiren güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak tanımaktadır. Üniversite dıģında yapılan mimarlıkla ya da diğer tasarım disiplinleri ile iliģkili sergi, seminer, etkinlik, toplantı ve söyleģilere öğrencilerin katılımı desteklenerek bu etkinliklerde edindikleri deneyimi bir rapor haline getirerek mimari tasarım stüdyosunda sunması beklenmektedir. Bu etkinlikler öğrencilerin Türkiye deki ve dünyadaki mimarlık ortamını kavramalarına yardımcı olurken, hazırlanan raporlar eleģtirel düģünme ve eleģtirel bakıģ becerileri geliģtirmektedir. Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ulusal ve uluslararası mimari yarıģmalara katılmaları her fırsatta cesaretlendirilmekte ve öğrencilerin mimari yarıģma kültürü edinmesi konusu önemle ele alınmaktadır. Mimari yarıģmalar hem öğrencinin bilgi ve becerilerinin, edindiği deneyimlerin ürüne dönüģme sürecinde önemli rol oynamakta, hem ekip çalıģması için çok uygun bir ortam sunmakta hem de ekip içinde her bir bireyin aldığı sorumlulukla özgüveninin yerleģmesine de yardımcı olmaktadır. Bu ekip çalıģmalarında her bir öğrencinin yetenek farklılıklarına, görev dağılımı kendiliğinden oluģmakta ve bu süreç farklı yetenekleri olan öğrencilerin bu yeteneklerini açığa çıkarma ve kullanmasına da olanak sunmaktadır. Bölümümüz öğrencileri ERASMUS öğrenci değiģim programına büyük ilgi göstermektedirler. ERASMUS öğrenci ve öğretim elemanı değiģimi konusunda bugüne kadar okullarla yapılan anlaģmalar, gelen / giden öğrenci hareketlerine iliģkin detaylar Ek.4 de verilmektedir. 10 Ekim 2009 tarihinde, 24 üniveriteden toplam 75 öğrenci temsilcisinin katılımı ile okulumuzda Öğrenci Forumu gerçekleģtirilmiģtir. Öğrenci Forumu nda ulusal ve uluslararası meslek ortamı ve geliģmeler, Türkiye deki mimarlık öğrencileri profili, Mimarlar Odası ndaki öğrenci çalıģmaları, mimarlık öğrencilerinin gelecekte karģılaģacağı sorunlar ve buna karģı meslek odasında alınan önlemlerle ilgili konuģmalar yapılmıģtır. Ġki tartıģma oturumundan oluģan Forum un birinci oturumunda farklı okullardaki kredilendirme sistemleri, mimarlık eğitimine giriģte merkezi sistemin olumsuzlukları ve eğitim ortamındaki yetersizliklerden bahsedilmiģtir. Ġkinci oturumda öğrenci temsiliyetindeki sorunlar üzerinde durulmuģtur. TartıĢmalardan elde edilen sonuçlarla oluģturulan sonuç bildirisinin Kurultay a sunulması kararlaģtırılmıģtır. Forum katılımcıları kendilerini Türkiye Mimarlık Öğrencileri Birliği GiriĢim Grubu olarak ilan etmiģlerdir Kasım 2009 da Üniversitemizde V. Eğitim Kurultayı gerçekleģtirilmiģtir. Kurultayın BaĢkanlığını, Bölüm BaĢkanımız Sayın. Prof.Dr. Mehmet ġener Küçükdoğu yapmıģtır. Kurultay ın ikinci gününde, 8. Oturumda Öğrenci Forumu Sonuçları sunulmuģtur. c) Mimarlık Eğitimi ve Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık mesleğinin doğrudan kamu yararına yönelik olması nedeni ile öğrencinin mezun olduğu anda meslek pratiğine hazır ve sorumluluklarının bilincinde olması ayrı bir öneme sahiptir. Mimarlık eğitiminde mezuniyet sonrası meslek pratiğine hazırlığın en önemli unsuru olarak büro ve Ģantiye stajı zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sayede öğrenci mesleğin farklı boyutları ile öğrenim hayatı esnasında tanıģma olanağı bulmaktadır. Üniversitemizde öğrencilere staj yeri bulunması konusunda henüz kurumsal bir yerleģtirme mekanizması bulunmamaktadır. Böyle bir sistemin en yakın zamanda kurulması hedeflenmektedir. Bu nedenle öğretim ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 35 / 115

37 elemanları kendi özel iliģkileri çerçevesinde, staj olanağı bulamayan öğrencilere yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 31. maddesi uyarınca programımızda özellikle Mimari Tasarım derslerinde görev yapan serbest iģyeri sahibi öğretim elemanlarımızın bu konuda önemli katkıları bulunmaktadır. Öte yandan, özellikle katkı paylı öğrencilerimiz içerisinde aile yakınları inģaat sektörü içerisinde olanların sayısı azımsanmayacak kadardır. Bu nedenle, bugüne değin, staj yeri bulma konusunda herhangi bir sorunla karģılaģılmamıģ olunmasına karģın, yukarıda da belirtmeye çalıģtığımız gibi, bu konuda kurumsal bir mekanizmanın kurulmasının daha doğru bir yaklaģım olduğu inancındayız. 2008/2009 yaz döneminden baģlayarak Üniversitemiz, zorunlu olarak staja tabi tutulacak öğrencilerimiz için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği, Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalı iģe giriģ bildirgesi düzenlenerek, ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Primi üniversitemiz tarafından yatırılmaktadır. Bu uygulama kapsamında, staj yerini belirleyen öğrenciler, staja kabul belgeleri ile okulumuza baģvurarak sigorta iģlemlerini baģlatmaktadırlar. Kurumumuzda hayata geçirilen bu uygulama hem öğrencilerimizin çalıģma güvenliklerini sağlamak, hem de ileriye dönük olarak sigorta sistemine kayıtlarını baģlatmak açısından öğrencilere fayda sağlamaktadır. Erasmus kapsamında da öğrencilerimiz yurt dıģında staj yapma olanağına sahiptir yılından itibaren baģlatılan Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında; 2009 yazında 1 öğrencimiz Ġspanya'da, 2010 yazında 1 öğrencimiz Hollanda'da, 1 diğer öğrencimiz de Avusturya'da 3 ay (90 gün) süreyle staj hareketliliği imkanından yararlanmıģtır Kasım 2009 tarihleri arasında okulumuzda gerçekleģtirilen Eğitim Kurultayı kapsamında çalıģmalarını yürüten Mimarlık Eğitiminde Staj ÇalıĢma Grubu nun yürütücülüğünü Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Esin Kasapoğlu üstlenmiģtir. Mimarlık Eğitiminde Staj ÇalıĢma Grubu, staj uygulamalarında okulların belirli esneklik payları olmak kaydıyla, ortak kural ve koģullara bağlanmalarına yönelik bir çalıģmanın öncesinde, staj yapan ve yapacak öğrencilerin konuyla ilgili görüģlerini almak üzere anket çalıģmaları yapılmıģtır. Kurultayda bu çalıģmanın sonuçları sunulmuģ ve tartıģılmıģtır. Staj dıģında üniversite dıģı eğitimin bir parçası olarak her tür etkinlik düzenli olarak duyurulmakta, ayrıca farklı meslek alanları ve kurumlarından çağrılan misafirler ile konferans, panel, tartıģma, seminer gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler aynı zamanda öğrencinin ileride bir mimar olarak alacakları sorumlulukların farkına varmalarına da yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede döneminde Prof Dr. Zafer Ertürk, Doç. Dr. Esra Fidanoğlu, Yard. Doç. Dr. Emel Düzgün Birer, Yard. Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı, Yard. Doç. Dr. Evren Enginöz, Ar. Gör. Serhat Kut ve ArĢ.Gör. Ġlke Tekin dört farklı yarıģmaya katılmıģlar ve öğrenciler projelerin hazırlanma sürecinde aktif rol almıģlardır. Öğrenciler, Yard. Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı nın Mart 2009 da kurduğu Mekanar Mekan AraĢtırmaları nın web sitesi mekanar.com un kuruluģuna katılmıģlar ve yayın sürecinde halen aktif rol almaktadırlar. Yard. Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı Mekanar çerçevesinde, ağırlıklı olarak Türkiye genelinde tüm mimarlık öğrencilerine yönelik ve jürisinde Prof. Dr. Atilla Yücel in olduğu bir yarıģma düzenlemiģ; 99 katılımcının olduğu yarıģmanın kollokyum ve sergisi okulumuzda düzenlenmiģtir ve 2010 yıllarında da, yine Prof.Dr. Zafer Ertürk, Prof. Dr. Mehmet ġener Küçükdoğu, Prof.Dr. Sevinç Ertürk, ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 36 / 115

38 Yrd.Doç.Dr.Emel Düzgün Birer, AraĢ.Gör. Erdem Üngür, AraĢ.Gör. Emre Aslan, ĠnĢaat Mühendisliği bölümünden ve bazı öğrencilerin de destekleriyle çeģitli yarıģmalara katılmıģlardır. d) Mimarlık Eğitimi ve Mimarlık Mesleği Mimarlık mesleğinin günün koģullarına bağlı olarak sürekli değiģimi mimarlık eğitiminin de bu değiģimi içermesini ve öğrenciyi haberdar etmesini gerektirmektedir. Eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak, imar yasalarında, mimarlık mesleğini ilgilendiren kurallar hakkında ayrıntılı bilgi verilmekte; proje çizimi, yapım izni, yapı inģa süreci ve iskan izni aģamalarında mimarlık mesleğini ilgilendiren konularda, ilgili idareler tarafından yapılmıģ yasal iģlemlere ait örnek dokümanlar üzerinden eğitim yapılmakta, ilgili idarelere verilecek mimari projelerin hazırlanması aģamasında yapılacak çalıģma ile ilgili adımlar tek tek öğretilmekte; bunun sonunda öğrencilerden, Ġstanbul un herhangi bir ilçesinde örnek seçilen imarlı bir parselde, küçük gruplar halinde ödev hazırlamaları sağlanmaktadır.yine mezuniyet sonrası profesyonel dünyaya hazırlığın önemli bir parçası olarak, eğitim esnasında üniversite dıģı kurum ve kuruluģlarla kurulan yakın iliģki ve onlardan gelen güncel iliģkinin öğrenciye aktarılması eğitimin olmazsa olmazlarındandır. Bu amaçla üniversite dıģı kurum temsilcileri, serbest mimarlar, alanlarında uzman kiģiler konferans vermek üzere üniversiteye davet edilmekte ve deneyimlerini öğrencilerle paylaģmaktadırlar. Öğrencilerin konferans sırasında merak ettikleri soruları canlı bir tartıģma ortamı içinde sorarak mesleğin profesyonel boyutunu kavramalarına çalıģılmaktadır. Eğitim esnasında, eğitim sonrası profesyonel dünyaya ait bilginin edinildiği en önemli mekanizmalardan biri de staj programıdır. Büro ve Ģantiyeler de yapılan stajlarla öğrenci birinci elden meslek dünyasına ait bilgi edinmektedir. Üniversite bünyesinde inģaat mühendisliği bölümü bulunması da önemli bir avantajdır. Özellikle mimari tasarım esnasında öğrenciler inģaat bölümü öğretim üyelerine danıģarak tasarımlarının sadece bireysel edimler olmadığını ve bir koordinasyon boyutu içerdiğini kavramaktadırlar. Mimari tasarım derslerinde insan boyutunu ve kamu yararını ön plana çıkaran tasarım anlayıģı ise öğrencinin ileride toplumsal sorumluluk sahibi ve mesleğinin gerektirdiği etik boyutunu kazanmalarında önemli bir araç olmaktadır. Tüm yukarıda sayılan kanal ve araçlardan edinilen bilgi ile öğrenci, mezun olduğunda mesleğin gerektirdiği profesyonel ve etik bilinci kazanmıģ olmaktadır. e) Mimarlık Eğitimi ve Toplum Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü nde uygulanmakta olan eğitim programında toplum ve çevre sorunları her yarıyıl farklı derslerde ele alınarak öğrencinin çevresel ve toplumsal sorunlar konusunda farkındalık kazanması hedeflenmiģtir. Birinci yarıyılda, oryantasyon programının bir parçası olarak, Mimari Tasarım dersi kapsamında, öğrencilerin Kent Oyunu adlı bir uygulama ile yaģadıkları Ģehri tanımaları, bakmak la görmek arasındaki farkı anlamaları, çevrelerine farklı bir gözle bakma ya baģlamaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 1. sınıf öğrencileriyle sabah, kentin belirli bir noktasında buluģulmaktadır. Kentte önceden ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 37 / 115

39 belirlenen duraklarda belirli saatlerde birer öğretim elemanı görevlendirilmektedir. Öğrenciler, önceden güzergahı bilmemekte, her durakta buluģtukları öğretim elemanından bir sonraki durağın saat ve yerini öğrenerek, kenti, kara ve deniz yoluyla gezmeler sağlanmkatadır. Öğrencilerden bu gezi esnasında diledikleri yöntemleri kullanarak (fotoğraf çekmek, ses kaydetmek, eskiz yapmak vb.) çevrelerini gözlemlemeleri istenmektedir. Gezinin ertesi günü ise, stüdyoda öğrenciler tasarım dersi yürütücüleri ile birlikte, bir tam günlük bir çalıģma ile topladıkları dokümanları kullanarak, kendi algıladıkları ve yorumladıkları Ģekli ile Ġstanbul a ait ürünler ortaya koymakta ve ertesi gün sergi düzenlemektedirler. Ġkinci yarıyılda, proje alanı-yakın çevre iliģkisi, birkaç iģlevli mekansal çözümler üzerine çalıģılırken, üçüncü yarıyılda yakın kentsel çevre konusuna eğilinmektedir. Dördüncü yarıyılda, kent parçası ve bu bölgeye ait kentsel sorunlar bağlamında karmaģık iģlevli, az katlı tasarım problemleri verilmektedir. BeĢinci yarıyılda mevcut kent dokusu içinde, kente ait problemlere çözüm arayan, karmaģık fonksiyonlu, çok katlı tasarımlar geliģtirilmektedir. Altıncı yarıyılda, kentsel ölçekte karmaģık fonksiyonlu bina kompleksleri geliģtirme ve teknik alt sistemlerin entegrasyonu konusunda çalıģılmaktadır. 2009/2010 Bahar Yarı Yılı nda yakın çevrenin problemlerine çözüm üretebilmek amacı ile 4., 6. Y.Y. stüdyolarında ve Diploma Projesinde Bakırköy ilçesinde belirlenen alanlarda proje geliģtirilmiģtir. Bu amaca yönelik olarak Mimarlar Odası Bakırköy ġubesi temsilcisi, öğrencilerimize seminer vermiģtir. Bölümüzde verilen Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi, Çevre ve Tasarım derslerinde olabildiğince öğrencilerin yaģadıkları kenti, kentte yaģayanların problemlerini ve yakın çevrelerini tanımalarına olanak verecek çalıģma alanları seçilerek, öğrenciler gezme, görme, inceleme ve analiz yapabilme konusunda teģvik edilmektedir. Birinci yarıyılda diğer derslerin yanında Felsefe dersiyle baģlayan bilinçlenme süreci, devam eden yarıyıllarda Malzeme, Fiziksel Çevre Kontrolü gibi derslerle desteklenmekte, bu derslerde doğru malzeme seçimi, çevresel etkenlerin mimari tasarım problemine yaklaģımda veri olarak değerlendirilmesi, tasarım yaklaģımlarının çevresel problemlere olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirilmektedir. BeĢinci ve altıncı yarıyıllarda yer alan Çevre ve Tasarım I-II dersleri kapsamında bir kentsel çevreyi biçimlendiren tüm parametreler irdelenmekte seçilen bir kent parçasında yapılan çözümlemelerle, kentsel mekân ve kentsel yaģam kalitesini etkileyen, sosyal-toplumsal, ekonomik, çevresel ve tarihi koģullar incelenmekte, bu faktörlerin mimari tasarım süreciyle olan iliģkisi açığa çıkarılmaktadır. Toplumsal, çevresel, ekonomik konuların yanı sıra, malzeme bilgisi, yapı teknolojileri ve bu gibi konularda açılan mesleki seçmeli dersler de bu bilgilenme sürecine katkı sağlamaktadır Programın Özdeğerlendirme Prosedürleri Eğitim programımız mimarlık ortamına değer katmayı hedeflemektedir. Bunu hedefleyen Programımızda, öncelikle 2005 tarihinde ders programımız Misyonumuz doğrultusunda yenilenmiģtir. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim verebilmek amacıyla yapılan ön çalıģmalar sonucunda ortaya konan programımız, uygulamada gördüğümüz gereklilikler doğrultusunda eklemeler ve/veya değiģikliklerle iyileģtirilmeye devam etmektedir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 38 / 115

40 Eğitim programımızın öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesinde kullanılan baģlıca yöntem, yapılan bölüm toplantılarıdır. Bölüm toplantıları, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleģtirilmekte, mevcut durumun değerlendirilmesi, Üniversite Yönetimi nin kararlarının aktarılarak açıklanması, öğretim elemanlarının kendi değerlendirmelerini paylaģmaları, önerilerini getirmeleri, Üniversite Yönetimi ne aktarılmasını istedikleri konuları tartıģarak ortak görüģ oluģturmaları ve Bölüm BaĢkanı na iletmeleri, öğrencilerin genel değerlendirilmesi, ortak hareket edilmesi gereken konularda karar alınması vb. konularda önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Bölüm de çeģitli çalıģma komisyonlarının oluģturulması, komisyonların çalıģmalarını Bölüm le paylaģmaları için de Bölüm Kurul ları kullanılmaktadır. Bölüm toplantılarında ve kurullarda alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayda geçirilmektedir. Bölümümüzün esnek yapısı gereği, gerek duyulduğu zaman kısa sürede bölüm toplantısı ilan etmek ve gerçekleģtirmek mümkün olmaktadır. Ayrıca, toplantılar dıģında da Bölüm BaĢkanı ile birebir ya da grup olarak görüģmek ve bilgi paylaģımında bulunmak her zaman mümkündür. Mimarlık Bölümü nün kullandığı intranet ağı mim, dijital oartamda sürekli bir paylaģım alanı oluģturmaktadır. Ayrıca elektronik posta yoluyla iletiģim de hem bölüm bazında, hem de Fakülte ve Üniversite içinde iletiģimin sağlanmasında en sık baģvurulan yoldur. Bunun dıģında, mimari tasarım derslerinin içeriği ve mimari tasarım stüdyosunu besleyen kuramsal derslerin içerikleri ve derslerin verilme yöntemlerine iliģkin her yarıyıl sonunda öğretim elemanları ile toplantılar yapılmakta, tespit edilen problem alanlarında alt çalıģma grupları oluģturularak sorunların giderilmesine çalıģılmaktadır. Misyonumuzda üzerinde durulduğu üzere, eğitim programımızda, öğrencilerin kendilerine olan güveni geliģtirmeleri ve hayata atıldıklarında karģılaģacakları konularla erken tanıģmalarında bir araç olarak görüldüğünden, ulusal ve uluslararası her türlü ortamda yarıģabilmelerine önem verilmektedir. Bu konuda özellikle tasarım dersi yürütücüleri, öğrencileri çeģitli yarıģmalara katılmaları için teģvik etmekte ve örgütlemektedirler. Bu çalıģmaların sonucunda öğrencilerimiz bugüne kadar oniki ulusal, üç uluslararası yarıģmada ödül almıģlardır. Öğrencilerin bireysel ya da grup halinde katıldıkları yarıģmalar dıģında, öğretim elemanlarımız, öğrencilerle birlikte de yarıģmalara girmektedirler. Bu çalıģmalar öğrenciler için özendirici ve cesaret verici de olmaktadır. Bunun dıģında, ulusal ve uluslararası çeģitli çalıģtaylar ve teknik gezilerle de öğrencilerin kültürel ve sosyal paylaģım ortamları yakalayarak deneyimlerinin arttırılması, diğer meslek gruplarıyla ortak çalıģma olanağı yaratılması, sözel ve yazılı anlatım becerilerinin ve iletiģim yeteneklerinin geliģtirilmesine çalıģılmaktadır. Çevresel problemlere duyarlılığın geliģtirilmesi için yapı ve fiziksel çevre kontrolü konularındaki kuramsal derslerde ve mimari tasarım derslerinde sürdürülebilirlik, enerji sakınımı gibi konulara önem verilmektedir. Tarihsel değerlere duyarlılığın geliģtirilmesi de mimarlık tarihi ve restorasyon konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerin tasarım stüdyosunda entegrasyonu ile gerçekleģtirilmeye çalıģılmaktadır. Mimari Tasarım V, VI ve VII dersleri özellikle teknik konuların kavranması, tarihsel problemler ve çevresel problemlerin çözümüne daha iyi eğilebilmek adına on iki saat verilmekte ve her birinde bu üç problem alanından birine ağırlık verilmektedir. Dersler dıģında, 3.7 alt baģlığında detaylı olarak verilen etkinliklerle ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 39 / 115

41 (konferans, sempozyum, atölye çalıģmaları) uygulamadan bilgi aktarımı ve öğrencilerin birebir bilgilerini uygulamaya aktarımı gerçekleģtirilmeye çalıģılmaktadır. Programa iliģkin öğrenci görüģlerinin alınması informal olarak karģılıklı diyalog yoluyla gerçekleģtiği gibi, formal olarak da anket uygulamasıyla gerçekleģmektedir. Anket Çalışmaları Bölümümüzde iki baģlıkta anket uygulaması yapılmaktadır. Bunlar da kendi içinde çeģitlenmektedir. 1. Öğrenci anketleri a. Yıl ortası anketleri (Teorik dersler, stüdyo dersleri) b. Yıl sonu anketleri (Teorik dersler, stüdyo dersleri) 2. Mezun anketleri a. Mezun olmak üzere olan (son sınıf öğrencileri) öğrencilere uygulanan anket b. Mezunlara uygulanan anket c. Mezunlarımızı çalıģtıran iģyeri sorumlularına uygulanan anket Öğrencilerin derslere ve öğretim elemanlarına yönelik değerlendirmelerinin alınması amacıyla Mimarlık Bölüm BaĢkanlığı olarak, 2006/2007 öğretim yılı, Bahar Y.Y. ından baģlayarak öğrencilerimize anket uygulanmaktadır. Öğrencilerin görüģlerinin alınması için dönem içinde (7. hafta) ve dönem sonunda (13. hafta) olmak üzere, sürecin ilerleyiģini de göz önüne alacak Ģekilde farklı soruları içeren, iki ayrı anket çalıģması yapılmaktadır. Mimarlık eğitiminin yapısı gereği, dersler iki ana grupta toplanmıģ, teorik dersler ve stüdyo dersleri için iki ayrı anket formu tasarlanmıģtır. Anketlerin ilk bölümünde öğrenci profilinin belirlenmesi ve öğrencinin dersle ilgili genel değerlendirmesine yönelik sorular sorulmuģtur. Ġkinci bölümde ise, öğrencinin dersin içeriği, iģleniģi ve öğretim elemanı ve fiziksel olanalar ile ilgili ayrıntılı değerlendirmeleri alınmıģtır. Anket formlarından elde edilen sonuçlar ders bazında oluģturulan genel tablolara aktarılmıģ ve çubuk diyagram Ģeklinde grafikler elde edilmiģtir. Anket değerlendirmeleri, 2008/2009 Bahar Yarı Yılı ndan baģlayarak, sayısal ortamda yapılmaktadır. Bu amaçla, Flexicapture adlı yazılım satın alınmıģ, doküman tarama sistemi kurulmuģtur. Anket sonuçları, birer kopya, üniversitemizin Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu ve MĠAK-Mimarlık Akreditasyon Kurulu Özdeğerlendirme Raporu kapsamında kullanılmak üzere ve bir kopya da her ders yürütücüsüne kendi dersi ile ilgili değerlendirmeleri geribildirim aracı olarak kullanması amacıyla çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Üç dönem boyunca uygulanan anketlerin değerlendirilmesinde kullanılan grafik yöntemlerin ardından, anketlerin sonuçlarının girildiği veritabanında Akademik Yılı, Güz Yarıyılı nda yeni bir düzenleme yapılmıģtır. Yapılan yeni düzenleme ile bu dönemden itibaren anket değerlendirmelerinden sayısal sonuçlar elde edilmektedir Güz Yarıyılı ndan itibaren de digital ortamda taranan anketler, Öğr.Gör.Dr. Emrah Türkyılmaz tarafından tasarlanan iliģkisel veritabanının, Anket Değerlendirme alt modülü tarafından analiz edilerek, sonuç grafikleri elde edilmektedir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 40 / 115

42 Mezun olan öğrencilerimizin görüģlerini alabilmek için, mezunlarımıza 2007/2008 den beri anket uygulanmaktadır. Bu anketlerin sonuçları değerlendirilerek tablo oluģturulmakta ve bu tablo ile genel bir değerlendirmenin ortaya konması amaçlanmaktadır. Öğrencilere uygulanan anket formları, mezun olacak son sınıf öğrencilerine ve mezun olmuģ-çalıģan öğrencilere uygulanan anket formları ve bir dersin anket değerlendirmelerine iliģkin örnek dosya, Ek.5 de verilmektedir. Sonuçların anlamlı olup olmadığının değerlendirilebilmesi için anketlerin önümüzdeki yarıyıllarda uygulanmasına devam edilmesi ve belirli bir birikimin ardından analiz çalıģmalarının yapılması planlanmaktadır. Anket uygulamasının dıģında öğrencilerin toplu ya da bireysel olarak Bölüm BaĢkanlığı na istek ve görüģlerini iletmeleri her zaman mümkündür Toplumu Bilgilendirme Misyonumuz doğrultusunda, Eğitim Ġlkelerimiz Bölüm kataloğumuzda Ģöyle belirtilmiģtir: Mimarlığın en genel Ģekli ile bir yapı üretim süreci olduğu ve bu sürece tasarım bilgisinden teknolojiye, felsefe ve sanattan ekonomiye, toplumsal dinamiklerden kentsel değiģimlere çok farklı bileģenlerin katıldığı göz önüne alındığında, mimarlık eğitiminin de tüm bu bileģenleri kapsayacak Ģekilde çok boyutlu ve disiplinler arası bir niteliği olması gerekir. Benzer Ģekilde bir mimar adayının da bu farklı alanlar hakkında geniģ bir bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi tasarım ve uygulama sürecinde doğru, analitik, özgün ve yaratıcı bir Ģekilde kullanabilmesi gerekmektedir. Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü eğitim programı bu durumun bilincinde olarak, zengin bir içerik ve çeģitlilikle oluģturulmuģtur. Her ders kendi gerektirdiği ihtiyaçlara uygun olarak kurulurken aynı zamanda farklı bilgi alanları arasında öğrencinin sağlıklı ve doğru iliģkiler kurabileceği bir eğitim anlayıģı esastır. Bu eğitim anlayıģı doğrultusunda özgür düģünen, inisiyatif kullanabilen, çağdaģ dünyadaki geliģmeleri takip edebilen bireyler yetiģtirmek temel amaçtır. Programımızda tasarım atölyesi merkezli eğitim verilmektedir. Stüdyo, diğer derslerden edinilen bilginin yeniden ve bir bütün olarak ele alındığı bir ortamdır. Mimari Tasarım dıģındaki dersler temel ve seçmeli dersler olmak üzere ikiye ayrılır. Temel derslerde mimarlığın kuramsal ve toplumsal boyutundan yapısal sorunlarına, kentsel tasarımdan tarih ve restorasyon alanına kadar her alanda gerekli konular ele alınır, öğrencilerin bu farklı alanlarda yetkinleģip, bunları bir arada kullanabilme yetisinin geliģtirilmesi amaçlanır. 3. Sınıftan itibaren verilen teknik seçmeli derslerde öğrencinin ilgi alanına göre kendisini yetiģtirmesi ve uzmanlaģması amaçlanmaktadır. Eğitim programımız öğrencilerimize, MĠAK ın resmi web sitesinde (www.miak.org) Akreditasyon KoĢulları sayfasında, Mezunların Kazanması Gereken Bilgi ve Beceriler alt baģlığında belirtilen özellikleri kazandıracak Ģekilde tasarlanmıģtır. Programımızda bu bilgi ve becerilerin hangi derslerde kazandırıldığı, Ek 6 da verilen matriste görülebilir. Bu matrise öğretim elemanları ve öğrencilerimiz kütüphanemizden ve Bölümümüzün web sitesinden ulaģabilir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 41 / 115

43 3.2 Programın Kompozisyonu ve Yapısı Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Eğitim ve Öğretim Programları; Mimarlığın Temel Tasarım, Planlama, Çevre, Teknoloji ve Tarih konularının Kuramsal ve Uygulamalı ilkeleri çerçevesinde kurgulandırılmıģtır. Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Eğitim ve Öğretim; NE, NEDEN ve NĠÇĠN sorularına yanıt aramak için hem eğitenlerin hem de eğitilenlerin özgür bir birliktelik içinde yer aldığı kendine özgün bir ortamda gerçekleģir. Bu ortamda, bilginin aktarılması yerine nasıl ulaģılacağının, bilginin tekrarı yerine nasıl üretileceğinin yöntemleri tartıģılır. Çevre, Tasarım ve Yapım Atölyeleri, mimarlık eğitim ve öğretim programlarının temelini oluģturur. Bu bağlamda Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü nde Mimarlık Eğitimi; bireylerin soru sorma, yanıt arama, keģfetme, yeniden yapılandırma, deneyimleme ve günceli yakalama çabaları ile biçimlenir. Bu nedenle sonuç ürüne yönelik olmayan, SÜREÇ üzerine kurgulanan bir eğitim yaklaģımı benimsenmiģtir. Bugünden yola çıkarak geleceğin yakalanması esastır. Atölye çalıģmalarında bilgisayar, mimari eğitim öğretim olanaklarını arttıran bir araç kabul edilir ve kullanım desteklenir. Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimarlık eğitim ve öğretiminin amacı, yaģam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek bireye düģünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğunu ve becerisini kazandırmaktır Mesleki Dereceler ve Ders Programı Mimarlık Bölümümüzün kuruluģundan bugüne kadar ders programı ve ders içerikleri geliģtirme amaçlı üç kez değiģikliğe uğramıģtır. Bölümün kuruluģunda uygulanan ders programı ve ders içerikleri Ek.7 de, 20 Eylül 2001 tarihinde kabul edilen ders programı ve değiģiklikleri Ek.8 de verilmektedir. 4 Ağustos 2005 tarihinde senato kararı kabul edilmiģ ve bu tarihten baģlayarak, giriģli öğrencilere kadar uygulanmakta olan ders programı ve ders içerikleri, Tablo 7 de görülmektedir. Ders programının altyapısına iliģkin çalıģmaları özetleyen rapor, Özdeğerlendirme Raporu muzun 1.4 Programın Misyonu alt baģlığında açıklandığı üzere, daha önce sunulmuģtur (Ek.1). Ġlgili raporda, program oluģturma aģamasında, derslerin program içindeki ağırlıkları ve dağılım oranları, ĠKÜ kredisi ve ECTS kredilendirme sistemi ile iliģkileri görülmektedir yılında kabul edilen ders programı, 2005 ve sonrası giriģli öğrencilere uygulanmıģ, giriģ yılı daha önceki tarihli öğrenciler için eski programdaki (2001 tarihli program) dersler açılmaya devam etmiģtir. Ancak, eski programa tabi öğrencilerden mezun olamayanların sayılarının giderek azalması nedeniyle, 03 Temmuz 2008 Tarih, / 22 Toplantı no. ve 3 Karar Sayılı ĠKÜ Senato kararı ile, Eğitim-Öğretim Yılı ndan itibaren, 2005/2006 Eğitim Öğretim Yılı öncesi uygulanan programa ait derslerin, yeni programdaki dersler ile eşdeğerli sayılması konusundaki Fakülte önerisi oybirliği ile kabul edilmiģtir. Öğrencilerimiz, 8 yarıyıllık programı tamamlayarak 152 ĠKÜ kredisi karģılığında 240 ECTS kredisi, ayrıca 48 iģ günü tasarım, 24 iģgünü Ģantiye stajı olmak üzere toplam 72 iģgünü staj zorunluluklarını tamamlayarak mezun olmaktadırlar. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 42 / 115

44 Üniversitemiz Senatosu nun 25 Mart 2010 tarih, /14 toplantı no. ve 3 sayılı kararına göre Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I-II dersleri ve Türkçe I-II derslerinin (2+0)2 kredi saat ile 1. ve 2. Yarı Yıllarda okutulması zorunluluğu getirilmiģtir. Bölümüzde uygulanmakta olan programda kredisiz olarak görülen ve Y.Y. larda okutulan bu derslerle ilgili düzenleme eğitim programımızda revizyona neden olmuģtur Güz ve Bahar Y.Y. larında geçerli olmak üzere, anılan dersler, 1. ve 2. Y.Y. larda ve (2+0)2 kredi saat ile ders programımızda yer almaktadır giriģli öğrenciler, Türkçe ile Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi dersleri ile ilgili kredi değiģikliği nedeniyle, 160 ĠKÜ Kredisi ile mezun olacaklardır Akademik takvimi belirlenirken, Üniversite Senatosu nca alınan karara bağlı olarak her yarıyıl, ders yapılan hafta sayısı, onbeģ haftadan ondört haftaya indirilmiģtir. Dolayısı ile yılı ders programlarımız ondört hafta olarak yeniden düzenlenmiģtir yılında Üniversitemizde ve Bölümümüzde ECTS kredileri ile ilgili yeniden değerlendirme amaçlı çalıģmaların yapılması planlanmaktadır. Bu çalıģmalar sonucunda tüm program, revize edilecektir. Tablo 7. Ders Programı 1. Dönem Ders Kodu Ders Ġsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 113 Mimari Tasarım I ARC 163 Anlatım Teknikleri ARC 164 Temel Tasarım MAT 103 Matematik UN 102 Türkçe UN 103 Yabancı Dil I (2+2) UN 104 Felsefe Toplam Dönem Ders Kodu Ders Ġsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 213 Mimari Tasarım II ARC 222 Malzeme ARC 224 Yapı Bilgisi I ARC 235 Mekanik ARC 242 Mimarlık Tarihi I ARC 265 Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri I UN 0XX Seçmeli Kültür Dersi UN 202 Türkçe II UN 203 Yabancı Dil II Toplam Dönem Ders Kodu Ders Ġsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 313 Mimari Tasarım III ARC 324 Yapı Bilgisi II ARC 333 Ölçme Teknikleri ARC 334 Mukavemet ARC 342 Mimarlık Tarihi II ARC 365 Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri UN 0XX Seçmeli Kültür Dersi UN301 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I Toplam Dönem Ders Kodu Ders Ġsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 413 Mimari Tasarım IV ARC 424 Yapı Bilgisi III ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 43 / 115

45 ARC 425 Fiziksel Çevre Kontrolü I ARC 436 Yapı Statiği ARC 442 Mimarlık Tarihi III ARC 453 Çevre ve Tasarım I ARC 465 Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri UN 0XX Seçmeli Kültür Dersi UN 401 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II Toplam Dönem Ders Kodu Ders Ġsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 513 Mimari Tasarım V ARC 525 Fiziksel Çevre Kontrolü II ARC 536 Betonarme ARC 542 Mimarlık Tarihi IV ARC 543 Tarihi Çevre Koruma ve Restorayon Bilgisi ARC 653 Çevre ve Tasarım II Toplam Dönem Ders Kodu Ders Ġsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 613 Mimari Tasarım VI ARC 643 Rölove ARC 671 Mimarlık Ekonomisi Toplam Dönem Ders Kodu Ders Ġsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 713 Mimari Tasarım VII ARC 771 Yapım Yönetimi Toplam Dönem Ders Kodu Ders Ġsmi Ku Uy Kr ECTS Öğretim Görevlisi(leri) ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 0XX Seçmeli Meslek Dersi ARC 813 Diploma ARC 871 ĠĢ ve Ġmar Hukuku Toplam Stüdyo Kültürü Mimarlığın en genel Ģekli ile bir yapı üretim süreci olduğu ve bu sürece tasarım bilgisinden teknolojiye, felsefe ve sanat düģüncesinden ekonomiye, toplumsal dinamiklerden kentsel değiģimlere çok farklı bileģenlerin katıldığı göz önüne alındığında, mimarlık eğitiminin de tüm bu bileģenleri kapsayacak Ģekilde çok boyutlu ve disiplinler arası bir niteliği olması gerekir. Benzer Ģekilde bir mimar adayının da bu farklı alanlar hakkında geniģ bir bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi tasarım ve uygulama sürecinde doğru, analitik, özgün ve yaratıcı bir Ģekilde kullanabilmesi gerekmektedir. Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü eğitim programı bu durumun farkında olarak zengin bir içeriğe ve çeģitliliğe sahip bir nitelikte oluģturulmuģtur. Her ders ve bilgi alanı kendi gerektirdiği ihtiyaçlara uygun olarak kurulurken aynı ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 44 / 115

46 zamanda farklı bilgi alanları arasında öğrencinin sağlıklı ve doğru iliģkiler kurabileceği bir eğitim anlayıģı esastır. Dört yıllık eğitim süreci sadece bir üniversite içi etkinliği olarak algılanmamakta, kent gezileri, sektörün saygın kurumları ile ortak projeler, yaz programları (staj programı, yarıģma atölyesi, workshoplar vb.), üniversite dıģı kurumlarla ortak çalıģmalar ile bir bütün olarak ele alınmaktadır. Yukarıda tarif edilen mimarlık eğitiminin merkezini, mimari tasarım stüdyosu oluģturur. Stüdyo, diğer ders ve etkinliklerden öğrenilen bilginin yeniden ve bu sefer bir bütün olarak ele alındığı bir ortamdır. Ortalama her 11 ya da 12 öğrenciyle bir proje yürütücüsü ilgilenir ve birebir eğitim esastır. Dersler atölyelerde çok çeģitli eğitim araçları ile iģlenir. Eskiz kâğıdında ilk düģünceler Ģekillenir, bilgisayarda üç boyutlu modeller oluģturulur, maketler hazırlanır, ortak tartıģmalar ile öğrencinin konu hakkında kendi özgün fikirlerini geliģtirmesi amaçlanır, kimi zaman çeģitli video ve filmler gösterilir, konu bağlamında gezi ve etkinlikler yapılır. Amaç burada sadece bilgiyi öğretmek değil beraberinde öğrencinin kiģiliğini, olaylara bakıģını geliģtirmek, düģünen ve sorgulayan bireyler haline getirmektir. Kültür Üniversitesi nde diğer pek çok üniversiteden farklı olarak mimari tasarım stüdyoları ilk 4 yarıyıl 8 saat iken 5. yarıyıldan itibaren 12 saat olarak gerçekleģmekte ve her yarıyıl mimarlığın farklı bilgi alanlarına odaklanan tasarım çalıģmaları yapılmaktadır. Böylelikle bir stüdyo kültürü oluģabilmekte, tartıģma, gezi, sunum ve gösterim gibi yan etkinliklerin stüdyo içinde etkin bir Ģekilde yer alması sağlanabilmektedir. Stüdyo yürütücüleri danıģmanlığında ilk yarıyıl özellikle insan eylem mekan iliģkileri ele alınarak insan var oluģunun en temel ihtiyacı olan barınma ile fiziksel yapılı çevre arasındaki iliģki kurulur. 2. yarıyılda bir tasarım ürününün içinde bulunduğu bağlam ve çevre ile kurduğu iliģkiler basit mekansal organizasyonlar çerçevesinde ele alınır, basit kütle biçim iliģkileri ile 3 boyutlu düģünme yetenekleri geliģtirilir. 3. ve 4. yarıyıllarda ilk sene edinilen bilgi ve beceriler, bir üst ölçekte daha karmaģık çevre iliģkileri ve mekansal organizasyonlar temelinde yeniden üretilirken, öğrencinin bir düģünce olarak yapısal problemlerle de karģılaģması amaçlanır. Bu eģikten sonra diğer çoğu mimarlık eğitimi programında 8 saat olan mimari tasarım stüdyosu ĠKÜ programında 12 saate çıkarılmakta, 5. yarıyılda çağdaģ düģünce ve kavramlar çerçevesinde, mimarlığın toplumsal ve sosyal boyutunu sorunsallaģtırarak kent ile yapı ölçeği arasında iliģki kurulabilecek mekansal organizasyonlar ve çevreler tasarlanması amaçlanır. 6. yarıyıl Ģimdiye kadar edinilen tasarım bilgisinin yapı alt sistemleri ile entegrasyonunun gerçekleģtiği dönemdir. ÇağdaĢ teknoloji kullanımı, yapısal sorunların tasarımın nasıl bir parçası olabileceği, sadece biçimin değil yapı detayının da tasarlanan bir öğe olduğu konuları ele alınır. 7. yarıyıl diploma projesi öncesi son dönem olarak ayrı bir öneme sahiptir. Kentsel ve tarihi bir çevrede buraya ait tasarım stratejileri geliģtirmek, kentsel problemleri farklı boyutları ile düģünebilmek esastır. Mimarlık eğitiminin sonuna gelen öğrenci kendi baģına bir diploma projesi hazırlamakla yükümlüdür. 3 adet ara ve son final jürisi önünde öğrencinin yetkin bir mimar adayı olarak eğitiminin her boyutu ile bir mimari problemi ele alması ve baģarı ile tamamlaması amaçlanır. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 45 / 115

47 Konuşma ve yazma becerileri Eleştirel düşünme becerisi Grafik anlatım becerisi Araştırma becerisi Biçimsel kompozisyon Becerileri Tasarım becerileri Takım çalışması becerileri Batı mimarlığı Batı dışı mimarlık Ulusal ve bölgesel mimarlık Tarihi çevre koruma restorasyon Örneklerden yararlanma becerisi İnsan davranışları Kültürel farklılıklar Erişilebilirlik Sürdürülebilir tasarım Program hazırlama Arazi koşulları Taşıyıcı sistemler Çevresel sistemler Yaşam güvenliği Bina kabuğu sistemleri Bina servis sistemleri Bina sistemlerinin entegrasyonu Yapı malzemeleri ve uygulamaları Yapım maliyeti kontrolü Teknik dokümantasyon Mimarlıkta müşterinin rolü Geniş kapsamlı tasarım yapma Mimarın yönetimsel rolü Mimari uygulama Profesyonel gelişme Liderlik Yasal sorumluluklar Etik ve mesleki hükümler MĠMARLIK BÖLÜMÜ yılında açılan tasarım derslerinin içerikleri, derslerin verilme yöntemleri, değerlendirme kriterleri ve örneklere, Ek.14 de bir stüdyoya ait verilen, geri kalanına Bölümümüzden ulaģılabilecek ders dosyalarında görülebilir. 3.3 Mezunun Kazanması Beklenen Bilgi ve Beceriler Ġstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü nde uygulanan ders programında yer alan tüm derslerin içerikleri ders programı hazırlanması aģamasında gerçekleģtirilen bölüm toplantılarında tartıģılarak, görüģ birliği ile oluģturulmuģtur. Bölüm toplantılarında alınan genel kararlar doğrultusunda, ders içerikleri ve yöntemi ilgili ders gruplarının yürütücüleri tarafından detaylandırılmıģ, dersin kazandıracağı bilgi ve beceriler belirlenmiģtir. Ders programı oluģturulması sürecinde NAAB nin 37 maddelik bilgi ve beceriler listesi kullanılmıģtır. Her ders için oluģturulan bilgi ve beceriler listeleri, 2006 yılında MĠAK tarafından belirlenen 34 maddelik bilgi ve beceriler listesine, MĠAK ın 2007 revizyonu ile de 35 maddelik bilgi ve beceriler listesine uyarlanmıģtır. Tüm dersler, bilgi ve beceriler matrisinde bir araya getirilerek, Eğitim Komisyonu, Mimari Tasarım Dersi Ġçerikleri ÇalıĢmalarını Yürütme Komisyonu ve Akreditasyon Komisyonu üyelerinin katılımı ile bütünleģtirilmiģtir. Yapılan çalıģma sonucunda oluģturulan matris, intranet üzerinden tüm bölüm öğretim elemanlarının eriģimine açılmıģtır. Ders yürütücülerinin de matris üzerinde dersleriyle ilgili görüģleri alındıktan sonra, matris son halini almıģtır (Ek.06). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ġekil /2010 Mezunları Anket Değerlendirmeleri ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 46 / 115

48 Konuşma ve yazma becerileri Eleştirel düşünme becerisi Grafik anlatım becerisi Araştırma becerisi Biçimsel kompozisyon Becerileri Tasarım becerileri Takım çalışması becerileri Batı mimarlığı Batı dışı mimarlık Ulusal ve bölgesel mimarlık Tarihi çevre koruma restorasyon Örneklerden yararlanma becerisi İnsan davranışları Kültürel farklılıklar Erişilebilirlik Sürdürülebilir tasarım Program hazırlama Arazi koşulları Taşıyıcı sistemler Çevresel sistemler Yaşam güvenliği Bina kabuğu sistemleri Bina servis sistemleri Bina sistemlerinin entegrasyonu Yapı malzemeleri ve uygulamaları Yapım maliyeti kontrolü Teknik dokümantasyon Mimarlıkta müşterinin rolü Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi Mimarın yönetimsel rolü Mimari uygulama Profesyonel gelişme Liderlik Yasal sorumluluklar Etik ve mesleki hükümler MĠMARLIK BÖLÜMÜ Mezunlarımızın kazanması beklenen bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi amacıyla üç aģamalı bir çalıģma yapılmaktadır. MĠAK öğrenci performans kriterlerinin yer aldığı anketler son sınıf öğrencilerimize, mezunlarımıza ve mezunları çalıģtıranlara uygulanmaktadır. Bu çalıģma 2007/2008 ve 2008/2009 yıllarında gerçekleģmiģtir. 2009/2010 yılında mezun öğrencilerimize anket uygulanmıģtır. Ancak mezunlarımızı çalıģtıran iģyerlerinden beklenen geri dönüģ olmamıģtır. Anketlerin cevaplanmasında yaģanan zorluk nedeniyle maalesef bu konuda istenen değerlendirme yapılamamaktadır. 2009/2010 yılı nda son sınıfta okuyan öğrencilere uygulanan Mezun Anketleri nin sonuçlarından elde edilen grafik ġekil 15 de görülmektedir. Grafik, anketteki sorulara verilen cevapların ağırlıklı matematiksel ortalamaları hesaplanarak oluģturulmuģtur. 2009/2010 yılında mezun olan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinin hemen öncesinde cevapladıkları anketlerin sonuçlarına bakıldığında, öncelikle arazi koģulları ve tarihi çevre koruma ve restorasyon, ardından da taģıyıcı sistemler, ulusal ve bölgesel mimarlık, araģtırma becerisi, eleģtirel düģünme becerisi, grafik anlatım becerisi, tasarım becerileri konularında kendilerini oldukça yeterli gördükleri anlaģılmaktadır. Kendilerini en zayıf buldukları konunun yapım maliyeti ve kontrolü olduğu görülmektedir. Genel olarak değerlendirmelerde oranların %50 civarında olmasınının, giderek artan bilinçlenme ve mesleğe atılma öncesindeki endiģelerden kaynaklandığı düģünülmektedir. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ġekil 16. Mezun olmuģ öğrencilere uygulanan anketlerin değerlendirmeleri (2009/2010) ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 47 / 115

49 2009/2010 yılında, daha önceki yıllarda mezun olmuģ, çalıģan öğrencilerimizin onsekizine ulaģılmıģtır. Alınan sonuçlar bir tabloya iģlenmiģtir. Alınan sonuçlar grafik olarak ġekil 16 da görülmektedir. ÇalıĢan öğrencilerin değerlendirmelerine bakıldığında, mezun olmak üzere olan öğrencilere göre kendilerini daha yeterli gördükleri anlaģılmaktadır. Değerlendirme ortalamasının yaklaģık %60-65 oranlarında olduğu görülmektedir. Kendilerini en baģarılı buldıkları alanın %90 oranında eleģtirel düģünme becerisi olduğu görülmektedir. En zayıf buldukları konunun ise, Batı dıģı mimarlık olduğu anlaģılmaktadır. Anket sonuçlarında öğrencilerin kendilerini eksik gördükleri konular bölüm toplantılarında ele alınarak, çözüm geliģtirmek amacıyla çalıģmalar yapılmaktadır. 3.4 Ġnsan Kaynakları Bölümümüzde 2003 yılından itibaren, Prof.Dr. Mehmet ġener KÜÇÜKDOĞU Bölüm BaĢkanı olarak görev yapmaktadır. Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU ise, 2007 yılından itibaren, Bölüm BaĢkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bölümümüzde, 2009/2010 eğitim öğretim yılında, 4 Profesör, 1 Doçent, 7 Yardımcı Doçent olmak üzere 17 tam zamanlı öğretim üyesi, 5 Profesör den oluģan ders saat ücretli öğretim üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 14 AraĢtırma Görevlisi ve 1 Mimar olmak üzere 19 tam zamanlı öğretim üye yardımcısı, 1 yarı zamanlı öğretim üye yardımcısı, 13 ders saat ücretli öğretim görevlisi olmak üzere toplam 49 öğretim elemanı derse girmiģ, 1 maket atölyesi teknisyeni de öğrencilere yardımcı olmuģtur. Tam zamanlı öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcıları, bölümümüzde hem eğitim/öğretim çalıģmalarını yürütmekte, hem de akademik araģtırma faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ders saat ücretli öğretim üyeleri ise, Türkiye de mimarlık okulları arasında en köklü kurumlarda görev almıģ, konusunda uzmanlaģmıģ kiģilerdir. Bunun yanında, mesleki proje ve uygulama konularında kendilerini geliģtirmiģ uzman mimarlar ve mimarlığa estetik boyutta katkı sağlayan güzel sanatlar dallarında isim yapmıģ sanatçılardan ders saat ücretli öğretim üye yardımcısı olarak destek alınmaktadır. Programımızda yer alan teknik dersler ĠKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü kadrosundan 4 öğretim üyesi ve 2 öğretim üye yardımcısı tarafından verilmektedir. Programımızda bölüm dersi olarak yer alan Matematik ve üniversite dersleri olan Türkçe, Ġnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri ĠKÜ nün diğer fakültelerinden 1 öğretim üyesi ve 7 öğretim üye yardımcısı tarafından verilmektedir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 48 / 115

50 3.4.1 Ġnsan Kaynakları Bölümümüzde 2009/2010 öğretim yılında görev alan öğretim elemanlarının listesi aģağıdadır: Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri: Prof.Dr. Mehmet ġener KÜÇÜKDOĞU (Bölüm BaĢkanı) Prof.Dr. Koray GÖKAN Prof. Dr. Sevinç ERTÜRK Prof.Dr. Nur AKIN Doç.Dr. Esra FĠDANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU (Bölüm BaĢkan Yardımcısı) Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĠRER Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Yrd.Doç.Dr. Gamze ÖZKAPTAN ALPTEKĠN Tam Zamanlı Öğretim Üye Yardımcıları Öğr.Gör. Leon MĠTRANĠ Öğr.Gör.Dr. Elif MIHÇIOĞLU BĠLGĠ Öğr.Gör.Dr. Emrah TÜRKYILMAZ AraĢ.Gör.Dr. Selen ONUR AraĢ.Gör.Dr. Enes YAġA Öğr.Gör. Alev OSKAY AraĢ.Gör. Ömer SAATÇĠOĞLU AraĢ.Gör. Yasemin ERKAN YAZICI AraĢ. Gör. Serhat KUT AraĢ.Gör. Ġlke TEKĠN AraĢ.Gör. Meltem ÖZÇAKI AraĢ.Gör. Asiye AKGÜN AraĢ.Gör. Demet DĠNÇER AraĢ.Gör. Erdem ÜNGÜR AraĢ.Gör. H. Nur GENÇ AraĢ.Gör. Gaye GÜNAYDIN AraĢ.Gör. Mehmet Emre ARSLAN AraĢ.Gör. Muna GÜVENÇ (Yurt dıģında doktora çalıģması için izinli) Mimar Sevil YAZICI Yarı Zamanlı Öğretim Üye Yardımcıları Öğr.Gör.Dr. Ayça ALANGOYA ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 49 / 115

51 Ders Saat Ücretli Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Uğur ERKMAN Prof.Dr. Hülya TURGUT YILDIZ Prof. Dr. Murat ERGĠNÖZ Prof.Rıfat ÇELEBĠ Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU Ders Saat Ücretli Öğretim Üye Yardımcıları Öğr.Gör. Gülden KUT Öğr.Gör. Müfide AKSOY Öğr.Gör. Raife KARATAġ Öğr.Gör. Erkut SEZGĠN Öğr.Gör. Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU Öğr.Gör. Ceren BALKIR ÖVÜNÇ Öğr.Gör. Eymen HOMSĠ Öğr.Gör. Altuğ SARIYAR Öğr.Gör. Emin BALKIġ Öğr.Gör. Ahmet ÖNDER Öğr.Gör. Nuray TOGAY Öğr.Gör. Cem Okan ERÖZÜ İKÜ İçinden Görevlendirilenler Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü nden Görevlendirilenler Prof.Dr. Turgut UZEL Yrd.Doç.Dr. Murat TÜRK Yrd.Doç.Dr. Erdal COġKUN Yrd.Doç.Dr. Altuğ SÖYLEV Öğr. Gör. Dr. Gökhan YAZICI Öğr. Gör. Dr. Emre ÇEÇEN Diğer Fakültelerden Görevlendirilenler Prof.Dr. Zafer ERTÜRK Yrd. Doç. Dr. Emre IġIK Öğr.Gör.Dr. Ġnci ÇAĞLAYAN Öğr.Gör. Mehmet AKSU Okt. Özay ġeker Okt. Muharrem KOZ Öğr.Gör. Rekin ERTEM Yrd. Doç. Dr. Emre IġIK Okt. Gülizar GÜLOL ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 50 / 115

52 TAM ZAMANLI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Statüsü Dersin Kredisi Dersin Teori saati Uygulama saati Toplam saati MĠMARLIK BÖLÜMÜ Tablo GÜZ DERS YÜKLERĠ Öğretim Üyesi Dersin verildiği Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı Prof. Dr. Mehmet ġ. KÜÇÜKDOĞU Mimarlık ARC 525 A Fiziksel Çevre Kontrolü II ARC 724 Yapım Tasarımı ARC 813 Diploma Projesi F.B.E. FAY 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması FMĠM 490 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması Toplam Prof. Dr. Mehmet ġener KÜÇÜKDOĞU Prof.Dr.Koray GÖKAN Mimarlık ARC 037 Çevre Bilinci F.B.E. FAS 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması FAS 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması FAS 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması FAT 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması Prof.Dr.Sevinç ERTÜRK Prof.Dr.Nur AKIN Mimarlık Toplam Prof.Dr.Koray GÖKAN ARC 113 A Mimari Tasarım I ARC 113 B Mimari Tasarım I ARC 813 Diploma Projesi ARC 065 Ġç Mekan Tasarımı Yüksek Lisans Tez F.B.E. FAT 103 ÇalıĢması Mimarlık Toplam Prof.Dr.Sevinç ERTÜRK ARC 543 A ARC 543 B ARC 079 ARC 086 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Bilgisi Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Bilgisi Osmanlı Geleneksel Konut Mimarisi Türkiye de ve Dünyada Tarihi Çevre Koruma F.B.E. FAR 007 Koruma Projesi I FAR 013 Koruma Kuramı Toplam Prof.Dr.Nur AKIN Doç.Dr.Esra FĠDANOĞLU Mimarlık ARC 713 Mimari Tasarım VII ARC 164 A Temel Tasarım ARC 164 B Temel Tasarım ARC 067 Mimarlıkta Mekansal Okuma Toplam Yrd.Doç.Dr.Esra FĠDANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Mimarlık ARC 525 B Fiziksel Çevre Kontrolü II ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 51 / 115

53 Statüsü Dersin Kredisi Dersin Teori saati Uygulama saati Toplam saati MĠMARLIK BÖLÜMÜ Öğretim Üyesi Dersin verildiği Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı ARC 324 Yapı Bilgisi II ARC 771 A Yapım Yönetimi ARC 771 B Yapım Yönetimi Ġç Mimarlık I.M.C 304 Yapı ve Tesisat F.B.E. FAM 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması FAM 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması FAM 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması Toplam Yrd.Doç.Dr.Esra BOSTANCIOĞLU Yrd.Doç.Dr.Esin KASAPOĞLU Mimarlık ARC 324 Yapı Bilgisi II ARC 163 B Anlatım Teknikleri Ġç Mimarlık Akustik Seçmeli Yrd.Doç.Dr.Emel D. BĠRER F.B.E. FAY 010 Mimarlık FAY 103 FAM 103 ĠnĢaat Sektöründe Örgütlenme Sorunları Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması FAM 012 Proje II Toplam Yrd.Doç.Dr.Esin KASAPOĞLU ARC 113 A Mimari Tasarım I ARC 113 B Mimari Tasarım I ARC 050 Mimaride Psikoloji ARC 365 B Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri II Toplam Yrd.Doç.Dr. Emel D. BĠRER Yrd.Doç.Dr.Hakkı YIRTICI Mimarlık ARC 513 Mimari Tasarım V Yrd.Doç.Dr.Evren Burak ENGĠNÖZ ARC 813 Diploma Projesi ARC 069 Sinema, Modernlik ve Mimarlık I F.B.E. FAT 101 Dönem Projesi Yüksek Lisans Tez FAT 103 ÇalıĢması Mimarlık Toplam Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI ARC 313 A Mimari Tasarım III ARC 313 A Mimari Tasarım III ARC 814 Diploma Projesi ARC 068 Afet ve Konut Tasarımı ARC 365 A Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri II ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 52 / 115

54 YARI Z. ÖĞR. ÜYE YARD. TAM ZAMANLI ÖĞRETĠM ÜYE YARDIMCILARI Statüsü Dersin Kredisi Dersin Teori saati Uygulama saati Toplam saati MĠMARLIK BÖLÜMÜ Öğretim Üyesi Dersin verildiği Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN Mimarlık ARC 068 Disaster and House Design Toplam Yrd.Doç.Dr.Evren B. ENGĠNÖZ ARC 342 A Mimarlık Tarihi II ARC 342 B Mimarlık Tarihi II ARC 542 A Mimarlık Tarihi IV ARC 542 B Mimarlık Tarihi IV ARC yy Mimarlığı ARC 063 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi ARC 813 Diploma Projesi F.B.E. FAR 007 Koruma Projesi I Mimarlık FAR 003 Osmanlı Mimarlığı FAR 015 Restorasyon ve Koruma Çağ. Araç. Bilg. Uyg FAR 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması Toplam Yrd.Doç.Dr.Ege ULUCA TÜMER ARC 313 A Mimari Tasarım III ARC 313 B Mimari Tasarım III ARC 163 A Anlatım Teknikleri ARC 324 Yapı Bilgisi II Toplam Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN Öğr.Gör.Leon MĠTRANĠ Mimarlık ARC 027 Güncel Yapı Teknolojileri Ġç Mimarlık I.M.Ç 701 Ġç Mimari Tasarım V Öğr.Gör.Elif B. M. BĠLGĠ Mimarlık I.M.Ç 701 Ġç Mimari Tasarım V Toplam Öğr.Gör. Leon MĠTRANĠ ARC 365 C Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri II ARC 553 A Çevre ve Tasarım II ARC 553 B Çevre ve Tasarım II ARC 552 Çevre ve Tasarım I Toplam Öğr.Gör.Elif B. MIHCIOĞLU Öğr.Gör. Alev OSKAY Seç. Kült. UN 008 Seramik Öğr.Gör.Dr.Ayça ALANGOYA Mimarlık Toplam Öğr.Gör.Alev OSKAY ARC 164 A Temel Tasarım ARC 164 B Temel Tasarım Toplam Öğr.Gör.Dr.Ayça ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 53 / 115

55 FAKÜLTE ĠÇĠNDEN GÖREVLENDĠRĠLEN ÖĞRETĠM ÜYELERĠ DERS SAAT ÜCRETLĠ ÖĞRETĠM ÜYE YARDIMCILARI DERS SAAT ÜCRETLĠ ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Statüsü Dersin Kredisi Dersin Teori saati Uygulama saati Toplam saati MĠMARLIK BÖLÜMÜ Öğretim Üyesi Dersin verildiği Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı ALANGOYA Prof.Dr.Uğur ERKMAN Mimarlık ARC 713 Mimari Tasarım VII Toplam Prof.Dr.Uğur ERMAN Prof.Dr.Hülya TURGUT YILDIZ Mimarlık ARC 713 Mimari Tasarım VII Toplam Prof.Dr.Hülya TURGUT YILDIZ Dünya Kentleri ve Prof.Dr. Murat ERGĠNÖZ Mimarlık ARC 089 Mimarlık ARC 090 Günümüz Mimarisi ve Ünlü Mimarlar Toplam Prof. Dr. Murat ERGĠNÖZ Öğr. Gör. Raife KARATAġ Mimarlık ARC 088 Proje Yönetim Döngüsü Toplam Öğr. Gör. Raife KARATAġ Öğr. Gör. Emin BALKIġ ARC 513 Mimari Tasarım V Öğr. Gör. Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU Öğr. Gör.Ceren B. ÖVÜNÇ Mimarlık Mimarlık Toplam Öğr. Gör. Emin BALKIġ ARC 113 A Mimari Tasarım I ARC 113 B Mimari Tasarım I Toplam Öğr. Gör. Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU ARC 313 A Mimari Tasarım III ARC 313 B Mimari Tasarım III Toplam Öğr.Gör. Ceren ÖVÜNÇ Öğr. Gör. Nuray TOGAY ARC 513 Mimari Tasarım V Toplam Öğr. Gör. Nuray TOGAY Öğr. Gör.Ahmet ÖNDER Mimarlık ARC 313 Mimari Tasarım V Toplam Öğr.Gör. Ahmet ÖNDER Öğr.Gör. Erkut SEZGĠN Mimarlık UN 104 Felsefe UN 011 Bilim Felsefesi Toplam Öğr.Gör. Erkut SEZGĠN Prof.Dr.Turgut UZEL Mimarlık ARC 333 Ölçme Teknikleri Toplam Prof.Dr.Turgut UZEL Yrd.Doç.Dr. Murat TÜRK Mimarlık ARC 536 Betonarme F.B.E. FAR 018 Yrd.Doç.Dr. Erdal COġKUN Mimarlık ARC 003 Geleneksel Strüktürel Sistemler ve Sorunları Toplam Yrd.Doç.Dr.Murat TÜRK Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı F.B.E. FAM 001 Ġleri TaĢıyıcı Sistemler Yrd.Doç.Dr. Erdal COġKUN Yrd.Doç.Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV Mimarlık ARC 334 Mukavemet Toplam Yrd.Doç.Dr.Altuğ SÖYLEV ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 54 / 115

56 2009/2010 Güz Yarı Yılı nda öğretim elemanlarımızın ders yükleri Tablo 8 de, Bahar Yarı Yılı ders yükleri, Tablo 9 da görülmektedir. Ders yükleri gösterilirken, ARC813 Diploma Projesi 6 saat olarak görülmektedir. Ancak, Diploma Projesi nde öğrenciler, kendi baģlarına çalıģmaya yöneltilmekte, yıl içinde sadece 3 ya da 4 kere tam gün olarak gerçekleģtirilen ara jürilerde öğrencinin geliģtirdiği tasarıma jüri üyeleri tarafından eleģtiri getirilmektedir. Bu nedenle, ders yüklerini etkileyen bu ders, aslında öğretim üyesine 3 ya da 4 haftada bir kere 6 saatlik bir yük getirmektedir. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 55 / 115

57 TAM ZAMANLI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Statüsü Dersin Kredisi Dersin saati Uygulama saati Toplam saati MĠMARLIK BÖLÜMÜ Tablo /2010 BAHAR - DERS YÜKLERĠ Öğretim Üyesi Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı Prof.Dr. Mehmet ġ.küçükdoğu Mimarlık ARC 425 Prof.Dr.Sevinç ERTÜRK Prof.Dr.Nur AKIN Doç.Dr.Esra FĠDANOĞLU Fiziksel Çevre Kontrolü I ARC 613 Mimari Tasarım VI ARC 813 Diploma Projesi Yüksek Lisans Tez F.B.E. FAY 103 ÇalıĢması Mimarlık FAM 101 Dönem Projesi FAM 101 Dönem Projesi FAM 012 Proje II Toplam Prof.Dr.Mehmet KÜÇÜKDOĞU ARC 213 A Mimari Tasarım II ARC 213 B Mimari Tasarım II ARC 813 Diploma Projesi ARC 066 Kültür Konut ve Tasarım F.B.E. FAT 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması Mimarlık Toplam Prof.Dr.Sevinç ERTÜRK ARC 242 A Mimarlık Tarihi I ARC 242 B Mimarlık Tarihi I ARC 643 Rölöve ARC 813 Diploma Projesi Ġstanbul un Koruma ARC 082 Sorunları F.B.E. FAR 008 Koruma Projesi II Yüksek Lisans Tez FAR 103 ÇalıĢması FAR 016 Sit Koruma Örnekleri Toplam Prof.Dr.Nur AKIN Mimarlık ARC 613 Mimari Tasarım VI ARC 813 Diploma Projesi ARC 091 Mimarlık ve Toplum Toplam Doç.Dr.Esra FĠDANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Mimarlık ARC 224 Yapı Bilgisi I ARC 425 Fiziksel Çevre Kontrolü I ARC 671 A Mimarlık Ekonomisi ARC 671 B Mimarlık Ekonomisi ARC 813 Diploma Projesi F.B.E. FAY 013 Yapım Yönetim Teknikleri FAY 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 56 / 115

58 Statüsü Dersin Kredisi Dersin saati Uygulama saati Toplam saati MĠMARLIK BÖLÜMÜ Öğretim Üyesi Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı FAY 103 FAY 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması Toplam Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Yrd.Doç.Dr.Esin KASAPOĞLU Mimarlık ARC 224 Yapı Bilgisi I ARC 222 A Malzeme ARC 222 B Malzeme Yrd.Doç.Dr.Emel DÜZGÜN BĠRER ARC 813 Diploma Projesi ARC 424 Yapı Bilgisi III F.B.E. FAY 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması FAY 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması FAY 103 Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması Toplam Yrd.Doç.Dr.Esin KASAPOĞLU ARC 213 Mimarlık A Mimari Tasarım II ARC 213 B Mimari Tasarım II ARC 057 Ekoloji ve Mimarlık ARC 813 Diploma Projesi Toplam Yrd.Doç.Dr. Emel D.BĠRER Yrd.Doç.Dr.Hakkı YIRTICI Mimarlık ARC 613 Mimari Tasarım VI Yrd.Doç.Dr.Evren Burak ENGĠNÖZ ARC 813 Diploma Projesi ARC 075 ARC 059 F.B.E. FAS 103 Mimarlık Sinema, Modernlik ve Mimarlık II ModernleĢme ve Modernizm Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması FAT 101 Dönem Projesi Toplam Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI ARC 413 A Mimari Tasarım IV ARC 413 B Mimari Tasarım IV Mimarlıkta Sanal ARC 084 Gerçeklik Ġnsan DavranıĢları ve ARC 058 Mimarlık ARC 813 Diploma Projesi ĠnĢaat Müh. CE 481 ġehircilik ve Mimarlık Bilgisi Toplam Yrd.Doç.Dr.Evren Burak ENGĠNÖZ Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Mimarlık ARC 413 Mimari Tasarım IV ARC 442 A Mimarlık Tarihi III ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 57 / 115

59 DERS SAAT ÜCRETLĠ ÖĞRETĠM ÜYELERĠ YARI Z. ÖĞR. ÜYE YARD. TAM ZAMANLI ÖĞRETĠM ÜYE YARDIMCILARI Statüsü Dersin Kredisi Dersin saati Uygulama saati Toplam saati MĠMARLIK BÖLÜMÜ Öğretim Üyesi Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı ARC 442 B Mimarlık Tarihi III ARC 643 Rölöve ARC 813 Diploma Projesi ARC 054 Ġstanbul un Kentsel ve Mimari GeliĢimi F.B.E. FAR 008 Koruma Projesi II FAR 019 FAR 103 Tarihi Yapılarda Malzeme Sorunları Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması Toplam Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN Mimarlık ARC 224 Yapı Bilgisi I ARC 424 Yapı Bilgisi III ARC 813 Diploma Projesi ARC 465 C Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri III F.B.E. FAY 008 Yapı ve Yapım Kusurları Toplam Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN Güncel Yapı Öğr.Gör.Leon MĠTRANĠ Mimarlık ARC 026 Malzemeleri ARC 424 Yapı Bilgisi III Ġç Mimarlık IMÇ 801 Bitirme Projesi IMÇ 701 Ġç Mimari Tasarım Toplam Öğr.Gör. Leon MĠTRANĠ Öğr.Gör.Elif B. MIHÇIOĞLU Mimarlık ARC 413 Mimari Tasarım IV ARC 453 A Çevre ve Tasarım I ARC 453 B Çevre ve Tasarım I ARC 652 Çevre ve Tasarım II Toplam Öğr.Gör.Elif B. MIHCIOĞLU Öğr.Gör. Alev OSKAY Seç. Kült. UN 008 Seramik Öğr.Gör.Dr.Ayça ALANGOYA Mimarlık Toplam Öğr.Gör.Alev OSKAY ARC 413 A Mimari Tasarım IV ARC 413 B Mimari Tasarım IV Toplam Öğr.Gör.Dr.Ayça ALANGOYA Prof.Dr.Uğur ERKMAN Mimarlık ARC 613 Mimari Tasarım VI Toplam Prof.Dr.Uğur ERMAN Yapılarda Yangın Prof.Rıfat ÇELEBĠ Mimarlık ARC 025 Koruma ARC 029 Yapıda Suya KarĢı Korunma Ġlkeleri ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 58 / 115

60 FAKÜLTE ĠÇĠNDEN GÖREVLENDĠRĠLEN ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Statüsü Dersin Kredisi Dersin saati Uygulama saati Toplam saati MĠMARLIK BÖLÜMÜ Öğretim Üyesi Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı Toplam Prof.Rıfat ÇELEBĠ Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU Öğr.Gör.BURCU KÜTÜKÇÜOĞLU Mimarlık Mimarlık ARC 465 A Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri III ARC 465 B Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri III Toplam Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU ARC 113 A Mimari Tasarım II ARC 113 B Mimari Tasarım II Toplam Öğr.Gör.BURCU KÜTÜKÇÜOĞLU Öğr.Gör.Nuray TOGAY Mimarlık ARC 613 Mimari Tasarım VI Toplam Öğr.Gör.Nuray TOGAY Öğr.Gör.Cem Okan ERÖZÜ Mimarlık ARC 613 Mimari Tasarım VI Toplam Öğr.Gör.Cem Okan ERÖZÜ Öğr.Gör. Gülden KUT Mimarlık UN 030 A Serbest Resim UN 030 B Serbest Resim Toplam Öğr.Gör. Gülden KUT Öğr.Gör.Müfide AKSOY Mimarlık UN 031 Heykel Öğr. Gör.Raife KARATAġ Öğr. Gör. Dr. Altuğ Sarıyar Mimarlık Mimarlık UN 034 Biçimin Serüveni Toplam Öğr.Gör. Müfide AKSOY ARC 871 A ĠĢ ve Ġmar Hukuku ARC 871 B ĠĢ ve Ġmar Hukuku Toplam Öğr.Gör. Raife KARATAġ ARC 265 A Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri I ARC 265 B Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri I Toplam Öğr. Gör. Dr. Altuğ Sarıyar Öğr. Gör. Erkut Sezgin Mimarlık UN 011 Bilim Felsefesi Öğr. Gör. Eymen Homsi Mimarlık ARC 056 Toplam Öğr. Gör. Erkut Sezgin ARC 083 Mimarlıkta Tasarım Konsepti AraĢtırması The Organization of Space Toplam Öğr. Gör. Eymen Homsi Prof.Dr.Turgut UZEL Mimarlık ARC 002 Proje Yönetimi Toplam Prof.Dr.Turgut UZEL Yrd.Doç.Dr. Erdal COġKUN Mimarlık ARC 436 Yapı Statiği Öğr.Gör. Gökhan YAZICI Mimarlık ARC 061 TaĢıyıcı Sistemler Yrd.Doç.Dr. Erdal COġKUN ARC 235 A Mekanik ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 59 / 115

61 Statüsü Dersin Kredisi Dersin saati Uygulama saati Toplam saati MĠMARLIK BÖLÜMÜ Öğretim Üyesi Bölümü Dersin Kodu Dersin Adı Öğr.Gör. Dr. Emre ÇEÇEN Mimarlık Toplam Öğr.Gör. Gökhan YAZICI ARC 235 B Mekanik Toplam Öğr.Gör. Dr. Emre ÇEÇEN ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 60 / 115

62 Tablo /2009 Güz Yarı Yılı Öğretim Elemanı / Öğrenci Oranları Ders Kodu Ders Adı Görevli Adı ARC003 Ders Yürütü c. Sayısı Öğren ci Sayısı Ders Y. / Öğren ci DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Yrd.Doç.Dr. Erdal ÇOġKUN ,06 ARC027 GÜNCEL YAPI TEKNOLOJĠSĠ Öğr.Gör. Leon MĠTRANĠ ,04 ARC037 ÇEVRE BĠLĠNCĠ Prof.Dr. Rıfat Koray GÖKAN 1 8 0,13 ARC Y.Y. MĠMARLIĞI Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER ,09 ARC050 MĠMARĠDE PSĠKOLOJĠ Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĠRER ,03 ARC063 CUMHURĠYET DÖNEMĠ TÜRK MĠMARĠSĠ Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER ,07 ARC065 ĠÇ MEKAN TASARIMI Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK ,07 ARC067 MĠMARLIKTA MEKANSAL OKUMA Doç.Dr. Esra FĠDANOĞLU 1 2 0,50 ARC068 AFET VE KONUT TASARIMI Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ ,06 ARC069 SĠNEMA, MODERNLĠK VE MĠMARLIK I Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI ,02 ARC079 OSMANLI GELENEKSEL KONUT MĠMARĠSĠ Prof.Dr. Nur AKIN ,05 ARC086 TüRKĠYE'DE VE DÜNYADA TARĠHĠ ÇEVRE KORUMA Prof.Dr. Nur AKIN ,05 ARC088 PROJE YÖNETĠM DÖNGÜSÜ Öğr.Gör. Raife KARATAġ ,10 ARC089 DÜNYA KENTLERĠ VE MĠMARLIK Prof. Dr. Murat ERGĠNÖZ ,04 GÜNÜMÜZ MĠMARĠSĠ VE ÜNLÜ ARC090 MĠMARLAR Prof. Dr. Murat ERGĠNÖZ ,03 ARC113A ARC113B ARC163A ARC163B ARC164A ARC164B ARC313A ARC313B ARC324 MĠMARĠ TASARIM I MĠMARĠ TASARIM I ANLATIM TEKNĠKLERĠ ANLATIM TEKNĠKLERĠ TEMEL TASARIM TEMEL TASARIM MĠMARĠ TASARIM III MĠMARĠ TASARIM III YAPI BĠLGĠSĠ II Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĠRER Öğr.Gör. Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĠRER Öğr.Gör. Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN Doç.Dr. Esra FĠDANOĞLU Öğr.Gör.Dr. Ayça ALANGOYA Doç.Dr. Esra FĠDANOĞLU Öğr.Gör.Dr. Ayça ALANGOYA Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN Öğr. Gör. Ceren BALKIR ÖVÜNC Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN Öğr. Gör. Ceren BALKIR ÖVÜNC Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Uyg. D. AraĢ.G ör. Sayısı Öğ. Elema nı / Öğren ci ,07 2 0, ,07 2 0, ,04 4 0, ,04 4 0, ,04 2 0, ,04 2 0, ,06 1 0, ,06 1 0, ,03 4 0,07 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 61 / 115

63 Ders Kodu Ders Adı Görevli Adı Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN Ders Yürütü c. Sayısı Öğren ci Sayısı MĠMARLIK BÖLÜMÜ Ders Y. / Öğren ci ARC333 ÖLÇME TEKNĠKLERĠ Prof.Dr. Turgut UZEL ,01 ARC334 MUKAVEMET Yrd.Doç.Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV ,01 ARC342A MĠMARLIK TARĠHĠ II Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER ,02 ARC342B MĠMARLIK TARĠHĠ II Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER ,02 ARC365A BĠLGĠSAYAR ORT. SUNUM TEK. II Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ ,03 ARC365B BĠLGĠSAYAR ORT. SUNUM TEK. II Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĠRER ,03 ARC365C BĠLGĠSAYAR ORT. SUNUM TEK. II Öğr. Gör. Elif MIHÇIOĞLU BĠLGĠ ,03 ARC513 ARC525 MĠMARĠ TASARIM V FĠZĠKSEL ÇEVRE KONTROLÜ II Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI Öğr. Gör. Emin BALKIġ Öğr. Gör. Ahmet ÖNDER Öğr. Gör. Nuray TOGAY Prof.Dr. Mehmet ġener KÜÇÜKDOĞU Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Uyg. D. AraĢ.G ör. Sayısı Öğ. Elema nı / Öğren ci ,06 2 0, ,02 1 0,03 ARC536 BETONARME Yrd.Doç.Dr. Murat TÜRK ,01 ARC542A MĠMARLIK TARĠHĠ IV Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER ,03 ARC542B MĠMARLIK TARĠHĠ IV Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER ,03 ARC543A TARĠHĠ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON BĠL. Prof.Dr. Nur AKIN ,02 ARC543B TARĠHĠ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON BĠL. Prof.Dr. Nur AKIN ,03 ARC553A ÇEVRE VE TASARIM II Öğr. Gör. Elif MIHÇIOĞLU BĠLGĠ ,02 ARC553B ÇEVRE VE TASARIM II Öğr. Gör. Elif MIHÇIOĞLU BĠLGĠ ,03 ARC713 ARC724 ARC771A ARC771B ARC814 ARC068EN G MĠMARĠ TASARIM VII YAPIM TASARIMI YAPIM YÖNETĠMĠ YAPIM YÖNETĠMĠ DĠPLOMA PROJESĠ AFET VE KONUT TASARIMI Prof.Dr. Uğur ERKMAN Prof.Dr. Hülya TURGUT YILDIZ Doç.Dr. Esra FĠDANOĞLU ,07 2 0,11 Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI Prof.Dr. Mehmet ġener 1 2 KÜÇÜKDOĞU 0,50 Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU ,04 Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU ,03 Prof.Dr. Mehmet ġener KÜÇÜKDOĞU Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI 5 8 0,63 1 0,75 Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ ,09 MAT103A MATEMATĠK Yrd.Doç.Dr.Emre IġIK ,02 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 62 / 115

64 Ders Kodu Ders Adı Görevli Adı Ders Yürütü c. Sayısı Öğren ci Sayısı Ders Y. / Öğren ci MAT103B MATEMATĠK Yrd.Doç.Dr.Emre IġIK ,02 UN008MĠM SERAMĠK Öğr.Gör. Alev OSKAY 1 8 0,13 UN103MĠM A YABANCI DĠL I Okutman Özay ġeker ,05 UN103MĠM B YABANCI DĠL I Okutman Mehmet AKSU ,03 UN103MĠM C1 YABANCI DĠL I Okutman Muharrem KOZ ,04 UN103MĠM C2 YABANCI DĠL I Okutman Muharrem KOZ ,04 UN104A FELSEFE Öğr.Gör. Erkut SEZGĠN ,02 UN104B FELSEFE Öğr.Gör. Erkut SEZGĠN ,02 Uyg. D. AraĢ.G ör. Sayısı Öğ. Elema nı / Öğren ci ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 63 / 115

65 Tablo /2010 Bahar Yarı Yılı Öğretim Elemanı / Öğrenci Oranları Ders Kodu ARC 002 ARC 025 ARC 026 ARC 029 ARC 054 ARC 056 ARC 057 ARC 058 ARC 059 ARC 061 ARC 066 ARC 075 ARC 082 ARC 083 ENG ARC 084 ARC 091 ARC 213 A ARC 213 B ARC 222 A ARC 222 B ARC 224 ARC 235 A ARC 235 B ARC 242 A ARC 242 B Ders Adı Görevli Adı Ders Yürütücü sü Sayısı Öğrenci Sayısı PROJE YÖNETĠMĠ Prof.Dr. Turgut UZEL 1 7 YAPILARDA YANGIN KORUMA Prof.Dr. Rıfat ÇELEBĠ 1 40 GÜNCEL YAPI MALZEMELERĠ Öğr.Gör. Leon MĠTRANĠ 1 23 YAPILARDA SUYA KARġI KORUNUM ĠLKELERĠ ĠSTANBUL'UN KENTSEL VE MĠMARĠ GELĠġĠMĠ MĠMARLIKTA TASARIM KONSEPTĠ ARAġTIRMASI EKOLOJĠ VE MĠMARLIK ĠNSAN DAVRANIġLARI VE MĠMARLIK MODERNLEġME VE MODERNĠZM Prof.Dr. Rıfat ÇELEBĠ 1 12 Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER 1 13 Öğr.Gör. Eymen HOMSĠ 1 18 Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĠRER Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI 1 24 TAġIYICI SĠSTEMLER Yrd.Doç.Dr. Erdal ÇOġKUN 1 37 KÜLTÜR,KONUT VE TASARIM SĠNEMA,MODERNLĠK VE MĠMARLIK II ĠSTANBUL'UN KORUMA SORUNLARI Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK 1 13 Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI 1 55 Prof.Dr. Nur AKIN 1 33 MEKAN ORGANĠZASYONU Öğr.Gör. Eymen HOMSĠ 1 7 MĠMARLIKTA SANAL GERÇEKLĠK Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ 1 10 MĠMARLIK VE TOPLUM Doç.Dr. Esra FĠDANOĞLU 1 3 MĠMARĠ TASARIM II MĠMARĠ TASARIM II Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĠRER Öğr.Gör. Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĠRER Öğr.Gör. Burcu KÜTÜKÇÜOĞLU MALZEME Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU 1 64 MALZEME Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU 1 66 YAPI BĠLGĠSĠ I Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN MEKANĠK Öğr.Gör. Gökhan YAZICI 1 61 MEKANĠK Öğr.Gör.Dr Emre ÇEÇEN 1 63 MĠMARLIK TARĠHĠ I Prof.Dr. Nur AKIN 1 51 MĠMARLIK TARĠHĠ I Prof.Dr. Nur AKIN 1 49 Ders Yür. / Öğrenci Oranı 0,14 0,03 0,04 0,08 0,08 0,06 0,07 0,04 0,04 0,03 0,08 0,02 0,03 0,14 0,10 0,33 Uyg. Dersi ArĢ.Gör Sayısı Öğ. Elemanı / Öğrenci Oranı ,06 2 3, ,06 2 3,04 0,02 0, ,03 4 3,04 0,02 0,02 0,02 0,02 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 64 / 115

66 Ders Kodu ARC 265 A ARC 265 B ARC 413 A ARC 413 B ARC 424 ARC 425 ARC 436 ARC 442 A ARC 442 B ARC 453 A ARC 453 B ARC 465 A ARC 465 B ARC 465 C ARC 613 ARC 643 ARC 671 A ARC 671 B ARC 813 A Ders Adı BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA SUNUM TEK. I BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA SUNUM TEK. I MĠMARĠ TASARIM IV MĠMARĠ TASARIM IV YAPI BĠLGĠSĠ III FĠZĠKSEL ÇEVRE KONTROLÜ I Görevli Adı Ders Yürütücü sü Sayısı Öğrenci Sayısı Öğr.Gör.Dr Altuğ SARIYAR 1 58 Öğr.Gör.Dr Altuğ SARIYAR 1 58 Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Öğr.Gör.Dr. Ayça ALANGOYA Öğr.Gör. Elif MIHÇIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Öğr.Gör.Dr. Ayça ALANGOYA Öğr.Gör. Elif MIHÇIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN Öğr.Gör. Leon MĠTRANĠ Prof.Dr. Mehmet ġener KÜÇÜKDOĞU Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU YAPI STATĠĞĠ Yrd.Doç.Dr. Erdal ÇOġKUN 1 99 MĠMARLIK TARĠHĠ III MĠMARLIK TARĠHĠ III ÇEVRE VE TASARIM I ÇEVRE VE TASARIM I BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA SUNUM TEK. III BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA SUNUM TEK. III BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA SUNUM TEK. III MĠMARĠ TASARIM VI RÖLÖVE MĠMARLIK EKONOMĠSĠ MĠMARLIK EKONOMĠSĠ DĠPLOMA PROJESĠ Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Öğr.Gör. Elif MIHÇIOĞLU BĠLGĠ Öğr.Gör. Elif MIHÇIOĞLU BĠLGĠ Ders Yür. / Öğrenci Oranı 0,02 0,02 Uyg. Dersi ArĢ.Gör Sayısı Öğ. Elemanı / Öğrenci Oranı ,09 2 4, ,10 2 4, ,04 4 0, ,02 3 0, Prof.Dr. Salih OFLUOĞLU 1 30 Prof.Dr. Salih OFLUOĞLU 1 54 Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN 1 39 Prof.Dr. Mehmet ġener KÜÇÜKDOĞU Prof.Dr. Uğur ERKMAN Doç.Dr. Esra FĠDANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI Öğr.Gör. Nuray TOGAY Öğr.Gör. Cem ERÖZÜ Prof.Dr. Nur AKIN Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Prof.Dr. Mehmet ġener KÜÇÜKDOĞU Prof.Dr. Zafer ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0, ,06 5 0, ,02 2 0, ,03 0, ,06 1 0,11 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 65 / 115

67 Ders Kodu ARC 813 B ARC 871 A ARC 871 B UN 008MĠ M UN 030MĠ M A UN 030MĠ M B UN 031MĠ M UN 034MĠ M UN 201MĠ M-A UN 201MĠ M-B UN 202MĠ M-A UN 202MĠ M-B UN 202MĠ M-C UN 203MĠ M-A UN 203MĠ M-B UN 203MĠ M-C UN 203MĠ M-D Ders Adı DĠPLOMA PROJESĠ Görevli Adı Yrd.Doç.Dr. Emel DÜZGÜN BĠRER Yrd.Doç.Dr. Hakkı YIRTICI Yrd.Doç.Dr. Ege ULUCA TÜMER Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK Prof.Dr. Nur AKIN Doç.Dr. Esra FĠDANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Evren Burak ENGĠNÖZ Yrd.Doç.Dr. Gamze ALPTEKĠN Ders Yürütücü sü Sayısı Öğrenci Sayısı Ġġ VE ĠMAR HUKUKU Öğr.Gör. Raife KARATAġ 1 29 Ġġ VE ĠMAR HUKUKU Öğr.Gör. Raife KARATAġ 1 34 SERAMĠK Öğr.Gör. Alev OSKAY 1 6 SERBEST RESĠM Öğr.Gör. Gülden KUT 1 31 SERBEST RESĠM Öğr.Gör. Gülden KUT 1 28 HEYKEL Öğr.Gör. Müfide AKSOY 1 23 BĠÇĠMĠN SERÜVENĠ Öğr.Gör. Müfide AKSOY 1 21 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ II ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ II Yrd.Doç.Dr. Ġnci ÇAĞLAYAN 1 56 Yrd.Doç.Dr. Ġnci ÇAĞLAYAN 1 41 TÜRKÇE II Öğr.Gör. Rekin ERTEM 1 48 TÜRKÇE II Öğr.Gör. Gülizar GÜLOL 1 25 TÜRKÇE II Öğr.Gör. Gülizar GÜLOL 1 44 YABANCI DĠL II Okutman Özay ġeker 1 26 YABANCI DĠL II Okutman Mehmet AKSU 1 27 YABANCI DĠL II Okutman Muharrem KOZ 1 25 YABANCI DĠL II Okutman Muharrem KOZ 1 23 Ders Yür. / Öğrenci Oranı Uyg. Dersi ArĢ.Gör Sayısı Öğ. Elemanı / Öğrenci Oranı ,04 1 0,07 0,03 0,03 0,17 0,03 0,04 0,04 0,05 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 66 / 115

68 2009/2010 Güz Yarı Yılı nda açılan derslerdeki Öğretim Elemanı/Öğrenci oranları Tablo 10 da, Bahar Yarı Yılı Öğretim Elemanı/Öğrenci oranları Tablo 11 de görülmektedir. Öğrencilerin derslere ve öğretim elemanlarına iliģkin değerlendirmelerinin alınabilmesi için alt baģlığında açıklanan anket uygualama ve değerlendirme çalıģmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin bir dersle ilgili değerlendirmesini göstermek amacıyla, anket değerlendirme dosyalarına ait bir örnek Ek.05 de verilmektedir Ġdari Yapı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Ġdari Yapılanması ġekil 17. ĠKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Organizasyon ġeması Bölümümüz, Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ne bağlı beģ bölümden biridir. Fakültemizde, bölümümüz haricinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve ĠnĢaat Mühendisliği bölümleri yer almaktadır. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Temmuz 2009 dan beri Dekanımız Prof.Dr. Tülin AKTĠN in yönetiminde, Dekan Yardımcısı ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 Sayfa 67 / 115

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi 258 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi Ethem Tarhan 1 Özet Günümüzde öğretim üyeleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde branģ dersleri olmayan ĠĢletme Yönetimi, Ekonomi, Pazarlama

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 13/02/2014 tarih ve 2014/06 sayılı toplantısında kabul edilerek, 17.02.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Mütevelli Heyeti yazısı ile onaylanmıştır.)

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2009 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010 2009 2013 Dönemi Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı 15 Haziran 2010 Bu Sunuda 1. Neden stratejik planlama 2. Stratejik planlamanın amacı 3. Bugüne kadar yapılanlar 4. Stratejik planın nasıl uygulandığı

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNİVERSİTEMİZ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNCE 00-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI PROGRAMLARA SINAVLA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ALES Puan Türü(*) KoĢullar

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen

MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen Aşama Esra FİDANOĞLU İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Bu sunuş, MOBBİG Veritabanı Komisyonu ile birleşen Kurultay Veritabanı Çalışma Gurubunun,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU EYLÜL 2008 Đçindekiler 1 Programla Đlgili Genel Bilgi... 6 1.1 Kurumun Tarihi Ve Kurumla Đlgili Kısa

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN PLANLANMASI PROSEDÜRÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN PLANLANMASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ eğitim öğretim hizmetlerinin belirlenmesi ve planlanmasıdır. 2. KAPSAM Bu prosedür,

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler (12.12.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı Senato Kararı) (17.12.2012 Tarih ve 2012 /25 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararı) Amaç MADDE 1 1.

Detaylı

MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM

MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI HAREKETLİLİK SAYILARI AKREDİTASYON FİZİKİ

Detaylı

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI

Toplantı No: 1 Tarih: SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Toplantı No: 1 Tarih: 12.10.2016 SEKTÖR UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ TAKĠP KOMĠSYON KARARI Komisyonumuz 10.10.2016 tarihinde saat 11:00-12:30 arasında, 11.10.2016 tarihinde saat 13:00-14:00 arasında ve 17:00-18:00

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28556 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

1 Programla İlgili Genel Bilgi Kurumun Tarihi Ve Kurumla İlgili Kısa Açıklama Kurumun Misyonu Programın Tarihi...

1 Programla İlgili Genel Bilgi Kurumun Tarihi Ve Kurumla İlgili Kısa Açıklama Kurumun Misyonu Programın Tarihi... İçindekiler 1 Programla İlgili Genel Bilgi... 7 1.1 Kurumun Tarihi Ve Kurumla İlgili Kısa Açıklama... 7 1.2 Kurumun Misyonu... 8 1.3 Programın Tarihi... 8 1.4 Programın Misyonu... 9 1.5 Programın Özdeğerlendirmesi...

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu usul ve esaslar ın amacı; Bingöl Üniversitesi Kalite Komisyonu nun amaçlarına,

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 18.12.2013 KONULAR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE SANAYİ KOOR. BÖLÜMLER EĞİTİM KURULU PROTOKOL MÜHENDİS ADAYI ÖĞRENCİ YÖNETMELİK

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI

BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI Fahri YAVUZ 4 Mart 2010 Çarşamba, Dış İlişkiler Ofisi Gündem Tanışma Bologna Süreci ve Atatürk Üniversitesi BEK ve Görevleri Önümüzdeki çalışma planının

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesi

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci 1. Stratejik Analiz 1.1. Tarihçe İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından toplumsal sorunlara ve önceliklere duyarlı, aklı ve bilimselliği yaşam tarzı haline

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı