KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2014

2 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...24 D. Diğer Hususlar... II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Amaç ve Hedefler...24 B. Temel Politikalar ve Öncelikler C. Diğer Hususlar.... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.... B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar.. 2

3 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi üniversite misyonuna paralel olarak; evrensel düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve akademik faaliyetlerini sürdürerek tüm insanlığa sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanda hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı ve yapıcı mühendisler yetiştirmeyi amaç edinmiştir Vizyon Fakültemizin 13(onüç) bölümünde MÜDEK kapsamında Akreditasyon sağlamak üzere yaptığımız başvurumuz kabul görüp Eğitim-Öğretim döneminde değerlendirme kapsamına alınmıştır. Fakültemizi bu süreç sonunda Ulusal-Uluslararası ölçütlerde Akredite yapmak için; vizyonumuz, yetkin akademik kadrosu ile nitelikli eğitim-öğretim hizmeti veren, üreteceği bilgi ve teknolojiyle kendi kaynaklarını yaratabilen, sanayi ile işbirliği yanında, bölge sorunlarına çözüm bulabilme açısından Türkiye de öncü; analitik düşüncesini yaratıcılığıyla bütünleştiren ve mesleki alanda donanımlı Mühendisler yetiştirerek kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören, mensubu olmaktan gurur duyulan bir Fakülte olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununda Fakülte; Yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanılabilen bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmaktadır. Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) Çağdaş uygarlık seviyesine yakışır akademik bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve ülkemin kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve yükseköğretim seviyesinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, b) Milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulunca plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda benimsenen insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözlü, yazılı ve diğer araçlarla yaymak, c) Örgün, yaygın, sürekli, açık ve uzaktan eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme, tarımda modernleşme, bilgi toplumu olma yolunda eğitilmesini sağlamak, d) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını 4

5 toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, e) Yöresindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Fakültemizde Engelli Ögrencilerin eğitim görebilmeleri için Dogu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) nın desteklediği Engelli Ögrencilerin Erişiminin Saglanması Projesi kapsamında Fakültemizin A ve B taraflarına engelli asansörleri, ara katlar için engelli rampaları ile her kata 1 adet engelli tuvaleti ile fakültenin tüm koridorları ile dış çevreyi görütüleyen kamera sistemleri kuruldu. Fakültemize 2014 yılından itibaren engelli ögrenci alınması için Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına bildirilmiş olup, 2014 yılından itibaren Fakültemizde engelli ögrencilerin öğrenim görebilmelerine olanak sağlanmıştır. Fakültemiz onüç (13) bölüm ile Umuttepe yerleşkesinde A ve B-Blok olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmuştur. A ve B kısımları 2 bağlantı bloğu ile birbirine bağlanmıştır. I. bağlantı Bloğu Dekanlık, II. bağlantı bloğu ise Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünde bulunmaktadır. Fakültemizin onüç (13) bölümünün onbir (11) inde ikinci öğretim programı uygulanmaktadır. Ayrıca Fakültemizin 5 Bölümünde %30 ingilizce eğitimide yapılmaktadır. Fakültemiz A Blok ( m2 lik kapalı kullanım alanı ), B Blok ( ,02 m2 kapalı kullanım alanına ), ve he iki bina ortasında tünel geçit olarak yapılan Dekanlık binası olmak üzere tüm akademik ve idari birimleri ile birlikte toplam ,02 m2 lik bir alanda Umuttepe Yerleşkesinde eğitim- öğretime devam etmektedir. A-Blokta 55 adet ince işlemci, B-Blokta bodrum katta 30 adet ince işlemci bilgisayar ve B-Blokta 2 adet bilgisayar laboratuarında toplam 110 adet bilgisayarla öğrencilerin kullanımına açık olup, tüm bilgisayar dersleri bu laboratuarda yapılmaktadır. Ayrıca Fakültemizde 220 kişi kapasiteli bir konferans salonu mevcut olup tüm bölümlerimiz ve Rektörlüğümüzün sıklıkla konferans, seminer, sunum vb. ile öğrenci kulüplerinin sürekli kullandıkları ve her türlü etkinliğin yapıldığı bir alandır. Fakültemiz Bölümleri ve Laboratuarlarında her eğitim öğretim döneminde Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Fakültemize ayrılan öğrenci kontejanları dahilinde yarı zamanlı öğrenci kapsamında, öğrencilerimiz burslu olarak çalışmaktadır. Fakültemiz ayrıca alt yapısında ciddi bir tadilat yapmak sureti ile engelli öğrencilerin rahatlıkla erişebildiği bir hale getirilmiştir. Ülkemizde mühendislik eğitimi görmek isteyen engelli arkadaşlar için tercihlerinde önemli bir alternatif ortaya konulmuştur. 5

6 1.1- Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam 0-50 Kişilik Dersliklerin payı (%) Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam Sosyal Alanlar Kapasitesi Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Toplam

7 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Çalışma Odası , Toplam , İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Çalışma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 1 Adet Ambar Alanı: 30 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 2 Adet Arşiv Alanı: 50 m 2 7

8 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet Makineler ve Aletler Grubu Adet Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Adet İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Atölye Makineleri ve Aletleri Adet İş Makineleri ve Aletleri Adet Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Posta Makineleri Adet Paketleme Makineleri Adet Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Adet Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Adet Cihazlar ve Aletler Grubu Adet Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Adet Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Adet Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Makam Araçları Hizmet Araçları Yolcu Taşıma Araçları Otobüsler Minibüsler Midibüsler Minivanlar veya Vanlar Diğer Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Tırlar Kamyonlar Kamyonetler Kargo Kamyonları Pick-uplar Diğer Yük Taşıma Araçları - - 8

9 255 Demirbaşlar Grubu Adet Döşeme ve Mefruşat Grubu Adet Döşeme Demirbaşları Adet Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet Büro Makineleri Grubu Adet Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Adet Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu Adet Kütüphane Mobilyaları Adet Basılı Yayınlar Adet Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Adet Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Adet Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Adet Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Adet Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Adet Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet 36 9

10 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Adet Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Adet Seyyar Tanklar ve Tüpler Adet 18 10

11 2- Örgüt Yapısı KOU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK ve İDARİ TEŞKİLAT YAPISI DEKAN FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETİM KURULU DEKAN YARDIMCILARI (2) FAKÜLTE SEKRETERİ AKADEMİK BİRİMLER İDARİ BİRİMLER BÖLÜM BAŞKANLIKLARI(13) DİĞER KURULLAR/KOMİSYONLAR/TEMSİLCİLER Bilgisayar Mühendisliği Akademik Yükseltme ve Atama İzleme Kurulu Fakülte Sekreterliği (1) Çevre Mühendisliği Müdek Komisyonu Dekan Sekreterliği (1) Elektronik-Hab. Mühendisliği ECTS Komisyonu Bölüm Sekreterlikleri (14) Elektrik Mühendisliği Yayın Kurulu Öğrenci İşleri Şefliği (13) Endüstri Mühendisliği Yatay Geçiş ve İntibak Üst Komisyonu Muhasebe Şefliği (4) İnşaat Mühendisliği Ön Değerlendirme Alt Komisyonu (ÖDAK) Bilgisayar Laboratuvarı (1) Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölüm Socrates/ERASMUS Temsilcileri Yazı İşleri Şefliği (2) Jeofizik Mühendisliği Fakülte/Bölümler Burs Komisyonları Teknik İşler Şefliği (5) Jeoloji Mühendisliği Fakülte/Bölümler Mezuniyet Komisyonları Fakülte Sekreterliği Sekreteri (1) Kimya Mühendisliği Bölüm Staj Komisyonları Ayniyat Saymanlığı (1) Makine Mühendisliği Bölüm Socrates/ERASMUS Temsilcileri Matbaa ve Fotokopi Birimi (2) Metalurji ve Malzeme Müh. Bölüm Laboratuvar Sorumluları(4) Mekatronik Mühendisliği

12 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM ve FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU & FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ SÜRESİ GÖREV ATANMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ DEKAN: Prof. Dr. Sarp ERTÜRK DEKAN YARD.: Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK DEKAN YARD.: Prof. Dr. Cüneyt OYSU FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ve DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Sarp ERTÜRK Prof. Dr. İsmail CÜRGÜL Prof. Dr. Alpaslan FIĞLALI Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK Doç. Dr. Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU Doç. Dr. Nezihi KÖPRÜBAŞI Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan İLGEN FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ DEKAN Prof. Dr. Sarp ERTÜRK (Dekan) 10/05/ /05/2015 BÖLÜM BAŞKANLARI Prof. Dr. A. Nilgün AKIN (Kimya Müh. Bölüm Başk..) Prof. Dr. Bekir ÇAKIR (Elektrik Müh. Bölüm Başk. ) Prof. Dr. Ö. Feyzi GÜRER (Jeoloji Müh. Bölüm Başk.) Prof. Dr. Alpaslan FIĞLALI (Endüstri Müh. Bölüm Başk.) Prof. Dr.İsmail ÇÜRGÜL (Makine Müh. Bölüm Başk.) Prof. Dr. Sarp ERTÜRK (Elo-Hab. Müh. Böl. Başk ) Prof. Dr. Zafer BİNGÜL (Mekatronik Müh. Böl. Başk.) Prof. Dr. Şerif BARIŞ (Jeofizik Müh. Bölüm Başk..) Prof. Dr. Muzaffer ZEREN (Met. - Malz. Müh. Böl. Başk.) Prof. Dr. Haluk KONAK (Harita Müh. Bl. Başk.) Prof. Dr. Safa Bozkurt COŞKUN (İnşaat Müh. Böl. Başk.) Prof. Dr. Adnan KAVAK (BilgisayarMüh.Böl.Başk.V.) Doç. Dr. Aykan KARADEMİR (Çevre Müh. Bölüm Başk.) PROFESÖR TEMSİLCİLERİ Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK (Makine Müh. Böl.) Prof. Dr. H. Şinasi ONUR (Makine Mühendisliği Bölümü) Prof. Dr. İrfan YOLCUBAL (Jeoloji Müh.Bölümü)

13 DOÇENT TEMSİLCİLERİ Doç. Dr. Hakan PEKEY (Çevre Müh. Bölümü) Doç. Dr. Fuad OKAY (İnşaat Müh. Bölümü) YARDIMCI DOÇENT TEMSİLCİSİ Yrd. Doç. Dr. Şenol ŞAHİN (Makine Müh. Bölümü) FAKÜLTEMİZ SENATO TEMSİLCİSİ Prof. Dr. Muzaffer ZEREN (Makine Müh. Bölümü)

14 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Yazılım ve Bilgisayarlar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım Masa Üstü Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayar ve Sunucular Veritabanı Sayısı E-dergi E-kitap E-tez Elektronik Yayın Sayısı Abonelik Satın Alınan Üniversite olanakları kullanılmaktadır. 14

15 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler TOPLAM

16 Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 4- İnsan Kaynakları Fakültemiz mevcut insan kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmektedir: 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadro Durumları Kadroların İstihdam Şekline Göre Unvan Profesör % Doçent % Yardımcı Doçent % Öğretim Görevlisi 3-3 % Okutman Araştırma Görevlisi % Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman 5-5 % Çevirici Toplam %100 16

17 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı - - Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör (Yaşar BECERİKLİ) Bilgisayar Yalova Üniversitesi Doçent (Murat MAKARACI) Makine TÜBİTAK Yardımcı Doçent Öğretim Görevilisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 17

18 4.4- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemiz Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Yrd. Doçent (Ayhan DEMİRİZ) Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Endüstri Mühendisliği Bölümü Sakarya Üniversitesi Beykent Üniversitesi 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel ( 2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesine Göre Görevlendirlenler) Sözleşmeli Akademik Personel Unvan Kişi Sayısı Profesör 1 Doçent - Yrd. Doçent - Öğretim Görevlisi 6 Uzman - Okutman - Sanatçı Öğrt. Elemanı - Sahne Uygulatıcısı - Toplam 7 18

19 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş ve üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) % 7 % 19 % 18 % 13 % 29 % İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Genel İdari Hizmetler Sınıfı 33 %100 Sağlık Hizmetleri Sınıfı - Teknik Hizmetleri Sınıfı 8 %100 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - Din Hizmetleri Sınıfı - Yardımcı Hizmetler Sınıfı 10 %100 Toplam 51 % İdari Personelin Eğitim Durumu (Fakültemizde Çalışan) İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde (%)

20 4.9. İdari Personelin Hizmet Süreleri (Fakültemizde Çalışan) İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) %30 %8 %12 %14 %26 % İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı (Fakültemizde Çalışan) İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Yüzde (%) - %29 %10 %18 %30 %12 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Toplam Fakülteler Toplam

21 Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. Sayı Fakülteler Toplam Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler ,4 Yüksekokullar Toplam *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim Kız Erkek Toplam Fakülteler Toplam

22 5.3- İdari Hizmetler 2547 sayılı kanunda tanımlanmış görevleri esas almak üzere; fakültemizin topluma sunduğu hizmetler; çok sayıda mühendislik alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yaparak nitelikli insan gücü yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve danışmanlık yaparak toplumun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini yaymak, bilirkişilikler vb. kanallarla kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırmak, döner sermaye kanalıyla destek ihtiyacı duyan işletmelere bilimsel destek sağlamak ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel işbirlikleri oluşturmak şeklinde sıralanabilir Diğer Hizmetler Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Ödül Türü Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde Teşvik Ödülü 3 Sanat Ödülü 1 3 Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta Teşvik Ödülü Araştırma Başarı Ödülü(Grup) Toplam Yurtdışı Kongre Katılım Desteği Yıllar Desteklenen Kişi Sayısı Destek Verilen Tutar (YTL) Genel Toplam (YTL) , , , , Toplam , ,55 22

23 Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gelir Gider Tablosu* GELİRLER GİDERLER Birim Tahakkuk Eden Gelir (Cari) TAHAKKUKLAR 2011 Yılı Devir Alacaklar Kesinti Tutarı Toplam Tahakkuk Eden Gelir Tahsil Edilen Gelir TAHSİLATLAR 2010 Yılı Devir Banka Mevcudu Toplam Banka Tahakkuk Eden Gider (Cari) 2011 Yılı Devir Ödeme Toplam Tahakkuk Eden Gider. Toplam * Bu kısım Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından doldurulacaktır. 23

24 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Fakültemizin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı ve mali yönetimi ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmektedir. Tüm yönetsel faaliyetler ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ve fakültenin ilgili kurullarının da görüşü alınarak ilkeli ve demokratik bir anlayışla yürütülmektedir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Üniversite ve Fakülte stratejik planında yer alan hedeflere ulaşılmak üzere çalışılmaktadır. Stratejik Amaçlar Fiziksel Yapı Nitelik ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Üniversite Sanayi İşbirliğinin Artırılması Akademik Yapının Geliştirilmesi Stratejik Hedefler Öğrenci, öğretim üye ve yardımcılarına ait bilgisayar sayılarının artırılması Mevcut teknolojinin yenilenmesi laboratuar olanaklarının artırılması Görsel ve teknik destek kullanılarak eğitimin modernize edilmesi Kocaeli ve çevresindeki fabrikalarda çalışan kalifiye mühendislerin ilgilendikleri konulara yönelik ders veya eğitim olanaklarının geliştirilmesi Öğretim üyelerinin işbirliği projelerine katılımlarının sağlanması, desteklenmesi ve teşvik edilmesi. Uluslararası yayın sayısının artırılması Lisans öğrencisi sayısının azaltılması Öğretim üyesi ve yardımcılarının sayısını arttırılması Teknisyen, uzman vb. sayılarının artırılması BAP, TUBİTAK, DPT, YUUP, AB destekli projelerin arttırılması Yabancı öğrenci sayısının arttırılması Lisansüstü öğrenci sayısının arttırılması B. Temel Politikalar ve Öncelikler Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi kitabında üç farklı alanda tanımlanan vizyon cümleleri aşağıda verilmektedir. Fakültemiz de tanımlanmış olan bu vizyon ifadeleri ile uyumlu olarak faaliyet göstermektedir. Eğitim Alanında Eğitim; bireylerin tam ve fırsat eşitliği içinde bireysel ve kamusal yaşam projelerini daha başarılı bir düzeyde hayata geçirmesini sağlayacak bilgi, beceri ve potansiyellerle donatılması ve onların girişimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten kaçınmayan, 24

25 eleştirel düşünme becerilerine sahip, insan hakları ve demokrasi, çevresel, kültürel ve estetik değerler konularında duyarlı aktif yurttaşlar olmasına yönlendirmesi için verilecektir. Bilgi Üretimi, Araştırma ve Yayın Konusunda Türkiye de yükseköğretim sisteminde yapılan bilimsel araştırmalar ve yayınlar dış ve iç tarihi bulunan ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan bilimsel bilgi üretimine yönelmiş olmalıdır. Yükseköğretimin Kamu Hizmeti Üretimi Konusunda Yükseköğretim kuruluşlarının, hem eğitim ve araştırma işlevlerini yerine getirebilmesi, hem de içinde bulundukları toplum için anlamlılığını koruyarak yararlı olabilmeleri için, gerek duyulan farklı alanlarda kamu hizmeti üretmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi kitabında yer alan politikalara paralel olarak aşağıdaki politika ve öncelikler benimsenmiştir. Anayasamızın 1.2. ve 3. maddelerinde yer alan Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü kabul eden, toplumun kültür değerlerine saygılı,çağdaş uygarlık ilkelerini benimseyen, uluslararası düzeyde yarışabilir bilgi ve beceriye sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Buna koşut olarak; fakültemiz bilimsel çalışma ve araştırmalar yaparak, bilgi ve teknoloji yaratarak yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği,öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile de bilimin gelişmesine ve evrensel barış ortamının oluşmasına katkıda bulunmak gibi önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 25

26 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Satın alma, ihale, mali yönetim harcamaları Rektörlük tarafından yapılmakta olup fakülte muhasebesi maaş, ek ders vb. hizmetleri yürütmektedir. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. Bütçe Giderleri 2012 Bütçesi Başlangıç Ödeneği 2021 Bütçesi Gerçekleşme Durumu Gerçekleşme Oranı (%) Bütçe giderleri Toplamı , ,10 % Personel Giderleri , ,04 % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,44 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,62 %61 05 Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri Toplam %40 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Temel mali tablolar ve açıklamaları üniversitemiz faaliyet raporunda yer almaktadır. 3- Mali Denetim Sonuçları Mali denetim iç denetçiler aracılığıyla yapılmaktadır. Tüm harcamalar usule uygundur. 26

27 B. Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Fakültenin bölümlerine ait faaliyet ve proje bilgileri aşağıdaki özet tablolarda toplu olarak verilmektedir. İzleyen bölümde birimler bazındaki ayrıntılar görülebilir: 1.1- Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre 6 Konfrerans - Panel 2 Eğitim Semineri 1 Diğer Seminerler - Açık Oturum - Söyleşi - Tiyatro - Konser - Sergi - Turnuva - Teknik Gezi 5 Toplam 14 27

28 Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda Başına Kişi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Öğrenci 358 Personel - Toplam 358 Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Sporcu Bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci Kupa 36 Madalya Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Sayısı Uluslar Arası Makale 128 Ulusal Makale 31 Uluslar Arası Bildiri 155 Ulusal Bildiri 51 Kitap 1 Toplam

29 Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Toplam Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan KOÜ Adresli Yayınlar WOS'da İndekslenen 13 Tüm Dokümanlar 11 29

30 1.3- Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) No Üniversite Adı Ülke Adı Geçerlilik Süresi Fakülte/Bölüm 1 Techische Universitat Chemnitz Almanya Bilgisayar Mühendisliği 2 Universidad de Almeria İspanya Çevre Mühendisliği 3 Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Din Iasi Romanya Çevre Mühendisliği 4 Universita' Degli Studi Di Padova İtalya Çevre Mühendisliği 5 Universitat Rovira I Virgili İspanya Çevre Mühendisliği 6 Instituto Politecnico de Setubal Portekiz Çevre Mühendisliği 7 Fachhochschule Weihenstephan Almanya Çevre Mühendisliği 8 Université Paul Verlaine-Metz Fransa Çevre Mühendisliği 9 Universitat de Girona İspanya Çevre Mühendisliği 10 Aalborg University Danimarka Elektrik Mühendisliği 11 Universidade De Coimbra Portekiz Elektrik Mühendisliği 12 Universidad de Extremadura İspanya Elektrik Mühendisliği 13 Université Nancy 2 Fransa Endüstri Mühendisliği 14 Universite D'artois Fransa Endüstri Mühendisliği 15 Universitatea ''Politehnica'' Din Timisoara' Romanya Endüstri Mühendisliği 16 Universitatea "Vasile Alecsandri"Bacau Romanya Endüstri Mühendisliği 17 Universita degli Studi Brescia İtalya İnşaat Mühendisliği 18 Christian-Albrechts-Universität Zu Kiel Almanya Jeofizik Mühendisliği University of Ulster İngiltere 19 (Kuzey İrlanda) Jeofizik Mühendisliği 20 University of Portsmouth İngiltere Jeofizik Mühendisliği 21 Universität Potsdam Almanya Jeofizik Mühendisliği 22 Castilla La Mancha University İspanya Jeoloji Mühendisliği 23 Technische Universiteit Eindhoven Hollanda Kimya Mühendisliği 24 Fachhochschule Südwestfalen Almanya Makine Mühendisliği 25 Technische Universität Chemnitz Almanya Makine Mühendisliği 26 Universitatea din Oradea Romanya Makine Mühendisliği 27 Fachhochschule Bochum - Hochschule Für Technik Und Wirtschaft Almanya Mekatronik Mühendisliği 28 University of Stuttgart Almanya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 30

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU (01.01.2013 31.12.2013)

BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU (01.01.2013 31.12.2013) BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU (01.01.2013 31.12.2013) I. Merkezin Amacı, Tarihçesi ve Kısa Tanıtımı: Merkezin amacı; bilgi sistemleri alanına giren her konuda, en yeni

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi nin 2011 yılı içindeki akademik, mali ve idari faaliyetleri bu raporla üniversitemize

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM/İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU 1 2013 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2 1 Adı Soyadı Unvanı İmza I. GENEL BİLGİLER Üniversitemizde faaliyet

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı