Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar"

Transkript

1 Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara, 18 Nisan 2007 *Bu sunumda yer alan bilgiler tamamen Sn.Jose Romero nun kişisel görüşlerini yansıtmakta olup, hiçbir şekilde İsviçre hükümetinin resmi açıklamaları olarak değerlendirilmemelidir.

2 Sunum içeriği 1. Bazı temel sorular 2. Bazı ülkelerin deneyimleri 3. Gelecekte oluşabilecek uluslararası iklim rejiminin olası çerçevesi 4. Açık uçlu sorular ve bundan sonraki süreç

3 Bazı temel sorular 1. Onama(Taraf Olma) işleminin gerekleri nelerdir? 2. Onama (Taraf olma) sürecinin sosyal ve ekonomik sonuçları neler olabilir? 3. Taraf olmamak ne tip politik ve diplomatik sonuçlara yol açabilir? 4. Ulusal çıkarlar dikkate alınarak, uluslararası çabalara en iyi şekilde nasıl katılım sağlanabilir?

4 Önceki soruların yanıtları nasıl bulunabilir? 1. İklim değişikliği ile savaşımla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, ulusal çıkarların analiz edilmesi 2. Bilgi kaynaklarının belirlenmesi 3. Ülkedeki tüm ilgili paydaşlara (ekonomik sektör, politik güçler, yerel yönetimler, sivil toplum vs.) danışılarak ulusal bir uzlaşmanın sağlanması 4. İklim değişikliği müzakerelerinde aktif bir katılım sağlanması

5 İklim değişikliği kapsamında neler yapılmalı 1. Savaşım (Kyoto Protokolü nün Ek B Listesinde yer alan ülkeler): Sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik eylemler 2. Uyum (daha da geliştirilmesi gerek): İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik eylemler Her ikisi de maliyetlere yol açar: politikalar, önlemler, yatırımlar, teknoloji

6 Kyoto Protokolü nün hayata Ek-B ülkeleri: geçirilmesi Bir Salım azaltım hedefi belirlemeli ve Esnekliklerden yararlanabilmeli: karbon piyasaları, karbon yutakları (ör: orman alanlarının geliştirilmesi)

7 Avrupa Birliği: Ek-B Ülkesi -Salımların %8 azaltılması - Kendi bünyesinde yük paylaşımı -Salım azaltılması ve enerji gibi sektörlerde mevzuat yürürlüğe soktu -Salım Ticareti Programı nı başlattı - Uluslararası karbon piyasasının kullandı: Temiz Kalkınma Düzeneği (CDM), Ortak Yürütme (JI), Salım Ticareti (ET)

8 ABD: Ek-B Ülkesi (Dünya çapında en yüksek karbon salımına sahip) - Kyoto Protokolü ne katılmadı - Enerji verimliliği, araçların yakıt tüketimi, biyoyakıtlar, karbon biriktirme ve saklama, teknolojik ilerleme gibi alanların geliştirilmesine yönelik ulusal düzeyde programlar geliştirdi -Temiz Kalkınma ve İklim için Asya Pasifik Ortaklığı (AP6) gibi uluslararası ortaklıklarda yer aldı - Yerel yönetimler tarafından geliştirilen pek çok girişim var.( Ör. California, Chicago Karbon Borsası vs.) -Çok yakın bir geçmişte, Anayasa Mahkemesi, Çevre Koruma Ajansı nın sera gazı salımlarını kontrol altına alması gerektiği yönünde bir karar aldı.

9 Rusya Federasyonu: Ek-B Ülkesi -Başkan Putin Rusya nın GSYİH değerini 10 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyor - Onama (taraf olma) ekonomiye olumsuz bir etki yaratacak mı? yılında Başkan Putin, onama sürecinin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi almak için Moskova da uluslararası bir konferans düzenledi - Rusya, taraf olma sürecinin ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkisini araştırdı - Rusya Federasyonu bu sürecin sonunda Kyoto Protokolü nü onaylayarak, Protokol ün uluslararası ölçekte 2005 yılında yürürlüğe girmesini sağladı

10 Çin: Ek-B Dışı Ülke (Dünya çapında en yüksek karbon salımına sahip 2. ülke) - Kyoto Protokolü kapsamında salım azaltım hedefi yok - Pek çok Temiz Kalkınma Düzeneği projesine ev sahipliği yapıyor -Salımlarını, herhangi bir sayısal hedef belirlemeden kontrol etmeyi hedefliyor - Enerji verimliliği: Gelecek 5 yılda GSYİH başına salımlarını %20 azaltmayı hedefliyor - Gelecek 5 yılda orman örtüsünü %20 artırmayı hedefliyor - Gelecek 5 yılda sektörel önlemler alarak salımları azaltmayı hedefliyor: endüstriyel ürün başına su tüketimini %30 azaltmak, tarımsal sulama suyu verimliliğini %30 arttırmak, endüstriyel geri kazanımı %60 arttırmak - Gelecek 5 yılda temel kirleticilerin toplam salımını %10 azaltmak

11 Diğer Ek-B Dışı Ülkeler: Meksika, Güney Kore - Kyoto Protokolü kapsamında herhangi bir azaltım zorunlulukları yok - Pek çok Temiz Kalkınma Düzeneği projesine ev sahipliği yapıyorlar Meksika -Salımlarını, herhangi bir sayısal hedef belirlemeden kontrol etmeyi hedefliyor - Sektörler: enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, ulaştırma - Uyum alanındaki çalışmaları güçlendirmeyi hedefliyor Güney Kore - Teknolojik araştırma ve kalkınmayı destekliyor -Çeşitli sektörlerde enerji verimliliğini geliştirmek

12 Kyoto-Dışı İnisiyatifler: Temiz Kalkınma ve İklim için Asya Pasifik Ortaklığı (AP6) ABD, Avustralya, Japonya, Çin, Hindistan, Güney Kore Daha temiz ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasıve transferi Sanayinin katılımı 90 işbirliği projesi 8 uluslararası hükümet ve işdünyası çalışma grubu: Daha Temiz Fosil Enerji, Alüminyum, Kömür Madenciliği, Çelik, Çimento, Bina ve Aplikasyonlar, Elektrik Üretimi ve İletimi, Yenilenebilir Enerji ve Bölgesel Üretim

13 Kyoto Dışı İnisiyatifler: G8+5 G8 (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere, ABD) +5 Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika, G.Afrika Tip: İklim değişikliği diyaloğu Amaç: Daha iyi karşılıklı anlayış, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ikili ve çok taraflı eylemlerin tanımlanması ve geliştirilmesi

14 Uluslararası iklim rejiminin geleceği 1. Eşitlikçi: ulusal koşulların dikkate alınması 2. Esnek: piyasa düzeneklerinin kullanılması 3. Eylem için teşvikler 4. Daha az ya da sıfır salımlı teknolojilerin kullanımı

15 Katılım süreçleri 1. Tüm büyük salım ülkeleri: ilk 25? Çevresel açıdan etkili olunabilmesi için 2. Hedeflerin türleri: salım azaltım hedefleri ya da diğer başka tür hedefler? 3. Zaman çerçevesi: Gelecek 5 ya da 10 yılı kapsayan yükümlülük dönemi? 4. Hedef düzeyi: sayısallaştırılmış azaltım hedeflerinin ölçeği

16 Bazı öneriler ve yaklaşımlar 1. Kaybeden Yok Yaklaşımı: hedefler var ancak tutturulamaması halinde yaptırım yok 2. Maliyetsiz Politika ve önlemler: sıfır maliyet 3. Sürdürülebilir Politika ve Önlemler: ülkenin kalkınması için ilginç yaklaşımlar 4. Önce kalkınma yaklaşımı: ulusal kalkınma öncelikleriyle bütünleştirilmiş iklim değişikliği eylemleri 5. Sektörel hedefler: elektrik üretimi, ulaştırma vs. 6. Enerji yoğunluğu ve yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi 7. Bazı teknolojilerin potansiyelinin araştırılması: ör: Karbon Yakalama ve Biriktirme

17 Katılım için senaryolar 1. Yükümlülük Dönemi Taraf değil Ek-B Dışı Hedef yok Taraf Ek-B Dışı Hedef yok Taraf Ek-B Hedef yok Taraf Ek-B Hedef var 2. Yükümlülük Dönemi Taraf değil Ek-B Dışı Hedef yok Taraf Ek-B Hedef var Taraf Ek-B Hedef yok Taraf Ek «C» Diğer tipte hedefler

18 Açık uçlu sorular ve bundan sonraki süreçler (1) 1. Ulusal ölçekte, çeşitli sektörlerde salım azaltım potansiyelinin (ve ilgili maliyetlerin) değerlendirilmesi 2. Salım kaynağı olan sektörlerde olası salım sınırlama/azaltma senaryolarının geliştirilerek, belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilebilecek kabul edilebilir hedeflerin belirlenmesi 3. Uluslararası topluma (Kyoto Protokolü) bir önerinin geliştirilmesi 4. OECD süreçleri de dahil olmak üzere, müzakerelerde aktif rol almak

19 Açık uçlu sorular ve bundan sonraki süreçler (2) 5. Taraf olmamanın çevresel etkilerinin değerlendirilmesi 6. Taraf olmanın mali, ekonomik ve sosyal etkilerinin modellenmesi : maliyetler neler? 7. İklim değişikliğinden etkilenebilirliğin modellenmesi ve uyumun maliyetlerinin değerlendirilmesi 8. Ulusal savaşım ve uyum politikalarının uygulanmasında yardım edebilecek uluslararası işbirliklerinin değerlendirilmesi (ör: karbon piyasası, teknoloj, transferi, yabancı yatırımlar, tekil CDM vs. )

20 Açık uçlu sorular ve bundan sonraki süreçler (3) 9. Mevcut inisiyatiflere katılmanın getirilerinin değerlendirilmesi: ör: AP6, G8+5, vs. 10.Müzakerelerdeki mevcut gruplanmalarla ileri düzeyde ilişkiler geliştirilmesi: AB, Şemsiye Grubu, Çevresel Bütünleşme Grubu

21 Uluslararası Baskı 1. AB den: olası bütün getirilerin değerlendirilmesi 2. Diğer ülkeler?: oyundaki ulusal çıkarların değerlendirilmesi 3. Uluslararası ticaret konuları: alıcı ülkelerde tazminat vergileri gibi olası yeni uygulamalar 4. Ülkenin uluslararası alanda imajı ve ünü: olası bütün getirilerin değerlendirilmesi

22 Kanımca, evin inşasında yer almak daha uygun olur

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ NÜN TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ

KYOTO PROTOKOLÜ NÜN TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ KYOTO PROTOKOLÜ NÜN TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ 1. Kyoto Protokolü nedir? Kyoto Protokolü ( Protokol ), Anlaşma 1992 de Rio de Janeiro da (Brezilya) gerçekleştirilen Dünya Zirvesi nde kabul

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış Mayıs 2012 Yönetici özeti Türkiye nin ekonomik görünümü 2041 yılında oldukça farklı bir konuma gelecek. Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için sayısı

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı