Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİNE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİNE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİ"

Transkript

1 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİNE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİ Erdinç ÖZEN BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeler Direktör Yrd. ÖZET Avrupa Birliğinin doğal gaz sektöründe tek bir iç pazar oluşturulması hedefi düşünüldüğünde, her üye ülke veya üyeliğe aday ülkede düzenleyici kurumların oluşturulması sonrasında, tüm doğal gaz iletim şebekelerine üçüncü taraf erişiminin yayınlanan düzenlemeler çerçevesinde, taraflar arasında ayrımcılığa gitmeden sağlanılması, öncelikli çalışmalar içinde yer almaktadır. Bu meyanda ülkemizde de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, 4646 Sayılı Kanun çerçevesinde yayınlanan İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği gereği, doğal gaz iletim şirketlerinin, şebekelerinden taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin düzenlemeleri EPDK onayından sonra yayınlamaları gerekmektedir. BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (kısaca ŞİD) EPDK tarafından onaylanarak 1 Eylül 2004 tarihnde Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bildiride, ŞİD ve ŞİD çerçevesinde iletim şebekesinden taşıma hizmeti alacak olanlarla yürütülecek, Standart Taşıma Sözleşmesi, Bağlantı Anlaşmaları, Teslim Sözleşmeleri gibi akitler hakkında bilgi verilecek, ŞİD in yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleşen uygulamalara değinilecektir. Ayrıca, 2. Gaz Direktifi doğrultusunda Avrupa Birliği hedefleri ile üye ülkeler ve ülkemizde gelinen noktanın bir değerlendirmesi yapılacaktır. 1. GİRİŞ Avrupa Birliği üye ülkelerinde liberal, serbest rekabete açık Doğal Gaz Piyasa Faaliyetleri oluşturularak aynı kurallar altında işleyen bir iç doğal gaz piyasası oluşturma hedefi ile 1998 yılında ilk direktif First Gas Directive (98/30/EC) yayınlanmıştır. Bu direktif ile, doğal gaz iletim faaliyetlerinin ticaret faaliyetlerinden ayrıştırılmış bir yapıda yürütülmesi, bu doğrultuda şirketlerin hesap ayrışmasına (Account Separation) gitmeleri, kurulacak İletim Şirketlerinin doğal gaz taşıma hizmetinden yararlanmak isteyen diğer aktörlere de şebekeye erişim hakkı verilmesi (Third Party Access) ve taşıma hizmetinin oluşturulacak tarife modelleri çerçevesinde, tüm ilgili aktörlere, ayrımcılığa gitmeden eşit şartlarda verilmesi hükme bağlanmıştır. Konuya yönelik olarak ikinci direktif (2003/55/EC)

2 yılında yayınlanmış olup, bu direktifle üye ülkelerin 1 Temmuz 2004 tarihi itibarı ile Doğal Gaz İletim Şirketlerinin hukuksal olarak da ayrışım süreçlerinin (Legal Unbundling) tamamlanması ve endüstriyel kullanıcıların kendi tedarikçilerini seçme serbestisi için tüm hukuksal çerçevenin oluşturulması hükme bağlanmıştır. Avrupa Birliği tarafından Doğal Gaz İletim Şebekelerine erişim ile ilgili uygulanacak temel prensipleri ortaya koyan regulasyon EC 1775/2005 yayınlanmıştır. Ülkemiz özelinde ise, Avrupa Birliği ve dünyadaki uygulamalar paralelinde, Doğal Gaz Piyasasının serbestleştirilmesi çalışmaları 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun yayınlanması ile başlatılmıştır. Hedeflenen doğal gaz piyasasının oluşturulmasında ise en öncelikli adımlar, ticaret, taşıma ve depolama faaliyetlerine ilişkin hesap ayrışımlarına gidilmesi ve Doğal Gaz İletim Şebekesinin üçüncü taraf erişimine açık olmasının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde EPDK tarafından yayınlanan İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği gereği BOTAŞ tarafından hazırlanan ve 1 Eylül 2004 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (kısaca ŞİD), BOTAŞ ın Doğal Gaz İletim Şebekesi ne üçüncü taraf erişimi ile ilgili kuralları ortaya koymaktadır. Doğal Gaz İletim Şebekelerine erişim için Avrupa Birliği üye ülkelerinde iki genel uygulama görülmektedir. Bunlardan birincisi, İletim Şirketleri tarafından hazırlanarak, Enerji Piyasası Düzenleyicisi durumundaki kurum tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Şebeke Tüzüğü (Network Code) çerçevesinde Regülasyona Dayanan Erişim (Regulated Access); diğeri ise İletim Şirketi ile Taşıtanlar arasında, özel bir Taşıma Sözleşmesi çerçevesinde ilişkilerini yürütmeleri esasına dayalı Karşılıklı Müzakereye Dayanan Erişim (Negotiated Access) olarak tanımlanabilir. ŞİD, çoğu üye ülkede halen yürürlükte olan birinci uygulamaya örnek teşkil etmektedir. 2. BOTAŞ DOĞAL GAZ İLETİM ŞEBEKESİ ne ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİ İLE İLGİLİ BOTAŞ MEVZUATI ve UYGULAMALARI EPDK tarafından 4646 Sayılı Kanun çerçevesinde yayınlanmış olan yönetmelikler içinde yer alan İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği gereği bir İletim Lisansı sahibinin hazırlaması gerekli dökumanlar, İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar, Taşıma Sözleşmesi, Bağlantı Anlaşması ve Teslim Sözleşmesi olup bunlardan ilki EPDK onayına tabi olup, diğerlerinin onaylanmış bu esaslarla birlikte Kurum tarafından yayınlanmış olan mevzuat ile uyum içinde olması hususu EPDK tarafından takip edilir. 2.1 BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (kısaca ŞİD), şebekeden Doğal gaz taşıma hizmeti almak isteyenler (Taşıtanlar) ile şebeke operatörünün (Taşıyıcı) ilişkilerini düzenleyen dökumandır. Konuya yönelik hazırlanan ilk taslak dökuman BOTAŞ tarafından 2003 yılı Mayıs ayında onay için 276

3 EPDK ya gönderilmiştir. Taslak üzerinde yapılan görüşmeler süreci içinde, dökuman BOTAŞ web sitesinde de yayınlanmış ve piyasadaki ilgili aktörlerden de görüşler alınarak değerlendirilmiştir. Bu süreç sonunda hazırlanan nihai dökuman EPDK nın 17/08/2004 tarih ve 356/20sayılı Kurul kararı ile onaylanmış, 1 Eylül 2004 tarihinde de Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. ŞİD de, sisteme giriş, kapasite tahsisi, sevkiyat kontrolü ve sistem dengelemesi, Taşıma Miktarı Bildirimi ve Programlar, ölçüm ve taşıma miktarının tespiti, İletim Şebekesinin kullanım koşulları, özellikleri ile günlük işletme ve bakım gereksinimleri gibi, Taşıyıcı ile Taşıtanların iletim hizmetine ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen genel ve ayrıntılı kural ve ilkeler belirtilmektedir. BOTAŞ Doğal Gaz İletim Şebekesi nden doğal gaz taşıtmak isteyen bir üçüncü taraf için başvuru şartları ŞİD de aşağıdaki şekilde yer almıştır. Taşıyıcı, Elektronik Bülten Tablosunda ve internet sayfasında, tüm Giriş ve Ana Çıkış Noktalarını, bu noktalardaki mevcut tahsis edilen kapasiteler ile Atıl Kapasiteleri ve Ana Çıkış Noktalarına bağlı Tali Çıkış Noktalarını sürekli duyurur. Herhangi bir Giriş Noktasından herhangi bir Çıkış Noktasına Doğal Gaz taşıtmak için ilk kez başvuruda bulunacakların, ithalat, ihracat veya toptan satış lisansı sahibi olmaları gerekmektedir. Başvurularda bu lisansın bir sureti ile aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Taşıyıcıya ibraz edilecektir. a) Taşıtılacak Doğal Gazın, İletim Şebekesi ne ilk girişi için öngörülen tarih ve bu tarihten itibaren, 5 yıllık dönem için, bu dönem içindeki her bir Gaz Yılı içinde taşıtılması öngörülen yıllık Miktar, b) Taşınacak Doğal Gazın İletim Şebekesine Giriş ve Çıkış noktaları, bu noktalar için talep edilen kapasiteler ve bu noktalardan girecek ve çekilecek yıllık Miktarların aylık bazda dağılımı, c) Her bir Çıkış Noktası için talep edilen Asgari Teslim Basıncı ve asgari sıcaklık, Doğal Gaz ithalat lisans sahipleri ile toptan satış lisansına sahip üretim şirketleri yukarıdakilere ilave olarak, aşağıdaki bilgi ve belgeleri ibraz edeceklerdir. d) Taşınacak olan Doğal Gazın İletim Şebekesine gireceği Giriş Noktasındaki sıcaklık ve basınç aralığı, e) Giriş Noktasında Taşıyıcıya teslim edilecek Doğal Gazın kalite şartnamesi (ŞİD ekinde (Ek-1) verilen Kalite Şartnamesi formunun bu gaz için doldurulmuş hali (asgari ve azami değerler belirtilecektir)), İthalat lisansı sahiplerinin ibraz edecekleri bilgi ve belgeler içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler de yer alacaktır; f) Doğal Gazın teminine yönelik ithalat anlaşmasındaki Doğal Gaz akışına ilişkin hükümler ve varsa Yurt Dışı Operatörü ile yapılan sözleşme veya niyet sözleşmesi ŞİD hükümleri, Malkoçlar (Bulgaristan), Durusu (Mavi Akım), Bazergan (İran) ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali Giriş Noktaları üzerinden ülkemize ithal edilen Doğal Gaz üretim sahalarının uzak oluşu, edinilen tecrübe doğrultusunda, talepteki artışa paralel Giriş Noktalarındaki arzın artırılması veya bir Giriş Noktasındaki 277

4 sevkiyatın azalması nedeniyle başka bir Giriş Noktasındaki arz miktarının artırılmasının temininin genelde günler alan bir süreç olduğu, ülkemizde doğal gaz yeraltı depolama tesislerinin henüz faal olmadığı ve boru hattı stoğunun sistem dengesinin sağlanması için yegane enstruman olduğu gibi gerçekler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede, coğrafik olarak farklı yerlerde Giriş Noktalarının var olması nedeniyle, kapasite rezervasyonu için, halen Avrupa Birliği üye ülkelerinde çoğunlukla benimsenmiş olan Giriş-Çıkış Sistemi (Entry- Exit System) benimsenmiştir. Tedarikçilerin Giriş Noktalarından İletim Şebekesi ne günlük girişleri ile İletim Şebekesindeki Çıkış Noktalarından günlük çekişlerinin arasındaki farkın, tanımlanan bir tolerans sınırında kalmalarını öngören, günlük esaslı bir Dengeleme rejimi ortaya konmuştur. Taşıtanlar arasında kapasite devri veya kapasite ticareti, en az bir ay süreli dönemler için gerçekleştilmesi kaydıyla uygun görülmüştür. (Dengeleme rejiminin saatlik takip edilmesi ve kapasite devri veya kapasite ticaretinin günlük bazda gerçekleştirilmesi kimi ülkelerdeki ileri uygulamalardır.) Çok gelişmiş bir alt yapıya sahip bulunan İngiltere, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerde belirli bir miktarda gaz hacmine yönelik oluşturulmuş olan günlük borsa yapısı, ŞİD de yer almamıştır.. Bu borsa yapısı, Şebekede sanal bir nokta olarak tanımlanabilecek Ulusal Dengeleme Noktası (National Balancing Point) üzerinde dengeleme gazı ticareti yapılmasını öngörür. Elektronik Bülten Tablosu (Electronic Bulletin Board) olarak adlandırılan, Taşıtanlar ve Taşıyıcı tarafından interaktif uygulamalara imkan veren sistemler üzerinden takip edilen dengesizliklere göre her bir Taşıtan kendi aleyhine günlük dengesizlik ücretine maruz kalmamak veya müşterilerinin gaz çekişlerinin kısılmasını önlemek için ihtiyaç duyduğu ilave gaz miktarını veya arz fazlasını belirler, bu doğrultuda diğer aktörler ile teklif alış verişinde bulunur. Bu borsada oluşan marjinal alış ve satış fiyatları günlük dengesizlik ücretlerinin belirlenmesine baz teşkil eder. Ülkemizde benzer uygulamaların gerçekleştirilebilmesi yönünde piyasadan öneriler gelmiş ise de mevcut alt yapının ve gaz arzındaki mevcut esnekliklerin henüz böyle uygulamalara imkan sağlayacak durumda olmadığı düşünülmüştür. 2.2 Standart Taşıma Sözleşmesi Standart Taşıma Sözleşmesi, Taşıyıcı tarafından ŞİD de tanımlanmış olan Standart Hizmetin sağlanması için Taşıtan ile Taşıyıcı arasında aktedilen sözleşmedir. Standart Hizmet, ŞİD de aşağıdaki şekilde belirtilmektedir. Taşıyıcı, STS kapsamında Standart Hizmet verir. Standart Hizmet, ŞİD ile İletim ve Sevkiıyat Kontrol Tarifesine tabi olarak; (i) Rezerve Kapasiteye kadar Doğal Gaz Miktarlarının Giriş Noktasında teslim alınması, anlık transfer ile Çıkış Noktasına taşınması, değişken bir saatlik profil arz etmeyecek şekilde çekilmek üzere Çıkış Noktasında teslime hazır hale getirilmesi asli hizmetini, 278

5 (ii) Asli hizmetin yerine getirilmesi için yardımcı hizmet olarak, 1) Günlük Giriş ve Günlük Çekişin tespiti için gerekli ölçümlerin yapılması, 2) Günlük Giriş ve Günlük Çekişin tespiti için Taşıtanlar arasında tahsis işleminin yapılması, 3) Gerekli faturaların düzenlenmesi ve Taşıtanlara gönderilmesi, 4) Sevkiıyat kontrol ve sistem dengeleme hizmeti verilmesi, 5) Giriş ve Çıkış Noktalarındaki Doğal Gazın, Gaz Giriş Hükümlerine ve ŞİD ekindeki Kalite Şartnamesine uygunluğunun tespit edilmesi, 6) Kapasite rezervasyonunun yapılması, 7) Tedarikçi değişimi nedeniyle kapasite devir işlemlerinin yapılması, 8) Kapasite tescil belgelerinin düzenlenmesi, 9) Acil Durum, Zor Gün, Sınırlı Kapasite Gününün yönetilmesi, 10) Kapasite devir ve aktarım ücretine tabi olarak, kapasite devir ve kapasite aktarım işlemlerinin yapılması gibi hizmetleri kapsar. Her Tedarikçi veya İhracatçı Şirket, Doğal Gazın taşınması için BOTAŞ (Taşıyıcı) ile bir Standart Taşıma Sözleşmesi (STS) imzalamak durumundadır. Taşıyıcı ile Taşıtanın, İletim Şebekesi üzerinden Doğal Gaz akışı ile ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenleyen özel şart ve hükümler ile Doğal Gazın Taşıtan adına hareket edenlerce teslim edilmesi ve/veya alınması ve bunlarla Teslim Sözleşmesi yapılmasına ilişkin koşullar da STS de yer alır. Standart Taşıma Sözleşmesi imzalayan bir Taşıtan, taşıma hizmeti alırken ŞİD hükümlerine tabi olacağını kabul etmiş olur. 2.3 Bağlantı Anlaşması Bağlantı Anlaşması, Taşıyıcı ile İletim Şebekesine bağlanmak isteyen arasında, İletim Şebekesine bağlanmak amacıyla yapılan anlaşmadır. Taraflar, Taşıyıcı ile Son Kullanıcılar veya Dağıtım Şirketleridir. İletim Şebekesi ne bağlantı hattı ile birlikte gaz arzının sağlanacağı istasyon maliyetinin bağlanan tarafından karşılanacağı öngörülmüştür. Bağlantı hattı ile istasyonun inşaası, BOTAŞ tarafından hazırlanan Teknik Şartnameler doğrultusunda, bağlanan tarafından EPDK tarafından onaylı müteahhit ve müşavirler arasından seçilecek firmalara yaptırılır. Müşavir firma bağlantı boru hattı ile birlikte doğal gaz arzının sağlanacağı istasyonun tesis çalışmalarını BOTAŞ adına denetler, tüm proje onay çalışmalarının koordinasyonunu üstlenir. 2.4 İşletme Protokolü İşletme Protokolü, bir dağıtım lisans bölgesinde, mülkiyeti ve işletme sorumluluğu Dağıtım Şirketleri ne ait Şehir Giriş İstasyonlarında Taşıyıcı ile Dağıtım Şirketlerinin sorumluluklarını belirlemek, Taşıyıcı tarafından teslim edilen Doğal Gaz ile ilgili kayıtların, günlük protokollerin düzenlenmesine ilişkin hususların düzenlenmesini sağlamak üzere Taşıyıcı ile Dağıtım Şirketleri arasında düzenlenen bir protokoldür. 279

6 2.5 Teslim Sözleşmeleri Teslim Sözleşmesi tabiri, Sistem kullanıcıları veya onların adına hareket edenlerle Taşıyıcı arasında veya Depolama Şirketi ve Taşıyıcı arasında veya İletim Şirketi ile Taşıyıcı arasında Doğal Gazın devir teslimi için yapılan sözleşmeyi ifade eder. Teslim Sözleşmelerinin kapsamı ŞİD de aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Taşıyıcı ve Taşıtan veya adına hareket eden arasındaki Teslim Sözleşmelerinde yer alacak Ölçüm Hükümleri aşağıdaki hususları içerecektir: 1) Giriş Noktalarında ve Çıkış Noktalarında teslim edilen Doğal Gazın ölçülmesi, numune alınması ve analiz edilmesi, 2) Söz konusu Doğal Gazın hacmi ve Üst Isıl Değerinin belirlenmesine ilişkin prosedür, yöntem ve standartlar, 3) Ölçüm Ekipmanının tetkiki ve ayarlanması için gerekli ölçüm hassasiyetine ilişkin standartlar ve prosedürler, 4) Herhangi bir Ölçüm Ekipmanının ölçüm yapamaması veya hatalı ölçüm yapması veya Giriş Noktası Ölçüm Hükümlerinin herhangi birisiyle uyumsuzluğunun tespit edilmesi durumunda, teslim edilen veya teslim edilmek üzere sunulan Doğal Gazın hacmi, miktarı ve herhangi bir Teslimat Özelliğinin nasıl belirleneceğine ilişkin şartlar, 5) Teslim edilen veya teslim edilmek için sunulan Doğal Gazın hacmi, miktarı veya herhangi bir Teslimat Özelliğine ilişkin olarak Taşıtan ve Taşıyıcı arasında meydana gelen farklılık veya uyuşmazlığın, anlaşma yoluyla çözülmesi de dahil, çözülmesine ilişkin hususlar. Teslim Sözleşmeleri üç ayrı tip olarak hazırlanmış olup, 2005 yılı mart ayında BOTAŞ ın web sitesinde yayınlanmıştır. Piyasadan gelecek görüşler dikkate alınarak, aşağıda belirtilen üç ayrı tip Teslim Sözleşmesi ne nihai şeklin verilmesi hedeflenmiştir. -Yüksek basınçlı şebekeye doğrudan bağlı istasyonlardan (Ana Çıkış Noktaları) beslenen müşterilere yönelik Teslim Sözleşmesi -Orta basınçlı şebekeye bağlı istasyonlardan (Tali Çıkış Noktaları) beslenen müşterilere yönelik Teslim Sözleşmesi -Mülkiyeti ve işletme sorumluluğu dağıtım Şirketlerine ait olan istasyonlar (Şehir Giriş İstasyonları) için Teslim Sözleşmesi 2.6 Taşıma Tarifesi İletim Şirketlerinin taşıma faaliyetlerini detayları belirlenmiş, maliyet esaslı Taşıma Tarifeleri doğrultusunda gerçekleştirmeleri esas olup, bu tarifelerin, ilgili Yönetmelik doğrultusunda (Tarifeler Yönetmeliği) her yıl en geç 31 Ekim gününe kadar EPDK nın incelemesine sunulması ve Kurum onayı ile yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır. Doğal Gaz İletim Tarifesi için Gazın İletim Şebekesine sokulduğu Giriş Noktası ile Şebekeden çekildiği Çıkış Noktası arasında fiziksel, 280

7 mesafeye dayalı bir link kurmayan, belirli sayıda Çıkış Zonu tanımlayarak, farklı Çıkış Zonlarında, Giriş Noktalarından bağımsız bir fiyatlandırma öngören Giriş- Çıkış Sistemi baz alınmıştır. Çıkış zonu olarak halihazırda tüm Türkiyeyi kapsayan tek bir zon öngörülmüş olup bu çerçevede oluşturulan model Giriş- Posta Pulu Çıkış olarak adlandırılmaktadır. Taşıma Tarifesi iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi giriş ve çıkış noktalarından, bulunulan gaz yılı içinde günlük bazda çekilmesi öngörülen azami miktarlar doğrultusunda rezerve edilen kapasite için ödenen sabit kapasite bileşeni; diğeri ise bir giriş noktasından teslim alınarak bir çıkış noktasına taşınması gerçekleştirilen miktarlar için ödenen değişken hizmet kalemidir. Yatırımlara ilişkin harcamalar, amortismanlar ve varlık değeri üzerinden belli bir yüzde ile geri dönüşün kapasite kaleminden, işletme harcamalarının ise hizmet kaleminden sağlanması öngörülür. Taşıma tarifeleri Kesintisiz (Firm) ve Kesintili (Interruptible) hizmet için ayrı ayrı belirlenmekte, kesintili hizmetin öngörüldüğü kapasite rezervasyonları için Kesintili Tarife daha düşük bir bedelle öngörülür. BOTAŞ ın uygulamakta olduğu İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar, sadece kesintisiz hizmet doğrultusunda kapasite rezervasyonu öngörmekte ve tarife modeli de bu çerçevede uygulanmaktadır. 2.6 Elektronik Bülten Tablosu(EBT) Elektronik Bülten Tablosu kısaca EBT tabiri, Doğal Gaz piyasasında faaliyet gösteren tarafların piyasa hareketlerini takip edebilmeleri için kurulmuş olan ve Taşıyıcı tarafından işletilen elektronik duyuru panosunu ifade eder. Sistem, ŞİD ile ilgili uygulamaların yerine getirilmesi ve bu uygulamaların EPDK tarafından takibi için alt yapı oluşturmakta olup, 2005 yılında devreye alınmıştır. EBT üzerinden yayınlanacak bazı bilgiler aşağıda belirtilmektedir. - Tüm Giriş ve Ana Çıkış Noktalarındaki mevcut tahsis edilen kapasiteleri - Tüm Giriş ve Ana Çıkış Noktalarındaki atıl kapasiteleri - Giriş/Çıkış Noktaları için Maksimum Ayrılabilir Kapasiteleri - Her Ana Çıkış Noktası ve Tali Çıkış Noktasına ait Doğal Gaz çekiş eşik değerleri - Taşıma Miktar Bildirimleri, Taşıma Miltarı Değişiklik Bildirimleri, Taşıyıcının onay, ret, değişiklik bildirimleri ve Programlar - Tahsisatlar (İlk Tahsisat, Son Tahsisat) - Giriş ve Ana Çıkış Noktalarındaki anlık akış miktarları, anlık üst ısıl değer, anlık teslim basıncı ve gün sonundaki toplam akış miktarları, ortalama üst ısıl değer ile ortalama teslim basıncı -Kesinti/Kısıntı/Arttırma talimatları, Zor Gün ve Sınırlı Kapasite Günü, Günlük Dengesizlikler 281

8 3. ÜLKEMİZ ve AVRUPA BİRLİĞİ GENELİNDE İLETİM ŞEBEKELERİ NE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile hedeflenen liberal bir doğal gaz piyasasının oluşmasında temel adımlardan biri, İletim Şebekesi nin üçüncü taraf erişimine açılması ile ilgili prensipleri ortaya koyan BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar ın 1 Eylül 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmasıyla atılmış durumdadır. Bu konuda Türkiye, Yunanistan, Portekiz, Finlandiya gibi bazı Avrupa Birliği üye ülkelerinden önce adım atmış bir durumdaydı. Kanunun öngördüğü Kontrat Devirleri çalışmalarının sonuçlanmasından sonra piyasaya yeni ithalatcı şirketlerin girmesiyle ŞİD in tüm hükümleriyle birlikte uygulanması, yapılacak taşıma sözleşmeleriyle reellik kazanacaktır. Bununla birlikte ŞİD çerçevesinde yayınlanmış olan Bağlantı Anlaşmaları, İşletme Protokolleri, piyasada Taşıyıcı ile son kullanıcılar ve Dağıtım Şirketleri arasında düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Bugün yirmiden fazla Dağıtım Şirketi ile BOTAŞ arasındaki ilişkilerde pek çok ayrıntı için ŞİD bir referans görevini görmektedir. ŞİD de Bağlanan Sistem olarak tanımlanan kategoriye giren, İzmir Aliağa da özel sektör tarafından tesis edilmiş olan LNG Terminali nin BOTAŞ İletim Şebekesi ne bağlanması da taraflar arasında ŞİD çerçevesinde hazırlanarak 2005 Kasım ayında imzalanan Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi ve Bağlantı Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Avrupa Komisyonunun elektrik ve gaz piyasalarına ilişkin yıllık raporları ve konuya ilişkin diğer çalışmalar incelendiğinde, hedeflenen liberal iç piyasası ile ilgili gelişmelerin Direktifler ile belirlenen hedeflerin arkasında olduğu görülmektedir yılı Ekim ayında 18 üye ülke, II. Gaz Direktifi ile ilgili gereklilikleri yerine getiremediklerini beyan etmişlerdi. Bugün için her ne kadar AB üyesi ülkeler ile aday üye ülkelerin büyük çoğunluğunda, İletim Şebekelerinin üçüncü taraf erişimi ile ilgili düzenlemeler uygulamaya konmuş ise de, II: Gaz Direktifinin temel hedeflerinden biri olan, serbest tüketicilerin kendi tedarikçilerini belirleme şansı doğrultusunda, farklı tedarikçilerden gaz temini yönünde kontrat değişiklikleri çok kısıtlı düzeyde kalmıştır. Gerçek anlamda liberal bir gaz piyasasının oluşmasında karşılaşılan başlıca zorluklar aşağıda belirtilmektedir. -Arz, Avrupa kıtası dışında yer alan ve giderek daha uzak mesafelerde kısıtlı sayıdaki ülkelerdeki üretime dayanmaktadır. -Geçmiş dönemlerde uzun dönemli olarak imzalanan ve Tedarikçiler arasında reexport gibi yeni ticari ilişkilere imkan sağlamayan katı kontrat hükümleri bulunmaktadır. -Üye ülkeler arasındaki sistemlerin enterkoneksiyonu ve bu noktalardaki kapasite imkanları yeterli ölçüde ölçüde geliştirilememiştir. -Çoğu üye ülkede arzın çok büyük kısmı bir tek firma tarafından temin edilmektedir. -İletim Şirketlerinin tarife yapılarındaki farklılıklar ticari ilişkilerin kurulmasını güçleştirmektedir. 282

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği Resmi Gazete:26.10.2002 Tarih ve 24918 Sayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE Resmî Gazete:4.06.2011 Tarih ve 27954 Sayı Yönetmelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİ İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR İÇİNDEKİLER

BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİ İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR İÇİNDEKİLER BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİ İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR İÇİNDEKİLER KISIM I TEMEL UYGULAMALAR BÖLÜM A GİRİŞ BÖLÜM B TEMEL İLKELER BÖLÜM C TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ BÖLÜM D TAŞITANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİ İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR İÇİNDEKİLER

BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİ İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR İÇİNDEKİLER 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete'de 28.12.2011 tarih ve 3617 sayılı Kurul Kararı ile ŞİD Değişiklikleri yayımlanmıştır. BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİ İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 GİRİŞ... 7 1. TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASINDA İLETİM SİSTEMİ VE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİN GELİŞİMİ... 9

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 GİRİŞ... 7 1. TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASINDA İLETİM SİSTEMİ VE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİN GELİŞİMİ... 9 Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 GİRİŞ... 7 1. TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASINDA İLETİM SİSTEMİ VE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİN GELİŞİMİ... 9 1.1. Türkiye Doğal Gaz Piyasasında Yaşanan Gelişmeler...10

Detaylı

19 Mart 2012. Konu: Şubat ayı elektrik fiyatlarındaki aşırı değişiklikler hakkında bilgi notu. Değerli Üyemiz,

19 Mart 2012. Konu: Şubat ayı elektrik fiyatlarındaki aşırı değişiklikler hakkında bilgi notu. Değerli Üyemiz, 19 Mart 2012 Konu: Şubat ayı elektrik fiyatlarındaki aşırı değişiklikler hakkında bilgi notu Değerli Üyemiz, 2012 Şubat ayı içerisinde gerek Avrupa kıtası, gerekse ülkemiz ağır kış şartlarına maruz kalmıştır.

Detaylı

KUE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ FORMU

KUE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ FORMU Sayfa No 1/5 No: 1 BÖLÜM 1. TANIMLAR VE YORUMLAMA Madde 1.1 KUE nin madde 1.1 de yer alan tanımlarına göre Teslim ve Kabul Noktası, Depolama Tesisindeki Ölçüm İstasyonunun izole flanşı çıkışı anlamına

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA MEVZUATI. Bağdagül KAYA CANER, LL.M Enerji Uzmanı Doğal Gaz Piyasası Dairesi

DOĞAL GAZ DEPOLAMA MEVZUATI. Bağdagül KAYA CANER, LL.M Enerji Uzmanı Doğal Gaz Piyasası Dairesi DOĞAL GAZ DEPOLAMA MEVZUATI Bağdagül KAYA CANER, LL.M Enerji Uzmanı Doğal Gaz Piyasası Dairesi Doğal Tekeller, Rekabet ve Zorunlu Unsur Doktrini Doğal tekel kavramı; belirli endüstrilerde teknoloji ve

Detaylı

Toptan Satış Şirketleri Açısından Doğal Gaz Depolama. Mehmet Fatih Bulut, EWE Enerji TUGS 2014, 30 Ekim 2014 Ankara

Toptan Satış Şirketleri Açısından Doğal Gaz Depolama. Mehmet Fatih Bulut, EWE Enerji TUGS 2014, 30 Ekim 2014 Ankara Toptan Satış Şirketleri Açısından Doğal Gaz Depolama Mehmet Fatih Bulut, EWE Enerji TUGS 2014, 30 Ekim 2014 Ankara İçerik G- EWE Grubu 1- Neden Doğalgaz Deposuna İhtiyaç Var? 2- Avrupa ve Dünyada Tüketime

Detaylı

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz piyasası

Detaylı

1.TAŞITANLAR FORUMU DEĞERLİ KATILIMLARIYLA 26.MART.2007 CONRAD HOTEL İSTANBUL

1.TAŞITANLAR FORUMU DEĞERLİ KATILIMLARIYLA 26.MART.2007 CONRAD HOTEL İSTANBUL 1.TAŞITANLAR FORUMU DEĞERLİ KATILIMLARIYLA 26.MART.2007 CONRAD HOTEL İSTANBUL Mevcut ve Taslak Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri çerçevesinde geçici dönem gereksinimi Doğal Gaz Pazarı Gelişimi, Pazar oyuncularının

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Hukuki dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Hukuki dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete:26.09.2002 Tarih ve 24888 Sayı DOĞAL GAZ PĠYASASI TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde (Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kan

PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde (Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kan Şeffaf ve Rekabetçi Bir Doğalgaz Piyasası Oluşturma Yolunda Çözüm Önerileri Nusret Cömert Yönetim Kurulu Başkanı PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde

Detaylı

Dr. Ahmet YAYLA. İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti

Dr. Ahmet YAYLA. İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti Dr. Ahmet YAYLA İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DÜZENLEME I. DÜZENLEMELERİN İDARE HUKUKU BAKIMINDAN

Detaylı

13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2014 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına

Detaylı

Süreç ve Mevcut Durum 2. TAŞITANLAR FORUMU. Ölçüm ve Tahsisatlar. Kapasiteler EBT. Dengeleme. Diğer

Süreç ve Mevcut Durum 2. TAŞITANLAR FORUMU. Ölçüm ve Tahsisatlar. Kapasiteler EBT. Dengeleme. Diğer 2. TAŞITANLAR FORUMU Değerli erli Katılımlar mlarıyla Forum Gündemi 10.30 12.45 1.Oturum (1st Session) 10.30 11.15 Türkiye Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri Gelişim Süreci ve Analizi (Development Process of

Detaylı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014

Detaylı

Yük. Müh. Fatih ÜNLÜUYSAL İGDAŞ Etüd Proje Md. Proje Şefi 29 Mayıs 2013

Yük. Müh. Fatih ÜNLÜUYSAL İGDAŞ Etüd Proje Md. Proje Şefi 29 Mayıs 2013 Slide 1 title Başlıklar özet Bullet 2 point Bullet 3 point İstanbul Avrupa Yakası Doğalgaz Dağıtım Şebekesinin En Yüksek Debide Çekişlerde TPAO Silivri Doğalgaz Depolarından Beslenmesinin İncelenmesi Yük.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

Çok Tedarikçili Türkiye Doğal Gaz Piyasası II. İstişare Toplantısı. Bolu, 6 7 Eylül 2013

Çok Tedarikçili Türkiye Doğal Gaz Piyasası II. İstişare Toplantısı. Bolu, 6 7 Eylül 2013 Organizasyonunda Katılımlarıyla Çok Tedarikçili Türkiye Doğal Gaz Piyasası II. İstişare Toplantısı Bolu, 6 7 Eylül 2013 1 Gündem 6 Eylül 2013 09:00 09:15 Açılış Konuşmaları 09:15 12:00 I. Oturum Çok Tedarikçili

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASALARINDA ARZ GÜVENLİĞİ

DOĞAL GAZ PİYASALARINDA ARZ GÜVENLİĞİ DOĞAL GAZ PİYASALARINDA ARZ GÜVENLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE ARZ GÜVENLİĞİ VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASINDAKİ HUKUKİ DURUM Dr. Özlem Döğerlioğlu IŞIKSUNGUR Yönetici Ortak ozlem@dogerlihukuk.com

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sn. Hasan Köseoğlu Konu:ÖN BİLGİLENDİRME DÜZENİ HAKKINDA DUYURU Sayın Hasan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne?

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Barış Sanlı 24 Eylül 2014 All Energy Turkey 24.9.2014 Barış Sanlı 1 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 24.9.2014 Barış Sanlı 2 www.enerji.gov.tr (Yayınlar/Raporlar) 24.9.2014

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Bakanlık); kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir

Detaylı

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır.

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır. Kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer yakıtlardan oluşan geleneksel enerji kaynakları ile su, rüzgar, güneş vb yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elde edilen elektrik, yüksek gerilim ve/veya orta

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 1 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDAKİ YENİLİKLER Lisans sahibi şirketler aralarında

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ. DOĞAL GAZ PİYASASI DURUM TESPİTİ ve ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERE DAİR DEĞERLENDİRMELER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ. DOĞAL GAZ PİYASASI DURUM TESPİTİ ve ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERE DAİR DEĞERLENDİRMELER DOĞAL GAZ PİYASASI DURUM TESPİTİ ve ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERE DAİR DEĞERLENDİRMELER 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2011-2012 Kış Döneminde Yaşanan Tecrübeler 2. Piyasanın Gelişimi ve Gelinen Nokta 3. Tespitler ve

Detaylı

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Nusret Cömert Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Başkanı TUROGE 2011 16 Mart 2011 Ankara PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM,

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU DOĞALGAZ STRATEJİ BELGESİNE İLİŞKİN TÜSİAD DEĞERLENDİRMELERİ

SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU DOĞALGAZ STRATEJİ BELGESİNE İLİŞKİN TÜSİAD DEĞERLENDİRMELERİ SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU DOĞALGAZ STRATEJİ BELGESİNE İLİŞKİN TÜSİAD DEĞERLENDİRMELERİ 11 KASIM 2008 TS/BSN/2008-51 1. GİRİŞ Türkiye de doğalgaz tüketimi 1987 yılından bu

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PAZAR ANALİZİ ÇALIŞMALARI SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Nihai Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MART 2014 ANKARA 1 Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Fiyat

Detaylı

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016 TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ 15 Haziran 2016 SUNUM PLANI TCDD nin Yeniden Yapılanması Şebeke Bildirimi Genel Erişim Koşulları TCDD Altyapısı Kapasite Tahsisi Hizmetler Ücretlendirme 2 TCDD

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

PGD DE GÜMRÜK İDARELERİNİN ROLÜ. Ülkemiz Uygulamalarına İlişkin Öneriler

PGD DE GÜMRÜK İDARELERİNİN ROLÜ. Ülkemiz Uygulamalarına İlişkin Öneriler PGD DE GÜMRÜK İDARELERİNİN ROLÜ Ülkemiz Uygulamalarına İlişkin Öneriler AB de PGD - Yasal Yapı Üçüncü Ülkelerden Gelen Riskli Ürünlerin Denetimine İlişkin Direktif (765/2008/EC) Genel Ürün Güvenliği Direktifi

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI İlgili Mevzuat Kurumumuzdan

Detaylı

OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Piyasasındaki Sorunları ve Çözüm Önerileri

OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Piyasasındaki Sorunları ve Çözüm Önerileri KAYSERİ 23.11.2012 OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Piyasasındaki Sorunları ve Çözüm Önerileri www.kos.org.tr Vahit TÜRKYILMAZ Konya OSB Müdürü OSBÜK Doğalgaz Kom. Bşk. Dağıtım Şirketi OSB ler arası belirsizlikler:

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

E P D K ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİ İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ESASALAR (ŞİD) ÖZET

E P D K ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİ İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ESASALAR (ŞİD) ÖZET BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİ İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ESASALAR (ŞİD) ÖZET 1 Kapsam 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayanan mevzuat çerçevesinde, eşit taraflar arasında ayrım yapılmadan,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/133 Ref : 6/133

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/133 Ref : 6/133 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/133 Ref : 6/133 Konu: POLİPROPİLEN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

EPDK ENERJİ YATIRIMCISININ EL KİTABI. Ankara, Mayıs 2007

EPDK ENERJİ YATIRIMCISININ EL KİTABI. Ankara, Mayıs 2007 ENERJİ YATIRIMCISININ EL KİTABI Ankara, Mayıs 2007 1 Genel Açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; 2001 yılında, 4628 sayılı Yasa ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu olarak kurulmuş, aynı yıl, 4646

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Nusret Cömert Yönetim Kurulu Üyesi STEAM 13.Uluslararası Enerji Arenası 8 Eylül 2011 İstanbul PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan

Detaylı

Arz Güvenliğini Etkileyen Faktörleri

Arz Güvenliğini Etkileyen Faktörleri Arz Güvenliği Mevsimsel Gaz Çekişlerin dengelenmesi Ani gaz Çekişlerinin Karşılanması Kesintisiz Gaz Arzının Sağlanması Alım Satım Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi Gaz Alım Satışlarına Esneklik Kazandırılması

Detaylı

Enerji Piyasasında Liberalleşme & Enerji Borsası

Enerji Piyasasında Liberalleşme & Enerji Borsası Enerji Piyasasında Liberalleşme & Enerji Borsası Bakatjan Sandalkhan, Başkan Yardımcısı, Enerji Piyasası & Satış RWE Turkey Holding A.Ş. 25 Nisan 2012, Đstanbul Piyasa katılımcılarının Türkiye de likit

Detaylı

Politika Yapıcıları için Ekonomik ve Hukuki Analizler

Politika Yapıcıları için Ekonomik ve Hukuki Analizler Elektrik Piyasası Reformu: Politika Yapıcıları için Ekonomik ve Hukuki Analizler Avukat Dr. Refik TİRYAKİ Dr. Mustafa GÖZEN Enerji Uzmanı Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu TMMOB 8. ENERJİ

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ Amaç MADDE 1 (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANAMETAL SANAYİ ŞUBESİ MAYIS 2012 BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER Basınçlı Ekipmanlar

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

BEDELLERİ. Enerji Uzmanı @Tarifeler Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi @ Enerji Uzmanları Derneği

BEDELLERİ. Enerji Uzmanı @Tarifeler Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi @ Enerji Uzmanları Derneği OSB DAĞITIM BEDELLERİ Nedim KORKUTATA Nedim KORKUTATA Enerji Uzmanı @Tarifeler Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi @ Enerji Uzmanları Derneği OSB lerin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METAL SANAYİ ŞUBESİ MAYIS 2012 BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 08.01.2014 Sayı: 2013/006 Konu: KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA SAKLANMASINA İLİŞKİN TEBLİG YAYINLANMIŞTIR Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde mükelleflerin

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078)

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078) -2182- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA RUS DOĞAL GAZININ KARADENİZ ALTINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SEVKİYATINA İLİŞKİN 15 ARALIK 1997 TARİHLİ ANLAŞMAYA EK PROTOKOLÜN

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ. TPAO Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Pazarlama Faaliyetlerinin Gelişimi ve Global Örnekleri TRAKYA

TÜRKİYE PETROLLERİ. TPAO Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Pazarlama Faaliyetlerinin Gelişimi ve Global Örnekleri TRAKYA TÜRKİYE PETROLLERİ TRAKYA TPAO Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Pazarlama Faaliyetlerinin Gelişimi ve Global Örnekleri RAMAZAN EREN TPAO TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUGS 2014 Doğal Gaz Depolama Tesisleri Depolama

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 220 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-13/557 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

European Gas Conference 2015 Viyana

European Gas Conference 2015 Viyana GAZMER - GAZBİR European Gas Conference 2015 Viyana Toplantı Notları Rapor No : 2015 / 001 Tarih : 29.01.2015 Bu rapor 27.01.2015-29.01.2015 tarihlerinde yapılan Avrupa Gaz Konferansına katılım gösteren;

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

TÜRK EXIMBANK ÜLKE KREDİ/GARANTİLERİ PROGRAMI. 04 Haziran 2013 F.Zehra TÜRKÖZ SAYAR

TÜRK EXIMBANK ÜLKE KREDİ/GARANTİLERİ PROGRAMI. 04 Haziran 2013 F.Zehra TÜRKÖZ SAYAR TÜRK EXIMBANK ÜLKE KREDİ/GARANTİLERİ PROGRAMI 04 Haziran 2013 F.Zehra TÜRKÖZ SAYAR 1 Genel Bilgi Ülke Kredi/Garanti Programları Ülke Kredi/Garanti Programı Alıcı Kredisi niteliğindedir. Yurtdışında yerleşik

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Bağlantıya ilişkin genel hükümler MADDE 6 Bağlantıya ilişkin

Detaylı

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Protokol No : 4250759 0000004250759 İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Madde 1-Taraflar Bu Protokol Kamu İhale Kurumu (bundan

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında, Lisanslı Üretim Tesislerinin Devri. Av. Ferahnaz GÜRKAN. Av. Hasan YAVUZ

Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında, Lisanslı Üretim Tesislerinin Devri. Av. Ferahnaz GÜRKAN. Av. Hasan YAVUZ Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında, Lisanslı Üretim Tesislerinin Devri Av. Ferahnaz GÜRKAN Av. Hasan YAVUZ 1 KAPSAM - 1 Elektrik piyasası mevzuatı kapsamında, lisanslı üretim tesislerinin devri ve yeniden

Detaylı