FİNANSMAN MATEMATİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSMAN MATEMATİĞİ"

Transkript

1 FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise anaparadır. Anapara ile faizin toplamı da birikmiş değer yada gelecek değer olarak adlandırılır. Para alışverişlerinde bugünkü ve gelecekteki paralar arasındaki matematiksel ilişkleri kurarak doğru kararı vermek finansman piyasalarında yapılması gereken işlerin başında gelmektedir. Bu notlarda finansal hesaplamalarda kullanılan temel eşitlikler açıklanacaktır. 1

2 Basit Faiz Bir işlemin vadesi süresince yalnızca anaparanın kazandığı faize basit faiz denir. Basit Faiz = Anapara * Faiz oranı * Süre Örnek: TL. için yıllık %80 faiz oranı üzerinden 3 yıl için ödenmesi gerekli fazi tutarı nedir? Faiz = * 0.80 * 3 = TL. Bileşik Faiz - Gelecek Değer Belirli zaman aralıklarında kazanılan faizin de anaparaya eklenmesi ve bu faizin de faiz kazanmasıyla elde edilen faizdir. Formülü ise aşağıda verilmiştir. G: Gelecekteki Değer, B: Bugünkü Değer, r: Dönemlik Faiz Oranı, n: Dönem Sayısı G = B (1+r) n Gelecekteki değer aynı zamanda anaparanın bindirgenmiş değeri olarak da adlandırılır. 2

3 Örnek TL yıllık %80 faiz oranı üzerinden 3 yıl için bir tasarruf hesabına yatırılırsa vadenin sonunda hesaptaki para ne kadar olacaktır? G = *(1+0.80)3 = TL. Bileşik Faiz - Bugünkü Değer Gelecekteki değer bilindiğinde, belli bir dönem sayısı ve faiz oranı için bugünkü değeri elde etmek mümkündür. Bu durumda formül aşağıdaki hali alacaktır. B = G [1/(1+r) n ] Bu yolla bügünkü değerin hesaplanmasına indirgeme denir. 3

4 Örnek %80 yıllık faiz oranıyla 3 yıl sonunda TL kazanmak için bugün bankaya ne kadar para yatırmalıyız? B = [1/(1+0.8) 3 ] = TL. Anüite Hesaplamaları Finansal piyasalarda her dönem yapılan ödemeler (yada taksitler) çok yaygın kullanılır. n dönem boyunca i dönemlik faiz kazandıran bir hesaba, her dönem sonunda D kadar para yatarsa, bu paraların gelecekteki değerini aşağıdaki formül verir. G = D ([(1+r) n -1]/r) Örnek: Yıllık %80 faiz ödenen bir hesaba 3 yıl boyunca her yıl sonunda TL. yatırılısa 3 yıl sonunda hesapta ne kadar para birikiri? G = ([(1+0.8) 3-1]/0.8) = TL. 4

5 Anüite Hesaplamaları Dönemlik ödemelerin bugünkü değerini ise aşağıdaki formül yardımıyla hesaplarız. B = D ([(1+r) n -1]/r.(1+r) n ) Örnek: Yıllık %80 faiz ödenen bir hesaba 3 yıl boyunca her yıl sonunda TL. yatırılısa 3 yıl sonunda hesapta biriken paranın bugünkü değeri nedir? B = ([(1+0.8) 3-1]/0.8.(1+0.8) 3 ) = TL. Nominal ve Efektif Faiz: Faiz oranları genelde yıllık oranlar olarak ifade edilirler. Bu, yıllık nominal faiz oranıdır. Ancak, faiz dönemleri bir yıldan daha kısa ise (örneğin 3 aylık), bir yılda elde edilen gerçek (efektif) faiz oranı yıllık nominal faiz oranından daha büyük olacaktır. Bir yıl içindeki faiz dönemi (bindirgeme dönemi) sayısı m ile, yıllık nominal faiz de r ile gösterilirse, i efektif faizi aşağıdaki ifade ile elde edilir. i = (1+(r/m)) m -1 Örnek: 6 aylık mevduata %72 yıllık nominal faiz ödeyen bir bankanın ödediği yıllık efektif faiz ne kadardır? i = (1+(0.72/2)) 2-1 =

6 Borç Amortizasyonu Krediler genelde aylık, üçer aylık gibi periyotlarla geri ödenir. Alınan kredinin geri ödenmesi esnasında her ödeme döneminde hem alınan kredinin belli bir bölümü hem de kalan borcun faizi ödenir. Bu durumda bugünkü değer bilinirken aylık ödemelerin ne olacağı yanıtlanması gereken sorudur. Örnek: A Bankasından aylık %7.77 faizle TL. kredi alan bir kişi bu borcunu 6 ayda ödemek isterse aylık ödemeleri ne olacaktır? = D ([( )6-1]/0.077.( )6) D = TL. Borç Amortizasyonu Bu aylık ödemelerin içerdiği borç ve faiz geri ödemeleri ise aşağıdaki gibi bir tablo ile (kredi itfa tablosu) gösterilir. Her dönem için dönem başı borç faiz oranıyla çarpılarak faiz ödemesi bulunur. Kalan miktar ise ana para ödemesidir. Dönem Ödenecek Taksit Ödenecek Faiz Ödenecek Anapara Kalan

7 FAİZ FAKTÖRLERİ Elde Edilen Verilen Tanım Eşitlik G B G D B D B G D G D B Tek bir dönemin bindirgenmiş değeri Tek bir dönemin indirgenmiş değeri Dönemlik ödemelerin bindirgenmiş değeri Gelecek değerin dönemlere dağıtılması Dönemsel ödemelerin indirgenmiş değeri Bugünkü değerin dönemlere dağıtılması G = B (1+r) n B = G [1/(1+r) n ] G = D ([(1+r) n -1]/r) D= G (r/[(1+r) n -1]) B = D ([(1+r) n -1]/r.(1+r) n ) D = B (r.(1+r) n /[(1+r) n -1]) EXCEL DE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İLE İLGİLİ FONKSİYONLAR 7

8 PV Fonksiyonun Adı : Anüitenin Bugunkü Değeri Fonksiyonun Tanımı : N dönem süresince gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarının, sabit bir faiz oranı üzerinden bugüne iskontolanmasını sağlar. Fonksiyonun Parametreleri : =PV(rate, nper, pmt, fv, type) =PV(faiz oranı, dönem sayısı, nakit akışı, gelecekteki değer, dönem başı/sonu) FV Fonksiyonun Adı : Anüitenin Gelecekteki Değeri Fonksiyonun Tanımı : N dönem süresince gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarının, sabit bir faiz oranı üzerinden N. dönem sonundaki değerinin hesaplanmasını sağlar. Fonksiyonun Parametreleri : =FV(rate, nper, pmt, pv, type) =FV(faiz oranı, dönem sayısı, nakit akışı, bugünkü değer, dönem başı/sonu) 8

9 PMT Fonksiyonun Adı : Anüite Fonksiyonun Tanımı : r faizi oranı.üzerinden n. dönem sonunda gerçekleşecek nakit giriş/çıkışı için, her dönem gerçekleşmesi gereken nakit giriş/çıkışlarını veya r faizi oranı.üzerinden bugünkü değerin elde edilebilmesi için, her dönem gerçekleşmesi gereken nakit giriş/çıkışlarını hesaplar. Fonksiyonun Parametreleri : =PMT(rate, nper, pv, fv, type) =PMT(faiz oranı, dönem sayısı, bugünkü değer, gelecekteki değer, dönem başı/sonu) NPER Fonksiyonun Adı : Dönem Sayısı Fonksiyonun Tanımı : r faizi oranı.üzerinden, belirtilen bugünkü veya gelecekteki değerlere erişilebilmesi için, gerçekleşmesi gereken nakit giriş/çıkış dönemlerinin sayısının hesaplanmasını sağlar. Fonksiyonun Parametreleri : =NPER(rate, pmt, pv, fv, type) =NPER(faiz oranı, nakit akışı, bugünkü değer, gelecekteki değer, dönem başı/sonu) 9

10 RATE Fonksiyonun Adı : Faizi Oranı Fonksiyonun Tanımı : Belirtilen bugünkü veya gelecekteki değerlere erişilebilmesi için, n dönem süresince yapılan sabit ödemelerde faiz oranının ne olması gerektiğini bulur. Fonksiyonun Parametreleri : =RATE(nper, pmt, pv, fv, type) =RATE(dönem sayısı, nakit akışı, bugünkü değer, gelecekteki değer, dönem başı/sonu) NPV Fonksiyonun Adı : Net Bugünkü Değer Fonksiyonun Tanımı : Süreleri eşit uzunlukta olan dönemlerde gerçekleşen çeşitli nakit akışlarının belirli bir iskonto oranı üzerinden bugünkü değerinin bulunmasını sağlar. Fonksiyonun Parametreleri : =NPV(rate, values ) =NPV(faiz oranı, nakit akışıları ) 10

11 EFFECT Fonksiyonun Adı : Yıllık Efektif Faiz Oranı Fonksiyonun Tanımı : Nominal Yıllık fazi oranı ve bir yıldaki faiz dönemlerinin sayısı verildiğinde, efektif yıllık faiz oranının hesaplanmasını sağlar. Fonksiyonun Parametreleri : =EFFECT(nominal_rate, npery) =EFFECT(nominal yıllık faiz oranı, faiz dönemlerinin sayısı) SORULAR-1 Eğer aylık faiz oranı %6 ise, 5 ay boyunca her ay sonunda size TL. ödemeye razı olan bir kişiye bugün kaç TL. verirsiniz? =PV(A2,B2,C2) B=D(DŞFF)%6,5 = 100(4,21236) =

12 SORULAR-2 Bugün TL. paranız var. Bu paranın aylık %6'dan 7. ay sonunda ulaşacağı meblağı bulunuz =FV(A8,B8,,C8) G=B(GDFF)%6,7 = (1,5) = SORULAR TL. borç alıyorsunuz. Bu borcu, aylık %6 faizle, ay sonlarında eşit taksitle 4 ay içinde ödemek için aylık ödemeleriniz ne olmalı? =PMT(A15,B15,C15) G=B(1/DŞFF)%6,4 = (0,28859) =

13 SORULAR-4 Her ayın ilk günü TL. tasarrufunuz olacağını düşünüyorsunuz. Paranıza aylık %6 faiz alıyorsunuz. 4. ayın sonunda paranız ne kadar olur? =FV(A22,B22,C22) G=D(DGFF)%6,4 = (4,3746) = SORULAR-5 Aylık %6 faiz oranı üzerinden, 6. ayın sonunda TL. paraya sahip olmak için bugünden kaç lira tasarruf etmeniz gerekir? =PV(A29,B29,,C29) B=G(ŞDFF)%6,6 = (0,70496) =

14 SORULAR-6 Her ayın sonunda eşit tutarlarda yatırılan kaç TL.lik mevduat, aylık %6 faiz oranı üzerinden 5. ayda TL.ye ulaşır? =PMT(A36,B36,,C36) D=G(1/DGFF)%6,5 = (0,1774) = SORULAR-7 Bugün verilen TL. kredi, önümüzdeki 3 yıl boyunca her yılın sonunda ödenecek 72 milyon TL. ile karşılanacaktır. Kredinin faiz oranı % kaçtır? =RATE(B43,C43,A43) D=B(1/DŞFF)%i,3 => 72/100 = 0,72 X = %51,14. 14

15 SORULAR-8 Yeni doğan çocuğun 18,19,20 yaşlarında bankadan 10 ar milyon TL çekmesi isteniyor. Yıllık faiz oranı %30 olduğuna göre bugün bankaya ne kadar yatırılmalıdır? =PV(A50,B50,D50) =PV(A50,C50,,A52) PV (pmt) PV(future) B=D(DŞFF)%30,3 = 100(1,81611) = B=G(ŞDFF)%30,17 = (1,156) = SORULAR-9 Bir senet karşılığı kısa vadeli kredinin yıllık nominal faiz oranı %70 dir. Faiz üzerinden %6 kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmakta, banka ayrıca %2 komisyon almakta ve faiz ve komisyon gelirinin %5 i tutarında gider vergisi ödenmektedir. Kredinin teminatı olarak alınan senetler %0,5 damga vergisine tabidir ve %0,5 senet tahsil komisyonu alınmaktadır. Kredinin faiz tahakkuku 3 aylık dönemler itibarıyla yapıldığına göre, kredinin alıcıya yıllık nominal ve efektif maliyetlerini bulunuz =EFFECT(A58,B58) r = 0,7+(0,7*0,06)+0,02+(0,7+0,02)*0,05+0,01 = 0,808 i = (1+0,808/4)4-1 = 108,7 15

16 SORULAR-10 Bir banka 6 aylık mevduata yıllık nominal %72 faiz veriyor. Yıllık efektif faiz ne kadardır? =EFFECT(A65,B65) i = (1+0,72/2)2-1 = 84,96 SORULAR TL. tutarında ve faiz oranı olan bir borç 10 eşit taksitte dönem sonlarında ödenecektir. İlk ödeme 4. dönemin sonunda başlayacaktır. Dönemsel ödemelerin tutarı ne olacaktır? =FV(A72,C72,,D72) =PMT(A72,B72,A74) 16

17 Net Bugünkü Değer (a) Bir firma 5 yıllık ekononomik ömrü olan bir varlığa YTL yatırım yapmak istiyor. Şirket yıllık nakit girdi ve çıktılarını sırasıyla 140,000 YTL ve 40,000 YTL olarak öngörüyor. Geçmiş maliyetlere başlı yıllık amortisman 60,000 YTL. Risksiz faiz oranı %13. Marjinal vergi oranı %34. Bu projenin NBD i nedir? (b) %13% risksiz faiz oranı enflasyonu da içermektedir. Varsayalım firma girdi ve çıktıların da yıllık %5 enflasyon oranında arttığını unutmuş olsun. NBD yi enflasyonu da dahil ederek yeniden hesaplayınız. Enflasyonu gözönünde bulunduran plan daha çekici midir? NBD Örneği Nakit akışlarının bugünkü değerini hesaplayalım Nakit Akışlarının bugünkü değeri 303,889 YTL. Başlangıç yatırımı 300,000 YTL. Dolayısıyla projenin NBD i 3,889 YTL. 17

18 NBD Örneği Nakit Akışlarının bugünkü değeri 337,938 YTL. Başlangıç yatırımı 300,000 YTL. Dolayısıyla projenin NBD i 37,938 YTL. Proje bu durumda daha çekicidir. 18

Mühendislik Ekonomisi

Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Ekonomisi PARANıN ZAMAN DEĞERİ 2 3.PARANIN ZAMAN DEĞERİ Üretim araçlarının satın alınması, imâl edilmesi, kiralanması gibi ekonomik seçeneklerin bulunduğu durumlarda, seçenekler arasından ekonomik

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Ders Kodu: 1009 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

Banka ve Finans Matematiği

Banka ve Finans Matematiği Dr. Beşir Topaloğlu Dr. Mehmet Maşuk Fidan Banka ve Finans Matematiği i Yayın No : 2339 İşletme-Ekonomi Dizisi : 428 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-362 - 7 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR. I- Finansal araç kavramı

BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR. I- Finansal araç kavramı 5 BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR I- Finansal araç kavramı Finansal araç, para ve sermaye piyasalarında fon transferi için tarafların düzenlediği ve kullandığı belgelerdir. Bu belgeler, yayınlayıcısı (belgeyi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

Temettü / Kar Dağıtım politikası (Okumanız için)

Temettü / Kar Dağıtım politikası (Okumanız için) Temettü / Kar Dağıtım politikası (Okumanız için) 1 Temettü Politikası (Kar Dağıtım Politikası olarak da bilinir) Şirketler hissedarlarına şu yollarla fon aktarır: Nakit temettüler Hisse geri satın almaları

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4 MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4 HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ 1.1. Menkul Kıymet Kavramı Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak ikiye

Detaylı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. Piyasa Faiz Oranları Nedir?... 2 Gerçek Risksiz Faiz Oranı (k*) Nedir?... 3 Nominal Risksiz Faiz Oranı (Krf) Nedir?...

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası

4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4. ÜNİTE Para, Para Talebi ve Para Politikası 4.1 Para nedir? Para genel kabul gören ödeme aracıdır. Ödeme nihai işlemdir: ödeme yapıldıktan sonra yapılacak başka bir şey kalmaz. Para bazen eksik olarak

Detaylı

Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması

Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması Prof. Dr. Lale Karabıyık Dr. Adem Anbar Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması Prof. Dr. Lale KARABIYIK Dr. Adem ANBAR Uludağ Üniversitesi, İİBF Özet Swap, iki taraf arasında

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı ABDULLAH TÜRKDOĞAN Hesap Uzman Yardımcısı YAVUZ APAK Hesap Uzman Yardımcısı Özet Bireysel emeklilik sistemi 2001

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKA MUHASEBESİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 İKİNCİ BÖLÜM DÖNEN DEĞERLER BÖLÜM HEDEFİ Dönen Değerler bölümünde

Detaylı

O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M E N S U P L A R I Y A R D I M L A Ş M A V A K F I

O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü M E N S U P L A R I Y A R D I M L A Ş M A V A K F I Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(0312)297 6160, Faks:(0312)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr O

Detaylı

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN ÖZ Çalışmanın temel çıkış noktası, çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde bulunan

Detaylı

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.12 Seti Dbupdate Uygulama Banka modülünde yapılan iyileştirmeler

Detaylı

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı.

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I İşlenecek Konular Yöntemi Geri Ödeme Süresi Yöntemi Getiri Oranı Yöntemi İç verim oranı Getiri oranı yönteminin tuzakları Sermaye Kısıtlaması Gevşek Kısıtlama Katı Kısıtlama

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı