CEVHER ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEVHER ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 YÖNTEMLERİ Istanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Müh. Böl., 34320, Avcılar, İstanbul

2 Mineral: Belirli bir iç atomik yapısı olan doğal, homojen, katı; genellikle inorganik yollarla oluşan bileşiklerdir. Tenör: Doğal veya yapay bir malzeme veya ürün içerisindeki değerli element ya da bileşiğin % sel değeridir. Bağlı Tane: İki veya daha çok mineralden oluşan tanedir. Serbest Tane: Tek bir mineralden oluşan tanedir.

3 Cevher Hazırlama ve Cevher Zenginleştirme Cevher Hazırlamanın Tanımı İçerdiği minerallerden bir veya birkaçı ekonomik değer taşıyan kayaca CEVHER denir. Bu ekonomik değer ya üretildiği şekli ile mevcuttur ya da bazı işlem kademelerinden geçtikten sonra bu değere sahip olmaktadır. Bir cevherdeki çeşitli mineralleri endüstrinin gereksinimine en uygun hammadde haline getirmek ve ekonomik değer taşıyanları taşımayanlardan ayırmak için yapılan işlemlerin tümüne CEVHER HAZIRLAMA veya denir.

4 Cevher Hazırlama ve Cevher Zenginleştirme Cevher Hazırlamanın Tarihi Gelişimi İlk uygulanan Cevher Hazırlama işlemi ELLE AYIKLAMA olmuştur. Bu minerallerin; renk, görünüş ve ağırlık farkından yararlanılarak yapılmıştır. Daha sonra YIKAMA işleminin uyguladığı tahmin edilmektedir. Suyun temizleme özelliği fark edilmiş ve çok küçük mineral parçacıklarının yıkama ile daha iri parçalardan ayrılması sağlanmıştır. Daha sonra minerallerin her zaman serbest halde olmadıkları fark edilmiş ve cevherin boyutunun küçültülerek tanelerin serbestleşmesini sağlayan KIRMA işlemi olmuştur. İlk kırma işlemlerine bakıldığında basit el aletleriyle yapıldığı görülmektedir. Büyük parçaların ise önce ısıtıldığı ve sonra üzerine su dökülerek ani soğutma işlemi yapılmış ve oluşan çatlamalar yardımıyla kırma kolaylaşmıştır. Bir sonraki yöntem; yıkama etkisi ve yerçekimi kuvvetinin birlikte yararlanıldığı GRAVİTE ayırması olmuştur. Eğimli taş masalardan su ve cevher birlikte akıtılmış, hafif taneler su ile akıp gitmiş ağır olan mineralleri ise masa üzerinde kalarak zenginleştirilmiştir. En büyük gelişmeler 19. yy sonları ile 20. yy başlarında olmuştur. Hem boyut küçültme hem de zenginleştirme cihazlarında önemli gelişmeler olmuştur.

5 Cevher Hazırlama ve Cevher Zenginleştirme Cevher Hazırlamanın Tarihi Gelişimi Kırma ve öğütme tekniğindeki gelişmeler kırılmış ve öğütülmüş cevherin boyuta göre sınıflandırılmalarını zorunlu kılmış bu doğrultuda elekler ve çeşitli klasifikatörler geliştirilmiştir. Daha sonra 20. yy başlarında Wilfley sarsıntılı masası kullanılmaya başlanmıştır. Yine 19. yy ın sonlarında altın ve gümüş minerallerinin kazanılmasına yönelik siyanürizasyon prosesinin geliştirildiğini görüyoruz. 20. yy başlarında minerallerin manyetik ve elektrostatik özelliklerinden yararlanılarak birbirinden ayrılmasını sağlayacak cihazların geliştirilmeye başladığını görüyoruz. En önemli gelişmelerden biri yine 1900 lü yılların başlarında mineraller arasındaki fizikokimyasal özellik farklılıklarının yararlanıldığı FLOTASYON tekniği geliştirilmiştir. Bu teknik ile birlikte çok ince tane boyutlarında serbestleşen minerallerin yüksek verimler ile kazanılması gerçekleştirilmiştir.

6 Cevher Hazırlama ve Cevher Zenginleştirme Cevher Hazırlamayı Gerektiren Nedenler a) Teknolojik Nedenler Cevherin yerkabuğundan üretilişi ile kullanılışı arasında, tüketim yerinin teknolojik gereğine uygun bazı değişiklikler geçirmesi esasına dayanmaktadır. Örneğin: cam endüstrisinde ana hammaddeyi oluşturan silis kumunun tane boyutunun -0,5 mm +0,1 mm aralığında olması, ve maksimum %0,5 Fe içermesi teknolojik bir zorunluluktur. Örneğin: Kauçuk, boya ve ilaç endüstrilerinde dolgu maddesi olarak kullanılar manyezit, dolamit, kalker, talk ve kaolin gibi hammaddelerin 20 mikron tane boyutunun altına öğütülmeleri teknolojik bir zorunluluktur.

7 Cevher Hazırlama ve Cevher Zenginleştirme Cevher Hazırlamayı Gerektiren Nedenler b) Ekonomik Nedenler Yer kabuğundan üretildikleri şekil ile ekonomik değeri olan cevherlerin, ekonomik değerlerinin arttırılması veya yer kabuğundan üretildiklerinde ekonomik olmayan cevherlere ekonomik değer kazandırılması esasına dayanmaktadır. Üretildiklerinde ekonomik değer taşıyan mineralere örnek olara, kömür, demir bakır, kurşun, çinko ve diğer bazı cevherler verilebilir. Bu tür cevherlere bir zenginleştirme işlemi yapılarak ekonomik değerleri arttırılabilmektedir. Üretildiklerinde ekonomik değeri olmayan cevherlere örnek olarak yer kabuğunda ppm mertebesinde bulunan altın, gümüş ve uranyum gibi cevherler verilebilir. Bunlar ancak cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemleri sonrasında satılabilir hale getirilebilmektedir.

8 Cevher Hazırlama ve Cevher Zenginleştirme Cevher Hazırlamayı Gerektiren Nedenler c) Sosyal Nedenler Madencilik faaliyetleri ile o bölgenin sosyo-ekonomik yapısının gelişmesi.

9 Cevher Hazırlama ve Cevher Zenginleştirme Cevher Hazırlamanın Çalışma Alanı a) Cevher Hazırlama Tesisini Besleyecek Cevherin Sağlanması b) Cevherdeki Değerli Minerallerin Boyut Küçültme ile Serbest Hale Getirilmesi c) Boyut Küçültme ile Yeterli Mineral Serbestleşmesi Sağlanan Cevherin Zenginleştirilmesi d) Zenginleştirme Sonunda Elde Edilen Ürünler Üzerindeki İşlemler

10 Cevher Hazırlama İşlemlerinin Genel Akış Şeması Maden Ocağından Üretilen Cevher NAKLİYE DEPOLAMA CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ ZENGİNLEŞTİRME ÖNCESİ İŞLEMLER (Kırma, Öğütme, Boyutlandırma) ZENGİNLEŞTİRME İŞLEMLERİ DEĞERLİ ÜRÜN Konsantre DEĞERSİZ ÜRÜN Artık SUSUZLANDIRMA KOYULAŞTIRMA DEPOLAMA NAKLİYE TESİSTEN UZAKLAŞTIRMA Artık Barajı DİĞER İŞLEMLER izabe vs.

11 Cevher Hazırlamada Yararlanılan Mineral Özellikleri A. Fiziksel Özellikler Sertlik Gevreklik Yapı ve Kırılış Şekli Renk ve Parlaklık Fluoresans ve Fosforesans Manyetik Duyarlık Elektrik İletkenliği Radyo-Aktivite B. Fiziko-Kimyasal Özellikler Yüzey ve Ara Yüzey Özellikleri C. Kimyasal Özellikler Isıl Özellikleri Farklı Çözünürlük Mineral Mohs Değeri Knoop Ortalama Değeri Talk 1 21 Jips 2 54 Kalsit Fluorit Apatit Ortoklas Kuvars Topaz Korund Elmas

12 Cevher Hazırlamada Yararlanılan Mineral Özellikleri A. Fiziksel Özellikler Sertlik Gevreklik Yapı ve Kırılış Şekli Renk ve Parlaklık Fluoresans ve Fosforesans Manyetik Duyarlık Elektrik İletkenliği Radyo-Aktivite B. Fiziko-Kimyasal Özellikler Yüzey ve Ara Yüzey Özellikleri C. Kimyasal Özellikler Isıl Özellikleri Farklı Çözünürlük

13 Cevher Hazırlamada Yararlanılan Mineral Özellikleri A. Fiziksel Özellikler Sertlik Gevreklik Yapı ve Kırılış Şekli Renk ve Parlaklık Fluoresans ve Fosforesans Manyetik Duyarlık Elektrik İletkenliği Radyo-Aktivite B. Fiziko-Kimyasal Özellikler Yüzey ve Ara Yüzey Özellikleri C. Kimyasal Özellikler Isıl Özellikleri Farklı Çözünürlük

14 Cevher Hazırlamada Yararlanılan Mineral Özellikleri A. Fiziksel Özellikler Sertlik Gevreklik Yapı ve Kırılış Şekli Renk ve Parlaklık Fluoresans ve Fosforesans Manyetik Duyarlık Elektrik İletkenliği Radyo-Aktivite B. Fiziko-Kimyasal Özellikler Yüzey ve Ara Yüzey Özellikleri C. Kimyasal Özellikler Isıl Özellikleri Farklı Çözünürlük

15 Cevher Hazırlamada Yararlanılan Mineral Özellikleri A. Fiziksel Özellikler Sertlik Gevreklik Yapı ve Kırılış Şekli Renk ve Parlaklık Fluoresans ve Fosforesans Manyetik Duyarlık Elektrik İletkenliği Radyo-Aktivite B. Fiziko-Kimyasal Özellikler Yüzey ve Ara Yüzey Özellikleri C. Kimyasal Özellikler Isıl Özellikleri Farklı Çözünürlük

16 Cevher Hazırlamada Yararlanılan Mineral Özellikleri A. Fiziksel Özellikler Sertlik Gevreklik Yapı ve Kırılış Şekli Renk ve Parlaklık Fluoresans ve Fosforesans Manyetik Duyarlık Elektrik İletkenliği Radyo-Aktivite B. Fiziko-Kimyasal Özellikler Yüzey ve Ara Yüzey Özellikleri C. Kimyasal Özellikler Isıl Özellikleri Farklı Çözünürlük

17 Cevher Hazırlamada Yararlanılan Mineral Özellikleri A. Fiziksel Özellikler Sertlik Gevreklik Yapı ve Kırılış Şekli Renk ve Parlaklık Fluoresans ve Fosforesans Manyetik Duyarlık Elektrik İletkenliği Radyo-Aktivite B. Fiziko-Kimyasal Özellikler Yüzey ve Ara Yüzey Özellikleri C. Kimyasal Özellikler Isıl Özellikleri Farklı Çözünürlük

18 Cevher Hazırlamada Yararlanılan Mineral Özellikleri A. Fiziksel Özellikler Sertlik Gevreklik Yapı ve Kırılış Şekli Renk ve Parlaklık Fluoresans ve Fosforesans Manyetik Duyarlık Elektrik İletkenliği Radyo-Aktivite B. Fiziko-Kimyasal Özellikler Yüzey ve Ara Yüzey Özellikleri C. Kimyasal Özellikler Isıl Özellikleri Farklı Çözünürlük

19 Cevher Hazırlamada Yararlanılan Mineral Özellikleri Zenginleştirme Yönteminin Seçimi a) Cevherin İçerdiği Minerallerin Tanımı b) Tanımlanan Minerallerin Özelliklerinin Saptanması c) Zenginleştirmede Yararlanılacak Özellik Farklarının Belirlenmesi d) Tane Serbestleşme Boyutunun Saptanması e) Uygun Yöntem veya Yöntemlerin Belirlenmesi

20 Zenginleştirme Yöntemleri, Yararlanılan Mineral Özellikleri ve Uygulama Boyutları YARARLANILAN MİNERAL ÖZELLİKLERİ KURU İŞLEMLER ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ YAŞ İŞLEMLER UYGULAMA BOYUTU, mm Dayanıklılık Gevreklik Yapı ve Kırılış Şekli Isı ile Dağlama Renk, parlaklık, fluoresans, radyoaktivite, manyetizma, iletkenlik, Özgül Ağırlık, X-Işını BOYUTA GÖRE SINIFLANDIRMA İLE ZENGİNLEŞTİRME Eleme Siklon Eleme Klasifikasyon Hidrosiklon AYIKLAMA (TRİYAJ) İLE ZENGİNLEŞTİRME Elle Ayıklama Otomatik Ayıklama ÖZGÜL AĞIRLIK FARKI (GRAVİTE) İLE ZENGİNLEŞTİRME Özgül Ağırlık, Yapı ve Kırılış şekli, Sürtünme, Isı ve Gözenekliliğin Değişimi Jig Sarsıntılı Masa Ağır Ortam Koni ve Tanbur Ağır Ortam Siklon Jig Sarsıntılı Masa Humprey Spirali MGS Reichert Konisi ve Spirali

21 Zenginleştirme Yöntemleri, Yararlanılan Mineral Özellikleri ve Uygulama Boyutları MANYETİK AYIRMA İLE ZENGİNLEŞTİRME Manyetik Duyarlılık, Isı ile Manyetikliğin Değişimi Düşük Alan Şiddetli Yüksek Alan Şiddetli Nadir Topraklı Man. Ay Düşük Alan Şiddetli Yüksek Alan Şiddetli Elektrik İletkenlik ELEKTROSTATİK AYIRMA İLE ZENGİNLEŞTİRME Yüzey ve Ara Yüzey Özellikleri SALKIMLAŞTIRMA ve DAĞITMA (Flokülasyon ve Dispersiyon) Seçimli Salkımlaştırma FLOTASYON (Yüzdürme) Köpük Flotasyonu -0.3 Tabla Flotasyonu -1.0 Kolon Flotasyonu -0.1 AMALGAMLAŞTIRMA -2.0 KİMYASAL ZENGİNLEŞTİRME Farklı Çözünürlük, Kimyasal Reaksiyon Kalsinasyon -200 Kavurma -200 Siyanürasyon -0,075 Karıştırma Liçi -0.5 Yığın Liçi -100 Süzülme Liçi -50

22 -0.3 mm Sahil Kumlarında Bulunan Minerallerin Özellikleri MİNERAL ÖZELLİKLER ADI KİMYASAL FORMÜLÜ RENK ÖZGÜL AĞIRLIK MANYETİK DUYARLIK ELEKTRİK İLETKENLİK RADYO- AKTİVİTE SERTLİK KUVARS SiO 2 Beyaz 2, Dia Manyetik Yalıtkan Değil 7.0 RUTİL TiO 2 Kahverengi 4, Para Manyetik İletken Değil 6.25 İLMENİT FeTiO 3 Siyah 4, Para Manyetik İletken Değil 5.5 ZİRKON ZrSiO 4 Beyaz 4, Dia Manyetik Yalıtkan Bazen Radyoaktif 7.5 MONAZİT (La,Ce,Th)PO 4 Kırmızı Kahverengi 5,10 15 Para Manyetik Yalıtkan Radyoaktif 5.25

23 Sahil Kumlarına Uygulanabilecek özgün akım şeması Sahil Kumu Serbest Taneler halinde kuvars, rutil, zirkon, ilmenit, monazit içermekte ÖZGÜL AĞIRLIK FARKI İLE ZENGİNLEŞTİRME Ağır Mineraller Rutil İlmenit Monazit Zirkon Hafif Mineraller Kuvars ELEKTOSTATİK AYIRMA İLE ZENGİNLEŞTİRME İletkenler Rutil İlmenit Yalıtkanlar Monazit Zirkon MANYETİK AYIRMA İLE ZENGİNLEŞTİRME MANYETİK AYIRMA İLE ZENGİNLEŞTİRME Manyetik Manyetik Olmayan Manyetik Manyetik Olmayan İlmenit Rutil Monazit Zirkon

24 DE KARAKTERİZASYON MİNERAL ÖZELLİKLER ADI KİMYASAL FORMÜLÜ RENK ÖZGÜL AĞIRLIK (t/m3) MANYETİK DUYARLIK ELEKTRİK İLETKENLİK RADYO- AKTİVİTE SERTLİK PİRİT FeS2 METALİK SARI 5,95-5,10 PARA-MANYETİK YARIİLETKEN YOK 6,00-6,50 KALKOPİRİT CuFeS2 SARI, YEŞİLİMSİ SARI 4,10-4,30 ISITILDIĞINDA MANYETİK İLETKEN YOK 3,50-4,00 SFALERİT ZnS KAHVE, SARI, KIRMIZI, YEŞİL, SİYAH 3,90-4,10 YOK YALITKAN YOK 3,50-4,00 GALEN PbS KURŞUNİ GRİ, GÜMÜŞ RENGİ 7,20-7,60 YOK YARIİLETKEN YOK 2,50-2,75 KUVARS SiO 2 BEYAZ, RENKSİZ 2,65 DİA-MANYETİK YALITKAN YOK 7.00

25 CEVHER (PİRİT+KALKOPİRİT+SFALERİT+GALEN+KUVARS) İri Öğütme k = σ σ A H ρ ρ Özgül Ağırlık Farkı İle Zenginleştirme Ağır Mineraller Pirit (5,95-5,10) Kalkopirit (4,10-4,30) Sfalerit (3,90-4,10) Galen (7,20-7,60) Hafif Mineral Kuvars (2,65) k = σ σ A H ρ ρ İnce Öğütme Özgül Ağırlık Farkı İle Zenginleştirme Ağır Mineraller Pirit (5,95-5,10) Galen (7,20-7,60) Hafif Mineraller Kalkopirit (4,10-4,30) Sfalerit (3,90-4,10) Çok İnce Öğütme Çok İnce Öğütme

26 MİNERAL ÖZELLİKLER ADI KİMYASAL FORMÜLÜ RENK ÖZGÜL AĞIRLIK (t/m3) MANYETİK DUYARLIK ELEKTRİK İLETKENLİK RADYO- AKTİVİTE SERTLİK PİRİT FeS2 METALİK SARI 5,95-5,10 PARA-MANYETİK YARIİLETKEN YOK 6,00-6,50 KALKOPİRİT CuFeS2 SARI, YEŞİLİMSİ SARI 4,10-4,30 ISITILDIĞINDA MANYETİK İLETKEN YOK 3,50-4,00 SFALERİT ZnS KAHVE, SARI, KIRMIZI, YEŞİL, SİYAH 3,90-4,10 YOK YALITKAN YOK 3,50-4,00 GALEN PbS KURŞUNİ GRİ, GÜMÜŞ RENGİ 7,20-7,60 YOK YARIİLETKEN YOK 2,50-2,75 KUVARS SiO 2 BEYAZ, RENKSİZ 2,65 DİA-MANYETİK YALITKAN YOK 7.00

27 Ağır Mineraller Pirit (Para-manyetik) Galen(Non-manyetik) Manyetik Zenginleştirme Ağır Mineraller Pirit (Hidrofil) Galen(Hidrofob) Manyetik Mineraller Pirit (Para-manyetik) Manyetik Olmayan Mineraller Galen(Non-manyetik) Flotasyon Yüzen Galen(Hidrofob) Batan Pirit (Hidrofil)

28 Ağır Mineraller Kalkopirit (Hidrofob) Sfalerit (Hidrofil) Flotasyon Hafif Mineraller Kalkopirit (İletken) Sfalerit (Yalıtkan) Yüzen Kalkopirit (Hidrofob) Batan Sfalerit (Hidrofil) Elektrostatik Zenginleştirme İletken Mineraller Kalkopirit (İletken) Yalıtkan Mineraller Sfalerit (Yalıtkan)

29 CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEDE AKIM ŞEMASI GELİŞTİRİLMESİ

30 Akım Şeması Geliştirme Ocaktan Gelen Cevher Boyut küçültme Zenginleştirme Artık Konsantre İKİ ÜRÜNLÜ BASİT ZENGİNLEŞTİRME DEVRESİ

31 Akım Şeması Geliştirme Ocaktan Gelen Cevher Boyut küçültme Zenginleştirme Artık Ara Ürün Konsantre ARA ÜRÜNÜN GERİ DÖNDÜRÜLMESİNİ İÇEREN ZENGİNLEŞTİRME DEVRESİ

32 Akım Şeması Geliştirme Ocaktan Gelen Cevher Boyut küçültme Zenginleştirme Artık Ara Ürün Konsantre Boyut küçültme ARA ÜRÜNÜN TEKRAR ÖĞÜTÜLMESİNİ İÇEREN ZENGİNLEŞTİRME DEVRESİ

33 Akım Şeması Geliştirme Ocaktan Gelen Cevher Boyut küçültme Kaba Zenginleştirme Kaba Artık Kaba Konsantre Boyut küçültme Boyut küçültme Süpürme Temizleme Nihai Artık Nihai Konsantre KABA ZENGİNLEŞTİRME, TEMİZLEME ve SÜPÜRMEYİ İÇEREN ZENGİNLEŞTİRME DEVRESİ

34 Akım Şeması Geliştirme Ocaktan Gelen Cevher İri Boyut Küçültme Artık Zenginleştirme Kaba Konsantre Orta Dereceli Boyut Küçültme Zenginleştirme Ara Ürün Kaba Konsantre İnce Boyut Küçültme Ara Ürün Zenginleştirme Konsantre TEK KADEMEDE ARTIK ATILAN KADEMELİ ZENGİNLEŞTİRME DEVRESİ

35 Akım Şeması Geliştirme İKİ KADEMEDE KONSANTRE ALINAN KADEMELİ ZENGİNLEŞTİRME DEVRESİ

36 Akım Şeması Geliştirme Ocaktan Gelen Cevher Boyut Küçültme Zenginleştirme İri Artık Kaba Konsantre İnce Boyut Küçültme İnce Artık Zenginleştirme Konsantre İKİ KADEMEDE ARTIK ATILAN KADEMELİ ZENGİNLEŞTİRME DEVRESİ

37 Akım Şeması Geliştirme ZENGİNLEŞTİRME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

38 ZENGİNLEŞTİRME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gerek cevher hazırlama tesislerindeki zenginleştirme işlemlerinin denetimi gerekse, laboratuvarda yapılan zenginleştirme deneyleri sonuçlarının değerlendirilmesi, yapılan işlemlerin etkinliğinin belirlenmesi ve ekonomisi açısından önem taşımaktadır. Söz konusu değerlendirme, ya zenginleştirme formülleri denilen formüller kullanılarak veya metalurjik denge çizelgesi oluşturularak yapılmaktadır. Zenginleştirme (Konsantrasyon) Formülleri: Bu formüller, zenginleştirme işlemine giren cevher ve çıkan ürünlerin (konsantre, artık) ağırlık ve değerli metal dengelerine dayanılarak çıkarılmaktadır.

39 Zenginleştirme (Konsantrasyon) Formülleri İki ürünlü bir zenginleştirme işleminde kullanılan formüller: B: Zenginleştirme İşlemine Beslenen Cevherin Ağırlığı b: Zenginleştirme İşlemine Beslenen Cevherin değerli element (veya bileşik) yüzdesi (Tenörü) K: Konsantrenin Ağırlığı k: Konsantrenin Tenörü A: Artığın Ağırlığı a: Artığın Tenörü

40 Zenginleştirme (Konsantrasyon) Formülleri: Ağırlık ve değerli metal dengelerini yazarsak: B = K + A (1) B.b = K.k + A.a (2) (1) denkleminin her iki tarafı a ile çarpıldığında, B.a = K.a + A.a (3) denklemi elde edilmektedir. (2) ve (3) denklemleri taraf tarafa çıkarılarak,

41 Zenginleştirme (Konsantrasyon) Formülleri: (-) B.b = K.k + A.a (2) B.a = K.a + A.a (3) B (b-a) = K (k-a) (4) k a b a B = K K = B b a k a

42 Zenginleştirme (Konsantrasyon) Formülleri: (-) B.b = K.k + A.a (2) B.k = K.k + A.k (3) B (b-k) = A (a-k) (4) a k b k B = K A = B b k a k

43 Zenginleştirme (Konsantrasyon) Formülleri: (-) B.b = K.k + A.a (2) B.b = K.b + A.b (3) A (b-a) = K (k-b) (4) A = K k b K = A b a b a k b

44 Zenginleştirme (Konsantrasyon) Formülleri Zenginleştirme (Konsantrasyon) Oranı: Zenginleştirme işlemine beslenen cevher ağırlığının, elde edilen konsantrenin ağırlığına oranına zenginleştirme oranı (Z) denir. Z = B K (13) Zenginleştirme oranı, (4) No. lu denklemden yararlanılarak, değerli metal % leri ile de hesaplanabilir: Z = B K = k b a a (14)

45 Zenginleştirme (Konsantrasyon) Formülleri Metal Kazanma Verimi: Zenginleştirme işlemine beslenen cevherde bulunan değerli metal miktarına göre, konsantrede toplanan değerli metal yüzdesine verim (V) denir. Konsantredeki Degerli Metal Agirligi % V = 100 Beslenen Cevherdeki Degerli Metal Agirligi Cevherdeki değerli metal miktarı B.b, konsantredeki ise K.k, olduğuna göre, Metal Kazanma Verimi: % V = K. k B. b.100 şekilde belirtilebilir. K/B=1/Z=b-a/k-a yazıldığında, Metal verimi, çeşitli ürünlerdeki metal yüzdelerine göre: (15) % V = k ( b b ( k a).100 a) (16)

46 Zenginleştirme (Konsantrasyon) Formülleri Metal Kaybı: Zenginleştirme işlemine beslenen cevherde bulunan değerli metal miktarına göre, artıkla atılan değerli metal yüzdesine metal kaybı (j) denir. % j = A. a.100 B. b (17) veya % j = 100 V (18) olarak hesaplanır. İkiden fazla ürün elde edilen zenginleştirme işlemlerinin sonuçları da, aynı esaslara dayanılarak çıkartılan formüller ile değerlendirilmektedir.

47 Zenginleştirme (Konsantrasyon) Formülleri İki ayrı konsantre üretilen bir işlem göz önüne alınırsa; K 1 k 1x k 1y K 2 K 2x K 2y B b x b y A a x a y x mineralinin toplandığı konsantrenin ağırlığı x minerali konsantresinde x ile ilgili metal % si x minerali konsantresinde y ile ilgili metal % si y mineralinin toplandığı konsantrenin ağırlığı y minerali konsantresinde x ile ilgili metal % si y minerali konsantresinde y ile ilgili metal % si Beslenen cevher ağırlığı Beslenen cevherde x minerali ile ilgili metal % si Beslenen cevherde y minerali ile ilgili metal % si Atılan artığın ağırlığı Artıkta x minerali ile ilgili metal % si Artıkta y minerali ile ilgili metal % si olduğuna göre, ağırlık dengesi aşağıdaki şekilde olur: B = K 1 + K 2 +A (19)

48 Zenginleştirme (Konsantrasyon) Formülleri x ve y mineralleri ile ilgili metal dengesi yazıldığında: B b x = K 2 k 1x + K 2 k 2x + A a x (20) B b y = K 1 k 1y + K 2 k 2y + A a y (21) denklemleri elde edilir. x minerali için zenginleştirme oranı (Z x ): (22) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a k k b a k k b a k k k a k k k K Z x x y y y y x x x x y y y y x x x B = = x minerali için metal kazanma verimi (V x ) ise : (23) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) % = = a k k k a k k k b a k k b a k k b k b B k K V x x y y y y x x x x x y y y y x x x x x x Y minerali için de aynı şekilde Z y ve V y formülleri yazılabilir.

49 Metalurjik Denge Çizelgesi ÜRÜNLER AĞIRLIK Ton (1) % (2) % Zn (3) Ton (4) DAĞILIM % (5) KONSANTRE ARTIK BESLENEN CEVHER (4) no.lu kolonun hesaplanması: 65,0 x 0,588 = 34,32 535,0 x 0,006 = 3,21 (5) no.lu kolonun hesaplanması: K A B (34,32 / 37,53) x 100 = 91,45 (3,21 / 37,53) x 100 = 8,55 k a b

50 Metalurjik Denge Çizelgesi Deneye Beslenen Cevherin Zn İçeriğinin Hesapla Bulunması: 37,53 / 600,0 x 100 = 6,25 Zenginleştirme oranı da, Z = B K formülü kullanılarak, Z 600 = = olarak bulunur.

51 Metalurjik Denge Çizelgesi ÖRNEK % 21.3 Fe içeren ve değerli minerali manyetit olan demir cevherinin 1000 gr lık temsili numunesi üzerinde, aşağıdaki akım şemasına göre yapılan deneyin sonuçları, akım şeması üzerinde gösterilmektedir. CEVHER 1000 gr % 21.3 Fe BOYUT KÜÇÜLTME 1. ZENGİNLEŞTİRME Konsantre 220 gr % 68.6 Fe Kaba Artık 2. ZENGİNLEŞTİRME (Süpürme) Nihai Artık 700 gr % 5.5 Fe Ara Ürün 40 gr % 44.0 Fe

52 Metalurjik Denge Çizelgesi Deney Sonuçlarını Gösteren Metalurjik Denge Çizelgesi ÜRÜNLER AĞIRLIK % DAĞILIM gr % Fe gr % KONSANTRE ARAÜRÜN ARTIK BESLENEN CEVHER (Hesaplanan) BESLENEN CEVHER (Ölçülen)

53 Metalurjik Denge Çizelgesi Tesise Uyarlanan Metalurjik Denge Çizelgesi ÜRÜNLER AĞIRLIK % DAĞILIM gr % Fe gr % KONSANTRE ARTIK BESLENEN CEVHER (Hesaplanan) Araürünün Konsantre ve Artığa dağıtılması işlemi gerçekleştirilmiştir.

54 Metalurjik Denge Çizelgesi Zenginleştirme Oranı B 960 Z = = = 3.93 K Z = k b a a = Metal Kazanma Verimi V = k ( b b( k a).100= a) = ( (68.6 = ).100 = 5.5) 81% olarak hesaplanmaktadır.

55 Metalurjik Denge Çizelgesi CEVHER B b ZENGİNLEŞTİRME KONSANTRE K k ARTIK A a Ağırlık Dengesi: B = K + A Değerli metal dengesi: B.b = K.k + A.a

56 ÖRNEK PROBLEM 1: +40 mm boyutlu bir krom cevheri 2 kademe boyut küçültme işleminden sonra 2mm ye indirilmektedir. 2. Boyut küçültme kapalı devre olarak olarak çalışmaktadır. 2mm boyutlu ve %20 Cr 2 O 3 tenörlü cevher 400 t/gün kapasiteyle bir pistonlu jige beslenerek %60 ağırlık oranında bir ön konsantre ve %4 Cr 2 O 3 tenörlü artık elde edilmiştir. Elde edilen ön konsantre ikinci bir zenginleştirme işlemine tabi tutularak içerdiği kromitin %90 ı %48 Cr 2 O 3 tenörüyle kazanılmıştır. Buna göre tesis akım şemasını çizerek, konsantre miktarını ve genel kromit kazanma verimini hesaplayınız.

57 CEVHER +40 mm 400 ton %20 Cr 2 O 3 N.KONSANTRE 1. BOYUT KÜÇÜLTME 2. BOYUT KÜÇÜLTME KABA KONSANTRE NİHAİ ZENGİNLEŞTİRME BKO :5 8 mm BKO :4 2 mm + 2 mm ELEME, 2 mm -2 mm 400 ton/gün Ağırlıkça %40 %20 Cr 2 O A=400x0,40 3 KABA ZENGİNLEŞTİRME ARTIK A=160 ton a=%4 Cr 2 O 3 Ağırlıkça %60 K=400x0,60 K=240 ton k=%? V=%90 k=%48 Cr 2 O 3 %V=100Kk/Bb 90=100Kx0,48/240x0,3067 K=138,015 ton 240 ton %30,67 Cr 2 O 3 B=K+A A=B-K A= ,015 A=101,985 ton N. ARTIK Bb=Kk+Aa 400x0,20=240xk+160x0,040 k=0,30666 k=%30,67 Cr 2 O 3 Bb=Kk+Aa 240x0,3067=138,015x0,48+101,985xa a=0,0722 a=%7,22 Cr 2 O 3 GENEL VERİM= 100 Kk/Bb G.V.=100x138,015x0,48/400x0,20 G.V.=%82,81 Cr 2 O 3

58 ÜRÜNLER AĞIRLIK Ton (1) % (2) % Cr 2 O 3 (3) Ton (4) DAĞILIM % (5) KONSANTRE ARTIK BESLENEN CEVHER , ÜRÜNLER AĞIRLIK Ton (1) % (2) % Cr 2 O 3 (3) Ton (4) DAĞILIM % (5) KONSANTRE ARTIK BESLENEN CEVHER

59 ÖRNEK PROBLEM 2: Bir barit cevherinin ön zenginleştirilmesi sonucunda %60 ağırlık oranında bir ön konsantre ve %4 BaSO 4 tenörlü artık elde edilmiştir. Elde edilen ön konsantrenihai zenginleştirmeye tabi tutulduğunda ön konsantredeki baritin %90 ı %65 BaSO 4 tenörüyle kazanılmıştır. Diğer Bilgiler: *** Cevherin Maksimum tane iriliği 350 mm, tesisi kapasitesi 1000 ton/gün, besleme malı %25 BaSO 4 tenörlü, gang mineralleri ile barit arasında yeterli yoğunluk farkı bulunmaktadır. Kaba zenginleştirme -10 mm boyutunda yapılmıştır. Nihai zenginleştirme -1 mm altında yapılmıştır. İstenenler: 1)Tesis akım şemasını çiziniz, kırma devresinde kırıcı tipi ve kırma oranlarını belirtiniz 2) Nihai Konsantre miktarını bulunuz. 3)Genel barit kazanma verimini bulunuz.

60 CEVHER +350 mm 1000 ton %25 BaSO 4 ÇENELİ KIRICI KONİLİ KIRICI BKO :5 70 mm BKO :7 10 mm Bb=Kk+Aa 1000x0,25=600xk+400x0,040 k=0,39 k=%39 BaSO 4 Ağırlıkça %60 K=1000x0,60 K=600 ton k=%? JİG İLE ZENGİNLEŞTİRME ÖN KONSANTRE ARTIK Ağırlıkça %40 A=1000x0,40 A=400 ton a=%4 BaSO 4 DEĞİRMEN BKO :10 1 mm %V=100Kk/Bb 90=100Kx0,65/600x0,39 K=324 ton +1 mm 600 ton %39 BaSO 4 KLASİFİKATÖR -1 mm S.M. İle ZENGİNLEŞTİRME B=K+A A=B-K A= A=276 ton Bb=Kk+Aa 600x0,39=324x0,65+276xa a=0,085 a=%8,5 BaSO 4 N.KONSANTRE %V=90 %65 BaSO 4 N. ARTIK GENEL VERİM= 100 Kk/Bb G.V.=100x324x0,65/1000x0,25 G.V.=%84,24 BaSO 4

61 ÜRÜNLER AĞIRLIK Ton (1) % (2) % BaO 4 (3) Ton (4) DAĞILIM % (5) KONSANTRE ARTIK BESLENEN CEVHER , ÜRÜNLER AĞIRLIK Ton (1) % (2) % BaO 4 (3) Ton (4) DAĞILIM % (5) KONSANTRE ARTIK BESLENEN CEVHER

62 ÖRNEK PROBLEM 3: +15 cm boyutlu %31.30 Cr 2 O 3 içeren bir krom cevheri günde 500 ton işleyebilen bir tesiste birincil kırma işlemi ile kırıldıktan sonra 3 cm boyutlu bir elekten elenip +3 cm lik ürün elle ayıklamaya tabi tutulmaktadır. Burada %20 genel kazanma verimi ile %48.1 Cr 2 O 3 içeren iri boyutta bir konsantre elde edilmektedir. İri artık ise -3 cm boyutlu cevher ile birlikte öğütme devresine gönderilmektedir. Değirmen bir klasifikatör ile kapalı devre çalışmakta ve malzemenin tamamı -3 mm altına indirilmektedir. Daha sonra bu cevher Wilfley sarsıntılı masasına %30 pülpte katı oranıyla beslenerek, %49.2 Cr 2 O 3 içeren konsatre ile %5.5 Cr 2 O 3 içeren artık zenginleştirme sonucu üretilmektedir. Tesisin akım şemasını çizerek krom genel kazanma verimini ve toplam konsantre miktarını bulunuz.

63 CEVHER +15 cm 500 ton/gün %31,3 Cr 2 O 3 BKO :5 3 cm KIRMA ELEK, 3 cm -3 cm +3 cm ELLE AYIKLAMA Verim %20 k=%48,1 Cr 2 O 3 ÖĞÜTME + 3 mm KLASİFİKASYON 500 ton-65,07 ton=434,93 ton -3 mm Bb=Kk+Aa 500x0,313=434,93xk+65,07x0,48 k=0,287 k=%28,7 Cr 2 O 3 N.KONSANTRE k=%49,2 Cr 2 O 3 K=? S.M. ile ZENGİNLEŞTİRME Toplam Konst. Mik.=K1+K2 =296,87 ton N. ARTIK a=%5,5 Cr 2 O 3 A=? İRİ ARTIK İRİ KONSANTRE %V=100Kk/Bb 20=100Kx0,481/500x0,313 K=65,07 ton Bb=Kk+Aa 434,93x0,287=(X)x0,492+(434,93-X)x0,055 X=231,80 ton K=231,80 ton ve A=203,13 ton TESİSİN GENEL VERİMİ 1. Konst. İçeriği=65,07x0,481=31, Konst. İçeriği=231,80x0,492=114,046 Beslemenin İçeriği=500x0,313=156,5 G.V.=100x(Konst.1+Konst.2)/ Besleme İçeriğ G.V.=100(31, ,046)/156,5 G.V.=%92,87

64 ÖRNEK PROBLEM 4: %7,3 Pb ve %8,4 Zn içeren cevherden 1000 ton/gün işleyen bir tesiste, günde 109 ton kurşun ve 148 ton çinko konsantresi üretilmektedir. Kurşun konsantresinde Pb kazanma verimi %94,82, çinko kaybı %2,07 dir. Çinko konsantresinde kurşun kaybı %1,82 çinko kazanma verimi ise %88,27 dir. İstenenler: Bu tesiste üretilen kurşun ve çinko konsantreleri ile artığın Pb ve Zn içeriklerini bulunuz.

65 CEVHER 1000 ton/gün %7,3 Pb %8,4 Zn ZENGİNLEŞTİRME ARTIK %Zn=? %Pb=? Pb KONSANTRESİ 109 ton Pb V=%94,82 Pb %Zn Kaybı=2,07 Pb tenör=? Zn tenör=? Pb Konsantresi İçin Aa % MK = 100 Bb 109xk 2,07 = x0,084 k=%1,6 Zn Zn KONSANTRESİ 148 ton Zn V=%88,27 Zn %Pb Kaybı=1,82 Zn tenör=? Pb tenör=? Zn Konsantresi İçin Aa % MK = 100 Bb 148xk 1,82 = x0,073 k=%0,90 Pb Pb Konsantresi İçin Kk % V = 100 Bb 109xk 94,82 = x0,073 k=%63,50 Pb 743xa 3,36 = x0, xa 9,66 = x0,084 Zn Konsantresi İçin Kk % V = 100 Bb 148xk 88,27 = x0,084 k=%50,10 Zn Üretilen artık Miktarı= 1000-( )=743 ton dur. Artıktaki Pb ve Zn tenörlerini bulmak için Pb ve Zn kazanma verimlerini toplayıp 100 den çıkarırız. Artıktakı Pb Kaybı= 100-(94,82+1,82)=%3,36 İse a=%0,33 Pb Artıktakı Zn Kaybı= 100-(88,27+2,07)=%9,66 İse a=%1.09 Zn

66 AĞIRLIK TENÖR DAĞILIM VERİM ÜRÜNLER Ton (1) Ton (1) % Pb % Zn Pb Zn % Pb % Zn Pb KONSANTRESİ 109,0 10,9 63,5 1,6 69,215 1,744 94,82 2,07 Zn KONSANTRESİ 148,0 14,8 0,9 50,10 1,332 74,148 1,82 88,27 ARTIK 743,0 74,3 0,33 1,09 2,452 8,099 3,36 9,66 BESLEME ,0 7,3 8,4 73,0 84,0 100,0 100,0 Pb Konsantresi İçin Zn Konsantresi İçin Pb Konsantresi İçin Kk Kk Aa % V = 100 % V = 100 % MK = 100 Bb Bb Bb 109xk 148xk 109xk 94,82 = ,27 = 100 2,07 = x0, x0, x0,084 k=%63,50 Pb k=%50,10 Zn k=%1,6 Zn Zn Konsantresi İçin Aa % MK = 100 Bb 148xk 1,82 = x0,073 k=%0,90 Pb

67 ÖRNEK PROBLEM 5: %1,65 Cu içeren bir cevherden günde 1200 ton/gün işleyen bir tesiste, cevherin boyutu 0,3 mm nin altına indirildikten sonra %9,7 oranındaki bakır kaybı ile %0,25 Cu içeren bir artık atılmakta; nihai zenginleştirme ise 0,075 mm nin altında yapılmaktadır. Kaba konsantreden, %19,90 Cu içerikli bakır konsantresi, %0,35 Cu içerikli artık ve %1,35 Cu içerikli pirit konsantresi elde edilmektedir. Kaba konsantredeki bakırın %9,8 i pirit konsantresinde kaybedildiğine göre, tesisten bir günde elde edilen bakır konsantresinin miktarını ve tesisin bakır kazanma verimini hesaplayınız.

68 CEVHER 1.BOYUT KÜÇÜLTME KABA ZENGİNLEŞTİRME KABA KONSANTRE 1200 ton/gün %1,65 Cu -0,3 mm ARTIK %MK=9,7 Cu %0,25 Cu Atılan iri artık miktarı Aa Ax0,0025 % MK = 100 9,7 = 100 Bb 1200x0,0165 Kaba konsantre miktarı A=768,2 ton B=K+A formülünden ,2=431,8 ton bulunur. Cu KONSANTRESİ 2.BOYUT KÜÇÜLTME NİHAİ ZENGİNLEŞTİRME Pirit KONSANTRESİ %19,90 Cu %1,35 Cu %0,35 Cu (K) %MK=%9,8 Cu (302-K) Bb=K 1 k 1 + K 2 k 2 + Aa Pirit konsantresinin miktarı Aa % MK = 100 Bb Ax0,0135 9,8 = ,8 x0,0414 A= 129,8 ton -0,075 mm 431,8 ton/gün %4,14 Cu ARTIK % V = Kk Bb 100 Kaba konsantre tenörü Bb=Kk+Aa 1200x0,0165=431,8xk+768,2x0,0025 k=0,0414 k=%4,14 Cu Cu Kons.+artık miktarı=431,8 ton-129,8 ton =302 ton olarak bulunur 431,8x0,0414=Kx0, ,8x0,0135+(302-K)x0,0035 K=77,1 ton/gün bulunur. TESİS BAKIR KAZANMA VERİMİ 77,1x 0,199 % V = x0,0165 %V=77,49

69 ÜRÜNLER KABA KONSANTRE AĞIRLIK Ton (1) % DAĞILIM Cu % (2) (3) Ton (4) % (5) 431,8 35,98 4,14 17,877 90,3 ARTIK 768,2 64,02 0,25 1,921 9,7 BESLENEN CEVHER 1200,0 100,0 1,65 19,80 100,0 ÜRÜNLER BAKIR KONSANTRESİ PİRİT KONSANTRESİ AĞIRLIK % Ton % Cu (1) (2) (3) DAĞILIM Ton (4) % (5) 77,1 17,86 19,90 15,343 85,80 129,8 30,60 1,35 1,752 9,8 ARTIK 224,9 51,54 0,35 0,787 4,4 KABA KONSANTRE 431,8 100,0 4,14 17, ,0

70 TANE SERBESTLEŞMESİ GENEL TANIMLAR Cevher hazırlama işlemleri, serbestleştirme ve ayırma adımlarından oluşmaktadır. Kırılmış ve öğütülmüş cevher parçalarına tane adı verilmektedir. Tek bir mineral içeren tanelere serbest tane, İki veya daha fazla mineral içeren tanelere de, bileşik (bağlı) tane denilmektedir. Tane Serbestleşmesinin Cevher Hazırlamadaki Önemi 1) Zenginleştirmenin hangi boyutta yapılacağına, 2) Zenginleştirme yönteminin seçimine, ışık tutar.

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Zenginleştirme işlem(ler)inin seçimine ışık tutacak biçimde bir cevherdeki değerli ve değersiz

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ 1. AMAÇ Zenginleştirme işlem(ler)inin seçimine ışık tutacak biçimde bir cevherdeki değerli ve değersiz minerallerin

Detaylı

1.1. TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1 GİRİŞ HAMMADDE

1.1. TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1 GİRİŞ HAMMADDE 1 1.1.1. HAMMADDE Hammadde, endüstride bir ürün ya da yapının elde edilmesinde kullanılan gerekli bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumudur. Bu terim çoğu zaman tabiattan elde edilen ve henüz

Detaylı

Teknoloji: Elde bulunan mevcut maddelerden yararlanarak istenilen ürünün elde edilmesi

Teknoloji: Elde bulunan mevcut maddelerden yararlanarak istenilen ürünün elde edilmesi Teknoloji: Elde bulunan mevcut maddelerden yararlanarak istenilen ürünün elde edilmesi Her türlü alet ve ekipman vs kısımlar Mekanik Kimyasal Maddenin iç yapısında bir değişiklik Organik inorganik Hammadde

Detaylı

KROM ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ ARTIKLARININ YÜKSEK ALAN ŞİDDETLİ YAŞ MAN YETİ KAYIRMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KROM ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ ARTIKLARININ YÜKSEK ALAN ŞİDDETLİ YAŞ MAN YETİ KAYIRMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ KROM ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ ARTIKLARININ YÜKSEK ALAN ŞİDDETLİ YAŞ MAN YETİ KAYIRMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Güven ÖNAL* Vecihi GÜRKAN** Neş'et ACARKAN*** ÖZET Bu bildiride, krom zenginleştirme tesislerinin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUAR FÖYÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUAR FÖYÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUAR FÖYÜ CEVHER HAZIRLAMA DENEYİ Yrd.Doç.Dr. Fatih ERDEMİR TRABZON 2016 CEVHER HAZIRLAMA DENEYİ DENEYİN

Detaylı

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME 1. Giriş 322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME Falcon cihazı temel olarak bir ayırma oluğu ile devamlı çalışan bir santrifüjün

Detaylı

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Fehmi Nair Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ ARAŞTIRMA-TARTIŞMA SORULARI a) Mineral mühendisliği bakımından tane ve tane boyutu ne demektir? Araştırınız.

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Çeneli Kırıcı (Büyük)... 3 Çeneli Kırıcı (Küçük)...

Detaylı

1.1. MET. VE MALZ. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 1 GİRİŞ MİSYON VE VİZYON

1.1. MET. VE MALZ. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 1 GİRİŞ MİSYON VE VİZYON 1.1.1. MİSYON VE VİZYON MİSYON Ülkenin bir hammadde kaynağını yüksek teknoloji ürünü olan bir malzemeye dönüştürmek VİZYON Kendine bir hedef seçerek, girişimci olmak, üreteceği malzeme için plan kurmak

Detaylı

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ B& S YATIRIM A.Ş. Kırşehir Nefelin İşletmeleri w w w. b s ya t i r i m.co m.t r Ankara Merkez Kırşehir Nefelin

Detaylı

K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ

K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ K.T.Ü. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER ve KÖMÜR HAZIRLAMA ANABİLİM DALI CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVAR DERSİ DENEY FÖYLERİ DENEY FÖYÜ KAPAĞI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLMALIDIR. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun bir reaktif kullanarak oksitli bakır cevherindeki bakırı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı: 2 sh. 44-54 Mayıs 2010

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı: 2 sh. 44-54 Mayıs 2010 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı: 2 sh. 44-54 Mayıs 2010 BAKIR İÇEREN DEMİR CEVHERİNİN MANYETİK AYIRMA VE FLOTASYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ (BENEFICIATION OF A COPPER

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ DENEY HAZIRLIK SORULARI 1) Öğütme nedir? Öğütme işleminin gerçekleştirildiği endüstriyel uygulamalara

Detaylı

1975 yılında kurulan firmamız Hoffman ve Tunel fırınlarının mekanik aksamları pişirme ekipmanları imalatı ile toprak sanayide hizmete başlamıştır.

1975 yılında kurulan firmamız Hoffman ve Tunel fırınlarının mekanik aksamları pişirme ekipmanları imalatı ile toprak sanayide hizmete başlamıştır. Hakkımızda 1975 yılında kurulan firmamız Hoffman ve Tunel fırınlarının mekanik aksamları pişirme ekipmanları imalatı ile toprak sanayide hizmete başlamıştır. Daha sonraki yıllarda tünel kurutma ve tünel

Detaylı

Prof. Dr. Hayrünnisa DİNÇER ATEŞOK

Prof. Dr. Hayrünnisa DİNÇER ATEŞOK Öğretim Üyesi Bitirme Tez Konuları Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK Bitümlü Kömürlerin Optik ve X-Ray yöntemleriyle kuru olarak zenginleştirilmesi KKTC Lefke eski Bakır madeni flotasyonu artıklarından durgun ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA 17. ZİRKON 17.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Zirkonyum ( Zr ) elementi periyodik cetvelin 4. grubunda olup, atom numarası 40, atom ağırlığı 91.22 dir. Doğada

Detaylı

GARAGE MADENCİLİK A.Ş. Cevher Hazırlama Eğitim Notları SALLANTILI MASALAR. Halil Ersin Maden Müh (M.Sc.) Mart 2011

GARAGE MADENCİLİK A.Ş. Cevher Hazırlama Eğitim Notları SALLANTILI MASALAR. Halil Ersin Maden Müh (M.Sc.) Mart 2011 1 GARAGE MADENCİLİK A.Ş. Cevher Hazırlama Eğitim Notları SALLANTILI MASALAR Halil Ersin Maden Müh (M.Sc.) Mart 2011 2 SALLANTILI MASA İLE ZENGİNLEŞTİRME Sallantılı masa, cevheri oluşturan minerallerin

Detaylı

YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Yerkabuğunun Yapısı. Yerkürenin Yapısı. Dr.

YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Yerkabuğunun Yapısı. Yerkürenin Yapısı. Dr. İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 17.03.2015 YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER Dr. Dilek OKUYUCU Yerkürenin Yapısı Yerkabuğunun Yapısı 1 Yerkabuğunun Yapısı ~100 km ~10 km Yerkabuğunun Yapısı Yerkabuğunu

Detaylı

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron)

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) BİRİM: LAB.: DENEY FİYAT LİSTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMY Kimya DENEY KODU DENEY ADI BİRİM FİYAT MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) 0,00 MDN.KMY.0002 Kimyasal analiz

Detaylı

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tozların Sınıflandırması 1- Fibrojenik Tozlar (solunum sistemine zararlı olanlar)

Detaylı

CEVHER HAZIRLAMA. Doç.Dr.Nevzat ASLAN

CEVHER HAZIRLAMA. Doç.Dr.Nevzat ASLAN CEVHER HAZIRLAMA Doç.Dr.Nevzat ASLAN CEVHER HAZIRLAMA 1.1. Cevher Hazırlamanın Tanımı 1.2. Cevher Hazırlamanın Tarihi GeliĢimi 1.3. Cevher Hazırlamayı Gerektiren Nedenler a) Teknolojik Nedenler b) Ekonomik

Detaylı

G. FİZİKSEL ÖZELLİKLER (ISRM, 1977) Set Olarak (Yoğunluk + Gözeneklilik + Nem Oranı)

G. FİZİKSEL ÖZELLİKLER (ISRM, 1977) Set Olarak (Yoğunluk + Gözeneklilik + Nem Oranı) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARIMIZDA YAPILAN DENEY VE ANALİZLER (1 OCAK 2014-31 ARALIK 2014) KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ A. TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00322 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI ll YÜZDÜRME-BATIRMA DENEYİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00322 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI ll YÜZDÜRME-BATIRMA DENEYİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00322 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI ll YÜZDÜRME-BATIRMA DENEYİ ARAŞTIRMA-TARTIŞMA SORULARI i) Zenginleştirme kriteri (Taggart Kriteri) nedir? Ne amaçla kullanılır?

Detaylı

Ġnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I YOĞUNLUK SAPTANMASI

Ġnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I YOĞUNLUK SAPTANMASI Ġnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I 1. GĠRĠġ YOĞUNLUK SAPTANMASI Özellikle, cevher hazırlama ve zenginleştirme aygıtlarının kapasitelerinin

Detaylı

HEKİMHAN-KARAKUZ DEMİR CEVHERİNDEN KONSANTRE ÜRETİMİ

HEKİMHAN-KARAKUZ DEMİR CEVHERİNDEN KONSANTRE ÜRETİMİ HEKİMHAN-KARAKUZ DEMİR CEVHERİNDEN KONSANTRE ÜRETİMİ CONCENTRATION OF HEKİMHAN-KARAKUZ IRON ORE Hayrünnisa DİNÇERC) Gündüz ATEŞOK(**) Güven ÖNAL(***) Nejet ACARKAN("**) ÖZET Çalışmada öncelikle, T.D.Ç.l.Hekimhan

Detaylı

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler ISSN 1309-1670 Fiyat 8 TL 1 Eylül 2014 Yıl 5 Sayı 41 www.madencilik-turkiye.com Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı Madencilerin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR ZENGİNLEŞTİRME LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR ZENGİNLEŞTİRME LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR ZENGİNLEŞTİRME LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Etüv (Memmert UNB500)... 3 Fanlı Numune Kurutma

Detaylı

MİS KONSANTRE MASALARI

MİS KONSANTRE MASALARI MİS KONSANTRE MASALARI Masa, giren cevheri pasa, ara ürün ve cevher olarak 3 e ayırmaktadır. Şase üzerinde kullanılan malzeme Play-Wood dur. Play-Wood un üzerine muşamba kullanılmaktadır. Masa şanzıman

Detaylı

BOLKARDAĞ MADENİNE AİT ALTIN-GÜMÜŞ-KURŞUN CEVHERİNİ ZENGİNLEŞTİRME OLANAKLARI

BOLKARDAĞ MADENİNE AİT ALTIN-GÜMÜŞ-KURŞUN CEVHERİNİ ZENGİNLEŞTİRME OLANAKLARI BOLKARDAĞ MADENİNE AİT ALTIN-GÜMÜŞ-KURŞUN CEVHERİNİ ZENGİNLEŞTİRME OLANAKLARI Güven ÖNAL() Neşet ACARKAN() Süheylâ ACARKAN() ÖZET Bolkardağ maden yatağından alman 14,5 on Au, 415 on Ag ve 7,03 Pb içerikli

Detaylı

LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FİYATLARI (KDV HARİÇTİR)

LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FİYATLARI (KDV HARİÇTİR) ZKÜ LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ LARI (KDV HARİÇTİR) KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ A. TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI a. KAYA ÖRNEĞİ DAYANIMI (ISRM, 1978)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ 1. DENEY HAZIRLIK SORULARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ÖĞÜTME DENEY FÖYÜ a) Bir cevher hazırlama terimi olarak Öğütme nedir? Öğütme tane boyu ne demektir?

Detaylı

ÇİNKUR TESİSLERİNDE ELDE EDİLEN LİC ARTIKLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

ÇİNKUR TESİSLERİNDE ELDE EDİLEN LİC ARTIKLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ ÇİNKUR TESİSLERİNDE ELDE EDİLEN LİC ARTIKLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ M. Zeki DOĞAN (*) Gülhan ÖZBAYOĞLU (**) Ümit ATALAY (***) ÖZET Bu çalışmada Çinkur tesislerinin liç sistemi artıklarında bulunan kurşunu,

Detaylı

BURSA-ULUDAĞ SKARN ve MANYETİTLİ SELİT CEVHERLERİNİN LABORATUVAR ve TESİS PİLOT ÇAPTA MANYETİK SEPERASYONU OPTİMAL KOŞULLARININ SAPTANMASI

BURSA-ULUDAĞ SKARN ve MANYETİTLİ SELİT CEVHERLERİNİN LABORATUVAR ve TESİS PİLOT ÇAPTA MANYETİK SEPERASYONU OPTİMAL KOŞULLARININ SAPTANMASI BURSA-ULUDAĞ SKARN ve MANYETİTLİ SELİT CEVHERLERİNİN LABORATUVAR ve TESİS PİLOT ÇAPTA MANYETİK SEPERASYONU OPTİMAL KOŞULLARININ SAPTANMASI Ali AKAR (*) Ümit CÖCEN (**) ÖZET Bursa - Uludağ skarn ve manyetitli

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 025803 (11-18) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 025803 (11-18)

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

LİNYİTLERİMİZDEN DAHA FAZLA VE DAHA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK. LAVVAR ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TESİS UYGULAMALARI

LİNYİTLERİMİZDEN DAHA FAZLA VE DAHA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK. LAVVAR ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TESİS UYGULAMALARI LİNYİTLERİMİZDEN DAHA FAZLA VE DAHA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK. LAVVAR ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TESİS UYGULAMALARI Ayşe ERDEM*,Akan GÜLMEZ*, Oğuz ALTUN*, Selami TOPRAK* *MTA Genel

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü. 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü. 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA 1. GİRİŞ Belirli bir cevherin niteliklerinin saptanmasında kullanılmak üzere temsili

Detaylı

İNCE BOYUTLU KROM CEVHERLERİNİN MULTI-GRAVITY SEPERATOR İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMALARI

İNCE BOYUTLU KROM CEVHERLERİNİN MULTI-GRAVITY SEPERATOR İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMALARI Türkiye 14 Madencilik Kongresi / 14th Mining Congress of Turkey, 1995, ISBN 975-395-150-7 İNCE BOYUTLU KROM CEVHERLERİNİN MULTI-GRAVITY SEPERATOR İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMALARI INVESTIGATIONS ON

Detaylı

Bingöl (Yedisu), Diyarbakır (Hani ve Ergani) ve Elazığ (Alacakaya) Kromlarının Zenginleştirilmesi

Bingöl (Yedisu), Diyarbakır (Hani ve Ergani) ve Elazığ (Alacakaya) Kromlarının Zenginleştirilmesi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cilt: 5, 2, 81-88 3-9 Aralık 2014 Bingöl (Yedisu), Diyarbakır (Hani ve Ergani) ve

Detaylı

GİRİŞ YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER 1. ATOM 2. ELEMENTLER TANIMLAMALAR

GİRİŞ YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER 1. ATOM 2. ELEMENTLER TANIMLAMALAR GİRİŞ YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER Yerkabuğu minerallerden ve bunları oluşturan kayaçlardan meydana gelmiştir. Her türlü inşaatta temel ve üst yapı projeleri hazırlamadan önce, temel zemininde rastlanılacak

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

M 2. Doğan, Y. Kaytaz, G. Önal, ve K.T. Perek I T.Ü. Maden Fakültesi, istanbul

M 2. Doğan, Y. Kaytaz, G. Önal, ve K.T. Perek I T.Ü. Maden Fakültesi, istanbul 2. Endüstriyel Haaddeler Sempoşnımu, 16-17 Ehm 1997 İzmir Türkiye Bigadiç ve Kestelek Bor larının Isıl İşlem, Elektrostatik Ayırma ve Flotasyon ile Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması M 2. Doğan,

Detaylı

Eczacıbaşı Topluluğu

Eczacıbaşı Topluluğu Eczacıbaşı Topluluğu Eczacıbaşı Topluluğu toplam 41 kuruluşu, 12.115 çalışanı ve 2013 sonu itibariyle 6,7 milyar TL cirosu ile Türkiye nin önde gelen sanayi toplulukları arasında yer almaktadır. Eczacıbaşı

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

3. KIRMA-ELEME DEVRELERİNİN TASARIMI

3. KIRMA-ELEME DEVRELERİNİN TASARIMI 21 3. KIRMA-ELEME DEVRELERİNİN TASARIMI Ufalama (boyut küçültme) devrelerinin yatırım tutarlarının ve işletme giderlerinin tüm cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisinin maliyeti ve giderleri içindeki

Detaylı

Düşük Tenörlü Oolitik Demir Cevherinin Flotasyon«

Düşük Tenörlü Oolitik Demir Cevherinin Flotasyon« Düşük Tenörlü Oolitik Demir Cevherinin Flotasyon«Gülhan ÖZBAYOĞLU* ÖZET Bu çalışmadan amaç, flotasypn yönteminin oozitik tipli ve düşük tenörlü demir cevherlerinin zenginleştirilmesine olan etkinliğini

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

UFALANMA FARKLILIĞINDAN YARARLANILARAK YOZGAT AYRIDAM LİNYİTİNİN ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

UFALANMA FARKLILIĞINDAN YARARLANILARAK YOZGAT AYRIDAM LİNYİTİNİN ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 2 sh. 41- Mayıs 1 UFALANMA FARKLILIĞINDAN YARARLANILARAK YOZGAT AYRIDAM LİNYİTİNİN ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION

Detaylı

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 29. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 29. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ TÜRK FİZİK DERNEĞİ 29. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ G A ZİANTEP İLİ VOLKANİK KAYAÇLARINDAN ELDE EDİLEN TERMOLÜMİNESANS TEPE ŞİDDETLERİNİN TAVLAMA İLE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ H. Toktamış, S. Zuhur, D. Toktamış,

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARI

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARI T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARI Cihazlar Hassas Terazi.....3 Kurutma Fırını (Etüv)......4 Çeker Ocak....5 Halkalı Değirmen...6 Mekanik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI ---------------------------------------Boşluk Doldurma Soru

Detaylı

KOCAELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KOCAELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KOCAELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Ülkemizin önemli kuruluşlarının bulunduğu Kocaeli ilinin yüzölçümü oldukça küçüktür. Bu nedenle nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında gelir. Sanayi kuruluşlarının

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Cu Copper 29 Bakır 2 Dünyada madenden bakır üretimi, Milyon ton Yıl Dünyada madenden bakır

Detaylı

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Ebru AYSAN 20338408

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Ebru AYSAN 20338408 PUDRAMDAKĐ MĐNERAL PUDRAMDAKĐ MĐNERAL Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: Ebru AYSAN 20338408 Günlük Yaşam Olayı: Günlük hayatta kullandığımız talk pudranın içerdiği mineralden yola çıkarak

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi. Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ

Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi. Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ Ders içeriği 1. Giriş ve Periyodik cetvel 2. Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, ) 3. Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, ) 4. Kıymetli Metaller (Ag, Au,

Detaylı

N. Ediz Dumlupinar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Seramik Mühendisliği Bölümü, Kütahya

N. Ediz Dumlupinar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Seramik Mühendisliği Bölümü, Kütahya Il.Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004 Eskişehir Türkiye Kestelek Bor İşletmesi -3 mm Klasifikatör Çökeni Ürünün Farklı Pervaneli Dağıtıcılarda Zenginleştirilmesi Concentrability of -3 mm Classificator

Detaylı

Beyşehir Baritlerinin Flotasyonla Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması

Beyşehir Baritlerinin Flotasyonla Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 1314 Mayıs 2004, izmir, Türkiye Beyşehir Baritlerinin Flotasyonla Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması Ş. G. Özkan, İ. Kurşun, K. Çinku, M.F. Eskibalcı & A.

Detaylı

HİDROLİK SINIFLANDIRMA

HİDROLİK SINIFLANDIRMA HİDROLİK SINIFLANDIRMA 1. Tanenin Akışkan İçerisindeki Hareket Bölgeleri Şekil 1. Akışkan ortamda çökelen küresel bir tane için, Reynolds sayısı (Re) ile Direnç Sabiti (C D ) arasındaki deneysel ilişki.

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

DÜŞÜK TENÖRLÜ KROM CEVHERLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI 1. Investigation of low grade chrome ores enrichment*

DÜŞÜK TENÖRLÜ KROM CEVHERLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI 1. Investigation of low grade chrome ores enrichment* DÜŞÜK TENÖRLÜ KROM CEVHERLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI 1 Investigation of low grade chrome ores enrichment* Fevzi Burak KIDIMAN Maden Mühendisliği Anabilimdalı Oktay BAYAT Maden Mühendisliği

Detaylı

Yusuf Bayar Makina Y. Müh ysfbyr@gmail.com

Yusuf Bayar Makina Y. Müh ysfbyr@gmail.com VİBRASYONLU DEĞİRMENLER Yusuf Bayar Makina Y. Müh ysfbyr@gmail.com 1-GENEL Bilyalı değirmenlerde kullanılan, bilya, çelik çubuk, alubit bilya,fıçı bilya ile öğüten, ama kendisi dönmeyen değirmenlerdir.

Detaylı

Malzemeler elektrik yükünü iletebilme yeteneklerine göre 3 e ayrılırlar. İletkenler Yarı-iletkenler Yalıtkanlar

Malzemeler elektrik yükünü iletebilme yeteneklerine göre 3 e ayrılırlar. İletkenler Yarı-iletkenler Yalıtkanlar Malzemeler elektrik yükünü iletebilme yeteneklerine göre 3 e ayrılırlar. İletkenler Yarı-iletkenler Yalıtkanlar : iletkenlik katsayısı (S/m) Malzemelerin iletkenlikleri sıcaklık ve frekansla değişir. >>

Detaylı

MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ CEVHER HAZIRLAMA ĠLE ĠLGĠLĠ KONULAR

MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ CEVHER HAZIRLAMA ĠLE ĠLGĠLĠ KONULAR DERSĠ CEVHER HAZIRLAMA ĠLE ĠLGĠLĠ KONULAR GENEL BĠLGĠLER GiriĢ (Mineral, Cevher, Konsantre, Artı ve Tenör avramları) Cevher Hazırlama ve ZenginleĢtirme nin Diğer Bilim Dalları Ġçerisindei Yeri Cevher Hazırlama

Detaylı

MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ

MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ Malzeme ve su analizleri yaş yöntemle ve enstrümental analizle yapılır. Malzeme Analizleri 20652001 Demir bazlı malzeme analizleri(i) 708 Karbon çeliği Karbon(C), Kükürt(S),

Detaylı

Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır.

Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır. ENDÜSTRİYEL TAŞIMA (TRANSPORT) Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır. İç Taşıma (Kısa mesafeli taşıma)

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Arazi Çalışmaları ve örnek alımı Örneklerin makro ve optik incelemeleri Analiz için örneklerin seçimi Analiz

Detaylı

ZORUNLU MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİZLEME ÜNİTESİ KIRMA ÜNİTESİ DEĞİRMEN ÜNİTESİ Çöp sasörü Kırıcı valsler Vals

ZORUNLU MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİZLEME ÜNİTESİ KIRMA ÜNİTESİ DEĞİRMEN ÜNİTESİ Çöp sasörü Kırıcı valsler Vals GRUP: 3116 1- Un Üretimi a) Buğday Unu Un fabrikalarında kapasite günde 24 saat, yılda 300 iş günü çalışma esası üzerinden aşağıda belirtilen esaslara göre tespit edilir. ZORUNLU MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİZLEME

Detaylı

Ergani Bakır İşletmesi Reverber Taban Matının Flotasyon Yoluyla Zenginleştirilmesi

Ergani Bakır İşletmesi Reverber Taban Matının Flotasyon Yoluyla Zenginleştirilmesi Ergani Bakır İşletmesi Reverber Taban Matının Flotasyon Yoluyla Zenginleştirilmesi Sabri KARAHAN* Erol OKUR** 1973 yılı Ağustos ayında Reverber fırınının yıllık bakîmi esnasında tabanda kalan yüksek manyetik

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU M.Hayri ERTEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET. Flotasyondan elde edilen kolemanit konsantrelerinin kurutma veya kalsinasyon gibi

Detaylı

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ 1. KISA DEVRE Kısa devre; kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. Kısa devre olduğunda

Detaylı

CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME I. CİLT

CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME I. CİLT İÇERİK I.CİLT 1. Giriş..... 1 2. Boyut Küçültme Yasaları... 9 2.1 Boyut küçültmenin amacı... 9 2.2 Boyut küçültme makineleri.. 12 2.3 Boyut küçültmede enerji tüketimi 13 2.4 Boyut küçültme prensipleri...

Detaylı

KİLYOS BÖLGESİ KUMLARININ DEĞERLENDİRME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 9

KİLYOS BÖLGESİ KUMLARININ DEĞERLENDİRME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 9 KİLYOS BÖLGESİ KUMLARININ DEĞERLENDİRME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 9 Güven ÖNAL ÖZET Batı Karadeniz sahilinde Kilyos bölgesinde bulunan; manyetit, ilmenit, rutil, zirkon, kuyars, feldspat içerikli sahil

Detaylı

1.2.1.1. Kaba ve İnce Seramikler: Bunlar aralarında gözenekli ve gözeneksiz ürünler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

1.2.1.1. Kaba ve İnce Seramikler: Bunlar aralarında gözenekli ve gözeneksiz ürünler olmak üzere ikiye ayrılırlar. 1. SERAMİKLER 1.1.Tanım: En genel anlamda seramik, anorganik maddelerin herhangi bir usul ile şekillendirilip pişirilmesi ile meydana gelen ürüne denir. Diğer bir tanımlamaya göre ise seramik, organik

Detaylı

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ TANIM Üretilen doğal kaynakların değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi, hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli zenginleştirme, zararlı maddelerden arındırma, boyutlandırma

Detaylı

Toprak / Ateş / Sır. Katalog Teknik Veriler / Analizler. www.cinikop.com.tr

Toprak / Ateş / Sır. Katalog Teknik Veriler / Analizler. www.cinikop.com.tr Toprak / Ateş / Sır www.cinikop.com.tr Katalog Teknik Veriler / Analizler Masse Sır Boya Malzeme Bentonit Ercan Cam Mozaik Madencilik Tar. ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Çinikop Hakkında 5 yılında 4. m

Detaylı

ALTIN-GÜMÜŞ MADENCİLİĞİ VE ATIKLARININ ETKİLERİ YUSUF HAS

ALTIN-GÜMÜŞ MADENCİLİĞİ VE ATIKLARININ ETKİLERİ YUSUF HAS ALTIN-GÜMÜŞ MADENCİLİĞİ VE ATIKLARININ ETKİLERİ YUSUF HAS 02120004003 Altın metalinin özelllikleri Metalik altın, sarı parlak renkte ağır bir metaldir. 1B grubu soy metallerinden bu ağır metalin özellikleri

Detaylı

Bakır Rafinasyon Curufu Flotasyon Atıklarındaki Bakırın Geri Kazanımı

Bakır Rafinasyon Curufu Flotasyon Atıklarındaki Bakırın Geri Kazanımı 200 Bakır Rafinasyon Curufu Flotasyon Atıklarındaki Bakırın Geri Kazanımı * Murat Çakır, 1 Muhammet Kartal, 2 Harun Gül, 1 Ebru Taşkın, 1 Mehmet Uysal, 3 A.Osman Aydın, 1 Ahmet Alp 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi 1 *Nedim SÖZBİR, 2 Mustafa AKÇİL and 3 Hasan OKUYUCU 1 *Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Müh. Bölümü, 54187 Esentepe, Sakarya 2

Detaylı

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI H.MADENOĞLU, T.GÜNGÖREN, M.SERT, S.ERDEM, L.BALLİCE, M.YÜKSEL, M.SAĞLAM Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova/İzmir

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karşı gösterdiği dirençtir. Kayaç malzemesinin darbe ve aşınma gibi etkilere karşı dayanıklılığının

Detaylı

DEKORATĐF BOYALARI ÜRETĐM DEPARTMANI. Dekoratif boya üretiminde kullanılan ekipmanlar üretim aşaması göre su ve solvent bazlı

DEKORATĐF BOYALARI ÜRETĐM DEPARTMANI. Dekoratif boya üretiminde kullanılan ekipmanlar üretim aşaması göre su ve solvent bazlı DKORATĐF BOYALARI ÜRTĐM DPARTMANI Dekoratif boya üretiminde kullanılan ekipmanlar üretim aşaması göre su ve solvent bazlı bayalar için aşağıda verilmiştir. Su bazlı bayaların üretiminde kullanılan ekipmanlar:

Detaylı

K. E. Özbaş, C. Hiçyılmaz ve G. Özbayoğlu

K. E. Özbaş, C. Hiçyılmaz ve G. Özbayoğlu Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türhye / 21-22 Nisan 1995 Beylikahır Barit ve Fluorit Minerallerinin Zenginleştirilmesi K. E. Özbaş, C. Hiçyılmaz ve G. Özbayoğlu Orta Doğu

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması 1.Giriş Monolitik Refrakter Malzemelerin Teknik Bilgi Formları (Data Sheet) malzemelerin laboratuar koşullarında Standardlara uygun

Detaylı

Türkiye Krom Madenciliğinin

Türkiye Krom Madenciliğinin Makale www.madencilik-turkiye.com Sabri Karahan Genel Müdür DAMA Mühendislik s.karahan@dama-engineering.com Yusuf Ziya Özkan Proje Müdürü DAMA Mühendislik y.ozkan@dama-engineering.com Türkiye Krom Madenciliğinin

Detaylı

ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Adana ili, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesi'nin Doğu Akdeniz Bölümü'nde yer alan ve gerek sanayisi gerek ekonomisi ile Bölgenin önemli illerinden biridir Güneydoğu

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

Enerji Band Diyagramları

Enerji Band Diyagramları Yarıiletkenler Yarıiletkenler Germanyumun kimyasal yapısı Silisyum kimyasal yapısı Yarıiletken Yapım Teknikleri n Tipi Yarıiletkenin Meydana Gelişi p Tipi Yarıiletkenin Meydana Gelişi Yarıiletkenlerde

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı