İBADET: DİN ADAMLARI: RUHBANLIK.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İBADET: DİN ADAMLARI: RUHBANLIK."

Transkript

1 İBADET: DİN ADAMLARI: RUHBANLIK. 57. sure (HADÎD) 27. ayet (Resmi: 57/İniş:112/Alfabetik:33) Y.N. Öztürk Sonra onların eserleri üzere, resullerimizi art arda gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'yı da onların ardınca gönderdik. Ona İncil'i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Bir bid'at olarak ortaya çıkardıkları ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Ama ona gerektiği şekilde saygılı olmadılar. Onların, iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır. M. Esed Ve sonra onların ardından öteki elçilerimizi gönderdik ve (zaman içinde) arkalarından kendisine İncil verdiğimiz Meryem oğlu İsa'yı gönderdik; o'na (sadık bir şekilde) uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Ruhbanca riyazete gelince, Biz onlara bunu emretmedik, Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla onu kendileri uydurdu. Ama sonra ona, (her zaman) gerektiği gibi uymadılar, böylece Biz, (gerçekten) iman etmiş olanlara karşılığını verdik, ama onların çoğu yoldan çıkmışlardı. Dipnot: 57/27*: İbadet: Din Adamları: Ruhbanlık. VIII. KUR AN VE UYGULAMA (*) (* ) Uygulama: 1. Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik: 2. Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik: 3. huk. Yürütüm. Güncel Türkçe Sözlük A.İSLAM' DA DİN ADAMLIĞI VE DİNE HİZMET. Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğüne göre: DİN ADAMI, Mesleği dinle ilgili işler olan görevli; MESLEK: Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş demektir. Diyanet işleri Başkanlığının Başkan ve memurları, müftüler ve müftülük görevlileri,cami imamları, İlahiyat fakültesi ve İmam hatip lisesin ilgili öğretim görevlileri, serbest olarak dini ürün / kitap üreten ve hizmet veren ve karşılığında para kazanan kişiler ve dini cemaat mensupları vs. bu tanım içinde değerlendirilebilir. Ancak Kur'an'da bu anlamda Din adamlığı yaparak Dine hizmet ve böyle bir meslek yoktur. Dinde, dinci meslek kuruluşları yoktur. Karşılığında para kazanmak ve geçimini bu yolla sağlamak üzere yapılan, Dini tebliğ, Din öğretme, Dini İrşad (aydınlatma), Dine hizmet' gibi işler için insanlardan bir karşılık beklemenin ve ücret almanın uygun olmadığı,karşılığın ve ücretin Allah'tan beklenmesinin gerektiği, Peygamberlerde örneklenerek, Kur'an tarafından aşağıdaki ayetlerde şöyle vurgulanmaktadır:

2 * 'Sen, bu tebliğin için onlardan bir ücret istemiyorsun' (12 / 104); * 'De ki: 'Onun karşılığında sizden bir ücret istemiyorum' (25 /57); * 'yoksa onlardan bir vergi mi / dünyevi karşılık mı istiyorsun? Rabbinin vereceği daha hayırlıdır.' (23 / 72); * 'Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bir borç yüzünden onlar, yük altına mı giriyorlar?' (52 / 40); * 'Bir ücret mi istiyorsun kendilerinden de onlar, bir borç altında eziliyorlar!' (68 / 46); * 'İşte böyleleri, Allah'ın yol gösterdiği kimselerdir. Sen de onların yolunu izle ve şöyle söyle: 'Ben şu yaptığıma karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O sadece âlemlere bir öğüttür.' (6 / 90); * Yüz çevirdiyseniz çevirin. Ben sizden bir ücret istemedim. Benim ücretim, Allah'tan gelecektir. Bana, Müslümanlardan / Allah'a teslim olanlardan olmam emredildi.' (10 / 72); * 'Hem ben sizden buna karşı bir mal da istemiyorum. Benim ücretim Allah'tandır.' (11 / 29); * 'Ey toplumum! Bu tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, beni yaratandan başkasına düşmez. Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız?' (11 / 51); * 'De ki: 'Onun karşılığında sizden bir ücret istemiyorum; ancak Rabbine varmak için bir yol tutmayı dileyenler istiyorum.' (25 / 57); * 'Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ödülüm sadece âlemlerin rabbi ndendir.' (26 / 109, 127, 180); * 'Ben bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbi'ndendir.' ( 26 / 145, 164); * 'De ki: 'Ben sizden herhangi bir ücret istemedim; o sizin olsun. Benim ödülüm yalnız Allah'tandır. Ve O, her şey üzerinde bir Şehîd, gerçek bir tanık...' (34 / 47) 1.Din hizmetleri ücret karşılığı olmaz. Din hizmetleri pazarlık konusu yapılarak ticari bir iş haline getirilemez. 2.Din hizmeti, Müslümanın Müslümana borcudur. Ücret ve dünyevi menfaat karşılığı yapılmaz. Kur'an' da Allah 'ayetlerinin az bir bedel (dünyevi menfaat) karşılığında satılmamasını yalnız kendisinden sakınılması' (2 / 41) istemiş ve 'Allah'ın Kitap'tan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar, Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır da... Onlar için korkunç bir azap vardır.' (2 /174) demiştir. 3.Din hizmeti karşılığı alınan ücret şu şartlarda caiz olabilir: 'Sadakalar / zekât malları Allah'tan bir farz olarak sadece şunlar içindir: Fakirler, düşkünler, sadakalarla ilgilenmeye memur edilenler, kalpleri yakınlaştırılıp ısındırılacak olanlar, özgürlüğünü yitirmiş olanlar, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmış kişi. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.' (9/60) ayetinde 'sadakalarla ilgilenmeye memur edilenlere' topladıkları zekat'tan (vergiden) pay verilmesi emredilmektedir. Bu ayetten hareketle, dini bir iş veya hizmete 'memur' edilen kişilere, ibadetleri karşılığı için değil / din hizmetlerinin karşılığı olarak değil,sadece bu işle görevlendirilmeleri sebebiyle,

3 vakit ve mesai (çalışma, emek) lerini bu uğurda harcayacakları için başka işe zaman ve mesai ayıramama sebebiylede ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarından bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, vakit ve mesai / çalışma, emek) karşılığı olarak ücret (maaş) verilir. a)o işi ücretsiz yapacak ve veya devletçe maaşlı görevlendirilmiş yapacak kimseler olmaz da o iş aksayacaksa, işe talip olan veya devletin görevlendirmediği bir kişi, zaman ayırdığı ve kendi işini aksattığı için bunların karşılığı olarak ücret alabilir. b)yaptığı masraf karşılığı, devletin görevlendirmediği bir kişi ücret alabilir. (Devletin görevlendirdiği kişi yaptığı masrafı devletten alır) c)pazarlıksız, beklentisiz bir ikram olursa, devletin görevlendirmediği bir kişi alabilir. (rüşvet şüphesi ihtimali sebebiyle zekat memuru ve devlet memuru alamaz) Kur'an'a göre Din'de, İslam'da, Dinle ilgili 'İŞ' ve 'HİZMET' vardır ve önceliklidir ama 'MESLEK' olarak Dünyevi maddi kazanç ve karşılık beklenen ve alınan, Dinle ilgili 'İŞ' ve 'HİZMET' lerin karşılığı Dünyada alındığında, hesabı Ahiret'te verileceği unutulmamalıdır. B.MEZHEP VE MEZHEPÇİLİK Konunun bu kısmında Recep Aykan' dan yaptığım bazı alıntıları değerlendirmenize sunmak istiyorum. 1.Mezhep ve Tarikat MEZHEP: Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri, dine yorum getiren ekol; dini anlayış, görüş, öğreti demektir. TARİKAT: Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biridir. İslam'ın ana kaynağı Kur'an olmasına rağmen, Hz. Peygamber zamanında günümüz uygulamalarındaki hiçbir mezhep ve tarikat yokken, bugün uygulamada, 'mezhebi olmayanın dini olmaz ' noktasına gelinmiştir. Sanki mezhebim şu diyenlerin büyük bir çoğunluğu,'atalarını taklit' ten öteye, mezhebinin ayrıntılarını ve diğer mezheplerden farkını bilirmiş gibi. Diğer taraftan, Kur an'da cami imamı, şeyhülislam, müftü, tarikat şeyhi, din adamı gibi, Müslümanlara önderlik eden ve veya onları temsil eden sınıfların varlığı yokken, Kuran bu sınıfların hiçbirinden bahsetmez iken, uygulamada, halkın geniş bir bölümü, cami imamlarıyla, müftülerle, şeyhlerle, dini yanlış bir şekilde özdeşleştirmektedir. Oysaki: Din yalnız ve ancak Allah'a özgülenir. Günümüzde tarikatlar, geleneksel mezhepçi düşüncenin kalesidirler. Buradaki şeyhler, Kur'an'ın değil, ancak mezheplerin savunucusu olabilirler. Bu kişilere göre uygulamada 'din eşittir mezhepler' olduğu için, bunlar din diye Kur'an'ı değil, mezhepleri açıklayacaklardır.

4 Diyanet İşleri Başkanlığı ve İmam Hatip Liseleri de; Hanefi İşleri Başkanlığı ve Hanefi İmam Liseleri halindedirler. Bu yüzden bu sıralardan geçen imamların ve müftülerin çoğunluğu; Kur'an'dan anladıklarından ziyade, mezheplerin sözcüsü durumundadır... Bir konunun İslamiliğini vurgulayabilmek için, falan mezhebe, filan âlime göre demek yetmez, o konuda Kur'an kapsamında ayet, (delil) bulmak gerekir. Hadis de (uydurma olmamak şartıyla) Kur'an'ın Hz. Peygamber diliyle yorumu olarak değerlendirilir. Samimi ve bilinçli bir Kur'an inananı, Mezhepçi düşüncenin temsilcileri olan Diyanet İşlerini, Müftüleri, Cami imamlarını, Cemaat önderlerini, Şeyhleri, şıhları, vs. Kur'an'la / Dinle özleştirmeden dinler, yapılan yorumları Kur'an'dan kendi anladığı ile karşılaştırır, mukayese eder ve kendi akıl ve gönlüyle tefekkürü sonucunda idrak eder. Unutmayalım ki başkalarının dediğini yapıp yapmamak bizi sorumluluktan kurtarmaz. Kur'an'dan hesaba çekileceğiz. 2.Aşırılık, Haddi Aşmak İslam dini kimsenin tekelinde değildir. Belki eskiden, bazı Sunni yönetimlerin altında mezhepçi düşünceye dil uzatsaydınız kelleniz tehlikeye girerdi. Kuran'ın yeterliliğini, mezheplerin sapkınlığını savunmanın karşılığı o yönetimlerde idam olurdu. Günümüzün demokrasileri, mezheplerin savunduğu siyasal yapılara nazaran, birçok hususta, Kuran'a daha uygun unsurlar içermektedir. Bu oluşum, Kur'an'a dayalı bir İslam anlayışını savunanlar için çok büyük avantajları beraberinde getirmiştir. Artık Kur'an'a dayalı bir İslam'ı savunanlara düşen, seslerini çok daha kuvvetli bir şekilde yükseltip, dini karanlıklarda boğan mezhepçi zihniyettekilerin dinle özdeşleştirilmesini önlemektir. Böylelikle, insanla dini birbiriyle çeliştiren mezhepçi zihniyetin dinden uzaklaştırdığı, hatta dinsizliğe ittiği kitlelerin önemli bir bölümü, umarız; insanla, bilimle, mantıkla kol kola ilerleyen Kur'an'ın anlattığı İslam'ı tanıyınca, dine yeniden ısınacak ve kendi hatalarını tamir edeceklerdir. Eğer Kuran'ın anlattığı İslam'ı savunanlar, fırsatları değerlendirip üzerlerine düşeni canla başla yapmazlarsa; Kuran'ı, para karşılığı, pazarlıklar yapıp okuyan hocalar, mevlithanlar, muska yapan, büyü yapan sahtekar hocalar, maddi ve manevi sömürünün üstadı şeyhler, bu toplumun kanını, parasını, imanını daha uzun yıllar emmeye devam edeceklerdir. Sahtekar dinci ile dinin özdeşleştirilmesindeki yanlış, Kuran ayetlerindeki açıklamalar ile örneklendirilmiştir. Fakat Kuran'ı musikisi için okuyup köşe dönmeye çalışanlar, bu ayetlerin manasını anlayamamışlardır. 'Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştula.' (9 / Tevbe / 34) Ayette de görüleceği gibi din adamları, din tüccarına dönüşebilmekte ve insanları en başta saptıranlar, 'halkın malını uydurma yollarla yiyen' bu 'din adamları' olmaktadır. Peygamberimiz de bu tarz sahtekâr din adamlarından az çekmemiştir. Fakat sahtekâr din

5 adamları kadar onlara uyanlar da suçludur. Kur'an'ın dini konularda kendisine güvenebileceğimizi garanti ettiği etten kemikten insan olarak ardına düşmemize onay verdiği, tek kişi Allah'ın resulü Hz. Muhammed' dir. Onun dışında, gerek onun döneminde yaşamış, gerek ondan sonra gelecekler içinde kimseye böyle bir onay verilmemiştir. Oysa günümüz uygulamalarında, Hz. Muhammed dışında 'cennetlik' ilan edilmiş o kadar çok kutsal kişi (!) ler var ki! Bu kutsalların ve şeyhlerin dedikleri adeta vahiy gibi kabul görmekte. Oysa gerçek takva sahibini ancak Allah bilir. İman ve takva konusunda insani hükümler ancak zandır. Allah'a inanan ve samimi bir şekilde hayır üreten her kişi, Allah'a yakın olmayı, Allah'ın sevgili kulu olmayı umabilir. Bunun için şeyhin, şıhın, aracılığına ihtiyacı yoktur. Maneviyat âleminde kimin ne kadar üstün olduğunu Allah'tan başka kim bilebilir? 'Allah kuluna yeter / kâfidir' (39 / Zümer / 36) Dini her şeyden evvel cennetin vizesini veren münasebetsizlerden, Allah ile aldatan haddini bilmezlerden kurtarmak gerekir. Bunlar dine, dinsizlerden çok daha büyük zarar vermektedirler. Bilgisi kıt, geleneklerin esiri olmuş, anadiline çevrilmiş Kur'an'ı okuyup düşünmeyen, sorgulamayan halk çoğunluğunu, hikayeleriyle kandırarak, din diye kapkaranlık, içinden çıkılmaz, çelişkilerle dolu bir hayat tarzının içine sokmaktadırlar. Üstelik, dinin tekelinin kendilerinde olduğu zanlarıyla da kendileri dışındakileri, 'Sen kim oluyorsun ki din adına konuşuyorsun' diye susturmaya ve bir tek kendilerini dinlenir kılmaya çalışmaktadırlar. Bunlardan bir çoğu, dinsizlerden daha çok kendilerini eleştiren Müslümanlara düşman olmaktadırlar. Çünkü bu Müslümanların, kiminin manen sömürdüğü, kiminin oyuncak yaptığı, kiminin ticari meta olarak kullandığı dini, ellerinden almalarından korkarlar. Kuran'ın birçok yerinde dini temsil ediyormuş gibi gözükenlerin hataları anlatılır. İbret alan nerede? 'Sırtlarına Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kutsal kitap parçaları taşıyan eşeğin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayan topluluğun vücut verdiği örnek ne kötüdür! Allah, zulme sapmış bir topluluğu doğruya ve güzele ulaştırmaz.' (62 / Cumua / 5) C.FIRKALARA BÖLÜNMEK Görüldüğü gibi geçmişte Allah'ın kitabını bilip de onun gereklerini yerine getirmemiş olanlar, 'kitap yüklü eşeklere' benzetilmektedirler. '(RA) Günümüzde, İslam'ın Kitabı Kuran'ın gereklerinin yerine getirilmemesinin en önemli sebebi, Allah'ın kitabının yanına yüzlerce kitabın; hadis kitabı, mezhep kitabı diye konup, Allah'ın kitabının yüzlerce kitaptan biri haline getirilmesidir. Bunun sonucu olarak lafta Allah'ın kitabını savunanlar, uygulamada mezheplerin ilmihallerini rehber edinip, sorumlu oldukları Kur'an'ın yerine yüzlerce cilt fıkıh, hadis ve mezheplerinin kitaplarına, çeşitli zübürlere başvurmaktadırlar. Bu da haliyle dinde fırkalara bölünmeye sebep olmaktadır.

6 Eski bir yazımdan alıntıyla devam ediyorum: Kuran'da, Her mescitte' Dini yalnız ve sadece Allah'a özgüleyerek ibadet edilmesi' emredilmiş (7 / A'RAF / 29) ve Dinin özüne zarar veren, nankörlük eden, inananları fırkalara bölen, dini ve uygulamalarını istismar ederek kendi çıkarı için kullanan kişilerin yaptığı mescitlerde / camilerde ibadet ise kesinlikle yasaklanmıştır (9 / TEVBE / ). Hz. Muhammed' in zamanında, mezhepler ve de tarikatlar yokken müslümanların hepsi 'Kuran'daki İslam'ı, Allah'ın elçisinden öğrenen, mescide giden müminlerdi, tabir caizse 'Muhammedi' lerdi. Mescitler toplu ibadet yeri olmanın yanında aynı zamanda Müslümanlar için 'Kuran'daki İslam'ı öğrendikleri birer 'okul'du. Ne zaman ki 'Kuran'daki İslam' yozlaştırılarak 'Emevi İslam Anlayışı' hakim kılınmaya çalışıldı, Toplumsal ihtiyaçtan, 'Kuran'daki İslam' ı kendi anlayışlarınca yorumlayan din alimleri (mezhep imamları) ortaya çıktı ve bunların yorumlarına uyan kişilerce de 'mezhepler' oluşturuldu. Sonrasında da bu mezheplerin yolları olan 'tarikatlar' ve tarikat lideri 'şeyh' ler zuhur etti. 1.Hal böyle iken ve Kuran da: 'Hiç kuşkusuz, mescitler / secdeler Allah içindir. O halde, Allah ile birlikte bir başkasına yakarmayın / Allah'ın yanında bir başkası için çağrıda bulunmayın.' (72 / CİN / 18) denmesine rağmen, bu tarikatlar, mescitlerinin yerine kendi amaç ve faaliyetleri için, adı tekke / dergah, zaviye vs. ne olursa olsun bu yerleri, 'okul' yaptılar ve kendilerine uyan cemaati de buralarda topladılar. Bu ise zaman içersinde, iyi niyetle başlatılan yorum ve faaliyetlerin dönüştürülerek, İslam dinini fırkalara bölen bir anlayış ve düzene; çeşitli hiziplerin oluşmasına sebep oldu. 2.İnsanların Kuran'a Yapışmasını İsteyen Allah'ın Emri: 'Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın' (3 / ÂLİ IMRÂN / 103) 'Kendilerine açık-seçik kanıtlar geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın' (3 / ÂLİ IMRÂN / 105) 'Fakat onlar işlerini aralarında parçalayıp çeşitli zübürlere / kutsallaştırmış hizip kitaplarına ayırdılar. Her hizip, yalnız kendi yanındakiyle sevinip övünmektedir. Artık sen onları bir süreye kadar kendi gafletleri içinde bırak.' (23 / MÜ'MİNÛN / 52-56) 'Sizin için, dinden, Nûh'a önerdiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Mûsa'ya ve İsa'ya önerdiğimizi şöyle diyerek kanunlaştırdı: 'Dini dosdoğru tutun; onda bölünüp fırkalara ayrılmayın!...' (42 / ŞÛRÂ / 13-14)

7 3.İnsanların Yaptıkları Kuran'ın bunları demesine rağmen, tekke / dergah ve zaviye vs. yerleri, mescitlerinin yerine kendi amaç ve faaliyetleri için 'okul' yapan ve kendilerine uyan cemaati de buralarda toplayan bu tarikatlar, zaman içinde kendi mezhep ve tarikatlarına göre Kuran'ın yanında çeşitli 'zübürlere / kutsallaştırılmış hizip kitaplarına' da yapışarak, yaptıklarıyla sevinip övünerek, sonu şirke kadar varabilen işlere giriştiler. 'Onlara, iş ve yönetime ilişkin açık seçik belgeler verdik. Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki azgınlık ve kıskançlık yüzünden ihtilafa düştüler. Hiç kuşkusuz, Rabbin, onlar arasında, tartışıp durdukları şeyle ilgili olarak kıyamet günü hüküm verecektir.' (45 / CÂSİYE / 17) ayetinde belirtilen tutum ve davranış içindekilere benzer hale gelenler, İslam Dinini yozlaştırdılar, parçaladılar. 'Şimdi siz Kitap'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz?..'(2 / bakara / 85) D.ATATÜRK'ÜN YAPTIKLARI: 1.Atatürk, Hz. Peygamber Zamanı Uygulamasında Olmayıp, Sonradan Bir 'Bidat' Olarak Çıkan, Tarikatlara Ait 'Tekke Ve Zaviyeleri' Kanunla Kapattırmıştır. Niçin? Elbette ki 'Kuran'daki İslam' da yeri olmayan ve sonu şirke (Allah'a ortaklık koşma) kadar varabilen uygulamaları engelleyerek, dinin yozlaştırılmasını önlemek için. Atatürk, Tekke ve Zaviyeleri kanun yoluyla kapattırmakla, 'dinlerini parçalayıp hizipler / fırkalar haline gelenleri' engellemekle, dinin yozlaşmasını da önlemiş ve aslında İslam Dinine çok büyük bir hizmet vermiştir. Bunların tekrar açılması 'Kuran'daki İslam'dan da gaflettir. Bidatların bir çoğu gibi bunları da 'Bid'at - ı Hasene' (güzel bidat) olarak nitelendirmeye çalışanlar, Hz. Muhammed' in: 'Dinimizde olmayan herhangi bir şeyi uyduranın ortaya koyduğu merduttur (dince reddedilmiş,dışarı atılmıştır). Her bidat dalalettir (sapkınlık, doğru yoldan ayrılmak).' (Sahih - i Müslim, Cuma / 43) hadisini dikkate almıyor demektir. Sünnete uymuyor demektir. çünkü 'Bidat' sünnetin zıddıdır. 2.Dinde Yozlaşmanın, Dinde Zayıflamanın Hızla Yaşandığı Bir Ortamda Müslümanların Din Güvenliğini Koruma Maslahatını Öne Almaları Gerekir. BU MÜSLÜMAN OLANA DÜŞEN BİR GÖREVDİR. Kurandaki İslam'ın, Emevi İslam Anlayış ve Uygulamaları ile yozlaştırılması ile ilgili olarak 3.Atatürk' De Görüş ve Amacını Şöyle Ortaya Koymuştur :

8 'Türk Milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam, ona da öyle inanıyorum. Bilince ters, ilerlemeye engel hiçbir şey kapsamıyor. Halbuki, Türkiye'ye bağımsızlığını veren bu Asya milletinin içinde daha karışık, suni, boş inançlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat bu cahiller, bu güçsüzler (zavallılar) sırası gelince aydınlanacaklardır. Onlar aydınlığa yaklaşmazlarsa, kendilerini yok ve mahkûm etmişler demektir. Onları Kurtaracağız.' (Atatürkçülük, Birinci Kitap, Genkur. Bşk.lığı yayını 1983,Sh.457). CAHİLLERİN AYDINLATILIP KURTARILMASI DA ATATÜRKÇÜYÜM DİYENLERE DÜŞEN BİR GÖREVDİR. 4.Atatürk Diyor Ki: 'Her şeyden önce şunu en basit bir dini gerçek olarak bilelim ki, bizim dinimizde özel bir sınıf yoktur. Ruhbanlığı (din adamları sınıfını) reddeden bu din, dinde tekelciliği kabul etmez. Mesela din bilginleri, mutlaka aydınlatma vazifesi din bilginlerine ait olmadıktan başka, dinimiz de bunu kesinlikle yasaklar. O halde biz diyemeyiz ki, bizde özel bir sınıf vardır; Diğerleri dini yönden aydınlatma hakkından yoksundur. Böyle düşünecek olursak kabahat bizde, bizim cahilliğimizdedir. hoca olmak için yani dini gerçekleri halka telkin etmek için, mutlaka hoca elbisesi şart değildir. Bizim yüce dinimiz her erkek ve kadın müslümana genel olarak araştırmayı farz kılar ve her erkek ve kadın müslüman, toplumu aydınlatmakla mükelleftir.' (Atatürkçülük, Birinci Kitap, Genkur. Bşk.lığı yayını 1983,Sh.463). E.SONUÇ: İnananlardansanız şeyhe - şıha, tekkeye - zaviyeye ihtiyacınız yok: İnananlara 'Kuran' yeter. (39 / Zümer / 36) Şüphesiz ki Allah size şah damarınızdan yakındır. ( 50 / Kaf /16) Şüphesiz ki 'Allah, hakka yönelenleri kendisine iletir.' (42 / Şura/ 13) Bu Sünnetullah' tır ki, 'Allah'ın yol ve yönteminde değişme asla bulamazsın! Allah'ın yol ve yönteminde döneklik de bulamazsın!' (35/ Fatır / 43) Günümüzde, Allah katındaki tek Din olan İslam'ın özünden saptırılmasını, aslından uzaklaştırılmasını ve yozlaştırılmasını önlemenin yolu, 'Kuran'daki İslam'a bakıp, oradakileri oradan öğrenip, bilmektir. 1.Dinde Yozlaşmayı Engelleyip Önlemek, Kuran'daki İslamı Öğrenmek ve Bilmek, Hem Her Müslümanın Görevidir ve Hem de Müslüman Olsun veya Olmasın Her Atatürkçünün Görevidir. 2.Kuran'daki İslam' a İnanıp Uygulamak İse, Atatürkçü Olsun veya Olmasın Sadece Her Müslümanın Ayrıcalığıdır. 'İnsanlardan bazısı şöyle der: 'Ey Rabbimiz, bize dünyada ver.' Böylesi için ahirette bir nasip yoktur. Onlardan kimi de şöyle yakarır: 'Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de

9 güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru. İşte böyle diyenlere kazandıklarından bir nasip vardır. Allah, hesabı çok çabuk görür.' (2 / Bakara / ) Allah, seçim ve tercihi size bırakmıştır. Rabbim dileyeni Müslüman Atatürkçü / Atatürkçü Müslüman yapsın İnşallah. M. Kemal ADAL İZMİR 13 Ocak 2013 KUR'AN ve İSLAM E KİTAPTAN ALINTILANMIŞTIR. MKA.

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN

UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN İSTANBUL KURAN ARAŞTIRMALARI GRUBU (İKRA) UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ 20. BASKI İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Uydurulan Din ve Kuran

Detaylı

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 Kaynaklar : - Evrensel Çağrı Kur an Meali (Mustafa Sağ) - Kur an-ı Kerim Meali (Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk) - Son Çağrı Kur an (Prof.Dr.Salih Akdemir) - Kur an-türkçe Çeviri (Prof.Dr.Hüseyin

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun Özet 1- İslamiyet te tüm gerekli öğrenim ihtiyaçları olmadan fetvalar yayınlamak yasaktır. Öyle olsa bile fetvalar klasik metinlerde tanımlı olan İslami hukuk teorisini takip etmelidir. Konuyla ilgili

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât ZEKÂT Bölüm 8 Sekizinci Bölüm Zekât I. İLKELER ve AMAÇLAR İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi bu dünyada ilk kez bir modernleşme projesini, değişim projesini, yenilenme projesini orta çağın kültüründen, orta çağın değerler sisteminden, orta çağın hukukundan, orta çağın ekonomisinden,

Detaylı

6 EN ÂM Sûresi ; 165 âyet...

6 EN ÂM Sûresi ; 165 âyet... 147 6 EN ÂM Sûresi ; 165 âyet... EN ÂM = KURBAN lık HAYVAN lar, SIĞIR ve DAVAR anlamında. Kurbanlık hayvanlardan bahsediliyor. DEVE + MANDA + İNEK + ÖKÜZ gurubu olan büyük baş hayvanlara SIĞIR deniyor.

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI Doç. Dr. Mehmet OKUYAN ÖZET İnsanlık tarihi incelendiğinde erkeklerin, sahip oldukları fiziki güç, kuvvet ve diğer bir takım sebepler nedeniyle kadınları ikinci

Detaylı

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu Yazar: Emre Dorman İletişim: www.emredorman.com Kapak Tasarım: Gökhan Koç Sayfa

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği لا حا حا يث حجية جو [تريك- Türkçe-Turkish [ Muhammed Nasıruddin el-elbani 2009-1430 لا حا حا يث حجية جو لرت لرت يةةةة «باللغة» حممد نارص ين

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden.

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Manevi buhrandan Hakk ın Burhan ına Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, Allah rızası için, O nun

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

HANGİ İSLAM? Gerçek İslamiyet ve ALLAH ile aldatanlar! Mustafa Çelebi Araştırmacı Yazar

HANGİ İSLAM? Gerçek İslamiyet ve ALLAH ile aldatanlar! Mustafa Çelebi Araştırmacı Yazar HANGİ İSLAM? Gerçek İslamiyet ve ALLAH ile aldatanlar! Mustafa Çelebi Araştırmacı Yazar Hangi İslam: Ruhbanlar Siz hangi İslam'ı yaşıyorsunuz? 1) Kuran'daki İslam mı? 2) Kültürel İslam mı? 3) Ilımlı İslam

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın*

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Woman in History and the Qur'an Prof.Dr.Salih AKDEMİR A.Ü. ilahiyat Fakültesi, ANKARA Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ

HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ Yazan: Prof.Dr.Abdulkerim ZEYDAN Çeviren: Yrd. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I- İSLAM HUKUKUNDA İHTİLAF 1 II- GİRİŞ 2 * C. Ü. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir.

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. ÖNSÖZ Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. Bugün bu ümmetin ahvaline bakan bir kimse çok tuhaf ve çirkin

Detaylı

GEZEGENLER ARASI BAŞARILI DENEYLER YAPMIŞ ASTROFİZİKÇİLER YAŞAYAN CANLI HEYKEL - SFENKS YEDİ UYURLAR!

GEZEGENLER ARASI BAŞARILI DENEYLER YAPMIŞ ASTROFİZİKÇİLER YAŞAYAN CANLI HEYKEL - SFENKS YEDİ UYURLAR! 1 GEZEGENLER ARASI BAŞARILI DENEYLER YAPMIŞ ASTROFİZİKÇİLER KEHFİ ve ER-RAKİM EKİBİ YAŞAYAN CANLI HEYKEL - SFENKS YEDİ UYURLAR! Çok iyi biliyorum rahatsız olacaklar, ancak yine de yazıyorum, yazmak zorundayım;

Detaylı