FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT"

Transkript

1 Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003

2 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri dikkate aldığımızda, Derneğimizin 2003 yılı çalışmalarının son derece başarılı geçtiğini söylememiz mümkün hale gelmektedir. Şubat ayı sonunda görevi devralan yeni Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımıza bir strateji toplantısı yaparak başladık. Strateji toplantısına paralel, siz değerli üyelerimizin YASED çalışmalarından memnuniyetini tespit etmek amacıyla bir memnuniyet araştırması yaptırdık. Bu iki çalışmanın verileri ışığında, yeni dönem çalışma programını dizayn ettik. Tespitlerimize göre, 2003 yılının en önemli görevi, 2002 yılında başlatılmış olan, ancak hiçbir ilerleme kaydedilmemiş, sizlerin hayatını etkileyecek hiçbir adımın atılmamış ve kesintiye uğramış olan yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının yeniden başlatılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak idi. Hükümet programına ve Acil Eylem Planı na alınmış, ayrıca IMF ye verilen niyet mektubunda da yeralmış olmasına rağmen, esas itibariyle bürokrasinin direnci dolayısıyla, maalesef çalışmalarda bir türlü ilerleme sağlamak mümkün olamıyordu. Bu nedenle Mayıs ayının ortalarında, Hükümete sizlerin de bilgisi dahilinde olan bir eylem planı sunduk ve hazırlanmış olan yasaların çıkartılarak, yatırım ortamının iyileştirilmesinin sağlanması halinde, ortamın dünyaya tanıtımı konusunda YASED olarak görev alacağımızı bildirdik. Burada takdirlerimizle birlikte belirtmemiz gerekir ki, Hükümet bir yıl önce hazırlanmış 30 un üzerinde yasa taslağından 14 ünü, bizim eylem planını sunmamızdan sonra, Haziran, Temmuz aylarında çıkardı. Ağustos ayından itibaren de, Devlet Bakanı Ali Babacan ın girişimleri ile, YOİKK çalışmaları yoğun bir biçimde yeniden başlatıldı. Ne var ki, yılın ikinci yarısında, yine büyük ölçüde mevcut yapının direncinin bir türlü kırılamaması ve eski yöntemlerden vazgeçilmek istenmemesi dolayısıyla, Hükümetin çabaları da büyük ölçüde etkisiz kaldı ve önemli bir ilerleme sağlanamadı. Önemli tek ilerleme, yıllardır mücadelesini verdiğimiz enflasyon muhasebesi uygulamasını mümkün kılan yeni vergi düzenlemesi oldu. Türkiye pek çok bakımdan çok kritik bir yıla girmiş bulunuyor yılı, hem Avrupa Birliği ile müzakerelere başlanması kararının verilecek olması açısından, hem 15 Mart ta Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn başkanlığında toplanacak Yatırımcı Konseyi ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları açısından son derece önemli gelişmelere sahne olacak bir yıl. Bu yıl, YASED olarak, hem yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının tamamlanması ve Yatırımcı Konseyi nin en iyi bir biçimde toplanmasının sağlanması, hem de Türkiye nin tam üyelik müzakerelerine başlaması açısından yürüteceğimiz çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmaların altından, siz üyelerimizin değerli katkıları olmadan kalkabilmemiz mümkün değildir yılının ilk iki buçuk ayı, Yatırımcı Konseyi ile ilgili hazırlıklar açısından kritik bir mahiyet arzetmektedir. Toplantıya katılması düşünülen başkanların ve CEO ların programlarının şimdiden dolu olması dolayısıyla, normal koşullar altında toplanmasının imkansız olmasına rağmen, Dear member, Although it s yours to praise our activities, the feedback we have been receiving from you until now have encouraged us to state that the 2003 activities of our Association have been exceptionally successful. Our Board of Directors that took office at the end of February 2003 had initiated its works by organizing a strategy meeting. Concurrent to this strategy meeting we have conducted a satisfaction survey to determine our members satisfaction with regard to YASED works. We designed our work program for the new term under the light of the results of these two studies. According to our findings, the main task of 2003 was to help resume and finalize the improvement of the investment environment efforts initiated in 2002 but interrupted without any progress and without any measures that would improve your operations. Although the works were included in the Government program and the Immediate Action Plan and additionally stated in the letter of intent submitted to the IMF, it was unfortunately not possible to achieve any progress, mainly as a consequence of the resistance from the bureaucracy. Accordingly, within your knowledge, we have submitted an action plan to the Government by mid-may and stated that, we, as YASED would assume responsibility in promoting the investment environment to the world in case the draft laws are legislated and the investment environment is improved. We feel obliged at this point to express our appreciation that subsequent to our presentation of the subject action plan, the Government has passed 14 of more than 30 draft laws prepared during the previous years, in June and July. Furthermore, IIECB works restarted vigorously after August, thanks to State Minister Ali Babacan s attempts. However, since the resistance of the existing structure could somehow not be overcome and the old systems could not be abandoned, the Government s efforts also became considerably ineffective and a significant progress could not be achieved. The sole notable improvement has been the new tax regulation enabling inflationary accounting, which we had been struggling for, for many years. Turkey has entered a critical year in many aspects will be a year in which very significant developments will take place due to the decision to be taken for the initiation of negotiations with the EU, the Investment Advisory Council to be presided by the World Bank President James Wolfensohn that will convene on March 15 and works on the improvement of the investment environment. The works we will perform this year as YASED carry the outmost importance in finalizing the improvement of the investment environment works, securing the gathering of the Investment Advisory Council in the best possible manner as well as resuming Turkey s membership negotiations. Without the valuable contributions of our members, it is unlikely that we can overcome these severe tasks. The first two-and-half months of 2004 are very critical regarding the preparations of the Investment Advisory Council. Although the schedules of the presidents and CEOs who are anticipated to participate in the meeting are all busy, thus under normal conditions the gathering seems 3

3 Hükümetin yatırım ortamı ile ilgili çalışmaları tamamlaması halinde, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin de son derece elverişli bir hale gelmiş olması dolayısıyla, bu toplantının en iyi bir biçimde toplanması için gereken her türlü çabayı göstermemiz gerekmektedir. Bu konuda, başkanları konseyde bulunan üyelerimizden, başkanlarının katılımını sağlama konusunda azami çabayı göstermelerini bekliyoruz. Kaldı ki, hepinizin malumu olduğu gibi, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları, bir noktada sona erecek çalışmalar değildir. Yatırım ortamının uygulamada da elverişli hale getirilmesi, bir kültür meselesidir ve uzun yıllar sürecek çaba ve eğitim gerektirmektedir. Ayrıca, dünyadaki gelişmeler çerçevesinde, yeni düzenleme ve uygulamaların takip edilerek, bunların Türkiye de de geçerli kılınması da, işin ayrı bir boyutunu oluşturmaktadır. Hele hele bunu Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum açısından düşündüğümüzde, tam üyelik müzakere süreci, tüm aşamalarında çalışmalara yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından bizlerin müdahalesini gerektirecek bir süreç olacaktır. Dolayısıyla, sizlerin oluşmuş olan YOİKK komitelerinde, çalışmaları takip etmeniz ve gerekli durumlarda müdahale etmeniz, hayati önem taşımaktadır. Değerli üyelerimiz, Önümüzde, hem Türkiye deki faaliyetlerimizi daha iyi koşullarda yürütebilmemiz, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunabilmemiz ve Hükümete çalışmalarında destek verebilmemiz açısından istisnai bir dönem bulunmaktadır. Yıllardır büyük bir özveri ile yürütmekte olduğumuz çalışmalarda ilk kez önemli başarıların sağlanabilmesi için, Yönetim Kurulumuzun yapacağı çalışmalarda, bu dönemde her zamankinden fazla desteğinize ihtiyaç bulunmaktadır. Bugüne kadar sağlamaktan çekinmediğiniz bu desteğinizi, özellikle önümüzdeki dönemde de alacağımızdan eminiz. Yeni dönemde, hem tek tek kuruluşlar olarak, hem de YASED te birlikte yürüteceğimiz çalışmaların başarılı olmasını dileriz. Saygılarımızla, almost impossible, in the event that the Government finalizes its works on the investment environment, thanks to the extremely positive development accomplished in the Turkish economy, we have to do our best to secure the realization of this meeting in the best possible manner. Regarding this issue, we expect the maximum efforts from our member companies, whose presidents have seats in the council, in order to provide their participation. Furthermore, as it is well known, works on the improvement of the investment environment are not works to end at a specific instant. The improvement of the investment environment with adequate execution is a cultural issue and necessitates efforts and training that will take years. Monitoring the new regulations and practices on the world and making these applicable also in Turkey constitutes another dimension of the issue. When we particularly consider this issue with regard to harmonization with the EU legislation, concerning the improvement of the investment environment, the negotiation process for full membership will be a process that will require our intervention at each phase. Therefore, it is crucial that you follow up the works in the existing IIECB committees and intervene whenever necessary. Dear member, Ahead of us lies an exceptional period in which we can carry out our activities under better conditions in Turkey and contribute to the country s economy and provide support to the Government for its efforts. In order to achieve significant success in these works that we have been pursuing for many years with sacrifice, for the first time, we need more than ever your support to the efforts to be exerted by our Board. We are sure that we will receive this support, which you have never reserved. During the new term, we wish you success for the works to be carried out individually as corporations and mutually with YASED. With our best regards, YASED Yönetim Kurulu YASED Board of Directors Başkan Başkan Vekili Başkan Yardımcıları Sayman Üyeler Şaban Erdikler Haluk Can Özel A. Melih Ayraçman Joep Bakx Dr. Erdal Karamercan Cansen Başaran Symes Rint Akyüz Ahmet Türksel Ataöv Otto Wilhelm Bauer H. Ümran Beba Dr. Till Becker Paul Hart Ahter Kutadgu Aşkım Nurdan Tümbek Dr. Gülden Türktan Chairman Deputy Chairman Vice Chairmen Treasurer Members Şaban Erdikler Haluk Can Özel A. Melih Ayraçman Joep Bakx Dr. Erdal Karamercan Cansen Başaran Symes Rint Akyüz Ahmet Türksel Ataöv Otto Wilhelm Bauer H. Ümran Beba Dr. Till Becker Paul Hart Ahter Kutadgu Aşkım Nurdan Tümbek Dr. Gülden Türktan 4

4 22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ŞABAN ERDİKLER YASED İN YENİ BAŞKANI SEÇİLDİ. YASED in 22. Olağan Genel Kurul u, 25 Şubat 2003 tarihinde Roche Konferans Salonu nda yapıldı. Genel Kurula YASED Yönetim Kurulu, YASED üyeleri, yabancı misyon temsilcileri, çeşitli kuruluşların yöneticileri ve yerli, yabancı medya mensupları katıldı. Başkan Faruk Yöneyman, Genel Kurul açış konuşmasında, yabancı sermayeyi ilgilendiren gelişmeler açısından 2002 yılını değerlendirdi ve devam eden YOİKK çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Faruk Yöneyman, sözlerine, 4 yıldır devam ettirdiği YASED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin sona erdiğini açıklayarak, son verdi. Başkanlık divanı seçimi ile başlayan Genel Kurulda, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları, 2003 yılı bütçesi görüşüldü ve karara bağlandı. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve yedeklerinin seçimi ile devam eden Genel Kurul, Denetleme Kurulu ve Yedekleri nin seçimi ve dilekler ile son buldu. Derneğimizin 22. Olağan Genel Kurulu nda seçilen Yönetim Kurulumuz görev bölüşümü yaparak, Ernst & Young Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Şaban Erdikler i YASED Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti. Credit Agricole Indosuez Türk Bank Genel Müdürü Gilles Serra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Sony Türkiye Genel Müdürü A. Melih Ayraçman, Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Genel Müdürü Joep Bakx, Altheimer and Gray Müşavirlik Ortaklarından Haluk Can Özel ve Merck Sharp & Dohme Genel Müdürü Faik Somer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına ve PricewaterhouseCoopers Türkiye Başkanı Cansen Başaran Symes Sayman üyeliğe seçildiler. Yönetim Kurulu nun diğer üyeliklerine Rint Akyüz, Dr. Till Becker, Paul Hart, Dr. Erdal Karamercan, Ahter Kutadgu, John T. McCarthy, Giuseppe A. Moggi, Dr. Gülden Türktan seçildiler. Başkan Vekili Gilles Serra nın ve Başkan Yardımcısı Faik Somer in Türkiye den ayrılması üzerine boşalan Başkan Vekilliğine Haluk Can Özel ve boşalan Başkan Yardımcılığına Dr. Erdal Karamercan getirildiler. Boşalan üyeliklere, Festo Genel Müdürü Otto Wilhelm Bauer ve Frito Lay Genel Müdürü H. Ümran Beba getirildiler. Daha sonra Yönetim Kurulu üyelerinden John T. McCarthy ve Giuseppe A. Moggi nin Türkiye den ayrılması üzerine boşalan üyeliklere Aventis Pharma Genel Müdürü Ahmet Türksel Ataöv ve Metro AG Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Aşkım Nurdan Tümbek getirildiler. 22nd GENERAL ASSEMBLY ŞABAN ERDİKLER HAS BEEN ELECTED AS THE NEW CHAIRMAN OF YASED. YASED s 22nd General Assembly was held on 25 February 2003 at Roche Conference Hall. YASED Board of Directors, YASED members, representatives of foreign missions, executives of various organizations, media members from Turkey and abroad attended the meeting. Chairman Faruk Yöneyman in his opening speech made an evaluation of 2002 with regard to the developments involving foreign investments and presented information on the ongoing IIECB works. Chairman Yöneyman closed his speech by announcing his retirement of his YASED Chairman function that he had assumed for four years. The General Assembly started with the election of the Meeting Council and subsequently the reports of the Board of Directors and Board of Auditors and the 2003 yearly budget were discussed and resolved. The General Assembly continued with the election of the new members of the Board of Directors and their reserves, the election of the new members of the Board of Auditors and their reserves and came to an end following the greeting messages of the members. The Board of Directors elected by the 22nd General Assembly, convened and distributing board functions, elected Şaban Erdikler, Chairman and General Director of Ernst & Young as Chairman of YASED Board of Directors, Credit Agricole Indosuez Türk Bank General Director Gilles Serra as Deputy Chairman, Sony Türkiye Managing Director A. Melih Ayraçman, Yeditepe Beynelmilel Otelcilik General Director Joep Bakx, Altheimer and Gray Müşavirlik Partner Haluk Can Özel and Merck Sharp & Dohme General Director Faik Somer as Vice Chairmen, while PricewaterhouseCoopers Türkiye President Cansen Başaran Symes was elected as the Treasurer. Rint Akyüz, Dr. Till Becker, Paul Hart, Dr. Erdal Karamercan, Ahter Kutadgu, John T. McCarthy, Giuseppe Moggi, Dr. Gülden Türktan were the other members elected to the Board of Directors. Seats emptied later on by reason of the Deputy Chairman Gilles Serra and Vice Chairman Faik Somer leaving Turkey were filled by the appointments of Haluk Can Özel as the Deputy Chairman and Dr. Erdal Karamercan as the Vice Chairmen. The resulting vacant Board memberships were filled by the appointments of Festo General Director Otto Wilhelm Bauer and Frito Lay General Director H. Ümran Beba to these offices. Eventually, General Director of Aventis Pharma Ahmet Türksel Ataöv and Corporate Communication Director of Metro AG Holding Aşkım Nurdan Tümbek were appointed to the Board seats emptied when John T. McCarthy and Giuseppe A. Moggi departed from Turkey. 5

5 2003 YILI PROJELERİ YASED STRATEJİ TOPLANTISI Yönetim Kurulumuz 5 Nisan 2003 tarihinde, Conrad İstanbul da YASED in yeni dönem stratejilerini belirlemek üzere bir Strateji Toplantısı düzenlendi. Tüm gün süren toplantıda, yeni dönemde YASED in daha etkin bir baskı gücü olarak ortaya çıkması için yapılması gereken çalışmalar konusunda çeşitli kararlar alındı. Strateji toplantısının sonuçları aşağıda özetlenmektedir. YASED in misyonu, proaktif bir iş ortamının dünyanın başarılı örnekleri incelenerek oluşturulmasını sağlamaktır. Türkiye nin, yatırım ortamının yabancı yatırımcılar içi cazip hale getirilmesi yoluyla dünya ile entegrasyonu sağlanacaktır. YASED yeni dönemde güçlü bir baskı grubu olacaktır. Kamuoyu çalışması yürütülecek, ve bu yolla Türkiye deki fikir liderleri ve kamuoyu yabancı yatırımlar hakkında bilgilendirilecektir. Yabancı yatırımların önündeki engeller kaldırılacak ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarında YASED in etkinliği arttırılacaktır. YASED Türkiye deki yabancı yatırımcıların sorunlarını kamuoyuna aktaracak taraf olacaktır. YASED yeni dönemde görünülürlüğünü ve gücünü arttıracaktır. YASED e yeni üyelerin katılması sağlanacaktır. Bu çalışmalar süresince YASED üye olan veya olmayan yabancı yatırımcılarla temasa geçecektir. Ankara, medya ilişkileri arttırılacak, yeni dönemde kamuoyu kampanyası yürütülecektir. YASED üyelerinin yarattığı katma değerleri ve dernekten beklentilerini ve memnuniyetlerini belirlemek üzere iki ayrı anket yapılacaktır. YASED üyelerinin bu ülkeye vergisini ödeyen, istihdam yaratan ve ihracat yapan yatırımcılar olduklarının kamuoyuna duyurulması konusunda çalışmalar yürütülecektir. YASED üyelerinin daha fazla bilgilendirilmesi sağlanacak, yoluyla daha etkin iletişim sağlanacak, YASED web sitesi revize edilerek daha kullanışlı hale getirilecek, YASED üye profili genişletilecektir. Deneyimli kadroların arttırımı sağlanacaktır. Diğer baskı grupları ile, TOBB, TÜSİAD gibi, Hükümette karar alma mekanizması içinde olanlar ve YASED üyeleri ile daha sıkı işbirliği sağlanacaktır. YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI 2000 yılından bu yana yürütülmekte olan yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarında, 2003 yılı Mart ayından bu yana sorunların hallinde büyük bir sürate erişildi. Özellikle Devlet Bakanı Ali Babacan ın YOİKK başkanlığını yürütmesi ile sorunların çözüme kavuşturulmasında netice almaya yönelik bir çalışma şekli benimsendi. AKP hükümetinin sorunları çözmeye yönelik tavrı, bu yönde yapılan PROJECTS IN 2003 YASED STRATEGY MEETING Our Board of Directors, held a Strategy Meeting on 5 April 2003 at Istanbul Conrad Hotel with the objective of determining the strategies for the new term. A number of decisions were taken during the full-day meeting for the steps necessary for YASED to become a more powerful influence group in the new term. The results of the Strategy Meeting are summarized as follows: YASED s mission is to provide the establishment of a proactive business environment by analyzing the successful practices of the world. Turkey s integration with the world will be facilitated by reforming its investment environment so as to be attractive for foreign investors. YASED will be a powerful influence group in the new term. Public opinion survey(s) will be conducted and Turkey s intellectual leaders and the general public will be informed on foreign investments. Barriers that foreign investments face will be eliminated and YASED s influence in the works for the improvement of the investment environment will be intensified. YASED will be the party to convey the foreign investors problems to the public. YASED will increase its visibility and strength in the new term. New members recruitments will be provided. YASED members and other foreign investors will be contacted during the work process. Relations with Ankara and the media will be increased and a public relations policy will be implemented in the new term. Two separate surveys will be conducted, in order to determine the added values generated by YASED members, their expectations from the Association and their satisfaction in return. Works will be conducted so as to provide awareness in the public that YASED members are investors who pay their taxes to this country, create jobs and accomplish exports. YASED members will be provided with more information; a more effective communication will be provided through an system; YASED web site will be revised so as to be user friendly; YASED member profile will be extended. Number of experienced staff will be increased. Closer cooperation will be carried out with other influence groups such as TOBB and TÜSİAD that are within the government s decision mechanism and with YASED members. IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT EFFORTS Solution of the problems associated with the efforts on the improvement of the investment environment underway since 2000 gained considerable speed since March Particularly after State Minister Ali Babacan s assignment to IIECB s Chairmanship, an approach focused on solving the existing problems was adopted. IIECB efforts started to 6

6 uygulamalar ve siyasi iradenin çalışmalara yansıması ile Mart 2003 ten bu yana YOİKK çalışmalarında arzu edilen neticeler alınmaya başlanmıştır yılında YOİKK Başkanlığına getirilen Bakan Babacan, YOİKK çalışmalarını tıkanan konuların halli konusuna yoğunlaştırdı. Sektörel lisanslar konusu 2003 yılı YOİKK çalışmaları çerçevesinde ele alınan ilk konu oldu. Sektörel lisanslar konusunu takiben Yatırım Yeri ile ilgili konular da daha detaylı incelenmek üzere gündeme alındı yılı YOİKK çalışmalarında oldukça detaylı bir biçimde ele alınan Sektörel Lisanslar konusunda yapılan çalışmalarla ilerleme sağlandı. YOİKK çalışmaları kapsamında, Madencilik, Kimya, Gıda, İlaç, Denizcilik, Turizm olarak belirlenen öncelikli sektörler üzerine yoğunlaşan çalışmalarda elde edilen sonuçlar tatminkar oldu. Çalışmalarda kimi zaman tıkanıklıklar yaşansa da, hedefler çerçevesinde çalışmalar halen sürdürülmektedir. YOİKK toplantılarının Bakan Babacan ın da başkanlığı devralması sebebi ile daha etkin bir çalışma şekline kavuşması sağlandı. Karar almada etkinlik, çalışmaların neticelendirilmesinde sürat, bürokratlar arası yetki paylaşımlarında yakalanan başarı gerçek anlamda siyasi iradenin çalışmalara yansımasından kaynaklanmaktadır. 58. Hükümetin gerek AB ne giriş konusundaki kararlı tavrı, gerekse ülkeye yabancı yatırımcıların çekilmesinin sağlanması hususlarındaki azmi, Türkiye de yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına ivme kazandırdı. Gerek yabancı, gerekse yerli yatırımcılar açısından sonuçlar umut verici oldu. Yatırım ortamında karşılaşılan sorunlar açısından yerli ve yabancı yatırımcıların yaşadıkları sorunlarda farklılıklar görülmemektedir. YOİKK çalışmaları bu anlamda da yerli ve yabancı ayrımı yapılmaksızın, Türkiye de yatırımcı kesimin teşvik edilmesini temin edecek bir dizi çalışmayı da kapsamaktadır. Özellikle AB mevzuatına uyumun temini YOİKK çalışmalarında temel teşkil etmekte, böylelikle Avrupa Birliği ne giriş sürecinde bir ülke olarak Türkiye nin önünü açıcı çalışmalarda süreklilik sağlanmaktadır. YOİKK çalışmaları süresince bürokratlar, işbirliğine ve özel sektörün sorunlarına daha yakın, sorunların halledilmesinde de daha istekli bir duruma geldi. Sözkonusu çalışmalar ile bürokrat ve yatırımcının ortak hareket etmesi sağlandı. Bürokratlar arasında yaşanan yetki çatışmaları, siyasi iradenin çalışmalara yansımasının da etkisiyle, nisbeten azaldı. YOİKK kapsamında yapılmakta olan mevzuat çalışmalarına özel sektörün katılımının sağlanmaya başlaması ve Hükümetin bu yöndeki destekleyici tavrı yatırımcının ihtiyaçlarının daha süratli ve kalıcı çözümlerle halledilmesini temin etmektedir. Önümüzdeki dönemde yapılacak YOİKK toplantıları yatırım ortamını iyileştirme açısından oldukça kritik produce the desired results after March 2003, thanks to the determined problem solving approach of the AKP Government, practices in line with this manner and the reflection of the political authority on the works. Minister Babacan, following his appointment to the IIECB Chairmanship in 2003 primarily concentrated onto the efforts on the blocked issues. Sectoral Permits was the first issue handled within the IIECB framework in Subsequently, the issues concerning the Investment Location were placed in the agenda, to be analyzed in detail. The IIECB works carried out in detail on the Sectoral Licenses issue demonstrated significant progress during Similarly, the IIECB works concentrated on Mining, Chemistry, Food, Pharmaceuticals, Maritime and Tourism sectors selected as sectors with priority were also fruitful. Although blocked from time to time, the works are still carried out as per the set objectives. IIECB meetings became ultimately more effective, thanks to Minister Babacan s undertaking the Chairmanship. Success achieved by effective decision taking, speed in concluding works and allocating authority amongst bureaucrats is an outcome of the reflection of the political determination on the works. The firm perseverance of the 58th Government regarding Turkey s EU membership and its determined attitude to attract foreign investors to the country has provided momentum to the works on the improvement of the investment environment, and the outcome has been positive both for domestic and foreign investors. Problems faced by domestic and foreign investors regarding the investment environment do not seem to be different. IIECB works in this respect also involve a series of works that will ensure that investors are encouraged in Turkey without differentiating whether they are domestic or foreign. Providing conformity to the EU Legislation constitutes one of the basics of the IIECB works, hence presenting continuity for the efforts clearing Turkey s path to EU accession. During the IIECB work process, officials became more enthusiastic to cooperate with the private sector and to solve its problems. The works produced an atmosphere, where the bureaucrats and the investors started to act jointly. Authority conflicts experienced amongst bureaucrats reduced to some extent as result of the political determination on the works. Allowing the private sector to participate in the legislative works within the IIECB framework and the endorsing approach of the Government regarding this subject have made it possible for the needs of the investors to be fulfilled more rapidly and through permanent solutions. The IAB meeting to take place in the coming term is a critical meeting in connection with the improvement of the investment environment. Before this meeting to which the world s leading investors will be invited and by means of 7

7 toplantılar olacaktır. Dünyanın büyük yatırımcılarının davet edileceği ve Türkiye nin önde gelen bir yatırım merkezi olarak dünyaya duyurulacağı Yatırımcı Konseyi öncesinde yapılacak reformlar, yatırım ortamındaki pürüzlerin süratle giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır. Dünyada yatırımları çekme konusunda hayli sert geçen rekabetten Türkiye nin de payını alabilmesi için YOİKK çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi ve yatırım ortamının yatırımcı için daha çekici ve bürokrasiden arındırılmış bir şekle sokulmasıyla birlikte, Türkiye önümüzdeki 10 sene içinde yılda milyar dolarlık yatırım çekmeye aday bir ülkedir. YASED - YSGM TOPLANTILARI Yönetim Kurulumuz, 2003 yılı içerisinde yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile, yürütülen çalışmalarda ortak hareket edilmesi ve daha yapıcı bir işbirliğinin sağlanması amacıyla düzenli olarak biraraya gelinmesi kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda YASED Yönetim Kurulu üyeleri 9-10 Haziran 2003, 7 Temmuz 2003 ve 7 Kasım 2003 tarihlerinde Hazine Müsteşarlığı nda, Müsteşar İbrahim Çanakçı ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Melek Us la biraraya geldiler. YASED ROADSHOWLARI YURTDIŞI ROADSHOWLAR İngiltere DEİK in 10 Ekim 2003 Cuma günü Londra da Capital Markets la ilgili düzenlediği Konferans kapsamında YASED, yabancı yatırımlarla ilgili düzenlenen bir oturumda İngiliz yatırımcılarla buluştu. Yatırımcılara Türkiye de yapılmakta olan reform çalışmaları ve mevcut iyileştirmeler aktarıldı. Fransa Fransız Ticaret Müşavirliği nin Paris te 7 Ekim 2003 tarihinde düzenlediği toplantıda, öğle yemeği konuşmacısı olarak YASED eski Başkan Vekili Gilles Serra, Fransız yatırımcılara Türkiye deki yatırım ortamını anlatan bir konuşma yaptı. Almanya Almanya da Frankfurt taki yatırımcılarla YASED Yönetim Kurulu 19 Şubat 2004 tarihinde biraraya geleceklerdir. Toplantı YASED-Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile yapılacaktır. which Turkey will be proclaimed to the world as a major investment location, the problems existing in the investment environment have to be settled rapidly and necessary measures have to be taken. In order to ensure that Turkey receives its share from the global foreign direct investment potential, the IIECB works have to be carried on without interruption and the investment environment have to be reformed to a more attractive and bureaucracy-free status, which in turn will ensure Turkey to attract USD billion foreign investment annually in the coming 10 years. YASED - GDFI MEETINGS In 2003, our Board decided to meet regularly with the Foreign Investment General Directorate (GDFI) within the framework of the works for the improvement of the investment environment in order to act jointly in the works conducted and to set up a more constructive cooperation. In line with this decision, members of YASED Board have met with the Undersecretary of Treasury İbrahim Çanakçı and GDFI Director Melek Us on 9-10 June, 7 July and 7 November 2003 at the Undersecretariat of Treasury. YASED ROADSHOWS ROADSHOWS ABROAD U.K. YASED met with British investors at a session within a conference on Capital Markets organized by DEİK in London, on 10 October 2003 Friday. The investors were informed on the reform works underway in Turkey and the recent improvements accomplished. France YASED former Deputy Chairman Gilles Serra addressed the French investors during a luncheon organized by the French Commercial Counsel in Paris on 7 October 2003 and provided information on the investment environment in Turkey. Germany YASED Board will meet the investors in Frankfurt, Germany on 19 February The meeting will be organized with the cooperation of YASED and Turkish-German Chamber of Commerce and Industry. YURTİÇİ ROADSHOWLAR Denizli YASED, ilk yurtiçi roadshow unu 23 Ekim 2003 tarihinde Denizli ye yaptı. Toplantı, Denizli Sanayi Odası ve TOBB işbirliği ile gerçekleştirildi. Roadshow, yabancı sermaye ROADSHOWS IN TURKEY Denizli YASED conducted its first domestic roadshow in Denizli, on 23 October The meeting was organized with the cooperation of Denizli Chamber of Industry and TOBB. The 8

8 ile ilgili önyargıları kırmak ve özellikle Orta ve Küçük Ölçekli Şirketleri yabancı yatırımcılarla ortaklığa teşvik etmek amacıyla yapıldı. TÜSİAD-İSO-YASED İŞBİRLİĞİ TÜSİAD-İSO-YASED Genel Sekreterlerinin ayda bir biraraya geldikleri toplantılar 2003 yılında da devam etti. Söz konusu toplantılarda proje geliştirilmesinin yanısıra bilgi alışverişinde de bulunulmaktadır yılında Kamu İhale Yasası yla ilgili gerekli görülen değişiklik önerilerinin yeraldığı bir ortak basın duyurusu yapıldı yılında yapılan toplantıların bir bölümüne İKV Genel Sekreteri Şebnem Karauçak da davet edildi yılının Türkiye nin AB ile müzakerelere başlaması hususunda önemli bir yıl olması sebebiyle 2004 yılında, Genel Sekreterler toplantıları gündemine Avrupa Birliği konusu alındı. Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının (YOİKK) takibi konusu gündeme alınan diğer bir önemli konu oldu. Gerek Avrupa Birliği gerekse YOİKK çalışmalarının desteklenmesi ve takip edilmesi amacıyla, TÜSİAD-İSO- YASED işbirliği çerçevesinde 2004 yılı içinde çeşitli ortak projeler gerçekleştirilecektir. FDI ATTRACTIVENESS RAPORU YASED-TÜSİAD işbirliği ile hazırlanan FDI Attractiveness Raporu Türkiye nin rakibi olan ülkelerle mukayesesini gösteren bir çalışma olarak öne çıkmaktadır. Bu raporda Türkiye; Macaristan, Polonya, İrlanda, Çin gibi rakibi olabilecek ülkelerle kıyaslanmaktadır. 16 ülkenin değerlendirildiği çalışmada yatırım ortamı, makro ekonomik göstergeler, istihdam, vergi, Ar-Ge harcamaları gibi konularda ülkelerin güçlü ve zayıf yanları irdelenmektedir. FDI Attractiveness Raporu nda, yatırım kararları alınırken yatırımcının dikkat ettiği hususlar genel bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Raporda ele alınan her bir ülke, yabancı yatırımcılar için ne denli cazip bir yatırım noktası olması açısından incelenmekte ve ülke verilerine ilişkin kıyaslamalar yapılmaktadır. Türkiye nin cazip bir yatırım noktası olabilmek için daha neler yapması gerektiğine ilişkin önerilerin de yeraldığı rapor, yabancı yatırımcı için Türkiye konusunda hazırlanan bir başvuru kaynağı olacaktır. roadshow was planned to overcome the prejudice against foreign investment and to encourage particularly the SMEs to establish partnerships with foreign investors. TÜSİAD-İSO-YASED COOPERATION Meetings bringing the secretary generals of TÜSİAD-İSO- YASED together once every month continued throughout 2003 as well. The meetings in addition to project development also facilitate information exchange. A joint press release was issued in 2003 concerning the amendments deemed necessary on the Public Procurement Law. In 2003, İKV Secretary General Şebnem Karauçak was also invited to some of the meetings. The EU issue was put in the agenda of the Secretary Generals meetings, since 2004 will be an important year due to the scheduling of Turkey s membership negotiations with the EU. Another key issue included in the yearly agenda is the monitoring of efforts on the improvement of the investment environment (IIE). Various joint projects will be developed under the TÜSİAD- İSO-YASED cooperation in 2004 so as to support and monitor the works on EU and IIECB. FDI ATTRACTIVENESS STUDY The FDI Attractiveness Study prepared jointly by YASED and TÜSİAD is an outstanding study demonstrating a comparison of Turkey with competitor countries regarding investment attractiveness. Turkey is being compared with countries such as Hungary, Poland, Ireland and China, which are potential competitors. The study covering 16 countries analyses the strengths and weakness of these countries regarding issues such as the investment environment, macroeconomic indicators, employment, taxes, R&D expenditures. The FDI Attractiveness Study evaluates the factors taken into account by the investors during the investment decision process through a general perspective. The attractiveness of each subject country is analyzed as an investment location for foreign investors and comparisons on country data is being presented. The report that also includes measures that Turkey needs to take to become an attractive investment location is going to be a reference document for foreign investors on Turkey. SEKTÖREL KOMİTE ÇALIŞMALARI BANKACILIK KOMİTESİ Bankacılık Komitesi, YASED eski Yönetim Kurulu üyesi John T. McCarthy başkanlığında 2003 yılında çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Komite 5 Mayıs 2003 tarihinde Conrad Otel de, Bankacılık Sistemiyle ilgili güncel konuları görüşmek üzere, BDDK Başkanı Engin Akçakoca ile biraraya geldi. Bankacılık Komitesi yıl boyunca devam SECTORAL COMMITTEE ACTIVITIES BANKING COMMITTEE Banking Committee, chaired by former YASED Board member John T. McCarthy maintained its works during 2003 as well. The Committee met with BDDK Chairman Engin Akçakoca on 5 Mayıs 2003 at Conrad Hotel, in order to discuss the current issues concerning banking. The Banking Committee carried out its works on Banking Law 9

9 ettirdiği toplantılarında, Bankacılık Kanunu ve sektörde karşılaşılan sorunlar üzerine çalışmalarını sürdürdü. GIDA KOMİTESİ YASED Yönetim Kurulu üyesi Ahter Kutadgu başkanlığında çalışmalarını yürüten Gıda Komitesi için 2003 yılı yoğun bir çalışma yılı oldu. Tarım ve Köyişleri ve Sağlık Bakanlıkları bürokratları ile yoğun çalışmalar yürüten komite, 18 Ekim 2003 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü nün katılımlarıyla Gıda Sektörünün sorunlarının tartışıldığı bir sempozyum organize etti yılı içinde Komite üyeleri çeşitli resmi görüşmelerde bulundu. Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Devlet Bakanı Ali Babacan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmelerin yanısıra birçok üst düzey bürokrat ile yıl içinde biraraya gelindi ve sektörün sorunları paylaşıldı. Komite son dönemde 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname nin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun Tasarısı ile ilgili, diğer sektör örgütleriyle işbirliği içinde çalışmalar yürütmektedir. İLAÇ KOMİTESİ YASED İlaç Komitesi 2003 yılında çalışmalarına devam etti. Komite, fikri mülkiyet haklarının ilaç endüstrisindeki durumu ve yaşanan sorunlar üzerine Ankara da, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile biraraya geldi. Komite çalışmalarını AİFD (Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği) ile birlikte sürdürdü. Komite, Başkan Faik Somer in görevinden ayrılması üzerine, Komite Başkanlığına seçilen Pfizer Genel Müdürü Ahmet Esen ile çalışmalarını sürdürmektedir. PERAKENDE TİCARET KOMİTESİ YASED çatısı altında 2003 yılında çalışmalarına başlayan Perakende Ticaret Komitesi, ilk toplantısını 13 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştirdi. Komite Başkanı olarak Metro AG firması temsilcisi Nurdan Tümbek seçildi. Komite, fikri mülkiyet hakları uygulaması konusunda yaşanan sıkıntılar ve Hipermarketler Yasası ile ilgili perakende ticaret sektöründe yeralan firmalar açısından yaşanan olumsuzluklar üzerine çalışmalarını sürdürdü. Komite yılın son toplantısını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi Başkanı A. Melih Ayraçman ile yaptı. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KOMİTESİ 2002 yılından bu yana çalışmalarını yoğunlaştıran Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi başkanlığını YASED Başkan and the problems experienced during the meetings it held throughout the year. FOOD COMMITTEE 2003 has been a very busy year for the Food Committee chaired by YASED Board member Ahter Kutadgu. The Committee carried out intensive works jointly with the officials of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs and organized a symposium on 18 October 2003 with the participation of the Minister of Agriculture and Rural Affairs Prof. Dr. Sami Güçlü, where the problems of the Food Sector were reviewed. The Committee made various official meetings throughout the year. The Committee members, besides Minister of Agriculture and Rural Affairs Prof. Dr. Sami Güçlü, Minister of Industry and Trade Ali Coşkun, Minister of State Ali Babacan and the Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan met with numerous high level officials with whom they shared the problems of the sector. Recently, the Committee has been working in cooperation with the other sectoral committees on the Draft Law on the Amendments to be made on the Decree Law No: 560 Concerning the Production, Consumption and Inspection of Foodstuff. PHARMACEUTICAL COMMITTEE YASED Pharmaceutical Committee continued its works during 2003 as well. The Committee met with Undersecretary of the Ministry of Health Prof. Dr. Necdet Ünüvar in Ankara, concerning the status of intellectual property rights issue in the pharmaceutical industry and the problems faced. The Committee carried its works in cooperation with AİFD (Research Based Pharma Companies Association). The Committee Chairmanship has been assumed by Pfizer General Manager Ahmet Esen after the departure of the previous Commitee Chairman Faik Somer. RETAIL TRADE COMMITTEE The Retail Trade Committee that initiated its works within YASED in 2003, held its first meeting on 13 October The Committee started working on problems emerging because of Intellectual Property Rights practices and the drawbacks of the Hypermarkets Draft Law on the companies operating in the retail trade sector. The final meeting of 2003 of the Committee was chaired by A. Melih Ayraçman, Vice Chairman of the Board and Chairman of the Intellectual Property Rights Committee. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS COMMITTEE The Intellectual Rights Committee chaired by YASED Vice Chairman A. Melih Ayraçman has intensified its works since 10

10 Yardımcısı A. Melih Ayraçman yürütmektedir. Komite son dönem çalışmalarını Telif Hakları, Marka Koruması ve Patent konularında, uygulamalardaki aksaklıkların giderilmesi konusuna yoğunlaştırmıştır. Bu amaçla TOBB, TÜSİAD ve TİM ile birlikte yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Komite ayrıca mevcut mevzuatların Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesi hususunda özel sektör örgütleriyle yürüttüğü çalışmaların yanısıra, üst düzey bürokratlarla da görüşmelerini sürdürmektedir The Committee has focused its works on the elimination of the problems arising due to copyrights, protection of trademarks and patent implementations. Intensive efforts are being exerted jointly with TOBB, TÜSİAD and TİM for this purpose. The Committee carries out meetings with toplevel officials besides private sector organizations for amendments to be made in the existing legislation so as to conform to the EU legislation. ÇEŞİTLİ FAALİYETLER ANKARA İLE İLİŞKİLER BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN YASED İN DÜZENLEDİĞİ AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI. Derneğimiz, 6 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Swissotel de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın konuşmacı olarak katıldığı, yemekli bir toplantı düzenledi. Başbakan Erdoğan, bu toplantıda YASED üyelerine ve diğer katılımcılara, Türkiye de Yeni Yatırım Ortamı ve Hükümetimizin Hedefleri konulu bir konuşma yaptı ve YASED üyelerinin sorunlarını dinleyerek sorularını cevaplandırdı. Yemekli toplantıya, Başbakan Erdoğan la birlikte Devlet Bakanı Ali Babacan, Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik, İstanbul Milletvekilleri Alaaddin Büyükkaya, Egemen Bağış, Başbakan Müsteşarı Ömer Dinçer, Başbakanlık Danışmanları Cüneyd Zapsu, Prof. Dr. Nazım Ekren, İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna da katıldılar. Toplantıda, YASED üyeleri, yabancı misyon temsilcileri, çeşitli oda ve derneklerin temsilcileri, iş dünyasının temsilcileri ve medya mensupları hazır bulundular. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN İLE GÖRÜŞTÜ. YASED Yönetim Kurulu üyeleri 28 Mart 2003 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile İstanbul da bir görüşme yaptı. Bu toplantıda Bakan Coşkun a yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin YASED in yapmış olduğu çalışmalar konusunda bilgi verildi. Bakan Coşkun, bu toplantıda YASED Yönetim Kurulu ndan, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları çerçevesinde acil olarak yapılması gereken konularla ilgili YASED in görüşlerini içeren bir rapor hazırlamasını ve en kısa sürede kendisine iletmesini istedi. Sözkonusu rapor 31 Mart 2003 tarihinde Bakan Coşkun a iletildi. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DEVLET BAKANI ALİ BABACAN İLE GÖRÜŞTÜ. YASED Yönetim Kurulu üyeleri ilki 21 Mayıs 2003 tarihinde ve ikincisi 25 Temmuz 2003 tarihlerinde olmak üzere iki kez VARIOUS ACTIVITIES RELATIONS WITH ANKARA PRIME MINISTER RECEP TAYYİP ERDOĞAN ATTENDED THE DINNER ORGANIZED BY YASED. Our association organized a dinner on 6 December 2003 at Istanbul Swissotel, where Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan participated as the speaker. Prime Minister Erdoğan addressed YASED members and the other attendants with a speech on, The New Investment Environment of Turkey and Our Government s Objectives, and subsequently listened to the problems of YASED members and answered these. State Minister Ali Babacan, Minister of National Education Dr. Hüseyin Çelik, Istanbul Deputies Alaaddin Büyükkaya and Egemen Bağış, Undersecretary of the Prime Ministry Ömer Dinçer, Advisors to the Prime Minister Cüneyd Zapsu and Prof. Dr. Nazım Ekren, Governor of Istanbul Muammer Güler and Mayor of Istanbul Ali Müfit Gürtuna accompanied the Prime Minister at the luncheon. YASED members, foreign mission representatives, representatives of various chambers and associations, representatives of the business world and media members were also present at the meeting. BOARD MEMBERS MET WITH THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE ALİ COŞKUN. YASED Board members held a meeting with the Minister of Industry and Trade Ali Coşkun in Istanbul, on 28 March An account of the works carried out by YASED for the improvement of the investment environment was presented to the Minister in this meeting. Minister Coşkun asked YASED Board to prepare and submit him personally a report covering the urgent measures to be taken regarding the works on the improvement of the investment environment. The subject report was presented to Minister Coşkun on 31 March BOARD MEMBERS MET WITH MINISTER OF STATE ALİ BABACAN. YASED Board members visited Minister of State at his office twice; first on 21 May 2003 and subsequently on 25 July 11

11 Devlet Bakanı Ali Babacan ı makamında ziyaret etti. Her iki toplantının da konusunu yabancı yatırımların sorunları ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları teşkil etti. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN İLE GÖRÜŞTÜ. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Yönetim Kurulumuzun, 21 Mayıs 2003 tarihinde Ankara da yaptığı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Unakıtan toplantıda, yeni Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nu en kısa sürede Meclis ten yasalaşarak çıkmasını sağlayacaklarını ifade etti. Bakan Unakıtan a yabancı yatırımcıların sorunları ve YASED in YOİKK çalışmaları ile ilgili yaptığı son dönem çalışmaları konusunda bilgi verildi. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU İLE GÖRÜŞTÜ. Yönetim Kurulu üyeleri 25 Temmuz 2003 tarihinde Turizm Bakanı Erkan Mumcu yu makamında ziyaret etti. Görüşme sırasında Bakan a yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları konusunda YASED in yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca turizm sektöründe yabancı yatırımcıların karşılaştığı mevcut sorunlar ve bunlarla ilgili çözüm önerileri de görüşüldü The subject matter of both meetings consisted of the problems of foreign investors and efforts on the improvement of the investment environment. BOARD MEMBERS MET WITH THE MINISTER OF FINANCE KEMAL UNAKITAN. Minister of Finance Kemal Unakıtan joined the YASED Board meeting held in Ankara on 21 May Minister Unakıtan asserted that the Government would see to it that the new Foreign Direct Investment Law passes the Parliament as soon as possible. The Minister was presented information regarding the problems of foreign investors and the recent works carried out by YASED on IIECB. BOARD MEMBERS MET WITH THE MINISTER OF TOURISM ERKAN MUMCU. YASED Board members visited Minister of Tourism Erkan Mumcu in his office on 25 July Information was presented to the Minister on YASED s efforts within the framework of the works on improvement of the investment environment. Recent problems faced by foreign investors operating in the tourism sector and solution proposals for these were also handled in the meeting. KONFERANSLAR YABANCILARIN TAŞINMAZMAL TASARRUFU SEMPOZYUMU; MAYIS 2003 YASED, Yabancı Sermaye Derneği, İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Mayıs 2003 tarihlerinde Yabancıların Taşınmazmal Tasarrufu konulu bir sempozyum düzenledi. Sempozyuma çeşitli üst düzey bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, YASED üyeleri ve çeşitli özel sektör temsilcileri katıldı. Başarılı geçen sempozyumda tartışılan konu başlıkları arasında; - yabancı para ipoteği, yabancı para ipoteğinde harç ve damga vergisi uygulaması, - yabancı gerçek ve tüzel kişilerin tasarruf işlemleri, - yabancı temsilciliklerin taşınmaz mal tasarrufları, - yabancı gerçek kişilerin tasarrufi işlemlerindeki kısıtlamalar, - yabancı tüzel kişilerin taşınmaz mal tasarrufu, - Türk vatandaşlığını kaybedenler, - yabancıların miras ve intikal işlemleri, - yabancı makamlarca düzenlenen belgeler, - yabancı mahkeme kararlarının Türkiye de uygulanması, - yabancıların inşaat yapımında, imar durumu, ruhsat, iskan aşamaları ve - yabancı sermaye yatırımlarından doğan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümü sayılabilir. CONFERENCES SYMPOSIUM ON DISPOSITION OF IMMOVABLE PROPERTY BY FOREIGNERS; MAY 2003 YASED organized a symposium jointly with the Istanbul Regional Directorate of Land Registry on Disposition of Immovable Property by Foreigners, on May A number of bureaucrats, representatives from foreign missions, YASED members and various private sector representatives participated in the symposium. The main topics covered by the constructive symposium were; - foreign currency mortgage, charges and stamp duty implementations in foreign currency mortgages, - disposition transactions of foreign real persons and legal entities, - immovable property dispositions by foreign delegations, - restrictions on immovable property disposition transactions of foreign real persons, - immovable property dispositions of foreign legal entities, - persons who have been declined of Turkish citizenship, - inheritance and succession transactions of foreigners, - documents issued by foreign authorities, - enforcement of foreign court decisions in Turkey, - development plan implementations, building and residence permits in relation to the construction operations by foreigners, and - resolution of disputes concerning foreign investments by means of arbitration. 12

12 GIDA SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIM- LARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Interaktif Sektör Toplantısı - 18 EKİM 2003, ANKARA YASED Gıda Komitesi, 18 Ekim 2003 tarihinde Foodex Gıda Fuarı kapsamında Altınpark Expo Center da Interaktif Sektör Toplantısı düzenledi. Ankara da düzenlenen toplantıya çok sayıda üst düzey bürokrat ve sektör temsilcisi katıldı. Gıda Sektöründe Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri konusunun tartışıldığı toplantıya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü nün yanısıra, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı, Yabancı Sermaye Genel Müdürü Melek Us, Koruma Kontrol Genel Müdürü Ercüment Ellibeş, ve çeşitli illerimizin milletvekilleri katıldı. Toplantıda Türkiye de Gıda sektöründe yabancı yatırımların arttırılması, sektörün sorunlarının çözülmesi amacıyla; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri ile YASED Gıda Komitesi arasında daha aktif işbirliği geliştirme kararı alındı. Bu kapsamda toplantıda alınan diğer kararlar şu şekildedir: 1. AB Gıda mevzuatına uyum çalışmaları daha da hızlandırılacaktır. 2. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yatırımcıların önündeki engellerin kaldırılması ve Türk tüketicisinin sağlıklı ve kaliteli gıda tüketmesi yolundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. 3. Gıda sektörü ile ilgili tüm çalışmalar sektör kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgili kuruluşlarla sürekli ve düzenli danışma yoluyla yürütülecektir. 4. Gıda sektörü tarladan sofraya yaklaşımıyla tarafların tamamının katılımıyla, çok yönlü ve çok çeşitli bir süreç olarak ele alınacak ve gıda politikaları bu anlayışla oluşturulacaktır. PROBLEMS OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE FOOD INDUSTRY AND SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS An Interactive Sector Meeting - 18 OCTOBER 2003, ANKARA YASED Food Committee organized an Interactive Sector Meeting within Food Exhibition Foodex at Altınpark Expo Center Ankara, on 18 October Besides Minister of Agriculture and Rural Affairs Prof. Dr. Sami Güçlü, Undersecretary of Treasury İbrahim Çanakçı, General Director of GDFI Melek Us and General Director of General Directorate of Protection Ercüment Ellibeş and the deputies of various provinces, many top-level officials and representatives of the industry participated in the meeting. Problems of Foreign Investments in the Food Industry and Suggestions for Solutions were discussed in the meeting and officials of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs and YASED Food Committee agreed to develop a more active cooperation, aiming to increase the foreign investments in the Food Industry and to solve the problems of the sector. Other decisions taken within this context in the meeting are: 1. Works on harmonization with EU Food Legislation will be accelerated. 2. Ministry of Agriculture and Rural Affairs will, in order to lift the barriers facing the investors and to provide Turkish consumer healthy and high quality food, sustain its works with determination. 3. All the works on the Food Industry will be carried out through regular and continuous consultation with the sector companies, universities and other related organizations. 4. The Food Industry will be handled as a multifaceted process by a from the field-to the table approach with the participation of all the parties concerned, and food policies will be established in line with this approach. ÇEŞİTLİ KURULUŞLARLA İLİŞKİLER IMF - YASED TOPLANTISI IMF heyeti, Türkiye ile yapılan 6. Gözden Geçirme çalışmaları kapsamında, 26 Eylül 2003 tarihinde İstanbul Conrad Oteli nde YASED Yönetim Kurulu üyeleri ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda IMF heyetine yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. OECD - YASED İŞBİRLİĞİ OECD YABANCI YATIRIMCI KONSEYLERİ (YYK) YASED - OECD işbirliği kapsamında 2004 yılı içinde gerçekleştirilecek olan Yabancı Yatırımcı Konseyleri nin oluşturulması projesi başlatıldı. Sözkonusu projeye göre Avrasya Bölgesinde yeralan ülkelerde YASED in örnek model olarak alınacağı, YASED benzeri organizasyonların oluşturulması planlandı. RELATIONS WITH VARIOUS ORGANISATIONS IMF - YASED MEETING Within the framework of the 6th Review efforts with Turkey, the IMF delegation has held a meeting with YASED Board members on 26 September 2003 at Conrad Hotel Istanbul. During the subject meeting the delegation was presented information on the works carried out within the framework of the improvement of the investment environment works. OECD - YASED COOPERATION OECD FOREIGN INVESTOR COUNCILS (FIC) The project designed to found Foreign Investor Councils within 2004 through YASED OECD cooperation has initiated. The project aims the formation of organizations similar to YASED in countries located in the Eurasia Region, for which YASED will constitute a model. 13

13 Buna göre 2004 yılında, Avrasya Bölgesindeki ülkelerde YYK lar oluşturulacaktır. Bu oluşumlar ile hedeflenen bölge içi ticaretin ve yatırımların arttırılmasıdır. Yabancı yatırım çekmede bölgeselliğin öneminin gittikçe arttığı bir dünyada, YASED, OECD tarafından en başarılı örnek olarak model seçildi. Projede YASED yeni kurulacak oluşumlara bir çeşit danışmanlık yapacaktır. Nitekim 2002 yılında Sırbistan ve Montenegro bölgesi Yabancı Yatırım Konseyi, YASED in bir benzeri olarak kuruldu ve bu konuda ilk örnektir. Bunu takiben 2003 yılında Romanya da kurulan Yatırım Konseyi nde, YASED bir best practice olarak örnek alındı. OECD İSTANBUL YATIRIM FORUMU (İYF) OECD-DEİK işbirliği ile çalışmaları yürütülen İstanbul Yatırım Forumu nun, yabancı yatırımlar konusunda bir tartışma platformu olarak kurulması planlandı yılı içinde kuruluş çalışmaları tamamlanacak olan Forum da, YASED in yanısıra TOBB ve TÜSİAD temsilcileri de görev yapacaklardır. Yatırım konuları ile ilgili araştırmaların yapılacağı, ve hükümet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulacak bir diyalog ve işbirliği platformu olan İYF, bir anlamda Türkiye ve Avrasya bölgesi ülkeleri arasında yatırım transferlerinin geliştirileceği bölgesel bir Davos Zirvesi olma niteliğindedir. FICs will accordingly be founded in the Eurasia Region in The objective for founding these formations is to enhance the trade and investments within the region. In a world where the significance of regional factors for attracting investments is ever increasing, YASED has been elected as the most successful model by the OECD. YASED will provide consultancy for the new formations in the subject project. Correspondingly, as a first example in this context, the Foreign Investor Council for Serbia and Montenegro region has been set up similar to YASED in Later on, the Investor Council founded in Romania also took YASED as a best practise model in OECD ISTANBUL INVESTMENT FORUM (IIF) The Istanbul Investment Forum whose works have been carried out jointly by OECD-DEİK is redesigned to constitute a platform for discussions on foreign investments. The establishment procedures of the Forum will be finalized in 2004 and representatives of TOBB and TÜSİAD besides YASED will assume responsibilities in the Forum. The IIF to be set up as a dialogue and cooperation platform for studies on investment issues with the participation of the representatives of the state, the private sector and NGOs in fact carries the features to develop as a regional Davos Summit for the improvement of investment transfers between Turkey and the Eurasia Region countries. MEDYA İLE İLİŞKİLER UNCTAD 2003 DÜNYA YATIRIM RAPORU NUN TANITIMI UNCTAD - Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Örgütü tarafından hazırlanan 2003 yılı Dünya Yatırım Raporu, dünya ile eşzamanlı olarak YASED tarafından kamuoyuna açıklandı Dünya Yatırım Raporu, YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Melih Ayraçman tarafından, 4 Eylül 2003 tarihinde, İstanbul Conrad Oteli nde düzenlenen basın toplantısı ile basın mensuplarına değerlendirildi. Toplantıya katılan Birleşmiş Milletler Türkiye Büyükelçisi Jakop Simonsen de, dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırım hareketlerini değerlendirdi. Toplantı basın mensuplarının sorularının cevaplanmasıyla son buldu. ECONOMIC DIALOGUE - TURKEY DERGİSİNDE İLAN DÜNYANIN ÖNDE GELEN KURULUŞLARI TÜRK HÜKÜMETİNİN YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI ÖNEMLE DESTEKLEMEKTEDİRLER Hükümet Eylül 2003 tarihlerinde Dubai de yapılan Dünya Bankası - IMF toplantıları sırasında, bir roadshow düzenlemiştir.toplantıda dağıtılan Economic Dialogue - Turkey dergisi Eylül 2003 sayısı için, YASED üyeleri Dünyanın Önde Gelen Kuruluşları Türk Hükümetinin Yatırım Ortamını İyileştirme çalışmalarını önemle RELATIONS WITH THE MEDIA PRESENTATION OF THE UNCTAD 2003 WORLD INVESTMENT REPORT The World Investment Report 2003 of UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development was announced by YASED concurrently with the world. World Investment Report 2003 was appraised by YASED Vice Chairman A. Melih Ayraçman for the representatives of the press during a press conference held on 4 September 2003 at Conrad Hotel Istanbul. United Nations Ambassador to Turkey, Jakop Simonsen also evaluated foreign investment movements at the meeting. The meeting was closed following the answering of the questions asked by the press members. ADVERTISEMENT IN THE ECONOMIC DIALOGUE - TURKEY MAGAZINE MAJOR COMPANIES OF THE WORLD SUPPORT THE WORKS OF THE TURKISH GOVERNMENT ON ITS REFORM EFFORTS FOR THE IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT The Government had organized a roadshow that took place during the World Bank - IMF meetings were held on September 2003 in Dubai. YASED members advertised their logos underneath the motto Major Companies of the World Support the Works of the Turkish Government on its Reform 14

14 desteklemektedirler sloganı altında logolarının yeraldığı bir ilan verdi. Tam sayfa yayınlanan ilana maddi destek vererek katılan YASED üyeleri; ABN AMRO, ACCOR SERVICES, AVON, BASF, BNP-AK-DRESDNER, CONRAD, DOLE, EXEL, FORD OTOSAN, GROHE, HEDEF ALLIANCE, JTI, KENT, KOÇBANK, LAFARGE TÜRKİYE, MERCEDES- BENZ, NORMANDY MADENCİLİK, ÖZMAYA, PEPSI, RENAULT, SARAY, SIEMENS, SMARTICKET, SONY, SYNGENTA, THAMES WATER, TICKET RESTAURANT, YORK TURKEY dir. YASED BAROMETRE YASED in Barometre çalışması 2003 yılında da devam etti. YASED üyeleri arasında yapılan anket doğrultusunda, yatırımcıların ekonomiye bakışları basın toplantılarıyla kamuoyuna duyuruldu yılının ilk barometresi Mayıs 2003 te, ikinci barometre çalışması ise Ekim 2003 te yapıldı. Her iki anket çalışmasının sonuçları Insight YASED te yeraldı ve YASED in ilişkide olduğu kişi, kurum ve kuruluşlara duyuruldu. DİĞER YASED in basın ile ilişkileri 2003 yılında, gerek düzenlediği basın toplantılarında, gerekse 2003 yılında da devam eden YOİKK çalışmaları nedeniyle oldukça yoğun geçmiştir. YASED Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Erdikler, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Abdurrahman Arıman, görsel ve yazılı basında, verdikleri demeçler ve YASED in düzenlediği çeşitli toplantılarla yer almışlardır. Efforts for the Improvement of the Investment Environment at the September 2003 issue of the Economic Dialogue Turkey magazine that was distributed at the meeting. YASED members that provided financial contribution to the fullpage advertisement were; ABN AMRO, ACCOR SERVICES, AVON, BASF, BNP-AK-DRESDNER, CONRAD, DOLE, EXEL, FORD OTOSAN, GROHE, HEDEF ALLIANCE, JTI, KENT, KOÇBANK, LAFARGE TÜRKİYE, MERCEDES-BENZ, NORMANDY MADENCİLİK, ÖZMAYA, PEPSI, RENAULT, SARAY, SIEMENS, SMARTICKET, SONY, SYNGENTA, THAMES WATER, TICKET RESTAURANT, YORK TURKEY. YASED BAROMETER YASED s Barometer studies continued throughout 2003 as well. Investors perspectives established through surveys conducted among YASED members were announced to the public. The first Barometer study of 2003 took place in May 2003 while the second one was conducted in October Results of both surveys were published in Insight YASED and conveyed to persons, authorities and organizations YASED is in close cooperation with. OTHERS YASED s relations with the press during 2003 have been rather active, due to the press conferences organized and the IIECB works carried out throughout YASED Chairman Şaban Erdikler, the Board members and Secretary General Abdurrahman Arıman have appeared in the media by their statements and through the meetings organized by YASED. DİĞER ETKİNLİKLER YASED ÜYE TOPLANTILARI 2003 yılında YASED Yönetim Kurulu, üyelerle iki kez biraraya geldi. Düzenlenen toplantılardan ilki, 29 Nisan 2003 tarihinde, Conrad İstanbul Otel inde gerçekleşti. Toplantıda, Yönetim Kurulu nun 5 Nisan 2003 tarihinde yeni dönem stratejilerini belirlemek üzere yaptığı Strateji Toplantısı nda alınan kararlar aktarıldıktan sonra, üyelerin değerlendirmelerine yer verildi. Üyelerle düzenlenen ikinci toplantı, 8 Temmuz 2003 tarihinde, İstanbul Hilton Oteli nde gerçekleşti. Bu toplantıda YOİKK çalışmalarının değerlendirmesi yapıldı ve YASED in hükümete sunduğu eylem planı üzerinde görüşüldü yılında yapılan üye toplantıları çok sayıda YASED üyesinin aktif katılımları ile gerçekleşti. YASED GALA YEMEĞİ YASED, 27 Şubat 2003 tarihinde İstanbul Conrad Oteli nde düzenlediği Gala yemeğinde, 25 Şubat 2003 tarihinde yapılan Genel Kurul da seçilen yeni Başkan Şaban Erdikler e hoşgeldin derken, Başkanlığı sona eren Faruk Yöneyman a da veda etti. Gala nın açış konuşmasını yapan Başkan VARIOUS ACTIVITIES YASED MEMBER MEETINGS YASED Board met with the members twice in The first of these meetings took place on 29 April 2003 at Conrad Istanbul. Decisions taken by the Board in the Strategy Meeting that was held on 5 April 2003, aiming to determine the strategies of the new term were conveyed to the evaluations of the members. The second member meeting was held on 8 July 2003, at the Istanbul Hilton Hotel. An assessment of the IIECB works was made and the action plan presented by YASED to the Government was reviewed. Member meetings organized in 2003 took place with the effective attendance of a great majority of YASED members. YASED GALA DINNER In a gala dinner held at Istanbul Conrad Hotel on 27 February 2003, YASED welcomed the incoming Chairman of the Board of Directors, Şaban Erdikler, and bid farewell to the outgoing Chairman Faruk Yöneyman. Şaban Erdikler was elected to his new post at the Annual General Meeting held on 25 15

15 Erdikler, yeni yönetim kurulu üyelerini takdim etti ve Başkanlığı süresince derneğe verdiği değerli hizmetlerden dolayı Faruk Yöneyman a bir plaket sundu. Derneğin 22. kuruluş yıldönümünün de kutlandığı Gala yemeğine, YASED üyeleri, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve diğer yabancı misyon temsilcileri, iş dünyasının önde gelen birçok ismi ve yerli ve yabancı medya mensuplarının da aralarında bulunduğu seçkin bir davetli topluluğu katıldı. ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU (UDK) YASED Uluslararası Danışma Kurulu nda Türkiye ye yatırım yapan 10 ülkenin büyükelçisi (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Hollanda, İsveç, Kanada, Japonya ve AB Büyükelçisi) ve çeşitli yabancı organizasyonların temsilcileri (Dünya Bankası, IFC, Birleşmiş Milletler, IMF) yeralmaktadır. YASED Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla yılda iki kere gerçekleştirilen toplantılarda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Türkiye nin bir anlamda lobisinin yapıldığı toplantılarda, özellikle Türkiye nin AB ile müzakerelere başlaması hususunda gelişmeler takip edilirken, diğer yandan yapılmakta olan reformlar hakkında katılımcılara bilgi verilmektedir yılında 21 Mayıs ve 15 Ekim tarihlerinde yapılan UDK toplantılarında Türkiye nin AB ile müzakerelere biran önce başlaması konusunda büyükelçilerden destek talep edildi. Türkiye nin yapması gerekenlere ilişkin bilgi alındı. YOİKK çalışmaları ve YASED in 59. Hükümet ile yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verilen toplantılarda, özellikle Türkiye nin bir yatırım noktası olarak yurtdışında roadshowlarla tanıtılması konusu üzerinde duruldu. YASED in Hükümetle işbirliği içinde düzenleyeceği yurtdışı roadshowlara destek istendi. INSIGHT YASED YASED - Yabancı Sermaye Derneği nin üç ayda bir yayınladığı Insight YASED dergisi 2003 yılında da yayınlanmaya devam etmiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında dağıtılmakta olan Insight YASED dergisi, hem basın kuruluşları için hem de yapılan pek çok araştırma için önemli bir haber kaynağı niteliği taşımaktadır. Insight YASED dergisinin 2003 Ocak sayısı, Ernst & Young sponsorluğunda ve 2003 Temmuz sayısı, YASED sponsorluğunda yayınlanmıştır. YASED Yönetim Kurulu, derginin yayın hayatına, hem üye hem de üye olmayan kuruluşlardan ilan alarak devam etmesine karar vermiş, yeni Insight YASED Ocak 2004 de yayınlanmıştır. February In his opening remarks, Chairman Erdikler introduced the new board and presented a plaque to Faruk Yöneyman as memento for his invaluable services to YASED during his term. Also present during the dinner when the 22nd founding anniversary of YASED was also celebrated were distinguished guests including ambassadors of several countries and representatives of other diplomatic missions, prominent members of the business world, the media and YASED members. THE INTERNATIONAL ADVISORY BOARD YASED s International Advisory Board (IAB) comprises the ambassadors of ten investor countries (these are USA, U.K., France, Germany, Italy, Switzerland, the Netherlands, Sweden, Canada, Japan and the EU ambassador) and representatives of several foreign organizations (the World Bank, IFC, UN and IMF). The Board meets with the YASED Board twice each year and exchanges views. In these meetings, which in fact are lobbying activities for Turkey, while developments concerning the initiation of negotiations for Turkey s accession to the EU are analyzed, the participants are also informed about the reforms underway. In the IAB meetings held on 21 May and 15 October 2003, the member ambassadors were requested to provide support to facilitate the earliest initiation of the negotiations for Turkey s EU membership and Turkey s obligations were noted. Developments on IIECB works and the activities that YASED is conducting jointly with the 59th Government were presented during the meetings and particular emphasis was given to the issue of promoting Turkey as an investment location by roadshows organized abroad. Support was requested for the roadshows to be organized abroad by YASED in cooperation with the Government. INSIGHT YASED YASED continued publish its quarterly publication Insight YASED during The Insight YASED magazine circulated in Turkey and abroad constitutes a major information resource for the press and for many researches. January and July 2003 issues of Insight YASED were published under the sponsorships of Ernst & Young and YASED respectively. YASED Board has resolved that the periodical should continue its publication through advertisements from member corporations as well as nonmember organizations, and the latest issue of YASED has been published in January

16 yılı içerisinde YASED websitesi yenileme çalışmalarına başlandı. Website görsel olarak yenilenirken, güncel bir içeriğe sahip olması açısından, YASED in organizasyonuna ait bilgiler dışında, Türkiye de yatırımlar, Türkiye de yatırım ortamının iyileştirilmesi reform programı, mevzuatlar ve yönetmelikler gibi çeşitli konu başlıklarıyla yeniden kamuoyunun kullanımına sunulmuştur. YASED websitesi yenilenirken, göz önünde bulundurulan temel prensip, sitenin yabancı sermaye konusunda bir başvuru kaynağı oluşturabilecek bir biçimde hazırlanması olmuştur. YASED İN DÜZENLEDİĞİ GEZİLER HALİÇ GEZİSİ Derneğimiz, 18 Ekim 2003 tarihinde, üyelerine yönelik bir İstanbul gezisi düzenledi. Fest Turizm le ortaklaşa düzenlenen şehir gezisi, Arkeolog Tulu Çiftçi rehberliğinde, sabah da Cibali de başlayıp saat de Balat da bulunan Anemas Zindanları nda sona erdi. Gezi programında sırasıyla; Cibali, Aya Kapı, Gül Camisi, Kantemir Evi, Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Lisesi, Patrikhane ve Aya Yorgi Kilisesi, Fener, Stefi Stefan (Bulgar Ortodoks Kilisesi), Tur-u Sina Manastırı, Balat, Surp Hıreşdegabet (Ermeni Gregoryen) Kilisesi, Ferruh Kethüda Camisi, Vlaherna Ayazma ve Kilisesi, Ayvansaray, İvaz Efendi Camisi, Leon Surları, kabirler, ilginç Yahudi ve Rum evleri, surlar ve tipik sokaklar yeraldı. Reconstruction of YASED website has started in As the appearance of the website was renewed, besides information on YASED organization information on investments in Turkey, reform program for the improvement of the investment environment, laws and regulations, were made accessible to the use of the general public. The basic principle considered during the renewal of YASED website had been to prepare the website so as to constitute a reference point for foreign investment issues. YASED TRIPS THE GOLDEN HORN TOUR Our Association organized an Istanbul tour for its members in cooperation with Fest Tourism on 18 October The city tour guided by archeologist Tulu Çiftçi took start at Cibali in the morning at and finished at the Anemas Dungeon located at Balat at The tour sequentially covered Cibali, the Aya Gate, the Gül Mosque, Kantemir s House, the Greek Orthodox Hagia Maria Church, the Greek High School of Fener, the Patriarchate and the Saint George Church, Fener, the Bulgarian St. Stephan Orthodox Church, the Tur-u Sina Monastry, Balat, the Armenian Gregorian Sourp Hreshdegabet Church, Ferruh Kethüda Mosque, the cistern and the church of Vlaherna, Ayvansaray, the İvaz Efendi Mosque, Leon Walls, interesting Jewish and Greek houses, the old city walls and typical streets. BAŞKAN VE GENEL SEKRETERİN KATILDIĞI ÇEŞİTLİ TOPLANTILAR Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Erdikler ve Genel Sekreter Abdurrahman Arıman çeşitli yabancı misyon, medya ve örgüt temsilcileri ve diğer yetkililerle aşağıda verilen tarihlerde biraraya gelerek, yabancı yatırımlarla ilgili konuları görüştüler ve gelen heyetlere bilgi verdiler. Genel Sekreter, Knowledge Economy Assesment Study (KEAS) çalışma grubundan Gregory Jedrzejezak ile 28 Ocak 2003 tarihinde YASED de biraraya geldi. Genel Sekreter, Federation of Industries of Northern Greece tarafından düzenlenen Yunanistan-Türkiye İş Ortaklıkları konulu toplantıya 20 Şubat 2003 tarihinde katıldı. Başkan, 24 Şubat 2003 tarihinde CNBC-E Son Baskı programına katıldı. Başkan, Businessweek in temsilcisi Vega Media dan Natalia Martin, Richard Evens ve Arzu Küçük le Ernst & Young da biraraya geldi. MEETINGS ATTENDED BY CHAIRMAN AND SECRETARY GENERAL On the dates specified below, Chairman Şaban Erdikler and Secretary General Abdurrahman Arıman have met with the representatives of various foreign missions, media and organizations and other officials, have reviewed foreign investment related issues and have provided information to the visiting committees. The Secretary General met with Gregory Jedrzejezak from Knowledge Economy Assesment Study (KEAS) working group at YASED office, on 28 January The Secretary General attended the meeting titled, Greek- Turkish Business Partnerships organized by the Federation of Industries of Northern Greece, on 20 February The Chairman participated in the Son Baskı (Late Edition) program on the CNBC-E TV channel on 24 February The Chairman met with Businessweek s representatives Natalia Martin, Richard Evens and Arzu Küçük from Vega Media at Ernst & Young. 17

17 Başkan, Ekonomist Dergisi nden Seda Oğuz Poyraz a 5 Mart 2003 tarihinde Ernst &Young da bir röportaj verdi. Genel Sekreter, 7 Mart 2003 tarihinde Avrupa Birliği Ticari Ataşeleri ile biraraya geldi. Başkan, Hindistan Başkonsolosu Reena Pandey le 11 Mart 2003 tarihinde Ernst & Young da biraraya geldi. Başkan, YASED Başkan Vekili ve Credit Agricole Indosuez Bank Genel Müdürü Gilles Serra ile 12 Mart 2003 tarihinde, Ernst & Young da biraraya geldi. Başkan ve Genel Sekreter, DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ile 12 Mart 2003 tarihinde DEİK te biraraya geldi. Başkan, Türk Avrupa Basın Birliği nden Yılmaz Kara ve Dila Yüzgeç ile 13 Mart 2003 tarihinde Ernst & Young da biraraya geldi. Genel Sekreter, 14 Mart 2003 tarihinde TÜGİDER Yöneticileri ile YASED de biraraya geldi. Genel Sekreter, 14 Mart 2003 tarihinde TRIBECA dan Ümit İzmen ile YASED de biraraya geldi. Başkan, Avusturalya Büyükelçisi Jonathan Philip ile 17 Mart 2003 tarihinde Ernst & Young da biraraya geldi. Genel Sekreter, 19 Mart 2003 tarihinde İstanbul Üniversitesi Ekonomi Zirvesi ne konuşmacı olarak katıldı. Başkan ve Genel Sekreter, TİM Başkanı Oğuz Satıcı yla 25 Mart 2003 tarihinde TİM de biraraya geldi. Başkan, YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Merck, Sharp and Dohme Genel Müdürü Faik Somer le 26 Mart 2003 tarihinde Ernst & Young da biraraya geldi. Başkan, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği - AİFD Yönetim Kurulu üyeleri ile 26 Mart 2003 tarihinde YASED de biraraya geldi. Genel Sekreter, 3 Nisan 2003 tarihinde Amerikan Ticaret Ataşeleri ile YASED de biraraya geldi. Başkan, Devlet Bakanı Abdüllatif Şener i 8 Nisan 2003 tarihinde makamında ziyaret etti. Başkan, İKV Başkanı Davut Ökütçü yle 9 Nisan 2003 tarihinde İKV de biraraya geldi. Başkan, Para Dergisi nden Ayşe Işınbark a 9 Nisan 2003 tarihinde Ernst & Young da bir röportaj verdi. Başkan, Milletvekili Kemal Kabataş ı 9 Nisan 2003 tarihinde makamında ziyaret etti. The Chairman was interviewed by Seda Oğuz Poyraz for the Ekonomist magazine at Ernst & Young, on 5 March The Secretary General met with the EU Commercial Attachés on 7 March The Chairman met with the General Consul of India, Reena Pandey at Ernst & Young, on 11 March The Chairman met with Gilles Serra, the Deputy Chairman of YASED and General Director of Credit Agricole Indosuez Bank, at Ernst & Young, on 12 March The Chairman and the Secretary General met with DEİK Executive Board Chairman Rona Yırcalı at DEİK, on 12 March The Chairman met with Yılmaz Kara and Dila Yüzgeç from the Turkish-European Press Union at Ernst & Young, on 13 March The Secretary General met with TÜGİDER executives at YASED, on 14 March The Secretary General met with Ümit İzmen from TRIBECA at YASED, on 14 March The Chairman met with the Australian Ambassador Jonathan Philip at Ernst & Young, on 17 March The Secretary General participated in the Istanbul University Economy Summit as a speaker, on 19 March The Chairman and the Secretary General met with TİM Chairman Oğuz Satıcı at TİM, on 25 March The Chairman met with Vice Chairman of YASED and General Director of Merck, Sharp and Dohme, Faik Somer at Ernst & Young, on 26 March The Chairman met with the Board members of the Research Based Pharma Companies Association (AİFD) at YASED, on 26 March The Secretary General met with the US Commercial Attachés at YASED, on 3 April The Chairman visited the Minister of State Abdüllatif Şener at his office, on 8 April The Chairman met with İKV Chairman Davut Ökütçü at İKV, on 9 April The Chairman was interviewed by Ayşe Işınbark for the Para magazine at Ernst & Young, on 9 April The Chairman visited MP Kemal Kabataş in his office, on 9 April

18 Başkan, Cumhuriyet Gazetesi nden Gülşah Karadağ a 10 Nisan 2003 tarihinde Ernst & Young da bir röportaj verdi. Genel Sekreter, 10 Nisan 2003 tarihinde, YASED de İngiliz Heyeti ile bir görüşme yaptı. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Tacan İldem ile, 10 Nisan 2003 tarihinde YASED de biraraya geldi. Başkan, Accor Tickets Genel Müdürü Koray Özbay ve kendisine eşlik eden Avukat Osman Macit Söylemez, Haluk Kaplan ve Nadir Levent ile 11 Nisan 2003 tarihinde Ernst &Young firmasında biraraya geldi. Başkan, Turkish Business World dergisinden Esra Kuser e 14 Nisan 2003 tarihinde Ernst & Young da bir röportaj verdi. Başkan, Eko Vitrin Dergisi nden Cihan Orhan a 14 Nisan 2003 tarihinde Ernst & Young da bir röportaj verdi. Başkan, AİFD Yönetim Kurulu üyeleri ile 16 Nisan 2003 tarihinde YASED de biraraya geldi. Başkan, İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından 16 Nisan 2003 tarihinde düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Başkan, 17 Nisan 2003 tarihinde Ankara da düzenlenen AB Uyum Komitesi toplantısına katıldı. Başkan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ı 17 Nisan 2003 tarihinde makamında ziyaret etti. Başkan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 17 Nisan 2003 tarihinde TOBB da biraraya geldi. Başkan, MÜSİAD ın 19 Nisan 2003 tarihinde yapılan 12. Genel Kurul toplantısına katıldı. Genel Sekreter, 24 Nisan 2003 tarihinde, YASED de TEDMER Genel Müdürü Necati Güler ile biraraya geldi. Başkan, 25 Nisan 2003 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun u makamında ziyaret etti. Başkan, 28 Nisan 2003 tarihinde, TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD da görüştü. Başkan, Show Haber dergisinden Hicabi Karademir e 30 Nisan 2003 tarihinde Ernst & Young da bir röportaj verdi. Başkan, 2 Mayıs 2003 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Şirin i makamında ziyaret etti. The Chairman was interviewed by Gülşah Karadağ for the daily Cumhuriyet newspaper at Ernst & Young, on 10 April The Secretary General met with a British Committee at YASED, on 10 April The Secretary General met with Tacan İldem, the Private Assistant of the President at YASED, on 10 April The Chairman met with the General Director of Accor Tickets, Koray Özbay and Attorneys Osman Macit Söylemez, Haluk Kaplan and Nadir Levent accompanying him at Ernst & Young, on 11 April The Chairman was interviewed by Esra Kuser for the Turkish Business World magazine at Ernst & Young, on 14 April The Chairman was interviewed by Cihan Orhan for the Eko Vitrin magazine at Ernst & Young, on 14 April The Chairman met with members of the AİFD Board at YASED, on 16 April The Chairman participated in the meeting organized by the Foundation for Economic Studies as a speaker, on 16 April The Chairman participated in the EU Conformity Committee meeting held in Ankara, on 17 April The Chairman visited Minister of Finance Kemal Unakıtan in his office, on 17 April The Chairman met with TOBB Chairman Rifat Hisarcıklıoğlu at the TOBB, on 17 April The Chairman participated in the 12th General Assembly of MÜSİAD, on 19 April The Secretary General met with the General Director of TEDMER, Necati Güler at YASED, on 24 April The Chairman visited the Minister of Industry and Trade Ali Coşkun in his office, on 25 April The Chairman met with TÜSİAD Chairman Tuncay Özilhan at TÜSİAD, on 28 April The Chairman was interviewed by Hicabi Karademir for the Show Haber magazine at Ernst & Young, on 30 April The Chairman visited the Deputy Undersecretary of the Ministry of Finance, Mehmet Şirin in his office, on 2 May

19 Başkan, İsviçre Ticaret Odası nın Türkiye de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda 6 Mayıs 2003 tarihinde düzenlediği toplantıya katıldı. Başkan, TRT Radyo 1 e, 6 Mayıs 2003 tarihinde canlı yayın bağlantısıyla demeç verdi. Başkan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 8 Mayıs 2003 tarihinde TOBB da biraraya geldi. Genel Sekreter, 8 Mayıs 2003 tarihinde, ODTÜ mezunlar Derneği nde bir konuşma yaptı. Başkan, Forum İstanbul tarafından 8-10 Mayıs 2003 tarihleri arasında düzenlenen Yarının Kurulması, Hedef 2023 Konferansına katıldı ve 10 Mayıs 2003 tarihindeki bölümünde Türkiye nin Geleceğine Yatırım oturumunun başkanlığını yaptı. Başkan, Belçika Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Katharina Desmet ile 22 Mayıs 2003 tarihinde Ernst & Young da biraraya geldi. Başkan, 22 Mayıs 2003 tarihinde SKY Türk TV nin düzenlediği haber programına katıldı. Başkan, Anadolu Ajansı ndan Zeynep Yücetaş a 22 Mayıs 2003 tarihinde bir röportaj verdi. Genel Sekreter, 22 Mayıs 2003 tarihinde, Kanada Büyükelçiliği nden bir heyet ile YASED de biraraya geldi. Başkan, Belçika Ticaret Odası nın 23 Mayıs 2003 tarihinde düzenlediği yemeğe katıldı. Başkan, 26 Mayıs 2003 tarihinde düzenlenen KOTEDER toplantısına katıldı. Başkan, CNN Türk ten Meliha Okur a 28 Mayıs 2003 tarihinde bir röportaj verdi. Başkan, Fortis Bank Genel Müdürü Jacques Laloux 28 Mayıs 2003 tarihinde Ernst & Young da biraraya geldi. Genel Sekreter, 28 Mayıs 2003 tarihinde, Işık Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi nde ders verdi. Genel Sekreter, 28 Mayıs 2003 tarihinde, Sabancı Üniversitesi yetkilileri ile Üniversite nin düzenleyeceği Çin konferansı hakkında YASED de görüştü. Başkan, Amerikan Konsolosluğu ndan Frank Mermoud ve Stuart Smith le 29 Mayıs 2003 tarihinde Ernst & Young da biraraya geldi. Başkan, Reuters Ajansı ndan Osman Şengül e 29 Mayıs 2003 tarihinde Ernst & Young da bir röportaj verdi. The Chairman participated in the meeting on Foreign Direct Investments in Turkey, organized by the Swiss Chamber of Commerce, on 6 May The Chairman made a statement on the live program of TRT Radio 1, on 6 May The Chairman met with TOBB Chairman Rifat Hisarcıklıoğlu at the TOBB, on 8 May The Secretary General made a speech at the ODTÜ Alumni Society, on 8 May The Chairman participated in the conference on, Build up Tomorrow - Target 2023 organized by Forum İstanbul, on 8-10 May 2003 and chaired the Investing in Turkey s Future session, on 10 May The Chairman met with the Belgium Attaché for Economy and Commerce, Katharina Desmet at Ernst & Young, on 22 May The Chairman participated in the news program of the SKY Türk TV channel, on 22 May The Chairman was interviewed by Zeynep Yücetaş for the Anatolian Agency, on 22 May The Secretary General met with a committee from the Canadian Embassy at YASED, on 22 May The Chairman participated in the dinner organized by the Belgian Chamber of Commerce, on 23 May The Chairman participated in the meeting organized by KOTEDER, on 26 May The Chairman was interviewed by Meliha Okur for CNN Türk TV channel on 28 May The Chairman met with the General Director of Fortis Bank, Jacques Laloux at Ernst & Young, on 28 May The Secretary General gave lectures at the Işık University and the Marmara University, on 28 May The Secretary General met with the Sabancı University administrators at YASED, on 28 May 2003, on the conference on China to be organized by the University. The Chairman met with Frank Mermoud and Stuart Smith from the US Consulate at Ernst & Young offices, on 29 May The Chairman was interviewed by Osman Şengül for Reuters Agency at Ernst & Young, on 29 May

20 Başkan, 30 Mayıs 2003 tarihinde Haber Türk, Uyandırma Servisi programına katıldı. Başkan, Forum Grup un 30 Mayıs 2003 tarihinde düzenlediği toplantıya katıldı. Başkan, USA Today den Natalia Morales e 2 Haziran 2003 tarihinde Ernst & Young da röportaj verdi. Başkan, Sermaye Piyasası Kurulu ndan Saim Üstündağ ile 9 Haziran 2003 tarihinde Ernst & Young da biraraya geldi. Başkan, Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşar Yardımcısı Aydın Karaöz ü 09 Haziran 2003 tarihinde makamında ziyaret etti. Genel Sekreter, 9 Haziran 2003 tarihinde, İngiliz Ticaret Odası Genel Sekreteri Abdullah Sevinç ile YASED de biraraya geldi. Genel Sekreter, 9 Haziran 2003 te ISE nin düzenlediği toplantıya katıldı Başkan, Yabancı Sermaye Genel Müdürü Melek Us u 10 Haziran 2003 tarihinde makamında ziyaret etti. Başkan, TÜRMOB Başkanı Mehmet Timur ile Ankara da 10 Haziran 2003 tarihinde biraraya geldi. Başkan, BDDK Başkanı Engin Akçakoca ile 10 Haziran 2003 tarihinde Ankara da biraraya geldi. Başkan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanı Müsteşarı Adem Şahin i 10 Haziran 2003 tarihinde makamında ziyaret etti. Başkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ndan Kurum Danışmanı Musa Pişkin ile 10 Haziran 2003 tarihinde Ankara da biraraya geldi. Başkan, Hollanda Ticaret Odası üyeleri ile 11 Haziran 2003 tarihinde Swiss Otel de biraraya geldi. Başkan, Sky Türk Televizyonun da Kerem Alkin in hazırladığı Ekonomik-Politik Programı na 11 Haziran 2003 tarihinde katıldı. Genel Sekreter, The Swedish Export Credits Guarantee Board Kuruluşu ndan Katarina Bergqvist ile 11 Haziran 2003 tarihinde YASED de biraraya geldi. Genel Sekreter, 12 Haziran 2003 tarihinde, Hollanda Büyükelçiliği nden bir Heyet ile YASED de biraraya geldi. Genel Sekreter, 13 Haziran 2003 tarihinde, Dünya Gazetesi ve JTI firmasının İzmir de düzenlediği, yabancı sermaye konulu panele konuşmacı olarak katıldı. The Chairman participated in the Uyandırma Servisi (Wakeup Service) program of the Haber Türk TV channel, on 30 May The Chairman participated in the meeting organized by Forum Group, on 30 May The Chairman was interviewed by Natalia Morales for USA Today at Ernst & Young, on 2 June The Chairman met with Saim Üstündağ from the Capital Markets Board at Ernst & Young, on 9 June The Chairman visited the Deputy Undersecretary of Treasury, Aydın Karaöz in his office, on 9 June The Secretary General met with the Secretary General of the British Chamber of Commerce, Abdullah Sevinç at YASED, on 9 June The Secretary General participated in the meeting organized by ISE, on 9 June The Chairman visited the General Director of Foreign Investment, Melek Us in her office, on 10 June The Chairman met with TÜRMOB Chairman Mehmet Timur in Ankara, on 10 June The Chairman met with BDDK Chairman Engin Akçakoca in Ankara, on 10 June The Chairman visited the Undersecretary of the Ministry of Industry and Trade, Adem Şahin in his office, on 10 June The Chairman met with BDDK s Consultant Musa Pişkin in Ankara, on 10 June The Chairman met with the members of the Dutch Chamber of Commerce at the Swissotel, on 11 June 2003 The Chairman participated in Kerem Alkin s Economy and Politics program of Sky Türk TV channel, on 11 June The Secretary General met with Katarina Bergqvist from the Swedish Export Credits Guarantee Board at YASED, on 11 June The Secretary General met with a committee from the Dutch Embassy at YASED, on 12 June The Secretary General participated as a speaker in the meeting on foreign investments organized jointly by Dünya newspaper and JTI in İzmir, on 13 June The Chairman met with the Accounting Director of YKK, Mihriban Yazıcı at Ernst & Young, on 16 June

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2004 Değerli Üyelerimiz, Yoğun geçen ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir çalışma dönemini daha geride bıraktık. 2004

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2005 Değerli Üyelerimiz, 2005 yılı YASED Yabancı Sermaye Derneği ve Türkiye için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT Düzenleyen Hosted by Himayelerinde Under the Aupices of Destekleriyle Supported By Destekleriyle Supported By 3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres Ö Z G E Ç M İ Ş İsim: FEYZA TEVRÜZ Adres İş : VLD Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd.Şti. Büyükdere Cad. No. 127 Astoria İs Merkezi A Blok K9 34394 Esentepe 34394 İstanbul Ev : Eflatıun

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2006 Değerli Üyelerimiz, Uluslararası yatırımlar anlamında 2006 yılının son derece başarılı bir yıl olduğu hepimizin malumudur. 2005 yılı ile başlayan rekor seviyede Doğrudan

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş.

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanve TicAŞ http://wwwplastikkartcomtr PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS SAN VE TİC AŞ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I AMAÇ Bu dökümanın

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

içindekiler Başkan ın Mesajı YASED den Satır Başları Türkiye de Yatırım Ortamı

içindekiler Başkan ın Mesajı YASED den Satır Başları Türkiye de Yatırım Ortamı Faaliyet Raporu Annual Report 2015 içindekiler 4-7 Başkan ın Mesajı 8-13 YASED den Satır Başları 16-19 Türkiye de Yatırım Ortamı 22 22 22 23 24 25 Kurumsal Misyon / Vizyon Stratejik Öncelikler 2015-2017

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

29. Olağan Genel Kurul Toplantısı

29. Olağan Genel Kurul Toplantısı THBB nin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) nin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Mart 2016 tarihinde İstanbul da Birlik merkezinde yapıldı. Birlik merkezinde

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) :

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) : / ARCLK [] 19.02.2016 17:32:05 Esas Sözleşme Tadili 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 19.02.2016 17:28:29 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 19.02.2016 17:30:09 : (0212) 314

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=311241

http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=311241 Kamuyu Aydınlatma Platformu Page 1 of 1 HATEK.E 3.29 % 10.40 ICGYH.E 2 % 9.89 YESIL.E 1.13 % 8.65 AYES.E 0.89 % English Yardım İletişim BİLDİRİM SORGULARI ŞİRKETLER YATIRIM FONLARI KAP HAKKINDA MEVZUAT

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Türkiye Agrega Sektör Raporu Özgür Öztürk*, Melih Çelikkol*, Mesut Erkan* Turkish Sector Report Unfortunately no inventory that would define the aggregate sector in Turkey has been made to this date. Therefore

Detaylı

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk.

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk. 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO6 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 27.01.2015 165326 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Barometre 2014-I. Barometer

Barometre 2014-I. Barometer Barometre 2014-I Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI 17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI TCDD Turkish State Railways Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Detaylı

Barometre 2014-II. Barometer

Barometre 2014-II. Barometer Barometre 2014-II Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

EYS-ORT-11-P32 AUDIT COMMITTEE CHARTER Revision Date: 25/11/2010. Page: 1 / 8

EYS-ORT-11-P32 AUDIT COMMITTEE CHARTER Revision Date: 25/11/2010. Page: 1 / 8 Page: 1 / 8 Index; 1. Purpose 2. Scope 3. Descriptions 4. Responsibility 4.1. Financial Data 4.2. Internal Control System 4.3. Internal Audit 4.4. External Audit 4.5. Compliance 4.6. Reporting 4.7. Other

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28878

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

içindekiler Çalışma Grupları Yatay Çalışma Grupları Sektörel Çalışma Grupları Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Çalışmaları

içindekiler Çalışma Grupları Yatay Çalışma Grupları Sektörel Çalışma Grupları Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Çalışmaları Faaliyet Raporu Annual Report 2016 içindekiler 4-7 8-13 16-19 22-25 22 22 23 24 25 28-31 28 29 29 30 30 31 34-65 34-39 40-43 44 45-56 57-60 61-62 63-65 68-98 70-79 80-93 94-98 102-119 102 103-104 105-116

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Basic Project Activities: Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Ministry For Eu Affairs Provinces Preparing for the European Union Programme Kırıkkale on the Path to the EU 1 Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı