FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT"

Transkript

1 Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003

2 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri dikkate aldığımızda, Derneğimizin 2003 yılı çalışmalarının son derece başarılı geçtiğini söylememiz mümkün hale gelmektedir. Şubat ayı sonunda görevi devralan yeni Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımıza bir strateji toplantısı yaparak başladık. Strateji toplantısına paralel, siz değerli üyelerimizin YASED çalışmalarından memnuniyetini tespit etmek amacıyla bir memnuniyet araştırması yaptırdık. Bu iki çalışmanın verileri ışığında, yeni dönem çalışma programını dizayn ettik. Tespitlerimize göre, 2003 yılının en önemli görevi, 2002 yılında başlatılmış olan, ancak hiçbir ilerleme kaydedilmemiş, sizlerin hayatını etkileyecek hiçbir adımın atılmamış ve kesintiye uğramış olan yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının yeniden başlatılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak idi. Hükümet programına ve Acil Eylem Planı na alınmış, ayrıca IMF ye verilen niyet mektubunda da yeralmış olmasına rağmen, esas itibariyle bürokrasinin direnci dolayısıyla, maalesef çalışmalarda bir türlü ilerleme sağlamak mümkün olamıyordu. Bu nedenle Mayıs ayının ortalarında, Hükümete sizlerin de bilgisi dahilinde olan bir eylem planı sunduk ve hazırlanmış olan yasaların çıkartılarak, yatırım ortamının iyileştirilmesinin sağlanması halinde, ortamın dünyaya tanıtımı konusunda YASED olarak görev alacağımızı bildirdik. Burada takdirlerimizle birlikte belirtmemiz gerekir ki, Hükümet bir yıl önce hazırlanmış 30 un üzerinde yasa taslağından 14 ünü, bizim eylem planını sunmamızdan sonra, Haziran, Temmuz aylarında çıkardı. Ağustos ayından itibaren de, Devlet Bakanı Ali Babacan ın girişimleri ile, YOİKK çalışmaları yoğun bir biçimde yeniden başlatıldı. Ne var ki, yılın ikinci yarısında, yine büyük ölçüde mevcut yapının direncinin bir türlü kırılamaması ve eski yöntemlerden vazgeçilmek istenmemesi dolayısıyla, Hükümetin çabaları da büyük ölçüde etkisiz kaldı ve önemli bir ilerleme sağlanamadı. Önemli tek ilerleme, yıllardır mücadelesini verdiğimiz enflasyon muhasebesi uygulamasını mümkün kılan yeni vergi düzenlemesi oldu. Türkiye pek çok bakımdan çok kritik bir yıla girmiş bulunuyor yılı, hem Avrupa Birliği ile müzakerelere başlanması kararının verilecek olması açısından, hem 15 Mart ta Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn başkanlığında toplanacak Yatırımcı Konseyi ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları açısından son derece önemli gelişmelere sahne olacak bir yıl. Bu yıl, YASED olarak, hem yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının tamamlanması ve Yatırımcı Konseyi nin en iyi bir biçimde toplanmasının sağlanması, hem de Türkiye nin tam üyelik müzakerelerine başlaması açısından yürüteceğimiz çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmaların altından, siz üyelerimizin değerli katkıları olmadan kalkabilmemiz mümkün değildir yılının ilk iki buçuk ayı, Yatırımcı Konseyi ile ilgili hazırlıklar açısından kritik bir mahiyet arzetmektedir. Toplantıya katılması düşünülen başkanların ve CEO ların programlarının şimdiden dolu olması dolayısıyla, normal koşullar altında toplanmasının imkansız olmasına rağmen, Dear member, Although it s yours to praise our activities, the feedback we have been receiving from you until now have encouraged us to state that the 2003 activities of our Association have been exceptionally successful. Our Board of Directors that took office at the end of February 2003 had initiated its works by organizing a strategy meeting. Concurrent to this strategy meeting we have conducted a satisfaction survey to determine our members satisfaction with regard to YASED works. We designed our work program for the new term under the light of the results of these two studies. According to our findings, the main task of 2003 was to help resume and finalize the improvement of the investment environment efforts initiated in 2002 but interrupted without any progress and without any measures that would improve your operations. Although the works were included in the Government program and the Immediate Action Plan and additionally stated in the letter of intent submitted to the IMF, it was unfortunately not possible to achieve any progress, mainly as a consequence of the resistance from the bureaucracy. Accordingly, within your knowledge, we have submitted an action plan to the Government by mid-may and stated that, we, as YASED would assume responsibility in promoting the investment environment to the world in case the draft laws are legislated and the investment environment is improved. We feel obliged at this point to express our appreciation that subsequent to our presentation of the subject action plan, the Government has passed 14 of more than 30 draft laws prepared during the previous years, in June and July. Furthermore, IIECB works restarted vigorously after August, thanks to State Minister Ali Babacan s attempts. However, since the resistance of the existing structure could somehow not be overcome and the old systems could not be abandoned, the Government s efforts also became considerably ineffective and a significant progress could not be achieved. The sole notable improvement has been the new tax regulation enabling inflationary accounting, which we had been struggling for, for many years. Turkey has entered a critical year in many aspects will be a year in which very significant developments will take place due to the decision to be taken for the initiation of negotiations with the EU, the Investment Advisory Council to be presided by the World Bank President James Wolfensohn that will convene on March 15 and works on the improvement of the investment environment. The works we will perform this year as YASED carry the outmost importance in finalizing the improvement of the investment environment works, securing the gathering of the Investment Advisory Council in the best possible manner as well as resuming Turkey s membership negotiations. Without the valuable contributions of our members, it is unlikely that we can overcome these severe tasks. The first two-and-half months of 2004 are very critical regarding the preparations of the Investment Advisory Council. Although the schedules of the presidents and CEOs who are anticipated to participate in the meeting are all busy, thus under normal conditions the gathering seems 3

3 Hükümetin yatırım ortamı ile ilgili çalışmaları tamamlaması halinde, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin de son derece elverişli bir hale gelmiş olması dolayısıyla, bu toplantının en iyi bir biçimde toplanması için gereken her türlü çabayı göstermemiz gerekmektedir. Bu konuda, başkanları konseyde bulunan üyelerimizden, başkanlarının katılımını sağlama konusunda azami çabayı göstermelerini bekliyoruz. Kaldı ki, hepinizin malumu olduğu gibi, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları, bir noktada sona erecek çalışmalar değildir. Yatırım ortamının uygulamada da elverişli hale getirilmesi, bir kültür meselesidir ve uzun yıllar sürecek çaba ve eğitim gerektirmektedir. Ayrıca, dünyadaki gelişmeler çerçevesinde, yeni düzenleme ve uygulamaların takip edilerek, bunların Türkiye de de geçerli kılınması da, işin ayrı bir boyutunu oluşturmaktadır. Hele hele bunu Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum açısından düşündüğümüzde, tam üyelik müzakere süreci, tüm aşamalarında çalışmalara yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından bizlerin müdahalesini gerektirecek bir süreç olacaktır. Dolayısıyla, sizlerin oluşmuş olan YOİKK komitelerinde, çalışmaları takip etmeniz ve gerekli durumlarda müdahale etmeniz, hayati önem taşımaktadır. Değerli üyelerimiz, Önümüzde, hem Türkiye deki faaliyetlerimizi daha iyi koşullarda yürütebilmemiz, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunabilmemiz ve Hükümete çalışmalarında destek verebilmemiz açısından istisnai bir dönem bulunmaktadır. Yıllardır büyük bir özveri ile yürütmekte olduğumuz çalışmalarda ilk kez önemli başarıların sağlanabilmesi için, Yönetim Kurulumuzun yapacağı çalışmalarda, bu dönemde her zamankinden fazla desteğinize ihtiyaç bulunmaktadır. Bugüne kadar sağlamaktan çekinmediğiniz bu desteğinizi, özellikle önümüzdeki dönemde de alacağımızdan eminiz. Yeni dönemde, hem tek tek kuruluşlar olarak, hem de YASED te birlikte yürüteceğimiz çalışmaların başarılı olmasını dileriz. Saygılarımızla, almost impossible, in the event that the Government finalizes its works on the investment environment, thanks to the extremely positive development accomplished in the Turkish economy, we have to do our best to secure the realization of this meeting in the best possible manner. Regarding this issue, we expect the maximum efforts from our member companies, whose presidents have seats in the council, in order to provide their participation. Furthermore, as it is well known, works on the improvement of the investment environment are not works to end at a specific instant. The improvement of the investment environment with adequate execution is a cultural issue and necessitates efforts and training that will take years. Monitoring the new regulations and practices on the world and making these applicable also in Turkey constitutes another dimension of the issue. When we particularly consider this issue with regard to harmonization with the EU legislation, concerning the improvement of the investment environment, the negotiation process for full membership will be a process that will require our intervention at each phase. Therefore, it is crucial that you follow up the works in the existing IIECB committees and intervene whenever necessary. Dear member, Ahead of us lies an exceptional period in which we can carry out our activities under better conditions in Turkey and contribute to the country s economy and provide support to the Government for its efforts. In order to achieve significant success in these works that we have been pursuing for many years with sacrifice, for the first time, we need more than ever your support to the efforts to be exerted by our Board. We are sure that we will receive this support, which you have never reserved. During the new term, we wish you success for the works to be carried out individually as corporations and mutually with YASED. With our best regards, YASED Yönetim Kurulu YASED Board of Directors Başkan Başkan Vekili Başkan Yardımcıları Sayman Üyeler Şaban Erdikler Haluk Can Özel A. Melih Ayraçman Joep Bakx Dr. Erdal Karamercan Cansen Başaran Symes Rint Akyüz Ahmet Türksel Ataöv Otto Wilhelm Bauer H. Ümran Beba Dr. Till Becker Paul Hart Ahter Kutadgu Aşkım Nurdan Tümbek Dr. Gülden Türktan Chairman Deputy Chairman Vice Chairmen Treasurer Members Şaban Erdikler Haluk Can Özel A. Melih Ayraçman Joep Bakx Dr. Erdal Karamercan Cansen Başaran Symes Rint Akyüz Ahmet Türksel Ataöv Otto Wilhelm Bauer H. Ümran Beba Dr. Till Becker Paul Hart Ahter Kutadgu Aşkım Nurdan Tümbek Dr. Gülden Türktan 4

4 22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ŞABAN ERDİKLER YASED İN YENİ BAŞKANI SEÇİLDİ. YASED in 22. Olağan Genel Kurul u, 25 Şubat 2003 tarihinde Roche Konferans Salonu nda yapıldı. Genel Kurula YASED Yönetim Kurulu, YASED üyeleri, yabancı misyon temsilcileri, çeşitli kuruluşların yöneticileri ve yerli, yabancı medya mensupları katıldı. Başkan Faruk Yöneyman, Genel Kurul açış konuşmasında, yabancı sermayeyi ilgilendiren gelişmeler açısından 2002 yılını değerlendirdi ve devam eden YOİKK çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Faruk Yöneyman, sözlerine, 4 yıldır devam ettirdiği YASED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin sona erdiğini açıklayarak, son verdi. Başkanlık divanı seçimi ile başlayan Genel Kurulda, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları, 2003 yılı bütçesi görüşüldü ve karara bağlandı. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve yedeklerinin seçimi ile devam eden Genel Kurul, Denetleme Kurulu ve Yedekleri nin seçimi ve dilekler ile son buldu. Derneğimizin 22. Olağan Genel Kurulu nda seçilen Yönetim Kurulumuz görev bölüşümü yaparak, Ernst & Young Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Şaban Erdikler i YASED Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti. Credit Agricole Indosuez Türk Bank Genel Müdürü Gilles Serra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Sony Türkiye Genel Müdürü A. Melih Ayraçman, Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Genel Müdürü Joep Bakx, Altheimer and Gray Müşavirlik Ortaklarından Haluk Can Özel ve Merck Sharp & Dohme Genel Müdürü Faik Somer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına ve PricewaterhouseCoopers Türkiye Başkanı Cansen Başaran Symes Sayman üyeliğe seçildiler. Yönetim Kurulu nun diğer üyeliklerine Rint Akyüz, Dr. Till Becker, Paul Hart, Dr. Erdal Karamercan, Ahter Kutadgu, John T. McCarthy, Giuseppe A. Moggi, Dr. Gülden Türktan seçildiler. Başkan Vekili Gilles Serra nın ve Başkan Yardımcısı Faik Somer in Türkiye den ayrılması üzerine boşalan Başkan Vekilliğine Haluk Can Özel ve boşalan Başkan Yardımcılığına Dr. Erdal Karamercan getirildiler. Boşalan üyeliklere, Festo Genel Müdürü Otto Wilhelm Bauer ve Frito Lay Genel Müdürü H. Ümran Beba getirildiler. Daha sonra Yönetim Kurulu üyelerinden John T. McCarthy ve Giuseppe A. Moggi nin Türkiye den ayrılması üzerine boşalan üyeliklere Aventis Pharma Genel Müdürü Ahmet Türksel Ataöv ve Metro AG Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Aşkım Nurdan Tümbek getirildiler. 22nd GENERAL ASSEMBLY ŞABAN ERDİKLER HAS BEEN ELECTED AS THE NEW CHAIRMAN OF YASED. YASED s 22nd General Assembly was held on 25 February 2003 at Roche Conference Hall. YASED Board of Directors, YASED members, representatives of foreign missions, executives of various organizations, media members from Turkey and abroad attended the meeting. Chairman Faruk Yöneyman in his opening speech made an evaluation of 2002 with regard to the developments involving foreign investments and presented information on the ongoing IIECB works. Chairman Yöneyman closed his speech by announcing his retirement of his YASED Chairman function that he had assumed for four years. The General Assembly started with the election of the Meeting Council and subsequently the reports of the Board of Directors and Board of Auditors and the 2003 yearly budget were discussed and resolved. The General Assembly continued with the election of the new members of the Board of Directors and their reserves, the election of the new members of the Board of Auditors and their reserves and came to an end following the greeting messages of the members. The Board of Directors elected by the 22nd General Assembly, convened and distributing board functions, elected Şaban Erdikler, Chairman and General Director of Ernst & Young as Chairman of YASED Board of Directors, Credit Agricole Indosuez Türk Bank General Director Gilles Serra as Deputy Chairman, Sony Türkiye Managing Director A. Melih Ayraçman, Yeditepe Beynelmilel Otelcilik General Director Joep Bakx, Altheimer and Gray Müşavirlik Partner Haluk Can Özel and Merck Sharp & Dohme General Director Faik Somer as Vice Chairmen, while PricewaterhouseCoopers Türkiye President Cansen Başaran Symes was elected as the Treasurer. Rint Akyüz, Dr. Till Becker, Paul Hart, Dr. Erdal Karamercan, Ahter Kutadgu, John T. McCarthy, Giuseppe Moggi, Dr. Gülden Türktan were the other members elected to the Board of Directors. Seats emptied later on by reason of the Deputy Chairman Gilles Serra and Vice Chairman Faik Somer leaving Turkey were filled by the appointments of Haluk Can Özel as the Deputy Chairman and Dr. Erdal Karamercan as the Vice Chairmen. The resulting vacant Board memberships were filled by the appointments of Festo General Director Otto Wilhelm Bauer and Frito Lay General Director H. Ümran Beba to these offices. Eventually, General Director of Aventis Pharma Ahmet Türksel Ataöv and Corporate Communication Director of Metro AG Holding Aşkım Nurdan Tümbek were appointed to the Board seats emptied when John T. McCarthy and Giuseppe A. Moggi departed from Turkey. 5

5 2003 YILI PROJELERİ YASED STRATEJİ TOPLANTISI Yönetim Kurulumuz 5 Nisan 2003 tarihinde, Conrad İstanbul da YASED in yeni dönem stratejilerini belirlemek üzere bir Strateji Toplantısı düzenlendi. Tüm gün süren toplantıda, yeni dönemde YASED in daha etkin bir baskı gücü olarak ortaya çıkması için yapılması gereken çalışmalar konusunda çeşitli kararlar alındı. Strateji toplantısının sonuçları aşağıda özetlenmektedir. YASED in misyonu, proaktif bir iş ortamının dünyanın başarılı örnekleri incelenerek oluşturulmasını sağlamaktır. Türkiye nin, yatırım ortamının yabancı yatırımcılar içi cazip hale getirilmesi yoluyla dünya ile entegrasyonu sağlanacaktır. YASED yeni dönemde güçlü bir baskı grubu olacaktır. Kamuoyu çalışması yürütülecek, ve bu yolla Türkiye deki fikir liderleri ve kamuoyu yabancı yatırımlar hakkında bilgilendirilecektir. Yabancı yatırımların önündeki engeller kaldırılacak ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarında YASED in etkinliği arttırılacaktır. YASED Türkiye deki yabancı yatırımcıların sorunlarını kamuoyuna aktaracak taraf olacaktır. YASED yeni dönemde görünülürlüğünü ve gücünü arttıracaktır. YASED e yeni üyelerin katılması sağlanacaktır. Bu çalışmalar süresince YASED üye olan veya olmayan yabancı yatırımcılarla temasa geçecektir. Ankara, medya ilişkileri arttırılacak, yeni dönemde kamuoyu kampanyası yürütülecektir. YASED üyelerinin yarattığı katma değerleri ve dernekten beklentilerini ve memnuniyetlerini belirlemek üzere iki ayrı anket yapılacaktır. YASED üyelerinin bu ülkeye vergisini ödeyen, istihdam yaratan ve ihracat yapan yatırımcılar olduklarının kamuoyuna duyurulması konusunda çalışmalar yürütülecektir. YASED üyelerinin daha fazla bilgilendirilmesi sağlanacak, yoluyla daha etkin iletişim sağlanacak, YASED web sitesi revize edilerek daha kullanışlı hale getirilecek, YASED üye profili genişletilecektir. Deneyimli kadroların arttırımı sağlanacaktır. Diğer baskı grupları ile, TOBB, TÜSİAD gibi, Hükümette karar alma mekanizması içinde olanlar ve YASED üyeleri ile daha sıkı işbirliği sağlanacaktır. YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI 2000 yılından bu yana yürütülmekte olan yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarında, 2003 yılı Mart ayından bu yana sorunların hallinde büyük bir sürate erişildi. Özellikle Devlet Bakanı Ali Babacan ın YOİKK başkanlığını yürütmesi ile sorunların çözüme kavuşturulmasında netice almaya yönelik bir çalışma şekli benimsendi. AKP hükümetinin sorunları çözmeye yönelik tavrı, bu yönde yapılan PROJECTS IN 2003 YASED STRATEGY MEETING Our Board of Directors, held a Strategy Meeting on 5 April 2003 at Istanbul Conrad Hotel with the objective of determining the strategies for the new term. A number of decisions were taken during the full-day meeting for the steps necessary for YASED to become a more powerful influence group in the new term. The results of the Strategy Meeting are summarized as follows: YASED s mission is to provide the establishment of a proactive business environment by analyzing the successful practices of the world. Turkey s integration with the world will be facilitated by reforming its investment environment so as to be attractive for foreign investors. YASED will be a powerful influence group in the new term. Public opinion survey(s) will be conducted and Turkey s intellectual leaders and the general public will be informed on foreign investments. Barriers that foreign investments face will be eliminated and YASED s influence in the works for the improvement of the investment environment will be intensified. YASED will be the party to convey the foreign investors problems to the public. YASED will increase its visibility and strength in the new term. New members recruitments will be provided. YASED members and other foreign investors will be contacted during the work process. Relations with Ankara and the media will be increased and a public relations policy will be implemented in the new term. Two separate surveys will be conducted, in order to determine the added values generated by YASED members, their expectations from the Association and their satisfaction in return. Works will be conducted so as to provide awareness in the public that YASED members are investors who pay their taxes to this country, create jobs and accomplish exports. YASED members will be provided with more information; a more effective communication will be provided through an system; YASED web site will be revised so as to be user friendly; YASED member profile will be extended. Number of experienced staff will be increased. Closer cooperation will be carried out with other influence groups such as TOBB and TÜSİAD that are within the government s decision mechanism and with YASED members. IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT EFFORTS Solution of the problems associated with the efforts on the improvement of the investment environment underway since 2000 gained considerable speed since March Particularly after State Minister Ali Babacan s assignment to IIECB s Chairmanship, an approach focused on solving the existing problems was adopted. IIECB efforts started to 6

6 uygulamalar ve siyasi iradenin çalışmalara yansıması ile Mart 2003 ten bu yana YOİKK çalışmalarında arzu edilen neticeler alınmaya başlanmıştır yılında YOİKK Başkanlığına getirilen Bakan Babacan, YOİKK çalışmalarını tıkanan konuların halli konusuna yoğunlaştırdı. Sektörel lisanslar konusu 2003 yılı YOİKK çalışmaları çerçevesinde ele alınan ilk konu oldu. Sektörel lisanslar konusunu takiben Yatırım Yeri ile ilgili konular da daha detaylı incelenmek üzere gündeme alındı yılı YOİKK çalışmalarında oldukça detaylı bir biçimde ele alınan Sektörel Lisanslar konusunda yapılan çalışmalarla ilerleme sağlandı. YOİKK çalışmaları kapsamında, Madencilik, Kimya, Gıda, İlaç, Denizcilik, Turizm olarak belirlenen öncelikli sektörler üzerine yoğunlaşan çalışmalarda elde edilen sonuçlar tatminkar oldu. Çalışmalarda kimi zaman tıkanıklıklar yaşansa da, hedefler çerçevesinde çalışmalar halen sürdürülmektedir. YOİKK toplantılarının Bakan Babacan ın da başkanlığı devralması sebebi ile daha etkin bir çalışma şekline kavuşması sağlandı. Karar almada etkinlik, çalışmaların neticelendirilmesinde sürat, bürokratlar arası yetki paylaşımlarında yakalanan başarı gerçek anlamda siyasi iradenin çalışmalara yansımasından kaynaklanmaktadır. 58. Hükümetin gerek AB ne giriş konusundaki kararlı tavrı, gerekse ülkeye yabancı yatırımcıların çekilmesinin sağlanması hususlarındaki azmi, Türkiye de yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına ivme kazandırdı. Gerek yabancı, gerekse yerli yatırımcılar açısından sonuçlar umut verici oldu. Yatırım ortamında karşılaşılan sorunlar açısından yerli ve yabancı yatırımcıların yaşadıkları sorunlarda farklılıklar görülmemektedir. YOİKK çalışmaları bu anlamda da yerli ve yabancı ayrımı yapılmaksızın, Türkiye de yatırımcı kesimin teşvik edilmesini temin edecek bir dizi çalışmayı da kapsamaktadır. Özellikle AB mevzuatına uyumun temini YOİKK çalışmalarında temel teşkil etmekte, böylelikle Avrupa Birliği ne giriş sürecinde bir ülke olarak Türkiye nin önünü açıcı çalışmalarda süreklilik sağlanmaktadır. YOİKK çalışmaları süresince bürokratlar, işbirliğine ve özel sektörün sorunlarına daha yakın, sorunların halledilmesinde de daha istekli bir duruma geldi. Sözkonusu çalışmalar ile bürokrat ve yatırımcının ortak hareket etmesi sağlandı. Bürokratlar arasında yaşanan yetki çatışmaları, siyasi iradenin çalışmalara yansımasının da etkisiyle, nisbeten azaldı. YOİKK kapsamında yapılmakta olan mevzuat çalışmalarına özel sektörün katılımının sağlanmaya başlaması ve Hükümetin bu yöndeki destekleyici tavrı yatırımcının ihtiyaçlarının daha süratli ve kalıcı çözümlerle halledilmesini temin etmektedir. Önümüzdeki dönemde yapılacak YOİKK toplantıları yatırım ortamını iyileştirme açısından oldukça kritik produce the desired results after March 2003, thanks to the determined problem solving approach of the AKP Government, practices in line with this manner and the reflection of the political authority on the works. Minister Babacan, following his appointment to the IIECB Chairmanship in 2003 primarily concentrated onto the efforts on the blocked issues. Sectoral Permits was the first issue handled within the IIECB framework in Subsequently, the issues concerning the Investment Location were placed in the agenda, to be analyzed in detail. The IIECB works carried out in detail on the Sectoral Licenses issue demonstrated significant progress during Similarly, the IIECB works concentrated on Mining, Chemistry, Food, Pharmaceuticals, Maritime and Tourism sectors selected as sectors with priority were also fruitful. Although blocked from time to time, the works are still carried out as per the set objectives. IIECB meetings became ultimately more effective, thanks to Minister Babacan s undertaking the Chairmanship. Success achieved by effective decision taking, speed in concluding works and allocating authority amongst bureaucrats is an outcome of the reflection of the political determination on the works. The firm perseverance of the 58th Government regarding Turkey s EU membership and its determined attitude to attract foreign investors to the country has provided momentum to the works on the improvement of the investment environment, and the outcome has been positive both for domestic and foreign investors. Problems faced by domestic and foreign investors regarding the investment environment do not seem to be different. IIECB works in this respect also involve a series of works that will ensure that investors are encouraged in Turkey without differentiating whether they are domestic or foreign. Providing conformity to the EU Legislation constitutes one of the basics of the IIECB works, hence presenting continuity for the efforts clearing Turkey s path to EU accession. During the IIECB work process, officials became more enthusiastic to cooperate with the private sector and to solve its problems. The works produced an atmosphere, where the bureaucrats and the investors started to act jointly. Authority conflicts experienced amongst bureaucrats reduced to some extent as result of the political determination on the works. Allowing the private sector to participate in the legislative works within the IIECB framework and the endorsing approach of the Government regarding this subject have made it possible for the needs of the investors to be fulfilled more rapidly and through permanent solutions. The IAB meeting to take place in the coming term is a critical meeting in connection with the improvement of the investment environment. Before this meeting to which the world s leading investors will be invited and by means of 7

7 toplantılar olacaktır. Dünyanın büyük yatırımcılarının davet edileceği ve Türkiye nin önde gelen bir yatırım merkezi olarak dünyaya duyurulacağı Yatırımcı Konseyi öncesinde yapılacak reformlar, yatırım ortamındaki pürüzlerin süratle giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır. Dünyada yatırımları çekme konusunda hayli sert geçen rekabetten Türkiye nin de payını alabilmesi için YOİKK çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi ve yatırım ortamının yatırımcı için daha çekici ve bürokrasiden arındırılmış bir şekle sokulmasıyla birlikte, Türkiye önümüzdeki 10 sene içinde yılda milyar dolarlık yatırım çekmeye aday bir ülkedir. YASED - YSGM TOPLANTILARI Yönetim Kurulumuz, 2003 yılı içerisinde yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile, yürütülen çalışmalarda ortak hareket edilmesi ve daha yapıcı bir işbirliğinin sağlanması amacıyla düzenli olarak biraraya gelinmesi kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda YASED Yönetim Kurulu üyeleri 9-10 Haziran 2003, 7 Temmuz 2003 ve 7 Kasım 2003 tarihlerinde Hazine Müsteşarlığı nda, Müsteşar İbrahim Çanakçı ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Melek Us la biraraya geldiler. YASED ROADSHOWLARI YURTDIŞI ROADSHOWLAR İngiltere DEİK in 10 Ekim 2003 Cuma günü Londra da Capital Markets la ilgili düzenlediği Konferans kapsamında YASED, yabancı yatırımlarla ilgili düzenlenen bir oturumda İngiliz yatırımcılarla buluştu. Yatırımcılara Türkiye de yapılmakta olan reform çalışmaları ve mevcut iyileştirmeler aktarıldı. Fransa Fransız Ticaret Müşavirliği nin Paris te 7 Ekim 2003 tarihinde düzenlediği toplantıda, öğle yemeği konuşmacısı olarak YASED eski Başkan Vekili Gilles Serra, Fransız yatırımcılara Türkiye deki yatırım ortamını anlatan bir konuşma yaptı. Almanya Almanya da Frankfurt taki yatırımcılarla YASED Yönetim Kurulu 19 Şubat 2004 tarihinde biraraya geleceklerdir. Toplantı YASED-Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile yapılacaktır. which Turkey will be proclaimed to the world as a major investment location, the problems existing in the investment environment have to be settled rapidly and necessary measures have to be taken. In order to ensure that Turkey receives its share from the global foreign direct investment potential, the IIECB works have to be carried on without interruption and the investment environment have to be reformed to a more attractive and bureaucracy-free status, which in turn will ensure Turkey to attract USD billion foreign investment annually in the coming 10 years. YASED - GDFI MEETINGS In 2003, our Board decided to meet regularly with the Foreign Investment General Directorate (GDFI) within the framework of the works for the improvement of the investment environment in order to act jointly in the works conducted and to set up a more constructive cooperation. In line with this decision, members of YASED Board have met with the Undersecretary of Treasury İbrahim Çanakçı and GDFI Director Melek Us on 9-10 June, 7 July and 7 November 2003 at the Undersecretariat of Treasury. YASED ROADSHOWS ROADSHOWS ABROAD U.K. YASED met with British investors at a session within a conference on Capital Markets organized by DEİK in London, on 10 October 2003 Friday. The investors were informed on the reform works underway in Turkey and the recent improvements accomplished. France YASED former Deputy Chairman Gilles Serra addressed the French investors during a luncheon organized by the French Commercial Counsel in Paris on 7 October 2003 and provided information on the investment environment in Turkey. Germany YASED Board will meet the investors in Frankfurt, Germany on 19 February The meeting will be organized with the cooperation of YASED and Turkish-German Chamber of Commerce and Industry. YURTİÇİ ROADSHOWLAR Denizli YASED, ilk yurtiçi roadshow unu 23 Ekim 2003 tarihinde Denizli ye yaptı. Toplantı, Denizli Sanayi Odası ve TOBB işbirliği ile gerçekleştirildi. Roadshow, yabancı sermaye ROADSHOWS IN TURKEY Denizli YASED conducted its first domestic roadshow in Denizli, on 23 October The meeting was organized with the cooperation of Denizli Chamber of Industry and TOBB. The 8

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Sektörel : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2014 - Sayı:8 Mart 2015 - Sayı:9 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derneği nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz. Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:91 A Ğ USTOS/AUGUST 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DÜNYA YÖNÜNÜ ARARKEN TÜRKİYE

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi YILYEAR: 13 SAYIISSUE: 59 MAYISMAY- HAZİRANJUNE 2011 CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi CLEPA shaped its future in Istanbul TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS &

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:97 ŞUBAT/FEBRUARY 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Teknoloji devleriyle CeBİT te

Detaylı

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR publıcatıon of caspıan strategy ınstitute MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16 Refah ve İstikrar Projesi ŞAH DENiZ 2 SOÇİ 22. KIŞ OLİMPİYATLARI SOCHI 22

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı