Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l"

Transkript

1 e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei h c s Re l Tutuklu ve Hükümlülede Hstne ve Acil Ambulns Hizmetlei Kullnımı Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses by Inmtes nd Convicts Emine Öncü 1, Sümbüle Köksoy 2, Mehmet Ali Sungu 3 1 Mesin İMKB Andolu Sğlık Meslek Lisesi, Mesin, 2 Mesin Ünivesitesi Sğlık Yüksekokulu Hemşielik Anbilim Dlı, Mesin, 3 Düzce Ünivesitesi, Düzce Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Biyoisttistik Ve Tıbbi Bilişim AD, Düzce, Tükiye Bu çlışm, Tbzon d 4-7 Ekim 2011 tihlei sınd düzenlenen 14.Ulusl Hlk Sğlığı Kongesi nde sözlü bildii olk sunulmuştu. Özet Amç: Bu çlışm ile bi E tipi kplı cez infz kuumund kln tutuklu ve hükümlülein hstneye sevk ve 112 cil mbulns kullnım nedenleinin belilenmesi mçlndı. Geeç ve Yöntem: Tnımlyıcı nitelikteki çlışmd bi cez infz kuumu kyıtlındn ylnılk yılın it bi yıllık sevk ve cil mbulns sevisi kullnımı değelendiildi. Veilein değelendiilmesinde tnımlyıcı isttistikle, ki-ke ve Fishe s Exct Test kullnıldı. Bulgul: Tutuklu ve hükümlülein tümünün ekek, yş otncsının 30,0 (min 18- mx 68) yıl ve uyuştuucu/ uyıcı mdde kullnımının %34,5 olduğu belilendi. Son bi yıld sevk edilen mhkûm syısının 815 olduğu, hstneye toplm 1491 sevkin geçekleştiği (sevk syısının bi ile ltı sınd değiştiği), bşvuulın en sık ock yınd olduğu; sevk nedenleinin sıklık sısın göe gözle ilgili sounl, ks iskelet sistemi htsızlıklı ve psikolojik sounl olduğu göüldü. Acil mbulns çğılının ise tıbbi nedenle (%78,3), kztvm ve ylnml(%16,4) ile intih (%5,3) nedeniyle ypıldığı belilendi. Ttışm: Aştım sonuçlı tutuklu ve hükümlülein toplumun gei klnı ile kşılştııldığınd dh fzl fiziksel ve uhsl sğlık sounun ship olduğunu göstemektedi ve uyuştuucu/uyıcı mdde kullnmış olm önemli düzeyde yüksekti. Anht Kelimele Mhkûm Sğlığı; Hstneye Sevk; Acil Sğlık Hizmetlei; Ambulns Abstct Aim: The pupose of this study ws to detemine the esons fo efel to the hospitl nd 112 emegency mbulnce sevice uses pttens of the inmtes nd convicts in n E type pison. Mteil nd Method: In this desciptive study, it ws evluted the pison ecods ssocited with efel to the hospitl nd 112 emegency mbulnce sevice uses fo one ye in Of the sttisticl nlysis, desciptive sttistics, chi-sque test nd Fishe s Exct Test wee used. Results: All inmtes nd convicts wee mn, the medin of ge ws 30,0 (min 18- mx 68) yes nd substnce use ws 34,5%. The numbe of pisones wee efeed to the hospitl 815, totl efels wee 1491; (efels nged fom one to six) nd most common in Jnuy; nd ccoding to fequency, esons of the efel wee eyes poblems, musculoskeletl disodes nd psychologicl poblems. Emegency medicl sevice ws used fo in medicl cuses (78,3%), ccident, tum nd injuies (16,4%), suicide (5,3%). Discussion: Findings fom the study show tht pisones e moe likely to hve suffeed physicl nd mentl helth poblems tht comped to the est of society nd hve significntly high substnce use tes. Keywods Pisone Helth; Refel Hospitl; Emegency Medicl Sevices; Ambulnce DOI: /JCAM.2355 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Emine Öncü, Mesin IMKB Andolu Sğlık Meslek Lisesi 3 Ock Mh. Ceml Pş Cddesi No:1/C Mesin, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Tutuklu ve Hükümlülede Hstne ve Acil Ambulns Hizmetlei Kullnımı / Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses by Inmtes nd Convicts Giiş Tüm dünyd mhkûm syısı 10 milyonu şken, geçen 10 yıllık süeçte tış bi buçuk milyon dolyınddı [1]. Tükiye de ise tutuklu ve hükümlü syısı 2000 li yılldn bu yn yklşık 2,7 kt tk 136 bine ulşmıştı [2]. Hızl tn mhkûm syısı ile bilikte zln sosyl destek, cezevleinin uygunsuz fiziki koşullı, beslenme ve hijyen yetesizliği mhkûmlın bu kuuml getidiklei sounll bileşince çok ve çeşitli sğlık sounlın yol çbilmektedi [3,4]. İlgili litetü tndığınd bşlıc sğlık sounlının mentl hstlıkl, mdde bğımlılığı ve bulşıcı hstlıkld yoğunlştığı göülmektedi [5,6]. Toplumd sıklıkl göülen soğuk lgınlığı, ylnml, sıt ğısı, migen, demtit gibi kut sğlık poblemlei, genel popülâsyondki pevlns benze şekilde mhkûm gubu d etkileken epilepsi, stım, iskemik klp hstlıklı, diş poblemlei ve enfeksiyon hstlıklı gibi sounlın yygınlığı ise dh yüksekti. Genellikle toplumun yoksul kesiminden gelen bkım gömemiş, hstlıkll, bğımlılıkll ve ynı zmnd uhsl sounll cezevine gien bu gupt kişilik bozukluğu, psikoz ve mdde bğımlılığı gibi fktöle suç neden oln y d suçl ilişkili olbilecek iskle olmsının ynınd kendine z vemeye ve intih d yol çbilmektedi [7,8]. Mhkûmlın sğlık poblemlei yelpzesinin oldukç geniş olduğu belitilmesine kşın [6] ülkemizde mhkûmlın sğlığın dönük çlışm syısı oldukç sınılıdı [9,10]. Tutuklu ve hükümlülein hstneye sevk ve cil sğlık hizmetlei kullnım nedenleinin belilenmesi mcıyl ypıln bu ştımnın, cezevinde yüksek pevelns ship hstlıklın ve sğlıkl ilgili sounlın önlenmesine dönük ypılck çlışml ve ilgili litetüe ktkı vemesi beklenmektedi. Geeç ve Yöntem Tnımlyıcı nitelikteki bu ştımnın veilei, bi E Tipi Kplı Cez İnfz Kuumu kyıtlındn etospektif olk elde edildi. Çlışm, Adlet Bknlığı ve Mesin Ünivesitesi Klinik Aştıml Etik Kuulu ndn geekli izinle lındıktn son, Hzin 2011 tihlei sınd geçekleştiildi. Cez infz kuumund elektonik otmd ve elle tutuln kyıtl üzeinden, Hzin Myıs 2011 dönemindeki sevkle ile 112 cil çğılı yş, öğenim, meslek, medeni duum, mdde bğımlılığı, sevk/112 çğı tihlei, syısı ve nedenlei çısındn değelendiildi. Çlışm eveni olk cezevinin tecih edilmesinin nedeni son yılld syılı hızl tn tutuklu/ hükümlülein sınılı kpsiteye ship cezevleinde dh çok ve ciddiyeti tn sğlık sounlı ile kşı kşıy olbilecekleinin ön göülmesiydi. Çlışmnın ypıldığı dönemde 1600 ekek tutuklu ve hükümlünün bulunduğu E Tipi Kplı Cez İnfz Kuumu nd sğlık hizmetlei bi ile hekimi, bi diş hekimi, ltı hemşie tfındn yüütülmekte, psikolog ve sosyl hizmet uzmnlı tfındn psikososyl hizmetle veilmektedi. Acil duuml dışınd tutuklu ve hükümlüle sğlık hizmeti lmk istedikleinde dilekçe yzk istekleini kuum müdülüğüne iletmekte, hekimin günlük iş listesine göe muyeneye çğılmkt; geektiği duumld hstneye sevk edilmektedi. Hstneye sevki geçekleştiilen tutuklu ve hükümlülein tnılı sevk edildiklei poliklinikledeki hekimle tfındn; cil çğıl it ön tnıl ise mbulns ekibince konulmkt ve cez infz koum memulı tfındn kyıtl geçiilmektedi. Çlışmd kullnıln tnıl, hstne dönüşü kyıtl geçen tnıldı. Tutuklu/hükümlülein dosylınd hngi kliniğe sevk edildikleine di bilgi olmdığı için klinik sınıflm, ştımcıl tfındn sevk sonsı konuln tnıl göe geçekleştiildi. Acil çğıl ise mbulns ekibince konuln ön tnıl göe tıbbi nedenle, kz- tvm ve ylnml ve intih olk sınıflndııldı. Tutuklu/ hükümlülein tutukluluk öncesi yptıklı işlein sınıflmsı Uluslsı Stndt Meslek Sınıflmsı (ISCO-88) n göe ypıldı. Acil çğılın mevsimlee göe dğılımlı değelendiiliken, mevsimlein tnımlmsı ilkbh (01 Mt- 31 Myıs), yz (01 Hzin- 31 Ağustos), sonbh (01 Eylül- 30 Ksım), kış (01 Alık- 29 Şubt) olk ypıldı. Yş guplı 35 yş ltı ile 35 yş ve üzei olk belilendi. Aylık ve mevsimlik sevk syılı, tüm sevkle üzeinden değelendiildi. Bşk bi cez infz kuumun nkledilenlein ve cezevinden çıkn kişilein dosylı kpndığındn bilgileine ulşılmdı. Dosysı çık oln tutuklu ve hükümlülee it sevkle tüm sevklein %33,3 nü oluştumktydı. Veilein isttistiksel olk değelendiilmesinde veiye uygun tnımlyıcı isttistikle (syı, yüzde, otnc) hesplndı. Anlitik çlışm ypılmmış olmsın kşın, bzı değişkenle guplndıılk sevkle ile cil mbulns hizmet kullnımını etkileyen nedenle sptnmy çlışıldı. Ktegoik değişkenle bkımındn ypıln isttistiksel kşılştımld ki-ke vey Fishe s Exct test kullnıldı. İsttistik nlizle SPSS v.11.5 pket pogmı ile ypıldı, isttistiksel önemlilik düzeyi 0,05 olk dikkte lındı. Bulgul Tutuklu ve hükümlülein tümünün ekek, yş otncsının 30,0 (min 18- mx 68) yıl olduğu ve %4,8 inin oku-yz olmdığı, %81,4 ünün ilköğetim ve ltı eğitime ship olduğu; %56,4 ünün bekâ, %7,4 ü boşnmış olduğu; %40,7 sinin sig, %9,1 i lkol, %34,5 inin uyuştuucu/ uyıcı mdde kullndığı belilendi. Kyıtld tutuklu ve hükümlülein %65,3 ünün ilköğetim düzeyinde eğitim geektien, biinci ve ikinci ISCO becei seviyesinde işle yptığı belileniken (%34,8 i niteliksiz; %14,8 i hizmet ve stış elemnı, %11,1 i zntkâ; %4,6 sı süücü) geiye klnlın işi %1,4 ü emekli; %1,1 i öğenci ve%8,3 ü işsiz, %21,1 i diğe olk belitilmiş, on kişinin işi ise tnımlnmmıştı. Geçen bi yıllık dönemde toplm sevk syısı 1491, sevk edilen tutuklu ve hükümlü syısı ise 815 ti. Bşvuulın en sık ock yınd olduğu (tblo 1); dosysın ulşıln 351 tutuklu/ hükümlünün toplm sevkinin 495 olduğu, bu kişilein %71,8 inin tek sevk ldığı ve sevk syısının bi ile ltı sınd değiştiği; sevklede konuln tnılın %53,3 ünün sıklık sısın göe göz, ks-iskelet sistemine it sounl ile psikiytik sounldn oluştuğu göüldü (tblo 2). Son bi yıllık süede 157 tutuklu ve hükümlü için 189 cil çğı ypılmıştı (min 1- mx 6); cil çğı ypıln tutuklu ve hükümlülein yş otncsı 32 yıldı (min 16- mx 68). Ambulns ekibinin ön tnılın göe cil çğı nedenleinin bşınd tıbbi nedenle, ikinci sıd ise kz- tvm ve ylnml gelmekteydi. Tıbbi nedenlele ypıln çğıld 50 (%26,5) ğı (bş, bel, böbek, eklem, göğüs, kın, ks, mide gibi çeşitli ogn ve dokul it); 22 (%11,6) teş, ÜSYE, ASYE; 13 (%6,9) hipo-hipetnsiyon, tşikdi-bdikdi; 11 (%5,8) nksiyete; 7 (%3,7) leji- ütike; 7 (%3,7) epilepsi; 5 (%2,6) enfeksiyon; 4 (%2,1) stım ile 29 (%15,3) Ex, GİS knm, glop, konvesiyon, mdde bğımlılığı, psikoz, omtizm, senkop gibi diğe tnıl 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Tutuklu ve Hükümlülede Hstne ve Acil Ambulns Hizmetlei Kullnımı / Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses by Inmtes nd Convicts Tblo 1. Tutuklu/ Hükümlülein Ayl Göe Hstneye Sevk Syısı ve Sevklein Mevsimlee Göe Dğılımı Açık Sevkle Tüm Sevkle Mevsimsel Dğılım Ay n % n % Mevsim n % Hzin 37 7, ,18 Yz ,59 Temmuz 21 4, ,18 Ağustos 17 3, ,23 Eylül 32 6, ,24 Sonbh ,40 Ekim 33 6, ,99 Ksım 31 6, ,17 Alık 45 9, ,06 Kış ,84 Ock 45 9, ,80 Şubt 56 11, ,98 Mt 57 11, ,91 İlkbh ,17 Nisn 49 9, ,33 Myıs 72 14, ,92 Toplm Tblo 2. Tutuklu/ Hükümlülein Sevk Tnılın Göe Dğılımı Göz Psikiyti KBB Tnı n % Tnı n % Kım kusuu 56 43,1 Fizik tedvi/ Acil tvm χ 2 =30,408 p=0,01 Ks-eklem ğısı 35 40,7 Konjektivit 43 33,1 Tvm 23 26,7 Göz Kuuluğu 21 16,2 Kıık/çıkık 12 14,0 Ktkt 5 3,8 Kesi 12 14,0 Diğe* 5 3,8 Defomite 4 4,7 Toplm Toplm Anksiyete/depesyon 22 45,8 Psikoz 7 14,6 Dei enf ,8 Kişilik bzk. 5 10,4 Demtit-ütike 12 27,3 İntih giişimi 6 12,5 Akne 9 20,5 Mdde bğ. 4 8,3 Diğe*** 9 20,5 Diğe** 4 8,3 Toplm Toplm Cildiye Üoloji Üine enf. 8 26,7 ÜSYE-sinüzit 20 57,1 Genitl siğil 8 26,7 Otit 9 25,7 Posttit 4 13,3 Diğe+ 6 17,1 Renl kolik 4 13,3 Toplm Diğe ,0 Toplm *Blefit, glokom, pitozis, dekolmn **Psk bzk noml psk.bulgu, dvnış bzk. ***Lipom, kist, kseozis,llopeci +İşitme kybı, polip, otomikoz, init, tinnitus, otolojik mu,nzl polip ++Aktif mesne, tş, BPH, scotl hst, genitl muyene. Tblo 2 nin devmı. Tutuklu/ Hükümlülein Sevk Tnılın Göe Dğılımı Genel cehi Gsto enteoloji Hemtoloji/ Kdiyoloji Endokin Tnı n % Tnı n % Heni 13 50,0 Ttışm Cezevinde kln tutuklu ve hükümlülein sevk onlı genel nüfus göe oldukç yüksekti [11] ve tutuklu ve hükümlülein yısı en z bi kez, sğlık poblemi nedeniyle hstneye sevk edilmişti. Litetüde mhkûmlın sğlık hizmeti kullnımının genel popülâsyondn yüksek olduğu belitilmektedi; cezevinde vkit geçimektense hstnede vkit geçimenin dh czip gelmesi, cezevi koşullınd hstlnm kokusunun yüksek olmsı gibi fktölein ynınd cezevindeki kuumsl kültü ve ilçl eişimleinin sınılı olmsındn dolyı mhkûmlın kendi kendine bkım olnklının kısıtlığının d bu duumd etkili olbileceği belitilmektedi [8]. Ypılck niteliksel çlışml, cezevi popülâsyonund sğlık hizmeti kullnımının neden dh yüksek olduğu nlmd ydımcı olbili. Tükiye de 27 cezevinde 2778 tutuklu ve hükümlü ile ypıln bi çlışmd, çlışm gubumuz benze şekilde suçlulın büyük bölümünün öğenimini tmmlymmış, ot yşın ltınd kişile olduğu belitilmektedi [12]. Düşük eğitim seviyesi ile olumsuz çeve koşullı bileştiğinde sğlığı koum ve geliştimeye dönük fliyetlein zldığı çlışmll gösteilmişti [13,14]. Çlışmmızd d cezevi popülâsyonu genç bi guptn oluşmsın kşın, hem sevklede hem de cil çğıl içinde hstlıklın yygınlığı bu duumu destekle göünmektedi. Tutuklu/ hükümlülein cil mbulns kullnım onı yüksek olup 98/1000/yıl Göğüs hstlıklı Tbc şüphesi 9 39,1 Pilonidl sinüs 8 30,8 Bonşit 7 30,4 Hemooid 5 19,2 KOAH-Astım 6 26,1 Toplm Akc c 1 4,3 Reflü 9 39,1 Gstit 3 13,0 Toplm Dispepsi 2 8,7 Diş çüüğü 21 95,5 Kolon-mide c 2 8,7 Potez tmii 1 0,5 Kın ğısı 2 8,7 Toplm Diğe ,7 Toplm Anemi 3 20,0 Diş polikliniği Nöoloji/ Nöoşiüji Bş ğısı 3 37,5 Göğüs ğısı 3 20,0 Sini kesisi 2 25,0 Hipetnsiyon 3 20,0 Epilepsi 1 12,5 Venöz yetm. 2 13,3 Pestezi 1 12,5 Diğe ,7 Nöoptik ğı 1 12,5 Toplm Toplm Diybet 3 60,0 Gut- Hipotoidi 2 40,0 Toplm Genel Toplm Enteit, GİS knm, heptit, kolesistit ++++Aot hst, vis, noml bulgu konulmuştu. Acil mbulns kullnımı 35 yş ltınd oln tutuklu ve hükümlülede 35 ve üstü yşt olnl göe nlmlı düzeyde dh yüksekti (tblo 3). Tblo 3. Ambulns Ekibinin Ön Tnılın Göe Tutuklu/ Hükümlülein 112 Acil Ambulns Hizmeti Kullnım Nedenlei ve Bzı Özelliklei Çğı nedenlei Mevsimsel Dğılım Yş Sonbh Kış İlkbh Yz Toplm İntih n Kz, tvm ylnml Fishe s Exct Test =1,991 p=0, ltı 35 ve üstü Toplm % 1,1 2,2 2,2 2,2 5,4 4,8 0,5 5,3 n % 3,8 5,4 2,2 5,4 16,8 12,7 3,7 16,4 Tıbbi nedenle n % 19,5 25,9 10,8 21,6 77,8 42,3 36,0 78,3 Toplm n * *Döt kyıtt tih bilgisi yoktu. % 24,3 33,5 13,0 29, ,8 40,2 100 χ 2 =9,829 p=0,01 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Tutuklu ve Hükümlülede Hstne ve Acil Ambulns Hizmetlei Kullnımı / Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses by Inmtes nd Convicts olk bulunmuştu. İzmi de bi çlışmd bu on 14,8/1000/ yıldı [15]. Bu duumd eğitim düzeyi, sosyoekonomik duum, mdde kullnımı gibi tutuklu/ hükümlülee it bieysel özellikle ynınd cezevi koşullının ilve etkileinin de olup olmdığı ştıılmlıdı. Çlışmmızd sevklein mevsimlee ve yl göe dğılımı incelendiğinde en sık sevklein kışın ve Alık, Ock ve Nisn ylınd olduğu sptnmıştı. Dosysı kpnn mhkûmlın bilgileine ulşılmmsındn dolyı hstlıklın mevsimlele ilişkisi incelenememesine ğmen otm ısısının düşmesinin vücut diencinin zlmsın yol çbilmesinin ynı sı kplı ve klblık otmın hstlıklın yygınlığı ve şiddetinin tmsınd etkili olbileceği düşünülmüştü. Çlışmmızd İzmi de genel popülsyondn fklı olk cil mbulns hizmeti kullnımının mevsimlele ilişkisinin olmdığı göülmüştü [15]. Bu duumd çlışm guplı sındki yş, cinsiyet ile mbulns hizmeti kullnımı nedenleinin fklılığı etkili olbili. Kyıtld sevk ve mbulns ekibi tfındn konuln tnılın bi kısmınd beliti/ bulgul, bi kısmınd ise hstlık dlı ye lmktdı. Tnısı konn hstlıklın ICD-10 göe kodlnmsı hstlıklın sınıflmsını ve tkibini kolylştıbili. Sğlık Bknlığı İsttistikleine göe toplumumuzd ekeklede sıklıkl, ks iskelet sistemi poblemlei (%9,3) ile hipetnsiyon (%8,4) ve eklem hstlıklı (%5,4) göülüken, tutuklu ve hükümlülede göz, ks iskelet sistemi ve psikiytik sounl ön plnddı [11]. Litetüde incinmele, sıt ve boyun ğısı, solunum yolu enfeksiyonu, leji, demtit gibi toplumd sıklıkl göülen minö hstlıklın cezevindeki yygınlığının genel popülâsyonl benzelik göstediği ifde edilse de [8] çlışm gubumuzd sevk nedenlei sınd ye lmsı, biinci bsmkt çözülmesi geeken bu sounlın ciddiyetinin tmış olbileceğine işet edebili. Cezevleinde şıı klblık biçok ülkeyi etkileyen yygın bi soundu ve mhkûmlın sğlık ve iyilik hli üzeine olumsuz etkilei olduğu bildiilmektedi [16]. E tipi kplı cezevleinin kişi kpsiteli olduğu belitilmesine kşın [2] 1600 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu bu cezevinde, şıı klblığın pek çok soun yol çcğı öngöülebili. Nitekim benze duumdki Kony E Tipi Cez İnfz Kuumu n dönük TBMM İnsn Hklı İnceleme Komisyonu (2012) nun hzıldığı pod, şıı klblık nedeniyle yetesiz fiziksel koşullın bşt hijyen olmk üzee, otk ln kullnımı, hvlndım ve sıck su sğlm hususlınd sounl yol çtığı ifde edilmişti [17]. Aşıı klblık, çlışm gubumuzd göülen cilt enfeksiyonu ve konjektivitte çıklyıcı nedenleden olbili. Litetüde yetesiz hvlndım, yüksek sıcklığın bzı kileticilein konsntsyonlını ttık ve floesn ydınltm ile iitn bi smog oluştuk konik konjuktivite ve nzl dolgunluğ neden olbileceği bildiilmektedi [18]. Tutuklu ve hükümlülein yıy ykınının sig kullnmsı nedeniyle klblık otmd sig dumnın tmış muziyet, bunun ynınd ısınm mçlı klim kullnımı litetüde belitildiği şekilde göz kuuluğund pedispozn fktö olbili [19]. Cezevleinde bulunnl için bulşıcı hstlıkldn tübeküloz önemli bi sğlık poblemidi ve cezevleinde sıklığı toplumdki onlın 10 ile 100 ktı olbilmektedi [20]. Çlışmmızd tübeküloz şüphesi ile sevk edilen kişilede ilei tetkiklede tübeküloz bulunmmsı sevindiicidi. Çlışm gubumuzd, sevk lnlı ve cil mbulns hizmeti kullnımı nedenlei sınd litetüe benze şekilde psikiytik sounl ön plnddı. On iki ülkeden 23 bin mhkûmun ktıldığı 62 ştımnın sistemtik deleme sonuçlın göe, btı ülkeleinde, mhkûmld ynı yş gubu popülâsyonl kşılştııldığınd psikotik bozukluk ve mjö depesyon iskinin döt kt, nti sosyl kişilik bozukluğunun 10 kt ttığı bildiilmektedi [5]. Ünve ve k. (2013) nc 685 mhkûml ypıln bi çlışmd, mhkûmlın %54,7 sinde ot ve ciddi düzeyde depesyon, %61,9 und nksiyete ve %52,4 ünde stes belilenmişti [9]. Çlışmmızdki psikiytik bozukluk yygınlığı bu ştımldn düşük ols d bunun nedeni sınılı veiye dylı olmsı; kuum hekimince müdhle edilenlein ve tedviye eişemeyenlein bu kmlın dışınd klmsıyl ilgili olbili. Litetüe benze şekilde çlışmmızd d mhkûml sınd mdde bğımlılığı oldukç yüksekti [9,21]. Şiddet dvnışının önde gelen kynklındn bii olk mdde bğımlılığının mhkûmld gesif dvnışll dh fzl geginliğe neden olduğu belitiliken, suç öncesi mdde kullnım öyküsü, suç nınd mdde etkisinde olm özelliğinin suç ve suç yönelimi tıdığı ve mdde bğımlılığı olnld suç syısının fzl olduğu ifde edilmektedi [9,10,12, 21]. Mdde kullnımın ilişkin ehbilitsyon çlışmlının cezevi içinde ypılmsı, bğımlılıkl ilgili sğlık sounlının zlmsı ynınd tek suç işlemeyi önlemede etkili olbili. Çlışmmızd sevklede ve cil çğı nedenlei sınd tvm ve kesilein yüksekliği dikkt çekicidi. Aynı cezevinde yptığımız diğe bi çlışmd mhkûml son ltı yd kendileinin y d diğe mhkûmlın %13,4 ünün kıık çıkık/ bukulmll, %12,5 inin kesilele kşı kşıy kldıklını ifde etmişledi [22]. Geek sevklede geekse cil çğıld tvm, kesi ve ylnml ilişkin yıntılı kyıt tutulmsı bunlın nedenleini belileme ve geekli önlemlei lmd ydımcı olbili. Çoğu ülkede mhkûmld kendine z veme ve intih onlının toplumdn dh yüksek olduğu bildiilmektedi. On iki btı ülkesinde ypıln bi çlışmy göe mhkûml sınd intih onlı yüz binde olk bildiiliken [23] ülkemizde mhkûml sınd yygınlığın ilişkin çlışmy stlnmmıştı. Genel nüfust ise ülkeyi temsil eden bi çlışm olmmsın ğmen, bölgesel düzeyde ypıln bi çlışmd yşm boyu intih dvnışının yygınlık onı %2,3 olk bulunmuştu [24]. Çlışmmızd hem sevkle içinde hem de cil çğıld intih giişimi syısı genel popülâsyon benzedi. Anck bu syıl kyıtl geçen giişimle olup, cezevi içinde ypıln müdhlelei içememektedi. Litetüde suç işleyen kişilein genellikle toplumd dezvntjlı kişile olduğu ve sğlık hizmetlei kullnımlının d dh sınılı olduğu bildiilmektedi [8]. Göme kusulı, diş çüüklei gibi sounlın vlığı düşük eğitim ve sosyoekonomik düzeye ship tutuklu ve hükümlülein biikmiş sğlık sounlını cezevine tşıdıklını gösteiyo olbili. Ypıln çlışml pek çok konik hstlığın mhkûml sınd dh yygın olduğunu ve yşl ilişkili hipetnsiyon, dibet, stım, tit onlının yüksek olduğunu göstemektedi [23,25]. Çlışm gubumuzdki tutuklu ve hükümlüle ğılıklı olk konik hstlıklın dh z göüldüğü genç yş gubund olmsın kşın mdde kullnımı, cezevi koşullı gibi nedenlele dh eken yşt konik hstlıkl dydı. Sevk edi- 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 Tutuklu ve Hükümlülede Hstne ve Acil Ambulns Hizmetlei Kullnımı / Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses by Inmtes nd Convicts lenle sınd oldukç z syıd knseli mhkûm vdı. Geek konik hstlıkl geekse knsede eken tnı, tedvi ve bkım ihtiyçlı konusund ihtiyc dylı bi plnlm ypılbilmesi için ilei ştıml ihtiyç vdı. Sonuç ve Öneile Çlışmmızın sonuçlı litetüe benze şekilde tutuklu ve hükümlülein pek çoğunun -üst solunum yolu enfeksiyonundn knsee- ciddiyetlei değişen fiziksel ve uhsl sğlık sounlın ship olduğunu göstemektedi. Göz, ks iskelet sistemi sounlı ve psikiytik sounl sevk nedenleinin bşınd geliken, en çok tıbbi nedenlele 112 cil ydım mbulns çğısı ypılmıştı. Düşük eğitim ve sosyoekonomik düzey, yüksek iskli dvnışl ynınd cezevinin şıı klblık olmsı, tutuklu ve hükümlüle sınd hstlık yygınlığının tmsınd etkili olbili. Gelecek çlışmld cezevinde sğlık hizmeti kullnımın etki eden tutuklu ve hükümlülee it bieysel özellikle ynınd cezevi koşullının d ştıılmsı öneili. mong poo nd non-poo women in esten Tukey. Intentionl Jounl of Cing Sciences 2008;1(2): Kıdk L, Keskinoğlu P, Sofuoğlu T, Ölmezoğlu Z. İzmi ilinde 112 cil mbulns hizmetleinin kullnımı. Genel Tıp Degisi 2009;(3): Gcí Gueeo J, Mco A. Ovecowding in pisons nd its impct on helth. Rev Esp Snid Penit 2012;14(3): Tükiye Büyük Millet Meclisi İnsn Hklını İnceleme Komisyonu. Kony E Tipi Kplı Cez İnfz Kuumu İnceleme Rpou. 24. Dönem 2. Ysm Yılı; s Öztek Z. Cez infz sisteminde sğlık hizmetlei el kitbı. Ank: Şen Mtb; s Mgdum R, PdhnAK, Sukhmwl DP, Ptel K. Evlutıon of vıous ısk fctos of dy eye. Ntıonl Jounl of Medıcl Resech 2013;3(2): Thoğlu K, Kong N, Elbek O, Tüme Ö, Kılıçsln Z. TTB Tübeküloz Rpou. Biinci bskı. Ank: Tük Tbiplei Biliği Yyınlı; s Kılıç KM, Peke P, Çulhlık M. Adlet Bknlığı Cez ve Tevkifevlei Genel Müdülüğü Dış İlişkileden Soumlu Die Bşknlığı Cez İnfz Kuumlı ve Tutukevlei Aştım Mekezi: Tükiye de Uyuştuucu Suçu Rpou; s Köksoy S, Öncü E, Şemet Ş, Sungu MA. Cezevinde bulunn mhkûmlın ilk ydım bilgi düzeylei. Tükiye Acil Tıp Degisi 2012;12(1): Fzel S, Billgeon J. The helth of pisones. Lncet 2011;377(9769): Deveci A, Tşkın EO, Dünd Eby P, Demet M, Ky E, Özmen E. ve k. Mnis ili kent mekezinde intih düşüncesi ve giişimi yygınlığı. Tük Psikiyti Degisi 2005;16(3): Wilpe AP, Woolhndle S, Boyd JW, Lsse KE, McComick D, Bo DH, et l. The helth nd helth ce of US pisones: Results of ntionwide suvey. Am J Public Helth 2009;99(4): Aştımnın sınılılıklı Kyıtlının yetesizliği, dosysı kpnn bzı tutuklu ve hükümlülein dosylın ulşılmmsı nedenleiyle değelendimele sınılı bilgiye dylıdı. Öneklem seçimine gidilmeyeek dosysı çık oln tüm tutuklu ve hükümlülein bilgilei kullnıldığı için yl göe sevk nedenlei, hstlıklın mevsimlele ilişkisi değelendiilememişti. Teşekkü Aştımnın geçekleştiilmesinde destek veen cez infz kuumu yönetimi ile çlışnlın ve veilein toplnmsınd ydım eden Şeny Şemet e teşekkü edeiz. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Wlmsley R. Intentionl Cente fo Pison Studies Wold Pıson Popultıon Lıst 9th ed. London: Univesity of Essex; p TC Adlet Bknlığı Cez ve Tevkifevlei Genel Müdülüğü, İsttistikle Ruthefod M, Duggn S. Meeting complex helth needs in pisons. Public Helth 2009;123: Moling J, Mckie P. Commissioning pison helth: Oppotunities nd chllenges fo ceting new pison public helth system in Scotlnd. Public Helth 2009;123(6): Fzel S, Dnesh J. Seious mentl disode in pisones: A systemtic eview of 62 suveys. The Lncet 2002;359(9306): Wtson R, Stimpson A, Hostick T. Pison helth ce: A eview of the litetue. Intentionl Jounl of Nusing Studies 2004;41(2): Coyle A. Cezevi göevlilei için el kitbı cezevi yönetimine insn hklını göz önüne ln bi yklşım. London: Intentionl Cente fo Pison Studies; s Mshll T, Simpson S, Stevens A. Helth ce in pisons: A helth ce needs ssessment. Biminghm: Univesity of Biminghm; p Unve Y, Yuce M, Bym N, Bilgel N. Pevlence of depession, nxiety, stess, nd nge in Tukish pisones. J Foensic Sci 2013; DOI: / Ky N, Güle O, Çilli AS. Kony Kplı Cezevi ndeki mhkûmld psikiytik bozukluklın yygınlığı. Andolu Psikiyti Degisi 2004;5: Bş BB, Güle C, Eyılmz Z, Yentü GK, Pulgt E. Sğlık Bknlığı Sğlık İsttistiklei Yıllığı Ank: Semih Ofset Mtbcılık; s Asln Z, İçli T, Bşpın T, Bhtiy M, Dinle V, Alty A. Tükiye nin suçlu pofili: Cezevleinde bulunn hükümlülein sosyl, ekonomik ve kültüel özelliklei. TÜ- BİTAK SBB Poje No: 105K014; s Mikkonen J, Rphel D. Socil deteminnts of helth: the Cndin fcts. Toonto: Yok Univesity School of Helth Policy nd Mngement; p Çpik C, Bh Z. Detemintion of fctos influencing peceived helth sttus 5 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1

1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1 SESSION 1 Fm Devlmlının Fmnın Sektö İçndek Pefomnsı Üzendek Etks: Bos İstnbul Uygulmsı The Influence of Acqustons on Fm s Pefomnce wthn Secto: An Applcton on Istnbul Stock Exchnge Assoc. Pof. D. İbhm Hll

Detaylı

32. STANBUL FİLM FEST VAL 32 ND ISTANBUL FİLM FESTIVAL 30 MART/MARCH 14 NİSAN/APRIL 2013

32. STANBUL FİLM FEST VAL 32 ND ISTANBUL FİLM FESTIVAL 30 MART/MARCH 14 NİSAN/APRIL 2013 32. STANBUL FİLM FEST VAL 32 ND ISTANBUL FİLM FESTIVAL 30 MART/MARCH 14 NİSAN/APRIL 2013 İstnul Kültü Snt Vkı 32. İstnul Film Festivli nin geçekleştiilmesine üyük ktkı sğlyn TC Kültü ve Tuizm Bknlığı n

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni t ji D i n ð t i i Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni m k l ji v T k s ik F l Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognı Yıl: 2010 Syı: 1 ISSN: 1309-4769 www.vtfmtks.g.t in V Vt n y P h m c l 1997 g y T nd

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri Research Article doi:10.15511/tahd.14.03149 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (3): 149-155 TAHUD 2014 Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri The reasons of

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA PERMUTASYON Pemutsyo, elli syıdki eselei i sı içeiside fklı şekillede düzelemesidi. Öek olk A, B, C gii üç kitp i ft kç fklı şekilde sılili? O A B C B C A C A B Olmk üzee ğç diygmı ile kolylıkl çözüleili.

Detaylı

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz!

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz! SAYI:6 Gzgin Pos tc l Endonzy d! Vitmin girmyn v ign girbilir! 3 Hzirn d ytim krdslrimizl bulusuyoruz! postsı Ohh! Mis gibi çilklr, kütür kütür riklr, rngârnk çiçklr v n güzli d ılık hv sonund gldi. Hoş

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

European Conference on Social and Behavioral Sciences. June 19-21, 2013. Faculty of Business Administration. Marmara University.

European Conference on Social and Behavioral Sciences. June 19-21, 2013. Faculty of Business Administration. Marmara University. Europen Conference on Socil nd Behviorl Sciences June 19-21, 2013 Fculty of Business Administrtion Mrmr University Orgnized by Interntionl Assocition of Socil Science Reserch & Fculty of Business Administrtion,

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı