Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l"

Transkript

1 e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei h c s Re l Tutuklu ve Hükümlülede Hstne ve Acil Ambulns Hizmetlei Kullnımı Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses by Inmtes nd Convicts Emine Öncü 1, Sümbüle Köksoy 2, Mehmet Ali Sungu 3 1 Mesin İMKB Andolu Sğlık Meslek Lisesi, Mesin, 2 Mesin Ünivesitesi Sğlık Yüksekokulu Hemşielik Anbilim Dlı, Mesin, 3 Düzce Ünivesitesi, Düzce Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Biyoisttistik Ve Tıbbi Bilişim AD, Düzce, Tükiye Bu çlışm, Tbzon d 4-7 Ekim 2011 tihlei sınd düzenlenen 14.Ulusl Hlk Sğlığı Kongesi nde sözlü bildii olk sunulmuştu. Özet Amç: Bu çlışm ile bi E tipi kplı cez infz kuumund kln tutuklu ve hükümlülein hstneye sevk ve 112 cil mbulns kullnım nedenleinin belilenmesi mçlndı. Geeç ve Yöntem: Tnımlyıcı nitelikteki çlışmd bi cez infz kuumu kyıtlındn ylnılk yılın it bi yıllık sevk ve cil mbulns sevisi kullnımı değelendiildi. Veilein değelendiilmesinde tnımlyıcı isttistikle, ki-ke ve Fishe s Exct Test kullnıldı. Bulgul: Tutuklu ve hükümlülein tümünün ekek, yş otncsının 30,0 (min 18- mx 68) yıl ve uyuştuucu/ uyıcı mdde kullnımının %34,5 olduğu belilendi. Son bi yıld sevk edilen mhkûm syısının 815 olduğu, hstneye toplm 1491 sevkin geçekleştiği (sevk syısının bi ile ltı sınd değiştiği), bşvuulın en sık ock yınd olduğu; sevk nedenleinin sıklık sısın göe gözle ilgili sounl, ks iskelet sistemi htsızlıklı ve psikolojik sounl olduğu göüldü. Acil mbulns çğılının ise tıbbi nedenle (%78,3), kztvm ve ylnml(%16,4) ile intih (%5,3) nedeniyle ypıldığı belilendi. Ttışm: Aştım sonuçlı tutuklu ve hükümlülein toplumun gei klnı ile kşılştııldığınd dh fzl fiziksel ve uhsl sğlık sounun ship olduğunu göstemektedi ve uyuştuucu/uyıcı mdde kullnmış olm önemli düzeyde yüksekti. Anht Kelimele Mhkûm Sğlığı; Hstneye Sevk; Acil Sğlık Hizmetlei; Ambulns Abstct Aim: The pupose of this study ws to detemine the esons fo efel to the hospitl nd 112 emegency mbulnce sevice uses pttens of the inmtes nd convicts in n E type pison. Mteil nd Method: In this desciptive study, it ws evluted the pison ecods ssocited with efel to the hospitl nd 112 emegency mbulnce sevice uses fo one ye in Of the sttisticl nlysis, desciptive sttistics, chi-sque test nd Fishe s Exct Test wee used. Results: All inmtes nd convicts wee mn, the medin of ge ws 30,0 (min 18- mx 68) yes nd substnce use ws 34,5%. The numbe of pisones wee efeed to the hospitl 815, totl efels wee 1491; (efels nged fom one to six) nd most common in Jnuy; nd ccoding to fequency, esons of the efel wee eyes poblems, musculoskeletl disodes nd psychologicl poblems. Emegency medicl sevice ws used fo in medicl cuses (78,3%), ccident, tum nd injuies (16,4%), suicide (5,3%). Discussion: Findings fom the study show tht pisones e moe likely to hve suffeed physicl nd mentl helth poblems tht comped to the est of society nd hve significntly high substnce use tes. Keywods Pisone Helth; Refel Hospitl; Emegency Medicl Sevices; Ambulnce DOI: /JCAM.2355 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Emine Öncü, Mesin IMKB Andolu Sğlık Meslek Lisesi 3 Ock Mh. Ceml Pş Cddesi No:1/C Mesin, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Tutuklu ve Hükümlülede Hstne ve Acil Ambulns Hizmetlei Kullnımı / Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses by Inmtes nd Convicts Giiş Tüm dünyd mhkûm syısı 10 milyonu şken, geçen 10 yıllık süeçte tış bi buçuk milyon dolyınddı [1]. Tükiye de ise tutuklu ve hükümlü syısı 2000 li yılldn bu yn yklşık 2,7 kt tk 136 bine ulşmıştı [2]. Hızl tn mhkûm syısı ile bilikte zln sosyl destek, cezevleinin uygunsuz fiziki koşullı, beslenme ve hijyen yetesizliği mhkûmlın bu kuuml getidiklei sounll bileşince çok ve çeşitli sğlık sounlın yol çbilmektedi [3,4]. İlgili litetü tndığınd bşlıc sğlık sounlının mentl hstlıkl, mdde bğımlılığı ve bulşıcı hstlıkld yoğunlştığı göülmektedi [5,6]. Toplumd sıklıkl göülen soğuk lgınlığı, ylnml, sıt ğısı, migen, demtit gibi kut sğlık poblemlei, genel popülâsyondki pevlns benze şekilde mhkûm gubu d etkileken epilepsi, stım, iskemik klp hstlıklı, diş poblemlei ve enfeksiyon hstlıklı gibi sounlın yygınlığı ise dh yüksekti. Genellikle toplumun yoksul kesiminden gelen bkım gömemiş, hstlıkll, bğımlılıkll ve ynı zmnd uhsl sounll cezevine gien bu gupt kişilik bozukluğu, psikoz ve mdde bğımlılığı gibi fktöle suç neden oln y d suçl ilişkili olbilecek iskle olmsının ynınd kendine z vemeye ve intih d yol çbilmektedi [7,8]. Mhkûmlın sğlık poblemlei yelpzesinin oldukç geniş olduğu belitilmesine kşın [6] ülkemizde mhkûmlın sğlığın dönük çlışm syısı oldukç sınılıdı [9,10]. Tutuklu ve hükümlülein hstneye sevk ve cil sğlık hizmetlei kullnım nedenleinin belilenmesi mcıyl ypıln bu ştımnın, cezevinde yüksek pevelns ship hstlıklın ve sğlıkl ilgili sounlın önlenmesine dönük ypılck çlışml ve ilgili litetüe ktkı vemesi beklenmektedi. Geeç ve Yöntem Tnımlyıcı nitelikteki bu ştımnın veilei, bi E Tipi Kplı Cez İnfz Kuumu kyıtlındn etospektif olk elde edildi. Çlışm, Adlet Bknlığı ve Mesin Ünivesitesi Klinik Aştıml Etik Kuulu ndn geekli izinle lındıktn son, Hzin 2011 tihlei sınd geçekleştiildi. Cez infz kuumund elektonik otmd ve elle tutuln kyıtl üzeinden, Hzin Myıs 2011 dönemindeki sevkle ile 112 cil çğılı yş, öğenim, meslek, medeni duum, mdde bğımlılığı, sevk/112 çğı tihlei, syısı ve nedenlei çısındn değelendiildi. Çlışm eveni olk cezevinin tecih edilmesinin nedeni son yılld syılı hızl tn tutuklu/ hükümlülein sınılı kpsiteye ship cezevleinde dh çok ve ciddiyeti tn sğlık sounlı ile kşı kşıy olbilecekleinin ön göülmesiydi. Çlışmnın ypıldığı dönemde 1600 ekek tutuklu ve hükümlünün bulunduğu E Tipi Kplı Cez İnfz Kuumu nd sğlık hizmetlei bi ile hekimi, bi diş hekimi, ltı hemşie tfındn yüütülmekte, psikolog ve sosyl hizmet uzmnlı tfındn psikososyl hizmetle veilmektedi. Acil duuml dışınd tutuklu ve hükümlüle sğlık hizmeti lmk istedikleinde dilekçe yzk istekleini kuum müdülüğüne iletmekte, hekimin günlük iş listesine göe muyeneye çğılmkt; geektiği duumld hstneye sevk edilmektedi. Hstneye sevki geçekleştiilen tutuklu ve hükümlülein tnılı sevk edildiklei poliklinikledeki hekimle tfındn; cil çğıl it ön tnıl ise mbulns ekibince konulmkt ve cez infz koum memulı tfındn kyıtl geçiilmektedi. Çlışmd kullnıln tnıl, hstne dönüşü kyıtl geçen tnıldı. Tutuklu/hükümlülein dosylınd hngi kliniğe sevk edildikleine di bilgi olmdığı için klinik sınıflm, ştımcıl tfındn sevk sonsı konuln tnıl göe geçekleştiildi. Acil çğıl ise mbulns ekibince konuln ön tnıl göe tıbbi nedenle, kz- tvm ve ylnml ve intih olk sınıflndııldı. Tutuklu/ hükümlülein tutukluluk öncesi yptıklı işlein sınıflmsı Uluslsı Stndt Meslek Sınıflmsı (ISCO-88) n göe ypıldı. Acil çğılın mevsimlee göe dğılımlı değelendiiliken, mevsimlein tnımlmsı ilkbh (01 Mt- 31 Myıs), yz (01 Hzin- 31 Ağustos), sonbh (01 Eylül- 30 Ksım), kış (01 Alık- 29 Şubt) olk ypıldı. Yş guplı 35 yş ltı ile 35 yş ve üzei olk belilendi. Aylık ve mevsimlik sevk syılı, tüm sevkle üzeinden değelendiildi. Bşk bi cez infz kuumun nkledilenlein ve cezevinden çıkn kişilein dosylı kpndığındn bilgileine ulşılmdı. Dosysı çık oln tutuklu ve hükümlülee it sevkle tüm sevklein %33,3 nü oluştumktydı. Veilein isttistiksel olk değelendiilmesinde veiye uygun tnımlyıcı isttistikle (syı, yüzde, otnc) hesplndı. Anlitik çlışm ypılmmış olmsın kşın, bzı değişkenle guplndıılk sevkle ile cil mbulns hizmet kullnımını etkileyen nedenle sptnmy çlışıldı. Ktegoik değişkenle bkımındn ypıln isttistiksel kşılştımld ki-ke vey Fishe s Exct test kullnıldı. İsttistik nlizle SPSS v.11.5 pket pogmı ile ypıldı, isttistiksel önemlilik düzeyi 0,05 olk dikkte lındı. Bulgul Tutuklu ve hükümlülein tümünün ekek, yş otncsının 30,0 (min 18- mx 68) yıl olduğu ve %4,8 inin oku-yz olmdığı, %81,4 ünün ilköğetim ve ltı eğitime ship olduğu; %56,4 ünün bekâ, %7,4 ü boşnmış olduğu; %40,7 sinin sig, %9,1 i lkol, %34,5 inin uyuştuucu/ uyıcı mdde kullndığı belilendi. Kyıtld tutuklu ve hükümlülein %65,3 ünün ilköğetim düzeyinde eğitim geektien, biinci ve ikinci ISCO becei seviyesinde işle yptığı belileniken (%34,8 i niteliksiz; %14,8 i hizmet ve stış elemnı, %11,1 i zntkâ; %4,6 sı süücü) geiye klnlın işi %1,4 ü emekli; %1,1 i öğenci ve%8,3 ü işsiz, %21,1 i diğe olk belitilmiş, on kişinin işi ise tnımlnmmıştı. Geçen bi yıllık dönemde toplm sevk syısı 1491, sevk edilen tutuklu ve hükümlü syısı ise 815 ti. Bşvuulın en sık ock yınd olduğu (tblo 1); dosysın ulşıln 351 tutuklu/ hükümlünün toplm sevkinin 495 olduğu, bu kişilein %71,8 inin tek sevk ldığı ve sevk syısının bi ile ltı sınd değiştiği; sevklede konuln tnılın %53,3 ünün sıklık sısın göe göz, ks-iskelet sistemine it sounl ile psikiytik sounldn oluştuğu göüldü (tblo 2). Son bi yıllık süede 157 tutuklu ve hükümlü için 189 cil çğı ypılmıştı (min 1- mx 6); cil çğı ypıln tutuklu ve hükümlülein yş otncsı 32 yıldı (min 16- mx 68). Ambulns ekibinin ön tnılın göe cil çğı nedenleinin bşınd tıbbi nedenle, ikinci sıd ise kz- tvm ve ylnml gelmekteydi. Tıbbi nedenlele ypıln çğıld 50 (%26,5) ğı (bş, bel, böbek, eklem, göğüs, kın, ks, mide gibi çeşitli ogn ve dokul it); 22 (%11,6) teş, ÜSYE, ASYE; 13 (%6,9) hipo-hipetnsiyon, tşikdi-bdikdi; 11 (%5,8) nksiyete; 7 (%3,7) leji- ütike; 7 (%3,7) epilepsi; 5 (%2,6) enfeksiyon; 4 (%2,1) stım ile 29 (%15,3) Ex, GİS knm, glop, konvesiyon, mdde bğımlılığı, psikoz, omtizm, senkop gibi diğe tnıl 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Tutuklu ve Hükümlülede Hstne ve Acil Ambulns Hizmetlei Kullnımı / Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses by Inmtes nd Convicts Tblo 1. Tutuklu/ Hükümlülein Ayl Göe Hstneye Sevk Syısı ve Sevklein Mevsimlee Göe Dğılımı Açık Sevkle Tüm Sevkle Mevsimsel Dğılım Ay n % n % Mevsim n % Hzin 37 7, ,18 Yz ,59 Temmuz 21 4, ,18 Ağustos 17 3, ,23 Eylül 32 6, ,24 Sonbh ,40 Ekim 33 6, ,99 Ksım 31 6, ,17 Alık 45 9, ,06 Kış ,84 Ock 45 9, ,80 Şubt 56 11, ,98 Mt 57 11, ,91 İlkbh ,17 Nisn 49 9, ,33 Myıs 72 14, ,92 Toplm Tblo 2. Tutuklu/ Hükümlülein Sevk Tnılın Göe Dğılımı Göz Psikiyti KBB Tnı n % Tnı n % Kım kusuu 56 43,1 Fizik tedvi/ Acil tvm χ 2 =30,408 p=0,01 Ks-eklem ğısı 35 40,7 Konjektivit 43 33,1 Tvm 23 26,7 Göz Kuuluğu 21 16,2 Kıık/çıkık 12 14,0 Ktkt 5 3,8 Kesi 12 14,0 Diğe* 5 3,8 Defomite 4 4,7 Toplm Toplm Anksiyete/depesyon 22 45,8 Psikoz 7 14,6 Dei enf ,8 Kişilik bzk. 5 10,4 Demtit-ütike 12 27,3 İntih giişimi 6 12,5 Akne 9 20,5 Mdde bğ. 4 8,3 Diğe*** 9 20,5 Diğe** 4 8,3 Toplm Toplm Cildiye Üoloji Üine enf. 8 26,7 ÜSYE-sinüzit 20 57,1 Genitl siğil 8 26,7 Otit 9 25,7 Posttit 4 13,3 Diğe+ 6 17,1 Renl kolik 4 13,3 Toplm Diğe ,0 Toplm *Blefit, glokom, pitozis, dekolmn **Psk bzk noml psk.bulgu, dvnış bzk. ***Lipom, kist, kseozis,llopeci +İşitme kybı, polip, otomikoz, init, tinnitus, otolojik mu,nzl polip ++Aktif mesne, tş, BPH, scotl hst, genitl muyene. Tblo 2 nin devmı. Tutuklu/ Hükümlülein Sevk Tnılın Göe Dğılımı Genel cehi Gsto enteoloji Hemtoloji/ Kdiyoloji Endokin Tnı n % Tnı n % Heni 13 50,0 Ttışm Cezevinde kln tutuklu ve hükümlülein sevk onlı genel nüfus göe oldukç yüksekti [11] ve tutuklu ve hükümlülein yısı en z bi kez, sğlık poblemi nedeniyle hstneye sevk edilmişti. Litetüde mhkûmlın sğlık hizmeti kullnımının genel popülâsyondn yüksek olduğu belitilmektedi; cezevinde vkit geçimektense hstnede vkit geçimenin dh czip gelmesi, cezevi koşullınd hstlnm kokusunun yüksek olmsı gibi fktölein ynınd cezevindeki kuumsl kültü ve ilçl eişimleinin sınılı olmsındn dolyı mhkûmlın kendi kendine bkım olnklının kısıtlığının d bu duumd etkili olbileceği belitilmektedi [8]. Ypılck niteliksel çlışml, cezevi popülâsyonund sğlık hizmeti kullnımının neden dh yüksek olduğu nlmd ydımcı olbili. Tükiye de 27 cezevinde 2778 tutuklu ve hükümlü ile ypıln bi çlışmd, çlışm gubumuz benze şekilde suçlulın büyük bölümünün öğenimini tmmlymmış, ot yşın ltınd kişile olduğu belitilmektedi [12]. Düşük eğitim seviyesi ile olumsuz çeve koşullı bileştiğinde sğlığı koum ve geliştimeye dönük fliyetlein zldığı çlışmll gösteilmişti [13,14]. Çlışmmızd d cezevi popülâsyonu genç bi guptn oluşmsın kşın, hem sevklede hem de cil çğıl içinde hstlıklın yygınlığı bu duumu destekle göünmektedi. Tutuklu/ hükümlülein cil mbulns kullnım onı yüksek olup 98/1000/yıl Göğüs hstlıklı Tbc şüphesi 9 39,1 Pilonidl sinüs 8 30,8 Bonşit 7 30,4 Hemooid 5 19,2 KOAH-Astım 6 26,1 Toplm Akc c 1 4,3 Reflü 9 39,1 Gstit 3 13,0 Toplm Dispepsi 2 8,7 Diş çüüğü 21 95,5 Kolon-mide c 2 8,7 Potez tmii 1 0,5 Kın ğısı 2 8,7 Toplm Diğe ,7 Toplm Anemi 3 20,0 Diş polikliniği Nöoloji/ Nöoşiüji Bş ğısı 3 37,5 Göğüs ğısı 3 20,0 Sini kesisi 2 25,0 Hipetnsiyon 3 20,0 Epilepsi 1 12,5 Venöz yetm. 2 13,3 Pestezi 1 12,5 Diğe ,7 Nöoptik ğı 1 12,5 Toplm Toplm Diybet 3 60,0 Gut- Hipotoidi 2 40,0 Toplm Genel Toplm Enteit, GİS knm, heptit, kolesistit ++++Aot hst, vis, noml bulgu konulmuştu. Acil mbulns kullnımı 35 yş ltınd oln tutuklu ve hükümlülede 35 ve üstü yşt olnl göe nlmlı düzeyde dh yüksekti (tblo 3). Tblo 3. Ambulns Ekibinin Ön Tnılın Göe Tutuklu/ Hükümlülein 112 Acil Ambulns Hizmeti Kullnım Nedenlei ve Bzı Özelliklei Çğı nedenlei Mevsimsel Dğılım Yş Sonbh Kış İlkbh Yz Toplm İntih n Kz, tvm ylnml Fishe s Exct Test =1,991 p=0, ltı 35 ve üstü Toplm % 1,1 2,2 2,2 2,2 5,4 4,8 0,5 5,3 n % 3,8 5,4 2,2 5,4 16,8 12,7 3,7 16,4 Tıbbi nedenle n % 19,5 25,9 10,8 21,6 77,8 42,3 36,0 78,3 Toplm n * *Döt kyıtt tih bilgisi yoktu. % 24,3 33,5 13,0 29, ,8 40,2 100 χ 2 =9,829 p=0,01 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Tutuklu ve Hükümlülede Hstne ve Acil Ambulns Hizmetlei Kullnımı / Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses by Inmtes nd Convicts olk bulunmuştu. İzmi de bi çlışmd bu on 14,8/1000/ yıldı [15]. Bu duumd eğitim düzeyi, sosyoekonomik duum, mdde kullnımı gibi tutuklu/ hükümlülee it bieysel özellikle ynınd cezevi koşullının ilve etkileinin de olup olmdığı ştıılmlıdı. Çlışmmızd sevklein mevsimlee ve yl göe dğılımı incelendiğinde en sık sevklein kışın ve Alık, Ock ve Nisn ylınd olduğu sptnmıştı. Dosysı kpnn mhkûmlın bilgileine ulşılmmsındn dolyı hstlıklın mevsimlele ilişkisi incelenememesine ğmen otm ısısının düşmesinin vücut diencinin zlmsın yol çbilmesinin ynı sı kplı ve klblık otmın hstlıklın yygınlığı ve şiddetinin tmsınd etkili olbileceği düşünülmüştü. Çlışmmızd İzmi de genel popülsyondn fklı olk cil mbulns hizmeti kullnımının mevsimlele ilişkisinin olmdığı göülmüştü [15]. Bu duumd çlışm guplı sındki yş, cinsiyet ile mbulns hizmeti kullnımı nedenleinin fklılığı etkili olbili. Kyıtld sevk ve mbulns ekibi tfındn konuln tnılın bi kısmınd beliti/ bulgul, bi kısmınd ise hstlık dlı ye lmktdı. Tnısı konn hstlıklın ICD-10 göe kodlnmsı hstlıklın sınıflmsını ve tkibini kolylştıbili. Sğlık Bknlığı İsttistikleine göe toplumumuzd ekeklede sıklıkl, ks iskelet sistemi poblemlei (%9,3) ile hipetnsiyon (%8,4) ve eklem hstlıklı (%5,4) göülüken, tutuklu ve hükümlülede göz, ks iskelet sistemi ve psikiytik sounl ön plnddı [11]. Litetüde incinmele, sıt ve boyun ğısı, solunum yolu enfeksiyonu, leji, demtit gibi toplumd sıklıkl göülen minö hstlıklın cezevindeki yygınlığının genel popülâsyonl benzelik göstediği ifde edilse de [8] çlışm gubumuzd sevk nedenlei sınd ye lmsı, biinci bsmkt çözülmesi geeken bu sounlın ciddiyetinin tmış olbileceğine işet edebili. Cezevleinde şıı klblık biçok ülkeyi etkileyen yygın bi soundu ve mhkûmlın sğlık ve iyilik hli üzeine olumsuz etkilei olduğu bildiilmektedi [16]. E tipi kplı cezevleinin kişi kpsiteli olduğu belitilmesine kşın [2] 1600 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu bu cezevinde, şıı klblığın pek çok soun yol çcğı öngöülebili. Nitekim benze duumdki Kony E Tipi Cez İnfz Kuumu n dönük TBMM İnsn Hklı İnceleme Komisyonu (2012) nun hzıldığı pod, şıı klblık nedeniyle yetesiz fiziksel koşullın bşt hijyen olmk üzee, otk ln kullnımı, hvlndım ve sıck su sğlm hususlınd sounl yol çtığı ifde edilmişti [17]. Aşıı klblık, çlışm gubumuzd göülen cilt enfeksiyonu ve konjektivitte çıklyıcı nedenleden olbili. Litetüde yetesiz hvlndım, yüksek sıcklığın bzı kileticilein konsntsyonlını ttık ve floesn ydınltm ile iitn bi smog oluştuk konik konjuktivite ve nzl dolgunluğ neden olbileceği bildiilmektedi [18]. Tutuklu ve hükümlülein yıy ykınının sig kullnmsı nedeniyle klblık otmd sig dumnın tmış muziyet, bunun ynınd ısınm mçlı klim kullnımı litetüde belitildiği şekilde göz kuuluğund pedispozn fktö olbili [19]. Cezevleinde bulunnl için bulşıcı hstlıkldn tübeküloz önemli bi sğlık poblemidi ve cezevleinde sıklığı toplumdki onlın 10 ile 100 ktı olbilmektedi [20]. Çlışmmızd tübeküloz şüphesi ile sevk edilen kişilede ilei tetkiklede tübeküloz bulunmmsı sevindiicidi. Çlışm gubumuzd, sevk lnlı ve cil mbulns hizmeti kullnımı nedenlei sınd litetüe benze şekilde psikiytik sounl ön plnddı. On iki ülkeden 23 bin mhkûmun ktıldığı 62 ştımnın sistemtik deleme sonuçlın göe, btı ülkeleinde, mhkûmld ynı yş gubu popülâsyonl kşılştııldığınd psikotik bozukluk ve mjö depesyon iskinin döt kt, nti sosyl kişilik bozukluğunun 10 kt ttığı bildiilmektedi [5]. Ünve ve k. (2013) nc 685 mhkûml ypıln bi çlışmd, mhkûmlın %54,7 sinde ot ve ciddi düzeyde depesyon, %61,9 und nksiyete ve %52,4 ünde stes belilenmişti [9]. Çlışmmızdki psikiytik bozukluk yygınlığı bu ştımldn düşük ols d bunun nedeni sınılı veiye dylı olmsı; kuum hekimince müdhle edilenlein ve tedviye eişemeyenlein bu kmlın dışınd klmsıyl ilgili olbili. Litetüe benze şekilde çlışmmızd d mhkûml sınd mdde bğımlılığı oldukç yüksekti [9,21]. Şiddet dvnışının önde gelen kynklındn bii olk mdde bğımlılığının mhkûmld gesif dvnışll dh fzl geginliğe neden olduğu belitiliken, suç öncesi mdde kullnım öyküsü, suç nınd mdde etkisinde olm özelliğinin suç ve suç yönelimi tıdığı ve mdde bğımlılığı olnld suç syısının fzl olduğu ifde edilmektedi [9,10,12, 21]. Mdde kullnımın ilişkin ehbilitsyon çlışmlının cezevi içinde ypılmsı, bğımlılıkl ilgili sğlık sounlının zlmsı ynınd tek suç işlemeyi önlemede etkili olbili. Çlışmmızd sevklede ve cil çğı nedenlei sınd tvm ve kesilein yüksekliği dikkt çekicidi. Aynı cezevinde yptığımız diğe bi çlışmd mhkûml son ltı yd kendileinin y d diğe mhkûmlın %13,4 ünün kıık çıkık/ bukulmll, %12,5 inin kesilele kşı kşıy kldıklını ifde etmişledi [22]. Geek sevklede geekse cil çğıld tvm, kesi ve ylnml ilişkin yıntılı kyıt tutulmsı bunlın nedenleini belileme ve geekli önlemlei lmd ydımcı olbili. Çoğu ülkede mhkûmld kendine z veme ve intih onlının toplumdn dh yüksek olduğu bildiilmektedi. On iki btı ülkesinde ypıln bi çlışmy göe mhkûml sınd intih onlı yüz binde olk bildiiliken [23] ülkemizde mhkûml sınd yygınlığın ilişkin çlışmy stlnmmıştı. Genel nüfust ise ülkeyi temsil eden bi çlışm olmmsın ğmen, bölgesel düzeyde ypıln bi çlışmd yşm boyu intih dvnışının yygınlık onı %2,3 olk bulunmuştu [24]. Çlışmmızd hem sevkle içinde hem de cil çğıld intih giişimi syısı genel popülâsyon benzedi. Anck bu syıl kyıtl geçen giişimle olup, cezevi içinde ypıln müdhlelei içememektedi. Litetüde suç işleyen kişilein genellikle toplumd dezvntjlı kişile olduğu ve sğlık hizmetlei kullnımlının d dh sınılı olduğu bildiilmektedi [8]. Göme kusulı, diş çüüklei gibi sounlın vlığı düşük eğitim ve sosyoekonomik düzeye ship tutuklu ve hükümlülein biikmiş sğlık sounlını cezevine tşıdıklını gösteiyo olbili. Ypıln çlışml pek çok konik hstlığın mhkûml sınd dh yygın olduğunu ve yşl ilişkili hipetnsiyon, dibet, stım, tit onlının yüksek olduğunu göstemektedi [23,25]. Çlışm gubumuzdki tutuklu ve hükümlüle ğılıklı olk konik hstlıklın dh z göüldüğü genç yş gubund olmsın kşın mdde kullnımı, cezevi koşullı gibi nedenlele dh eken yşt konik hstlıkl dydı. Sevk edi- 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 Tutuklu ve Hükümlülede Hstne ve Acil Ambulns Hizmetlei Kullnımı / Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses by Inmtes nd Convicts lenle sınd oldukç z syıd knseli mhkûm vdı. Geek konik hstlıkl geekse knsede eken tnı, tedvi ve bkım ihtiyçlı konusund ihtiyc dylı bi plnlm ypılbilmesi için ilei ştıml ihtiyç vdı. Sonuç ve Öneile Çlışmmızın sonuçlı litetüe benze şekilde tutuklu ve hükümlülein pek çoğunun -üst solunum yolu enfeksiyonundn knsee- ciddiyetlei değişen fiziksel ve uhsl sğlık sounlın ship olduğunu göstemektedi. Göz, ks iskelet sistemi sounlı ve psikiytik sounl sevk nedenleinin bşınd geliken, en çok tıbbi nedenlele 112 cil ydım mbulns çğısı ypılmıştı. Düşük eğitim ve sosyoekonomik düzey, yüksek iskli dvnışl ynınd cezevinin şıı klblık olmsı, tutuklu ve hükümlüle sınd hstlık yygınlığının tmsınd etkili olbili. Gelecek çlışmld cezevinde sğlık hizmeti kullnımın etki eden tutuklu ve hükümlülee it bieysel özellikle ynınd cezevi koşullının d ştıılmsı öneili. mong poo nd non-poo women in esten Tukey. Intentionl Jounl of Cing Sciences 2008;1(2): Kıdk L, Keskinoğlu P, Sofuoğlu T, Ölmezoğlu Z. İzmi ilinde 112 cil mbulns hizmetleinin kullnımı. Genel Tıp Degisi 2009;(3): Gcí Gueeo J, Mco A. Ovecowding in pisons nd its impct on helth. Rev Esp Snid Penit 2012;14(3): Tükiye Büyük Millet Meclisi İnsn Hklını İnceleme Komisyonu. Kony E Tipi Kplı Cez İnfz Kuumu İnceleme Rpou. 24. Dönem 2. Ysm Yılı; s Öztek Z. Cez infz sisteminde sğlık hizmetlei el kitbı. Ank: Şen Mtb; s Mgdum R, PdhnAK, Sukhmwl DP, Ptel K. Evlutıon of vıous ısk fctos of dy eye. Ntıonl Jounl of Medıcl Resech 2013;3(2): Thoğlu K, Kong N, Elbek O, Tüme Ö, Kılıçsln Z. TTB Tübeküloz Rpou. Biinci bskı. Ank: Tük Tbiplei Biliği Yyınlı; s Kılıç KM, Peke P, Çulhlık M. Adlet Bknlığı Cez ve Tevkifevlei Genel Müdülüğü Dış İlişkileden Soumlu Die Bşknlığı Cez İnfz Kuumlı ve Tutukevlei Aştım Mekezi: Tükiye de Uyuştuucu Suçu Rpou; s Köksoy S, Öncü E, Şemet Ş, Sungu MA. Cezevinde bulunn mhkûmlın ilk ydım bilgi düzeylei. Tükiye Acil Tıp Degisi 2012;12(1): Fzel S, Billgeon J. The helth of pisones. Lncet 2011;377(9769): Deveci A, Tşkın EO, Dünd Eby P, Demet M, Ky E, Özmen E. ve k. Mnis ili kent mekezinde intih düşüncesi ve giişimi yygınlığı. Tük Psikiyti Degisi 2005;16(3): Wilpe AP, Woolhndle S, Boyd JW, Lsse KE, McComick D, Bo DH, et l. The helth nd helth ce of US pisones: Results of ntionwide suvey. Am J Public Helth 2009;99(4): Aştımnın sınılılıklı Kyıtlının yetesizliği, dosysı kpnn bzı tutuklu ve hükümlülein dosylın ulşılmmsı nedenleiyle değelendimele sınılı bilgiye dylıdı. Öneklem seçimine gidilmeyeek dosysı çık oln tüm tutuklu ve hükümlülein bilgilei kullnıldığı için yl göe sevk nedenlei, hstlıklın mevsimlele ilişkisi değelendiilememişti. Teşekkü Aştımnın geçekleştiilmesinde destek veen cez infz kuumu yönetimi ile çlışnlın ve veilein toplnmsınd ydım eden Şeny Şemet e teşekkü edeiz. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Wlmsley R. Intentionl Cente fo Pison Studies Wold Pıson Popultıon Lıst 9th ed. London: Univesity of Essex; p TC Adlet Bknlığı Cez ve Tevkifevlei Genel Müdülüğü, İsttistikle Ruthefod M, Duggn S. Meeting complex helth needs in pisons. Public Helth 2009;123: Moling J, Mckie P. Commissioning pison helth: Oppotunities nd chllenges fo ceting new pison public helth system in Scotlnd. Public Helth 2009;123(6): Fzel S, Dnesh J. Seious mentl disode in pisones: A systemtic eview of 62 suveys. The Lncet 2002;359(9306): Wtson R, Stimpson A, Hostick T. Pison helth ce: A eview of the litetue. Intentionl Jounl of Nusing Studies 2004;41(2): Coyle A. Cezevi göevlilei için el kitbı cezevi yönetimine insn hklını göz önüne ln bi yklşım. London: Intentionl Cente fo Pison Studies; s Mshll T, Simpson S, Stevens A. Helth ce in pisons: A helth ce needs ssessment. Biminghm: Univesity of Biminghm; p Unve Y, Yuce M, Bym N, Bilgel N. Pevlence of depession, nxiety, stess, nd nge in Tukish pisones. J Foensic Sci 2013; DOI: / Ky N, Güle O, Çilli AS. Kony Kplı Cezevi ndeki mhkûmld psikiytik bozukluklın yygınlığı. Andolu Psikiyti Degisi 2004;5: Bş BB, Güle C, Eyılmz Z, Yentü GK, Pulgt E. Sğlık Bknlığı Sğlık İsttistiklei Yıllığı Ank: Semih Ofset Mtbcılık; s Asln Z, İçli T, Bşpın T, Bhtiy M, Dinle V, Alty A. Tükiye nin suçlu pofili: Cezevleinde bulunn hükümlülein sosyl, ekonomik ve kültüel özelliklei. TÜ- BİTAK SBB Poje No: 105K014; s Mikkonen J, Rphel D. Socil deteminnts of helth: the Cndin fcts. Toonto: Yok Univesity School of Helth Policy nd Mngement; p Çpik C, Bh Z. Detemintion of fctos influencing peceived helth sttus 5 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni t t in l n ğ ty i c S i Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognı Yıl: 2016 Syı: 13 ISSN: 1309-4769 www.vtfmtks.g.t m F in V k l ji v T k s ik ji D V y P h m c l 1997 gy

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Andolu Klin / Antol Clin Orijinl Mkle/Originl Article Lise Öğrencileri Arsınd Sigr ve Alkol Kullnm Sıklığı ve Etkileyen Fktörler The Prevlence of Tobcco nd Alcohol Use in High School Students nd the Affecting

Detaylı

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞREMENLİK ALAN BİLGİSİ ESİ İLKÖĞREİM MAEMAİK ÖĞREMENLİĞİ G ÖAB İLKÖĞREİM MAEMAİK Bu testlein he hkkı sklıdı. Hngi mçl olus olsun, testlein tmmının ve i kısmının İhtiç Yıncılık

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri Ysk ve Durk Btıgün 235 Arştırm / Originl rticle Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri Yeşim YASAK, 1 2 Ayşegül DURAK BATIGÜN ÖZET Amç: Bu çlışmnın mcı, trfik psikolojisi

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı