TARAF ( ) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi"

Transkript

1 i TARAF ( ) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ

2 ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : Baskı - Ocak 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da - t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her han gi bir fle kil de ço al t la maz, da t - lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt : Beta Bas m A.fi. : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti. Taksim Cad. Yoğurtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyoğlu/İSTANBUL (Sertifika No: 13723) Tel: ( ) Kapak Tasar m : Gökhan Ayrancı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii Çiğdem Yasemin Ünlü Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi. Ortaöğrenimini İzmir Kız Lisesi nde tamamlayan Çiğdem Yasemin Ünlü, 2009 da Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü nden mezun oldu yılında Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı yıl, YÖK Kanunu 35. Madde kapsamında Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Ana Bilim Dalı nda görevlendirildi. Aynı Ana Bilim Dalı ndan Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi başlıklı teziyle Yüksek Lisans (2012) derecesi aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde görevine devam etmekte ve lisans üstü eğitimini sürdürmektedir.

4 iv

5 Önsöz Bu çalışmaya başladığım ilk günden beri beni destekleyen, yüreklendiren ve bana güvendiğini hep hissettiren Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan a; akademik hayata başladığım ilk sıralardan beri bana destek olan ve tezim süresince ilgisini esirgemeyen Prof. Dr. Nejdet Atabek e; tez jürisindeki değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Nadir Suğur a teşekkürlerimi sunarım. Tezime yaptığı önemli katkılardan ötürü Prof. Dr. Erkan Yüksel e de teşekkür ederim. Yüksek lisans tezim olan bu çalışmayı hazırlama sürecimde destekleri olan ve yayınlama konusunda teşvik eden herkese yürekten teşkkürler. Eşim Ömer e ise hem desteği hem sevgisi için sonsuz teşekkür ederim.

6 vi

7 vii Araştırma Süreci Üzerine Çok tartışılan, çok eleştirilen, çok övülen bir gazeteyi anlamaya çalışmak için elinizdeki bu çalışmaya başladım. Çalışmaya başladığım andan itibaren sürekli Taraf la ilgili yeni gelişmeler, değişiklikler yaşandı. Tazminat davaları, yaptığı haberler, kullandığı dil, haberleri nedeniyle yapılan tartışmalar, yazarlar arası çatışmalar, işten ayrılanlar... Liste uzayıp gidiyor. Dolayısıyla, çalışmayı hazırladığım iki yıl boyunca birçok konuda sürekli değişiklik yapmam gerekti. Çalışmayı kitap haline getirme sürecinde de gazetede değişiklikler durmaksızın devam etti. Özellikle görüşme yaptığım kişilerin büyük bir bölümü, bugün görüşmelerin yapıldığı tarihteki görevlerinde değiller. Çalışma tamamlanmadan önce ilk ayrılık gazetenin yazarlarından Rasim Ozan Kütahyalı dan geldi. Sonra künyede bir değişiklik oldu. Görüştüğüm tarihte Haber Merkezi Müdürü olan Tuncer Köseoğlu, Yazı İşleri Müdürü oldu. Daha sonra gazetenin muhabirlerinden Fırat Alkaç gazeteden ayrıldı, Yayın Koordinatörü olan Yıldıray Oğur yazı işlerinden ayrıldı ve sadece yazı yazmaya devam etti. Bu değişikliklerin hepsini zamanı geldikçe yaptım, gazetenin künyesi, yazarlar kadrosu, görüştüğüm kişilerin görevleri sürekli değişti. Ardından büyük yankı uyandıran Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar ın istifaları gerçekleşti. Onları, şu ana kadar, gazete için önemli Pazartesi Konuşmaları nı yapan Neşe Düzel, Murat Belge, Pakize Barışta ve Hadi Uluengin izledi. Birçok kişinin istifa ettiği haberleri çıktı, yalanlandı; gazetenin Ankara bürosundaki çalışanlar bu istifaların ardından Ahmet Altan ve Yasemin Çongar yoksa biz de yokuz diye yazılı bir açıklama yaptı ama işi bırakıp bırakmadıkları netleşmedi.

8 viii Gazetenin künyesinde şu anda bir genel yayın yönetmeni yok. Fiili olarak bu görevi Yayın Koordinatörü olan Markar Esayan yürütüyor. Görüşme yaptığımda Dış Haberler Editörü olan Zeynep Nuhoğlu, şu anda Yazı İşleri Müdürlerinden biri olarak görünüyor. Web sitesinde ise henüz bir değişiklik yapılmadı. Taraf ın yeni bir döneme girip girmediği tartışmaları başladı. Bu çalışma yayınlandıktan sonra da gazetede değişiklikler devam edebilir. Şu anki belirsizlik içinde bu girizgâhı yazmak gerekli hale geldi. Gazetenin yeni bir döneme girip girmediğini zaman gösterecek. Ancak şu an için önümüzde duran gerçek Ahmet Altan döneminin bittiği. Elinizdeki çalışma da gazetenin kuruluşundan 2011 yılına kadar olan bu dönemini kapsıyor. Böylelikle, çalışmanın uzun (Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelere Olan Etkisi) başlığının tepesine Taraf ( ) adını koymanın uygun olacağını düşündüm. Çalışma, söz konusu dönemin ve çok tartışılan, hemen herkesin hakkında bir fikir yürüttüğü, bu gazetenin akademik bir tartışma alanına çekilmesini amaçlıyor. Ahmet Altan döneminin şu an için bitmesiyle de tarihe küçük bir not düşmüş oluyor. Çiğdem Yasemin Ünlü 18 Aralık 2012

9 ix İçindekiler Özgeçmiş...iii Önsöz...v Araştırma Süreci Üzerine...vii Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Giriş...1 Birinci Bölüm Medya Gündeminin Oluşumu 1. Gündem Belirleme Kuramı Medya Gündemi Medya Çalışanlarının Bireysel Özellikleri Medya Rutinleri Medya rutinlerinin yönlendirdiği profesyonellik anlayışı olarak nesnellik ve tarafsızlık/dengelilik Kurumsal Yapı Kurum Dışı Unsurlar İdeoloji İdeolojinin tanımı İdeoloji ve medya Eleştirel teoride ideoloji ve medya ilişkisi... 49

10 x İkinci Bölüm Taraf Gazetesi 1. Taraf ın Kuruluşu ve Yayınlandığı Dönem Taraf ın Yayınlandığı Dönemde Basın Taraf ın Biçimsel ve İçeriksel Özellikleri Taraf ın Fiyatı ve Tirajı Taraf ın Önemli Haberleri Taraf a Verilen Ödüller Taraf ın Sahiplik Yapısı ve Ekonomik Sorunları Taraf la İlgili Değerlendirmeler Üçüncü Bölüm Yöntem 1. Araştırma Modeli ve Verilerin Toplanması Evren ve Örneklem Araştırmaya Konu Olan Haberlerin Tanımlanması Dördüncü Bölüm Bulgular ve Yorum 1. Taraf ın Gündemini Belirleyen Unsurlar Bireysel Etkiler Çalışanların kimlikleri ve gazeteyle bütünleşme Ahmet Altan ın çalışanlar gözündeki itibarı: Ahmet Altan gazetesi Mehmet Baransu nun gazetecilik anlayışı Medya Rutinleri

11 xi Geniş kitleye hitap ederek rutin dışı habercilik çabası: Bir gazetenin çöpe attığı haberlerden gazete yapmak Klasik haber dili ve kurallarını dönüştürme çabası Ekonomik zorlukların rutin dışı haberciliği zorlaması Fikri taraflılık, hakkaniyet, gerçeklik vurgusu Kurumsal Yapı Çalışma koşulları ve yapısal sorunlar Gazeteyle kurulan aidiyet ilişkisi Yönetim yapısı Kurum Dışı Etkiler Haber kaynaklarıyla ilişkiler Reklam ve ilan verenlerle ilişkiler Tepki ve yaptırımcı kurumlar Fanatik okuyucu etkisi Diğer medya kuruluşları: Etkilenen değil etkileyen olmak İdeoloji Türkiye deki değişim ve Taraf Değişim sürecinde medya ve Taraf: Hürriyet amiral gemisiyse biz de torpidoyuz Temel ideolojik karşıtlığın sayfalardaki görünümü: Resmi ideolojiye dair birkaç analiz örneği İlk sayfa haberlerinin seçimi Haberlerin sunumunda ideolojinin dışavurumu Taraf ın Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Etkisi

12 xii 2.1. Haberlerin Sayıları ve Gazetelere Dağılımları Yayınlanan Haberlerin Tarihleri Haberlerin Gazete Sayfalarına Dağılımı Haberlerin Konumları ve Boyutları Haberlerde Yer Alan Açıklamalar Haberlerde Kullanılan Fotoğraflar Haberlerde Kullanılan Kaynaklar Haberlerin Taraf ta Yayınlanan Haberlere Benzerliği Gazetelerin Haberlere Yaklaşımı İçerik Analizi Bulgularının Genel Değerlendirmesi Sonuç, Tartışma ve Öneriler Kaynakça Ekler

13 xiii Tablolar Listesi Tablo 1. Taraf gazetesi köşe yazarları Tablo 2. Yazıları devam etmeyen Taraf gazetesi köşe yazarları Tablo 3. Taraf gazetesinin şubat/2009-nisan 2012 tarihleri arasındaki tirajları Tablo 4. Gazetelerdeki haber sayıları ve haber konusuna göre dağılımları Tablo 5. Dağlıca baskını haberlerinin tarih ve gazetelere göre dağılımı Tablo 6. Ceylan Önkol un ölümü ile ilgili haberlerin tarih ve gazetelere dağılımı Tablo 7. Balyoz darbe planı ile ilgili haberlerin tarih ve gazetelere dağılımı Tablo 8. Gazetelerin haberleri yayınladıkları sayfaların dağılımı Tablo 9. İlk sayfada yer alan haberlerin konumları Tablo 10. Birinci sayfada yayınlanan Ceylan Önkol un ölümü ile ilgili haberlerin konumları ve gazetelere dağılımı Tablo 11. Birinci sayfada yayınlanan balyoz darbe planı ile ilgili haberlerin konumları ve gazetelere dağılımı Tablo 12. Birinci sayfada yayınlanan haberlerin boyutları Tablo 13. Birinci sayfada yayınlanan haberlerin konumlarına göre dağılımı

14 xiv Tablo 14. İç sayfalarda yayınlanan haberlerin boyutları Tablo 15. İç sayfalardaki haberlerin konumlarına göre dağılımı Tablo 16. Dağlıca baskını haberlerindeki açıklamaların gazetelere dağılımı Tablo 17. Ceylan Önkol haberlerindeki açıklamaların gazetelere dağılımı Tablo 18. Balyoz darbe planı haberlerindeki açıklamaların gazetelere dağılımı Tablo 19. Dağlıca baskını haberlerinde kullanılan fotoğrafların gazetelere dağılımı Tablo 20. Ceylan Önkol un ölümü haberlerinde kullanılan fotoğrafların gazetelere dağılımı Tablo 21. Balyoz darbe planı haberlerinde kullanılan fotoğrafların gazetelere dağılımı Tablo 22. Haberlerde kullanılan kaynakların gazetelere göre dağılımı Tablo 23. Haberlerde kullanılan kaynakların yüzdelik dağılımı Tablo 24. Haberlerin Taraf ta yayınlanan haberlere benzerliği Tablo 25. Gazetelerin haberlere yaklaşım oranları Şekiller Listesi Şekil 1. Medya içeriğine etki eden Hiyerarşik Etkiler Modeli Şekil 2. Dışsal baskılara neden olan sosyal güçlerin alanı Şekil 3. Medya gündeminin oluşumunu simgeleyen metaforik soğan modeli... 20

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ORTA ASYA VE KAFKASYA

ORTA ASYA VE KAFKASYA i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : 322 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-039

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Editörler: Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ FARKLI ÜLKELERDE COĞRAFYA

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba.

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. 07KIŞ 2011 SUNUŞ Veda Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. Geçen üç aylık dönemde bahçe yemeği, hazırlık sınıfları ile tanışma toplantısı, üniversitede okuyan genç mezunlarımızla

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI (Son Mevzuat Değişiklikleri Dahil) 2012 Yayın No : 2648

Detaylı

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - 2012 Türkiye Ekonomik

Detaylı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı MESS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI YAYINIDIR YIL: 51 SAYI: 885 MAYIS-HAZİRAN 2014 2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor Tarihi başkent

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III)

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu Þener Uzm. Esna Betül Buðday Tüketici Yazýlarý (III) Tüketici Yazýlarý (III) ISBN: 978-605-88778-2-5 Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler ÇALIŞMAYA KATILANLAR BİRİNCİ BÖLÜM Anayasanın Felsefesi ve Temel İlkeleri Masa Yöneticisi: Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz Teknik Ünv. Hukuk Fak.) Sekreter: Y. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız (Turgut

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org Dijital teknolojiler Belirsizlik ve ortamında yatırımcı Yıldız Holding CFO ların ilişkilerinde CFO su görev Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş tanımı Birleşme Borsa ve devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER Rapor No: 167, Eylül 2013 MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER PROMINENT SECULAR-LIBERAL-LEFTIST MOVEMENTS IN EGYPT IN THE RECENT PERIOD ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite olduk

Yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite olduk www.ahaber.anadolu.edu.tr ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ SAYI: 570 10-16 OCAK 2011 Yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite olduk Rektör Davut Aydın Rektör Prof. Dr. Aydın

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı