ATYPICALACTOFGREIPEL German cyclist Andre Greipel won the Alanya Antalya stage of TOUR with a great sprint to the finish in last 300 meters.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATYPICALACTOFGREIPEL German cyclist Andre Greipel won the Alanya Antalya stage of TOUR with a great sprint to the finish in last 300 meters."

Transkript

1 C M Y K ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 3. ETAP - STAGE 3 / ANTALYA - ELMALI TUR un Alanya Antalya etabýný, son 300 metrede müthiþ bir ataða kalkan sprinter özelliðiyle bilinen Alman sporcu Andre Greipel kazandý. 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, 153 kilometrelik Alanya Antalya etabý ile devam etti. 191 sporcunun start aldýðý etabý, sprinter özelliðiyle tanýnan, Lotto Belisol Team takýmýnýn Goril lakaplý Alman sporcusu Andre Greipel, 3 saat 16 dakika 5 saniyelik dereceyle birinci sýrada tamamladý. Ýkinciliði Green Edge takýmýndan Avustralyalý sporcu Methew Harley Goss, üçüncülüðü ise Europcar takýmýndan Matheo Pelluchi, ayný zaman ve tekerlek farkýyla elde ettiler. Alanya Antalya etabýnýn Türkiye Güzellikleri primini, Team Type 1 takýmýndan Fransýz sporcu Lazslo Bodrogi, sprint primini ise Astana takýmýndan Kazakistanlý Aleksandre Vinokourov kazandý. Bu etabýn sonunda genel klasman birinciliðine, ilk etabý da ikinci sýrada tamamlayan Avustralyalý sporcu Methew Harley Goss yükseldi. TUR, bugün koþulacak 152 kilometrelik Antalya Elmalý etabý ile devam edecek. Dereceye giren sporcularýn ödüllerini, Türkiye Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu, Vali Yardýmcýsý Serdar Cevheroðlu, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Cemal Öcal, Döþemealtý Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Gültekin Gencer, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Tarkan Tüsken verdi. President of Turkey Cycling Federation Emin Muftuoglu, Deputy Governor Serdar Cevheroðlu, General Deputy Secretary of Metropolitan Municipality Cemal Öcal, President of Businessmen Association and Underfloor Industrialist Gültekin Gencer, Antalya Provincial Director of Youth Services and Sports Mehmet Tarkan Tüsken gave the awards to the winners. ATYPICALACTOFGREIPEL German cyclist Andre Greipel won the Alanya Antalya stage of TOUR with a great sprint to the finish in last 300 meters. 48 th Presidential Cycling Tour of Turkey continued with 145 km Alanya Antalya stage. German cyclist Andre Greipel whose nickname is Gorilla known with his feature of sprinter took the first place in 3 hours 16 minutes 5 seconds on the stage where 191 cyclicts started the race. Australian Methew Harley Goss of Green Edge team took second place and Matheo Pelluchi of Europcar team came in third with the same time and by the length of a wheel. Turkish Beauties prime of Alanya Antalya stage was won by French cyclist Lazslo Bodrogi of Team Type 1 and sprint prime was won by Kazakhistani Aleksandre Vinokouroc of Astana team. Australian Methew Harley Gross who came in second in first stage too came in first in the individual overall ranking. TOUR will continue with 152 km Antalya Elmalý stage today. Kazanmak için varým TUR un Alanya Antalya etabýný kazanan Lotto Belisol takýmýnýn ünlü sprinteri Andre Greýpel, Bu yarýþta kazanmak için varým dedi. Alanya Alanya etabýnda kaza içinde kaldýðý için baþarýlý olamadýðýný söyleyen Greipel, Bu kez herþey yolundaydý ve kazandým. Bu yarýþta kazanmak için varým diye konuþtu. 2 DE I AM HERE TO WIN! Famous sprinter Andre Greipel of Lotto Belisol Team won the second stage Antalya Alanya and said, I am here to win! Expressing that he was not successful in the first stage of the tour, Alanya Alanya because of the fact that he was in the middle of the accident. He added, This time everything worked out so well and i won! I am here to win. PAGE 2

2 C M Y K Son sözü Greipel söyledi Tur un ikinci gününde koþulan 153 kilometrelik Alanya Antalya etabýný Lotto Belisol takýmýndan Andre Greýpel 3 saat 16 dakika 04 saniye ile kazandý. Alanya dan start alan bisikletçilere yol boyunca belde belediyelerinden ve vatandaþlardan büyük destek verildiði gözlendi. S tartla 191 bisikletçi 153 kilometrelik Alanya Antalya etabýna baþladý. Start öncesi Turkuaz Mayo (Genel Ferdi Klasman Birincisi) Rabobank tan The Bos ile Türkiye nin Güzellikleri mayosunun sahibi olan 21 sýrt numaralý GreenEdge Takýmýndan Matthew Goss a yeþil mayo giydirildi. Dünkü kaza sýrasýnda yaralanan Lotto Belisol Takýmýndan Frederigue Robert, Spidertech Powered C10 Takýmýndan Guillaume Boývýn ve ayný takýmdan Kevin Lacombe tur dýþý kaldýklarýndan etaba iþtirak edemediler. ATAKLAR ÇABUK BAÞLADI Startla birlikte dört bisikletçinin ataðý görüldü, ancak çabuk yakalandýlar. 12. kilometre geçilirken ana grubun daðýlmadýðý gözlendi. Parkurda sýcak ve fazla rüzgar olmayan bir hava hakimdi. Genelde Serik ve Aksu daki hafif rampalarý saymazsak parkurun fazla dik olmadýðý söylenebilir. 27. kilometreden sonra dört bisikletçi, ana grupla ilk kez 50 metrelik bir fark oluþturdu. Bu grubun içinde Astana takýmýndan Dmýtriy Gruzdev, Type 1 Sanofi den Lazlo Bodrogi ve Unýdethealtcare Takýmýndan Adrian Hegyvary bulunuyordu. Ancak düz parkur olmasýna raðmen bu grup da fazla gidemedi ve ana gruba yakalandý. Daha sonra aralarýnda Salcano Arvanutköy Takýmýndan Ahmet Akdilek ile takým arkadaþý Gabor Kasa nýn ataklarý görüldüyse de ana grup, onlarýn da kaçýþlarýna izin vermedi. Daha sonra Astana dan Alexandre Výnokourov, Bretagne, Schuller den Laurent Pýchon, Colnago dan Paolo Locatelli, Type 1 Sanofi den Lazlo Bodrogý ve Utensýlnord Named takýmýndan Matteo Fedý atak yaparak öne geçti ve ilk kez ana grupla bu grup arasýnda ciddi bir fark oluþtu. Ana grupla beþli arasýndaki fark 2 dakika 07 saniyeye kadar çýktý. W ith the start, 191 cyclists began 153 km Alanya Antalya stage. Before the start, The Bos from Rabobank team (Individual Overall Classification winner) and Matthew Goss of GreenEdge team wore the green jersey. Frederigue Robert of Lotto Belisol team, Guillaume Boivin and Kevin Lacombe of Powered C10 team who were injured during yesterday s accident could not join the stage because they were out of round. PUSHES STARTED QUICKLY Four of the cyclists made push with the start but the others catched them quickly. At 12 km, it was seen that the main group did not spread. The weather was hot and there wasn t much wind on the stage. Track is not perpendicular if we don t count slight ramps in Serik and Aksu. After 27th km, four cyclists made 50 meter gap between the main group. This group was included with Dmitriy Gruzdev of Astana team, Lazlo Bodrogi of Type 1 Sanofi team and Adrian Hegyvary of Unidethealtcare team. Despite the flat track, this group also couldn t go further and was caught by main group. Ahmet Akdilek and Gabor Kasa of Salcano Arnavutköy team made some pushes but main group did not allow them. After that, Alexandre Výnokourov of Astana, Laurent Pichon of Bretagne Schuller, Paolo Locatelli of Colnago, Lazlo Bodrogi of Type 1 Senofi and Matteo Fedi of Utensilnord Named made push and went ahead. That time, there was a serious gap between this group and the main group. The gap between the groups went up to 2 minutes and 7 seconds. SPRÝNT PRÝMÝ Alanya Antalya arasýnda ilk sprint primini Astana Takýmýndan Alexandre Výnokourov, Colnago dan Paolo Locatelli ve Bretagne Schuller takýmýndan Laurent Pýchon kazandý. Bu arada beþli grup ana grupla arasýnda farký gittikçe açmaya baþladý. Fark 3 dakika 7 saniyeye kadar çýktý. 65.kilometrede ana grupla öndeki beþli arasýndaki zaman farký 3 dakika 46 saniye oldu. 70.kilometre ye yaklaþýlýrken beþli grup farký 4 dakika 18, daha sonrada 4 dakika 46 saniyeye çýkardý. Finiþe 59 kilometre kala fark ilk kez 5 dakikanýn üzerine kadar yükseldi. TÜRKÝYE GÜZELLÝKLERÝ PRÝMÝ Aspendos geçilirken Türkiye Güzellikleri Primini kazananlar da belli oldu. Type 1 Sanofi Takýmýndan Lazlo Bodrýgo, Utensilnord Named takýmýndan Matteo Fedý, Bretagne Schuller takýmýndan Laurent Pýchon puanlarý paylaþtý. Beþli grup Antalya ya yaklaþýrken farkýn ana grupla biraz azaldýðý gözlendi. Finiþe 49 kilometre kala fark 4 dakika 4 saniyeye indi. Týpký Alanya Alanya etabýnda olduðu gibi iki prim noktasý geçildikten sonra öndeki beþli grubun temposu iyiden iyiye düþtü. Finiþe 35 kilometre kala fark ana grupla 2 dakika 7 saniyeye geriledi. Antalya ya 25 kilometre kala ön grubun temposu, hafif rampalar da eklenince daha da düþtü. Ana grupla olan zaman farký 1 dakika 40 saniyeye kadar indi. Finiþe 10 kilometre kala fark 30 saniye inince ana grup inanýlmaz bir tempoyla geliyordu. 5 kilometre kala grup birleþti. Finiþe doðru ana grup tempo yapmaya baþladý. Son metreler yine nefes kesiciydi. Ataklar peþpeþe ve finiþ çizgisi o bilenen sprinti ile Türkiye Turu nun tanýdýk ismi Lotto Belisol takýmýndan Andre Greýpel, etap boyunca ilk kez öne geçerek 3 saat 16 dakika 04 saniye ile ipi göðüslemeyi baþardý. Ýkinciliði ayný zaman ve tekerlek farký ile GreeenEdge den Matthew Goss, üçüncülüðü de Europcar dan Matteo Pellucchi elde etti. Greipel said the last word Andre Greipel of Lotto Belisol team won the 153 km stage of Alanya Antalya in 3 hours 16 minutes and 4 seconds. It was seen that citizens and town municipalities supported the cyclists starting from Alanya along the way. SPRINT CLASSIFICATION Alexandre Výnokourov (Astana), Paolo Locatelli (Colnago) and Laurent Pýchon (Bretagne Schuller) shared their first sprint classification on the stage Alanya Antalya. In the meantime, the length of the gap between the main group and the group of five people increased. It was up to 3 minutes, 7 seconds. In 65 km, the gap was up to 3 minutes 46 seconds between the main group and the five people group. When coming closer to 70 km. Five people group made the gap 3 minutes 46 seconds and then made their hit by increasing the length of time to 4 minutes, 46 seconds. In 59 kilometers before the finish, the difference rose to over 5 minutes for the first time. TURKISH BEAUTIES CLASSIFICATION While passing through the Aspendos, Turkish Beauty jerseys found their owners. Type 1 Sanofi Team Lazlo Bodrýgo, Utensilnord Named Matteo Fedý, Bretagne Schuller Laurent Pichon shared the scores. While the group of five people getting closer to Antalya, the difference decreased a little bit with the main group. In the last 49 kilometers to the finish, the difference was 4 minutes 4 seconds. Just as in Alanya Alanya, after passing both classification points, the group of five people dropped their tempos. In the last 35 kilometers to the finish, the difference was 2 minutes, 7 seconds. In the last 25 kilometers to the Antalya, the gap was decreased with the addition of the ramps. The time difference between the main group went up to 1 minute 40 seconds. In the last 10 minutes to the finish line, the main group was racing with an incredible pace and they both merged in last 5 kilometers. The main group began to pace in last kilometres and it was breathtaking. Andre Greipel, the well known cyclists in Tour of Turkey histoty, made his push for the first time in this stage and took the first place in 3 hours 16 minutes 4 seconds. Matthew Goss from GreenEDGE took the second place and Matteo Pellucci from Europcar took the third place with the same time and the by length of a wheel. Kazanmak için varým TUR un Alanya Antalya etabýný kazanan Lotto Belisol takýmýnýn ünlü sprinteri Andre Greýpel, Bu yarýþta kazanmak için varým dedi. Alanya Alanya etabýnda kaza içinde kaldýðý için baþarýlý olamadýðýný söyleyen Greipel, Bu kez herþey yolundaydý ve kazandým dedi. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun her geçen sene daha iyiye gittiðini söyleyen Greipel, Bu yýl yarýþta çok iyi sprinterler bulunuyor. TUR a ilgi gittikçe artýyor. Ben ise hangi sprinter geliyor ona bakýyorum ve strateji yapýyorum. Bu yarýþ Giro Ýtalya öncesi iyi bir hazýrlýk turu oluyor. Bu etapta da takým önemli idi. Dört yeni arkadaþýmýz katýldý ekibimize. Henüz yeniler ve tecrübe kazanacaklar. Her sprint benim için iyi bir deneyim. Bu yarýþta kazanmak için varým. Paris Rubiede çok yoruldum ama yine kazandým ifadelerini kullandý. ELMALI ETABINDA GÖZÜM YOK Antalya Elmalý etabýnda nasýl bir sonuç hedeflediði sorulan Greipel, Alanya Antalya etabýnda rahat bir finiþ yaptým. Bugünkü etabý kazanmak niyetinde deðilim. O etabýn yüzde 25 lik bir barajý var benim için. Bunun için çalýþacaðým. Açýkçasý Elmalý etabýnda gözüm yok diye konuþtu. I AM HERE TO WIN! Famous sprinter Andre Greipel of Lotto Belisol Team won the second stage Antalya Alanya and said, I am here to win! Expressing that he was not successful in the first stage of the tour, Alanya Alanya because of the fact that he was in the middle of the accident. He added, This time everything worked out so well and i won! Also he told that Presidential Cycling Tour of Turkey is getting more and more successful each year by saying, There are successful sprinters in Tour this year. Moreover, it draws people s attention more. Then i checked out which sprinters were coming behind and i chose my strategy. It is a nice warm up before Giro d Italia for me. In this stage, our team was also important. We have four new teammates. They are starting a new adventure and they will be experienced soon. Each sprint is a new experience for me too. I am here to win. I was so exhausted in Paris Roubaix but i won it. I HAVE NO INTEREST IN ELMALI When it was asked to him what he thought about the third stage, he answered, I finished the race easily. I do not have any interest in winning this time. I have 25% limits for that stage and i will work for it.

3 C M Y K GOOS Matthew Harley GREIPEL André PELUCCHI Matto

4 C M Y K 1 Katusha Team 2 Team Europcar 3 Konya Torku Þeker Spor

5 C M Y K ETAPLAR / STAGES 3. Etap / Stage 4. Etap / Stage 5. Etap / Stage 6. Etap / Stage 7. Etap / Stage 8. Etap / Stage Antalya Elmalý Fethiye Marmaris Marmaris Turgutreis Bodrum Kuþadasý Kuþadasý Ýzmir Ýstanbul Ýstanbul 24 Nisan / April 25 Nisan / April 26 Nisan / April 27 Nisan / April 28 Nisan / April 29 Nisan / April 152 km 132 km 178 km 179 km 124 km 121 km ETABIN TANITIMI / THE PRESENTATION OF THE STAGE TERMESSOS Termessos, Türkiye nin en iyi korunmuþ antik þehirlerindendir. Antalya nýn 30 kilometre kuzeybatýsýnda, Korkuteli yolu üzerinde yer alýr. Deniz seviyesinden ortalama 1150 metre yükseklikte, Güllük Daðý nýn güneybatýsýnda doðal bir platform üzerine kurulmuþtur. Birçok vahþi bitkinin arasýnda saklanmýþ ve sýk çam ormanlarýyla sýnýrlanmýþtýr. Termessos un, huzur veren ve el deðmemiþ görünümüyle diðer antik þehirlerden daha farklý ve etkileyici bir havasý vardýr. Doðal ve tarihi zenginliklerinden ötürü, þehir adýný taþýyan Milli Park kapsamýna alýnmýþtýr. Termessos ismindeki çift s, þehrin Anadolu insanlarý tarafýndan kurulduðuna dair dilbilimsel bir kanýt saðlar. Strabo ya göre, Pisidia halký olan Termessos sakinleri kendilerini Slymi olarak çaðýrýrlardý. Yaþadýklarý daða da verilen bu isim, sonraki yýllarda Zeus la özdeþleþtirilen ve burada da Zeus Solymes kültünün yükselmesine sebep olan Anadolu tanrýlarýndan Solymes den gelmektedir. Termessos sikkelerinde genelde bu tanrý vardýr ve sikkelere adýný verilmiþtir. T ermessos is one of the well preserved historical places in Turkey. Situated in the 30 km northwest of Antalya, on the road of Korkuteli. Its average altitude is 1150 meters and it s on a natural platform on the southeast side of Gulluk Mountain. It is hidden in wild plants and limited with pine trees. With its historical and natural richness, it is under the protection as a National Park. With Double S in the word Termessos, it gives the information that this city was built by the people of Anatolia. According to Strabo, known as Pisidia people for Termessos call themselves as Slymi. In addition, the mountain they lived on called the same and identified with Zeus and here Zeus Solymes cult reached the top and derived from the Anatolian God, Solymes. Its face seen on the Termessos coins. Sprinterler dinlenir týrmanýþçýlar yüklenir Eurosport Türk ve NTV Spor un yorumcularýndan Caner Eler, TUR un bugün koþulacak Antalya Elmalý etabýný deðerlendirdi. Gerçek anlamda bir zirve finiþi olacaðýný belirten Eler, etabýn geçtiðimiz yýlki Pamukkale finiþinden daha sert olacaðýný söyledi. Toplu finiþ olmasýný beklemediðini ifade eden Eler, Etap boyunca kaçýþ grubu olacaktýr. Etabýn sonuna doðru bir atak da bekleyebiliriz. Ancak kaçan grubun finiþ için þansý daha yüksek olur dedi. Etapta favori olabilecek takým ve isimlerle ilgili de tahminlerde bulunan Eler, Kolombiya Coldeportes takýmýndaki sporcular, bu etap için þanslý olabilir. Takým, týrmanýþçý bisikletçilerden kurulu diyebiliriz. Ayrýca Astana dan Alexandre Vinokourov, United Healthcare den Philip Deignan, Konya Torku Þekerspor dan Ivailo Gabrovski gibi bisikletçilerin de bu etabý kazanmak için zorlayacaðýný düþünüyorum. Sonuç olarak bu etap, sprinterlerin dinlendiði, týrmanýþçýlarýn yüklendiði bir etap olur diye konuþtu. Son olarak Eler, Antalya Elmalý etabýný kazanan sporcunun, genel klasmanda büyük avantaj yakalayacaðýný da sözlerine ekledi. Sprinterstakerestwhileclimberspushforward Caner Eler, Eurosport Turk and NTV sports commentator, evaulated today s Antalya Elmalý stage of the TOUR. Eler indicating that it will be a real peak finish, said that it will be more difficult from last year s finish in Pamukkale. Eler who does not expect finishing in mass, added There will be escape group during the stage. We can expect a push towards the end of the stage. But escape group will have more chance for finish. Eler made some estimations about teams and names that can be favourite in the stage and said Cyclists of Colombia Coldeportes team can be lucky fort his stage. The team is formed from climber cyclists we can say. I also think that such cyclists as Alexandre Vinokourov of Astana team, Philip Deignan of United Healthcare team and Ivailo Gabrovski of Konya Torku Þekerspor will push to win this stage. As a result, in this stage sprinters will take rest while climbers push forward. Eler also added that the cyclist who will win this stage will gain a great advantage in the general classification.

6 C M Y K ZEKÝ ÇUKUR Türk Hava Yollarý Kurumsal Ýletiþim Baþkaný The President of the Corporate Communication of Turkish Airlines Pedallar daha parlak bir geleceðe çevrilecek! T üm dünyada bazý spor dallarý, bazý spor organizasyonlarý diðerlerinden daha derin anlamlar içerir. Hem o sporu yapanlar, hem o organizasyonlarý izleyen kitleler için sadece eðlence olarak adlandýrýlamazlar. Bisiklet ve Türk sporunun en büyük bisiklet organizasyonu Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu da birçok özelliðiyle farklý bir organizasyon Dünya üzerinde bazý spor dallarý diðerlerinden farklýdýr. Bu farký spor dalýnýn sporcularýn önüne koyduðu engeller, sporcudan talep ettiði özellikler oluþturur. Bisiklet sporunda sadece güçlü olmanýz yetmez, gücü mükemmel bir dengeyle birleþtirmezseniz finiþi ilk sýrada geçmeniz olmanýz olanaksýzdýr. Sadece hýzlý olmanýz da yetmez, hýzý çeviklikle birleþtirmediðiniz zaman yine baþarýlý olamazsýnýz. Bisiklette baþarý, size bahþedilen özelliklerinizi en iyi þekilde kullanmanýza baðlýdýr. Bisiklet sporunun bu özellikleri Türk Hava Yollarý nýn mükemmellik anlayýþýný çok iyi bir þekilde yansýtýyor. Havacýlýk sektöründe müþteri memnuniyeti de birçok farklý özelliðe baðlý Yolcularýmýza her alanda en iyi hizmeti sunmak için canla baþla çalýþýyoruz. Bir bisiklet sporcusunun gösterdiði dikkati, özveriyi, gücü, dengeyi, hýzý, çevikliði göstermeyi hedefliyoruz. Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu söz konusu olunca bisiklet sporuyla Türk Hava Yollarý nýn benzerliklerine bir yenisi daha ekleniyor. Hem turumuz, hem de Türk Hava Yollarý, Türkiyemizin adýný uluslararasý sahnede duyurmak, ülkemizin dünya standartlarýnýn üstünde bir kalite düzeyine ulaþtýðýný anlatmak için çalýþýyor. Tüm bu nedenlerden dolayý, her yýl daha da güçlenerek, ülkemizin güzelliklerini, konukseverliðini ve organizasyon yeteneðini tüm dünyaya gösteren Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu nu büyük bir gururla destekliyoruz Türk Hava Yollarý olarak hedefimizi dünya sýralamalarýnýn en üst basamaklarýný olarak tanýmlýyoruz. Ayný hedefleri ve coþkuyu taþýyan bir organizasyonla birlikte çalýþmaktan çok mutluyuz. Sporseverleri, üzerinde çok emek sarf edilen, ülkemizi tüm dünyada en iyi þekilde temsil eden, Türk turizmine büyük katkýlarý olan bu organizasyonu takip etmeye davet ediyoruz. Türk Hava Yollarý olarak biliyoruz ki, Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu nda çevrilen her pedal, geride býrakýlan her kilometre, tamamlanan her etap, Türkiye yi parlak bir geleceðe daha da yaklaþtýrýyor. Uluslararasý alanda daha çok saygý gören bir Türkiye ve daha saðlýklý bir genç nesil için hedefe bir adým daha yaklaþtýrýyor. Tüm sporculara, yöneticilere, etaplarda görev yapan tüm yetkililere, turun gerçekleþmesini saðlayan herkese sonsuz baþarýlar diliyoruz. Cycling for a brighter future! S ome sport organizations and some sport branches have deeper meanings than the other ones all over the world. They cannot be termed as fun for thesportsmen and the people who are watching it. For this reason, the Turkey s biggest Cycling Tour, Presidential Cycling Tour of Turkey is a different organization than other tours with its some unique features. Some sport branches are completely different than others. This difference is generated by the obstacles and the features requested from the sportsmen. Only being strong is not enough; it s impossible to finish the race in the first place unless you bring the power with the perfect balance together. And also being fast is not enough; you can t be successful unless you bring the speed with the agility together. The achievement in cycling is completely depends on the features you are endowed. These features reflect the whole perfection concept of Turkish Airlines. In aviation sector, the customer satisfaction depends onto many different features. We are working very hard to provide the best service for the customers. We aim to show the sacrifice, the strength, the balance, the speed and the agility as a cyclist does. When it comes to the Presidential Cycling Tour of Turkey, one more similarity can be discussed about the similarities between the aviation and the cycling. Both the Turkish Airlines and the Tour aim to show Turkey is above the world standards and hit the headlines internationally. For all these reasons, we support The Presidential Cycling Tour of Turkey with a big pride that presents the all features, the hospitality and the organization success to the world. We define our company as the top of the world s rankings. In addition, we are pleased to work with the organization sharing the same goals and enthusiasm with us. For this reason, we would like all sports fans to follow this organization that makes effort to present our country to the world in a best way. As Turkish Airlines, we all know that each turn of the wheels, each kilometerthat is left behind and each stage that is completed carries our country to a bright future. This makes Turkey a more respectable place and it goes one step further for the healthier generation. We wish all the cyclists, the administrators, the volunteers and who made the tour possible to happen a good luck. Türkiye de bisikletin Kabe si sayýlan Konya da 1955 yýlýndan bu yana faaliyet gösteren Torku Þekerspor un Genel Menajeri Mehmet Þafakçý, en büyük hedeflerinin dünyaca ünlü Fransa Turu nda Türkiye yi temsil etmek olduðunu söyledi. Þ afakçý, Kulübün Onursal Baþkaný Recep Konuk un desteðiyle 2 yýldýr profesyonel ekip hazýrladýklarýný, altyapýya verdikleri önemle milli takýmlara yeni yetenekler kazandýrdýklarýný belirterek, Türkiye nin ilk profesyonel takýmýyýz dedi. Konya da kulüplerinin yetiþtirdiði milli bisikletçi sayýsýnýn sürekli artmasý nedeniyle Torku Þekerspor un Bisikletin üniversitesi olarak anýldýðýna dikkati çeken Þafakçý, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Özellikle son 2 yýldýr onursal baþkanýmýz Recep Onuk un yakýn desteði ve katkýlarýyla bisiklete yatýrým bütçemiz arttý. Türkiye, Ukrayna ve Bulgaristan gibi bisiklette pilot ülkelerden baþaralý olan sporcularý bünyemize transfer ederek yeni baþarýlara imza atýyoruz. Birçok ilklere sahibiz. Ýlk profesyonel takým olduðumuz gibi kulübümüzün sporcusu Ahmet Örken Türkiye de ilk Avrupa Þampiyonluðu nu Portakiz de kazanan sporcu unvanýna sahiptir. Altyapýya verdiðimiz önemin meyvelerini almaya baþladýk. Baþta Ahmet Örken olmak üzere, Mustafa Sayar, Miraç Kal, Enes Talha Ay, Hüseyin Özcan, Muhammed Atalay ve Fethi Acar gibi milli sporcular yetiþtirdik. Bunlarla yetinmiyoruz. Daha büyük hedeflerle müzemizi kupa ve madalyalarla güçlendireceðiz. Ukrayna da gerçekleþtirilen Grant Donexst Kupasý nda sporcularý Yuri Metlushenko nun birinci olduðunu hatýrlatan Þafakçý, gerçek hedeflerinin gelecekte Fransa Turu nda Türkiye yi temsil etmek olduðunu kaydetti. Þafakçý, Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nda da Yuri Metlushenko, Volodymr Bileka, Ývailo Gabrovski ve Miraç Kal ýn dereceye gireceðini ve kürsüye çýkacaklarýna inandýðýný da sözlerine ekledi. B isiklet Federasyonu Akreditasyon Koordinatörü Haydar Akyön, kendisiyle birlikte 6 kiþinin görev yaptýðýný, uluslararasý müsabakalarda akredite olmayanlarýn, müsabakanýn yapýldýðý alanlara giremeyeceðini, bu konuda gerekli önlemlerin alýndýðýný söyledi. Müsabakalarý tehlikeye düþürecek hiçbir olaya izin verilmediðini ifade eden Akyön, Þimdiye kadar bin 344 kiþiyi akredite ettik. Bu sayýnýn diðer etaplarla birlikte bin 800 e ulaþmasýný bekliyoruz. Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu ve diðer yöneticiler bizlere her türlü desteði veriyorlar. Tüm görevlilerin fotoðraflarýný çekerek en fazla 1 dakika içinde boyunlarýna takacaklarý akredite kartýný düzenleyip kendilerine teslim ediyoruz diye konuþtu. Bu arada, akredite bölümünde sorumlu Haydar Akyön ün yaný sýra, Kutlu Tek, Vedat Yýldýrým, Esra Kocaman, Yeliz Yazýcý ve Cemil Erdoðan görev yapýyor. New talents are being trained in infrastructure Mehmet Þafakçý, the General Manager of Torku Þekerspor that has been active since 1955 in Konya which is considered as Kaaba of bicycle in Turkey said that their biggest goal is to represent Turkey in the world famous Tour de France. Þ afakçý indicating that they have been preparing professional team for 2 years with the support of Club s Honory President Recep Konuk and bringing new talents in national teams by giving importance to the infrastructure said, We are the first professional team of Turkey. Þafakçý who pointed out that Torku Sekerspor is mentioned as the University of Bicyle due to the increasing amount of national cyclists grown in their team in Konya said; Especially in last two years our budget of investment in cycling has increased with the support of our honorary president Recep Konuk. We are putting our signature under new successes by transferring sportsmen who are successful at cycling from pilot countries such as Turkey, Ukraine and Bulgaria. We have done many things firstly. As well as we are the first professional team, the sportsman of our team Ahmet Örken has the title of winning European Championship in Portuguese. We started to get the benefits of what we made efforts for infrastructure. We trained many national sportsmen such as Mustafa Sayar, Miraç Kal, Enes Talha Ay, Hüseyin Özcan, Muhammed Atalay, Fethi Acar and primarily Ahmet Örken. We will not be content with these. We will strengthen our museum with bigger goals, cups and medals. Þafakçý reminding that their sportsman Yuri Metlushenko got the first place in Grant Donexst Cup held in Ukraine said that their real goal is to represent Turkey in Tour de France. He also added that Yuri Metlushenko, Volodymr Bileka, Ývailo Gabrovski ve Miraç Kal would be placed in Presidential Cycling Tour of Turkey and go up the stand kiþi akredite oldu Alanya da startý verilen TUR a hakem, yönetici, antrenör, teknik ekip, organize görevlileri ve VIP olmak üzere toplam bin 344 kiþinin akredite olduðu açýklandý people were accredited to the TOUR It was announced that total 1344 people including referees, managers, coaches, technical staff, organize staff and VIP were accredited to the TOUR that started from Alanya. C ycling Federation Accreditation Coordinator Haydar Akyön said that 6 people are in charge including him and in the international competitions, non accredited people are not allowed to enter the areas where the event is and they took the necessary precautions. Akyon told that they have no toleration to any situation to endanger the organization, adding, We have 1344 registered members and we expect it to reach 800 with the other stages. The President of the Cycling Federation of Turkey Muftuoglu and the other managers are supporting us in a best way. We take their photos and give their cards in a minute. As well as Haydar Akyön who is responsible for accreditation, Kutlu Tek, Vedat Yýldýrým, Esra Kocaman, Yeliz Yazýcý and Cemil Erdoðan are on duty.

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ

SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ Cemiyetin tanınmış simaları; iyi yaşam biçimi bilinci etkinlikleri kapsamında; bir gün de olsa, şehir hayatının tüm sorunlarını geride bırakarak, birbirinden

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION...

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI in ACTION www.aci.k12.tr 15 EYLÜL 2012 SEPTEMBER ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞI ETKİNLİKLERİNDE ACI STUDENTS ABROAD ACI PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI ACI PROJECTS

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

2010 FIBA WORLD CHAMPIONSHIP 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI

2010 FIBA WORLD CHAMPIONSHIP 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI 2010 FIBA WORLD CHAMPIONSHIP MEDIA GUIDE 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI MEDYA REHBERİ TABLE OF CONTENTS / İÇİNDEKİLER Welcome Letters / Hoşgeldiniz... 1-2 Game Schedule / Maç Programı... 3-4 Event Outline

Detaylı

ESK NEWS. IGCSE Two awards for outstanding ESK student. IGCSE Olağanüstü ESK öğrencisine iki ödül. Inside this issue: Feb 2014

ESK NEWS. IGCSE Two awards for outstanding ESK student. IGCSE Olağanüstü ESK öğrencisine iki ödül. Inside this issue: Feb 2014 Academic Year 2013/14 Feb 2014 Inside this issue: KEY DATES IGCSE Information Meeting 19/02 Parenting Workshop (in Tur) 20/02 Y7 & Y10 Parents Meeting 20/02 Y4 Mountain Walk 21/02 Y9 & Y12 Parents Meeting

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 TÜRSAB HİLTON ANTAKYA MÜZE OTEL HİLTON ANTAKYA MUSEUM HOTEL DİLEK YARIMADASI DİLEK PENINSULA TRAVEL TURKEY

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

Elvan Ailemiz in Değerli Üyeleri,

Elvan Ailemiz in Değerli Üyeleri, başkandan from the chairman Yeni Bir Faza Geçtik... Elvan Ailemiz in Değerli Üyeleri, Yeni yılın ilk sayısıyla yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. 2014 le ilgili gündemimize geçmeden önce

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2013 RAPOR NO: 11 ÝSTANBUL/2013 REPORT NO: 11 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR? WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler 2014 / 01 üaa yıla hızlı başladı ÜAA HAD a Successful start at Internatıonal unıversıtıes söyleşiler INTERVIEWS ahmed akgiray aylin sezgin ALISON STENDHAL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN KURUMSAL YAYINIDIR.

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

NEIDERMEYER AİLESİ YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM FAMILY NEIDERMEYER

NEIDERMEYER AİLESİ YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM FAMILY NEIDERMEYER www.maritim.com.tr Say / Issue 10 Ocak - Mart 2014 January - March 2014 YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE NEIDERMEYER AİLESİ SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM ISENIOR PARTICIPANT OF CENTURY-LONG

Detaylı

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2013 DECEMBER 342 TÜRSAB DERGİ DERGİ Şubat / February 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaylı

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA Houston IATA da zirveyi zorluyoruz We are pushing the limits for Air Cargo Melek Yatırımın Yolları How to Meet with Business Angels Tek Tıkla Kontrol Webtracks

Detaylı

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı!

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! Great Success at the European Youth Parliament Elections! FLL Yenilikçi Çözüm

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı