ATYPICALACTOFGREIPEL German cyclist Andre Greipel won the Alanya Antalya stage of TOUR with a great sprint to the finish in last 300 meters.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATYPICALACTOFGREIPEL German cyclist Andre Greipel won the Alanya Antalya stage of TOUR with a great sprint to the finish in last 300 meters."

Transkript

1 C M Y K ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 3. ETAP - STAGE 3 / ANTALYA - ELMALI TUR un Alanya Antalya etabýný, son 300 metrede müthiþ bir ataða kalkan sprinter özelliðiyle bilinen Alman sporcu Andre Greipel kazandý. 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, 153 kilometrelik Alanya Antalya etabý ile devam etti. 191 sporcunun start aldýðý etabý, sprinter özelliðiyle tanýnan, Lotto Belisol Team takýmýnýn Goril lakaplý Alman sporcusu Andre Greipel, 3 saat 16 dakika 5 saniyelik dereceyle birinci sýrada tamamladý. Ýkinciliði Green Edge takýmýndan Avustralyalý sporcu Methew Harley Goss, üçüncülüðü ise Europcar takýmýndan Matheo Pelluchi, ayný zaman ve tekerlek farkýyla elde ettiler. Alanya Antalya etabýnýn Türkiye Güzellikleri primini, Team Type 1 takýmýndan Fransýz sporcu Lazslo Bodrogi, sprint primini ise Astana takýmýndan Kazakistanlý Aleksandre Vinokourov kazandý. Bu etabýn sonunda genel klasman birinciliðine, ilk etabý da ikinci sýrada tamamlayan Avustralyalý sporcu Methew Harley Goss yükseldi. TUR, bugün koþulacak 152 kilometrelik Antalya Elmalý etabý ile devam edecek. Dereceye giren sporcularýn ödüllerini, Türkiye Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu, Vali Yardýmcýsý Serdar Cevheroðlu, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Cemal Öcal, Döþemealtý Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Gültekin Gencer, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Tarkan Tüsken verdi. President of Turkey Cycling Federation Emin Muftuoglu, Deputy Governor Serdar Cevheroðlu, General Deputy Secretary of Metropolitan Municipality Cemal Öcal, President of Businessmen Association and Underfloor Industrialist Gültekin Gencer, Antalya Provincial Director of Youth Services and Sports Mehmet Tarkan Tüsken gave the awards to the winners. ATYPICALACTOFGREIPEL German cyclist Andre Greipel won the Alanya Antalya stage of TOUR with a great sprint to the finish in last 300 meters. 48 th Presidential Cycling Tour of Turkey continued with 145 km Alanya Antalya stage. German cyclist Andre Greipel whose nickname is Gorilla known with his feature of sprinter took the first place in 3 hours 16 minutes 5 seconds on the stage where 191 cyclicts started the race. Australian Methew Harley Goss of Green Edge team took second place and Matheo Pelluchi of Europcar team came in third with the same time and by the length of a wheel. Turkish Beauties prime of Alanya Antalya stage was won by French cyclist Lazslo Bodrogi of Team Type 1 and sprint prime was won by Kazakhistani Aleksandre Vinokouroc of Astana team. Australian Methew Harley Gross who came in second in first stage too came in first in the individual overall ranking. TOUR will continue with 152 km Antalya Elmalý stage today. Kazanmak için varým TUR un Alanya Antalya etabýný kazanan Lotto Belisol takýmýnýn ünlü sprinteri Andre Greýpel, Bu yarýþta kazanmak için varým dedi. Alanya Alanya etabýnda kaza içinde kaldýðý için baþarýlý olamadýðýný söyleyen Greipel, Bu kez herþey yolundaydý ve kazandým. Bu yarýþta kazanmak için varým diye konuþtu. 2 DE I AM HERE TO WIN! Famous sprinter Andre Greipel of Lotto Belisol Team won the second stage Antalya Alanya and said, I am here to win! Expressing that he was not successful in the first stage of the tour, Alanya Alanya because of the fact that he was in the middle of the accident. He added, This time everything worked out so well and i won! I am here to win. PAGE 2

2 C M Y K Son sözü Greipel söyledi Tur un ikinci gününde koþulan 153 kilometrelik Alanya Antalya etabýný Lotto Belisol takýmýndan Andre Greýpel 3 saat 16 dakika 04 saniye ile kazandý. Alanya dan start alan bisikletçilere yol boyunca belde belediyelerinden ve vatandaþlardan büyük destek verildiði gözlendi. S tartla 191 bisikletçi 153 kilometrelik Alanya Antalya etabýna baþladý. Start öncesi Turkuaz Mayo (Genel Ferdi Klasman Birincisi) Rabobank tan The Bos ile Türkiye nin Güzellikleri mayosunun sahibi olan 21 sýrt numaralý GreenEdge Takýmýndan Matthew Goss a yeþil mayo giydirildi. Dünkü kaza sýrasýnda yaralanan Lotto Belisol Takýmýndan Frederigue Robert, Spidertech Powered C10 Takýmýndan Guillaume Boývýn ve ayný takýmdan Kevin Lacombe tur dýþý kaldýklarýndan etaba iþtirak edemediler. ATAKLAR ÇABUK BAÞLADI Startla birlikte dört bisikletçinin ataðý görüldü, ancak çabuk yakalandýlar. 12. kilometre geçilirken ana grubun daðýlmadýðý gözlendi. Parkurda sýcak ve fazla rüzgar olmayan bir hava hakimdi. Genelde Serik ve Aksu daki hafif rampalarý saymazsak parkurun fazla dik olmadýðý söylenebilir. 27. kilometreden sonra dört bisikletçi, ana grupla ilk kez 50 metrelik bir fark oluþturdu. Bu grubun içinde Astana takýmýndan Dmýtriy Gruzdev, Type 1 Sanofi den Lazlo Bodrogi ve Unýdethealtcare Takýmýndan Adrian Hegyvary bulunuyordu. Ancak düz parkur olmasýna raðmen bu grup da fazla gidemedi ve ana gruba yakalandý. Daha sonra aralarýnda Salcano Arvanutköy Takýmýndan Ahmet Akdilek ile takým arkadaþý Gabor Kasa nýn ataklarý görüldüyse de ana grup, onlarýn da kaçýþlarýna izin vermedi. Daha sonra Astana dan Alexandre Výnokourov, Bretagne, Schuller den Laurent Pýchon, Colnago dan Paolo Locatelli, Type 1 Sanofi den Lazlo Bodrogý ve Utensýlnord Named takýmýndan Matteo Fedý atak yaparak öne geçti ve ilk kez ana grupla bu grup arasýnda ciddi bir fark oluþtu. Ana grupla beþli arasýndaki fark 2 dakika 07 saniyeye kadar çýktý. W ith the start, 191 cyclists began 153 km Alanya Antalya stage. Before the start, The Bos from Rabobank team (Individual Overall Classification winner) and Matthew Goss of GreenEdge team wore the green jersey. Frederigue Robert of Lotto Belisol team, Guillaume Boivin and Kevin Lacombe of Powered C10 team who were injured during yesterday s accident could not join the stage because they were out of round. PUSHES STARTED QUICKLY Four of the cyclists made push with the start but the others catched them quickly. At 12 km, it was seen that the main group did not spread. The weather was hot and there wasn t much wind on the stage. Track is not perpendicular if we don t count slight ramps in Serik and Aksu. After 27th km, four cyclists made 50 meter gap between the main group. This group was included with Dmitriy Gruzdev of Astana team, Lazlo Bodrogi of Type 1 Sanofi team and Adrian Hegyvary of Unidethealtcare team. Despite the flat track, this group also couldn t go further and was caught by main group. Ahmet Akdilek and Gabor Kasa of Salcano Arnavutköy team made some pushes but main group did not allow them. After that, Alexandre Výnokourov of Astana, Laurent Pichon of Bretagne Schuller, Paolo Locatelli of Colnago, Lazlo Bodrogi of Type 1 Senofi and Matteo Fedi of Utensilnord Named made push and went ahead. That time, there was a serious gap between this group and the main group. The gap between the groups went up to 2 minutes and 7 seconds. SPRÝNT PRÝMÝ Alanya Antalya arasýnda ilk sprint primini Astana Takýmýndan Alexandre Výnokourov, Colnago dan Paolo Locatelli ve Bretagne Schuller takýmýndan Laurent Pýchon kazandý. Bu arada beþli grup ana grupla arasýnda farký gittikçe açmaya baþladý. Fark 3 dakika 7 saniyeye kadar çýktý. 65.kilometrede ana grupla öndeki beþli arasýndaki zaman farký 3 dakika 46 saniye oldu. 70.kilometre ye yaklaþýlýrken beþli grup farký 4 dakika 18, daha sonrada 4 dakika 46 saniyeye çýkardý. Finiþe 59 kilometre kala fark ilk kez 5 dakikanýn üzerine kadar yükseldi. TÜRKÝYE GÜZELLÝKLERÝ PRÝMÝ Aspendos geçilirken Türkiye Güzellikleri Primini kazananlar da belli oldu. Type 1 Sanofi Takýmýndan Lazlo Bodrýgo, Utensilnord Named takýmýndan Matteo Fedý, Bretagne Schuller takýmýndan Laurent Pýchon puanlarý paylaþtý. Beþli grup Antalya ya yaklaþýrken farkýn ana grupla biraz azaldýðý gözlendi. Finiþe 49 kilometre kala fark 4 dakika 4 saniyeye indi. Týpký Alanya Alanya etabýnda olduðu gibi iki prim noktasý geçildikten sonra öndeki beþli grubun temposu iyiden iyiye düþtü. Finiþe 35 kilometre kala fark ana grupla 2 dakika 7 saniyeye geriledi. Antalya ya 25 kilometre kala ön grubun temposu, hafif rampalar da eklenince daha da düþtü. Ana grupla olan zaman farký 1 dakika 40 saniyeye kadar indi. Finiþe 10 kilometre kala fark 30 saniye inince ana grup inanýlmaz bir tempoyla geliyordu. 5 kilometre kala grup birleþti. Finiþe doðru ana grup tempo yapmaya baþladý. Son metreler yine nefes kesiciydi. Ataklar peþpeþe ve finiþ çizgisi o bilenen sprinti ile Türkiye Turu nun tanýdýk ismi Lotto Belisol takýmýndan Andre Greýpel, etap boyunca ilk kez öne geçerek 3 saat 16 dakika 04 saniye ile ipi göðüslemeyi baþardý. Ýkinciliði ayný zaman ve tekerlek farký ile GreeenEdge den Matthew Goss, üçüncülüðü de Europcar dan Matteo Pellucchi elde etti. Greipel said the last word Andre Greipel of Lotto Belisol team won the 153 km stage of Alanya Antalya in 3 hours 16 minutes and 4 seconds. It was seen that citizens and town municipalities supported the cyclists starting from Alanya along the way. SPRINT CLASSIFICATION Alexandre Výnokourov (Astana), Paolo Locatelli (Colnago) and Laurent Pýchon (Bretagne Schuller) shared their first sprint classification on the stage Alanya Antalya. In the meantime, the length of the gap between the main group and the group of five people increased. It was up to 3 minutes, 7 seconds. In 65 km, the gap was up to 3 minutes 46 seconds between the main group and the five people group. When coming closer to 70 km. Five people group made the gap 3 minutes 46 seconds and then made their hit by increasing the length of time to 4 minutes, 46 seconds. In 59 kilometers before the finish, the difference rose to over 5 minutes for the first time. TURKISH BEAUTIES CLASSIFICATION While passing through the Aspendos, Turkish Beauty jerseys found their owners. Type 1 Sanofi Team Lazlo Bodrýgo, Utensilnord Named Matteo Fedý, Bretagne Schuller Laurent Pichon shared the scores. While the group of five people getting closer to Antalya, the difference decreased a little bit with the main group. In the last 49 kilometers to the finish, the difference was 4 minutes 4 seconds. Just as in Alanya Alanya, after passing both classification points, the group of five people dropped their tempos. In the last 35 kilometers to the finish, the difference was 2 minutes, 7 seconds. In the last 25 kilometers to the Antalya, the gap was decreased with the addition of the ramps. The time difference between the main group went up to 1 minute 40 seconds. In the last 10 minutes to the finish line, the main group was racing with an incredible pace and they both merged in last 5 kilometers. The main group began to pace in last kilometres and it was breathtaking. Andre Greipel, the well known cyclists in Tour of Turkey histoty, made his push for the first time in this stage and took the first place in 3 hours 16 minutes 4 seconds. Matthew Goss from GreenEDGE took the second place and Matteo Pellucci from Europcar took the third place with the same time and the by length of a wheel. Kazanmak için varým TUR un Alanya Antalya etabýný kazanan Lotto Belisol takýmýnýn ünlü sprinteri Andre Greýpel, Bu yarýþta kazanmak için varým dedi. Alanya Alanya etabýnda kaza içinde kaldýðý için baþarýlý olamadýðýný söyleyen Greipel, Bu kez herþey yolundaydý ve kazandým dedi. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun her geçen sene daha iyiye gittiðini söyleyen Greipel, Bu yýl yarýþta çok iyi sprinterler bulunuyor. TUR a ilgi gittikçe artýyor. Ben ise hangi sprinter geliyor ona bakýyorum ve strateji yapýyorum. Bu yarýþ Giro Ýtalya öncesi iyi bir hazýrlýk turu oluyor. Bu etapta da takým önemli idi. Dört yeni arkadaþýmýz katýldý ekibimize. Henüz yeniler ve tecrübe kazanacaklar. Her sprint benim için iyi bir deneyim. Bu yarýþta kazanmak için varým. Paris Rubiede çok yoruldum ama yine kazandým ifadelerini kullandý. ELMALI ETABINDA GÖZÜM YOK Antalya Elmalý etabýnda nasýl bir sonuç hedeflediði sorulan Greipel, Alanya Antalya etabýnda rahat bir finiþ yaptým. Bugünkü etabý kazanmak niyetinde deðilim. O etabýn yüzde 25 lik bir barajý var benim için. Bunun için çalýþacaðým. Açýkçasý Elmalý etabýnda gözüm yok diye konuþtu. I AM HERE TO WIN! Famous sprinter Andre Greipel of Lotto Belisol Team won the second stage Antalya Alanya and said, I am here to win! Expressing that he was not successful in the first stage of the tour, Alanya Alanya because of the fact that he was in the middle of the accident. He added, This time everything worked out so well and i won! Also he told that Presidential Cycling Tour of Turkey is getting more and more successful each year by saying, There are successful sprinters in Tour this year. Moreover, it draws people s attention more. Then i checked out which sprinters were coming behind and i chose my strategy. It is a nice warm up before Giro d Italia for me. In this stage, our team was also important. We have four new teammates. They are starting a new adventure and they will be experienced soon. Each sprint is a new experience for me too. I am here to win. I was so exhausted in Paris Roubaix but i won it. I HAVE NO INTEREST IN ELMALI When it was asked to him what he thought about the third stage, he answered, I finished the race easily. I do not have any interest in winning this time. I have 25% limits for that stage and i will work for it.

3 C M Y K GOOS Matthew Harley GREIPEL André PELUCCHI Matto

4 C M Y K 1 Katusha Team 2 Team Europcar 3 Konya Torku Þeker Spor

5 C M Y K ETAPLAR / STAGES 3. Etap / Stage 4. Etap / Stage 5. Etap / Stage 6. Etap / Stage 7. Etap / Stage 8. Etap / Stage Antalya Elmalý Fethiye Marmaris Marmaris Turgutreis Bodrum Kuþadasý Kuþadasý Ýzmir Ýstanbul Ýstanbul 24 Nisan / April 25 Nisan / April 26 Nisan / April 27 Nisan / April 28 Nisan / April 29 Nisan / April 152 km 132 km 178 km 179 km 124 km 121 km ETABIN TANITIMI / THE PRESENTATION OF THE STAGE TERMESSOS Termessos, Türkiye nin en iyi korunmuþ antik þehirlerindendir. Antalya nýn 30 kilometre kuzeybatýsýnda, Korkuteli yolu üzerinde yer alýr. Deniz seviyesinden ortalama 1150 metre yükseklikte, Güllük Daðý nýn güneybatýsýnda doðal bir platform üzerine kurulmuþtur. Birçok vahþi bitkinin arasýnda saklanmýþ ve sýk çam ormanlarýyla sýnýrlanmýþtýr. Termessos un, huzur veren ve el deðmemiþ görünümüyle diðer antik þehirlerden daha farklý ve etkileyici bir havasý vardýr. Doðal ve tarihi zenginliklerinden ötürü, þehir adýný taþýyan Milli Park kapsamýna alýnmýþtýr. Termessos ismindeki çift s, þehrin Anadolu insanlarý tarafýndan kurulduðuna dair dilbilimsel bir kanýt saðlar. Strabo ya göre, Pisidia halký olan Termessos sakinleri kendilerini Slymi olarak çaðýrýrlardý. Yaþadýklarý daða da verilen bu isim, sonraki yýllarda Zeus la özdeþleþtirilen ve burada da Zeus Solymes kültünün yükselmesine sebep olan Anadolu tanrýlarýndan Solymes den gelmektedir. Termessos sikkelerinde genelde bu tanrý vardýr ve sikkelere adýný verilmiþtir. T ermessos is one of the well preserved historical places in Turkey. Situated in the 30 km northwest of Antalya, on the road of Korkuteli. Its average altitude is 1150 meters and it s on a natural platform on the southeast side of Gulluk Mountain. It is hidden in wild plants and limited with pine trees. With its historical and natural richness, it is under the protection as a National Park. With Double S in the word Termessos, it gives the information that this city was built by the people of Anatolia. According to Strabo, known as Pisidia people for Termessos call themselves as Slymi. In addition, the mountain they lived on called the same and identified with Zeus and here Zeus Solymes cult reached the top and derived from the Anatolian God, Solymes. Its face seen on the Termessos coins. Sprinterler dinlenir týrmanýþçýlar yüklenir Eurosport Türk ve NTV Spor un yorumcularýndan Caner Eler, TUR un bugün koþulacak Antalya Elmalý etabýný deðerlendirdi. Gerçek anlamda bir zirve finiþi olacaðýný belirten Eler, etabýn geçtiðimiz yýlki Pamukkale finiþinden daha sert olacaðýný söyledi. Toplu finiþ olmasýný beklemediðini ifade eden Eler, Etap boyunca kaçýþ grubu olacaktýr. Etabýn sonuna doðru bir atak da bekleyebiliriz. Ancak kaçan grubun finiþ için þansý daha yüksek olur dedi. Etapta favori olabilecek takým ve isimlerle ilgili de tahminlerde bulunan Eler, Kolombiya Coldeportes takýmýndaki sporcular, bu etap için þanslý olabilir. Takým, týrmanýþçý bisikletçilerden kurulu diyebiliriz. Ayrýca Astana dan Alexandre Vinokourov, United Healthcare den Philip Deignan, Konya Torku Þekerspor dan Ivailo Gabrovski gibi bisikletçilerin de bu etabý kazanmak için zorlayacaðýný düþünüyorum. Sonuç olarak bu etap, sprinterlerin dinlendiði, týrmanýþçýlarýn yüklendiði bir etap olur diye konuþtu. Son olarak Eler, Antalya Elmalý etabýný kazanan sporcunun, genel klasmanda büyük avantaj yakalayacaðýný da sözlerine ekledi. Sprinterstakerestwhileclimberspushforward Caner Eler, Eurosport Turk and NTV sports commentator, evaulated today s Antalya Elmalý stage of the TOUR. Eler indicating that it will be a real peak finish, said that it will be more difficult from last year s finish in Pamukkale. Eler who does not expect finishing in mass, added There will be escape group during the stage. We can expect a push towards the end of the stage. But escape group will have more chance for finish. Eler made some estimations about teams and names that can be favourite in the stage and said Cyclists of Colombia Coldeportes team can be lucky fort his stage. The team is formed from climber cyclists we can say. I also think that such cyclists as Alexandre Vinokourov of Astana team, Philip Deignan of United Healthcare team and Ivailo Gabrovski of Konya Torku Þekerspor will push to win this stage. As a result, in this stage sprinters will take rest while climbers push forward. Eler also added that the cyclist who will win this stage will gain a great advantage in the general classification.

6 C M Y K ZEKÝ ÇUKUR Türk Hava Yollarý Kurumsal Ýletiþim Baþkaný The President of the Corporate Communication of Turkish Airlines Pedallar daha parlak bir geleceðe çevrilecek! T üm dünyada bazý spor dallarý, bazý spor organizasyonlarý diðerlerinden daha derin anlamlar içerir. Hem o sporu yapanlar, hem o organizasyonlarý izleyen kitleler için sadece eðlence olarak adlandýrýlamazlar. Bisiklet ve Türk sporunun en büyük bisiklet organizasyonu Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu da birçok özelliðiyle farklý bir organizasyon Dünya üzerinde bazý spor dallarý diðerlerinden farklýdýr. Bu farký spor dalýnýn sporcularýn önüne koyduðu engeller, sporcudan talep ettiði özellikler oluþturur. Bisiklet sporunda sadece güçlü olmanýz yetmez, gücü mükemmel bir dengeyle birleþtirmezseniz finiþi ilk sýrada geçmeniz olmanýz olanaksýzdýr. Sadece hýzlý olmanýz da yetmez, hýzý çeviklikle birleþtirmediðiniz zaman yine baþarýlý olamazsýnýz. Bisiklette baþarý, size bahþedilen özelliklerinizi en iyi þekilde kullanmanýza baðlýdýr. Bisiklet sporunun bu özellikleri Türk Hava Yollarý nýn mükemmellik anlayýþýný çok iyi bir þekilde yansýtýyor. Havacýlýk sektöründe müþteri memnuniyeti de birçok farklý özelliðe baðlý Yolcularýmýza her alanda en iyi hizmeti sunmak için canla baþla çalýþýyoruz. Bir bisiklet sporcusunun gösterdiði dikkati, özveriyi, gücü, dengeyi, hýzý, çevikliði göstermeyi hedefliyoruz. Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu söz konusu olunca bisiklet sporuyla Türk Hava Yollarý nýn benzerliklerine bir yenisi daha ekleniyor. Hem turumuz, hem de Türk Hava Yollarý, Türkiyemizin adýný uluslararasý sahnede duyurmak, ülkemizin dünya standartlarýnýn üstünde bir kalite düzeyine ulaþtýðýný anlatmak için çalýþýyor. Tüm bu nedenlerden dolayý, her yýl daha da güçlenerek, ülkemizin güzelliklerini, konukseverliðini ve organizasyon yeteneðini tüm dünyaya gösteren Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu nu büyük bir gururla destekliyoruz Türk Hava Yollarý olarak hedefimizi dünya sýralamalarýnýn en üst basamaklarýný olarak tanýmlýyoruz. Ayný hedefleri ve coþkuyu taþýyan bir organizasyonla birlikte çalýþmaktan çok mutluyuz. Sporseverleri, üzerinde çok emek sarf edilen, ülkemizi tüm dünyada en iyi þekilde temsil eden, Türk turizmine büyük katkýlarý olan bu organizasyonu takip etmeye davet ediyoruz. Türk Hava Yollarý olarak biliyoruz ki, Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu nda çevrilen her pedal, geride býrakýlan her kilometre, tamamlanan her etap, Türkiye yi parlak bir geleceðe daha da yaklaþtýrýyor. Uluslararasý alanda daha çok saygý gören bir Türkiye ve daha saðlýklý bir genç nesil için hedefe bir adým daha yaklaþtýrýyor. Tüm sporculara, yöneticilere, etaplarda görev yapan tüm yetkililere, turun gerçekleþmesini saðlayan herkese sonsuz baþarýlar diliyoruz. Cycling for a brighter future! S ome sport organizations and some sport branches have deeper meanings than the other ones all over the world. They cannot be termed as fun for thesportsmen and the people who are watching it. For this reason, the Turkey s biggest Cycling Tour, Presidential Cycling Tour of Turkey is a different organization than other tours with its some unique features. Some sport branches are completely different than others. This difference is generated by the obstacles and the features requested from the sportsmen. Only being strong is not enough; it s impossible to finish the race in the first place unless you bring the power with the perfect balance together. And also being fast is not enough; you can t be successful unless you bring the speed with the agility together. The achievement in cycling is completely depends on the features you are endowed. These features reflect the whole perfection concept of Turkish Airlines. In aviation sector, the customer satisfaction depends onto many different features. We are working very hard to provide the best service for the customers. We aim to show the sacrifice, the strength, the balance, the speed and the agility as a cyclist does. When it comes to the Presidential Cycling Tour of Turkey, one more similarity can be discussed about the similarities between the aviation and the cycling. Both the Turkish Airlines and the Tour aim to show Turkey is above the world standards and hit the headlines internationally. For all these reasons, we support The Presidential Cycling Tour of Turkey with a big pride that presents the all features, the hospitality and the organization success to the world. We define our company as the top of the world s rankings. In addition, we are pleased to work with the organization sharing the same goals and enthusiasm with us. For this reason, we would like all sports fans to follow this organization that makes effort to present our country to the world in a best way. As Turkish Airlines, we all know that each turn of the wheels, each kilometerthat is left behind and each stage that is completed carries our country to a bright future. This makes Turkey a more respectable place and it goes one step further for the healthier generation. We wish all the cyclists, the administrators, the volunteers and who made the tour possible to happen a good luck. Türkiye de bisikletin Kabe si sayýlan Konya da 1955 yýlýndan bu yana faaliyet gösteren Torku Þekerspor un Genel Menajeri Mehmet Þafakçý, en büyük hedeflerinin dünyaca ünlü Fransa Turu nda Türkiye yi temsil etmek olduðunu söyledi. Þ afakçý, Kulübün Onursal Baþkaný Recep Konuk un desteðiyle 2 yýldýr profesyonel ekip hazýrladýklarýný, altyapýya verdikleri önemle milli takýmlara yeni yetenekler kazandýrdýklarýný belirterek, Türkiye nin ilk profesyonel takýmýyýz dedi. Konya da kulüplerinin yetiþtirdiði milli bisikletçi sayýsýnýn sürekli artmasý nedeniyle Torku Þekerspor un Bisikletin üniversitesi olarak anýldýðýna dikkati çeken Þafakçý, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Özellikle son 2 yýldýr onursal baþkanýmýz Recep Onuk un yakýn desteði ve katkýlarýyla bisiklete yatýrým bütçemiz arttý. Türkiye, Ukrayna ve Bulgaristan gibi bisiklette pilot ülkelerden baþaralý olan sporcularý bünyemize transfer ederek yeni baþarýlara imza atýyoruz. Birçok ilklere sahibiz. Ýlk profesyonel takým olduðumuz gibi kulübümüzün sporcusu Ahmet Örken Türkiye de ilk Avrupa Þampiyonluðu nu Portakiz de kazanan sporcu unvanýna sahiptir. Altyapýya verdiðimiz önemin meyvelerini almaya baþladýk. Baþta Ahmet Örken olmak üzere, Mustafa Sayar, Miraç Kal, Enes Talha Ay, Hüseyin Özcan, Muhammed Atalay ve Fethi Acar gibi milli sporcular yetiþtirdik. Bunlarla yetinmiyoruz. Daha büyük hedeflerle müzemizi kupa ve madalyalarla güçlendireceðiz. Ukrayna da gerçekleþtirilen Grant Donexst Kupasý nda sporcularý Yuri Metlushenko nun birinci olduðunu hatýrlatan Þafakçý, gerçek hedeflerinin gelecekte Fransa Turu nda Türkiye yi temsil etmek olduðunu kaydetti. Þafakçý, Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nda da Yuri Metlushenko, Volodymr Bileka, Ývailo Gabrovski ve Miraç Kal ýn dereceye gireceðini ve kürsüye çýkacaklarýna inandýðýný da sözlerine ekledi. B isiklet Federasyonu Akreditasyon Koordinatörü Haydar Akyön, kendisiyle birlikte 6 kiþinin görev yaptýðýný, uluslararasý müsabakalarda akredite olmayanlarýn, müsabakanýn yapýldýðý alanlara giremeyeceðini, bu konuda gerekli önlemlerin alýndýðýný söyledi. Müsabakalarý tehlikeye düþürecek hiçbir olaya izin verilmediðini ifade eden Akyön, Þimdiye kadar bin 344 kiþiyi akredite ettik. Bu sayýnýn diðer etaplarla birlikte bin 800 e ulaþmasýný bekliyoruz. Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu ve diðer yöneticiler bizlere her türlü desteði veriyorlar. Tüm görevlilerin fotoðraflarýný çekerek en fazla 1 dakika içinde boyunlarýna takacaklarý akredite kartýný düzenleyip kendilerine teslim ediyoruz diye konuþtu. Bu arada, akredite bölümünde sorumlu Haydar Akyön ün yaný sýra, Kutlu Tek, Vedat Yýldýrým, Esra Kocaman, Yeliz Yazýcý ve Cemil Erdoðan görev yapýyor. New talents are being trained in infrastructure Mehmet Þafakçý, the General Manager of Torku Þekerspor that has been active since 1955 in Konya which is considered as Kaaba of bicycle in Turkey said that their biggest goal is to represent Turkey in the world famous Tour de France. Þ afakçý indicating that they have been preparing professional team for 2 years with the support of Club s Honory President Recep Konuk and bringing new talents in national teams by giving importance to the infrastructure said, We are the first professional team of Turkey. Þafakçý who pointed out that Torku Sekerspor is mentioned as the University of Bicyle due to the increasing amount of national cyclists grown in their team in Konya said; Especially in last two years our budget of investment in cycling has increased with the support of our honorary president Recep Konuk. We are putting our signature under new successes by transferring sportsmen who are successful at cycling from pilot countries such as Turkey, Ukraine and Bulgaria. We have done many things firstly. As well as we are the first professional team, the sportsman of our team Ahmet Örken has the title of winning European Championship in Portuguese. We started to get the benefits of what we made efforts for infrastructure. We trained many national sportsmen such as Mustafa Sayar, Miraç Kal, Enes Talha Ay, Hüseyin Özcan, Muhammed Atalay, Fethi Acar and primarily Ahmet Örken. We will not be content with these. We will strengthen our museum with bigger goals, cups and medals. Þafakçý reminding that their sportsman Yuri Metlushenko got the first place in Grant Donexst Cup held in Ukraine said that their real goal is to represent Turkey in Tour de France. He also added that Yuri Metlushenko, Volodymr Bileka, Ývailo Gabrovski ve Miraç Kal would be placed in Presidential Cycling Tour of Turkey and go up the stand kiþi akredite oldu Alanya da startý verilen TUR a hakem, yönetici, antrenör, teknik ekip, organize görevlileri ve VIP olmak üzere toplam bin 344 kiþinin akredite olduðu açýklandý people were accredited to the TOUR It was announced that total 1344 people including referees, managers, coaches, technical staff, organize staff and VIP were accredited to the TOUR that started from Alanya. C ycling Federation Accreditation Coordinator Haydar Akyön said that 6 people are in charge including him and in the international competitions, non accredited people are not allowed to enter the areas where the event is and they took the necessary precautions. Akyon told that they have no toleration to any situation to endanger the organization, adding, We have 1344 registered members and we expect it to reach 800 with the other stages. The President of the Cycling Federation of Turkey Muftuoglu and the other managers are supporting us in a best way. We take their photos and give their cards in a minute. As well as Haydar Akyön who is responsible for accreditation, Kutlu Tek, Vedat Yýldýrým, Esra Kocaman, Yeliz Yazýcý and Cemil Erdoðan are on duty.

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU BAŞLADI İLK STARTA 25 TAKIMDAN, 193 SPORCU İŞTİRAK ETTİ.

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU BAŞLADI İLK STARTA 25 TAKIMDAN, 193 SPORCU İŞTİRAK ETTİ. 49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU BAŞLADI İLK STARTA 25 TAKIMDAN, 193 SPORCU İŞTİRAK ETTİ. TOPLAM 1204 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ TUR 28 NİSAN DA CADDEBOSTAN DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FİNİŞ İLE SON BULACAK.

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 4. ETAP - STAGE 4 / FETHÝYE - MARMARÝS 25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA / 25 APRIL 2012 WEDNESDAY

ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 4. ETAP - STAGE 4 / FETHÝYE - MARMARÝS 25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA / 25 APRIL 2012 WEDNESDAY ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 4. ETAP - STAGE 4 / FETHÝYE - MARMARÝS 25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA / 25 APRIL 2012 WEDNESDAY HAPPINESS AT THE PEAK Antalya Elmalý stage rising up to 1850 meter

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

C M Y K 7. ETAP - STAGE 7 KUÞADASI - ÝZMÝR

C M Y K 7. ETAP - STAGE 7 KUÞADASI - ÝZMÝR 7. ETAP - STAGE 7 ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ / FREE OF CHARGE KUÞADASI - ÝZMÝR 179 kilometrelik Bodrum Kuþadasý etabýný, Colnago takýmýndan Sacha Modolo kazandý. Modolo, finiþ çizgisini geçtikten sonra

Detaylı

T UR un beþinci gününde koþulan 178

T UR un beþinci gününde koþulan 178 ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 6. ETAP - STAGE 6 / BODRUM - KUÞADASI 27 NÝSAN 2012 CUMA / 27 APRIL 2012 FRIDAY Ýrlanda takýmý Colnago nun yeni profesyonel olan Ýtalyan genç sporcusu Andrea

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

MARMARİS BODRUM ETABINI İTALYAN KAZANDI

MARMARİS BODRUM ETABINI İTALYAN KAZANDI MARMARİS BODRUM ETABINI İTALYAN KAZANDI 50.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TUR UNUN 183 KİLOMETRELİK MARMARİS BODRUM ETABINI CANNONDALE TAKIMINDAN İTALYAN BİSİKLETÇİ ELİA VİVİANI KAZANDI 50.Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

He presented the championship to Anzac people

He presented the championship to Anzac people ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 5. ETAP - STAGE 5 / MARMARÝS - TURGUTREÝS 26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE / 26 APRIL 2012 THURSDAY TURKUAZ MAYOYU KORUDU Genel ferdi klasmanda 13 saat 57 dakika 5 saniye

Detaylı

WINKLER POOL MANAGEMENT

WINKLER POOL MANAGEMENT WINKLER POOL MANAGEMENT Maryland ve Virginia eyaletlerindeki Winkler Pool Yönetimi 2014 yazında Work and Travel öğrencilerine can kurtaran olarak iş imkanı sunuyor! Siz de 2014 yazınızı Amerika nın en

Detaylı

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU NUN 153.5 KİLOMETRELİK ANTALYA-ELMALI ETABINI EUROPCAR TAKIMINDAN BERHANE NATNAEL KAZANDI..

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU NUN 153.5 KİLOMETRELİK ANTALYA-ELMALI ETABINI EUROPCAR TAKIMINDAN BERHANE NATNAEL KAZANDI.. 49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU NUN 153.5 KİLOMETRELİK ANTALYA-ELMALI ETABINI EUROPCAR TAKIMINDAN BERHANE NATNAEL KAZANDI.. KONYA TORKU ŞEKERSPOR LU MUSTAFA SAYAR ÜÇÜNCÜ OLDU. SAYAR GENEL FERDİ

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU, "TUR 2013" 21 28 NİSAN 2013

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU, TUR 2013 21 28 NİSAN 2013 49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU, "TUR 2013" 21 28 NİSAN 2013 Alanya'dan İstanbul'a " TURKUAZ REKABET " İstanbul un 2020 Olimpiyat adaylığı öncesi Dünya spor otoritelerinin gözü Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

8. ETAP - STAGE 8 ÝSTANBUL - ÝSTANBUL

8. ETAP - STAGE 8 ÝSTANBUL - ÝSTANBUL 29 NÝSAN 2012 PAZAR / 28 APRIL 2012 SUNDAY 8. ETAP - STAGE 8 ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ / FREE OF CHARGE ÝSTANBUL - ÝSTANBUL Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TUR un finiþine katýlarak dereceye giren sporculara

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular BAŞVURU VE ÖDEME Nasıl başvurabilirim? Katılım ücretini nasıl öderim? Başvurular 6 Nisan tarihinde başlar ve online olarak www.nike.com/istanbul adresinden yapılır. Başlangıç çizgisinde

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74

Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74 Newsletter No: 7 ( 04 18 January, 2016 ) Page 1 BASKETBALL ENKA SPORTS (CLUB) Little club basketball team lost their first match against their strong rival in Group C. Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

AİLE İŞLETMELERİNE YÖNELİK İHTİYAÇ ANALİZİ

AİLE İŞLETMELERİNE YÖNELİK İHTİYAÇ ANALİZİ Eğitim ve Kültür Hayatboyu Öğrenme Programı LEONARDO DA VINCI 2010-1-TR1-LEO05-16760 Yeni Nesil İş Başında AİLE İŞLETMELERİNE YÖNELİK İHTİYAÇ ANALİZİ Yöntem Sorular REINO ve SMA proje örnekleri dikkate

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST UÇACAKSANIZ EN İYİSİYLE UÇUN IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST Zorlu Air faaliyetlerini 1992 yılından bu yana Türkiye nin en büyük kuruluşlarından biri olan Zorlu Holding bünyesinde sürdürmektedir. Zorlu

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı