Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 KLİMA KEŞİF FORMU

3 KLİMA KEŞİF FORMU

4 SOĞUTMA YÜKÜ FORMU

5 SOĞUTMA YÜKÜ FORMU

6 SOĞUTMA YÜKÜ FORMU

7 SOĞUTMA YÜKÜ FORMU

8 SOĞUTMA YÜKÜ FORMU

9 SOĞUTMA YÜKÜ FORMU

10 SOĞUTMA YÜKÜ FORMU

11 SOĞUTMA YÜKÜ FORMU

12 SOĞUTMA YÜKÜ FORMU

13 SOĞUTMA YÜKÜ FORMU

14 İLK ÇALIŞTIRMA FORMU

15 İLK ÇALIŞTIRMA FORMU

16 AVADANLIK LİSTESİ

17 AVADANLIKLAR Pens ampermetre Dijital Termometre Alçak ve yüksek basınç manometresi Tornavida Seti / İngiliz anahtarı seti / Pense / Kablo Kesici & Allen Takımı

18 AVADANLIKLAR

19 AVADANLIKLAR

20 AVADANLIKLAR

21 AVADANLIKLAR

22 R410A SOĞUTUCU AKIŞKANI

23 RAOULT yasasından artı sapma; karışımdaki A-A ve B-B molekülleri arasındaki AZEOTROPİ çekme kuvvetinin, A-B molekülleri arasındaki çekme kuvvetinden daha büyük olmasından yani A ve B moleküllerinin birbirini itmesinden kaynaklanır.bu tür çözeltiler hazırlanırken dışarıdan ısı alınır.yani karışma endotermiktir.eğer A-B molekülleri arasındaki çekme kuvveti, A-A ve B-B molekülleri arasındaki çekme kuvvetinden daha büyükse RAOULT yasasından eksi sapma olur.böylece bileşenlerin buhar fazına geçmesi engellenen bu çözeltilerin çoğu hazırlanırken dışarıya ısı salınır yani karışma ekzotermiktir.artı sapmadaki kısmi buhar basınçları ve toplam basınç RAOULT yasasından hesaplanan değerlerden daha büyük olduğu halde eksi sapmadakiler daha küçüktür. RAOULT yasasından sapmanın büyüklüğü, A-B molekülleri arasındaki etkileşmenin, A-A ve B-B molekülleri arasındaki etkileşmelerden olan farkına bağlıdır.bu farka göre, şekil de görülen basınç-bileşim ve sıcaklık-bileşim eğrilerine uyan ikili karışımlar oluşmaktadır. Büyük bir derişim aralığında RAOULT yasasından sapma gözlendiği halde seyreltik çözeltilerde şekil de görüldüğü gibi karışımlar ideal davranırlar ve kısmi basınç eğrileri RAOULT kısmi basınç doğruları ile çakışırlar.bu bölgeler faz diyagramlarında R harfi ile belirtilmişlerdir. RAOULT yasasından artı ve eksi sapma genellikle 2 gruba ayrılabilir.birincisi sapmaların az olduğu ikincisi ise çok olduğu sistemler içindir.şekil deki eğri sistemlerini sırayla incelemeye çalışalım.

24 a)raoult yasasından az miktarda artı sapma gösteren ikili bir sıvı-sıvı AZEOTROPİ karışımın basınç-bileşim ve sıcaklık-bileşim eğrileri çizilmiştir.doygun sıvı ve buhar eğrileri arasında bu 2 fazdan oluşan heterojen sistem vardır.bu türden sistemler RAOULT yasasına uyan karışımlar gibi irdelenip damıtılabilir.bu grafiklerin RAOULT yasasına uyanlardan tek görünüş farkı, toplam basınç sıvı fazın bileşimi grafiğinin bir doğru yerine bir eğri olmasıdır.az uçucu olan bir bileşene uçucu bir bileşen eklendiğinde oluşan karışımın kaynama noktası düştüğü halde, ters işlem yapıldığında oluşan karışımın kaynama noktası yükselir. b)raoult yasasından az miktarda eksi sapma gösteren ikili bir sıvı-sıvı karışımının basınç-bileşim ve sıcaklık-bileşim eğrileri çizilmiştir.raoult yasasına uyan karışımlara uygulanan damıtma işlemi bu karışımlara da uygulanabilir.gerek bu tür ve gerekse (a) türü karışımların bileşenleri ayrımsal damıtma ile birbirlerinden ayrılabilirler.

25 AZEOTROPİ c)raoult yasasından çok şiddetli artı sapma gösteren bu tür karışımlarda; toplam buhar basıncı bir maximumdan, kaynama sıcaklığı ise bir minimumdan geçer.bileşim konları aynı olan ve şekil de A ile simgelenen bu tür sistemlere azeotropik karışım denir.azeotropik karışımlarda buhar fazının bileşimi sıvı fazın bileşimi ile aynıdır.bu yüzden azeotropik karışımlar saf bir madde gibi kaynadığından damıtma ile bileşenlerine ayrılamazlar.yalnızca sistem üzerine uygulanan basınç değiştirilerek azeotropik karışımın bileşimi değiştirilebilir veya bu karışım ortadan kaldırılabilir. ç)raoult yasasından çok şiddetli eksi sapma gösteren bu karışımlarda;toplam buhar basıncı bileşim eğrisi bir minimumdan kaynama sıcaklığı bileşim eğrisi ise bir maximumdan geçer.bileşen konları aynı olan ve A ile simgelenen bu noktalardaki sistemlere azeotropik karışım denir.yalnız burada maximum kaynama sıcaklığı gösteren bir azeotropik karışım vardır.azeotropik noktadaki karışım saf bir madde gibi kaynar ve sıvı fazın bileşimi ile buhar fazın bileşimi aynı olduğundan damıtma ile bileşenlerine ayrılamaz.

26 AZEOTROPİ Gerek (c) gerek (ç) azeotropik sistemleri damıtıldıklarında bileşenlerden biri ile azeotropik karışım ayrılır.kısaca azeotropik karışım veren sistemlerin bileşenlerini damıtma ile birbirinden ayırmak olanaksızdır.hangi bileşimden damıtma başlarsa başlasın yalnızca o bileşime yakın bileşen ile azeotropik karışım birbirinden ayrılır.şekil deki (c) ve (ç) eğrilerinde bu durum basamaklarla gösterilmiştir. Azeotropik bileşim veren karışımlar oldukça fazladır.örneğin 1000 C de kaynayan su ve C de kaynayan etil alkol kütlece %40 su içerecek şekilde karıştırıldığında C de minimum kaynama sıcaklığı veren bir azeotropik karışım elde edilir.normal kaynama noktası 800 C olan HCl ile normal kaynama noktası 1000 C olan su kütlece %20.22 HCl içerecek şekilde karıştırılırlarsa C de max. kaynama sıcaklığı veren bir karışım elde edilir.birinci örnekte RAOULT yasasından artı sapma, ikincisinde ise eksi sapma söz konusudur.artı sapmada toplam buhar basıncı yükseleceğinden kaynama noktası düşerken, eksi sapmada toplam buhar basıncı düşeceğinden kaynama noktası yükselir.özetle, azeotropik karışımlar sıvı ve buhar fazlarının bileşimleri aynı iki fazla ve ikinci bileşenli sistemler olup, damıtılamazlar.

27 R 410 A hidroflorokarbon (HCF) olarak adlandırılan bir gazdır. %50 şer eşit ağırlıkta olmak üzere iki farklı gazın (R32 & R125) karışımından oluşur. R 410 A ozon tabakasına zarar vermez. R 410 A gazı için dizayn edilen sistemler yüksek basınç sebebiyle daha kalın ve basınca dayanıklı olarak imal edilirler. Diğer bir husus ise yeni gaz tipine uygun kullanılmış olan kılcal borular yada genişleme valfleridir. Gaz şarjında eşit miktar gaz karışımından oluşması sebebiyle mevcudun deşarjına ihtiyaç duyulmadan ilave yada gaz şarjı yapılabilir. R 410 A

28 R 410 A R 410 A yüksek basınç ile çalışan bir gazdır. R 22 sistemlere göre yaklaşık 2 katı daha yüksek basınçlar ile çalışılır. Sistemde kullanılan POE yağı çok yüksek nem tutma kabiliyetine sahiptir. Uygulamalarda bu olumsuz hususa dikkat edilmelidir. Kaçak kontrollerinde R 410 A için özel tasarlanmış cihazlar kullanılmalıdır. Sonuçta pahalı bir gaz olması verimli kullanmayı gerektirmektedir Piyasada farklı markalar altında satılıyor olsa da sonuçta hepsi R 410 A olmak şartıyla aynı gazdır. Ticari markaları değişkenlik gösterebilir.

29 R 410 A AVADANLIKLAR R 410 A yüksek basınç ile çalışan bir gaz olması sebebiyle buna uygun manifold setleri ile çalışılmalıdır. Ayrıca R 410 A sistemlerin port çaplarıda farklıdır. R 410 A gazı ile birlikte mutlaka polyester ester yağları kullanılmalıdır. (POE) R 410 A gazı için ayrı bir vakum pompası kullanılmalıdır.

30 R 410 A SONUÇ R 410 A yüksek basınç ile çalışan bir gaz olması sebebiyle buna uygun koruyucu gözlükler ile çalışılmalıdır. Polyester ester (POE) yağları yüksek nem tutma kabiliyeti sebebiyle cilt üzerinde yanmalara neden olur. Cilt ile temastan kaçınılmalı ayrıca koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Kaynak işlemi esnasındada mutlaka azot gazı kullanılmasını gerektirir. R 22 sistemler gibi toleranslı değildir. Sonuç: R 410 A sistemler için ayrı bir avadanlık seti hazır tutulmalı, R 22 sistemler ile karıştırılmamalıdır!!!!

31 R 410 A KARŞILAŞTIRMALAR

32 UZAKTAN KUMANDALAR

33 UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP MOD SEÇİM DÜĞMESİ Otomatik Soğutma Nem alma Isıtma Fan

34 UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP FAN HIZI SEÇİM DÜĞMESİ Yüksek Orta Düşük

35 AÇMA KAPATMA DÜĞMESİ UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP

36 OTOMATİK HAVA YÖNLENDİRİCİ (FLAP) UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP

37 UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP KADEMELİ HAVA YÖNLENDİRİCİ (FLAP KONUMU)

38 UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP ZAMANLAYICI (AÇMA SAATİ) ZAMANLAYICI (KAPATMA SAATİ)

39 SICAKLIK AYARLAMA DÜĞMESİ UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP

40 UZAKTAN KUMANDA EKRAN IŞIĞI UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP

41 UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP KUMANDA AYARLARI FABRİKA AYARLARINA DÖNER

42 UZAKTAN KUMANDA TUŞLARINI KİLİTLER UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP

43 FONKSİYONSUZ UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP

44 UYKU MODU UZAKTAN KUMANDALAR 1. TİP

45 UZAKTAN KUMANDALAR 2. TİP

46 UZAKTAN KUMANDALAR 2. TİP

47 UZAKTAN KUMANDALAR 2. TİP

48 UZAKTAN KUMANDALAR 2. TİP

49 HATA KODLARI 9000 BTU SPLIT

50 HATA KODLARI BTU SPLIT

51 HATA KODLARI SALON TİPİ KLİMA

52 HATA KODLARI SALON TİPİ KLİMA

53 EMAS AŞ ÜRÜN YELPAZESİ 1. Duvar tipi split klimalar ÜRÜN NOTASYONLARI 2007 Stokta olan mamuller YORK 2007 Model Stock Codes Menşei ei 2007 Model High Wall Mini split - R22 Set Code Set Code-EMAS Indoor unit Outdoor unit DLHA07FSAAAR DLHA07 DLKA07FSAAR DLJA07FSAAR Thailand DLHA09FSAAART DLHA09 DLKA09FSAART DLJA09FSAART Thailand DLHA12FSAAART DLHA12 DLKA12FSAART DLJA12FSAART Thailand DLHA18FSAAART DLHA18 DLKA18FSAART DLJA18FSAART Thailand DLHA24FSAAART DLHA24 DLKA24FSAART DLJA24FSAART Thailand DLHA30FSAAAR DLHA30 DLKA30FSAAR DLJA30FSAAR Thailand 2008 Satışı yapılması planlanan mamuller

54 EMAS AŞ ÜRÜN YELPAZESİ 2. Yer tavan tipi split klimalar ÜRÜN NOTASYONLARI 2007 Stokta olan mamuller 2008 Satışı yapılması planlanan mamuller

55 EMAS AŞ ÜRÜN YELPAZESİ 3. Salon tipi split klimalar ÜRÜN NOTASYONLARI 2007 Stokta olan mamuller 2008 Satışı yapılması planlanan mamuller

56 EMAS AŞ ÜRÜN YELPAZESİ 4. Kaset tipi split klimalar ÜRÜN NOTASYONLARI 2007 Stokta olan mamuller 2008 Satışı yapılması planlanan mamuller

57 EMAS AŞ ÜRÜN YELPAZESİ 5. Kanallı tip split klimalar ÜRÜN NOTASYONLARI 2007 Stokta olan mamuller 2008 Satışı yapılması planlanan mamuller

58 1. İç ünite D L K A 18 F S A A R T Firma markası; D: York-D Y: York 2- Klima ailesi; L: Ultra A: Verimli Ultra C: Compact Ultra K: Kaset K:İç ünite heat- 3- Tip pump 4- Gaz Tipi H:Heat Heat pump L: İç ünite HP Elec A: R-22R B:407 C C: R410A D: 134 A W: Su D L K A 18 F S A ÜRÜN A R NOTASYONLARI T Kapasite x1000 Örn Elektronik kontrolü 7- Elektrik beslemesi S: Mono faz T: Tri faze 8-Frekans 9- Versiyon numarası A: 50 Hz 1: 50 Hz 10- Uzaktan kumandalı R: Remote kontrol 11- Menşei- Tayland

59 1. Dış ünite D L J A 18 F S A A R T Firma markası; D: York-D Y: York 2- Klima ailesi; L: Ultra A: Verimli Ultra C: Compact Ultra K: Kaset J:Dış ünite heat- 3- Tip pump 4- Gaz Tipi H:Heat Heat pump L: İç ünite HP Elec A: R-22R B:407 C C: R410A D: 134 A W: Su D L K A 18 F S A A R T ÜRÜN NOTASYONLARI Kapasite x1000 Örn Elektronik kontrolü 7- Elektrik beslemesi S: Mono faz T: Tri faze 8-Frekans 9- Versiyon numarası A: 50 Hz 1: 50 Hz 10- Uzaktan kumandalı R: Remote kontrol 11- Menşei- Tayland

60 İç ç ünite ÜRÜN NOTASYONLARI

61 Dış ünite ÜRÜN NOTASYONLARI

62 YER KASET TAVAN TİPLERİ MONTAJI

63 ÜRÜN TİPLERİ

64 GENEL ÖZELLİKLER

65 TEKNİK ÖZELLİKLER

66 YER TAVAN TİPİ MONTAJI

67 YER TAVAN TİPİ MONTAJI

68 YER TAVAN TİPİ MONTAJI

69 YER TAVAN TİPİ MONTAJI

70 YER TAVAN TİPİ MONTAJI

71 YER TAVAN TİPİ MONTAJI

72 KASET TİPİ MONTAJI

73 KASET TİPİ MONTAJI

74 KASET TİPİ MONTAJI

75 KASET TİPİ MONTAJI

76 KASET TİPİ MONTAJI

77 KANALLI TİP KLİMA MONTAJI

78 KANALLI TİP KLİMA MONTAJI

79 ARIZA BULMA REHBERİ

80 ARIZA BULMA REHBERİ

81 SALON TİPİ KLİMALAR

82 SALON TİPİ KLİMALAR

83 SALON TİPİ KLİMALAR

84 SALON TİPİ KLİMALAR

85 SALON TİPİ KLİMALAR

86 SALON TİPİ KLİMALAR

87 SALON TİPİ KLİMALAR

88 SALON TİPİ KLİMALAR

89 SALON TİPİ KLİMALAR

90 SALON TİPİ KLİMALAR

91 SALON TİPİ KLİMALAR

92 SALON TİPİ KLİMALAR

93 SALON TİPİ KLİMALAR

94 SALON TİPİ KLİMALAR

95 SALON TİPİ KLİMALAR

96 SALON TİPİ KLİMALAR

97 SALON TİPİ KLİMALAR

98 SALON TİPİ KLİMALAR

99 SALON TİPİ KLİMALAR

100 SALON TİPİ KLİMALAR

101 YER KASET TAVAN KULLANIM KILAVUZU

102 YER-TAVAN TİPİ MCHMOH12 MCHMOH18 MCHMOH25 MCHMOH35 MCHMOH45 MCHMOH55

103 KASET TİPİ MKHMOH25 MKHMOH35 MKHMOH45 MKHMOH55

104 KULLANIM KILAVUZU

105 KULLANIM KILAVUZU

106 KULLANIM KILAVUZU

107 KULLANIM KILAVUZU

108 KULLANIM KILAVUZU

109 KULLANIM KILAVUZU

110 KULLANIM KILAVUZU

111 KULLANIM KILAVUZU

112 KULLANIM KILAVUZU

113 KULLANIM KILAVUZU

114 KULLANIM KILAVUZU

115 KULLANIM KILAVUZU

116 KULLANIM KILAVUZU

117 KULLANIM KILAVUZU

118 KULLANIM KILAVUZU

119 MONTAJ SETLERİYLE İLGİLİ UYGULAMA SİZCE NASIL OLMALI? 3 M. HAZIR SET KONSUN 5 M. HAZIR SET KONSUN DİĞER (LÜTFEN AÇIKLAYINIZ) GÖRÜŞLER

2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR 8 1.1. Soğutucu Akışkanlar 9 1.1.1 R11... 9 1.1.2 R12... 10 1.1.3 R123. 10 1.1.4 R134A.. 10 1.1.5 R401A.. 11 1.1.6 R402A.. 11 1.1.7

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA CİHAZI KULLANMA VE MONTAJ KİTABI

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA CİHAZI KULLANMA VE MONTAJ KİTABI DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA CİHAZI KULLANMA VE MONTAJ KİTABI G SERİSİ Klima cihazlarımızı satın aldığınız için teşekkür ederiz.uzun yıllar iyi çalışmayı sağlamak için,klima cihazımızı monte etmeden ve kullanmadan

Detaylı

Raoult kanunu, kimyasal yapı bakımından birbirine benzeyen ve moleküller arasında karşılıklı tesir olmayan karışımlara uygulanabilir.

Raoult kanunu, kimyasal yapı bakımından birbirine benzeyen ve moleküller arasında karşılıklı tesir olmayan karışımlara uygulanabilir. 1. TEORİK BİLGİ 1.1. Distilasyon İşleminin Teorisi ve İşletmesi Distilasyon, bir karışımı meydana getiren bileşenlerin uçuculuklarının (buhar basınçlarının) farklı olmasından yararlanan ayırma işlemidir.

Detaylı

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım alanına sahip klima sistemleri çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Klima sistemleri ülkemizde endüstriyel uygulamalarda ve konfor amaçlı

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ RAYLI SİSTEM ARAÇLARI AYDINLATMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10 MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 214 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 214/1 Montaj ve Kullanma Kılavuzu Midea Yüzme Havuzu Su Isıtıcısı Ürünümüzü

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın.

Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın. Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın. Bosch Klimalar 2013 www.bosch-home.com/tr BoschHomeTurkiye Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler. Bosch un sürdürülebilir,

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Denizci geleceğimizi, ortak deneyim ve bilgilerimizden oluşan sağlam temeller üzerine birlikte inşa etmek üzere, Viya Böyle,

Denizci geleceğimizi, ortak deneyim ve bilgilerimizden oluşan sağlam temeller üzerine birlikte inşa etmek üzere, Viya Böyle, Denizcilik, ancak sürekli eğitimle var olabileceğiniz bir meslek ve yaşam biçimidir. Eğitime, bilgi ve deneyim paylaşımına ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. YASA EĞİTİM MERKEZİ tarafından hazırlanan

Detaylı

XX-POWER KULLANMA KILAVUZU

XX-POWER KULLANMA KILAVUZU XX-POWER KULLANMA KILAVUZU TM SENERTEK POWER CONTROLS FULL SINUS OUTPUT P3000 P3100 www.senertek.com 0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 2 XX-POWER GENEL TANITIM I 4 ENERJİ VE MOTOR BAĞLANTILARI 4 POMPA UYGULAMALARI

Detaylı

1. KLİMA CİHAZLARININ MONTAJLARI ESNASINDA SİSTEM VERİMİNİ VE PERFORMANSINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1. KLİMA CİHAZLARININ MONTAJLARI ESNASINDA SİSTEM VERİMİNİ VE PERFORMANSINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER KLİMADA SİSTEM VERİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Turhan KARAKAYA Enerji ekonomisinin giderek önemli hale geldiği günümüz şartlarında, iklimlendirme soğutma alanında faaliyet gösteren uygulamacı, servis ve teknik

Detaylı

SOĞUTMA. ticari ve konut uygulamaları için iklimlendirme

SOĞUTMA. ticari ve konut uygulamaları için iklimlendirme emura SOĞUTMA İKLİMLENDİRME ISITMA MERKEZİ SİSTEMLER ÜRÜN KALİTESİNDE LİDER FİRMA Daikin ticari, endüstriyel ve konut uygulamaları için yüksek enerji verimliliğine ve çok geniş bir seçim aralığına sahip,

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

INSTALLATION MANUAL FVQ71CVEB FVQ100CVEB FVQ125CVEB FVQ140CVEB. MODELS (Floor standing type)

INSTALLATION MANUAL FVQ71CVEB FVQ100CVEB FVQ125CVEB FVQ140CVEB. MODELS (Floor standing type) INSTALLATION MANUAL SPLIT SYSTEM Air Conditioners English Deutsch MODELS (Floor standing type) FVQ71CVEB FVQ100CVEB FVQ125CVEB FVQ140CVEB Français Español Italiano READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. sistemi klima RXYSQ4P8V1B RXYSQ5P8V1B RXYSQ6P8V1B RXYSQ4P8Y1B RXYSQ5P8Y1B RXYSQ6P8Y1B RXYSQ4PA7V1B RXYSQ5PA7V1B RXYSQ6PA7V1B

Kullanım kılavuzu. sistemi klima RXYSQ4P8V1B RXYSQ5P8V1B RXYSQ6P8V1B RXYSQ4P8Y1B RXYSQ5P8Y1B RXYSQ6P8Y1B RXYSQ4PA7V1B RXYSQ5PA7V1B RXYSQ6PA7V1B ve sistemi klima RXYSQP8VB RXYSQP8VB RXYSQ6P8VB RXYSQP8YB RXYSQP8YB RXYSQ6P8YB RXYSQPA7VB RXYSQPA7VB RXYSQ6PA7VB RXYSQPA7YB RXYSQPA7YB RXYSQ6PA7YB RXYQP9WB RXYQ8P9WB RXYQ0P9WB RXYQP9WB RXYQP9WB RXYQ6P9WB

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 88, s. 46-53, 2005 Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri Tansel KOYUN* Arif KOYUN** Mustafa ACAR*** Özet

Detaylı

KLİMA SİSTEMLERİ. Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler;

KLİMA SİSTEMLERİ. Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler; KLİMA SİSTEMLERİ Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır: 1-Merkezi sistemler; Tam havalı, tam sulu, havalı sulu olarak 3 e ayrılır. Tam sulu sistemler, iki ve dört borulu

Detaylı

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. RWF50.2 ve RWF50.3 Kompakt üniversal kontrol cihazı Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. Kullanıcı kılavuzu RWF50.2/RWF50.3

Detaylı

Yeni enerji yönetmeliğine uygun Bosch Inverter klimalar, her mevsim dilediğiniz havayı sunar.

Yeni enerji yönetmeliğine uygun Bosch Inverter klimalar, her mevsim dilediğiniz havayı sunar. Yeni enerji yönetmeliğine uygun Bosch Inverter klimalar, her mevsim dilediğiniz havayı sunar. Bosch Klimalar 2015 www.bosch-home.com/tr Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU NEDİR?

ENERJİ TASARRUFU NEDİR? ENERJİ TASARRUFU NEDİR? Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır.

Detaylı

Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı.

Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı. Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı. 2015 Klima Ürün Kataloğu siemens-home.com/tr Siemens. Gelecek evinizde. Do ay tüketmemek için ak ll fikirler üretiyoruz. Siemens i bir dünya devi

Detaylı

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS ALG SERİSİ DOĞAL GAZ ve LPG BRÜLÖRLERİ ALG 120/M, ALG 200/M, ALG 120/M LPG, ALG 200/M LPG MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

FRİGORİFİK ARAÇ VE ARAÇ KLİMASININ AYLIK BAKIMINI YAPMAK

FRİGORİFİK ARAÇ VE ARAÇ KLİMASININ AYLIK BAKIMINI YAPMAK İNDEX Frigorifik Araç ve Araç Kliması Periyodik Bakım Talimatları --- sayfa 1 Frigorifik Araç Soğutma Sistemi Günlük Bakım Talimatı --- sayfa 3 Frigorifik Araç ve Araç Klima Soğutma Sistemi Aylık Bakım

Detaylı