Yerel Esnaf ve Sürdürülebilirlik: Ankara daki Alışveriş Caddeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Esnaf ve Sürdürülebilirlik: Ankara daki Alışveriş Caddeleri"

Transkript

1 Yerel Esnaf ve Sürdürülebilirlik: Ankara daki Alışveriş Caddeleri Özge Yalçıner Ercoşkun - Burcu Özüduru Özet: 2007 yılı sonrasında Türkiye deki Alışveriş Merkezleri (AVM) nin sayısının hızla artması, kentlerdeki perakende sisteminin yapısını değiştirmektedir. Bu durum Alışveriş Caddeler (AVC) indeki ticaret alanları ile bu alanlardaki yerel esnafın niteliğinin değişmesine neden olmaktadır. AVC ler, AVM lere taşınmaya, gücü yetmeyen ya da bir zincir perakendeci ile ortaklık kuramayan yerel esnafın ekonomik sıkıntı içinde çalıştığı yerler haline gelmektedir. Ankara da da çok sayıda yeni AVM açılması, AVC lerin iyileştirilmesi için kapsamlı projelerin olmaması nedeniyle yerel esnafın niteliğinin değiştiği gözlemlenmektedir. Bu araştırmada, Ankara kent merkezindeki 11 AVC deki yerel esnafın fiziksel, sosyal, ekonomik, ekolojik özellikleri ve bu özelliklerin kentsel sürdürülebilirlik ile ilişkisi, yerel esnafla yapılan 209 adet anket bulguları ışığında sorgulanmaktadır. Ankara kent merkezinin ölmesi söz konusu değildir ancak güvenlik sorununun çözülmesi, AVC lerde fiziksel düzenlemelerin yapılması, yerel esnafın finansal ve örgütsel yönden desteklenmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Ankara, alışveriş caddeleri, yerel esnaf, sürdürülebilirlik. Local Retilers and Sustainability: Shopping Streets in Ankara Abstract: The rapid increase in the number of shopping centers since 2007 has changed the structure of the existing urban retailing systems in Turkey. This mobility brings about new issues. The quality of inner city shopping areas and characteristics of local retailers have changed. Thus, shopping streets accommodate mostly non-chain, independent, local retailers. In Ankara, the number of new shopping centers is high and public authorities have failed to promote comprehensive projects for the revitalization of the city center. Local retailers face economic problems because shopping streets have lost their prior importance and quality. This study investigates the physical, social, economic and ecological attributes of local retailers in 11 shopping streets of Ankara using the findings of a questionnaire with 209 local retailers. Shopping streets have not deteriorated but local authorities should take some adapt new strategies, such as increasing the level of security, designing new public spaces, and improving the knowledge of local retailers in terms of finance and management in shopping streets Key Words: Ankara, shopping streets, local retailers, urban sustainability. Dr. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 06570, Maltepe/Ankara/Türkiye. Dr. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 06570, Maltepe/Ankara/ Türkiye. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 21 Sayı 3 Temmuz 2012, s

2 32 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(3) Temmuz 2012 GĐRĐŞ Bugüne kadar çeşitli kuruluşlar tarafından alışveriş merkezleri (AVM) nin açılmasının Ankara daki alışveriş caddeleri (AVC) nin fiziksel, sosyal, ekonomik ve ekolojik özelliklerini yitirmesine neden olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır. Buna göre, önemli araştırma soruları ortaya çıkmaktadır: AVC lerin mevcut fiziksel, sosyal, ekonomik ve ekolojik özellikleri nelerdir ve bu özelliklerin hangileri bu alanların çekiciliğini etkilemektedir? Ankara daki AVC ler sürdürülebilirliklerini yitirmekte midir? Yerel esnafın bu alanların sürdürülebilirliğine etkisi nasıldır? AVC ler ile AVM lerin gelişim süreci toplumun tüketim ihtiyaçlarının ve yaşam stilinin değişiminden etkilenmektedir. AVC ler planlanmış merkezler değildir (Ogden - Ogden, 2004); ancak kolay ulaşılabilir, konutlara ve diğer şehir kullanımlarına yakın, merkezi konumda, birbirinden bağımsız dükkânların yer seçip, yayılmasıyla kendiliğinden tarihsel bir süreçte gelişen bir yapıdadırlar (Teller, 2008). Ayrıca, müze, kütüphane, sinema gibi kent ölçeğindeki diğer sosyal ve kültürel aktivite yapıları da bünyelerinde barındırmaktadırlar. AVC lerdeki mağazaların önemli bir özelliği sunulan mal ve hizmetlerin özelleşmiş olması ve çok çeşitli fiyat aralıklarında olmasıdır. Sosyal sürdürülebilirlik açısından buralardaki işletmecilerin, yani yerel esnafın sadık, mahallede yaşayanların çoğunluğunu oluşturduğu bir müşteri profili vardır (Leo - Phillipe, 2002). Bu nedenle de yerel esnafla olan kişisel ilişkiler ön plandadır. AVC lerin özelliği çeşitli ticari birimlerin bir cadde, sokak, meydan, park gibi kamusal alanların etrafında bir araya gelerek ticari bir merkez oluşturmasıdır. Bu merkezlerin yerel özellikleri, sosyal ilişkilerin ve toplum/mahalle ruhunun karakterini yansıtmada daha başarılıdır. AVC tasarımı rahat yaya erişimi sağlamak üzerine olmalıdır ve bunun için caddede kullanılan bitkiler, ışıklandırma ve kaliteli kaldırımlar önemlidir. Kent merkezlerindeki birincil düşünce, insanların rahatça dolaşabilecekleri mekanlar oluşturmak ve onları bu caddelerde daha fazla tutmaktır. Bunun için trafiğin de özel olarak trafik yavaşlatma, otopark düzenlemesi gibi düzenlemelerle tasarlanması gereklidir. AVC lerin sosyal canlılıklarını yitirmemeleri ve sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için kentlerin en önemli kamusal alanları olarak yaya trafiğinin odağında olmaları; kültürel ve sosyal etkileşimin sağlanması ve AVC lerde yer seçen esnafın da piyasada kalabilmesi gereklidir. Bu açılardan incelendiğinde, kimlikli kamusal alanlar yaratma olgusu ön plana çıkmaktadır (Çevik vd., 2008). Kimlik, kamusal alanların hem tarihi hem de kültürel sürekliliklerini ön plana çıkardığından, sosyal sürdürebilirlik için de çok önemli bir olgudur. Bu konuda, KTÜ ile Trabzon Belediyesi nin ortaklaşa çalıştığı Kunduracılar Sokağı nın yenilenmesi ve canlandırılması önemli bir örnektir (Çevik vd., 2008). Yenileme ve canlandırma çalışmalarının temel amacı, kentin imajının

3 Yerel Esnaf ve Sürdürülebilirlik: Ankara daki Alışveriş Caddeleri 33 iyileşmesi, mevcut binaların etkin olarak kullanılabilmesi, halkın toplum bilincinin gelişmesi, vergi tabanının genişletilmesi, yaşayanlara perakende ve servis imkânlarının sağlanması, işletmelerin yenilenen alana çekilmesi, sermayenin toplum içinde kalması, köhneleşmenin engellenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır (Shields, 2001). Ayrıca, alışveriş caddeleri, insanların sokak festivalleri, panayırlar gibi aktiviteler de düzenleyebileceği, kamusal alanlardır. Bu caddeler önemli hizmet merkezleridir. Finansal kurumlar, postaneler, belediye binaları gibi kamu kurum binaları genellikle AVC lerde bulunmaktadır. Ekonomik sürdürülebilirlik açısından en önemli birimi ise yerel işletmelerdir. Böylece, AVC lerde özel bir alışveriş deneyimi yaşanması sağlanmaktadır (Pendola - Sheldon, 2001). Bir de arabadan bağımsız, konutlara yürüme mesafesinde olmaları bu merkezlerin daha kolay erişilebilir olmalarını sağlamaktadır. Literatürde ana cadde (main street) olarak da tanımlanan AVC lerin en önemli özellikleri bir ana cadde boyunca gelişmeleri ve bu merkezlerde daha çok zincir olmayan, yerel ticari işletmelerin yer seçmesidir. Southworth (2005), ana cadde yapısını, yürünebilir, az katlı binalardan oluşan ve zemin katlarında ticari birimlerin olduğu, kentsel çevre ile ilişkili, yaya trafiğinin yüksek olduğu, kontrol edilmeyen kamusal ve sosyal aktivitelerin gerçekleştiği bir yapıda tanımlamaktadır. Ona göre bu mekânlarda yaşam hissi bu aktivitelerle desteklenmektedir, insanların bu mekânların içine girmeleri sağlanmaktadır ve ana caddedeki bu yaşam hissinin, çevredeki yaşayanların ve bu mekânı kullananların, bir araya geldiklerinde sosyal sürdürülebilirlik kapsamında mahalleli ruhunu hissetmelerine neden olmaktadır. Geleneksel alışveriş caddelerinin yenilenmesi, çağdaş planlamanın bir aracı haline gelmiştir. Bugün pek çok kentte ana caddeler ya yenilenmektedir, ya da yeni marka ana caddeler oluşturularak, ekonomik sürdürülebilirlik sağlanmaya ve bir kent merkezi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Aynı işletmelerin bir araya gelmesiyle oluşan mekânda gruplaşma ve çeşitlenme sürdürülebilirliğin bir parçasıdır (Ercoşkun - Özüduru, 2010). AVC lerdeki işletme çeşitliliği, demokrasinin varlığını, mekanın hissini ve aidiyet duygusunu güçlendirir; ayrıca AVC lerdeki ekonomik canlılığın ve tüketici seçeneklerindeki artışın da göstergesidir (Simms vd., 2005). Diğer taraftan 2007 yılından bu yana bazı AVC lerde ekolojik yenilemeler yapılmakta, geridönüşüme önem verilmekte, yeşil yapılar ve donatılar inşa edilmektedir. Enerji tasarrufuna dikkat edilerek bu konuda eğitimler verilmekte, yenileme için finans teşviki daha rahat bulunmaktadır (State of Illinois, 2007). Perakende birimlerinin desantrilizasyonu farklı ülkelerde farklı şekillerde kontrol edilmeye çalışılmıştır. Belçika, Batı Almanya, Hollanda ve Đskandinav ülkeleri bu konuda daha muhafazakâr davranarak, şehir çeperindeki perakende gelişimini sınırlarken, Fransa, Đspanya, Portekiz ile Đngiltere daha liberal bir

4 34 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(3) Temmuz 2012 yaklaşımla şehir çeperlerindeki gelişimi desteklemişlerdir (Davies, 1995). Ancak, bu desteği yaparken kent merkezlerine ve AVC lere gelecek zararı da göz önünde tutarak, büyük mağazaların buralarda açılmasını sınırlamışlardır. Bu konuda en muhafazakâr olan ülkeler ise Đtalya, Đsveç ve Avusturya olmuş ve AVM gelişimini AVC lere verebileceği zarar nedeniyle tamamen yasaklamıştır. AVC lerin bu ülkelerde bu şekilde korunmasında sürdürülebilirlik açısından yerel esnaf ve ticaret odalarının etkisi oldukça fazladır. Dawson un (1980) da belirttiği gibi perakende politikaları tarım ve sanayi politikalarına göre oldukça kısıtlı olmakla birlikte, farklı ülkelerde, farklı zaman ve sosyal, politik, kültürel durumlarda farklı şekillerde ele alınmaktadır. Dünyadaki önemli alışveriş caddelerine örnekler şunlardır: New York ta 5. Cadde, Londra da Oxford, Tokyo da Ginza, Barselona da Las Ramblas, Atina da Ermou, Đstanbul da ise Đstiklal Caddesi ve Abdi Đpekçi Caddesi alışveriş caddelerine örneklerdir. YÖ TEM Öncelikle, 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı nda MĐA sınırları içinde bulunan AVC lerden Atatürk ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarları ile Mithatpaşa, Ziya Gökalp, Meşrutiyet, Sakarya, Đzmir, Necatibey, Tunalı Hilmi, Arjantin ve Anafartalar caddeleri araştırmanın örneklem alanı olarak seçilmiştir (Harita 1).

5 Yerel Esnaf ve Sürdürülebilirlik: Ankara daki Alışveriş Caddeleri 35 Harita 1. Anket Yapılan Caddelerin Konumu 15 Mayıs - 15 Haziran 2010 tarihleri arasında 30 sorudan oluşan anket, Alışveriş Caddeleri nde yer seçilerek, 209 esnafla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak eğitimli anketörler aracılığı ile uygulanmıştır. Uygulamada, Ankara Ticaret Odası ndan 04 Mayıs 2010 tarihinde elde edilen bu caddelerdeki ticaret birimleri adresleri temel alınmıştır. Alınan bu veri tabanından her caddedeki ticaret birimi sayısı ve türü belirlenmiştir. Öncelikle, her türün (ör. i=1 ise ayakkabı ve malzemesi imalat ve satıcıları) toplam sayısı, t i, ve tüm veri tabanındaki türlerin sayısı, T, belirlenmiştir. Daha sonra P i =t i /T oranı ile türlerin toplam içindeki payı, P i, hesaplanmıştır. Aynı zamanda, her alışveriş caddesi, j, deki toplam tür sayısı, T j, de belirlenmiş ve her caddenin payı P j =T j /T oranı ile he-

6 36 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(3) Temmuz 2012 saplanmıştır. Son olarak, (P i *P j ) formülünün toplam 209 anket ile çarpılmasıyla da her Caddede, ticaret türü ile ilgili olarak, esnafa yapılması gereken anket sayısı hesaplanmıştır. Bu kapsamda coğrafi yakınlık, topolojik özellikler ve müşteri kitlesindeki benzeşme gibi unsurlar dikkate alınarak Arjantin ile Tunalı Hilmi Caddeleri; G.M.K. Bulvarı ile Necatibey Caddesi; Meşrutiyet ile Ziya Gökalp Caddeleri; ve son olarak Đzmir, Sakarya ile Mithatpaşa Caddeleri aynı kategori içinde birleştirilmiştir. Tablo 1 de birleştirilmiş cadde gruplarına göre iş gruplarının dağılım gösterimi sunulmaktadır. Đşkolları açısından Anafartalar Caddesi nde altın-döviz, Atatürk Bulvarı nda ve diğer tüm caddelerde giyim, ayakkabı, kumaş ve çanta dükkânları ağırlıktadır. Caddelerde ikinci olarak teknoloji ürünleri-iletişim ve lokanta-kafe-pastane grupları yoğunluktadır. Bu ankette AVC'lerde yer seçmiş esnafın durumu, ekonomik açıdan hayatta kalabilirliği, dükkânın fiziksel özellikleri, sorunları, dükkânın çekiciliği, sosyal sürdürülebilirlik kapsamında müşteri-esnaf ilişkisi gibi özellikler, ayrıca dükkânın ekolojik özellikleri sorulmaktadır. Amaç, AVC'lerde yapılacak olası fiziksel düzenleme ve ekolojik yenilemenin niteliklerini talebe göre belirleyebilmektir. Bu nedenle esnafın durumu tespit edilip sorunları belirlenerek gelecek hakkındaki düşünceleri öğrenilmektedir. Sürdürülebilirlik kavramının sosyal boyutu kapsamında dükkân sahiplerinin örgütlenmesi, yapılacak fiziksel veya ekolojik yenilemede bir arada davranmaları, dolayısıyla AVC esnafı topluluğu-birliği oluşturulması, yerel yönetimle, STK larla ilişkiler konusunda sorular sorulmuştur. Bu noktada akademik açıdan öncü bir çalışmadır. Tablo 1. Cadde Gruplarına Göre Đş Gruplarının Dağılımı Cadde grubu iş grubu % Genel Toplam Anafartalar 23,7 7,9 5,3 10,5 5,3 26,3 7,9 13,2 0,0 100,0 38 Atatürk Bulvarı 31,7 9,8 9,8 4,9 7,3 14,6 2,4 12,2 7,3 100,0 41 G.M.K.+ Necatibey 30,0 6,7 6,7 3,3 10,0 6,7 16,7 13,3 6,7 100,0 30 Đzmir+Sakarya+Mithatpaşa 27,8 11,1 11,1 11,1 2,8 0,0 5,6 11,1 19,4 100,0 36 Meşrutiyet+Ziya Gökalp 28,6 10,7 7,1 7,1 0,0 21,4 7,1 10,7 7,1 100,0 28 Tunalı Hilmi+Arjantin 22,2 8,3 8,3 11,1 13,9 16,7 5,6 5,6 8,3 100,0 36 Genel Toplam 27,3 9,1 8,1 8,1 6,7 14,4 7,2 11,0 8,1 100, Giyim/kumaş/ayakkabı/çanta 2- Teknoloji Ürünleri/iletişim 3- Lokanta/ pastane/cafe 4- Kitap/ kırtasiye/gösteri sanatları/fotoğraf 5- Mobilya/ beyaz eşya/ dekorasyon/ hırdavat 6- Altın/döviz 7- Market/ kasap/ manav/ aktar 8- Eczane/medikal/optik/ kozmetik/aksesuar/hediyelik 9- Seyahat acentesi.

7 Yerel Esnaf ve Sürdürülebilirlik: Ankara daki Alışveriş Caddeleri 37 ES AF KĐTLESĐ Đ ĐTELĐK VE AVC LER HAKKI DAKĐ GÖRÜŞLERĐ Anket yapılan işyerlerinin %5,3 ü iki AVC nin köşesinde konumlanmış olup, %50,2 si cadde üzerinde ön cephede, geri kalanı ise bir işhanı veya pasajın içinde yer almaktadır. Örneklem içindeki işyerlerinin %6,7 si henüz 1 yılını bile doldurmamış iken, %20,6 sı 20 yıl veya daha uzun süredir faaliyettedir. En sık rastlanan grup ise %30,1 lik oranla henüz 5 yılını doldurmamış işyerleridir. Đkinci en kalabalık grup ise %24,4 lük oranda yıldır var olan işletmelerdir. Đşletme yaşlarının modlu bir dağılım göstermesi ve dağılımın görece yaşlı ve genç işyerlerinde yoğunlaşması bazı işyerlerinin 1-2 yıl içinde kapandığını, bazı işyerlerinin ise işletmecinin faal yaşam süresi boyunca devam ettiğini göstermektedir. Son 1 yıl içinde açılan işyerlerinin örneklem içinde hiç yer almadığı, buna karşın 20 yıldan daha eski işyerlerinin görece en yüksek orana (%28,9) ulaştığı cadde Anafartalar Caddesi dir. Diğer taraftan son 1 yıl içinde açılan dükkânların görece en yüksek orana ulaştığı, bir başka deyişle yüksek oranda rotasyon gözlenen cadde grupları %11,1 ile Đzmir-Sakarya-Mithatpaşa ve %10,0 ile G.M.K.- Necatibey Caddeleri dir. Đş grupları ayrımında işyeri yaşlarına bakıldığında ise 20 yıldan uzun süredir varlığını koruyan dükkânların en yüksek orana (%31,6) sahip olduğu sektörün Giyim/kumaş/ayakkabı/çanta olduğu görülmektedir. Teknoloji Ürünleri/iletişim sektöründe en sık rastlanan işyeri yaşı 5-9 yıl arasındadır (%42,1). Daha bir yılını bile doldurmamış dükkânların sektör içinde görece yüksek oranı ulaştığı sektörler ise Market/kasap/manav/aktar (%13,3) ve Eczane/medikal/optik/- kozmetik/aksesuar/hediyelik (%13,0) sektörleridir. Ankara nın merkezi AVC lerinde bulunan işyerlerinin %90,9 unun mikro işletme kategorisinde olduğu görülmektedir. Đşyeri sahibi dahil 2-4 kişinin çalıştığı dükkân oranı %58,9 ve 5-9 kişinin çalıştığı dükkân oranı %21,1 dir. Đşyerlerinin %17,9 u 20m 2 den az alana sahip küçük dükkânlardır. En sık (%54,1) rastlanan grup 20m 2 den fazla 50m 2 den az alana sahip dükkânlar olup, işyerlerinin %20,3 ü ise m 2 aralığında yer almaktadır. 100m 2 den büyük işyerlerinin toplam oranı %16,4, 250m 2 yi aşanlar ise %9,2 dir. Görüşme yapılan işyerlerinin %87,5 i kiralanmıştır. Geri kalan işyerlerinde (%12,5) kendi mülkiyetlerinde faaliyet gösteren işyerlerinin yarısında (%48,1) ise bireysel mülkiyet söz konusu olmaktadır. Aylık kira tutarına göre işyerlerinin %18,7 u, aylık 250 ile 750 TL arasında kira ödemektedir. En sık rastlanan grup %26,5 oran ile TL arasında aylık kira ödeyen işyerleri olup, dükkânların dörtte birlik bölümü ise TL arasında kira ödemektedir. %18,7 lik bir kesim TL bandında yer alırken, kira ödeyen dükkânların %11,0 i aylık TL den fazla ödemektedir. Cadde grupları ay-

8 38 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(3) Temmuz 2012 rımında metrekare başına ortalama kira değerlerine bakıldığında, metrekare başına görece en yüksek kira değerleri Đzmir-Sakarya-Mithatpaşa Cadde grubu ile Atatürk Bulvarı nda gözlenmektedir. Sayılan caddeler yoğun yaya trafiği olan caddelerdir. Göreli olarak en düşük metrekare kiraları ise G.M.K.-Necatibey Cadde grubunda gözlenmektedir. Anket kapsamında işyerlerinin en yoğun olduğu saatler de sorulmuş olup, yanıtlayanların yarısından fazlası (%52,6) öğle tatili saatlerinin (12:00-14:00) en yoğun saatler olduğunu belirtmiştir. Dükkânların %40,2 sinde ise görece yoğun saatler öğleden sonra saatleridir (14:00-18:00). Saat 20:00 den sonra yoğun olduğunu belirten işletmeci mevcut değildir. Görülmektedir ki Ankara nın AVC lerinde dükkânlar yoğun olarak öğle tatili saatlerinde, büyük olasılıkla çalışan nüfus tarafından, öğleden sonra ise büyük olasılıkla öğrenci, emekli, ev hanımı kitlesi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bir tanesi görüşülen esnafın dörtte birinin (%24,9) işyerlerini kapatmayı ya da devretmeyi akıllarından geçiriyor olmalarıdır. Devir veya kapatma düşüncesinin dükkânın konumu ile de ilgili olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin, köşe başında konumlanan dükkânlardaki esnafın sadece %18,2 si devir veya kapatmayı düşünürken, pasaj içi konumlu dükkânlarda bu oran %32,2 yi bulmaktadır. Anket yapılan kitle içinde dükkânını devretme ya da kapatma düşüncesi en yüksek oranda (%47,4) teknoloji ürünleri/iletişim dükkânlarında gözlenmekte eczane/optik/kozmeti/aksesuar/hediyelik grubunun %36,4 ü ise bu düşünceyi ifade etmektedir. Cadde grupları ayrımında devir ya da kapatma düşüncesine bakıldığında ise bu oranın en düşük olarak (%11,1) Đzmir-Sakarya-Mithatpaşa Cadde grubunda, en yüksek olarak (%34,6) ise Meşrutiyet-Ziya Gökalp Cadde grubunda tespit edildiği görülmektedir. Devir ya da kapatma düşüncesinin ana nedeni görüşülen kitle tarafından satışların yetersiz olması olarak beyan edilmiştir. Devir ya da kapatma düşüncesine sahip olup da bu düşüncesi için sebep belirtmiş olan esnafın %81,8 i bu görüşe kesinlikle katıldığını ifade etmektedir. Öte yandan AVM lerin olumsuz etkilerine kesinlikle katılanların oranı %54,5 ile kitlenin yarısını geçmektedir. Kendi dükkânlarının büyüklük ve altyapı gibi özelliklerinin yetersiz olduğu düşüncesine kesinlikle katılanların oranı ise sadece %13,6 da kalmaktadır. Đlginç olan bir bulgu ise dükkânını kapatmayı ya da devretmeyi düşünen esnafın önemli bir bölümünün (%61,4) başka bir işkoluna yönelmeyi istemediklerini beyan etmiş olmalarıdır. Esnafın %17,3 ü yeni bir konumu düşündüğünü belirtmiştir. Taşınma düşüncesinde olan kişiler, işlerin düşük olmasını temel neden olarak belirtmiştir (%75,0). Taşınmayı düşünen esnafın taşınmak istediği belirli bir konum yoktur. Cevap veren kitlenin yarısından fazlası (%52,8) bu konuda kararsızdır. Taşınmayı düşünenlerin %11,1 i AVM lere, %11,1 i ise işlek bir yere taşınmayı istemektedir.

9 Yerel Esnaf ve Sürdürülebilirlik: Ankara daki Alışveriş Caddeleri 39 Satışlardaki artış ve azalış oranları cadde grupları ayrımına göre de verilmiştir (Tablo 2). Anafartalar Caddesi ndeki esnafın dörtte üçünden fazlası (%76,3) satışlarda bir değişiklik olmadığını beyan ederken, Tunalı Hilmi-Arjantin Cadde grubunda bu oran üçte birin altında (%32,4) kalmaktadır. Tunalı Hilmi-Arjantin Cadde grubunda hiçbir esnaf satışların arttığını beyan etmez iken, üçte ikisinden fazlası (%67,6) satışların düştüğünü belirtmiştir. Tablo 2. Cadde Gruplarına Göre Son 1 Yıl Đçinde Satışlarda Meydana Gelen Değişiklik Cadde Grubu arttı %50+ Satışlardaki Değişim (%) arttı azaldı %5- %5- %45 değişmedi %45 azaldı %50+ Genel Toplam (%) ANAFARTALAR 0,0 2,6 76,3 10,5 10,5 100,0 38 ATATÜRK BULVARI 9,8 7,3 43,9 26,8 12,2 100,0 41 G.M.K.+NECATĐBEY 6,7 13,3 56,7 16,7 6,7 100,0 30 ĐZMĐR+SAKARYA+ MĐTHATPAŞA 2,9 5,7 68,6 17,1 5,7 100,0 35 MEŞRUTĐYET+ ZĐYA GÖKALP 0,0 0,0 64,3 21,4 14,3 100,0 28 TUNALI HĐLMĐ+ARJANTĐN 0,0 0,0 32,4 23,5 44,1 100,0 34 Genel Toplam 3,4 4,9 56,8 19,4 15,5 100,0 206 Tablo 3 te esnafın görüşüne göre müşterileri tarafından tercih edilme nedenleri çoklu seçenek biçiminde sunulmuştur. Görüşülen esnaf kitlesinin hemen hemen tümü kendilerini güvenilir ve aynı zamanda güler yüzlü olarak tanımlamaktadır. %92,8 i dükkânlarındaki ürün ve hizmetlerin çeşitliliğini vurgulamakta, %87,6 sı da ürün ve hizmetlerin kalitesinden ve fiyatlarının uygun olmasından söz etmektedir. Tablo 3. Esnafa Göre Müşterileri Tarafından Tercih Edilme edenleri (Çoklu) Sizce müşterileriniz sizi neden tercih ediyor? (çoklu) çoklu % Fiyatların uygun olması 87,6 Ürün ve hizmetler çeşitliliği 92,8 Ürün ve hizmetlerin kalitesi 89,5 Aranan ürün/hizmetin bir tek bu dükkânda bulunması 27,8 Dükkânın atmosferinin çekiciliği 55,0 Güvenilirlik 99,5 Güler yüzlülük 99,0 Köklü marka/ işyeri 0,5 209 Esnafa göre müşteri tercih nedenleri, cadde grupları ayrımına göre incelendiğinde, Anafartalar Caddesi nin özellikle fiyat avantajını ön plana çıkardığı görülmektedir. Burada görüşülen esnafın tümü fiyatların uygun olması nedeniyle müşteri çektiklerini belirtmektedir. Ürün ve hizmet çeşitliliğinde ise Tunalı

10 40 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(3) Temmuz 2012 Hilmi-Arjantin Cadde grubu en yüksek beyan yüzdesine (%89,5) sahiptir. Anafartalar Caddesi nde aynı zamanda uzmanlaşmanın etkileri de görülmekte, görüşülen cadde esnafının %52,6 sı aranan hizmetin sadece kendi dükkânlarında bulunması nedeniyle müşteri çektiklerini belirtmektedir. Öte yandan, yine Anafartalar Caddesi esnafının göreli olarak en yüksek oranda (%73,7) dükkânlarının atmosferinin müşteri çekmede önemli bir etken olduğunu düşünmeleri önemli bir bulgudur. Esnaf beyanına göre müşteri tercih nedenleri, iş grupları ayrımında incelendiğinde ise dükkânın atmosferinin çekiciliğinin en yüksek oranda (%76,7) altın/döviz sektöründe, bu oranın en düşük olduğu (%29,4) sektörün ise seyahat acenteleri olduğu gözlenmektedir. Fiyatların uygunluğunu bir tercih nedeni olarak belirten esnafın en yüksek oranda bulunduğu sektör kitap/kırtasiye/gösteri sanatları/fotoğraf grubudur. Esnafın işyerinin konumu hakkındaki öznel algısı incelendiğinde; görüşülen esnafın %79,4 ü dükkânlarının araç trafiğinin yüksek olduğu bir yerde olmasını olumlu bir özellik olarak görürken, yaya trafiğinin yüksek olduğu bir yerde bulunmayı bir avantaj olarak görenler %69,4 tür. Oysa yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, örneğin önemli bir bölümü yaya bölgesi olan Đzmir-Sakarya- Mithatpaşa Cadde grubunda veya çok geniş yaya kaldırımlarına sahip olan Atatürk Bulvarı nda hem metrekare başına kira oranı daha yüksektir, -bu mekânlar daha değerlidir-, hem de yaya bölgelerinde esnaf memnuniyeti - dükkânı kapatma veya devretme niyeti diğer AVC lere göre daha düşüktür- daha yüksektir. Buna rağmen esnafın araç trafiğinin yüksek olduğu konumda bulunmak istemesi, kendi öznel algılarının nesnel gerçeklerde ve müşteri tercihleri ile uyumsuz olduğuna işaret etmektedir. Öte yandan esnafın hiç de azımsanmayacak bir bölümü (%56,9) de yaya bölgesinde bulunmanın avantajlı olduğunu beyan etmektedir. Yine %90,4 ü bulundukları konuma toplu taşım araçları ile erişim olanaklarının olmasını dükkânları için bir artı olarak kabul etmektedir. Yeşil alanlarla iç içe olmak ise çoğunluk tarafından bir avantaj olarak sayılmamıştır. Esnafın işyerinin konumu hakkındaki öznel algısı incelendiğinde; Atatürk Bulvarı ile Đzmir-Sakarya-Mithatpaşa Cadde grubundaki esnafın önemli bir bölümü yaya trafiğinin yüksek olduğu bir bölgede bulunmayı avantaj olarak kabul ederken, yine bu iki cadde grubundaki yanıtlayanların %80,0 inden fazlası yaya bölgesinde olmayı da olumlu bir özellik olarak görmektedir. Buna karşın kolaylıkla mal indirme ve bindirme açısından Đzmir-Sakarya-Mithatpaşa grubu kendisini avantajlı görmemektedir. G.M.K.-Necatibey, Meşrutiyet-Ziya Gökalp ve Tunalı Hilmi-Arjantin Cadde gruplarındaki esnaf ise %90,4 ü araç trafiğinin yüksek olduğu bir konumda bulunmayı avantaj olarak kabul etmektedir. Dükkânların konumlarının olumsuz özellikleri sorulduğunda ise esnafın %80,9 u yeşil alanların eksikliğinden söz etmektedir. Toplam kitlenin dörtte üç-

11 Yerel Esnaf ve Sürdürülebilirlik: Ankara daki Alışveriş Caddeleri 41 lük kesimi otopark sorununu ve caddedeki gürültüyü de olumsuzluklar arasında saymaktadır. Otopark sorununu en yüksek yüzdelerle ifade eden esnafın bulunduğu cadde grubu beklentilerin aksine yaya bölgesi içeren caddeler değil, göreli olarak geniş araç şeritlerine, yoğun trafiğe ve dar kaldırımlara sahip Meşrutiyet- Ziya Gökalp Cadde grubudur. Bu gruptaki esnafın %92,9 u otopark sorununu bir dezavantaj olarak ifade etmiştir. Buna karşın çoğunlukla yaya bölgeleri içeren Đzmir-Sakarya-Mithatpaşa Cadde grubunda ise bu oran %77,8 de kalmaktadır. Otopark sorunu en az olduğu (%52,8) belirtilen cadde grubu ise Tunalı Hilmi-Arjantin Cadde grubudur. Otopark sorununun bu orandan daha düşük olmaması genel olarak AVC ler için otopark sayısının azlığının bir sorun olduğunun göstergesidir. Gürültülü bir konumda olmayı görece yüksek oranlarla bir olumsuzluk olarak belirten esnaf ise Meşrutiyet-Ziya Gökalp Cadde grubu (%89,3) ile Anafartalar Caddesi nde (%86,8) bulunmaktadır. Taşıt trafiğinin dolaşımı engellediğini düşünen esnafın görece en yüksek (%78,6) orana ulaştığı cadde, aynı zamanda otopark sorunundan da yakınmaların görüldüğü Meşrutiyet-Ziya Gökalp Cadde grubudur. Bakımsız bir çevrede bulunmaktan yakınan esnafın en az oranda (%5,6) temsil edildiği caddeler Tunalı Hilmi-Arjantin Cadde grubudur ve bu iki cadde bu açıdan diğer mekânlardan ayrılmaktadır. Dükkânlarda satılan ürünlerin kaynakları incelendiğinde; yerel esnafın sadece %2,9 ü ürünlerini kendisi imal etmekte, %52,6 sı ise ürünlerini Ankara ili içinden temin etmektedir. %44,5 lik bir kesim ürünlerini Đstanbul dan getirmekte, %9,6 sı ise ürünlerini yurtdışından getirmektedir. Düşük oranlarda olsa da öz imalatın hiç değilse mevcut olduğu istisnaî iki sektör giyim ile kuyumculuk grubudur. Gıda grubundaki (market-bakkal) tüm esnaflar diğer kaynakların yanı sıra Ankara içinden de alım yapmaktadır. Ankara kaynaklarını en düşük oranda kullanan sektör ise kuyumculuk ile medikal-kozmetik-aksesuar gruplarıdır. Yurtdışı kaynaklı ürünlerin ise görece en ağırlıkta oldukları sektör ilaç ve kozmetik ürünlerinin satıldığı medikal-kozmetik-aksesuar grubudur. Ekolojik Özellikler Görüşme yapılan esnafın ulaşım gideri TL arasında değişirken, ortalama gider 254 TL, ortanca gider ise 200 TL olarak tespit edilmiştir. Bir başka deyişle görüşülen esnafın yarısı 200 TL nin altında, diğer yarısı ise 200 TL ve üzerinde aylık ulaşım harcaması yapmaktadır. Esnafın aylık ulaşım masrafına incelendiğinde, herhangi bir ulaşım masrafı olmayan esnaf sadece %4,8 lik bir orana sahipken, esnafın %10,5 i 100 TL nin altında bir aylık ulaşım masrafı beyan etmektedir. En sık rastlanan grup %32,4 lük oran ile aylık ulaşım harcaması TL arasında yer alanlardır. Esnafın %24,3 ü de TL aralığında ulaşım harcaması yapmakta, aylık ulaşım harcaması 500 TL nin üzerinde olanlar ise %11,4 oranındadır. Aylık elektrik gideri TL arasında değişirken, ortalama gider 392 TL, ortanca harcama ise 200 TL dir. Bir başka de-

12 42 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(3) Temmuz 2012 yişle görüşülen esnafın yarısı 200 TL nin altında, diğer yarısı ise 200 TL ve üzeri değerinde aylık elektrik tüketmektedir. Dükkânların %18,0 i organik ürünler de sattığını beyan etmiş, yarısından biraz fazlası (%50,5) ise müşterilerine geri dönüşümlü poşet sunduklarını belirtmiştir. Ambalaj atıklarını geri dönüşüm amacıyla ayıran işyerlerinin oranı sadece %3,0, mutfak atıklarını (özellikle atık yağ) aynı amaçla ayırıp değerlendiren işyerlerinin oranı ise sadece %0,5 olarak tespit edilmiştir. Tablo 4 te işyerlerinde var olan çeşitli nesnelerin ve özelliklerin oranları verilmektedir. Dükkânların %88,0 inde klima, %86,1 inde ise elektrikli ısıtıcı bulunmaktadır. Buna karşılık dükkânların sadece %58,4 ünde çift cam, %43,1 inde A sınıfı beyaz eşya, %27,3 ünde ise güneş kolektörü mevcuttur. Bir başka deyişle, işyerlerinin %86,1 i mekânı ısıtmak veya soğutmak amacıyla enerji harcayan bir cihaza sahipken, yaratılan sıcağı veya soğuğu korumaya ya da tasarruflu kullanmaya yarayan cihaz veya düzenekler çok daha düşük oranlarda kullanılmaktadır. Öte yandan işyerlerinin %70,8 inde enerji tasarruflu aydınlatma ampullerinin bulunması önemli bir bulgudur. Tablo 4. Đşyerinde Var Olan Eşya ve Özellikler Dükkânda Aşağıdakilerden Hangileri Var? (Çoklu) Çoklu % Klima 88,0 Elektrikli Isıtıcı 86,1 Plastik Masa-Sandalye 36,4 Çift Cam 58,4 Vasistas 30,1 Tente 49,3 Kepenk-Panjur 72,7 A Sınıfı Beyaz Eşya 43,1 LED Veya Enerji Tasarruflu Aydınlatma 70,8 Güneş Kollektörü 27,3 Doğal Bitkilendirme (Saksı Çiçekleri, Meyve Yetiştirme Vb.) 12,4 Kumaş Peçete 32,5 Binada-Cephede Yalıtım 44,0 209 Gelecek Hakkındaki Düşünceler Esnafın büyük çoğunluğu, dükkânlarının önünün yaya bölgesine dönüştürülmesi durumunda satışların artacağını düşünmektedir. Tablo 5 te esnafın görüşüne göre dükkânların çevreye uyumunun iyileştirilmesi açısından yapılması gerekenler 3 madde halinde sorgulanmaktadır. Đlgili işletmeye benzer diğer dükkânlarla bir sokakta bulunma görüşüne katılan esnafın görece yüksek oranlara ulaştığı cadde grupları Ankara nın görece güneyi ile kuzeyindeki daha yüksek gelir gruplarına yakın bulunan ve diğer caddelere göre daha lokal karakterde olan Tunalı Hilmi-Arjantin Cadde grubu ile Anafartalar Caddesi dir. Aynı türde

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract.

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2005, 1:97-124 HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN VE SİSTEMDEN FAYDALANANLAR AÇISINDAN ETKİLERİNİN OTEL YÖNETİCİLERİNİN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (MARMARİS ÖRNEĞİ)

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Özet Bu rapor sağlığın sosyal belirleyicileri ve inşa edilmiş çevre ile alakalı bulguları, Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1 Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148-6697 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 2 SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY Unver Akin¹ ¹Giresun University.

Detaylı

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Özdemir Darby Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İstanbul Mayıs, 2008 2008-İstanbul. Bu araştırma projesi

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Serbest Bildiriler. Baş sayfa

Serbest Bildiriler. Baş sayfa Serbest Bildiriler Baş sayfa GİRİŞ : 1-14, 27 30 Mayıs 2010, Nevşehir Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5681-65-4 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN T. C. Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ Demet EROL 1 ÖZET Kübra YILDIRIM 2 Oluşan ekonomik krizler sebebiyle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında birçok alanda görülen

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

KOCAELİ DEPREMİ VE İSKAN PROBLEMİ: GEÇİCİ PREFABRİKLERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ VE YOKSULLUĞUN YENİ MEKANI. Hale Bütün, Gülten Dursun, A.

KOCAELİ DEPREMİ VE İSKAN PROBLEMİ: GEÇİCİ PREFABRİKLERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ VE YOKSULLUĞUN YENİ MEKANI. Hale Bütün, Gülten Dursun, A. ÖZET KOCAELİ DEPREMİ VE İSKAN PROBLEMİ: GEÇİCİ PREFABRİKLERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ VE YOKSULLUĞUN YENİ MEKANI Hale Bütün, Gülten Dursun, A. Demet Vardareri Bu çalışma 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Kocaeli Depremi

Detaylı

Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişmesinde Bir Fırsat Olarak Çağrı Merkezleri *

Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişmesinde Bir Fırsat Olarak Çağrı Merkezleri * MAKALE / ARTICLE Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişmesinde Bir Fırsat Olarak Çağrı Merkezleri * Call Centers as Opportunities in Development of Less Developed Regions * Ebru SEÇKİN, 1 Ayşe Nur ÖKTEN 1 1980 lerden

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 96-108, 2013. Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Copyright 2013 anatolia Bütün hakları

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No. 3, 2011, s. 55-92 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ Ar. Gör. Ferdi Çelikay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr.

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Buying Behaviour Of International Shopping Center Consumers: An Application In Bursa Prof.Dr. Ömer AKAT* Arş.Gör.

Detaylı

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit PwC Küresel Çok Kanallı Perakendecilik Anketi ve Türkiye Sonuçları 2013 www.pwc.com.tr II İçindekiler I. Yönetici Özeti 2 Günümüzde

Detaylı

İzmi rlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi TASARIM STRATEJ S RAPORU

İzmi rlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi TASARIM STRATEJ S RAPORU İzmi rlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi TASARIM STRATEJ S RAPORU İZMİRLİLERİN DENİZLE İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ TASARIM STRATEJİSİ RAPORU Birinci Bask : Ekim 2012 Baskı Adedi: 1000 İzmir

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

Hazır Giyim Sektörü İçin Yön Haritası: Örnek Olay İncelemeleri

Hazır Giyim Sektörü İçin Yön Haritası: Örnek Olay İncelemeleri Hazır Giyim Sektörü İçin Yön Haritası: Örnek Olay İncelemeleri Dr.Dilber ULAŞ A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, ulas@politics.ankara.edu.tr Dr.Alper ÖZER A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Detaylı

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011 T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa I T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa II ÖNSÖZ Genel olarak müşteri ne ister? Sorusunun

Detaylı

Hüseyin KOÇAK 2. The Evaluatıon On Posıtıve Impacts Of Geographıcal Informatıon Systems In The Improvement Of Qualıty Of Urban Lıfe

Hüseyin KOÇAK 2. The Evaluatıon On Posıtıve Impacts Of Geographıcal Informatıon Systems In The Improvement Of Qualıty Of Urban Lıfe Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 1 Hüseyin KOÇAK 2 Özet Dünya hızla kentleşmekte, öte yandan kentsel yaşam kalitesi ile ilgili sorunlar da hızla artmaktadır. Kentler, ekonomik durum, nüfus, konut, işgücü, sağlık,

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı