2011 e girerken Türkiye gerçeği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 e girerken Türkiye gerçeği"

Transkript

1

2 başyazı 2011 e girerken Türkiye gerçeği Türkiye ekonomik ve sosyal sorunlar açısından olduğu kadar siyasal ve uluslararası sorunlar bakımından da bir yılı geride bıraktı. Geride kalan dönemde sorunlara baktığımız zaman,ülkemizin bazı alanlarda mesafe kat etmiş olmakla birlikte önemli ölçüde ağırlaşan sorunlarının hala çözüm beklediğini belirtmek gerekir. Bu sorunların ülkenin potansiyeliyle sahip olduğu emek gücü, birikmiş sermayesi ve kazandığı tecrübe ile çözülebileceğini düşünmek bir iyimserlik tutumundan çok gerçeği yansıtan bir bakış açısıdır. 2 şeker-iş dergisi ocak 2011 İsa GÖK Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı

3 Türkiye ekonomik ve sosyal sorunlar açısından olduğu kadar siyasal ve uluslararası sorunlar bakımından da bir yılı geride bıraktı. Geride kalan döneme baktığımız zaman, ülkemizin bazı alanlarda mesafe kat etmiş olmakla birlikte önemli ölçüde ağırlaşan sorunlarının hala çözüm beklediğini belirtmek gerekir. Bu sorunların ülkenin potansiyeliyle sahip olduğu emek gücü, birikmiş sermayesi ve kazandığı tecrübe ile çözülebileceğini düşünmek bir iyimserlik tutumundan çok gerçeği yansıtan bir bakış açısıdır. Ülkemizin imkânlarının artık geçmişle mukayese edilemeyecek düzeyde arttığını görmek durumundayız. Bunları analiz etmeye çalışırsak, öncelikle şunu görmemiz gerekir; birincisi ülkemiz hızla bir bölgesel güç olma yoluna girmiştir,1990 lardan sonra Sovyetler Birliği nin çöküşüyle ortaya çıkan yeni uluslararası ortam, bölge ülkelerinin bütün ikili ilişkilerini değiştirici etkiler yapmıştır. Bir anlamda soğuk savaş dünyasının kalıpları kırılırken bölge ülkeleri hem hareket serbestîsi elde etmişler, hem de soğuk savaşın maliyetini düşürecek imkânlara kavuşmuşlardır. Hemen söyleyelim, bu imkânlardan yeterince yararlanıldığını iddia etmek doğru gözükmemektedir. Mesela; bölge ülkelerinin askeri harcamalarının azaltılıp, kaynakların daha çok kalkınmaya yönlendirilmesi gerekli olduğu halde, bu konuda yeterli adımlar atılamamıştır.kısaca ifade etmek gerekirse, bölgemizdeki siyasi yapıların konjonktür değişmiş olmasına rağmen bunu algılayamamış olmasına bağlayabileceğimiz gibi,aynı zamanda bu yapıların konjonktürün bir parçası haline gelmiş olmasıyla açıklamak da mümkündür. İkincisi, bu süreçte olumsuz şartlar olduğu halde, Türkiye açısından pozitif sayılabilecek önemli gelişmeler bulunmaktadır.bunlar içinde Türk Dünyası diye ifade edilen bağımsız devletlerin ortaya çıkması,ortadoğu da soğuk savaş gerilimiyle içine kapanmış ülkelerin nispi olarak dışa açılmaları önemli fırsatlar sayılmalıdır.türkiye nin bu coğrafyayla yeniden ilişkilerini tanımlamaya başlaması esas itibarıyla dünyadaki değişmenin bir parçası olarak görülmelidir.bu imkanı ülkemiz açısından bir fırsata dönüştüren esas faktör, Türkiye nin bu coğrafyanın en büyük devlet tecrübesine sahip olan siyasi geleneğidir.bu gelenek içinde büyük bir imparatorluğun mirasçısı olmakla birlikte bölge ülkeleriyle mukayese edilmeyecek düzeyde sahip olduğu demokrasi tecrübesinin önemi büyüktür.bu değerlere ülkemizin modernleşme sürecinde ortaya koyduğu başarıları da eklediğimiz zaman tablo daha iyi anlaşılır hale gelecektir. Üçüncüsü, Dünyada yaşanan büyük değişim dalgasının yönüyle ilgilidir. Aslında 1980 li yıllarda ortaya çıkan bu dalga giderek yükselmekte ve batı merkezli bir ilişkiler sisteminden doğuya doğru bir kayma göstermektedir. Önceleri Asya Kaplanları diye bilinen ülkelerle başlayan ekonomik atılımın zaman içerinde bütün Asya yı saran daha geniş bir hareketin parçası olduğu ortaya çıkmıştır. Bugün dünyada yaşanan olayı, bir sistem değişimi olarak tanımlayanlar bulunmaktadır. Türkiye açısından bu süreç çok önemli bir açılım imkânı getirmektedir. Türkiye doğu ve batı arasındaki ilişkileri sürdürebilen, her iki dünyaya da sunacağı imkânları olan bir konumda yer almaktadır. başyazı İmkanlar ve sorunlar Ortaya çıkan imkanların bütünüyle bir toplum açısından kullanılıp kullanılamayacağı meselesi birçok şarta bağlıdır. Bu şartların başında, o toplumun ortaya çıkan değişim sürecini yönetebilecek siyasi kadrolara,ekonomik elitlere kısaca seçkin bir yönetici elite sahip olup olmaması gelmektedir.eğer ülke bu kadrolara sahipse o zaman sorun,bu kadroları demokratik bir sistem içerisinde fonksiyonlarını yerine getirmelerine dönüşecektir. Türkiye de siyasal sistemin demokratikleşme sorunlarıyla karşı karşıya bulunması, devlet içerisinde bulunan kurumlarla sivil toplum arasındaki ilişkilerin bir dengeye kavuşmada sorunlar yaşaması, içinde yaşanılan konjonktürün iyi değerlendirilememiş olmasının en önemli sebepleri arasındadır. 3

4 başyazı Türkiye nin demokratikleşme meselesini daha çok demokrasiye inanmayan hatta demokrasi düşmanı bazı örgütlerin talepleriyle karıştırmamak lazım. Bilhassa son yirmi yıldır ülkemizi karşı karşıya bulunduğu terör sorunu demokratikleşme sürecinin önündeki en önemli engel olduğunu unutmamak gerekir. Terörü sadece yaratığı şiddetle döktüğü kanla, verdiği tahribatla ölçmek ve değerlendirmek eksik olacaktır. Bunun için terörün, esas olarak ülkenin siyasal yapısında dengesizliklere yol açtığını, siyasal bütünleşmeyi engelleyen bireysel hak ve özgürlüklerden, siyasal hak ve özgürlüklere kadar bir çok alanda özgürlüklerin kullanılmasına mani olan bir etki yarattığını asla gözden kaçırmamak gerekir. Bütün bunlara terörle mücadele ortamının yarattığı gerilimleri, negatif tutumları, kardeşlik duygularını zedeleyen tavırları eklediğimizde tablonun toplumsal bakımdan bir travma yarattığını görebiliriz. Bu noktada terörle mücadelenin oluşturduğu şiddet kültürünü siyasi olarak militarizmi beslediğini de hatırlatmak isterim. Bahsedilen bütün bu hususlar Türkiye nin demokratikleşmesinin önündeki engelleri oluşturmakla kalmaz aynı zamanda ülkenin bütünlüğüne zarar vermeye yönelik hareketlerin yaratabileceği sonuçların ne kadar tahripkâr olduğunu da gösterir. Ülkemizin güneydoğu bölgesinde yoğunlaşan terör hareketinin son zamanlarda giderek bir siyasi yapılanmaya yöneldiği ve hem milli devlet yapısına hem de ülkenin bütünlüğüne yönelik taleplere dönüştüğü görülmektedir. Ülkemiz tüm bu olumsuz gelişmelere demokrasisini güçlendirerek cevap vermelidir. Terör örgütlerinin ve terörden beslenen siyasal hareketlerin en fazla korktukları şey,onlarla yapılacak mücadelenin özgürlükleri genişleterek demokrasi içerisinde gerçekleştirilmesidir.unutulmamalıdır ki, özgürlükler ayrılıkçı taleplere adres oluşturan bölge halkının ülkeyle daha fazla entegre olmasına imkan hazırlayacak,demokrasi o insanların etnik kimliklerinin üstünde birey ve yurttaş olarak daha fazla yaşamalarına imkan verecektir. Türkiye nin etnik ayrışmadan bütünleşmeye yönelmesi özgürlük demokrasi ve kalkınma sarmalının kurulması ve güçlendirilmesiyle mümkündür. Sosyal sorunlar Türkiye nin uluslararası sistemde yaşanan değişmeler, siyasal süreçlerinde yaşanan sorunların yanı sıra, sosyal sorunlarının bütün imkanlara rağmen arttığı görülmektedir. Bu konuda üzerinde durmak istediğimiz meselelerin başında işsizlik gelmektedir.türkiye hızla değişim yaşarken ortaya çıkan işgücüne katılma eğiliminin gerisinde kalan istihdam yaratma çelişkisiyle kaşı karşıyadır.tarım çözülürken kentlerde yoğunlaşan işgücünün meydana getirdiği kentli işsizlik çözülemediği, kronik hale dönüştüğü durumlarda tam anlamıyla bir toplumsal felaketin kaynağı olabilir. İşsizliğin yarattığı sorunların ne kadar tahripkar olduğunu görmek için şu hususlara dikkat çekmek isterim; İşsiz insan öncelikle toplumla fonksiyonel olarak bağ kurma yeteneğini kaybetmeye başlayan insandır. Bu bağların zayıflaması ve kaybolması insanların sadece kişilik sorunları yaşamasına yol açmaz,toplumun güven duygusunu üretmesini de zedeler. İkinci önemli nokta, işsizliğin aile yapısı üzerindeki olumsuz etkisidir.işsiz insanlar sadece kendileri için değil aileleri içinde katkı yapma gücünü kaybeden dolayısıyla ailenin devamlılığına katkısı zayıflayan insanlardır. Üçüncü nokta, toplumsal açıdan işsiz bir meslek, bir beceri veya sadece bir emek potansiyelinin kullanılamaması heba edilmesi anlamına gelir. Yaşadığımız kriz sürecinde Türkiye deki işsizlik oranları resmi rakamlarda yüzde 15 in üzerine kadar tırmanmıştır. Yılsonu itibarıyla bu oranın yüzde 11 civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

5 Bütün bu oranlara ve resmi verilere ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Tahmin edilen işsizlik seviyesi çok daha yukarılardadır. Bilindiği gibi, ülkemizde kayıt dışılık her alanda olduğu gibi işsizlik meselesinde de yaygındır. İnsanların büyük bir kısmı iş bulma ümidi taşımadığı için resmi kurumlara müracaat etmemekte dolayısıyla rakamlar içerisinde yer almamaktadırlar. Ülkemizdeki işsizlik sorununun bir boyutu işgücüne yeni katılanlarla ilgili olduğu halde diğer bir boyutu da işlerini kaybetmiş olanlarla ilgilidir. Sadece ekonomik kriz sürecinde yaklaşık 400 bin kişinin belli sürelerle veya süresiz olarak işini kaybettiğini hatırlatırsak bu boyutunun önemini daha iyi görebiliriz. Bir işte çalıştığı halde işini kaybedenler içinde özelleştirme dolayısıyla işinden olan işçilerin ayrı bir yeri vardır. Ülkemizde özelleştirme politikaları kamu kaynaklarının bir rant yağmasına dönüştürüldüğü için çalışanlar üzerinde bu uygulamaların ağır bir toplumsal maliyet yarattığını görmek gerekir. Biz şeker sanayinde bunu en ağır şartlarıyla yaşamış şeker işçileri bu konuda büyük mağduriyete uğramışlardır. Sektörümüzde uygulanan ve hale ısrarla devam ettirilmek istenen özelleştirme siyasetinin sadece işsizlik yaratmadığını aynı zamanda ülkemize katma değer kaybettirdiğini hepimiz biliyoruz. Ülkemizin işsizlikten sonra en önemli diğer sosyal sorunu, yoksulluktur. Bir kamu kuruluşu olan TÜİK in yaptığı son araştırma verilerine göre, yurdumuz insanlarının yüzde i yoksulluk şartlarında yaşamaktadır. Yoksulluk sınırının 825TL gibi oldukça düşük tutulduğu dikkate alındığında dahi neredeyse ülkemizde yaşayan her beş kişiden birinin yoksul olduğu bir toplumsal durumla karşı karşıyayız demektir. Yoksulların sayısı 12 milyon 751bin iken, 339 bin kişinin ise açlık çektiği görülmektedir. Artan yoksulluğun yanı sıra tarım politikasında yapılan yanlışlar ile tarım alanları her geçen gün daralmaktadır. Nişasta Bazlı Şeker kotasının her yıl yüzde 50 oranında artırılması pancar şekeri üretimi üzerinde 120 bin tonluk daralmaya neden olmaktadır. Bu durum 210 bin dekar alanda pancar tarımı yapılamaması ve 300 bin ton besi hammaddesi olan küspenin ve 50 bin ton melasın yok olması demektir. Yaşanan daralma ile tarımsal istihdamda ise yaklaşık 20 bin tarım işçisi işsiz kalmakta ve milli ekonomide yaklaşık 300 milyon TL kayıp oluşmaktadır. Yaşanan bu tablo, bugün alınmak istenen önlemler teşvik paketleri ve artı istihdam sağlama politikaları ile çelişmektedir. Diğer yandan AB ye uyum aşamasında olan ülkemiz açısından AB reform sürecine bağlı olarak Şeker Rejimi Reformu gereği, yıllarına kadar 21 olan şeker üreticisi ülke sayısının kademeli olarak 6 ya düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda, çok yüksek bir şeker üretim potansiyeline sahip olan Türkiye; şeker pancarı tarımı ve endüstrisini en azından 2015 yılına kadar korumalı, desteklemeli ve geliştirmelidir. AB müzakereleri sürecinde tarım politikası gündeme alınarak ülkemizin pancar şekeri sektörü varlığının sürdürülmesi garanti altına alınmalıdır. Bu olanaklar sağlandığında Türkiye nin pancardan şeker üretiminde dünyanın yıldız ülkesi konumuna gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Şeker işçisinin her türlü fedakarlığa hazır olduğu bilinerek, sektörün pancar üreticisi, şeker işçisi ve devletin de içinde bulunduğu yeni bir modelin yaşaması sağlanmalıdır. Yukarıda ifade ettiğimiz imkânlarla, konjonktürün getirdikleri ile dünyanın içinde bulunduğu değişim dalgalarıyla yaşadığımız sosyal gerçeklik arasındaki çarpıklık açıkça ortadadır. Bu çelişki ülkemizin sorunları ve imkânları dengeli bir şekilde yönetemediğinin ya da bu konularda en azından yetersizliklerin yaşandığını göstermektedir. Biz sendikacılar, işçi hareketinin temsilcileri başta TÜRK-İŞ ve diğer konfederasyonlar, onlara bağlı sendikalar bu gerçeği dikkate alan bir strateji takip etmediğimizde sadece biz kaybetmeyiz, işçiler kaybetmez aynı zamanda Türkiye kaybeder gerçeğini asla unutmayalım. başyazı

6 içindekiler ŞEKER-İŞ SENDİKASI ADINA İMTİYAZ SAHİBİ İsa GÖK Genel Başkan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Basri GÜZEL gündem 14 > Şeker-İş Şube İdari ve Mali Sekreterler Toplantısı KKTC de... özel haber 17 > GDO lar Kıyamet Habercisi mi? gündem 20 > İsa Gök Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Artırılacak gündem 21 > TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu Türkiye Değişimde Önemli... Editör Önsel ÜNAL Yönetim Yeri Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi Karanfil Sk. No: 59 Bakanlıklar/ANKARA Tel: Faks: Organizasyon ve Hazırlık Aren Tanıtım Hizmetleri Tic.Ltd. Şti. Dr. Mediha Eldem Sok. 38/15 Kızılay / ANKARA Tel: (0.312) Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Ağaç İşleri Sitesi 21. Cad. 598 Sk. No: 20 Yenimahalle/ANKARA Tel: Faks: Baskı Tarihi: Yayın Türü: Yaygın süreli Ücretsiz Dağıtılmaktadır. (3 aylık dergi) Şeker-İş Dergisi Basın Meslek İlkelerine Uyar gündem Şeker-İş Şube Başkanları 10 > KKTC de Toplandı haber İsa Gök GDO lu Patates Şeker Pancarına Alternatif Olamaz < 22 gündem İsa Gök Küreselleşme Gelir Dağılımını Daha da Adaletsizleştirdi < 24 araştırma haber Çiftçi Arazisi İpotekle Yabancıların Eline Geçiyor < 25 nostalji İlk Toplu-İş Sözleşmemizde Üyelerimize Sağlanan İlginç İmkanlar < 26 nostaljik anı M. Sadık Şide den Bir Anı < 27 geçim Asgari Ücret Yüzleri Güldürmedi < 28

7 haber İsa Gök Sektör Üzerinde 36 > Oynanan Oyunları Bozmalıyız nostaljik araştırma Aralık 1985 de 59 Bin Lira Olan Gıda Harcamaları Tutarı Yüzde... < 30 nostalji Eski Devlet Büyüklerinin Şeker Fabrikaları Hakkındaki Duyguları < 34 gündem Türk Ekonomisine EMAF Dopingi < 37 köşe Verimlilik Kavramına Bakış < 42 basından dipnotlar < 46 içindekiler özel haber İklim Savaşları Gerçek mi Oluyor? < > haber İsa Gök NBŞ Kotasının Artması Milli Ekonomiye Zarar Verir haber 50 > 2010 un Ardındaki Çalışma Hayatı haber 54 > Bu Şeker Katma Değer > şubelerden 58 > gündem 60 > Şeker-İş Pakistan ı Unutmadı... sağlık 62 > Sporculara Pancar Suyu Takviyesi şubelerimizin Yeni Başkanları 44 > Gündem İsa Gök Çocuklarınızı NBŞ li Ürünlerden Uzak Tutun

8 dünyadan kısa kısa kısa Çayın Şaşırtan Performansı Euromonitor un global çay pazarıyla ilgili raporu, geçen yıl içecek ürünlerinde çayın en iyi performans gösteren kategorilerden biri olduğunu gösterdi. Doğu Avrupa ise geçen yıl çay satışlarının en fazla olduğu bölge oldu arasında çay satışları yüzde 15,1 yıllık bileşik büyüme oranı ile 4 milyar Euro ya yükseldi. Batı Avrupa pazarındaysa yüzde 2 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2004 ten itibaren durgun bir seyir izleyerek 2009 da 4,25 milyar Euro ya ulaşan pazarın birkaç yıl içinde Doğu Avrupa pazarının gerisinde kalacağı tahmin ediliyor. Euromonitor un global büyüme beklentilerine göre 2014 e kadar son beş yılda görülen büyümeden daha düşük bir büyüme olacağı tahmin ediliyor yılları arasında 14 milyar 630 milyon Euro dan 19,75 milyar Euro ya yükselen dünya çay satışlarının 2014 e kadar da 22,1 milyar Euro ya ulaşması bekleniyor. Euromonitor un çay sektöründe gelecekteki büyümeyi etkileyecek trendler arasında markalaşma, sağlık ve sağlıklı beslenmenin olacağını vurguladığı raporunda, Unilever in Lipton markasının global olarak en büyük marka olduğu da belirtildi. Sağlık Beyanlarında İbre 2012 yi Gösteriyor AB deki gıda ürünleriyle ilgili sağlık beyanlarının onaylanması en az iki yıl gecikecek. Avrupa Komisyonu bitkisel bileşenlerle ilgili olanlar dışındaki tüm sağlık beyanlarının onaylanması için resmi tarih olarak Haziran 2011 i vermişti. 27 Eylül de yayınlanan Avrupa Komisyonu bildirisinde Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu nun (EFSA) değerlendirmelerini 2011 yılı sonunda tamamlayacağı belirtildi. Konuyla ilgili tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Komisyonun gıda sağlık beyanlarıyla ilgili EFSA nın önerilerini kabul ya da reddedeceği son onayların 2012 de verilmesi bekleniyor. Komisyonun bildirisinde, gecikmenin in üzerinde çok sayıda başvuru olmasından ve gıda üreticilerinin başvurularda gecikmelerinden kaynaklandığı belirtildi. 8 şeker-iş dergisi ocak 2011

9 Milenyum Hedef leri İçin Olası Bir Strateji Bilim adamları, zenginleştirilmiş sütün çocuklardaki ölüm, hastalık ve beslenme yetersizliğinin azaltılmasını hedefleyen Milenyum Gelişim Hedeflerinin başarılması için olası bir strateji sağlayabileceğini açıkladılar. ABD Johns Hopkins Üniversitesi ve Hindistan Annamalai Üniversitesinden bilim adamlarının zenginleştirilmiş süt ürünlerinin olası sağlık etkilerini değerlendirmeye aldıkları ve Hindistan New Delhi nin varoşlarında yürüttükleri Fonterra destekli araştırmaya göre, özellikle çinko ve demir gibi mikro besin ögeleri ile zenginleştirilmiş sütün, küçük çocuklardaki beslenme eksikliklerini azaltmak için etkili bir araç olabileceği öne sürüldü. Yaşları 1 ile 4 arasında değişen 633 çocuk arasında gerçekleştirilen çalışmada, zenginleştirilmiş ve kontrol örneği olan zenginleştirilmemiş süt içen iki grup oluşturuldu. Zenginleştirilmiş süt çinko, demir, selenyum, bakır, A vitamini ve C vitamini içeriyor. Çocuklara bir yıllık süre boyunca günde 3 porsiyon süt verildi ve sağlık parametrelerindeki ilerleme ölçüldü. Kontrol grubundakiler ile karşılaştırıldığında, zenginleştirilmiş süt ile beslenen çocuklarda belirgin bir kilo artışı ve boy uzaması tespit edildi. Aynı zamanda ortalama hemoglobin ve serum ferritin seviyelerinde de gelişme görüldü. Ve son olarak zenginleştirilmiş süt ile beslenen gruptaki çocuklarda demir eksikliği anemisi riski yüzde 88 azaldı. Mısır Şuruplu Şekerlere Dikkat ABD ve AB de kotaları kısıtlanan mısır şuruplu şekerlerin pankreas kanserine neden olduğu iddia edildi. Vatan gazetesinin haberine göre, AB ve ABD de kotaları kısıtlanan nişasta bazlı şekerlerin (mısır şurubu) pankreas kanserine neden olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. İstanbul Üniversitesi nden onkolog Yavuz Dizdar, bu konuda hazırladığı raporu Sağlık Bakanlığı na gönderdi. Gazozdan bisküviye, çikolatadan keke tatlı her yiyecekte mısır şurubu kullanılıyor. Raporda şekerleme, bisküvi ve çikolatalar ile pek çok gıda ürünlerinde kullanılan nişasta bazlı şekerlerin(nbş)(mısır şurubu) kansere davetiye çıkardığı vurgulanıyor ve bu ürünlerin kullanılmaması konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Halk sağlığını tehdit eden tatlandırıcıların, yetişen yeni neslin geleceğini tehlikeye attığını kaydeden Dizdar, dünyada, sağlığa zararlı gerekçesiyle yasaklanan tatlandırıcıların, her yıl yüzde 50 oranında kota artışıyla Türkiye ye sokulduğu ifade ediliyor. dünyadan kısa kısa kısa 9

10 gündem Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök: Tek tip özelleştirme Türkiye şartlarına göre değil Şeker-İş Şube Başkanları KKTC de Toplandı... Gök, 1980 li yıllardan itibaren, dünya genelinde başlatılan özelleştirme uygulamalarının, her ülkeye uygulanabilecek tek tip özelleştirme yöntemi olmadığını söyledi. Şeker-İş Şube Başkanları, Başkanlar Kurulu toplantısında biraraya geldi Aralık 2010 tarihleri arasında Yavru Vatan Kıbrıs Mercure Otel de gerçekleştirilen ve Başkanlığını Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ün yaptığı toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şube Başkanları katıldı. Şeker sektörünün özelleştirilmesi sürecinde Şeker-İş in uyguladığı strateji ve üstlendiği sorumluluk konusu çerçevesinde Genel Başkanımız İsa Gök, ülke gündemine ilişkin sorunlar ve şeker sektörü konusunda şube başkanlarına bilgi verdi li yıllardan itibaren, dünya genelinde başlatılan özelleştirme uygulamalarının, her ülkeye uygulanabilecek tek tip özelleştirme yöntemi olmadığını iddia eden Gök, toplantı öncesi yaptığı konuşmasında kısa dönemde, bütçe açıklarını kapatmak için, devlete gelir sağlamayı hedefleyen, öncelikleri doğru belirlenmemiş bir şekilde özelleştirme yapılmasının, ekonomiye yarardan çok, zarar getireceğini söyledi. Uluslararası güç merkezlerinin terörü bir dış politika aracı olarak görüp, bölgesel ya da küresel çıkarlarını gerçekleştirmek ve hegemonya oluşturmak için kullandığını kaydeden Gök, Türkiye de bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışan, milletimizin zenginliği olan farklılıklarımızı bir ayrıştırma gerekçesi olarak gösterip milletimizi bölüp, kardeş kanı dökülmesine sebep olan terör örgütüne karşı dün olduğu gibi bugün de sendikamızın tavrı nettir diye konuştu. Gök, Türkiye nin meselelerini toplumsal, siyasal ve ekonomik meseleler olarak üç grupta topladı. Türkiye nin siyasi sorunlarının başında demokrasi meselesinin geldiğini ifade eden Gök, Bunun gerçekleşebilmesi için her şeyden önce devletin içinde yer alan bütün kurumların milletin iradesi ile şekillenen milli egemenlik fikrine saygı göstermeleri esası gereklidir. Bu kurumlar içerisinde ordunun, yargının kendi fonksiyonları ve görev alanları ile ilgili anayasal ve yasal ilkelere, demokrasinin ruhuna bağlı kalarak görevini yapmaları bir zorunluluktur. Bu konuda Türkiye nin yaşadığı sorunlar, 12 Eylül den bu yana ortaya çıkan çarpık ilişkilerin düzeltilmesi, askeri müdahale ve ara rejim baskılarını yaratan tortuların temizlenmesi, milletimizin geleceği ve demokrasimiz açısından önemli bir gelişme sayılmalıdır diye konuştu. 10 şeker-iş dergisi ocak 2011

11 Türkiye nin yaşadığı sorunlar, 12 Eylül den bu yana ortaya çıkan çarpık ilişkilerin düzeltilmesi, askeri müdahale ve ara rejim baskılarını yaratan tortuların temizlenmesi, milletimizin geleceği ve demokrasimiz açısından önemli bir gelişme sayılmalıdır Cari açık halen ülke ekonomisinin yumuşak karnı Sivil toplumun güçlenmesi ve gelişmesinin, devlet karşısında sosyal hak ve özgürlüklerin teminatını oluşturduğuna işaret eden Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, sivil toplumun gelişmesinin ancak örgütlenme hakkının kullanılması ile mümkün olacağını söyledi. Konuşmasında Türkiye nin ekonomik sorunlarına da değinen Gök, 2001 krizinden büyük bedeller ödeyerek çıkan Türkiye ekonomisinin dengesiz kurulmuş olan bankacılık ve finans kurumları ile mali piyasalar üzerinden krize yakalandığını hatırlattı. Gök, şunları söyledi: 2001 krizinden sonra bankalarla ilgili yapılan düzenlemeler disiplinli bir yapı yaratmış, 2008 krizinin Türkiye ekonomisinde derinleşmesi bu sebeple belli bir ölçüde engellenmiştir. Buna rağmen dışa dayalı büyüme ve cari açık sorunu ülke ekonomisinin zayıf karnı olarak halen mevcudiyetini korumaktadır. Bugün, yaşanan krizin bedelinin kimler tarafından ödendiği bütün çıplaklığıyla ortadadır. Sıcak para girişi ve ithalata dayalı büyüme, Türkiye nin üretim yapısını değiştirmeden ekonomik faaliyetleri genişleterek krizlere açık bir yapıyı sürdürmesine yol açmaktadır. Rakamlara kısaca baktığımız zaman bu politikaların yarattığı tabloyu daha net görebiliriz yılında 129 milyar dolar olan Türkiye nin dış borcunun, 2009 yılının sonunda 273 milyar dolar seviyesine gelmiş olması oldukça düşündürücüdür. Yine 2003 yılında 8 milyar dolar olan cari açığın 2008 yılı sonunda 50 milyar dolara yaklaşması yanlışların sürdürülemez bir noktaya geldiğini göstermektedir. Türkiye nin ekonomik büyümesinin istihdam yaratmayan bir büyüme olduğunu, bunun da ithalata dayanan politika ile ilgisi bulunduğun altını çizen Gök, 2009 Ocak ayında yüzde 15.5 olan işsizlik oranının aynı yılın Şubat ayında yüzde 16.1 e kadar ulaştığını vurguladı Ocak ayında bu oranın yüzde 14.5 olmasının Türkiye nin en büyük sorunun halen işsizlik olduğu görüşünü savunan Gök, bugün gelinen noktada işsizliğin halen yüzde 13 civarında olmasının da sorunun önemini koruduğunu gösterdiğini yineledi. Sosyal politikaların bir diğer probleminin, yoksulluk ve gelir dağılımı ile ilgili olduğuna dikkat çeken Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, uygulanan asgari ücret politikasının ülkemizin yoksulluk şartlarını belirleyen bir uygulama olduğunu ifade etti. Gök konuşmasına şöyle devam etti: Asgari ücretle çalışan insanların açlık sınırının altında yaşadığı Türk-İş in yaptığı araştırmalarla yıllardır gündem 11

12 gündem belgelenmiş bulunmaktadır. Şimdi TÜİK in yaptığı araştırmalar da bu konuda Türk-İş i doğrulayacak noktaya gelmiştir. Kısaca şunu söyleyebilirim ki, Türkiye nin yaklaşık 700 milyar doları aşan milli gelirinin yüzde 45 ini nüfusun en zengin yüzde 20 lik aile grubu kontrol ederken, en yoksul yüzde 20 lik grup ise bu milli gelirden yüzde 6 civarında pay alanlardır. Asgari ücret uygulaması, sosyal harcamalar ve vergi politikaları devletin gelir dağılımına müdahale etme konusundaki en önemli araçlarıdır. Fakat bunlar gelir dağılımını düzeltmek için değil daha çok bu bozuk yapıyı sürdürmek için kullanılmaktadır. Şekerpancarının GSYH ya 2 milyar dolar katkısı var Türkiye de uygulanan geleneksel tarım politikalarının dünya ile karşılaştırıldığında, yetersiz ve eksik kaldığının altını çizen Gök, günümüzde ihracatın, tarım ürünlerinden daha çok sanayi ürünleriyle yapılmakta olduğuna değindi. Şekerpancarının sağladığı sosyal ve ekonomik katma değerle stratejik bir öneme sahip olduğuna vurgu yapan Gök, tarımsal hammadde ve sanayide kullanılan şeker pancarından şeker üretimi ile ülkemiz Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya yaklaşık 2 milyar dolar civarında katma değer ve istihdam sağlandığını iddia etti. Yan sektörlerin gelişmesine önemli katkıları bulunan pancar şekeri üretimine yeterli ilginin gösterilmesi sağlanmalıdır. Devletimiz bu amaçla çiftçisine sahip çıkmalı, gerekli teşvik ve bilinçlendirmeyi sağlayabilmelidir diye konuşan Gök, 1980 li yıllardan itibaren, dünya genelinde başlatılan özelleştirme uygulamalarının, her ülkeye uygulanabilecek tek tip özelleştirme yöntemi olmadığını, söyledi. Gök konuşmasına şöyle devam etti: Kısa dönemde, bütçe açıklarını kapatmak için, devlete gelir sağlamayı hedefleyen, öncelikleri doğru belirlenmemiş bir şekilde özelleştirme yapılması, ekonomiye yarardan çok, zarar getirecektir. Nitekim, bu konular özelleştirmenin finansörlerinden olan Dünya Bankası uzmanlarınca hazırlanan ülke raporlarında da zaman zaman dile getirilen gerçeklerdir. Bildiğiniz üzere sendikamız Şeker-İş olarak, Türkşeker i 2000 yılında kapsama alan, bu ideali gerçekleştirmek için 2003 yılında yol haritası belirleyen ve günümüze kadar devam eden özelleştirme politikaları ile mücadele etmekteyiz. Genel Merkezimiz tarafından sendikamız görüş ve önerileri doğrultusunda tamamen bilimsel ve resmi verilere dayanan şeker sanayiinin mevcut durumunu, sorunlarını ve özelleştirmenin olası sonuçlarını aktaran pek çok rapor ve kitap hazırlanmıştır. Sektörümüzü yakından tanıyan siyasi iktidar ve muhalefete mensup milletvekillerimizin konuyla yakından ilgilenmeleri ve mücadeleye destek vermeleri sendikamızın gücüne güç katmıştır. Fabrikalarımızın bulunduğu illerimizde sektörümüzle ilişkili olarak pancar üreticileri, nakliyeciler, besiciler, yöre esnafı, sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri ve akademik çevrelerle yaptığımız bilgilendirme görüşmeleri sonucunda özelleş- 12 şeker-iş dergisi ocak 2011

13 misyon kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması ve portföy B grubu için yine aynı tarihte verdiği ihale şartları belgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması kararları, bir kez daha haklılığımızı ortaya koymuştur. gündem Toplu İş Sözleşmesi Tasarı ve Teklif Paketi Hazırlığı Önümüzdeki dönemde Türk Şeker Fabrikaları ile Amasya, Kayseri, Konya Şeker Fabrikalarımız için 24. dönem, Kütahya Şeker fabrikamız için 4. dönem, Adapazarı Şeker Fabrikamız için yetki sorunu çözüldüğünde 1. dönem Toplu İş Sözleşmeleri bağıtlanacaktır. Bu Toplu İş Sözleşmelerimiz ile sektörümüzün devamını sağlayacak mücadelemiz de göz önünde bulundurularak üyelerimizin ücretleri ile geçici işçilerimizin çalışma sürelerinin daha iyi seviyelere yükseltilmesi hedeflenmektedir. Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili hazırlık çalışmaları sözleşmelerimize ilişkin anket formlarının hazırlanması ve şube başkanlıklarımıza gönderilmesi ile başlamıştır. Üyetirme konusunda geniş bir kamuoyu desteği sağlanmıştır. Bor, Ereğli, Ilgın Şeker Fabrikalarının ihale ilanı yayınlandığında, eğer bu fabrikalar satılırsa geriye kalan fabrikanın yaşama şansı yok, buralar kapanmak zorunda kalacaktır. demiştik. 28 Kasım 2006 tarihinde Bor, Ereğli, Ilgın Şeker Fabrikaları nın ihalesi süresiz olarak iptal edildi. Portföy A grubunu oluşturan Kars, Erciş, Ağrı, Muş ve Erzurum Şeker Fabrikalarımızın ihale ilanı yayınlandığında, gerek yazılarımızda, gerekse internet sitemizde bu fabrikaların üretim maliyetleri yüksek, buralar sosyal amaçlı kurulmuş fabrikalardır. Bunlara alıcı çıkmaz dedik. 27 Kasım 2008 son teklif verme tarihine kadar fabrikalara hiç teklif gelmemesi üzerine ihale iptal edildi. Ardından yine aynı inançla Portföy C grubu fabrikalarının 11 Eylül 2009 tarihinde ihale ilanının yayınlanmasının ardından kaleme aldığımız sayısız yazılarımızda, özelleştirme gerçeği raporumuzda, pancar tarımı ve şeker sanayi kitabımızda, Başbakan a açık mektup başlıklı tüm kamuoyunu ayağa kaldıran gazete ilanlarında değindiğimiz ve bu mücadelelerin yapı taşlarını oluşturan; ülkemizde pancardan şeker üretiminin devamlılığının sağlanması, şeker üretiminde dışa bağımlılığın önüne geçilmesi, ülkemizin pazar haline gelmemesi yönündeki belirlediğimiz ilkeler Danıştay 13.Dairesi nin 15 Aralık 2009 tarihinde portföy C gurubu için verdiği ihale ilanı ve şartnamesi ile 12 Ocak 2010 tarihinde ihaleyi sonuçlandıran ihale kolerimiz tarafından doldurulan talep formları, şube başkanlıklarımızca şube görüşü haline dönüştürülerek Genel Merkezimize yollanmıştır. Genel merkezimize yollanan şube görüşleri toplu iş sözleşmelerimizdeki maddeler üzerinde şubelerimizin ayrı ayrı tekliflerinin yer aldığı kitapçık haline getirilerek, Başkanlar Kuruluna sunulmuştur. 24. dönem toplu iş sözleşmelerimiz için işverenlerimize sunulacak Tasarı ve teklif Paketini hazırlamak üzere toplanan başkanlar kurulumuz, toplu iş sözleşmemizdeki maddeler üzerinde dönem içerisindeki taleplerimizi ve yeni tekliflerimizi tek tek tartışarak 24. dönem Tasarı ve teklif paketimizi hazır hale getirmiştir. 13

14 İsa Gök Yenilenebilir Enerjide Avrupa nın Lideri Olabiliriz gündem Şeker-İş Şube İdari ve Mali Sekreterler Toplantısı KKTC de Gerçekleştirildi Şeker-İş İdari ve Mali Sekreterler toplantısı Yavru Vatan KKTC de gerçekleştirildi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, eğitim semineri öncesi yaptığı konuşmasında ülkemiz ve sanayimizin oldukça zor bir dönemden geçtiğini belirterek özellikle petrol ürünleri fiyatları konusundaki yüksek vergi yükü sonucu artan maliyetlerin tüketim yapan kesimi zor durumda bıraktığını kaydetti. Şeker-İş İdari ve Mali Sekreterlere hitap eden Gök, akaryakıt fiyatlarını aşağıya çekmenin sırrının özelleştirilmek istenen şeker fabrikalarında olduğunun altını çizdi. Gök, Biz özelleştirmelerle uğraşırken, dünya alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışmaktadır. Dünya fosil yakıt rezervinin sınırlı olması, maliyeti ve çevreye verdiği zararları göz önünde bulundurulduğunda şeker pancarından üretilen biotenol yakıtı önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Dünyanın en büyük şeker üreticisi olan Brezilya ihracatını azaltarak ve şeker kamışından elde ettiği şekerlerin bir kısmından vazgeçerek biotenol üretimine geçmiştir diye konuştu. Brezilya nın ürettiği biotenolü Avrupa Birliği ülkelerinin çoğuna ihraç ettiğini hatırlatan Gök, bu ülkenin 2012 yılından itibaren de 70 den fazla biotenol üretim tesisinin açılmasını planladığını kaydetti. Gök şunları söyledi: Brezilya nın dışında Kolombiya ve Amerika Birleşik Devletleri nde, şeker kamışı ya da tahıllardan elde edilen etanolün kullanımı, hükümet programlarıyla teşvik edilmektedir. Öyle ki şeker üretiminde ön sıralarda olan ABD bile biotenol ihtiyacının yüzde 25 e yakınını Brezilya dan ithal ederken, Türkiye genel olarak enerjide yüzde 90 dışa bağımlı bir ülke konumundan çıkamamıştır. Türkiye nin enerjideki dışa bağımlılığını pancarla kıracağına inandığını vurgulayan Gök, bu siyasi kararın alınmasında geç kalınmaması gerektiğini hatırlattı. Bu yönde bir karar alınırsa Türkiye petrol ürünlerinde dışa bağımlı bir ülke konumundan hızla uzaklaşacaktır diye konuşan Gök, bu görevi yaşatmanın şeker pancarı üreticisi, çiftçisi ve devletin omuzlarında olduğunu söyledi. Gök şöyle devam etti: Bakınız, Fransa önce şeker fabrikalarını özelleştirmiş. Sonra kişilere kar amacıyla özelleştirmenin yapılmayacağını görmüş. Sonra aldığı bir kararla bu fabrikaları pancar üreticilerine devretmiş. ABD de ise şahısların tek bir fabrikası yok. Ülkemizde ise sektörün kurtuluşu pancar üreticisi, şeker işçisi ve devletin içinde olduğu yeni bir yapıyla mümkündür. Hızla değişen dünyaya sendikalar ve sanayinin de ayak uydurma zorunluluğu olduğunu ifade eden Gök, ülkenin kalkınması için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi. Gök, şeker sektörüne ilişkin şu bilgileri verdi: 14 şeker-iş dergisi ocak 2011

15 Özelleştirme yol haritası uluslar arası kartele ihale edildi 600 yıl dünyaya hükmetmiş, Çanakkale Zaferi Destanını yazan şanlı bir neslin torunları olarak bu milleti şahlandırmalıyız. Kısa ömrümüzde bu coğrafyada yaşayan her hadiseyi çözmek gibi bir sorumluluğumuz var. Yakın geçmişte Kuzey Irak ta yapılan vahşeti ve bıraktığı izleri unutmamalıyız. Tek kutuplu dünya düzeninde neler yaşadığımızı iyi analiz etmek zorundayız. Neoliberal politikaların dünyayı ne hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bir başka boyutu şeker sektörü üzerinde de oynanmakta, bugün sanayi kadrolarındaki eksiklikten tutunuz, sanayideki teknik yenilenme ile ilgili problemlere, sanayide üretilen şekerin maliyetine kadar yığınla sıkıntılar yaşamaktayız. Bu problemlerin çözümü için sektörün mutlaka özelleştirme programından çıkartılması gerektiğini unutmamalıyız. Ne yazık ki, 1980 yılı sonrası yeni liberal politikaların bir gereği gibi basın yoluyla neler şırınga edilmişse sorgusuz bunları aldık, doğruluğunu kabul ettik. Bugün sanayimizin çökmemesi için gayret göstermemize rağmen çoğumuzun karamsar olduğunun bilincindeyiz yılında şeker fabrikaları özelleştirme kapsamına alındığında Türkiye nin durumuna bakınız. O yıllar Türkiye büyük bir krizde. Ekonomisi çökmüş, ülkenin ayağa kalkması için sıkı para politikaları uygulanmış, IMF ye el açılmış yılında ilk defa Şeker Kanunu çıkartıldı. NBŞ ile ilgili yeni söylemler girdi gündemimize. Türkiye bu kanunla NBŞ yi resmileştirmiş oldu. ABD, Kuzey Irak taki askerlerini kristal şekerle beslerken, Fransa gibi şeker üreten ülkeler NBŞ yi yasaklarken Türkiye de NBŞ kotaları yüzde seviyesinde uygulamaya konuldu. Özelleştirme yol haritası uluslar arası kartele ihale edildi. Sektör bu şekliyle yaşamaz Sektördeki sıkıntılardan kurtuluşun yolunun bilgi sahibi olmaktan ve insanları bilgilendirmekten geçtiğini vurgulayan Gök, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi konusunda pancar üreticisi, taşıyıcısı, besicisi, yöre halkı ve tüm vatandaşlarmızın bilgilendirilmesi gerektiğine değindi. Gök şunları söyledi: AB, müzakere sürecinde Avrupa Birliği ülkeleri içinde 6 ülkenin şeker üretebileceğini diğer ülkelerin pancar üretimini terk etmelerini söylüyor. Türkiye nin pancar şekeri ve tarımla ilgili, Avrupa Birliği henüz bir sayfa açmadı ancak, içinde bulunduğumuz süreç, 2016 yılında Avrupa Birliği şeker rejimi hayata geçtiği zaman Türkiye nin şeker sektöründen çekilmesine doğru hızla yol almaktadır. Bir kere çalışanlarımızın neler kaybettiği ile ilgili değil, ülkemizin neler kaybedeceği ile ilgili kaygılarımızın olması gerekmektedir. Sektörün bu şekliyle yaşaması mümkün değildir. Devletin bu yönde bir tercihini yapması gerekmektedir yılından bugüne şeker sektörü bütün olumsuzluklara rağmen kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmaktadır. Ancak, şu bir gerçek ki mevcut Bakınız, Fransa önce şeker fabrikalarını özelleştirmiş. Sonra kişilere kar amacıyla özelleştirmenin yapılmayacağını görmüş. Sonra aldığı bir kararla bu fabrikaları pancar üreticilerine devretmiş. ABD de ise şahısların tek bir fabrikası yok. haliyle de uzun süre ayakta durması imkansızdır. Devlet, şeker sektörü üzerinde oynanan oyunlara tedbir almadığı taktirde zaten küresel güçlerin odağı halindeki şeker sektörü, pancar üreticisi ve kooperatifçilik olgusu ortadan kalkacaktır. Yarınları görebilmemiz açısından hepimizin gerçekleri iyi kavraması, dikkatli olması ve üzerimize düşen milli bilinç sorumluluğunu yerine getirmemiz gerekmektedir. Türkiye nin yönünün AB ne dönük olduğu unutulmamalıdır. Genç, dinamik yapısıyla Türkiye, çok yakın bir gelecekte mutlaka AB nin yıldız ülkesi olacaktır. Yeter ki kardeş kavgasını bir kenara bırakalım, birbirimizi anlamaya çalışalım. Kendimizi sorgulamalıyız Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gök, Cumhuriyetin 87. yılında ülkede sağ-sol ve Alevi-Sünni çatışmalarına yönelik kardeş kavgalarıyla sürekli kaos ortamının yaratılmak istendiğine dikkat çekti. Kürtler ve Türkler ayrı milletler olarak ayrıştırılmak isteniyor diye konuşan Gök, bütün olumsuzluklara rağmen insanların kendilerini sorgulamadığını iddia etti. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Bugün sürekli kardeş kavgalarıyla dünyaya hükmetmiş bir imparatorluğun mensupları olarak ülkenin birlik ve beraberliğine zarar verecek her hareket ülkemizde yaşandı. Zaman zaman çeşitli tezgahlar sergilendi. Ancak, kendimizi sorgulama gereği duymadık. Artık kardeş kavgaları ile ülkeyi oyalamayalım. Ben haklıyım kelimesini bir tarafa bırakıp, ülkemiz için neler yapabileceğimizi tartışalım. Eğer şiddet ve nefret duygularından kendimizi ayrıştırabilirsek birçok hadiseyi çözebileceğimiz kanaatini taşıyorum dedi. gündem 15

16 gündem 16 şeker-iş dergisi ocak 2011

17 GDO lar Kıyamet Habercisi mi? Önsel ÜNAL Yasa değişikliği ile şimdiye kadar sadece dışarıdan satın alınabilen genetiği değiştirilmiş ürünlerin, artık Türkiye topraklarında üretileceği iddia ediliyor. Hatırlarsanız 2009 yılı Nisan ayında milletvekillerinden ve TÜBİTAK üyelerinden oluşan bir grup, ABD ye sessiz sedasız bir gezi düzenlemişti. Amerikan Tarım Bakanlığı sponsorluğunda gerçekleştirilen GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) ve Tohum Gezisi sonrasında, hepimizin sağlığını doğrudan etkilemesine rağmen fazla konuşulmayan üç yeni yasa tasarısı TBMM gündemine alınmıştı. Bu yasa tasarılarından sadece biri, yeni Tarım ve Gıda Bakanlığı kurulması teklifi medyada yer alırken, Türkiye de genetiği değiştirilen ürünlerin üretimine kapı açacak değişiklik teklifi gözlerden kaçırıldı. Yasa değişikliği ile şimdiye kadar sadece dışarıdan satın alınabilen genetiği değiştirilmiş ürünlerin, artık Türkiye topraklarında üretileceği iddia ediliyor. Bu yasa tasarısının ne anlama geldiğini tam olarak anlayabilmek için, Aktüel Dergisinin geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir haberi hatırlatmakta fayda var. Dünya çapında Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO)ticareti yapan dev şirketlerin gizli amaçları arasında bazı ırkların yok edilmesi ve Ari Irk projesinin hayata geçirilmesinin bir parçası olduğunu savunan Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl ın bu konudaki çok çarpıcı bilgilerini okumakta fayda var. Kıyamet tohum deposu Yeni Aktüel Dergisinin 29 Kasım- 5 Aralık 2007 tarihli 125. sayısında Kıyamet Kapısı başlığıyla kapak konusu olarak işlediği ve 26 Şubat 2008 de tamamlanacağını duyurduğu proje, tamamlandı. Norveç in kuzeyindeki Spitsbergen adasında Svalbard Küresel Tohum Deposu adı verilen o ambar, Mart 2008 itibariyle resmen faaliyete başlamış. Donmuş bir dağın 130 metre altına inşa edilen ambarda şu anda dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 milyon farklı tohumun özel ambalajlarda saklandığı iddia ediliyor. Kuzey Kutbu na 1100 kilometre uzaklıkta olan buzdağı ambarında bazı dayanıklı tohumlar 1000 yıl kadar bozulmadan kalabilecek. Her türlü nükleer saldırıya, patlamaya ve depreme dayanıklı olan bu tohum deposuna kıyamet tohum deposu da deniyor. Dünya üzerindeki tüm tohum çeşitlerini biraraya getirmeyi hedefleyen ambarın amacının, gelecekte dünyanın başına gelebilecek nükleer savaş, meteor düşmesi veya iklim değişimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeşitliliğinin korunmasını sağlamak olduğu öne sürülüyor. Buraya kadar her şey gayet iyi niyetli görünüyor. Ancak Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl ın bu proje ile ilgili dehşet verici şüpheleri var. Dünyayı genetikle ele geçirecekler Engdahl, tarım sektörünü ellerinde tutan GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) devlerinin bizim bilmediğimiz bir özel haber Alman asıllı Amerikalı araştırmacıgazeteci F. William Engdahl ın istenmeyen ırkları kısırlaştırma planının ayrıntıları açıkladığı üprertici iddialarla şok olacaksınız! Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl, tarım sektörünü elinde tutan GDO devlerinin insanlık için gerçek bir kıyamet yaratacağını söylüyor. 17

18 özel haber şeyler bildiklerini düşünüyor. Spitsbergen in buzlaşmış kayalıklarının altında dünyayı ekonomik ve genetik olarak ele geçirme planlarının yattığını iddia eden Engdahl, teorisini ambar projesi finansörlerinin kimlikleri ve geçmişleri hakkında ayrıntılı hatırlatmalar yaparak ispatlıyor. Aktüel dergisi, ilk baskısı 2007 de yapılan, Nisan 2009 da Türkçe ye çevrilen Ölüm Tohumları/Kalıtımın Değiştirilmesinin Arkasındaki Karanlık Oyunlar adlı kitabın da yazarı olan Engdahl ile kıyamet muhafızları dediği finansörlerin kimlikleri, neler yaptıkları ve Svalbard Küresel Tohum Deposu üzerindeki hedefleri hakkında konuştu. Kıyamet muhafızları Öncelikle, bu ambarın Global Crop Diversity Trust (GCDT- Küresel Hasat Çeşitliliği Örgütü) aracılığıyla işletildiğini söylemeliyim. Nisan 2009 rakamlarına göre 123 milyon dolarlık bir finansmanları var. Roma da kurulan bu örgütün başında Kanadalı Margaret Catley- Carlson bulunuyor e dek New York merkezli Nüfus Konseyi nin de (Population Council) başkanıydı. Bu konsey John D. Rockefeller ın nüfus popülasyonunu düşürmek amacıyla 1952 de kurduğu, aile planlaması adı altında gelişmekte olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir konsey. Diğer GCDT üyeleri arasında Hollywood Dream Works Animation a başkanlık eden Lewis Coleman da var. Coleman, ABD nin en büyük Pentagon anlaşmalı askeri endüstri şirketi olan Northrup Grumman Corporation ın da kurul başkanıydı. Örgütün finansörleri Geçen yıl şirketin aktif yönetiminden çekilerek kurduğu Bill-Melinda Gates Vakfı aracılığıyla kendini Asya ve Afrika daki çiftçilere yardıma adayacağını beyan eden Microsoft un kurucusu Bill Gates! Dünyanın en büyük patentli GDO tohum ve tarım kimyasalları devi ABD li DuPont / Pioneer Hi-Bred! Yine bir ABD li GDO devi Monsanto! İsviçre menşeli GDO tohum ve tarım kimyasalları şirketi Syngenta! 1970 lerde 100 milyon dolarlık bir kaynakla Yeşil Devrim diye bilinen tohumda gen devrimini başlatan ve tarımsal değişim ile ideal genetik saflığı sağlama çalışmalarını yürütmek üzere dünyanın en büyük vakıflarından birini kuran petrol devi Rockefeller! ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve Kanada dan da devlet fonları aktarılıyor. Yani özetle, GDO tohumları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yayarak tarlalardan orijinal tohumların kökünü kazıyan şirketler, şimdi dünya üzerindeki tüm orijinal tohumları olası bir kıyamet günü için kutuplarda buzdan bir adaya saklıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde zaten var olan tohum depolarına ne gibi bir felaket gelecektir ki, Svalbard a muhtaç kalınacaktır? Nükleer savaş, iklim değişimi veya meteor düşmesinin dışında bir felaketten mi söz ediyorsunuz? Evet, planlı bir felaketten söz ediyorum. Bunu anlamak için yalnızca 2003 Amerikan bombardımanından sonraki Irak a bakmak yeterli. Irak medeniyetlerin beşiği ve binlerce yıl önce buğday tarımının doğduğu yerdir. Ebu Garib de yüzlerce yılda geliştirilen buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir tohum bankası bulunuyordu. Amerikan bombardıma- 18 şeker-iş dergisi ocak 2011

19 nından sonra o tohum mahzeni tarihe karıştı. Artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyor. Düşünün, dünyadaki tüm tohum çeşitleri NATO destekli Svalbard da biraraya getirilip kontrol altına alındığında, dünyadaki diğer paha biçilmez tohum bankalarını savaşlar ve terörist eylemler ile yok etmek çok kolay olacak! Sonrasında da Monsanto ve DuPont gibi devler kendi GDO tohumlarını tüm dünya çiftçilerine tek elden sunabilecekler. Yani tüm tohum çeşitlerini ele geçirdikten sonra dünyanın diğer tohum bankalarını, tekel oluşturabilmek amacıyla yok edebilirler. Ari ırk yaratma projesi Peki tekel olma arzusunun temelinde yatan tek sebep ekonomik mi? Hayır. Bunu açıklamak için önce kıyamet muhafızlarının kimliklerinden ve geçmişte neler yaptıklarından biraz söz edelim. Rockefeller 1971 de Uluslararası Tarım Araştırmalarında Küresel Danışmanlık Grubu olan CGIAR ı kurdu. CGIAR, üçüncü dünya ülkelerinin bilim adamlarının ve agronomistlerinin (tarım uzmanı) modern tarım ürünü kavramlarında uzmanlaşmaları ve ABD de öğrendiklerini ülkelerine götürmeleri ile yakından ilgilendi. GDO lu Gen Devrimi nin yaygınlaşması için paha biçilmez bir etki şebekesi oluşturdular. CGIAR, daha etkin olabilmek için BM Gıda ve Tarım Örgütünü (FAO), BM İlerleme Programı nı ve Dünya Bankası nı da işin içine dâhil etti. Rockefeller Hitler in de finansörüydü Üstün ırk yaratma projesi tam olarak nasıl bir şey? Rockefeller Vakfının ve zengin finans kurumlarının 1920 lerden beri genetik olarak üstün ırk yaratmayı meşrulaştırmak için kullandıkları öjenik bilimi daha sonradan genetik mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Hitler ve Naziler buna ari üstün ırk diyorlardı. Hitler in öjenik çalışmaları da bugün Svalbard a milyonlarca dolar akıtan Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilmişti. Rockefeller Vakfı, Third Re-Ich s Kaiser VViIhelm Instilutcs nün ari ırk öjenik çalışmalarını finanse ediyordu. 2. Dünya Savasında ABD resmi olarak savaşa Hitler Almanya sının karsısında olarak girerken, Rockefeller Standard Oil Group, illegal olarak Alman Luftvvaffe ve VVehrmacht birliklerine petrol nakline devam etti. Bununla ilgili ABD Senato araştırması da yapıldı. Rockefeller Vakfı insanı gen dizilimlerine indirgemeye çalışan sözde moleküler biyoloji bilimini yaratmıştı ve sonunda insan özelliklerini istenen şekilde değiştirmeyi amaçlıyorlardı. Hitler in Ojenikçi bilim adamları 2. Dünya Savasından sonra sessizce ABD ye götürülmüş ve Çeşitli yaşam formlarının genetik olarak tasarlanması konusunda ilk adımları atmışlardır. 20 yıllık kısırlaştırma projesi Örnekler üzerinden gidelim. Küçük bir Kaliforniya biyoteknoloji şirketi olan Epicyte, genetik mühendisliği marifetiyle, yendiğinde erkeği kısırlaştıran bir mısır geliştirdiklerini açıkladı. Epicyte, Svalbard ın iki sponsoru olan DuPont ve Syngenta ile teknolojilerini yaymak için ortaklık kurmuştu. Çok ilginçtir ki Epicyte, genetiği değiştirilmiş sperm öldürücülü mısırı ABD Tarım Bakanlığfndan (USDA) aldığı araştırma fonuyla geliştirmişti. Bir başka örnek 1990 larda BM Dün ya Sağlık örgütü, Nikaragua, Meksika ve Filipinler de 15 ila 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanoza karşı aşılanması için bir kampanya başlattı. Erkekler de tetanoz olabilirdi ama aşı erkeklere yapılmadı. Bu şüphe uyandırıcı durumdan ötürü Katolik bir kilise organizasyonu olan Comite Pro Vida de Mexico (Meksika Yaşam Komitesi) aşıları test ettirdi. Test sonuçları ile, Dünya Sağlık örgütü nün (WHO) yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara dağıttığı aşıların Chorionic Gonadotrophin (hcg) içerdiği ortaya çıktı. Doğal bir hormon olan hcg, tetanoz toksoid taşıyıcılarıyla birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretiyordu. Daha sonradan ortaya çıktı ki Rockefeller Vakfı, Rockefeller Nüfus Konseyi, Dünya Bankası ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Dünya Sağlık örgütü (WHO) için tetanoz taşıyıcı bir kısırlaştırma aşısı üretmek için 1972 de 20 yıllık bir proje başlatmışlardı. Ayrıca Svalbard Kıyamet Tohum Deposu nun ev sahibi Norveç hükümeti kısırlaştırıcı aşının üretilmesi için 41 milyon dolar bağış yapmıştı! Hibrid tohumlarla tekel tuzağı Rockefeller in gelişmekte olan ülkelerde yürüttüğü Yeşil Devrim çalışmalarına bu açıdan bakınca korkunç görünüyor. Rockefeller Vakfı 1946 da sadece adı yeşil olan Yeşil Devrim i başlattı. Neydi Yeşil Devrim? 60 larda Rockefeller in çalıştığı Meksika, Hindistan gibi ülkelerde daha çok ürün veren ıslah edilmiş tohum çeşitleriyle açlık sorununu büyük ölçüde çözmeyi vaat ediyordu. Yıllar sonra. Yeşil Devrim in aslında Rockefeller ailesinin ileride tekelleştirebilecekleri bir tarım politikası geliştirme planı olduğu ortaya çıktı tıpkı yarım yüzyıl önce petrol endüstrisi işinde yaptıkları gibi. özel haber 19

20 Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök: gündem Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Artırılacak Türkiye de iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması için harekete geçildi. Türk İş Konfederasyonu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) tarafından iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim seminerlerinin ilki Çorum da gerçekleştirildi. Türkiye de iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması için harekete geçildi. Çorum un yanı sıra Antalya, Bursa, Kırklareli, Konya, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Adana ve İzmir de de düzenlenecek olan seminerlerde 700 işçinin bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı ve Türk İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri İsa Gök, Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği (AB) çalışma belgelerinde çalışana değer verilmesi, çalışma hayatının çalışma çevresiyle birlikte insancıl hale getirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinin temel amaçlar arasında yer aldığını söyledi. Türkiye de meydana gelen iş kazalarında ve ölümlerinde artış olduğuna dikkat çeken Gök, Günümüzde özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, esnek çalışma biçimleri sağlıksız ve güvenliksiz bir çalışma hayatını işçilerimize dayatmaktadır. Türkiye de kayıt dışı ekonominin varolduğu bir yapıda sosyal güvenlik haklarına uyulmamakta, var olan haklar da geriletmeye çalışılmakta, sigortasız ve kaçak işçi çalıştırma her geçen gün anmaktadır dedi. Kayıt dışı istihdam iş kazalarını arttırdı Ülkede iş sağlığı ve güvenliği tablosunun olumsuz olmasının bu alanda ciddi önlemlerin alınmamasından kaynaklandığını dile getiren Gök, ülkedeki kayıt dışı örgütsüzlüğün iş kazalarını ürkütücü boyutlara taşıdığına dikkat çekti. İş kazalarının yüzde 62 sinin işyeri büyüklüğünün 50 nin altında işçi çalıştıran işyerlerinde olmasının dikkat çekici olduğuna işaret eden Gök, iş kazalarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye nin meslek hastalıklarında ise son sıralarda bulunduğunu kaydetti. Gök, İş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu politikaların belirlenmesi, uygun stratejilerin uygulanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için sosyal tarafların iş sağlığı ve güvenliğinin tüm süreçlerine katılımları gerekmektedir diye konuştu. Çorum un yanı sıra Antalya, Bursa, Kırklareli, Konya, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Adana ve İzmir de de düzenlenecek olan seminerlerde 700 işçinin bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında düzenlenen seminere Türk-İş Eğitim Uzmanı Özcan Karabulut, Türk-İş Samsun 6. Bölge Temsilcisi İsmail Ekşioğlu, ÇASGEM Yayın ve Dokümantasyon Şubesi Sorumlusu Ziya Mert, ÇASGEM araştırmacısı Dr. Bülent Piyal, İşKur İl Müdürü Zafer Eyvaz, Türk-İş Çorum İl Temsilcisi Sefer Kahraman ile sendika üyeleri katıldı. 20 şeker-iş dergisi ocak 2011

ABD'li Gazeteciden İstenilmeyen Irkları Kısırlaştırma Planı İddiası - Komplo Teorileri - Gizli ilimler Sitesi

ABD'li Gazeteciden İstenilmeyen Irkları Kısırlaştırma Planı İddiası - Komplo Teorileri - Gizli ilimler Sitesi Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci Frederick William Engdahl'ın istenmeyen ırkları kısırlaştırma planının ayrıntılarını açıkladığı ürpertici iddialar! "Norveç'teki Tohum Deposu, Dünyayı Ele Geçirme

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU Şu an 240 çalışana sahip şeker fabrikası da, üretimin artması durumunda daha önce olduğu gibi istihdamını 400 lere çıkarabilecek ve il ekonomisine giren sıcak para miktarı da artacaktır. KARS ŞEKER FABRİKASI

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ANKARA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ RAPORU Son Güncelleme: 03/08/, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdam Çalıştayı Ankara da Yapıldı

Kayıt Dışı İstihdam Çalıştayı Ankara da Yapıldı Kayıt Dışı İstihdam Çalıştayı Ankara da Yapıldı Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren-esnaf ve sanatkâr üst birlikleri ile akademisyenlerin bir araya geldiği Etkin Rehberlik ve

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014 1 İRAN ÇAY RAPORU 8-12 Ocak 2014 Tahran-Lahican-Tebriz İRAN İRAN ÇAY RAPORU Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ve Meclis Başkanı Resul Okumuş un da aralarında bulunduğu 7 kişilik

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR

Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR 5 Kasım 2010, Cuma Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, 2011 yılı bütçe görüşmelerini yakından takip ederken,

Detaylı

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi Temmuz Ayı Tekstil Gündemi 05.08.2016 Temmuz Ayı Tekstil Gündemi «Bangladeş de 5 yeni denim firması kuruluyor» «Etiyopya devasa endüstriyel tekstil parkı açacak» «Hindistan, İran tekstil pazarını keşfediyor»

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır.

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır. TERÖR VE BEKLENTİLER Türkiye, önce 22 Temmuz genel seçimleri ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yaz aylarını kendini yenileyerek geçirmiş, sonbahara ise artan terör olayları, şehitlerimiz, onların

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI 11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN DERECE MENŞEİ CFR(USD/MT) DEMİR %65 TÜRKİYE 152-154 DEMİR %60/59 TÜRKİYE 131-133 DEMİR %55/54 TÜRKİYE 112-114 11-16 ŞUBAT CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org. Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul 5 6 1. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Küresel ekonomiyi derinden etkileyen 2008

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 Bu sayıda; Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor s (S&P) un yerel para cinsinden Türkiye nin kredi not artış kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa 1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa 1 27-11-2008 Küresel Kriz Çalışma Grubu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ekonomik krizi fırsata dönüştürmenin yollarından biri: Kitlesel ölçekte işgücüne yeniden beceri kazandırma programları

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 Bu sayıda; Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporundaki tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. i Dünya Bankasından

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İmalat sanayiinde istihdam azalıyor! Bölgesel işsizlikte ürkütücü tablo! Özet 15 Haziran 2016, İstanbul Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 26

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 26 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 26 Bu sayıda; 2011 yılı İşgücü ve İstihdam Rakamları değerlendirilmiştir. i İşsizler Tarım sektörüne mi gizlendi? 2011 yılı işsizlik oranı

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi. Lpg li araçlar güvenli mi diye tereddüt eden araç sahipleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de son yıllarda benzin fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri LPG'li otomobillere yönlendirdi. AA muhabirinin

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Politika Notu Nisan ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırması. Müge Adalet Sumru Altuğ

Politika Notu Nisan ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırması. Müge Adalet Sumru Altuğ nokta dikkati çekiyor. Birincisi, kriz öncesi döneme bakıldığında, 21 krizinde zirveye daha hızlı ulaşıldığını, bir başka deyişle, büyümenin daha keskin olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, zirveden inişte,

Detaylı

Mayıs Ayı Tekstil Gündemi

Mayıs Ayı Tekstil Gündemi Mayıs Ayı Tekstil Gündemi 03.06.2016 Mayıs Ayı Tekstil Gündemi «Çin, Mısır da tekstil bölgesi kuruyor» «Bangladeş konfeksiyon sektörü, verimlilikteki düşüşten endişe ediyor» «Pakistan pamuk endüstrisi,

Detaylı

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar 2007 ARALIK -EKONOMİ Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri Dr. Orkun ÖZBEK Tanım ve Amaçlar Genel bir tanımla kamu mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel sektöre devri anlamını taşıyan özelleştirme,

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır Ankara 26 Haziran 212 28, kişi başı gelirin ABD ye oranı (doğal log) Türkiye nin esas

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik

Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -TEMEL PARAMETRELERE BAKTIĞIMIZ ZAMAN SOSYAL GÜVENLİK TÜRKİYE AÇISINDAN RİSK OLMAKTAN ÇIKTI -EMEKLİLERİMİZİN YÜZLERİNİN GÜLMESİ

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU Toplantı Gündemi 1. Açılış Konuşması (Meclis Başkanı Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN tarafından) 2. 2016 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı Sunumu

Detaylı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2012 N201124 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp KALKAN 1 Analist, Ekonomi Etütleri Tasarruf kamudan başlar Türkiye nin cari açık sorunu ve bunun altında yatan

Detaylı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Türkiye nin topal ayağı eğitimdir diyen Özyeğin, düşük eğitim düzeyi ile ekonominin gelişmesini mucize olarak yorumladı. Cari açığın

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87 i Bu sayıda; 2013 Şubat İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları; 2013 Şubat Reel Kesim Güven Endeksi Verileri, Hazine İhalelerindeki gelişmeler

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD de tarım sektörü, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bugün dünyanın en büyük buğday, mısır ve sorgum ihracatçısı olan ülkede, 170 civarında değirmen bulunduğu

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı