KRİSTAL CAM ANKASTRE GAZLI VE KOMBİNE Pİ İRME PLAKALARININ KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRİSTAL CAM ANKASTRE GAZLI VE KOMBİNE Pİ İRME PLAKALARININ KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI"

Transkript

1 KRİSTAL CAM ANKASTRE GAZLI VE KOMBİNE Pİ İRME PLAKALARININ KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI Değerli Müşterimiz, Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Eminiz ki bu yeni, modern, fonksiyonel ve pratik kullanımlı cihaz, en kaliteli malzemelerden imal edilmiş olup, beklentilerinize en iyi şekilde cevap verebilecektir. Cihazın kullanımının çok kolay olması ile beraber, en iyi sonuçları alabilmek adına kullanma kılavuzunu okumanızı rica ederiz. Kullanma kılavuzunun ve cihazın üzerinde belirtilen semboller sadece kullanımı yapılacak ülkeler için geçerlidir. Üretici firma, cihazın yanlış montajı ya da yanlış kullanımı sonucu şahıslarda ve mallarda oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir. MODEL: GWS M Üretici firma bu el kitabında olabilecek yazılardaki ve şekillerdeki basım hatalarından sorumlu değildir. Ayrıca üretici firma, müşterilerinin menfaati açısından, cihazın ana fonksiyonlarını ve güvenlik özelliklerini tehlikeye atmadan, cihaz üzerinde gerekli görüldüğü takdirde modifikasyonlar yapma hakkına sahiptir. COD G1KUPNA1 (04056TR)

2 OCAKLARIN TANIMLAMASI TÝPLER: PCVZ 45 VI 1 Çok hýzlý yanma gözü W 2 Emaye çelik çok hýzlý yanma gözü 3 1 nolu yanma gözü için kontrol düðmesi Dikkat: bu ürün ev kullanýmý için imal edilmiþtir. 114

3 1) YANICI GÖZLER Ön panelde bulunan kontrol dügmelerinin üzerinde görülen sekiller, ilgili dügmenin hangi yanici gözü kontrol ettigini belirtmektedir. Ana gaz girislerini açtiktan sonra asagýda belirtildigi sekilde ocagýnýzý kullanabilirsiniz: - otomatik Elektrikli Ateþleme Kullanmak istediðiniz yanma gözüne ait kontrol düðmesine basarak saatin tersi istikametine (bknz. ÞEK. 1) tam kapasiteye (full on position) gelinceye kadar çevirin ve sonra atesleme düðmesini kullanarak ocaðýnýzý ateþleyin. - Gaz Kesme Emniyet Sistemi Bulunan Ocaklarda Ateþleme Kullanmak istediginiz göze ait kontrol düðmesine saat yönünün tersine (bkz. Sekil 1) büyük alev isaretine gelinceye ve duruncaya kadar çeviriniz. Bu noktada dügmeye bastiriniz ve daha önce anlatilan islemleri tekrarlayiniz. Otomatik atesleme islemi gerçeklesecek ve ocak yanmaya baslayacaktir. Emniyet sisteminin devreye girebilmesi için dügmeyi 10 saniye daha basili tutmaniz gerekecektir. YANICI GÖZLERÝ NASIL KULLANIRSINIZ Aþaðýda belirtilen bilgiler ocaðýnýzda minimum gaz sarfiyatýyla maxýmum verimi alabilmeniz için size sunulmuþtur: - her yanýcý göz için uygun ölçüdeki tencereleri kullanmaniz gerekmektedir (bknz. ÞEK.2 ve tablo). - Tencere kaynamaya baþladýðinda ateþi kýsýnýz. - Her zaman tencerenin kapaðýný kapatýnýz. - Sadece tabanı düzgün tencereler kullanınız. Yanýcýlar Güç Ölçümleri Tencere Çapi (cm) Çok Hýzlý KULLANIM UYARILAR: - otomatik gaz kesme özelliği olmayan ocaklar ancak yakılmak istenen gözün düğmesinin maksimum konumuna getirilmesi halinde alev alırlar (büyük alev ekil 1). - elektrik kesintilerinde Ocaði ateþlemek için kibrit kullanabilirsiniz. - Çalýþýr vaziyette iken ocaðýnýzýn yanýndan ayrilmayin ve çocuklarý ocaða yaklaþtýrmayin. Tencere kulplarýnýn doðru þekilde konuþlandýrýldýðina dikkat ediniz ve yað ihtiva eden yemek piþirimlerinde, herhangi bir tasma halinde yaðin çabuk alev alabileceðini göz önünde bulundurarak dikkat ediniz. - Bu aparatın fiziksel ve zihinsel kapasiteleri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından veya kendi güvenlikleri açısından, yetişkin sorumlu kişiler tarafından eğitilene veya denetim altında tutulana kadar, elektrikli aparatların kullanımı hakkında deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmez. Çocukların aparat ile oynamadıklarından emin olmak için, denetim altında tutulmalıdırlar. - Ocak çalýþýr konumdayken yakýnýnda patlayici (sprey) ürünler bulundurmayýnýz. - Eðer ocaðinizin kapaði varsa, kapak üzerine dökülen yiyecekler kapak açilmadan önce temizlenmelidir. Cam kapaðiniz varsa kapak kapaliyken ocaðin yakilmasi camin isidan patlamasina sebep olabilir. Kapaði kapatmadan önce ocaðin söndürülmüþ olduðundan emin olunuz. - Tencereleri cam plakaya sürtmeyiniz, yüzey çizilebilir. - Bek alevlerinin kazara sönmesi halinde, bekin kumanda düğmesini kapatın ve en az bir dakika tekrar yakmayı denemeyiniz. - Plakanın kenarlarından taşan kapların kullanılması tavsiye edilmez. ÞEKÝL 1 ÞEKÝL 2 115

4 KULLANIM Notlar: piþirme esnasýnda mutfaðýnýzda ýsý ve nem oluþacaktýr. Bunun sonucunda mutfaðýnýz iyi bir þekilde havalandýrýlmalýdýr. Bu iþlem esnasýnda havalandýrma boþluklarýnýn önü açýk olmalý (bknz. ÞEK. 3) ve havalandýrma cihazlarýnýz (davlumbazlar ya da merkezi havalandýrma sistemleriniz Bknz. ÞEK. 4 ve ÞEK. 5) açýk vaziyette olmalýdýr. Sik ve uzun süreli piþirimlerde, ekstra havalandirma gerekebilir. Bunun için pencere açýlabilir ya da havalandýrma cihazýnýzýn gücü arttýrýlabilir. (*) HAVA GÝRÝÞÝ: MONTAJLA ÝLGÝLÝ 5 VE 6 NOLU PARAGRAFLARA BAKINIZ ÞEKÝL 3 ÞEKÝL 4 ÞEKÝL 5 116

5 TEMÝZLEME ÖNEMLÝ: temizlemeye baþlamadan önce cihazýnýzý mutlaka ana gaz baðlantýsýndan ve elektrik baðlanýsýndan ayýrýnýz. 2) OCAK GÖVDESÝ Kristal cam yüzeyin parlak tutulmasının istenmesi halinde, her kullanım sonrasında ılık sabunlu su ile yıkanması, durulanması ve kurulanması çok önemlidir. Emaye ızgaralar, emaye kapaklar ve bek başlıkları da aynı şekilde yıkanmalıdır (bakınız res. 6). Parçalarý kesinlikle sýcakken yýkamayýnýz ve aþýndýrýcý temizlik ürünleri kullanmayýnýz, özellikle bölüm grup hizli. Emaye yüzeyler üzerinde sirke, kahve, süt, tuzlu su, limon ya da domates sularýný uzun süre tutmayýnýz. UYARILAR: parçalarý tekrar yerine koymadan aþaðýda belirtilen hususlara dikkat ediniz: - bek kafalarindaki (bknz. ÞEK. 6) araliklarinin y a b a n c i m a d d e l e r t a r a f i n d a n tikanmadiklarindan emin olunuz. - Yanýcý göz kafasýný (bknz. ÞEK. 6) doðru þekilde yerine yerleþtiriniz ve sabit olmasýna dikkat ediniz. - Tencere dayanaklarinin doðru yerleþtirme þekilleri yuvarlatilmiþ köþelerle belirlenmiþtir. Bu köþeler ocaðin diþ kenarina doðru bakmalidir. - Sayet parçalar yerinden kolay sökülemiyor ya da takýlamýyorsa lütfen zorlamayýn ve bir teknik servise baþvurun. - Cihazi temizlemek için buharli temizleyiciler kullanmayiniz. 1 - Gril 2 - Kapak 3 - Bek kafası 4 - Alev dağıtıcı ULTRA HIZLI BEK ÞEKÝL 6 117

6 MONTAJ YETKÝLÝ SERVÝS ÝÇÝN TEKNÝK BÝLGÝLER Montaj, kontrol ayarlarý ve bakým servisleri yetkili bir teknisyen tarafýndan yapýlmalýdýr. Yanliþ montaj, þahýslarýn, hayvanlarýn ve evinizin zarar görmesine sebep olabilir ve üretici firma bundan sorumlu deðildir. Ürünün kullanýmý süresince, cihaz üzerindeki tüm güvenlik ve ayarlama iþlemleri üretici firma ya da yetkili bir servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Paketleme malzemelerini (kutular, poþetler, straforlar, vidalar, vb...) çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde tutunuz. Ocaðýnýzýn montajý için mutfak dolabýnýz üzerinde açýlmasý gereken bosluk ölçülerini ÞEK. 7 de bulabilirsiniz. Mutlaka aþagida belirtilen ölçülere uyunuz (bknz. ÞEK. 7 ve 8). Ürününüz 3 no lu ürün sýralamasina aittir ve bu sýralamanin getirdiði tüm koþullara uygundur. 3) OÐAGIN MONTAJI Ürününüzü kutusundan çikardýktan sonra hasarlý olup olmadýðýna dikkat ediniz. Herhangi bir süphe durumunda, ürünü kullanmayýnýz ve satýn aldýðýnýz bayi ile irtibata geçiniz. Montaji yapýlan ürünler için iade iþlemi yapýlamaz. EBATLARA EÞ DEÐER (mm) A B C D E 1F min. ÞEKÝL 7 ÞEKÝL 8 118

7 MONTAJ 4) OÐAGIN YERLESTÝRÝLMESÝ Ocaginiz özel bir contaya sahiptir ve bu conta herhangi bir sivinin mutfak dolabi içine sizmasini engeller. Contanin kusursuz montaji için asagida belirtilen sartlari uygulayiniz: - conta üzerindeki koruyucu tabakayi çikarin ve seffaf koruyucu tabakanin conta üzerinde oldugundan emin olun. - Ocagi ters çevirin ve contayi "E" (bknz. SEK. 9) ocagin alt kenarlarina dogru sekilde yerlestirin. Bu islem sonunda contanin dis kenariyla ocagin dis kenarlarinin birbirlerine sifir dereceyle oturmus olmasi gerekmektedirler. Contanin uç kisimlarinin birbirlerinin üstüne gelmeyecek sekilde oturmasi gerekmektedir. - Contayi parmaklarinizla iterek dikkatle ocagin altindaki yerine yerlestirdikten ve contanin üzerindeki koruyucu kagidi çikarttiktan sonra ocagi montaj için açilan bosluga özenle terlestiriniz. - Pişirme plakasını, tezgah üzerinde açılmış boşluğa yerleştirip, "G" sabitleme kenetlerinin özel "F" vidaları ile bloke ediniz (bakınız res. 10). ÞEKÝL 9 ÞEKÝL

8 MONTAJ ÖNEMLÝ MONTAJ UYGULAMALARI Montaj elamanýn önemle üzerinde durmasý gereken hususlarda biri ocagýn montaj edileceði dolabin yan duvarlarýnýn ocaktan yüksek olmamasý gerekmektedir ve arka duvarlarin 65K ýsýya dayanýklý olmasý gerekmektedir. Mutfak dolabý kaplamasýnda kullanýlan laminant plakalarý yapýstýrmak için kullanýlan yapistiricin en az 150 C ye kadar dayanýklý olmasý gerekmektedir. Ocaðýnýz, olasý bir alev almayý söndürecek bir cihaza baðlý deðildir. Bu koþulda size belirtilen montaj talimatlarina uymanýz gerekmektedir. 5) ODANIN HAVALANDIRILMASI Cihazýnýzýn tam kapasite ile çalýþabilmesi için ocaðýn montaj edildiði odanýn iyi bir þekilde havalandýrýlmasý gerekmektedir. Odadaki gaz oranýný dengelemek için gereken hava oraný 20 m 3 ten az olmamalýdýr. Hava doðal bir þekilde oda içinde bulunan havalandýrma deliklerinde hareket etmeli ve havayý oda dýþýna atmalýdýr (bknz. ÞEK. 3). DİKKAT: eğer ocağınızda otomatik gaz kesme özeliği yoksa, ortama en az 200 cm² lik bir açıklıktan hava akışı sağlanmalıdır. 6) KONUMLANDIRMA VE HAVALANDIRMA Ocaklarda havalandýrma sürekli olarak aspiratör ya da davlumbaz türü havalandýrma aletleri ile yapýlmalýdýr ve bunlar direk olarak bacaya ya da dýþarýya bknz. ÞEK. 4) baðlanmalýdýr. Þayet bu koþullar saðlanamazsa cama yerleþtirilecek bir elektrikli havalandýrma aleti de kullanilabilir. 7) GAZ BAÐLANTISI Ocaðýn baðlantýsý yapilmadan önce ocaðin alt kýsmýnda bulunan tablodaki deðerlerle evinizdeki gaz ve elektrik deðerlerinin ayný olmasýna dikkat ediniz. Ocaðýnýzin üstünde bulanan deðerler; kullanmaniz gereken gaz tipini ve basýncýný belirtir. Doðalgaz baðlantýsýnda: bakir boru veya gaz idaresinin önerdiði tipte boru kullanilmasi gerekmektedir. UYARILAR: - aparatın gaz giriş rakorunun, EN standartlarına uygun erkek konik gaz 1/2 dişli olduğu hatırlatılır. 120

9 MONTAJ 8) ELEKTRÝK BAGLANTISI Elektrik baðlantýsý belirtilen standartlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Baðlantýlara baþlamadan önce þu hususlara dikkat ediniz: - bağlantıyı gerçekleştirmeden önce priz veya tesisin, yürürlükteki standartlar ve kanun hükümleri uyarınca etkili bir toprak bağlantısı ile donatılmış olduğunu kontrol ediniz. Baðlantý piriz kullanarak yapiliyorsa: - fiþi C kablosuna baðlayýn (bknz. ÞEK.11), Fiþ tabloda belirtilen gücü taþýyabilecek kapasitede olmalýdýr. - Fişin bağlantısını ekil 15 de belirtilen noktalara dikkat ederek yapınız. L harfi (faz ucu) = kahverengi kablo; N harfi (nötr) = mavi kablo; Toprak hattý = sari - yesil kablo. - Güç kablosunun 65K ýsýnýn üstüne çýkmayacak þekilde yerleþtirilmesi gerekmektedir. - Adaptör ya da regülatör benzeri cihazlar kullanmayýnýz. Bunlar elektrik kontaðýna yol açabilir. - Elektrik bagantilari ocak yerine yerlestikten sonra ulasilabilir olmalidir. Cihazın elektrik bağlantısı doğrudan şebekeye yapılacaksa: - bağlantıyı bir klemens ile yapınız. Klemens cihazın elektrik yükünü çekecek kapasitede olmalı ve bağlantı uçları arasında minimum 3 mm. mesafe olmalıdır. - Toprak hattı asla bu klemense bağlanmamalıdır. - İstendiği taktirde cihaza gelen elektrik ayrı bir şalterle de kontrol edilebilir. Sarı yeşil topraklama kablosunun mutlaka çalışır bir toprak hattına bağlanması gereklidir. UYARILAR: tüm cihazlarýmýz Avrupa standartlarýna EN , EN ve EN uygun olarak dizayn edilmiþ ve üretilmiþtir. Cihazýnýz aþagýdaki EEC degerlerine eþittir: C E E / / C E e l e k t r o m a n y e t i k eþdeðerliliðe göre. CEE 2006/95 elektrik güvenliði ne gör. ÞEKÝL

10 ÇEVÝRMELER 9) FARKLI GAZ TİPLERİNE DÖNÜ TÜRME Bekler, kullanılan gaza uygun nozüller monte edilerek farklı gazlara uyarlanabilirler. Bunu gerçekleştirmek için şunları yapmak gerekir: Plaka açıkken (bakınız paragraf 10 daki prosedür), hava ayar vidasını "C" çözünüz. Özel düz anahtar "B" ile nozülü "A" çözüp çıkarınız (bakınız res. 12/A) ve kullanılan gaza uygun bir nozül ile değiştiriniz. Nozülü sıkı şekilde sıkıştırmanız tavsiye edilir. Son olarak mesafeyi "X", aşağıda gösterilen "HAVA AYARLAMA" tablosunda belirtildiği gibi ayarlayınız. Herhangi bir ayarlama yapmadan önce, aparatın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesiniz. Ayarlamaların veya ön ayarlamaların sonunda, olası hermetik kapatmalar teknisyen tarafından yeniden düzenlenmelidir. Farklı gazlara geçişte birincil havanın ayarlanması gerekir (bakınız res. 12/A). Kurucunun görevini kolaylaştırmak için kapasiteler, beklerin termik kapasiteleri, nozüllerin çapı ve çeşitli gazlar için çalışma basıncı ile aşağıda bir tablo yer almaktadır. YANMA GÖZLERÝNÝN OCAK ÜSTÜNDEKÝ KONUMLARI TABLO GÖZLER N AÇIKLAMA GAZ NORMAL BASINÇ mbar NORMAL DEGER g/h l/h ENJEKTÖR ÇAPI 1/100 mm NOMÝNAL ISI GIRIÞI Min. Max. BY PASS 1/100 mm 1 ÜÇ TAÇLI G 30 - BÜTAN G 31 - PROPAN G 20 - DOÐALGAZ TABLO CY GÖZLER N AÇIKLAMA GAZ NORMAL BASINÇ mbar NORMAL DEGER g/h ENJEKTÖR ÇAPI 1/100 mm NOMÝNAL ISI GIRIÞI Min. Max. BY PASS 1/100 mm 1 ÜÇ TAÇLI G 30 - BÜTAN G 31 - PROPAN ÞEKÝL 12/A HAVA AYARLAMA TABLOSU (mm) ÞEKÝL 12 G30-30mbar G31-30mbar G20-20mbar 8,0 8,0 7,9 122

11 SERVÝS Herhangi bir bakım işlemini gerçekleştirmeden önce, aparatın gaz ve elektrik şebeke bağlantısını kesiniz. 10) OCAGIN PARÇALARININ DEGÝSTÝRÝLMESI Plakanın içinde bulunan komponentleri değiştirmek için, öncelikle sabitleme halkasını (res. 14) çıkararak, metal plaka tabanı ve cam arasına koyulmuş conta görevi gören banda hasar vermemeye dikkat edip, vidaları "V" (res. 13) çözerek camı tabandan "T" sökmek gerekir. Yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleştirdikten sonra, musluklar ( res. 15) ve elektrikli komponentler (res. 16) değiştirilebilir. Her musluk değiştirildiğinde, gövde ve rampa arasında mükemmel sızdırmazlık sağlamak için contayı "D" değiştirmeniz tavsiye edilir. Muslukların greslenmesi (bakınız res. 17) Bir musluğun hareketi zorlaşmış olduğunda, daha fazla beklemeden aşağıda belirtilmiş talimatlara uyarak greslemek gerekir: - musluk gövdesini sökünüz. - Koniyi ve yuvasını, incelticiye batırılmış bir bez ile temizleyiniz. - Koniyi, özel gres ile hafif gresleyiniz. - Koniyi takınız, birkaç kez hareket ettiriniz, yeniden çıkarınız, fazla gresi alınız ve gaz geçişlerinin tıkalı olmadıklarından emin olunuz. - Tüm parçaları, sökme sırasının tersine yeniden monte ediniz. Bakıcının görevini kolaylaştırmak için bir sonraki sayfada besleme kablosu tipleri ve kesitleri ile bir tablo aşağıda yer almaktadır. ÞEKÝL 13 ÞEKÝL 14 ÞEKÝL 15 ÞEKÝL 16 ÞEKÝL

12 SERVÝS KABLO TÝPLERÝ VE BÖLÜMLERÝ OCAÐIN TÝPÝ KABLO TÝPÝ TEK FAZLI GÜÇ HATTI Gazli Ocak H05 RR - F Section 3 x 0.75 mm 2 DÝKKAT!!! Þayet montaj elamaný güç kablosunu deðiþtirmisse, toprak hattýný faz hatlarýndan daha uzun birakmalý ( ekil 18) ve paragraf 8 de belirtilen iþlemler yapýlmalýdýr. ÞEKÝL

13 BÝLGÝ ETÝKETÝ ÜZERÝNDE BULUNAN TEKNÝK BÝLGÝLER TR 1 LÜOCAKLAR. DOMINO KATEGORÝ = II 2H3B/P G 30 - BÜTAN = 30 mbar G 31 - PROPAN = 30 mbar G 20 - DOGALGAZ = 20 mbar S Qn Gaz ölçüsü = 6.0 kw S Qn LPG ölçüsü = 429 g/h Voltaj = V~ Frekans = 50/60 Hz CY 1 LÜOCAKLAR. DOMINO KATEGORÝ = I 3B/P G 30 - BÜTAN = 30 mbar G 31 - PROPAN = 30 mbar S Qn Gaz ölçüsü = 6.0 kw S Qn LPG ölçüsü = 429 g/h Voltaj = V~ Frekans = 50/60 Hz 125

14 AYGITIN GAZ AYARI ÝLE ÝLGÝLÝ TEKNÝK BÝLGÝLER 126

15 TEKNÝK SERVÝS VE YEDEK PARÇALAR Bu cihaz fabrikayý terk etmeden önce, en iyi sonuçlarý alabilmek için uzmanlar tarafýndan test edilmiþ ve ayarlanmýþtýr. Þayet gerekli ise cihazýnýzda yapýlacak tüm onarýmlar yetkili ve uzman bir kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu durumlarda en yakýnýnýzda bulunan teknik servisimize ya da Satýþ Sonrasý Hizmetler Servisimize baþvurunuz. Herhangi bir yedek parça alýmýnda Satýþ Sonrasý Hizmetler Servisine baþvurunuz. Yukarýdaki bilgiler cihazýnýzýn içinde bulunan etikette ve paketleme etiketinde bulunmaktadýr. CÝNS:... MODEL:... SERÝ:

16 128

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

CAM SERAMİK ANKASTRE GAZLI Pİ İRME PLAKALARININ KULLANIM, KURMA VE BAKIM TALİMATLARI

CAM SERAMİK ANKASTRE GAZLI Pİ İRME PLAKALARININ KULLANIM, KURMA VE BAKIM TALİMATLARI CAM SERAMİK ANKASTRE GAZLI Pİ İRME PLAKALARININ KULLANIM, KURMA VE BAKIM TALİMATLARI Sayın Müşteri, Ürünümüzü satın almış olduğunuz için yürekten teşekkür ederiz.satın almış olduğunuz için yürekten teşekkür

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

ANKASTRE OCAK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HG953-1SXGH

ANKASTRE OCAK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HG953-1SXGH ANKASTRE OCAK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HG953-1SXGH KULLANIM TALİMATLARI Kurulum Kurulumla ilgili tüm işlemler (elektrik ve gaz bağlantıları, gaz tipine uyarlama, gerekli ayarlamalar, vs.) geçerli standartlara

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

GAZLI SABİT DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU DÖNER OCAĞINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

GAZLI SABİT DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU DÖNER OCAĞINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ GAZLI SABİT DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU DÖNER OCAĞINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ADG-3S ADG-4S 1 ADG-5S İÇİNDEKİLER I Cihazın Tanımı ve Kullanım Alanları 3-4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ASB 490 İÇİNDEKİLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 460 AGO 860 İÇİNDEKİLER I- Cihazın Tanımı ve Kullanım Alanı 2 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 3-4 III-

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI SOS BAİN MARİE (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

Tanıtım Ve Kullanım Kılavuzu. HVE 93 X Davlumbaz

Tanıtım Ve Kullanım Kılavuzu. HVE 93 X Davlumbaz Tanıtım Ve Kullanım Kılavuzu HVE 93 X Davlumbaz maks. 90 cm Şek. 1 Şek. 2 Şek. 3 Şek. 4 Şek. 5 Şek. 6 Şek. 7 Şek. 9A Şek. 8 Şek. 9B Şek. 10 Şek. 11 TÜRKÇE TR GENEL Aşağıdaki montaj güvenliği ve bakımla

Detaylı

GAZLI KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

GAZLI KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ GAZLI KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AKTG-890 İÇİNDEKİLER I Açıklama 3-4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4-5 III Teknik Özellikler

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 470 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLNM VE KIM KİTI KUZİNE (GZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce ÇIKLM u kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler içerir.

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI KULLANMA VE BAKIM KĠTABI PATATES DĠNLENDĠRME (ELEKTRĠKLĠ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

ô Montaj kılavuzu Gazlı Ocak

ô Montaj kılavuzu Gazlı Ocak ô Montaj kılavuzu Gazlı Ocak 04 040493 ô Montaj kılavuzu Güvenlik önerileri... 2 Cihazın Yerleştirilmesi... 3 Kurulması, gaz ve elektrik bağlantısı... 3 Gaz bağlantısı...3 Gaz bağlantısında arızalar /

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 490 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE AC-7N-790 KURULUM KILAVUZU . ÖN AYARLI PANEL VE YARDIMCI TUTUCUNUN TUTUCU PLAKASININ DOĞRULANMASI Dikiş makinesini tesisinizde kurduktan sonra, ayarlayıcıları mutlaka ayarlayın ve dikiş makinesinin

Detaylı

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ APD 460 2 İÇİNDEKİLER I Patates Dinlendirme Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı VITODENS 200-W 1/2008 Montajdan sonra atın! Emniyet uyarıları Cana ve

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI KAYNATMA TENCERESİ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU

ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĠKLĠ OCAĞI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ AEO 460 AEO 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Elektrikli Ocak Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

ô Montaj kılavuzu Ankastre Gazlı Ocak

ô Montaj kılavuzu Ankastre Gazlı Ocak ô Montaj kılavuzu Ankastre Gazlı Ocak 01 050493 ô Montaj kılavuzu Güvenlik önerileri... 2 Kurulumdan önce... 2 Mobilyanın hazırlanması... 3 Cihazın kurulumu... 3 Cihazın yerine yerleştirilmesi...3 Cihazın

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI Su giriş bağlantıları Tahliye bağlantısı Gerektiği durumlarda uzun su giriş hortumu / uzun tahliye hortumu (İlk 30 gün içerisinde) ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ Musluk temini ve montajı Temiz su

Detaylı

ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANI KULLANMA KILAVUZU KAYNATMA KAZANINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AKTE-890 1 İÇİNDEKİLER I Açıklama 3-4 II Genel Ölçüler 5 III Teknik Özellikler 5 IV Uyarı Etiketi

Detaylı

ô Montaj kılavuzu Gazlı Ocak

ô Montaj kılavuzu Gazlı Ocak ô Montaj kılavuzu Gazlı Ocak 01 050493 ô Montaj kılavuzu Güvenlik önerileri... 2 Cihazın Yerleştirilmesi... 2 Kurulması, gaz ve elektrik bağlantısı... 3 Gaz bağlantısı...3 Gaz bağlantısında arızalar /

Detaylı

BAKIM VE KULLANMA KILAVUZU

BAKIM VE KULLANMA KILAVUZU D-120 BAKIM VE KULLANMA KILAVUZU DOMESLINE D-120 DOZAJLAMA MAKİNASI CE KALİTE BELGESİNE SAHİPTİR. ÜRETİCİ FİRMA : MATUYA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Matuya Plaza Cumhuriyet Mah. 625. Sk. No:6 Antalya

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELLERÝ 2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 4. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 5. KURULUM 6. KULLANIM 7.

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELLERÝ 2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 4. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 5. KURULUM 6. KULLANIM 7. x Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Kullanma

Detaylı

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet YÜRÜTEÇ PARÇALARI (Ürünü koliden çıkardıktan sonra lütfen tüm parçaların tam olduğundan emin olunuz.) BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet Oturma pedi 1 adet Sağ ve sol kanat 1'er adet ÜRÜN NO : S509 Pil 2 adet

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, cihazınızı kullanmaya

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAġ IZGARAYI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ALI 470 ALI 670 ALI 870 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- LavtaĢ Izgaranın Kullanım Alanı 3-4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR. ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARILARIN AÇIKLANMASI

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504 İletişim Bilgileri : Zaman Gıda Çiçekçilik Hırdavat Teks.San.ve Tic.Ltd.Sti. T.Cemal Beriker Bulv.Adana Mersin Yolu Sarıhamzalı Mh.47007 Sk.No:79/A Tel : 0322 445 23 93 Fax: 0322 445 23 94 Web : www.starbaby.com.tr

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU

ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU ÜSTTEN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU DÖNER OCAĞINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ADG-3U ADG-4U ADG-5U 1 İÇİNDEKİLER I Cihazın Tanımı ve Kullanım Alanları 3-4 II Genel Uyarılar

Detaylı

Dolaplı Gazlı Barbeküler

Dolaplı Gazlı Barbeküler 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

m!ka kurulum kılavuzu

m!ka kurulum kılavuzu m!ka kurulum kılavuzu 1 2 Yellowtec ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mikrofonlar ve LCD monitörler için en sağlam destek sistemi m!ka ın keyfini çıkarın. M!ka sağlam, zarif ve esnektir.

Detaylı

ALTTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU DÖNER OCAĞINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

ALTTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU DÖNER OCAĞINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ALTTAN MOTORLU GAZLI DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU DÖNER OCAĞINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ADG-3A ADG-4A 1 ADG-5A İÇİNDEKİLER I Cihazın Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar

Detaylı

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU MİNİ ROBOT R 200 Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș MİNİ ROBOT R 200 Mutfak Robotu muzu seçtiğiniz için

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Dolaplı Gazlı Barbeküler

Dolaplı Gazlı Barbeküler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

1 C B F E F A H 2 min 650 mm 3 205 335 G 90 600 / 900

1 C B F E F A H 2 min 650 mm 3 205 335 G 90 600 / 900 1 C B F H A E F 2 min 650 mm 3 205 90 G 335 600 / 900 4 a 5 M o 150 K b C B 6 7 1 L 0 2 1L 3 2L 3L 8 250 270 max 1050 150 min 580 349 95 600 / 900 420 KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU Sayın müşterimiz, bizim

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

ÜSTTEN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU

ÜSTTEN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU ÜSTTEN MOTORLU ELEKTRİKLİ DÖNER OCAĞI KULLANMA KILAVUZU DÖNER OCAĞINI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ADE-U ADE-4U ADE-U ĠÇĠNDEKĠLER I Cihazın Tanımı ve Kullanım Alanları

Detaylı

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA GİRİŞ Elinizdeki kılavuzda Arline Pergola kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin

Detaylı

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik, konstrüksiyon

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü Akışölçer Servis Kitleri Giriş Şekile bakın. Bu talimat sayfasında basınçlı ya da vidalı şaftları kullanan akışölçerler için tamir prosedürleri bulunmaktadır. Uygun tamir prosedürüne başvurun: Basınçlı

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU

BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU 1 DİKKAT 1. Bu cihaz fiziksel olarak yetersiz durumda olan, zihinsel sorunları bulunan ve çocukların kullanımı için üretilmemiştir. 2. Çocukların cihazla oynamadıklarından

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

VL414110. 400 Serisi Vario Gömme aspiratör. Paslanmaz çelik Tezgah havalandırma elemanı

VL414110. 400 Serisi Vario Gömme aspiratör. Paslanmaz çelik Tezgah havalandırma elemanı Mevcut renk seçenekleri Setüstü ocaklarda yüksek verimli havalandırma sistemi Bir emme motoruna 4 adet cihaz bağlanabilir ve bir adet AA 490 kumanda düğmesi ile kontrol edilebilir. Esnek emiş yönlendirmesi,

Detaylı

6 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler

6 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası D06F Kurulum Kılavuzu Basınç Düşürme Vanası Güvenlik Kılavuzu: 1. Kurulum talimatlarına uyunuz. 2. Cihazı: Kullanım amacına uygun olarak İyi durumda iken Güvenliğe ve tehlike riskine ilişkin yapılması

Detaylı

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X 1 2 3 4 5-1 - 6 7 8 9 10-2 - 11 12 14 13 15-3 - 16 17 A B C D E 18 19 20 04307553/1N - KB170s.n. - 4 - KURULUM VE KULLANIM TALIMATLARI TANIMLAMA

Detaylı

HUP 200 DERİN DONDURUCU

HUP 200 DERİN DONDURUCU Kullanım Kılavuzu HUP 200 DERİN DONDURUCU ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu uyarılar güvenliğiniz açısından önemlidir. Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce bu uyarıları anladığınızdan emin olun. Güvenliğiniz

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

ELEKTRİKLİ KUZİNE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ KUZİNEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

ELEKTRİKLİ KUZİNE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ KUZİNEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ELEKTRİKLİ KUZİNE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ KUZİNEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEK 890 AEK 1290 1 İÇİNDEKİLER I- Kuzinenin Kullanım Alanı 3-4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı