hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200"

Transkript

1 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

2

3 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu

4 Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif haklarõ kanunlarõ çerçevesinde verilen izinler dõşõnda, önceden yazõlõ izin alõnmaksõzõn çoğaltõlmasõ, uyarlanmasõ ve başka dile çevrilmesi yasaktõr. Bu kullanõm kõlavuzunun birlikte verildiği Hewlett-Packard yazõcõ kullanõcõsõna, aşağõda kapsamõ açõklanan bir lisans verilmiştir: a) Bu lisansla, satmamak ve dağõtmamak koşuluyla, KİŞİSEL, ŞİRKET İÇİ ve ŞİRKET kullanõmõ için bu kõlavuzun basõlõ kopyalarõ çõkarõlabilir. b) Bu kullanõm kõlavuzunun elektronik kopyasõ ağ sunucusuna konulabilir, ancak, bu kullanõm kõlavuzunun birlikte verildiği Hewlett-Packard yazõcõnõn KİŞİSEL ve ŞİRKET İÇİ kullanõcõlarõnõn erişimine izin verilebilir. Birinci Basõm, Nisan 2001 Garanti Bu belgede bulunan bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hewlett-Packard bu bilgilerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir. HEWLETT-PACKARD ÖZELLİKLE SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİ ZIMNİ GARANTİLERİ KABUL ETMEMEKTEDİR. Hewlett-Packard bu bilgilerin sağlanmasõ ya da kullanõmõyla ilişkili olarak doğrudan, dolaylõ, tesadüfi ya da sonuçta ortaya çõkabilecek zararlardan sorumlu değildir. Ticari Markalar Adobe, Acrobat, PostScript ve Adobe Photoshop, Adobe Systems Incorporated õn, bazõ yetki alanlarõnda tescilli olabilecek ticari markalarõdõr. NimbusSanLTU, Monotype ve NimbusRomDTU, Monotype Corporation õn ABD de tescilli ticari markalarõdõr. CompuServe, CompuServe, Inc. õn ABD de ticari markasõdõr. NimbusSanLTU, Palatino, NimbusRomDTU ve NimbusRomDTU Roman, Linotype AG nin ve/veya ABD ve diğer ülkelerdeki bağlõ şirketlerinin ticari markalarõdõr. Microsoft, MS Windows, Windows, Windows NT ve MS-DOS, Microsoft Corporation õn tescilli ticari markalarõdõr. LaserWriter, Apple Computer, Inc. õn tescilli ticari markasõdõr. TrueType, Apple Computer, Inc. õn ABD de ticari markasõdõr. ENERGY STAR, ABD EPA nõn ABD de tescilli hizmet markasõdõr. Netscape, Netscape Communications Corporation õn ABD de ticari markasõdõr. Unix, The Open Group un tescilli ticari markasõdõr. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho U.S.A.

5 HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) Çevrimiçi Hizmetler: Modeminiz üzerinden bilgilere bilgilere 24-saat erişim için şu hizmetleri öneririz: ABD ve Kanada da yazõlõm hizmet programlarõna, sürücülere ve elektronik bilgi sistemlerine ulaşõm Asya-Pasifik ülkelerinde: Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan da: World Wide Web URL - Yazõcõ sürücüleri, güncelleştirilmiş HP yazõcõ yazõlõmõ, ek ürün ve destek bilgileri şu URL lerden edinilebilir: ABD de, Avrupa da, Yazõcõ sürücüleri şu sitelerden edinilebilir: Japonya da, ftp://www.jpn.hp.com/drivers Kore de Tayvan da veya yerel sürücü web sitesi America Online - America Online/Bertelsmann a ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere den ulaşõlabilir. - Buradan, yazõcõ sürücüleri, güncelleştirilmiş HP yazõcõ yazõlõmõ ve HP ürünleri hakkõndaki sorularõnõzõn yanõtlanmasõna yardõmcõ olacak destek belgeleri bulabilirsiniz. Gezintinize başlamak için HP anahtar sözcüğünü kullanõn veya kaydolmak için ten tercih edilen müşteri numarasõ 1118 i arayõn. Avrupa da, aşağõda verilen numaralardan size uygun olanõ arayõn: Avusturya Fransa Almanya İsviçre İngiltere CompuServe - Yazõcõ sürücüleri, güncelleştirilmiş HP yazõcõ yazõlõmõna ulaşabilir ve CompuServe in "HP User s forums" (GO HP) - HP kullanõcõ forumlarõnda diğer üyelerle karşõlõklõ bilgi paylaşabilirsiniz veya arayõp, kaydolmak için 51 numaralõ temsilciyle görüşebilirsiniz. (CompuServe e, İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre, Almanya ve Avusturya dan da ulaşõlabilir.) Şu siteyi ziyaret edin: Posta Adresi: Hewlett-Packard Co. go/support (site dili P.O. Box 1754 İngilizce dir.) Greeley, CO Telefon: U.S.A. (805) Faks: (805) Şu siteyi ziyaret edin: go/support (site dili İngilizce dir.) (65) numaralõ telefondan Mentor Media ile bağlantõ kurun (Hong Kong, Endonezya, Filipinler, Malezya ve Singapur). Kore de, (82) (2) veya (82) (2) numaralõ telefonlarõ arayõn. Şu siteyi ziyaret edin: go/support (site dili İngilizce dir.) Avustralya ve Yeni Zelanda da (61) (2) numaralõ telefonu arayõn. Hindistan da, (91) (11) numaralõ telefonu arayõn. TK iii

6 HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) (Devam Edecek) Avrupa İngilizcesi için: HP doğrudan aksesuar ve tedarik malzemeleri siparişi: HP Destek Yardõm CD si: HP Servis Bilgileri: HP Servis Bilgileri: Şu siteyi ziyaret edin: go/support (site dili İngilizce dir.) İngiltere de, (44) (142) numaralõ telefonu arayõn. İrlanda da ve İngiltere dõşõnda, (44) (142) numaralõ telefonu arayõn (ABD) veya (Kanada) numaralõ telefonlarõ arayõn. Bu destek aracõ, HP ürünleriyle ilgili teknik ve ürün bilgileri sağlamak amacõyla hazõrlanmõş, kapsamlõ bir çevrimiçi bilgi sistemi sağlar. Üç ayda bir yenilenen bu servisten yararlanmak için ABD ve Kanada da, numaralõ telefonu arayõn. Hong Kong, Endonezya, Malezya Singapur da (65) numaralõ telefondan Mentor Media yõ arayõn. HP-Yetkili Satõcõlarõnõ bulmak için, (ABD) veya numaralõ telefonlarõ arayõn (Kanada) (ABD) veya (Kanada) numaralõ telefonlarõ arayõn. Genişletilmiş Servis Dünya Genelinde Müşteri Desteği ABD ve Kanada için Müşteri Destek ve Ürün Onarõm Yardõmõ (Ek ürün onarõm bilgileri için bu kullanõm kõlavuzunun servis ve destek bölümüne bakõn.) Garanti süresi içinde ücretsiz servis için, pazartesi-cuma arasõ saat saatleri arasõnda, Cumartesi günü saatleri (Dağ Saati) arasõnda (1) (208) numaralõ telefonu arayõn. Bununla birlikte, standart uzun mesafe telefon ücretlerini siz ödersiniz. Telefon açtõğõnõzda sisteminizin yakõnõnda bulunun ve seri numaranõzõ yanõnõzda bulundurun. Yazõcõnõzõn onarõma gereksinimi olduğunu biliyorsanõz, size en yakõn HP-Yetkili servis sağlayõcõyõ bulmak için numaralõ telefonu veya HP servis merkezine ulaşmak için numaralõ telefonu arayõn. Garanti-sonrasõ telefon yardõmõ, ürün sorularõnõzõ yanõtlamak için yürürlükte olacaktõr. Pazartesi-Cuma günleri arasõ, saat saatleri arasõnda (1) (900) (Dakikasõ yalnõzca 2.50* ABD dolarõ) veya (Arama başõna 25* ABD dolarõ, Visa veya MasterCard, ABD ve Kanada) numaralõ telefonlarõ arayõn (Dağ Saati). Arama ücretleri destek teknisyeniyle görüşmeye başladõğõnõz anda işlemeye başlar. *Bu fiyatlar değişebilir. iv TK

7 Dünya Genelinde Müşteri Desteği (Devam Edecek) Avrupa, Asya-Pasifik ve dünyanõn diğer yerlerinde, Müşteri Destek Merkezi Dil ve Ülke-İçi Seçenekleri nden pazartesiden cumaya kadar saatleri arasõnda yararlanõlabilir. HP, garanti süresince ücretsiz telefonla destek hizmeti vermektedir. Aşağõda verilen telefon numarasõnõ arayarak, size yardõm etmek için bekleyen sorumlu bir ekiple görüşebilirsiniz. Garanti süreniz dolduktan sonra destek talep ettiğinizde, aynõ telefondan ücretsiz olarak destek alabilirsiniz. Ücretlendirme, olay bazõnda yapõlõr. HP yi aradõğõnõzda şu bilgileri hazõr bulundurun: ürünün adõ ve seri numarasõ, satõn alõndõğõ tarih, sorunun açõklamasõ. İngilizce Flamanca Fransõzca İrlanda: (353) 0 (1) İngiltere: (44) (0) Uluslararasõ: (44) (0) Belçika: (32) 0 (2) Hollanda: (31) 0 (20) Fransa: (33) (01) Belçika: (32) 0 (2) İsviçre: (41) 0 (84) Almanca Norveççe Danimarka dili Fince İsveç İtalyanca İspanyolca Portekizce Almanya: (49) (180) Avusturya: (43) Norveç: (47) Danimarka: (45) Finlandiya: (358) İsveç: (46) 0 (8) İtalya: (39) 0 (2) İspanya: (34) (90) Portekiz: (351) Ülke-içi destek numaralarõ: Garanti süreniz dolduktan sonra ek ürün onarõm hizmetleri talep ediyorsanõz veya ülkeniz listede yer almõyorsa, bkz. Dünya Çapõndaki Satõş ve Servis Bürolarõ. Arjantin Avustralya Birleşik Arap Brezilya Çek Emirlikleri Çin Cumhuriyeti Endonezya Filipinler Güney Afrika Hindistan Hong Kong İsrail Japonya Kanada Kore (54 11) (61) (3) (011) ) (2) (86) 0(10) (30) (0) (62) (21) (63) (2) RSA dõşõnda: RSA dahilinde: (91) (11) (972) (9) (81) (3) (800) ) (2) Seul dõşõndaysanõz, şu numarayõ arayõn: (080) Macaristan Malezya Meksika Polonya Rusya Şili Singapur Tayland Tayvan Türkiye Ukrayna Vietnam Yeni Zelanda Yunanistan (365) 0(1) (60) (3) Penang (48) (22) Moskova: St. Petersburg: (65) (2) (886) (2) (90) (380-44) (8) (64) (9) veya (ücretsiz arama) (30) 0(1) TK v

8 vi TK

9 İçindekiler HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) iii 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri Yazõcõyla Tanõşma Yazõcõ Yapõlandõrmasõ Yazõcõnõn Özellikleri Yazõcõ Yazõlõmõ Windows Yüklemesi Windows için Yazõlõm HP JetSend (Web - Windows 9x/NT 4.0/yalnõzca Millennium). 15 Macintosh Yüklemesi Macintosh Bilgisayarlar için Yazõlõm Ağ Yüklemesi Ağa Bağlõ Bilgisayarlar için Yazõlõm Yazõlõm Yükleme İpuçlarõ Kontrol Paneli Düğmeleri Düğme Kullanõmõ FIR Bağlantõ Noktasõyla Baskõ (Kablosuz Baskõ) Kablosuz Baskõ Talimatlarõ Arabirim Bağlantõ Noktalarõ Aksesuarlar ve Sipariş Bilgileri Baskõ İşleri Genel Bakõş Kağõt ve Diğer Ortamlarõn Satõn Alõnmasõ Ortam Giriş Seçenekleri Tepsi 1 İçin Ortam Boyutlarõ Tepsi 2 ve Seçimlik Tepsi 3 İçin Kağõt Boyutlarõ Seçimlik 500-sayfalõk Tepsi 3 İçin Kağõt Boyutlarõ Tepsi 1'e Ortam Yüklenmesi Tepsi 2 veya Seçimlik 250-sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi Seçimlik 500 Sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi Ortam Çõkõş Seçenekleri Baskõ İşleri Etiket Üzerine Baskõ Asetat Üzerine Baskõ Özel Boyutlu Ortamlara veya Kartlara Baskõ Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme) Antetli Kağõt veya Önceden Basõlõ Formlara Baskõ TK vii

10 Baskõ İşinin İptali Yazõlõmla Özellikleri Yazõcõ Sürücüsünün Özellikleri HP LaserJet yazõcõnõn özellikleri Yapõlandõrma ve HP LaserJet Utility (Yardõmcõ Programõ) Yazõcõyla İlgili İpuçlarõ ve Bakõmõ Genel Bakõş UltraPrecise Toner Kartuşunun Yönetimi HP nin, HP Dõşõndaki Toner Kartuşlarõyla İlgili İlkesi Toner Kartuşunun Saklanmasõ Toner Kartuşunun Tahmini Ömrü Toner Kartuşlarõnõn Geri Kazanõlmasõ Tonerin Yeniden Dağõtõlmasõ Yazõcõnõn Temizlenmesi Yazõcõ Temizlik İşlemlerinin Yapõlmasõ İç Temizlik İşlemi Sorunlarõn Çözülmesi Genel Bakõş Sorun Giderme Kontrol Listesi Genel Baskõ Sorunlarõnõn Giderilmesi Özel Sayfalarõn Basõlmasõ Deneme Sayfasõ Kendini Test/Konfigürasyon Sayfasõ Temizlik İşlemi Yazõ Tipleri Listesi Kağõtlarõn Sõkõşmalarõnõn Giderilmesi Baskõ Kalitesi Sorunlarõnõn Çözümü Baskõ Kalitesi Kontrol Listesi Görüntü Bozukluk Örnekleri Kablosuz Baskõ Sorunlarõ Kontrol Paneli Mesajlarõyla İlgili Sorunlarõn Giderilmesi Temel Kontrol Paneli Mesajlarõ Kontrol Paneli Hata Mesajlarõ İkincil Işõk Düzenekleri Ağ Baskõ Sorunlarõ Windows'ta Sõk Rastlanan Sorunlar Macintosh'ta Sõk Rastlanan Sorunlar Farklõ Bir PPD (PostScript Printer Description) Seçilmesi PostScript (PS) Hatalarõnõn Giderilmesi viii TK

11 5 Servis ve Destek Yararlanma Olanağõ Yazõcõyõnõn Ambalajõna Geri Yerleştirilmesi İçin İlkeler Servis Bilgi Formu HP Bakõm Anlaşmalarõ Yerinde Servis Anlaşmalarõ Hewlett-Packard Sõnõrlõ Garanti Beyanõ Toner Kartuşunun Ömrü Boyunca Sõnõrlõ Garanti Dünya Çapõndaki Satõş ve Servis Bürolarõ Ek A Özellikler Yazõcõ Özellikleri FCC Uygunluklarõ Çevresel Ürün Yönetimi Programõ Çevre Koruma Malzeme Güvenlik Veri Sayfasõ Düzenleme Bilgileri Uygunluk Bildirimi Lazer Güvenlik Beyanõ Kanada DOC Uygunluklarõ LED Güvenliği VCCI Beyanõ (Japonya) Korean EMI Beyanõ Finlandiya için Lazer Beyanõ Ek B Ortam Özellikleri Genel Bakõş Desteklenen Kağõt Boyutlarõ Kağõt Kullanõmõ İlkeleri Kağõt Özellikleri Baskõ ve Kağõt Saklama Ortamlarõ Zarflar İki Ucu Kõvrõlarak Yapõştõrõlmõş Zarflar Yapõşkan Bant ya da Kapağõ Olan Zarflar Zarf Marjlarõ Zarflarõn Depolanmasõ Etiketler Etiket Yapõsõ Asetatlar TK ix

12 Ek C Yazõcõ Belleği ve Artõrõlmasõ Genel Bakõş Yazõcõ Belleği Belleğin Takõlmasõ Takõlan Belleğin Kontrol Edilmesi HP JetDirect EIO Kartõnõn Takõlmasõ Ek D Yazõcõ Komutlarõ Genel Bakõş PCL Yazõcõ Komut Sözdizimini Anlama Escape Sõralarõnõ Birleştirme Escape Karakterleri Girme PCL Yazõ Tiplerini Seçme Dizin x TK

13 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri Yazõcõyla Tanõşma Bu kõsõmda aşağõdaki konularda bilgi verilmektedir:! Yazõcõ Yapõlandõrmasõ! Yazõcõnõn Özellikleri! Yazõcõ Yazõlõmõ! Kontrol Paneli Düğmeleri! FIR Bağlantõ Noktasõyla Baskõ (Kablosuz Baskõ)! Arabirim Bağlantõ Noktalarõ! Aksesuarlar ve Sipariş Bilgileri TK Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 1

14 Yazõcõ Yapõlandõrmasõ HP LaserJet 2200 serisi yazõcõsõnõ satõn aldõğõnõz için tebrikler! Yazõcõnõzõn aşağõda açõklandõğõ gibi, ayrõ şekilde yapõlandõrõlmõş dört modeli vardõr. Not Hangi HP LaserJet 2200 yapõlandõrmasõna sahip olduğunuzu öğrenmek için yazõcõnõn ön tarafõndaki etikete bakõn. HP LaserJet 2200d HP LaserJet 2200d, dakikada 19 sayfa basan (ppm) (Letter boyutta dakikada 19 sayfa/a4 boyutta dakikada 18 sayfa), yerleşik 250 sayfalõk tepsiye (Tepsi 2) ve kağõtlarõn her iki yüzüne de otomatik olarak baskõ yapan yerleşik çift yönlü işleyiciye sahip bir lazer yazõcõdõr. Yazõcõda, paralel, FIR (Hõzlõ Kõzõl Ötesi) ve USB (Evrensel Seri Veri Yolu) bağlantõ noktalarõ vardõr. 8 MB RAM (Random Access Memory) standarttõr. Yazõcõ, ağ bağlantõsõ için kullanõlabilen 1 EIO (Enhanced Input Output) yuvasõ ile yazõ tipi ve bellek eklemek için kullanõlabilen 2 DIMM (Dual In-line Memory Module) yuvasõ ile genişletilebilir. HP LaserJet 2200dt HP LaserJet 2200dt yazõcõsõ, sahip olduğu 250 sayfalõk ek tepsi (Tepsi 3) hariç 2200d modeliyle aynõdõr. HP LaserJet 2200dn HP LaserJet 2200dn yazõcõsõ, ağ kullanõcõlarõ için tasarlanmõş olmasõ dõşõnda 2200d modeliyle aynõdõr. 10/100 Base-TX ağõna bağlanmak üzere tam donanõmlõ bir HP JetDirect EIO baskõ sunucusu kartõ (J4169A) ile birlikte verilir. HP LaserJet 2200dtn HP LaserJet 2200dtn yazõcõsõ, sahip olduğu Letter ve A4 boyutu destekleyen 500 sayfalõk ek tepsisi (Tepsi 3) dõşõnda 2200d modeliyle aynõdõr. Yazõcõ, ağ kullanõcõlarõ için tasarlanmõştõr ve 10/100 Base-TX ağõna bağlanmak üzere tam donanõmlõ bir HP JetDirect EIO baskõ sunucu kartõ (J4169A) ile birlikte verilir. Bu kõlavuzdaki resimler, aksi belirtilmediği takdirde HP LaserJet 2200d temel yazõcõ modeline göre yapõlacaktõr. 2 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri TK

15 Yazõcõnõn Özellikleri Hõzlõ Baskõ Hõz Yerleşik Çift Yönlü İşleyici Mükemmel Baskõ Kalitesi Esnek Kağõt Kullanõmõ! Dakikada 19 sayfa Letter boyutlu kağõt veya dakikada 18 sayfa A4 boyutlu kağõt (Motorola RISC-tabanlõ biçimlendiriciyle) basabilir.! Kağõt yolunda bütünleştirilmiş çift yönlü işleyici sayesinde kağõdõn iki yüzüne de yazmak (iki taraflõ baskõ), yazõcõnõn standart bir özelliğidir. (Bkz.: Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme).)! Gerçek 1200 x 1200 nokta/inç (dpi) metin ve grafik.! Resolution Enhancement teknolojisi (REt), sayfa üzerindeki noktalarõn boyutunu ve yerleşimini ayarlayarak düzgün açõlar, eğriler ve kenarlar oluşmasõnõ sağlar (yalnõzca 300 ve 600 dpi).! En iyi baskõ kalitesini elde etmek için ayarlanabilme özelliği.! HP UltraPrecise toner kartuşu, metin ve grafiklerin daha net basõlmasõnõ sağlayan daha ince bir toner formülü içerir.! Antetli kağõtlar, zarflar, etiketler, şeffaf malzemeler (aydõnger), özel boyutlu ortamlar, kartpostallar ve kalõn kağõtlar için Ayarlanabilir Tepsi 1 (çekilerek açõlõr). Bkz.: Tepsi 1'e Ortam Yüklenmesi.! Standart boyutta kağõtlar için Ayarlanabilir Tepsi 2 veya Seçimlik 250 sayfalõk Tepsi (Tepsi 3). Bkz.: Tepsi 2 veya Seçimlik 250- sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi.! Letter ve A4 boyutta kağõt için seçimlik 500 sayfalõk Tepsi (Tepsi 3). Bkz.: Seçimlik 500 Sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi.! İki çõkõş bölmesi: çõkõş bölmesi için en uygun yer üst çõkõş bölmesi ya da arka çõkõş bölmesi olabilir.! Tepsi 1 den arka çõkõş bölmesine doğrudan kağõt aktarma yolu yeteneği vardõr.! Yerleşik çift yönlü işleme özelliği (Bkz.: Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme).) Genişletme İmkanõ! Sõk sõk kağõt eklemek zorunda kalmamanõz için Seçimlik Tepsi 3 (250-sayfa veya 500 sayfa).! EIO (Enhanced Input Output) kartlarõ. Bkz.: Arabirim Bağlantõ Noktalarõ.! Bellek ve yazõ tipi eklemek için DIMM (Dual In-line Memory Module) yuvalarõ. PCL Yazõcõ Dili ve Yazõ Tipleri! PCL 6 yazõcõ dilinin sağladõğõ avantajlar arasõnda hõzlõ baskõ performansõ, yerleşik Intellifont ve TrueType ölçekleme teknolojileri, yerleşik HP-GL/2 vektör grafiği ve gelişmiş görüntüleme özellikleri vardõr. PCL 6, ölçeklenebilir 45 TrueType yazõ tipi ve bir biteşlem Satõr Yazõcõ Yazõ Tipi içerir. TK Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 3

16 PS Dili ve Yazõ Tipleri! 35 yerleşik PS dili yazõ tipleri ile PostScript Level 2 öykünme dahildir. Otomatik Dil Geçişi! Seçimlik yazõcõ dilleri (PostScript Level 2 öykünmesi) yüklendiğinde, yazõcõ baskõ işi için uygun dili otomatik olarak saptayõp o dile geçer. Kablosuz Baskõ! Yazõcõ, notebook bilgisayarõ, fotoğraf makinesi, cep telefonu veya Kişisel Sayõsal Yardõmcõ (PDA) gibi IrDA uyumlu bir aygõttan kablosuz baskõyõ destekler.! JetSend IR nin devrede olduğu aygõtlar, yerleşik IR bağlantõ noktasõnõ da kullanabilir.! IrReady 2000 Arabirim Bağlantõlarõ! Çift yönlü, ECP B tipi paralel bağlantõ noktasõ (IEEE-1284 uyumlu)! USB bağlantõ noktasõ! EIO yuvasõ! Kablosuz Hõzlõ Kõzõlötesi bağlantõ noktasõ (IrDA uyumlu) Ağa Bağlantõsõ! Yazõcõnõn HP JetDirect EIO yazõcõ sunucularõna çabuk ve kolayca bağlanmasõnõ sağlayan bir EIO yuvasõ vardõr. Geliştirilmiş Bellek ve Belleğin Arttõrõlmasõ! HP LaserJet 2200 serisi yazõcõlar, 8 MB bellekle beraber gelir ve kullanõlabilir iki bellek (DIMM) yuvasõ ile bu miktar 72 MB ye kadar artõrõlabilir. Memory Enhancement teknolojisinin (MEt) yardõmõyla belgelerin çoğu standart büyüklükteki bellek kullanõlarak basõlabilir. MEt, verileri otomatik olarak sõkõştõrarak yazõcõnõn belleğini neredeyse iki katõna çõkarõr ve mevcut bellekle daha karmaşõk baskõ işlemlerinin yapõlmasõna olanak tanõr. Enerji Tasarrufu! Yazõcõ, baskõ yapmadõğõ zaman enerji tüketimini önemli ölçüde azaltarak otomatik enerji tasarrufu sağlar.! Bir ENERGY STAR ortağõ olan Hewlett-Packard Company, bu ürünün enerji verimliliği açõsõndan ENERGY STAR ilkelerine uygun olduğunu saptamõştõr. Ekonomik Baskõ! Yukarõ taraftaki yüzeye ya da yerleşik çift yönlü işleyiciyle iki tarafa baskõ yapmak kağõt tasarrufu sağlar. (Bkz.: Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme) ve Tek Kağõda Birkaç Sayfa Basõlmasõ (Forma Baskõ).)! EconoMode toner tasarrufu sağlar.! Kullanõlan kağõt miktarõnõ azaltmak veya toner kartuşunun ömrünü uzatmakla ilgili ipuçlarõ için, bkz.: Baskõ İşleri. 4 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri TK

17 Yazõcõ Yazõlõmõ Yazõcõ ile birlikte, yazõcõ sürücüleri ve seçimlik yazõlõm ürünleri dahil yararlõ yazõlõm ürünleri verilmektedir. Yazõcõnõn kolay kurulmasõ ve yazõcõnõn tüm özelliklerinden yararlanabilmek için sağlanan yazõcõyõ yüklemeniz önerilir. Bu kõsõmda aşağõdaki konularda bilgi verilmektedir:! Yazõcõ Yazõlõmõ Yükleme Talimatlarõ! Baskõ Sistemi Parçalarõna Genel Bakõş! Yazõcõ Yazõlõmõnõn Yüklenmesine İlişkin İpuçlarõ Yükleme talimatlarõnõ yerine getirdikten ve yazõlõmõ yükledikten sonra, yazõcõnõzdan en iyi sonucun nasõl elde edileceğine ilişkin olarak Yazõlõmla Özellikleri konusuna bakõn. Not HP yazõlõmõ tüm dillerde mevcut olmayabilir. Dahil edilen ilave yazõlõm ve desteklenen diller için HP LaserJet 2200 CD sindeki ReadMe (BeniOku) dosyasõnõ okuyun. En yeni sürücüler, ek sürücüler ve diğer yazõlõm ürünleri Internet ten veya diğer kaynaklardan edinilebilir. Inernet e erişiminiz yoksa, en yeni yazõlõm ürünlerini edinmek için bu kõlavuzun giriş kõsmõndaki HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) bölümüne bakõn. HP LaserJet 2200 serisi yazõcõyla birlikte aşağõdaki platform ve işletim ortamlarõnda kullanõlabilecek sürücüler verilir:! Microsoft Windows 3.1x (yalnõzca sürücü), 95, 98, 2000, Millennium ve NT 4.0. Yükleme talimatlarõ için bkz.: Windows Yüklemesi.! Macintosh System ve yukarõsõ. Yükleme talimatlarõ için bkz.: Macintosh Yüklemesi. Ağa bağlõ bir bilgisayarda yazõlõm yüklemesi için bkz.: Ağ Yüklemesi. TK Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 5

18 Aşağõdaki tabloda baskõ sisteminiz için kullanabileceğiniz yazõlõm ürünleri listelenmektedir. Not DOS yazõlõmõ bu yazõcõya dahil değildir. Windows Installer Windows Windows Windows 3.x 9x/Millen NT 4.0 Windows 2000 " " " PCL 6 "* " " " PCL 5e " " " " PostScript Emulation HP LaserJet Device Configuration HP Web JetAdmin* Macintosh Installer Macintosh PPD IBM sürücüleri* Model kod dosyalarõ* "* " " " " " " Macintosh UNIX/ LINUX " " " " " " OS/2 " *Yalnõzca Internet ten edinilebilir. 6 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri TK

19 Windows Yüklemesi Bağladõğõnõz kablonun türüne göre farklõ Windows yükleme yöntemleri vardõr.! Paralel kablo bağlamõşsanõz aşağõdaki bölüme bakõn:! USB kablo bağlamõşsanõz bkz.: USB Kablo Bağlamõşsanõz.! Ağ kablosu bağlamõşsanõz bkz.: Ağ Yüklemesi. Paralel Kablo Bağlamõşsanõz Not Aşağõdaki yazõlõm yükleme talimatlarõnda, yazõcõ kablosu bağlanõrken yazõcõnõzõn KAPALI olduğu varsayõlmõştõr. Bilgisayarõnõz kabloyu bağladõğõnõz sõrada AÇIK ise ve bundan sonra yeniden başlatõlmamõşsa yazõcõ yazõlõmõnõn yüklenmesi hala mümkündür, ancak yapõlmasõ gerekenler aşağõdaki listedekilerden biraz daha farklõdõr. Yükleme için Windows NT 4.0 talimatlarõnõ kullanõn. 1. Bilgisayarõnõzõ açõn ve bütün açõk programlarõ kapatõn. 2. Windows sürümünüze ilişkin adõmlarõ yerine getirin: Windows 3.1x (yalnõzca sürücü) a. Ana, Kontrol Paneli, Yazõcõlar õ seçin. b. Yazõcõlar penceresinde Ekle yi tõklatõn. Açõlõr menüde Listelenmemiş veya Güncelleştirilmiş Yazõcõ Yükle seçeneğini seçin ve Yükle yi tõklatõn. c. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. d. Gözat õ tõklatõn. "D:\English\Drivers\Win3x" dizinine gidin (burada D, CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir). "oemsetup.inf" dosyasõnõ seçin ve Tamam õ tõklatõn. e. HP LaserJet 2200 serisi sürücüyü seçin. Tamam õ tõklatõn. f. Pencerelerin hepsini kapatõn ve bilgisayarõnõzõ yeniden başlatõn. g. Yükleme işleminin başarõyla tamamlanmõş olduğunu doğrulamak için istediğiniz bir yazõlõm uygulamasõnõ açõn ve basit bir dosyayõ açõn ya da yeni bir dosya oluşturun. h. Doğru yazõcõ adõnõn görüntülendiğinden emin olun ve belgeyi yazdõrõn. i. Yazõcõ doğru baskõ yaparsa yükleme tamamlanmõş demektir. Baskõ yapõlmazsa ya da belge doğru basõlmõyorsa bkz.: Sorun Giderme Kontrol Listesi. TK Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 7

20 Windows 95 a. Bilgisayarõn ekranõnda "Aygõt Sürücüsünü Güncelleştir Sihirbazõ" penceresinin görüntülenmesi gerekir. b. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. c. Windows 95 in sürümüne bağlõ olarak: İleri> (varsa) seçeneğini tõklatõn ve daha sonra aşağõdaki 3. adõma geçin. - veya - Tamam õ tõklatõn ve işleme aşağõdaki d adõmõyla devam edin. d. Ekrana gelen satõra D:\9xME_LPT yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir) ve daha sonra Tamam õ tõklatõn. Windows 98 a. Bilgisayarõn ekranõnda "Yeni Donanõm Ekle Sihirbazõ" penceresinin görüntülenmesi gerekir. İleri yi tõklatõn. b. "Aygõtõnõz için en iyi sürücüyü arayõn (Önerilen)" seçeneğini seçin ve İleri yi tõklatõn. c. "Konum belirt:" yanõnda bir işaret olacak şekilde gereken kutularõ işaretleyin. (ayrõca "Disket sürücüleri" ve "CD-ROM sürücüsü" seçenekleri yanõnda HAYIR seçeneği işaretli olmalõdõr). d. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. e. "Konum belirt:" seçeneğinin altõna D:\9xME_LPT yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir). İleri yi tõklatõn. 8 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri TK

21 Windows 2000 Windows Millennium Windows NT 4.0 a. Bilgisayarõn ekranõnda "Yeni Donanõm Bulundu Sihirbazõ" penceresinin görüntülenmesi gerekir. İleri yi tõklatõn. b. "Aygõtõm için uygun bir sürücü seç (önerilen)" seçeneğini seçin ve İleri yi tõklatõn. c. "İsteğe bağlõ arama konumlarõ:" altõnda "Konum belirt" seçeneği işaretlenecek şekilde konumlarõ tõklatõn (ayrõca "Disket sürücüleri" ve "CD-ROM sürücleri" seçenekleri yanõnda HAYIR seçeneği işaretlenmiş olmalõdõr). İleri yi tõklatõn. d. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. e. "Özgün dosyalarõn alõnacağõ yer:" altõna D:\2000 yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir) ve daha sonra Tamam õ tõklatõn. f. Sihirbaz, sürücüyü bulduğunu belirten bir pencere görüntülemelidir; İleri yi tõklatõn. a. Bilgisayarõn ekranõnda "Yeni Donanõm Ekle Sihirbazõ" penceresinin görüntülenmesi gerekir. b. "Sürücünün konumunu belirt (Gelişmiş)" seçeneğini seçin ve daha sonra İleri yi tõklatõn. c. "Aygõtõnõz için en iyi sürücüyü arayõn." (Önerilen)" seçeneğini ve ardõndan "Konum belirt:" yanõnda işaret olacak şekilde gereken kutularõ işaretleyin ("Kaldõrõlabilir Ortam" seçeneğinin yanõnda HAYIR işaretlenmiş olmalõdõr). d. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. e. "Konum belirt:" seçeneğinin altõna D:\9xME_LPT yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir). İleri yi tõklatõn. Yazõlõmõ NT 4.0 üzerine yüklemek için, yönetici ayrõcalõklarõna sahip olmalõsõnõz (başlatma ve yeniden başlatma işlemleri için). a. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. b. Selamlama ekranõ görüntülendiğinde ekrandaki yönergeleri yerine getirin. Selamlama (Hoş geldiniz) ekranõ görüntülenmezse: Başlat õ ve Çalõştõr õ tõklatõn, ardõndan D:\SETUP yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir) ardõndan Tamam õ tõklatõn. c. Yazõcõyõ Yükle öğesinin yanõndaki düğmeyi tõklatõn. TK Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 9

22 3. Yazõlõmõ yüklemek için ekrandaki talimatlarõ izleyin. Not Yükleme işlemi tamamlanmadan önce, (istendiğinde) "Sõnama sayfasõ yazdõr" seçeneğinin işaretlenmiş olduğundan emin olun. Windows 2000 de, yükleme tamamlanmadan önce "Yeni Donanõm Bulundu Sihirbazõ" penceresi yeniden görünürse İptal i tõklatõn. 4. Son u tõklatõn. 5. Bilgisayarõnõz yeniden başlatmanõz istenirse Evet i tõklatõn. Sõnama sayfasõnõn siz bilgisayarõ yeniden başlattõktan sonra basõlmasõ gerekir. Bilgisayarõ yeniden başlatmanõz istenmemişse, bir sõnama sayfasõnõn hemen bastõrõlmasõ gerekir. (İşletim sisteminiz Windows NT 4.0 ise bilgisayarõnõzõ yeniden başlatmanõz gerekmez). 6. Sõnama sayfasõ doğru basõlmõşsa yükleme tamamlanmõş demektir. (Baskõ yapõlmamõşsa ya da sõnama sayfasõ doğru basõlmamõşsa bkz.: Sorun Giderme Kontrol Listesi.) USB Kablo Bağlamõşsanõz Not Windows 3.1x, 95 ve NT 4.0, USB kablo bağlantõlarõnõ desteklemez. Aşağõdaki talimatlar Windows 98, 2000 veya Millennium çalõştõran bilgisayarlar içindir. Macintosh bilgisayarõna bir USB kablo bağlamak isterseniz bkz.: Macintosh Yüklemesi. 1. Bilgisayarõnõz kapalõysa açõn. Açõk programlarõ kapatõn. 2. Windows sürümünüze uygun adõmlarõ yerine getirin: Windows 98 a. Bilgisayarõn ekranõnda "Yeni Donanõm Ekle Sihirbazõ" penceresinin görüntülenmesi gerekir. İleri yi tõklatõn. b. "Aygõtõnõz için en iyi sürücüyü arayõn. (Önerilen)" seçeneğini seçin ve İleri yi tõklatõn. c. Gereken kutularõ, "Konum belirt" yanõnda bir işaret olacak şekilde işaretleyin. (ayrõca "Disket sürücüleri" ve "CD-ROM sürücü" seçenekleri yanõnda HAYIR seçeneği işaretli olmalõdõr) d. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. e. "Konum belirt" in altõna D:\98ME_USB yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir). İleri yi tõklatõn. 10 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri TK

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Kullanım Kılavuzu

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Kullanım Kılavuzu LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Kullanım Kılavuzu HP LaserJet Pro M1530 MFP Series Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COLOR LASERJET 4730 MFP http://tr.yourpdfguides.com/dref/908822

Kullanım kılavuzunuz HP COLOR LASERJET 4730 MFP http://tr.yourpdfguides.com/dref/908822 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP COLOR LASERJET 4730 MFP için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP COLOR LASERJET 4730 MFP tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kullanım Kılavuzu M276 HP LaserJet Pro 200 renkli MFP M276 Serisi Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

WD My Cloud EX4. Kişisel Bulut Depolama. Kullanım Kılavuzu

WD My Cloud EX4. Kişisel Bulut Depolama. Kullanım Kılavuzu WD My Cloud EX4 Kişisel Bulut Depolama Kullanım Kılavuzu WD Servis ve Desteği Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. En çok sorulan teknik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR NPD4756-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 11 Bu Kılavuzun Kullanılması... 12 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 12 Yasal Olmayan Kopyalar ve Çıktılar... 13 Ürün Özellikleri...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. HP Officejet 150

Kullanım Kılavuzu. HP Officejet 150 Kullanım Kılavuzu HP Officejet 150 HP Officejet 150 (L511) Taşınabilir Hepsi Bir Arada Yazıcı Kullanım Kılavuzu Telif hakkı bilgileri 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. Baskı,

Detaylı

My Net. N900 Central Router. Kullanım Kılavuzu

My Net. N900 Central Router. Kullanım Kılavuzu My Net N900 Central Router Kullanım Kılavuzu WD Servis ve Desteği Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. En çok sorulan teknik destek

Detaylı

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one kullanım kılavuzu hp psc 1310 series all-in-one Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR NPD4443-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 10 Bu Kılavuzun Kullanılması... 11 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 11 Yasadışı Kopya ve Çıktılar... 12 Ürün Özellikleri... 12

Detaylı

Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn

Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn Kullanıcı Kılavuzu Ocak 2010 www.lexmark.com Makine türleri: 4513 Model(ler): 630, 63W, 6EW İçindekiler Güvenlik Bilgileri...9 Yazıcıyı tanıma...10 Bu yazıcıyı seçtiğiniz

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

Profesyoneli 2. Software Professional 2

Profesyoneli 2. Software Professional 2 Yazõlõm Profesyoneli 2 Software Professional 2 Yazan: Fulya SATAR Engin ÖREN Editörler: Tamer ŞAHİNER Tuncer KARAARSLAN Yayõna Hazõrlayan: Selçuk TÜZEL Grafik Uygulama: Zeynep ÇÖMLEKÇİ Kapak Tasarõmõ:

Detaylı

Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, ve X364dw

Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, ve X364dw Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, ve X364dw Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2009 www.lexmark.com Makine türleri: 7013 Model(ler): 231, 235, 432, 436, 43W, d01, d02, gd1, gd2, dn1, dn2, gd1, gd2 İçindekiler Güvenlik

Detaylı

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe Kullanıcı Kılavuzu Mart 2012 www.lexmark.com Lexmark ve elmas tasarımlı Lexmark, Lexmark International,

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD3412-00

Kullanım Kılavuzu NPD3412-00 Kullanım Kılavuzu NPD3412-00 Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bu belge, Seiko Epson Corporation ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya

Detaylı

Harici Taşınabilir. My Passport Ultra. Taşınabilir Sabit Sürücü. Kullanım Kılavuzu. My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu

Harici Taşınabilir. My Passport Ultra. Taşınabilir Sabit Sürücü. Kullanım Kılavuzu. My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu My Passport Ultra Taşınabilir Sabit Sürücü Kullanım Kılavuzu Harici Taşınabilir My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu WD Servis ve Desteği Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu

Detaylı

McAfee Total Protection Service Kurulum Kılavuzu

McAfee Total Protection Service Kurulum Kılavuzu McAfee Total Protection Service Kurulum Kılavuzu TELİF HAKKI Copyright 2009 McAfee, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, McAfee, Inc. veya tedarikçileri veya iştiraklerinin yazılı izni

Detaylı

SpeedStream. Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu. 6500 Serisi. Parça No. 007-6775-001

SpeedStream. Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu. 6500 Serisi. Parça No. 007-6775-001 SpeedStream 6500 Serisi Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu Parça No. 007-6775-001 6500 Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2004, Siemens Subscriber Network. Tüm hakları saklıdır. A.B.D.

Detaylı

HP Deskjet Ink Advantage 2060 K110 All-in-One

HP Deskjet Ink Advantage 2060 K110 All-in-One HP Deskjet Ink Advantage 2060 K110 All-in-One İçindekiler 1 Nasıl Yapılır?...3 2 HP All-in-One ürününü tanıma Yazıcı parçaları...5 Kontrol paneli özellikleri...6 Durum Işıkları...6 İçindekiler 3 Yazdır

Detaylı

HP Officejet 5600 All-in-One series

HP Officejet 5600 All-in-One series HP Officejet 5600 All-in-One series Kullanıcı Kılavuzu HP Officejet 5600 All-in-One series Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 4 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi N Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi n 2 N İçindekiler Kullanımdan Önce...4 VAIO Bilgisayarınız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinme...5 Ergonomik Faktörler...8 Başlarken... 10

Detaylı

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu TR8658 Birinci Sürüm Aralık 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere

Detaylı