hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200"

Transkript

1 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

2

3 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu

4 Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif haklarõ kanunlarõ çerçevesinde verilen izinler dõşõnda, önceden yazõlõ izin alõnmaksõzõn çoğaltõlmasõ, uyarlanmasõ ve başka dile çevrilmesi yasaktõr. Bu kullanõm kõlavuzunun birlikte verildiği Hewlett-Packard yazõcõ kullanõcõsõna, aşağõda kapsamõ açõklanan bir lisans verilmiştir: a) Bu lisansla, satmamak ve dağõtmamak koşuluyla, KİŞİSEL, ŞİRKET İÇİ ve ŞİRKET kullanõmõ için bu kõlavuzun basõlõ kopyalarõ çõkarõlabilir. b) Bu kullanõm kõlavuzunun elektronik kopyasõ ağ sunucusuna konulabilir, ancak, bu kullanõm kõlavuzunun birlikte verildiği Hewlett-Packard yazõcõnõn KİŞİSEL ve ŞİRKET İÇİ kullanõcõlarõnõn erişimine izin verilebilir. Birinci Basõm, Nisan 2001 Garanti Bu belgede bulunan bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hewlett-Packard bu bilgilerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir. HEWLETT-PACKARD ÖZELLİKLE SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİ ZIMNİ GARANTİLERİ KABUL ETMEMEKTEDİR. Hewlett-Packard bu bilgilerin sağlanmasõ ya da kullanõmõyla ilişkili olarak doğrudan, dolaylõ, tesadüfi ya da sonuçta ortaya çõkabilecek zararlardan sorumlu değildir. Ticari Markalar Adobe, Acrobat, PostScript ve Adobe Photoshop, Adobe Systems Incorporated õn, bazõ yetki alanlarõnda tescilli olabilecek ticari markalarõdõr. NimbusSanLTU, Monotype ve NimbusRomDTU, Monotype Corporation õn ABD de tescilli ticari markalarõdõr. CompuServe, CompuServe, Inc. õn ABD de ticari markasõdõr. NimbusSanLTU, Palatino, NimbusRomDTU ve NimbusRomDTU Roman, Linotype AG nin ve/veya ABD ve diğer ülkelerdeki bağlõ şirketlerinin ticari markalarõdõr. Microsoft, MS Windows, Windows, Windows NT ve MS-DOS, Microsoft Corporation õn tescilli ticari markalarõdõr. LaserWriter, Apple Computer, Inc. õn tescilli ticari markasõdõr. TrueType, Apple Computer, Inc. õn ABD de ticari markasõdõr. ENERGY STAR, ABD EPA nõn ABD de tescilli hizmet markasõdõr. Netscape, Netscape Communications Corporation õn ABD de ticari markasõdõr. Unix, The Open Group un tescilli ticari markasõdõr. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho U.S.A.

5 HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) Çevrimiçi Hizmetler: Modeminiz üzerinden bilgilere bilgilere 24-saat erişim için şu hizmetleri öneririz: ABD ve Kanada da yazõlõm hizmet programlarõna, sürücülere ve elektronik bilgi sistemlerine ulaşõm Asya-Pasifik ülkelerinde: Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan da: World Wide Web URL - Yazõcõ sürücüleri, güncelleştirilmiş HP yazõcõ yazõlõmõ, ek ürün ve destek bilgileri şu URL lerden edinilebilir: ABD de, Avrupa da, Yazõcõ sürücüleri şu sitelerden edinilebilir: Japonya da, ftp://www.jpn.hp.com/drivers Kore de Tayvan da veya yerel sürücü web sitesi America Online - America Online/Bertelsmann a ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere den ulaşõlabilir. - Buradan, yazõcõ sürücüleri, güncelleştirilmiş HP yazõcõ yazõlõmõ ve HP ürünleri hakkõndaki sorularõnõzõn yanõtlanmasõna yardõmcõ olacak destek belgeleri bulabilirsiniz. Gezintinize başlamak için HP anahtar sözcüğünü kullanõn veya kaydolmak için ten tercih edilen müşteri numarasõ 1118 i arayõn. Avrupa da, aşağõda verilen numaralardan size uygun olanõ arayõn: Avusturya Fransa Almanya İsviçre İngiltere CompuServe - Yazõcõ sürücüleri, güncelleştirilmiş HP yazõcõ yazõlõmõna ulaşabilir ve CompuServe in "HP User s forums" (GO HP) - HP kullanõcõ forumlarõnda diğer üyelerle karşõlõklõ bilgi paylaşabilirsiniz veya arayõp, kaydolmak için 51 numaralõ temsilciyle görüşebilirsiniz. (CompuServe e, İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre, Almanya ve Avusturya dan da ulaşõlabilir.) Şu siteyi ziyaret edin: Posta Adresi: Hewlett-Packard Co. go/support (site dili P.O. Box 1754 İngilizce dir.) Greeley, CO Telefon: U.S.A. (805) Faks: (805) Şu siteyi ziyaret edin: go/support (site dili İngilizce dir.) (65) numaralõ telefondan Mentor Media ile bağlantõ kurun (Hong Kong, Endonezya, Filipinler, Malezya ve Singapur). Kore de, (82) (2) veya (82) (2) numaralõ telefonlarõ arayõn. Şu siteyi ziyaret edin: go/support (site dili İngilizce dir.) Avustralya ve Yeni Zelanda da (61) (2) numaralõ telefonu arayõn. Hindistan da, (91) (11) numaralõ telefonu arayõn. TK iii

6 HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) (Devam Edecek) Avrupa İngilizcesi için: HP doğrudan aksesuar ve tedarik malzemeleri siparişi: HP Destek Yardõm CD si: HP Servis Bilgileri: HP Servis Bilgileri: Şu siteyi ziyaret edin: go/support (site dili İngilizce dir.) İngiltere de, (44) (142) numaralõ telefonu arayõn. İrlanda da ve İngiltere dõşõnda, (44) (142) numaralõ telefonu arayõn (ABD) veya (Kanada) numaralõ telefonlarõ arayõn. Bu destek aracõ, HP ürünleriyle ilgili teknik ve ürün bilgileri sağlamak amacõyla hazõrlanmõş, kapsamlõ bir çevrimiçi bilgi sistemi sağlar. Üç ayda bir yenilenen bu servisten yararlanmak için ABD ve Kanada da, numaralõ telefonu arayõn. Hong Kong, Endonezya, Malezya Singapur da (65) numaralõ telefondan Mentor Media yõ arayõn. HP-Yetkili Satõcõlarõnõ bulmak için, (ABD) veya numaralõ telefonlarõ arayõn (Kanada) (ABD) veya (Kanada) numaralõ telefonlarõ arayõn. Genişletilmiş Servis Dünya Genelinde Müşteri Desteği ABD ve Kanada için Müşteri Destek ve Ürün Onarõm Yardõmõ (Ek ürün onarõm bilgileri için bu kullanõm kõlavuzunun servis ve destek bölümüne bakõn.) Garanti süresi içinde ücretsiz servis için, pazartesi-cuma arasõ saat saatleri arasõnda, Cumartesi günü saatleri (Dağ Saati) arasõnda (1) (208) numaralõ telefonu arayõn. Bununla birlikte, standart uzun mesafe telefon ücretlerini siz ödersiniz. Telefon açtõğõnõzda sisteminizin yakõnõnda bulunun ve seri numaranõzõ yanõnõzda bulundurun. Yazõcõnõzõn onarõma gereksinimi olduğunu biliyorsanõz, size en yakõn HP-Yetkili servis sağlayõcõyõ bulmak için numaralõ telefonu veya HP servis merkezine ulaşmak için numaralõ telefonu arayõn. Garanti-sonrasõ telefon yardõmõ, ürün sorularõnõzõ yanõtlamak için yürürlükte olacaktõr. Pazartesi-Cuma günleri arasõ, saat saatleri arasõnda (1) (900) (Dakikasõ yalnõzca 2.50* ABD dolarõ) veya (Arama başõna 25* ABD dolarõ, Visa veya MasterCard, ABD ve Kanada) numaralõ telefonlarõ arayõn (Dağ Saati). Arama ücretleri destek teknisyeniyle görüşmeye başladõğõnõz anda işlemeye başlar. *Bu fiyatlar değişebilir. iv TK

7 Dünya Genelinde Müşteri Desteği (Devam Edecek) Avrupa, Asya-Pasifik ve dünyanõn diğer yerlerinde, Müşteri Destek Merkezi Dil ve Ülke-İçi Seçenekleri nden pazartesiden cumaya kadar saatleri arasõnda yararlanõlabilir. HP, garanti süresince ücretsiz telefonla destek hizmeti vermektedir. Aşağõda verilen telefon numarasõnõ arayarak, size yardõm etmek için bekleyen sorumlu bir ekiple görüşebilirsiniz. Garanti süreniz dolduktan sonra destek talep ettiğinizde, aynõ telefondan ücretsiz olarak destek alabilirsiniz. Ücretlendirme, olay bazõnda yapõlõr. HP yi aradõğõnõzda şu bilgileri hazõr bulundurun: ürünün adõ ve seri numarasõ, satõn alõndõğõ tarih, sorunun açõklamasõ. İngilizce Flamanca Fransõzca İrlanda: (353) 0 (1) İngiltere: (44) (0) Uluslararasõ: (44) (0) Belçika: (32) 0 (2) Hollanda: (31) 0 (20) Fransa: (33) (01) Belçika: (32) 0 (2) İsviçre: (41) 0 (84) Almanca Norveççe Danimarka dili Fince İsveç İtalyanca İspanyolca Portekizce Almanya: (49) (180) Avusturya: (43) Norveç: (47) Danimarka: (45) Finlandiya: (358) İsveç: (46) 0 (8) İtalya: (39) 0 (2) İspanya: (34) (90) Portekiz: (351) Ülke-içi destek numaralarõ: Garanti süreniz dolduktan sonra ek ürün onarõm hizmetleri talep ediyorsanõz veya ülkeniz listede yer almõyorsa, bkz. Dünya Çapõndaki Satõş ve Servis Bürolarõ. Arjantin Avustralya Birleşik Arap Brezilya Çek Emirlikleri Çin Cumhuriyeti Endonezya Filipinler Güney Afrika Hindistan Hong Kong İsrail Japonya Kanada Kore (54 11) (61) (3) (011) ) (2) (86) 0(10) (30) (0) (62) (21) (63) (2) RSA dõşõnda: RSA dahilinde: (91) (11) (972) (9) (81) (3) (800) ) (2) Seul dõşõndaysanõz, şu numarayõ arayõn: (080) Macaristan Malezya Meksika Polonya Rusya Şili Singapur Tayland Tayvan Türkiye Ukrayna Vietnam Yeni Zelanda Yunanistan (365) 0(1) (60) (3) Penang (48) (22) Moskova: St. Petersburg: (65) (2) (886) (2) (90) (380-44) (8) (64) (9) veya (ücretsiz arama) (30) 0(1) TK v

8 vi TK

9 İçindekiler HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) iii 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri Yazõcõyla Tanõşma Yazõcõ Yapõlandõrmasõ Yazõcõnõn Özellikleri Yazõcõ Yazõlõmõ Windows Yüklemesi Windows için Yazõlõm HP JetSend (Web - Windows 9x/NT 4.0/yalnõzca Millennium). 15 Macintosh Yüklemesi Macintosh Bilgisayarlar için Yazõlõm Ağ Yüklemesi Ağa Bağlõ Bilgisayarlar için Yazõlõm Yazõlõm Yükleme İpuçlarõ Kontrol Paneli Düğmeleri Düğme Kullanõmõ FIR Bağlantõ Noktasõyla Baskõ (Kablosuz Baskõ) Kablosuz Baskõ Talimatlarõ Arabirim Bağlantõ Noktalarõ Aksesuarlar ve Sipariş Bilgileri Baskõ İşleri Genel Bakõş Kağõt ve Diğer Ortamlarõn Satõn Alõnmasõ Ortam Giriş Seçenekleri Tepsi 1 İçin Ortam Boyutlarõ Tepsi 2 ve Seçimlik Tepsi 3 İçin Kağõt Boyutlarõ Seçimlik 500-sayfalõk Tepsi 3 İçin Kağõt Boyutlarõ Tepsi 1'e Ortam Yüklenmesi Tepsi 2 veya Seçimlik 250-sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi Seçimlik 500 Sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi Ortam Çõkõş Seçenekleri Baskõ İşleri Etiket Üzerine Baskõ Asetat Üzerine Baskõ Özel Boyutlu Ortamlara veya Kartlara Baskõ Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme) Antetli Kağõt veya Önceden Basõlõ Formlara Baskõ TK vii

10 Baskõ İşinin İptali Yazõlõmla Özellikleri Yazõcõ Sürücüsünün Özellikleri HP LaserJet yazõcõnõn özellikleri Yapõlandõrma ve HP LaserJet Utility (Yardõmcõ Programõ) Yazõcõyla İlgili İpuçlarõ ve Bakõmõ Genel Bakõş UltraPrecise Toner Kartuşunun Yönetimi HP nin, HP Dõşõndaki Toner Kartuşlarõyla İlgili İlkesi Toner Kartuşunun Saklanmasõ Toner Kartuşunun Tahmini Ömrü Toner Kartuşlarõnõn Geri Kazanõlmasõ Tonerin Yeniden Dağõtõlmasõ Yazõcõnõn Temizlenmesi Yazõcõ Temizlik İşlemlerinin Yapõlmasõ İç Temizlik İşlemi Sorunlarõn Çözülmesi Genel Bakõş Sorun Giderme Kontrol Listesi Genel Baskõ Sorunlarõnõn Giderilmesi Özel Sayfalarõn Basõlmasõ Deneme Sayfasõ Kendini Test/Konfigürasyon Sayfasõ Temizlik İşlemi Yazõ Tipleri Listesi Kağõtlarõn Sõkõşmalarõnõn Giderilmesi Baskõ Kalitesi Sorunlarõnõn Çözümü Baskõ Kalitesi Kontrol Listesi Görüntü Bozukluk Örnekleri Kablosuz Baskõ Sorunlarõ Kontrol Paneli Mesajlarõyla İlgili Sorunlarõn Giderilmesi Temel Kontrol Paneli Mesajlarõ Kontrol Paneli Hata Mesajlarõ İkincil Işõk Düzenekleri Ağ Baskõ Sorunlarõ Windows'ta Sõk Rastlanan Sorunlar Macintosh'ta Sõk Rastlanan Sorunlar Farklõ Bir PPD (PostScript Printer Description) Seçilmesi PostScript (PS) Hatalarõnõn Giderilmesi viii TK

11 5 Servis ve Destek Yararlanma Olanağõ Yazõcõyõnõn Ambalajõna Geri Yerleştirilmesi İçin İlkeler Servis Bilgi Formu HP Bakõm Anlaşmalarõ Yerinde Servis Anlaşmalarõ Hewlett-Packard Sõnõrlõ Garanti Beyanõ Toner Kartuşunun Ömrü Boyunca Sõnõrlõ Garanti Dünya Çapõndaki Satõş ve Servis Bürolarõ Ek A Özellikler Yazõcõ Özellikleri FCC Uygunluklarõ Çevresel Ürün Yönetimi Programõ Çevre Koruma Malzeme Güvenlik Veri Sayfasõ Düzenleme Bilgileri Uygunluk Bildirimi Lazer Güvenlik Beyanõ Kanada DOC Uygunluklarõ LED Güvenliği VCCI Beyanõ (Japonya) Korean EMI Beyanõ Finlandiya için Lazer Beyanõ Ek B Ortam Özellikleri Genel Bakõş Desteklenen Kağõt Boyutlarõ Kağõt Kullanõmõ İlkeleri Kağõt Özellikleri Baskõ ve Kağõt Saklama Ortamlarõ Zarflar İki Ucu Kõvrõlarak Yapõştõrõlmõş Zarflar Yapõşkan Bant ya da Kapağõ Olan Zarflar Zarf Marjlarõ Zarflarõn Depolanmasõ Etiketler Etiket Yapõsõ Asetatlar TK ix

12 Ek C Yazõcõ Belleği ve Artõrõlmasõ Genel Bakõş Yazõcõ Belleği Belleğin Takõlmasõ Takõlan Belleğin Kontrol Edilmesi HP JetDirect EIO Kartõnõn Takõlmasõ Ek D Yazõcõ Komutlarõ Genel Bakõş PCL Yazõcõ Komut Sözdizimini Anlama Escape Sõralarõnõ Birleştirme Escape Karakterleri Girme PCL Yazõ Tiplerini Seçme Dizin x TK

13 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri Yazõcõyla Tanõşma Bu kõsõmda aşağõdaki konularda bilgi verilmektedir:! Yazõcõ Yapõlandõrmasõ! Yazõcõnõn Özellikleri! Yazõcõ Yazõlõmõ! Kontrol Paneli Düğmeleri! FIR Bağlantõ Noktasõyla Baskõ (Kablosuz Baskõ)! Arabirim Bağlantõ Noktalarõ! Aksesuarlar ve Sipariş Bilgileri TK Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 1

14 Yazõcõ Yapõlandõrmasõ HP LaserJet 2200 serisi yazõcõsõnõ satõn aldõğõnõz için tebrikler! Yazõcõnõzõn aşağõda açõklandõğõ gibi, ayrõ şekilde yapõlandõrõlmõş dört modeli vardõr. Not Hangi HP LaserJet 2200 yapõlandõrmasõna sahip olduğunuzu öğrenmek için yazõcõnõn ön tarafõndaki etikete bakõn. HP LaserJet 2200d HP LaserJet 2200d, dakikada 19 sayfa basan (ppm) (Letter boyutta dakikada 19 sayfa/a4 boyutta dakikada 18 sayfa), yerleşik 250 sayfalõk tepsiye (Tepsi 2) ve kağõtlarõn her iki yüzüne de otomatik olarak baskõ yapan yerleşik çift yönlü işleyiciye sahip bir lazer yazõcõdõr. Yazõcõda, paralel, FIR (Hõzlõ Kõzõl Ötesi) ve USB (Evrensel Seri Veri Yolu) bağlantõ noktalarõ vardõr. 8 MB RAM (Random Access Memory) standarttõr. Yazõcõ, ağ bağlantõsõ için kullanõlabilen 1 EIO (Enhanced Input Output) yuvasõ ile yazõ tipi ve bellek eklemek için kullanõlabilen 2 DIMM (Dual In-line Memory Module) yuvasõ ile genişletilebilir. HP LaserJet 2200dt HP LaserJet 2200dt yazõcõsõ, sahip olduğu 250 sayfalõk ek tepsi (Tepsi 3) hariç 2200d modeliyle aynõdõr. HP LaserJet 2200dn HP LaserJet 2200dn yazõcõsõ, ağ kullanõcõlarõ için tasarlanmõş olmasõ dõşõnda 2200d modeliyle aynõdõr. 10/100 Base-TX ağõna bağlanmak üzere tam donanõmlõ bir HP JetDirect EIO baskõ sunucusu kartõ (J4169A) ile birlikte verilir. HP LaserJet 2200dtn HP LaserJet 2200dtn yazõcõsõ, sahip olduğu Letter ve A4 boyutu destekleyen 500 sayfalõk ek tepsisi (Tepsi 3) dõşõnda 2200d modeliyle aynõdõr. Yazõcõ, ağ kullanõcõlarõ için tasarlanmõştõr ve 10/100 Base-TX ağõna bağlanmak üzere tam donanõmlõ bir HP JetDirect EIO baskõ sunucu kartõ (J4169A) ile birlikte verilir. Bu kõlavuzdaki resimler, aksi belirtilmediği takdirde HP LaserJet 2200d temel yazõcõ modeline göre yapõlacaktõr. 2 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri TK

15 Yazõcõnõn Özellikleri Hõzlõ Baskõ Hõz Yerleşik Çift Yönlü İşleyici Mükemmel Baskõ Kalitesi Esnek Kağõt Kullanõmõ! Dakikada 19 sayfa Letter boyutlu kağõt veya dakikada 18 sayfa A4 boyutlu kağõt (Motorola RISC-tabanlõ biçimlendiriciyle) basabilir.! Kağõt yolunda bütünleştirilmiş çift yönlü işleyici sayesinde kağõdõn iki yüzüne de yazmak (iki taraflõ baskõ), yazõcõnõn standart bir özelliğidir. (Bkz.: Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme).)! Gerçek 1200 x 1200 nokta/inç (dpi) metin ve grafik.! Resolution Enhancement teknolojisi (REt), sayfa üzerindeki noktalarõn boyutunu ve yerleşimini ayarlayarak düzgün açõlar, eğriler ve kenarlar oluşmasõnõ sağlar (yalnõzca 300 ve 600 dpi).! En iyi baskõ kalitesini elde etmek için ayarlanabilme özelliği.! HP UltraPrecise toner kartuşu, metin ve grafiklerin daha net basõlmasõnõ sağlayan daha ince bir toner formülü içerir.! Antetli kağõtlar, zarflar, etiketler, şeffaf malzemeler (aydõnger), özel boyutlu ortamlar, kartpostallar ve kalõn kağõtlar için Ayarlanabilir Tepsi 1 (çekilerek açõlõr). Bkz.: Tepsi 1'e Ortam Yüklenmesi.! Standart boyutta kağõtlar için Ayarlanabilir Tepsi 2 veya Seçimlik 250 sayfalõk Tepsi (Tepsi 3). Bkz.: Tepsi 2 veya Seçimlik 250- sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi.! Letter ve A4 boyutta kağõt için seçimlik 500 sayfalõk Tepsi (Tepsi 3). Bkz.: Seçimlik 500 Sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi.! İki çõkõş bölmesi: çõkõş bölmesi için en uygun yer üst çõkõş bölmesi ya da arka çõkõş bölmesi olabilir.! Tepsi 1 den arka çõkõş bölmesine doğrudan kağõt aktarma yolu yeteneği vardõr.! Yerleşik çift yönlü işleme özelliği (Bkz.: Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme).) Genişletme İmkanõ! Sõk sõk kağõt eklemek zorunda kalmamanõz için Seçimlik Tepsi 3 (250-sayfa veya 500 sayfa).! EIO (Enhanced Input Output) kartlarõ. Bkz.: Arabirim Bağlantõ Noktalarõ.! Bellek ve yazõ tipi eklemek için DIMM (Dual In-line Memory Module) yuvalarõ. PCL Yazõcõ Dili ve Yazõ Tipleri! PCL 6 yazõcõ dilinin sağladõğõ avantajlar arasõnda hõzlõ baskõ performansõ, yerleşik Intellifont ve TrueType ölçekleme teknolojileri, yerleşik HP-GL/2 vektör grafiği ve gelişmiş görüntüleme özellikleri vardõr. PCL 6, ölçeklenebilir 45 TrueType yazõ tipi ve bir biteşlem Satõr Yazõcõ Yazõ Tipi içerir. TK Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 3

16 PS Dili ve Yazõ Tipleri! 35 yerleşik PS dili yazõ tipleri ile PostScript Level 2 öykünme dahildir. Otomatik Dil Geçişi! Seçimlik yazõcõ dilleri (PostScript Level 2 öykünmesi) yüklendiğinde, yazõcõ baskõ işi için uygun dili otomatik olarak saptayõp o dile geçer. Kablosuz Baskõ! Yazõcõ, notebook bilgisayarõ, fotoğraf makinesi, cep telefonu veya Kişisel Sayõsal Yardõmcõ (PDA) gibi IrDA uyumlu bir aygõttan kablosuz baskõyõ destekler.! JetSend IR nin devrede olduğu aygõtlar, yerleşik IR bağlantõ noktasõnõ da kullanabilir.! IrReady 2000 Arabirim Bağlantõlarõ! Çift yönlü, ECP B tipi paralel bağlantõ noktasõ (IEEE-1284 uyumlu)! USB bağlantõ noktasõ! EIO yuvasõ! Kablosuz Hõzlõ Kõzõlötesi bağlantõ noktasõ (IrDA uyumlu) Ağa Bağlantõsõ! Yazõcõnõn HP JetDirect EIO yazõcõ sunucularõna çabuk ve kolayca bağlanmasõnõ sağlayan bir EIO yuvasõ vardõr. Geliştirilmiş Bellek ve Belleğin Arttõrõlmasõ! HP LaserJet 2200 serisi yazõcõlar, 8 MB bellekle beraber gelir ve kullanõlabilir iki bellek (DIMM) yuvasõ ile bu miktar 72 MB ye kadar artõrõlabilir. Memory Enhancement teknolojisinin (MEt) yardõmõyla belgelerin çoğu standart büyüklükteki bellek kullanõlarak basõlabilir. MEt, verileri otomatik olarak sõkõştõrarak yazõcõnõn belleğini neredeyse iki katõna çõkarõr ve mevcut bellekle daha karmaşõk baskõ işlemlerinin yapõlmasõna olanak tanõr. Enerji Tasarrufu! Yazõcõ, baskõ yapmadõğõ zaman enerji tüketimini önemli ölçüde azaltarak otomatik enerji tasarrufu sağlar.! Bir ENERGY STAR ortağõ olan Hewlett-Packard Company, bu ürünün enerji verimliliği açõsõndan ENERGY STAR ilkelerine uygun olduğunu saptamõştõr. Ekonomik Baskõ! Yukarõ taraftaki yüzeye ya da yerleşik çift yönlü işleyiciyle iki tarafa baskõ yapmak kağõt tasarrufu sağlar. (Bkz.: Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme) ve Tek Kağõda Birkaç Sayfa Basõlmasõ (Forma Baskõ).)! EconoMode toner tasarrufu sağlar.! Kullanõlan kağõt miktarõnõ azaltmak veya toner kartuşunun ömrünü uzatmakla ilgili ipuçlarõ için, bkz.: Baskõ İşleri. 4 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri TK

17 Yazõcõ Yazõlõmõ Yazõcõ ile birlikte, yazõcõ sürücüleri ve seçimlik yazõlõm ürünleri dahil yararlõ yazõlõm ürünleri verilmektedir. Yazõcõnõn kolay kurulmasõ ve yazõcõnõn tüm özelliklerinden yararlanabilmek için sağlanan yazõcõyõ yüklemeniz önerilir. Bu kõsõmda aşağõdaki konularda bilgi verilmektedir:! Yazõcõ Yazõlõmõ Yükleme Talimatlarõ! Baskõ Sistemi Parçalarõna Genel Bakõş! Yazõcõ Yazõlõmõnõn Yüklenmesine İlişkin İpuçlarõ Yükleme talimatlarõnõ yerine getirdikten ve yazõlõmõ yükledikten sonra, yazõcõnõzdan en iyi sonucun nasõl elde edileceğine ilişkin olarak Yazõlõmla Özellikleri konusuna bakõn. Not HP yazõlõmõ tüm dillerde mevcut olmayabilir. Dahil edilen ilave yazõlõm ve desteklenen diller için HP LaserJet 2200 CD sindeki ReadMe (BeniOku) dosyasõnõ okuyun. En yeni sürücüler, ek sürücüler ve diğer yazõlõm ürünleri Internet ten veya diğer kaynaklardan edinilebilir. Inernet e erişiminiz yoksa, en yeni yazõlõm ürünlerini edinmek için bu kõlavuzun giriş kõsmõndaki HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) bölümüne bakõn. HP LaserJet 2200 serisi yazõcõyla birlikte aşağõdaki platform ve işletim ortamlarõnda kullanõlabilecek sürücüler verilir:! Microsoft Windows 3.1x (yalnõzca sürücü), 95, 98, 2000, Millennium ve NT 4.0. Yükleme talimatlarõ için bkz.: Windows Yüklemesi.! Macintosh System ve yukarõsõ. Yükleme talimatlarõ için bkz.: Macintosh Yüklemesi. Ağa bağlõ bir bilgisayarda yazõlõm yüklemesi için bkz.: Ağ Yüklemesi. TK Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 5

18 Aşağõdaki tabloda baskõ sisteminiz için kullanabileceğiniz yazõlõm ürünleri listelenmektedir. Not DOS yazõlõmõ bu yazõcõya dahil değildir. Windows Installer Windows Windows Windows 3.x 9x/Millen NT 4.0 Windows 2000 " " " PCL 6 "* " " " PCL 5e " " " " PostScript Emulation HP LaserJet Device Configuration HP Web JetAdmin* Macintosh Installer Macintosh PPD IBM sürücüleri* Model kod dosyalarõ* "* " " " " " " Macintosh UNIX/ LINUX " " " " " " OS/2 " *Yalnõzca Internet ten edinilebilir. 6 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri TK

19 Windows Yüklemesi Bağladõğõnõz kablonun türüne göre farklõ Windows yükleme yöntemleri vardõr.! Paralel kablo bağlamõşsanõz aşağõdaki bölüme bakõn:! USB kablo bağlamõşsanõz bkz.: USB Kablo Bağlamõşsanõz.! Ağ kablosu bağlamõşsanõz bkz.: Ağ Yüklemesi. Paralel Kablo Bağlamõşsanõz Not Aşağõdaki yazõlõm yükleme talimatlarõnda, yazõcõ kablosu bağlanõrken yazõcõnõzõn KAPALI olduğu varsayõlmõştõr. Bilgisayarõnõz kabloyu bağladõğõnõz sõrada AÇIK ise ve bundan sonra yeniden başlatõlmamõşsa yazõcõ yazõlõmõnõn yüklenmesi hala mümkündür, ancak yapõlmasõ gerekenler aşağõdaki listedekilerden biraz daha farklõdõr. Yükleme için Windows NT 4.0 talimatlarõnõ kullanõn. 1. Bilgisayarõnõzõ açõn ve bütün açõk programlarõ kapatõn. 2. Windows sürümünüze ilişkin adõmlarõ yerine getirin: Windows 3.1x (yalnõzca sürücü) a. Ana, Kontrol Paneli, Yazõcõlar õ seçin. b. Yazõcõlar penceresinde Ekle yi tõklatõn. Açõlõr menüde Listelenmemiş veya Güncelleştirilmiş Yazõcõ Yükle seçeneğini seçin ve Yükle yi tõklatõn. c. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. d. Gözat õ tõklatõn. "D:\English\Drivers\Win3x" dizinine gidin (burada D, CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir). "oemsetup.inf" dosyasõnõ seçin ve Tamam õ tõklatõn. e. HP LaserJet 2200 serisi sürücüyü seçin. Tamam õ tõklatõn. f. Pencerelerin hepsini kapatõn ve bilgisayarõnõzõ yeniden başlatõn. g. Yükleme işleminin başarõyla tamamlanmõş olduğunu doğrulamak için istediğiniz bir yazõlõm uygulamasõnõ açõn ve basit bir dosyayõ açõn ya da yeni bir dosya oluşturun. h. Doğru yazõcõ adõnõn görüntülendiğinden emin olun ve belgeyi yazdõrõn. i. Yazõcõ doğru baskõ yaparsa yükleme tamamlanmõş demektir. Baskõ yapõlmazsa ya da belge doğru basõlmõyorsa bkz.: Sorun Giderme Kontrol Listesi. TK Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 7

20 Windows 95 a. Bilgisayarõn ekranõnda "Aygõt Sürücüsünü Güncelleştir Sihirbazõ" penceresinin görüntülenmesi gerekir. b. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. c. Windows 95 in sürümüne bağlõ olarak: İleri> (varsa) seçeneğini tõklatõn ve daha sonra aşağõdaki 3. adõma geçin. - veya - Tamam õ tõklatõn ve işleme aşağõdaki d adõmõyla devam edin. d. Ekrana gelen satõra D:\9xME_LPT yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir) ve daha sonra Tamam õ tõklatõn. Windows 98 a. Bilgisayarõn ekranõnda "Yeni Donanõm Ekle Sihirbazõ" penceresinin görüntülenmesi gerekir. İleri yi tõklatõn. b. "Aygõtõnõz için en iyi sürücüyü arayõn (Önerilen)" seçeneğini seçin ve İleri yi tõklatõn. c. "Konum belirt:" yanõnda bir işaret olacak şekilde gereken kutularõ işaretleyin. (ayrõca "Disket sürücüleri" ve "CD-ROM sürücüsü" seçenekleri yanõnda HAYIR seçeneği işaretli olmalõdõr). d. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. e. "Konum belirt:" seçeneğinin altõna D:\9xME_LPT yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir). İleri yi tõklatõn. 8 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri TK

21 Windows 2000 Windows Millennium Windows NT 4.0 a. Bilgisayarõn ekranõnda "Yeni Donanõm Bulundu Sihirbazõ" penceresinin görüntülenmesi gerekir. İleri yi tõklatõn. b. "Aygõtõm için uygun bir sürücü seç (önerilen)" seçeneğini seçin ve İleri yi tõklatõn. c. "İsteğe bağlõ arama konumlarõ:" altõnda "Konum belirt" seçeneği işaretlenecek şekilde konumlarõ tõklatõn (ayrõca "Disket sürücüleri" ve "CD-ROM sürücleri" seçenekleri yanõnda HAYIR seçeneği işaretlenmiş olmalõdõr). İleri yi tõklatõn. d. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. e. "Özgün dosyalarõn alõnacağõ yer:" altõna D:\2000 yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir) ve daha sonra Tamam õ tõklatõn. f. Sihirbaz, sürücüyü bulduğunu belirten bir pencere görüntülemelidir; İleri yi tõklatõn. a. Bilgisayarõn ekranõnda "Yeni Donanõm Ekle Sihirbazõ" penceresinin görüntülenmesi gerekir. b. "Sürücünün konumunu belirt (Gelişmiş)" seçeneğini seçin ve daha sonra İleri yi tõklatõn. c. "Aygõtõnõz için en iyi sürücüyü arayõn." (Önerilen)" seçeneğini ve ardõndan "Konum belirt:" yanõnda işaret olacak şekilde gereken kutularõ işaretleyin ("Kaldõrõlabilir Ortam" seçeneğinin yanõnda HAYIR işaretlenmiş olmalõdõr). d. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. e. "Konum belirt:" seçeneğinin altõna D:\9xME_LPT yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir). İleri yi tõklatõn. Yazõlõmõ NT 4.0 üzerine yüklemek için, yönetici ayrõcalõklarõna sahip olmalõsõnõz (başlatma ve yeniden başlatma işlemleri için). a. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. b. Selamlama ekranõ görüntülendiğinde ekrandaki yönergeleri yerine getirin. Selamlama (Hoş geldiniz) ekranõ görüntülenmezse: Başlat õ ve Çalõştõr õ tõklatõn, ardõndan D:\SETUP yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir) ardõndan Tamam õ tõklatõn. c. Yazõcõyõ Yükle öğesinin yanõndaki düğmeyi tõklatõn. TK Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 9

22 3. Yazõlõmõ yüklemek için ekrandaki talimatlarõ izleyin. Not Yükleme işlemi tamamlanmadan önce, (istendiğinde) "Sõnama sayfasõ yazdõr" seçeneğinin işaretlenmiş olduğundan emin olun. Windows 2000 de, yükleme tamamlanmadan önce "Yeni Donanõm Bulundu Sihirbazõ" penceresi yeniden görünürse İptal i tõklatõn. 4. Son u tõklatõn. 5. Bilgisayarõnõz yeniden başlatmanõz istenirse Evet i tõklatõn. Sõnama sayfasõnõn siz bilgisayarõ yeniden başlattõktan sonra basõlmasõ gerekir. Bilgisayarõ yeniden başlatmanõz istenmemişse, bir sõnama sayfasõnõn hemen bastõrõlmasõ gerekir. (İşletim sisteminiz Windows NT 4.0 ise bilgisayarõnõzõ yeniden başlatmanõz gerekmez). 6. Sõnama sayfasõ doğru basõlmõşsa yükleme tamamlanmõş demektir. (Baskõ yapõlmamõşsa ya da sõnama sayfasõ doğru basõlmamõşsa bkz.: Sorun Giderme Kontrol Listesi.) USB Kablo Bağlamõşsanõz Not Windows 3.1x, 95 ve NT 4.0, USB kablo bağlantõlarõnõ desteklemez. Aşağõdaki talimatlar Windows 98, 2000 veya Millennium çalõştõran bilgisayarlar içindir. Macintosh bilgisayarõna bir USB kablo bağlamak isterseniz bkz.: Macintosh Yüklemesi. 1. Bilgisayarõnõz kapalõysa açõn. Açõk programlarõ kapatõn. 2. Windows sürümünüze uygun adõmlarõ yerine getirin: Windows 98 a. Bilgisayarõn ekranõnda "Yeni Donanõm Ekle Sihirbazõ" penceresinin görüntülenmesi gerekir. İleri yi tõklatõn. b. "Aygõtõnõz için en iyi sürücüyü arayõn. (Önerilen)" seçeneğini seçin ve İleri yi tõklatõn. c. Gereken kutularõ, "Konum belirt" yanõnda bir işaret olacak şekilde işaretleyin. (ayrõca "Disket sürücüleri" ve "CD-ROM sürücü" seçenekleri yanõnda HAYIR seçeneği işaretli olmalõdõr) d. HP LaserJet 2200 CD sini CD-ROM sürücüsüne takõn. e. "Konum belirt" in altõna D:\98ME_USB yazõn (burada D CD-ROM sürücünüzü gösteren harftir). İleri yi tõklatõn. 10 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri TK

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP LASERJET 2200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/901290

Kullanım kılavuzunuz HP LASERJET 2200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/901290 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP LASERJET 2200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 396847-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

hp color LaserJet 3500 ve 3700 series yazıcı kullanım

hp color LaserJet 3500 ve 3700 series yazıcı kullanım hp color LaserJet 3500 ve 3700 series yazıcı kullanım hp color LaserJet 3500 ve 3700 series yazıcı Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2003 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif

Detaylı

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu 2 Telif hakkõ bilgisi Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm haklarõ saklõdõr. Telif haklarõ kanunlarõnda izin verilenler

Detaylı

HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları

HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları Telif Hakkı ve Lisans 2006 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006 Harici Aygıtlar Belge Bölüm Numarası: 405762-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma 86%D\JÕWÕED ODPD ± 86%D\JÕWÕQÕGXUGXUPD

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

HP Renkli LaserJet Professional CP5225 Yazıcı serisi

HP Renkli LaserJet Professional CP5225 Yazıcı serisi Veri sayfası CP5225 serisi Bu çok işlevli ve düşük maliyetli A3 masaüstü yazıcı ile kartpostaldan büyük boyutlu belgelere kadar şirketinizin tüm renkli baskı ihtiyacını karşılayın. HP ColorSphere tonerin

Detaylı

hp LaserJet n kullanım

hp LaserJet n kullanım hp LaserJet 1150 1300 1300n kullanım hp LaserJet 1150 yazıcı ve hp LaserJet 1300 serisi yazıcı kullanım kılavuzu Telif Hakkı Bilgileri Telif Hakkı Hewlett-Packard Company 2003 Tüm Hakları Saklıdır. Telif

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe Bu kılavuzda ele alınan konular: "Güvenlik bilgileri" sayfa 53. "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54. "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58. Güvenlik bilgileri Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

HP LaserJet 9040/9050. Kullanım Kılavuzu

HP LaserJet 9040/9050. Kullanım Kılavuzu HP LaserJet 9040/9050 Kullanım Kılavuzu hp LaserJet 9040/9050 series yazıcılar Kullanım Kılavuzu Telif ve Lisans 2005 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Görsel Referans Kılavuzu

Görsel Referans Kılavuzu Görsel Referans Kılavuzu Xerox CX Yazıcı Sunucusu Xerox Color 550/560 Yazıcı Creo Color Server Technology hizmetidir 653-0177A-TR CX yazıcı sunucusu bilgisayarı için kablo bağlantıları 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaylı

HP LaserJet 4050 ve 4050 N Yazıcılar

HP LaserJet 4050 ve 4050 N Yazıcılar HP LaserJet 4050 ve 4050 N Yazıcılar Başlangıç Kılavuzu Türkçe HP LaserJet 4050 ve 4050 N Yazıcılar Başlangıç Kılavuzu Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Tüm Hakları Saklıdır. Telif hakları kanunlarının

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N ve 4050 TN Yazıcılar

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N ve 4050 TN Yazıcılar HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N ve 4050 TN Yazıcılar Kullanıcı Kılavuzu Türkçe HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N ve 4050 TN Yazıcılar Kullanıcı Kılavuzu Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Tüm Hakları

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın Bu kılavuzun içindekiler: Güvenlik bilgileri sayfa 53. Kurulum sorunlarını giderme sayfa 54. Daha geniş bilgi edinme sayfa 58. Güvenlik bilgileri Yalnızca bu ürünle birlikte verilen Lexmark güç kaynağını

Detaylı

HP Color LaserJet 3550 ve 3700 series yazıcı. Kullanım

HP Color LaserJet 3550 ve 3700 series yazıcı. Kullanım HP Color LaserJet 3550 ve 3700 series yazıcı Kullanım HP Color LaserJet 3550 ve 3700 series yazıcı Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

hp color LaserJet 5500 5500n, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn kullanım

hp color LaserJet 5500 5500n, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn kullanım hp color LaserJet 5500 5500n, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn kullanım hp color LaserJet 5500 serisi yazıcı Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans Telif Hakkı Hewlett-Packard Company, 2002 Tüm Hakları Saklıdır.

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 007-07-003.qxd 5.03.004 9:37 Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and Certifications

Detaylı

hp LaserJet 4100 kullanıcı kılavuzu

hp LaserJet 4100 kullanıcı kılavuzu hp LaserJet 4100 kullanıcı kılavuzu HP LaserJet 4100, 4100N, 4100TN ve 4100DTN Yazıcıları Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Hakları Saklıdır. Telif hakkı yasalarınca veya

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her form ve şekildeki

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Windows 7 Kurulumu Dell bilgisayarınız Microsoft Windows 7 işletim sistemiyle yapılandırılmış olarak gelir. Windows Vista işletim sistemini ilk kez kurmak için,

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Wi-Fi Ayarlama Rehberi

Wi-Fi Ayarlama Rehberi Wi-Fi Ayarlama Rehberi Yazıcı ile Wi-F- Bağlantıları Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Bilgisayarla Bağlama Bilgisayarla Doğrudan Bağlanma Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Akıllı Cihazla Bağlama Akıllı Cihazla

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

İçindekiler. Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3. USB Yazıcı Paylaşma...5. Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6. NETGEAR genie Uygulaması...

İçindekiler. Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3. USB Yazıcı Paylaşma...5. Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6. NETGEAR genie Uygulaması... Premium Özellikler İçindekiler Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3 USB Yazıcı Paylaşma...5 Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6 NETGEAR genie Uygulaması...8 2 Ağda USB Aygıtı Paylaşma ReadySHARE, router'daki

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 11 Mart 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Kablosuz Yerel Ağõ Kullanma Grafik Yoğunluklu

Detaylı

kullanim hp LaserJet n 2300dn 2300dtn

kullanim hp LaserJet n 2300dn 2300dtn kullanim hp LaserJet 2300 2300L 2300 2300d 2300n 2300dn 2300dtn hp LaserJet 2300 serisi yazıcılar kullanım Telif Hakkı ve Lisans Telif Hakkı Hewlett-Packard Company 2002 Tüm Hakları Saklıdır. Telif hakları

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw. Kullanım

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw. Kullanım HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw Kullanım HP LaserJet 1160 ve HP LaserJet 1320 series yazıcı Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı bilgileri 2004 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/860853

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/860853 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu AE6000. Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant

Kullanıcı Kılavuzu AE6000. Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant Kullanıcı Kılavuzu AE6000 Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant a İçindekiler Ürüne Genel Bakış Özellikler 1 Kurulum Kurulum 2 Kablosuz Ağ Yapılandırması Wi-Fi Protected Setup 3 Kablosuz ağ yapılandırma

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 5 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 430244-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları (yalnızca

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma

Yedekleme ve Kurtarma Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu İçindekiler 1. SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu... 2 2. E-posta Bildirimi Alma... 2 3. Belgeyi İmzalama... 3 4. Diğer Seçenekler... 4 4.1 Sonra bitir... 4 4.2 Yazdır,

Detaylı

KASPERSKY LAB. Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN

KASPERSKY LAB. Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN KASPERSKY LAB Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN K A S P E R S K Y S M A L L O F F I C E S E C U R I T Y Başlarken Kaspersky Lab http://www.kaspersky.com.tr Revizyon : April 2009 İçindekiler

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

hp color LaserJet 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn kullanım

hp color LaserJet 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn kullanım hp color LaserJet 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn kullanım rahat olun. iş gereksinimlerinize uygun çözümler sunuyoruz HP Global Solutions Catalog (HP Genel Çözüm Kataloğu) www.hp.com/go/gsc İşiniz

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Kullanım kılavuzu. AirPrint

Kullanım kılavuzu. AirPrint Kullanım kılavuzu AirPrint BAŞLANGIÇ Bu belgedeki bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü çalışma yapılmıştır. Üretici, kontrolü dışındaki hataların sonuçları için sorumluluk kabul

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, açma, yardõm, Flight mode, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu)

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu) 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 29 Ocak 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme...5

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı