TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ"

Transkript

1 1

2 TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS: MEDENİ USUL HUKUKU Doç. Dr. CUMHUR RÜZGARESEN KONU: FER İ MÜDAHALE HAZIRLAYAN Tuğba Şengül Tuğba Alçın Ümit Yıldız Talha Yıldırım Avseren Uğur Sezgin Mehmet Akif Ünlü 2013 ANKARA 2

3 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR 3 KİTABIN ADI,BASIM YILI VE YERİ 4 KİTABIN YAZARI VE YAZARIN TANITILMASI... 4 KİTABIN KONUSU..4 BİRİNCİ BÖLÜM FER İ MÜDAHALE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.FER İ MÜDAHALE KAVRAMI VE AMACI.. 5 -Fer i Müdahale Kavramı ve Amacı 5 2.FER İ MÜDAHALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 6 A-Fer i Müdahil Taraf mıdır?...6 B-Fer i Müdahilin Fer i Taraf Olduğu Görüşü.6 C-Yazarın Görüşü.6 3.ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVAYA KATILMASINI SAĞLAYAN KURUMLAR VE FER İ MÜDAHALE İLE KARŞILAŞTIRILMASI... 7 A-Asli Müdahale... 7 B-Savcının Hukuk Davasına Müdahalesi... 7 C-Dava Arkadaşlığı Biçiminde Fer i Müdahale 7 D-Davanın İhbarı... 7 E-Davaya Müdahale İçin Mahkemenin Üçüncü Kişiyi Daveti... 8 F-Üçüncü Kişinin İtiraz Davası.. 8 G-Üçüncü Kişinin Davaya Taraf Olarak Katılmasını Sağlaya İhbar.. 8 İKİNCİ BÖLÜM FER İ MÜDAHALENİN KOŞULLARI 4.FER İ MÜDAHALENİN OBJEKTİF KOŞULLARI. 8 A-Görülmekte Olan Bir Dava Bulunmalıdır.. 8 3

4 B-Yargılama Bitinceye Kadar Fer i Müdahale Mümkündür... 8 C-Fer i Müdahil Görülmekte Olan Davanın Tarafı Olmamalıdır 8 5.FER İ MÜDAHALENİN SUBJEKTİF KOŞULLARI. 9 A-Taraf ve Dava Ehliyeti.. 9 B-Hukuki Yarar. 9 C-Teminat.. 10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FER İ MÜDAHALE USULÜ 6.FER İ MÜDAHALE HALLERİ 10 A-Kendiliğinden Fer i Müdahale. 10 B-Davanın İhbarı Üzerine Fer i Müdahale FER İ MÜDAHALE USULÜ 10 8.FER İ MÜDAHALE TALEBİ HAKKINDA KARAR VE KARARA KARŞI KANUN YOLLARI.. 11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM FER İ MÜDAHALENİN HÜKÜMLERİ 9.FER İ MÜDAHİLİN DAVADAKİ DURUMU FER İ MÜDAHİL GİDERLERİ FER İ MÜDAHİLİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLARAK DURUMU MÜDAHALENİN ETKİSİ BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEKİŞMESİZ YARGI VE DİĞER YARGILAMA USULLERİNDE FER İ MÜDAHALE 13.ÇEKİŞMESİZ YARGIDA FER İ MÜDAHALE HAKEM YARGILAMASINDA FER İ MÜDAHALE İDARİ YARGILAMA USULÜNDE FER İ MÜDAHALE 13 ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAZARIN VARDIĞI SONUÇ 15 4

5 OKUYUCUNUN VARDIĞI SONUÇ. 15 KISALTMALAR Av. K :Avukatlık Kanunu Av ZPO :Avusturya Medeni Usul Kanunu BK :Borçlar Kanunu DD :Danıştay Dergisi DDDK :Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu HD :Hukuk Dairesi HGK :Hukuk Genel Kurulu HUMK :Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İİK :İcra ve İflas Kanunu İHFM :İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası K :Kanun m :Madde MK :Medeni Kanun RG :Resmi Gazete RKD :Resmi Kararlar Dergisi TK :Ticaret Kanunu YD :Yargıtay Dergisi 5

6 KİTABIN TANITILMASI Kitabin Adı : Medeni Usul Hukukunda Fer i Müdahale Kitabin Basım Yeri ve Yılı : Ankara 1992 Kitabin Yazarı : Prof.Dr.Hakan PEKCANITEZ Yazarın Tanıtılması : 1956 yılında Erciş'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978 yılında mezun olduktan sonra, 1979'da Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1986'da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı yılında üniversite doçenti olan Pekcanıtez, 1992'de doçent olarak atandı yılında profesörlüğe yükseldi, yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürdü yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekanlık görevini yürüttü yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. İdari Görevler: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Kitabın Konusu : Dava sonucunda verilen hükmün üçüncü bir kişinin hukuki durumunu dolaylı olarak etkileyebileceği durumlarda bu kişinin o davaya taraflardan birinin yanında veya onun yardımcısı olarak katılması durumları vardır. İşte kitabımızda bu durumun şartlarını, oluşma şekillerini, usullerini anlatmaktadır. Sonuç olarak kitabımızda fer'i müdahilin tanıtımı, hakları, sorumlulukları, fer'i müdahilin davadaki durumu, fer'i müdahilin oluşma durumları, fer'i müdahilin usulü yanı fer'i müdahil konusunu geniş kapsamda ele almaktadır. 6

7 //1.BÖLÜM// FER İ MÜDAHALE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. Fer i Müdahale Kavramı ve Amacı Fer i müdahil, davanın taraflarından farklı olarak ele alınmıştır. Fer i müdahil davaya müdahale eden bir kişinin varlığının söz konusu olması durumuna konu olmuştur. Çünkü medeni usul hukukunda dava iki taraf sistemine göre kurulmuştur. Davacı ve davalı. Bunlar dışında kalanlar üçüncü kişi olarak vasıflandırılmıştır. Üçüncü kişinin davaya katılma durumunu ise şöyle izah edilebilir; dava sonucu verilen hükümlerin üçüncü kişiyi etkilemesi, bunun sonucu olarak üçüncü kişinin dava sonunda verilecek olan hüküm sebebiyle, kişi kendi hukuki durumuna olumlu etki yapılmasını sağlayabileceği gibi herhangi bir olumsuz etki yapmasını da önleyebilir. Yani dava sonucunda verilecek hükümden doğrudan veya dolaylı etkilenecek olan üçüncü kişinin korunması amacıyla, üçüncü kişinin davaya müdahale etmesi durumuna fer i müdahale diyebiliriz. Müdahale etme durumunda hem dava sayısının azaltılması sağlanmakta hem de çelişik hükümlerin verilmesi önlenmektedir. Fer i müdahil katıldığı davada, yanında katıldığı tarafın davayı kazanmasına yardımcı olacak daha sonra da ayrıca kendisine karşı dava açılmasına engel olabilecektir. Böylece yeni davaların açılması önlenecek, mahkemelerin iş yükü artmamış olacak ve bunun için gereksiz gider yapılması engellenecektir. Fer i müdahil olarak davaya katılan kişi, tarafın elinde olmayan veya bilmediği delilleri mahkemeye vererek uyuşmazlığın açıklanmasına da yardımcı olmaktadır. Üçüncü kişi davayı kazanmasında yararı olan taraf yanında davaya müdahil olur. Ama müdahil olduğu tarafı da koruması gerekli olduğundan, usul işlemleri yapma yetkisi sınırlıdır. Tabi bu konuyla ilgili tarihsel gelişimlere baktığımızda farklılıklar görebiliriz. Mesela orta çağda fer i müdahil davada katıldığı tarafın iradesine ve işlemlerine aykırı usul işlemleri yapabilmekteydi. Ama günümüzde fer i müdahilin amaçlarından birisi tarafın korunması olduğundan, müdahilin, yanında katıldığı tarafı haksız olarak engellemesi, tarafın iradesine ve işlemlerine aykırı usul işlemleri yapması ve de bunun sonucunda davayı kaybetmesine neden olmaması gerekir. Fer i müdahalede önemli bir hususta müdahilin davaya katılmadaki yararıdır. Genellikle kişi hukuki durumunu olumsuz etkileyen dava hükmünün kendisini de etkilemesi sonucu davalara müdahale eder. Burada üçüncü kişinin belli bir yararı var ki davaya müdahil olmaktadır. Roma hukukunda bu yarar sadece hukuki yarardı ama Orta Çağ a geldiğimizde sadece hukuki yarar değil de insani yarar da müdahale için bir mazeret olarak yerini aldı. 7

8 Bizdeki fer i müdahil kavramı HUMK arasında düzenlenmiştir. HUMK da İsviçre usul kanunundan yararlanılarak kabul edilmiş ve de günümüze kadar fer i müdahaleye ilişkin hükümler daha hiç değiştirilmemiştir. Fer i müdahale kavramında yazar terim sorununa da değinmiştir. Bizim HUMK da Üçüncü Şahsın Müdahalesi olarak adlandırılmıştır ve bu müdahale sadece fer i nitelikte düzenlenmiş, asli nitelikte düzenlenmemiştir. Oysaki üçüncü kişi davaya fer i ya da asli müdahil olarak katılabilmektedir. Tasarıda fer i müdahale yerine davaya katılma terimi kullanılmıştır. Doktrinde de fer i müdahale yerine sadece müdahale, yardımcı katılma veya davaya katılma terimleri kullanılmıştır Yalnız yazar, davaya katılmanın çok daha geniş anlamı olduğunu ve hem fer i müdahaleyi hem de asli müdahaleyi kapsayan bir anlam olduğunu ifade etmiştir. Fer i müdahale ile üçüncü kişinin davaya katılarak, bu dava sonunda verilecek olan hükmün kendisini olumsuz biçimde etkilemesini önleyebilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir amacı ise tarafın korunması ve müdahilin yanında katıldığı tarafı haksız olarak engellememesi, davayı kaybetmesine neden olmamasıdır. 2. Fer i Müdahalenin Hukuki Niteliği A)Fer i Müdahil Taraf mıdır?: Fer i müdahilin taraf olup olmadığına yönelik çeşitli yaklaşımlar vardır. Evvela tarafın kim olduğu açıklanmaya çalışılmış ve maddi ve şekli olarak iki taraf kavramı ileri sürülmüştür. Bu kavramlardan maddi hukuk kavramının yetersizliği üzerinde kısaca durulmuş ve şekli tarafı günümüzde baskın görüş olarak kabul etmiştir. Maddi tarafın, tarafı belirlemede eksik olduğunu belirtmiştir. Şekli anlamda taraf da kendi adına hukuki koruma isteyen ile kendisine karşı hukuki koruma istenen kişidir bunlar dava dilekçesinde davacı ve davalı olarak gösterilen kişilerdir. Maddi hukuk yönünden hak sahibi olma veya yükümlü olma şekli taraf kavramı açısından önem taşımaz. Sırf dava dilekçesinde taraf olarak gösterilmek yeterlidir. Evet, fer i müdahilin fer i taraf olduğu, katıldığı tarafın yardımcısı veya temsilcisi olduğu görüşleri de vardır. B)Fer i Müdahilin, Fer i Taraf Olduğu Görüşü: Fer i taraf olduğunu ileri süren Francke, hakkı tecavüze uğrayan veya tehlikeye düşen ve kendi hakkının tespiti için davaya katılan kişileri taraf olarak mütalaa etmektedir. Fer i müdahil de kendi hakkı için davaya katıldığı için taraftır. demiştir. Ona göre davacı ve davalı asli taraf, fer i müdahil ise fer i taraftır. C)Yazarın Görüşü: Yazarın görüşü ise fer i müdahilin şekli taraf kavramına göre taraf olmadığıdır çünkü katıldığı davada kendisi için hukuki koruma talep etmemekte, kendisinden de korunma talep edilmemektedir. Taraf olmadığı için katıldığı davanın sonunda fer i müdahaleyle ilgili yargılama giderleri dışında fer i 8

9 müdahil hakkında karar verilemez ayrıca da fer i müdahil tarafı korumak amacıyla usul işlemleri yapabilir ama dava konusu üzerinde tasarrufta bulunamaz. 3. Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Üçüncü Kişinin Davaya Katılmasını Sağlayan Kurumlar Ve Fer i Müdahale İle Karşılaştırılması A)Asli Müdahale: Görülmekte olan bir davada üçüncü bir kişinin dava konusu şey veya hak üzerinde kısmen veya tamamen hak sahibi olduğunu iddia ederek, bu davanın taraflarına karşı dava açması durumudur.asli müdahale ile üçüncü kişi ilk davanın taraflarına karşı tek bir dava açarak iki ayrı dava açılmasına önlemektedir. Bu davanın açılabilmesi için görülmekte olan bir davanın olması gerekir. Davanın pasif tarafında ilk davanın davalısı ve davacısı yer alır. Asli müdahil hakkında katıldığı dava sonunda karar verilmesi gerekirken, fer i müdahil hakkında karar verilmez. Asli müdahil bizzat tarafken fer i müdahilin davanın tarafı değildir. Fer i müdahil katıldığı tarafa bağımlıdır yani tarafın davadan feragati veya kabulü halinde müdahalesi sona erer, asli müdahale de ise bir etkisi olmaz. Fer i müdahil katıldığı davada tarafın iddia ve savunmasını destekler, kendisi için bir talepte bulunmaz. Asli müdahil ise ilk davanın konusu üzerinde hak sahibi olduğunu ileri sürer. B)Savcının Hukuk Davasına Müdahalesi: Savcının bu görevi kamu yararına bazı davalar açmak ve açılan davalara müdahale etmektir. Savcının hukuk davası açması veya müdahalesi kanunlarda belirtilen hallere özgüdür. Bu hallere örnek olarak; derneğin feshi, evlenmenin men i davası, evlenmenin butlanı verilebilir. Savcı katıldığı davada feri müdahil sıfatını almaz. Savcının davaya müdahalesi ve davadaki yetkileri fer i müdahilden farklıdır. Savcı davaya taraflardan birinin yanında katılıp onu koruyabileceği gibi, hiçbirine de katılmayarak davaya müdahale edebilir. Savcı katıldığı tarafa bağlı değildir çünkü müdahale sebebi kamu yararıdır. C)Dava Arkadaşlığı Biçiminde Fer i Müdahale: Üçüncü kişinin görülmekte olan bir davada, taraflardan birisinin yanında onun davayı kazanmasına yardımcı olması için katılmasıdır. Hukukumuzda öyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Davayı dava arkadaşlığı biçiminde fer i müdahalede, müdahil gerçek anlamda dava arkadaşı değil, katıldığı tarafın yardımcısıdır. Müdahil katıldığı tarafa bağımlı değildir, katıldığı tarafın ikrarı, kabul ve feragatine karşı koyabilir. Fakat kendisi için bir talepte bulunamaz ve davaya son veren taraf işlemleri yapamaz. D)Davanın İhbarı: Görülmekte olan bir davada taraflardan birisinin, kendisine yardım etmek üzere davaya katılmasını veya kendisini davada temsil etmesini sağlamak amacıyla davanın üçüncü kişiye duyurmasıdır. Davanın ihbarı ile üçüncü kişinin, ihbar eden taraf yanında davaya fer i müdahil olarak katılması veya ihbar eden tarafı temsilen davaya katılması amaçlanır. 9

10 E)Davaya Müdahale İçin Mahkemenin Üçüncü Kişiyi Daveti: Üçüncü kişinin görülmekte olan davaya mahkeme tarafından çağrılarak davalı veya davacı taraf yanında dava arkadaşı biçiminde fer i müdahil olarak katılması veya asıl olarak dava arkadaşlarından davacı veya davalı tarafta yer almayanın davaya katılmasını sağlamak amacıyla yapılır. Davanın ihbarı mahkeme aracılığıyla veya mahkeme dışında yapılabilecekse de davet sadece mahkeme tarafından yapılır. F)Üçüncü Kişinin İtiraz Davası: Kesin hüküm bazı hallerde üçüncü kişilerde hakkın kesin hüküm etkisini gösterir. Bu durumda üçüncü kişiye iddia ve savunma hakkı verilmelidir. Bu hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur. Bu yol fer i müdahalenin eksikliğini tamamlayıcı niteliktedir. Üçüncü kişi itiraz yoluyla kesin hükmün kendisi hakkındaki etkisinin kaldırılmasını talep eder. Bu talep kabul edilirse kural olarak kesin hükmün sadece üçüncü kişi hakkındaki kısmı iptal edilir. G)Üçüncü Kişinin Davaya Taraf Olarak Katılmasını Sağlayan İhbar: Taraf değişimini sağlayan ihbar belirli uyuşmazlıklar içindir. En yaygın olanı alacaklılar arasında uyuşmazlık denilen ihbar şeklidir. Bu ihbarın yapılabilmesi için üçüncü bir kişinin görülmekte olan bir davada, davacının talep etiği alacağın bir kısmını veya tamamen kendisine ait olduğunu ileri sürmelidir. Kendisine ihbar yapılan üçüncü kişi taraf olarak nerede davaya girmek isterse davanın görüldüğü mahkemece davacı, davalı ve üçüncü kişinin hazır bulunduğu sözlü yargılamada buna karar verir. //2.BÖLÜM// FER İ MÜDAHALENİN KOŞULLARI 4. Fer i Müdahalenin Objektif Koşulları A) Görülmekte olan bir dava bulunmalıdır. Henüz dava açılmadan önce müdahale talebi yapılamaz. Çünkü fer i müdahil görülmekte olan davada davayı kazanmasında yararı olan taraf yanında davaya katılır. Dava açılmamışsa, mevcut bir dava yoksa üçüncü kişinin fer i müdahil olarak katılması da mümkün değildir. Alman hukukunda ise dava değil de hukuki uyuşmazlık düzenlenmiştir. B)Yargılama bitinceye kadar fer i müdahale mümkündür. Fer i müdahale talebi görülmekte olan bir davanın her aşamasında mümkün olmayıp yargılama bitinceye kadar yapılır. Buna göre en son olarak sözlü yargılama safhasında fer i müdahale mümkündür. Alman hukukunda ise fer i müdahale davanın açılmasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar mümkündür. C)Fer i müdahil görülmekte olan davanın tarafı olmamalıdır. Fer i müdahil katılmak istediği davada hukuki yardım talebinde bulunmamış veya kendisine karşı bir talepte bulunulmamış olması gerekir. Davacı veya davalı tarafta yer alan, üçüncü kişi sayılmaz. 10

11 5. Fer-i Müdahalenin Subjektif Koşulları A)Taraf ve Dava Ehliyeti: Davaya fer i müdahil olarak katılacak olan üçüncü kişi katıldığı dava sonucunda verilecek olan hükme olumlu bir şekilde katılmalıdır. Bunun içinde katıldığı tarafla birlikte gerekli usul işlemlerini yapmalıdır. Usul işlemlerini yapabilmek içinde gerekli olan koşulların fer i müdahil de bulunması gerekir. Bu koşullarda taraf ve dava ehliyetinin varlığını gerektirir. Usul hukukunda taraf ehliyeti medeni hukuktaki haklardan yararlanma ehliyetidir dava ehliyeti ise, medeni hukuktaki hakları kullanma ehliyetidir. Taraf ehliyetinden M.K md:8 de belirtildiği gibi gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir. Dava ehliyeti ise bir kişinin davayı bizzat ya da tayin edeceği bir kişi vasıtasıyla takip etmesi veya usul işlemleri yapabilmesi durumudur. Reşit ve mümeyyiz olup kısıtlı olmayanlar tam dava ehliyetine sahipken, mümeyyiz küçük ve mahcurlar sınırlı ehliyetli oldukları için haklarını kullanmada dava ehliyetine sahip olsalar da ıvazsız iktisapla ilgili durumlarda dava açamayacakları için fer i müdahil olarak da davaya katılamazlar. Temyiz kudretinden yoksun olanlarda zaten dava ve taraf ehliyetini kullanamaz, kanuni temsilcilerinin varlığı gerekir. Bunun içinde vasinin sulh mahkemesinden izin alması gerekir. B)Hukuki Yarar: Hukuki yarar bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmemesinin sonucunda o şeyin üçüncü kişide yaratacağı etkidir. Fer i müdahalenin aslında en önemli koşulu da hukuki yarardır. Alman hukukunda da, Roma hukukunda da hukuki yararın önemi vurgulanmıştır. Görülmekte olan davaya üçüncü kişinin fer i müdahil olarak katılabilmesi için, yanında davaya katılmak istediği tarafın davayı kazanmasında ya hukuki yararının bulunması gerekir ya da davayı kaybetmesinde üçüncü kişinin aleyhine bir durum oluşursa bunu engellemek için davaya katılabilir. Üçüncü kişi hukuki yararının bulunduğu taraf yanında davaya katılmalıdır çünkü bu durumda üçüncü kişi katıldığı tarafı koruyarak, ona yardımcı olarak lehine hak doğmasını sağlayabilir veya borcun doğmasını engelleyebilir. Yazara göre üçüncü kişinin yanında katılmak istediği tarafın davayı kazanmasında esastan yararı bulunmalıdır ekonomik yarar bunun için yeterli değildir. Üçüncü kişinin hukuki yararı haklı olmalıdır bu haklılıkta mahkemeye yaptığı müdahale talebinden anlaşılabilir. Böylece hukuki yararı bulunan üçüncü kişi ile yanında davaya katıldığı taraf ile arasında bir hukuki ilişki oluşur. Bu hukuki ilişki, kişinin davaya müdahalesi sırasında mevcut olmalıdır. Dava sonunda verilen hükmünde üçüncü kişiye doğrudan veya dolaylı bir etkisinin bulunması gerekir. Aslında verilen hüküm taraflarla üçüncü kişi arasındaki ilişkiyi en açık olarak doğrudan etkiler. Dolaylı etkide dava sonucunda taraflar hakkında verilen hükmün, üçüncü kişinin hukuki durumunu etkilemesidir. Yani dava sonucunda verilen hükmün içeriği veya icrası, üçüncü kişinin hukuki durumunu; doğrudan veya dolaylı, özel veya kamusal, olumlu veya olumsuz bir şekilde etkileyebilir. 11

12 C)Teminat: Davacı, fer i müdahil veya icra takibinde bulunan kişilerin davanın veya takibin sonunda haksız çıkmaları halinde karşı tarafın veya hazinenin zararlarına karşı teminat yatırmaları kabul edilmiştir. Türkiye'de ikametgahı olmayan kişi katılmak istediği davada teminat göstermek zorundadır. Kişinin davalı veya davacı taraf yanında davaya katılmasının teminat yükümlülüğüne etkisinin olup olmadığı tartışmalıdır. Bir görüşe göre hangi taraf yanında davaya katıldığı fark etmezken başka bir görüşe göre ise davacı yanında davaya katılırsa teminat yükümlülüğü bulunur, kitabın yazarı da bu ikinci görüşü savunmaktadır. Alman hukukunda da bu düşünce hakimdir. Ayrıca yabancı bir kişi Türkiye deki bir davaya fer i müdahil olarak katılacaksa da teminat göstermesi gerekir. Uygulamada somut bir şart olmasa da yabancılar için teminatın döviz biçiminde gösterilmesi aranır. Eğer müdahale etmek isteyen kişinin ülkesi ile Türkiye arasında teminat gösterme muafiyetine dair bir anlaşma bulunuyorsa ayrıca da teminat göstermesine gerek yoktur. //3.BÖLÜM// FER İ MÜDAHALE USULÜ 6. Fer i Müdahale Halleri A)Kendiliğinden Fer i Müdahale: Hakkı veya borcu davanın sonucuna bağlı olan üçüncü kişi davaya fer i müdahil olarak katılabilmek için davanın taraflarının, katılmak istediği tarafın ya da mahkemenin, fer i müdahili davaya katılması için davet etmesine gerek yoktur. Dava sonucunda verilecek hükümden doğrudan veya dolayısıyla etkilenecek olan üçüncü kişi kendiliğinden davaya müdahale edebilir. B)Davanın İhbarı Üzerine Fer i Müdahale: Bir taraf, davayı kaybettiği taktir de üçüncü bir kişiye rücu hakkı olduğu düşüncesinde ise veya üçüncü kişinin kendisinden bir hak talep etmesinden endişe ederse davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir. İhbar tek taraflı üçüncü kişiye varması gereken irade beyanıdır. Davanın ihbarı, taraflarca görülen davaya üçüncü bir kişinin müdahalesini sağlamak amacıyla duyurulmasıdır. Böylece ihbar eden taraf, üçüncü kişinin kendi yanında davaya fer i müdahil olarak katılmasını veya kendisini temsil etmesini amaçlar ama üçüncü kişi fer i müdahil olarak katılmada veya temsilci olarak katılmada özgürce hareket edebileceği gibi bunun yanında isterse de davaya hiç katılmayıp sessiz de kalabilir. 7. Fer-i Müdahale Usulü Fer i müdahale talebi, üçüncü kişinin müdahale etmek istediği davanın görüldüğü mahkemeye yapılır. Müdahale talebi için yetkili ve görevli mahkeme davanın görüldüğü mahkemedir. Fer i müdahale talebinin kabulünden sonra mahkeme görevsizlik kararı verirse görevsiz mahkeme tarafından yapılan işlemler, görevli mahkemede geçersiz olacaktır. Fer i müdahale talebi davanın görüldüğü mahkemeye verilecek bir dilekçe ile olur. Müdahale talebinin içeriği hakkında 12

13 Kanunda herhangi bir hüküm yoktur. Fer i müdahilin davaya müdahale etmek istediği dilekçede açıkça belirtilmelidir. Bu yönde üçüncü kişinin talebi olmadıkça mahkeme üçüncü kişinin fer i müdahil olarak davaya katılmasına izin vermez. 8. Fer i Müdahale Talebi Hakkında Karar ve Bu Karara Karşı Kanun Yolları Mahkeme fer i müdahale koşullarının mevcut olduğunu tespit ederse talebin kabulüne karar verir. Karardan sonra üçüncü kişi fer i müdahil olarak davaya katılabilir. Koşullar mevcut değilse mahkeme talebin reddine karar verir. Talebi reddeden mahkeme red kararının gerekçesini göstermek zorundadır. Müdahale talebinin kabulü hakkında verilen karar ancak asıl hükümle birlikte temyiz edilebilir. Temyiz yoluna başvurmak için müdahale talebine itiraz etmiş olmak gerekmez. Müdahale talebi mahkemede reddedilirse karar temyiz edilebilir. Ancak Yargıtay a göre fer i müdahil sadece kendisi hakkında verilen kararı temyiz edebilir. Davanın esasına ilişkin hükmü temyiz edemez. Davanın sulh, feragat veya kabul ile sonuçlanması halinde müdahale sona erer. Ayrıca fer i müdahil dava sırasında taraf durumuna gelirse ya da müdahilin yanında davaya katıldığı taraf dava konusunun devri nedeniyle davadan ayrılır ve başka bir tarafla davaya devam edilirse müdahale sonra erer. //4.BÖLÜM// FER İ MÜDAHALE HÜKÜMLERİ 9. Fer i Müdahilin Davadaki Durumu Fer i müdahil davayı katıldığı andan itibaren takip eder. Davaya katılmasından önceki işlemlere itiraz edemez, tekrarlanmasını isteyemez. Fer i müdahil asıl tarafın yapabileceği tüm usul işlemlerini yapabilir. Bu işlemler asıl tarafça yapılmış gibi kabul edilir. Fer i müdahil tarafa karşı işlem yapamaz. Onun asıl tarafı koruması, tarafın ispat yükünü yerine getirmesine yardımcı olması gerekir. Fer i müdahilin yapabileceği usul işlemlerine de belirli sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre fer i müdahil daha önce asıl tarafça yapılmış olan işlemlerin yerine yenisinin yapılmasını isteyemez, bu işlemlere aykırı işlemler yapamaz. Asıl tarafın işlemlerine aykırı olarak yaptığı usul işlemleri geçersizdir. Fer'i müdahalenin dava sonucunda verilen hükme karşı temyiz ve karar düzeltme yoluna başvurabilmesi için, hükme karşı gidilecek yolların açık olması gerekir. Bu durum olağan kanun yollarına başvurması olarak nitelendirilmektedir. Asıl taraf temyiz yoluna başvurmuyorsa, fer'i müdahil de başvuramaz bununla beraber hukuki açıdan hüküm asıl tarafın lehine ise fer'i müdahil yine temyiz yoluna başvuramaz. Alman hukukunda ise asıl tarafın temyiz yoluna başvurmamasının fer'i müdahilin başvurmasını engellemeyeceğini kabul etmektedir. 13

14 10.Fer'i Müdahale Giderleri Fer'i müdahale giderleri, fer'i müdahilin davaya duruşmalara katılmasının sağlanması için yapılan giderlerdir. Fer'i müdahilin kanun yoluna başvurması halinde yapmış olduğu giderler de, davadaki yargılama giderlerine dahildir. Karşı tarafın sorumluluğu durumu fer'i müdahilin yanında taraf haklı çıkarsa, müdahale giderleri de, diğer yargılama giderleri gibi haksız çıkan tarafa yüklenir. Karşı tarafın kısmen haklılık durumunda ise ve yargılama giderlerine kısmen mahkum edilmiş ise müdahale giderlerinden sorumluluğu, mahkum edildiği yargılama giderleri oranındadır. Fer'i müdahilin sorumluluğu ise fer'i müdahilin tarafında olan şahıs haksız çıkar ve yargılama giderlerine mahkum olursa müdahil müdahale giderlerinden sorumludur. Fer'i müdahaleyi asıl tarafın hal ve hareketleri gerektirmişse müdahale giderlerinin asıl tarafında sorumlu olmasını isteyebilir. Fer'i müdahilin sorumluluğu sadece müdahale giderleri yönündendir. Ayrıca davanın sulh ile sonuçlanmasında müdahale giderleri açısından fer'i müdahilin sulha katılabilir. Normalde müdahilin taraflar arasında yapılan sulha, taraf olarak katılması mümkün değildir. Sulh durumunda mahkeme tarafların fedakarlık oranında yargılama ve müdahale giderleri hakkında karar vermesi gerekir. 11.Fer'i Müdahilin Üçüncü Kişi Olarak Durumu Dava sonucunda fer'i müdahil taraf olmadığı için fer'i müdahile taraf gibi hüküm verilemez. Bu yönden müdahil üçüncü kişiden farklı değildir. Asıl taraf davayı kaybederse fer'i müdahalenin sorumluluğuna karşı rücu davası açabilir. Dava sonuçlanmasa bile aynı mahkemede fer'i müdahile karşı rücu davası açabilir. Mahkeme iki davayı da inceler ancak ilk olarak ilk davayı açıklamak durumundadır, çünkü karar asıl tarafın lehine olursa rücu konusuz kalabilir. Ülkemizin hukukuna ve Alman hukukuna göre fer'i müdahil davaya katılmakla taraf olmayacağı için tanık olarak dinlenmesi mümkündür. 12. Müdahalenin Etkisi. Müdahalenin etkisinin kapsamı iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Subjektif kapsamı; ilk davada verilen hüküm, bu davanın tarafları arasında kesin hüküm etkisine sahiptir yani müdahalenin subjektif kapsamı kural olarak sadece fer'i müdahil ile asıl taraf arasındadır. Objektif kapsamında ise fer'i müdahil ile asıl taraf arasında daha sonra açılan davada; ilk davadaki hukuki ilişki hakkında verilen karar, yeniden tartışma konusu yapılmak istenebilir. İşte fer'i müdahil bu konuda yanlış karar verildiğini kural olarak ileri süremeyecektir. 14

15 Müdahalenin etkisinin sınırlandırılmasında da üçüncü kişi katıldığı davada, kesin hüküm verilen davadaki taraflar gibi, taraf sıfatına sahip değildir ama yanında katıldığı tarafın işlemlerine uygun işlemler yapabilir ve yapmış olduğu işlemleri asıl taraf itiraz yoluyla iptal ettirebilir. Fer i müdahil katıldığı davada hukuki yararını belirli ölçüde koruyabilir ve bu ölçüde müdahalenin etkisi geçerlidir ayrıca müdahalenin etkisi kendiliğinden nazara alınır ilkesinde bu hususta kesin görüşler olmamakla beraber müdahale kişisel yararların korunmasını sağlar ve mahkemece re sen nazara alınmaz. Taraflar bu konuda yapacakları sözleşme ile tasarrufta bulunabilirler. Ayrıca yazar mahkeme görüşünün de gerekliliğini savunur. //5.BÖLÜM// ÇEKİŞMESİZ YARGI VE DİĞER YARGILAMA USULLERİNDE FER İ MÜDAHALE 13. Çekişmesiz Yargıda Fer i Müdahale Bu konuda doktrinde müdahale söz konusu değildir. Çünkü verilen karardan etkilenenler maddi anlamda olduklarından davaya her zaman iştirak edebilirler. Alman usul hukukunda da bu görüşler savunulmakla beraber gerçek ihtilaflı işlerde müdahalenin söz konusu olduğu savunulmaktadır. Çekişmesiz yargıda tarafların yararı çatışıyorsa müdahale söz konusu değildir. 14. Hakem Yargılamasında Fer i Müdahale Burada taraflar arasında anlaşma olup olmamasına göre farklı durumlar vardır. Taraflar arasında anlaşmaya göre kamu yararını da gözeterek anlaşma yapabilirler ve fer i müdahaleyi yok sayabilirler. Taraflar arasında anlaşma yoksa fer i müdahale de yoktur çünkü bu tahkim niteliğine aykırıdır. Müdahalenin etkisi bakımından müdahilin anlaşmaya katılması ve etkisini kabul etmesi gerekir. 15. İdari Yargılama Usulünde Fer i Müdahale Burada daha çok iptal davasında ve davalı idare yanında katılma biçiminde görülür. Müdahilin dava ve taraf ehliyetine sahip olması ve davanın tarafı olmaması gerekir. Müdahale ancak talep ve kabul ile mümkündür. Davet ise mahkemece araştırmada mümkündür. Almanya ve İsviçre de ihbar ve fer i müdahale yerine üçüncü kişinin daveti kavramı kullanılmaktadır. Davet edilen kişi taraf değildir ve sadece usul işlemlerini takip edebilir ve taraflardan her konuda bağımsızdır. 15

16 ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1)İçerik Bakımından Değerlendirme: Fer i müdahale kurumunu İdari yargılama hukuku yönünden değerlendiren geniş kapsamlı bir çalışma Türk hukukçularınca yapılmış değildir. Ama özellikle yazarın Medeni Usul Hukukunda Fer i Müdahale adlı bu çalışması İdari yargılama hukuku yönünden yapılan değerlendirme idare hukukçularının konuya ilişkin değerlendirmelerinden daha kapsamlıdır da denilebilir. Her açıdan fer i müdahalenin incelenmesini sağlamıştır. Yazar özellikle İdari yargılama alanında müdahilin tek başına temyiz hakkı olması gerektiğini, iptal davasında davalı idare yanında katılan üçüncü kişinin haklarının dava sonucundan Medeni yargılama hukukundaki müdahile göre daha çok etkilendiğini söylerken, İdari yargılama hukukunda hakimin kendiliğinden davayı ihbar ettiği, üçüncü kişinin medeni yargılama hukukunda tarafların ihbarı ile davaya katılabilen üçüncü kişiden daha geniş yetkilere sahip olması gerektiği; aksi halin İdari yargılamada geçerli olan kendiliğinden araştırma ilkesiyle bağdaşmadığı gibi anayasanın hak arama hürriyeti başlıklı 36.maddesine ve AİHS in dürüst yargılama başlıklı 6. Maddesine aykırı olduğunu vurgulamaktadır. 2)Dil Bakımından Değerlendirme: Kitap 1992 basım olmasına rağmen dili günümüz diline yakındır. Anlaşılabilir ve sade bir üsluba sahiptir. Yazar Almanca ve İngilizce kelimelerden yararlanmış ama bunlara Türkçe anlamlarıyla birlikte kitapta yer vermiştir. Fakat hukuk dilinin ağırlığı sebebiyle kitabın bazı yerlerinde günümüzdeki kanunlarda bulunmayan kalıplaşmış hukuki terimlerin kullanılması kaçınılmazdır. Yazar da bunları sıkça kullanmıştır. 3)Şekil Bakımından Değerlendirme: Yazar kitabında noktalama işaretlerine, yazım kurallarına, Türkçe ve yabancı kelimelerin yazımına gerekli özeni göstermiştir. Yazar giriş bakımından kitapla ilgili genel bilgiler vermiştir. Yazarın kitabının Medeni Usul Hukukunda Fer i Müdahale konusunda yararlı ve kapsamlı bir örnek olduğu açıktı 4)Yararlanılan Kaynak Bakımından Değerlendirme: Temel kaynak olarak İsviçre nin Nöşatel kantonundan tercüme edilen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ndan yararlanmıştır. Pekcanıtez, Türk hukukçuların kaynaklarından yararlandığı gibi Alman ve İsviçre hukukçularının fer i müdahale konusundaki görüşlerinden de yararlanmıştır. Mesela İdari yargı alanında fer i müdahale ve ihbar kurumları yerine Almanya da ve İsviçre de idari yargıya özgü bir kurum olarak uygulanan Beiladung -üçüncü kişinin daveti ne ilişkin önerileri de dikkatle değerlendirir. Ayrıca konuları pekiştirmek ve örneklemek amacıyla konularla alakalı olan Yargıtay kararlarına da başvurmuştur. Hukuk yargılamasına ek olarak Ceza Hukukundan, İdari Yargılama Hukukundan, Anayasadan, Alman Medeni Usul kanunu ve İsviçre Medeni Usul kanunundan yarar. 16

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR Stj. Av. Mehmet ÖCAL BOŞANMA TANIM TANIM : Eşlerden birinin istemi üzerine, yargıcın bu istemi yerinde görerek, eşler arasındaki evlilik girmiş ilişkisine

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 02.05.2017 muge@eryigithukuk.com Savunmanın Genişletilmesi

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) MADDE 1 Uygulama Alanı 1. Bu Ek teki Kurallar, tarafların Acil Durum Hakemi Kuralları nın uygulanmaması hakkında yazılı olarak anlaşmış oldukları

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MEDENİ USUL HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin Tarihli Kararı

İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin Tarihli Kararı İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin 01.09.2011 Tarihli Kararı Dr. Levent BÖRÜ* The Decision of The 1. Civil Chamber of The Swiss Federal Court of Appeal Dated 01.09.2011 * Ankara Üniversitesi

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği nin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin Maddeleri - Arabulucu.com

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği nin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin Maddeleri - Arabulucu.com Yönetmelik: Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği Kurum: Türkiye Barolar Birliği Kabul Tarihi: 19.06.2002 R.G. Tarihi: 19.06.2002 R.G. No: 24790 Uzlaşma Müzakereleri Madde 16 - Avukatlık

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

M&BIRLIK HUKUK BÜROSU ÇEKİŞMESİZ YARGI

M&BIRLIK HUKUK BÜROSU ÇEKİŞMESİZ YARGI M&BIRLIK HUKUK BÜROSU ÇEKİŞMESİZ YARGI Stj.Av.Abdullatif Ağgürbüz 1 GENEL BİLGİ Çekişmesiz yargı (nizasız kaza) HMK kabul edilinceye kadar sistematik bir kanunî düzenlemeye tâbi değildi. 1086 sayılı HUMK,

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onikinci Hafta Ünite 3 devam 2 Ünite III HARÇLAR KANUNU NDA BELİRTİLMİŞ ÖZEL DURUMLAR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru İÇİNDEKİLER

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2 1 (saat/hafta) Ön

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onüçüncü Hafta Ünite 3 devam 2 İDARİ YARGI DANIŞTAY Bölge İdare Mahkemeleri İdare

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Güncellenmiş

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1 / 5 GENELGE NO: 2014/7 (1759) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi: a) 07/06/2012 tarihli ve 2012/06 (1728) sayılı Genelge, b) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 (1755) sayılı Genelge. Bilindiği üzere; taşınmazların,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? 27 Kasım 2014 günü Resmi Gazete de yayınlaman

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

KRONİKLER MAHKEME KARARLARI CEZA HUKUKU

KRONİKLER MAHKEME KARARLARI CEZA HUKUKU KRONİKLER MAHKEME KARARLARI CEZA HUKUKU CEZA DAVASINDA AVUKATLIK ÜCRETİ BAKIMINDAN ALEYHE BOZMA SORUNU Prof. Dr. Nurullah KUNTER 1 Sorun ve Yargıtaym çözümleri Şahsı davacının (veya katılanın) sanık aleyhindeki

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

ÇÖZÜM İDARI YARGIDA ŞIKAYET YOLUYLA DÜZELTME BAŞVURUSU YENIDEN DAVA AÇMA HAKKI KAZANDIRIR MI? Cansın DEĞİRMENCİOĞLU 32 *

ÇÖZÜM İDARI YARGIDA ŞIKAYET YOLUYLA DÜZELTME BAŞVURUSU YENIDEN DAVA AÇMA HAKKI KAZANDIRIR MI? Cansın DEĞİRMENCİOĞLU 32 * İDARI YARGIDA ŞIKAYET YOLUYLA DÜZELTME BAŞVURUSU YENIDEN DAVA AÇMA HAKKI KAZANDIRIR MI? Cansın DEĞİRMENCİOĞLU 32 * ÖZ Mükellefler vergiye müteallik işlemler nedeniyle vergi dairesi müdürlüğünün tesis ettiği

Detaylı

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı