MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE E- TİCARET ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığın tarih ve 269 sayılıkararıile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlatırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik gelitirilmiöğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmı, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya balanmıtır. Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koulu ile eğitim öğretim sırasında gelitirilebilir ve yapılması önerilen değiiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaılabilirler. Basılmımodüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİTANIMLAMAK Elektronik Ticaret Kavramı Elektronik Ticaret (e-ticaret) nedir? Elektronik Ticaretin (e-ticaret) Önemi Elektronik İ(e-i) Elektronik Ticaret Ödeme Araçları Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları...11 UYGULAMA FAALİYETİ...12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...13 ÖĞRENME FAALİYETİ E-TİCARETİN YARARLARINI KARŞILAŞTIRMAK Elektronik Ticaretin Etkileri E-Ticaretin Ekonomik ve Sosal Yaama Etkileri E-Ticaretin KOBİ lere Etkileri E-Ticaretin Yönetime Etkileri E-Ticaretin Reklâmcılığa ve Pazarlamaya Etkileri E-Ticaretin Tüketiciye ve Alıverie Etkileri...20 UYGULAMA FAALİYETİ...22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...24 ÖĞRENME FAALİYETİ E-TİCARETTE SÖZLEŞME OLUŞTURMAK E-Ticarette Sözleme Oluturma KullacıSözlemesi Taraflar Kullam ve Üyelik Şartları Ücretler Şirketin Görev ve Sorumlulukları Üyelerin Sorumlulukları Teklif Verme ve Satın Alma Ürün Sergileme ve Satı KullacıBilgileri Gizlilik Eriim ve Müdahale KullacıProfili Değerlendirme Sistemi Üyelikten İhraç UYGULAMA FAALİYETİ...36 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...38 ÖĞRENME FAALİYETİ E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK E- Ticaretin Ögeleri...40 i

4 E-Posta Elektronik Firma (e-firma) Alıcı Bankalar Sigorta Nakliye...50 UYGULAMA FAALİYETİ...54 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...56 MODÜL DEĞERLENDİRME...61 CEVAP ANAHTARLARI...62 ÖNERİLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA...65 ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 342PR0064 ALAN Pazarlama ve Perakende DAL/MESLEK Alan Ortak MODÜLÜN ADI e-ticaret (Elektronik Ticaret) Bilgisayar ve buna bağlıolarak interneti etkin bir ekilde kullanarak, internet üzerinden mal alısatıına; yani e- ticaret e yönelik kavram, ödeme araçları, hukuksal kurallar, MODÜLÜN TANIMI öğeler ve e-ticaretin ekonomik, sosyal ve kültürel yaama etkilerinin bir düzen içinde açık ve anlaılır olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bilgisayar ve internet kullanmak. Elektronik ticaret yapmak. Genel Amaç Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. Amaçlar E-Ticaretin özelliklerini ve araçları tamlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarıkarılatırabileceksiniz. E-Ticarette sözleme oluturabileceksiniz. E-Ticaretle mal ve hizmet alıp satabileceksiniz. Sıf ortamıve büro ortamında projeksiyon, bilgisayar donamıve internet eriimi sağlanmalıdır. Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarıyla kazandığız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen; modül sonunda size ölçme aracıuygulayacak, modül ile kazandığız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. iii

6 iv

7 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Günümüzde en çok konuulan kavramların baında globalleme gelmektedir. Globalleme Coğrafi sırların ve uzaklıkların önemini yitirmesi olarak tamlanabilir. Globallemede en önemli unsurlardan biri, bilgi ve bilgiye kolay ve hızlıulaımı sağlayabilmektir. Şirketler globalleen bir pazar içinde rekabet edebilmek için hıza ve iletiime ihtiyaç duymaktadır. Teknolojik gelimeler sayesinde iletmelerin ulusal pazarlardan uluslar arasıpazarlara çıkmasıgittikçe kolaylamıtır. Bilgisayardaki teknolojik gelimelerle internet, artık dünyamıza girmi ve i yaamın da vazgeçilmez bir parçasıhaline gelmitir. İnternetin hayatımıza girmesiyle e- ticaret kavramıda sözlüklerde yer almaya baladı. E-ticaret en basit ekliyle İnternet üzerinden mal ve hizmet alım satımı olarak tamlanabilir. E-ticaret sayesinde artık hepimiz evimizde, oturduğumuz yerde alıveriyapabileceğiz. Şirketler ise belki de hiç akıllarına bile gelmeyecek bir ülkedeki bir müteriye çok rahat bir ekilde ulaabilecekler. İyi bir eğitim ve kariyer için, yaamısürdürebilmek amacıyla sağlayacağın kazançlar için yapmaz gereken, teknolojinin ve değiimin gerisinde kalmamak, değiimi yaamak ve öğrenmektir. Şunu unutmayız ki bilgisayarıetkin kullanabilen, sanal ticaretin kuralları, ilkelerini ve sırlarıiyi kavrayan bireyin ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağıaçıktır. Dünyada artık sır diye bir ey kalmadı. Sen de artık sırlarıave seni dünyan her tarafına götürebilecek ufuklara yelken aç. Şunu unutma ki iyi bir balangıç iyi bir son için ilk adımdır ve bu modül senin için iyi bir balangıç olacaktır. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu öğrenme faaliyeti ile e-ticaretin özelliklerini ve araçlarıtamlayabileceksiniz. ARAŞTIRMA İnternetin insanlığa etkisini aratırız? Elektronik ticaret yapan firmalara giderek elektronik ticaretle ilgili bilgiler toplayız. Elektronik ticaret yapan bir internet sitesi bularak inceleyiniz? Elektronik ticarette ödemeler hangi yollarla nasıl gerçekleir, açıklayız? Yukarıdaki aratırmaları, sıfta gruplara ayrılarak aratırız ve elde ettiğiniz sonuçlarısıfta proje halinde sunarak tartıız. Aratırma ilemleri için internet ortamıve ticaret yapan irket ve kurumlarıgezmeniz gerekmektedir. 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK 1.1. Elektronik Ticaret Kavramı Elektronik Ticaret (e-ticaret) nedir? İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değiik eyler katmaktadır. Hiç üphe yoktur ki bu yenilik ve değiimler insanların ve ulusların geleceği ile ilgilidir. Özellikle son dönemde bilgi ve iletiim teknolojilerinde meydana gelen hızlıgelimeler, insanoğlunun hayatında bir çok ilke imza atmaktadır. İte bu ilklerden biri de Elektronik Ticarettir (E- Ticaret ) tir. Bilindiği gibi ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınmasıve satılması ilemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda yani internet üzerinde yapılmasıe-ticaret kavramıortaya çıkarmıtır. Yani e- ticaret mal ve hizmetlerin internet üzerinden alım ve satımıilemidir. 3

10 Resim 1.1: E- ticarette sır yoktur E-ticaretin tamıkonusunda farklıülkelerin kurulularıtarafından farklıtamlar yapılmaktadır. Ancak e-ticaret konusunda en yaygın genel kabul görmütam OECD tarafından 1997 de yapılan tamdır. Bu çerçevede e-ticaret aağıdaki eylemleri kapsayan süreç olarak tamlanmaktadır; Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve aratırma yürütmesi Firmaların elektronik ortamda buluması Ödeme sürecinin yerine getirilmesi Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müteriye teslimi Satısonrası, bakım, destek vb. hizmetlerin temin edilmesi E-Ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tatım, satı, sigorta, dağıtım ve ödeme ilemlerinin bilgisayar ağlarıüzerinden yapılmasına olanak sağlar. E-ticaret ile daha esnek yapıya kavuan, tedarikçileri ile daha yakın çalıan, müterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına daha hızlıcevap veren firmalar global ölçekte değiim yaamamaktadır. E-ticaret, firmalara en iyi tedarikçiyi seçme ve bütün dünyaya satıyapma imkasunmaktadır. Müteri beklentilerindeki mal ve hizmet arzındaki artı, idünyasındaki rekabeti küresel ölçekte zorlatırmaktadır. İadamlarıbuna uyum sağlamak için organizasyonlarıve çalıma tarzlarıdeğitirmekte, firma-müteri-tedarikçi arasındaki bariyerleri internet ve e- ticaret ile kaldırmaktadır. İnternetin hızla yaygınlaması, elektronik ticareti, ticari ilemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline getirmitir. Elektronik ticaret son yıllarda yaanan ve bilgi iletiimini kolaylatıran teknolojik gelimelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıtır. 4

11 Resim 1.2: Dünyan her yerinde alıverie-ticaretle mümkün Ülkemiz de 1998 den sonra bazıbüyük alıverimerkezleri internet üzerinde satı mağazalarıaçmılar, ayrıca kurumlara ve bireysel giriimcilere elektronik dükkan (edükkan) kiralayan servis sağlayıcılar ortaya çıkmaya balamıtır. Basın ve bankacılık alanlarında, konularında öncü niteliği olan bazıkurulular, e-ticaret alanda da yatırımları (2000 lerin balarında) hızlandırmılardır. Şekil 1.1: İnternette e-ticaret yapan bir mağazan ana sayfası 5

12 Elektronik Ticaretin (e-ticaret) Önemi İnternet üzerinden alıveriyapma, aralan ürün ya da hizmeti, çarıpazar dolaıp yorulmadan pek çok alternatifi bir arada görerek kısa sürede bulma ve satın alma imka sağlar. Bu sayede alıveriiçin harcanan zamandan sağlanan tasarruf, kazalan vaktin baka alanlarda daha verimli bir ekilde kullalmasımümkün kılar. İnternet üzerinde uçak, tren veya otel odasırezervasyonu, online bilet alımıgibi ilemler zaman kaybetmeden kolayca gerçekletirilebilir. Kitap, CD, bilgisayar, hediyelik eya, yiyecek, giyecek ve daha birçok ürün, satıldığıyere gitmeye gerek kalmadan internet üzerindeki mağazalardan sipari edilebilir. Günümüz iletmelerinin e-ticaret konusuna, daha fazla önem vermeleri ve buna bağlı olarak AR-GE faaliyetlerine ağırlık vermeleri gerekmektedir. Çünkü e-ticaret modelleri iletmelerin yeni pazarlara açılmasına yardım etmektedir. Resim 1.3: Her türlü mal ve hizmete ulaım Ayzamanda iletiim teknolojilerinin sağladığıhız, ucuzluk ve güven pazarlama stratejileriyle birletiğinde, iletmelerin kârlılığıarttırmaktadır. Ticaret ve iilikilerinde elektronik ortamların ve özellikle internet teknolojilerinin kullalmasıyla; mevcut i olanaklarıartacaktır. Buna bağlıolarak, pazarlanan ürünlerin satııdaha kolaylaacak, reklam, ürün tatım, satıöncesi ve sonrasıdestek ve benzeri kanallar tamamen elektronik ortamda daha efektif kullalabilecektir. Otomatik bilgi dağıtım sistemi yardımıyla, müterilere ve daha genikitlelere kolayca ulaılabilecek, global olarak, idünyasıyla olan etkileim artacaktır. İverimlilik analizleri ve planlamalar daha kolay yapılıp Uluslar arası pazarlara kolayca ulaabilme olanağısağlayacaktır. Geleneksel ticaret karısında elektronik ticaretin avantajlarıaağıdaki ekilde belirlenebilir: 6

13 İstediğiniz yere satı/ İstediğiniz yerden alıveri: Satıcılar, ürün ve hizmetlerini tüm dünyaya satma imkâbulurken, alıcılar da sunulan ürün ve hizmetler arasından kolayca seçim yapabilir. Açık ağüzerinden gerçekleen e- ticaret faaliyetleri, elektronik iletiimi arttırmıtır. Bu ise, iletmelere, tüm tüketicilere ve diğer iletmelere daha ucuz ve kolay bir ekilde ulama olanağı sağlamaktadır. Pek çok iletme, bu yolla pazarlama ağıkurmadan ürünlerini pazarlayabilmektedir. Rekabette üstünlük / Hizmet kalitesinde artı: Satıcılar, müterilerine daha yakın olduklarından, rakiplerinden daha çok tercih edilir. Müteriler de daha kaliteli hizmete kavuur. Elektronik ortamda üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri maliyetleri düürmesi nedeniyle, e-ticaret iletmelere ulusal ve uluslar arası düzeyde rekabet üstünlüğü sağlamakta ve rekabeti artırmaktadır. Satıcılar, müterilerinin ihtiyaçlarıayrıntılıve hızlıbir ekilde öğrenebilir, onlara ekonomik fiyatlarla özel hizmet sunabilirler. Müteriler de kendilerine uygun ürünlere daha uygun fiyatla sahip olurlar. Aracıların azalması/ İhtiyaca hızlıeriim: E-Ticaret, ürün ve hizmetleri, çoğu kez üreticiden tüketiciye aracısız olarak ulatırır. Bu nedenle, maliyet ve zaman açısından hem satıcıhem de alıcıavantajlıdır. Ulusal ve uluslararasıticari ilemlerin elektronik ortamda yürütülmesi zaman etkin kullalması sağlamaktadır. Böylece ürünlerin sipariedilmesi ile teslimi arasında geçen süre asgariye inmekte, zamandan kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri dümektedir. Resim1.4: E-ticaretle dünyayıevinize getirin 7

14 İlem maliyetinden tasarruf / Daha ucuz ürün ve hizmetler: Elektronik ortamda yapılan ilemler normal ilemlere oranla çok daha ucuza mal olduğundan, hem satıcıhem de alıcıönemli ölçüde tasarruf edebilir. Elektronik ticarette ihtiyaç duyulan belgeler elektronik ortamda hazırlanmakta, bu bilgi ve belgeler ilgililerin kullamına sunulmaktadır. Böylece, ilemler minimum hata ile kısa bir süre içinde ve kırtasiye masrafıödenmeksizin tamamlanmaktadır. İnternet e dayalıe-ticaret ve elektronik dağıtım sistemleri uluslar arasıticareti hızlandırmaktadır. Tüketiciler için ilem maliyetleri ve nakliye masrafları dümektedir. Tüketiciler evlerinden çıkmadan sorun yaamadan ve zaman harcamadan sanal mağazalardan alıveriyapabilmektedirler. Yeni iimkânları/ Yeni ürünler: E-ticaret, mevcut ürün ve hizmetler için pazar yaratman ve ticaretin yapısıdeğitirmesinin yasıra, birçok yeni ürün ve hizmeti de beraberinde getirmitir. E-ticaret, mal ve hizmet piyasaların yapısıdeğitirmekte, yeni ürünler, yeni pazarlama ve dağıtım tekniklerine yol açmakta, hızlıbir ekilde ürün gelitirilmesi, test edilmesi ve müteri ihtiyaçların tespit edilmesini olanaklıkılmakta, pazar talebindeki değiikliklere hızla yat verebilmektedir. Tüketiciler internet sayesinde, yeni mamül ve ürün bilgilerine kolay ulaabilmekte, bilgi sahibi olmakta ve alternatif ürünleri karılatırarak, kolayca satın alabilmektedir. E-ticaret, ekonomik bir olgu olmasına karın, sosyal ve politik yaamı etkilemektedir. Ekonominin bilgi ve bilgiyi yönetme temeline dayanması, eğitim, kültür, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda internet kullalması yaygınlatırmıtır. Bu durum sosyal politikaların yeniden gözden geçirilmesine yol açmıtır. Resim 1.5: Oturduğunuz yerdenistediğiniz yere ulaın 8

15 E-ticaret, 2000 li yıllarda, uzmanların tahmin ettikleri orandan 2-3 kat daha hızlı büyüyen bir ekonomi mekanizmasıdır. Global ekonominin geleceği, artık e-ticaret ağıiçinde faaliyette bulunmaktadır. Ticari iletmeler böyle bir ortamda yer almak zorundadır. Yoksa, Pazar paylarıazalıp gittikçe satıhacimlerinde bir azalma meydana gelecektir. Bu nedenle iletmeler e-ticarette meydana gelen değiimlere uyum sağlamak zorundadır Elektronik İ(e-i) E-i(E-Business), her türlü ibağlantılarıve bunlarla ilgili kısımların elektronik ortamda yürütülmesidir. Yani, bir iortamın parçalarıolan müteriler, içiler, ortaklar arasındaki ilikiler, yeni ibağlantıyazımalarıve benzeri her ey elektronik ortamda gerçekleir (e-posta kullanarak, sanal proje gruplarıyoluyla, faks ve data haberleme sistemleri kullanarak vb). E-ibüyük oranda; potansiyel müterileri elde tutmak, yeni müteriler kazanmak ve müterilerle ilikileri gelitirmek, hizmet, satıve bilgilendirme servisleri ile mümkün olan en kısa zamanda müterilere ulamak, üretimde ve her türlü i prosesinde maliyeti düürüp verimi arttırmak gibi konularda internet ve özellikle web teknolojilerinin kullalmasıiçerir. E-i, e-ticaretten bir çok yönden farklıdır. E-i, internet haberleme araçları(web bilgi sayfaları, , grup posta haberleme araçları, haber öbekleri) kullanarak potansiyel müterilerle ilikiye geçmek ve kısa/orta/uzun vadede iinizi gelitirmek, pazarlama, reklam vb. konularda internet teknolojilerini kullanmak anlamına gelir. Kısaca internet ortamı, insanlarla tama ve iyapma mekâdır. E-isonunda illa ki bir para akııolmayabilir. Ancak e-ibağlantıların doğal uzantısı, ticari kazanç sağlamak (para akıı, e-ticaret) olarak düünülmelidir. E-ticaret ise, elektronik ortamda (büyük çapta internet üzerinde) para kazanacak aktiviteleri içerir. E-ticaret sonucunda, net bir para akııvardır. E-i çalımaların sonunda taraflardan herhangi biri ya da hiçbiri para kazanmayabilir,amaç sadece ürün tamıya da kiilerle tama da olabilir.ancak e- ticarette,tüm düünceler para kazanmak çerçevesinde toplanmıtır.e-ticaret faaliyetlerinin sonunda taraflardan biri mutlaka ara kazar.temelde her ikisinin de amacıpara kazanmaktır.e-i,yeni pazar paylarıbulmak ve bu pazar paylarıgeniletmeyi hedeflerken, e-ticaret'te ise kolay bir pazar bulmak ve bir bakasısatıyapmadan hemen bir ya da birden fazla satıyapmak vardır. Resim 1.6: İleri artık internettenhallediyoruz 9

16 1.2. Elektronik Ticaret Ödeme Araçları İnternet üzerinden güvenli bir ekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç gelitirilmitir Kredi Kartı Kredi kartın tüm dünyada standart bir ödeme altyapısına sahip olmasıve kullacı kitlesinin geniliği internet üzerinden yapılan alıverilerde en çok kullalan ödeme yöntemi olmasısağlamıtır. Alıverisırasında kredi kartıbilgilerinin üçüncü ahıslarca ele geçirilmesinin önlenmesi amacıyla bu bilgilerin ifrelenmesi esasına dayanan SSL ve SET protokolleri kullalmakta, böylece alıverigüvenliği kolaylıkla sağlanmaktadır. Resim1.7: Kredi kartıe-ticarette en çok kullalan ödeme aracıdır 10

17 Elektronik Para Elektronik para internet'te kullalmak üzere gelitirilmipara birimidir. Elektronik par, günlük hayatta kullalan mağaza çeklerinin internet ortamındaki karılığıolarak değerlendirilebilir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kiilerin ilk olarak elektronik para hizmeti sunan irketler tarafından gelitirilen özel yazılımlardan birini bilgisayarlarına yüklemeleri ve o irketle çalıan bir bankada hesap açtırmalarıgerekir. Bundan sonra elektronik para ile anlamalımağazaların sitelerinden veya kendisi gibi elektronik para yazılımıkullanan diğer taraflar ile sanal alıveriyapabilir. Elektronik para yazılımı, istenen miktarda paran bir banka hesabından çekilerek, internet üzerinden yapılacak harcamalarda kullalmak üzere elektronik ortamda saklanmasısağlar. Her elektronik paran normal hayatta olduğu gibi bir seri numarasıvardır. Internet üzerinden bir harcama yapıldığında belli seri numaralıelektronik paralar alıveriyapan bilgisayarından silinerek alıveriyapılan bilgisayara geçirilir. Bu ekilde, para akııaynen günlük hayatta olduğu gibi gerçekletirilir. Türkiye'de bu sistem henüz uygulamaya geçmemitir. Dünyada elektronik para hizmeti veren bazıkurululara örnek olarak CyberCash (www.cybercash.com), DigiCash (www.digicash.com) verilebilir Elektronik Çek Elektronik çek, elektronik ticaret gerçekletiren sitelerin ödemeleri çek olarak kabul etmelerini ve ileyebilmelerini sağlayan bir ödeme sistemidir. Elektronik çek, ABD'de Financial Services Technology Consortium (www.fstc.org) tarafından SDML, Signed Document Markup Language, adıverilen bir iaretleme dili kullalarak gelitirilmitir. Elektronik çek sisteminde, ödemeler kredi kartıolmadan banka hesabıbilgilerinin gerekli olanların elektronik ticaret sitesine girilmesi yoluyla yapılır. Kullacıbir anlamda ticaret sitesine çek keserek ödeme yapmıolur. Bankadaki sistemler yapılan transferleri her gün temizleyerek bahsedilen hesapta alıveriin tamamlanmasıiçin gerekli artların yeterli olup olmadığıkontrol ederler ve bu durumdan elektronik ticaret sitesini ifreli kanallarla haberdar ederler. Bu ilemler takas merkezi olarak adlandırılan finansal kurumlar tarafından da yürütülebilir. Kullalmasıkolay bir sistem olmakla birlikte, daha yaygın kullamıiçin gerekli sistemlerin finans sektörü tarafından kabul görmesi gerekir. Bu hizmet ülkemizde herhangi bir kurulutarafından henüz uygulamaya konmamıtır Diğer Ödeme Araçları Escrip: Bağıödemeleri gibi bazıözel düük miktarlıödemeler için kurulmubir sistem. IPIN: Internet harcamalarıiss faturalarına yansıtan bir sistem. ECharge My Phone: Telefon faturasıile entegre edilmibir sistem. First Virtual: Ödemeleri üçüncü bir kuruluun toplayıp ilgili taraflara dağıtımı yaptığıbir sistemdir. PCPay: Smart Card bazlıbir sistemdir. 11

18 UYGULAMA FAALİYETİ İlem Basamakları Öneriler E-ticareti tamlayız. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak bir tam yapmaya çalıız. E-ticaretle ilgili kitaplar okuyunuz. E-ticaretle ilgili internetten aratırma yapız. E-ticaretin unsurların sıralayız. Kendiniz e-ticaretle ilgili unsurlar oluturmaya çalıız. İlgili konularıbir daha okuyunuz. E-ticaretin unsurlarıyazarak sıralayız. E-ive E-ticaret kavramları karılatırız. E-ikavramıaratırız E-ive e-ticaret kavramların ortak ve farklıyönlerini aratırız. E-ticaret ve e-ikavramlarıbenzerlik ve farklılık yönünden eletirerek karılatırmaya çalıız. E- ticaret ödeme araçlarısıralayız. Yukarıda, konuyla ilgili bilgileri okuyunuz. Çevrenizdeki irketleri ziyaret ederek hangi ödeme araçlarıkullandıkları aratırız. İnternetten ödeme araçlarına dair aratırma yapız. 12

19 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme Soruları Mal ve hizmetlerin üretim, tatım, satı, sigorta, dağıtım ve ödeme ilemlerinin bilgisayar ağlarıüzerinden yapılmasına olanak sağlayan sistemdir. 1. Yukarıdaki cümle aağıdakilerden hangisinin tamıyapmıtır. A.) E-İ B.) Ticaret C.) E-Ticaret D.) Reklam 2. Aağıdakilerden hangisi E-ticaret ödeme araçlarından biri değildir.? A.) Kredi kartı B.) Nakit ödeme C.) Elektronik para D.) Elektronik çek 3. Internet harcamalarıiss faturalarına yansıtan sistem aağıdakilerden hangisidir? A.) IPIN B.) ECharge My Phone C.) First Virtual D.) Escrip 4. E-ticaret ilem maliyetlerini düürerek daha ucuz mal ve hizmet sunar Doğru ( ) Yanlı( ) 5. Elektronik isonunda kesinlikle para akııolmalıdır. Doğru ( ) Yanlı( ) 6. E-ticarette en çok kullalan ödeme aracıelektronik çeklerdir. Doğru ( ) Yanlı( ) 13

20 Performans Değerlendirme Öğrenme faaliyeti ile kazandığız yeterlilikleri aağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır E-ticaretin tamıyapabilir misiniz? E-ticaretin önemini kavradız m?. Geleneksel ticaret karısında e-ticaretin faydalarısayabilir misiniz? E-ikavramıaçıklayabilir misiniz? E-iile e-ticaret arasındaki farklarıyazabilir misiniz? e-ticaret ödeme araçlarıyazabilir misiniz? E-ticaret ödeme araçların kullam ve fonksiyonlarıbiliyor musunuz? Değerlendirme Sorulara verdiğiniz yatlarımodül sonundaki cevap anahtarıyla karılatırız. Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığızıbelirleyiniz. Yanlı cevaplandırdığız sorularla ilgili konularıtekrar inceleyip öğrenmeye çalıız. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. 14

21 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Bu öğrenme faaliyeti ile e- ticaretin yararlarıkarılatırabileceksiniz. ARAŞTIRMA ÖĞRENME FAALİYETİ 2 E-ticaretin sosyal ve kültürel hayata, ekonomik hayata ve yönetime etkilerini ölçmek amacıyla bir anket hazırlayıp gruplar halinde hem elektronik ticaret yapan irketlere hem de rasgele seçilen tüketicilere uygulayız ve sonuçları sıfta duyurunuz. Kobiler hakkında edindiğiniz bilgileri rapor haline getiriniz. Yazdığız raporlar paralelinde e-ticaretin kobilere etkilerini arkadalarızla tartıız. Hazırladığız anketleri analiz ederek e-ticaretin etkileri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca çevrenizdeki kobilere giderek bilgi toplayabilirsiniz. 2. E-TİCARETİN YARARLARINI KARŞILAŞTIRMAK 2.1. Elektronik Ticaretin Etkileri E-ticaret, özü itibariyle ekonomik bir olgu gibi algılansa da sosyal ve kültürel alanlarda da etkiler oluturmaktadır. E-ticaretin; birey, firmalar ve toplum üzerinde farklı etkiler oluturduğu görülmektedir. Müteri beklentilerinin pazarıyeniden tamladığıveya yeni pazarlar oluturduğu koullara E-ticareti benimseyen firmalar, daha hızlıuyum sağlamakta ve rekabet konusunda avantaj elde etmektedir. Bireylere ise alıveri, bilgi ve hizmetlere eriim, kamu ile etkileim konularında fiziki uzaklık ve zaman kısıtlarıortadan kaldıran yeni yollar sunulmaktadır E-Ticaretin Ekonomik ve Sosal Yaama Etkileri OECD tarafından üye ülkelerde 1998 ortalarında yürütülen ve 1999 da yayınlanan aratırmaya göre E-ticaretin, ekonomik ve sosyal yaamda oldukça kayda değer değiikliklere neden olduğu belirlenmitir. 15

22 Ekonomik yaama ilikin etkileri: İletmeler arasırekabeti artırmakta Resim2.1: E-ticaretle paraz cebinizde kalsın İletmelerde genel maliyetleri düürmekte Maliyetler fiyatlara yansımakta Tüketici açısından ürün seçenekleri artmakta Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerindeki faktörler ile pazar gücünün tüketiciye geçmesi sağlanmakta Aracısızlama veya yeni fonksiyonlar üstlenen aracılar olumakta Siber aracılar olumakta Hayatıkolaylatırmakta; 7 gün 24 saat (7x24) çalıma prensibi ile sürekli ticaret ve alıveriimkâsunmakta 7x24 prensibi ile açık olan mağazalar, aracıların da fonksiyon değitirmesi ile ürün fiyatları10 a 1 seviyesinde ucuzlatmakta Halen firma-firma arası%90 firma-tüketici arası%10 civarında olan oran, teknolojik altyapın gelimesi ve tüketiciye daha kolay ulaılmasıile, firmatüketici lehinde yükselmesi beklenmekte Telekomünikasyon alt yapısındaki gelimeler, ucuz PC ler, kablo TV, telefon hatları, vb. altyapıgelimeleri ile KOBİ lerin doğrudan evdeki tüketiciye satı yapmasıve pazarıgeniletmesi tahmin edilmekte E-ticaretin yaygınlamasındaki teknik ve felsefi niteliğin effaflık ve açıklık olduğu belirtilmekte Açıklık tüketicinin pazar gücünü artırmakta, fakat kiisel bilgilerin toplanmasıyla aleyhte kullalabilecek bir veri tabayaratmakta E-ticaret ile zaman göreli önemi değimekte, pazara coğrafi olarak yakın olman önemi ortadan kalkmakta Firma tedarik/zincir yönetiminde düzenli bir planlama ile maliyetler düürülmekte (ABD de bu konuda %15-20 tasarruf edilmidurumdadır) Web tabanlıpazarlama ve siparii on-line geçmek de iletme lehine verimliliği artırmakta Siparialma, alındımakbuzu, fatura tutarlılığıvb. izlemede yapılan hatalar E- Ticaret ile dümekte, böylece genel maliyetler azalmakta Pazar yapısıdeğitirmekte Firman iorganizasyonu ve modelleri değimekte eklinde özetlenmektedir. 16

23 E-Ticaretin KOBİ lere Etkileri Elektronik ticaret, ilem maliyetlerinin dümesi, pazara giriengellerinin az olmasıve tüketici açısından bilgiye eriimin kolaylamasıekonomik faaliyetleri tam rekabet ortamına yaklatırmaktadır. Bu durum, rekabetin artmasına neden olmakta ve ayrıca küçük iletmelerle büyük iletmelerin piyasaya girikoullarıaçısından eit anslara sahip olmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle, KOBİ ler açısından elektronik ticaret önemi azımsanmayacak boyuttadır. Esnek yapılarından dolayımüteri beklentilerine daha hızlıadapte olabilecek KOBİ lerin, büyük firmalara oranla e-ticarette daha avantajlıbulunduklarıdüünülmektedir. Dinamik yapılarıolan KOBİ lerin büyük firmalar karısındaki en büyük dezavantajıolan uzak coğrafyadaki pazar ve müteriye eriememe sorunu da internet ile ortadan kalkmaktadır E-Ticaretin Yönetime Etkileri İnternet, firmaların iyapma eklini de değitirmektedir Elektronikleme: Bilgilerin elektronik ortamda tutulmasıile, herhangi biri, herhangi bir zamanda herhangi bir yerden ihtiyaç duyduğu bilgiye bir bakasına gerek kalmadan ulaabilmektedir. Fiyat listeleri, sipariformları, tatım filmleri, vb. materyaller firman servis bilgisayarından intranet aracılığıile güncel olarak eriilebilmektedir. Resim 2.2: Dünyayıyönetmeye hazır mısız. Hareketlilik: İnternet teknolojisi, kiilere bulunduklarıyerden bağımsız olarak bilgiye eriim imkasunmaktadır. Müterilerine destek vermek için seyahat eden çalıanların, ihtiyaç duyduğu bilgiye herhangi bir zamanda herhangi bir yerden güncel olarak ulaabilmesi, firman müterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermedeki performansıartırmaktadır. Çabukluk: İadamları, güncel bilgilere gece veya gündüz istedikleri zaman ulaabilmektedir. İortağın veya firmasın web sitesine ulaarak son fiyat listesine, üretim rakamlarına, malların çıkıtarihine kolaylıkla eriebilmektedir. Çalıma Grupları: İnternet, verinin paylaımına ve çalıanların ibirliği yapmasına da altyapısunmaktadır. Firmalar, haber grupları, konuma odaları, vb. araçlar ile değiik coğrafi yerlerdeki çalıanlarıbir araya getirerek çalıma gruplarıoluturabilmekte, müterilerinin önerilerini değerlendirebilmektedir. 17

24 E-Ticaretin Reklâmcılığa ve Pazarlamaya Etkileri İletmeler açısından sanal pazarlaman birkaç ayrıyönden avantajıbulunmaktadır: Etkileimli Elektronik Pazarlama: İletmeler, etkileimli olarak ses, görüntü unsurlarıda kullanarak hazırlayacaklarısanal mağazalarda müteri ile karılıklıetkileim içinde satılarıyapabilmektedir. Resim 2.3: Artık her ey elinizin altında Etkin ve HızlıMüteri Talepleri Yönetimi: Sanal ortamda yapılan alıverihangi müterinin hangi mala talep duyduğu yönünde bir veri tabaoluturulmasına imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda iletmeler müteri taleplerini veya satı reyonları yönlendirme ansıelde edebilmektedir. 18

25 Resim 2.3: E-ticaret bir dünya görüüdür E-Ödeme İmka: Elektronik ortamda ücretin ödenmesi ve alıveriin elektronik ortamda tamamlanması, iletmeler açısından lojistik altyapıda tasarruf yapılmasıaçısından avantaj olarak değerlendirilmektedir. Etkileimli Tedarik Zincir Yönetimi: İletmelerin nereye, ne kadar, hangi tarihte ürün veya hizmet sağlamalarıgerektiğinin kararıve bunun yönetiminin elektronik ortamda alıcıve satıcılar arasında etkileimin sağlanmasıbir avantaj oluturmaktadır. Etkileimli Stok Yönetimi: İletmelerin tedarik yönetimlerinin bir baka yönü de stok yönetimidir. Dolayısıyla etkileimli olarak hangi üründen ne kadar ve hangi süreyle stok bulunduracağın yönetimi de elektronik ortamda gerçekletirilebilmektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerinde Etkinlik ve Hız: Bu tür hizmetlerde sonuca hızlıeriilmesi, alıveriin hızlıbir ekilde tamamlanmasıtaraflara zamandan tasarruf sağladığıgibi hizmetin etkinliğini de artırmaktadır. Sanal Anket ve Kamuoyu: Elektronik ortamda alıveriyapan kesim ile hızlıve etkin bir ekilde anket yapılıp hizmetin yönlendirilmesi ve istenilen kapsamda kamuoyu oluturulmasıda mümkündür. Bire bir Pazarlama: Elektronik pazarlamada doğrudan tüketiciye hitap ederek birebir pazarlama yapma imkabulunmaktadır. Ancak E-ticaretin yaklaık üç yıllık geçmiinde büyük bir gelime ile yaygınlatığı bilinmekle beraber, birtakım zorluklarıiçerdiği de gözlenmektedir. Bunlar; İletmelerin, değien pazar koullarına uyum sağlayamaması, Ayıplıürün teslimi sonucu irketlerin ürünü yenilemede lojistik güçlükle karılaması, İletmelerin hızlıgelien teknolojik altyapıya uyum sağlayamaması İletmelerin ürün gelitirmede yetersiz kalmaları İletmelerde, ürün dağıtım amaçlıoluturulan kanalların lojistik olarak yetersiz kalmalarıeklinde özetlenebilir. 19

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE E- TİCARET

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE E- TİCARET T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE E- TİCARET ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve

1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların ve ulusların geleceği ile ilgilidir.

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI BİLGİSAYARDA DÖKÜMAN HAZIRLAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1. Taahhüt Süresi: ÖNYÜZ 12 ay 18 ay 24 ay 2. Taahhüt tutarı (tüm vergiler dahil TL) : 100 250 500 750 1,000 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 3. İndirimi istiyorum İşbu Taahhütname yi imzaladığımız tarihte

Detaylı

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1. Taahhüt Süresi: ÖNYÜZ 12 ay 18 ay 24 ay 2. Taahhüt tutarı (tüm vergiler dahil TL) : 100 250 500 750 1,000 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 3. İndirimi istiyorum İşbu Taahhütname yi imzaladığımız tarihte

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4.

1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4. 1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4. Bankalar 1.1.5. Sigorta 1.1.6. Nakliye Elektronik posta, bir bilgisayardan

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 GİRİŞ Yeni iş ortamında işletmeler hızlı olmak zorundadır. Bunun için daha hızlı tedarik etmek, daha hızlı üretmek ve daha hızlı satmak durumundadır. Bu bölümde yeni bir

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

UniTravel Sistem Yapısı

UniTravel Sistem Yapısı UniTravel Sistem Yapısı 1. UniTravel Sistemi 2. Müşteriler 3. Tedarikçiler Modüller 1. Web Sitesi 2. Satış ve Tedarik Modülleri 2.1. Uçak Modülü 2.2. Otel Modülü 2.3. Tur Modülü 2.4. Transfer Modülü 2.5.

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1 / 5 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1.Tanımlamalar Birim Web Sitesi: Sinop Üniversitesi'nin idari yapısı içerisinde yer alan akademik veya idari birimler

Detaylı

E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri

E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri Ürün Sitesi www.eticaretkiti.com Ürün Fiyatları 1797 TL - 2397 TL - 3497 TL Satış Başına Kazanç %20 Satış Oranı Satış Ortaklığı Başvuru Satış Artıran Etkenler

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

E-Ticaret. Hafta 6. SBMYO 2016 Bahar Dönemi 1/18

E-Ticaret. Hafta 6. SBMYO 2016 Bahar Dönemi 1/18 E-Ticaret Hafta 6 SBMYO 2016 Bahar Dönemi 1/18 önemli noktalar I güvenlik I sistemler arası uyum I kullanım kolaylığı I işlem ücretleri I düzenlemeler ve prosedür 2/18 E-ödeme I online gerçekleştirilen

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

Cayma Hakkı ve İade Süreç Bilgileri

Cayma Hakkı ve İade Süreç Bilgileri Cayma Hakkı ve İade Süreç Bilgileri Cayma hakkı nedir? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ( Kanun ) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

ESNEK VODAPARA KAMPANYASI (ALIŞVERİŞORTAĞIM) TAAHHÜTNAMESİ

ESNEK VODAPARA KAMPANYASI (ALIŞVERİŞORTAĞIM) TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖNYÜZ 1. Taahhüt Süresi : 18 ay 24 ay 2. Aylık Taahhüt tutarı (KDV ÖİV dahil TL) : 250 500 750 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000 7.500 10.000 15.000 3. Fatura

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÇOK KANALLI DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİ PLATFORMU

ÇOK KANALLI DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİ PLATFORMU Hazır Ödeme Sistemi Terminalleri... ÇOK KANALLI DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİ PLATFORMU İçindekiler - SmartPAY Nedir? - Projenin Amaçları - Ne Yapar? - Ne Sağlar? - Sistemin İşleyişi Nedir? SmartPAY, Çok Kanallı

Detaylı

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz. GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKELERİ Bu beyan Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş. nin gizlilik politikasını içerir. www.ekrandanbaskiya.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri Faktoring Faktoring Nedir? Faktoring, garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu tek finansal üründür. Firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurtiçi ve yurtdışı kısa vadeli

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU Kayıt konaklama formunu doldurarak, aşağıdaki iletişim bilgileri ile a iletmenizi rica ederiz. Göksu Evleri Çamlık Cad. No:191, Anadolu Hisarı, İstanbul-Türkiye Faks: +90 (216) 46540 48 : thed@eaorganizasyon.com.tr

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

ESNEK VODAPARA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖNYÜZ

ESNEK VODAPARA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖNYÜZ URUMSAL KAANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1. Taahhüt Süresi : ÖNYÜZ 12 ay 18 ay 24 ay 2. Aylık Taahhüt tutarı (KDV ÖİV dahil TL) : 500 750 1,000 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 3. Fatura tutarı taahhüdünün kontrol

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz.

Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz. Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz. 26.10.2015 1 KULLANIM YETKİSİ VE UYARI Bu sunum, Borsa İstanbul

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Özel Pazar a Kimler Başvurabilir?

Özel Pazar a Kimler Başvurabilir? Özel Pazar Nedir? Özel Pazar, halka açılmadan pay alımı-satımı amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren web tabanlı ve üyelik bazlı bir platformdur. Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan

Detaylı

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir. Gizlilik İlkeleri Site Kullanım Koşulları (Yasal Uyarı) Kültür ve Turizm Bakanlığı İnternet Sitesi Kullanım Koşulları-Yasal Uyarı Galata Mevlevihanesi Müzesi İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler

Detaylı

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OTOMASYON SUNUMU Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Future Forward Oplsiyon Piyasaları Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Döviz Türevi Ürünler Gelecek piyasasına ait ilk sözleşme 13 Mart 1851 yılında 3000 kile mısırın Haziran ayında Chicago da teslimine yönelik

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2015 EK LİSTE

FİYAT LİSTESİ 2015 EK LİSTE FİYAT LİSTESİ 2015 EK LİSTE Genel Şartlar Bu fiyat listesi Şubat 2015 te yayınlanan fiyat listesi temel alınarak hazırlanmıştır. Ürün kodları yanında verilen sayfa sayısı Şubat 2015 fiyat listesinde ürünün

Detaylı

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI Aşağıdaki Kullanım Koşulları, Alastian web sitesi için geçerlidir. Lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz. Bu koşullar, hak ve yükümlülükleriniz ile sizin için

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

e-ticaret MESLEK ELEMANI TANIM e-ticaret Meslek Elemanı A- GÖREVLER İZMİR A 1-1 2014/I

e-ticaret MESLEK ELEMANI TANIM e-ticaret Meslek Elemanı A- GÖREVLER İZMİR A 1-1 2014/I TANIM e-ticaret Meslek Elemanı internet üzerinden ürün ve hizmetlerin alınıp satılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş yazılım programını kullanan kişidir. A- GÖREVLER e-ticaret Meslek Elemanı çalıştığı

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili ACT SME Soru Formu Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım işletmenizin/örgütünüzün profilini ortaya koymayı amaçlayan soruları içermektedir. İkinci kısım KOBİ lerin uluslararası ticari faaliyetlerinde

Detaylı

Dile Gift ten ne dilersen!

Dile Gift ten ne dilersen! Dile Gift ten ne dilersen! Multinet in kurumsal firmaların çalışanlarına ve iş ortaklarına yapacakları teşvik ve yardım harcamalarına yönelik geliştirdiği ürünü Gift, firmanıza vergi avantajı ve karlılık

Detaylı

Sosyal Paylaşım Siteleri & Web Sitesi aracılığıyla aday. bulma kuralları. Tıklayarak ilerleyiniz... 2011-11-03 Copyright 2010 by Oriflame Cosmetics SA

Sosyal Paylaşım Siteleri & Web Sitesi aracılığıyla aday. bulma kuralları. Tıklayarak ilerleyiniz... 2011-11-03 Copyright 2010 by Oriflame Cosmetics SA Sosyal Paylaşım Siteleri & Web Sitesi aracılığıyla aday Tıklayarak ilerleyiniz... bulma kuralları 2011-11-03 Copyright 2010 by Oriflame Cosmetics SA 1 Web Sitesi Kuralları 1. Web Sitesi kurmak isteyen

Detaylı

ANKET ve BİLGİ FORMU

ANKET ve BİLGİ FORMU ANKET ve BİLGİ FORMU KURUMSAL İl : İlçe : Yayın tipi : Ulusal Bölgesel Yerel Uydu Kablo Dijital Platform Ticari firma unvanı : Program adı (Logo) : Frekans/Kanal* : *Ulusal yayın yapan kuruluşlar ekli

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa)

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) Site işleticisinin Sunucusunun herhangi bir şey satmadığı ve malların fiyatını belirlemediği, ancak alıcı ve satıcılar için ticari işlevselliği olan

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ürün : Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: Kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Başlık A: Genel. Genel Şartlar

Başlık A: Genel. Genel Şartlar Genel Şartlar www.karafatma.de sitesinden yararlanmadan önce, bu şartları dikkatle okuyunuz. www.karafatma.de bunden sonra KARAFATMA - sitesine yararlanmak, şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Eğer

Detaylı

Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi

Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi MADDE:1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, AKBANK T.A.Ş'ye (Bundan böyle kısaca "BANKA" olarak anılacaktır) BANKA nın ÖZGÜR BANKACILIK KANALLARI NDAN giriş yaparak

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MAKALE Volkan CEVRE I- GİRİŞ FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Faktoring, tüm dünyada bankacılıktan sonra en yaygın biçimde kullanılan finansman yönetimi olarak görülmektedir. Makalemizde, özellikle

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı