MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE E- TİCARET ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığın tarih ve 269 sayılıkararıile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlatırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik gelitirilmiöğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmı, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya balanmıtır. Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koulu ile eğitim öğretim sırasında gelitirilebilir ve yapılması önerilen değiiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaılabilirler. Basılmımodüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİTANIMLAMAK Elektronik Ticaret Kavramı Elektronik Ticaret (e-ticaret) nedir? Elektronik Ticaretin (e-ticaret) Önemi Elektronik İ(e-i) Elektronik Ticaret Ödeme Araçları Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları...11 UYGULAMA FAALİYETİ...12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...13 ÖĞRENME FAALİYETİ E-TİCARETİN YARARLARINI KARŞILAŞTIRMAK Elektronik Ticaretin Etkileri E-Ticaretin Ekonomik ve Sosal Yaama Etkileri E-Ticaretin KOBİ lere Etkileri E-Ticaretin Yönetime Etkileri E-Ticaretin Reklâmcılığa ve Pazarlamaya Etkileri E-Ticaretin Tüketiciye ve Alıverie Etkileri...20 UYGULAMA FAALİYETİ...22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...24 ÖĞRENME FAALİYETİ E-TİCARETTE SÖZLEŞME OLUŞTURMAK E-Ticarette Sözleme Oluturma KullacıSözlemesi Taraflar Kullam ve Üyelik Şartları Ücretler Şirketin Görev ve Sorumlulukları Üyelerin Sorumlulukları Teklif Verme ve Satın Alma Ürün Sergileme ve Satı KullacıBilgileri Gizlilik Eriim ve Müdahale KullacıProfili Değerlendirme Sistemi Üyelikten İhraç UYGULAMA FAALİYETİ...36 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...38 ÖĞRENME FAALİYETİ E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK E- Ticaretin Ögeleri...40 i

4 E-Posta Elektronik Firma (e-firma) Alıcı Bankalar Sigorta Nakliye...50 UYGULAMA FAALİYETİ...54 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...56 MODÜL DEĞERLENDİRME...61 CEVAP ANAHTARLARI...62 ÖNERİLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA...65 ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 342PR0064 ALAN Pazarlama ve Perakende DAL/MESLEK Alan Ortak MODÜLÜN ADI e-ticaret (Elektronik Ticaret) Bilgisayar ve buna bağlıolarak interneti etkin bir ekilde kullanarak, internet üzerinden mal alısatıına; yani e- ticaret e yönelik kavram, ödeme araçları, hukuksal kurallar, MODÜLÜN TANIMI öğeler ve e-ticaretin ekonomik, sosyal ve kültürel yaama etkilerinin bir düzen içinde açık ve anlaılır olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bilgisayar ve internet kullanmak. Elektronik ticaret yapmak. Genel Amaç Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. Amaçlar E-Ticaretin özelliklerini ve araçları tamlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarıkarılatırabileceksiniz. E-Ticarette sözleme oluturabileceksiniz. E-Ticaretle mal ve hizmet alıp satabileceksiniz. Sıf ortamıve büro ortamında projeksiyon, bilgisayar donamıve internet eriimi sağlanmalıdır. Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarıyla kazandığız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen; modül sonunda size ölçme aracıuygulayacak, modül ile kazandığız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. iii

6 iv

7 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Günümüzde en çok konuulan kavramların baında globalleme gelmektedir. Globalleme Coğrafi sırların ve uzaklıkların önemini yitirmesi olarak tamlanabilir. Globallemede en önemli unsurlardan biri, bilgi ve bilgiye kolay ve hızlıulaımı sağlayabilmektir. Şirketler globalleen bir pazar içinde rekabet edebilmek için hıza ve iletiime ihtiyaç duymaktadır. Teknolojik gelimeler sayesinde iletmelerin ulusal pazarlardan uluslar arasıpazarlara çıkmasıgittikçe kolaylamıtır. Bilgisayardaki teknolojik gelimelerle internet, artık dünyamıza girmi ve i yaamın da vazgeçilmez bir parçasıhaline gelmitir. İnternetin hayatımıza girmesiyle e- ticaret kavramıda sözlüklerde yer almaya baladı. E-ticaret en basit ekliyle İnternet üzerinden mal ve hizmet alım satımı olarak tamlanabilir. E-ticaret sayesinde artık hepimiz evimizde, oturduğumuz yerde alıveriyapabileceğiz. Şirketler ise belki de hiç akıllarına bile gelmeyecek bir ülkedeki bir müteriye çok rahat bir ekilde ulaabilecekler. İyi bir eğitim ve kariyer için, yaamısürdürebilmek amacıyla sağlayacağın kazançlar için yapmaz gereken, teknolojinin ve değiimin gerisinde kalmamak, değiimi yaamak ve öğrenmektir. Şunu unutmayız ki bilgisayarıetkin kullanabilen, sanal ticaretin kuralları, ilkelerini ve sırlarıiyi kavrayan bireyin ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağıaçıktır. Dünyada artık sır diye bir ey kalmadı. Sen de artık sırlarıave seni dünyan her tarafına götürebilecek ufuklara yelken aç. Şunu unutma ki iyi bir balangıç iyi bir son için ilk adımdır ve bu modül senin için iyi bir balangıç olacaktır. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu öğrenme faaliyeti ile e-ticaretin özelliklerini ve araçlarıtamlayabileceksiniz. ARAŞTIRMA İnternetin insanlığa etkisini aratırız? Elektronik ticaret yapan firmalara giderek elektronik ticaretle ilgili bilgiler toplayız. Elektronik ticaret yapan bir internet sitesi bularak inceleyiniz? Elektronik ticarette ödemeler hangi yollarla nasıl gerçekleir, açıklayız? Yukarıdaki aratırmaları, sıfta gruplara ayrılarak aratırız ve elde ettiğiniz sonuçlarısıfta proje halinde sunarak tartıız. Aratırma ilemleri için internet ortamıve ticaret yapan irket ve kurumlarıgezmeniz gerekmektedir. 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK 1.1. Elektronik Ticaret Kavramı Elektronik Ticaret (e-ticaret) nedir? İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değiik eyler katmaktadır. Hiç üphe yoktur ki bu yenilik ve değiimler insanların ve ulusların geleceği ile ilgilidir. Özellikle son dönemde bilgi ve iletiim teknolojilerinde meydana gelen hızlıgelimeler, insanoğlunun hayatında bir çok ilke imza atmaktadır. İte bu ilklerden biri de Elektronik Ticarettir (E- Ticaret ) tir. Bilindiği gibi ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınmasıve satılması ilemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda yani internet üzerinde yapılmasıe-ticaret kavramıortaya çıkarmıtır. Yani e- ticaret mal ve hizmetlerin internet üzerinden alım ve satımıilemidir. 3

10 Resim 1.1: E- ticarette sır yoktur E-ticaretin tamıkonusunda farklıülkelerin kurulularıtarafından farklıtamlar yapılmaktadır. Ancak e-ticaret konusunda en yaygın genel kabul görmütam OECD tarafından 1997 de yapılan tamdır. Bu çerçevede e-ticaret aağıdaki eylemleri kapsayan süreç olarak tamlanmaktadır; Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve aratırma yürütmesi Firmaların elektronik ortamda buluması Ödeme sürecinin yerine getirilmesi Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müteriye teslimi Satısonrası, bakım, destek vb. hizmetlerin temin edilmesi E-Ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tatım, satı, sigorta, dağıtım ve ödeme ilemlerinin bilgisayar ağlarıüzerinden yapılmasına olanak sağlar. E-ticaret ile daha esnek yapıya kavuan, tedarikçileri ile daha yakın çalıan, müterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına daha hızlıcevap veren firmalar global ölçekte değiim yaamamaktadır. E-ticaret, firmalara en iyi tedarikçiyi seçme ve bütün dünyaya satıyapma imkasunmaktadır. Müteri beklentilerindeki mal ve hizmet arzındaki artı, idünyasındaki rekabeti küresel ölçekte zorlatırmaktadır. İadamlarıbuna uyum sağlamak için organizasyonlarıve çalıma tarzlarıdeğitirmekte, firma-müteri-tedarikçi arasındaki bariyerleri internet ve e- ticaret ile kaldırmaktadır. İnternetin hızla yaygınlaması, elektronik ticareti, ticari ilemlerin yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline getirmitir. Elektronik ticaret son yıllarda yaanan ve bilgi iletiimini kolaylatıran teknolojik gelimelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıtır. 4

11 Resim 1.2: Dünyan her yerinde alıverie-ticaretle mümkün Ülkemiz de 1998 den sonra bazıbüyük alıverimerkezleri internet üzerinde satı mağazalarıaçmılar, ayrıca kurumlara ve bireysel giriimcilere elektronik dükkan (edükkan) kiralayan servis sağlayıcılar ortaya çıkmaya balamıtır. Basın ve bankacılık alanlarında, konularında öncü niteliği olan bazıkurulular, e-ticaret alanda da yatırımları (2000 lerin balarında) hızlandırmılardır. Şekil 1.1: İnternette e-ticaret yapan bir mağazan ana sayfası 5

12 Elektronik Ticaretin (e-ticaret) Önemi İnternet üzerinden alıveriyapma, aralan ürün ya da hizmeti, çarıpazar dolaıp yorulmadan pek çok alternatifi bir arada görerek kısa sürede bulma ve satın alma imka sağlar. Bu sayede alıveriiçin harcanan zamandan sağlanan tasarruf, kazalan vaktin baka alanlarda daha verimli bir ekilde kullalmasımümkün kılar. İnternet üzerinde uçak, tren veya otel odasırezervasyonu, online bilet alımıgibi ilemler zaman kaybetmeden kolayca gerçekletirilebilir. Kitap, CD, bilgisayar, hediyelik eya, yiyecek, giyecek ve daha birçok ürün, satıldığıyere gitmeye gerek kalmadan internet üzerindeki mağazalardan sipari edilebilir. Günümüz iletmelerinin e-ticaret konusuna, daha fazla önem vermeleri ve buna bağlı olarak AR-GE faaliyetlerine ağırlık vermeleri gerekmektedir. Çünkü e-ticaret modelleri iletmelerin yeni pazarlara açılmasına yardım etmektedir. Resim 1.3: Her türlü mal ve hizmete ulaım Ayzamanda iletiim teknolojilerinin sağladığıhız, ucuzluk ve güven pazarlama stratejileriyle birletiğinde, iletmelerin kârlılığıarttırmaktadır. Ticaret ve iilikilerinde elektronik ortamların ve özellikle internet teknolojilerinin kullalmasıyla; mevcut i olanaklarıartacaktır. Buna bağlıolarak, pazarlanan ürünlerin satııdaha kolaylaacak, reklam, ürün tatım, satıöncesi ve sonrasıdestek ve benzeri kanallar tamamen elektronik ortamda daha efektif kullalabilecektir. Otomatik bilgi dağıtım sistemi yardımıyla, müterilere ve daha genikitlelere kolayca ulaılabilecek, global olarak, idünyasıyla olan etkileim artacaktır. İverimlilik analizleri ve planlamalar daha kolay yapılıp Uluslar arası pazarlara kolayca ulaabilme olanağısağlayacaktır. Geleneksel ticaret karısında elektronik ticaretin avantajlarıaağıdaki ekilde belirlenebilir: 6

13 İstediğiniz yere satı/ İstediğiniz yerden alıveri: Satıcılar, ürün ve hizmetlerini tüm dünyaya satma imkâbulurken, alıcılar da sunulan ürün ve hizmetler arasından kolayca seçim yapabilir. Açık ağüzerinden gerçekleen e- ticaret faaliyetleri, elektronik iletiimi arttırmıtır. Bu ise, iletmelere, tüm tüketicilere ve diğer iletmelere daha ucuz ve kolay bir ekilde ulama olanağı sağlamaktadır. Pek çok iletme, bu yolla pazarlama ağıkurmadan ürünlerini pazarlayabilmektedir. Rekabette üstünlük / Hizmet kalitesinde artı: Satıcılar, müterilerine daha yakın olduklarından, rakiplerinden daha çok tercih edilir. Müteriler de daha kaliteli hizmete kavuur. Elektronik ortamda üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri maliyetleri düürmesi nedeniyle, e-ticaret iletmelere ulusal ve uluslar arası düzeyde rekabet üstünlüğü sağlamakta ve rekabeti artırmaktadır. Satıcılar, müterilerinin ihtiyaçlarıayrıntılıve hızlıbir ekilde öğrenebilir, onlara ekonomik fiyatlarla özel hizmet sunabilirler. Müteriler de kendilerine uygun ürünlere daha uygun fiyatla sahip olurlar. Aracıların azalması/ İhtiyaca hızlıeriim: E-Ticaret, ürün ve hizmetleri, çoğu kez üreticiden tüketiciye aracısız olarak ulatırır. Bu nedenle, maliyet ve zaman açısından hem satıcıhem de alıcıavantajlıdır. Ulusal ve uluslararasıticari ilemlerin elektronik ortamda yürütülmesi zaman etkin kullalması sağlamaktadır. Böylece ürünlerin sipariedilmesi ile teslimi arasında geçen süre asgariye inmekte, zamandan kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri dümektedir. Resim1.4: E-ticaretle dünyayıevinize getirin 7

14 İlem maliyetinden tasarruf / Daha ucuz ürün ve hizmetler: Elektronik ortamda yapılan ilemler normal ilemlere oranla çok daha ucuza mal olduğundan, hem satıcıhem de alıcıönemli ölçüde tasarruf edebilir. Elektronik ticarette ihtiyaç duyulan belgeler elektronik ortamda hazırlanmakta, bu bilgi ve belgeler ilgililerin kullamına sunulmaktadır. Böylece, ilemler minimum hata ile kısa bir süre içinde ve kırtasiye masrafıödenmeksizin tamamlanmaktadır. İnternet e dayalıe-ticaret ve elektronik dağıtım sistemleri uluslar arasıticareti hızlandırmaktadır. Tüketiciler için ilem maliyetleri ve nakliye masrafları dümektedir. Tüketiciler evlerinden çıkmadan sorun yaamadan ve zaman harcamadan sanal mağazalardan alıveriyapabilmektedirler. Yeni iimkânları/ Yeni ürünler: E-ticaret, mevcut ürün ve hizmetler için pazar yaratman ve ticaretin yapısıdeğitirmesinin yasıra, birçok yeni ürün ve hizmeti de beraberinde getirmitir. E-ticaret, mal ve hizmet piyasaların yapısıdeğitirmekte, yeni ürünler, yeni pazarlama ve dağıtım tekniklerine yol açmakta, hızlıbir ekilde ürün gelitirilmesi, test edilmesi ve müteri ihtiyaçların tespit edilmesini olanaklıkılmakta, pazar talebindeki değiikliklere hızla yat verebilmektedir. Tüketiciler internet sayesinde, yeni mamül ve ürün bilgilerine kolay ulaabilmekte, bilgi sahibi olmakta ve alternatif ürünleri karılatırarak, kolayca satın alabilmektedir. E-ticaret, ekonomik bir olgu olmasına karın, sosyal ve politik yaamı etkilemektedir. Ekonominin bilgi ve bilgiyi yönetme temeline dayanması, eğitim, kültür, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda internet kullalması yaygınlatırmıtır. Bu durum sosyal politikaların yeniden gözden geçirilmesine yol açmıtır. Resim 1.5: Oturduğunuz yerdenistediğiniz yere ulaın 8

15 E-ticaret, 2000 li yıllarda, uzmanların tahmin ettikleri orandan 2-3 kat daha hızlı büyüyen bir ekonomi mekanizmasıdır. Global ekonominin geleceği, artık e-ticaret ağıiçinde faaliyette bulunmaktadır. Ticari iletmeler böyle bir ortamda yer almak zorundadır. Yoksa, Pazar paylarıazalıp gittikçe satıhacimlerinde bir azalma meydana gelecektir. Bu nedenle iletmeler e-ticarette meydana gelen değiimlere uyum sağlamak zorundadır Elektronik İ(e-i) E-i(E-Business), her türlü ibağlantılarıve bunlarla ilgili kısımların elektronik ortamda yürütülmesidir. Yani, bir iortamın parçalarıolan müteriler, içiler, ortaklar arasındaki ilikiler, yeni ibağlantıyazımalarıve benzeri her ey elektronik ortamda gerçekleir (e-posta kullanarak, sanal proje gruplarıyoluyla, faks ve data haberleme sistemleri kullanarak vb). E-ibüyük oranda; potansiyel müterileri elde tutmak, yeni müteriler kazanmak ve müterilerle ilikileri gelitirmek, hizmet, satıve bilgilendirme servisleri ile mümkün olan en kısa zamanda müterilere ulamak, üretimde ve her türlü i prosesinde maliyeti düürüp verimi arttırmak gibi konularda internet ve özellikle web teknolojilerinin kullalmasıiçerir. E-i, e-ticaretten bir çok yönden farklıdır. E-i, internet haberleme araçları(web bilgi sayfaları, , grup posta haberleme araçları, haber öbekleri) kullanarak potansiyel müterilerle ilikiye geçmek ve kısa/orta/uzun vadede iinizi gelitirmek, pazarlama, reklam vb. konularda internet teknolojilerini kullanmak anlamına gelir. Kısaca internet ortamı, insanlarla tama ve iyapma mekâdır. E-isonunda illa ki bir para akııolmayabilir. Ancak e-ibağlantıların doğal uzantısı, ticari kazanç sağlamak (para akıı, e-ticaret) olarak düünülmelidir. E-ticaret ise, elektronik ortamda (büyük çapta internet üzerinde) para kazanacak aktiviteleri içerir. E-ticaret sonucunda, net bir para akııvardır. E-i çalımaların sonunda taraflardan herhangi biri ya da hiçbiri para kazanmayabilir,amaç sadece ürün tamıya da kiilerle tama da olabilir.ancak e- ticarette,tüm düünceler para kazanmak çerçevesinde toplanmıtır.e-ticaret faaliyetlerinin sonunda taraflardan biri mutlaka ara kazar.temelde her ikisinin de amacıpara kazanmaktır.e-i,yeni pazar paylarıbulmak ve bu pazar paylarıgeniletmeyi hedeflerken, e-ticaret'te ise kolay bir pazar bulmak ve bir bakasısatıyapmadan hemen bir ya da birden fazla satıyapmak vardır. Resim 1.6: İleri artık internettenhallediyoruz 9

16 1.2. Elektronik Ticaret Ödeme Araçları İnternet üzerinden güvenli bir ekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç gelitirilmitir Kredi Kartı Kredi kartın tüm dünyada standart bir ödeme altyapısına sahip olmasıve kullacı kitlesinin geniliği internet üzerinden yapılan alıverilerde en çok kullalan ödeme yöntemi olmasısağlamıtır. Alıverisırasında kredi kartıbilgilerinin üçüncü ahıslarca ele geçirilmesinin önlenmesi amacıyla bu bilgilerin ifrelenmesi esasına dayanan SSL ve SET protokolleri kullalmakta, böylece alıverigüvenliği kolaylıkla sağlanmaktadır. Resim1.7: Kredi kartıe-ticarette en çok kullalan ödeme aracıdır 10

17 Elektronik Para Elektronik para internet'te kullalmak üzere gelitirilmipara birimidir. Elektronik par, günlük hayatta kullalan mağaza çeklerinin internet ortamındaki karılığıolarak değerlendirilebilir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kiilerin ilk olarak elektronik para hizmeti sunan irketler tarafından gelitirilen özel yazılımlardan birini bilgisayarlarına yüklemeleri ve o irketle çalıan bir bankada hesap açtırmalarıgerekir. Bundan sonra elektronik para ile anlamalımağazaların sitelerinden veya kendisi gibi elektronik para yazılımıkullanan diğer taraflar ile sanal alıveriyapabilir. Elektronik para yazılımı, istenen miktarda paran bir banka hesabından çekilerek, internet üzerinden yapılacak harcamalarda kullalmak üzere elektronik ortamda saklanmasısağlar. Her elektronik paran normal hayatta olduğu gibi bir seri numarasıvardır. Internet üzerinden bir harcama yapıldığında belli seri numaralıelektronik paralar alıveriyapan bilgisayarından silinerek alıveriyapılan bilgisayara geçirilir. Bu ekilde, para akııaynen günlük hayatta olduğu gibi gerçekletirilir. Türkiye'de bu sistem henüz uygulamaya geçmemitir. Dünyada elektronik para hizmeti veren bazıkurululara örnek olarak CyberCash (www.cybercash.com), DigiCash (www.digicash.com) verilebilir Elektronik Çek Elektronik çek, elektronik ticaret gerçekletiren sitelerin ödemeleri çek olarak kabul etmelerini ve ileyebilmelerini sağlayan bir ödeme sistemidir. Elektronik çek, ABD'de Financial Services Technology Consortium (www.fstc.org) tarafından SDML, Signed Document Markup Language, adıverilen bir iaretleme dili kullalarak gelitirilmitir. Elektronik çek sisteminde, ödemeler kredi kartıolmadan banka hesabıbilgilerinin gerekli olanların elektronik ticaret sitesine girilmesi yoluyla yapılır. Kullacıbir anlamda ticaret sitesine çek keserek ödeme yapmıolur. Bankadaki sistemler yapılan transferleri her gün temizleyerek bahsedilen hesapta alıveriin tamamlanmasıiçin gerekli artların yeterli olup olmadığıkontrol ederler ve bu durumdan elektronik ticaret sitesini ifreli kanallarla haberdar ederler. Bu ilemler takas merkezi olarak adlandırılan finansal kurumlar tarafından da yürütülebilir. Kullalmasıkolay bir sistem olmakla birlikte, daha yaygın kullamıiçin gerekli sistemlerin finans sektörü tarafından kabul görmesi gerekir. Bu hizmet ülkemizde herhangi bir kurulutarafından henüz uygulamaya konmamıtır Diğer Ödeme Araçları Escrip: Bağıödemeleri gibi bazıözel düük miktarlıödemeler için kurulmubir sistem. IPIN: Internet harcamalarıiss faturalarına yansıtan bir sistem. ECharge My Phone: Telefon faturasıile entegre edilmibir sistem. First Virtual: Ödemeleri üçüncü bir kuruluun toplayıp ilgili taraflara dağıtımı yaptığıbir sistemdir. PCPay: Smart Card bazlıbir sistemdir. 11

18 UYGULAMA FAALİYETİ İlem Basamakları Öneriler E-ticareti tamlayız. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak bir tam yapmaya çalıız. E-ticaretle ilgili kitaplar okuyunuz. E-ticaretle ilgili internetten aratırma yapız. E-ticaretin unsurların sıralayız. Kendiniz e-ticaretle ilgili unsurlar oluturmaya çalıız. İlgili konularıbir daha okuyunuz. E-ticaretin unsurlarıyazarak sıralayız. E-ive E-ticaret kavramları karılatırız. E-ikavramıaratırız E-ive e-ticaret kavramların ortak ve farklıyönlerini aratırız. E-ticaret ve e-ikavramlarıbenzerlik ve farklılık yönünden eletirerek karılatırmaya çalıız. E- ticaret ödeme araçlarısıralayız. Yukarıda, konuyla ilgili bilgileri okuyunuz. Çevrenizdeki irketleri ziyaret ederek hangi ödeme araçlarıkullandıkları aratırız. İnternetten ödeme araçlarına dair aratırma yapız. 12

19 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme Soruları Mal ve hizmetlerin üretim, tatım, satı, sigorta, dağıtım ve ödeme ilemlerinin bilgisayar ağlarıüzerinden yapılmasına olanak sağlayan sistemdir. 1. Yukarıdaki cümle aağıdakilerden hangisinin tamıyapmıtır. A.) E-İ B.) Ticaret C.) E-Ticaret D.) Reklam 2. Aağıdakilerden hangisi E-ticaret ödeme araçlarından biri değildir.? A.) Kredi kartı B.) Nakit ödeme C.) Elektronik para D.) Elektronik çek 3. Internet harcamalarıiss faturalarına yansıtan sistem aağıdakilerden hangisidir? A.) IPIN B.) ECharge My Phone C.) First Virtual D.) Escrip 4. E-ticaret ilem maliyetlerini düürerek daha ucuz mal ve hizmet sunar Doğru ( ) Yanlı( ) 5. Elektronik isonunda kesinlikle para akııolmalıdır. Doğru ( ) Yanlı( ) 6. E-ticarette en çok kullalan ödeme aracıelektronik çeklerdir. Doğru ( ) Yanlı( ) 13

20 Performans Değerlendirme Öğrenme faaliyeti ile kazandığız yeterlilikleri aağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır E-ticaretin tamıyapabilir misiniz? E-ticaretin önemini kavradız m?. Geleneksel ticaret karısında e-ticaretin faydalarısayabilir misiniz? E-ikavramıaçıklayabilir misiniz? E-iile e-ticaret arasındaki farklarıyazabilir misiniz? e-ticaret ödeme araçlarıyazabilir misiniz? E-ticaret ödeme araçların kullam ve fonksiyonlarıbiliyor musunuz? Değerlendirme Sorulara verdiğiniz yatlarımodül sonundaki cevap anahtarıyla karılatırız. Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığızıbelirleyiniz. Yanlı cevaplandırdığız sorularla ilgili konularıtekrar inceleyip öğrenmeye çalıız. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. 14

21 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Bu öğrenme faaliyeti ile e- ticaretin yararlarıkarılatırabileceksiniz. ARAŞTIRMA ÖĞRENME FAALİYETİ 2 E-ticaretin sosyal ve kültürel hayata, ekonomik hayata ve yönetime etkilerini ölçmek amacıyla bir anket hazırlayıp gruplar halinde hem elektronik ticaret yapan irketlere hem de rasgele seçilen tüketicilere uygulayız ve sonuçları sıfta duyurunuz. Kobiler hakkında edindiğiniz bilgileri rapor haline getiriniz. Yazdığız raporlar paralelinde e-ticaretin kobilere etkilerini arkadalarızla tartıız. Hazırladığız anketleri analiz ederek e-ticaretin etkileri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca çevrenizdeki kobilere giderek bilgi toplayabilirsiniz. 2. E-TİCARETİN YARARLARINI KARŞILAŞTIRMAK 2.1. Elektronik Ticaretin Etkileri E-ticaret, özü itibariyle ekonomik bir olgu gibi algılansa da sosyal ve kültürel alanlarda da etkiler oluturmaktadır. E-ticaretin; birey, firmalar ve toplum üzerinde farklı etkiler oluturduğu görülmektedir. Müteri beklentilerinin pazarıyeniden tamladığıveya yeni pazarlar oluturduğu koullara E-ticareti benimseyen firmalar, daha hızlıuyum sağlamakta ve rekabet konusunda avantaj elde etmektedir. Bireylere ise alıveri, bilgi ve hizmetlere eriim, kamu ile etkileim konularında fiziki uzaklık ve zaman kısıtlarıortadan kaldıran yeni yollar sunulmaktadır E-Ticaretin Ekonomik ve Sosal Yaama Etkileri OECD tarafından üye ülkelerde 1998 ortalarında yürütülen ve 1999 da yayınlanan aratırmaya göre E-ticaretin, ekonomik ve sosyal yaamda oldukça kayda değer değiikliklere neden olduğu belirlenmitir. 15

22 Ekonomik yaama ilikin etkileri: İletmeler arasırekabeti artırmakta Resim2.1: E-ticaretle paraz cebinizde kalsın İletmelerde genel maliyetleri düürmekte Maliyetler fiyatlara yansımakta Tüketici açısından ürün seçenekleri artmakta Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerindeki faktörler ile pazar gücünün tüketiciye geçmesi sağlanmakta Aracısızlama veya yeni fonksiyonlar üstlenen aracılar olumakta Siber aracılar olumakta Hayatıkolaylatırmakta; 7 gün 24 saat (7x24) çalıma prensibi ile sürekli ticaret ve alıveriimkâsunmakta 7x24 prensibi ile açık olan mağazalar, aracıların da fonksiyon değitirmesi ile ürün fiyatları10 a 1 seviyesinde ucuzlatmakta Halen firma-firma arası%90 firma-tüketici arası%10 civarında olan oran, teknolojik altyapın gelimesi ve tüketiciye daha kolay ulaılmasıile, firmatüketici lehinde yükselmesi beklenmekte Telekomünikasyon alt yapısındaki gelimeler, ucuz PC ler, kablo TV, telefon hatları, vb. altyapıgelimeleri ile KOBİ lerin doğrudan evdeki tüketiciye satı yapmasıve pazarıgeniletmesi tahmin edilmekte E-ticaretin yaygınlamasındaki teknik ve felsefi niteliğin effaflık ve açıklık olduğu belirtilmekte Açıklık tüketicinin pazar gücünü artırmakta, fakat kiisel bilgilerin toplanmasıyla aleyhte kullalabilecek bir veri tabayaratmakta E-ticaret ile zaman göreli önemi değimekte, pazara coğrafi olarak yakın olman önemi ortadan kalkmakta Firma tedarik/zincir yönetiminde düzenli bir planlama ile maliyetler düürülmekte (ABD de bu konuda %15-20 tasarruf edilmidurumdadır) Web tabanlıpazarlama ve siparii on-line geçmek de iletme lehine verimliliği artırmakta Siparialma, alındımakbuzu, fatura tutarlılığıvb. izlemede yapılan hatalar E- Ticaret ile dümekte, böylece genel maliyetler azalmakta Pazar yapısıdeğitirmekte Firman iorganizasyonu ve modelleri değimekte eklinde özetlenmektedir. 16

23 E-Ticaretin KOBİ lere Etkileri Elektronik ticaret, ilem maliyetlerinin dümesi, pazara giriengellerinin az olmasıve tüketici açısından bilgiye eriimin kolaylamasıekonomik faaliyetleri tam rekabet ortamına yaklatırmaktadır. Bu durum, rekabetin artmasına neden olmakta ve ayrıca küçük iletmelerle büyük iletmelerin piyasaya girikoullarıaçısından eit anslara sahip olmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle, KOBİ ler açısından elektronik ticaret önemi azımsanmayacak boyuttadır. Esnek yapılarından dolayımüteri beklentilerine daha hızlıadapte olabilecek KOBİ lerin, büyük firmalara oranla e-ticarette daha avantajlıbulunduklarıdüünülmektedir. Dinamik yapılarıolan KOBİ lerin büyük firmalar karısındaki en büyük dezavantajıolan uzak coğrafyadaki pazar ve müteriye eriememe sorunu da internet ile ortadan kalkmaktadır E-Ticaretin Yönetime Etkileri İnternet, firmaların iyapma eklini de değitirmektedir Elektronikleme: Bilgilerin elektronik ortamda tutulmasıile, herhangi biri, herhangi bir zamanda herhangi bir yerden ihtiyaç duyduğu bilgiye bir bakasına gerek kalmadan ulaabilmektedir. Fiyat listeleri, sipariformları, tatım filmleri, vb. materyaller firman servis bilgisayarından intranet aracılığıile güncel olarak eriilebilmektedir. Resim 2.2: Dünyayıyönetmeye hazır mısız. Hareketlilik: İnternet teknolojisi, kiilere bulunduklarıyerden bağımsız olarak bilgiye eriim imkasunmaktadır. Müterilerine destek vermek için seyahat eden çalıanların, ihtiyaç duyduğu bilgiye herhangi bir zamanda herhangi bir yerden güncel olarak ulaabilmesi, firman müterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermedeki performansıartırmaktadır. Çabukluk: İadamları, güncel bilgilere gece veya gündüz istedikleri zaman ulaabilmektedir. İortağın veya firmasın web sitesine ulaarak son fiyat listesine, üretim rakamlarına, malların çıkıtarihine kolaylıkla eriebilmektedir. Çalıma Grupları: İnternet, verinin paylaımına ve çalıanların ibirliği yapmasına da altyapısunmaktadır. Firmalar, haber grupları, konuma odaları, vb. araçlar ile değiik coğrafi yerlerdeki çalıanlarıbir araya getirerek çalıma gruplarıoluturabilmekte, müterilerinin önerilerini değerlendirebilmektedir. 17

24 E-Ticaretin Reklâmcılığa ve Pazarlamaya Etkileri İletmeler açısından sanal pazarlaman birkaç ayrıyönden avantajıbulunmaktadır: Etkileimli Elektronik Pazarlama: İletmeler, etkileimli olarak ses, görüntü unsurlarıda kullanarak hazırlayacaklarısanal mağazalarda müteri ile karılıklıetkileim içinde satılarıyapabilmektedir. Resim 2.3: Artık her ey elinizin altında Etkin ve HızlıMüteri Talepleri Yönetimi: Sanal ortamda yapılan alıverihangi müterinin hangi mala talep duyduğu yönünde bir veri tabaoluturulmasına imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda iletmeler müteri taleplerini veya satı reyonları yönlendirme ansıelde edebilmektedir. 18

25 Resim 2.3: E-ticaret bir dünya görüüdür E-Ödeme İmka: Elektronik ortamda ücretin ödenmesi ve alıveriin elektronik ortamda tamamlanması, iletmeler açısından lojistik altyapıda tasarruf yapılmasıaçısından avantaj olarak değerlendirilmektedir. Etkileimli Tedarik Zincir Yönetimi: İletmelerin nereye, ne kadar, hangi tarihte ürün veya hizmet sağlamalarıgerektiğinin kararıve bunun yönetiminin elektronik ortamda alıcıve satıcılar arasında etkileimin sağlanmasıbir avantaj oluturmaktadır. Etkileimli Stok Yönetimi: İletmelerin tedarik yönetimlerinin bir baka yönü de stok yönetimidir. Dolayısıyla etkileimli olarak hangi üründen ne kadar ve hangi süreyle stok bulunduracağın yönetimi de elektronik ortamda gerçekletirilebilmektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerinde Etkinlik ve Hız: Bu tür hizmetlerde sonuca hızlıeriilmesi, alıveriin hızlıbir ekilde tamamlanmasıtaraflara zamandan tasarruf sağladığıgibi hizmetin etkinliğini de artırmaktadır. Sanal Anket ve Kamuoyu: Elektronik ortamda alıveriyapan kesim ile hızlıve etkin bir ekilde anket yapılıp hizmetin yönlendirilmesi ve istenilen kapsamda kamuoyu oluturulmasıda mümkündür. Bire bir Pazarlama: Elektronik pazarlamada doğrudan tüketiciye hitap ederek birebir pazarlama yapma imkabulunmaktadır. Ancak E-ticaretin yaklaık üç yıllık geçmiinde büyük bir gelime ile yaygınlatığı bilinmekle beraber, birtakım zorluklarıiçerdiği de gözlenmektedir. Bunlar; İletmelerin, değien pazar koullarına uyum sağlayamaması, Ayıplıürün teslimi sonucu irketlerin ürünü yenilemede lojistik güçlükle karılaması, İletmelerin hızlıgelien teknolojik altyapıya uyum sağlayamaması İletmelerin ürün gelitirmede yetersiz kalmaları İletmelerde, ürün dağıtım amaçlıoluturulan kanalların lojistik olarak yetersiz kalmalarıeklinde özetlenebilir. 19

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ 343FBS043 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

Ali Murat GARĠPCAN. Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi. Programı: Bilgisayar Sistemleri. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 09 Haziran 2011

Ali Murat GARĠPCAN. Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi. Programı: Bilgisayar Sistemleri. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 09 Haziran 2011 T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ELEKTRONĠK TĠCARET AMAÇLI YENĠ BĠR YAZILIMIN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ali Murat GARĠPCAN (08231101) Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IV Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Bazı Temel

Detaylı

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mehmet MARANGOZ * mehmetmarangoz48@hotmail.com Burak YEŞİLDAĞ ** burakyesil@gmail.com Işıl ARIKAN SALTIK ** isilas@mu.edu.tr

Detaylı

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri ARALIK 2008 ANKARA Bu eserin telif hakkı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ne aittir. 5846 sayılı

Detaylı

E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları

E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:13.Sayı:2.Aralık 2009 ss.55-71 E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları E-Trade programming and E-Trade applications in Turkey Mehmet TURAN

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ 343FBS040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı