MƏSLƏHƏTÇILƏRIN İSTIFADƏSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MƏSLƏHƏTÇILƏRIN İSTIFADƏSI"

Transkript

1 Bu sənəd ingilis dilindən tərcümə edilmişdir və sənədlə bağlı hər hansı fikir ayrılığı və ya ziddiyət olduğu halda ingilis dilindəki mətn etibarlı sayılır. ASIYA İNKIŞAF BANKI VƏ ONUN BORCALANLARI TƏRƏFINDƏN MƏSLƏHƏTÇILƏRIN İSTIFADƏSI TƏLIMATLARI Aprel 2006 Asiya İnkişaf Bankı

2 GİRİŞ Asiya İnkişaf Bankı və onun Borcalanları tərəfindən Məsləhətçilərin İstifadəsi Təlimatları ( Təlimatlar ) Asiya İnkişaf Bankı və onun Borcalanları tərəfindən Məsləhətçilərin İstifadəsi üzrə keçmiş Təlimatları (yanvar 2005) əvəz edir. Təlimatlar Asiya İnkişaf Bankı (AİB) və AİB tərəfindən idarə edilən digər qrant vəsaitləri ilə maliyyələşdirilən kredit və texniki yardım layihələrinə dair tətbiq edilir. 2

3 MÜNDƏRİCAT I. MÜQƏDDİMƏ Məqsəd Ümumi Təhlil Tətbiqə yararlılıq Maraqların toqquşması Rəqabətdə Ədalətsiz Üstünlük Münasiblik Məsləhətçilər arasında Assosiasiyalar Müqavilənin əvvəlcədən bağlanması və xərclərin sonradan maliyyələşdirilməsi AİB nın İcmalı, Yardımı və Monitorinqi Düzgün aparılmayan satınalmalar AİB yə istinadlar Potensialın inkişaf etdirilməsi Təlim və ya Biliklərin Ötürülməsi Dil Fırıldaq və Korrupsiya İcranın Qiymətləndirilməsi Satınalma Planı 15 II. PROSEDURLAR A. Seçim üsulları Məsləhətçi Firmanın seçilməsi Keyfiyyət və qiymətə əsaslanan seçim (KQƏS) Keyfiyyətə əsaslanan seçim (KƏS) Təyin edilmiş büdcə hesabına seçim (BHS) Ən az qiymətli seçim (ƏQS) Məsləhətçilərin İxtisasa görə Seçimi (MİS) Tək mənbədən seçim (TMS) Kommersiya təcrübəsi (KT) Fərdi məsləhətçilərin işə götürülməsi Xüsusi növ məsləhətçilərin işə götürülməsi 25 B. Müqavilə bağlama Üsulları 2.45 Vaxta əsaslanan Müqavilə İlkin Qonorar və/və ya Əlavə (Uğur) Qonorar Müqaviləsi Qeyri müəyyən Təchizat Müqaviləsi (Qiymət Sazişi) Sabit qiymətli Müqavilə İcraata əsaslanan Müqavilə 29 C. Kreditlərlə bağlı Mühüm Müqavilə Göstərişləri 29 D. Nəzarət və Qiymətləndirmənin Yerinə Yetirilməsi 32

4 2.61 İşə götürmə prosesinə Nəzarət Fəaliyyətin Nəticələrinin Qiymətləndirilməsi 33 ƏLAVƏLƏR Əlavə 1 KQƏS və KƏS İcmalı 34 Əlavə 2 Kredit Layihələri üzrə Məsləhətçilərə Tövsiyyələr 36 4

5 I. MÜQƏDDİMƏ Məqsəd 1.1 Hazırkı Təlimatların məqsədi Asiya İnkişaf Bankından (AİB) alınmış kreditlə, AİB nın maliyyələşdirdiyi qrantla və ya AİB nın idarə etdiyi vəsaitlərlə tam və ya qismən maliyyələşdirilən kredit və texniki yardım (TY) layihələri üçün tələb olunan məsləhətçilərin seçilməsi, onlarla müqavilə bağlanması və onların işinin monitorinqi üçün Asiya İnkişaf Bankının (AİB) siyasət və prosedurlarını müəyyən etməkdir. Təlimatlarda AİB nın tətbiq edilən siyasət və prosedurlarının təsviri verilir: növbəti izahatlar AİB nın layihə idarəçiliyi təlimatlarına (LİT) 1 və/və ya təkliflərin verilməsinə dair standart sorğulara daxil edilir (TVS) Kredit sazişi, qrant sazişi və ya TY məktub sazişi 3 qəbul edən ölkə ilə AİB nın hüquqi əlaqələrini tənzimləyir, Təlimatlar müvafiq sazişdə verildiyi kimi məsləhətçilərin cəlb edilməsinə dair tətbiq edilir. Borcalan 4, AİB nın və ya məsləhətçinin hüquq və öhdəlikləri hazırkı Təlimatlar, kredit sazişi, qrant sazişi və ya TY dair məktub sazişi ilə deyil, borcalan və ya AİB tərəfindən verilən xüsusi TVS və ya borcalan və ya AİB nın məsləhətçi ilə bağladığı müqavilə ilə tənzimlənir. Kredit sazişi, qrant sazişi və ya TY ın göstərilməsinə dair məktub sazişin tərəflərindən başqa, heç bir kəsin kredit, qrant və ya TY vəsaitlərinə dair hüququ yoxdur. 1.3 Hazırkı Təlimatların məqsədi üçün məsləhətçilər termininə beynəlxalq 5 və yerli 6 məsləhət şirkətləri, mühəndislik şirkətləri, tikinti şirkətləri, idarəçilik şirkətləri, satınalma agentləri, müfəttiş agentlər, auditorlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) agentləri və digər çox tərəfli təşkilatlar, universitetlər, tədqiqat universitetləri, hökumət qurumları, qeyri hökumət təşkilatları (QHT) və fərdi şəxslər 7 daxil olmaqla geniş miqyaslı özəl və dövlət qurumları daxildir. AİB və ya onun borcalanları siyasi məsələlərdə məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, institusional islahatlar, idarə etmə, mühəndislik sahəsində xidmətlər, tikintiyə nəzarət, maliyyə xidmətləri, satınalma xidmətləri, sosial və ətraf mühit 1 LİT AİB nın veb səhifəsində tapmaq olar. 2 Kreditlər üzrə təkliflərin verilməsinə dair standart sorğu digər Çoxtərəfli İnkişaf Bankları ilə tam uyğunlaşdırılır, AİB nın veb səhifəsindən əldə etmək olar. 3 AİB nin maliyyələşdirdiyi TY üçün qəbul edən ölkə AİB ilə çətir TY çərçivə sazişi bağlayır ki, bu da belə ölkəyə AİB nin göstərdiyi TY layihələrində AİB və qəbul edən ölkə arasındakı əlaqələri tənzimləyir. TY üzrə məktub sazişində adətən TY üzrə müvafit Çərçivə Sazişinin və TY ın təsdiqini təklif edən TY sənədinin müddəaları verilir. 4 Hazırkı Təlimatlarda borcalana dair istinadlara AİB nın maliyyələşdirdiyi layihə üçün cavabdeh icraçı qurumlar daxildir ki, borcalan da (və ya qrantı alanın) layihəni birbaşa icra etmir. 5 Beynəlxalq məsləhətçi AİB nın üzv dövlətində (borcalanın ölkəsi də daxildir) qurulmuş istənilən məsləhətçi şirkəti və ya borcalanın ölkəsi də daxil olmaqla AİB üzv dövlətinin vətəndaşı olan şəxsdir. 6 Yerli məsləhətçi borcalanın ölkəsində qurulmuş, orada qeydiyyatdan keçmiş idarəsi olan məsləhət şirkəti və ya şəxs və ya belə ölkənin vətəndaşı olan şəxsdir. 7 Fərdi məsləhətçilər, 2.34 paraqrafa bax.

6 müayinələri və bu sahədə borcalanın və ya AİB nın potensialını tamamlamaq üçün layihələrin müəyyən edilməsi, hazırlanması və həyata keçirilməsi kimi geniş fəaliyyət sahələrində yardım göstərmələri üçün bu təşkilatlardan məsləhətçi kimi istifadə edir. Ümumi Təhlil 1.4 Adətən borcalan kreditlə maliyyələşdirilən məsləhətçilərin 8 seçilməsi, cəlb edilməsi və onların işinə nəzarət üçün cavabdeh olur, AİB TY qrantı ilə maliyyələşdirilən məsləhətçilərin 9 seçilməsi, cəlb edilməsi və onların işinə nəzarət üçün cavabdeh olur. Məsləhətçilərin cəlb edilməsi üçün riayət ediləcək xüsusi qayda və prosedurlar müəyyən halın vəziyyətindən asılı olduğu halda, seçmə prosesinə dair AİB nın siyasətinə altı əsas mülahizə rəhbərlik edir: (a) (b) (c) (d) (e) (f) yüksək keyfiyyətli xidmətlərə ehtiyac, qənaətcililik və səmərəliliyin olmasına ehtiyac, AİB tərəfindən maliyyələşdirilən xidmətlərin göstərilməsində rəqabət aparmaq üçün bütün səriştəli məsləhətçilərə imkan vermək zərurəti, Inkişaf etməkdə olan ölkələrdən yerli məsləhətçilərin inkişaf etdirilməsi və istifadəsinin təşviqində AİB nın maraqlı olması, Seçmə prosesində şəffaflığın olması zərurəti, Antikorrupsiya və etikanın riayət edilməsinə daha böyük diqqətin verilməsi. 1.5 AİB zənn edir ki, bir çox halda bu mülahizələr seçmənin təklifin keyfiyyətinə, müvafiq hallarda isə göstəriləcək xidmətlərin dəyərinə əsaslandığı ixtisaslaşmış və qısa siyahıya salınmış şirkətlər arasında rəqabət vasitəsilə ünvanlana bilər. Hazırkı Təlimatların II Hissəsində A bölməsində məsləhətçilərin seçimi üzrə AİB tərəfindən qəbul edilən müxtəlif metodlar, onların müvafiq olduğu vəziyyət təsvir edilir. Keyfiyyət və qiymətə əsaslanan seçim (KQƏS) AİB nın üstünlük verdiyi metod olduğu üçün, hazırkı Təlimatların paraqraflarında KQƏS üzrə prosedurlar təfərrüatları ilə təsvir edilir. Hər halda, KQƏS in çox da münasib olmadığı hallarda, paraqraflarda alternativ seçim metodları verilir. 1.6 Kredit və ya TY layihəsi çərçivəsində məsləhətçilərin seçimi üçün istifadə edilə bilən metodlar kredit sazişi, qrant sazişi və ya TY layihəsinin başlanmasına dair məktub mübadiləsində göstərilməlidir. Layihə çərçivəsində maliyyələşdiriləcək xüsusi müqavilələr və onların kredit, qrant və ya TY layihəsi üzrə məktub 8 Buraya Asiya İnkişaf Fondu (AİF) Qrantı ilə tam və ya qismən maliyyələşdirilən sərmayə layihələri çərçivəsində cəlb edilmiş məsləhətçilər daxildir. 9 TY layihələrdə yerli iştirakı artırmaq, layihənin verdiyi səmərənin daha da davamlı olmasını təmin etmək üçün AİB xüsusi hallarda TY məsləhətçilərinin işə götürülməsi və onların işinə nəzarəti borcalana həvalə edə bilər ( həvalə edilmiş TY ). 6

7 mübadiləsinin müddəalarına müvafiq seçim metodu satınalma planında dəqiq göstəriləcəkdir (1.27 ci paraqrafa bax). Tətbiqə yararlılıq 1.7 Bu Təlimatların tətbiq edildiyi məsləhətçi xidmətləri xüsusiyyətinə görə adətən intellektual və ya məsləhət verici olmaqla, layihənin bütün mərhələlərində geniş miqyaslı ictimai və fərdi sektorları və geniş sayda xidmətləri 10 əhatə edir. Hazırkı təlimatlar bir qayda olaraq, fəaliyyətinin fiziki aspektləri üstünlük təşkil edən (məsələn, tikinti işləri) digər növ xidmətlərə tətbiq edilmir. 1.8 Hazırkı Təlimatlarda qeyd edilmiş prosedurlar tam və ya qismən olaraq kreditlər, TY lər və ya digər qrantlar və ya AİB və ya borcalanın icra etdiyi AİB tərəfindən idarə olunan bütün müqavilələrə tətbiq edilir. Bu cür mənbələrdən maliyyələşdirilməyən məsləhətçi xidmətlərinin satın alınması zamanı borcalan digər prosedurlardan istifadə edə bilər. Belə olan hallarda, AİB əmin olmalıdır ki, (i) istifadə ediləcək prosedurlar nəticəsində zəruri peşəkar ixtisasa malik məsləhətçilər seçiləcəkdir, (ii) seçilmiş məsləhətçilər tapşırığı razılaşdırılmış qrafikə uyğun şəkildə icra edəcəklər, və (iii) xidmətlərin həcmi layihə tələbatlarına uyğun gəlir. 1.9 Borcalan tərəfindən işə götürülmüş məsləhətçilər kredit layihələri və hökumət tərəfindən verilən TY lar çərçivəsində firma və fərdi şəxslərdən ibarət olur. AİB, öz imkanları hesabına maliyyələşdirilən və yaxud digər müəssisə tərəfindən maliyyələşdirildiyinə baxmayaraq, bu cür digər müəssisə adından AİB in özü tərəfindən icra olunan TY işləri zamanı məsləhətçilərdən istifadə edə bilər. AİB həmçinin, (i) AİB nin inzibati büdcəsindən maliyyələşdirilən müqavilələr çərçivəsində AİB nin işləri üzrə xüsusiləşdirilmiş ekspert biliyi nümayiş etdirərək və məsləhətlər verərək, onun işçi heyətinə kömək edən ştat məsləhətçilərdən; və (ii) konfranslar, işçi qruplar və seminarların gedişatını asanlaşdırmaq üçün ehtiyatda olan şəxslərdən də istifadə edə bilər. Belə olan hallarda, məsləhətçilər AİB tərəfindən işə götürülməlidirlər. Məsləhətçilərin vəzifələri istinad şərtlərində (İŞ) öz əksini tapmışdır. TY layihələri zamanı İŞ sifarişçi müəssisə ilə birgə əməkdaşlıq nəticəsində hazırlanır. Maraqların toqquşması 1.10 Maraq toqquşması dedikdə, AİB, bir tərəfin öz rəsmi vəzifələrini və ya müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməsinə və yaxud tətbiq edilən qanun və 10 «Xidmətlər»ə siyasət üzrə məsləhət; idarəçilik; institusional islahatlar; yoxsulluğun azaldılması və gender məsələləri daxil olmaqla, sosial təminatlar; ətraf mühitin qiymətləndirilməsi və audit aparılması, iştirak və məsləhətləşmə, təlim də daxil olmaqla institusional gücləndirmə və inkişaf; hüquqi və maliyyə xidmətləri; idarəetmə xidmətləri və mühəndisi xidmətlər; tikintiyə nəzarət. 7

8 nizamnaməyə uyğun gəlməsinə digər tərəfin maraqlarının düzgün olmayan şəkildə təsir etdiyi vəziyyəti nəzərdə tutur. Maraqların bu şəkildə olan ziddiyyəti AİB nin korrupsiya əleyhinə siyasəti çərçivəsində qadağan edilmiş təcrübəyə gətirib çıxara bilər və ya onun bir hissəsini təşkil edə bilər. AİB tərəfindən maliyyələşdirilən müqavilələr çərçivəsində borcalanlar (AİB tərəfindən maliyyələşdirilən işlərin benefisiarları), o cümlədən məsləhətçilər tərəfindən yüksək etik normalara riayət edilməsi haqqında korrupsiya əleyhinə mövcud siyasətin tələblərinə uyğun olaraq, maraqların ziddiyyətinin məsləhətçinin seçilməsi prosesinə təsir etdiyi müəyyən edilərsə, AİB, bu cür maraq ziddiyyətlərinin həll edilməsi üçün müvafiq addımlar ata bilər və ya müqavilənin təqdim edilməsi üçün təklifi rədd edə bilər Əvvəlki prosesin ümumiliyinə məhdudiyyət qoymadan, məsləhətçilər aşağıda qeyd olunmuş vəziyyətlərdə işə götürülə bilməzlər: (a) Məsləhətçi işləri və mallar, işlər və ya xidmətlərin (bu təlimatlar 11 tərəfindən əhatə olunan məsləhətçi xidmətlərindən başqa) satınalınması arasında ziddiyyət. Layihə üzrə mallar, işlər və ya xidmətlərin göstərilməsi üçün (bu təlimatlar tərəfindən əhatə olunan məsləhətçi xidmətlərindən başqa) AİB və ya borcalan tərəfindən işə götürülmüş məsləhətçi firması və ya müstəqil məsləhətçi, bu mallar, işlər və ya xidmətlərlə əlaqədar məsləhətçi xidmətlərini göstərmək hüququndan məhrum edilməlidir. Əks halda, layihənin hazırlanması və ya icrası üzrə məsləhətçi xidmətlərinin göstərilməsi üçün işə götürülmüş məsləhətçi firması və ya fərdi məsləhətçi, uyğun olaraq, firmanın və ya fərdi məsləhətçinin bu cür hazırlıq və ya icra xidmətlərindən yaranan və ya birbaşa olaraq bu xidmətə aid olan malların, işlərin və xidmətlərin (bu təlimatlar tərəfindən əhatə olunan məsləhətçi xidmətlərindən başqa) göstərilməsi hüququndan məhrum edilməlidir. (b) Məsləhətçi tapşırıqları arasında maraq toqquşması. Məsləhətçi şirkətlər və ya fərdi məsləhətçilər digər şirkət və ya fərdi tapşırığı ilə münaqişədə ola biləcək heç bir tapşırıq üçün işə götürülməyəcəkdir. Məsələn, infrastruktur layihəsi üçün texniki layihənin hazırlanması üçün işə götürülmüş məsləhətçi şirkətlər və ya fərdi məsləhətçilər eyni layihə üçün müstəqil ekoloji qiymətləndirmənin hazırlanması üçün cəlb edilməyəcək, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsində sifarişçiyə yardım edən məsləhətçi şirkətləri və ya fərdi məsləhətçilər belə mülkiyyəti nə alacaq, nə də alıcılara məsləhət verəcəkdir. (c) Borcalanın heyəti ilə əlaqə. İşçilərin işə götürülməsi prosesi və müqavilənin icrası zamanı belə əlaqədən irəli gələn münaqişə AİB üçün münasib yolla həll edilməsə, (i) müqavilənin TT nın hazırlanmasında, (ii) belə müqavilə üçün işə götürmə prosesində, və ya (iii) belə müqaviləyə nəzarətdə birbaşa və ya dolayısı 11 Bax, hazırkı Təlimatların 1.7 saylı paraqrafı. 8

9 yolla iştirak etmiş AİB nin işçi heyəti və ya borcalanın heyəti ilə biznes və ya ailə əlaqələri olan məsləhətçi şirkətlərə və ya fərdi məsləhətçilərə belə müqavilə həvalə edilməyəcəkdir. Rəqabətdə Ədalətsiz Üstünlük 1.12 Heyətin yığılması prosesində ədalət və şəffaflıq tələb edir ki, müəyyən tapşırığa görə rəqabət edən məsləhətçi şirkətlər və ya fərdi məsləhətçilər nəzərdən keçirilən tapşırıqla əlaqədar göstərilmiş məsləhətçi xidmətlərdən üstünlük əldə etməməlidirlər. Bu məqsədlə AİB və ya borcalan TVS ilə birgə məsləhətçi şirkət və ya fərdi məsləhətçiyə rəqabətdə üstünlük verə biləcək hər növ məlumatı qısa siyahıya salınmış bütün məsləhətçilərə verəcəkdir. Münasiblik 1.13 Rəqabəti təşviq etmək üçün AİB bütün üzv dövlətlərin AİB nin maliyyələşdirdiyi ölkələrdən bütün şirkətlərə və şəxslərə məsləhətçi xidmətlərinin təklif etməsinə icazə verir. İştiraka dair hər hansı şərtlər hər hansı müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün şirkətin potensialını təmin etmək üçün vacib olan şərtlərlə məhdudlaşır. Hər halda aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır. (a) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin VII Bölməsi çərçivəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qərarına uyğun olaraq borcalan ölkə hər hansı şirkətə, şəxsə və ya quruma ödənişlərin edilməsinə qadağa qoyursa, məsləhətçilər istisna edilə bilər. Borcalan ölkə hər hansı şirkətə və ya müəyyən mala görə ödənişlərin edilməsinə qadağa qoyursa, şirkət yerinə yetirmə aktı ilə istisna edilə bilər. (b) (i) hüquqi və maliyyə baxımından müstəqil olarsa, (ii) ticarət qanunu ilə fəaliyyət göstərərsə, və (iii) borcalandan və ya alt borcalandan asılı qurumlar deyilsə, borcalanın ölkəsində dövlət müəssisələri iddiaçı kimi iştirak edə bilərlər. (c) (b) bəndinə istisna olaraq, borcalanın ölkəsində dövlət universitetlərinin və ya tədqiqat mərkəzlərinin xidmətləri vahid və istisna xarakter daşıyırsa, onların iştirakı layihənin həyata keçirilməsində vacibdirsə, AİB həmin qurumları vaxtaşırı əsasla işə cəlb etməyə razılaşa bilər. Eyni əsasda universitet professorları və ya elmi tədqiqat institutunun alimləri ilə AİB maliyyələşməsi çərçivəsində müqavilə bağlana bilər. (d) Əgər (i) ödənilməyən məzuniyyətdədirsə; məzuniyyətə çıxan kimi işlədikləri qurum tərəfindən işə götürülməyiblərsə, və (iii) onların işi maraq münaqişəsi doğurmasa (1.10 paraqrafa bax), hökumət rəsmiləri və dövlət 9

10 qulluqçuları ya fərdi şəxslər, ya da məsləhətçi şirkətin heyətinin üzvləri kimi məsləhətçi müqaviləsi ilə cəlb edilə bilər. (e) Hazırkı təlimatların 1.23 paraqrafının (d) sub paraqrafına uyğun olaraq AİB tərəfindən qeyri münasib bəyan edilmiş şirkət və ya fərdlər AİB nin maliyyələşdirdiyi müqavilələrin həvalə edilməsi üçün AİB tərəfindən müəyyən edilən vaxt ərzində qeyri münasib hesab ediləcəklər. Məsləhətçilər arasında Assosiasiyalar 1.14 Məsləhətçilər birgə müəssisə 12 formasında və ya sub məsləhətçi sazişləri ilə birləşə bilərlər, məqsəd müvafiq təcrübə sahələrini tamamlamaq, öz təkliflərində texniki tərəfləri qüvvətləndirmək, daha böyük ekspertlər qrupunun olmasını təmin etmək, daha yaxşı metod və metodologiyaları təmin etmək, bəzi hallarda isə daha aşağı qiymət təklif etməkdir. Belə assosiasiya uzun müddət (istənilən tapşırıqdan asılı olmayaraq) və ya xüsusi tapşırıq üçün ola bilər. Əgər AİB və ya borcalan assosiasiyanı birgə müəssisə şəklində işə cəlb edirsə, birgə müəssisənin bütün üzvləri müqavilə bağlayır, bütün tapşırıq üzrə birgə və ayrıca məsuliyyət daşıyır. Borcalanlar məsləhətçilərin hər hansı müəyyən şirkət və ya şirkətlər qrupu ilə assosiasiya təşkil etməsini tələb etmir, ancaq onların səriştəli yerli şirkətlərlə assosiasiyasını təşviq edə bilər. Müqavilənin əvvəlcədən bağlanması və xərclərin sonradan maliyyələşdirilməsi 1.15 Layihənin həyata keçirilməsini sürətləndirmək üçün müvafiq hallarda AİB müqavilənin əvvəlcədən bağlanmasını və xərclərin sonradan maliyyələşdirilməsini təşviq edir. Borcalan AİB nın razılığı ilə kredit sazişi imzalanmazdan əvvəl məsləhətçilərin seçilməsi (müqavilə bağlanmadan) işinə başlaya bilər. Belə hallarda seçmə prosedurları hazırkı Təlimatlara uyğun olacaq, AİB borcalanın həyata keçirdiyi prosesi nəzərdən keçirəcəkdir. Borcalan müqavilənin əvvəlcədən bağlanması ilə əlaqədar hər hansı riski öz üzərinə götürür. AİB nın prosedurlar, sənəd və ya təkliflə razılaşması AİB nı müəyyən layihəni maliyyələşdirməyə məcbur etmir. Əgər müqavilə imzalanıbsa, maliyyə sazişi imzalanmazdan əvvəl müqavilə çərçivəsində borcalan tərəfindən edilmiş hər hansı xərclərin AİB tərəfindən ödənilməsi retroaktiv maliyyələşdirmə adlanır, belə xərclərə maliyyə sazişində müəyyən edilmiş hüquq çərçivəsində icazə verilir. Xüsusi hallarda heyətin əvvəlcədən cəlb edilməsi AİB TY və ya həvalə edilmiş TY üçün məsləhətçilərin cəlb edilməsində tətbiq edilə bilər. AİB nın İcmalı, Yardımı və Monitorinqi 1.16 Borcalanın hazırkı Təlimatlara uyğun olmasından əmin olmaq üçün AİB kredit və həvalə edilmiş TY məsləhətçilərinin cəlb edilməsini əvvəlcədən nəzərdən 12 Qısa siyahıya salmaq məqsədilə birgə müəssisənin (BM) dövlət mənsubiyyəti BM-ni təmsil edən şirkətin dövlət mənsubiyyəti ilə müəyyən ediləcəkdir. 10

11 keçirir. Əvvəlcədən icmal tələb edir ki, borcalan bütün seçmə metodları üzrə işə cəlb etmə prosesinin müxtəlif mərhələlərində razılıq verməsi üçün bütün sənədləri AİB na təqdim etsin. Ilkin icmalın tezliyi və əhatə dairəsi borcalanın potensialı ilə əlaqədardır. Daha böyük potensiala və təcrübəyə malik olan borcalanlardan sənədlərin tez tez təqdim edilməsi tələb olunmur. Xüsusi hallarda ilkin icmal sonradan icmalla əvəz edilə bilər. İlkin icmala dair tələb, onun tezliyi və əhatə dairəsi, sonradan icmalın tətbiqi üçün hüdudlar layihə hazırlığı müddətində borcalan və AİB tərəfindən razılaşdırılır, satınalma planına daxil edilir (1.6 və 1.27 ci paraqraflara bax) Xüsusi hallarda, məsələn, böyük sayda maraq məktubu alındıqda və borcalanın yazılı xahişinə cavab olaraq AİB tapşırığı yerinə yetirə biləcəyi gözlənilən şirkətlərin uzun siyahısını borcalana verə bilər. Siyahının verilməsi məsləhətçilərin təsdiq edilməsini göstərmir. Borcalan istəsə istənilən adı ləğv edib, əvəzinə başqalarını əlavə edə bilər; hər halda, yekun qısa siyahı borcalan TVS verməzdən əvvəl razılıq verməsi üçün AİB na təqdim ediləcəkdir. Müvafiq halda AİB borcalan və məsləhətçilər arasındakı müzakirələrdə iştirak edə bilər, zəruri olarsa, o, tapşırıqla əlaqədar məsələlərin həll edilməsində borcalana yardım edə bilər. Düzgün aparılmayan satınalmalar 1.18 Məsləhətçilər müvafiq sazişin müddəaları və hazırkı Təlimatlara uyğun olaraq seçilməmişsə, AİB məsləhətçi xidmətləri ilə bağlı xərcləri maliyyələşdirməyəcəkdir. Əgər işə cəlb etmə razılaşdırıldığı kimi aparılmasa, AİB satınalmanın düzgün aparılmadığını bəyan edib, adətən düzgün alınmayan xidmətlər üçün ayrılmış maliyyə vəsaitlərini ləğv edir. Müvafiq hallarda satınalmanın düzgün aparılmadığını bəyan etdikdən sonra AİB RFP nin yenidən verilməsinə icazə verə bilər. Əlavə olaraq, AİB müvafiq saziş çərçivəsində digər metodları tətbiq edə bilər. AİB dən etiraz yoxdur cavabı alındıqdan sonra müqavilə verilsə belə, AİB yarımçıq, səhv və ya yanıldıcı məlumat əsasında etiraz yoxdur cavabının verildiyi və ya müqavilənin müddəa və şərtlərinin AİB nin razılığı olmadan əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdiyi qənaətinə gələrsə, AİB satınalmanın düzgün aparılmadığını bəyan etmək hüququnu saxlayır. AİB yə istinadlar 1.19 Müqavilə tam və ya qismən AİB tərəfindən maliyyələşdirilməlidirsə, RFP və müqavilə sənədlərində aşağıdakı kimi AİB yə istinad ediləcəkdir:... (borcalanın adı)... (layihənin adı) dəyəri müqabilində Asiya İnkişaf Bankının (adi kapital resursları və ya Xüsusi Fondun resurslarından) kredit almış, nəzərdə tutulur ki, tender üzrə dəvətnamənin verildiyi müqavilə çərçivəsində bu kredit vəsaiti ödənişlər üçün istifadə edilsin. 11

12 Beləliklə, Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən müqavilənin (müqavilələrin) və ödənişlərin müddəa və şərtləri hər bir halda Asiya İnkişaf Bankı və onun Borcalanları tərəfdən Məsləhətçilərin İstifadəsinə dair Təlimatlar da daxil olmaqla, (kredit/qrant sazişinin) müddəa və şərtlərinə uyğunlaşdırılır. AİB başqa şəkildə razılıq verməsə, (borcalanın adı) başqa heç bir tərəfin (kredit/qrant sazişinə) dair hüquqları olmayacaq və ya kredit vəsaitinə dair tələb irəli sürməyəcəkdir. Potensialın inkişaf etdirilməsi 1.20 (i) İnkişaf etməkdə olan Üzv Ölkənin işə götürmə potensialının qüvvətləndirilməsi üçün ehtiyacları vurğulayaraq və ona dair metodları müəyyən edərək ölkə potensialı və layihədə iştirakı, (ii) satınalmalar planında müəyyən edilmiş əməli, müstəqil və tvinninq təliminin qiymətləndirilməsi və həyata keçirilməsi ilə borcalanın işə götürmə potensialını; (iii) (a) sənayenin inkişafı üçün münasib olan biznes mühitinin təşviqində hökumətin rolunu təşviq etmək üçün siyasi/tənzimləyici səviyyədə, (b) sənaye sahəsində təlim və güclü təmsil etməni tənzimləmək və inkişaf etdirmək üçün məsləhətçi xidmətlərinin assosiasiyası səviyyəsində, (c) beynəlxalq şirkətlərin TT na məsləhət xidmətlərinin idarə edilməsinin yerli şirkətlərə ötürülməsi tələbinin daxil edilməsi ilə məsləhətçi şirkəti səviyyəsində və (d) sənayedə iş imkanlarına dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində məlumatlandırmanı artırmaqla fərdi məsləhət səviyyəsində dörd səviyyədə potensial quruculuğuna dair tələbləri ünvanlamaqla İÜÖ də məsləhət vermə sahəsinin inkişafını artırmaq üçün AİB potensial quruculuğu təmin edir. Təlim və ya Biliklərin Ötürülməsi 1.21 Əgər tapşırığa borcalanın heyətinə və ya milli məsləhətçilərə təlimin keçirilməsi və ya biliklərin ötürülməsi üzrə vacib komponent daxildirsə, TT da təlim keçən və təlimçilərin təfərrüatları daxil olmaqla, təlim proqramının məqsədləri, mahiyyəti, əhatə dairəsi və hədəfləri, ötürüləcək səriştə, vaxt çərçivəsi, monitorinq və qiymətləndirmə tədbirləri müəyyən ediləcəkdir. Təlim proqramının xərci adətən məsləhətçinin müqaviləsinə və tapşırığın büdcəsinə daxil edilir. Dil 1.22 AİB, borcalan və məsləhətçilər tərəfindən məsləhətçilərin istifadəsi ilə əlaqədar hazırlanmış sənəd və yazışmalar ingilis dilində olacaqdır. 12

13 Fırıldaq və Korrupsiya 1.23 AİB nın anti korrupsiya siyasəti borcalanların (AİB nın maliyyələşdirdiyi fəaliyyətin benefisiarları daxil olmaqla), eləcə də AİB nın maliyyələşdirdiyi müqavilələr çərçivəsində məsləhətçilərin belə müqavilələri həyata keçirərkən ən yüksək etika qaydalarına riayət etmələrini tələb edir. Hazırkı Təlimatlar kontekstində bu siyasətin həyata keçirilməsi məqsədilə AİB: (a) hazırkı müddəanın məqsədi ilə aşağıdakı kimi verilən şərtləri müəyyən edir: (i) (ii) (iii) (iv) korrupsiya praktikası məsləhətçilərin seçilməsi prosesində və ya müqavilənin həyata keçirilməsində hər hansı tərəfin fəaliyyətə təsir etmək üçün hər hansı dəyərli əşyanın birbaşa və ya dolayısı təklif etməsi, verməsi, alması və ya tələb olunmasıdır; fırıldaq praktikası məsləhətçilərin seçilməsi prosesinə və ya müqavilənin həyata keçirilməsinə təsir etmək üçün faktların təhrifi və ya gizlədilməsidir; gizli danışıq əsasında razılaşma satınalma prosesində və ya müqavilənin həyata keçirilməsində hər hansı tərəfin fəaliyyətə təsir etmək üçün borcalanın xəbəri ilə və ya xəbəri olmadan iki və daha artıq məsləhətçi arasında planın düşünülməsi və ya razılığın əldə edilməsidir; məcbur etmə məsləhətçilərin seçilməsi prosesinə təsir etmək və ya müqavilənin həyata keçirilməsində iştirak etmələrinə təsir etmək üçün birbaşa və ya dolayısı şəkildə fərdi şəxslərə və ya onların əmlakına zərər verməklə və ya bununla onları qorxuzmaqdır; (b) əgər müqavilənin bağlanması üçün təklif edilən məsləhətçinin nəzərdən keçirilən müqavilə üzrə rəqabət prosesində korrupsiya, fırıldaq, gizli danışıq əsasında razılaşma və ya məcbur etmə praktikasını tətbiq etdiyini Bank müəyyən edərsə, o zaman o müqavilənin bağlanması təklifini rədd edəcəkdir; (c) əgər hər hansı bir vaxt AİB nin maliyyələşdirdiyi borcalanın və ya benefisiarın təmsilçilərinin həmin müqavilə zamanı məsləhətçilərin seçilməsi prosesində və ya müqavilənin həyata keçirilməsində korrupsiya, fırıldaq, gizli danışıq əsasında razılaşma və ya məcbur etmədə iştirakını Bank müəyyən edərsə və vəziyyəti düzəltmək üçün borcalan vaxtında AİB ni qane edəcək müvafiq tədbir görməsə, Bank müqavilə üçün ayrılmış vəsaitin hissəsini ləğv edəcəkdir; 13

14 (d) əgər hər hansı bir vaxt məsləhətçinin AİB nin maliyyələşdirdiyi müqavilə üzrə məsləhətçilərin seçilməsi prosesində və ya onun həyata keçirilməsində korrupsiya, fırıldaq, gizli danışıq əsasında razılaşma və ya məcbur etmədə birbaşa və ya təmsilçi vasitəsilə iştirak etdiyini Bank müəyyən edərsə, o həmin tərəfə və ya onun davamçısına qarşı sanksiya tətbiq edəcək, AİB nın maliyyələşdirdiyi tədbirlərdə iştirak etməsi üçün qeyri müəyyən və ya bəyan edilən müddət üçün qeyri münasib elan edəcəkdir; və (e) AİB tərəfindən maliyyələşdirilən məsləhətçilərin seçilməsi sənədlərində və müqavilələrdə müddəanın daxil edilməsini tələb etmək hüququ olacaqdır. Müddəa ilə məsləhətçilərdən AİB və ya onun nümayəndələrinin onların müqavilənin icrası ilə bağlı hesablarını və digər sənədlərini yoxlamasına, AİB tərəfindən təyin edilən auditorlar tərəfindən nəzərdən keçirməsinə icazə vermələri tələb ediləcəkdir AİB nın xüsusi razılığı ilə AİB nin maliyyələşdirdiyi benefisiar Təkliflərin Verilməsinə dair Sorğuda verildiyi kimi müqavilə üzrə rəqabətin aparılmasında və onun icrasında fırıldaq və korrupsiyaya qarşı (rüşvətxorluq daxil olmaqla) ölkənin qanunlarına riayət etməsi istiqamətində məsləhətçinin iltizamını təqdim edib, onu AİB tərəfindən həvalə edilmiş TY və ya kredit layihələri üçün TVS na daxil edə bilər. Belə iltizamı tənzimləyən qaydaların AİB üçün qane olması şərti ilə AİB borcalan ölkənin xahişi ilə belə iltizamı qəbul edəcəkdir Müqavilə tam və ya qismən AİB tərəfindən maliyyələşdirildikdə, müqavilə sənədlərinə podratçı tərəfindən iltizam daxil ediləcəkdir ki, məsləhətçinin seçilməsi prosesində və ya müqavilənin icrasında tenderdə göstərilənlərdən başqa satınalma prosesi və ya müqavilənin icrası ilə əlaqədar heç bir haqq, pul şəklində hədiyyə, güzəşt, hədiyyə, komisyon haqqı və digər ödənişlər nə verilib, nə də alınıbdır. İcranın Qiymətləndirilməsi 1.26 AİB inanır ki, məsləhətçinin keçmiş işi gələcək biznes imkanları ilə əlaqələndirilməlidir. AİB və onun borcalanları məsləhətçinin icrasının rəsmi qiymətləndirməsini aparır. Qiymətləndirmə prosesinin bir hissəsi kimi məsləhətçi həvalə edilmiş TY, kredit layihələri və müvafiq olaraq TY sahəsində borcalan və AİB nin icrasına dair rəy vermək üçün dəvət olunur. Məsləhətçiyə eləcə də borcalan və ya AİB tərəfindən hazırlanmış icranın qiymətləndirilməsi hesabatının tərkibinə nəzər salmaq və ona dair rəy vermək imkanı verilir. 14

15 Satınalma Planı 1.27 Kredit və/və ya qrant layihələrinin hazırlıq hissəsi kimi AİB ilə məsləhətləşmə aparmaqla borcalan mal, iş və məsləhətçi xidmətlərinin alınmasını daxil edən satınalma planını ( plan ) ən tez zamanda kreditə dair danışıqlar başlamazdan əvvəl hazırlayacaqdır. Məsləhətçi xidmətlərinə dair planda aşağıdakılar veriləcəkdir: (i) hər xüsusi müqavilə paketi; (ii) məsləhətçi xidmətlərinə dair təklif edilən metodlar və təklif növü, və (iii) hər məsləhətçi müqavilə paketi üzrə indikativ işə qəbul etmə cədvəli və büdcəsi. Planın hazırlanması borcalanın layihədə iştirakını artıracaqdır. Buraya məsləhətçiyə dair tələblərin müəyyən edilməsində borcalanın iştirakı, TT ın hazırlanması və təsdiqlənməsi, milli məsləhətçilərin müəyyən edilməsinə daha böyük diqqətin ayrılması daxildir. Yeni borcalanlar, potensialı zəif olan borcalanlar, ilkin icmal və ya sonradan icmalların nəzərdə tutulduğu hallarda, Plan hazırlanmazdan əvvəl və ya bu müddətdə AİB 13 planın həyata keçirilməsində borcalanın potensialını qiymətləndirə bilər. İlkin və/və ya sonrakı icmalın tezliyini və onun aparılmasına dair tələbi müəyyən etməklə bu qiymətləndirmə plana təsir edəcəkdir. Ilkin plan Prezidentin hesabatına və tövsiyyələrinə (PHT) daxil edilsə də, bu, münasib fasilələrlə dövri olaraq işlənən yayma plan olacaqdır. 13 Təlimatlar ölkədə satınalmaların qiymətləndirmə hesabatlarından, AİB və digər İÜD-in borcalanla əvvəlki iş təcrübəsindən istifadə edəcəkdir. 15

16 II. PROSEDURLAR A. Seçim üsulları Məsləhətçi Firmanın seçilməsi 2.1 (i) Geniş miqyaslı xidmətlərin həyata keçirilməsi, (ii) iş sürətinin artırılması və uyğunluğun təmin edilməsi və (iii) inzibati çətinlikləri və əməliyyat xərclərini azaltmaq məqsədilə, AİB bir sıra seçim üsullarından istifadə edir. a. Keyfiyyət və qiymətə əsaslanan seçim (KQƏS) 2.2 KQƏS, texniki təklifin keyfiyyəti və göstəriləcək xidmətlərin qiymətinə əsaslanır. Təklif edilmiş xidmətlərin qiyməti KQƏS zamanı amil hesab olunduğundan, bu üsuldan (i) işlərin həcmi dəqiq müəyyən olunmuşsa, (ii) İstinad Şərtləri aydın şəkildə tərtib edilmişsə və (iii) AİB və ya borcalan və məsləhətçilər, məsləhətçilərdən tələb olunan digər əmək sərfiyyatları da daxil olmaqla, işçilərin vaxtını münasib dəqiqliklə hesablamalıdırlar. (i) Kreditlər və hökumət tərəfindən verilən texniki yardımlar çərçivəsində keyfiyyət və qiymətə əsaslanan seçim proseduru 2.3 Borcalanın məsuliyyət daşıdığı, kredit və hökumət tərəfindən verilən texniki yardım çərçivəsində məsləhətçilərin seçilməsi üçün KQƏS proseduru aşağıda təsvir edilmiş və Əlavə 1 də yekunlaşdırılmışdır. Bir qayda olaraq, AİB nin təsdiqi üçün borcalandan üç ədəd sənəd təqdim (qabaqcadan nəzərdən keçirmə) etməsi tələb olunacaqdır: (i) məsləhətçilərin siyahısı da daxil olmaqla, təkliflərin təqdim edilməsi üçün dəvət (TTD), (ii) texniki təklifin qiymətləndirilməsi hesabatı və (iii) tam qiymətləndirmə və ardıcıllıq üzrə hesabat. Buna baxmayaraq, imkanları təsdiq edilmiş borcalanların iki ədəd sənəd təqdim etməsi tələb olunur: (i) məsləhətçilərin siyahısı da daxil olmaqla, təkliflərin təqdim edilməsi üçün dəvət (TTD), (ii) texniki təklifin qiymətləndirilməsi hesabatı. a. İstinad Şərtlərinin hazırlanması 2.4 Məsləhətçi firmanın seçilməsi proseduruna başlamazdan əvvəl, təklif edilmiş işin məqsədi və həcmi və məsləhətçilərin təyin olunacaq funksiyaları və vəzifələri aydın şəkildə və uyğun olaraq İŞ də öz əksini tapmalıdır. b. Qiymətin hesablanması (Tapşırıq üzrə büdcə) 14 Hər bir seçim üsulu üzrə işlərin təfsilatlı bölgüsü AİB nin elektron səhifəsindən əldə edilə bilən Layihənin İnzibati Təlimatları tərəfindən müəyyən edilir.

17 2.5 Real büdcə mənbələrinin təmin olunduğuna zəmanət vermək üçün üçün əsaslı şəkildə işlənib hazırlanmış qiymət cədvəli mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kredit hesabına maliyyələşdirilən layihələrin qiymət cədvəli, tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan mənbələrin, yəni ekspertin vaxtı, material təminatı və fiziki əmək sərfinin (məsələn, nəqliyyat vasitələri, laboratoriya avadanlıqları) qiymətləndirilməsi əsasında borcalan tərəfindən tərtib edilməlidir. Qiymətlər iki geniş kateqoriyaya bölünməlidir: (i) mükafat (istifadə olunan müqavilənin növünə uyğun olaraq) və (ii) nəğd ödənilən məsrəflər. Ekspert vaxtının qiyməti beynəlxalq və yerli işçi heyəti üçün real əsaslara uyğun olaraq hesablanmalıdır. c. Elanın dərc etdirilməsi 2.6 Bir qayda olaraq, AİB, məsləhətçi xidməti tələb edən kredit layihələrin adlarını məsləhətçilərin son siyahısı tərtib edilməzdən əvvəl öz internet səhifəsində yayımlayır. Məsləhətçi firmaları öz maraqlarını ifadə etməyə cəlb etmək məqsədilə, borcalan, həmçinin münasib yerli jurnal, qəzet və ya internet səhifəsində bu barədə elan dərc etdirə bilər. d. Məsləhətçilərin geniş siyahısının hazırlanması 2.7 Borcalan, təqdim olunmuş maraq ifadəsinə əsaslanaraq, texniki cəhətdən yararlı hesab olunan firmaların geniş siyahısını hazırlamalıdır. e. Məsləhətçilərin son siyahısının hazırlanması 2.8 Son siyahının hazırlanması üçün məsuliyyəti borcalan daşıyır. Borcalan ilk növbədə, uyğun ixtisasa malik maraq ifadə etmiş firmaları nəzərə almalıdır. Öz maraqlarını ifadə edən firmalar arasında inkişaf edən ölkələrdən olan firmalar müəyyən edilməyincə, son siyahı, istənilən hər hansı bir ölkədən sayı ikidən artıq olmayan firmadan və inkişaf edən ölkədən ən azı bir firma olmaqla, geniş coğrafi məkana malik altı firmadan ibarət olmalıdır. Xüsusi tapşırıq üzrə marağını ifadə edən ixtisaslı firmaların sayı az olarsa və ya müqavilənin həcmi geniş rəqabətə yol verməzsə, AİB, bu kimi xüsusi hallarda kiçik sayda firmalardan ibarət olan son siyahı ilə də razılaşmalıdır. Son siyahının tərtib edilməsi məqsədilə, firmanın vətəndaşlığı onun qeydiyyatdan keçdiyi və ya təsis olunduğu ölkə hesab olunur. Firma birgə müəssisə olarsa, birgə müəssisəni təmsil etmək üçün firmanın vətəndaşlığı təyin edilməlidir. AİB, son siyahı üzrə öz təsdiq cavabını bildirdikdən sonra borcalan tərəfindən bu siyahıya firmanın əlavə edilməsi və ya silinməsi yolverilməzdir. 17

18 2.9 Əgər tapşırıq, AİB 15 tərəfindən təsdiq edilmiş satınalma planında təyin edilmiş hər hansı bir son məbləğ (və ya məbləğlərdən) aşağı olarsa, rəqabətli qiymətlər təqdim etmiş firmalardan ibarət son siyahını tərtib etmək üçün kifayət sayda ixtisaslı firma mövcud olarsa, və xarici məsləhətçilər də daxil olmaqla, rəqabət ilk baxışda təsdiq edilməmişsə və ya xarici məsləhətçilər öz maraqlarını ifadə etməmişlərsə, son siyahı tam olaraq milli məsləhətçilərdən (ölkədə qeydiyyatdan keçmiş və ya təsis edilmiş firmalar) ibarət ola bilər. Bu cür eyni məbləğlərdən AİB nin maliyyələşdirdiyi sektor miqyaslı yanaşmalara 16 (hökumət və / və ya donorların vəsaitləri birləşdirilən hallarda) dəstək olan əməliyyatlar zamanı istifadə olunacaqdır. Bu zaman, son siyahı tam olaraq AİB nin təsdiq etdiyi prosedurlar çərçivəsində seçilmiş milli firmalardan ibarət olacaqdır. Buna baxmayaraq, xarici firmalar öz maraqlarını ifadə edərsə, onlar nəzərə alınmalıdır. f. Təkliflər üçün Müraciət sənədinin hazırlanması və dərc etdirilməsi (TM) 2.10 Borcalanlar standart TM dən istifadə etməlidirlər. TM aşağıdakı sənədlərdən ibarətdir: dəvət məktubu; spesifikasiyalar və qiymətləndirmə meyarları daxil olmaqla, məsləhətçilər üçün təlimat; texniki təklifin standart formaları; maliyyə təklifinin standart formaları; İstinad Şərtləri; müqavilənin standart forması; və AİB ə üzv olan ölkələrin siyahısı Borcalan, TM i son siyahıda adları qeyd olunan məsləhətçilərə göndərməlidir. Borcalan, TM i paylamaq üçün elektron sistemindən istifadə edə bilər. Belə olan halda, bu cür sistemin uyğun olması AİB i Qane etməlidir. TM elektron şəkildə paylanarsa, elektron sistemi o dərəcədə etibarlı olmalıdır ki, TM də hər hansı bir düzəlişin aparılması qeyri mümkün olsun və adları son siyahıda olan məsləhətçilər TM i asanlıqla əldə edə bilsinlər. g. Təkliflərin qəbul edilməsi 2.12 Firmalardan tələb edilməlidir ki, öz texniki və maliyyə təkliflərini eyni vaxtda ayrı ayrı zərflərdə təqdim etsinlər. Təkliflərin təqdim edilməsi üçün təyin edilmiş 15 Layihənin xüsusiyyətini, milli məsləhətçilərin imkanlarını, və tapşırığın mürəkkəbliyini nəzərə alaraq, dollarla ifadə edilmiş son məbləğ təyin edilməlidir. Bu məbləğ, istənilən ölkədə ölkə və ya borcalan üçün başa çatdırılmış satınalmanın qiymətləndirilməsi üzrə hesabatda (ÖSQH) öz əksini tapmış tətbiq edilən məbləği aşa bilməz. 16 Sektor miqyaslı yanaşmalar, ölkə tərəfindən aparılan və sadə layihə ilə müqayisədə geniş həcmdə olan proqramları dəstəkləmək üçün dövlət agentliklərinin yanaşmasını ifadə edir. Səciyyəvi olaraq, o, tam sektoru və ya sektorun böyük bir hissəsini əhatə edir. 18

19 son tarixdən sonra qəbul edilmiş hər hansı bir təklif açılmadan geri qaytarılmalıdır. Bundan başqa, təkliflərin təqdim olunması üçün son tarixdən sonra texniki və ya maliyyə təkliflərinə edilən hər hansı bir düzəliş qəbul edilməyəcəkdir. h. Texniki təkliflərin qiymətləndirilməsi 2.13 Qiymətləndirmə, məsləhətçilər üçün təlimatlarda qeyd olunmuş qiymətləndirmə meyarlarına əsaslanmalıdır. Texniki cəhətdən keyfiyyət qiymətləndirildikdən sonra, seçilmək üçün texniki təklifləri mümkün 1000 xaldan minimum 750 xal toplaya bilməyən firmalar və ya tələblərə cavab verməyən firmalar onların uğursuzluğu barədə məlumatlandırılmalı və onların maliyyə təklifləri açılmadan geri qaytarılmalıdır. Seçilmək üçün tələb olunan minimum texniki meyarlara cavab verən firmalara maliyyə təkliflərinin açılması üçün nəzərdə tutulan ünvan, tarix və vaxt haqqında məlumat verilməlidir. i. Maliyyə təkliflərinin ictimaiyyətin iştirakı ilə açılışı 2.14 Sonra, borcalan, texniki təklifləri 750 və ya daha yüksək xal toplamış firmalara maliyyə təkliflərinin ictimaiyyətin iştirakı ilə açılacağı vaxt və ünvan haqqında məlumat verməlidir. Firmaların adları, texniki keyfiyyət üzrə topladıqları xallar və təklif edilmiş qiymətlər maliyyə təklifləri açılan zaman elan edilməlidir. j. Maliyyə təkliflərinin qiymətləndirilməsi 2.15 Sonra, borcalan texniki və maliyyə təkliflərinin bir birinə uyğunluğunu nəzərdən keçirməli, müvafiq düzəlişlər aparmalı və hesab səhvlərini düzəltməlidirlər. k. Təkliflərin münasiblik baxımından ardıcıllığı 2.16 Texniki və maliyyə xallarının qiymətləndirilməsi və toplanması nəticəsində yekun xal əldə edilməlidir; bu, məsləhətçilərin təkliflərinin münasiblik baxımından tam ardıcıllığını müəyyən etməlidir. Texniki keyfiyyətin payı 80%, qiymətin payı isə 20% təşkil etməlidir. l. Müqavilə bağlanması üçün danışıqlar 2.17 Sonra, borcalan birinci yeri tutmuş firma ilə müqavilə imzalanması üçün danışıqlar aparmalıdır. Danışıqlar İŞ, metodologiya, işçi heyətinin qrafiki, borcalanın tərəf müqabilinin imkanları və firmaların maliyyə təkliflərindəki qiymət cədvəllərinin müzakirəsindən ibarət olmalıdır. Buna baxmayaraq, bu müzakirələr dəvət məktubuna əlavə edilmiş İŞ i əsaslı şəkildə dəyişdirməyəcəkdir. Seçilmiş firmanın öz ekspertlərində dəyişiklik etməsi yolverilməzdir. Bu, yalnız o halda mümkün ola bilər ki, seçim prosesində baş 19

20 verən hədsiz gecikdirmənin bu cür əvəzetməni qaçılmaz etməsi və ya tapşırıq üzrə tələblərə cavab vermək üçün bu cür dəyişdirmə hallarının son dərəcə əhəmiyyətli olması barədə hər iki tərəf razılığa gəlsin17. Vahid qiymət əsasında hesablanmış qiymət seçim prosesində əsas amil hesab olunduğundan, ödəniş üçün təklif edilmiş qiymət vahidləri dəyişdirilməməli və digər xərclər üzrə danışıqlar aparılmamalıdır. Müvəffəqiyyətli danışıqlar müqavilənin imzalanması ilə nəticələnir. Maliyyə danışıqları zamanı, məsləhətçinin borcalanın ölkəsindəki vergi öhdəçiliyinin (əgər varsa) aydınlaşdırılması və bu vergi öhdəçiliyinin müqavilədə öz əksini nə cür tapdığı və ya gələcəkdə tapacağı müzakirə edilməlidir. Əgər borcalan və firma razılığa gələ bilməzlərsə, AİB dən qabaqcadan aldığı razılığa əsasən, borcalan, firma ilə danışıqları dayandıraraq, ikinci yeri tutmuş firma ilə razılıq əldə edilənə kimi danışıqlar aparmalıdır. Borcalan, imzalanmış müqavilənin surətini məlumat üçün AİB ə göndərməlidir. m. Müqavilənin qalib firmaya təqdim edilməsi haqqında bildirişin dərc edilməsi 2.18 Müqavilə qalib firmaya təqdim edildikdən sonra, borcalan, aşağıdakı məlumatı AİB ə göndərməlidir ki, AİB də öz növbəsində həmin məlumatı öz internet səhifəsində dərc etdirməlidir18: (i) təklif təqdim etmiş məsləhətçilərin adları, (ii) hər bir məsləhətçiyə verilmiş texniki xallar, (iii) hər bir məsləhətçi tərəfindən təklif edilmiş qiymət, (iv) məsləhətçilərin münasiblik baxımından ümumi ardıcıllığı, və (v) qalib məsləhətçinin adı və müqavilə qiyməti. n. Məlumatlandırma 2.19 Müqavilənin qalib məsləhətçiyə təqdim edilməsi haqqında bildirişdə borcalan qeyd etməlidir ki, təklif təqdim etmiş hər hansı bir məsləhətçi təklifinin qəbul edilməməsi səbəblərini müəyyən etmək niyyətində olarsa, məsləhətçi borcalandan izahat tələb etməlidir. Borcalan, həmin məsləhətçinin təqdim etdiyi təklifin nə üçün seçilmədiyi barədə dərhal ona izahat verməlidir. o. Heç bir tender təklifini qəbul edilməməsi və təkrar tenderə dəvət 2.20 Təqdim edilmiş bütün təkliflər münasib hesab olunmursa və bunun səbəbi onların İŞ ə cavab verməməsi və yaxud onların qiymətinin ilkin smeta qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olması ilə izah olunarsa, heç bir təklifi qəbul etməməkdə borcalan haqlı hesab olunacaqdır. Son halda, büdcənin artırılması və ya firma ilə aparılan danışıqlar əsasında xidmətlər həcminin azaldılması AİB ilə məsləhətləşmələr zamanı araşdırılmalıdır. Bütün təkliflər etibarsız hesab olunduqdan sonra və yeni təkliflər üçün firmalara müraciət etdikdən sonra, borcalan, bütün təkliflərdən imtina etməsi barədə AİB ə 17 Təkliflər üçün müraciət sənədində təklifin real qüvvədəolma müddətinin müəyyən edilməsi və səmərəli qiymətləndirmənin aparılması bu riski azaldır

21 məlumat verməlidir. Təkliflərin etibarsız hesab olunması prosesinə davam etməzdən və yeni tender prosesinə başlamazdan əvvəl, borcalan, AİB nin bu barədə təsdiq cavabını almalıdır. Yeni prosesə, İŞ nin (son siyahı da daxil olmaqla) və büdcənin nəzərdən keçirilməsi daxil ola bilər. Bu nəzərdən keçirmələr AİB ilə razılaşdırılmalıdır. p. Məxfilik 2.21 Təkliflərin qiymətləndirilməsi və müqavilələrin qalib firmalara təqdim edilməsi haqqında tövsiyyələr, yuxarıda 2.14 və 2.16 saylı paraqraflarda qeyd olunduğu kimi, müqavilənin qalib firmaya təqdim edilməsi haqqında məlumat dərc edilməyənədək, təklif təqdim etmiş məsləhətçilərə və ya bu proseslə rəsmi olaraq əlaqəsi olmayan digər şəxslərə açıqlanmamalıdır. (ii) Texniki yardım üçün keyfiyyət və qiymətə əsaslanan seçim 2.22 Texniki Yardım (TY) hesabına keçirilən prosedur kredit və hökumət tərəfindən ayrılan TY hesabına keçirilən prosedurla eynidir və Əlavə 1 də icmal şəklində öz əksini tapmışdır. b. Keyfiyyətə əsaslanan seçim (KƏS) 2.23 Keyfiyyətə əsaslanan seçim (KƏS), yalnız texniki təkliflərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə və bunun davamı olaraq, yüksək keyfiyyətli texniki təklif təqdim etmiş məsləhətçilərlə maliyyə təklifləri və müqavilənin müzakirə edilməsinə əsaslanır. KƏS aşağıdakı hallarda müvafiq hesab olunur: (i) tapşırıqlar, dəqiq İŞ tərtib etmək və məsləhətçilərdən tələb olunan əməyi əldə etmək üçün mürəkkəb olduqda və ya yüksək ixtisas tələb etdikdə, (ii) xidmətlərin keyfiyyəti layihənin nəticələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən yüksək təsirli tapşırıqlar zamanı və (iii) tam olaraq müxtəlif yollarla icra olunan tapşırıqlar zamanı, belə ki, maliyyə təklifləri müqayisə üçün mürəkkəb olduqda. (i) Kreditlər və hökumət tərəfindən verilən texniki yardımlar çərçivəsində keyfiyyətə əsaslanan seçim proseduru 2.24 Ümumiyyətlə, KƏS dən istifadə edildikdə, yəni seçmənin meyarı kimi qiymət əsas götürüldükdə, TM vasitəsilə firmalardan yalnız texniki təkliflərini təqdim etmək tələb olunacaqdır. Məsləhətçilər tərəfindən təqdim edilmiş texniki təkliflərin qiymətləndirilməsi və uyğunluq baxımından ardıcıllıqla sıralanması üçün KQƏS də olduğu kimi, eyni metodologiyadan istifadə etdikdə, borcalan, yüksək keyfiyyətli texniki təklif təqdim etmiş məsləhətçidən təfsilatlı maliyyə təklifini təqdim etməsini tələb etməlidir. Maliyyə təklifinə, həmçinin audit yoxlaması aparılacaq təsdiqedici sənədlər də daxil olmalıdır. Borcalan və məsləhətçi, bundan sonra maliyyə təklifi və müqavilə barəsində danışıqlar 21

22 aparmalıdırlar. Seçim prosesinin bütün digər aspektləri, müqavilənin qalib firmaya təqdim edilməsi barədə bildirişin dərc edilməsi də daxil olmaqla, KQƏSin aspektləri ilə eyni olmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, qalib firmanın təqdim etdiyi qiymət bildirişdə göstərilməməlidir. Seçim prosesi üçün bütün borcalanlardan tələb edilməlidir ki, AİB ə təsdiq üçün iki cür (əvvəlki nəzərdən keçirmələr) sənəd təqdim etsinlər: (i) məsləhətçilərin son siyahısı, və (ii) məsləhətçilərin seçiminin ardıcıllıqla son nəticələri. Prosedur, icmal şəklində Əlavə 1 də öz əksini tapmışdır. (ii) Texniki yardımlar (TY) üçün keyfiyyətə əsaslanan seçim 2.25 Texniki Yardım (TY) üçün prosedur, kredit və hökumət tərəfindən ayrılan TY hesabına məsləhətçilərin seçilməsi proseduru ilə eynidir və Əlavə 1 də icmal şəklində öz əksini tapmışdır. c. Təyin edilmiş büdcə hesabına seçim (BHS) 2.26 Təyin edilmiş büdcə hesabına seçim (BHS), yalnız aşağıdakı hallarda müvafiq hesab olunur: (i) İŞ dəqiq şəkildə tərtib edilmiş olduqda, (ii) vaxt və işçi qüvvəsi dəqiq şəkildə hesablana bildikdə, və (iii) büdcə təyin edilmiş olduqda və artırılması mümkün olmadıqda. Məsləhətçilərin maliyyə risklərini azaltmaq və yararsız hesab olunan, yaxud da heç bir texniki təklifin qəbul edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə, bu üsuldan yalnız lazımi şəkildə müəyyən edilmiş TY layihələrinin və ya icrası zamanı üzərində heç bir dəyişiklik aparılmayacağı gözlənilən layihələrin həyata keçirilməsi zamanı istifadə edilə bilər. BHS prosedurları üçün tərtib edilmiş son siyahı bir qayda olaraq, münasib coğrafi məkanda yerləşən altı firmadan ibarət olmalıdır. TM sənədi mümkün büdcə məbləğini göstərməklə yanaşı, mümkün 1000 xaldan 750 xalın «keyfiyyət» üçün «minimum» yararlı xal olduğunu bildirməlidir. Bundan başqa, TM sənədi firmalardan tələb etməlidir ki, öz texniki və maliyyə təkliflərini eyni vaxtda ayrıayrı zərflərdə və müəyyən edilmiş büdcə çərçivəsində təqdim etsinlər. İlk növbədə, bütün texniki təkliflər qiymətləndirilməlidir. Sonra, ixtisas üzrə «minimum» xal toplamış maliyyə təklifləri ictimaiyyət qarşısında açılaraq, qiymətləri elan olunmalıdır. Qiyməti nəzərdə tutulmuş büdcə qiymətindən yüksək olan təkliflər qəbul edilməməlidir. Məsləhətçilər arasında ən yüksək göstəricilərlə texniki təklif təqdim etmiş məsləhətçi seçilməli və danışıqlar aparılması üçün dəvət edilməlidir. Onunla danışıqlar baş tutmadığı halda, borcalan və ya AİB, razılıq əldə edilənədək, növbəti yeri tutmuş firma ilə danışıqlara başlamalıdır. d. Ən az qiymətli seçim (ƏQS) 2.27 Ən az qiymətli seçim, əsaslı şəkildə formalaşmış təcrübə və normativlərin mövcud olduğu standart mənşəli (maddə layihələrin audit yoxlaması, mühəndis 22

23 layihələndirilməsi / nəzarət, və sadə tədqiqat işləri) olduqca kiçik həcmli tapşırıqlar 19 üzrə məsləhətçilərin seçilməsi üçün nəzərdə tutulur. ƏQS üzrə tərtib edilmiş son siyahı bir qayda olaraq, münasib coğrafi məkanda yerləşən üç firmadan ibarət olmalıdır. TM sənədi mümkün 1000 xaldan 750 xalın «keyfiyyət» üçün «minimum» yararlı xal olduğunu bildirməli və firmalardan tələb etməlidir ki, öz texniki və maliyyə təkliflərini eyni vaxtda ayrı ayrı zərflərdə təqdim etsinlər. İlk növbədə, bütün texniki təkliflər açılmalı və qiymətləndirilməlidir. İxtisas üzrə təyin edilmiş minimum xaldan az xal toplayan tender təklifləri qəbul edilməyəcəkdir. Bundan sonra, tələb olunan minimum xalı toplamış firmaların maliyyə təklifləri ictimaiyyət qarşısında açılacaqdır. Nəticədə, ən aşağı qiymət təklif etmiş firma seçilməli və müqavilə bağlanması üçün dəvət edilməlidir. Danışıqlar baş tutmasa, borcalan və ya AİB, razılıq əldə edilənədək, növbəti yeri tutmuş firma ilə danışıqlara başlamalıdır. e. Məsləhətçilərin İxtisasa görə Seçimi (MİS) 2.28 Bu üsuldan kiçik tapşırıqlar 20 zamanı aşağıdakı hallarda istifadə edilir: (i) tapşırığın icrası üçün yüksək ixtisaslı ekspertiza tələb olunarsa və xüsusi sahələr üzrə dərin bilik nümayiş etdirən «kiçik» məsləhətçi firmaların seçilməsi nəzərdə tutularsa; (ii) firmanın seçilməsi üçün vaxt məhdud olduqda və tapşırıq qısa müddətli olduqda; (iii) ixtisas baxımdan az sayda məsləhətçi seçildikdə; və (iv) rəqabətli təkliflərin hazırlandığı və qiymətləndirildiyi təsdiq edilmədikdə. Borcalan və ya AİB (i) İŞ i hazırlamalı, (ii) geniş tərtib edilmiş maraq ifadələrinin və məsləhətçilərin tapşırıqla əlaqədar təcrübə və imkanları haqqında məlumat tələb etməli, (iii) ən azı üç firmanın son siyahısını tərtib etməli, və (iv) maraq ifadələrinə əsaslanmaqla, ixtisası və göstəriciləri daha çox münasib hesab olunan firmanın seçilməsi. Seçilmiş firmadan birləşdirilmiş şəkildə texniki maliyyə təklifi təqdim etməsi tələb edilməlidir. Sonra, firma, müqavilə imzalanması üçün dəvət edilməlidir. Danışıqlar baş tutmasa, borcalan və ya AİB, razılıq əldə edilənədək, növbəti yeri tutmuş firma ilə danışıqlara başlamalıdır. f. Tək mənbədən seçim (TMS) 2.29 Məsləhətçilərin tək mənbədən seçim (TMS) zamanı keyfiyyət və qiymət baxımından rəqabətə, şəffaflığa təminat verilmir, və qəbul edilməyən təcrübələrdən istifadə olunmasına yol verilir. Bu səbəbdən də, TMS dən yalnız istisna hallarda istifadə etmək lazımdır. TMS in əsaslandırılması sifarişçi və layihənin maraqları baxımından yoxlanılmalıdır. Bundan başqa, iqtisadiyyat və səmərəlilik baxımından AİB in daşıdığı məsuliyyət və bütün ixtisaslı məsləhətçilərə bərabər imkanlar verməsi də təsdiq edilməlidir. 19 Adətən ABŞ dollarından az. 20 Adətən ABŞ dollarından az. 23

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

SATINALMA ÜZRƏ TƏLIMATLAR

SATINALMA ÜZRƏ TƏLIMATLAR Bu sənəd ingilis dilindən tərcümə edilmişdir və sənədlə bağlı hər hansı fikir ayrılığı və ya ziddiyət olduğu halda ingilis dilindəki mətn etibarlı sayılır. SATINALMA ÜZRƏ TƏLIMATLAR Aprel 2006 Asiya İnkişaf

Detaylı

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı Mehdiyev Əkbər 1313A Dunya təcrubəsi gostərir ki, innovasiya texnologiyalarından geniş istifadə olunması olkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir. Bu texnologiyalar

Detaylı

Marketinq. Mehdiyev Əkbər

Marketinq. Mehdiyev Əkbər Marketinq Mehdiyev Əkbər 1313A Marketinqin mahiyyəti Marketinq, planlaşdirma prosesidir; Bu proses, məhsulun yaradilması, qiymətləndirilməsi, təbliğatının aparılması və yayılmasından ibarətdir; Marketinqin

Detaylı

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR Mündəricat 1. Elektron xidmətdən istifadə üçün sisteminə daxil olmaq.... 2 Şəkil 1. Sisteminə giriş... 2 Şəkil 2. Elektron

Detaylı

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( )

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( ) TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK (49451-001) SORĞU: BENEFİSİAR SAHİBLİYİN TƏRİFİ LAYİHƏSİ AZƏRBAYCAN

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

[18] 1. Ümumi müddəalar

[18] 1. Ümumi müddəalar İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının 14 iyun tarixli 3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 3 nömrəli əlavə Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının)

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ ("ƏLAVƏ") ÜÇÜN ƏLAVƏ

BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ (ƏLAVƏ) ÜÇÜN ƏLAVƏ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ ("ƏLAVƏ") ÜÇÜN ƏLAVƏ VACIB XƏBƏRDARLIQ: Daxil olmaq / və ya bu Cloud xidmətindən istifadə (aşağıda müəyyən edildiyi

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Qanunun təyinatı Fəsil I ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. Bu qanun mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I.

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2 sentyabr 2013-cü il tarixli 791 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi

Detaylı

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Xidmət növü MasterCard Debet (yalnız ə/h layihəsi üçün) VISA Electron

Detaylı

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ BAKI - 2017 1 MÜNDƏRİCAT BANKLARIN SAYI, XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİ VƏ HEYƏTİ HAQQINDA 3 BANK SEKTORUNUN İCMAL BALANSI 4 BANK SEKTORUNUN MƏNFƏƏT (ZƏRƏR)

Detaylı

3. Mütəhərrik oyunlara fiziki tərbiyyə vasitəsi kimi nəzəri əsas verən kim olmuşdur (rus alimi)?

3. Mütəhərrik oyunlara fiziki tərbiyyə vasitəsi kimi nəzəri əsas verən kim olmuşdur (rus alimi)? s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sual 1. A.M.Qorki mütəhərrik oyun haqqında hansı fikri söyləmişdir? 2. Mütəhərrik oyunların təhsil sisteminə daxil olmasında, habelə oyunların nəzəri və praktiki

Detaylı

Banklarda və bank olmayan kredit təşkilatlarında məsuliyyətli kreditləşmə haqqında. Metodoloji Rəhbərlik

Banklarda və bank olmayan kredit təşkilatlarında məsuliyyətli kreditləşmə haqqında. Metodoloji Rəhbərlik Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 13 avqust 2015-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Protokol 32 D/reyestr 310 Banklarda və bank olmayan kredit təşkilatlarında məsuliyyətli

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

Yaşıl Kart Sistemi. Maddə Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar

Yaşıl Kart Sistemi. Maddə Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar Yaşıl Kart Sistemi Maddə 63 1. Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar 63 1.1. Bu fəsildə avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkədən xaricdə istifadəsi zamanı üçüncü şəxslərin sağlamlığına

Detaylı

Protokolundan Çıxarış aprel 2016-cı il

Protokolundan Çıxarış aprel 2016-cı il MHŞT üzrə Çoxtərəfli Qrupun iclasının Protokolundan Çıxarış 43 Bakı şəhəri 15 aprel 2016-cı il İştirak edirdilər: Çoxtərəfli Qrupun sədri Şahmar Mövsümov - ARDNF-nin İcraçı direktoru, MHŞT üzrə Komissiyanın

Detaylı

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR 1.1 Kartın növü İllik (əsas kart) İllik (əlavə kart) 1. ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR Gold Virtual* Gold Gold İnfinite 1 il 10 AZN 5 AZN 5 AZN 8 AZN 20 AZN 40 AZN 3 AZN 10

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üzrə kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar. Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı)

İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üzrə kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar. Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı) İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar Bölmə/ Maddə -si Bölmə/Maddələrin adı Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı) Mühasibat balansı 31 dekabr

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti üzrə sərbəstləşən işçilərin məşğulluğunun və sosial dayanıqlığının təmin olunmasına dair PROQRAM

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti üzrə sərbəstləşən işçilərin məşğulluğunun və sosial dayanıqlığının təmin olunmasına dair PROQRAM Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti üzrə sərbəstləşən işçilərin məşğulluğunun və sosial dayanıqlığının təmin olunmasına dair PROQRAM 1. Proqramın hədəf və məqsədi ARDNŞ Azərbaycan Respubikasının

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 10-May-2018 USD 1,7 Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit MC Standard 1 1 - Kartların buraxılış müddətindən asılı olaraq xidmət haqqı əvvəlcədən ödənilir "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də

Detaylı

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Cənubi Qafqaz Boru Kəməri Şirkəti İYUN 2014-CÜ IL RSK

Detaylı

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə.

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə. A.D.Hüseynova Elmi tədqiqatlar - yeni hadisələrin öyrənmə prosesi və praktiki istifadə üçün öyrənilən obyektin müxtəlif amillərin təsirindən asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluğunun açıqlanmasıdır. Elmi

Detaylı

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma 16-cı Xülasə Avqust 2011-ci il Dövlət satınalmaları Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma MÜNDƏRİCAT Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma Kommunal müəssisələrin satınalma prosedurları haqqında

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

UniMiles 3 illik 100 AZN və ekvivalenti

UniMiles 3 illik 100 AZN və ekvivalenti Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair.

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair. «Təsdiq edilmişdir» Rabitəbank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Müşahidə Şurasının iclasının qərarı ilə saylı.2014-cü il tarixli protokolu Müşahidə Şurasının sədri Zakir Nuriyev (imza) Rabitəbank ASC-də maliyyə

Detaylı

Azərbaycan Texniki Universiteti. Maşınqayırma texnologiyası kafedrası

Azərbaycan Texniki Universiteti. Maşınqayırma texnologiyası kafedrası Azərbaycan Texniki Universiteti Maşınqayırma texnologiyası kafedrası KAFEDRA ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ PLANLAŞDIRILMASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ 1.Ümumi müddəalar 2. Kafedranın elm-tədqiqat fəaliyyəti

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

Azərbaycan: Dəmir Yolu Sektorunun İnkişafı Proqramı

Azərbaycan: Dəmir Yolu Sektorunun İnkişafı Proqramı Azərbaycan: Dəmir Yolu Sektorunun İnkişafı Proqramı adı nömrəsi Ölkə Vəziyyəti növü / Yardım Mexanizmi Maliyyə Mənbəyi / Məbləğ Dəmir Yolu Sektorunun İnkişafı Proqramı 48386-004 Azərbaycan Aktiv Kredit

Detaylı

Avropa ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və təlimatlar (ESG)

Avropa ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və təlimatlar (ESG) Avropa ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və təlimatlar (ESG) Ali Təhsildə Keyfiyyətə Təminat üzrə Avropa Assosiasiyası (ENQA) Avropa Tələbələr Birliyi (ATB) Avropa Universitetlər

Detaylı

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017 FEVRAL 2017 1 Baş redaktor Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti www.vusalmusayev.com dr.vusal.musayev@ereforms.org AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2 TİCARƏT FESTİVALLARI

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNİN HÜQUQ VƏ METODOLOGIYA ŞÖBƏSİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNİN HÜQUQ VƏ METODOLOGIYA ŞÖBƏSİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin direktorunun 2009-cu il 25 dekabr tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ

Detaylı

BlackBerry ID Sazişi

BlackBerry ID Sazişi BlackBerry ID Sazişi BlackBerry ID Sazişi yaxud "Saziş" qanunvericiliyinizdə tətbiq edilən Research In Motion Limited şirkəti və ya BBSLA-da qeyd olunmuş onun törəmə şirkəti yaxud filialı ("RIM"), və:

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017 FEVRAL 2017 1 Baş redaktor Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti www.vusalmusayev.com dr.vusal.musayev@ereforms.org AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2 AZƏRBAYCAN RƏQƏMSAL TİCARƏT

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin investorlar tərəfindən Tik-idarə et-təhvil ver modeli çərçivəsində həyata keçirilməsinin şərtləri, tikinti və infrastruktur obyektlərinin

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2016-cı ilin birinci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2016-cı ilin birinci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2016-cı ilin birinci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı

Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı MÜNDƏRİCAT 1 GİRİŞ... 1 2 İDARƏETMƏ PLANLARINA DÜZƏLİŞLƏR... 2 Cədvəl Cədvəl 1: -ə düzəlişlərin siyahısı... 3 Ətraf Mühitin və

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2017-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNDƏN İSTİFADƏNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (PROQRAMI) VƏ İNVESTİSİYA SİYASƏTİ Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri Milli iqtisadiyyat

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri Milli iqtisadiyyat Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli Sərəncamı ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR və ın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri 1 : Azərbaycan ının dərindən və

Detaylı

UNEC. Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD)

UNEC. Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD) Əlavə 1 UNEC Universitet Daxili İki Diplom Proqramı (UDİD) Bakı - 2017 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. Bu Qaydalar "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

Detaylı

MÖVZU: Simsiz şəbəkələr. Plan: 1. WiMax tüxnologiyası 2. Digər simsiz texnologiyalar və onların xüsusiyyətləri

MÖVZU: Simsiz şəbəkələr. Plan: 1. WiMax tüxnologiyası 2. Digər simsiz texnologiyalar və onların xüsusiyyətləri MÖVZU: Simsiz şəbəkələr Plan: 1. WiMax tüxnologiyası 2. Digər simsiz texnologiyalar və onların xüsusiyyətləri Hal-hazırda simsiz lokal şəbəkələrdən istifadəyə ildən-ilə daha çox üstünlük verilir. Simsiz

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012

KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012 TƏHLÜKƏSIZLIK VƏ ƏTRAF MÜHIT ÜZRƏ VƏTƏNDAŞ FƏALIYYƏTI KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012 Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı Ofisi Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit üzrə

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin ilk üç rübünün nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin ilk üç rübünün nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin ilk üç rübünün nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ Aktın növü AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi 17.09.2013 tarix Qeydiyyat nömrəsi 19/1 Adı Azərbaycan

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

ULTRA TECHNOLOGİES Şirkə nin Biznes Tərəfdaşları üzərində lazımı səylər barədə Prosedur

ULTRA TECHNOLOGİES Şirkə nin Biznes Tərəfdaşları üzərində lazımı səylər barədə Prosedur ULTRA TECHNOLOGİES Şirkə nin Biznes Tərəfdaşları üzərində lazımı səylər barədə Prosedur Hazırlanma tarixi: 02.05.2016 Tə iş: 001 Təsdiqləyən məsul şəxs: Abdul Qurbanov, Baş Direktor MÜNDƏRİCAT 1. Məqsəd

Detaylı

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri

2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri 2014-cü ilin üçüncü rübünün nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gündə) neft (milyon ton) ŞD qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat məsrəfləri, $milyon AÇG BTC ŞD CQBK

Detaylı

Zeynalova Sevinc III kurs

Zeynalova Sevinc III kurs Zeynalova Sevinc III kurs İnternet nədir? İnternet bir çox komputer sistemini TCP/İP protokolu ilə bir birinə bağlayan, dünya miqyasında geniş yayılmış və daim bir əlaqə şəbəkəsi olaraq bilinir. İnterneti

Detaylı

Komissiyanın İkinci hesabatına cavab olaraq biz öz cavabımızı üç komponent ətrafında hazırlamışıq:

Komissiyanın İkinci hesabatına cavab olaraq biz öz cavabımızı üç komponent ətrafında hazırlamışıq: BP AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTİNİN CAVABI AZƏRBAYCAN SOSİAL TƏHLİL KOMİSSİYASI Sentyabr 2008-ci il GİRİŞ BP Azərbaycan şirkəti Azərbaycan Sosial Təhlil Komissiyasının (ASTK) 2008-ci ilin iyul ayında alınmış İkinci

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

Banklarda stress testlərin aparılması haqqında Qaydalar

Banklarda stress testlərin aparılması haqqında Qaydalar Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat 2010-cu il Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Protokol 2010-cu il Nazir müavini

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları 1. Ümumi müddəalar. 1.1. Bu Qaydalar Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin (bundan sonra Müsabiqə) keçirilmə

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyrirezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası

Detaylı

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

YERLİ BANKLARIN ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ YERLİ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN AÇILMASI ÜÇÜN İCAZƏ ALINMASI VƏ İCAZƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ QAYDALARI

YERLİ BANKLARIN ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ YERLİ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN AÇILMASI ÜÇÜN İCAZƏ ALINMASI VƏ İCAZƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ QAYDALARI Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat 3092 16 noyabr 2004-cü il Nazir F.F.Məmmədov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 03

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar Təsdiq edilmişdir Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarların Ümumi Yığıncağının il tarixli qərarı ( -li protokol) Sədr R.Aslanlı Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

Yük sığortası Qaydaları

Yük sığortası Qaydaları B.Хankişiyеv 2006-cı il M. Paşayеv «23» iyun 2006-cı il Yük sığortası Qaydaları 1 Ümumi anlayışlar Əgər qaydaların məzmununda başqa cür nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Qaydalarda istifadə olunan termin və

Detaylı

Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər

Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər sayta keçid www.grandstream.az Rəsmi nümayəndə Pronet şirkəti Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər Grandstream avadanlığının bazası əsasında fərdi ev

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Azərbaycan Respublikasının Kredit Zəmanət Fondu Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikasında sahibkarların maliyyə resurslarına

Detaylı

CARİ MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 3 li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI

CARİ MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 3 li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2007-ci il 29 dekabr tarixli I-130 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir CARİ MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN 3 li MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI

Detaylı

Məlumatların Açıqlanmamasına dair Şərtlər

Məlumatların Açıqlanmamasına dair Şərtlər Məlumatların Açıqlanmamasına dair Şərtlər Hazırkı Məlumatların Açıqlanmamasına dair Şərtlər ( Şərtlər ) PAYSİS MMC ( Məlumatı qəbul edən tərəf ) və hazırkı Şərtləri qəbul edərək WWW.EPUL.AZ saytı vasitəsilə

Detaylı

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC HƏYAT SIĞORTASI QAYDALARI

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC HƏYAT SIĞORTASI QAYDALARI HƏYAT SIĞORTASI MÜNDƏRICAT Maddə 1. Maddə 2. Maddə 3. Maddə 4. Maddə 5. Maddə 6. Maddə 7. Maddə 8. Maddə 9. Əsas anlayışlar Sığortanın subyektləri Sığortanın obyekti Sığorta sinifləri Sığorta predmetinin

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

JOHN WOOD GROUP PLC Wood İşçinin Səhm Planının Qaydaları 1

JOHN WOOD GROUP PLC Wood İşçinin Səhm Planının Qaydaları 1 JOHN WOOD GROUP PLC Wood İşçinin Səhm Planının Qaydaları 1 John Wood Group PLC-nin İdarə heyəti tərəfindən 5 noyabr 2015 tarixində qəbul olunub John Wood Group PLC-nin səhmdarları tərəfindən 13 may 2015

Detaylı

«WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri

«WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri «WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri Xidmət çərçivəsində pul göndərmə və alma «WESTERN UNION»-un Partnyorlarının (bundan sonra Partnyorlar ) bütün dünyada yerləşən xidmət məntəqələrinin

Detaylı

Üçüncü yol şəbəkəsinin inkişafına investisiya proqramı

Üçüncü yol şəbəkəsinin inkişafına investisiya proqramı Bu tərcümə olunmuş LDS, ingilis dilində olan 8 iyul 2015-ci il tarixli versiyasına əsaslanır. Layihə Data Sənədi Layihə data sənədi (LDS) layihə və ya proqram ilə bağlı xülasə məlumatı ehtiva edir: LDS

Detaylı

Təsdiq etdi: İdarə Heyətinin sədir Q.Bayramov 08 Yanvar 2007 UÇOT SİYASƏTİ

Təsdiq etdi: İdarə Heyətinin sədir Q.Bayramov 08 Yanvar 2007 UÇOT SİYASƏTİ Təsdiq etdi: İdarə Heyətinin sədir Q.Bayramov 08 Yanvar 2007 UÇOT SİYASƏTİ YANVAR 2007 MÜNDƏRİCAT TƏQDİMAT --------------------------------------------------------------------------------------------------3

Detaylı

ANLAŞMA MEMORANDUMU. İlkin məlumat

ANLAŞMA MEMORANDUMU. İlkin məlumat ANLAŞMA MEMORANDUMU Bu Anlaşma Memorandumu («AM») 22 aprel 2004-cü il tarixində Lixtenşteyn qanunvericiliyinə müvafiq qaydada qeyri-kommersiya xeyriyyə təşkilatı kimi təsis edilmiş Açıq Cəmiyyət İnstitutu

Detaylı

Güzəştli mənzil elektron sistemindən istifadəyə dair TƏLİMAT

Güzəştli mənzil elektron sistemindən istifadəyə dair TƏLİMAT AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA MƏNZİL İNŞAATI DÖVLƏT AGENTLİYİ Güzəştli mənzil elektron sistemindən istifadəyə dair TƏLİMAT Bakı şəhəri 2017 MÜNDƏRİCAT 1. Güzəştli mənzil sistemində elektron

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Card-to-card

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 07 aprel 2016-cı il tarixli 160116500013 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 1 nömrəli əlavə Uyğunluğu

Detaylı

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Mərkəzi Bankın lisenziyası və öz Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən PAŞA Bank

Detaylı

KORPORATİV İDARƏETMƏ MÜŞAVİRİ: AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTLƏRİ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR TƏLİMAT

KORPORATİV İDARƏETMƏ MÜŞAVİRİ: AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTLƏRİ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR TƏLİMAT KORPORATİV İDARƏETMƏ MÜŞAVİRİ: AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTLƏRİ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR TƏLİMAT Bakı 2010 Mündəricat Mündəricat... 2 Giriş... 3 1. Korporativ İdarəetmə Müşaviri Kimdir?... 4 2. Qanunlarda və Qabaqcıl Təcrübələr

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur.

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Xülasə Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Müşahidələr 2007-ci ilin sonunda 2008-ci ilin əvvəllərində seçilən 1800 statistic bölgü vahidi təmsil edən

Detaylı

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASININ Q A N U N U Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Detaylı