ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ"

Transkript

1 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ Stratejik Plan ve Zincirlikuyu Planlama Projesi Saygın Can Oğuz Y. Şehir Plancısı Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı Nisan 2007 Trabzon, Türkiye

2 İÇERİK 1. STRATEJİK PLAN Metodoloji Stratejik alanlar Ana stratejik hedefler-alt hedefler Açık alanlar politikası 2. ZİNCİRLİKUYU PLANLAMA PROJESİ

3 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI NASIL BAŞLADI? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile zorunlu hale gelmeden önce Kurumsal Değişim Ofisi bünyesinde stratejik planlama çalışmaları başlamıştır. Öncelikle durum analizi yapılmıştır. Sağlıklı veriler düzenli olarak toplanmaya başlanmıştır Haziran 2005 tarihinde 746 vatandaş üzerinde memnuniyet ve beklenti anketi Ocak 2006 tarihinde 1149 vatandaş üzerinde memnuniyet ve beklenti anketi Hizmet binalarında düzenli olarak her ay memnuniyet anketi Her 72 Saatte Bir Mahalle Projesi kapsamında memnuniyet anketleri düzenlenmiştir.

4 Diğer belediyeler ile kıyaslama (Benchmarking) 1. İstanbul Pendik, 2. İstanbul Maltepe, 3. Yalova, 4. İzmit Değirmendere, 5. Bursa Büyükşehir, 6. Bursa Nilüfer, 7. Aydın, 8. Konya Selçuk, 9. Ankara Büyükşehir, 10.İstanbul Bağcılar, 11.Beyoğlu, 12.Kayseri Melikgazi, 13.Ankara Mamak, 14.Antalya Kepez, 15.Nevşehir Belediyesi, 16.Gaziantep Şehit Kamil belediyelerine ziyaretlerde bulunuldu.

5 Eğitim çalışmaları 60 personelin katılımıyla yenilenen Kamu İhale Kanunu ve Belediye Kanunu konularında 2 günlük eğitim, Fen İşleri ve Makine İkmal Müdürlüğü nde çalışan 70 personelin katılımı ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri Farklı birimlerde çalışan 40 personel için Microsoft Outlook eğitimi, Belde evlerinde çalışan 40 personelin katılımı ile Misyon, Vizyon ve Kaizen eğitimi, Müdürlere yönelik Liderlik, Yeni Belediye Kanunu eğitimleri, Müdürlerin ve personelin katıldığı Ahmet Şerif İzgören Beden Dili Semineri, Oğuz Saygın ın tarafından verilen Aile İçi İletişim semineri. 10 personelin katılımıyla AB Hibe programları konulu 1 günlük seminer, Zabıta personeline yönelik 3 günlük Zabıta Hizmetleri konulu eğitim. 1 günlük KALDER İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı na 1 personelin, 1 haftalık KALDER Siyaset Bilimi Eğitimine 1 personelin, 1 günlük KALDER Süreç Yönetimi Çalıştayı na 3 personelin, 1 günlük KALDER Stratejik Yönetim Eğitimi ne 1 personelin, 1 günlük KALDER Hedeflerle Yönetim Eğitimi ne 1 personelin, 1 günlük Internet'te Kurumsal Güvenlik Semineri ne 1 personelin, 3 günlük Analitik Bütçe Semineri ne 3 personelin katılımı sağlanmıştır.

6 Paydaş analizleri Halk meclisleri 28 mahallemizde düzenlenen halk meclislerinde halkın sorunları, istekleri dinlenerek çözüm yolları aranmıştır.

7 VİZYON TOPLANTILARI 8 stratejik alanda 2015 Vizyon Toplantıları 1. Kentin Sosyoekonomik Geleceği (2) 2. Eğitim Vizyonumuz 3. Yerel Yönetimler 4. Kent ve Çevre 5. Turizm 6. Bilişim 7. Gençlik

8 Kent Konseyi Toplantıları 31 Mart 2005 ve 2 Mart 2006 tarihlerinde,vatandaşl ar, kamu kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla iki kez Kent Konseyi Toplantısı yapılmıştır. Toplantılarda kentin stratejik alanları tartışılmıştır.

9 Muhtarlar toplantısı 43 mahalle muhtarı ile 3 ayda bir periyodik olarak toplantı düzenlenmekte, mahallenin sorunları ve çözüm önerileri tartışılmaktadır.

10 Kurumsal analizler Yönetim ve organizasyon yapısının analizi İnsan kaynaklarının analizi Finansal kaynakların analizi Hizmet yönetimi, etkinliği ve tanıtım çabalarının analizleri yapılmıştır. Paydaşların ihtiyaç ve beklenti araştırmaları analizleriyle birlikte değerlendirilerek birim çalışmaları yapılmış ve elde edilen bilgiler ışığında stratejik plan dokümanı hazırlanmıştır

11 STRATEJİK ALANLAR 1. Fiziksel çevre 2. Kurumsal kapasite 3. Paydaşlarla iletişim 4. Yoksulluk 5. Kentlilik bilinci

12 3 ANA STRATEJİK HEDEF 1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel mekan yaratılması ve yaşam kalitesinin arttırılması için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak. 2. Tepebaşı Belediyesi nin kurumsal kapasitesini, paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonunu geliştirmek. 3. Toplumda sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı kesimlerin korunması için sosyal yardımlar yapmak ve kentlilik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler uygulamak.

13 1. Fiziksel Çevre ve Yaşam Kalitesi - Hedefler Yol ve tretuvar yapımı Onarımlar Çeşitli hizmet tesisleri yapımı Toplu konut üretimi Arsa üretimi Kentsel Dönüşüm Projeleri Parselasyon uygulamaları Koşu parkurları yapımı ve zemin iyileştirmeleri Parkların revizyonu Rekreasyon alanlarının arttırılması Işıklandırmalı spor sahaları yapımı Büyük park alanları yapımı Haşere ilaçlamaları Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu

14 İki Açık Alan Politikası MEVCUT AÇIK ALANLAR: Kentte mevcut olan yeşil alanların işlev ve kalite açısından geliştirilerek kullanım düzeyinin arttırılması, sağlıklı ve güvenli kullanıma uygun hale getirilmesi. YENİ PLANLANAN ALANLAR: Yeni planlanan alanlarda aktif yaşama elverişli açık alan planlaması

15 MEVCUT AÇIK ALANLAR- HEDEFLER (1) Mevcut koşu parkurlarının ve spor sahalarının zeminlerinin spor yaralanmalarını engellemek için tartan zemin haline dönüştürülmesi, Mevcut parkların revize edilerek yeni park elemanları eklenmesi ve eskiyen, kırılan park elemanlarının yenilenmesi, Parklardaki sert zeminin baskılı ve renkli asfalt kaplama yapılarak yenilenmesi, Bazı parklara özürlü oyun grubu ve koşu pisti yapılması

16 MEVCUT AÇIK ALANLAR- HEDEFLER (2) Parklara koşu pisti yapılması ve spor aletleri yerleştirilmesi. Yeni rekreasyon alanları yapılması, Parkların ve spor alanlarına ışıklşandırmalı ve tartan zeminli basketbol sahaları hizmete açılacaktır. Botanik Parkı, Renkli Oyun Grupları, Mini Hayvanat Bahçesi, Akvaryum Evi, Süs ve Kum Havuzlarından oluşan Hayal Parkı inşa edilmesi.

17

18

19

20

21

22

23 YENİ PLANLANAN ALANLAR: ZİNCİRLİKUYU BÖLGESİ ESKİŞEHİR DE MEVCUT PROBLEMLER: Kent merkezinde yığılma Alt merkezlerin eksikliği Özel araca dayalı trafik Trafik sıkışıklığı-otopark sorunu Bisiklet yolu-yaya yolu yetersizliği Yoğun ve bitişik nizam konut dokusu Açık alanların azlığı Konut yetersizliği Az katlı konut için uygun arsa bulunmaması

24 YENİ PLANLANAN ALANLAR: ZİNCİRLİKUYU BÖLGESİ Şehrin kuzeybatısında 600 hektar alan nüfus 50 kişi/hektar brüt yoğunluk Az yoğun konut ve toplu konut alanları Ticaret alanları Sosyal ve teknik altyapı alanları Öneri üniversite

25 KAVRAMSAL DİAGRAM

26 GENEL GÖRÜNÜM

27 REKREASYONEL MERKEZ

28 KULLANIMLAR: KONUT, TİCARET, SOSYAL DONATI, YEŞİL ALAN.

29 KONUT ALANLARI AZ YOĞUN YAPILAŞMA Ortalama yapı Emsali: 0.60 Ön bahçe 7m., Yan bahçe 5 m. AZ KATLI YAPILAŞMA Kat sayıları 2 ve 3 kat TOPLU KONUT ALANLARI 2000 konutluk Toplu Konut alanı

30 TİCARET ALANLARI Kent merkezine bağımlılığın azaltılması Ana ulaşım aksları boyunca ticaret Ada bazında ticaret alanları Yapı Emsali 0.80 Kat sayısı 4 kat Halkın günlük ihtiyaçlarına ve üniversite fonksiyonuna yönelik ticaret türleri Yürüme mesafesinde alışveriş merkezleri

31 SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI Yüksek standartta sosyal alanlar: 5 anaokulu ve kreş 11 ilköğretim 5 ortaöğretim 9 kültür alanı 8 sosyal tesis alanı 9 sağlık tesisi alanı 16 resmi kurum alanı 7 dini tesis alanı 1 halkeğitim merkezi 1 üniversite alanı ALANLARI

32 YEŞİL ALANLAR Dikey uzanan, sosyal donatılar ile zenginleştirilmiş bir yeşil sistem. Büyük bölgesel parklar Daha küçük, ulaşılabilir komşuluk ölçeğinde parklar Ana akslar boyunca yaya ve bisiklet yolları ile bütünleşen yeşil bantlar Kişi başına 14 m² yeşil alan

33 YOLLAR-MEYDANLAR 30 m metre arasında değişen taşıt yolları Yeşil bantlar boyunca yaya ve bisiklet yolları m² lik toplanma meydanı ve meydana açılan yaya yolları

34 SONUÇ Stratejik Planlama ile, Tepebaşı nda fiziksel çevre koşullarını iyileştirmek için hedefler ve faaliyetler belirlenmiş ve bunlar bütçe-zaman bilgileri ışığında planlanmıştır. Zincirlikuyu Bölgesi nde, Sağlıklı Şehir Planlaması kavramıyla paralel olarak, insanların sağlıklı bir biçimde yaşayabileceği, aktif bir hayat sürebileceği örnek bir yerleşim alanı planlanmıştır.

35 dinlediğiniz için teşekkürler Saygın Can Oğuz Y. Şehir Plancısı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 1-GENEL BİLGİLER 1.1.-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 7 1.2.-TEŞKİLAT YAPISI..8-10 1.3.-FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.3.1.-Belediye Bina ve Tesisleri..11-15 1.3.2.-Belediye

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ 2.BÖLÜM BİRİMLER BAZINDA AÇIKLAMALI STRATEJİK PLAN (2010-2014)

ALANYA BELEDİYESİ 2.BÖLÜM BİRİMLER BAZINDA AÇIKLAMALI STRATEJİK PLAN (2010-2014) ALANYA BELEDİYESİ 2.BÖLÜM BİRİMLER BAZINDA AÇIKLAMALI STRATEJİK PLAN (2010-2014) 1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ A1: Tarihi doku ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI Yusuf GENİŞ Nihat UÇAR Yahya GÖKTAŞ Ali TURAN Hasan AKMAN Celalettin ÖZKAPLAN Yahya

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ)

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) T.C. KIRŞEHİR BELEDİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...4 ŞEKİLLER LİSTESİ GİRİŞ.5.6 BAŞKANDAN.8 1. MEVCUT DURUMUN ANALİZİ 9 1.1. KIRŞEHİR BELEDİSİNİN

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit/KOCAELİ Tel: +90 262 318 1700-1701 Faks: +90 262 318 1713 E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA 2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ 11-12 ARALIK 2014- BURSA Avrupa Yeşil

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı Mayıs 2012 Ankara SUNUM PLANI KENTGES i Hatırlayalım KENTGES 2011 Faaliyet Raporu KENTGES İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları 4. İYK Gündem Başlıkları Page

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı