EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio iletimi için kurulacak olan noktadan noktaya 15 Mbps hızında IP/MPLS ağ alt yapısının ve uç cihazlarının temin edilerek ve kurularak sistemin aktif edilmesini ve ağın 7/24 bazında bakım, izleme hizmetinin gerçekleştirilmesi işini konu almaktadır. 2 TANIMLAR TRT Yüklenici Uç nokta : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü :Şartnamede yer alan hükümler doğrultusunda teklif veren, internet veya noktadan noktaya IP ağ hizmetleri için servis sağlayıcı ticari kuruluş. : TRT Genel Müdürlüğüne bağlı birimler 3 HİZMETE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR 3.1 Teknik Şartnamenin 4.Teknik Özellikler bölümü altındaki tüm maddelerine şartnamede istenilen doğrultuda birebir eksiksiz cevap verilecek olup, şartname maddelerine anlaşıldı, kabul edildi, not edildi, karşılıyor, uygun vb. ifadelerle kısa cevaplar verilmeyecektir. Açıklama gerektiren maddelere istenilen doğrultuda detaylı olarak cevap verilecektir. 3.2 TRT Genel Müdürlüğü nün aşağıda belirtilen uç noktaları arasında IP ağ (IP/MPLS) kullanılarak noktadan noktaya video&audio iletimi sağlanacaktır. 3.3 Yüklenicinin altyapısı, istenen tüm noktalarda belirtilen hızlarda sorunsuz çalışacak iletişim altyapısını kurabilecek nitelikte olmalıdır. 3.4 İhaleyi kazanan firmadan işe başlamadan önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ndan onaylı alt yapı işletmecilik belgesi istenecektir. Belgeyi ibraz edemeyenler işe devam edemezler. İstekli firma isterse bu belgeyi teklifi ile birlikte sunabilir. Teklifi ile birlikte sunulması durumunda işe başlamadan evvel böyle bir belge istenmeyecektir. 3.5 IP ağ hizmetinin verilebilmesi için uç noktalarda kullanılacak anahtar cihazlar ve fiber kablolar, firma tarafından temin edilecektir ve sözleşme süresince garanti kapsamında olacaktır. 3.6 Yüklenici, teklifinde sinyalin iletim güzergahını gösteren güncel bir topoloji haritası ile birlikte sistemlerinin teknik kapasitelerini, arıza / trafik izleme ve kullanıcıya sunacağı izletme yöntemlerini ihale teklifi ile birlikte teknik dokümanlar ve örneklerle sunacaktır. 3.7 Bağlantı yapılacak devrelerde hizmetin kesintisizliği, 7/24 çalışması esastır. Arıza oluşması durumunda, devrelerin kurulduğu her şehirde (İzmir ve Ankara) 24 saat içinde her istenen saatte ulaşılabilecek yükleniciye ait personel veya yükleniciye ait bir çözüm ortağı 1

2 tarafından anında müdahale edilecektir. Bu personel isimleri ve irtibat bilgileri teklifle birlikte verilecektir. 3.8 Firma teklifinde, projenin nasıl gerçekleştireceğini, teslimat, kaynak kullanımını anlatan ve proje zaman planını içeren Proje Yönetim Planını hazırlayarak TRT bilgisine sunacaktır. 3.9 Proje Yönetim Planında yapılacak her değişiklik TRT bilgisi dahilinde olacaktır Sistemin kurulumu için gerekli olması durumunda ortak tedarikçiler, yetki lisansları, izinler, inşaatlar, vs. yüklenici firmaya ait olacaktır ve bu işlemlerde kaynaklanabilecek kurulum, izin alma vb. gecikmelerden dolayı TRT mesuliyet kabul etmeyecektir Yüklenici firma, işbu şartnameden doğan yükümlülüklerini gerçekleştirmek amacı ile üçüncü taraf taşeronlarını kullanmaya yetkilidir. Bu şartnameye uygun olmak şartıyla hizmetin bir kısmını veya tamamını aracı hizmetler aracılığı ile gerçekleştirme hakkına da sahiptir. Üçüncü taraf taşeronları veya aracı hizmetleri kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın, TRT ye karşı olan sözleşme yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinden tamamen yüklenici firma sorumlu olacaktır Taşeron firma kullanılması durumunda hangi işlerin taşeron firmaya yaptırılacağı teklifle birlikte verilecek olan Proje Yönetim Planında belirtilecektir. 4 TEKNİK ÖZELLİKLER 4.1 Kurulacak IP ağ ile ilgili taslak çizim ekteki şekilde görülmektedir. Şekilde görülen yayın cihazları TRT tarafından sağlanacaktır. 4.2 Şekilde görülen Layer 3 anahtarlar (Switch, bundan sonra SW olarak kısaltılacaktır) IP ağ yüklenici tarafından sağlanacaktır. Hizmet süresi sonunda SW ler yüklenici firma tarafından alınabilecektir. SW lerin teknik özellikleri madde 4.10 da detaylandırılmıştır. 4.3 IP ağ çift yönlü çalışacaktır. Diğer bir ifadeyle İzmir den Ankara ya doğru 15 mbps hızında veri gönderirken, bu trafiği etkilemeden diğer yönde de (Ankara dan İzmir e) 15 mbps hızında iletim yapılabilecektir. IP devre uç nokta adresleri ve devre hızları; TRT İzmir 1420 sok. No: 87/A Alsancak/İzmir Hız: 15 Mbps TRT Gn. Müdürlüğü ORAN Sitesi Devamlılık Binası Fiber Odası Hız: 15 Mbps 4.4 IP ağ üç şekilde oluşturulabilecektir: Firma, teklifinde hangi durum için teklif verdiğini açıkça belirtecektir IP ağın yüklenici tarafından yerleşik operatörden veya başka bir tedarikçiden tamamen bağımsız olarak kurulması: Yüklenici firma, İzmir Müdürlüğü nden kendi POP (Point of Presence) noktasına gerekli fiber optik kabloları çekecek veya kiralayacaktır. POP noktasında yüklenici firmanın kendi IP ağı üzerinden Ankara daki kendi POP noktasına buradan da firmanın 2

3 döşeyeceği fiber kablolar üzerinden TRT Devamlılık fiber odasına iletim yapılacaktır. Bu şekilde ağ kurulması durumunda SW ler yüklenici tarafından tedarik edilecek ve 730 günlük süre sonunda firma tarafından alınabilecektir. Sözleşme sonunda, döşenen fiber kablonun durumu firmanın yükümlülüğünde olacaktır. Kablonun kullanım dışına çıkarılması veya herhangi bir ücret talebi olmaksızın TRT nin kullanımına bırakması tamamen firmanın sorumluluğundadır. Kablo, kullanımda olsun ya da olmasın yerinde bırakılması durumunda üçüncü kurumlara ödenmesi gerekebilecek kira vb. ücretlerden TRT sorumlu değildir IP ağın TRT ye ait mevcut fiber optik kabloları kullanılarak kurulması: Mevcut durumda, Ankara da belirtilen uç noktasından yerleşik operatör Atakent (Ankara) santralına bağlı TRT ye ait bir çift fiber optik kablo kullanıma hazırdır. Bu kablonun ucuna, bu şartnamede özellikleri belirtilen bir adet SW yüklenici tarafından tedarik edilip gerekli fiber optik kablo bağlantıları yapılacaktır. Bağlantı sırasında ihtiyaç duyulabilecek konektör, ara kablosu vs. yüklenici taarfından tedarik ediliecektir. Belirtilen kablonun yerleşik operatörün Atakent (Ankara) santralı tarafındaki gerekli bağlantı, yönlendirme işlemi ve gerekiyorsa yerleşik operatörden gerekli izinlerin alınması teklif veren firmanın sorumluluğundadır. TRT kendi fiber optik kablolarının kullanım iznini firmaya vermektedir. TRT İzmir Müdürlüğü ne yerleşik operatörün en yakın noktasından gelen 4 lük bir fiber optik kablo mevcuttur ancak kablo içindeki tüm fiber nüveler (kıllar) kullanımdadır. Bu nedenle TRT İzmir Müdürlüğü tarafında gerekli fiber optik kabloların döşenmesi gerekmektedir. Yüklenici firma, İzmir Müdürlüğü nden kendi POP (Point of Presence) noktasına gerekli fiber optik kabloları çekecek veya kiralayacaktır. Ucuna bu şartnamede özellikleri belirtilen SW i bağlayacaktır. SW lerin, IP ağın kurulum ve daha sonraki yönetimi için gerekiyorsa, yerleşik operatörden gerekli izinlerini alacak olup TRT yi yerleşik operatör ile karşı karşıya getirmeyecektir IP ağın, yüklenici taarfından yerleşik operatör ve/veya başka bir IP/MPLS ağ tedarikçisinin ağını kullanarak kurulması: Yüklenici firma, TRT ye ait fiber optik kabloları ve bu şartnamede SLA seviyeleri belirtilen ağı, değişik ağ operatörleri ve/veya tedarikçileri kullanarak kurmakta serbesttir. Ancak sistemle ilgili TRT nin tek muhatabı yüklenici firma olacaktır. 4.5 Hizmet Seviye Şartları (SLA parametreleri) IP ağın trafik önceliklendirmesi (Class of Service; CoS) olacak, bu öncelik sıralamaları ve özellikleri (örneğin platin, altın, gümüş, standart veri gibi) teklifte belirtilecek ve TRT IP paketlerine en yüksek öncelik (gerçek zamanlı audio&video) sınıfı tanınacaktır. Gerekirse TRT ihale değerlendirme aşamasında en yüksek önceliğin nasıl verildiği konusunu firmaya soracak ve firma önceliklendirmeyi nasıl yaptığını detaylı olarak izah edecektir. Başka bir operatörden hizmet alarak teklif veren firmalar, ağ tedarikçisinden düşük trafik önceliklendirmeli ağ alıp üzerinden TRT ye en yüksek önceliklendirmeli hizmet vermek isteseler de bu geçerli bir önceliklendirme olmayacaktır. Bu nedenle, başka bir operatörden hizmet alarak teklif veren firmalar firmalar, ağ tedarikçisinden en yüksek trafik önceliklendirmeli ağ alıp TRT ye en yüksek önceliklendirmeli ağ hizmeti vereceklerdir. Yerleşik operatörün metro ethernet adı altında 3

4 vermiş olduğu IP ağ hizmeti yerleşik operatör için en yüksek önceliklendirmeli ağ değildir. Bu nedenle teklif veren firmalar bu duruma göre tercihlerini belirlemeli, yerleşik operatörden ağ tedarik etmeleri durumunda daha yüksek önceliklendirmeli ağ hizmetini seçmelidirler. İhaleyi değerlendirme aşamasında bu şartnameyi karşılayan en düşük fiyatı veren firmadan (yüklenici) ağ tedarikçisinden aldığı trafik önceliklendirmesi konusunda TRT yi bilgilendirmesi istenecektir. Alınan trafik önceliklendirmesinde, teklif edilen hizmetin bu şartnamede belirtilen SLA değerlerini taşıması şartını kabul ettiği değerlendirilecektir IP ağın paketleri geciktirme süresi (delay) (bir IP paketin bir uçtan diğer uca ortalama ulaşma süresi) ms cinsinden belirtilecektir. Bu süre 60 ms yi aşmayacaktır Jitter olarak bilinen, IP paketleri arasındaki gecikmelerin ortalama süresi ms cinsinden belirtilecektir. Bu süre 10 ms (milisaniye) yi aşmayacaktır. Gerekirse TRT yüklenici firmadan jitter ölçümü yapmasını isteyebilir. Jitter ölçümü için gerekli yazılım ve donanım kullanılması yüklenici firma tarafınca karşılanacaktır Paket Teslim Oranı: Kaynak adresten hedef adrese gönderilen IP paketlerinin teslim oranı (Packet Delivery Ratio;) belirtilecektir. Bu değer, 8 saatlik ve azami 26 saatlik süreler için ölçüldüğünde ortalaması %99,5 den daha küçük olmayacaktır. Yüklenici firma, kurduğu ağın çalışmasını gözlemlemek amacıyla 730 günlük sözleşme süresi içinde TRT nin talep ettiği durumlarda, en az 1 en fazla 2 defa olmak üzere paket kayıplarını ölçecektir. 8 ya da 26 saatlik istenecek bu ölçüm için, firmaya en az 7 takvim günü önceden bilgi verilecektir. 24 saat temelinde çalışacak TRT TV kanalında kesinti, görüntüde donmalar vs. görülmesi durumunda firma, 8 saatlik ve azami 26 saatlik gibi süreler için alınan paket ve kaybolan paket sayısını sayısal olarak tespit edecektir. TRT TV kanalında kesintiler olmaması durumunda yukarıda belirtilen azami 2 ölçüm dışında paket kayıbı ölçümü istenmeyecektir. Bu maddede belirtilen şartlar altında (TV kanalında kesintiler olması veya sözleşme süresi içinde azami 2 defa ölçüm istenmesi durumu) firmadan paket ölçümü istenmesi durumunda, bunun için gerekli yazılım ve cihazları temin edecektir veya kiralayacaktır. Eğer üçüncü bir firmadan hizmet alınacaksa firma ile TRT nin koordinasyonunu sağlayacaktır. Eğer ağ izleme sistemi üzerinden veya başka bir yazılım-yönetimi kullanılarak bu değerlerin görülme imkanı varsa, yüklenici firma bu olanağı TRT nin izlemesine sunacaktır. Bunun için gerekli yetkilendirmeler (şifre/bilgiler) sistem kurulumunu takiben işletmeye alınmadan önce TRT ye verilecektir Aylık kullanılabilirlik oranı: IP ağın bir ay boyunca kullanılabilir olduğu sürenin toplam süreye oranı belirtilecektir. Bu oranın % 99,99 olması beklenmektedir. Ancak daha düşük olması ihtimali varsa % 99,5 in altında olmayacaktır. Bu durumda devrenin kullanılabilir olmayan sürelerinde yayında kesinti yapacak ağ kesintileri için sözleşme ve idari şartnamede belirtilen kesinti cezaları uygulanacaktır Gecikme süresi, jitter, paket teslim oranı ve aylık kullanım oranı ölçümleri TRT ye verilen izleme yetkisi (gerekli bilgiler/şifreler sağlanarak) ile TRT tarafından veya yüklenici tarafından aylık olarak alınabilecektir. Yüklenici tarafından alınması durumunda TRT ye aylık olarak yazılı sunulacaktır. İhale değerlendirme aşamasında, bu değerlerin nasıl alındığı TRT ye firmanın kullandığı benzer bir ağ yerinde izah edilecek ve örneklerle gösterilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde TRT tarafından aylık süre dolmadan bu değerlerin raporunun alınması istenebilir SLA değerleri ölçümünde Ankara daki SW in birinci portu TRT nin yayın cihazı 4

5 girişine bağlı iken ikinci portu ise ölçüm için kullanılabilecektir. Bu nedenle SW in birinci portuna gelen tüm IP paketlerin bir kopyasının ikinci porta da yönledirilebilmesi için SW de gerekli ayarlar yapılacaktır. Benzer durum İzmir tarafında da istenebilecektir. TRT, yüklenici firmadan yukarıda belirtilen SLA değerlerin bu şartnameye uygun olarak tespitini istediğinde TRT nın muhatapı olacak kişi/kişiler ve iletişim bilgilerini teklifi ile birlikte TRT ye verecektir. 4.6 IP ağın bant genişliği 15 mbps olacak ve bu bant genişliğinin tamamı gerçek zamanlı video&audio iletimine uygun olacaktır. Bir kısmı (yüzdesi) gerçek zamanlı veri, bir kısmı kritik veri, bir kısmı standart ethernet verisi ileten ağlar teklif edilse bile bu ağın gerçek zamanlı veri iletimine uygun bant genişliği 15 mbps olacaktır. Ağın trafik miktarları gerektiğinde anlık olarak izlenebilecektir. Bunun için gerekli bilgiler/şifreler, gerekli olması durumunda yazılım/ donanımlar TRT ye sağlanacaktır. 4.7 TRT nin sağlayacağı yayın cihazlarının yüklenici firmanın sağlayacağı IP ağa, yüklenici firmanın tavsiyesine uygun IP adresleri ile bağlantısı TRT tarafından yapılacaktır. Bu bağlantı için verilen IP adreslerinin seçimi, IP ağ seçim kuralları içinde olmak kaydıyla, IP ağ tedarikçisi tarafından belirlenebilir. 4.8 Aşağıdaki durumların oluşması halinde, hizmet alınmamış sayılır ve buna karşılık sözleşmede ve idari şartnamede belirtilen cezalar uygulanır. Yüklenici firma bunları kabul etmiş sayılır Uç noktalarda yüklenici firma tarafından sağlanan SW lerin arızalanması, Uç noktalara ulaşan ve yüklenici firma tarafından döşenen fiber kablolarda arıza/kopma meydana gelmesi, IP ağdaki paket kaybının % 0.5 i (binde beşi) aşması hali (TRT gözetiminde yüklenici firmaca maddesine göre yapılacak ölçümlerde teknik olarak tespit edilmesi şartıyla), IP ağdaki jitterin 10 ms yi aşması hali (TRT gözetiminde yüklenici firmaca maddesine göre yapılacak ölçümlerde teknik olarak tespit edilmesi şartıyla), 4.9 Yüklenicinin teklif ettiği hizmet bedeli 730 gün olacak ve ÖİV dahil olacaktır. Bu bedel dışında (ilk kurulum ücreti, bağlantı ücreti, diğer ağ tedarikçisinin yüklenici firmadan talep edebileceği ücretler vb. ad altında) herhangi bir ücret talep edilmeyecektir METRO ETHERNET SWITCH Sistemde kullanılacak metro ethernet veya benzeri anahtarların taşıması gereken özelikler aşağıda sıralanmıştır Layer 3 seviyesinde çalışmalıdır Anahtar üzerinde en az 12 adet 10/100 BaseTX portu bulunmalıdır Otomatik yedeklemeli 2 güç kaynağı olacaktır Üzerinde en az 2 port 1000 BaseX Kartı takılabilecek yuva olmalıdır. Anahtar üzerindeki 1000BaseX portlara 1000BaseSX, 1000BaseLX, 1000BaseZX (1000BaseZX yerine 1000Base CWDM de olabilir) veya 1000BaseT GBIC'ler takılarak, multi-mode fiber, 5

6 single-mode fiber ve CAT6 UTP kablo üzerinden Gigabit Ethernet bağlantısı aynı anahtar üzerinde desteklenebilmelidir Backplane kapasitesi en az 250 mbps olmalıdır Anahtarın L2 anahtarlama performans değeri en az 6.6 Mbps ve non-blocking, wirespeed olmalıdır /100 BASETX Ethernet portlar (varsa 10/100/1000 BASETX) hem half hem de full-duplex çalışabilir olmalıdır. Port hızları, porta bağlanan bilgisayar veya cihazın Ethernet kartının hızına göre otomatik olarak algılanıp ayarlanabilmelidir En az 800 adet MAC adresi desteklenebilmelidir TFTP yardımı ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir Cihaz üzerinde IEEE 802.1d, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u ve IEEE 802.1z standartları desteklenmelidir Cihazın "QoS (Quality of Service)" desteği bulunmalıdır. Her bir portun en az 4 adet öncelik kuyruğu bulunmalıdır. IEEE 802.1p Class-of-Service (CoS), Type-of Service (ToS) ve DiffServ ile düşük veya yüksek öncelikli olarak işaretlenmiş paketlere, yerleştirildikleri kuyruklara göre servis verilebilmelidir Port bazında Broadcast Storm kontrol edilebilmeli ve böylece band genişliği optimum olarak kullanılabilmelidir IP adresi ve TCP/UDP port numarası bazında bant genişliği kısıtlaması yapılabilmeli ve bu sayede kullanıcıların kaynaklara erişimi denetlenebilmelidir Tüm portlar üzerinde IEEE 802.1q VLAN tranking protokolü desteklenmelidir. Cihazın desteklediği VLAN sayısı en az 24 olmalıdır. Port bazında VLAN tanımlanabilmelidir Anahtar üzerinde her VLAN için farklı Spanning Tree kullanılabilmeli, böylece yedekleme amacıyla kurulan omurga hatlarında yük paylaşımının da yapılabilmesi sağlanabilmelidir Anahtarlar dinamik VLAN konfigürasyonunu desteklemeli, bir noktada yapılan VLAN tanımı tüm noktalara iletilebilmelidir. VLAN lar alt VLAN lara bölünebilmelidir Cihaz üzerindeki her port için MAC adresi bazında kullanıcı listeleri oluşturulabilmeli ve böylece port güvenliği sağlanabilmelidir SNMPv1, SNMPv2 ve SNMPv3 protokolleri desteklenmelidir RMON ve RMON2 protokollerinden hangileri destekleniyorsa belirtilmelidir. Cihazın gigabit portları için Jumbo Frame desteği olmalıdır Cihaz telnet, SSHv2, konsol ve grafik kullanıcı ara yüzü aracılığı ile yönetilebilecektir. Cihaz ayrıca web arayüzünden güvenli olarak yönetilebilmelidir. Bu amaçla SSL (HTTPS) protokolü desteklenecektir Tüm portlarda güvenlik ve trafik yönetimi amacıyla IP adres, MAC adres ve L4 6

7 port bazında Access list desteği olmalıdır DHCP relay desteklenmelidir. 5 MONTAJ 5.1 Firma, işin detay tanımı, işin yapılacağı zaman aralığı ve işi yapacak firma personelinin irtibat numaralarını kapsayacak şekilde iş planını hazırlayarak kuruluma başlamadan en az 3 gün önceden TRT ye bildirecektir. 5.2 Montaj, kurulum ve gerçekleştirme esnasında meydana gelen her türlü hasar firmanın sorumluluğu içindedir. Oluşan hasarlar ve zararlar yüklenici tarafından tazmin edilecek, giderilecek ve gerekli olan inşaat, onarım ve boyama işlemleri firma tarafından en yüksek işçilik ile gerçekleştirilecektir. Müdahale öncesi ve sonrası arasında belirgin bir estetik kaybı var ise İdare ilgili farklılık ortadan kalkana, ortam estetik açıdan montaj öncesi duruma gelene kadar gerekli düzenlemelerin yapılmasını yükleniciden isteyecektir. 5.3 Ürünlerin montajı eksiksiz ve tüm bileşenleri için gerçekleştirilecektir. 5.4 Malzemelerin montajı için gerekli bütün alet ve cihazlar firma tarafından sağlanacaktır. İhaleye teklif verenler, işin devamı süresinde sistemin standartlara uygun olarak, birinci sınıf işçilikle zamanında yapılmasını sağlamak için gerekli teknik personeli istihdam edecektir. 6 DENETİM VE MUAYENE METODLARI 6.1 İşin tamamını kurmak ve sorunsuz bir şekilde çalışır durumda teslim etmek firmanın yükümlülüğündedir. 6.2 Muayene esnasında gerekli her türlü personel ve test cihazı ile test ortamı firma tarafından temin edilecektir. İstenecek testler SLA değerlerinin ölçümü olacaktır. Firmadan özellikle maddesine uygun olarak paket kaybı ölçümlerini yapması istenecektir. Firma bu durumda gerekli cihazları temin ederek veya kiralayarak gönderilen paket sayısı ile alınan paket sayısını karşılaştırarak kaybolan (düşen) paket sayısını ölçebilecektir. Bunun için gerekli ölçü cihazı, yazılım vs. yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Teklif edilen fiyata, bahsi geçen ölçümlerin yapılabilmesi için gerekli cihazların temini veya kiralama bedeli dahil edilecektir. 6.3 Cihazların muayenesi esnasında tasarım ve imalat hataları nedeniyle TRT veya üçüncü şahıslar aleyhine oluşabilecek her türlü zarar firma tarafından tazmin edilecektir. 6.4 Kabul işlemleri için gereken her türlü yazılım, donanım, hizmet, personel, gerekli cihaz ve aparatlar ile yaptırılacak testlerin tüm masrafları firma tarafından karşılanacaktır. 6.5 Kırkbeş (40) takvim gününde kurulacak devrenin kurulum aşamaları ve yapılan işlemlerin şartnameye uygunluğunu kontrol teşkilatınca kontrol edilecektir. Yüklenici firmanın 40 takvim günü sonunda devrenin hazır olduğunu idareye yazılı olarak bildirilmesinin ardından, firmanın kurduğu ve TRT ye hazır olarak bildirdiği tarih itibariyle devre, 30 günlük süre için TRT tarafından test edilecektir. Test esnasında firma isterse TRT nin bilgisi dahilinde sistemin çalışmasını, yayın alışverişlerini görebilir. Test süresi için hizmet bedeli ödenmeyecektir. 30 günlük test süresi boyunca devre üzerinden SLA parametrelerine uygun yayın iletimini sağlayamayan firmalardan hizmet alınmayacaktır. 7

8 6.6 Firmanın ihale aşamasında vermiş olduğu yanıt, belge, dokümanlar ile gerçekleştirme süreci sonucunda hazırlanan tüm test, yazılım, donanım raporları ile teknik tasarım dokümanları Yüklenici tarafından yetkin bir personel eşliğinde, TRT teknik personeli tarafından karşılaştırılarak değerlendirilecek, TRT tarafından herhangi bir eksik tespit edildiği takdirde Yüklenici bu eksiklikleri giderecektir. 7 KURULUM VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.1 Firma, cihazların ne zaman getirileceği, montajın ne kadar sürede yapılacağı ve montajdan ne kadar süre sonra cihazların çalışmaya başlayacağını ayrı ayrı belirten iş planına ilişkin çalışma takvimini içeren iş programını teklifle birlikte verecektir. 7.2 Sözleşme sonrasında firma ihale ile teklif etmiş olduğu çalışma takvimini, sistemin kurulumuna gecikme sağlamayacak şekilde önerilen TRT nin tercih ve öncelikleri doğrultusunda yeniden düzenleyecektir. 7.3 TRT, kurulum aşamasında firma personelinin çalışmalarını kontrol edecektir. 7.4 Yüklenicinin belirteceği kesin teslim süresi (işin süresini geçmemek üzere), tüm sistemin (cihazların sorunsuz çalıştırılması) kurulumunu kapsar. Ağın kurulum süresi 40 takvim günüdür. Mücbir sebepler hariç olmak üzere, bu sürede kurulamayan ağ için idari şartnamede belirtilen gecikme cezası uygulanacaktır. 7.5 Firma kurulumunu yaparak çalışır duruma getirdiği tüm cihaz ve altyapının testlerini yaparak, test sonuçlarını yazılı olarak TRT ye bildirecektir. 8 ARIZA, CEZA VE BAKIM ŞARTLARI 8.1 Satın alınan cihazlar ve iletim hizmetinin kesintisiz olarak (365 gün, 24 saat) çalıştırılması esastır. Yüklenici buna göre malzeme, cihaz sağlayacak ve hizmet sunacaktır. 8.2 Garanti süresince tüm arıza durumlarındaki bakım ve onarımlar cihazların kurulu bulunduğu yerlerde firmaca ücretsiz yapılacaktır. Firma arızalı cihaz veya malzemenin değiştirilmesi gerekiyorsa bu değişikliği ve taşıma işlemlerini ücretsiz olarak yapacaktır. 8.3 Değiştirilen parça ve elemanların her türlü (sigorta, nakliye, gümrük, hamaliye, vs.) masrafları firmaya ait olacaktır. 8.4 IP ağda oluşan bir problem halinde sorunları yüklenici firmaya rapor etmeye TRT Ana Kumanda merkezi teknik personeli yetkilidir. Bunun haricine Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı İletim Sistemleri Planlama ve Tesisi Müdürlüğü teknik personeli de sorunları Çağrı (arıza) merkezine iletmeye yetkilidir. 8.5 Kurulacak sistemde sorun çıkması halinde TRT nin arızanın bildirilmesinden sonra mesai saatleri içinde veya dışında olmasına bakılmaksızın anında sisteme müdahale edip, arızayı giderecektir. Firma, sisteme zamanında ve uygun olarak müdahale etmediği takdirde ve sonucunda sözleşmede ve idari şartnamede belirtilen hizmetin alınmamış sayılacağı hallerin oluşması durumunda, bu şartnamede belirtilen cezayı ödemekle mükelleftir. 8.6 Arıza / trafik izleme amaçlı herhangi bir lisanslı yazılım gerektiği takdirde bu yüklenici tarafından bedelsiz olarak sunulacak ve sözleşme sonunda iade edilecektir. 8

9 8.7 Bakım ve onarım için yüklenicinin sağladığı devrenin kapatılması gerekiyorsa bu durumun en az 3 gün önceden TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı İletim Sistemleri Planlama ve Tesis Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Gerekli adres, telefon ve faks iletişim bilgileri ihaleyi yüklenen istekliye talebi doğrultusunda verilecektir. Bakım ve onarım için, TRT nin bilgisi dahilinde ve TRT ce uygun görülen zamanlarda (gerekirse gece) sistem kapatılabilecektir. Bu durumda herhangi bir cezai şart uygulanmayacak ve aylık ücretinden kesme olmayacaktır. Bakım ve onarım için aylık bazda bir defa olmak üzere en fazla 3 saatlik süre ayrılabilecektir. Bu süre sonunda sistem iletim için kullanılamaz durumda olursa, kullanılmadan geçen her saat için sözleşme bedelinin binde bir (% 0,1) tutarındaki bedel aylık ödemeden kesilecektir. Saati aşan dakikalar bir yukarı saat tutarına yuvarlanacaktır. Örneğin 35 dakika 1 saat, 75 dakika 2 saat olarak değerlendirilecektir. 8.8 Firma sağlanan mal ve hizmetlerde kullanıcı ya da 3. şahısların servis müdahalesi ya da yanlış kullanımı hariç olmak üzere teknik şartname ve firma teklifine göre meydana gelen her türlü sapmayı giderecektir. 8.9 Firma garanti süresinin bitimine kadar tespit edilen hata ve eksiklikler garanti kapsamında değerlendirilerek giderilecektir TRT, firmadan aldığı tüm cihazlarla ilgili olarak her konuda bilgi isteyebilir. Bilginin aciliyetine göre günlü ya da süreli bilgi istenebilir. Süresiz ve günsüz istenen bilgiler en geç 2 hafta içinde yazılı olarak TRT ye ulaştırılmalıdır. Firma daha fazla araştırma süresine gereksinim duyması halinde, konuyla ilgili süre talebinde bulunulabilir TRT, kurulumu yapılan ağ hizmetinin arıza bildirimini 7/24 olarak yükleniciye ait Çağrı Merkezine bildirecektir. Çağrı Merkezi arandığında, yukarıda belirtilen yetkili TRT personeli operatöre arıza kaydını bırakacaktır. Web/e-posta tabanlı arıza bildirim sistemi kurulması tercih nedenidir. Bu amaçla firma, 24 saat erişimi mümkün olan firma arıza merkezine ait iletişim bilgilerini (en az birer adet telefon ve faks numarası ile e-posta adres bilgileri) verecektir. Arıza 24 saat temelinde telefonla yapılabilecektir ve yapılan aramaların kaydı (hizmet süresi boyunca) yüklenici firma çağrı merkezinde bulunacaktır Yüklenici firma tarafından; garanti süresi içinde, TRT bünyesinde kurmuş olduğu cihazlarla ve sistemle ilgili yapılacak tüm araştırma, deneme ve uygulamalar, teknik destek olarak TRT yetkililerine aktarılacaktır. Bu teknik desteğe eleman görevlendirilmesi de dahildir. 9 EĞİTİM 9.1 Yüklenici firma kurduğu IP devre hakkında TRT nin belirlediği personele 2 günlük eğitim (İzmir, Ankara) verecektir. 9.2 Verilen eğitimde genel olarak IP devrelerin tanıtımı, kurulması, yedekleme sistemi, yönetim sistemi, arıza ve bakım durumları, varsa kurulan devrenin TRT tarafından izlenmesi (monitör) ve aylık performans raporlarının yazılı çıktısının alınması gibi konular işlenecektir. 9.3 Verilecek eğitimde kullanılmak üzere hazırlanmış eğitim dokümanı en az 5 gün öncesinden TRT personeline gönderilecektir. Gerekli ilaveler ve değişiklikler sonrası hem fikir olunan eğitim dokümanı 6 set renkli basılmış olarak eğitime gelirken getirilecektir. 9.4 Eğitim 1 gün İzmir de ve 1 gün Ankara da verilecektir. Verilen eğitimlerde sistem ya da cihaz başında demo yapılması gibi ürünlerin daha iyi tanıtımına yarayacak olanaklar kullanılacaktır. Yüklenici firmanın, kurulan IP ağın öğrenilmesinde laboratuvar, dersane vb 9

10 gibi eğitim verme araçlarının, olanaklarının bulunduğu başka bir ortam varsa, cihaz başı eğitime ilaveten bu ortamda da eğitim yapılacaktır. 9.5 Ayrıca eğitimlerin dışında yüklenici firmanın IP/MPLS omurga merkezlerine ziyaretler yapılarak kontrol ve yönetim sistemleri yerinde görülecektir. 10

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde Kartlı Geçiş Sistemi ve IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Güvenlik

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ

REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ ERİŞİMİ TEKLİFİ EK-4 ABONE HAREKETLERİ I P V A E Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi Sayfa 1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Martest Analiz Laboratuvarları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sağlanan

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0036 SAĞIMDAN ŞİŞEYE SÜTTE KOORDİNASYON VE BİLGİ PAYLAŞIMI PROJESİ MAL

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

Đnşaat Đşi için ihale ilanı

Đnşaat Đşi için ihale ilanı Đnşaat Đşi için ihale ilanı Tekinler Dış Ticaret Ltd.Şti. Çukurova Kalkınma Ajansı Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı