ULUSLARARASI DiZAYN infi. VE TiC.LTD.fiTi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI DiZAYN infi. VE TiC.LTD.fiTi."

Transkript

1 ULUSLARARASI DiZAYN infi. VE TiC.LTD.fiTi.

2 ETK N ULUSLARARASI D ZAYN NfiAAT VE T C. LTD. fit. Etkin Uluslararas Dizayn nflaat ve Ticaret Ltd. fiti., yurtiçinde ve yurtd fl nda müteahhitlik hizmetleri yapmak amac yla kurulmufl olup, 1990 y l ndan bu güne kadar ço u Rusya Federasyonu'nda olmak üzere; toplam m 2 'yi aflan de iflik büyüklükte ve farkl fonksiyonlara sahip projeleri istenen kalite ve zamanda tamamlam flt r. Bu projeler a rl kl olarak fl Merkezleri, Banka Binalar, Hastane, Fabrika, Konut ve Eski Binalar n Yenilenmesi (Restorasyon) iflleridir. Etkin Uluslararas Dizayn nflaat ve Ticaret Ltd. fiti., projeleri, genellikle anahtar teslimi olarak üstlenmekte ve iflverenin isteklerini uluslararas kabul görmüfl kalite standartlar na uygun olarak yerine getirmekte, projenin tesliminde gerekli teknik ve e itsel deste i sa lamaktad r. Etkin fiirketler Toplulu u müteahhitlik hizmetlerini yurtiçinde ve yurtd fl nda, Rusya Federasyonu, K br s ve Romanya'da yerleflik bulunan flirketleri vas tas yla yürütmektedir. Proje ve tasar m hizmetleri, Kaba inflaat iflleri, nce inflaat iflleri, Giydirme cephe (cam, granit) ve alüminyum do rama iflleri, Restorasyon iflleri, Dekorasyon iflleri, Mekanik sistemler, Is tma, so utma, havaland rma tesisat iflleri, Elektrik tesisat iflleri, Otomatik kontrol ve bina otomasyon iflleri, Güvenlik ve yang n alarm sistemleri, Ses ve görüntü sistemleri, Tafl y c sistemler, Anahtar teslimi inflaat, elektro-mekanik tesisat ve montaj iflleri, nflaat malzemeleri temini.

3 Etkin Construction and Trading Co. which was established in order to realize constructional works at home and abroad, has completed different and multi-propose projects covering a surface of more than m 2 especially in Russian Federation with the required quality and time since The realized projects mainly cover "Business Centers", "Bank Buildings", "Hospitals", "Factories", "Houses" and "Restoration of Historical Buildings". Etkin Construction and Trading Co., usually undertakes the projects on a turnkey-basis; meets the demands of customers in accordance with the internationally recognized quality standards; provides the required technical and training support after the completion of project. Etkin Group of Companies is running activities in Russia, Cyprus and Romania nationally and internationally under its own Companies, registered locally. OUR FIELD OF BUSINESS Project & design services, Structural works, Finishing works, Curtain-wall (Glass, Granite) and aluminum frames, Renovation works, Decoration works, Mechanical systems, Heating, cooling, ventilation and plumbing works, Electrical works, Automatic control & building automation works, Security & fire alarm systems, Sound & monitor systems, Conveying systems, Construction, electro-mechanical systems & assembling works on turn-key basis, Supply of construction equipments & materials.

4 OZERNAYA / MOSKOVA Ozernaya, Moskova. ŞİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES

5 OZERNAYA, MOSKOVA, RUSYA Başlama tarihi : Kasım 2014 Tamamlanma tarihi: : Nisan 2016 İnşaat alanı : 61,810 m² İşin Tanımı : Moskova da 492 daire, ve 24 katlı 5 bloktan oluşan projemiz, daire içleri ince işleri hariç olarak yapılmaktadır.

6 ŞİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES ALEMARA BELEK / ANTALYA

7 ALEMARA BELEK Construction area : m² Description of the work: Alemara Belek project is designed 8 blocks and 64 flats with social facilities as a turn-key project. Finishing works and main construction works, Landscaping works, Facade and framework installations, Sanitary installations, Electrical installations, CC security systems, CCTV systems, Generator installations, Swimming pool. İnşaat alanı : m² İşin Tanımı : Antalya Belek de 8 Blok, 64 daire ve sosyal tesisler olarak tasarlanan projemiz anahtar teslimi olarak yapılmaktadır. Kaba ve ince inşaat işleri, Bahçe düzenleme, Dış cephe ve çatı işleri, Merkezi ısıtma sistemi, Sıhhi tesisat, Elektrik tesisatı, Kapalı devre güvenlik sistemi, Merkezi uydu ve TV sistemi, Yüzme havuzu.

8 ALEMARA TUZLA / İSTANBUL Alemara Tuzla toplu konut ve sosyal tesis projesi, İstanbul. / Alemara Tuzla housingandsocialfacilityproject, İstanbul. ŞİRKETLER TOPLULUĞU / GROUP OF COMPANIES

9 ALEMARA TUZLA Date of start : December 2011 Construction area : m² Description of thework: Alemara Tuzla project is designed 2 blocksand 74 flatswithsocialfacilities as a turn-keyproject. Finishingworksand main constructionworks, Landscapingworks, Facadeandframeworkinstallations, Central heatingsystem, Sanitaryinstallations, Electricalinstallations, CC securitysystems, CCTV systems, Elevatorandgeneratorinstallations, Swimmingpool. Başlama tarihi : Aralık 2011 İnşaat alanı : m² İşin Tanımı : Tuzla Aydınlı da 2 Blok, 74 daire ve sosyal tesisler olarak tasarlanan projemiz anahtar teslimi olarak yapılmaktadır. Kaba ve ince inşaat işleri, Bahçe düzenleme, Dış cephe ve çatı işleri, Merkezi ısıtma sistemi, Sıhhi tesisat, Elektrik tesisatı, Kapalı devre güvenlik sistemi, Merkezi uydu ve TV sistemi, Asansör ve jeneratör tesisatı, Yüzme havuzu.

10 AHAL HIPPODROME AND ENTERTAINMENT COMPLEX, ASHGABAT Ahal Hippodrome and Entertainment Complex, Ashgabat / Ahal Hipodrom ve E lence Kompleksi, Aflkabat.

11 AHAL HIPPODROME AND ENTERTAINMENT COMPLEX, ASHGABAT Date of start : October 2008 Date of completion : October 2010 Construction area : m 2 Land : 83 hectare Description of the work : Outdoor tribune for persons, Indoor tribune for persons, 2 sand lane racing tracks, 1 grass lane racing track, Restaurant and wedding hall for 500 persons, Amphi-theatre and concert hall for 900 persons, 500 persons capacity circus for horse performance, Horse houses for 400 horses, Villas for stablemen with 40 men capacity, Food storages, Horse training pool, 5 horse training place, Outdoor and indoor maneges for 500 persons, Horse hospital, Building for quarantine, Doping control center, Technical buildings, Pools, Landscaping works, Night lighting for track, Totaliazator, Live broadcast screens, Live broadcast system, Scoreboards, Paddock for show with capacity of 40 horses, Aquapark, Province tents, Outdoor cafes, Preperation of preliminary & execution projects, architectural, statical, electrical, mechanical, B.O.Q. and specifications. Bafllama tarihi : Ekim 2008 Tamamlanma tarihi : Ekim 2010 nflaat alan : m 2 Arazi flin tan m : 83 hektar : kiflilik aç k (üstü kapal ), kiflilik tam kapal tribün, m'lik 2 adet kum, 1adet çim koflu pisti, 500 kiflilik restaurant ve dü ün salonu, 900 kiflilik anfitiyatro ve konser alan, 500 kiflilik at gösteri sirki, 400 at kapasiteli ah r binalar, 40 seyis kapasiteli seyis evleri, Yem depolar, At e itim havuzu, 5 ad. At e itim alan, 500 kiflilik aç k ve kapal manej, At hastanesi, Karantina binas, Doping kontrol merkezi, Teknik binalar, Havuzlar, Çevre düzenleme iflleri, Pist gece ayd nlatmas, Totalizatör sistemi, Canl yay n ekranlar, Canl yay n sistemi, Skorbordlar, 40 atl k gösteri pado u, Aquapark, Eyalet çad rlar, Aç k kafeler, Mimari, statik, elektrik, mekanik ön proje, uygulama projesi, keflif listesi ve flartnamelerinin haz rlanmas.

12 Babarap Gas Station, Ashgabat / Babarap Benzin stasyonu, Aflkabat. GAS STATION, BABARAP / ASHGABAT

13 BABARAP GAS STATION / ASHGABAT Date of completion : 2008 Construction area : 400 m 2 Land : 1 hectare Description of the work : Architectural, interior, statical, electrical, mechanical design projects, Finishing works and main construction works, Underground piping, Landscaping, Heating, Cooling, Ventilation, Fire protection, Domestic water, Sewage water, Rain water, Electrical installations, Interior finishing works, Steel structure roof cladding works, Fuel pumps, Fabrication and erection of canopy, Pump automation system, Tank automation system, Integration of national automation system, Service and maintenance equipment, Car wash tunnel. Tamamlanma tarihi : 2008 nflaat alan : 400 m 2 Arazi : 1 hektar flin tan m : Mimari, statik, elektrik, mekanik tesisat projeleri, Bina ince ve kaba iflleri, Alt yap borulama, Çevre düzenleme, Is tma, So utma, Havaland rma, Yang ndan korunma, Temiz su, Pis su, Ya mur suyu, Elektrik tesisat, Dekorasyon iflleri, Çelik konstrüksiyon ve kaplama (kompozit alüminyum) iflleri, Benzin pompalar, Kanopi imalat ve montaj, Pompa otomasyon sistemi, Tank otomasyon sistemi, Ulusal otomasyon sistem entegrasyonu, Servis ve bak m ekipmanlar, Otomobil araç y kama sistemi.

14 Gas Station (AZS90), Ashgabat / Benzin stasyonu (AZS90), Aflkabat. GAS STATION (AZS90) ASHGABAT

15 GAS STATION AZS90 / ASHGABAT Date of completion : 2009 Construction area : 400 m 2 Land : 1 hectare Description of the work : Architectural, interior, statical, electrical, mechanical design projects, Finishing works and main construction works, Underground piping, Landscaping, Heating, Cooling, Ventilation, Fire protection, Domestic water, Sewage water, Rain water, Electrical installations, Interior finishing works, Steel structure roof and cladding works, Fuel pumps, Fabrication and erection of canopy, Pump automation system, Tank automation system, Integration of national automation system, Service and maintenance equipment, Car wash tunnel. Tamamlanma tarihi : 2009 nflaat alan : 400 m 2 Arazi : 1 hektar flin tan m : Mimari, statik, elektrik tesisat projeleri, Bina ince ve kaba iflleri, Alt yap borulama, Çevre düzenleme, Is tma, So utma, Havaland rma, Yang ndan korunma, Temiz su, Pis su, Ya mur suyu, Elektrik tesisat, Dekorasyon iflleri, Çelik konstrüksiyon ve kaplama (kompozit alüminyum) iflleri, Benzin pompalar, Kanopi imalat ve montaj, Pompa otomasyon sistemi, Tank otomasyon sistemi, Ulusal otomasyon sistem entegrasyonu, Servis ve bak m ekipmanlar, Otomobil araç y kama sistemi.

16 Antalya residence and business center / Antalya konut ve ifl merkezi. ANTALYA KONUT VE fi MERKEZ

17 ANTALYA KONUT VE fi MERKEZ Date of start : December 2004 Date of completion : December 2007 Construction area : m 2 Description of the work : There are 36 detached units which consist of 24 apartments, 4 units at each of 6 floors, 6 offices on first floor and 6 triplex shops on the ground floor. Bafllama tarihi : Aral k 2004 Tamamlanma tarihi : Aral k 2007 nflaat alan : m 2 flin tan m : Zemin katta 3 er katlı 6 dükkan, 1. katta 6 adet büro, tesisat katı üzerindeki 6 normal katta her katta 4 adet olmak üzere 24 daireden oluflan toplam 36 ba ımsız bölüm vardır.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

KurumsaL InstItutIonalIzatIon

KurumsaL InstItutIonalIzatIon KurumsaL Institutıonalızatıon AMAÇ, YOLCULUĞUN KENDİSİDİR, BİRLİKTE... The Journey Is The Goal, Together... 1990 yılların sonlarında başlayan bu yolculuğumuza, başta Japon firmalar ve otomotiv firmaları

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

Proje Adı Project Name. Tarihi Year. 25.000 m2

Proje Adı Project Name. Tarihi Year. 25.000 m2 MEKANİK MEKANİK Skala Mekanik, 1995 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren klima, havalandırma tesisatı, sıhhi tesisatın yanı sıra yangın söndürme, bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin tasarlanması

Detaylı

Şirket Profili / Company Profile

Şirket Profili / Company Profile Şirket Profili / Company Profile Halit Levent AKBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of The Board İnşaat Yu ksek Mu hendisi Civil Engineer (M.Sc) Şirket Hakkında Firmamız 1988 yılında kurulmuştur. İnşaat

Detaylı

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti

Detaylı

Faaliyetlerimiz. www.mmdelektrik.com

Faaliyetlerimiz. www.mmdelektrik.com Firmamız yirmi seneyi aşkın bir süredir Türkiye nin birçok kentinde, yüksek gerilim tesislerinden, zayıf akım tesislerine kadar her türlü projeyi eksiksiz tamamlayarak bu konudaki gücünü ve kalitesini

Detaylı

Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World.

Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World. Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World. Mükemmelliğin yeni tanımı. A new definition of perfection. İstanbul, Levent ve River Plaza. Merkezi iş alanının kalbinde, araç ve toplu taşıma

Detaylı

SAĞLIKLI VE KONFORLU ALANLAR HAZIRLIYORUZ We prepare a healthy and comfortable spaces

SAĞLIKLI VE KONFORLU ALANLAR HAZIRLIYORUZ We prepare a healthy and comfortable spaces EN BATIDAN EN DOĞUYA KMK KMK is from East to West SAĞLIKLI VE KONFORLU ALANLAR HAZIRLIYORUZ We prepare a healthy and comfortable spaces SANAYIİ NIN VERIMINI DAHA DA ARTTIRMAK ISTIYORUZ We would like to

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) 665 84 84 (pbx) Faks: (0212) 679 25 07 Aydo anlar fl Merkezi

Detaylı

TFS GRUP FİRMALARI. 1- TFS MÜHENDİSLİK Ltd. Şti. www.tfsmuhendislik.com. 2- TFS ELEKTRİK Ltd. Şti. www.tfselektrik.com

TFS GRUP FİRMALARI. 1- TFS MÜHENDİSLİK Ltd. Şti. www.tfsmuhendislik.com. 2- TFS ELEKTRİK Ltd. Şti. www.tfselektrik.com www.tfsgrup.com TFS GRUP FİRMALARI 1- TFS MÜHENDİSLİK Ltd. Şti. www.tfsmuhendislik.com 2- TFS ELEKTRİK Ltd. Şti. www.tfselektrik.com 3- TFS ENGINEERING CO. www.tfsmuhendislik.com 4- BG MÜHENDİSLİK Ltd.

Detaylı

mühendislik&müşavirlik performmuhendislik.com

mühendislik&müşavirlik performmuhendislik.com mühendislik&müşavirlik performmuhendislik.com ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek. Kalitenin sürekli olmasını sağlayarak, müşteri

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

İsmini, sınırları içinde türbesi bulunan Ebu Eyyûb el-ensarî den alan. Named after Ebu Eyyûb el-ensarî, whose tomb lies nearby, the Istanbul

İsmini, sınırları içinde türbesi bulunan Ebu Eyyûb el-ensarî den alan. Named after Ebu Eyyûb el-ensarî, whose tomb lies nearby, the Istanbul İsmini, sınırları içinde türbesi bulunan Ebu Eyyûb el-ensarî den alan Named after Ebu Eyyûb el-ensarî, whose tomb lies nearby, the Istanbul Eyüp, yılında İstanbul un fethinden sonra Türklerin sur dışında

Detaylı

Pozi+if Proje ELECTRICAL DESIGN SERVICES

Pozi+if Proje ELECTRICAL DESIGN SERVICES Pozi+if Proje ELEKTRİK PROJE TASARIM ELECTRICAL DESIGN SERVICES POZİTİF PROJE POZİTİF Proje, sektörde oluşan optimum fiyat ve yüksek kaliteli hizmet açığını kapatmak için kurulmuş, Tesis elektrik-elektronik

Detaylı

0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU. www.kesb.com.tr

0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU. www.kesb.com.tr 0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU 2 KESB Proje Mühendislik Ltd. Şti. öncelikli olarak ısıtma, soğutma, havalandırma sektöründe faaliyet göstermek üzere geçmişten gelen tecrübelerimiz ile

Detaylı

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life İş hayatında zirve Pinnacle of business life İÇİNDEKİLER INDEX Anadolu Grubu Anadolu Group Anadolu Gayrimenkul Anadolu Real Estate Konum Location Mimari Architecture Bina Özellikleri Building Properties

Detaylı

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT 1 Aksoy Hakkında About Aksoy 30 yılı aşkın süredir, kalite anlayışından, insana ve çevreye olan saygısından ödün vermeden,

Detaylı

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL ELEKTRİK ELEKTRİK Skala Elektrik, 2011 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mesleki tecrübelerini kullanarak orta gerilim,alçak gerilim, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı MESSAGE OF THE CHAIRMAN Yorum İnşaat olarak şirketimizin temelini oluşturan kültür, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmak ve bu

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. Firma profili Company profile. Yönetim şeması Organisation chart. Şirket Ortakları Shareholders. Üstyapı Projeleri Storeystructures

İÇİNDEKİLER INDEX. Firma profili Company profile. Yönetim şeması Organisation chart. Şirket Ortakları Shareholders. Üstyapı Projeleri Storeystructures ARIKAN 2 4 6 7 8 65 70 72 74 78 79 İÇİNDEKİLER INDEX Firma profili Company profile Yönetim şeması Organisation chart Şirket Ortakları Shareholders Üstyapı Projeleri Storeystructures Alt Yapı Çalışmaları

Detaylı

OZAN İÇKALE EV TASARIMI

OZAN İÇKALE EV TASARIMI Önsöz Foreword Şimdiki şirket yöneticisi İlker Dener in doğum yılı 1975 de kurulan Ankara merkezli firmamız, 30 yılı aşkın süredir Ankara ve çevresinde büyük inşaat firmalarına iç mimari ve dekorasyon

Detaylı

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION Ülkemizin ve kentlerimizin sorunlarına cevap veren, bu sorunların her aşamasında bilgisi ve deneyimi ile çözüm üreten, bir proje ve danışmanlık firması olarak 1987 yılında yeni bir iş anlayışı ve yeni

Detaylı

Begin life with an advantage

Begin life with an advantage İş in ev hali... 2 Hayata bir artı ile başlayın... Konforu, huzuru yaşadığınız eviniz ve gününüzün büyük bir bölümünün geçtiği, işlerinizi yönettiğiniz ofisiniz... Her ikisinde de ayrıcalığı yaşamak en

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

GELECEĞE YATIRIM BİR KAYA HOLDİNG GELENEĞİDİR. INVESTMENT IN FUTURE IS A KAYA HOLDING TRADITION.

GELECEĞE YATIRIM BİR KAYA HOLDİNG GELENEĞİDİR. INVESTMENT IN FUTURE IS A KAYA HOLDING TRADITION. GELECEĞE YATIRIM BİR KAYA HOLDİNG GELENEĞİDİR. INVESTMENT IN FUTURE IS A KAYA HOLDING TRADITION. SİNERJİ, KAYA HOLDİNG İ YARATTI. KAYA HOLDİNG SİNERJİ YARATMAYA DEVAM EDİYOR... SYNERGY CREATED KAYA HOLDING.

Detaylı

M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010

M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010 M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010 Seçilmiş İşler Selected Works M-Ofis Mimarlık Ltd. Şirketi 1997 de kuruldu. Kurulduğu günden bugüne Yüksek Mimar Sinan Timoçin ve Mimar Serkan

Detaylı

komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr

komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr KARADA ELEKTRON K ARAÇLAR SAN. ve T C. A.fi. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent 34416 stanbul / TURKEY Tel:+90 (212) 280

Detaylı