YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6-7 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler II-AMAÇ ve HEDEFLER 18 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 18 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 18 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 19 A- Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Ek-1 Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı 42 1

3 SUNUŞ Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerjinin etkin ve verimli tüketilmesine yönelik çalışmalar yapmakta; rüzgâr, biyokütle ve güneş enerjisi potansiyellerini belirlemekte, yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılması için alınması gereken tedbirleri değerlendirmekte, görüş oluşturmakta, dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması bağlamında gerçekleşen gelişmeleri, ortaya çıkan eğilimleri izlemekte, örnek uygulama projelerini değerlendirmekte, tanıtım amaçlı pilot sistemler geliştirilmesini bizzat üstlenmekte ya da içinde bir paydaş olarak yer almakta, enerji verimliliği alanında da ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirme, etüt, eğitim, destekleme, yetkilendirme ve bilinçlendirme, izleme ve denetim ile potansiyel belirleme gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu sekreteryası görevini yürütmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede en güçlü politika tedbirlerinin başında yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin arttırılması ve yeni teknolojilerin kullanılması gelmektedir. Diğer taraftan bu alanlarda AR-GE faaliyetlerinin arttırılmasının gerekliliği kaçınılmazdır. Genel Müdürlüğümüz bu konularla ilgili küresel gelişmeleri yakından takip etmekte ve projeler geliştirmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü işbirliği ile yürütülmekte olan Türkiye de Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Güç İçin İzleme ve Tahmin Sistemi Geliştirilmesi (RİTM) Projesi kapsamında ülkemiz elektrik sistemine bağlanan rüzgâr enerjisi santrallerinin anlık üretimlerini izlemek ve geleceğe yönelik üretim tahminlerini üretmek üzere Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi kurulmuştur. İki aşama olarak planlanan projenin ikinci aşaması da 2014 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır yılı sonu itibariyle merkeze bağlı santrallerin toplam kurulu gücü 1800 MW a ulaşmış olup bu güç 30/11/2014 itibarıyla 3548 MW olan RES Kurulu gücümüzün % 50 sine karşılık gelmektedir. Yapılan mevzuat düzenlemeleri ile işletmeye girecek bütün rüzgâr enerjisi santrallerine merkeze bağlanma şartı getirilmiştir yılında da 3096 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından gerçekleştirilen tesislerin, gerek inşaat gerekse işletme dönemi boyunca onaylanmış projelerine, bu konuda yayımlanmış standartlarına ve Bakanlığımız ile özel şirketler arasında imzalanan sözleşme hükümlerine uygunluğu denetlenmiştir. Bu kapsamda, elektromekanik teçhizatın aylık ve yıllık bakımlarının kontrolleri ile tesislerin performans testlerinin yapılması sağlanmış, üretim raporları ile uygunluğu kontrol edilmiş olup bu kapsamda işletilmekte olan toplam 14 adet HES ve iki adet RES tesisi Genel Müdürlüğümüz tarafından denetlenmiştir. Ülkemizin asgari yenilenebilir enerji potansiyeli çerçevesinde, ekonomik hidrolik kapasitesi GWh/yıl, rüzgâr kapasitesi MW, ortalama küresel güneş ışınımı kwh/m 2 -yıl, biyokütle potansiyeli 8.6 MTEP, biyogaz potansiyeli MTEP, jeotermal kapasitesi MWt tır. Yenilenebilir enerji potansiyeli belirleme çalışmaları kapsamında; Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA), Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) ve 2014 yılında Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası (BEPA) hazırlanarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Dalga Enerjisi Potansiyel Atlası (DEPA) çalışmaları sürdürülmektedir. Enerji talebinin karşılanmasında önemli katkılarının olacağı bilimsel veya teknik çalışmalarla ortaya konulan, geliştirilebilir yenilenebilir enerji kaynaklarından en az birinin yüksek yoğunlukta bulunduğu sahalar olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının (YEKA) belirlenmesinde bu potansiyel atlaslarından yararlanılacaktır. Yenilenebilir enerji bağlamında Türkiye nin bugünkü durumu, yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar üzerine değerlendirmeler içeren Yenilenebilir Enerji Eylem Planı çalışması Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle yapılan bir ortak çalışmayla tamamlanmış durumdadır. Söz konusu Eylem Planı 2015 yılı başlarında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Son yıllarda yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar önemli ölçüde artmıştır. RES lisans sahibi tüzel kişilere ait projelere verilen Uygunluk yazısı sayısı 2014 yılında 110 a ulaşmıştır. Toplam kurulu gücü MW olan, 496 adet GES lisans başvurusu için teknik değerlendirme raporu düzenlenmiştir. Ülkemizde lisanssız elektrik üretimine olan ilgi de beklenen seviyenin üzerinde olmuş, şimdiye kadar toplam adet başvurunun teknik 2

4 değerlendirmesi yapılmıştır. Olumlu bulunan adet projenin toplam kurulu gücü kwe dir. Yenilenebilir enerji sektörünün yanı sıra üretim sektörünün de büyümesine yardımcı olacak olan katma değeri yüksek yerli aksam ve bütünleştirici parçaların kullanımının teşvik edilmesi kapsamında 2014 te ödenen teşvik miktarı $ dır. Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK arasında yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında, Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi Projesi (MİLRES), Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Projesi (TRİJEN), Yüksek Gerilim Yüksek Güç Çevirgeçlerinin Geliştirilmesi Projesi ve Gaz Türbini Kanatlarının Yerli İmalatı Projesi çalışmalarına devam edilmektedir. ODAK GRUP çalışmaları tamamlanmış olan projelerimizden, Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Yerli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi (MİLGES), LED ve OLED Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi ve Milli Hidroelektrik Santral Sistemi Geliştirilmesi Projesi (MİLHES) projelerinin çağrılarına TÜBİTAK tarafından çıkılmıştır. LED ile sokak aydınlatması konusunda beş adet pilot proje gerçekleştirilmiştir. Söz konusu projeler kapsamında toplam 218 adet konvansiyonel armatür LED ile değiştirilmiş olup projelerin izlenmesi çalışmasının yanı sıra yeni pilot projelerin koordinasyonu çalışmaları da devam etmektedir. Sokak ve açık alanlar aydınlatmasında, LED ile aydınlatmaya geçiş projesi çerçevesinde gerekli mevzuat hazırlıkları, uygulamanın 2015 yılında başlamasını sağlayacak şekilde tamamlanmıştır. Enerji verimliliği izleme çalışmaları kapsamında halihazırda, ENVER portalında bilgileri izlenen kapsam içi endüstriyel işletme sayısı toplam 1287, kapsam içi bina sayısı da toplam 1053 tür. Bina, sanayi ve hizmet sektörüne yönelik yürütülen enerji yöneticisi eğitimleri yetkilendirmiş olduğumuz kurumların yanı sıra Genel Müdürlüğümüz tarafından da sürdürülmektedir. Enerji Yönetimi ülkemizde yılları arasında sanayi sektöründe gönüllü olarak yürütülmekte iken, Enerji Verimliliği Kanunu nun yürürlüğe girdiği 2007 yılından itibaren de hem sanayi hem de bina ve hizmet sektörlerinde belirli büyüklüğün üzerindeki bina ve işletmeler için zorunlu olan bir uygulama olmuştur. Enerji Yönetimi, TS EN ISO Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde oluşturulmakta ve gerçekleştirilmektedir. Sanayi ve bina sektöründe enerji yönetimi uygulamaları kapsamında ülkemizde toplam sertifikalı enerji yöneticisi sayısı hâlihazırda 6000 e yaklaşmıştır. Ayrıca, enerji verimliliği danışmanlık (EVD) şirketlerinin personel altyapısında yer alacak teknik elemanlara yönelik 2009 yılında başlatılan eğitim ve sertifikalandırma programları da Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmektedir. Enerji Yöneticisi, Bina Etüt Proje ve Sanayi Etüt Proje Sertifikalandırmalarına yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından Merkezi Sınavlar düzenlenmektedir. Bu çerçevede 2014 yılında Ocak ve Temmuz aylarında yapılan Merkezi Sınavlara 715 kişi katılmıştır. Enerji verimliliği konusunda bölgesel bir eğitim merkezi haline gelen Genel Müdürlüğümüz, ülkemizdeki bilgi ve birikimin bölge ülkeleri ile paylaşılmasına yönelik olarak 2002 yılında Mülga EİE tarafından başlatılan ve o yıldan bu yana her yıl Asya, Karadeniz, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik düzenlenmiş olan uluslararası enerji yöneticisi eğitimlerini düzenlenmeye devam edecektir. Söz konusu uluslararası eğitimlerde bugüne kadar çeşitli ülkelerden toplam 285 enerji yöneticisi eğitilmiştir yılında düzenlenen Uluslararası Enerji Yöneticisi Kursuna 13 ülkeden 20 kursiyer katılım sağlamıştır. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yürürlüğe konulması öngörülen mevzuatın tamamı, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Genel Müdürlüğümüz Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında üniversiteler ve meslek odaları ile EVD şirketlerinin yetkilendirilmesi çalışmalarını da yürütmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 'Enerji Verimliliği Strateji Belgesi'nin 25 Şubat 2012'de YPK Kararı olarak Resmi Gazete'de yayımlanmış olması da enerji verimliliği alanında ülkemizde kaydedilen önemli bir gelişme ve kilometre taşı olmuştur. 3

5 Strateji belgesinde öngörülen tedbirlerin hayata geçirilmesi için Enerji Verimliliği Aksiyon Planı hazırlanması ile ilgili çalışmalara Aralık 2014 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Ayrıca Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, 2009 yılında başlatılan endüstriyel işletmelerin verimlilik artırıcı projelerinin desteklenmesi ve gönüllü anlaşmalar yoluyla endüstriyel işletmelerde enerji yoğunluğunun azaltılmasının teşvik edilmesi ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir. Bu kapsamda, desteklenmesine karar verilen ve uygulamalarını projesinde belirtildiği şekilde tamamlayan endüstriyel işletmelere 2014 yılında toplam TL hibe destek ödemesi yapılmıştır yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından ihale edilen 166 adet kamu Binası/Bina Kompleksinde detaylı etüt çalışmaları tamamlanarak binalara ilişkin Detaylı Etüt Raporları ve Enerji Kimlik Belgeleri hazırlanmıştır. Söz konusu raporların değerlendirilmesi devam etmektedir. Ayrıca, kamu binalarının etütlerinin yapılmasına yönelik ikinci grup ihale çalışmaları devam edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz enerji verimliliği çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası ve bölgesel işbirliklerine de önem vermekte ve bu doğrultuda faaliyetlerde bulunmaktadır. Uluslararası işbirlikleri ve projeler bağlamında dünyanın bilgi ve tecrübeleri ülkemize transfer edilmekte, ülkemizdeki bilgi ve tecrübeler de eğitim vb. programlarla bölge ülkeleri ile paylaşılmaktadır. Toplumun enerji verimliliği bilincini arttırmak, enerjinin üretiminde ve kullanımında verimliliğini arttırmak, ulusal enerji verimliliği hareketinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri düzenlenmekte olup bu etkinlik kapsamında yıl içerisinde düzenlenmekte olan enerji verimliliği ile ilgili olarak; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında sırasıyla resim, öykü ve proje yarışması ile endüstriyel işletmeler arasında enerji verimli projeler ve enerji verimli tesis yarışmalarında dereceye girenlerin ödülleri Enerji Verimliliği Forum ve Fuarında verilmektedir. Yine bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 2014 yılında kamu, özel sektör ve okullarda Enerji Verimliliği bilincini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla toplam adet broşür, adet afiş, adet dergi gönderilmiş olup gelişen teknolojiler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yedi ayrı afiş hazırlanarak bu afişlerden adet dağıtılmak üzere bastırılmıştır. Isı yalıtım tekniklerinin, güneş enerjisi uygulamalarının, jeotermal ısı pompasının, enerji verimliliği yöntemlerinin uygulandığı Örnek Bina, eğitim faaliyetlerinde kullanıldığı gibi yıl boyunca ziyaret edilebilmekte olup toplam 400 kişi Örnek Bina yı ziyaret etmiş ve bu kişilere uygulamalar hakkında seminer verilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinden azami ölçüde yararlanılması, elektrik sistemine sorunsuz olarak entegrasyonunun sağlanması, mevcut ve planlanan enerji tesislerinden elde edilecek enerjinin artırılması amacıyla hibrit sistemlere dayalı pilot projeler geliştirilmesi ve demonstrasyon uygulamalarının yapılması Genel Müdürlüğümüzce hedeflenen çalışmalar arasındadır. Bu bağlamda rüzgâr enerjisi santralı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santralden müteşekkil bir hibrit enerji projesi üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir. Buna ilaveten yenilenebilir enerji kaynaklarının kentsel ve kırsal alanlarda çeşitli alt sektörlerde muhtelif amaçlarla kullanımını özendirecek örnek pilot uygulamaların neler olabileceği konusu da araştırılmaktadır. Çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine ve teknolojilerine odaklayan Genel Müdürlüğümüzün 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda düzenlenmiştir. Yusuf YAZAR Genel Müdür 4

6 I-GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Ülkemizin, sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynak potansiyellerinin bilinmesini sağlamak ve bu potansiyellerden mümkün olduğu kadar kısa bir dönemde ve mümkün olabilecek en yüksek oranda ve etkinlikte yararlanır hale gelmeyi sağlamak, enerjinin üretiminden nihai tüketimine her safhada etkin ve verimli kullanılmasına ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılmasına yönelik çalışmalar yapmak. VİZYONUMUZ Genel Müdürlüğümüzün vizyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesinde, enerjinin üretiminden nihai tüketimine her safhada ve sektörde etkin ve verimli kullanılmasında ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılmasında yönlendirici, katkı yapıcı ve öncü olmak ve dolayısıyla ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının ve sera gazı emisyon miktarının azaltılmasına yönelik çalışmalara katkı yapmaktır. 5

7 B- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek görev ve hizmetler şunlardır: (1) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek, (2) Sanayide ve binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak ve bu amaçla çalışmalar yürütmek, (3) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek, (4) Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak, (5) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek, (6) 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve alt düzenlemelerinde ve diğer ilgili mevzuatta enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konuları ile ilgili olarak Bakanlığa atfedilen görev ve hizmetler ile 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/B maddesinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne atfedilen görevlerin açıklanması bağlamında, Bakanlıkça verilen aşağıdaki görevleri yapmak; a) Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak; enerji kaynakları ile ilgili ekonomik olabilecek potansiyelleri belirlemek, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerindeki yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin gelecek tahminleri üretmek, master plan, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak, pilot sistemler geliştirmek ve bunları kamu yararına işletmek, tanıtım faaliyetleri yürütmek, ülkemizin yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili durumunu değerlendirmek, mevzuat taslakları hazırlamak, kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak, b) Enerji kaynaklarının ve enerjinin üretiminden tüketimine her safhasında ülke yararına, etkin ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak; ulusal ve sektörel bazda enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, verimlilik artırıcı projeleri desteklemek ve gönüllü anlaşmalar yapmak; enerji yönetimi ile birlikte enerji Etüdü ve verimlilik artırıcı proje hazırlama konularında eğitim ve sertifikalandırma hizmeti vermek; üniversiteleri, meslek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleri verebilmeleri için yetkilendirmek; kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, sanayi ve hizmet sektörlerinde enerji etütleri yapmak veya yaptırmak; enerji verimliliğini artırıcı örnek projeler tasarlamak ve pilot uygulamalar yapmak; ülkemizin enerji verimliliği ile ilgili durumunu değerlendirmek, mevzuat taslakları hazırlamak, kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak, c) Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında; performans göstergeleri, gelecek öngörüleri, entegre kaynak planlamaları, standartlar ve ürün performans testleri ile ilgili çalışmalar yapmak; ülkedeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile 6

8 birlikte kamuoyuna sunmak, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek; ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; enerji sektöründeki nitelikli insan gücü istihdamına kısa süreli kurslar ile katkıda bulunmak; bu çalışmaları yürütmek üzere enerji bilgi ve teknolojileri merkezi kurmak ve işletmek, ç) Toplum genelinde enerjinin ve enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili bilgi ve bilincin geliştirilmesi, yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması, bunların yaygınlaştırılması ve faydalarının topluma gösterilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak; kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, d) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde koordinasyonu sağlamak, e) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bunlara üye olmak ve çalışmalarına katılmak, bilgi alışverişinde bulunmak, f) 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurulara ilişkin Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmak, g) Enerji verimliliği ile ilgili politika ve stratejiler geliştirmek, geliştirilen strateji ve politikaların uygulanması ve koordinasyonu için gerekli her türlü çalışmaları yürütmek veya koordine etmek, ğ) Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek, önlem önerileri hazırlamak ve karbon yakalama, depolama ve ticareti ile ilgili dünyadaki çalışmaları, izlemek ve ülkemizde bu konuda çalışmalar yapmak, h) Mülga EİE nin Eskişehir Yolu 7. km Ankara adresindeki kampüs alanında yer alan arazi ile idare ve hizmet binaların, Kırım Caddesi No 58 Emek, Ankara adresindeki lojmanların ve Didim Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi nin işletilmesi, bakımı, onarımı, idamesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, ı) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında kontrol faaliyetleri yürütmek, denetimler yapmak, faaliyet alanları ile ilgili konularda bakanlık tarafından uygulanması gerekli idari yaptırımları uygulamak, (7) Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 7

9 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, kampüs içinde yer alan hizmet binalarından oluşmaktadır. Tablo 1: YEGM Yerleşkesinde Bulunan Hizmet Binaları Binanın Adı Genel Müdürlük Binası A Blok(*) 1 Genel Müdürlük Binası B Blok(**) 1 Genel Müdürlük Binası C Blok (***) 1 Su Deposu 1 Trafo Binası 1 Müracaat Binası 1 Atölye ve Ambar Tesislerindeki Muhtelif Binalar 20 a- İdare Binası 1 b- ETKB Eğitim Salonu+ÖDES+Kütüphane 1 c- Büyük Atölye(Tamir Atölyesi+UETM+Biyodizel Tesisi+BOREN Laboratuvarı) ç- İmalat Atölyesi(İmalat+Matbaa) 1 d- Küçük Atölye 1 e- Marangoz Atölyesi 1 f- Isı Merkezi 1 g- Yıkama Yağlama ve II. Kademe Tamir Atölyesi 1 ğ- Şoförler Odası 1 h- Muhtelif Ambar (****) 5 ı- Trafo Binası 1 i- Örnek Bina 1 j- Nöbetçi Memurluğu 2 k- Sera Binası 1 l- Güneş Evi 1 Adet Toplam 26 1 (*) A Blok 6,7,8,9 katlar TETAŞ Genel Müdürlüğünce, 10 kat BOREN tarafından kullanılmaktadır. (**) A Blok B2, B Blok 1 ve 2 nci katlar PİGM tarafından kullanılmaktadır. (***) C Blok Zemin ve 1 inci katlar TETAŞ Genel Müdürlüğünce kullanılmakta olup diğer bölümlerde ise kreş, doktorluk, mutfak ve yemekhane hizmet vermektedir. (****) 2 nolu ambar TETAŞ Genel Müdürlüğünce kullanılmaktadır. 8

10 Genel Müdürlüğümüzce kullanılmakta olan toplam 24 adet aracın bir adeti tahsisli, beş adeti ise hizmet alımı yoluyla kiralanmıştır. Tablo 2 : Taşıtların Sayı ve Türlerine Göre Dağılım (31/12/2014) YEGM Hizmet Adet Mevcut Alımı T02 Binek Otomobil T03 Station- Vagon 5-5 T04 Arazi Binek (En az 4 en fazla 8 kişilik) T05 Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik) T07 Pikap (Kamyonet sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik) T09 Panel 2-2 T13 Kamyon (Tam yüklü ağırlığı Kg.) 1-1 Toplam Örgüt Yapısı Genel Müdürlüğümüzde görevlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile aşağıda belirtilen birimler bulunmaktadır. GENEL MÜDÜR Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dai.Bşk. Yeni Teknolojiler ve Destek Dairesi Başkanlığı Proje Dairesi Başkanlığı Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı Destek Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü 9

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Genel Müdürlüğümüz çalışmalarının yürütülmesi sırasında karar ve işlem süreçlerinin hızlandırılması ile etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla bilgi ve teknolojik kaynaklardan mümkün olan en yüksek ölçüde yararlanılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda: 50 Mb/s hızında metro ethernet teknolojili internet bağlantısı kullanılmaktadır. Bu hız 2015 yılı için 60 Mb/s a yükseltilecektir. İnternet bağlantısı üzerinden rüzgâr (REPA), güneş (GEPA), hidroelektrik (HEPA) ve biyokütle (BEPA) potansiyel atlas bilgilerini de içeren Genel Müdürlüğümüz web sitesi ve enerji verimliliği portalı (EnVer) yayını, Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) sistemi ile e-posta sunucularının hizmetleri Kurumumuz bünyesinde sürdürülmektedir. İnternetten gelebilecek tehlikelere karşı Genel Müdürlüğümüz internet bağlantı noktalarında ve yerel bilgisayar ağında bulunan güvenlik sunucuları bünyemizde bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış olan giden-gelen evrak takip yazılımı ile personel sorgulama, maaş kesintileri, izin, giriş-çıkış takibi, merkezi telefon rehberi, kan grupları, bilişim destek vb. bileşenlerden oluşan intranet (yerel web) sayfası ve veri tabanı yazılımı personelin yetki seviyelerine göre kullanılır durumda bulunmakla birlikte 2015 yılı içinde Genel Müdürlüğümüzde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkezli EBAYS projesine bağlanılarak EnVision belge yönetim ve arşiv yazılımı kullanılmaya başlanacaktır. Tablo 3: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün Teknolojik Kaynaklar Donanım ve Yazılımın Cinsi 2013 Sayıları 2014 Sayıları Firewall 2 2 Anti Spam 1 1 Güvenlik Yazılımları Anti Virüs (Internet) 1 1 IPS 1 1 NAC 1 1 TMG 1 1 Veri İletişimi Router 1 1 Switch Web 1 1 Etki Alanı Yönetimi 2 2 Veri Tabanı 3 3 Anti Virüs (Ağ) 1 1 Sunucular e-posta 3 2 Güncelleştirme 1 1 NAC 2 1 Log 1 1 DNS 1 1 Firewall 2 2 Enerji Kesintisiz Güç Kaynağı 3 3 Jeneratör 1 1 Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar 4 5 Son Kullanıcı Yazıcı Tarayıcı Faks Projeksiyon

12 4- İnsan Kaynakları 31 Aralık 2014 itibariyle Genel Müdürlüğümüzde toplam 355 personel görev yapmıştır. Genel Müdürlüğümüz personelinin hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Tablo 4: YEGM Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Adet Teknik Hizmetler 139 Genel İdari Hizmetler 122 Daimi İşçi 85 Geçici Personel 6 Sağlık Hizmetleri 3 Toplam 355 Tablo 4: YEGM Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 657 sayılı Kanuna tabi Genel Müdürlüğümüz personelinin 31/12/2014 tarihi itibariyle hizmet yılına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. 11

13 Tablo 5: YEGM Memur Personelinin Hizmet Yılı Durumu Hizmet Yılı Adet Toplam sayılı Kanuna tabi Genel Müdürlüğümüz personelinin 31/12/2014 tarihi itibariyle yaşlarına göre durumuna ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 6: YEGM Memur Personelinin Yaş Durumu Yaş Adet Toplam sayılı Kanuna tabi Genel Müdürlüğümüz personelinin 31/12/2014 tarihi itibariyle eğitim durumuna göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 7: YEGM Memur Personelinin Eğitim Durumu Eğitim Durumu Adet İlköğretim 4 Ortaöğretim 37 Ön lisans 35 Lisans 163 Yük. Lisans 20 Doktora 5 Toplam

14 Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 4/C geçici personelin 31/12/2014 tarihi itibariyle hizmet yılına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Tablo 8: YEGM Daimi İşçi ile 4/C Personelinin Hizmet Yılı Durumu Hizmet Yılı Daimi İşçi 4/C Adet Toplam Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 4/C geçici personelin 31/12/2014 tarihi itibariyle yaşlarına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Tablo 9: YEGM Daimi İşçi Personelinin Yaş Durumu Yaş Daimi İşçi 4/C Adet Toplam Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 4/C geçici personelin 31/12/2014 tarihi itibariyle eğitim durumuna göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 10: YEGM Daimi İşçi Personelinin Eğitim Durumu Eğitim Durumu Daimi İşçi 4/C Toplam İlköğretim Ortaöğretim Ön lisans 2-2 Lisans Yük. Lisans Doktora Toplam

15 5- Sunulan Hizmetler YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1) Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak; a) Enerji kaynakları ile ilgili ekonomik olabilecek potansiyelleri belirlemek, b) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerindeki yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin gelecek tahminleri üretmek, c) Master plan, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak, ç) Pilot sistemler geliştirmek ve bunları kamu yararına işletmek, d) Tanıtım faaliyetleri yürütmek, e) Ülkemizin yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili durumunu değerlendirmek, f) Mevzuat taslakları hazırlamak, g) Kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak, ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili bilgi ve bilincin geliştirilmesi, yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması, bunların yaygınlaştırılması ve faydalarının topluma gösterilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak, (2) Diğer ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, (3) 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurulara ilişkin olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmak, (4) 10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak, (5) 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında ve diğer ilgili mevzuatta yenilenebilir enerji konuları ile ilgili olarak Bakanlığa atfedilen görev ve hizmetleri yerine getirmek, (6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1) Enerji kaynaklarının ve enerjinin üretiminden tüketimine her safhasında ülke yararına, etkin ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak, (2) Ulusal ve sektörel bazda enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, (3) Verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesi çalışmalarını yapmak (4) Gönüllü anlaşma destekleri ile ilgili çalışmaları yapmak, (5) Enerji yönetimi ve etüt-proje konularında eğitim ve sertifikalandırma hizmeti vermek, (6) İşletmelerde enerji yönetimi sistemlerinin kurulması ve yaygınlaşması doğrultusunda çalışmalar yapmak, (7) Enerji verimliliği hizmetlerini verebilmeleri için üniversitelerin, meslek odalarının ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, (8) Enerji etütleri yapmak veya yaptırmak, (9) Enerji verimliliğini artırıcı örnek projeler tasarlamak ve pilot uygulamalar yapmak, (10) Ülkemizin enerji verimliliği ile ilgili durumunu değerlendirmek, (11) Mevzuat taslakları hazırlamak, (12) Kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak, (13) Toplum genelinde enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı ile ilgili bilgi ve bilincin geliştirilmesi, yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması, bunların yaygınlaştırılması ve faydalarının topluma gösterilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, (14) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde koordinasyonu sağlamak, (15) Diğer ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, (16) 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve alt düzenlemelerinde ve diğer ilgili mevzuatta enerji verimliliği konuları ile ilgili olarak Bakanlığa atfedilen görev ve hizmetleri yerine getirmek, 14

16 (17) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında: a) Kurul kararı gerektiren konularda, müzekkere, karar taslağı, rapor hazırlanması ve benzeri çalışmaları yapmak, b) Kurul tarafından alınan kararların takibini ve sekreterlik hizmetlerini yürütmek, toplantı tarihlerini planlamak, gündem önerilerini derlemek, taslak gündemi oluşturmak, toplantı salonunda yapılması gerekli hazırlıkları yapmak, Genel Müdürlük adına yapılacak sunumları hazırlamak Kurul üyelerine sunulacak dokümantasyonu hazırlamak, toplantı tutanağı düzenlemek, karar metni ve katılımcı listelerinin imzalanması ve benzeri işlemleri tamamlamak, Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Kurul çalışmaları kapsamında gerekli harcamaları veya ödemeleri gerçekleştirmek, alınan kararların Genel Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarının gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütmek, Kurul toplantıları ile ilgili tutanak, müzekkere, karar ve benzeri her türlü dokümantasyonu arşivlemek, (18) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca mevzuat uygulamalarına yönelik yapılacak izleme denetimler kapsamında; a) Yetkilendirilen üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek, b) İzleme, kontrol ve denetimler yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek, c) Genel Müdürlük faaliyetleri kapsamında Genel Müdürlüğün denetimi ve kontrolu altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri çerçevesinde izleme, inceleme ve denetimler yapmak, ç) Gerektiğinde, idari yaptırımlar uygulamak, (19) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. YENİ TEKNOLOJİLER VE DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında; a) Performans göstergeleri, gelecek öngörüleri, entegre kaynak planlamaları, standartlar ve ürün performans testleri ile ilgili çalışmalar yapmak, b) Ülkedeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak, c) Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, ç) Ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak, d) Enerji sektöründeki nitelikli insan gücü istihdamına kısa süreli kurslar ile katkıda bulunmak, e) Enerji bilgi ve teknolojileri merkezi kurmak ve işletmek, (2) Seminer, çalıştay, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek yoluyla bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, (3) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, (4) Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek ve önlem önerileri hazırlamak. (5) Bilişim konusunda, Genel Müdürlüğün; a) Hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için yönetim bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, b) Diğer kurum ve kuruluşlarla bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, (6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirmektir. PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik olarak Türkiye Elektrik Sistemine bağlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin anlık üretimlerini izlemek ve geleceğe yönelik üretim tahminlerine katkıda 15

17 bulunmak, (2) Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinden azami ölçüde yararlanarak bu kaynakların elektrik sistemine sorunsuz olarak entegrasyonunun sağlanması, mevcut ve planlanan enerji tesislerinden elde edilecek enerjinin artırılması amacıyla hibrid sistemlere dayalı pilot proje alanları tespit etmek, uygun alanlarda hibrid pilot projeler geliştirmek ve demonstrasyon uygulamaları yapmak/yaptırmak, (3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik olarak pilot projeler üretmek, bu konuda kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, geliştirilen pilot sistemlerin muhtelif ölçeklerde demonstrasyon uygulamalarını yapmak ve kamu yararına işletmek, tanıtımını yapmak, (4) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kentsel alanlarda, kırsal alanda, tarım, sanayi, turizm, çevre kirliliği önleme ve benzeri alt sektörlerde muhtelif amaçlarla kullanımını özendirecek örnek pilot uygulamalar geliştirmek/geliştirilmesine teknik destek vermek, a) Atıksu arıtma tesislerinin iç enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması, atıksuyun arıtılarak rekreasyon amaçlı alanların sulanmasında kullanılmasının özendirilmesine yönelik pilot uygulama yaparak örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasına öncülük etmek, b) Kırsal alanda şebeke dahilinde çalışacak yenilenebilir enerji bölgeleri araştırmak, yenilenebilir enerjinin aydınlatma, rekreasyon alanlarının geliştirilmesi, sulama, küçük sanayi, yerel turizm sektörleri ve sosyal altyapı tesislerin işletilmesinde kullanılabileceği pilot yerler seçmek ve uygulama olanaklarını araştırmak (off grid), (5) 3096 sayılı Kanun kapsamında Yap İşlet Devret Modeli (YİD) ile işletilen hidroelektrik enerji santrallarının ve rüzgâr enerjisi santrallarının üretim tesislerinin denetimini yapmak, elektromekanik teçhizatın aylık ve yıllık bakımlarının kontrollerini yapmak, tesislerin performans testlerini yapmak, üretimlerin raporları ile uygunluğunu kontrol etmek ve üretim olmadığında nedenlerini araştırmak, (6) Harita çalışmaları kapsamında; a) Genel Müdürlüğün çeşitli projelerinde ihtiyaç duyulan 1/5000, 1/1000 ve daha büyük ölçekli topografik haritaların üretimini yapmak veya yaptırmak, b) Projelerin çeşitli aşamalarında ihtiyaç duyulacak enkesit, boykesit, aplikasyon gibi harita mühendislik hizmetlerini yapmak, yaptırmak. c) RGİ (rüzgâr gözlem istasyonu), RES (rüzgâr enerjisi santralı) gibi proje tesislerinin nokta kontrollerini sağlamak, d) Projelerde altlık olarak kullanılabilecek sayısal olmayan basılı haritaların sayısallaştırılması işlerini yapmak, e) Projelerin sabit yapılarında zaman içerisinde ortaya çıkabilecek deformasyonların tespiti için gerekli ölçü ve hesapları yapmak, yaptırmak ve yaptırılan ölçümlerin kontrol işlemlerini gerçekleştirmek, f) Genel Müdürlüğümüz projelerinin çeşitli aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek ifraz (parsel bölünmesi), imar değişikliği vb. işlerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, yaptırılan işlerin kontrol işlemlerini gerçekleştirmek, g) Harita ve Proje Arşiv işlerinin yürütülmesini sağlayarak projeler için ihtiyaç duyulacak haritaların ilgili kurumlardan teminini sağlamak ve bu haritaları muhafaza etmek, ğ) Haritacılık işleri ile ilgili olarak yetkili kuruluşlarla (HGK, TKGM vb.) gerekli işbirliği faaliyetlerini yürütmek, (7) Görevlerine ilişkin mevzuat taslakları hazırlamak, (8) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1) İdari ve sosyal işler konusunda, Genel Müdürlüğün; a) Temizlik, tabldot, aydınlatma, ısıtma, soğutma, taşıma, tahsis, güvenlik ve sağlık hizmetlerini yürütmek, b) Eskişehir Yolu 7 km Ankara adresindeki kampüs alanında yer alan arazinin, idari ve hizmet binalarının, aynı adresteki kreş ve gündüz bakımevinin, Kırım Caddesi No 58 Emek, Ankara adresindeki lojmanların ve dinlenme amaçlı kullanıldığı dönemlerde Didim Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi nin işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek, c) Tanıtım amaçlı sergi, fuar işlerini düzenlemek, foto, film çalışmaları ile basım ve dağıtım ve kütüphane hizmetlerini yürütmek, ç) Kreş ve gündüz bakımevi, tabldot ve çay ocağı hesaplarının talimatları gereği kontrollerini yapmak ve gerekli raporları hazırlamak, 16

18 d) Özel kanunlarda veya diğer kanunlarda gösterilen savunma ve güvenlik ile ilgili görevleri yapmak, e) Haberleşme işlerini yürütmek, f) Genel evrak ve arşiv işlerini yürütmek, g) Hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için yönetim bilişim sistemlerinin kurulması konusunda katkıda bulunmaktır. (2) Makina ve ikmal konusunda, Genel Müdürlüğün; a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) Makina, teçhizat ve araçların periyodik bakım ve onarımı ile araçların fenni muayene işlemlerini yürütmek, c) İnşaat ve kontrollük işlerini yürütmek, ç) Genel Müdürlüğe tahsis edilen mal varlıklarını muhafaza etmek, d) Her türlü sigorta işlemlerini yürütmektir. (3) Yukarıda sayılan görev ve hizmetlerin yerine getirilmesinde, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin uygulamalarını ve önerilerini dikkate almak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır. (4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen görevler 2014 yılı Ağustos ayından itibaren Şube Müdürlüğünce yerine getirilmiştir. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (1) Bütçe ve mali işler konusunda, Genel Müdürlüğün; a) Stratejik planın, iç kontrol sisteminin ve iç kontrol standartları eylem planının hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunmak ve uygulanmasında görevleri yerine getirmek, b) Muhasebe ve mali işlerini mevzuatın tespit ettiği esaslar dahilinde yürütmek, c) Bütçe hazırlık çalışmalarını yürütmek, ç) Yapılan sarfiyatın bütçe ödenekleri içerisinde gerçekleşmesini takip etmek, Ödenek Gönderme belgelerini düzenlemek, d) Genel Müdürlüğün, Taşınır Mal Yönetmenliği kapsamında iş ve işlemlerini yapmak, tabloları düzenlemek ve yasal olarak bildirilmesi gereken yerlere göndermek, e) Genel Müdürlüğün Kefalet kanununa tabii çalışan personellerin iş ve işlemleri yürütmek, f) Her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek, g) Yıllık ve uzun dönem plânlarını ve yatırım programlarını hazırlamak, ğ) Bütçe tekliflerinin hazırlanması ve izlenmesi işlerini yürütmek, h) Muhasebe kayıtlarını iç ve dış denetim için hazır bulundurmak, ı) Genel Müdürlüğün bütçe ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek, (5) Personel işleri konusunda; Genel Müdürlükte görev yapan 657 sayılı Kanun ve 4857 sayılı İş Kanununa ve diğer kanunlara tabi personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. (6) Yukarıda sayılan görev ve hizmetlerin yerine getirilmesinde, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin uygulamalarını ve önerilerini dikkate almak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, (7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. ARİ VE 17

19 II-AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1. Ülkemizin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynak potansiyellerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak ve bu potansiyel belirleme çalışmalarından da yararlanarak Bakanlığımızca yapılan gelecek projeksiyonları çalışmalarına katkı yapmak, 2. Ülkemizin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarından en kapsamlı biçimde ve mümkün olan en kısa süre içinde faydalanır hale gelmesi yönünde çalışmalar yapmak, piyasa ve yatırım gelişmelerini izlemek, ilgili mevzuatlarda gerekli iyileştirmeler için çalışmalar yapmak, 3. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ülkemizde tanınması, kullanılması ve yerli imalat sanayinin bu teknolojilere vukufunun artması yönünde çaba göstermek, çalışmalar yapmak, 4. Ülkemizde enerji verimliliğini artırıcı çalışmaları koordine etmek, çalıştay ve konferanslar düzenlemek, bu çerçevede bilgilendirme, yetkilendirme, bilinçlendirme, izleme, eğitim ve ölçme çalışmaları yapmak, enerji verimliliği etütleri yapmak ve yaptırmak, enerji verimliliğini artırıcı projeleri desteklemek. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Bilinmeyen enerji kaynaklarımızı bilinir hale getirmek, bu kaynaklardan en uygun yararlanma yollarını örnek projeler ile göstermek ve enerjiyi etkin ve verimli kullanmak yönünde çalışmalar yapan Genel Müdürlüğümüz, belirtilen hedef ve faaliyetlere yönelmiştir. 18

20 II-FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Tablo 11: YEGM Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya göre Ödenek-Gider İcmal Tablosu EKONOMİK KODU AÇIKLAMA 2014 ÖDENEĞİ YILSONU ÖDENEĞİ YILSONU GERÇEKLEŞME FONKSİYONEL KODU 4- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , Memur , , , İşçiler , , , Geçici Personel , , ,66 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ , , , Memur , , , İşçiler , , , Geçici Personel , ,00 537,83 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alım , , , Yolluklar , , , Görev Giderleri , , , Hizmet Alımları , , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , Men.Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , , , Gayrimenkul Mal Bakım On , , ,39 05 CARİ TRANSFERLER , , , Kar Amacı Gütmeyen Kur. Trf , , , Hane Halkına Yapılan Transfer , , , Yurtdışına Yapılan Transferler , , ,15 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , Mamul Mal Alımları , , , Menkul Sermaye Üretim Gider , , , Gayri Maddi Hak Alımları , , , Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri , , ,69 07 SERMAYE TRASFERLERİ , ,00 0, Yurtiçi Sermaye Transferleri , ,00 0,00 TOPLAM , , ,98 19

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-3 I-GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-3 I-GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1

05 Kasım 2015. Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu. 05 Kasım 2015 1 Mustafa GÜNİNDİ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje sorumlusu 1 PROJE ORGANİZASYONU Proje Sahibi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü : TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Paydaş : Meteoroloji

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ ALİ BÜLENT KAPCI Elektrik-Elektronik Mühendisi ETKB - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) Muhtelif sektör/alanlarda gelişimin takip

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı 27-03-2015 1 Sunum İçeriği YEGM Sorumlulukları ve Enerji Politikalarımız YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. AMAÇLARIMIZ 3. FAALİYETLERİMİZ 4. 2017 HEDEFLERİMİZ 5. GÜÇLÜKLERİMİZ Üniversitesi nde Yenilenebilir Enerji Proje Uygulamaları

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Potansiyeli YEK Gelişim YEK Hedefler Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Enerji İşleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Enerji İşleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA *BENFBRM1Z* T.C. Sayı : 11379310-020-E. 210 26/08/2015 Konu : Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay Yetkilendirmeleri BAKANLIK MAKAMINA İlgi : a) 07.05.1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI Ekim 2009 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü Genel Enerji Durumu 2006 yılında, ülkemizin genel enerji

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

ETKB 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ETKB 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu RAPOR ETKB 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Bakanlığımız 2014 yılı birinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aylık dönemine ait beklentiler ile yürütülecek

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Geleceğinize Açılan Kapı

Geleceğinize Açılan Kapı Geleceğinize Açılan Kapı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLER Fakülteler 1. Mühendislik Fakültesi 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3. Fen Edebiyat Fak. 4. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ENERJİ BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ENERJİ BÖLÜMÜ Tülin Keskin Danışman Kasım 2014 Ankara İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirim 1.Ulusal Bildirimde Enerji Sektörü

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı