EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ"

Transkript

1

2

3 İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI YILI KADROLARI HARCIRAH BAREMİ YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ YILI AİDATLAR VE ÜCRETLER TARİFESİ YILI GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ YILI GELİR VE GİDER BÜTÇELERİ YILI GELİR VE GİDER BÜTÇELERİ TALİMATI 95 1

4 2

5 Değerli Meclis Üyemiz, EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI Sizlerin gösterdiği güvenle Şubat 2009 da başlayan hizmet süremizin 4. yılındayız. Önümüzdeki aylarda yapılacak oda seçimlerimiz ile bayrak yarışı sürüp gidecek. Daha iyiyi hedefleyen bu yolculuğumuzda, Yönetim Kurulu gündemimize sizlerden, Meslek Komitelerimizden ve üyelerimizden çeşitli şekillerde gelen konular değerlendirilerek ilgili merciler nezdinde çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Yönetim Kurulumuz, Oda Misyonunun gerçekleştirilmesi için yaptığı bu çalışmalarda, ortak akıl ve yaklaşımların yararına inanarak, üyelerimizin, yönetim ve denetim organlarımızın, meslek komitelerimizin, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların görüş ve düşüncelerinden yararlanmaya özen göstermiştir. Tüm çalışanlarımızın gayretiyle her gün biraz daha yükseldiğine inandığımız hizmet standartlarımızın yarattığı katma değerin üye beklentisini aşması önemsenmiş ve desteklenmiştir. EBSO nun çalışmalarını ve iş yapış şeklini sorgulayan, kesintisiz gelişim ve değişime ayak uyduran bir anlayış ile yönetilmesi, önceliklerimiz arasında yer almıştır. Bu amaçla görev süremiz içinde ilk kez dönemi için yapılan Stratejik Plan ile faaliyetlerimizin belirli bir disiplin içinde gerçekleştirilmesi, ISO Üye Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile üye memnuniyetini sağlayacak yeni yaklaşımlar geliştirilmesi, ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kurumsal bilgimizin güvenliğinin sağlanması ve kurulan Performans Yönetim Sistemimiz ile çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunacak bir yapının oluşturulması hedeflenmiştir. Benzer şekilde başlattığımız toplam kalite çalışmaları ile misyonumuzu sürdürülebilir kılmak hedeflenmektedir. Tüm bu çalışmalardan beklediğimiz, üyelerimiz ve diğer paydaşlarımız yararına dengeli ve değer yaratan sonuçlar üretilmesidir. Bu amaçla yapılan ve bundan sonra da yapılacak çalışmaları, 2013 yılı bütçemizde de destekleyecek bir yapı oluşturulmasına özen gösterilmiştir yılı Bütçemizde mevcut kaynaklarımız, her kurum için geçerli olan bütçelerin sınırlı oluşu ve yeni kaynak yaratmanın zorluğu göz önünde bulundurularak dikkatli bir şekilde dağıtılmış bulunmaktadır. Bu nedenle, kaynak kullanımında önceki yıllarda gösterilen hassasiyet 2013 yılı Bütçesi düzenlenmesinde de önemini korumuştur yılı Bütçemiz, 2012 yılına göre %12 oranında artış ile TL olarak teklif edilmektedir yılı Bütçemizi, Oda Meclisimiz adına dikkatli ve titiz bir şekilde inceleyen ve değerli katkılarda bulunan Hesapları İnceleme Komisyonu nun Başkan ve üyelerine teşekkür eder, 2013 yılı Bütçesini değerlendirmelerinize sunarız. Saygılarımızla Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 3

6 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI MEVZU VE KARAR Ege Bölgesi Sanayi Odası Hesapları İnceleme Komisyonu Perşembe günü Saat 17:00 de Ege Bölgesi Sanayi Odası nda, Sayın Cengiz KOCAGİL in başkanlığında, Sayın Ateş İlyas DEMİRKALKAN, Sayın Metin AKDAŞ, Sayın Nejat ÖZDURAN, Sayın Mehmet GÜRAN, Sayın Şener GENCER ve Sayın Nadir ERDİR in iştirakleri ile toplanmıştır. GÜNDEM 2013 Yılı gelir ve gider bütçesi taslağı Ekseriyet mevcut olduğundan oturum açıldı ve gündemdeki maddelerinin müzakeresine geçildi 1-Yönetim kurulumuzun tarih 195 sayılı toplantılarında görüşülerek kabul edilen 2013 yılı Gider ve Gelir Bütçesi taslağında yer alan Kadrolar, Teşkilat Şeması, Harcırah Baremi, Gider Bütçesi, Aidatlar ve Ücretler Tarife Cetveli, Gelir Bütçesi ve Bütçe Talimatı tetkik edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, A yılı için önerilen kadroların uygunluğuna, B- Teşkilat Şemasının uygunluğuna, C yılında uygulanacak Harcırah Baremi Cetvelinin uygunluğuna, Ç Yılı Gelir ve Gider Bütçesi fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan incelemede; 4

7 Odamızın mali yapısı ve önceki yıllar uygulama sonuçları gözönünde bulundurularak; ,00 TL olarak tespit edilen gider bütçelerinin uygunluğuna, 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ FASIL HESAP ADI 2013 BÜTÇE ÖNERİSİ BÜTÇE PAYI % 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1,00 0,00 2 KAMBİYO GİDERLERİ ,00 0,00 3 SAİR GİDERLER ,00 0,00 4 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ ,00 0,40 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET ,00 0,25 6 BASIN YAYIN GİDERLERİ ,00 0,02 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ ,00 0,09 8 KİRA GİDERLERİ ,00 0,01 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ,00 0,03 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ ,00 0,01 11 HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ 1,00 0,00 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 1,00 0,00 13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT,PAY ,00 0,10 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ ,00 0,03 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,00 0,04 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR ,00 0,00 17 FAİZ GİDERLERİ 1,00 0,00 18 FİNANSMAN GİDERLERİ 1,00 0,00 TOPLAM ,00 1,00 D Sayılı Kanunun 23, 24, 25 ve 26. Maddeleri göz önünde bulundurularak 2013 yılı Aidat derece kriterlerine göre oluşturulan Kayıt Ücreti Yıllık aidatlar ile Hizmet Karşılığı Alınan Ücretler Tarife Cetvelleri incelendi yılında uygulanacak Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarife Cetveli ile Yapılacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler Tarife Cetveli teklifinin, 5174 sayılı kanunun ilgili hükümleri de dikkate alınarak aynen kabulüne, 5

8 E- Teklif edilen Tarife Cetveli ve önceki yıl gelir gerçekleşmeleri gözönünde bulundurularak, ,00 TL. olarak tespit edilen gelir bütçelerinin uygunluğuna, 2013 YILI GELİR BÜTÇESİ FASIL HESAP ADI 2013 BÜTÇE ÖNERİSİ BÜTÇE PAYI % 1 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ ,00 0,01 2 YILLIK AİDAT GELİRLERİ ,00 0,14 3 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ ,00 0,33 4 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ,00 0,13 5 BELGE BEDELLERİ ,00 0,19 6 YAYIN GELİRLERİ 2,00 0,00 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ ,00 0,00 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ ,00 0,02 9 DİĞER GELİRLER ,00 0,00 10 PARA CEZALARI 1,00 0,00 11 MİSİL ZAMLARI ,00 0,02 12 İŞTİRAK GELİRLERİ ,00 0,01 13 FAİZ GELİRLERİ ,00 0,06 14 KİRA GELİRLERİ 6.000,00 0,00 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1,00 0,00 16 KAMBİYO GELİRİ 1,00 0,00 17 SAİR GELİRLER ,00 0,09 TOPLAM ,00 1,00 F- 12 Maddeden ibaret olan 2013 yılı Gider ve Gelir Bütçeleri Talimatının aynen kabulüne, Ve alınan kararların Meclis e arzına oy birliği ile karar verildi. Başkan Cengiz KOCAGİL Başkan Yrd. Ateş İlyas DEMİRKALKAN Üye Nejat ÖZDURAN Üye Mehmet GÜRAN Üye Şener GENCER Üye Metin AKDAŞ Üye Nadir ERDİR 6

9 GELİR-GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7

10 8

11 2013 YILI BÜTÇESİ VE GEREKÇESİ Oda Bütçesinin hazırlanmasında, tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve kanuna bağlı olarak yayımlanan, Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın tespiti ve ödenmesi Hakkında Yönetmelik, Odalar Borsalar ve Birlik Bütçelerinden ayrılan Payın Kullanılmasına ilişkin Yönetmelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Oda Muamelat Yönetmeliğinde yer alan ilgili hükümler gözönünde bulundurulmaktadır. Yukarıda belirtilen yasa ve ilgili yönetmeliklerin odaların gelirlerine ilişkin maddelerinde yapılan, diğer odalar ile olan müşterek üyelerimiz aidatlarını kayıtlı bulundukları odalar arasında paylaşılması zorunluluğu yıllık ve munzam aidat gelirlerimizi önemli ölçüde azaltmıştır yılı itibari ile üyelerimizin %81 i müşterek üyemizdir. Odanın mali yapısını olumsuz etkileyen bu durumun giderilebilmesi için; hizmet çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi gerekmekte, dolayısı ile kuruluş yasamızda buna imkan verecek düzenlemelere ihtiyacımız bulunmaktadır sayılı yasanın oda gelirlerini düzenleyen hükümleri Odaların kuruluş amaçlarına uygun ekonomik faaliyetleri daha geniş alanda yapabilmesine imkan verecek şekilde düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Odamızın dönemi Stratejik Planında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi kaynak ihtiyacını daha da önemli hale getirmektedir. Üyelerimize değer sağlayacak faaliyetlerin önceliklendirilmesi, oda kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımı odanın gelişimi ve değişimi için son derece önem arz etmektedir yılı bütçemiz, 2012 yılı bütçesine göre, yaklaşık %12 oranında artış ile ,00 TL. tahmin edilmiştir. Bütçemizin gelir kalemlerinin yasal dayanaklarını; 5174 Sayılı Yasanın 23, 24, 25.ve 26. Maddeleri ile belirlenen gelirler teşkil etmektedir. Gelir ve giderlerimizin tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 14. Ve 15.maddeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir yılı gelirlerimizin tahmininde, önceki yıllarda olduğu gibi,son üç yılın gerçekleşmeleri ve gelir beklentilerimiz göz önünde bulundurulmaktadır. Buna göre, gelir bütçesi içinde yer alan fasıllara ait gelirlerin bütçe payları, Kayıt ücretleri gelirleri %1, Yıllık Aidatlar %14, Munzam Aidatlar %33, Yapılacak Hizmet Karşılığı Alınacak Ücretler %13, Belge Bedelleri %19, Tarife Tastik Ücretleri %2, Misil Zamları %2, ;İştirak gelirleri %1, Faiz Gelirleri %6, Sair Gelirler %9 şeklinde,oluşmaktadır. 9

12 2013 yılı gider Gider bütçemizin fasıllarına ait giderlerin bütçe paylarını yaklaşık, %40 ı Personel Giderleri, %25 ü Dışarıdan Sağlanan fayda ve Hizmetler, %2 i Basın Yayın Giderleri, %9 u Sabit Kıymetler Giderleri, %1 i Kira Giderleri, %3 ü Genel Yönetim Giderleri, %1 i Seyahat ve Yol Giderleri, %10 u Birlik Aidatı Kanuni Aidat Fon ve paylar, %3 i Eğitim ve Fuar Giderleri,%4 ı Bağış ve Yardımlar teşkil etmektedir yılı Organizasyon yapımız, günün gerekleri gözönünde bulundurularak revize edilmiştir yılında personel istihdamı asgari düzeyde düşünülmüş olup, mevcut personelimizin mesleki olarak eğitilmesi ve geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Önceki yıllarda, binamızda gerek görülen tadilatlar yapılarak fiziksel alt yapımız yenilenmiş bulunmaktadır yılında, binamızın daha modern yönetim teknikleri ile yönetilmesine özen gösterilecektir. Günümüzde ön plana çıkan değişim, bilgi toplumu olma gibi kavramların gerisinde kalmamak, Kurumsal performansımızı korumak, geliştirmek ve kurumsal hafızamızı oluşturmak için, bilgi işlem yapımıza gerekli kaynaklar her yıl olduğu gibi bu yılda ayrılmış bulunmaktadır yılında bu çalışmalar sonucunda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuştur. Misyonumuzun gerçekleştirilmesi için tüm çalışanlarımızın üye odaklı bir anlayış ile yürütülmesi, bölgemiz sanayinin gelişimine ve tanıtımına katkıda bulunulması, yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmesi için ihtiyaç hissedilecek kaynakları Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler faslında düzenlenmiştir. Sosyal sorumluluklarımızın bir bölümünü üstlenen EBSO Vakfı mız önceki yıllarda olduğu gibi desteklemeye devam edilmektedir. Bağış ve Yardımlar faslına ayrılan kaynaklar sosyal sorumluluk çalışmalarımız çerçevesinde kullanılmasına özen gösterilecektir yılı kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanımı, amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilme düzeylerine ait göstergeler ile izlenecektir. Bu yaklaşım ile düzenlenen, 2013 Yılı Bütçemize ait Gelir ve Gider Fasılları ile ilgili gerekçeler, tablolar, kadrolar, Bütçe Talimatı ve diğerleri detaylı olarak düzenlenerek meclisimizin onaylarına sunulmuştur. 10

13 2013 YILI KADROLARI 11

14 12

15 2013 YILI TEŞKİLAT ŞEMASI TASLAĞI

16 14

17 EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI DOLU BOŞ TOPLAM 20 0 BİRİMİ KADRO DOLU BOŞ GENEL SEKRETER DANIŞMANLAR YÖNETİM KURULU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ RAPORTÖRLÜK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİLİKLER BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR İZLEME VE MESLEK KOMİTELER MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ PROJE GELİŞTİRME VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TOPLAM YILI EBSO PERSONELİ ÖĞRENİM DURUMU İLKOKUL 1% LİSE 14% ÜNİVERSİTE 85%

18 BİRİMİ GENEL SEKRETER EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI KADROLARI DERECE KADEME KADRO DOLU BOŞ Genel Sekreter 1/4 1 1 Genel Sekreter Yardımcısı 1/4 1 1 Genel Sekreter Yardımcısı Sözleşmeli 1 1 Genel Sekreter Yardımcısı Sözleşmeli 1 1 TOPLAM DANIŞMANLAR Yönetim Kurulu Danışmanı Sözleşmeli 1 1 Yönetim Kurulu Danışmanı Sözleşmeli 1 1 Yönetim Kurulu Danışmanı Sözleşmeli 1 1 Hukuk Danışmanı (Part-Time) Sözleşmeli 1 1 Mali Danışman (Part-Time) Sözleşmeli 1 1 Basın Danışmanı Sözleşmeli 1 1 TOPLAM YÖNETİM KURULU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Sözleşmeli 1 1 TOPLAM RAPORTÖRLÜK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Sözleşmeli 1 1 TOPLAM ANKARA TEMSİLCİLİĞİ Temsilci Sözleşmeli 1 1 TOPLAM

19 BİRİMİ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Mali İşler Müdürlüğü EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI DERECE KADEME KADRO DOLU BOŞ Müdür Sözleşmeli 1 1 Mali İşler Şefliği Şef Sözleşmeli 1 1 Şef (Tedvir) Sözleşmeli 1 1 Veznedar Sözleşmeli 1 1 Sicil Şefliği Şef 1/4 1 1 TOPLAM İNSAN KAYNAKLARI VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürlüğü Müdür Sözleşmeli 1 1 İnsan Kaynakları Şefliği Şef Sözleşmeli 1 1 Doktor (Part-Time) Sözleşmeli 1 1 Kalite Sistem Şefliği Şef Sözleşmeli 1 1 İdari İşler Şefliği Şef Sözleşmeli 1 1 Destek Personeli 3/9 1 1 Destek Personeli Sözleşmeli 1 1 Destek Personeli Sözleşmeli 1 1 Destek Personeli Sözleşmeli 1 1 Destek Personeli Sözleşmeli 1 1 Destek Personeli Sözleşmeli 1 1 Destek Personeli Sözleşmeli 1 1 Destek Personeli Sözleşmeli 1 1 Teknisyen Sözleşmeli 1 1 Destek Personeli Sözleşmeli 1 1 TOPLAM

20 BİRİMİ TEMSİLCİLİKLER EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI DERECE KADEME KADRO DOLU BOŞ TOPLAM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Sözleşmeli 1 1 TOPLAM SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Sözleşmeli 1 1 Yatırım Teşvik Şefliği Şef Sözleşmeli 1 1 TOPLAM SEKTÖR İZLEME VE MESLEK KOMİTELER MÜDÜRLÜĞÜ sektör izleme ve meslek komiteler Müdürlüğü Müdür Sözleşmeli 1 1 sektör izleme ve meslek komiteler Şefliği Şef Sözleşmeli 1 1 TOPLAM

21 BİRİMİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Müdürlüğü EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI DERECE KADEME KADRO DOLU BOŞ Müdür Sözleşmeli 1 1 Araştırma Şefliği Şef Sözleşmeli 1 1 TOPLAM PROJE GELİŞTİRME VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Proje Geliştirme ve Eğitim Müdürlüğü Müdür Sözleşmeli 1 1 Proje Danışmanları Proje Danışmanı Sözleşmeli 1 1 Proje Danışmanı Sözleşmeli 1 1 Proje Danışmanı Sözleşmeli 1 1 Proje Danışmanı Sözleşmeli 1 1 Proje Geliştirme ve Eğitim Şefliği Şef Sözleşmeli 1 1 TOPLAM EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik İşler Müdürlüğü Müdür Sözleşmeli 1 1 Dış Ticaret Uygulama Şefliği Şef Sözleşmeli 1 1 Uluslar arası İlişkiler Şefliği Şef Sözleşmeli 1 1 TOPLAM

22 BİRİMİ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ Kurumsal İletişim Müdürlüğü EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI DERECE KADEME KADRO DOLU BOŞ Müdür Sözleşmeli 1 1 Protokol ve Halkla İlişkiler Şefliği Şef Sözleşmeli 1 1 Basın Bürosu Şef Sözleşmeli 1 1 TOPLAM GENEL TOPLAM

23 2013 YILI HARCIRAH BAREMİ Organ üyelerin, üyeler, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve kuruluş dışında görevlendirilecekler Şehir Dışı Yurt Dışı Danışmanlar, Müdürler ve Şefler Diğer Personel NOT : 1- Seyahatlerde konaklama halinde organ temsilcileri,genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları 1 ve 3 dereceli otellerde (oda ve refakat hali hariç olmak üzere kahvaltı + KDV dahil) fatura karşılığı konaklayabilirler. 2- İzmir Büyükşehir Belediye hudutları içinde kalan yerler hariç olmak üzere faaliyet alanımız içinde ½ oranında harcırah ödenir. 21

24 22

25 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 23

26 24

27 GİDERLER EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gözönünde bulundurularak düzenlenen giderlerimiz, 18 fasıl başlığı altında düzenlenmekte olup, gider fasıl ve maddelerin açıklamalarında, 2012 yılı 11 aylık fiili giderleri ve tahmini gerçekleşmeleri verilmiştir. Son üç yılın bütçe uygulamasından elde edilen sonuçlar ve Stratejik Plan hedeflerimiz gözönünde bulundurularak önerilen gider bütçesinde tasarrufa dikkat edilerek, kaynakların kullanımında amaca hizmet ve elde edilen yarar gözönünde bulundurulmuştur. Bütçe performansımızın değerlendirilmesinde, Stratejik Plan hedeflerimizin gerçekleştirilmesi önemli kriterlerimizden birisini teşkil edecektir. Odamızın hizmet kuruluşu olması nedeni ile personel giderlerimiz, gider bütçemiz içinde, ana gider kalemini oluşturmaktadır. Personel giderlerimiz için 2013 yılı bütçesinde %40 oranında pay ayrılmış olup,faslına ,00 TL. ödenek konulmuştur. Personel giderlerimize ayrılan tahsisatın belirlenmesinde, 5174 sayılı yasanın 73., 78. ve geçici 12. maddesi gereğince, 83/6620 sayılı TOBB Personel yönetmeliği ve 4857 sayılı iş kanunu göz önünde bulundurulmaktadır. Bütçe imkanlarımızın en iyi şekilde kullanımında, personel giderlerimizin ana gider kalemimizi teşkil etmesi göz önünde bulundurularak, gerek istihdamda gerekse mevcut personelimizin değerlendirilmesinde gereken hassasiyet gösterilmekte, çalışanlarımızın gelişimine özen gösterilmektedir yılında teşkilat şemamız günün gerekleri doğrultusunda revize edilmiştir yılında başlatılan Stratejik Plan yaklaşımı çerçevesinde çalışmalar Toplam Kalite hedefi ile yeni bir boyut kazanmış olup süreçlerimiz ve yapılanmamız bu çerçevede değerlendirilecektir. Önümüzdeki yıllarda faaliyetlerimizin ağırlığını üyelerimize verilebilecek hizmetler için tasarlanacak projeler ve bu projelerde görev üstlenecek proje gruplarımızın çalışmalarının teşkil etmesi hedeflenmektedir. Personelimizin süreç ve hedef bazlı çalışma disiplini kazanmaları için başlatılan eğitimler ile gelişmeleri desteklenecektir yılı gider bütçemizin ikinci ana kalemi olan Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler faslının düzenlenmesinde yukarıda belirtildiği gibi Stratejik Planı destekleyici nitelikteki giderler ağırlıklı olmak üzere yıllık enflasyon artışları göz önünde bulundurulmuştur. Bu fasıl, içinde yer alan maddelerin gider yapıları satın alınan hizmetlerin en uygun şekilde teminine ve gider azaltıcı tedbirlerin alınmasına dikkat edilecektir. Bunun için bu giderlerin yapılış şekilleri, fayda-maliyetleri, faaliyetleri destekleme özellikleri yıl içinde izlenerek değerlendirilmesi ile çalışmalar sürdürülecektir. Gider Bütçe Payı %25 olan bu fasla son üç yılın idari nitelikli giderlerin fiili gerçekleşmeleri, enflasyon tahmini, odanın faaliyetleri ile ilgili yapılan tahminler,bölgemizin iç ve dış tanıtımı için gerek görülen etkinlik giderleri gözönünde bulundurularak, ,00 TL ödenek teklif edilmiştir. Önceki yıllar fiili gerçekleşmelerinin üzerinde kaynak tahsis edilen bu fasıl giderlerinin 2013 yılı için belirlenen stratejik hedeflere uygun faaliyetlerde ağırlıklı olarak kullanılması ve elde edilecek sonuçların üyelerimize sağladığı yarara göre değerlendirilmesi 25

28 hedeflenmektedir. Ayrıca, bölgemiz sanayiinin gelişiminde katkıda bulunacak olan her türlü tedbir ve girişimin sektör ve firmaların önünü açacak şekilde desteklenmesi, bölgenin tanıtımınının yapılması, oluşturulan ve oluşturulacak çalışma gruplarının üretken sonuçlar almasını destekleyici giderler bu fasıldan karşılanacaktır. İdari yönetim için faaliyet gösterdiğimiz mekanlarda gereksinim hissedilen bakım, onarım ve satın alınacak hizmetlerde bu fasıl içinde yer almaktadır. Odamızın aylık yayın organı olan EBSO Haberin üyelerimizin gereksinimleri doğrultusunda zenginleştirilerek basımı yanında, yıl içinde yayımlanabilecek yayınlar ve çeşitli nedenler ile verilecek ilan giderlerinin yer aldığı Basın Yayın Giderlerimize karşılık olmak üzere, gider bütçemizin %2 si oranında ,00 TL ödenek konulmuştur. Sabit Kıymet Giderleri faslına ,00 TL. ödenek konulmuş olup, bütçe payı %9 a tekabül etmektedir. Alınabilecek demirbaşlar ve bilgi işlem yatırımlarımız faslın sarflarını oluşturacaktır. Üyelerimizin ve Odamızın Ankara daki işlerinin yürütülmesinde hizmet veren Ankara Büromuz ile Dış Ticaret hizmetlerimiz için Alsancak ta açılan büroya ait kira giderleri için düzenlenen fasla ,00 TL. ödenek konulmuştur. Genel Yönetim Giderlerimiz içinde Dava ve İcra masrafları, Kuruluşlara İştirakler,Sigorta Masrafları ve Kurul Komisyonlar Toplantı giderleri yer almaktadır.faslına %3 oranında ,00 TL. ödenek konulmuştur. Oda görevlerinin yerine getirilmesi için gerek görülecek seyahatlar ile ilgili giderleri karşılamak üzere Personel ve Organ Temsilcileri şeklinde iki madde halinde düzenlenen seyahat giderleri için %1 oranında ,00 TL. ödenek konulmuştur. Personelimizin öğrenme ve gelişiminde önemli gördüğümüz şehir içi ve dışı faaliyetlere katılımı desteklenecektir sayılı yasanın 70 ve 78. maddesi gereğince ayrılması gereken Aidat, Fon ve Paylar için %10 oranında ,00 TL. ödenek ayrılmıştır. Eğitim, Sergi ve Fuar Giderleri faslına, önceki yıllardan farklı olarak uygulamayı hedeflediğimiz performansa dayalı bütçe uygulaması, İç Kontrol Sisteminin kurulması, Stratejik Plan ve Toplam Kalite ve diğer Yönetim Sistemi çalışmalarının gerektirdiği eğitimler ve personelin ihtiyaç hissedeceği diğer mesleki ve kişisel eğitimlerin verilebilmesi için gider bütçesinin %3 i oranında ,00 TL. ödenek konulmuştur. Ayrıca, üyelerimize yarar sağlayacak bilgilendirme,eğitim, sergi ve fuar organizasyonu gibi çalışmalar bu faaliyet sonuçlarının izleme ve değerlendirmeleri bu fasıl kapsamında düşünülmüştür. Kobi Okulu ile ilgili faaliyetlerimiz üye beklentileri doğrultusunda geliştirilerek devam ettirilecektir. Odamızın sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve EBSO Vakfımıza verilen desteğin devam ettirilmesi için, Yardımlar faslımıza bütçemizin %4 sı oranında ,00 TL. ödenek konulmuştur yılı vakfımızın devamlılığının sağlanması için, Odanın maddi katkıları olmaksızın güçlü olduğu konuma ulaşması önemsediğimiz ve üzerinde çalıştığımız önemli konularımızından birisini teşkil edecektir. 26

29 Vergi Resim ve harçlar ile ilgili olarak yapılacak harcamaları karşılamak üzere ,00 TL. ödenek ayrılmıştır yılında gider bütçemizde yer alan Şube ve Temsilcilik Giderleri, Menkul Kıymet satış Giderleri,Huzur hakları,faiz ve Finansman Giderleri Fasılları hesaben korunmuştur. Giderlerimiz ile ilgili açıklayıcı bilgi ve gerekçeler, aşağıda fasıl ve maddelerde detaylı olarak arzedilmiştir Son yıllardaki gider bütçesi uygulamalarından oluşan fiili sonuçlar fasıl başlıkları altında Tablo 1 de, giderlerimizin yapısal özelliği Tablo 2 de ve bu amaçla tanzim edilen yıllarına ait grafiklerde gösterilmiştir yılı Gider Bütçemizin 4. faslı olarak düzenlenen Personel ücretlerinin uygulamasında, 5174 sayılı Kanunun 73 ve 78. Maddelerinde yer alan hükümler, geçici 12. maddesi ile yürürlüğü devam eden TOBB Personel Yönetmeliği esas alınmaktadır. Buna göre fasıl, Odada çalışan kadrolu, hizmetli ve sözleşmeli personele ödenen ücretler, ödenekler, taban ve kıdem aylığı, ek gösterge, ek tazminat, özel hizmet tazminatı, aile, doğum ölüm yardımları, işsizlik primi, sigorta ve emeklilik sandığı vakfı hükümlerine göre ödenecek sigorta primi işveren hisseleri, kasa tazminatları, giyecek yardımları, işten ayrılma tazminatları, işsizlik primleri ve fazla mesai ücretlerinden oluşmaktadır. Teşkilat şemamızda, personel kadro sayımız 104 olarak tespit edilmiş olup, mevcut kadrolarımızın 75 adedi dolu, 29 adedi boş bulunmaktadır. Dolu kadrolarımızda çalışan personelin 4 ü kadrolu,71 i sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir. Personelimizin 67 si Merkezde, 4 ü Alsancak Büromuzda, 1 i Ege Serbest Bölge de 3 ü ise Ankara Büromuzda görev yapmaktadır. Oda kadrolarımızda istihdam edilen personelin eğitim düzeyi %85'i yüksek okul, %14'ı lise, %1 i ilkokul mezunu şeklindedir. Personel giderlerimizin tespitinde, 2013 yılında kamu personeline yapılacak ücret artışları gözönünde bulundurulacaktır. Kamuda personel ücret artışları ilk yarıda % 3, ikinci yarıda ise %3 oranında, yapılacağı öngörülerek gider bütçemizin bu faslına karşılık konulmuştur. Personel yönetmeliğimizin gereği olarak, kadrolu personel ücretlerinin tespit ve ödenmesinde devletin açıklayacağı aylık katsayılar esas alınacaktır. Personelimize verilmekte olan derece - kademe aylığı, taban aylığı ve kıdem aylığı yasa hükümlerine göre, ek gösterge, ek tazminat, özel hizmet ve yabancı dil tazminatı, 2/3 ödenek,sözleşme aylığı, aile, tedavi, doğum ölüm vb. Yönetim Kurulunca miktarlarda ödenmektedir yılı organizasyon yapımızda yer alan Bilgi İşlem, Yönetim Kurulu Özel Kalem ve Başkanlık Genel Sekreterlik Şefliği müdürlük olarak yeniden düzenlenmiş olup, kapasite Şefliği kaldırılmış bulunmaktadır. Ayrıca, Dış Ticaret Birimimiz güçlendirilmiştir. 27

30 EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI Personel giderlerimize ilişkin önceki dönemlere ait bilgiler aşağıdaki tablo 1 de gösterilmiştir. TABLO- 1 PERSONEL ÜCRETLERİNDEKİ BÜTÇE PAYLARI VE ARTIŞ ORANLARI Yıllar Gider Bütçe Payı Artış Hızı

31 TABLO- 2 BÜTÇE FASILLARINA GÖRE FİİLİ GİDERLERİN YILLARA GÖRE MUKAYESELİ TABLOSU GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2% SABİT KIYMET GİDERLERİ 5% BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT,PAY 9% EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 2% BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5% 2010 YILI FİİLİ GİDER GERÇEKLEŞMESİ DİĞER 3% MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 49% BASIN YAYIN GİDERLERİ 1% DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET 24% 2011 YILI FİİLİ GİDER GERÇEKLEŞMESİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3% BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT,PAY 10% SABİT KIYMET GİDERLERİ 6% EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 2% BAĞIŞ VE YARDIMLAR 4% DİĞER 2% MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 46% BASIN YAYIN GİDERLERİ 1% DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET 26% 29

32 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2% EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ BİRLİK 2% AİDATI,KANUNİ AİDAT,PAY 10% BAĞIŞ VE YARDIMLAR 4% DİĞER 4% 2012 TAHMİNİ GİDERLERİ MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 43% SABİT KIYMET GİDERLERİ 8% BASIN YAYIN GİDERLERİ 2% DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET 25% EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 3% BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT,PAY 10% GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3% BAĞIŞ VE YARDIMLAR 4% DİĞER 3% 2013 YILI BÜTÇE ÖNERİSİ MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 40% SABİT KIYMET GİDERLERİ 10% BASIN YAYIN GİDERLERİ 2% DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET 25% 30

33 FASIL 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ Madde 1- Menkul Kıymet Satış Giderleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğimiz gereğince, oluşturulan bu madde ile ilgili olarak 2013 yılında gider söz konusu olmayacağı tahmini ile bütçesine 1,00 TL. ödenek konulmuştur. FASIL 2 KAMBİYO GİDERLERİ Madde 1- Kambiyo Giderleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğimiz gereğince, oluşturulan bu madde ile ilgili olarak 2013 yılında olabilecek kur farkı giderlerini karşılamak üzere bütçesine ,00 TL. ödenek konulmuştur. FASIL 3 SAİR GİDERLER Madde 1- Sair Giderler Madde için Odamızda olabilecek tanımlanmamış sarflara karşılık olmak üzere toplam ,00 TL. ödenek konulmuştur. Madde 2- Diğer Organize Sanayi Bölgeleri Bölgemizde kurulan ve kurulabilecek yeni organize sanayi bölgeleri ile ilgili giderlere karşılık olmak üzere açılan maddeye 1,00 TL lik ödenek konulmuştur. Madde 3- Sanayiciler Kulübü EBSO vakfımızın İktisadi işletmesi olan Ege Bölgesi Sanayi Odası Sanayiciler Kulübü için yapılabilecek giderlere karşılık olmak üzere madde için bütçesine 1,00 TL. ödenek konulmuştur. FASIL 4 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ Madde 1- Barem Ücreti Barem Ücreti; daimi kadrolu personele TOBB personel yönetmeliğinin 12. Maddesi (madde 12- Personelin aylık göstergelerinin tesbitinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 43. Maddesindeki Aylık Gösterge Tablosu esas alınır.) gereği ödenen ücret olup, aşağıdaki Aylık Gösterge Tablosu ndaki rakamların geçerli katsayı ile çarpılması esas alınarak tesbit edilmektedir. ( Tablo 3 ) Madde giderlerinin hesaplanmasında, ilk altı aylık dönem için % 3 oranında, ikinci altı aylık dönemde ise % 3 oranında ücret artış yapılacağı, tahmini üzerinden hesaplama yapılmıştır. Maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %22 oranında artış ile 5.500,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri 4.291,09 TL.dir. 31

34 TABLO - 3 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU K A D E M E L ER Derece Madde 2- Ek Gösterge Ödeneği Daimi kadrolu olarak çalışan personelin aylık derece ve kademe göstergelerine Personel Yönetmeliğimizin 12. Maddesindeki "657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarına uygulanan en yüksek gösterge rakamını geçmemek üzere ve bütçe imkanlarına göre hangi görev ünvanına ve ne miktarda ek gösterge rakamı tahsis edileceği odalarda meclisler tarafından tesbit edilir." Hükmü gereğince, kadrolu personel için uygulanmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43. Maddesindeki esaslar gözönünde bulundurularak, aşağıda A ve B cetvelinde belirtilen ek gösterge rakamları eklenmektedir. 32

35 A CETVELİ: Bu cetvel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel idari hizmetlerinde çalışan memurların görev ünvanları esas alınarak bulundukları derece ve kademelerine bakılmaksızın uygulanacaktır. Genel Sekreter 8000 Genel Sekr.Yrd Müdür-Müşavir 7650 Şef 5250 Memur (Y.okul) 4200 Memur (Lise) 3025 Memur (orta) 2630 Memur (ilk) 2435 Hizmetli (orta) 2630 Hizmetli (ilk) 2435 B CETVELİ: Bu cetvel, 657 sayılı kanunun değişik 13. Maddesinin B/b bendine istinaden teknik hizmetler sınıfına dahil olan personelin bulundukları derece esas alınarak düzenlenmiştir. 1. Derece Derece Derece Derece Derece 3250 Ancak, A ve B cetvellerindeki Ek Gösterge uygulaması, teknik hizmet sınıfına dahil olan personelin lehine olandan yapılır. Her iki cetvel ayrı ayrı uygulanamaz. A ve B cetvellerindeki Ek Gösterge sayıları o yıla ait cari katsayı ile çarpılır. Bu esaslar çerçevesinde ek gösterge ile ilgili olarak maddesine bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %22 oranında artış ile ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,95 TL.dir. Madde 3- Ödenek Personel Yönetmeliğimizin 13.maddesi gereğince (madde 13) kadrolu personele aylıklarının 2/3'ünü geçmemek üzere Odalarda Meclisler tarafından seyyanen ödenek verilebilir.) Kadrolu personele aylık ücret ek gösterge taban ve kıdem aylıkları toplamının 2/3'ü oranında verilmesi teklif edilen ödenekleri karşılamak üzere maddesine bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %16 oranında artış ile ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,13 TL.dir. 33

36 Madde 4- Özel Hizmet Tazminatı Personel Yönetmeliğimizin 14. maddesi gereğince, (Madde 14: Oda, Borsa ve Birlik'te 1-4 dereceli kadrolarda çalışan personel ile özel bilgi ve beceriyi gerektiren işlerde çalışan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 1327 sayılı kanunla eklenen değişik ek maddeye göre devlet memurlarına ödenen özel hizmet tazminatı miktarının 2 katını aşmamak şartıyla brüt özel hizmet tazminatı ödenir.) (Bu oranın tavan rakamı tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 345 olarak uygulanmaktadır. Personel Yönetmeliğimizin ücretleri düzenleyen maddelerinin kamu personeli ücret düzenlemeleri ile örtüşmemesi nedeni ile ortaya çıkan uyumsuzlukları giderebilmek için, yukarıda belirtilen derecelerin dışında kalan personeli de kapsamak üzere, Odalar Birliği paralelinde yapılan uygulama 2013 yılında da personelimize derece tefriki yapılmaksızın uygulanmaktadır. Buna göre, Genel İdari Hizmetlerde istihdam edilen personele aşağıda gösterildiği oranlarda; Oranı Genel Sekreter 500 Genel Sekreter Yard. 350 Müdür-Müşavir 210 Şef derece Memur derece Memur 90 3.derece Memur 80 4.derece Memur 55 5.derece Memur 30 6.derece Memur 28 7.derece Memur 25 8.derece Memur 24 9.derece Memur derece Memur derece Memur derece Memur derece Memur derece Memur derece Memur 10 34

37 Teknik Hizmetlerde istihdam edilen personelimiz ile ilgili olarak yapılacak hesaplamalarda ise aşağıda gösterildiği şekilde bu cetvelde yer almaması halinde idari personel ile ilgili cetvelden yararlanılacaktır 1. Derece Memur Derece Memur derece Memur derece Memur Derece Memur 90 Tazminat oranlarına uygulanacak meblağ en yüksek devlet memuru derece ve kademe aylığı ile tavan ek gösterge toplamının her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit edilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunur. Devletin net, Odamızın brüt ödediği özel hizmet tazminatı memurun lehine olan oranda uygulanır. Ayrı ayrı oranlarda veya bu oranların toplamı hesap edilerek uygulama yapılmaz. Ayrıca, personel yönetmeliğimizin 15. maddesi gereğince yabancı dil tazminatına hak kazanan personele ödenecek tazminatlar bu maddeden karşılanacaktır. Bu madde için bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %12 oranında artış ile ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,68 TL. olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Madde 5 - Taban Aylığı Personel Yönetmeliğimizin 12. maddesi gereğince Oda da çalışan kadrolu personele 2013 yılında kamuda ilk altı aylık ve ikinci altı aylık dönemde farklı tutarlarda ödenecek taban aylığı tahminlerine göre hesaplama yapılmıştır. Maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %17 oranında artış ile ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,06 TL dir. Madde 6- Kıdem Aylığı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe konulan ve taban aylığında olduğu gibi, Personel Yönetmeliğimizin 12.maddesi gereğince kadrolu personelimizin hizmet yılları esas alınarak, yılda 20 ve toplam 500 göstergeyi aşmamak üzere ödenecek olan kıdem aylığı için maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %21 oranında artış ile 2.000,00 TL. Ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri 1.574,45 TL.dir. Madde 7-Ek Tazminat 570 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 97/9238 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Memurlarının Özel Hizmet Tazminatı oranları ile iş riski teminindeki güçlük zammı, iş güçlüğü zammı ve mali sorumluluk tazminatı gibi yan ödeme göstergeleri ve makam tazminatlarının yükseltilmesi sureti ile yapılan ücret artışlarını karşılamak üzere Yönetim 35

38 Kurulumuzun tarih 87 sayılı kararları ile 1997 yılından bu yana uygulanan bu ödemenin maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %17 oranında artış ile ,00 TL. önerilmiştir yılı aylık gideri ,56 TL. olarak gerçekleşmiştir. Madde 8- Sözleşmeli Ücretleri tarihinden önce sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin ücretleri, TOBB Personel Yönetmeliği nin 16. madde hükmü gözönünde bulundurularak, bu tarihten sonra giren personelin ücretleri ise İş Kanununa tabi olarak düzenlenmektedir. Sözleşmeli personel tedavi yardımları, ikramiye, doğum ölüm yardımları ve aile yardımı dışında kadrolu personelin ücret eklerinden yararlanmamaktadır yılında gerek görülmesi halinde 2-3 personel istihdamına izin verecek ölçüde ek kaynak konulmuştur. Odamızda sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yıl içinde ödenecek ücretler olarak, 2013 yılında maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %23 oranında artış ile ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,00 TL.dir. Madde 9- Kasa Tazminatları Kasa Tazminatları, tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlanan TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 70. Maddesi gereğince, Tahsilat ve ödemeler ile ilgili evrakları hazırlayan, kayda alan, kontrol eden ve imzalayan muhasebe birimi personeline ödenmektedir yılında nakit işlemleri yapan diğer personelede kasa tazminatı verilmesi öngörülmüştür. Maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %20 oranında artış ile ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,92 TLdir. Madde 10- Fazla Mesai ücretleri Oda işlerinin mesai saatleri içinde bitirilmesi asıl olup, mesai dışı çalıştırılması zorunluluğu doğacak personele ödenmek üzere, maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %50 oranında artış ile ,00 TL ödenek öngörülmektedir yılında yapılacak oda seçimleri nedeni ile maddeye ek tahsisat konulmuştur. Maddenin 2012 Yılı 11 aylık gideri ,08 TL olarak gerçekleşmiştir Madde 11-Aile Yardımı Personel Yönetmeliğimizin 27. Maddesine göre (Madde 27: Odalar Borsalar ve Birlik'te görevli her statüdeki personele ödenek dışında Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilenden çok olmamak üzere, aile, doğum ölüm ve benzeri sosyal yardımlar yapılır.) Personele verilecek aile yardımları bu maddeden karşılanacak olup, aile yardımlarından halen 8 eş, 46 çocuk yararlanmaktadır. 36

39 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5473 Sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 4.maddesinin f fıkrası gereğince, aile yardımları (eş için 2134, çocuklardan her biri için 250 x geçerli katsayı) şeklinde uygulanacaktır. 657 sayılı Kanun nun 202 nci maddesine göre, çocuklardan her biri için 250 olarak uygulanmakta olan çocuk yardımı ödeneği tarihinden itibaren 0-6 yaş (72. ay dahil) gurubunda yer alan çocuklar için 500 olarak uygulanır. Buna göre: A) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi, B) Çocukları için, Uygulanacağı dikkate alınarak maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %17 oranında artış ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık sarfiyatı ,24 TL.dir. Madde 12- Tedavi Masrafları Bu yardımlar, Personel Yönetmeliğimizin değişik 33. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince yapılmaktadır. (Madde 33:Odalar, Borsalar ve Birlik'te çalışan her statüdeki personelin kendilerinin, çalışmayan eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ana baba ve aile yardımına müstehak olan çocuklarının hastalanmaları halinde resmi sağlık kurumlarınca veya kuruluşların anlaşmalı hekimleri vasıtasıyla yatarak ayakta veya meskende tedavileri ile ilgili her türlü masrafları Birlik Yönetim Kurulu ile Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı'nın birlikte tesbit edecekleri esaslar dahilinde kuruluşlarınca ve/veya Vakıf tarafından karşılanır.) Vakıf Senedimizin 27. maddesi gereğince, sağlık yardımlarının 25'inin Oda, 75'inin Sandık tarafından karşılanması şeklindeki uygulama devam ettirilmektedir. Aylık sigorta primlerinden %12 oranında yapılan blokaj ile sandık payları ödenmektedir. Ayrıca, Vakıf Yönetim Kurulunun tarih 15/217 sayılı oturumlarında oluşturulan yönetmelik ile ameliyat ve uzun süreli hastalıklara ait giderler de sandık tarafından karşılanmaktadır. Sağlık yardımları maddesine tüm oda personelimizi kapsayacak şekilde olmak üzere bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesinin %27 fazlası ile ,00 TL. ödenek konulmuştur yılı 11 aylık gideri ,77 TL. dir Sağlık yardımlarında üstlendiğimiz bu uygulama, tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun geciçi 6. maddesi ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumu'na devir işlemlerinin 1 Ekim 2008'den başlayarak üç yıl içinde devredilmesini,devir için öngörülen üç yıllık sürenin Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla 4 yıl (6283 sayılı kanun Madde 4. İle tarihli resmi gazetede yayımlanan) düzenlenme süreci sonunda son bulacaktır. Bu durumda de veya öncesinde Bakanlar Kurulu nun alacağı kararla e kadar uzatılabilecektir. 37

40 Madde 13- Giyecek Yardımı Personel yönetmeliğinin 27.maddesi uyarınca bazı personelimize yapılan giyim yardımı ile iş kıyafeti giderlerinin karşılanabilmesi için maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesinin %39 artış ile 2.500,00 TL. ödenek konmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri 1.799,95 TL.dir. Madde 14- Diğer Sosyal Yardımlar Personel Yönetmeliğimizin 27.maddesi gereğince Hükümet tarafından yıl içinde devlet memurlarına verilebilecek sosyal yardımları karşılamak üzere tanzim edilen maddeye bütçesi için 1,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılında gideri olmamıştır. Madde 15- İkramiye Personel Yönetmeliğimizin 28. maddesi gereğince düzenlenen ikramiye maddesi için, 1,00 TL. ödenek ayrılmıştır. Maddenin 2012 yılı 11 aylık harcaması ,73 TL.dir Madde 16- Lokal Tabldot Giderleri Oda personelinin öğlen yemek ihtiyaçlarının karşılanması, temsilcilikte çalışan personele ödenen yemek tazminatları ile tatil günleri nöbet tutan veya fazla mesai yapan personele ödenecek yemek ücretleri,oda misafirlerinin ve stajyerlerimizin tabldot giderleri bu maddeden karşılanmaktadır. Her personel için yaklaşık 250 iş günü üzerinden yapılacak giderleri karşılamak üzere, maddeye bir önceki yıl gider gerçekleşmesine %32 oranında artış ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık harcaması ,18 TL.dir Madde 17- Doğum Ölüm Yardımları Personel Yönetmeliğimizin 27. Maddesi hükmü çerçevesinde bütün Oda personelini kapsamakta olup, 2013 yılı için bütçesine ,00 TL. Ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık harcaması 670,00 TL. dir Madde 18- İşten Ayrılma Tazminatı 2013 yılı içinde, işten ayrılan personele ödenebilecek hizmet tazminatlarına karşılık olmak üzere maddeye bütçesi için ,00 TL konulmuştur yılında ,69 TL ödeme yapılmıştır. 38

41 Madde 19- İşsizlik Primleri EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 5174 Sayılı Kanunun 78. Maddesi gereğince,odalarda tarihinden sonra istihdam edilen personel iş kanununa tabi olacağından %2 oranında hesaplanan işsizlik sigortası işveren hisselerine karşılık olmak üzere maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %45 oranında artış ile ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık harcaması ,60 TL.dir Madde 20- Sigorta ve Emeklilik Sandığı Primleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. Maddesine istinaden kurulan "Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" personelinin Sigorta ve Emeklilik Sandığı Vakıf Senedinin maddeleri gereğince, personele ödenecek ücretler üzerinden tahakkuk ettirilecek 23 teşekkül payı, giriş aidatları bu maddeden ödenecektir. (5510 sayılı kanun madde.106) Sigorta primine esas tavan ve taban rakamlar, tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi ile yeniden düzenleme yapılmıştır. Buna göre; Madde 82. Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır yılı sigorta primlerinin işveren hissesinin hesabı tarihinden geçerli olacak asgari ücretin ilk yarıda % 3 oranında,ikinci yarıda %3 oranında artabileceği öngörülerek yapılmıştır. Maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %35 oranında artış ile ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,91 TL.dir. Yukarıda belirtilen bu karşılıklar ile, Personel Giderleri Faslına, bir önceki yıl tahmini giderine göre %12 oranında artış ile ,00 TL teklif edilmektedir. Faslın 2012 yılı 11 aylık gideri ,99 TL olarak gerçekleşmiştir. FASIL 5- DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER Bütçe gerekçesinde de açıklandığı gibi,stratejik plan amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetler ile ilgili giderlerin önemli bir bölümü bu fasılda yer alan maddelerden karşılanacaktır.bu nedenle, bazı maddelere ek tahsisatlar konulmuştur. Madde 1- Kırtasiye ve Matbua Odamızda kullanılan bilumum kırtasiye ve basılı evrak, cilt giderleri ile kağıt tüketimi bu madde giderlerini teşkil etmektedir.üyelerimiz ile olan iletişimde yoğun olarak kullanılan bu giderimizden mümkün olan ölçülerde tasarruf edilebilmesi için üyelerimiz ile olan iletişimimiz ağırlıklı olarak internet üzerinden yapılması bu giderimizdeki hızlı artışı önlemiş bulunmaktadır. Bu yaklaşım ile maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %20 oranında bir artış ile ,00TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık toplam gideri ,88 TL. olmuştur. 39

42 Madde 2- Telefonlar EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI Bu giderimiz için telefon, faks, internet hattı ve bazı görevlilerimize kullandırılan cep telefon giderleri yer almakta olup, maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %19 oranında artış ile toplam ,00 TL. ödenek konulmuştur yılı 11 aylık toplam harcaması ,63 TL.dir Madde 3- Elektrik Elektrik tüketimimizde serbest tüketim antlaşmalarından kaynaklanan indirimlerden yararlanılmaya dikkat edilmektedir. Ayrıca, binamızda kullanılan enerjinin verimli kullanımı için Enerji Yönetim Sistemi gerekleri yerine getirilmektedir. Bu durum; göz önünde bulundurularak,maddeye bir önceki yıl tahmini bütçesi ile aynı tutarda olmak üzere ,00 TL. ödenek konulmuştur Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,23 TL. olmuştur. Madde 4- Su Giderleri Binamızdaki etkinliklere bağlı olarak artan bu giderimize karşılık olmak üzere maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %20 oranında artış ile ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık toplam gideri ,33 TL. olmuştur. Madde 5- Posta Telgraf, Damga Pulu, Taşıma ve Kargo Giderleri Üyelerimiz ile olan iletişim önemli ölçüde elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %21 oranında artış ile ,00 TL. ödenek konulmuştur yılında Evrak Yönetim Sistemimizi kurumsal bellek oluşturacak yapıya dönüştürmek için gerekli çalışmaların yapılması, Doküman Yönetim Sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Maddenin 2012 yılı 11 aylık toplam gideri ,79 TL dir Madde 6-Ağırlama ve Temsil Giderleri Odamızın Stratejik Planında yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulumuzca yapılacak faaliyetlere ait giderler başta olmak üzere, ağırlama nitelikli giderler ile; aşağıda genel çerçevesi bertilen giderlerimiz faslın giderlerini oluşturacaktır. Aycıra, Yönetim Kurulumuzca uygun görülen etkinliklerle ilgili olarak yapılacak sarflar, Kardeş odalarla müştereken yapılması karara bağlanan giderler, Milli günlerimiz, çeşitli tören ve etkinlikler ile bazı özel günler için oda adına yaptırılan çelenk ve çiçek bedellerinin karşılanması, Başarılı sanayicilerin ödüllendirme törenlerimizin v.b. çalışmalar ile ilgili giderler, Odamızı ziyaret edecek yerli ve yabancı heyetler için yapılacak masraflar 40

43 Yönetim Kurulumuzca uygun görülecek organizasyonlara katılım, yemek, kokteyl, ikram, hediye, ödül, davetiye alımları, ağırlama ve diğer etkinlik giderleri, Büfe hizmetleri karşılığı yapılan giderler, Personelimiz ile ilgili etkinliklere ilişkin giderler, Ankara büromuzca yapılacak temsil giderleri, teşkil edecektir. Maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre, ,00 TL. ödenek konulmuştur. %7 oranında artış ile Maddenin 2012 yılı 11 aylık toplam gideri ,95 TL.dir. Madde 7- Seminer, Toplantı ve Konferans Giderleri Üyelerimiz ile ilgili eğitim, toplantı ve sempozyum gibi etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi, için maddeye ,00 TL. ödenek konulmuştur. Madde 8- Kitap Gazete ve Mecmua Giderleri Üyelerimizin,personelimizin ve kütüphanemizi ziyaret edenlerin istifadelerine sunulmak üzere gerek görülecek yerli ve yabancı yayınların temini ile ajans ve medyanın izlenmesi için yapılacak her türlü gider bu maddeden karşılanacaktır. Ayrıca, Odamızın günlük gazete giderlerinin de karşılandığı maddeye, bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %21 oranında bir artış ile ,00 TL. ödenek konulmuştur Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,17 TL. Olmuştur. Madde 9- Bilgisayar Giderleri Odamızda bulunan bilgisayar donanımlarında kullanılacak olan sarf malzemeleri ile günlük, haftalık ve aylık sistem yedekleri ile kullanıcı dosyaları yedeklerinin alınması ve sistem yedeklerinde kullanılmak üzere alınacak kartuş giderleri maddeden karşılanacaktır. Bunun dışında benzeri sarf nitelikli diğer donanım giderlerini karşılamak üzere maddesine, bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %50 oranında artışla ,00 TL. ödenek konulmuştur Maddenin 2012 yılı 11 aylık toplam sarfiyatı 6.520,04 TL. dir. Madde 10 -Isınma Masrafları Oda binamızın iklimlendirilmesi klima sistemi ile sağlandığından bu madde hesaben korunmuştur. Madde 11- Tahmin Edilemeyen Masraflar Gider bütçesinin herhangi bir fasıl ve maddesinde öngörülmeyen giderlerin karşılanması amacı ile maddeye, ,00 TL. ödenek konulmuştur yılında herhangi bir sarf söz konusu olmamıştır. 41

44 Madde 12- Araştırma ve İstişare ücretleri Yönetim kurulumuzca yapılması uygun görülen araştırma ve incelemeler ile Meslek Komitelerimizin sektörleri ile ilgili sınai ve istişari konularda ihtiyaç hissedilecek hizmetlerin temini ve yapılacak anketler için düzenlenen bu maddeye ,00 TL. ödenek konulmuştur yılında danışmanlık ve araştırma hizmetlerinden daha yoğun olarak yararlanılması öngörülmüştür yılında herhangi bir sarf söz konusu olmamıştır. Madde 13- Dış Ekonomik İlişkiler Giderleri Bölgemiz sanayiinin yurtdışı tanıtımı, uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi ve ilimize yerli ve yabancı yatırımcıları çekme yönünde çalışmalara,üyelerimizin uluslararası pazarlara açılımı için yapılacak organizasyonların düzenlenmesi ve desteklenmesi ile ilgili giderler bu maddeden karşılanacaktır. Maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %22 oranında eksiği ile ,00 TL. ödenek konulmuştur yılı 11 aylık toplam gideri ,29 TL olmuştur. Madde 14- İç Ekonomik İlişkiler Giderleri Üyelerimizin ve ilimizin ülkemiz içindeki ekonomik ağırlığını artırıcı etkinlikler, üyelerimizin beklentileri doğrultusunda geliştirilecek projeler, odamızın yer aldığı, MEGEP- Konfeksiyonda Yalın Üretim Uygulamaları, Bilgisayar Kalıp Tasarım ve Kalite Geliştirici Yetiştirilmesi gibi projeler İzmir in Girişimci Kadınları, İzmir in Sağlıklı Anneleri gibi projeler yanında, Yönetim kurulunca uygun görülecek AB projeleri ile diğer iç ve dış kaynaklı ekonomik projelerin hayata geçirilmesi için gerek görülecek destek ve katkılar ile benzeri giderlerin karşılanması için maddeye, ,00 TL. ödenek konulmuştur yılı 11 aylık gideri ,00 TL.dir Madde 15- Telif ve Tercüme Giderleri Odamız tarafından ihtiyaç hissedilecek telif ve tercümelere ait giderlerin yer aldığı maddeye, bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %36 oranında artış ile ,00 TL. ödenek konulmuştur yılı 11 aylık gideri ,00 TL. dir. Madde 16- Nakliye, Hammaliye ve İşçilik Giderleri Odamızda ihtiyaç hissedilecek nakliye hammaliye ve bunlara ait işçilik giderleri bu maddeden karşılanacak olup, maddeye 5.000,00 TL. ödenek konulmuştur 2012 yılı 11 aylık gideri 1.160,00 TL. dir. 42

45 Madde 17- Müteferrik Masraflar Gider bütçemiz fasıl ve maddelerinde tanımlanmayan olası masrafların karşılaması amacı ile toplam 5.000,00 TL ödenek konulmuştur yılı 11 aylık toplam gideri 210,00 TL. olarak gerçekleşmiştir Madde 18 - İdari Yönetim Masrafları Odamızda kullanılacak temizlik malzemeleri, aidat vs gibi giderler bu maddeden karşılanmaktadır. Maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %23 oranında artış ile ,00 TL. ödenek teklif edilmektedir yılı 11 aylık toplam gideri ,56 TL. olarak gerçekleşmiştir Madde 19- Taşıt Giderleri Madde kapsamında, Odamız ve Ankara büromuzda bulunan taşıtlarımıza ait benzin, tamir, bakım, onarım ve benzeri giderler ile otopark giderleri yer almaktadır.2013 yılında maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %27 oranında artış ile ,00 TL. ödenek teklif edilmektedir yılı 11 aylık toplam gideri ,95 TL. olarak gerçekleşmiştir. Madde 20- Tesis-Tamir, Bakım Onarım Giderleri Odamızda bulunan elektronik cihaz ve demirbaşlar ile binalarımızda yapılması gereken periyodik bakım ve onarım giderleri bu maddeden karşılanmaktadır. Güvenlik, temizlik,bakım onarım ve taşaron sağlanması hizmetlerimiz için tedarikçi firmalara yapılacak ödemeler bu maddeden karşılanacaktır. Maddeye, 2013 yılı için bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %15 oranında, ,00 TL teklif edilmektedir yılında bina yönetim sistemimizin daha etkin çalıştırılması gerek görülecek çalışmalar yapılacaktır yılı 11 aylık toplam gideri ,40 TL. olarak gerçekleşmiştir Bu durumda fasıl, bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %20 oranında artışla ,00 TL. olarak teklif edilmektedir. 43

46 FASIL 6- BASIN YAYIN GİDERLERİ Madde 1- Oda Gazetesi Odamız aylık yayın organı EBSOHABER'in basım giderlerinin karşılandığı maddeye ,00 TL. ödenek konulmuştur. Yayın organımızın üyenin yararlanma düzeyini artıracak şekilde zenginleştirilmesi 2013 hedeflerimiz arasında yer almaktadır yılında ,40 TL. sarf yapılmıştır. Madde 2- Sair Yayın Giderleri 2013 yılında bastırılabilecek diğer yayın masraflarını karşılamak için maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %64 oranında artış ile ,00 TL. ödenek konulmuştur yılı 11 aylık gideri ,88 TL dir Madde 3 İlanlar Odamızca verilecek ilan giderlerini karşılamak üzere, maddesine bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %22 oranında artış ile ,00 TL ödenek konulmuştur yılı 11 aylık toplam gideri ,82 TL. dir. FASIL 7- SABİT KIYMET GİDERİ Madde 1- Arazi ve Arsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğimiz gereğince, oluşturulan bu madde ile ilgili olarak, 2013 yılında bir yatırım öngörülmemiş olup bütçesine 1,00 TL ödenek konulmuştur yılında herhangi bir sarf söz konusu olmamıştır. Madde 2- Merkez Binası Binamızda gerek görülen tadilatlar önceki yıllarda tamamlanmış bulunmaktadır. bu madde ile ilgili olarak, 2013 yılında bir yatırım öngörülmemiş olup bütçesine 1,00 TL. ödenek konulmuştur yılında herhangi bir sarf söz konusu olmamıştır. Madde 3- Tesis Makine Ve Cihazlar 2013 yılında gerek görülecek makine ve cihaz alımlarına imkan tanımak üzere maddeye 1,00 TL. ödenek konulmuştur yılında herhangi bir sarf söz konusu olmamıştır. 44

47 Madde 4- Taşıt Araç Ve Gereçleri Oda ya alınan makam aracının 2013 yılına yansıyan ödemeleri karşılamak için maddeye ,00 TL ödenek konulmuştur yılı 11 aylık toplam gideri ,77 TL.dir. Madde 5- Demirbaşlar Önceki yıllarda yapılan tadilatlarla birlikte demirbaşlarımız önemli ölçüde yenilenmiş olup, 2013 yılında gerek görülecek demirbaş nitelikli alımlarını karşılamak için maddeye ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 toplam gideri ,83 TL dir. Madde 6- Bilgi İşlem Donanımları Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim, kuruluşları teknolojiyi yakından izlemeye, dolayısı ile her yıl yapılması zorunluluk haline gelen donanım ve yazılım yatırımları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu gereklilik nedeniyle her yıl önemli bir kaynağın bilişim teknolojisini takip için ayrılması zorunlu olmaktadır. Bilgi işlem altyapımız ve yazılımlarımızın geliştirilmesi, daha verimli ve etkin kullanımı için gerek görülecek yatırımlarımız 2013 yılında da devam ettirilecektir yılında, Bilgi Belge Yönetim Sistemi, Dijital Arşiv gibi çalışmalar, sanallaştırma ana faaliyet konularımızı teşkil edecektir. Bu amaçla, maddeye bir önceki yıl tahmini gerçekleşmesine göre %200 oranında artış ile toplam ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık toplam gideri ,96 TL dir. Bilgi İşlem Birimimizce öngörülen 2013 yılı donanım ve yazılım yatırımları aşağıda gösterilmiş olup, söz konusu yatırımların önceliklerine göre değerlendirilerek gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Aşağıda başlıklar halinde tanımlanan iş ve işlemlerde kaynak kullanımımızın önceliğini, üyelerimiz ile olan iletişime sağlayacağı katkı ve kurumsal belleğin oluşturulması teşkil edecek olup, bütçe imkanlarımız ölçüsünde diğer öneriler gündeme getirilecektir. 45

48 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 2013 YILI BÜTÇE PLANI DONANIM VE HİZMET 1-SARF MALZEME Personele ait kişisel bilgisayarlara upgrade ve onarım amaçlı gerekli malzemeleri kapsamaktadır. 2-KİŞİSEL BİLGİSAYAR Odamızda yeni göreve başlayacak ya da performans nedeniyle yetersiz kalan bilgisayarların değiştirilmesi hedeflenmektedir. 3-SUNUCULAR Intranet : Odamızda kullanılan web tabanlı Asterix yazılımının daha güvenli bir sunucuda çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Aidat Sunucusu: Üye aidatlarının görüntülendiği ödendiği ve firma bilgilerinin güncellendiği sunucunun gerçek fiziksek sunucuya aktarılması amacıyla kullanılmaktadır. Backup Sunucu: Bütün sunuculara ait verilerin yedeklerinin tek bir sunucu tarafından yedeklenerek ortak alandaki storage ünitesine aktarılması amacıyla kullanılmaktadır. EBSOTV: Odamız toplantılarının web sayfamız üzerinden yayınlanması amacıyla kullanılacaktır. 4-MICROSOFT 2008 İŞLETİM SİSTEMİ Satın alınacak sunucularda kullanılmak üzere Microsoft Windows 2008 işletim sistemi yazılımı alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 5-BİLGİ BELGE YÖNETİMİ Bilgi ve belge yönetimi projesinde kullanılacak yazılımın satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 6-IBM STORAGE Sistem odasında kullanılmakta olan storage(depolama ve disk alanı) ünitesinde azalan alanların artırılması amacı ile kullanılacaktır. 7-IBM STORAGE için SAS DISK 6. maddede bulunan storage ünitesinde kullanılmak üzere 12 adet SAS disk alınması hedeflenmektedir. 8-FMS STREAMING SERVER Talep edilen EBSO eğitimleri ve toplantıların online olarak web üzerinden yayınlanmasına olanak sağlayacak yazılım lisansıdır. 9-ERATO (Ek Modüller) ERATO Oda Yazılımı için ihtiyaca yönelik modüllerin yazdırılması amacıyla kullanılacaktır. 10-ERATO BAKIM ANLAŞMASI ERATO Oda Yazılımının garanti süresinin 2011 yılında tamamlanmış olması nedeniyle yapılan bakım anlaşmasının devamının sağlanması amacı ile kullanılacaktır.(program yaşatma) 11- METRO ETHERNET Odamız altyapısında kullanılan internet erişiminin devamlılığının sağlaması için kullanılacaktır. 12-GFI MAINTENANCE Faks sunucumuzda kullanılan 4 kanallı GFI Faks Kartı nın yıllık desteğinin sağlanması gerekmektedir. 13-DİJİTAL ARŞİV Odamız arşivinde saklanan belgelerin dijital ortamda saklanması ve kurumsal hafızanın oluşturulması amacıyla dijital ortama geçirilmesi hedeflenmektedir. 46

49 14- CA MAINTENANCE IBM Tape Backup ünitesiyle beraber kullanılan CA yazılımın yıllık desteğinin ve versiyonunun yenilenmesi gerekmektedir. 15-ANTIVIRUS YAZILIMI Oda personeli kişisel bilgisayarlarında kullanılan antivirüs yazılımının yıllık periodik sürenin uzatılması ve devamlılığının sağlanması amacı ile kullanılacaktır. 16-GFI FAKS KARTI ERATO Oda Yazılımı üzerinden gönderilen üye duruyu fakslarının daha hızlı gönderilmesi amacıyla daha cok kanala sahip kartın kullanılması gerekmektedir. 17-DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Bilgi İşlem Bürosu için alınan danışmanlık hizmetidir 18-DIŞ LOKASYONDA SUNUCU BARINDIRMA ISO Sertifikası alınmasında kullanılacak Odamız yedek verilerinin bina dışı bir lokasyonda depolanması amacıyla kullanılmaktadır. 19-SQL 2008 CPU LİSANS ERATO Oda Yazılımı ve Asterix Süreç Yazılımı nda kullanılmakta olan SQL yazılımının güncel versiyona aktarılmasında kullanılmak üzere kullanılacaktır. 20-CISCO SWITCH Odamız network altyapısının genişlemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan ağ anahtarlama cihazıdır. 21-CISCO FİBER MODÜL Cisco switchler arası 10 Gbps bağlantının sağlanması amacıyla gereken fiber aparatlardır. 22-IBM SERVICE PACK Sistem Odamızda kullanılmakta olan IBM sunucuları ve cihazlarının için garanti sürelerinin yenilenmesi (24 saat içinde acil müdahale) 23-STORAGE İÇİN EXPANSION UNIT Mevcut ve alınacak olan storage (depolama) cihazlarının yetmemesi durumunda yeni storage ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyacın ortaya çıkaracağı maliyeti düşürmek amacıyla alınacak storage a ilave edilecek genişleme yuvasını oluşturmaktadır. 24-WINDOWS 8 ISLETIM SISTEMI Odamız personelinin kullandığı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardaki işletim sisteminin en güncel versiyon olan Microsoft Windows 8 e upgrade edilmesi hedeflenmektedir. 25-OFFICE 2010 Odamıza personel ve bilgisayar sayısının artması nedeniyle yeni Office yazılımı lisanslarına ihtiyaç duyulması nedeniyle alınması gerekmektedir. 26-DISASTER PROJESI ICIN STORAGE Odamızda kullanılan bilişim sisteminin, risklere karşı bir kopyasının farklı bir lokasyonda barındırılması için gerekli depolama cihazı alımını kapsamaktadır. 27-DISASTER PROJESI ICIN SUNUCU Odamızda kullanılan bilişim sisteminin, risklere karşı bir kopyasının farklı bir lokasyonda barındırılması için gerekli sunucu alımını kapsamaktadır. 28- DISASTER PROJESI ICIN NETWORK EKIPMANLARI Odamızda kullanılan bilişim sisteminin, olası felaket durumlarında bir kopyasının farklı bir lokasyonda barındırılması için gerekli network ekipmanları (switch, fiber hat, modem vb.) 29-YAZDIRILACAK PROGRAMLAR Oda departmanlarında ihtiyaç duyulan yazılımların sağlanması 47

50 TAHMİNİ MALİYET TABLOSU SIRA BİRİMİ NO GİDER KALEMİ ADET FİYAT TOPLAM 1 Sarf Malzeme (HDD,RAM vb.) $ $ 2 Kişisel Bilgisayar ( ihtiyaca göre notebook ) $ $ 3 IBM 3650 Sunucu (Intranet Server, EBSOTV, Aidat $ $ Sunucusu,Backup Server) 4 Microsoft Windows 2008 Enterprise İşletim Sistemi $ $ (serverlar için) 5 Bilgi Belge Yönetimi $ $ 6 IBM DS 3500 Storage Unit $ $ 7 IBM DS 3500 Storage Unit için disk $ $ 8 FMS Streaming Server (EBSOTV için yazılım) $ $ 9 ERATO (Ek Modüller) $ $ 10 ERATO Bakım Anlaşması 12/ay $ $ 11 Metro Eth. İnternet Bağlantısı 12/ay $ $ 12 GFI Maintenance Yenilemesi $ $ 13 Dijital Arşiv Projesi $ $ 14 CA Maintenance Yenilemesi $ $ 15 Antivirüs Yazılımı yenileme $ $ /kullanıcı 16 GFI Faks Kartı $ $ 17 Danışmanlık Hizmetleri 12/ay 800 $ $ 18 Dış Lokasyonda sunucu barındırma 12/ay 380 $ $ 19 SQL server CPU Government $ $ 20 Cisco Switch $ $ 21 Cisco Fiber Modüller $ $ 22 IBM Service Pack 3 Yıllık (Tüm sunucular + Storage $ $ Tape) 23 Storage için Expansion Unit $ $ 24 Windows 8 İşletim Sistemi $ $ 25 Microsoft Office $ $ 26 Disaster Projesi için depolama ünitesi (Storage) $ $ 27 Disaster Projesi için sunucu $ $ 28 Disaster Projesi için network ekipmanları $ $ 29 Yazdırılacak programlar $ $ EĞİTİM GENEL TOPLAM (KDV Hariç) ,00 $ GENEL TOPLAM (KDV Dahil ) ,80 $ 48

51 Madde 7- Yapılmakta Olan Yatırımlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğimiz gereğince, oluşturulan bu madde ile ilgili olarak, 2013 yılında bir yatırım öngörülmemiş olup bütçesinde 1,00 TL ödenek konulmuştur. FASIL 8 KİRA GİDERLERİ Madde 1- Kira Giderleri Oda Meclisimizin tarih 6 sayılı olurları ile açılan Ankara Bürosu için, tarihinde 3 yıllık kira sözleşmesi ile kiralanan Güneş Sokak No:16/7 Kavaklıdere /Ankara adresindeki bina ile Dış Ticaret hizmetlerinde yararlanılmak üzere bir yıllık olarak kiralanan 1476/1 sokak No:3 Kat:2 D.6 İsmet Şen işmerkezi Alsancak adresindeki binanın kira giderlerinden oluşmaktadır.maddeye önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %13 oranında artış ile ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,28 TL gider yapılmıştır. FASIL 9- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Madde 1- Dava ve İcra Masrafları Odamız lehine ve aleyhine açılan davaların avukatlık ücretleri, mahkeme giderleri ile yasal olarak icraya intikal ettirilme zorunluluğu bulunan Odamız aidat alacaklarının tahsili için yapılacak icra masrafları, tahsilinde iade edilmek üzere bu maddeden karşılanmaktadır. Maddeye, ,00 TL teklif edilmektedir. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,49 TL olmuştur. Madde 2- Seçim Masrafları 2013 yılında Meslek Komitelerimizde yapılabilecek seçimlere ait giderleri karşılamak üzere maddeye ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri 697,00 TL gider yapılmıştır. Madde 3-Kuruluşlara İştirakler Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Ticaret Odası, İktisadi Araştırmalar Vakfı, ASCAME, ve Kalder gibi iştirak edilebilecek diğer kuruluşlara yapılacak ödemeleri karşılamak üzere maddesine bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %300 oranında artışla ,00 TL. Ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri 2.480,00 TL olmuştur. 49

52 Madde 4- Sigorta Masrafları Odamızda, bulunan elektronik techizatın, demirbaşların günün rayiçlerine uygun değerlerde sigortalanması ilke olarak uygulanmaktadır.2013 yılında binamız, sabit mobilya, cihaz ve tesisat vb. Demirbaşlarının, Oda dışında görevlendirilecek yönetici ve personelin ferdi kaza sigorta masraflarının, Oda içinde ve dışındaki nakit hareketlerinin sigorta masrafları karşılığı olarak, maddesine bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %18 oranında artış ile ,00 TL. Ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,87 TL. dir. Madde 5- Kurul ve Komisyonlar Toplantı Giderleri Odamız organlarının ve diğer toplantılarımızda yapılacak ikram,yemek ve benzeri giderleri bu maddeden karşılanmakta olup, maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %15 oranında artış ile ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri toplam ,85 TL.dir 2013 yılında organlarımızın ve çalışma gruplarımızın daha yoğun aktivite göstermesi hedeflenerek karşılık konulmuştur. FASIL 10- SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğimiz gereğince, seyahat giderlerimiz personel ve organ üyelerimiz olmak üzere iki ayrı madde şeklinde izlenenmekte olup, faslın bütçe payı için ,00 TL ödenek konulmuştur. Madde 1- Personel Seyahat Giderleri Dış göreve gönderilen personelimize 2013 yılı için kabül edilecek harcırah cetveline göre ödenecek harcırahlar, vasıta, ve otel giderleri ile şehir içinde yapılacak yol giderleri bu maddeden karşılanacaktır. Maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesi gerçekleşmesi kadar olmak üzere ,00 TL. ödenek konulmuştur yılında personelimizin diğer Odaların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları, yapılan dış toplantılara daha yoğun katılım ile kendilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,90 TL. dir. Madde 2- Organ Temsilcileri Seyahat Giderleri Oda hizmetlerinin gerektirdiği ilimiz dışındaki görev ve toplantılarına katılan, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Odayı temsilen gönderilecek üyelerimiz ve diğer görevlilendirilenlere, harcırah cetveline göre ödenecek harcırahlar, vasıta, ve otel giderleri ile şehir içinde yapılacak yol giderleri bu madde kapsamına girmektedir. Maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesi gerçekleşmesi kadar olmak üzere ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,13 TL. dir. 50

53 FASIL 11- HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ ÜCRETLERİ Madde 1- Huzur Hakları ve Temsilci ücretleri Odamız organlarında görev alan üyelerimize ödenecek huzur haklarının karşılanacağı madde kullanılmaması nedeni ile sembolik olarak bütçesinde 1 TL. olarak muhafaza edilmiştir. Maddenin 2012 yılında gideri olmamıştır. FASIL 12- ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 2013 yılında, maddeden sarf öngörülmemiş olup, hesaben korunmuştur. FASIL 13 -BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT, PAY VE FONLAR 5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 70 ve 78. Maddeleri gereğince, Odalar Birliği ne, Bakanlık İç Ticaret hizmetlerini Geliştirilmesi için ayrılacak paylar ve 5449 Sayılı kanun gereğince İzmir Kalkınma ajansına Ödenecek pay, bu fasıldaki maddelerden karşılanacaktır. Fasıl 2012 yılı tahmini gider gerçekleşmesine göre %18 oranında artış ile ,00 TL ödenek önerilmiştir. Madde 1-Bakanlık İç Ticaret Payı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, her yıl oda bütçelerinden %1 oranında ayrılan payı oluşturmaktadır. Söz konusu payın ocak ve Eylül aylarında ödenmesi gerekmekte olup, 2013 yılı için Bakanlık Payının 2013 yılı bütçe tahminine dayanılarak ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,00 TL olmuştur. Madde 2-TOBB Emekli San.Vakfı Payı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden, Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli, Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı na Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmeğin 5. maddesi uyarınca, her yıl oda bütçelerinden yüzde bir oranında ayrılan payı oluşturmaktadır yılı bütçe tahminine dayanılarak maddesine ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,00 TL olmuştur. 51

54 Madde 3-TOBB Kanuni Aidatı 5174 sayılı Yasa nın 70. Maddesi gereğince, bir önceki yıl fiili gelirleri üzerinden yüzde sekiz oranında hesap edilen Birlik Aidatı, izleyen yılın Temmuz ve Aralık aylarında iki eşit taksitte bu maddeden ödenmektedir. Bu hüküm gereğince, 2013 yılı için maddeye ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,77 TL olmuştur. Madde 4-İzmir Kalkınma Ajansı 5449 Sayılı kanunun 19. maddesi gereğince,izmir kalkınma ajansına bir yıl önceki fiili geliri üzerinden %1 oranında hesaplanan payın haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olup, maddesine ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,94 TL olmuştur. FASIL 14- EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ dönemi Stratejik Plan amaçlarının gerçekleştirilmesi için personelimizin ihtiyaç hissedeceği eğitimler, bölgemiz sanayisinin gelişimine ve uluslararası rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak için üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak faaliyetlere ait giderler, üyelerimize yarar sağlayacak projeler için yapılacak giderler bu faslımız içinde değerlendirilecektir. Madde 1- Eğitim Giderleri Bu maddeden yapılacak harcamalar, a) Meslek okullarına ve Çıraklık Eğitimine yapılabilecek yardımlar, b) Odamızda staj görecek TOBB üniversitesi ve yabancı öğrenciler ile ilgili ödemeler, c) Oda tarafından yapılacak üyelere dönük anket çalışmalarına ait giderler, d) Yıllık imalat Sanayi Anket çalışmaları için TÜİK'e yapılabilecek yardımlar ile benzeri nitelikteki ödemeler, e) Üyelerimizin verimliliğini, kurumsal kapasitesini ve rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik olarak düzenlenecek eğitim programlarına ait giderler, f) EBSO nun örgütsel ve yönetsel kapasitesini artırmak, personel niteliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarına ait giderler, g) Personelin, teknolojik bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda eğitimi için yapılacak giderler, h) Toplam Kalite çalışmaları gereği ödenecek danışmanlık ve alınacak eğitimlere ait giderler, Maddeye ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,57 TL.dir 52

55 Madde 2- Fuar ve Kongre Giderleri Üyeler arası ilişkilerin güçlendirilmesine ve üyelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtımına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen fuar ve kongre katılım ve katkıda bulunma ile ilgili giderleri, İzmir in ekonomik büyümesine katkı sağlamak; İzmir yatırım ortamını iyileştirmek ve sanayinin planlı gelişime destek olmak amacıyla İzmir'in ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına ait giderleri, kapsamak üzere 2013 yılı bütçesine ,00 TL ödenek konulmuştur. Madde 3- Sergi Giderleri Üyelerimiz ve bölgemiz ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunmak amacı ile, Ulusal ve Uluslararası sergilerin İzmir de yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalara ait ilan, film, broşür ve diğer masrafları karşılamak için maddesine 2013 yılı bütçesine ,00 TL için ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılında sarfiyat gerçekleşmemiştir. Madde 4 EBSO İhtisas Fuarı Üyelerimizin iç ve dış pazarlara açılımlarında yararlı olacak ihtisas fuarları için oluşturulan maddeye ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılında sarfiyat gerçekleşmemiştir. Madde 5- İSO 9001:2000 Kalite Giderleri EBSO nun örgütsel ve yönetsel kapasitesini artırmak, personel niteliğini güçlendirmek amacıyla; Oda bünyesinde yürütülen TS EN ISO 9001:2008, ISO 10002: 2004 Müşteri Memnuniyeti, ISO Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi, Performans Yönetim Sistemi kurulmuş bulunulmaktadır yılında bu sistemlerin gözetim, denetim ve belgelendirme ücretleri yanında etkin çalışması için yapılacak iyileştirme ve geliştirmeler yanında, Toplam Kalite, Bilgi Belge ve İç Kontrol sistemi çalışmaları için ihtiyaç hissedilecek giderler ile personelin bu amaçla alacağı iç ve dış eğitimlerin giderleri bu maddeden karşılanacaktır. Maddeye ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,00 TL. dir Madde 6- EBSO - BGZ Payı Odamız ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı tarihinde Çıraklık Eğitimi Projesi ile ilgili olarak yapılan anlaşma ve bu anlaşmaya ek olarak, Yönetim Kurulumuzun tarih 49 sayılı kararları ile yapılan anlaşma gereğince, 1985 yılından bu yana devam ettirilen proje ve 1998 yılında Meksa ile yapılan Kalıpcılık 53

56 Meslek Eğitim Projesi Protokolü gereğince üstlendiğimiz giderler önceki yıllarda bu maddeden karşılanmıştır. Bu projelerin devam ettirilmesi, yeni projeler ile birlikte geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gereken giderler, sorumluluk odamızda olmak üzere eğitim tesislerinin İ.A.O.S.Bölgesinde yer alması göz önünde bulundurularak mali ve idari uygulamanın odamız adına İ.A.O.S.Bölgesi tarafından karşılanması şeklindeki Yönetim kurulumuzun tarih 59 sayılı kararları İ.A.O.S.B İdare Komitesi nce de uygun görüldüğünden 2001 yılından itibaren sarf yapılmamıştır.2013 yılında da aynı uygulamanın devam edeceği öngörülerek, madde hesaben korunmuştur. Madde 7- EBSO Sanayi Fuarı 2013 yılında EBSO Sanayi Fuarı organizasyonu ile ilgili herhangi bir etkinlik düzenlenmesi düşünülmediğinden maddeye bütçesinde 1,00 TL ödenek konulmuştur. Madde 8- EXPO EXPO Organizasyonunun İzmir de yapılmasını sağlamak üzere, İzmir deki meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içinde yürütecekleri çalışmalara mali katkı sağlamak için oluşturulan maddeye, 2013 bütçesi için ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,00 TL.dir. FASIL 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR Madde 1- EBSO Vakfı Üyelerimizin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak bölgemizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal, teknolojik, bilimsel ve kültürel gelişmesine katkı sağlamak, üyelerimiz arasındaki sosyal ve kültürel yardımlaşmayı geliştirmek üzere kurulan EBSO Vakfı yapılacak katkılarımız bu maddeden karşılanmaktadır. Ebso Vakfı nın üstlendiği misyonu kendi mali kaynakları ile karşılayabilecek duruma gelmesi için gereken destek ve katkılar odamız tarafından verilmektedir. EBSO Vakfı'nın 2013 yılı giderlerine katkıda bulunmak üzere,odamız mali imkanları da gözönünde bulundurularak, maddeye bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesi kadar olmak üzere ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,00 TL.dir. Madde 2- Her Türlü Hayır Eğitim Odamızın sosyal sorumlulukları gereği, Dernekler Kanunu kapsamı dışında kalmak ve sanayi ilgilendiren alanlar ile sınırlı olmak üzere yönetim kurullarımızca yapılması uygun görülecek yardımlar, 2013 yılı itibari ile uygulanmaya başlanacak olan Oda çalışanlarının motivasyonunun arttırılması için hazırlanan; Ödüllendirme sistemi kapsamında ekiplere ve personele verilecek ödüller, emekliye ayrılan personelimize 54

57 verilecek sağlık amaçlı yardımlar, yıl içinde düzenlenecek benzeri etkinliklere katılım giderleri bu maddeden karşılanacaktır. Maddeye, bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesi kadar olmak üzere ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık sarfı ,00 TL olmuştur. Madde 3- Sanayi Müzesi İzmir in turizm, tanıtım ve tarihsel gelişim sürecine katkı sağlayacak ve hareket getirebilecek uluslararası bir müze vizyonu ile proje düşünülmüş olup, bu projenin zaman içinde gerçekleştirilmesi düşüncesi ile oluşturulan madde hesaben korunmuştur. Madde 4- EBSO Meslek Lisesi Sanayimizin ön eleman ihtiyacının karşılanmasında meslek liselerinin önemi göz önünde bulundurularak ilimize meslek lisesi kazandırmak için yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulan maddeye 2013 bütçesi için ,00 TL. ödenek konulmuştur. FASIL 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR Madde 1- Bina ve Arsa Vergileri Odamız binası için 2013 yılında ödenecek Emlak vergilerinin karşılandığı bu madde için bir önceki yıl tahmini gider gerçekleşmesine göre %4 oranında fazlası ile maddesine ,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,16 TL.dir. Madde 2- Motorlu Taşıtlar Vergileri Odamız ile Ankara büromuzda bulunan taşıtlarımıza ait taşıt vergilerinin karşılandığı bu maddeye ,00 TL. ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri ,51 TL.dir. Madde 3- Noter ve Harç Giderleri Odamızda ihtiyaç hissedilecek noter ile ilgili gider ve diğer harçlara ait giderlerin karşılanacağı maddeye 7.500,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri 2.928,46 TL.dir. Madde 4- Çevre Temizlik Vergisi Oda binamız için konulan madde giderleri hesaben korunmuştur. 55

58 Madde 5- Damga Vergisi EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI Odamızda ödenecek damga vergilerine ait giderlerin karşılanacağı maddeye 2.500,00 TL ödenek konulmuştur. Maddenin 2012 yılı 11 aylık gideri 1.343,07 TL.dir. FASIL 17 FAİZ GİDERLERİ Madde 1- Faiz Giderleri 2013 yılında bu madde ile ilgili bir gider beklenmemekte olup,maddesine 1,00 TL ödenek konulmuştur. FASIL 18 FİNANSMAN GİDERLERİ Madde 1- Finansman Giderleri Bu madde ile ilgili olarak, 2013 yılında gider öngörülmemiş olup maddesine 1,00 TL ödenek konulmuştur. 56

59 NETİCE : Odamız gider bütçesi gelir bütçesine denk olarak 2012 yılı aylık tahmini gider gerçekleşmesine göre %20 oranında artışla ,00 ye bağlanmıştır yılı 11 aylık bütçe giderimiz ,07 TL olmuştur yılı Gider bütçemizin daha iyi değerlendirilebilmesi için tablo 4 de giderlerin fasıllara göre dağılımı, tablo 5 de son üç yılın fiili gider sonuçları verilmiştir. TABLO YILI GİDER BÜTÇESİ FASIL HESAP ADI 2013 BÜTÇE ÖNERİSİ BÜTÇE PAYI % 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1,00 0,00 2 KAMBİYO GİDERLERİ ,00 0,00 3 SAİR GİDERLER ,00 0,00 4 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ ,00 0,40 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET ,00 0,25 6 BASIN YAYIN GİDERLERİ ,00 0,02 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ ,00 0,09 8 KİRA GİDERLERİ ,00 0,01 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ,00 0,03 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ ,00 0,01 11 HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ 1,00 0,00 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 1,00 0,00 13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT,PAY ,00 0,10 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ ,00 0,03 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,00 0,04 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR ,00 0,00 17 FAİZ GİDERLERİ 1,00 0,00 18 FİNANSMAN GİDERLERİ 1,00 0,00 TOPLAM ,00 1,00 57

60 58

61 TABLO-5 BÜTÇE FASILLARINA GÖRE FİİLİ GİDERLERİN YILLARI MUKAYESELİ TABLOSU FASIL HESAP ADI 2010 % 2011 (*) % (*) %3 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 KAMBİYO GİDERLERİ 6.646,25 0, ,25 0, ,00 0,01 3 SAİR GİDERLER ,00 0, ,00 0, ,00 0,01 4 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ ,88 0, ,88 0, ,69 0,43 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET ,92 0, ,92 0, ,00 0,25 6 BASIN YAYIN GİDERLERİ ,02 0, ,02 0, ,00 0,02 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ ,81 0, ,81 0, ,00 0,08 8 KİRA GİDERLERİ ,21 0, ,21 0, ,00 0,01 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ,36 0, ,36 0, ,00 0,02 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ ,07 0, ,07 0, ,00 0,01 11 HUZUR HAKLARI VE TEMSİLCİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT,PAY ,73 0, ,73 0, ,48 0,10 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ ,86 0, ,86 0, ,00 0,02 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,16 0, ,16 0, ,00 0,04 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR ,54 0, ,54 0, ,00 0,01 17 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 FİNANSMAN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FİİLİ GİDER TOPLAM ,81 1, ,81 1, ,17 1,00 BÜTÇESİ , , ,00 Not: (*) 2012 Yılı tahmini gerçekleşmesi

62 60

63 2013 YILI AİDATLAR VE ÜCRETLER TARİFESİ

64 62

65 2013 YILI KAYDİYE - AİDATLAR VE ÜCRETLER TARİFESİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLAR ÖZVARLIK - SERMAYE TARİFE Fevkalade Derece ve yukarısı Derece Derece Derece Derece Derece NOT : Yeni kayıt edilen üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere Kayıt Ücreti alınır. Ayrıca Yıllık Aidat alınmaz. HİZMET KARŞILIĞI ÜCRETLER - Kapasite raporu suret tastiki (her sayfa için ayrı ayrı olmak - Rayiç fiyat tesbiti ve bu fiyata göre fatura tastikleri ile - Sınai müesseselerin kapasite raporlarına müstenid verilecek - Her türlü suretlerin tastiki - Türk Malı Belgesi Onayı - Sınai teamüller hakkında verilecek belgeler - ATR-1, ATR-3 satış ve tastik ücreti - Menşe şehadetnameleri satış ve tastik ücreti - İmza tastiki - İngilizce İmza tastiki (sadece oda üyesi olmadığını tevsik eden - Sicil Suretleri - İngilizce sicil sureti -Sair Belgeler -Kimlik Belgesi Grup, derece listesi TARİFE 7, ,

66 İNCELEME VE EKSPERTİZ ÜCRET TARİFELERİ Özel durum tesbiti mahalli incelemeye dayanan işlemler fiili sarfiyat üretim tesbiti ve benzeri konularda inceleme yapılması isteğiyle vaki bilumum müracaatlar. Odamızca mahallinde inceleme sonucu verilecek her türlü inceleme ve ekspertiz raporları ve belgeler için alınacak ücretler I ve II nolu cetvellerde gösterilmiştir. Konusunun kıymeti rakamla ifade edilebilen incelemelerden I nolu cetvele göre ücret alınır. Kıymetin belirlenemediği hallerde II nolu cetvel uygulanır. Üye olmayanlardan Fevkalade dereceli üye ücreti alınır. Ayrıca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın tarih 2002/1 sayılı tebliği ile odalara verilen Teşvik Belgesi Süre Uzatımı ile Yatırım teşvik Belgesi Tamamlama Ekspertizi ve Belge Vizesi İşlemi, Teşvik Belgesi Başvuru Ücreti, Teşvik Belgesi Revizyonu işlemleri ile iligli ekspertizlerden aşağıdaki tabloya göre ücret alınacaktır. Teşvik Belgesi Düzenleme (*) Teşvik Belgesi Revizyonu (**) Teşvik Belgesi Süre Uzatımı (**) Tamamlama Ekspertiz ve Vizesi (***) TARİFE I NOLU CETVEL TARİFE 1 TL'den Kadar den Kadar den Kadar den Kadar den Kadar den Kadar den 1 Milyon a Kadar Milyon dan yukarısı 480 II NOLU CETVEL Fevkalade Derece 1 Derece 2 Derece 3 Derece 4 Derece 5 Derece TARİFE

67 KAPASİTE TESBİTİ GENİŞLETİLMESİ VE KAPASİTEYE İTİRAZ Kapasite tesbiti tesisin tevzi ve yenilenmesi sebebiyle kapasitesinin yeniden gözden geçirilmesi ve kapasiteye itiraz hallerinde sınıflarına göre aşağıdaki miktarlarda ekspertiz ücreti tahakkuk ve tahsil olunur. Fev.ve 1.der. 2.der.olan 3.der.olan 4.der.olan 5.der.olan TARİFE TÜRLÜ HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLER Üyelerimize verilecek bilirkişi hizmetlerinde aşağıda gösterildiği şekilde uygulama yapılmasına, Alınacak 1 2 Bin ekadar Bin ekadar Bin e kadar Bin e kadar Bin e kadar Bin e kadar Milyon a kadar Milyon dan Yukarısı 480 Yaş tesbitine ilişkin bilirkişi raporları: Makina başına 100 TL maktu ayrıca, CIF bedelin 08 i kadar nisbi ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bilirkişi ücreti toplamı kadar alınmasına, aynı makina için 2.kez rapor talep edilmesi halinde tarifenin %50 olarak uygulanmasına Sair bilirkişi raporları, İncelenen konunun değerine göre hazırlanmıştır. Konuya göre bir iki veya üç bilirkişi görevlendirilmekte olup kişi sayısına göre bulunacak bilirkişi ücreti ayrıca ilave edilecektir. NOT: 1- Üyemiz olmayanlarda inceleme konusunun kıymeti bilinmiyor ise II nolu cetveldeki Fevkalede dereceli üye tarifesi uygulanır. Eksper ücreti kişi başına ödenecek ücreti belirtmektedir. 2- Tarife cetveli işletme aktiflerinin değerlendirilmesinde uygulanırken; gayrimenkuller ayrı bunun dışındakiler ayrı bir ekspertiz konusu kabul edilir. 3- Ankara büromuz tarafından verilecek hizmetlerden alınacak ücretler ve salon tahsislerinden alınacak ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. - Üyelerin talep ettiği grup listelerinden liste başına 15 TL. (Derece listelerinden liste başına 15 TL. Tahsil edilir.) - Mevcut fotokopi makinasının üyelerimiz hizmetinde kullanılmasında masraf karşılığı olarak 0.1 TL. Ücret tahsil edilir. 65

68 66

69 GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 67

70 68

71 GELİRLER EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI tarihinde yürürlüğe giren 5174 Sayılı Yasa nın 23. maddesi ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne göre düzenlenen gelirlerimiz 17 Fasıl başlığı altında toplanmıştır. Gelirlerimizin tahmininde,geçmiş yıl fiili gelir gerçekleşmeleri ve 2013 yılında uygulanması önerilen Aidatlar ve Ücretler Tarife Cetvelindeki ücretler gözönünde bulundurulmaktadır. Kayıt ücreti ve yıllık aidatlardaki tavan sınırların asgari ücretin ½ sini aşmayacak şekilde belirlenmesi hükmü dikkate alınarak, 2013 yılı aidatlar ve ücretler Tarifesinde tavan sınır, - Kayıt ücreti ve yıllık aidatlar 480 TL - Munzam aidatlar TL - Hizmet karşılığı alınacak ücretler 480 TL Olarak öngörülmüştür.genellikle yılın sonunda kesinleşen Asgari ücret ile ilgili düzenlemeler yukarıda tahmin edilen tavan sınırları değiştirmektedir yılı Oda gelir tahminlerinin gerçekleştirilebilmesi için, -Sanayicilik vasfına haiz olup, odamıza kayıtlı olmayan firmaların kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli çalışmaların devam ettirilmesi, -Kapasite raporlarının sürelerinde yenilenmelerinin izlenmesi, -Üyelerimizin bilanço bilgilerine zamanında ulaşabilmek için üyelerimizle ve ilgili kamu kurumları ile bu konuda kurulan iletişimin bilgi işlem ortamına taşınması, -Oda tarafından verilen hizmetlerin, üyelerce ihtiyaç hissedilen alanlarda yoğunlaştırılması önem arzetmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar ve 2012 yılı fiili sonuçları da göz önünde bulundurularak düzenlenen 2013 yılı bütçe taslağında gelir fasıllarının bütçe payları ile değişimi aşağıda Tablo 6'da geçmiş yıllar gelir bütçeleri ve uygulama sonuçları Tablo 7'de grafikler eşliğinde gösterilmiştir. 69

72 70

73 TABLO-6 GELİR FASILLARININ FİİLİ BÜTÇE PAYLARI VE DEĞİŞİMİ FASIL HESAP ADI 2010 % 2011 (*) % (*) %3 1 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ ,08 0, ,46 0, ,00 0,01 2 YILLIK AİDAT GELİRLERİ ,76 0, ,51 0, ,00 0,12 3 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ ,22 0, ,51 0, ,00 0,30 4 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ,00 0, ,50 0, ,00 0,12 5 BELGE BEDELLERİ ,70 0, ,50 0, ,00 0,18 6 YAYIN GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 0,00 0, ,50 0, ,00 0,02 9 DİĞER GELİRLER 4.450,21 0, ,36 0, ,00 0,00 10 PARA CEZALARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 MİSİL ZAMLARI ,35 0, ,23 0, ,00 0,01 12 İŞTİRAK GELİRLERİ ,05 0, ,76 0, ,00 0,01 13 FAİZ GELİRLERİ ,94 0, ,52 0, ,00 0,06 14 KİRA GELİRLERİ ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 KAMBİYO GELİRİ 8.712,56 0, ,63 0,01 0,00 0,00 17 SAİR GELİRLER ,40 0, ,78 0, ,00 0,16 FİİLİ GELİR TOPLAM ,27 1, ,26 1, ,00 1,00 BÜTÇESİ , , ,00 Not: (*) 2012 Yılı tahmini gerçekleşmesi

74 72

75 BÜTÇE FASILLARINA GÖRE FİİLİ GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE MUKAYESELİ TABLOSU 2010 YILI FİİLİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ FAİZ GELİRLERİ 6% MİSİL ZAMLARI 2% DİĞER 13% YILLIK AİDAT GELİRLERİ 12% MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 34% BELGE BEDELLERİ 21% YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 12% 2011 YILI FİİLİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ FAİZ GELİRLERİ 6% MİSİL ZAMLARI 1% DİĞER 13% YILLIK AİDAT GELİRLERİ 14% BELGE BEDELLERİ 17% MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 36% YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 13%

76 2012 YILI TAHMİNİ GELİRLERİ DİĞER 20% YILLIK AİDAT GELİRLERİ 12% FAİZ GELİRLERİ 6% MİSİL ZAMLARI 1% MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 30% BELGE BEDELLERİ 18% YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 13% 2013 YILI BÜTÇE ÖNERİSİ FAİZ GELİRLERİ 6% MİSİL ZAMLARI 2% DİĞER 13% YILLIK AİDAT GELİRLERİ 14% BELGE BEDELLERİ 19% MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 33% YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 13% 74

77 FASIL 1 - KAYIT ÜCRETİ EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI Madde 1- Cari Yıl Kayıt Ücretleri 5174 sayılı yasanın 9. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz kuruluşların Odamıza ilk kez kaydedilmeleri sırasında bir defaya mahsus olmak üzere ödeyecekleri kayıt ücretlerini kapsamaktadır. Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğince Kayıt Ücretleri, içinde bulunulan yıl ve geçmiş yıl kayıt ücretleri şeklinde iki madde olarak düzenlenmiştir. Gerek son 3 yılın bütçe uygulamalarından alınan fiili sonuçlar, gerekse 2012 yılı 11 aylık gelir gerçekleşmeleri gözönünde bulundurularak, maddeye 2013 için ,00 TL. gelir tahmininde bulunulmuştur. Faslın 2012 yılı 11 aylık tahsilatı toplam ,11 TL olmuştur. ÜYELERİMİZİN DERECELERİNE GÖRE DAĞILIMI 18% 8% 21% 10.Fevkalade 11.Derece 12.Derece 13.Derece 14.Derece 18% 17% 18% 15.Derece ÜYELERİMİZİN NEV'İLERİNE GÖRE DAĞILIMI 7% 0% 0% 26% ADİ KOMANDİT ŞİRKET ADİ ORTAKLIK ANONİM ŞİRKET 0% KAMU KURULUŞU 1% 0% 0% KOLLEKTİF ŞİRKET KOMANDİT ŞİRKET KOOPERATIF LİMİTED ŞİRKET 66% ŞAHIS ŞİRKETİ VAKIF 75

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı