KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI Doküman Revizyon Tarihleri: Doküman Dağıtımı: Belediyeler Birliği

2 İçindekiler 1. Giriş Proje Özeti E-Yönetişim Sistemleri E-Yönetişim Bileşenleri E-Yönetişimin Düzeyleri Yerel Yönetimlerde Mevcut Durum Tespit edilen sorunlar E-Yönetişim Fonksiyonel Mimarisi Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonları Coğrafi Bilgi Sistemi fonksiyonları Kent Bilgi Sistemleri Internet Uygulamaları Karar Destek Uygulamaları Entegrasyon Uygulamaları Bankalar Kamu ile entegrasyon Özel Uygulamalar İşletim Modelleri Merkezi Yapı Modeli Merkezi Model Topoloji Merkezi model tahmini maliyet tablosu Bulut Bilişim Modeli Bulut Bilişim Topoloji Bulut Bilişim Modeli Tahmini Maliyet Tablosu Yerel İşletim Modeli Yerel İşletim Topolojisi Büyük Belediyeler Yerel İşletim Maliyet Tablosu (Nüfusu 15,000 üstü belediyeler) Orta Büyüklük Belediyeler Yerel İşletim Maliyet Tablosu (Nüfusu 7,000-15,000) Küçük Belediyeler Yerel İşletim Maliyet Tablosu Tüm Yerel uygulamalar için maliyet hesabı Modellerin Kıyaslaması...33

3 1. Giriş Kuzey Kıbrıs Belediyeleri n etkin bir biçimde e-yönetişim sistemlerini kullanabilmeleri konusunda Belediyeler Birliği, Belediyeler, Kamu ve Özel kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri ve AB finansmanlı Second Project nezdinde yürütülen çalışmalar sonucunda bir projelendirme yapılmasına karar verilmiştir. Projelendirmenin amacı, Kıbrıs ın idari ve teknolojik imkânları, kısıtları çerçevesinde olası alternatifleri tespit etmek ve bu alternatiflerin fayda/maliyet analizlerini ortaya koymaktır. Bu sayede belediyeler bu konuda hangi çerçevede hareket etmeleri gerektiği konusunda bir karar oluşturabilecek ve projenin finansmanı için gerekli olan kaynaklar konusunda çalışmalar yapılabilecektir. Projeden beklenen sonuç, Belediyeler, Kamu-Özel Kuruluşlar ve vatandaş arasında daha etkin bir iletişim kurulmasının önünün açılmasıdır. Projenin ilerleyen aşamalarında, sistemin yerleşmesi ile birlikte etkin kayıp-kaçak önleme sistemleri (Ön Ödemeli Sayaçlar, Uzaktan kontrollü sayaçlar, Sayaç otomasyon sistemleri, Mobil İşlemler, Kamera Kontrolü, e-muhtarlık vb.) kurulabilecektir. Proje temel olarak yeni gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak, Kıbrıs yerel yönetimlerini en kısa zamanda daha rekabetçi, tanınmış ve gelirlerini arttırmış bir yapı kurmayı amaçlar. Bu kapsamda farklı uygulama modelleri incelenerek yerel yönetimlere konuyu daha somut bir yapıda sunar ve neler yapılması gerektiğinin çerçevesini belirler.

4 2. Proje Özeti Projenin oluşturulabilmesi için Güçlü, Zayıf yönlerimiz ile çevremizdeki fırsatlar, tehditler konulu saha çalışması ve bunu takiben bir e-yönetişim Çalıştayı düzenlenmiştir. Bu çalıştay sonucunda yapılan değerlendirmeler ve elde edilen tespitler sonucunda belediyelere kurulması gereken e-yönetişim sistemleri hakkında kararlar şekillendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda projenin üç farklı model üzerinde konumlandırılması öngörülmüştür. Bu modeller aşağıdaki gibi listelenmektedir. 1. Belediyeler Birliğinde Bilgi İşlem Merkezi kurularak dileyen belediyelere internet üzerinden e-yönetişim servislerinin (ASP-Uygulama Servis Sağlayıcı modeli)sağlanması. 2. Veri Merkezi (Internet Servis Sağlayıcı) hizmetinin Belediyeler Birliği tarafından belediyeler adına alınması ve bu veri merkezi tarafından internet üzerinden e- Yönetişim servislerinin (Bulut Bilişim Modeli) sağlanması. 3. Belediyelerin kendi e-yönetişim sistemlerini kurması ve diğer belediyelere, bankalara, kamu-özel kurum/kuruluşlara (Yerel Model) entegrasyonu kendilerinin sağlaması. Belediyeler açısından bakıldığında model-3 (Yerel Model) tercih edilmektedir. Halen uygulanmakta olan bu model ile ancak belli başlı belediyeler kısmi sonuçlar elde edebilmişlerdir. Özellikle YBS (Yönetim Bilgi Sistemi) uygulamaları kullanımı açısından bu yapı yeterlidir. Ancak, bu sistemlere ek olarak KBS (Kent Bilgi Sistemi), CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi), Internet ve banka uygulamaları devreye girdiğinde yapı karmaşıklaşacak ve idaresi güçleşecektir. Bu husus sadece Kıbrıs a özgün bir konu değildir, bütün dünyada kurum/kuruluşlar e- yönetişim sistemlerini imkanları dâhilinde kendileri yönetmek arzusundadır. Ancak gelişen internet teknolojilerinin sağladığı yüksek performans ve gelişen güvenlik sistemleri bu tür hizmetlerin artık profesyonel merkezler tarafından internet üzerinden sağlanmasına yönelişi hızlandırmıştır. Artık bir bilişimci için internet uygulamasını geliştirmek için sunucu, lisans, vb. gibi yatırımları yapmasına gerek kalmaksızın uygulamaları geliştirebilmesi ve bu uygulamaların yerelde bir yatırım yapılmaksızın belli merkezlerden hizmet vermesi mümkündür. Bu modellerde en önemli handikap olarak görülen kesintisiz hizmet, verilerin güvenliği konusu da Kıbrıs ta yapılan Telekom yatırımları ve sanal sunucu modelleri (Her belediyeye ayrı bilgisayar tahsisi) ile kısa bir süre sonra aşılacaktır. Önerilen üç model de Bölüm 7 de oluşturulan tablo ile güçlü ve zayıf yönleri ile analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda Model-2 nin (Bulut Bilişim) maliyetler açısından en uygun model olduğu ve finansmanının daha etkin sağlanabileceği gözlemlenmiştir. Veri güvenliği ve kesintisiz hizmet endişelerinin aşılabilmesi durumunda etkin bir biçimde uygulama geçilebilir ve bütün belediyeler tek bir kapıdan bütün dünyaya açılarak kazançlarını arttırabilecektir.

5 3. E-Yönetişim Sistemleri E-Yönetişim sistemleri kamunun bilişim kaynaklarını kullanarak daha etkin hizmet almasını ve kurumlar arası etkin bilgi kullanımına, ortak işleyişe imkân sağlar. Kamu hizmetleri açısından bakıldığında göze çarpan e-yönetişim hizmetleri e-belediye, e-devlet, e-sağlık, e- katılım, e-demokrasi, vb. gibi sınıflandırılabilir. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, ülke, kent ve vatandaşa ait tüm verileri elinde tutan kamu kurumlarının bunları hazırlanacak ara-yüzlerle kolay anlaşılabilir bir şekilde halkın hizmetine sunmasına olanak tanımıştır. E-Yönetişim kavramı ile hizmet kalitesi artmakta, hatalar en aza inmekte ve yöneticilerin kararlar vermesinde yapılacak analizlerle en doğru ve hızlı kararı vermeleri sağlanmaktadır. Bir taraftan vatandaş bilgilendirilip yönetime katkısı sağlanırken diğer taraftan da gelirlerinin ve kayıpların takibi yapılabilmektedir. Bunları başarabilmek ve toplam kalite hedefine ulaşabilmek için oluşan vizyon çerçevesinde yönetimler de kararlı olmalı ve hizmet kalitesinin artırılması için bir dönüşüme hazır olmalıdır. Avrupa ülkeleri ve OECD ülkelerinin çoğu ile karşılaştırıldığında, Kıbrıs ın kuzeyinin e- Yönetişim endeksinin çok düşük olduğu görülmektedir. Kıbrıs gibi gelişmekte olan ülkeler için Dijital Ayrımcılık (Digital Divide) konusunda gelişmiş ülkelere göre durumu hem bir iç sorun hem de dış sorundur. Dijital ayrımcılıkta gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere göre dijital paylaşımda aslan payını almaktadır. Bu da ülkelerin hem telekomünikasyon, hem de internet alanında ki kaynaklardan daha fazla yararlanamayışına neden olmaktadır. Her iki cephede de e-yönetişim uygulamaları (e-devlet, e-belediye, vb.) tüm ekonomi türlerine (gelişmiş, gelişmekte olan ve geçiş ekonomileri) kendi nüfuslarının mümkün olan en geniş kesimlerine, gelişen küresel bilgi toplumunun faydalarını getirmeye yardımcı olacak güçlü bir araçtır. E-Yönetişimin doğrudan etkileri arasında, yönetim ve kamu operasyonlarında etkin maliyet, kamu ihaleleri, vergi tahsilatı ve gümrük operasyonları gibi alanlarda ciddi oranda tasarruf, ve özellikle daha uzak veya çok yoğun nüfusun yaşamadığı bölgelerde yaşayanlarla daha iyi ve devamlı temas kurulması bulunmaktadır. E-Yönetişimin dolaylı etkileri de daha az öneme sahip değildir ve kamu kararlarında daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik, yolsuzlukla mücadele için güçlü yöntemler, yerel e- kültürlerin gelişimini teşvik etme becerisi, ve demokrasinin güçlenmesini içermektedir. E-Yönetişimin, gelişmiş piyasa ekonomilerinde yayılmasının ardından artarak gelişmekte olan bir dizi ülkede de bir öncelik haline gelmesinin nedenleri içerisinde yukarda sıralanan hususlar yer almaktadır. Sağlayacağı yararlar ve katkılar göz önüne alındığında ülkeler kaynaklarını bu konu için seferber etmektedir. E-Yönetişimin geliştirilmesi, uygulanması ve desteklenmesi amacıyla dünya genelinde, ekstra insan kaynakları ve enerjiler dahil, önemli kaynaklar seferber edilmektedir. Ancak, sosyal-ekonomik kalkınma ve refahın arttırılması gibi muazzam görevlerle kıyaslandığı zaman, bu tür kaynaklar kısıtlı olduğundan, kaynakların akılcı olarak ve en yüksek başarı şansı ile kullanılması çok önemlidir. Temelde E-Yönetişim uygulamaları aşağıdaki konuları içerir: Merkezi ve yerel yönetim bilgilerine daha fazla erişimi sağlamak;

6 Toplumun yönetimdeki yetkililerle etkileşimini sağlayarak kamu katılımını desteklemek; Merkezi ve yerel yönetimleri, faaliyetlerini daha şeffaf hale getirerek daha hesap verebilir yapmak ve böylece hatalı, kasıtlı işlemleri azaltmak ve Kalkınma fırsatları yaratmak, özellikle kırsalı ve geçmişten beri daha az hizmet alan kesimi faydalandırmak E-Yönetişim sadece daha zengin ülkelerin kullanabildiği bir araç değildir. Aslında internetin yönetimde en yenilikçi şekilde kullanılmasının bazı örnekleri, bilişim teknolojileri, merkezi ve yerel yönetimlerin modernleştirilmesi ve hizmet vermek durumunda oldukları kişilerle daha yakından bağlantı kurmak amacıyla kullanıldığından gelişmekte olan ülkelerde yoğun kullanım görülmektedir E-Yönetişim Bileşenleri E-Yönetişimin bileşenleri aşağıda yer alan Şekil 1 de gösterilmiştir. E-Yönetişim de karşılıklı etkileşim halinde olan bileşenler aşağıda gösterildiği gibi, D2V, D2D, D2N, ve D2İ olarak gruplara ayrılmaktadır. Şekil 1: e-yönetişim bileşenleri 1.2. E-Yönetişimin Düzeyleri E-Yönetişim düzeyleri Şekil 2 de gösterildiği üzere ve Şekil 3 de sınıflandırılan her bir kısmın başarı skalasına göre, en az beş seviyeli olarak sınıflandırılabilir.

7 Kuzey Kıbrıs ın doğasından dolayı, e-yönetişim strateji çalışması merkezi/yerel yönetimin e- Yönetişim seviyesinin değerlendirilmesi temelinde gerçekleştirilmiştir. Bu e-yönetişim belediye hizmetleri ve kamu dairelerinin sağladığı hizmetlerin durumun tespit etme amacındadır. Uluslararası Ulusal Bölgesel Federatif Yerel Şekil 2: E-Yönetişim Düzeyleri Katılımcı İşlem düzeyinde Kapsamlı Gelişen Başlangıç düzeyi Şekil 3: E-Yönetişimin başarım aşamaları 1. Seviye: Başlangıç seviyesi AB ülkeleri içerisinde bu seviyede uygulama kalmadığından, yeni yapılan taramalarda kullanılmamaktadır. Temel olarak kurumlar internet hizmetini sağlamamaktadır, uygulamalar kurumsal amaçlı olarak gerçekleştirilmektedir. 2. Seviye: Gelişen bilgi hizmetleri Dairelerin web siteleri, kamu politikaları, yönetim, yasalar, tüzükler, ilgili belgeler ve sağlanan devlet hizmeti türleri hakkında bilgi verir. Bu web sitelerinde; dairelere ve yönetimdeki diğer kurumların linkleri/uzantıları bulunur. Vatandaşlar kolaylıkla merkezi/yerel yönetimlerde ne gibi yenilikler olduğuna dair bilgi alabilirler ve bunların bağlantılarını (link) takip edebilirler. 3. Seviye: Kapsamlı bilgi hizmetleri

8 Dairelerin web siteleri, yönetim hizmetleri ve başvurular için indirilebilir formlar gibi Yönetim ve vatandaş arasında tek yönlü veya çift yönlü gelişmiş e-iletişim sağlar. Web sitelerinin işitsel ve video görüntü olanakları vardır ve çok dillidir. Kısıtlı bazı e-hizmetler vatandaşların, evlerine postalanmak üzere elektronik olmayan form veya kişisel bilgi talebinde bulunmalarını sağlar. 4. Seviye: İşlem düzeyinde hizmetler Dairelerin web siteleri, idari politikalar, programlar, tüzükler vs. gibi konularda görüş talep etmek ve almak dâhil olmak üzere vatandaşlarla iki yönlü iletişim halindedir. Bu iletişimin başarıyla gerçekleştirilmesi için vatandaşların kimliklerinin bir şekilde elektronik olarak doğrulanması gerekir. Daire web siteleri mali ve mali olmayan işlemler gerçekleştirir, örneğin; e-oylama, form indirme ve yükleme, çevrim-içi vergi beyanından bulunma veya belge, ruhsat ve izin başvurusunda bulunma. Aynı zamanda paranın güvenli internet hattı üzerinden devlete ödendiği mali işlemler de gerçekleştirilir. 5. Seviye:Katılımcı hizmetler Daire web siteleri dairelerin vatandaşlarla iletişim kurma yöntemlerini değiştirmiştir. Web 2.0 olarak tanımlanan sosyal medya ve başka interaktif araçlar kullanarak vatandaşlardan bilgi ve görüş talep etmekte proaktiftirler. E-hizmetler ve e-çözümler tüm daireler ve idareler tarafından etkin bir şekilde kullanılır. Kamu kurumları, bütünleşmiş uygulamalar yoluyla bilgi, veri ve haber aktarır. Daireler, e- hizmetlerin vatandaşlara yaşam boyu etkinliklerle ve belirli gruplara talebe özel hizmetler sunmayı hedeflediğinden, İdare-merkezli bir yönetimden vatandaş-merkezli bir yönetime geçmiştir. Kamu kurumları karar verme süreçlerinde söz sahibi olmak üzere kamu hizmeti faaliyetlerine daha fazla katılmaları için vatandaşların katılımını destekleyen bir ortam yaratır.

9 4. Yerel Yönetimlerde Mevcut Durum Yerel yönetimlerin Bilişim kapasitesinin kurulması ve e-hizmetlerin sağlanması konusundaki kapasitesi oldukça sınırlıdır. Yerel yönetimlerin nüfus olarak kısıtlı olması ve bütçe yetersizlikleri, bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi için gerekli olan finansman, insan kaynakları konusunda ciddi sınırlamalar getirmektedir. Hâlihazırda büyük belediyelerin (Lefkoşa, Mağusa ve Gönyeli) yerel CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) uygulamaları vardır. Yerel yönetimlerin sağladığı internet hizmetleri (seviye 2) gelişen seviyededir. İnternet hizmetleri sadece tek yönlü bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır. Yerel Yönetimler kısıtlı e-yönetişim hizmetlerinden dolayı çok sıkıntı çekmektedir. Mevcut durumda yerel yönetimler istemci/sunucu (Client/Server) tabanlı yerel uygulamalar ve bilgilendirme temelli WEB ürünleri kullanmaktadır. Halen bu belediyelerden 17 (Girne, Güzelyurt, Gönyeli gibi büyük yerleri de kapsar) tanesi Birnet (Mağusa) firması tarafından geliştirilen belediye uygulama yazılımını kullanmaktadır. Lefkoşa Belediyesi İşlem (Türkiye) tarafından geliştirilmiş olan yazılımı kullanır. Mağusa Belediyesi yazılımları kendisi geliştirmektedir. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğine üye belediyelerin internet siteleri araştırılıp süreç adımları yönünden incelendiği zaman 28 adet belediyenin 5 tanesinde karşılıklı iletişim, 11 tanesinde tek yönlü bilgi akışı ve 11 tanesinde internet sayfasının olmadığı görülmüştür. Karşılıklı iletişim yapılabilen Lefkoşa ve Magosa Belediyelerinde kent rehberinin yanı-sıra borç sorgu da yapılabilmektedir. Yine bu kategoride Lapta, Gönyeli ve Alsancak Belediyelerinin ise kent rehberi bulunmakta ve mekânsal sorgular yapılabilmektedir. Tek yönlü bilgi akışı yapabilen belediyeler sadece günlük faaliyetlerini ve yerleşim yerine ait haberleri vatandaşa iletmektedirler. İnternet sayfası bulunmayan belediyeler ise genellikle küçük belediyelerdir. Kadro kuruluş ve mali yapı itibarıyla bu konuya şu an için yatırım yapmamışlardır. Lefkoşa, Mağusa, Gönyeli Belediyesi oluşturduğu Kent Bilgi Sistemleri uygulaması ile çevrimiçi işlem aşamasına geçmek için çalışmaktadır. Kent Bilgi Sistemi oluşturabilmek için başlangıç adımı olan harita ve mülkiyet ile ilgili verilerin elde edilmesi aşamasında kurumlar arasında veri paylaşımı bulunmamaktadır. Genellikle her kurum kendi çalışmalarını bağımsız yürütmektedir. Örneğin Tapu ve Kadastro Dairesi mülkiyet bilgilerini diğer kurumlarla paylaşmamaktadır. Bunun yanında güncel haritalar oluşturabilmek için ortofoto (hava fotoğrafı) alınması ise çeşitli gerekçelerle mümkün olmamaktadır Tespit edilen sorunlar GZFT ve Çalıştay toplantılarında e-yönetişim açısından belirlenen sorunlar aşağıdaki gibi listelenmektedir.. 1. Yerel Yönetimler merkezi yönetimle koordinasyonda sorun yaşamaktadır 2. Belediyelerin küçük boyutlu olması istihdam ve teknik kapasite sorunlarını yanında getirmektedir.

10 3. Merkezi ve yerel yönetimlerde kurumlar arası ve kurum içi koordinasyon düzgün bir şekilde işlememektedir. Tüm etkileşim profesyonel düzeyde olmayan kişisel ilişkiler temelindedir 4. Belediyeler kırsal yerleşim ağırlıklı yapılanmıştır ve şehircilik konsepti kısıtlıdır. 5. WEB tabanlı uygulamalar çok kısıtlı olarak kullanımdadır. 6. Birçok belediyenin mali yapısı yetersizdir. 7. Teknik birikim ve eleman yetersizliği vardır. 8. Haritacılık konusunda tecrübeli uzman sayısı kısıtlıdır. Bazı Merkezi ve Yerel Kamu Kuruluşları CBS uygulaması için 2000yılından beri çalışmaktadırlar. Ancak CBS bu kurumlarda tam anlamıyla hazır durumda değildir. 9. Yerel yönetimler belirlenen stratejileri uygulayacak kapasiteye sahip değildir. Bunun yanında, hedeflerde belirlenen vizyon/misyon kurumların yönetim yapısıyla çelişmektedir. Kurumsal yapıdaki eksiklikler kurumların çok büyük bir zayıflığıdır. Yerel yönetimler yasasında son yapılan değişiklikleri mevcut durumdan geriye gidilmesine neden olmuştur. 10. Kurumların çoğu e-yönetişimin faydalarının bilincinde değildir. Farkındalık yaratılması gerekmektedir. 11. Bilgi paylaşımında şeffaflık yoktur ve kurumlar çeşitli kaygılardan dolayı bilgi ve kaynak paylaşmak istememektedir. Özellikle belediyeler birliği tarafından talep edilen mali verilerde önemli eksiklikler ve hatalar mevcuttur. Belediyeler Birliği bu verileri Sayıştay kanalı ile temin edebilmektedir. 12. Telekom altyapısı her yere ulaşmamaktadır. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla bu sıkıntı kalkacaktır. 13. Ortofoto, fotogrametrik hava fotoğrafları elde etme sıkıntısı mevcuttur. (Bazı kamu kuruluşlarında mevcuttur ancak paylaşım yapılmamaktadır) 14. Hâlihazır haritalar çok eskidir ve yeni şehirleşme yapısını kapsamamaktadır. Belediyeler ve kamu kurum/kuruluşları sayısal haritaları kendi çabaları ile üretmektedir 15. Kamu-belediye işbirliği yetersizdir. Kurumlar arasında bilgi paylaşımı yasal olarak belirlenmemiştir. 16. Sezonluk yerleşimler yoğundur, yurtdışından erişim ve işlem yapma gereksinimi çok yüksektir. 17. İmar haritalarının (1/ ,0000) sayısallaştırılmasında yetki sınırlaması mevcuttur. 18. Neredeyse tüm bölgelerde adres/numarataj bilgileri/verileri düzgün değildir, ki bu da lokasyon ve hizmet verileriyle entegrasyon açısından çok önemlidir 19. Veri paylaşımı konusunda bankalarla doğrudan bağlantı vardır ve düzgün olmayan lokasyon ve verilerdeki hatalı kimlik bilgileri nedeniyle bankalarla entegrasyon çok zordur. Bazı belediyeler bankalar için gerekli verileri üretme kapasitesine sahip değildir. Bazı

11 durumlarda bankalar veri temizleme ve yeniden formatlama için operatörlerle verileri elleriyle girmektedirler 20. Bankalarla entegre WEB tabanlı ödeme sistemleri yoktur. Bazı bankaların kendi WEB sayfalarında yerel müşteri hesaplarıyla çalışan ödeme modülleri bulunmaktadır (Otomatik ödeme, ödeme talimatları, POS ödemeleri, vs.) 21. Tüm yerel yönetimlerin aynı yazılım ve veri tabanı üzerinde kendilerine göre özelleştirilmiş uygulamaları vardır, bu da yazılım ve veri tabanı kurulumlarının yönetiminde zorluğa neden olmaktadır. 22. Bazı yerel yönetimlerde ön ödemeli sayaç çözümü uygulanmaktadır. Bu modelde de kredi yüklemek için hala yerel yönetime gidilmesi gerekmektedir. 23. Şehir Planlama Sistemleri grafik ve metin tabanlı verileri birleştirmektedir. Mevcut durumda merkezi yönetim grafik altyapı üretme kapasitesine sahip değildir. 24. Finansal kuruluşların büyük yerel yönetimlerle elektronik bağlantısı mevcuttur. Ödeme modelleri tamamen çevrim-içi olmasa da (ftp, tabanlı) e-ödemeler için sistemlere entegre edilecek bir çözüm vardır. Transferler haftada bir gerçekleştiğinden, çevrim-dışı (offline) ödemeler, transfer döneminde yapılmışsa ceza ödemelerinde yanlış hesaplamalara neden olmaktadır. 25. Sayaçlar mühürlü değildir. Bazı tüketiciler tüketimlerinin kaydedilmesini önlemenin yolunu bulmaya çalışmaktadır. 26. Tapu sistemlerine bağlantılı sistemlerle mal sahiplerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Şu anda mal sahiplerinin tamamı kayıtlı değildir. 27. Bazı sayaçlar çok eskidir ve tüketimi hesaplarken kayıplara neden olmaktadır. Bu çok büyük bir kayıptır. 28. Adres ve tüketici bilgileri sisteme düzgün bir şekilde kaydedilmemektedir. Bu durum mahsuplaşma konusunda zorluk yaratmaktadır. 29. Bazı vergilerde sistematik ödeme yoktur. Yerel yönetimler özellikle meslek, reklam vergilerini düzgün bir şekilde toplayamamaktadır. 30. Bankalar tüm vergileri toplam olarak almakta ve yerel yönetimler yapılan ödeme miktarını işlemde yer alan açıklamaya göre ilgili hesaplara dağıtmaktadır ve çoğunlukla işlemlerde hiçbir açıklamanın bulunmaması mümkündür. Bu durum hatalara neden olmaktadır. 31. Yerel Yönetimlerin bayındırlık işleri onayı verme yetkisi yoktur. Onay bilgisi şehir planlama dairesinde bulunmakta ve yılda bir kez yerel yönetimlere gönderilmektedir. 32. Bazı yerel yönetimler çöp, aydınlatma vergilerini toplayamamakta, ve emlak ve meslek vergileri arasında da entegrasyon sorunları yaşanmaktadır. 33. Yerel yönetimler otel gelirlerinin %3 ünü alma hakkına sahip olsa da, oteller turist konaklama sayısı ile ilgili belediyelere bilgi aktarmamaktadır. Turizmden sorumlu merkezi idare de bu bilgiyi yerel yönetimlerle paylaşmamaktadır.

12 34. Yerel yönetimlerin gelirlerini toplama konusunda sorunları vardır, hizmet ücretlerinin toplanmasında birçok kaçak, kayıp vardır. Bunun yanında, bankalarla anlaşılarak Kredi Kartı tabanlı ödeme kabul edilememektedir. Sayıştay bu tip ödemelerde alınan banka komisyonunu kabul etmemektedir. Bu durumda da yerel yönetimler kendi kaynaklarıyla projelerini finanse edememektedirler. Sayıştay hizmet ücretlerinin yerinde alınmasına da izin vermemektedir. Yasaya göre tüm tahsilat yerel yönetim binalarında gerçekleşmelidir. 35. Yatırım Bankası nın belediyeler için herhangi bir finansman planı yoktur. Kaynaklar daha çok Turizm, Eğitim ve sağlık alanlarına ayrılmaktadır. Bilişim teşvikleri de sadece Bilişim şirketlerine verilmektedir. 36. Yerel Yönetimlerin mevcut yönetim kapasiteleri projeleri sağlıklı bir şekilde yürütmek için yeterli değildir. Kurumsal yapılardaki zayıflık kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanımamaktadır. 5. E-Yönetişim Fonksiyonel Mimarisi Önerilen üç modelin tümü aşağıda belirtilen fonksiyonel mimariyi destekleyecektir. Bu mimari yapı başlangıç aşamasını temsil eder. Diğer bir deyişle, belediyeler yerel yönetimler bu altyapıya kavuşmakla diğer üst yapı hizmetlerini aşamalı olarak sağlayabilecek duruma geleceklerdir. Ulaşılması hedeflenen vizyon aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Akıllı Belediyeler Mobil Uygulamalar Mobil İnternet İletişimi Uzaktan izleme Navigasyon, Kılavuz Hizmet takip E-Belediyecilik Kurumsal portal «On-Line» İşlemler E-Muhtarlık Kurumlar arası İletişim Kent Rehberleri Haber ve duyurular Reklam alanları WEB TV. Kent Bilgi Sistemleri Kadastral veriler Adres numarataj verileri Mevcut haritalar Hava ve Uydu fotoğrafları İmar Planları Altyapı verileri (Su, kanal,..) Yapı detay projeleri Otomasyon Sistemleri Bütçe / muhasebe Tahakkuk ve tahsilat Satın alma/ambar/demirbaş Personel Evrak Emlak Su İşyeri Temizlik. V e r i m Şekil 4: Yerel Yönetimler için E-Yönetişim vizyonu

13 E-Yönetişim fonksiyonel mimarisinde yer alacak fonksiyonlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır. Bu fonksiyonlar maliyet hesaplamasının gerçekçi yapılabilmesi için detaylandırılır. E-Yönetişim Yönetim Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Kent Bilgi Sistemleri Internet Karar Destek Entegrasyon Özel uygulamalar Kurumsal Portal Bankalar Internet Mobil Kamu kurumları Mobil Şekil 5: E-Yönetişim Fonksiyonel Mimari Öngörülen ana fonksiyonların ilk aşamada ihtiyaç duyulacak fonksiyon detayları aşağıdaki gibi belirlenmiştir Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonları Fonksiyon Kurumsal Internet Mobil Bütçe ve Muhasebe Yönetim Yönetim Temizlik Emlak Su Tahakkuk/Tahsilat İşyeri Aydınlatma Araç Halkla İlişkiler İlan Reklam Vergisi İşçi Ücret Bordrosu Takibi Yönetim Yönetim Memur Ücret Bordrosu Takibi Yönetim Yönetim

14 Fonksiyon Kurumsal Internet Mobil Meclis Kararları Yönetim Yönetim Encümen Kararları Yönetim Yönetim Eğlence, Turizm vergisi Satın alma ve demirbaş Yönetim Yönetim Arıza Takip Dava ve İcra Takip Evrak Takip Elektronik Arşiv Yönetim Yönetim Pazar Yerleri ve Tezgâh Takip Yönetim Yönetim Mezarlık ve vefat kayıt Sağlık Su, Kanal İşleri Numerataj Tablo 1: Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonları Kurumsal uygulamaların internet tarayıcısı ara-yüzüne (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) uygun geliştirilmiş olması bu uygulamaların ASP, Cloud ortamlarına taşınmasında kolaylık sağlar. Lokal olarak veriler tutulacaksa kullanıcı ara-yüzlerinin internet uyumlu olması zorunluluk teşkil etmemektedir. Ancak, ilerde geçiş yapılacaksa sorun çıkabilecektir. Bazı kurumsal uygulamaların, kamuya açık (internet, mobil) ara-yüzleri olabileceği gibi, sadece yönetimlerin uzaktan güvenli bir şekilde erişebileceği ara-yüzlere sahip olması beklenir. Örneğin, başkan son bütçe durumunu makamına gelmeden mobil veya internet üzerinden belediyeye erişerek öğrenebilir. Bu bilginin kamuya açılması söz konusu olmayabilir. Yönetimin uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşlara bu bilgilerin açılması/aktarılması söz konusu olabilir Coğrafi Bilgi Sistemi fonksiyonları CBS uygulamaları hem YBS, hem de KBS uygulamalarına entegrasyon temeli üzerine kurulur. Örneğin, su tahakkuk modülü, bir YBS modülü olarak CBS üzerinden abone işlemlerini yürütebileceği gibi, pazar yerleri modülü, bir KBS modülü olarak CBS ile entegre olabilmelidir. CBS üzerinden bu entegrasyonların sağlanabilmesi için, aşağıda belirtilen fonksiyonların uygulanıyor olması gereklidir. 1. CBS Sistemi 2. Hava Fotoğrafları 3. Hâlihazır haritalar (üzerinde ada-parsel, yollar, binalar vb. gibi krokiler yer alan haritalar)

15 4. CBS Sayısal haritaların üretimi 5. Sayısal haritalar üzerinden katmanlı olarak lokasyon verilerinin işlenmesi (yollar, kanallar, kuyular, v.b.) 6. Sayısal haritalar üzerinden imar verilerinin işlenmesi 5.3. Kent Bilgi Sistemleri Kente ait varlıkların harita üzerinden gösteriminin yapılması ve bu bilgilerin veri tabanı ile entegre olarak güncel tutulmasını gerektirir. Öngörülen KBS fonksiyonları aşağıda sıralanmıştır. 1. Taşınmaz yönetimi (Adres, numarataj) 2. İmar verileri (Bu aşamada mümkün gözükmemektedir) 3. Eski Eserler 4. Park, Bahçe 5. Pazaryerleri 6. Mezarlık 7. Trafik 5.4. Internet Uygulamaları YBS dışında toplum ve yerel yönetimler arasında portal uygulamaları, mobil uygulamaları ile etkin bir işlevsellik sağlanabilir. 1. Kent Rehberi 2. SMS uygulaması 3. Banner (reklam) uygulamaları 4. Kentsel tanıtım 5. Forum, Blog uygulamaları 6. Halkla İlişkiler (Yardım masası) 7. Yabancı dillerde tanıtım 5.5. Karar Destek Uygulamaları Karar Destek uygulamaları özellikle yönetim katında yer alanlar için önem taşır. Sahada toplanan veriler anlamlandırılarak üst yönetimin kolaylıkla karar vermesini sağlayabilecek şekilde görsel ve metin olarak raporlanmaktadır. Karar Destek uygulamaları analitik incelemeyi kapsamayacak şekilde toplu rapor alma şeklinde düşünülmektedir Entegrasyon Uygulamaları Yerel Yönetimler tarafından üretilen ve diğer kurumlar ile entegre edilmesi gereken bir çok veri bulunmaktadır. Bu veriler mali ve idari olarak sınıflandırılmaktadır. Mali veriler bankalar ile, idari veriler ise kamu ile entegre edilecektir Bankalar Bankalarla olan iletişimde aşağıdaki fonksiyonlara gereksinim bulunmaktadır. 1. Kredi Kart ile tahsilat 2. Hesaptan tahsilat

16 3. Günlük hasılat/ödeme raporları 4. Maaş aktarmaları 5. Füzyon/Konsolidasyon Kamu ile entegrasyon Halen çok sıkıntılı bir konu olup, kamunet ve diğer kurumlar tarafından servislerin açılması ile gündeme gelecektir. Başlangıçta ihtiyaç duyulan entegrasyon modeli aşağıdaki gibi düşünülmektedir. Yerel yönetimlerin birbirleri ile yapacakları entegrasyonda sistem kapsamında düşünülmektedir. 1. Nüfus sorgulamaları 2. Adres sorgulaması 3. Abonelik sorgulamaları (Su, Meslek-İlan, işyeri, vb.) 4. Dava izleme 5. İşyeri sorgulama/güncelleme 5.7. Özel Uygulamalar Aşağıda belirtilen özel uygulamaların yürütülebilmesine imkan tanıyacak bir bilişim altyapısı kurulması öngörülmektedir. 1. Telekonferans Sistemi 2. E-Posta Sistemi 3. Fax Sistemi 4. Yardım Masası 5. WEB TV 6. Elektronik İmza 6. İşletim Modelleri 6.1. Merkezi Yapı Modeli Belediyeler Birliğinde veya öngörülen başka bir birimde katılan belediyeleri entegre eden bir yapı üzerine oturmaktadır. Tüm sunucular bu çatı altında toplanmaktadır ve belediyelere bilişim servisleri bu noktadan sağlanacaktır. Bu yapının kurulması için gerekli olan bileşenler ve maliyetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

17 Şekil 6: Merkezi Model (Örnek olarak Belediyeler Birliği alınmıştır) Veri merkezinde yer alan bilişim sistemlerinin topolojisi aşağıda yer almaktadır. Bu topolojiye göre sistem yedekli olarak düşünülmüştür. Ana yönlendiriciler iki adet internet hizmet sağlayıcısı üzerine yönlendirilmiştir. Bu sayede servis sağlayıcılarından herhangi birisi devre dışı kaldığında diğer bağlantı ile hizmet devam edecektir Merkezi Model Topoloji Merkezi yapıda yer alan sunucu, ağ, güvenlik sistemleri aşağıda belirtilen topolojide konuşlandırılmıştır. Sistem sürekliliği açısından birçok noktada yedekleme (redundancy) sağlanmıştır.

18 Merkezi model tahmini maliyet tablosu Sıra Ürün/Hizmet Birim Fiyat Adet Tutar 1. Donanım Ürünleri 1.1. Sunucu Sistemleri (İşletim Sis./Sanal Sunucu Lisans bedelleri dahil) $250, Veri Depolama Sistemi (Cluster 5TB Raid-5) $25, $25, Uygulama Sunucusu (22 adet sanal sunucuyu barındıracak ve yedekli) (10 Core+4 CPU) $70, $140, Veri Tabanı Sunucusu $10, $20, CBS Uygulama Sunucusu $10, $10, Etki Alanı Sunucusu $3, $6, Sanallaştırma Sunucusu WEB Sunucusu (Sanal) Erişim Sunucusu (Access Server) (Sanal) Raporlama Sunucusu (Sanal) $12, $24, e-posta Sunucusu (Sanal) Fax/FTP Sunucusu (Sanal) Yedekleme Sistemi Yedekleme Sunucusu (FC) Teyp Yedekleme Ünitesi $25, $25, LTO Ultrium 5 FC Sürücü 1.2. Ağ Bileşenleri $107, Kabin Monitörü/Klavye /PDU) $6, $12,000.00

19 Sıra Ürün/Hizmet Birim Fiyat Adet Tutar Ana Omurga Anahtar (24 Port, 10G 2Port) $6, $13, Veri Depolama Anahtarı (FC SAN 24 Port, 8 port aktif) $11, $22, Yönlendirici + Fiber UTP Çevirici $10, $20, Yönlendirici (Belediyeler için) $1, $27, Sunucu Anahtarı (24 port, 10/100/1000, Yönetilebilir) $6, $13, Bilişim Güvenliği Bileşenleri $91, Ateş Duvarı 1 ve 2 (Firewall) Yedekli $20, $40, Ateş Duvarı (Belediyeler İçin) $1, $34, IPS (Saldırı Önleme Sistemi) $12, $12, Ateş Duvarı 3 (Uygulama, VTYS) $4, $4, Diğer Donanımlar $77, Yazıcılar 1 (Çok Kopyalı 136 Kolon) $ $11, Yazıcılar 2 (Renkli Lazer) $ $20, Çizici (44" Renkli) $10, $10, Tarayıcı (A0/42") $25, $25, Masaüstü Bilgisayar (işlemci Ekran kartı, Bellek ve disk kapasitesi yüksek) $1, $7, Büyük ekran Televizyon ve Bilgisayar $3, $3, Yazılım Ürünleri 2.1. Sistem Yazılımları 145, Coğrafi Bilgi Sistemi (Server+Client apps+eğitim) $60, $60, Raporlama Sunucusu (10 Concurrent) $12, $12, eposta/fax Sunucusu $1, $1, Internet Güvenlik (Antivirus) Sunucu Yazılımı 40 kullanıcı $2, $2, Sistem/Ağ yönetimi yazılımı $10, $10, Veri Tabanı Yazılımı Lisansı (Server Cluster+Client apps+eğitim) $60, $60, Uygulama Yazılımları $320, YBS Lisansları (Toplam 400,000 kişi nüfus*24 modul*22 belediye) $220, $220, KBS Lisansları (Aynı) $140, $140, Diğer $74, Hava Fotoğrafı (Yıllık-INTA) $50, $50, Internet Aboneliği (30 Mbit-Metro Ethernet) /Yıllık $18, $18, Yedek Internet Aboneliği (4 Mbit) /Yıllık $6, $6, Hizmetler $450, Yazılım Geliştirme/Uyarlama (6 adam 12 ay) $30, $360, CBS Yazılım uyarlama hizmeti (2 adam 9 ay) $10, $90, Enerji /Altyapı $82, M2 Sistem Odası, yükseltilmiş taban, Enerji Altyapısı $20, $20, Yangın Alarmı ve Yangın Önleme Sistemi $12, $12,000.00

20 Birim Sıra Ürün/Hizmet Adet Tutar Fiyat 5.3. Kesintisiz Güç Kaynağı 20 KVA (Yedekli) $8, $16, Hassas Klima Sistemi (Yedekli) $12, $24, Fiber Telekom Bağlantısı (Yedekli) $10, $10, Kurulum Eğitim ve Destek Hizmetleri $86, Donanım ve Sistem Kurulumları /10 adam Gün $5, $5, Network Kurulumları ve Firewall Konfigürasyon 5 adam/gün $4, $4, Uygulama Yazılımları Kurulumları 10 adam /Gün $5, $5, Sistem Eğitimleri 20 Adam /Gün $12, $12, Sistem İdame Maliyeti 2 adam /yıl $2, $60, Toplam İlk Yatırım Maliyeti: Kalem Maliyet Donanım Ürünleri $526, Yazılım Ürünleri $465, Diğer $74, Hizmetler $450, Enerji/Altyapı $82, Kurulum/Eğitim-Destek $86, Genel Toplam (USD) $1,684, Yıllık İlave Maliyetler: Sistemin idamesi için ilk yılın tamamlanmasını takiben (donanımda, sistem yazılımlarında satın almayı takiben ilk yıl, yazılımda ise yazılımın teslim alınmasını (kabulden itibaren) yıllık bazda yapılması gerekmektedir. Bakım hizmetlerinin aksaksız yürütülmesi açısından her bileşen için yerel bir firmadan destek alınması ve SLA (Servis Level Agreement) Seviye 1 uygulanması gereklidir. Tablodaki 3. (Diğer) kısmına giren kalemlerde yaklaşık olarak aynı olmak sureti ile her yıl maliyete eklenecektir. Donanım, altyapı birimleri, (üç) yıllık garanti hizmeti kapsamında yer alacaktır. Tüm ürünler için öngörülen bakım bedeli fatura bedelinin 12% si kadardır. Fiyata yangın söndürme ile ilgili bakım maliyetleri eklenmemiştir. Hava fotoğraflarının yıllık güncelleme bedelleri projeye dâhil edilmiştir. Kurum dilerse hava fotoğraflarını arşivli (bir önceki yıl) olarak veya iki-üç yıllık aralarla alabilir. Bu durumda maliyet düşecektir. Yıllık Tekrarlayan maliyet:

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur BuluTT TÜRK TELEKOM Gurubu Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur Gelirde Türkiye telekom pazarında %46 pazar payı ~15 milyon erişim

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI TEMEL GÖREVLER PAYLAŞILABİLİR VERİ ERİŞİLEBİLİR VERİ 2/65 COĞRAFİ VERİNİN ÖNEMİ e-devletin 5N+1K sı: Anlama Bilgi Birikimi Bilgi Veri Haritalama Entegrasyon

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime Bulut Bilişim-Planlama Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime geçemden önce dikkat edilmesi

Detaylı

E-Devlet Kapısı Uygulamaları

E-Devlet Kapısı Uygulamaları E-Devlet Kapısı Uygulamaları SUNUM İÇERİĞİ Belediyemizin Sunduğu Hizmetler E-Devlet ve E-Devlet Kapısı Nedir? Yapmış Olduğumuz E-Devlet Projeleri E-Devlet Kapısından Sağlanan Kazanımlar Yapmayı Planladığımız

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

Hakkımızda. Vizyon & Misyon

Hakkımızda. Vizyon & Misyon 25 USD + KDV Hakkımızda Vizyon & Misyon Firmamız 5188 sayılı yasa kapsamındadır ve ALARM SİSTEMİ KURMA YETERLİLİK BELGESİ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ne sahiptir. Verdiğimiz hizmet ve firmamızın

Detaylı

Elektrik Altyapılarında Bilgi Güvenliği Riskleri ve Çözümler

Elektrik Altyapılarında Bilgi Güvenliği Riskleri ve Çözümler Elektrik Altyapılarında Bilgi Güvenliği Riskleri ve Çözümler M. Fikret OTTEKİN 27 Nisan 2013 Akıllı Şebekeler Sempozyumu, Ankara Elektrik Altyapı Sistemlerinde Hiyerarşi Çeşitli ürünler Diğer kullanıcılar

Detaylı

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka işlemleri, Saha ve haritacılık işlemlerinin ; Mekânsal boyutta

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Kent Bilgi Sistemi ALBİS Projesi Projenin faydaları CBS çalışmaları İçerik Veri toplanması Pilot çalışma ve analizler İnternetten

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLEMESİ PROJESİ Projenin Amacı: - Belediyemizin tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu sokak, bina, bağımsız birim, mülkiyet, işyeri, ikamet edenlere yönelik

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI 36 K 20 K 1K 1 Sunum Kapsamı 1. İstasyonların Bakımı, idamesi ve işletilmesi 2. Kontrol Merkezinin

Detaylı

Doküman No.: P510 Revizyon No: 00

Doküman No.: P510 Revizyon No: 00 Doküman Adı: BAKIM ONARIM ve DESTEK SÜREÇLERİ Doküman No.: P510 Revizyon No: 00 Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni İsim Hazırlayan Kontrol Onay M. HASPOLAT O. CAMCI E. SEZER A. BAŞTÜRK İmza Yürürlük Tarihi

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı

3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı

3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı 1 3. hafta Bulut Bilişim Mimari Yapısı 2. Bulut Bilişim Mimari Yapısı Bulut bilişim mimari yapısı her biri birbiri ile çok sıkı bağlı (ilintili) olmayan birçok bulut bileşenlerinden oluşur. Bu bölümde

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS Nedir? Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaşlar için çok yönlü olarak

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup,

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, EDM KURUMSAL SUNUM Şirketimiz EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, Güçlü sermaye yapısı, GİB E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Lisansları BTK E-İmza ve KEP Kayıt Makamı Yetkisi İstanbul ve Ankara da iki

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

Bağlı Müdürlükler. Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü

Bağlı Müdürlükler. Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü Bağlı Müdürlükler Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü Bilgi Erişim Müdürlüğü Bilişim Altyapısı Kurma ve İşletme Yüksek Güvenlik ve Yedeklilik 225 m2 lik sistem

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 20 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ

KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ SUNUM PLANI * Eğitim Programının İçeriği * Gelişim Süreci * Yazılımının Sağlayacağı Faydalar * İç Denetim Birimlerinden Beklentiler * İçDen Yazılımı Genel Özellikleri

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-11 Temmuz 2012 * 1 TBD Avrupa da oluşturulan Eurocities"e benzer bir yapının Türkiye de kurulması için başlangıç niteliğinde olan toplantı 26

Detaylı

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013 MART - 2013 NESNE PROGRAMLAMA YÜKSEK PERFORMASLI, GÜÇLÜ VERİTABANI SİSTEMİN ALTYAPISI BANKA PTT POS BACKUP/RAPOR SERVER WEB SERVİCES SERVER DATABASE SERVER APPLICATION SERVER TEST DATABASE SERVER TEST

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR

ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR MSM-211-2 www.minovateknoloji.com ULAŞIM ÇÖZÜMÜ Araç Validatörleri Temassız kartlı, Geniş Renkli TFT LCD Grafik Ekran (800*480, 7 inch) Tam online, GPRS/Egde Gerçek

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS SIEMENS TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS TEAMBASE 5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ Her geçen gün hızla değişen ve gelişen teknoloji, kurumların ve vatandaşların birbirleriyle olan iletişimlerine

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Türk Telekom Portali Nasıl Değişti?

Türk Telekom Portali Nasıl Değişti? Türk Telekom Portali Nasıl Değişti? Türkiye nin Telekomünikasyon Devi Aboneleriyle IBM WebSphere Portal Aracılığı ile Konuşuyor Alpaslan Tomuş İş Geliştirme Koordinatörü innova Bilişim Çözümleri Türk Telekom

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

H A K K I M I Z D A 7 K B

H A K K I M I Z D A 7 K B İYİ FİKİRLER, DOĞRU ÇÖZÜMLER M e h m e t K U L G e n e l M ü d ü r H A K K I M I Z D A 7 K B i l i ş i m, Mahalli İdareler, Kamu Kuruluşları, Su İdareleri, Gaz ve Elektrik Şirketleri başta olmak üzere

Detaylı

ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ E-Dönüşüm Uygulamaları E-FATURA E-ARŞİV FATURA E-DEFTER Direk Entegrasyon Tanıtım Bülteni Hazırlayan: Ankara Yazılım A.Ş. ANKARA, OCAK 2017 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu

Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu e-devlet Kapısı e-devlet hizmetlerinin ortak bir noktadan kullanıcıya hızlı ve güvenli bir şekilde sunulduğu platformdur. Kamu

Detaylı

Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr

Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr SUNUM PLANI GİRİŞ AKILLI ŞEBEKE İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI BİLEŞENLERİ İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI FAYDALARI

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8.

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8. KİŞİSEL BİLGİLER Adı- Soyadı Doğum Yeri/Yılı Medeni Durumu E-posta Twitter Youtube Adem ONAR Bayburt/1968 Evli, 3 Çocuk Babası ademonar@gmail.com @adem_onar http://www.youtube.com/ademonar ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara Dünya CBS Günü 2015 19 Kasım 2015, Ankara Amaç Projenin amacı; kentsel analiz, planlama, tasarım ve karar destek süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Boyutlu Kent Veri Modelinin ve örnek

Detaylı

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Hakkı ÖZTÜRK Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü 1972 yılında Afyonkarahisar Bolvadin de doğdu.

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri. 11 Mayıs 2017, İstanbul

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri. 11 Mayıs 2017, İstanbul Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri 11 Mayıs 2017, İstanbul İçindekiler 1 2 3 4 5 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan

Detaylı

Akçakoca Belediyesi KENT. BiLGi. SiSTEMi

Akçakoca Belediyesi KENT. BiLGi. SiSTEMi Akçakoca Belediyesi 2014 KENT BiLGi SiSTEMi > Borçlarınızı ödeyebilirsiniz İsteklerinizi bildirebilirsiniz İmar durumunu öğrenebilirsiniz Nöbetçi eczaneleri öğrenebilirsiniz Şikayetlerinizi bildirebilirsiniz

Detaylı

T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ. Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ. Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ Doküman No: BİDBF04 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Yapısal Kablolama

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

Orçun M. Özalp 11.08.15 KURUMSAL SUNUM

Orçun M. Özalp 11.08.15 KURUMSAL SUNUM Orçun M. Özalp 1 Ajanda 1 Bulutistan Teknoloji de Yol Arkadaşınız 2 Veri Merkezi Yatırımımız ve Teknik Yetkinlikler 3 Çağrı Merkezi Yatırımımız ve Yardım Masası Hizmetimiz 4 Ürün Kataloğumuz ve İşyerim

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1 T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlığın bilgi ve iletişim

Detaylı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler ORGANİZASYON ŞEMASI :... 2 AMACIMIZ :... 2 GÖREV TANIMLARI:... 2 1.1. Sistem

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

www. gelecege dokun.com

www. gelecege dokun.com www. gelecege dokun.com Rekabetçi ve yenilikçi çalışma anlayışı ile her geçen gün büyüyen Anitec yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 20 yılı aşkın süredir teknolojik sistemler alanında faaliyet gösteren

Detaylı

Kurumsal & Biz Kimiz?

Kurumsal & Biz Kimiz? Kurumsal & Biz Kimiz? Hakkımızda TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU OLANAKLARI MÜŞTERİLERİNİN İŞ VERİMLERİNİ ARTIRMALARINA HİZMET EDECEK BİÇİMDE YORUMLAYAN OPAK AİLESİ HER SEKTÖR VE ÖLÇEKTEN ŞİRKETE ÇÖZÜM SUNUYOR. Şirketleri

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

ASAŞ ALÜMİNYUM PROJE YÖNETİM SİSTEMİ

ASAŞ ALÜMİNYUM PROJE YÖNETİM SİSTEMİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ PROJE YÖNETİMİ ASAŞ ALÜMİNYUM PROJE YÖNETİM SİSTEMİ ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENİLİKÇİ

Detaylı

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS)

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 1-Apr-10 TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 09.04.2010 TTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERIŞIM DIREKTÖRLÜĞÜ 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA NELER YAPILDI? 4 HEDEFLER 4 1 1-Apr-10 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA

Detaylı