KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI Doküman Revizyon Tarihleri: Doküman Dağıtımı: Belediyeler Birliği

2 İçindekiler 1. Giriş Proje Özeti E-Yönetişim Sistemleri E-Yönetişim Bileşenleri E-Yönetişimin Düzeyleri Yerel Yönetimlerde Mevcut Durum Tespit edilen sorunlar E-Yönetişim Fonksiyonel Mimarisi Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonları Coğrafi Bilgi Sistemi fonksiyonları Kent Bilgi Sistemleri Internet Uygulamaları Karar Destek Uygulamaları Entegrasyon Uygulamaları Bankalar Kamu ile entegrasyon Özel Uygulamalar İşletim Modelleri Merkezi Yapı Modeli Merkezi Model Topoloji Merkezi model tahmini maliyet tablosu Bulut Bilişim Modeli Bulut Bilişim Topoloji Bulut Bilişim Modeli Tahmini Maliyet Tablosu Yerel İşletim Modeli Yerel İşletim Topolojisi Büyük Belediyeler Yerel İşletim Maliyet Tablosu (Nüfusu 15,000 üstü belediyeler) Orta Büyüklük Belediyeler Yerel İşletim Maliyet Tablosu (Nüfusu 7,000-15,000) Küçük Belediyeler Yerel İşletim Maliyet Tablosu Tüm Yerel uygulamalar için maliyet hesabı Modellerin Kıyaslaması...33

3 1. Giriş Kuzey Kıbrıs Belediyeleri n etkin bir biçimde e-yönetişim sistemlerini kullanabilmeleri konusunda Belediyeler Birliği, Belediyeler, Kamu ve Özel kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri ve AB finansmanlı Second Project nezdinde yürütülen çalışmalar sonucunda bir projelendirme yapılmasına karar verilmiştir. Projelendirmenin amacı, Kıbrıs ın idari ve teknolojik imkânları, kısıtları çerçevesinde olası alternatifleri tespit etmek ve bu alternatiflerin fayda/maliyet analizlerini ortaya koymaktır. Bu sayede belediyeler bu konuda hangi çerçevede hareket etmeleri gerektiği konusunda bir karar oluşturabilecek ve projenin finansmanı için gerekli olan kaynaklar konusunda çalışmalar yapılabilecektir. Projeden beklenen sonuç, Belediyeler, Kamu-Özel Kuruluşlar ve vatandaş arasında daha etkin bir iletişim kurulmasının önünün açılmasıdır. Projenin ilerleyen aşamalarında, sistemin yerleşmesi ile birlikte etkin kayıp-kaçak önleme sistemleri (Ön Ödemeli Sayaçlar, Uzaktan kontrollü sayaçlar, Sayaç otomasyon sistemleri, Mobil İşlemler, Kamera Kontrolü, e-muhtarlık vb.) kurulabilecektir. Proje temel olarak yeni gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak, Kıbrıs yerel yönetimlerini en kısa zamanda daha rekabetçi, tanınmış ve gelirlerini arttırmış bir yapı kurmayı amaçlar. Bu kapsamda farklı uygulama modelleri incelenerek yerel yönetimlere konuyu daha somut bir yapıda sunar ve neler yapılması gerektiğinin çerçevesini belirler.

4 2. Proje Özeti Projenin oluşturulabilmesi için Güçlü, Zayıf yönlerimiz ile çevremizdeki fırsatlar, tehditler konulu saha çalışması ve bunu takiben bir e-yönetişim Çalıştayı düzenlenmiştir. Bu çalıştay sonucunda yapılan değerlendirmeler ve elde edilen tespitler sonucunda belediyelere kurulması gereken e-yönetişim sistemleri hakkında kararlar şekillendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda projenin üç farklı model üzerinde konumlandırılması öngörülmüştür. Bu modeller aşağıdaki gibi listelenmektedir. 1. Belediyeler Birliğinde Bilgi İşlem Merkezi kurularak dileyen belediyelere internet üzerinden e-yönetişim servislerinin (ASP-Uygulama Servis Sağlayıcı modeli)sağlanması. 2. Veri Merkezi (Internet Servis Sağlayıcı) hizmetinin Belediyeler Birliği tarafından belediyeler adına alınması ve bu veri merkezi tarafından internet üzerinden e- Yönetişim servislerinin (Bulut Bilişim Modeli) sağlanması. 3. Belediyelerin kendi e-yönetişim sistemlerini kurması ve diğer belediyelere, bankalara, kamu-özel kurum/kuruluşlara (Yerel Model) entegrasyonu kendilerinin sağlaması. Belediyeler açısından bakıldığında model-3 (Yerel Model) tercih edilmektedir. Halen uygulanmakta olan bu model ile ancak belli başlı belediyeler kısmi sonuçlar elde edebilmişlerdir. Özellikle YBS (Yönetim Bilgi Sistemi) uygulamaları kullanımı açısından bu yapı yeterlidir. Ancak, bu sistemlere ek olarak KBS (Kent Bilgi Sistemi), CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi), Internet ve banka uygulamaları devreye girdiğinde yapı karmaşıklaşacak ve idaresi güçleşecektir. Bu husus sadece Kıbrıs a özgün bir konu değildir, bütün dünyada kurum/kuruluşlar e- yönetişim sistemlerini imkanları dâhilinde kendileri yönetmek arzusundadır. Ancak gelişen internet teknolojilerinin sağladığı yüksek performans ve gelişen güvenlik sistemleri bu tür hizmetlerin artık profesyonel merkezler tarafından internet üzerinden sağlanmasına yönelişi hızlandırmıştır. Artık bir bilişimci için internet uygulamasını geliştirmek için sunucu, lisans, vb. gibi yatırımları yapmasına gerek kalmaksızın uygulamaları geliştirebilmesi ve bu uygulamaların yerelde bir yatırım yapılmaksızın belli merkezlerden hizmet vermesi mümkündür. Bu modellerde en önemli handikap olarak görülen kesintisiz hizmet, verilerin güvenliği konusu da Kıbrıs ta yapılan Telekom yatırımları ve sanal sunucu modelleri (Her belediyeye ayrı bilgisayar tahsisi) ile kısa bir süre sonra aşılacaktır. Önerilen üç model de Bölüm 7 de oluşturulan tablo ile güçlü ve zayıf yönleri ile analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda Model-2 nin (Bulut Bilişim) maliyetler açısından en uygun model olduğu ve finansmanının daha etkin sağlanabileceği gözlemlenmiştir. Veri güvenliği ve kesintisiz hizmet endişelerinin aşılabilmesi durumunda etkin bir biçimde uygulama geçilebilir ve bütün belediyeler tek bir kapıdan bütün dünyaya açılarak kazançlarını arttırabilecektir.

5 3. E-Yönetişim Sistemleri E-Yönetişim sistemleri kamunun bilişim kaynaklarını kullanarak daha etkin hizmet almasını ve kurumlar arası etkin bilgi kullanımına, ortak işleyişe imkân sağlar. Kamu hizmetleri açısından bakıldığında göze çarpan e-yönetişim hizmetleri e-belediye, e-devlet, e-sağlık, e- katılım, e-demokrasi, vb. gibi sınıflandırılabilir. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, ülke, kent ve vatandaşa ait tüm verileri elinde tutan kamu kurumlarının bunları hazırlanacak ara-yüzlerle kolay anlaşılabilir bir şekilde halkın hizmetine sunmasına olanak tanımıştır. E-Yönetişim kavramı ile hizmet kalitesi artmakta, hatalar en aza inmekte ve yöneticilerin kararlar vermesinde yapılacak analizlerle en doğru ve hızlı kararı vermeleri sağlanmaktadır. Bir taraftan vatandaş bilgilendirilip yönetime katkısı sağlanırken diğer taraftan da gelirlerinin ve kayıpların takibi yapılabilmektedir. Bunları başarabilmek ve toplam kalite hedefine ulaşabilmek için oluşan vizyon çerçevesinde yönetimler de kararlı olmalı ve hizmet kalitesinin artırılması için bir dönüşüme hazır olmalıdır. Avrupa ülkeleri ve OECD ülkelerinin çoğu ile karşılaştırıldığında, Kıbrıs ın kuzeyinin e- Yönetişim endeksinin çok düşük olduğu görülmektedir. Kıbrıs gibi gelişmekte olan ülkeler için Dijital Ayrımcılık (Digital Divide) konusunda gelişmiş ülkelere göre durumu hem bir iç sorun hem de dış sorundur. Dijital ayrımcılıkta gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere göre dijital paylaşımda aslan payını almaktadır. Bu da ülkelerin hem telekomünikasyon, hem de internet alanında ki kaynaklardan daha fazla yararlanamayışına neden olmaktadır. Her iki cephede de e-yönetişim uygulamaları (e-devlet, e-belediye, vb.) tüm ekonomi türlerine (gelişmiş, gelişmekte olan ve geçiş ekonomileri) kendi nüfuslarının mümkün olan en geniş kesimlerine, gelişen küresel bilgi toplumunun faydalarını getirmeye yardımcı olacak güçlü bir araçtır. E-Yönetişimin doğrudan etkileri arasında, yönetim ve kamu operasyonlarında etkin maliyet, kamu ihaleleri, vergi tahsilatı ve gümrük operasyonları gibi alanlarda ciddi oranda tasarruf, ve özellikle daha uzak veya çok yoğun nüfusun yaşamadığı bölgelerde yaşayanlarla daha iyi ve devamlı temas kurulması bulunmaktadır. E-Yönetişimin dolaylı etkileri de daha az öneme sahip değildir ve kamu kararlarında daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik, yolsuzlukla mücadele için güçlü yöntemler, yerel e- kültürlerin gelişimini teşvik etme becerisi, ve demokrasinin güçlenmesini içermektedir. E-Yönetişimin, gelişmiş piyasa ekonomilerinde yayılmasının ardından artarak gelişmekte olan bir dizi ülkede de bir öncelik haline gelmesinin nedenleri içerisinde yukarda sıralanan hususlar yer almaktadır. Sağlayacağı yararlar ve katkılar göz önüne alındığında ülkeler kaynaklarını bu konu için seferber etmektedir. E-Yönetişimin geliştirilmesi, uygulanması ve desteklenmesi amacıyla dünya genelinde, ekstra insan kaynakları ve enerjiler dahil, önemli kaynaklar seferber edilmektedir. Ancak, sosyal-ekonomik kalkınma ve refahın arttırılması gibi muazzam görevlerle kıyaslandığı zaman, bu tür kaynaklar kısıtlı olduğundan, kaynakların akılcı olarak ve en yüksek başarı şansı ile kullanılması çok önemlidir. Temelde E-Yönetişim uygulamaları aşağıdaki konuları içerir: Merkezi ve yerel yönetim bilgilerine daha fazla erişimi sağlamak;

6 Toplumun yönetimdeki yetkililerle etkileşimini sağlayarak kamu katılımını desteklemek; Merkezi ve yerel yönetimleri, faaliyetlerini daha şeffaf hale getirerek daha hesap verebilir yapmak ve böylece hatalı, kasıtlı işlemleri azaltmak ve Kalkınma fırsatları yaratmak, özellikle kırsalı ve geçmişten beri daha az hizmet alan kesimi faydalandırmak E-Yönetişim sadece daha zengin ülkelerin kullanabildiği bir araç değildir. Aslında internetin yönetimde en yenilikçi şekilde kullanılmasının bazı örnekleri, bilişim teknolojileri, merkezi ve yerel yönetimlerin modernleştirilmesi ve hizmet vermek durumunda oldukları kişilerle daha yakından bağlantı kurmak amacıyla kullanıldığından gelişmekte olan ülkelerde yoğun kullanım görülmektedir E-Yönetişim Bileşenleri E-Yönetişimin bileşenleri aşağıda yer alan Şekil 1 de gösterilmiştir. E-Yönetişim de karşılıklı etkileşim halinde olan bileşenler aşağıda gösterildiği gibi, D2V, D2D, D2N, ve D2İ olarak gruplara ayrılmaktadır. Şekil 1: e-yönetişim bileşenleri 1.2. E-Yönetişimin Düzeyleri E-Yönetişim düzeyleri Şekil 2 de gösterildiği üzere ve Şekil 3 de sınıflandırılan her bir kısmın başarı skalasına göre, en az beş seviyeli olarak sınıflandırılabilir.

7 Kuzey Kıbrıs ın doğasından dolayı, e-yönetişim strateji çalışması merkezi/yerel yönetimin e- Yönetişim seviyesinin değerlendirilmesi temelinde gerçekleştirilmiştir. Bu e-yönetişim belediye hizmetleri ve kamu dairelerinin sağladığı hizmetlerin durumun tespit etme amacındadır. Uluslararası Ulusal Bölgesel Federatif Yerel Şekil 2: E-Yönetişim Düzeyleri Katılımcı İşlem düzeyinde Kapsamlı Gelişen Başlangıç düzeyi Şekil 3: E-Yönetişimin başarım aşamaları 1. Seviye: Başlangıç seviyesi AB ülkeleri içerisinde bu seviyede uygulama kalmadığından, yeni yapılan taramalarda kullanılmamaktadır. Temel olarak kurumlar internet hizmetini sağlamamaktadır, uygulamalar kurumsal amaçlı olarak gerçekleştirilmektedir. 2. Seviye: Gelişen bilgi hizmetleri Dairelerin web siteleri, kamu politikaları, yönetim, yasalar, tüzükler, ilgili belgeler ve sağlanan devlet hizmeti türleri hakkında bilgi verir. Bu web sitelerinde; dairelere ve yönetimdeki diğer kurumların linkleri/uzantıları bulunur. Vatandaşlar kolaylıkla merkezi/yerel yönetimlerde ne gibi yenilikler olduğuna dair bilgi alabilirler ve bunların bağlantılarını (link) takip edebilirler. 3. Seviye: Kapsamlı bilgi hizmetleri

8 Dairelerin web siteleri, yönetim hizmetleri ve başvurular için indirilebilir formlar gibi Yönetim ve vatandaş arasında tek yönlü veya çift yönlü gelişmiş e-iletişim sağlar. Web sitelerinin işitsel ve video görüntü olanakları vardır ve çok dillidir. Kısıtlı bazı e-hizmetler vatandaşların, evlerine postalanmak üzere elektronik olmayan form veya kişisel bilgi talebinde bulunmalarını sağlar. 4. Seviye: İşlem düzeyinde hizmetler Dairelerin web siteleri, idari politikalar, programlar, tüzükler vs. gibi konularda görüş talep etmek ve almak dâhil olmak üzere vatandaşlarla iki yönlü iletişim halindedir. Bu iletişimin başarıyla gerçekleştirilmesi için vatandaşların kimliklerinin bir şekilde elektronik olarak doğrulanması gerekir. Daire web siteleri mali ve mali olmayan işlemler gerçekleştirir, örneğin; e-oylama, form indirme ve yükleme, çevrim-içi vergi beyanından bulunma veya belge, ruhsat ve izin başvurusunda bulunma. Aynı zamanda paranın güvenli internet hattı üzerinden devlete ödendiği mali işlemler de gerçekleştirilir. 5. Seviye:Katılımcı hizmetler Daire web siteleri dairelerin vatandaşlarla iletişim kurma yöntemlerini değiştirmiştir. Web 2.0 olarak tanımlanan sosyal medya ve başka interaktif araçlar kullanarak vatandaşlardan bilgi ve görüş talep etmekte proaktiftirler. E-hizmetler ve e-çözümler tüm daireler ve idareler tarafından etkin bir şekilde kullanılır. Kamu kurumları, bütünleşmiş uygulamalar yoluyla bilgi, veri ve haber aktarır. Daireler, e- hizmetlerin vatandaşlara yaşam boyu etkinliklerle ve belirli gruplara talebe özel hizmetler sunmayı hedeflediğinden, İdare-merkezli bir yönetimden vatandaş-merkezli bir yönetime geçmiştir. Kamu kurumları karar verme süreçlerinde söz sahibi olmak üzere kamu hizmeti faaliyetlerine daha fazla katılmaları için vatandaşların katılımını destekleyen bir ortam yaratır.

9 4. Yerel Yönetimlerde Mevcut Durum Yerel yönetimlerin Bilişim kapasitesinin kurulması ve e-hizmetlerin sağlanması konusundaki kapasitesi oldukça sınırlıdır. Yerel yönetimlerin nüfus olarak kısıtlı olması ve bütçe yetersizlikleri, bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi için gerekli olan finansman, insan kaynakları konusunda ciddi sınırlamalar getirmektedir. Hâlihazırda büyük belediyelerin (Lefkoşa, Mağusa ve Gönyeli) yerel CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) uygulamaları vardır. Yerel yönetimlerin sağladığı internet hizmetleri (seviye 2) gelişen seviyededir. İnternet hizmetleri sadece tek yönlü bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır. Yerel Yönetimler kısıtlı e-yönetişim hizmetlerinden dolayı çok sıkıntı çekmektedir. Mevcut durumda yerel yönetimler istemci/sunucu (Client/Server) tabanlı yerel uygulamalar ve bilgilendirme temelli WEB ürünleri kullanmaktadır. Halen bu belediyelerden 17 (Girne, Güzelyurt, Gönyeli gibi büyük yerleri de kapsar) tanesi Birnet (Mağusa) firması tarafından geliştirilen belediye uygulama yazılımını kullanmaktadır. Lefkoşa Belediyesi İşlem (Türkiye) tarafından geliştirilmiş olan yazılımı kullanır. Mağusa Belediyesi yazılımları kendisi geliştirmektedir. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğine üye belediyelerin internet siteleri araştırılıp süreç adımları yönünden incelendiği zaman 28 adet belediyenin 5 tanesinde karşılıklı iletişim, 11 tanesinde tek yönlü bilgi akışı ve 11 tanesinde internet sayfasının olmadığı görülmüştür. Karşılıklı iletişim yapılabilen Lefkoşa ve Magosa Belediyelerinde kent rehberinin yanı-sıra borç sorgu da yapılabilmektedir. Yine bu kategoride Lapta, Gönyeli ve Alsancak Belediyelerinin ise kent rehberi bulunmakta ve mekânsal sorgular yapılabilmektedir. Tek yönlü bilgi akışı yapabilen belediyeler sadece günlük faaliyetlerini ve yerleşim yerine ait haberleri vatandaşa iletmektedirler. İnternet sayfası bulunmayan belediyeler ise genellikle küçük belediyelerdir. Kadro kuruluş ve mali yapı itibarıyla bu konuya şu an için yatırım yapmamışlardır. Lefkoşa, Mağusa, Gönyeli Belediyesi oluşturduğu Kent Bilgi Sistemleri uygulaması ile çevrimiçi işlem aşamasına geçmek için çalışmaktadır. Kent Bilgi Sistemi oluşturabilmek için başlangıç adımı olan harita ve mülkiyet ile ilgili verilerin elde edilmesi aşamasında kurumlar arasında veri paylaşımı bulunmamaktadır. Genellikle her kurum kendi çalışmalarını bağımsız yürütmektedir. Örneğin Tapu ve Kadastro Dairesi mülkiyet bilgilerini diğer kurumlarla paylaşmamaktadır. Bunun yanında güncel haritalar oluşturabilmek için ortofoto (hava fotoğrafı) alınması ise çeşitli gerekçelerle mümkün olmamaktadır Tespit edilen sorunlar GZFT ve Çalıştay toplantılarında e-yönetişim açısından belirlenen sorunlar aşağıdaki gibi listelenmektedir.. 1. Yerel Yönetimler merkezi yönetimle koordinasyonda sorun yaşamaktadır 2. Belediyelerin küçük boyutlu olması istihdam ve teknik kapasite sorunlarını yanında getirmektedir.

10 3. Merkezi ve yerel yönetimlerde kurumlar arası ve kurum içi koordinasyon düzgün bir şekilde işlememektedir. Tüm etkileşim profesyonel düzeyde olmayan kişisel ilişkiler temelindedir 4. Belediyeler kırsal yerleşim ağırlıklı yapılanmıştır ve şehircilik konsepti kısıtlıdır. 5. WEB tabanlı uygulamalar çok kısıtlı olarak kullanımdadır. 6. Birçok belediyenin mali yapısı yetersizdir. 7. Teknik birikim ve eleman yetersizliği vardır. 8. Haritacılık konusunda tecrübeli uzman sayısı kısıtlıdır. Bazı Merkezi ve Yerel Kamu Kuruluşları CBS uygulaması için 2000yılından beri çalışmaktadırlar. Ancak CBS bu kurumlarda tam anlamıyla hazır durumda değildir. 9. Yerel yönetimler belirlenen stratejileri uygulayacak kapasiteye sahip değildir. Bunun yanında, hedeflerde belirlenen vizyon/misyon kurumların yönetim yapısıyla çelişmektedir. Kurumsal yapıdaki eksiklikler kurumların çok büyük bir zayıflığıdır. Yerel yönetimler yasasında son yapılan değişiklikleri mevcut durumdan geriye gidilmesine neden olmuştur. 10. Kurumların çoğu e-yönetişimin faydalarının bilincinde değildir. Farkındalık yaratılması gerekmektedir. 11. Bilgi paylaşımında şeffaflık yoktur ve kurumlar çeşitli kaygılardan dolayı bilgi ve kaynak paylaşmak istememektedir. Özellikle belediyeler birliği tarafından talep edilen mali verilerde önemli eksiklikler ve hatalar mevcuttur. Belediyeler Birliği bu verileri Sayıştay kanalı ile temin edebilmektedir. 12. Telekom altyapısı her yere ulaşmamaktadır. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla bu sıkıntı kalkacaktır. 13. Ortofoto, fotogrametrik hava fotoğrafları elde etme sıkıntısı mevcuttur. (Bazı kamu kuruluşlarında mevcuttur ancak paylaşım yapılmamaktadır) 14. Hâlihazır haritalar çok eskidir ve yeni şehirleşme yapısını kapsamamaktadır. Belediyeler ve kamu kurum/kuruluşları sayısal haritaları kendi çabaları ile üretmektedir 15. Kamu-belediye işbirliği yetersizdir. Kurumlar arasında bilgi paylaşımı yasal olarak belirlenmemiştir. 16. Sezonluk yerleşimler yoğundur, yurtdışından erişim ve işlem yapma gereksinimi çok yüksektir. 17. İmar haritalarının (1/ ,0000) sayısallaştırılmasında yetki sınırlaması mevcuttur. 18. Neredeyse tüm bölgelerde adres/numarataj bilgileri/verileri düzgün değildir, ki bu da lokasyon ve hizmet verileriyle entegrasyon açısından çok önemlidir 19. Veri paylaşımı konusunda bankalarla doğrudan bağlantı vardır ve düzgün olmayan lokasyon ve verilerdeki hatalı kimlik bilgileri nedeniyle bankalarla entegrasyon çok zordur. Bazı belediyeler bankalar için gerekli verileri üretme kapasitesine sahip değildir. Bazı

11 durumlarda bankalar veri temizleme ve yeniden formatlama için operatörlerle verileri elleriyle girmektedirler 20. Bankalarla entegre WEB tabanlı ödeme sistemleri yoktur. Bazı bankaların kendi WEB sayfalarında yerel müşteri hesaplarıyla çalışan ödeme modülleri bulunmaktadır (Otomatik ödeme, ödeme talimatları, POS ödemeleri, vs.) 21. Tüm yerel yönetimlerin aynı yazılım ve veri tabanı üzerinde kendilerine göre özelleştirilmiş uygulamaları vardır, bu da yazılım ve veri tabanı kurulumlarının yönetiminde zorluğa neden olmaktadır. 22. Bazı yerel yönetimlerde ön ödemeli sayaç çözümü uygulanmaktadır. Bu modelde de kredi yüklemek için hala yerel yönetime gidilmesi gerekmektedir. 23. Şehir Planlama Sistemleri grafik ve metin tabanlı verileri birleştirmektedir. Mevcut durumda merkezi yönetim grafik altyapı üretme kapasitesine sahip değildir. 24. Finansal kuruluşların büyük yerel yönetimlerle elektronik bağlantısı mevcuttur. Ödeme modelleri tamamen çevrim-içi olmasa da (ftp, tabanlı) e-ödemeler için sistemlere entegre edilecek bir çözüm vardır. Transferler haftada bir gerçekleştiğinden, çevrim-dışı (offline) ödemeler, transfer döneminde yapılmışsa ceza ödemelerinde yanlış hesaplamalara neden olmaktadır. 25. Sayaçlar mühürlü değildir. Bazı tüketiciler tüketimlerinin kaydedilmesini önlemenin yolunu bulmaya çalışmaktadır. 26. Tapu sistemlerine bağlantılı sistemlerle mal sahiplerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Şu anda mal sahiplerinin tamamı kayıtlı değildir. 27. Bazı sayaçlar çok eskidir ve tüketimi hesaplarken kayıplara neden olmaktadır. Bu çok büyük bir kayıptır. 28. Adres ve tüketici bilgileri sisteme düzgün bir şekilde kaydedilmemektedir. Bu durum mahsuplaşma konusunda zorluk yaratmaktadır. 29. Bazı vergilerde sistematik ödeme yoktur. Yerel yönetimler özellikle meslek, reklam vergilerini düzgün bir şekilde toplayamamaktadır. 30. Bankalar tüm vergileri toplam olarak almakta ve yerel yönetimler yapılan ödeme miktarını işlemde yer alan açıklamaya göre ilgili hesaplara dağıtmaktadır ve çoğunlukla işlemlerde hiçbir açıklamanın bulunmaması mümkündür. Bu durum hatalara neden olmaktadır. 31. Yerel Yönetimlerin bayındırlık işleri onayı verme yetkisi yoktur. Onay bilgisi şehir planlama dairesinde bulunmakta ve yılda bir kez yerel yönetimlere gönderilmektedir. 32. Bazı yerel yönetimler çöp, aydınlatma vergilerini toplayamamakta, ve emlak ve meslek vergileri arasında da entegrasyon sorunları yaşanmaktadır. 33. Yerel yönetimler otel gelirlerinin %3 ünü alma hakkına sahip olsa da, oteller turist konaklama sayısı ile ilgili belediyelere bilgi aktarmamaktadır. Turizmden sorumlu merkezi idare de bu bilgiyi yerel yönetimlerle paylaşmamaktadır.

12 34. Yerel yönetimlerin gelirlerini toplama konusunda sorunları vardır, hizmet ücretlerinin toplanmasında birçok kaçak, kayıp vardır. Bunun yanında, bankalarla anlaşılarak Kredi Kartı tabanlı ödeme kabul edilememektedir. Sayıştay bu tip ödemelerde alınan banka komisyonunu kabul etmemektedir. Bu durumda da yerel yönetimler kendi kaynaklarıyla projelerini finanse edememektedirler. Sayıştay hizmet ücretlerinin yerinde alınmasına da izin vermemektedir. Yasaya göre tüm tahsilat yerel yönetim binalarında gerçekleşmelidir. 35. Yatırım Bankası nın belediyeler için herhangi bir finansman planı yoktur. Kaynaklar daha çok Turizm, Eğitim ve sağlık alanlarına ayrılmaktadır. Bilişim teşvikleri de sadece Bilişim şirketlerine verilmektedir. 36. Yerel Yönetimlerin mevcut yönetim kapasiteleri projeleri sağlıklı bir şekilde yürütmek için yeterli değildir. Kurumsal yapılardaki zayıflık kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanımamaktadır. 5. E-Yönetişim Fonksiyonel Mimarisi Önerilen üç modelin tümü aşağıda belirtilen fonksiyonel mimariyi destekleyecektir. Bu mimari yapı başlangıç aşamasını temsil eder. Diğer bir deyişle, belediyeler yerel yönetimler bu altyapıya kavuşmakla diğer üst yapı hizmetlerini aşamalı olarak sağlayabilecek duruma geleceklerdir. Ulaşılması hedeflenen vizyon aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Akıllı Belediyeler Mobil Uygulamalar Mobil İnternet İletişimi Uzaktan izleme Navigasyon, Kılavuz Hizmet takip E-Belediyecilik Kurumsal portal «On-Line» İşlemler E-Muhtarlık Kurumlar arası İletişim Kent Rehberleri Haber ve duyurular Reklam alanları WEB TV. Kent Bilgi Sistemleri Kadastral veriler Adres numarataj verileri Mevcut haritalar Hava ve Uydu fotoğrafları İmar Planları Altyapı verileri (Su, kanal,..) Yapı detay projeleri Otomasyon Sistemleri Bütçe / muhasebe Tahakkuk ve tahsilat Satın alma/ambar/demirbaş Personel Evrak Emlak Su İşyeri Temizlik. V e r i m Şekil 4: Yerel Yönetimler için E-Yönetişim vizyonu

13 E-Yönetişim fonksiyonel mimarisinde yer alacak fonksiyonlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır. Bu fonksiyonlar maliyet hesaplamasının gerçekçi yapılabilmesi için detaylandırılır. E-Yönetişim Yönetim Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Kent Bilgi Sistemleri Internet Karar Destek Entegrasyon Özel uygulamalar Kurumsal Portal Bankalar Internet Mobil Kamu kurumları Mobil Şekil 5: E-Yönetişim Fonksiyonel Mimari Öngörülen ana fonksiyonların ilk aşamada ihtiyaç duyulacak fonksiyon detayları aşağıdaki gibi belirlenmiştir Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonları Fonksiyon Kurumsal Internet Mobil Bütçe ve Muhasebe Yönetim Yönetim Temizlik Emlak Su Tahakkuk/Tahsilat İşyeri Aydınlatma Araç Halkla İlişkiler İlan Reklam Vergisi İşçi Ücret Bordrosu Takibi Yönetim Yönetim Memur Ücret Bordrosu Takibi Yönetim Yönetim

14 Fonksiyon Kurumsal Internet Mobil Meclis Kararları Yönetim Yönetim Encümen Kararları Yönetim Yönetim Eğlence, Turizm vergisi Satın alma ve demirbaş Yönetim Yönetim Arıza Takip Dava ve İcra Takip Evrak Takip Elektronik Arşiv Yönetim Yönetim Pazar Yerleri ve Tezgâh Takip Yönetim Yönetim Mezarlık ve vefat kayıt Sağlık Su, Kanal İşleri Numerataj Tablo 1: Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonları Kurumsal uygulamaların internet tarayıcısı ara-yüzüne (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) uygun geliştirilmiş olması bu uygulamaların ASP, Cloud ortamlarına taşınmasında kolaylık sağlar. Lokal olarak veriler tutulacaksa kullanıcı ara-yüzlerinin internet uyumlu olması zorunluluk teşkil etmemektedir. Ancak, ilerde geçiş yapılacaksa sorun çıkabilecektir. Bazı kurumsal uygulamaların, kamuya açık (internet, mobil) ara-yüzleri olabileceği gibi, sadece yönetimlerin uzaktan güvenli bir şekilde erişebileceği ara-yüzlere sahip olması beklenir. Örneğin, başkan son bütçe durumunu makamına gelmeden mobil veya internet üzerinden belediyeye erişerek öğrenebilir. Bu bilginin kamuya açılması söz konusu olmayabilir. Yönetimin uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşlara bu bilgilerin açılması/aktarılması söz konusu olabilir Coğrafi Bilgi Sistemi fonksiyonları CBS uygulamaları hem YBS, hem de KBS uygulamalarına entegrasyon temeli üzerine kurulur. Örneğin, su tahakkuk modülü, bir YBS modülü olarak CBS üzerinden abone işlemlerini yürütebileceği gibi, pazar yerleri modülü, bir KBS modülü olarak CBS ile entegre olabilmelidir. CBS üzerinden bu entegrasyonların sağlanabilmesi için, aşağıda belirtilen fonksiyonların uygulanıyor olması gereklidir. 1. CBS Sistemi 2. Hava Fotoğrafları 3. Hâlihazır haritalar (üzerinde ada-parsel, yollar, binalar vb. gibi krokiler yer alan haritalar)

15 4. CBS Sayısal haritaların üretimi 5. Sayısal haritalar üzerinden katmanlı olarak lokasyon verilerinin işlenmesi (yollar, kanallar, kuyular, v.b.) 6. Sayısal haritalar üzerinden imar verilerinin işlenmesi 5.3. Kent Bilgi Sistemleri Kente ait varlıkların harita üzerinden gösteriminin yapılması ve bu bilgilerin veri tabanı ile entegre olarak güncel tutulmasını gerektirir. Öngörülen KBS fonksiyonları aşağıda sıralanmıştır. 1. Taşınmaz yönetimi (Adres, numarataj) 2. İmar verileri (Bu aşamada mümkün gözükmemektedir) 3. Eski Eserler 4. Park, Bahçe 5. Pazaryerleri 6. Mezarlık 7. Trafik 5.4. Internet Uygulamaları YBS dışında toplum ve yerel yönetimler arasında portal uygulamaları, mobil uygulamaları ile etkin bir işlevsellik sağlanabilir. 1. Kent Rehberi 2. SMS uygulaması 3. Banner (reklam) uygulamaları 4. Kentsel tanıtım 5. Forum, Blog uygulamaları 6. Halkla İlişkiler (Yardım masası) 7. Yabancı dillerde tanıtım 5.5. Karar Destek Uygulamaları Karar Destek uygulamaları özellikle yönetim katında yer alanlar için önem taşır. Sahada toplanan veriler anlamlandırılarak üst yönetimin kolaylıkla karar vermesini sağlayabilecek şekilde görsel ve metin olarak raporlanmaktadır. Karar Destek uygulamaları analitik incelemeyi kapsamayacak şekilde toplu rapor alma şeklinde düşünülmektedir Entegrasyon Uygulamaları Yerel Yönetimler tarafından üretilen ve diğer kurumlar ile entegre edilmesi gereken bir çok veri bulunmaktadır. Bu veriler mali ve idari olarak sınıflandırılmaktadır. Mali veriler bankalar ile, idari veriler ise kamu ile entegre edilecektir Bankalar Bankalarla olan iletişimde aşağıdaki fonksiyonlara gereksinim bulunmaktadır. 1. Kredi Kart ile tahsilat 2. Hesaptan tahsilat

16 3. Günlük hasılat/ödeme raporları 4. Maaş aktarmaları 5. Füzyon/Konsolidasyon Kamu ile entegrasyon Halen çok sıkıntılı bir konu olup, kamunet ve diğer kurumlar tarafından servislerin açılması ile gündeme gelecektir. Başlangıçta ihtiyaç duyulan entegrasyon modeli aşağıdaki gibi düşünülmektedir. Yerel yönetimlerin birbirleri ile yapacakları entegrasyonda sistem kapsamında düşünülmektedir. 1. Nüfus sorgulamaları 2. Adres sorgulaması 3. Abonelik sorgulamaları (Su, Meslek-İlan, işyeri, vb.) 4. Dava izleme 5. İşyeri sorgulama/güncelleme 5.7. Özel Uygulamalar Aşağıda belirtilen özel uygulamaların yürütülebilmesine imkan tanıyacak bir bilişim altyapısı kurulması öngörülmektedir. 1. Telekonferans Sistemi 2. E-Posta Sistemi 3. Fax Sistemi 4. Yardım Masası 5. WEB TV 6. Elektronik İmza 6. İşletim Modelleri 6.1. Merkezi Yapı Modeli Belediyeler Birliğinde veya öngörülen başka bir birimde katılan belediyeleri entegre eden bir yapı üzerine oturmaktadır. Tüm sunucular bu çatı altında toplanmaktadır ve belediyelere bilişim servisleri bu noktadan sağlanacaktır. Bu yapının kurulması için gerekli olan bileşenler ve maliyetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

17 Şekil 6: Merkezi Model (Örnek olarak Belediyeler Birliği alınmıştır) Veri merkezinde yer alan bilişim sistemlerinin topolojisi aşağıda yer almaktadır. Bu topolojiye göre sistem yedekli olarak düşünülmüştür. Ana yönlendiriciler iki adet internet hizmet sağlayıcısı üzerine yönlendirilmiştir. Bu sayede servis sağlayıcılarından herhangi birisi devre dışı kaldığında diğer bağlantı ile hizmet devam edecektir Merkezi Model Topoloji Merkezi yapıda yer alan sunucu, ağ, güvenlik sistemleri aşağıda belirtilen topolojide konuşlandırılmıştır. Sistem sürekliliği açısından birçok noktada yedekleme (redundancy) sağlanmıştır.

18 Merkezi model tahmini maliyet tablosu Sıra Ürün/Hizmet Birim Fiyat Adet Tutar 1. Donanım Ürünleri 1.1. Sunucu Sistemleri (İşletim Sis./Sanal Sunucu Lisans bedelleri dahil) $250, Veri Depolama Sistemi (Cluster 5TB Raid-5) $25, $25, Uygulama Sunucusu (22 adet sanal sunucuyu barındıracak ve yedekli) (10 Core+4 CPU) $70, $140, Veri Tabanı Sunucusu $10, $20, CBS Uygulama Sunucusu $10, $10, Etki Alanı Sunucusu $3, $6, Sanallaştırma Sunucusu WEB Sunucusu (Sanal) Erişim Sunucusu (Access Server) (Sanal) Raporlama Sunucusu (Sanal) $12, $24, e-posta Sunucusu (Sanal) Fax/FTP Sunucusu (Sanal) Yedekleme Sistemi Yedekleme Sunucusu (FC) Teyp Yedekleme Ünitesi $25, $25, LTO Ultrium 5 FC Sürücü 1.2. Ağ Bileşenleri $107, Kabin Monitörü/Klavye /PDU) $6, $12,000.00

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU İNTERNET VERİ MERKEZİ UYGULAMALARININ EKONOMİSİ VE YAPILABİLİRLİĞİ Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu Şubat 2005 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3

Detaylı

Bilişim ile Kalkınma Strateji Raporu

Bilişim ile Kalkınma Strateji Raporu Bilişim ile Kalkınma Strateji Raporu 29.Mayıs.2012, 19.Aralık.2012 ve 09.05.2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Bilişim Sektörü ile Kalkınma Bilişim Ekonomisi çalıştayı sonuçları sonucunda belirlenen strateji

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri TEKNİK DONANIM» Network Altyapısının Oluşturulması» Bilgisayar ve Yedek Aksamların Temini» Yedekleme ve Bilgi Güvenliği» Yeni Teknolojilere Adaptasyonun Sağlanması ASKER AİLE YARDIMI KALEMİ

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel.

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel. BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013 www.yenimahalle.bel.tr 1 Yenimahalle Belediye YENİMAHALLE Başkanlığı BELEDİYESİ Stratejik Planlama

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 1 2013 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Şubat - 2014 2013 Faaliyet Raporu 3 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VIII E-Devlet Kavramları El Kitabı Sürüm 2.0 3. BELGE GRUBU Özet: Bu belge, TBD Kamu-BİB in VIII. çalışma dönemi kapsamında, 3. Belge Grubu (BG) tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı