VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet ERDİLEK İZMİR

2 ÖNSÖZ Tezimin hazırlanmasında benden desteğini ve yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Necdet ERDİLEK e ve yardımlarını benden esirgemeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim. Saygılarımla İZMİR 2014 Stj. Dt. Osman CEYLAN

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ DİŞ KIRIKLARININ KATEGORİLERİ TEŞHİS Diagnostik tanı yöntemleri Isırma testi Transilüminasyon Periodontal prob yöntemi Tüm restorasyonların kaldırılması Pulpa testi Boyama Cerrahi olarak açmak Radyografik inceleme Subjektif Bulgular Objektif Testler Radyolojik Bulgular Dental Geçmiş Diğer Bulgular ETİYOLOJİ Görülme sıklığı Yaş, cinsiyet ve ırksal faktörler... 16

4 4.3 RİSK FAKTÖRLERİ Kanal patı ve doldurma tekniğinin vkk direnci üzerine etkisi KLİNİK Kırığın karekteristik özellikleri Genel klinik bulgular TEDAVİ SEÇENEKLERİ SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ... 37

5 1. GİRİŞ Sement, dentin ve pulpayı kapsayan kök kırıklarının tüm diş travmaları içinde görülme oranı %0.5-7 dir. Süt ve gelişmekte olan daimi dişlerde kök kırığından çok lüksasyona bağlı yer değiştirme ve avülsüyon izlenir. Çünkü alveol kemiğinin gelişimi sürmektedir ve elastiktir.(1) Genellikle kök kırıkları yaralanmadan kısa bir zaman sonra teşhis edilebildigi gibi rutin radyografik kontrollerde de tesadüfen tespit edilebilir. Kök kırıkları yaş grubundaki erkek hastaların üst orta keser dişlerinde sıklıkla izlenir. En çok kökün orta bölgesinde, daha sonra apikal ve nadiren de koroner bölgesinde izlenir. Bazen kök kırıklarına alveol kırıkları da eşlik edebilir. Alveol kemik kırıkları özellikle alt çene kesici dişler bölgesindeki kök kırıklarında görülür ve oluşan bu kırık şayet alveol kemiğinde aşırı dislokasyon yoksa ve gingival ataşman zedelenmemişse sorunsuz olarak iyileşebilir. (1) Kök kırıkları transvers veya oblik, tek ya da çok parçalı, tamamlanmış veya tamamlanmamış olabilir. Vertikal kök kırıkları transvers kırıklara göre ender görülür, krondan veya kökten başlayabilir.(1)

6 2. DİŞ KIRIKLARININ KATEGORİLERİ Çatlak dişler Tüberkül kırığı Ayrık dişler Çatlak hatları Dikey kök kırıkları (2) Kırıklar Üzerine Hasta ileride olacaklar için bilgilendirilmelidir; 1. Kırıklar, genellikle uzun süren basınçlardan kaynaklı aşırı kuvvetlerin sonucudur. 2. Var olan veya genişleyen bir kırık durumunda klinik olarak tanı koymak, kırılgan çoğunlukla küçüçük boyutlarda olmasından ötürü kanıtlanabilir büyüme veya genişleme meydana gelmeden zordur. Ayrica, kırıklar restorasyonların, kemiğin ya da dişetinin altında kalarak flep kaldırıldıktan sonra bile fark edilmeyebilirler. (2) 3. Zamanla kırık boşlukları renkleşme eğilimi gösterirler ve görünür hale gelirler. 4. Kırıklar ilk olarak küçük olsalar da, büyüme eğilimine sahiptirler. Bu yayılma yavaştır. Bu durum bir rüzgar kalkanındaki küçük çatlağın boyutlarını zamanla artmasına benzetilebilir. 5. Belirtiler ve semptomlar çoğu kez erkenden ortaya çıkmaz. 6. Uzunlamasına kırık bir teşhis değildir, bulgudur. Uzunlamasına kırıklar pulpa ile ilişkili olmadığından pulpal ve periradikular teşhislerle alakalı değildir. Uzunlamasına kırıklar pulpa ile iletişime girerse bakteriyel kontaminasyona izin vererek pulpal ve periapikal hastalıklara neden olur.(2) 2

7 3. TEŞHİS Dikey kök kırıklarının iki ana nedeni bulunmaktadır(2). Post yerleştirilmesi ve kanal doldurma işlemi sırasında yapılan kondansasyon işlemi. Çinli populasyonda yapılan bir çalışmada dikey kök kırığına ilişkin bildirilen vakalardan,endodontik tedavi görmediği halde vertikal kırık oluşan vakalar bulunmaktadır. (2) Okluzal kuvvetler restorasyonların kamalama etkisi,metal postların genişlemesi ve korozyonu ile cerrahi işlemler sonrasında koyulan retrograd dolguların genişlemesi gibi diğer nedenlerden bahsedilmiştir; ancak bunların dikey kök kırığına neden olduğu tam olarak ispat edilememiştir. Hem lateral hem de vertikal kondansasyon aşırı kamala kuvvetlerine neden olarak dikey kök kırığına neden olur.(2) Kanal içi postların da kamalama kuvveti oluşturduğu belirtilmektedir. Postların iki özelliği kamalama kuvveti oluşturur. Kamalama postların simantasyonu ve açılı postların yerleştirilmesi ya da sürtünmeyle tutunma sağlayan postların kullanımıyla meydana gelir. Simantasyondan sonra postun üzerine gelen okluzal kuvvetler ve restorasyonun kendisi de bir faktör olabilir ama etkileri daha azdır. Post yerleştirilmesinin lateral kondansasyondan daha fazla kamalama kuvveti oluşturduğu gösterilmiştir.(2) Belirli kök şekilleri ve boyutları dikey kök kırıklarına karşı daha hassastır. Eğimli kökler ve fasiyo-lingual yönde derin; ancak mesio-distal yönden dar olan kökler özellikle kırılmaya müsaittir. Bu tip dişlere örnek olarak alt çene kesicileri ve küçük azıları, üst çene ikinci küçük azıları, üst çene büyük azılarının mesio-bukkal kökleri ve alt çene büyük azılarının mezyal ve distal kökleri gösterilebilir. Yuvarlak, oval veya büyük kökler kırılmaya karşı dirençlidir; üst orta kesiciler, üst büyük azıların palatinal kökleri ve üst kaninler gibi. Herhangi bir kökün kırılamaya karşı hassasiyeti kanal 3

8 şekillendirme ya da post yerleştirme sırasında aşırı dentin kaldırılmasıyla belirgin oranda artar. Kondansasyon sırasında oluşan bir diğer faktör yan konları yerleştirirken çok fazla kez spreaderın kanala sokulup çıkarılmasıdır. Aynı zamanda açılı ve sert kondansasyon aletlerinin eğimli kanallara sokulması kırık oluşması olasılığını arttırır.(2) Dikey kök kırıkları bir çok belirti ve klinik bulgu ile kendini gösterilebilir. Periodontal hastalık ya da başarısız kök kanal tedavisi gibi problemleri taklit edebilir. Bulguların çeşitli olması dikey kök kırığının teşhisini zorlayıcı hale getirir.ilginç bir biçimde,dikey kök kırıkları çoğunlukla periodontal lezyonlar ya da başarısız kök kanal tedavileri ile karıştırıldığından diş hekimi bu zor hastaları periodontal tedavi ya da kanal tedavisi tekrarı amacıyla bir periodontolog ya da endododontiste yönlendirir. Dikey kök kırıklarının diagnostik bulguları Michelic ve arkadaşı tarafından yapılan bir çalışmayla 42 vakalık bir seride ortaya konmuştur.(2) Anamnezde ; hastalar sert bir yiyeceği çiğneme sonrasında ağrı olduğunu ve ondan sonra ilgili dişteki rahatsızlığın bir daha geçmediğini ya da erken aşamada, ısırırken veya çiğnerken hafif bir rahatsızlık hissettiklerini belirtebilirler. Nadiren, kanalların doldurulması sırasında hastanın çatlama sesi duyduğu rapor edilmiştir.(3,4,5)vkk lı hastalarda klinik bulgular Tablo I te gösterilmiştir. Elde edilen verilere göre VKK da cep ve fistül ağzı sık rastlanan klinik bulgulardır. Sondlanabilen periodontal ceplerde kemik kaybı, kırığın olduğu bölgede saptanmış ve kırık hattının en derin noktasına kadar uzandığı görülmüş, cep derinliği de ortalama 11,5 mm olarak ölçülmüştür. VKK ile ilişkili ceplerin tek noktadan apikale ilerleyen ve açısal olduğu, dişin çevresinde başka cep bulunmadığı saptanmıştır. Bu cebin bulunması ve görünümü, kırığın yayılımına ve bulunma süresine bağlıdır. Derin cep başarısız kök kanal tedavilerinde tipik olarak görülen bir durum olmadığı için, hastada periodontal hastalık ve buna bağlı cep yoksa bu tür bir cebin tespit edilmesi 4

9 ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. Bu nedenle, muayenede periodontal sond kullanılması ihmal edilmemelidir.,(3,4,6,7) VKK olgularında fistül ağzının başarısız kanal tedavilerindeki gibi apikalde değil gingival marjine yakın olduğu belirtilmiştir, bu da ayırıcı tanıda yardımcı olabilecek klinik özelliklerden biridir. Bazı vakalarda cep ve fistül birlikte de görülmüştür.(7) VKK nedeni ile çekilen premolar dişlerde ve mandibular molar dişlerin mezial köklerinde ortaya çıkan kemik rezorpsiyon paterni incelendiğinde, V şekilli kemik defekti (dehisens) vakaların %91 inde gözlemlenmiş (8) ve bu olgular için tipik olarak nitelendirilmiştir. Defekti oluşturan üçgenin tepesinin, rezorpsiyonun apikal noktası olduğu ve aynı yerin çoğu vakada kırık hattının da en apikal noktası olduğu; rezorptif defektin daima kırık hattına baktığı görülmüştür. Teşhis amaçlı full flap cerrahi girişim yapıldığında bu tipik rezorpsiyon paterninin VKK teşhisinde yararlı olabileceği belirtilmiştir.(8) Birçok vakada hastalar ağrıdan şikayet etmektedir; bazı araştırmacılar VKK olgularında ağrının hafif ve künt olduğunu belirtmişlerdir.(3,5) VKK olgularında palpasyonda (%69,30) ve çiğneme sırasında da (%61,40) ağrı olmuş; Cohen ve arkadaşları(7) vakaların %69,74 ünde, Tamse ve arkadaşları8 ise %56,5 inde perküsyonda ağrı olduğunu tespit etmiştir. VKK lı dişlerde bulgu ve belirtilerin olmadığı vakalar nadirdir.(3,6,7) Bu klinik bulgular çoğunlukla endodontik tedavi görmüş dişlerde ortaya çıkmakta, endodontik tedavi görmüş ve görmemiş dişlerin klinik bulgu ve belirtileri arasında fark olup olmadığı bilinmemektedir. 5

10 Tablo I: Vertikal kök kırıklarında klinik bulgular (hasta sayısı) Kaynak Cep Fistül Ağrı Şişlik/Apse Mobilite no DİAGNOSTİK TANI YÖNTEMLERİ Vertikal kök kırıklarının spesifik bir semptomu veya işareti olmadığından tanısı zordur. klinik muayene, radyografik inceleme, dişe ait semptomlar ve hastanın şikayetleri titizlikle değerlendirilmelidir. Ayırıcı tanısında başarısız kanal tedavileri, kök perforasyonları,periodontal kayıplara dikkat edilmelidir. Hastalarda (özellikle vital dişlerde) genellikle çiğnemede veya sert cisimleri ısırma esnasında keskin şimşek tarzında ağrılar vardır. Dişte; sıcakta, soğukta, perküsyon, palpasyon, ağrı ve mobilite olabilir veya bu semptomların hiçbiri gözlenmeyebilir. Hsting ve ark. yaptıkları çalışmada 110 vertikal kök kırıklı hastanın 63 ünde kronik semptomlar 18 inde akut semptomlar 17 sinde şiddetlenen kronik semptomlar 12 sinde ise hiçbir semptom gözlememişlerdir.(22) Bu yüzden dişin dental anamneziyle klinik muayene birleştirilmelidir. 6

11 3.1.1 Isırma Testi : Hastadaki ısırma ve çiğneme sırasındaki ağrıyı klinikte tekrar kontrol etmek için hastaya lastik rondel, pamuk rulolar ve tahta spatula ısırtılır. Bu test dişten dişe veya tüberkülden tüberküle yapılabilir, hastaya aynı ağrıyı duyup duymadığı sorulmalıdır(22) Transilüminasyon Testi : Transilüminasyon çatlakların ve komplike vertikal kök kırıklarının lokasyonunda kullanılan bir yöntemdir. Fakat dişte ışığı bloke edecek herhangi bir restorasyon veya engel olmamalıdır. Fiber optik prop. doğru açıyla, gingival sulkusta horizontal olarak yerleştirilmelidir. Eğer dişte bir kırık varsa ışık kırık hattında bir kesintiye uğrar ve hat karanlık görülür. Ayrıca Gutmann ve ark.ları(22) fiberoptik sistemlerin kanal girişlerini bulmada kullanılmasını da önermişlerdir Periodontal Prob Testi : İnce bir periodontal prob veya 25 nolu gümüş konla dikkatli inceleme yapıldığında gingival ataşmanda dar, izole bir periodontal defekt gözlenir. Dişten probla radyografi alınabilir. 7

12 3.1.4 Tüm Restorasyonların Kaldırılması : Direkt gözlemleme ve aydınlatma için tüm restoratif materyallerin uzaklaştırılması çok yararlıdır Pulpa Testi : Vitalite testleri (elektrik, termal ve lazer doppler) vertikal kök kırığı tanısında, hasta çiğnemede keskin ağrıdan şikayet ediyorsa önemli bilgiler verir; kırık tam olmayabilir fakat çoğunlukla pulpayla ilişkilidir ve nekroza sebep olabilir. Bu belirtilere sahip, çok az restorasyon içeren veya hiç restorasyon içermeyen, devital dişlerde vertikal kök kırığı varlığı düşünülmelidir Boyama : Kırıkları ortaya çıkarmada boya kullanımı (özellikle yeşil bitkisel boyalar) çatlakların gözle görünür hale gelmesini kolaylaştırır Cerrahi Olarak Açmak : Eğer vertikal kök kırığından güçlü bir şekilde şüpheleniliyorsa, dişin ilgili kısmından flep kaldırılarak gözle inceleme yapılır. Şüphesiz direkt gözle yapılan incelemenin yerini tutacak daha iyi bir yöntem yoktur. Bu amaçla tam kalınlıklı flep kaldırılır, kemik ve kökler ışık altında incelenir.(22) Radyografik İnceleme : Vertikal kök kırıkları, özellikle de yeni oluştularsa, her zaman radyografik belirti vermezler. Ayrıca kırık hattı dişteki post veya diğer restoratif materyallerle 8

13 maskelenebilir. Radyografik olarak gözlenebilmesi için kırıkla ışınlar ya aynı düzlemde olmalıdır yada en fazla +/- 4 derece konum içinde olmalıdır.(22) Subjektif Bulgular Belirtiler genellikle çok azdır. dikey kök kırığında ağrıya çok nadir rastlanır: genellikle belirti vermez veya çok hafif ve önemsiz semptomları vardır.(2) Sıklıkla bir düzeyde mobilite görülür; ancak dikey kök kırığı olan dişlerin bir çoğu sabit durur. Periradiküler belirtiler(basınç veya çiğnemede ağrı) sık görülür ama hafif şiddetlidir. Birçok dikey kök kırığı periodontal lezyonla benzer özellik gösterdiğinden periodontal tip apselere (hastalığın ortaya çıkmasını sağlayan belirti olarak ya da dişin geçmişinde) genellikle ratlanır. gerçekte, lokalize şişlik hastanın diş hekimine gelmesini sağlayan bulgudur. (2) Objektif Testler Palpasyon ve perküsyon testleri yeterince yararlı değidir. Periodontal sondlama teşhise daha fazla yardımcıdır. Dikey kök kırıklarına sahip bazı dişler, sondlamada normal değer verirler. Çoğunda, endodontal kaynaklı lezyonlarda daha tipik olarak görülen sondalandığında koronalden apikale doğru ve açısal bir defekt bulunur. Bu sondalama derinliklerine her zaman hem fasiyal hem de lingual yüzde rastlanması gerekmez. Sonuçta sadece sondalama teşhisin konulmasını sağlamaz ancak yardımcıdır.(2) Radyografik Bulgular Radyografilerde de çok çeşitli değişikliklere rastlanabilir. bazen radyografide 9

14 önemli bir değişiklik gözlenmez. Fakat olduğunda, kemik yıkım şekilleri belirgin bir biçimde kök ucunu aşıp kökün yan yüzeyine doğru uzanır ve genelde kökün servikalinde açısal bir hal alır. Fakat dikey kök kırıklarında görülen yıkım şekillerinin çoğu diğer olguları taklit eder.(2) Kemik yıkımı, kök ucunu aşıp kök yüzeyinin tamamına yayılır. Radyografide bu tarz bir yıkım "J-şekilli" veya "hale" olarak adlandırılır. Lezyonlar başarısız kök kanal tedavisindekilere benzeyebilir çünkü apikalde damla görüntüsü vardır. Dişlerin sadece küçük bir yüzdesinde kırık parçalarının arasında gözle görüür bir ayrım vardır. (2) Dikey kök kırıkları, bilgisayarlı tomografilerde geleneksel radyografilere göre daha belirgin bir biçimde teşhis edilebilmektedir. Kök kanala dolgu materyali ile kanal duvarını birbirinden ayıran radyolüsent bir çizginin olmasının, dikey kök kırığında teşhise yardımcı olduğu ileri sürülmüştür. Ancak bu radyolüsent çizgi bir radyografi kusuru, iyi yapılmamış bir kök kanal dolgusu, röntgende süperpoze olan kemiksi yapıya da kırık ile karıştırılabilecek herhangi bir radyografik yapı olabilir. bu nedenle radyografiler yardımcı bir araç olsalar da, kırığın belirgin olduğu durumlar haricinde teşhis için tek başına kullanılamazlar.(2) VKK nın objektif radyografik bulgusu kırık hattının gözlenmesidir. Çoğu vakada kırığın bukkolingual yönde olduğu ve kök boyunca uzandığı belirtilmiştir. X-ışınları kırık hatından geçerse bu yöndeki kırık hattı radyolüsent bir çizgi olarak gözlenir. Meziodistal yöndeki kırıklar ise normal şekilde açılanmış bir radyografta, disloke olmuş parçaların kök boyunca basamak oluşturduğu durumlarda, radyoopak bir çizgi şeklinde görüntü verir. Bunun dışında, meziodistal yöndeki kırıkların radyografta gözlenmesi neredeyse imkansızdır.(6). Cohen ve arkadaşları (9) vakaların %27,63 ünde radyografta kırık hattını 10

15 belirleyebilmiştir. Farklı düzlemlerde kesitsel görüntülemeye olanak tanıması nedeniyle VKK teşhisinde konik ışın demetli bilgisayarlı tomografinin (KIDBT) yararlı olduğu gösterilmiştir. Bu klinik çalışmada iki farklı KIDBT cihazı arasında da VKK teşhisi bakımından fark olduğu görülmüştür.(10) Deplase kırıklar radyografta daha rahat gözlenebilirse de Meister ve ark. vaka serilerinin yalnızca %3,13 ünde, Tamse ve ark. ise 92 vakanın sekizinde kırık kök parçasının deplase olduğunu gözlemleyebilmişlerdir.(3,7) VKK olgularında kırık hattının nadiren rastlanan doğrudan görüntüsüne ek olarak birçok vakada dolaylı radyografik özellikler de izlenmektedir. Bunlardan ilki periodontal aralıkta genişlemedir ve sık rastlanan bir radyografik bulgudur. Cohen ve arkadaşları en sık rastladıkları radyografik bulgunun periodontal aralıkta genişleme olduğunu, Meister ve arkadaşları da vakalarının %75 inde bu bulguya rastladıklarını belirtmişlerdir.(3,4) VKK olgularında dikkati çeken radyografik bulgulardan biri de diş kökü çevresinde oluşan ve tipik periapikal lezyonlardan farklılık gösteren radyolüsent alanlardır. Bu görüntüler halo radyolüsensi, periradiküler radyolüsensi, apikal ve/veya lateralde osteolitik alan, perilateral radyolüsensi, periodontal radyolüsensi, lateral ve periapikal radyolüsensi kombinasyonu olarak ifade edilmiştir.(6,4,7-11,12) Tamse ve arkadaşları(11,12) endodontik tedavili üst premolarları ve alt molar mezial köklerini değerlendirdikleri çalışmalarda VKK lı dişlerde en sık rastlanan radyografik bulgunun halo radyolüsensi olduğunu belirtmiştir. Araştırmacılar halo radyolüsensiyi, kökün lateral yüzünde yer alan ve periapikal yönde kökün yan tarafına (mezial, distal ya da ikisi birden) yayılan periradiküler radyolüsensi olarak tanımlamışlardır.(12) Periradiküler radyolüsensinin başka çalışmalarda da önemli yer 11

16 tuttuğu görülmektedir.(5,6,9) Krestal kemikten (mezial, distal veya her ikisinden) apikale uzanan fakat kökün apikal üçlüsünü etkilemeyen lateral radyolüsensi şeklinde tanımlanan periodontal radyolüsensi de tipik bir bulgu olmuştur. Bazı olgularda lateral ve periapikal radyolüsensi birlikte izlenmiştir.(11,12) VKK lı dişlerle ilişkili olarak görülen bu radyolüsent lezyonların sınırları incelendiğinde, VKK lı dişlerde bu lezyonların diffüz veya belirgin sınırlı olabileceği ancak çok azında radyoopak kortikal sınır bulunduğu gözlenmiştir.(11,12) Radyograflarda sıkça karşımıza çıkan periapikal radyolüsensi, Tamse ve arkadaşları (11,12) tarafından kökün apikal bölgesinde yer alan ve koronale doğru 2 mm den fazla uzanmayan bir radyolüsensi olarak tanımlanmıştır. Bu tip radyolüsensi VKK lı grupta VKK olmayan gruba göre daha az gözlenmiş ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Periapikal lezyon ya da sadece apekste radyolüsensi olarak tanımlanan görüntüler başka çalışmalarda da VKK olgularının %20 sinden biraz fazlasında gözlenmiştir.(3,9) Özetle, VKK olgularında tipik periapikal radyolüsensilere sık rastlanmamakta, kök çevresinde daha diffüz lezyonlar izlenmektedir. Bu bulgulara ek olarak, vakaların az bir kısmında bifurkasyonda radyolüsensi görüldüğü ve bu bulgunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ancak, diğer radyolüsensilerle birlikte görüldüğünde majör ve anlamlı bir bulgu olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.(12) Vertikal kemik kaybının da VKK olgularında rastlanabilen bir bulgu olduğu belirtilmiş, bir araştırmada %14 lük bir grupta periodontal lezyonu taklit eden açısal kemik defektine rastlanırken VKK olmayan grupta bu tür bir defekte rastlanmamıştır.(4,12) Bu veriler ışığında, endodontik tedavili dişlerde radyografik olarak periodontal hastalık bulguları olmaksızın açısal kemik defekti, halo görünümü, diffüz ya da 12

17 sınırları belirgin fakat kortikal olmayan görüntü ya da diğer bulgularla birlikte bifurkasyonda radyolüsensi tespit edildiğinde ayırıcı tanıda VKK düşünülmelidir. Bu görüntüler post yerleştirilmiş bir dişle ilişkili olarak izlendiğinde ve endodontik tedavili bir dişte uzun yıllardan sonra daha önce bulunmayan bulgular ortaya çıktığında kırıktan şüphe edilebilir.(5,11,12) Dental Geçmiş Dikey kök kırığı olan bütün dişlerin kök kanal tedavisi gördüğü ve çoğunun döküm ya da prefabrik postlarla restore edildiği düşünülmektedir.(2) Geleneksel açılı konik post ve korlarda başarısızlık eşiği daha yüksektir ancak dişin kırılmasına yol açan yıkıcı kuvvetlere daha fazla neden olur. Yeni gelişen fiber post ve kor sistemlerinde başarısızlık eşiği daha düşüktür ve başarısızlık dişin kırılmasından çok korun kırılmasına bağlıdır. Kötü tasarlanmış postlar sıklıkla başarısızlığa neden olur. Endodontik ve restoratif tedavi,kırık oluşumundan aylar veya yıllar önce yapılmış olabilir.(2) Tedavi ve restorasyon sırasında kuvvetler oluşmaya başlamış olabilir(kırık oluşturmaksızın). Bu kuvvetler kök dentini içerisinde saklanır ve uzun bir süre boyunca gerçek bir kırık oluşturmazlar. Ne hekim ne hasta böyle durumlarda kırığın oluşumunu daha önce uygulanan prosedürlere bağlayabilir.(2) Diğer Bulgular Bulgu, semptom ve radyografilerden çeşitli sonuçlar çıkartılabilir. Daha önceden kök kanal tedavisi görmüş(post uygulanmış veya uygulanmamış) bir dişle ilgili izole,dar bir cep ve fistül varlığı sadece dikey kök kırığına özgü bir bulgudur. Flep 13

18 kaldırılması,teşhis açısından tek güvenli yaklaşımdır. Teşhis için en iyi yöntem kök yüzeyini çevreleyen kemik ve yumuşak dokunun cerrahi olarak açığa çıkarılmasıdır. Dikey kök kırıklarının görüntüsü birbirilerine benzer.(2) Genellikle kök yüzeyi boyunca uzanan "zımbayla delinmiş" gibi görüntü veren bir kemik defekti mevcuttur. Bu defekt,kökün farklı seviyelerinde dehissens ve fenestrasyon şeklinde olabilir. Bu defekt granulasyon dokusuyla dolar. İltihabi doku temizlendikten sonra kök yüzeyinde genellikle (her zaman değil) kırık hattı gözlemlenebilir.operasyon mikroskopları yararlıdır. Eğer kırık hattı gözlemlenemiyorsa gizli veya küçük ve ilerlememiş olabilir. Fakat karakteristik olan zımbayla delinmiş görüntüsü ve granulasyon dokusuyla dolu defekt,dikey kök kırıkları için ayırt edicidir. Teşhisinde translüminasyon ve boya yöntemi yardımcıdır. Ayrıca kırığın tespiti amacıyla kök ucu açığa çıkarılarak büyütme altında incelenebilir.(2) 4. ETİYOLOJİ 4.1 GÖRÜLME SIKLIĞI Endodontik tedavi görmüş dişlerin çekim nedenlerinin incelendiği çalışmalar, VKK nın görülme sıklığı ile ilgili bilgiler de vermektedir. Touré ve arkadaşları (13) VKK nın diş çekim nedenleri arasında %13,4 ile üçüncü sırada, Fuss ve arkadaşları(14) %10,9 ile dördüncü sırada, Zadik ve arkadaşları(15) ise %8,8 ile yine üçüncü sırada yer aldığını belirtmişlerdir. Morfis(16) ise endodontik tedavisini kendi yaptığı dişleri klinik ve radyografik olarak incelemiş ve VKK görülme sıklığını %3,69 olarak rapor etmiştir. Diğer yandan, endodontik tedavide başarısızlık durumunda bazı hastaların tedaviyi 14

19 yapan hekime tekrar gelmemesi nedeniyle VKK teşhisi yapılamayacağı için VKK sıklığının düşük bulunabileceğini de belirtmiştir. Fuss ve ark.(14), Morfis in çalışmasına göre VKK görülme sıklığını daha yüksek bulmuş olmalarını, VKK teşhisi koyarken dolaylı klinik ve radyografik bulgulara değil, çekilmiş dişlerde kırığı gözle tespit etmiş olmalarına bağlamışlardır. Ettinger ve Qian11 tarafından yapılan bir çalışmada ise overdenture protezlerde dayanak diş olarak kullanılan ve daha sonra şikayet oluşturan dişlerde en sık (%30,9) rastlanan ikinci sorun VKK olarak belirlenmiştir. Seo ve arkadaşları(17) da uzunlamasına kırık oluşmuş 107 dişi inceledikleri çalışmada VKK oranını %13,1 olarak tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada çatlak dişlerin oranı %81,3 olmuş, dişlerin %3,7 sinin kırılarak parçaların ayrılmış olduğu, %1,9 unda ise tüberkül kırığı olduğu görülmüştür.(17) Bu çalışmalarda VKK görülme sıklığı ile ilgili veriler elde edilmiş olsa da, vertikal kök kırığının gerçek prevalansı ile ilgili bilgiler sınırlıdır. VKK çoğunlukla endodontik tedavi görmüş dişlerde ortaya çıkmakla birlikte endodontik tedavi görmemiş dişlerde de rastlanabilen bir durumdur. 315 vakanın incelendiği bir çalışmada VKK ların %40 ına, 227 vakalık bir seride ise %51,2 sine endodontik tedavi görmemiş dişlerde rastlanmıştır. Diş tipine göre VKK incelendiğinde, kırık insidansının endodontik tedavi görmemiş molar dişlerde endodontik tedavi görmüş molar dişlerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Premolar dişlerde ise kırık insidansı endodontik tedavi görmüş dişlerde endodontik tedavi görmemiş olanlara göre yüksek bulunmuştur.(18,4,9).vertikal kök kırığının en sık görüldüğü dişler tablo II de gösterilmiştir. 15

20 Tablo II: Vertikal kök kırığının en sık görüldüğü dişler Kaynak Diş tipi % Diş tipi % Diş tipi no % 6 Alt 1. molar Alt molar premolar 4 Üst premolar 33.3 Alt Alt molar 25 7 üst 2. premolar 27 Alt premolar 30.6 molar 24 Üst 1. Premolar 11 5 premolar 56 molar 28 anterior 16 9 Üst premolar Alt 1. Alt molar molar Üst 2. premolar Alt 1.molar 36 Üst 1. molar 13 Üst premolar 15 Alt 1. molar 9.8 Üst 1. molar 24 Üst 1.8 kanin YAŞ, CİNSİYET VE IRKSAL FAKTÖRLER VKK nın görülme yaşı ile ilgili çalışma sonuçları Tablo III de gösterilmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, VKK görülme sıklığının yaş arasında yüksek olduğu ve endodontik tedavi görmüş dişlerde ortalama VKK görülme yaşının 16

21 endodontik tedavi görmemiş dişlere göre daha düşük olduğu söylenebilir. Yaş ilerledikçe dentinin mekanik özelliklerinin değişmesinin, dişlerin geniş restorasyonlara ve kanal tedavisine maruz kalmasının ve dişlerin kullanım süresinin artmasının yaşlı hastalarda VKK eğiliminin artmasını açıklayabileceği belirtilmektedir.(6,9) Bu kırıklara, endodontik tedavi görmüş dişlerde erkeklerde kadınlara göre 1,4 kat, endodontik tedavi görmemiş dişlerde ise 3,6 kat daha fazla rastlanmıştır.(18) Endodontik tedavi görmemiş dişlerde VKK insidansının erkeklerde daha yüksek bulunmasının; çiğneme kuvveti, atrisyonda artma, sert yiyecekleri çiğneme alışkanlığı ve destek kemiğin esnekliğinin daha az olması gibi faktörlere bağlı olabileceği ifade edilmiştir.(18) Diğer yandan, başka bir çalışmada VKK kadınlarda daha sık görülmüş (%52,42) fakat bunun nedenlerinin henüz bilinmediği belirtilmiştir.(9) Sonuç olarak, kadın ve erkeklerde VKK görülme sıklığı ile ilgili araştırmalar ve eğer varsa, cinsiyet farkının nedenleri ile ilgili bilgilerimiz şimdilik yeterli değildir. Endodontik tedavi görmemiş dişlerde VKK ya daha çok Çinli hastalarda rastlanmıştır.(18) Çinlilerin endodontik tedavi görmemiş dişlerde VKK ya ırksal yatkınlığının nedeni henüz bilinmemektedir ve başka toplumlarda endodontik tedavi görmemiş dişlerde VKK görülme sıklığı ile ilgili araştırmalara ihtiyaç vardır. 17

22 Tablo III: Vertikal kök kırığı görülme yaşı Kaynak Yaş Yaş aralığı En yüksek no ortalaması insidans * > ** *Endodontik tedavi görmemiş grup, ** Endodontik tedavi görmüş ve görmemiş vakalar birlikte 4.3 RİSK FAKTÖRLERİ Kanal genişletme ve doldurma tekniği. Endodontik tedavi görmüş, post yapılmadan kronlanmış VKK lı dişlerin incelendiği bir çalışmada kanalların ortalama ISO 60 numaraya kadar genişletilmiş olduğu belirlenmiştir.(6) VKK lı 32 dişin incelendiği bir çalışmada araştırmacılar vakaların %84,38 inde VKK yı güta perkanın lateral kondensasyonu sırasında aşırı kuvvet uygulanmasına bağlamışlardır.(3) Morfis(16) de endodontik tedavi yaptığı 17 dişte ortaya çıkan VKK olgularında lateral kondensasyon tekniğinin kök kırığı ile ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. 18

23 Post yerleştirilmesi. Postların VKK riskini artırıp artırmadığı, üzerinde çok durulan konulardan biridir. Bu konudaki bir çalışmada, daimi koronal restorasyon yapılmış endodontik tedavili dişlerde kanal içi postların VKK prevalansını önemli derecede artırmadığı belirtilmiştir.(15) Diğer yandan, VKK lı dişler arasında post yapılmış olanların yüzdesi 61,7 ile 92 arasında bulunmuştur(.5,19,11,20) Araştırmacılar, kök morfolojisi uygun olmayan ve kırılmaya eğilimli bir kökün koronal kısmından amalgam post için daha fazla dentin kaldırılmasının ve zaten zayıflamış olan bir köke amalgam kondensasyonu yapılmasının VKK ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceği yorumunu yapmışlardır.(11) Post uzunluğu ile VKK arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalarda da farklı sonuçlara varılmıştır. Fuss ve arkadaşları(20) tarafından yapılan bir araştırmada, VKK lı dişlerde bulunan postların büyük çoğunluğunun kökün koronal ve orta üçlüsünde sonlandığı görülmüştür. Araştırmacılar, post tasarımı, postun yerleştirilmesi ve simantasyonu sırasında uygulanan kuvvet gibi majör faktörlerin de etkili olduğunu ancak, elde ettikleri bulgular ışığında uzun postların kısa postlara tercih edilebileceğini belirtmiştir. (20) Testori ve arkadaşları(5) da, postu kökün orta üçlüsünden daha derine yerleştirmenin kırık riskini artırmadığını belirtmiştir. Buna karşın, başka çalışmalarda kök boyunun yarısını geçen postların VKK ya neden olabileceği belirtilmiş; incelenen VKK vakalarının çoğu çok uzun, çok geniş veya hem çok uzun hem çok geniş olacak şekilde hatalı post tasarımına bağlanmıştır.(4,16) VKK da post tipinin de önemli olduğu düşünülmüştür. Testori ve arkadaşları(5), çalışmalarında VKK ile post tipi arasında ilişki kurabilmek için her tip posttan yeterli sayıda bulunmasa da, inceledikleri VKK lı dişlerde en çok bulunan post tipinin döküm post-kor olduğunu belirtmiştir. Fuss ve arkadaşları(20) da araştırmalarında VKK lı dişlerde bulunan postların 19

24 çoğunluğunun vidalı post ve kök ucuna doğru incelen döküm post olduğunu saptamıştır. Çalışma sonuçları, post yerleştirilmesi ile VKK arasındaki ilişkinin henüz tam olarak açıklığa kavuşmadığını göstermektedir. Bu nedenle, çeşitli tip ve uzunluktaki postların VKK riskini artırıp artırmadığı konusunda kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Restorasyon, VKK lı dişlerde bulunan restorasyonlar ve restorasyonlarla kırık arasındaki ilişki incelenmiştir. Zadik ve arkadaşları(15) tarafından yapılan bir çalışmada, daimi restorasyon yapılmış kanal tedavili dişlerde VKK, daimi restorasyon yapılmamış dişlere göre daha sık görülmüştür. Araştırmacılar bu sonucun, restore edilmiş dişlere aynı zamanda kanal içi post yerleştirilmiş olmasına veya amalgamın kondensasyonuna bağlı olabileceği görüşünü aktarmışlardır. Meister ve arkadaşları, inceledikleri vakaların dördünde inlay ya da pin yerleştirilmesi veya simantasyonunun VKK nedeni olabileceğini düşünmüştür.(3) Diğer bir çalışmada da, VKK lı 32 dişten 25 inde metal ve metal-seramik kron olduğu görülmüştür.(6) Cohen ve arkadaşları(4), köprü ayağı olarak kullanılan premolar dişlerde VKK görülme sıklığının yüksek olduğunu ve dişin dayanak olarak seçilmesindeki hataların VKK da etkili bir faktör olduğunu belirtmiştir. Ettinger ve Qian(21) da karşısında doğal diş bulunan, maksilladaki dayanak dişlerle VKK arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptamıştır. Diğer yandan Testori, restorasyon tipinin önemli olmadığını, Morfis ise dişin tek kron veya köprü ayağı olarak işlev görmesi ile VKK arasında korelasyon olmadığını belirtmiştir.(5,16) Sonuç olarak, restorasyonların VKK ile ilişkisi üzerine klinik çalışmalar yapılması bu konudaki bilgilerimizin artmasını sağlayacaktır. Alışkanlıklar; yiyeceklerin içindeki kemik parçacıklarının çiğnenmesi gibi 20

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ENDODONTİ BİLİM DALI TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu ŞEREFOĞLU Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ Dt. Burcu KARSLI DOKTORA TEZİ DANIŞMANI

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 4. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 4. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 4. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Restoratif Diş Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Ağız - Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız - Diş ve Çene Radyolojisi,

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu TEŞEKKÜR.. Aydınlatılmış Onam Formu oluşturulması hazırlık çalışmalarında emeği geçen Onam komisyonunda yer alan meslektaşlarımız A.R. İlker CEBECİ ye, Faik Serhat ÖZSOY a, Mahmud FAYTROUNY ye, Meltem

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE AKRİLİK GENİŞLETME APAREYİ İLE YAPILAN YELPAZE TİPİ VE GELENEKSEL TİP HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİNİN DİŞ-ÇENE VE YÜZ YAPILARI

Detaylı

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTODONTİK BRAKETLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILAN FARKLI ADEZİV SİSTEMLERİN MİNE DOKUSU ÜZERİNDEKİİ ETKİLERİNİN IN VITRO OLARAK

Detaylı

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK DOKULARDAKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

PERİODONTOLOJİDE İNDEKS SİSTEMLERİ

PERİODONTOLOJİDE İNDEKS SİSTEMLERİ T. C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTOLOJİDE İNDEKS SİSTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Zeynep Serap BERKTAŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Eralp

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

The World s Dental Newspaper Turkish Edition. Submental Absenin Tedavisi Diş üzerinde küçük bir girintiden,

The World s Dental Newspaper Turkish Edition. Submental Absenin Tedavisi Diş üzerinde küçük bir girintiden, Özel Sayı DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Turkish Edition İSTANBUL, TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 ISSN: 1304-6098 Fiyatı: 10.00 TL CİLT: 10 SAYI: 4 Kısa Kısa Derleme Olgu Sunumu Röportaj Ajanda Fotoğraflarla

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ENDODONTIC TREATMENT OF A MAXILLARY CENTRAL INCISOR WITH TYPE III DENS INVAGINATUS: A CASE REPORT Mesut Enes ODABAŞ 1

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

TAM PROTEZLERDE KAPANIŞ ALMA

TAM PROTEZLERDE KAPANIŞ ALMA T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKULTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI TAM PROTEZLERDE KAPANIŞ ALMA BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Baygeldi CHAKANOV Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan YILMAZ

Detaylı

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN 65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN KARŞILAŞTIRILMASI GİRİŞ VE TARİHÇE: Normal fonksiyonel anatominin

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar II

Çocuklarda Cinsel İstismar II Çocuklarda Cinsel İstismar II http://www.adlitip.org/?p=216 M. MUSTAFA BAYRAKTAR 23,05,2009 Cinsel İstismar tipleri nelerdir? Çocukluk çağında cinsel istismar farklı şekillerde olabilir: Cinsel ilişki

Detaylı

Cilt: 5 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524

Cilt: 5 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ADINA SAHİBİ/OWNER

Detaylı

Hasas tutuculu protezler (Yine kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancası olmayan metal destekli protezlerdir) İmplant Üstü Protezler

Hasas tutuculu protezler (Yine kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancası olmayan metal destekli protezlerdir) İmplant Üstü Protezler 1. DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Çekim yarasının üzerine konan tampon yarım saat kadar tutulmalıdır. Bu tampon atıldıktan sonra, gerekmiyorsa tekrar tampon konmamalı, oluşan pıhtının bozulmamasına

Detaylı

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)*

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 150-161 1984 ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* Tamer KINOĞLU** Hüma ÖMÜRLÜ*** Güliz GÖRGÜL*** Mehmet YALIM**** Bir dişin sağlıklı fonksiyonu,

Detaylı