Giresun İl Özel İdaresi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giresun İl Özel İdaresi"

Transkript

1 Tasarım ve Yayına Hazırlık: Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Servisi Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Web Adres : : Teyyaredüzü Mh. Atatürk Bulvarı No:421 GİRESUN Telefon : (0 454) Faks : (0 454)

2 2 Giresun İl Özel İdaresi

3 3 Giresun İl Özel İdaresi

4 4 Giresun İl Özel İdaresi

5 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl özel İdaresi bünyesinde kurulan ve hizmet veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İdaremiz personelinin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerini; yayınlanan her türlü kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, tüzükler, genelgeler ve tamimler doğrultusunda yapmakla görevlidir. Müdürlüğümüze bağlı 4 birim Servisi faaliyet göstermektedir. Bu Birimler: Memur İşlemleri Servisi İşçi İşlemleri Servisi Maaş-Tahakkuk Servisi Eğitim Hizmetleri Servisi 1- GENEL BİLGİLER A) MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Personelimizin, diğer kurum ve kuruluşların, üçüncü şahısların özlük talepleri ve işlemlerinde daha iyi, daha kaliteli hizmet vermek. İnsan haklarına ve çevreye saygılı, güvenilir, dürüst ve en üst düzeyde uzmanlaşmış, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanmak, araştırmalar ve uygulamalarda öncü, önder bir birim olmaktır. VİZYONUMUZ: Kanun ve yönetmeliklerin verdiği emirler doğrultusunda daha kaliteli hizmet veren bir birimiz. Bilimsel ve vicdani etik ilkelerden ödün vermeyen, çalışanlarının memnuniyetine odaklanmış, en üst düzeyde hizmeti sunmayı planlayan, yönetim anlayışı ile örnek model olabilen, birim olmaktır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İnsan kaynaklarına ilişkin görevlerin planlanması, yürütülmesi, koordine edilmesi ve geliştirilmesi ile eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmaları objektif kıstaslara uygun olarak gerçekleştirmesinden sorumlu olmakla birlikte, bu görevlerin denetimini ile ilgili iş ve işlemleri yapar. Bağlı alt birimler: 1. Memur İşlemleri Servisi 2. İşçi İşlemleri Servisi 3. Maaş - Tahakkuk Servisi 4. Eğitim Hizmetleri Servisi 1. Memur İşlemleri Servisi: 1. Memur İşgücüne yönelik personel alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 2. Memurlara ait norm kadro ilke ve standartlarının uygulanmasını yapmak. 3. Memur personelin özlük ve sicil kayıtlarını tutmak. 4. Memur personelin atama, nakil ve kurumlar arası geçişlerle ilgili işlemleri yapmak. 5. Aday memurun alımı, eğitimi ve adaylığını kaldırılması ile ilgili işlemleri yapmak. 6. Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği gereği sınav işlemlerini yapmak. 7. Memur personelin intibak ve hizmet birleştirme işlemlerini yapmak. 8. Memur personelin görevi terk, istifa ve emeklilik işlemlerini yapmak. 9. Memurların sicil ile ilgili işlemlerini yapmak. 10. Memur personelinin mal bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 11. Memur personele ait disiplin uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek. 5

6 12. Memurların sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi ve yürütülmesini sağlamak. 13. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Birim Amirleri ve diğer memur personelin vekâlet, görevlendirme, izin ve hastalık onayları ile benzer iş ve işlemlerini yürütmek. 14. Memur verilerinin personel bilgi sistemine kaydolmasını sağlamak ve özlük dosyası oluşturmak. 15. Memur personelin askerlik borçlanması ile ilgili işlemleri yapmak. 16. Birimlerde yapılacak öğrenci staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek. 17. Memur personelin Mahkemelerle ilgi yazışmalarını yapmak. 18. Memur personelin hususi pasaport ile ilgili işlemlerini yapmak. 19. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak. 2. İşçi İşlemleri Servisi : 1. İşçi İşgücüne yönelik personel alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 2. İşçi personele ait norm kadro ilke ve standartlarının uygulanmasını yapmak. 3. İşçi personelin özlük ve sicil kayıtlarını tutmak. 4. İşçi personelin atama, nakil ve kurumlar arası geçişlerle ilgili işlemlerini yapmak. 5. İşçi personelin unvan ve pozisyon değişikliği ile ilgili işlemleri yapmak. 6. İşçi personelin intibak ve hizmet birleştirme işlemlerini yapmak. 7. İşçi personelin iş akdi fesihleri ve emeklilik işlemlerini yapmak. 8. İşçi personelin disiplin uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek. 9. İşçi ve sözleşmeli statüde işe alınacak personelin özlük işlemleri yapmak. 10. Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi, yürütülmesi sağlamakla birlikte yasal işlemlerini hazırlamak ve takip etmek. 11. İşçi personel ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesinin sağlamak. 12. İşçi personelin mahkemelerle ilgi yazışmalarını yapmak. 13. İşçi personelin görevlendirme, izin ve hastalık onayları ile benzer iş ve işlemlerini yürütmek. 14. İlgili kanunlar gereği oluşturulacak komisyonların olurunu almak. 15. İşçi personelin askerlik borçlanması ile ilgili işlemleri yapmak. 16. İŞKUR ile ilgili işlemleri yapmak. 17. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak. 3. Maaş - Tahakkuk Servisi: 1. Memur personelin maaş, geçici ve sürekli görev yolluğu, sosyal yardım vb. tahakkuk işlemlerini yapmak. 2. İşçi ve sözleşmeli personelin maaş, mesai, seyyar görev tazminatı, kıdem ve ihbar tazminatı, geçici ve sürekli görev yolluğu, sosyal yardım vb. tahakkuk işlemlerini yapmak. 3. Memur ve İşçi personelin Sosyal Güvenlik Kurumu giriş ve çıkış bildirgelerini elektronik ortamda tanzim etmek. 4. Memur personelin emekli kesenek bildirgeleri ile işçi personelin sigorta bildirgelerini elektronik ortamda tanzim etmek. 5. Memur ve İşçi personele ait tüm puantaj hizmetlerini yürütmek. 6. Memur ve İşçi personelin icra takip, kira kesintisi vb. işlemlerini yapmak. 7. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak. 4. Eğitim Hizmetleri Servisi: 1. Giresun İl Özel İdaresi nin vizyon ve misyonu doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu işgücünü en optimal bir biçimde meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için ortaya konulacak plân, program ve stratejiler doğrultusunda hizmet içi eğitimi yapmak. 6

7 2. İnsan kaynakları yönetimi alanındaki son gelişmeleri ilgililere aktarmak ve çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere hizmetiçi eğitim, seminer, çalıştay, panel, konferans vb etkinlikleri yapmak veya yaptırmak. 3. İl Özel İdaresi Birimlerin hizmet içi eğitimlerini organize etmek eğitim yeri görevlilerini belirlemek ve eğitimi gerçekleştirmek. 4. Özel İdare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesini sağlamak. 5. İl Özel İdaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için insan kaynaklarının kısa, orta ve uzun vade planlamasını yapmak. 6. İl Özel İdaresi hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının sürekliliğini sağlamak. 7. İl Özel İdaresi hizmetlerinde verimliliği ve etkinliği artırmak. 8. Kurum içersinde ekip çalışmasını geliştirmek, ekip ruhu oluşturmak ve işgörenlerin motivasyonuna önem vermek. 9. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Müdürlüğümüz 4 adet büroda hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz altında faal olarak Memur İşlemleri Servisi, İşçi İşlemleri Servisi, Maaş- Tahakkuk Servisi ve Eğitim Hizmetleri Servisi bulunmaktadır. MALZEMENİN ADI ADEDİ Bilgisayar 8 Laptop 1 Yazıcı 8 Tablet Bilgisayar 1 Sabit Telefon 9 Telsiz Telefon 1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ MÜDÜR 1 MEMUR 6 İŞÇİ 2 2- AMAÇ VE HEDEFLER İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: İnsan Kaynaklarına ilişkin görevlerin planlanması yürütülmesi, koordine edilmesi ve bu görevlerin denetimini yapmak. 7

8 8 Giresun İl Özel İdaresi TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER: Temel politika ve önceliğimiz, Devletimizin bölünmez bütünlüğü, Bayrağımız, Anayasamız, Kanunlar ve yönetmeliklerimize bağlı kalarak kamuya hizmet vermek. 3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler: 2013 yılı içerisinde hazırlanmış ve onaylanmış bütçemizin ilgili harcama kalemlerinden azami tasarruf edilmiş ve bu bağlamda zorunlu ödemeler yapılmıştır. Birim Adı: GİRESUN-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü HARCAMA CETVELİ Fonksiyonel Kod Finans Kodu Ekonomik Açıklama TUTAR Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Ödenekler , Sosyal Haklar , Ek Çalışma Karşılıkları , Ödül ve İkramiyeler 4.377, Kadro Karşılığı Sözleşmeli , Personel Sürekli İşçilerin Ücretleri Ücretleri , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 9.767, Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 2.514, Sürekli İşçilerin Ödül ve , İkramiyeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Sağlık Primi Ödemeleri , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Sağlık Primi Ödemeleri , İşsizlik Sigortası Fonuna , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , Temel Maaşlar , Zamlar ve Tazminatlar , Ödenekler 630, Sosyal Haklar , Sürekli İşçilerin Ücretleri , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem , Tazminatları Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 1.027, Sürekli İşçilerin Ödül ve , İkramiyeleri Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 130, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Sağlık Primi Ödemeleri , İşsizlik Sigortası Fonuna , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , Memurlar , Sözleşmeli Personel , İşçiler , Memurlar , Sözleşmeli Personel 0, İşçiler ,05 TOPLAM ,07

9 9 Giresun İl Özel İdaresi B-Performans ve Faaliyet Bilgileri İdaremizde Genel İdari Hizmetler Sınıfında 127 kadro mevcuttur. Bunun 71 adedi dolu 56 adedi boş bulunmaktadır. Avukatlık Hizmetleri sınıfında 3 adet kadro mevcuttur. Bunun 1 adedi dolu 2 boş kadro bulunmaktadır. Teknik Hizmetler sınıfında 66 adet kadro mevcuttur. Bunun 63 adedi dolu 3 adedi boş bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri sınıfında 8 adet kadro mevcut olup, Bunun 1 adedi dolu, 7 adedi boş bulunmaktadır. Yardımcı Hizmetler sınıfında 19 adet kadro mevcut olup, bunun 11 adedi dolu 8 adedi boş bulunmaktadır. Sürekli İşçi kadromuz 105 adet olup bunun tamamı doludur. 70 adet norm fazlası işçi personelimiz bulunmaktadır yılında kurumuzdan toplam 15 işçi emekli olmuş, 1 işçi mahkûmiyet dolayısı ile işten çıkarılmış, Eski hükümlü kapsamında 1 işçi alınmış, 1 memur naklen gitmiş, 1 memur istifa etmiş, 1 memur emekli olmuş, 10 memur naklen gelmiş ve 5 sözleşmeli personel alınmış, 1 sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedilmiş, 49 sözleşmeli personelin memur kadrolarına ataması yapılmıştır. KADRO DURUMU (MEMUR+İŞÇİ+SÖZLEŞMELİ) UNVANI SINIFI İHDAS EDİLEN DOLU BOŞ SÖZLEŞMELİ GENEL SEKRETER GİH GENEL SEKRETER YRD. GİH HUKUK MÜŞAVİRİ GİH ŞUBE MÜDÜRÜ GİH İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ GİH UZMAN GİH ŞEF GİH MALİ HİZMETLER UZMANI GİH MALİ HİZ. UZMAN YARD. GİH SİVİL SAVUNMA UZMANI GİH İDARİ PERSONEL GİH AVUKAT AH TEKNİK PERSONEL TH SAĞLIK PERSONELİ SH YARDIMCI HİZM. PERSONELİ YH TOPLAM MEMUR KADROSU SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI TOPLAM KADRO (Memur + İşçi) HİZMET SINIFINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI Hizmet Sınıfı Norm Kadro Dolu Boş GİH TH YH AH SH Toplam

10 PERSONELİN BAY-BAYAN DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI BAY BAYAN MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ DURUMU Sayı %'lik Oranı Sayı %'lik Oranı Sayı %'lik Oranı BAY , , BAYAN 29 19,73 7 4, TOPLAM , , ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI ÖĞRENİM MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ DURUMU Sayı %'lik Oranı Sayı %'lik Oranı Sayı %'lik Oranı İlkokul 4 2, ,28 Ortaokul 3 2, ,42 Lise 24 16, ,42 Önlisans 27 18,36 4 2,28 Fakülte 63 42,85 1 0,57 Yüksek Lisans 4 1, Doktora TOPLAM , , İdaremizde halen, 175 işçi 147 memur olmak üzere toplam 322 personel ile iş ve işlemler yürütülmektedir yılı içinde İdaremizin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Müdürlüğümüz tarafından " 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tanımı ile Temel Düzey İşçi Sağlığı ve Güvenliği konulu eğitim semineri düzenlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezince görevlendirilen meslek eğitmenlerince verilen eğitim semineri 2 gün sürmüş ve birim amirleri ile birlikte 80 işçi personel katılmıştır. - Yine 2013 yılı içinde Müdürlüğümüz tarafından " Acil Afet Durumu ve Yangın Eğitimi " konulu eğitim semineri düzenlenmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce görevlendirilen teknik personel tarafından verilen eğitim semineri 1 gün sürmüş ve 22 personel katılmıştır. 10

11 2013 yılı içinde İdaremiz personelinin, interneti güvenli kullanabilmeleri ve zararlı içerikten korunabilmeleri amacıyla Güvenli İnternet Hizmeti konulu eğitim semineri düzenlendi. Giresun Valiliği Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından verilen seminer 2 gün sürmüş ve 40 personel katılmıştır. 4- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fiziksel mekânların çalışanların performansını ve motivasyonunu artırıcı nitelikte olmaması. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine uygun eğitim mekânlarının yetersizliği İnsan kaynakları yönetimi alanında performans yönetim sisteminin kurulmamış olması. Yönetim bilgi sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması. 5- ÖNERİ VE TEDBİRLER Fiziksel mekânların çalışanların performansını ve motivasyonunu artırıcı nitelikte olmalı. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine uygun eğitim mekânları yeterli hale getirilmeli. İnsan kaynakları yönetimi alanında performans yönetim sisteminin kurulmalı. Yönetim bilgi sistemleri yeterince geliştirilmeli. Norm kadro ilke ve esaslarına uyularak personel kadrosu vasıflı ve alanında branşlaşmış personelle güçlendirilmelidir. 11

12 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Encümen Müdürlüğü, İdaremizin Karar organı olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeni çalışmalarında ve verdiği hizmetlerde bürokratik iş ve işlemlerin hazırlanmasına yardımcı olmakta, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve diğer mer i mevzuatı uyarınca işlem yapmaktadır. Buna göre; Meclis İşleri : İl Genel Meclisine sunulan Mali Yılı Bütçesi ve İş Programı (Çalışma programı) vb. İl Genel Meclisinde yapılan görüşmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya yardımcı olmak, Meclis başkanı tarafından belirlenen gündemi yazmak, yasal süresi içersinde ilgili birimlere ve İl Genel Meclis üyelerine dağıtmak ilan etmek, İl Genel Meclisince alınan kararları yazmak, üyelerin imzalarına sunmak ve ilgili dairelere göndermek, Meclis karar kayıt defterini tutmak, İl Genel Meclisi toplantılarının 5302 sayılı kanunun ilgili maddesine göre meclis gündeminin komisyon raporlarının ve kesinleşen meclis kararlarının duyurulması ve meclis görüşme tutanak özetlerinin düzenlenmesine yardımcı olmak,5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 24 ve 28. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi Üyelerine İl Özel İdaresi Puantajı esas alınarak hazırlanan huzur hakları ödeneklerini ödemek, Meclis üyelerinin diğer resmi yazışmalarını yapmak, Müdürlüğümün görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak. Encümen İşleri : Sayın Vali nin havale ettiği iç ve dış Müdürlüklerden gelen tekliflere göre oluşan gündemi yazmak İl Encümen toplantılarına sunmak İl Encümenince alınan kararları yazmak,üyelerin imzalarına sunmak teklifleri dairelerine göndermek, Encümen karar defterini yazmak ve imzaya sunmak, İdarece dosyaları hazırlanan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelerin sekretaryasını yürütmek, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 24 ve 28. maddeleri gereğince İl Encümen Üyelerine, Vali ve Vali Yardımcılarına ve memur üyelere İl Özel İdaresi Puantajı esas alınarak hazırlanan huzur haklarını ödemek, Encümen üyelerinin diğer resmi yazışmalarını yapmak Müdürlüğümün görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak. a) İl Encümen Faaliyetleri 2013 yılında İl Encümenince 43 adet toplantı yapılmış ve 541 adet karar alınmıştır. İl Encümenine İdarece 541 adet teklif sunulmuştur. Sunulan tekliflerin birimlere göre ve alınan kararların dağılımı aşağıdaki şemada gösterilmiştir. İL ENCÜMEN FAALİYETLERİ YAPILAN TOPLANTI ADEDİ 43 ALINAN KARAR ADEDİ 541 SUNULAN TEKLİF ADEDİ

13 TEKLİFLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Yatırım İnşaat Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Genel Sekreterlik Encümen Müdürlüğü Diğer Kararlar 106 Adet 341 Adet 4 Adet 5 Adet 1 Adet 52 Adet 2 Adet 8 Adet 1 Adet 5 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1311et Adet 2013 Yılında İl Encümenince Alınan Kararların Dağılımı Açıklama Ödenek talebi ile ilgili alınan kararlar sayılı Kanunun 35/ a. Maddesi uyarınca alınan kararlar sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca alınan kararlar sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca alınan kararlar sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca alınan kararlar Sayılı İmar Kanunun 30. ve 32. Maddesi uyarınca alınan kararlar sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun d fıkrası uyarınca alınan kararlar 3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesi 5. fıkrası gereğince alınan kararlar Sayılı Kanunun 42. Maddesi uyarınca alınan kararlar Sayılı İmar Kanunun 14. ve 16. Maddesi uyarınca alınan kararlar 90 İskan Dışı Alanlarda 62. Maddesi uyarınca alınan kararlar Sayılı Yasanın 18. Maddesi uyarınca alınan kararlar /4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca alınan kararlar 25 Çeşitli konularda alınan diğer kararlar 14 b) İl Genel Meclisi Faaliyetleri 13 Adedi 2013 yılında İl Genel Meclisince 71 adet toplantı yapılmış ve 273 adet karar alınmıştır. İl Genel Meclisine muhtelif konularda 175 adet önerge verilmiş ve rapor yazılmıştır. 7

14 Verilen önergelerin ve alınan kararların dağılımı aşağıdaki şemada gösterilmiştir. İL GENEL MECLİSİ FAALİYETLERİ YAPILAN TOPLANTI ADEDİ 71 ALINAN KARAR ADEDİ 273 VERİLEN ÖNERGE ADEDİ 175 VERİLEN ÖNERGELERİN KOMİSYONLARA GÖRE DAĞILIMI Plan ve Bütçe Komisyonu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Milli Eğitim-Gençlik Spor Kom. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Çevre ve Sağlık Komisyonu Kültür Turizm Komisyonu Tarım Orman Komisyonu AR-GE, Tarife, Komisyonu Strateji Planlama Komisyonu Sanayi ve Ticaret Komisyonu Sosyal Hizmetler Komisyonu İçişleri Çeşitli İşler Komisyonu Yolağı Komisyonu Afet ve Erozyon Kontrol Komisyonu Kurumlara gönderilen Önerge ile Alınan Kararlar 9 Adet 7 Adet 16 Adet 10 Adet 9 Adet 12 Adet 11 Adet 12 Adet 11 Adet 11 Adet 9 Adet 8 Adet 8 Adet 11 Adet 5 Adet 27 Adet 2013 Yılında İl Genel Meclisince Alınan Kararların Dağılımı TEKLİFLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Yatırım İnşaat Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Genel Sekreterlik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Alt Yapı Sos.Tes.Kül.ve Turz.İşlt.Müd. Encümen Müdürlüğü Diğer Kararlar 3 Adet 113 Adet 18 Adet 4 Adet 39 Adet 4 Adet 19 Adet 14 Adet 1 Adet 12 Adet 22 Adet 24 Adet B-PERSONELDURUMU KADROSU ÜNVANI/GÖREVİ/DURUMU SAYI/ADET Memur Encümen Müdürü (Asıl) 1 Adet Memur Bilgisayar Teknikeri 1 Adet İşçi Büro Görevlisi 3 Adet TOPLAM PERSONEL 5 Adet 14

15 C) AMAÇ VE HEDEFLER Encümen Müdürlüğüne mevzuatlarla verilen görev ve sorumlulukları zamanında ve hızlı bir şekilde yerine getirmek. D) FİZİKSEL KAYNAKLAR Kullanılan Program Adı Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Kamera Tepegöz Telefon Miktarı 5 adet 3 adet 2 adet 1 adet 1 adet 7 adet Açıklama ALT YAPI VE SOSYAL İŞLER, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Misyon ve Vizyon GENEL BİLGİLER Misyon; Giresun il sınırları içinde bulunan ve işletmesi İl Özel İdaresine verilen Alt Yapı Tesisleri, Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Faaliyeti Tesisleri, ve her türlü ticari olarak işletilebilecek yerlerin işletilmesi ve işlettirilmesidir. Vizyon; Yeşil ile mavinin buluştuğu, fındığın başkenti güzel şehrimiz Giresun ve ilçelerinin modern hayatın getirdiği çağdaş alt yapı hizmetlerine kavuşması ve bu yönüyle Karadeniz in incisi olmasıdır. Alt Yapı ve Sosyal Tesisleri, Kültür ve Turizm İletme Müdürlüğünün amacı; 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki doğada element, bileşik veya karışım halinde bulunan maddelerin/madenlerin aranması, araştırılması, işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması, zenginleştirilmesidir. Yetki, Görev ve Sorumluluklar; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. maddesinin e fıkrası ve 53. maddesine göre 06/07/2012 gün ve 2012/144 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 23/08/2012 tarihli onayı ile kurulmuş olup, 20/09/2012 tarihli yerel gazetede (Giresun Gündem) Giresun İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. İdari yönetim Giresun İl Encümeni tarafından yerine getirilir. Encümen yetkileri şunlardır; 15

16 -İşletmenin idari, mali ve teknik işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için gereken tedbirleri almak. -Faaliyet ile ilgili hizmet, öneri ve projeleri inceleme, karara bağlamak. İl Genel Meclisinin yetkileri şunlardır; -İşletme Müdürlüğü tarafından üretilen ve satılan her türlü mal ve hizmetin satış bedelini belirlemek. İşletme Müdürünün görevleri şunlardır; -İşletme Müdürlüğü, Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü nün sevk ve idaresinden sorumludur. İşletme Müdürü işletmenin aynı zamanda harcama yetkilisidir. -Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünü idare ve temsil etmek, -İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik esasları, İl Genel Meclisi ve Encümen kararları dahilinde ve işletmecilik prensiplerine uygun ve verimli bir şekilde yürütmek, -İşletme Müdürlüğü ile ilgili işler için her makam ve kurum ile doğrudan doğruya yazışma yapmak ve kendi yetki ve görevleri içindeki her türlü belgeyi imzalamak, -İşletmeye ait sair işleri yapmak, -Yıllık çalışma programlarını ve bütçe tasarısını hazırlamak, -İşletmeye norm kadro ve işgücü hizmet satın alımı ile ilgili personel istihdamında Genel sekreterin uygun görüşü ile Valinin onayını almak. İşletme Şefinin görevleri şunlardır; -İşletme şefleri aynı zamanda kendi sorumluluk birimlerinde gerçekleştirme görevlisidir, -İşletme Şefi, İşletme Müdürünce verilecek görevleri yapmak ve işletme hizmetlerinin yürütülmesinde İşletme Müdürüne yardımcı olmakla görevlidir, -İşletme Şefleri İşletme Müdürüne karşı sorumludur. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı BİNA ve TESİS DURUMU FİZİKSEL VERİ ENVANTERİ Hizmet Binası Taşıt Durumu ARAÇ TİPİ ADET Giresun İl Özel İdaresine ait hizmet binasında faaliyet göstermektedir. ARAÇ TEDARİK YÖNTEMİ RESMİ KİRALIK TOPLAM Kamyonet 1 1 İş Makinesi Durumu ARAÇ TİPİ Kırma-Eleme Yıkama Tesisi Beton Parke Taşı Makinesi ARAÇ TEDARİK YÖNTEMİ RESMİ KİRALIK TOPLAM Seyyar Konkasör

17 KIRMA-ELEME YIKAMA TESİSİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Beton Agrega Hammaddesinin ve Kum Çakılın ayrı ayrı hammadde Stok alanlarına Getirilmesi Yükleme Taşıma Kırma-Eleme-Yıkama (ihtiyaca göre hammadde seçimi) Sınıflandırma Yükleme-Taşıma Sınıflandırılmış agrega Malzemelerinin ayrı ayrı stok alanına Depolanması Yükleme Taşıma Hazır Beton Üretim Tesisine veya kilitli Parke tesisine verilmesi Ürünün satışı KIRMA-ELEME YIKAMA TESİSİ ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ ÜRETİM ZAMANI ÜRETİM MİKTARI TON M 3 Yıllık Üretim ton/yıl m 3 /yıl Aylık Üretim ton/ay m 3 /ay Günlük Üretim 1040 ton/gün 416m 3 /gün Saatlik Üretim 130 ton/saat 52m 3 /saat Çalışma Zamanı Çalışma süresi Yıllık çalışma süresi 300 gün Aylık çalışma süresi 12 ay/yıl Günlük çalışma süresi 25 gün/ay Saatlik çalışma süresi 8 saat/gün Vardiya sayısı 1 FAALİYET ALANINDA KULLANILACAK MAKİNE VE TECHİZATLAR CİNSİ ADET Kontrol Paneli 1 Bantlı Konveyör 2 Titreşimli Elek 1 Bunker Besleyici 1 Birincil Kırıcı 1 İkincil Kırıcı 1 Konik Kırıcı 1 Geri Dönüş Bandı 1 Hidrofor Sistemi 1 Kompresör 1 Toz İndirgeme Sistemi 1 17

18 Arazöz 1 Yükleyici 1 Kamyon 5 Forklift 2 Transmikser HAZIR BETON TESİSİ ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ ÜRETİM ZAMANI ÜRETİM MİKTARI TON M 3 Yıllık Üretim ton/yıl m 3 /yıl Aylık Üretim ton/ay m 3 /ay Günlük Üretim 1800 ton/gün 720 m 3 /gün Saatlik Üretim 225 ton/saat 90m 3 /saat Çalışma Zamanı Çalışma süresi Yıllık çalışma süresi 300 gün Aylık çalışma süresi 12 ay/yıl Günlük çalışma süresi 25 gün/ay Saatlik çalışma süresi 8 saat/gün Vardiya sayısı 1 KİLİTLİ PARKE TESİSİ ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ ÜRETİM ZAMANI ÜRETİM MİKTARI TON Yıllık Üretim ton/yıl Aylık Üretim ton/ay Günlük Üretim 480 ton/gün Saatlik Üretim 60 ton/saat Çalışma Zamanı Çalışma süresi Yıllık çalışma süresi 300 gün Aylık çalışma süresi 12 ay/yıl Günlük çalışma süresi 25 gün/ay Saatlik çalışma süresi 8 saat/gün Vardiya sayısı 1 18

19 KIRMA ELEME VE YIKAMA TESİSİ İŞ AKIM ŞEMASI Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi teknolojisi; Elektrik enerjisi ile çalışan makine grubudur. Grup, Primer kırıcı, bypass, kırıcı, iletim bantları ve elek sisteminden meydana gelmektedir. Primer Kırıcı; Çene, iri kaya parçalarını sekonder kırıcının kırabileceği büyüklüğe indiren kısımdır. Bypass; Kırılacak malzemenin içine karışması istenmeyen kil, toprak vb. malzemeden ayrılmasını sağlayan düzenektir. Sekonder kırıcı; Malzemeyi, istenilen gradyasyonda kırıp eleklerden elenecek hale getiren kırıcı düzenektir. İletim bantları; Sistemde, malzemenin kırıcı üniteler ve elek sistemi arasında iletilmesini sağlayan ve hareketli bantlardan oluşan kısımdır. Elek sistemi; Kırılan malzemeyi istenilen gradyasyonda ayıran değişik ebatta eleklerden meydana gelmiş sistemdir. BESLEME BUNKER BİRİNCİL KIRICI ELEK İKİNCİL KIRICI TİTREŞİMLİ ELEK KONİK KIRICI AGREGA AGREGA KUM HELEZONU SU TANKI Yıkama Suyu YIKAMA ÜNİTESİ Yıkanmış Malzeme TAŞ TOZU KIRILMIŞ MALZEME STOK ALANI Kirli su 3 BÖLMELİ DİNLENDİRME HAVUZU Dinlenmiş Su 19

20 HAZIR BETON ÜRETİM TESİSİ İŞ AKIM ŞEMASI Hazır beton Üretimi Tesisinde, agrega malzemeleri, çimento, su ve istenilen betonun özelliğine göre bazı kimyasal katkı maddeler belirli oranlarda karıştırılarak hazır beton elde edilecektir. MALZEME SAHASI AGREGA BUNKERİ AGREGA TAŞIYICI BANT ÇİMENTO SİLOSU PANMİKSERİN YIKANMASI KARIŞTIRMA (PANMİKSER) HAZIR BETONUN TRANSMİKSERE AKTARIMI SU TANKI KATKI MADDESİ ÇÖKERTME HAVUZLARI TRANSMİKSERİN YIKANMASI SONUCU OLUŞAN ATIKSU KİLİTLİ PARKE ÜRETİM TESİSİ İŞ AKIM ŞEMASI Çimento, agrega, su v.b. girdiler, belirlenen oranlarda tam otomatik çift karıştırıcılı beton santraline beslenirler ve burada karıştırılırlar. Beton santralinde karıştırılarak hazırlanan malzeme gezer kovalar aracılığıyla beton parke makinasına taşınır. 1-8 sıra üst üste 1 basışta 1 m² imalat yapabilen otomatik beton blok makinalarında üretim amacına göre istenilen kalıplar kullanılarak yüksek vibrasyon altında malzeme şekillendirilir. Daha sonra kalıplardan çıkan bu ürünler önce kapalı daha sonra açık alanlarda sulanarak betonun dayanıklılığı artırılır. Kurutma alanına gönderilen bu ürünler kurutulduktan sonra paketlenirler ve stok sahasına taşınırlar 20

21 Agrega Çimento Boya Su Girdi Kontrolü Girdi Kontrolü Girdi Kontrolü Girdi Kontrolü Uygun Olmayan Malzeme Uygun Olmayan Malzeme Agreganın Stok Sahasında Depolanması Suyun Tanklarda Depolanması Çimentonun Silolarda Depolanması Katkı Malzemesinin Silolarda Depolanması Agreganın Beton Santraline Taşınması Suyun Beton Santraline Taşınması Çimentonun Beton Santraline Taşınması Boyanın Beton Santraline Taşınması Agrega,Çimento, Katkı Malzemesi (Boya) ve Suyun Beton Santralinde Harmanlanması Taze Betonun Kalıplama Makinasına Alınması Taze Betonun Kalıplara Basılması Son Ürün Kontrol Ürün (Parke Taşı, Bordür Taşı ve Yağmur Oluğu) 21

22 Bilişim Sistemleri Kamunun kendi işleyişini, özel sektör ve vatandaşın devlet ile olan iş ve işlemlerini azami ölçüde kolaylaştırarak, elektronik ortama taşımak için başlatmış olduğu "e-dönüşüm Türkiye Projesi" faaliyetleri kapsamında, İçişleri Bakanlığına düşen görevin önemli bir parçasını oluşturan e-içişleri Projesi idaremiz tarafından kullanılmaktadır. AMA MİKTAR Masaüstü Dizüstü Bilgisayar Terminal Bilgisayar Toplam Bilgisayar MFC Yazıcı Belge Geçer (Faks) Toplam Yansı Cihazı (Projeksiyon) Televizyon Fotokopi Makinesi Toplam Yazar Kasa Buzdolabı Klima Toplam Örgüt Yapısı Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü Teknik İşler Şubesi İdari İşler Şubesi Mali İşler Şubesi Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü görev ve hizmetleri kadro durumuna göre idari, mali ve teknik işler şube şefliklerince yürütülür. Görevleri; A-Teknik İşler Şubesi: -Çevre düzenleme ve temizlik işleri -Peyzaj ve ağaçlandırma işlerini yapmak, -İşletilen alanların tüm temizlik işlerini yapmak veya yaptırmak, -Üretilen mamullerin ambalaj ve sevk işlemlerini yapmak ve yaptırmak. -Bakım ve onarım işleri -Elektrik ile ilgili tüm işleri yürütmek, 22

23 -Güvenlik kameralarının kontrol ve tamiratını yapmak, -Giriş kapıları ve diğer elektronik cihazların bakımını yapmak, -Telefon ve iletişim sisteminin kontrolünü yapmak, -Makine ve araçların denetim ve kontrolünü yapmak, -Diğer bakım onarım işlerini yürütmek. Giresun İl Özel İdaresi B-İdari İşler Şubesi -Güvenlik hizmetleri -Güvenlik ile ilgili tüm hizmetlerin yürütmek ve denetlemek, -Personel yönetimi -Çalışan personelin mesailerini düzenlemek ve özlük işlemlerini yürütmek -Hizmet alınan firmalarla ilişkileri götürmek ve denetimlerini yapmak -Personel görevlendirmelerini yapmak, -Mesai denetimlerini yapmak, -Şirketler üzerinden hizmet alınan personeli sevk ve idare etmek, -Personel servisleri ile ilgili işlemleri yürütmek, -Tanıtım ve kültürel faaliyetler -İşletmelerin tanıtılması için bilgi, belge, broşür, mültimedya araçlarının üretilmesi, dağıtılması ile ilgili işlemleri yürütmek, -Tanıtım ve rehberlik hizmetlerini fiilen vermek, -Bilgilendirme masasını yönetmek C-Mali İşler Şubesi -İşletmesinin mali işleri ile muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve muhasebe yetkilisine karşı sorumludur. -Mali yıl sonunda hazırlanan bilançoyu ve yapılan işlere ait faaliyet raporunu düzenlemek. -İşletme müdürlüğü çalışma programlarını ve bütçe tasarısı hazırlamak. -Mali işler ile muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak ve yaptırmak, -Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak, -Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak -Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak ve mevcut demirbaş ve diğer eşya ve malzeme ile mefruşatın kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek, -Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanarak alındı karşılığında ilgililere vermek, -Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak, -İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve gerekli takibatı yapmak, -Aylık mizanları, takip eden ayın 20'sine kadar düzenleyerek işletme müdürlüğüne vermek, -Mali yılın bitimini takip eden 3 ay içinde işletmenin envanterini, kati mizanını bilançosunu düzenleyerek işletme müdürlüğüne vermek, -Gelir ve gidere ait her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak, -Mali işler ve muhasebe işlemleri hakkında işletme müdürüne bilgi vermek, -Müdürlüğe ait her türlü alım ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek. -İşletmelerde yeteri kadar yazar kasa bulundurmak. -İşletme müdürlüğünün yapacağı her türlü anlaşma, sözleşme tasarılarını hazırlamak ve bunların yürütülmesi ile ilgili işlemleri takip etmek. -İşletme müdürlüğünün her türlü ticari faaliyetlerini yürütmek, bu konuda işletme müdürü ve yönetim kurulunu sürekli bilgilendirmek Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde defter tutulur. 23

24 -Giresun İl Özel İdaresi nin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilisi işletmenin de muhasebe yetkilisidir. İşletmenin hesabı, muhasebe yetkilisi tarafından, mahalli idare kesin hesabına dâhil edilerek ilgili mercilere verilir. -Usulüne uygun olarak gerçekleştirme görevlileri tarafından tahakkuk ettiren istihkaklar, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutularak ilgilisine tediye edilecektir. -İşletme faaliyetlerinin muhasebe işlemleri 10/3/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mahalli idarenin muhasebe biriminde tutulur. -Muhasebe ile ilgili sair işleri yapmak 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve teknoloji kaynaklar, Müdürlüğümüz hizmet ve işlemlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması ile veri kaybı risklerinin azaltılması amacıyla, etkin şekilde kullanılmaktadır. Müdürlüğümüzün bilgi işlem konusunda ihtiyaç duydukları teknik destek hizmeti, Bilgi İşlem Şefliğince yürütülmektedir. Bu çalışmalar, günümüzdeki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak sürdürülmektedir. İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatının e-devlet dönüşümü amacıyla yürütülmekte olan E-İçişleri Projesi kullanılmakta olup, montaj, bakım-onarım, ağ oluşturma, yönetim, işletim, yazılım hizmetleri olmak üzere, her türlü teknik destek ve alt yapı desteği hizmetlerini yine Bilgi İşlem Şefliğince sağlamaktadır. Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü bilişim alt yapısı, ihtiyaçları karşılayacak durumdadır. İnsan Kaynakları; Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü kadro işlemleri hususunda, işletmenin kurulduğu mahalli idareye göre 10/06/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik veya 22/2/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Personel dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Ünvan Adet Öğrenim Durumu Müdür 1 Üniversite Tekniker 1 Yüksek Okul Teknisyen 1 Yüksek Okul Memur 1 Üniversite Yabancı Dil Sunulan Hizmetler; Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünün görevi; Giresun il sınırları içinde bulunan ve işletmesi İl Özel İdaresine verilen Alt Yapı Tesisleri, Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Faaliyeti Tesisleri, ve her türlü ticari olarak işletilebilecek yerlerin Giresun İl Özel İdaresi adına işletilmesi ve işlettirilmesi, 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki doğada element, bileşik veya karışım halinde bulunan maddelerin/madenlerin aranması, araştırılması, işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması, zenginleştirilmesi, yer tahsisi, satın alınması, satılması ile üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesini sağlamaktır. Yürütmekte olan görev tanımları; -Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünü idare ve temsil etmek, -İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik esasları, İl Genel Meclisi ve Encümen kararları dahilinde ve işletmecilik prensiplerine uygun ve verimli bir şekilde yürütmek, -İşletme Müdürlüğü ile ilgili işler için her makam ve kurum ile doğrudan doğruya yazışma yapmak ve kendi yetki ve görevleri içindeki her türlü belgeyi imzalamak, -İşletmeye ait sair işleri yapmak, -Yıllık çalışma programlarını ve bütçe tasarısını hazırlamak, -İşletmeye norm kadro ve işgücü hizmet satın alımı ile ilgili personel istihdamında Genel sekreterin uygun görüşü ile Valinin onayını almak. 24

25 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi; Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünün üst yönetici Giresun Valisi dir. Bütçede kendisine ödenek tahsis edilen birim müdürü harcama yetkilisi olarak görev yapmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütce tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolleri içeren on mali kontrol hizmetleri Bütçe Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ödeme emri düzenlemekle yetkili Gerçekleştirme görevlileri birim müdürüdür. Birim amiri harcama oncesi yasaların kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmaktadır. Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünün yapım, mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işlemlerinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılmaktadır. İç Kontrole İlişkin Mevzuat Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu -İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği AMAÇ ve HEDEFLER yıllarını kapsayan Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünün Kurumsal Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için, Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğünün görev alanına giren konularda gerekli hassasiyet gösterilmekte ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmektedir.bu kapsamda idaremizin amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir. -Giresun il sınırları içinde bulunan ve işletmesi İl Özel İdaresine verilen Alt Yapı Tesisleri, Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Faaliyeti Tesisleri, ve her türlü ticari olarak işletilebilecek yerlerin Giresun İl Özel İdaresi adına işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak, -Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden malzemelerin üretimini sağlamak, -Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden kilitli parke ve hazır beton üretimini sağlamak, -Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü Kırma-Eleme ve Kilitli Parke Tesisinde üretilen malzemeler şunlardır; Mıcır Renksiz Parke (8 lik) Renkli Bordür (12x15x30x75) Filler Renkli Parke (8 lik) Renksiz Bordür (7x10x20x50) Kırma Kum Renksiz Parke (6 lık) Renkli Bordür (7x10x20x50) Karışık Kum Renkli Parke (6 lık) Renksiz Yağmur Oluğu Doğal Kum Renksiz Bordür (12x15x30x75) Renkli Yağmur Oluğu 25

26 İdarenin Amaç ve Hedefleri PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ (Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun il sınırları içinde bulunan ve işletmesi İl Özel İdaresine verilen Alt Yapı Tesisleri, Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm Faaliyeti Tesisleri, ve her türlü ticari olarak işletilebilecek yerlerin Giresun İl Özel İdaresi adına işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak, Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden gronülometrik agrega malzemelerin üretimini sağlamak, Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden kilitli parke ve hazır beton üretimini sağlamak, Bütçe imkanları dahilinde kırma eleme (konkasör), kilitli parke ve hazır beton üretimi amacı ile gerekli satın almaları gerçekleştirmek Açıklamalar ; Bütçe imkanları dahilinde yukarıda belirtilen tesis ihtiyaçlarını satın almak Performans Göstergeleri Kırma Eleme (Konkasör) Tesisi kurmak. 100%. Açıklama 2 Kilitli Parke Üretim Tesisi Kurmak. 100%. Açıklama 3 İş makinesi Almak (Seyyar Konkasör). 100%. Açıklama 4 Kırma Eleme, Kilitli Parke üretim tesisi işletilmesi için mal ve hizmet alımı. 100%. yapmak Açıklama; 1-Kırma Eleme Tesisinde işlenecek agregaların temini, işlenmesi, stoklanması ve sevki için akaryakıt, araç kiralama, işgücü temini sağlanacaktır. 2-Kırma Eleme Tesisi makinalarının periyodik bakım ve onarımı ile makinalarda kullanılmak üzere yağ almak 3-Kilitli parke üretim tesisinde üretilecek ürünler için dökme çimento, demir oksit boya, parkelerin sevki için ağaç palet, kalibrasyon ağırlıkları, 2 adet forklift kiralama ile iş gücü hizmet alımı yapmak, 4-İdaremize ait iş makinalarının periyodik bakım ve onarımlarının yapılması 5-İşletme Müdürlüğü nün vergi usul kanununa göre düzenlenen aylık beyannamelerine ait vergilerin ödenmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013) ( ) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kırma Eleme (Konkasör) Tesisi , ,00 2 Kilitli Parke Üretim Tesisi , ,00 3 İş makinesi (Seyyar Konkasör) , ,00 4 Mal ve Hizmet Alımı , ,00 Genel Toplam , ,00 26

27 Bütçe Dışı Kaynak Giresun İl Özel İdaresi FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ (Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü) Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden gronülometrik agrega malzemelerin üretimini sağlamak, Ticari amaç ve İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerin taleplerine istinaden kilitli parke ve hazır beton üretimini sağlamak, Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar Kırma Eleme (Konkasör) Tesisi Kilitli Parke Üretim Tesisi İş makinesi (Seyyar Konkasör) Mal ve Hizmet Alımı Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü Bütçe İmkanları çerçevesinde 1-Kırma Eleme Tesisinde işlenecek agregaların temini, işlenmesi, stoklanması ve sevki için akaryakıt, araç kiralama, işgücü temini sağlanacaktır. 2-Kırma Eleme Tesisi makinalarının periyodik bakım ve onarımı ile makinalarda kullanılmak üzere yağ almak 3-Kilitli parke üretim tesisinde üretilecek ürünler için dökme çimento, demir oksit boya, parkelerin sevki için ağaç palet, kalibrasyon ağırlıkları, 2 adet forklift kiralama ile iş gücü hizmet alımı yapmak, 4-İdaremize ait iş makinalarının periyodik bakım ve onarımlarının yapılması 5-İşletme Müdürlüğü nün vergi usul kanununa göre düzenlenen aylık beyannamelerine ait vergilerin ödenmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,000 27

28 Temel Politikalar ve Öncelikler C. Diğer Hususlar FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER KIRMA-ELEME YIKAMA TESİSİ / KİLİTLİ PARKE BETON SANTRALİ TESİSİ 2013 YILI ÜRETİM MİKTARI Üretim Miktarı Üretim Miktarı Malzeme Cinsi Malzeme Cinsi m 2 Adet Ton KİLİTLİ PARKE RENKSİZ(8MM) FİLLER ,11 KİLİTLİ PARKE RENKLİ(8MM) MICIR ,00 KİLİTLİ PARKE RENKSİZ(6MM) DOĞAL KUM ,00 KİLİTLİ PARKE RENKLİ(6MM) 320 RENKSİZ BORDÖR (12X15X30X75) YAĞMUR OLUĞU (BAHÇE-YOL) (30X20) Mali Bilgiler Müdürlüğümüzün 2013 yılında bütçesi olmadığından, 10/01/2013 tarih ve 2013/010 sayılı İl Genel Meclis karar ile 2013 yılı için ek bütçe ,00 TL. verilmiştir. -İşletme müdürlüğünün gelirleri Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletmesine ait, hammadde satışı, mamül mal satışı, hizmet bedeli, kira bedeli, giriş ücreti, vb. işletme öz gelirleri, işlettirilmesi ve her türlü bağışlardan elde edilecek gelirlerden oluşur. Ayrıca; Giresun İl Özel İdaresi ihtiyaç olduğu durumlarda sermaye aktarımında bulunabilir. -Altyapı ve Sosyal Tesisleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü tarafından bu Yönetmelik kapsamında gerçek ve tüzel kişilere hizmet vermek, Meclis tarafından tespit edilen Altyapı, eğitim, kültür ve turizm alanında ilimizin ihtiyaç duyduğu işletmeleri yapmaktır. Giderler işletmelerin gelirlerinden karşılanır. -İşletmelerin gelirleri İl Genel Meclisi ve İl Encümen in uygun gördüğü, yasalara ve mevzuata uygun iş ve işlemlerde harcanır. -İşletme müdürlüğünün paraları milli bankalarda muhafaza edilir. -İşletmelerle ilgili her türlü gelir ve giderlerin belgelendirilmesi esastır. Buna göre: Gider ve gelir belgeleri mevzuatta öngörüldüğü şekilde seri ve sıra numaralı olarak bastırılır veya temin edilir. Gider ve gelirler yılbaşında notere tasdik ettirilmiş, sayfaları numaralandırılmış ve mühürlenmiş defterlere, belgelerine istinaden günlük olarak kaydedilir. İşletme yöneticileri defter ve belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlar ve takip eder. Hesap yılı, bağlı bulunduğu vergi dairesine kayıt tarihinde başlar, 31 Aralık ta sona erer. İşletmelerde yeteri kadar yazar kasa bulundurulur. Muhasebe işlemleri genel muhasebe, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerince yürütülür. 28

29 Bütçe Uygulama Sonuçları 2013 ALT YAPI VE SOSYAL İŞLER, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Kurumsal Fonk. Fin. Eko. Hesap Ayrıntı Adı Onaylanan Kırtasiye Alımları , Periyodik Yayın Alımları , Su Alımları , Temizlik Malzemesi Alımları , Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları , Elektrik Alımları , Yiyecek Alımları , Giyecek Alımları 7.500, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 7.500, Seyyar Görev Tazminatları , YOLLUKLAR , Mahkeme Harç ve Giderleri , Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler , İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler , Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler , GÖREV GİDERLERİ , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri , Bilgisayar Hizmeti Alımları , Harita Yapım ve Alım Giderleri , Temizlik Hizmet Alım Giderleri , Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Posta ve Telgraf Giderleri , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , İlan Giderleri , Sigorta Giderleri , Taşıt Kiralaması Giderleri , İş Makinası Kiralaması Giderleri , Diğer Hizmet Alımları , HİZMET ALIMLARI , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları , Avadanlık ve Yedek Parça Alımları , Yangından Korunma Malzemeleri Alımları , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları ,00 29

30 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri , Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , İş Makinası Onarım Giderleri , MEN. MAL, GAYRİ. HAK ALIM, BAK.VE ONR. GİD , Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , Büro Mefruşatı Alımları , Büro Makinaları Alımları , Bilgisayar Alımları , Diğer Makine Teçhizat Alımları , Tamir Bakım Aleti Alımları , Zirai Gereç Alımları , Kara Taşıtı Alımları , Hareketli İş Makinası Alımları , MAMUL MAL ALIMLARI , Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA , Akaryakıt ve Yağ Alımları , Diğerleri (Konkasör Çevre Düzeni- Mezbahane) , GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 GENEL TOPLAM ,00 30

31 1.1-Bütçe Giderleri Giresun İl Özel İdaresi Kurumsal Fonksiyonel Finans Ekonomik Ayrıntı Adı Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Ek Ve Olağan Üstü Aktarmayla Eklenen Aktarmayla Düşülen Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Giderleri Toplamı Kalan , , , , , , Yolluklar ,00 0,00 0, , , , Görev Giderleri ,00 0,00 0, , , , Hizmet Alımları , ,00 0, , , , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , Mamul Mal Alımları ,00 0,00 0, , , , Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,31 TOPLAM , , , , ,

32 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞUN GENEL TANITIMI A. Görevleri ve Faaliyetleri 1.Bilgi İşlem Birimi a-il Özel İdaresi bünyesindeki tüm bilgisayar ve bağlantılarının kurulumu ve diğer işlerle ilgili teknik destek. b- İçişleri projesinin (e-içişleri) kurulması, koordinasyonu ve konuyla ilgili personelin eğitimi. c- Giresun Adası'nın aydınlatılmasını sağlayan enerji sisteminin periyodik bakımı. d- Kurumumuz; kurumsal internet olan Metro Ethernet 20 M bit hız ile 200 internet kullanıcısına internet ve e-devlet hizmeti verilmesinin koordinasyonu. e Sayılı Kanunda belirtilen internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayın yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi ve kullanıcı log kaydı tutulması kanun kapsamında güvenlik firewall ve log analyzer cihazı ile kontrol ve kayıt tutmaktadır. f- Kurumuzda bulunan her türlü bilgisayar ve çevre donanımları (bilgisayar, monitör, yazıcı, switch, network sorunu, bağlantı uçları problem, güvenlik kameraları, vb), onarım,tamiratı müdürlüğümüz bünyesinde yapılması. g- Bakanlık projesi olan e-devlet kapsamında e-içişleri ile yazışmalar bilgisayar ortamında yapılmakta ve bu projenin önderliği, eğitim ve öğretimi müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir. ğ - e-içişleri kapsamında dijital imza olan elektronik imza başvuruları kurulumları eğitimi müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşmektedir. h- Bakanlığımıza bağlı tüm bakanlık birimleri, 81 il valilik, kaymakamlık, il ve ilçe özel idarelere evrak sistem üzerinden elektronik imza ile gitmekte ve binlerce kağıt, yüzlerce toner ve posta gideri yükünden idaremiz kurtulmaktadır. k- e-içişleri projesi kapsamında müdürlüğümüz tüm personelimize ve idaremizin işlerini yürütmekte olan dış kullanıcılara istekler doğrultusunda dönemsel olarak eğitimler düzenlenmektedir. 2. Basın Yayın Birimi a-meclis çalışmalarının takip edilmesi ve bu çalışmaların kurumun web sitesine aktarılarak mahalli basına ulaşmasının sağlanması. b-kurumsal web sayfasının güncellenmesi. c-kurumun tüm faaliyetlerinin, haber formatına sokularak kurumsal web sayfasına aktarılması. d-yerel basın abone işlemlerinin yapılması. e-kurum tarafından basılan veya finanse edilen yayınların arşivlenmesi ve depolanması. f-yayın talebinin, ilgili mercilerden izin alınarak karşılanması. 3. Veri Hazırlama ve Satın Alma Birimi a-günlük Yazışmaların takibi. b-müdürlüğümüze tevdi edilen ödeme evrakının hazırlanması. c-bimer, Yerel yönetim, Bilgi edinme yazışmalarının yürütülmesi ve sonlandırılması. 4.Konservatuar - Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği dallarında 15 Ekim 2012 tarihinden itibaren eğitim öğretime başlanmıştır. Dört yıllık eğitim öğretim müfredatı esas alınarak yapılan yetenek sınavı sonunda 1 sınıfa 115 öğrenci kaydı yapılmıştır. Bu öğrenciler hafta sonu ve hafta içi olmak üzere toplam 5 şubede eğitim öğretime devam etmiştir. - Ancak eğitim öğretim yılında yapılan bir düzenleme ile Konservatuvar'da eğitimöğretim Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne devredilmiştir. 32

33 B-Kadro ve Personel Durumu MÜDÜR 1 MEMUR 5 İŞÇİ - GEÇİCİ İŞÇİ - SÖZLEŞMELİ PERSONEL - C-Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu 1- Müdürlüğümüz Özel İdare ana hizmet binasına bağlı 2. katta bulunmaktadır. 2-1 adet Müdür odası, 1 adet yazışmaların yapıldığı oda, 1 adet Bilgi İşlem Teknik servis odası ve 1 adette BİM Merkezi odası ile beraber toplamda 4 adet oda mevcuttur. 3-Ayrıca, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne müzik eğitimi verebilmesi amacıyla tahsis edilmiş olan ve 3 kattan oluşan Konservatuvar binası vardır Yılında Yapılan Çalışmalar. a.piraziz İlçesi Gökçeali Köyü Şeyh İdris Türbesi Çevre Düzenlemesi İlimizin topraklarının Türk iskanına açılması sürecinde yaşadığı bilinen ve bölgemizin önemli ve saygın tarihi kişiliği olan Şeyh İdris'in türbesi devlet-vatandaş işbirliği ile 2012 yılında onarılmıştır. Çevre düzenlemesi de İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştır. b.bulancak Şeyh Musa Köyü Şeyh Musa Türbesi Onarım İşi İlimiz Bulancak ilçesi Şeyh Musa Köyü'nde bulunan Şeyh Musa türbesi, bakımsız ve metruk vaziyette iken idaremiz tarafından devlet-vatandaş işbirliği ile onarılmıştır. İlimizde inanç turizminin gelişmesine katkı sağlama potansiyeli bulunan Şeyh Musa, 15.yüzyılda yaşamıştır. 33

34 c.bulancak Kuşluhan Mahallesi Eski Camii Onarımı Giresun İl Özel İdaresi Bulancak ilçemizin Kuşluhan mahallesinde bulunan ve Osmanlı mimarisinin son dönem örneklerinden biri olan Eski Kuşluhan Camii, doğal tahribatlar nedeniyle onarılmaya muhtaç duruma gelmiştir. İdaremiz uhdesinde bulunan KUDEB tertibinden ayrılan ödenekle söz konusu caminin onarımına başlanmış, 2013 yılı sonu itibariyle %90 oranında tammlanmıştır. d.eski Eser Kitabeleri İlimiz genelinde onarılan tarihi eserler hakkında yapılan arşiv çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler, özet haline getirilerek Türkçe-İngilizce bir metne dönüştürülmüş ve özel/cam bir levhaya basılarak ilgili eserlerin üzerine asılmıştır. Şeyh İdris, Şeyh, Musa, Hacı Abdullah Halife, Yaraşur Şeyh, Yakup Halife türbeleri; ayrıca Bulancak eski camii kitabeleri bu şekilde hazırlanarak yerine monte edilmiştir. 34

35 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İl Özel İdaresinin gelir getirici birimlerinden birisidir. Geniş denetim yetkisi bulunmakta, her alanda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı vermektedir Sayılı Maden Kanuna göre; kişi/tüzel kişilere I(a) Grubu Maden İşletme ruhsatı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Hammadde Üretim İzin Belgesi, diğer grup maden işletmelerine (I(b), II, III, IV, V, VI. Grup madenler) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı düzenlenmektedir sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince tüm işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmektedir. Ayrıca Belediye sınırları dâhilinde de Madencilik Faaliyeti gösteren işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verebilmektedir. Bunun yanında Doğal Kaynak Sularının kiralanması işlemleri birimimizce yürütülmektedir. Ruhsatlandırma ve Denetim esnasında yapıcı ve sorun çözücü olarak bilgilendirme yapılmakta, aynı zamanda dokümantasyon ve mevzuat ile ilgili bilgi aktarımı yapılmaktadır. Ülkemizin gelişmesine paralel olarak yatırımlar artmaktadır. Özellikle HES lerin çok oranda yapılması İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı çalışmaları takip edilmekte gerekli tedbirler alınmaktadır. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Kapsamında 21 Temmuz 2011 tarih ve Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi düzenlenecektir. İdaremiz adına önümüzdeki yıllarda doğal kaynakların değerlendirilmesi ve yüksek gelir elde edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MİSYONU İlimizde mücavir alan dışına bulunan işyerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, kum çakıl ocaklarının ruhsatlandırmak, denetlemek, Doğal Mineralli ve Jeotermal kaynakların arama ve işletme ruhsatı vermek, Doğal Kaynak Sularını kiralamak ve kontrol altına almak, kamu kurum ve kuruluşlarının hammadde üretim izin taleplerini değerlendirmek, konusunda hızlı düzenli memnuniyete dayalı ve hesap verilebilirlik ölçüsünde hizmet vermektedir. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ VİZYONU Hizmetlerimiz sırasında güvenilir, yenilikçi olarak hareket etme, İdaremizi örnek alınır bir konuma getirme doğrultusunda olacaktır. B YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 7.maddesi gereğince mücavir alan dışındaki sahalarda 3572 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun gereğince "işyeri açma ve çalışma ruhsatı-gayrı sıhhi müessese ruhsatı düzenlemek ve denetimini yapmak, 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince 1 (a) grubu maden sahalarını ihale etmek ve ruhsatlandırmak, diğer grup madenlerle ilgili madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği gereğince Gayrisıhhi müessese 35

36 ruhsatlarını düzenlemek ve denetlemek,2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanunu hükümlerini uygulamak, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları kiralamak ve ruhsatlandırmak. Bağlı alt birimler: 1. Ruhsat Hizmetleri Servisi 2. Denetim Hizmetleri Şefi Ruhsat Hizmetleri Servisi: a) 167 sayılı Yer altı Sular Hakkında Kanun ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun uyarınca Kaynak Suları ile Su Ürünleri avlak yerleri ve Su Ürünleri Üretim yerlerinin kiraya verilmesi gerekli işlemleri yapar. b) 3213 Sayılı Maden Kanunu ve bu Kanuna ait yöntemler gereğince verilen görevleri yapmak. c) 5302 Sayılı İl Özel idare Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre, Belediye Hududu ve Mücavir alanı dışında kalan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin incelenerek, ruhsatlandırılmasını yapmak. d) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2005/9207 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre Belediye Hududu ve Mücavir alanı dışında kalan tüm iş yeri ve işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi hususunda inceleme yaparak, ruhsatlandırılmasını yapmak. e) 5302 Sayılı İl Özel idare Kanunu 5272 Sayılı Belediye Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesi ile İl Belediye Hududu ve Mücavir alanı dışında kurulacak 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile Belediye hududu ve Mücavir alan dışında kurulacak tüm 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, yer seçimini yapmak, incelenmesi, ruhsatlandırılması işlemlerini yapmak f) İçmeye ve Yıkanmaya mahsus jeotermal sulara ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak. g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Hammadde Üretim İzin Belgesi vermek. h) Su Ürünleri kiraları kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. i) 4733 sayılı Kanunun ek 1. maddesi kapsamında satış belgesi vermek ve gerekli denetim, belgelerin iptali ve iptale ilişkin itirazlar ile diğer İdari yaptırımlara ilişkin hizmetleri yapmak. j) 3213 Sayılı Maden kanunu kapsamında tüm Maden Gruplarının Devlet Hakkı tutarından, Özel İdare payının tahsili işlemleri ile Mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve tahsilini yapmak ve Destek Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak. k) Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili İl Özel İdaresine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak. l) Maden Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu kapsamına giren cezai işlemlerle ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapmak ve cezai işlemleri gerekli organlara bildirmek. m) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak. n) Birimin Hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak. o) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek. 36

37 Denetim Hizmetleri Servisi: Giresun İl Özel İdaresi a) 167 sayılı Yer altı Sular Hakkında Kanun ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun uyarınca Kaynak Suları ile Su Ürünleri avlak yerleri ve Su Ürünleri Üretim yerlerinin denetimini yapmak. b) 3213 Sayılı Maden Kanunu ve bu Kanunu uyarınca I(a) Grubu ( kum-çakıl) Maden alanlarının Maden işletme ve sevkiyatının Maden kanunu ve I(a) Grubu Madenleri il ilgili Uygulama Yönetmeliği ne uygun olarak; sevk fişi ile ruhsatlı alanlardan yapılıp yapılmadığının sürekli olarak denetlemek, izinsiz sevkiyata müsaade etmemek. c) 3213 sayılı Maden kanunu uyarınca işletilen tüm maden sahalarındaki Maden sevkiyatının Maden Kanunu ve bu Kanunu Uygulama Yönetmeliği ne uygun olarak; sevk fişi ile, ruhsatlı alanlardan yapılıp yapılmadığının sürekli olarak denetlemek, izinsiz sevkiyata müsaade etmemek. d) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülen tüm denetim hizmetlerini yürütmek. e) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak. f) Birimin Hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak. g) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek. C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLİER 1. Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz hizmetleri 1 Müdür odası ve 3 adet hizmet bürosuyla yürütülmektedir. 2. Örgüt Yapısı RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Ruhsat Hizmetleri Şefliği Denetim Hizmetleri Şefliği 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar SIRA NO 1 ÇOK AMAÇLI FOTOKOPİ MAKİNESİ ( YAZICISI OLAN) D O N A N I M L A R 37 3 ADET 2 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 6 ADET 3 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 2 ADET 4 YAZICI 4 ADET 5 ETREX GPS 1 ADET 6 MASAÜSTÜ TELEFON 9 ADET 7 KURUM TELEFONU 3 ADET 8 FOTOĞRAF MAKİNESİ 1 ADET

38 4. İnsan Kaynakları Müdür Ruhsat Hizmetleri Şefi Denetim Hizmetleri Şefi Teknik Personel Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni TOPLAM 1 Adet 1 Adet 1 Adet 5 Adet 1 Adet 9 Adet 5. Sunulan Hizmetler İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI S.NO RUHSAT TÜRÜ VERİLEN RUHSAT SAYISI 1 1. Sınıf Gayrisıhhî Müessese Sınıf Gayrisıhhî Müessese 19 Adet 3 3. Sınıf Gayrisıhhî Müessese 7 Adet 4 1. Sınıf Sıhhi Müessese Sınıf Sıhhi Müessese Sınıf Sıhhi Müessese 19 Adet TOPLAM 45 Adet UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ S.NO HİZMET TÜRÜ SAYISI 1 - TOPLAM - SU ÜRÜNLERİ İHTİHSAL YERLERİ S.NO HİZMET TÜRÜ SAYISI 1 Sözleşmesi yenilenen Alabalık Üretim Tesisi 2 Adet TOPLAM 2 Adet KAMU KURUM VE KURUŞLARINA VERİLEN HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ 1 Kamu Kurum ve Kuruluşları H.Ü.İ.B - TOPLAM - I(A) GRUBU MADEN İHALE İŞLEMLERİ S.NO HİZMET TÜRÜ SAYISI 1 Kişi/Tüzel Kişi - TOPLAM - 38

39 II AMAÇ VE HEDEFLER Giresun İl Özel İdaresi yetki alanı içerisinde Ruhsatsız çalışan işletme kalmaması ve çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun olarak çalışan işletme sayısını artırmayı sağlamaktır. Aynı zamanda devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerinin toplumun menfaatleri gözetilerek kullanımına izin vermek, özellikle ruhsatsız çalışmaların doğal çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine verdiği zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile daha etkin bir mücadele başlatmaktır. Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ruhsatlandırma ve denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Stratejik Plan dönemi içerisinde; Tahakkuka bağlı ve bağlı olmayan ruhsat ve denetimle ilgili gelirlerin tahakkuk ve tahsilât çabaları geliştirilerek kurumun gelirlerini artırılmasına katkı sağlanacaktır Sayılı Maden Kanunu uyarınca İlimiz sınırları dâhilindeki I (a) Grubu (Kum-Çakıl) Maden işletme ihale işlemleri yapılacak, ruhsatları düzenlenecek ve bu malzeme ocakların ruhsatlarının takibi yapılacak ve kurumun gelirlerini artırılmasına katkı sağlanacaktır. Jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suların ruhsatlandırılması ile su kaynakları ve su ürünleri üretim alanlarının kiralama taleplerinin sonuçlandırmak ve denetimini yapmak. 2 FAALİTELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A PERFORMANS BİLGİLERİ Yeni müracaatlı ocak sahalarının yerinde yer tespitinin yapılması, kaçak çalışmanın önlenmesi için gerekli denetimlerin yapılması ve ruhsatlı yerlerin denetimleri için toplam 276 adet faaliyet gerçekleştirilmiştir Yılı içerisinde 3213 Sayılı Maden Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa muhalefet eden şahıslara yasal işlem yapılarak, yapılan işlemler sonucunda; Valilik Makamı Onayı ve İl Encümenince 74 şahsa/firmaya yaklaşık ,07TL İdari para cezası verilmiştir. Verilen idari para cezaları ilgililere tebliğ edilmek üzere İdaremiz Mali Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmiştir Yılı İçinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne 643 Gelen Evraka İlişkin 1092 Giden Evraka işlem yapılmıştır. 39

40 MALİ BİLGİLER SIRA NO GELİR TABLOSU ÖDENEN MİKTAR 1 KUM ÇAKIL OCAĞI İHALE BEDELİ GELİRLERİ ,13 TL 2 MADEN SULARI DEVLET HAKKI ,55 TL 3 DOĞAL KAYNAK SULARI KİRA GELİRLERİ ,68 TL 4 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BEDELİ ,00 TL 5 KUM ÇAKIL OCAKLARI DEVLET HAKKI ,40 TL 6 DİĞER MADENLERDEN ALINAN İL ÖZEL İDARE PAYI ,21 TL 7 KUM ÇAKIL OCAKLARI RUHSAT HARÇLARI ,78 TL 8 ALABALIK HAVUZLARI SU KİRALAMA 8.302,04 TL 9 KUM ÇAKIL OCAĞI CEZALARI 3213 MADEN KANUNUNA GÖRE GELİRLER ,82 TL 10 POLİS VAZİFE VE SELAHİYETİ KANUNUNA GÖRE ve İDARİ CEZALAR 450,00 TL SAYILI KANUNA GÖRE GELİRLER ( Yapılandırma ) ,96 TL 12 TİREBOLU KUM-ÇAKIL GEÇİŞ NOKTASINDAN ELDE EDİLEN GELİR ,00 TL 13 MÜTEFERRİK GELİR ,60 TL GENEL TOPLAM = ,17 TL MALİ BİLGİLER 1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 yılında bütçe ile verilen TL., 2013 yılından devreden TL., çeşitli Bakanlıklardan gönderilen TL. ile birlikte toplam ödeneğimiz 2013 mali yılında TL ye ulaşmıştır yılından 2014 yılına devreden TL olmuştur. ÖDENEK ( TL ) Genel Sekreterlik Bütçesi Bakanlıklardan Gönderilen Yılından devreden TOPLAM ÖDENEKLERİN YILSONU DURUMU Harcanan (Genel Sekreterlik Bütçesi) Harcanan (Bakanlıklardan Gönderilen)

41 1.2.Harcamalar 2013 mali yılı harcama toplamı TL. Olup tarihleri arasındaki harcama aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır. GİDER KALEMLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM GİDER KALEMLERİ Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri TOPLAM Ekonomik işler ve Hizmetler için bütçemizden yapılan TL lik harcamaların ; GİDER KALEMLERİ Köy yolları betonlama Köy yolları satih kaplama Trafik işaret levha alımı Patlayıcı madde alımı Yedek parça alımı Personel Giderlerine Yazı İşleri Müdürlüğü olarak ; RESMİ YAZILAR GELEN YAZI TOPLAMI GİDEN YAZI TOPLAMI 2250 ADET 1798 ADET Evrak kayıt servisi; RESMİ YAZILAR GELEN YAZI TOPLAMI GİDEN YAZI TOPLAMI ADET ADET 41

42 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon İdaremizin hizmet politikası doğrultusunda ; İl Özel İdaresiyle koordineli olarak iş yapan iç ve dış hizmet birimlerinden gelen talep ve onaylar doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun ilgili maddeleri gereğince gerekli ihale ve doğrudan alım işlerini yapmak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu na göre sözleşmeleri yapıp ilgili birimlere tevdi ederek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda iş ve işlemleri temin etmek. Müdürlüğümüze idarece verilen hizmetlerin yerine getirilmesinde tabii olduğu mevzuatın temel hükümleri doğrultusunda olmak üzere ; katılımcılığı, saydamlığı, serbest rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği, kaliteyi, ileri teknolojiyi, standardizasyonu, kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliği esas alarak yerine getirmektir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Valilik Makamı oluru ile yürürlüğe giren ;Giresun İl Özel İdaresi Görev Bölümü Yönergesi ışığında 1. İhale Hizmetleri Servisi 2. İdari Mali ve Sosyal İşler Servisi Olmak üzere 2(iki) adet bağlı alt birimi mevcuttur İdarenin tüm genel harcama ve ihtiyaçları ile cari giderlerinin planlanan şekilde sorumlularla koordineli olarak yürütülmesini takip ederek; bütçe imkanları ölçüsünde talep edilenlerin tamamının karşılanması suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesine destek sağlamak. Birim müdürlüklerinin görev alanına giren hizmetleri ve yatırımları ile ilgili mal alımı,hizmet alımı ve yapım işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin yanı sıra; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren yatırım ve hizmetlerine ait, ödenekleri İl Özel İdaresinin ilgili birimlerine aktarılan işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin ihale mevzuatı çerçevesinde, süresi içersinde doğru ve eksiksiz olarak ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde sonuçlandırmak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde ödeneği bulunan Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına ait her türlü işlemlerin ihale ve harcama yetkilisi olarak, ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde tamamlamak. Bağlı alt birimler: 3. İhale Hizmetleri Servisi 4. İdari Mali ve Sosyal İşler Servisi 1-İhale Hizmetleri Servisi: 1. Giresun İl Özel İdaresi birim müdürlüklerinin görev alanına giren hizmetleri ve yatırımları ile ilgili mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık ve yapım işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin yanı sıra; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren yatırım ve hizmetlerine ait, ödenekleri İl Özel İdaresinin ilgili birimlerine aktarmak suretiyle gerçekleştirecekleri mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık ve yapım işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin; ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili ihale mevzuatına uygun bir şekilde yapmak. 2. Sonuçlanan ihalelerin; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu na göre yüklenicileri ile harcama ve ihale yetkilisi birimlerle sözleşmelerini yapıp ilgili birimlere ihale dosyalarını işin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmeleri için teslim etmek. 3. İhalelerin sonuç işlemlerini(kamu İhale Kurumu bildirimleri,sgk bildirimleri.vb); birimlerin harcama ve ihale yetkilileriyle koordine içerisinde tamamlamak. 42

43 4. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren hizmetleri ve yatırımları ile ilgili mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık ve yapım işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek. 5. İhale ilanlarının ilan bedellerinin( Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan ihale yayın bedeli ile gazete yayın bedelleri) takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek. 6. Kamuoyunun ihaleleri daha yakından takip edebilmeleri için, yapılacak ihalelerin listesini ve yapılmış olanlarında sonuçlarını, şeffaf ve halka açık olması amacıyla Kurumun Web sitesinde yayınlanmasını ve gereken güncellemelerini yapmak. 7. Birimin görevleri ile ilgili diğer idari işlemleri ve yazışmaları yapmak. 8. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek. 2. İdari Mali ve Sosyal İşler Servisi: 1. İl özel İdaresi nin birimlerinin, elektrik, su, doğalgaz.vb gibi hizmetlerin abonelik işlemlerinin ve tüketim bedellerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek. 2. İl özel İdaresi nin kırtasiye, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarıyla, büro ve işyeri mal ve malzemesi alımlarının yanı sıra, periyodik yayın alımları gibi hizmetlerin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtmak. 3. Hizmetin gerektirdiği durumlarda; matbu evrak basımı, baskı ve ciltleme işlerine ait hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek. 4. İhtiyaç duyulan her türlü temizlik,elektrik,hırdavat,nalburiye,tesisat.vb tüketim mal ve malzemesi Alımları gibi hizmetlerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtmak. 5. İl özel İdaresi nin ihtiyaç duyduğu; odun, kömür, kalorifer yakıtı, doğalgaz, tüp gaz gibi ısıtma ve pişirmeyle ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtmak. 6. İl Özel İdaresi birimlerinin bürolarının tefrişat, makine ve teçhizatlarının bakım ve Onarımlarının takibini, yıllık periyodik hizmet sözleşmelerini yapmak ve tahakkuklarını gerçekleştirmek. 7. Hizmet binalarının ve tesislerinin bütçe ile belirlenmiş tutarı geçmeyen zaruri küçük onarımlarının takibini yapmak ve tahakkuklarını gerçekleştirmek. 8. Birimin avans ve kredi mutemetliği iş ve işlemlerinin yanı sıra, servisle ilgili tüm yazışmaları yapmak, 9. Müdürlüğün demirbaş eşya kayıtlarının numara vererek tutulması ve muhafazasını sağlamak. Terkini yapılması gereken eşyaların işlemlerini yapmak. Ayniyat saymanlığını gerçekleştirmek.(ayniyat yönetmeliği gereğince demirbaş iş ve işlemlerini yürütmek.) 10. Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için "Birim Arşivi" kurmak. 11. Taşınır Mal Yönetmenliği ve ilgili mevzuatına uygun olarak;müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol hizmetleri yürüterek. Bakanlık İl Müdürlüklerinin ve İl Özel İdaresi birim müdürlüklerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden gerçekleştirmiş oldukları mal ve malzeme alımlarıyla ilgili taşınır işlem fişi kesilmesi gereken işlere fiş kesmek ve giriş-çıkış kayıtlarını tutmak. 12. Müdürlüğümüzden talepte bulunan hizmet birimleriyle koordinasyon sağlanarak, devamlı diyaloglarda bulunup birimlerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve zamanında taleplerin yapılması sağlamak. 13. Müdürlüğün hizmet ve faaliyet alanı ile ilgili; bütçe tekliflerini, performans programlarını ve faaliyet raporlarını stratejik plan doğrultusunda hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak 14. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek. 43

44 C- Amaç ve Hedefleri İl Özel İdaresinin hizmet politikası doğrultusunda; yeşil ile mavinin kucaklaştığı bir doğa harikası olan Giresun ilinin,tarihi kültürel ve ve sosyo ekonomik durumlarını, İl Özel İdaresinin insan kaynaklarını ve sınırlı mali kaynaklarını göz önünde bulundurarak mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları eşit ve adaletli bir şekilde öncelik sırasına göre belirleyerek yerine getirme çabasına, İl Özel İdaresinin iş ve işleyişlerinde,vatandaş odaklı, şeffaf bir yönetimi oluşturmasına ve yapılan tüm hizmetlerin bu şekilde sürdürülebilir olmasını sağlama noktasında üzerine düşen görevi yapmaktır. D- Temel Politikalar ve Öncelikler 1-Mal veya hizmetin temininde, kalite, fiyat ve ehliyet kavramları ön planda tutularak işlemler yürütmektir. 2- Mal veya hizmetin temininde tarafsız, yansız ve kayırmasız davranma hususları birer ilke olarak benimsenmiştir. 3- Kurumun tüm ihtiyaçlarının planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışarak en kısa zamanda çözüme kavuşturmak. 4-Birimimiz Özel İdare hizmetlerinin yürütümünde ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti üreten ve satan her şahıs ve kuruma aynı mesafede olup, İdarenin ve halkın menfaatleri doğrultusunda uygun bulunan her şahıs ve kurumdan söz konusu ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinmiştir. 5-Birimimizin kapısı bu manada her şahıs ve kuruma açıktır. Halkın genel memnuniyeti yanında mal veya hizmet sunucusunun memnuniyeti de ilkelerimiz arasındadır. E- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler 1-Teşkilat Yapısı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 4 Mart 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve kanunun 35. maddesi ile İl Özel İdaresi teşkilatı içinde Genel Sekreterlik kurulmuş, yetki, sorumluluk ve atama şekilleri belirlenmiştir Giresun ilinin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olmuştur Bu doğrultuda Giresun İl Özel İdaresi; 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 15 İlçe Özel İdare Müdürlüğü, 1 Hukuk Müşaviri ve 12 Birim Müdürlüğünden oluşmuştur.idarenin teşkilat şemasında yerini alan, Destek Hizmetleri Birim Müdürlüğünde;İdari Mali ve Sosyal İşler Servisi ve İhale Hizmetleri Servisi olmak üzere 2(iki) adet bağlı alt birimi mevcuttur. a- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar D O N A N I M /ADET SIRA NO 1 FOTOKOPİ MAKİNESİ 1 2 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 8 44

45 3 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 1 4 YAZICI 7 5 TABLET BİLGİSAYAR 1 6 LAYER 3 SWİCH 24,48 SIRA NO P R O Ğ R A M L A R Giresun İl Özel İdaresi 1 WİNDOWS XP,98 1 Genel 2 OFFİCE XP, Genel 3 ANTİVĠRÜS PROĞRAMI 1 Genel KULLANICI BİRİMLER 4 İHALE PROGRAMI 1 İhale servisi b- İnsan Kaynakları(Memur- işçi-sözleşmeli Pers.) KADROSU Memur İşçi ÜNVANI/GÖREVİ/DURUMU SAYI/ADET Müdür :1 Şef: 1 5 Adet Bil.İşl:2 Aynıyat Saymanı: Sözleşmeli Geçici Personel Bilgisayar Mühendisi :1 1 TOPLAM PERSONEL 6 Adet II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi 2013 yılı idare Bütçesi:2013 yılı Giresun İl Özel İdaresi Bütçesi Genel Sekreterlik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak İl Genel Meclisinin, tarih ve 216 sayılı kararı ile ,00 TL olarak kabul edilerek karara bağlanmıştır tarihinden itibaren uygulamaya geçilmiştir. Valilik Makamının tarih ve 1198 sayılı olur' u ile harcama yetkiliği ve bu yetkinin devredilmesiyle ilgili görevlendirme yapılmıştır. Buna göre; Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasına kadar, yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasınına kadar olan harcamalara ilişkin harcama yetkisi Genel Sekreter Yardımcısına devredilmiş ve bu limitlerin üstünde olan harcamaların yetkililiği Genel Sekreterlik Makamında kalmıştır. 45

46 Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde ihale yetkilisi, "İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri" olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde harcama yetkilisi, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi" olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, ihale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacak ve İhale mevzuatına uygun işlemleri gerçekleştirecektir. İşleyiş ;Harcama yetkilisi olan Genel Sekreter ve Yardımcısı; Bütçeden harcama yapılabilmesi için Harcama talimatında, gerçekleştirme Görevlilerini belirleyeceklerdir.bütçe tek olduğundan; Harcama ve gider gerçekleştirmelerinde ; birim müdürlüklerine Görev Yönergesiyle verilmiş iş ve işlemlere uygun görevlendirmeler yapılarak işletilmektedir. 46

47 YILI İHALE VE HARCAMA BİLGİLERİ Giresun İl Özel İdaresi a) 2012 Yılında İhale İşleri Şefliğince Yapılan İhalelerin Birimlere Göre Dağılımı(İptal edilen ihaleler dahil) İl Müdürlükleri ihalelerinin %80 ine Yakınının ihale ve harcama yetkilisi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür. BİRİM ADI 4734/19.Md Açık Usül (Adet) İHALE USULÜ 4734/21.Md-(b) 4734/21.Md-(f) Pazarlık Usülü Pazarlık Usülü (Adet) (Adet) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik) Yol ve Trafik Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Destek Hizmetleri ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü T O P L A M T O P L A M (Adet) 47

48 2012 Yılında Yapılan İhalelerin İhale Usulune Göre Genel Dağılım (İptal Edlenler Dahil) 4734/19. Md. Açık Usul (Ad.) İHALE USULÜ 4734/21.Md. (b)+ (f) Pazarlık Usul (Ad.) Toplam (Adet)

49 b) Çeşitli Nedenlerle İptal Edilen İhalelerin Dağılımı (İptal Nedenleri:Yaklaşık maliyet üstü teklif ve ödenek yokluğu-değerlendirme sonucu değerlendirilecek teklif kalmaması-rekabet oluşmaması- İhaleye teklif verilmemesi-ihale dokümanı yanlışlıkları..vb) BİRİM ADI 4734/19.Md Açık Usül (Adet) İHALE USULÜ 4734/21.Md-(b) Pazarlık Usülü (Adet) 4734/21.Md-(f) Pazarlık Usülü (Adet) Yazı İşleri Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik) Yol ve Trafik Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü T O P L A M T O P L A M 49

50 2012 Yılında Çeşitli Nedenlerle İptal Edile İhalelerin İhale Usulune Göre Genel Dağılımı İHALE USULÜ 4734/19. Md. Açık Usul (Ad.) 4734/21.Md. (b)+ (f) Pazarlık Usul (Ad.) Toplam (Adet) c Yılında Yapılan İhalelerin Niteliğine Göre Dağılımı(İptal edilen ihaleler dahil) İHALENİN NİTELİĞİ Mal (Adet) Hizmet (Adet) Yapım (Adet) Toplam (Adet)

51 ç) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinden Yapılan Harcamaların Toplam Miktarı B İ R İ M L E R TOPLAM İŞLEM SAYISI -İhale(Açık-Pazarlık Usulü) -Doğrudan Temin (4734/22Md/a+b+c+d) HARCAMA MİKTARI (KDV DAHİL) -İstisna Kapsamı(4734/3.Md e(dmo) -Avanslı Ödeme ve Cari Harcama Toplam /Adet Destek Hizmetleri ve Sosyal İşler Müdürlüğü ,61 İl Emniyet Müdürlüğü ,40 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ,50 İl Sağlık Müdürlüğü ,19 İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ,51 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ,90 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ,40 İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ,82 T O P L A M ,33 d) 2012 Yılında Yapılan İhalelerinYaklaşık Maliyet / Sözleşme Bedeli / Farkukayese Tablolarıları Toplam(A det) Kaynak Yaklaşık Maliyeti Sözleşme Bedeli Fark Tenzilat(%) 205 İhalesi Yapılmış İş , , ,09 19,94 51

52 e) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İhale ve Harcama Yetkilisi Olarak Yapmış Olduğu İhalelerin Birimlere Göre Dağılımı(İptal edilen ihaleler dahil) BİRİM ADI 4734/19.Md Açık Usül (Adet) İHALE USULÜ 4734/21.Md-(b) Pazarlık Usülü (Adet) 4734/21.Md-(f) Pazarlık Usülü (Adet) T O P L A M (Adet) Destek Hizmetleri ve Sosyal İşler Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü T O P L A M f) Destek Hizmetleri Müdürlüğünce Çeşitli Nedenlerle İptal Edilen İhalelerin Dağılımı (Yaklaşık maliyet üstü teklif ve ödenek yokluğu-değerlendirme sonucu değerlendirilecek teklif kalmaması-rekabet oluşmaması-ihaleye teklif verilmemesi-ihale dokümanı yanlışlıkları..vb) BİRİM ADI 4734/19.Md Açık Usül (Adet) İHALE USULÜ 4734/21.Md-(b) Pazarlık Usülü (Adet) 4734/21.Md-(f) Pazarlık Usülü (Adet) T O P L A M İl Sağlık Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü 1 1 T O P L A M

53 B YILI PERFORMANS BİLGİLERİ Giresun İl Özel İdaresi 1-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri Giresun İl Özel İdaresi Görev Bölümü Yönergesi ışığında ;İhale Hizmetleri Servisi, İdari Mali ve Sosyal İşler Servisi,olmak üzere 2(iki) adet bağlı alt birimi ile;idarenin tüm genel harcama ve ihtiyaçları ile cari giderlerinin planlanan şekilde sorumlularla koordineli olarak yürütülmesini takip ederek; bütçe imkanları ölçüsünde talep edilenlerin tamamının karşılanması suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesine destek sağlamak. Birim müdürlüklerinin görev alanına giren hizmetleri ve yatırımları ile ilgili mal alımı,hizmet alımı ve yapım işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin yanı sıra; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren yatırım ve hizmetlerine ait, ödenekleri İl Özel İdaresinin ilgili birimlerine aktarılan işlerine ait her türlü ihale işlemlerinin ihale mevzuatı çerçevesinde, süresi içersinde doğru ve eksiksiz olarak ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde sonuçlandırmak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde ödeneği bulunan Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına ait her türlü işlemlerin ihale ve harcama yetkilisi olarak, ilgili birim müdürlükleri ile koordine içerisinde tamamlanmıştır. 53

54 YILI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU a) 2013 Yılında İhale İşleri Şefliğince Yapılan İhalelerin Birimlere Göre Dağılımı(İptal edilen ihaleler dahil) İl Müdürlükleri ihalelerinin %80 ine Yakınının ihale ve harcama yetkilisi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür. BİRİM ADI 4734/19.Md Açık Usül (Adet) İHALE USULÜ 4734/21.Md-(b) Pazarlık Usülü (Adet) 4734/21.Md-(f) Pazarlık Usülü (Adet) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü T O P L A M T O P L A M (Adet) 54

55 b) 2013 Yılında Çeşitli Nedenlerle İptal Edilen İhalelerin Dağılımı (İptal Nedenleri:Yaklaşık maliyet üstü teklif ve ödenek yokluğu-değerlendirme sonucu değerlendirilecek teklif kalmaması-rekabet oluşmaması-ihaleye teklif verilmemesi-ihale dokümanı yanlışlıkları..vb) BİRİM ADI İHALE USULÜ 4734/19.Md Açık Usül (Adet) 4734/21.Md-(b) Pazarlık Usülü (Adet) 4734/21.Md-(f) Pazarlık Usülü (Adet) Yazı İşleri Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü T O P L A M T O P L A M 55

56 c)2013 Yılında Çeşitli Nedenlerle İptal Edile İhalelerin İhale Usulune Göre Genel Dağılımı ve Grafiği İHALE USULÜ 4734/19. Md. Açık Usul (Ad.) 4734/21.Md. (b)+ (f) Pazarlık Usul (Ad.) Toplam (Adet)

57 ç) 2013 Yılında İptal Edilen İhalelerin Niteliğine Göre Dağılımı ve Grafiği İHALENİN NİTELİĞİ Mal (Adet) Hizmet (Adet) Yapım (Adet) Toplam (Adet)

58 d)2013 Yılında Yapılan İhalelerin Birimlere Göre Dağılımı( Toplam Yapılan-İptal edilenler) İl Müdürlükleri ihalelerinin %80 ine Yakınının ihale ve harcama yetkilisi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür. BİRİM ADI 4734/19.Md Açık Usül (Adet) İHALE USULÜ 4734/21.Md-(b) 4734/21.Md-(f) Pazarlık Usülü Pazarlık Usülü (Adet) (Adet) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü(Gen.Sek./Valilik) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Alt Yapı ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü T O P L A M T O P L A M (Adet) 58

59 e) 2013 Yılında Yapılan İhalelerin İhale Usulüne Göre Dağılımı ve Grafiği İHALE USULÜ 4734/19. Md. Açık Usul (Ad.) 4734/21.Md. (b)+ (f) Pazarlık Usul (Ad.) Toplam (Adet)

60 f) 2013 Yılında Sonuçlandırılan 198 Adet İhalenin Niteliğine Göre, Parasal (Sözleşme Bedeli) Dağılım Grafiği İHALENİN NİTELİĞİ Mal (49Adet) Hizmet (39 Adet) Yapım (110Adet) Toplam (198 Adet) ,29 TL ,03 TL ,35 TL ,67 TL 60

61 g)2013 Yılında Sonuçlandırılan 198 Adet İhalenin Yaklaşık Maliyet/ Sözleşme Bedeli / Fark Mukayese Tablosu YAKLAŞIK MALİYET ,13 SÖZLEŞME BEDELİ ,67 FARK ,46 TENZİLAT ORANI (%) 13,89 3- Destek Hizmetleri Müdürlüğü nce 2013 mali yılı Bütçesinden Yapılan Harcamalar B İ R İ M L E R TOPLAM İŞLEM SAYISI -İhale(Açık-Pazarlık Usulü) -Doğrudan Temin (4734/22Md/a+b+c+d) -İstisna Kapsamı(4734/3.Md e(dmo) -Avanslı Ödeme ve Cari Harcama Toplam /Adet 61 HARCAMA MİKTARI (KDV DAHİL) Destek Hizmetleri Müdürlüğü ,34 İl Sağlık Müdürlüğü ,70 İl Genclik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ,06 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ,16 İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ,36 İl Emniyet Müdürlüğü ,90 T O P L A M ,52 III- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanı oldukça geniştir.yapılan hizmetlerde,mevcut personelimizin bilgi ve birikimleri yeterlidir.personellerimiz kişisel çabalarıyla ve özverileriyle hizmet sunmaktadırlar..

62 62 Giresun İl Özel İdaresi Giresun İl Özel İdaresine kanunla verilen görevlerin yürütülmesinde idarece ve çeşitli birimlerce ihtiyaç duyulan yapım işlerinin mal ve hizmetlerin alımının süresi içersinde doğru ve eksiksiz olarak yapılması suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesine destek sağlanarak, 4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında oluşan değişiklikleri takip ederek diğer birimlerimizi bilgilendirmek suretiyle destek vermek, genel kamu hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi için gereken yapılmaktadır. B. ZAYIFLIKLAR 1- Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün personel sayısı yetersizdir.buna bağlı olarak yürütülen hizmetlerde aksaklıklar olabilmektedir. 2-Yıl içerisinde,müdürlüğümüzden hizmet alan iç ve dış hizmet birimlerinin taleplerini zamanında Müdürlüğümüze iletmemelerinden kaynaklanan aksaklıklar olabilmektedir. C. DEĞERLENDİRME. 1-İl Genel Meclisinin, kararı ile onaylanan 2013 Yılı İl Özel İdare Performans Planında,Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans işleri ; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde İdaremiz Bütçesi doğrultusunda mal ve hizmet alımlarını kaliteli bir şekilde ve uygun fiyatla, zamanında, doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında oluşan değişiklikleri takip ederek diğer birimlerimizi bilgilendirmek ve bu konuda destek vermek stratejik amacı doğrultusunda,mal ve hizmet alımlarının %80 ini gerçekleştirmek olarak belirlenen hedefe ulaşılmış ve Müdürlüğümüzün yapacağı işler yerine getirilmiştir. 2-İdaremizin mal,hizmet alımları ve yapım işlerine yönelik iç hizmet birimlerinin ihaleli işlerinin yapılmasının yanı sıra, oldukça yoğun bir şekilde diş hizmet birimlerinin(bakanlık İl Müdürlükleri) ödenekleri İl Özel İdaresinin ilgili birimine aktarılmış işlerinin mal,hizmet alımları ve yapım işleri ihaleleri ihale işleri birimimizce ; Giresun İl özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak bütçede bu hizmetler için ayrılan ödenekler doğrultusunda, öncelik sırasına göre, kamu kuruluşları ile koordinasyon içinde yürütülmesi sağlanmış ve başarı ile yapılmıştır. 3- Müdürlüğümüzden talepte bulunan iç ve dış hizmet birimleriyle koordinasyon sağlanarak, devamlı diyaloglarda bulunup birimlerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve zamanında taleplerin yapılması sağlanacak ve Müdürlüğümüzün personel sayısı nitelikli personellerle takviye edilerek yürütülen hizmetlerde personele bağlı aksaklıklar ortadan kaldırılacaktır. 4-Destek Hizmetleri Müdürlüğü ;İl Özel İdaresinin hizmet politikası doğrultusunda; İl Özel İdaresinin iş ve işleyişlerinde,vatandaş odaklı, şeffaf bir yönetimi oluşturmasına ve yapılan tüm hizmetlerin bu şekilde sürdürülebilir olmasını sağlama noktasında üzerine düşen görevi yapacak ve iş ve işlemlerimizde,hizmet birimlerinden gelen talep ve onaylar doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun ilgili maddeleri gereğince gerekli ihale ve doğrudan alım işleri yapılacak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu na göre sözleşmeleri yapıp ilgili birimlere dosyalar tevdi edilerek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda iş ve işlemlerin temin edilmesi sağlanacaktır.tüm işlerimizde; serbest rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, hesap verilebilirlilik ilkeleri göz önünde bulundurulacak ve kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliğini esas alınacaktır. İnsan ve toplum hayatını ilgilendiren her alanda görevi ve sorumluluğu bulunan idaremiz;bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da ;yapmış olduğu ihalelerle ; eğitim, sağlık, kültür,spor, sosyal işler.vb hizmetlere tahsis edilmiş olunan ödeneklerin biran önce yatırıma dönüştürülerek, toplum yararına sunulması hizmet politikasına yardımcı çabası içerisinde olunacaktır. 5- Müdürlükçe:Kamuoyunun ihaleleri daha yakından takip edebilmeleri için, yapılacak ihalelerin listesi ve yapılmış olanlarında sonuçları,şeffaf ve halka açık olması amacıyla web sitemizde yayınlanarak gereken güncellemeler yapılacaktır.

63 IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER A- ÖNERİLER AB uyum sürecinde mahalli idareler alanında yapılan yasal ve yapısal değişikliklere paralel olarak İl Özel İdaresinin kurumsal yapısı ve işlevi değiştiğinden, bu değişikliklere paralel olarak kaynakların arttırılması gerekmektedir.bunun içinde; 1- İl Özel İdarelerine ait Gelir Kanunu çıkarılarak verilen görev, yetki ve sorumluluklar doğrultusunda gelir yönüyle desteklenmek 2- İl Özel İdarelerine bütçeden ayrılan payların artırılması ve İl Özel İdarelerinin mali yapılarının güçlendirilmesi uygun olacaktır sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerine Merkezi Yönetim tarafından yürütülmekte olan birçok kamu hizmeti devredilmiştir. Ancak İl Özel İdarelerinde bu konularda uzmanlaşmış, yeteri derecede İdari personel bulunmamaktadır. Uzmanlık isteyen bu tür görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için; görevli personelin temel bilgi veuygulamalar açısından hizmetiçi eğitimlerle yeterli seviyeye getirilmesi ve uzman personel görevlendirilmesi gerekmektedir.sürekli değişen mevzuat karşısında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yetkili kişiler tarafından personelin hizmet içi eğitime tabii tutulması ve Bakanlıkça hizmet içi eğitimlerin organize edilmesi. B- TEDBİRLER 1- Birimlerin görev yönergelerine,stratejik ve performans Planlarına uygun bütçe hazırlanarak, hedeflere ulaşılmaya çalışılmalı ve plan doğrultusunda hareket edilmelidir.. 2-İl özel İdaresinin amaçlarına, misyon ve vizyonuna uygun olmayan projeler desteklenmemelidir. 3-Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek, kamusal kaynaklar İl in önceliklerine ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için kullanılacaktır. 4-Yatırımlarda,fizibiliteye önem verilerek mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. 5-Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır. YATIRIM İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüze 2013 yılı içerisinde denetim hizmetleri yürütülen 87 adet projeden 41 adeti tamamlanmış, 26 adeti devam etmekte, 2 adeti ihale aşamasında, 5 adeti proje aşamasında 12 adeti başlanamadı. Ayrıca; Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2013 Yılı içerisinde 195 adet yaklaşık maliyet hazırlanmıştır. 30 adet keşif hazırlanmıştır. 48adet teknik rapor düzenlenmiştir. 72 adet proje ve rölöve hazırlanmıştır. I-GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon: Misyon: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İl Özel İdaresi ve diğer Yatırımcı kuruluşlar ait yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetimini yapmak. 63

64 Birimi ile ilgili yapılacak her türlü ihale Komisyonunda personel görevlendirmek, İhalesi yapılan yapım işlerinin sözleşmesine göre gerçekleşmesini sağlayabilmek için ; İhale sonrası denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetimini yapmak/yaptırmak, Geçici hak edişleri tanzim ve tasdik etmek, Geçici kabulleri yapmak, Kesin hesapları tanzim ve tasdik etmek, Kesin kabuller ile gerektiğinde tasfiye ve fesih işlemleri yapmak, iş programları ile revize iş programları tanzim ve tasdik etmek. İhale sonrası uygulama esnasında oluşabilecek her türlü proje değişiklikleri ile iş artış ve iş eksiliş hesaplarını tanzim ve tasdik etmek. Yeni birim fiyat, analizler, iş programları ile revize iş programlarını tanzim ve tasdik etmek, Projeler için gerekli olan kazı klas, katsayı, nakliye mesafesi, malzeme ocakları tespitleri yapmak, Birimi ile ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmelik taslaklarını oluşturarak Genel Sekreterliğin takdirine sunmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması Genel Sekreterin verdiği emirleri yerine getirmek Vizyon: İlimizde planlanan yatırımlar için ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, hizmet verecek projeler ve çözümler üreten bir Müdürlük olmaktır. B. Yetki Görev ve Sorumlulukları: 5286 sayılı Kanun ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılmasına müteakip İl Özel İdaresine bağlanan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün yapmakta olduğu görevlerin bir bölümü: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun getirdiği yeniden yapılanma doğrultusunda tarihli resmi gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. C. İdareye İlişkin Bilgiler: 1. Fiziksel Yapı: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün Hizmetlerinde kullanılan Cihaz ve aletler, yazılım ve bilgisayarlar tablolar halindedir. 64

65 1.1 Bürolarda kullanılan Cihazlar Sıra No Cihazın Adı Özelliği Adet 1 Sabit telefon Santrale bağlı 16 2 Seyyar Telefon Santrale bağlı 1 3 Yazıcı 16 4 Fotokopi Mak.+Yazıcı 1 5 Klima Hizmet Taşıtları: Taşıtın Cinsi Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Araçlar Göreve Tahsis Edilmiş Hizmet Alanı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Tofaş Doğan 2-2 Renault Megane Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 3.1 Yazılım ve Bilgisayarlar CİNSİ ÖZELLLİĞİ ADET Masaüstü Bilgisayar Flat Monitör İnternet Kullanımlı 16 Taşınabilir Bilgisayar İnternet kullanımlı 1 Adet 4. İnsan Kaynakları: Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde 20 adet Teknik Personel, 1 ad. VHKİ ve 1 ad Hizmetli bulunmaktadır. 1 Ad. Makine Mühendisi ve 1 ad İnşaat Teknikeri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, 1 adet Ad. Makine Mühendisi Giresun Valiliğinden, 1 Ad. Elektrik Teknikeri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Geçici Görevli olarak çalışmaktadır. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde Mimar, Harita Mühendisi şoför bulunmamaktadır. İlimizde planlanan yatırımlar için ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla 2 ad. Mimar, 1 ad. Harita Mühendisi 1 ad. Makine Mühendisi, 1 ad. Makine Teknikeri ve 3 adet Soföre ihtiyaç duyulmaktadır. Örgüt Yapısı YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR (JEOFİZİK MÜHENDİSİ) Statü Bağlı Olduğu Kurum Unvan Adet Memur İl Özel İdaresi İnşaat Mühendisi Memur İl Özel İdaresi İnşaat Teknikeri 5 Memur Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İnşaat Teknikeri

66 Memur Memur Memur Memur Memur Memur Memur Memur Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Valilik İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi Milli Eğitim Müdürlüğü İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi Makine Mühendisi Makine Mühendisi Makine Teknikeri Elektrik Elektornik Mühendisi Elektrik Teknikeri Elektrik Teknikeri Elektrik Teknikeri Veri Hazırlama Giresun İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi Hizmetli TOPLAM Yönetim ve İç kontrol Sistemi ( Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi ): Müdürlük Personelinin tamamının ataması Vali tarafından yapılmaktadır.yapım işlerinde yaklaşık maliyet, ödenek temin işlemleri yapılmasına müteakip, ihale işleminin başlatılması için dosya Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilir. İhale komisyonuna talep edildiğinde personel görevlendirilir. Birim Müdürlüğü bütçe ödeneği bulunan harcama kalemleri ile ilgili harcama ve gerçekleştirme yetki ve sorumluluğuna sahiptir. Yatırım programı ile ilgili harcamalarda denetim elemanı hak ediş raporu tanzim eder, tahakkuk müzekkeresi gerçekleştirme görevlisi tarafından hazırlanmasına müteakip, harcama yetkilisi tarafından imzalanır. II. AMAÇ ve HEDEFLER: A. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri: STRATEJİK AÇIKLAMALAR STRATEJİK HEDEFLER FAALİYET STRATEJİK AMAÇ-1 İlimizde planlanan yatırımlar için ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılması için çalışmalar yapılacaktır STRATEJİK HEDEF-1 Kamu Kurum ve Kuruluşların ihtiyaçlarına teknik yönden destek vermek. FALİYET 1 Yatırım Programında yer alan projeleri gerçekleştirmek FALİYET-2 ödenekleri Bütçemize aktarılan projeleri gerçekleştirmek. B. Temel Politikalar ve Öncelikler: Müdürlüğümüzün temel politikası yapım işlerini fen ve sanat kurallarına uygun olarak yaptırmak ve ihtiyaçların uygun zamanda ve zamanında karşılanmasını sağlamak, yeni prjeler üretmektir. Genel Sekreterlik Makamının planladığı her türlü yapım işine ait ihale öncesi ve sonrası teknik hizmetleri sunmaktır. 66

67 III. FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler:Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne 2013 yılında yatırımlar için ,50 TL ödenek kaydı yapılmış, ,83 TL si harcanmış olup ,67 TL 2014 yılı bütçesine devredilmiştir. IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER Yeterli teknik eleman, araç ve ekipman sağlandığı takdirde daha kısa sürede ihtiyaç olan teknik hizmetler verilecektir. Bunun için ; Deneyimli 1 ad. Harita Mühendisi, 1 ad. Jeoloji Mühendisi, 2 ad. İnşaat Mühendisi ve 1 ad. Mimar a ihtiyaç duyulmaktadır. 67

68 Sıra No. Giresun İl Özel İdaresi İLİ YILI :2013 : GİRESUN YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU YATIRIMCI DAİRE :İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İŞİN Sektör Adı Prj. No. PROJENİN ADI VE ÖZELLİKLERİ YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİM TARİHİ PROJE TOPLAMI Sözleşme Bedeli 2013 YILI ÖDENEĞİ BU YIL YAPILAN HARCAMA DÜŞÜNCELER 1 Bakanlık 8 Alucra Hükümet konağı Yapımı Bulancak Hükümet Konağı 2 Bakanlık Yapımı 3 Bakanlık Güce Hükümet Konağı Yapımı 4 Bakanlık Keşap Hükümet Konağı Yapımı İl Özel İdaresi Hizmet Binası 5 Özel İdare Yapımı 6 Bakanlık Vali Konağı Yapımı 7 Özel İdare Kültür Sitesi Yapımı Devlet Hast.Yoğun Bakım Ünitesi 8 Sağlık Yap. 9 Özel İdare Güvenlik Binası Yapımı 10 Özel İdare Gençlik Merkezi Yapımı 11 Özel İdare Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı 12 Eğitim Anaokulları Onarımı 13 Eğitim Merkez İlçe Anaokulu Yapımı Fındık Yurdu Anaokulu 14 Eğitim Yapımı 15 Eğitim Güre İlköğretim Okulu Yapımı Alucra Bulancak , , , ,79 Bitti , , , ,26 Devam Ediyor İhale aşamasında İhale aşamasında Güce , ,00 Keşap ,00 Merkez , , , ,29 Devam Ediyor Merkez ,00 Başlamadı Merkez ,00 Merkez Kümbet Merkez Merkez , , , ,37 Bitti , , , ,41 Bitti , , , ,78 Bitti Proje Aşamasında , ,00 Devam Ediyor Yılı İtibariyle Bitti Proje Aşamasında Muhtelif , ,00 Merkez , ,98 Merkez Merkez , , , ,93 Devam Ediyor , , , ,75 Bitti 68

69 16 Eğitim Tirebolu Sakarya İÖO Yapımı 17 Eğitim İlköğretim Okulları Onarımı İlköğretim Okulları Doğalgaz 18 Eğitim Dön.Prj. Piraziz İsmail YÜCEL EML Pan. 19 Eğitim Yap. 20 Eğitim Yağlıdere İHL Pansiyon Yapımı 21 Eğitim Dereli Kızıltaş İÖO Ek Bina İnş. Tirebolu İmamhatip Ortaokulu 22 Eğitim Yapımı Mrk.Gedikkaya 32 Derslik İÖO 23 Eğitim Yapımı 24 Eğitim Bulancak Güzelyalı İÖO İnşaatı 25 Eğitim Mrk.Aksu İÖO Yapımı 26 Eğitim Çıtlakkale 24 Derslik İÖO Yapımı 27 Eğitim Doğankent Süttaşı İÖO Yapımı 28 Eğitim Piraziz Anadolu Lisesi Yapımı Hamdi Bozbağ Anad. Lis. Spor 29 Eğitim Sal. Yap. 30 Eğitim Yağlıdere Anadolu Lisesi Yapımı 31 Eğitim Tirebolu Anadolu Lisesi Yapımı 32 Eğitim Tirebolu İHL Spor Salonu Yapımı 33 Eğitim Espiye İHL Pansiyon Yapımı 34 Eğitim Merkez İHL Yapımı 35 Eğitim Orta Öğretim Okulları Onarımı Alucra 10 Ders Okul ve 200 Kiş. Pan. 36 Eğitim Yap. Bulancak 19 Eylül Mes. Lis. Pan. 37 Eğitim Yap. İMKB Anad. Lis. Tadilat ve Ek 38 Eğitim Bina Yap. Tirebolu , , , ,50 Devam Ediyor Yılı İtibariyle Bitti Muhtelif , ,48 Muhtelif ,00 Başlamadı Piraziz Yağlıdere Dereli Tirebolu Merkez Bulancak , , , ,03 Devam Ediyor , , , ,90 Devam Ediyor , , , ,28 Devam Ediyor , , , ,95 Devam Ediyor , , , ,64 Bitti , , , ,64 Feh edildi Proje Aşamasında Merkez ,00 Merkez , , , ,35 Bitti Proje Aşamasında Doğankent ,00 Piraziz , , , ,07 Devam ediyor Merkez ,00 Başlamadı Yağlıdere , , , ,92 Bitti Tirebolu ,00 Başlamadı Tirebolu ,00 Espiye Proje Aşamasında , , , ,13 Devam Ediyor Merkez , , , ,14 Devam Ediyor Yılı İtibariyle Muhtelif , ,90 Bitti Alucra Bulancak Merkez , , , ,85 Devam Ediyor , , ,00 Devam Ediyor , , , ,38 Devam Ediyor

70 39 Eğitim Din Öğretim Okulları Onarımı Mesleki ve Tek. Eğt. Okulları 40 Eğitim Onarımı Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 41 Eğitim Yapımı Tirebolu Denizcilik Meslek Lisesi 42 Eğitim Yapımı Meslek Eğit. ve Halk Eğit.Mrk. 43 Eğitim Onr Özel Eğitim Yapan Okulların 44 Eğitim Onarımı Okulların Deprem Dayanıklığının 45 Eğitim Art. 46 Sos.Hiz. Huzurevi Yapımı 47 Eğitim Güce Anaokulu Yapımı Gümrük Müd. Prefabrik Hizmet 48 Özel İdare Bin.Yap Eynesil Kaymakamlık Lojmanı 49 Bakanlık Yapımı İl Özel İd.Tamirhane ve Çevre 50 Özel İdare Düzen. 51 Özel İdare Helikopter Pisti Yapılması Ş.Karahisar Manastır WC ve 52 Özel İdare Drenaj 53 Özel İdare Görele Hasanağa Cami Onarımı 54 Özel İdare Güce Spor Salonu Yapımı Yağlıdere Belediye Hizmet Binası 55 Belediye Yap. 56 Özel İdare Mrk.Kaya Kilisesi Onarımı Dereli Heydere Köy Konağı 57 Özel İdare Yapımı Çamolu Hacıören Köy Konağı 58 Özel İdare Yapımı Müze Önü Yürüyüş Parkuru 59 Özel İdare Yapılması Şeyh İdris Türbesi Çevre 60 Özel İdare Düzenlemesi Muhtelif , ,83 Muhtelif , ,76 Merkez , ,25 Tirebolu Muhtelif Muhtelif , , , ,27 Bitti , , , ,10 Yılı İtibariyle Bitti Yılı İtibariyle Bitti Proje Aşamasında Yılı İtibariyle Bitti Yılı İtibariyle Bitti Muhtelif ,00 Başlamadı Merkez Güce Merkez Eynesil Merkez Merkez Ş.Karahisar Görele Güce Yağlıdere Merkez Dereli Çamoluk Merkez Piraziz , , , ,88 Devam Ediyor , , , ,92 Bitti , , , ,62 Bitti , , , ,52 Bitti , , , ,76 Bitti , , , ,00 Bitti , , , ,71 Bitti , , , ,13 Bitti , , , ,30 Devam Ediyor , , , ,30 Bitti , , , ,66 Bitti , , , ,00 Bitti , , , ,00 Bitti , , , ,82 Bitti , , , ,00 Bitti

71 61 Özel İdare Tirebolu Özlü Köyü WC Yapımı Bulancak sent. Çim Saha Tribün 62 Özel İdare Yapımı TOPLAM : Tirebolu Bulancak , , ,40 Bitti , , , ,00 Bitti , , , ,94 71

72 İÇMESUYU ÇALIŞMALARI : 116 Adet İçmesuyu Ön Projesi Hazırlanması 6 Adet İçmesuyu Sondaj Kontrollüğü 116 Adet Yaklaşık Maliyet Dosyası Hazırlanması 70 Adet İçmesuyu İnşaat Kontrollüğü Giresun İl Özel İdaresi PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Yer altı suyu araştırmalarında 11 adet işe HJE ( Hidrojeolojik Etüd ) raporu hazırlanmıştır. Özel İdare Bütçeli 12 adet içmesuyu inşaatı bitirilmiş olup, 4 adet içmesuyu inşaatı devam etmektedir.harcanan ödenek miktarı ,00 TL dir ,00 TL ödenek ile içmesuyu malzemesi alımı yapılarak köylere dağıtımı yapılmıştır. KANALİZASYON ÇALIŞMALARI : 10 Adet Kanalizasyon Projesi, 3 adet köyün kanalizasyon hattı ve fosseptik projesi yapılmıştır. 2 Adet yapay sulak alan projesi hazırlanmıştır. 2 adet yapay sulak alan inşaatı ve 2 adet ( 5 köy) kanalizasyon inşaatı işi bitirilmiş olup, 1 adet yapay sulak alan inşaatı devam etmektedir. Harcanan ödenek miktarı ,00TL dir.ayrıca ,00 TL lik kanalizasyon malzemesi satın alınmıştır. KÖY YOLLARI ÇALIŞMALARI : 38 Adet köy yolları etüdü, 26 adet yol proje ve keşif özeti, 89 adet köy yolları planlama değişikliği çalışmaları yapılmıştır. İlimize ait İçmesuyu, Yol Envanterleri ve İlçelerin Kontrol Kesim ile Hizmet haritaları güncelleme çalışmaları devam etmektedir. SULAMA SUYU ÇALIŞMALARI 2 adet Sulama suyu projesi yapılmış ve ,00 TL ödenek harcanmıştır. 1- GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar Plan Proje Müdürlüğü Belediye alanı dışında kalan köy ve bağlı yerleşim birimleri ile Askeri Garnizonlara içmesuyu temin etmek amacıyla etüd, proje ve gerekirse sondajına karar verir. İçmesuyu tesislerinin inşaatı ile onarımlarını, yol ve içmesuyu güzergahları ile köprü yerlerinin jeolojik zemin etütlerini, köylerin kanalizasyon projesi ve uygulamalarını, tarım arazilerinin sulanması ve uygulamalarını, köy yollarının planlama ve değişiklikleri ile yukarıda sayılı bütün hizmetlerin envanter kayıtlarını tutar. 72

73 B.Teşkilat Yapısı Sıra No Plan Proje Müdürlüğü Giresun İl Özel İdaresi a) Plan Proje Envanter Birimi, b) İçmesuyu Yapım Birimi, c) Toprak Sulama Ve Kanalizasyon Biriminden oluşmaktadır. C. Fiziksel Kaynaklar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar DONANIM 1- Harici Hard Disk 3 Ad. 2- Masaüstü Bilgisayar 24 Ad. 3- Dizüstü Bilgisayar 2 Ad. 4- Yazıcı 10 Ad. 5- Fotokopi Makinesi 1 Ad. 6- Plan Kopya Makinesi 1 Ad. 7- Lazer 3 SWİCH Ad. 8- Nivo 1 Ad. 9- Altimetre 2 Ad. 10- El Altimetresi 3 Ad. 11- Total Station 2 Ad. 12- Toprak Direnci Ölçüm Cihazı 1 Ad. 13- Jeodozik CPS 5 Ad. 14- El Tipi CPS 8 Ad. 15- Telefon 26 Ad. 16- Ploter 1 Ad. Sıra No PROĞRAMLAR 1- Office XP Ad. 2- Antivirüs proğramı 10 Ad. 3- NETCAD 1 Ad. D. İnsan Kaynakları a) Memur Personeli ( 15 Adet) Harita Mühendisi ( Müdür) Harita Mühendisi Jeoloji Mühendisi Ziraat Yüksek Mühendisi Kimya Mühendisi Çevre Mühendisi Elektrik Mühendisi Elektrik Teknikeri Harita Teknikeri 1 Ad. 2 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 3 Ad. 73

74 İnşaat Teknikeri Teknisyen Memur 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad. Giresun İl Özel İdaresi b) İşçi Personel ( 17 Adet) Köy. Tes. Tek. Sürveyan İnşaat Ustası Topoğraf İş Makinaları Yağ. Nivocu Şoför Düz işçi 2 Ad. (Jeoloji Müh. 1 ad.) 3 Ad. 5 Ad. 1 Ad. 1 Ad. 2 Ad. 2 Ad. 1 Ad. ÖNERİ VE TEDBİRLER Yeterli teknik araç ve ekip sağlandığı takdirde envanteri çıkarılmayan köylerin içmesuyu envanteri çıkarılacaktır. Proje ve Kontrollük yapabilecek 1 adet Ziraat mühendisi ve İnşaat Mühendisi ne ihtiyaç vardır. 5 yıl içerisinde standart olmayan yollar proje yapılarak köy yollarımızın tamamı standart hale getirilecektir. Son 15 yıl içerisinde köy yolları envanteri arazide yapılamamıştır yılında COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ kurulabildiği takdirde köy yolu ağımız sağlıklı kayıt altına alınacaktır. Bunu için 1 Mühendis, 2 Tekniker ve 1 yardımcı elemana ihtiyaç bulunmaktadır. 74

75 İLLER YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU İLİ YILI :2013 :GİRESUN YATIRIMCI DAİRE :İl Özel İdaresi Plan Proje Müdürlüğü TARİH SIRA NO SEKTÖR PROJE NO PROJENİN ADI YERİ (İl-İlçe) KARAKTERİSTİĞİ BAŞLAMA TARİHİ İŞİN BİTİM TARİHİ PROJE TUTARI PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA BU YIL YAPILAN HARCAMA YILI ÖDENEĞİ PROGRAM REVİZE DÜŞÜNCEL ER A- DEVAM EDEN İŞLER 1 2 İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi Sisdağı, Seferli, Eserli, Aralıkoz Grb. İçmesuyu inş. Mrk.Sultanköy, Dereağzı,Mazıdüzü İçm. İnş. Giresun-Görele İçmesuyu Giresun- Tirebolu Ön Projesi hazırlandı.prj beklemede,su yetersiz.yeni memba araştırılıyor. İçmesuyu İnş. Bitti 3 İl Özel İdaresi İçmesuyu Malzeme Alımı Giresun İçmesuyu Malzeme alımı yapıldı. 4 İl Özel İdaresi İçmesuyu tesis yapım Gideri Giresun İçmesuyu İl Özel İdaresi İller Bankası Karaali İçmesuyu Şebeke Projesi Giresun-Merkez İçmesuyu İnş. Bitti İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi İller Bankası İller Bankası İller Bankası Düzköy-Cingiren (Türbe)Karakoç İçmesuyu Ek İçmesuyu Projesi Ekecek-Kınık Kanalizasyon Doğal Arıtma Kümbet Kanalizasyon Doğal Arıtma (500 Kişilik) Giresun-Keşap İçmesuyu İnş. Bitti. Giresun- Şebinkarahisar Kanalizasyon İnş. Bitti. Giresun -Dereli Kanalizasyon İnş. Devam ediyor

76 9 İl Özel İdaresi İller Bankası KaraaliGrb.-Espiye Gülburnu İçmesuyu Şebeke Projesi Giresun-Merkez İçmesuyu İnş. Bitti. 10 İl Özel İdaresi İller Bankası Hamidiye Şebeke Onarım Projesi Giresun-Merkez İçmesuyu İnş. Bitti İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi İl Özel İdaresi İller Bankası İller Bankası İller Bankası İller Bankası İller Bankası İller Bankası İller Bankası İller Bankası Akköy Grubu Şebeke Onarım Projesi ( Akköy-Alınca) Eriklik Grubu İsale Hattı İkmal Onarım ( 11 köy ) Erdoğan grubu Şebeke Onarım Projesi ( 13 köy) Kılıçlı Grubu Ana İsale Hattı Değişim Projesi (5 köy) Geçit-Güneyköy Gurubu köyleri ( 15 köy) Tirebolu-Espiye Grup köyleri ( 11 köy) Arageriş Grb. Çömlekçi Deresi, İnanca, Çiftlik Köyü İçmesuyu inş. 100 Köyün İçmesuyu Tesisine Otomatik Klorlama Cihazı Alımı Giresun-Merkez İçmesuyu İnş. Bitti. Giresun- Bulancak Giresun- Bulancak İçmesuyu İnş. Bitti İçmesuyu İnş. Bitti. Giresun-Piraziz İçmesuyu Fesh edildi. Giresun-Keşap İçmesuyu Giresun- Tirebolu-Espiye İçmesuyu Giresun-Görele İçmesuyu Giresun İçmesuyu İnş. Devam ediyor İnş. BittiGeçici kabul yapılacak İnş. Devam ediyor TOPLAM: B YENİ İŞLER 1 İl Özel İdaresi İçmesuyu temini (Çamoluk Kutluca) Çamoluk İçmesuyu İnş. Bitti. 76

77 2 İl Özel İdaresi Keşap İlçesi Malzeme alımı Keşap İçmesuyu İl Özel İdaresi Sayca Köyü İçmesuyu Tesisi yapım Merkez İçmesuyu Ödenek KHGB aktarıldı 4 İl Özel İdaresi Barça Köyü İçmesuyu Tesisi yapım Merkez İçmesuyu İnş. Devam ediyor 5 İl Özel İdaresi Ülper Köyü İçmesuyu Tesisi yapım Merkez İçmesuyu Ödenek KHGB aktarıldı 6 İl Özel İdaresi Darıköy Köyü İçmesuyu Tesisi yapım Merkez İçmesuyu İhale aşamasında 7 İl Özel İdaresi Kemaliye Köyü İçmesuyu Tesis Geliştirme Merkez İçmesuyu İnş. Bitti 8 İl Özel İdaresi Kanalizasyon Yapımı kanalizasyon Malzeme alımı yapıldı. 9 İl Özel İdaresi Çalgan-Fevzi Çakmak,Koman, Kanalizasyon yapımı(fosseptik) Alucra kanalizasyon İnş. Bitti 10 İl Özel İdaresi Çamoluk Kanalizasyon Malzeme Alımı Çamoluk kanalizasyon Malzeme alımı yapıldı. 11 İl Özel İdaresi Çamoluk Daldibi İçmesuyu Onarım Çamoluk İçmesuyu İnş. Bitti 12 İl Özel İdaresi Güneyköy Köyü İsale ve Şebeke Hattı İçm. İnş. Piraziz İçmesuyu İnş. Devam ediyor 13 İl Özel İdaresi Fevzi Çakmak,Koman Suyurdu,Boyluca Kan. Malz. Alımı Alucra kanalizasyon Malzeme alımı yapıldı. 14 İl Özel İdaresi Foseptik Yapımı Çamoluk kanalizasyon İnş. Bitti 77

78 15 16 Bakanlık Şartlı yardım İl Özel İdaresi Bektaş ve Çalca Kanalizasyon yapımı Sulama Suyu Temini(Merkez Hasarı- Çamoluk Yeniköy) Dereli kanalizasyon İnş. Bitti Çamoluk,Alucra.Ş.Karahisar Sulama İnş. Bitti 17 İl Özel İdaresi Sulama Suyu Malzeme Alımı Çamoluk,Alucra.Ş.Karahisar Sulama Malzeme alımı yapıldı. TOPLAM: GENEL TOPLAM:

79 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Giresun İl Özel İdaresi 79

80 80 Giresun İl Özel İdaresi

81 81 Giresun İl Özel İdaresi

82 82 Giresun İl Özel İdaresi

83 YILLARI ARASI GİRESUN İL ÖZEL İDARESİNİN 1 Alacaklı Olduğu İcra takip dosyası 26 2 Tahsil Edilen icra takip dosyası 24 3 Alacaklı olduğu devam eden icra takip dosyası 97 4 Borçlu alduğumuz takibe konulan icra takip dosyası 5 5 İdaremiz tarafından ödenen icra takip dosyası 4 Borçlu alduğumuz devam eden takibe konulan icra takip 6 dosyası Yılı İcra Tahsilat Miktarı ,89 HALEN DEVAM EDEN (DERDEST) DAVALAR GRAFİĞİ % 67 Adli Davalar 33 İdari Davalar % Adli Davalar İdari Davalar Davaların Konusuna Göre Dağılımı ALACAK 1 ALACAK ( İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN 31 KAYNAKLANAN ) ALACAK (İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN) 2 DELİL TESPİTİ 2 KAMU MALINA TECAVÜZ 7 KAMULAŞTIRMA BEDELİ TESPİTİ 28 KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ 1 83

84 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA 1 KAYYIM ATANMASI 1 KAYYUM TAYİNİ 7 kira uyarma davası 1 MÜHÜR BOZMA 5 MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMİ 4 SÖZLEŞMENİN İPTALİ 1 TAAHHÜDÜ İHLAL 1 TAHLİYE 5 TAPU İPTALİ VE TESCİL 1 TAZMİNAT 3 VERASET 10 YERLEŞİK ALAN KARARININ İPTALİ 1 İPTAL 1 İPTAL DAVASI 19 İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 4 İTİRAZIN İPTALİ 3 ŞİKAYET 1 Dava Dosyasının Adedine Göre Dağılımı A LACAK ( İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN 31 KAKAYNAKLANAN ) KAMULAŞTIRMA BEDELİ TESPİTİ 28 İPTAL DAVASI 19 VERASET 10 KAYYUM TAYİNİ 7 KAMU MALINA TECAVÜZ 7 MÜHÜR BOZMA 5 TAHLİYE 5 MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMİ 4 İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 4 TAZMİNAT 3 İTİRAZIN İPTALİ 3 DELİL TESPİTİ 2 ALACAK (İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN) 2 ŞİKAYET 1 KİRA UYARMA DAVASI 1 TAAHHÜDÜ İHLAL 1 Y YERLEŞİK ALAN KARARININ İPTALİ 1 KAYYIM ATANMASI 1 S SÖZLEŞMENİN İPTALİ 1 ALACAK 1 İPTAL 1 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA 1 KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ 1 TAPU İPTALİ VE TESCİL 1 84

85 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Giresun İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü; köy yer leşik alan sınır tespitlerini, harita ve imar planlarını yapmak; İl Özel İdaresi ne ait gayrimenkullerin, satış, takas ve kamulaştırma işlemlerini yapmakla yükümlü ve sorumludur. B- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Giresun İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, ek hizmet binasında konuşlanmış olup, çalışmalarını bu bina içerisinde tahsis edilen bir Müdür odası, beş personel odası ve bir arşiv odası olmak üzere toplam yedi odada yürütmektedir. 2- Örgüt Yapısı İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KUDEB Bürosu İmar Hizmetleri Servisi Emlak ve İstimlak Servisi Adres Kayıt Hizmetleri Servisi 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Masa üstü Bilgisayar 11 Dizüstü Bilgisayar 6 Yazıcı 2 Fotokopi Makinası 1 Telefon Makinesi 9 Telsiz Telefon 1 Total Station 2 85

86 4- İnsan Kaynakları Sınıfı Görev Ünvanı Adedi Toplam GİH Müdür 1 1 Harita Mühendisi 2 TH Harita Teknikeri 3 Yük. Mimar 1 İnşaat Mühendisi 1 İnşaat Teknikeri 1 Arkeolog 1 11 Şehir Plancısı Sanat Tarihçisi İşçi İşçi 3 3 TOPLAM Sunulan Hizmetler Giresun İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kamu kaynaklarını stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda misyonuna ulaşmaya yönelik kullanmaktadır. Bu doğrultuda bütçesindeki kaynakları optimum kullanarak; KUDEP Servisi : a) KUDEB in kurulması ve faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek, b) İl genelinde bulunan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespit, tescil ve incelemesine yardımcı olmak, kayıtlarını tutmak, Envanterini yapmak korunmalarına yönelik çalışmaları yürütmek, ilgili Kurumlarca ihtiyaç duyulan desteği sağlamak. c) Koruma Restorasyon Projeleri hazırlamak, teknik ve taleplerinin hazırlanması, yerel imkanlarla yapılabileceklerin süratle tamamlanmasını sağlamak, uygulamasını denetlemek, ç) Arkeolojik ve Doğal Sitlerin tespiti ve korunması çalışmalarını organize etmek, İlimizde yapılacak olan Arkeolojik Kazılara yön vermek ve desteklemek, d) Planlanan hizmetlerin yürütülmesi sırasında restore edilecek yapıya uygun taşların temin edileceği taş ocaklarının tespit edilmesi ve işletilmesi, kireç temin edilmesi, hazırlanması ve kireç ocağı işletilmesi, e) İl genelinde 5226 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun görev verdiği kurumlar ile Sivil Toplum Örgütleri, gönüllü sponsor kuruluşlar ve halkımızla iş birliğini sağlamak ve geliştirmek, f) Gerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerekse sponsorlarca yapılacak her türlü desteği koordine etmek, g) Toplumda bu konu ile ilgili ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılmasına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri planlamak amacıyla gerekli planlamaları yapmak, uygulamak, ğ) Tarihi eserlerimizin tanıtım ve korunmasına yönelik olarak kurs, eğitim, seminer vb. organizasyonları planlayarak yürütmek, yayın yapmak. Toplumda Kültür Varlığı bilincini yerleştirmek, h) Restorasyon aşamasında çalışacak iş gücünün eğitimini sağlamak, kalıcı elemanlar yetiştirmek, 86

87 i) İl Özel İdareleri bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan raporları hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları oluşturmak. j) Şahıslara ait öncelikli yapılarda izlenecek metotların tespit edilerek: Devir, yardım, kredilendirme vb. gibi seçeneklerin sunulmasını sağlamak, bu yolla şahıslara ait özel mülkiyetteki yapıların korunma ve değerlendirilmelerini sağlamak, k) Kentsel Sit, Tarihi Sit, Arkeolojik ve Doğal Sitlerde korumaya yönelik olarak yapılacak denetimlere destek sağlamak, l) İl genelinde yürütülen tarihi eserleri koruma ve restorasyon ile ilgili çalışmaları denetlemek, m) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşların tarihi eserlerle ilgili faaliyetlerini koordine etmek, n) Bu hizmetlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının tespit, döküm ve koordinesini sağlamak. o) 2863 Sayılı Kanun ile değişik 5226 sayılı kanun kapsamında kültür katkı paylarının tahsilatını yapmak. ö) İlçelerde kültür ve Sanat hizmetlerini en düzeyde vermek üzere Kültür Sanat Evleri açılmasını sağlamak, bunların koordinasyonunu ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli desteği vermek p) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak. İmar Hizmetleri Köy yerleşik alan sınır tespitlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak. Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yapmak veya yaptırmak. İl Çevre Düzeni Planı hazırlıklarına katkı sağlamak. Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak. Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygu laması, İfraz, Tevhit, Yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak. Tapu Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda görüş bildirmek. İmar durumu vermek. Temel ve Yapı Ruhsatı vermek. Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek. Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara ceza kesmek ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli işlemleri yapmak. Teklif edilen mücavir alanları değerlendirerek mevzuat uyarınca gerekli işlemleri yürütmek. Kaçak Yapı Denetimi yapmak. Emlak ve İstimlâk Hizmetleri Servisi İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterini çıkarmak ve sicil kayıtlarını tutmak. Gayrimenkullerin tapularını almak, beyannamelerini vermek. 87

88 İmar planlarında okul alanında kalan ve mülkiyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları adına kayıtlı olan (Belediyeler, Maliye Hazinesi) taşınmazların Özel İdare adına tahsis ve devirleri ile ilgili işlemle ri yapmak. Mülkiyeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazların tevhid, ifraz, yola terk ve benzeri işleri yapmak. İdare nin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesin e veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak. Mülkiyeti İl Özel İdaresi ne ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş merkezi, müstakil dükkan, otopark, büfe ve benzeri yerleri kiraya vermek için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak. Gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikalini sağlamak. İmar planında kamu yararına ayrılan ve İl Özel İdare si görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması işlemlerini yapmak. İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili iş ve işlemler, kamulaştırma işlemlerini yapmak. Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde tarihi eser kaydı olması halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ndan izin alınmasını müteakip, Kültür Bakanlığı ndan kamulaştırma yetkisi almak. İdare nin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurmak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malları ihtiyaç halinde Kamulaştırma Kanunu nun ilgili maddesi gereğince satın almak. Mülkiyeti Kamu Kuruluşlarına ait olup, İmar Planlarında Okul Alanında kalan taşınmazların 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 62. ve 65. maddeleri gereğince İl Özel İdaresi adına tahsis veya devirlerinin yapılması, Adres Kayıt Hizmetleri Servisi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerin ce Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi projesi kapsamında yürütülen faaliyetleri koordine etmek, İl Özel idaresi görev alanına giren yerleşim alanlarındaki numarataj ve adrese dayalı kayıt işlemlerini yürütmek, bu konuda faaliyet gösteren büroların ve personelin çalışmalarını koordine etmek. II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Performans Bilgileri KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROSU (KUDEB) HİZMETLERİ Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak üzere 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 12. Maddesi gereğince Birim Müdürlüğümüz altında Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurulmuştur. 88

89 KUDEB de görevlendirilen mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve arkeolog, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nda tarihinde staja başlayıp tarihinde üç aylık stajlarını tamamlayarak birim müdürlüğümüz bünyesinde göreve başlamıştır YILI KUDEB İN YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile koordineli olarak faaliyetlerde bulunulmuş olup, yıl içinde KUDEB kapsamında çoğunlukla tescil işlemleri ile ilgili olmak üzere gerekli yazışmalar yapılmıştır. İMAR HİZMETLERİ TARİHLERİ ARASI YAPILAN KÖY YERLEŞİK ALAN TESPİTİ: 83 Tablo-1: 2013 Yılında Yapılan Köy Yerleşik Alan Tespiti 2013 Yılı Yerleşik Alan Tespiti Toplam Yerleşik Kalan Köy İlçe Adı Alan Tespiti Sayısı ALUCRA BULANCAK ÇAMOLUK ÇANAKÇI DERELİ DOĞANKENT Toplam Köy

90 ESPİYE EYNESİL GÖRELE GÜCE KEŞAP MERKEZ PİRAZİZ ŞEBİNKARAHİSAR TİREBOLU YAĞLIDERE TOPLAM Tablo-2: 2013 Yılında Yapılan İmar Planı Onayı NO İLÇESİ KÖYÜ İŞİN NEVİ MECLİS KARARI FİRMA ADI 1 Bulancak Bayındır Tokmaden hes /88 Getiri Enerji 2 Çanakçı Deregözü Gecür Hes /66 Akar Enerji 3 4 Dereli Yüceköyü Turistik Tesis /35 Çoşkun Karakaya Dereli Kotana Dereli ve HES /151 Karadeniz Hes üretim san ltd şti 5 Merkez Boztekke beton santrali /125 Ömer karabiber 6 Ş.karahisar Uğurca Afet Evleri /181 İl Afet Müdürlüğü 7 Ş.karahisar Yumurcaktaş Afet Evleri Plan Tadilatı /182 İl Afet Müdürlüğü DİĞER İMAR FAALİYETLERİ Tablo-3: 2013 Yılında Yapılan Diğer İmar Faaliyetleri İmar Faaliyetleri Adet Tip Proje Sayısı 153 Fen Sağlık Kuralı Onayı 673 İfraz ve Tevhit Onayı 106 Hali Hazır Harita Onayı 6 Bina İnşaat Ruhsatı 20 Yapı Kullanma İzin Belgesi 9 90

91 Tablo-4: 2013 Yılında Yapılan Cezai İşlemler Cezai İşlemler Hakkında İşlem Yapılan İnşaat Sayısı (3194 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereği) Yıkım Kararı verilen bina sayısı (3194 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereği) Para Cezası Verilen Bina Sayısı (3194 sayılı Kanunun 42. Maddesi gereği) Ruhsata Uygun Hale Getirilen Bina Sayısı (3194 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereği) Yıkımı Gerçekleşen Bina sayısı (3194 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereği) Adet Tablo-5: 2013 yılı İmar Hizmet Gelirleri Gelir Gelir Adı Tutarı Kodu Tip Proje Bedeli , İmar Planı Onay Bedeli , Hali Hazır Harita Onay Bedeli , İfraz ve Tevhit HARCI , İnşaat Ruhsat HARCI , İmar Para Cezaları , Plan Proje Tasdik Bedeli 1.430, Yapı Kullanma İzin Harcı 6.679,40 TOPLAM ,38 KÜMBET KÖYÜNDE YAPILAN AHŞAP KAPLAMALAR Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilen Kümbet ve Uzundere Köylerindeki bina ve çevre sağlıklaştırma projesi kapsamında yürütülen çalışma, 91

92 İlimiz Dereli İlçesi Kümbet Köyündeki, Binaların Sağlıklaştırılması Projesi kapsamında, çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için Kümbet Köyü Merkezindeki (Uzundere Köyüne ait taşınmazların bulunduğu bölge dahil) binaların dış cephelerinin ahşap kaplanması için bina sahiplerinden 62 adedine tebliğ yapılmış, geri kalan bina sahiplerinin adresleri belirlenemediğinden tebligat yapılamamış ve kümbet köyü cami hoparlöründen duyuru yapılmış tır. Yapılan tebligat ve duyurulardan sonra Kümbet Köyü ve Uzundere Köyündeki binaların yaklaşık %30 zunun ahşap kaplamasının yapıldığı görülmüştür. Emlak ve İstimlak Hizmetleri 2013 YILI KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ 1-Giresun Merkez Çamlık Köyünde Yol Kamulaştırması ( Okçu Köyü Yolu) İlimiz Merkez Çamlık Köyü Gavalcıoğlu Mahallesinde, Okçu köyüne bağlantı yapılacak yol güzergahında mülkiyeti şahıslara ait toplam 11 adet parselden toplam 7.309,28 m² lik kısmının kamulaştırılabilmesi için 1 adet parsel maliki ile anlaşılmış diğer 10 adet taşınmaz mahkeme kararı ile kamulaştırılarak sonuçlanmıştır. 2-Giresun Merkez Sıvacı Köyü Köy Konağı, Foseptik Çukuru ve kanalizasyon Hattı Kamulaştırması İlimiz Merkez Sıvacı Köyü Bıçakçı Mahallesinde, Köy Konağı, umumi tuvalet, kanalizasyon hattı ve foseptik yapımı için mülkiyeti şahıslara ait toplam 4 adet parselden toplam 580,50 m² lik kısmının Kamulaştırılması için bedel tespiti ve tescil davası açılmış ve mahkeme kararı ile kamulaştırılarak sonuçlanmıştır. 3-Giresun Merkez Ülper Köyü Asfalt Şantiyesi Yeri Kamulaştırması İlimiz Merkez Barça Köyünde, tapu sicilinin 112 ada 66 parsel numarasında kayıtlı 1120,75 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 116 ada 14 parsel numarasında kayıtlı 1289,44 m² yüzölçümlü taşınmazlar fiilen idaremizin kullanımında olan asfalt şantiyesinin bulunduğu alan içersinde kaldığından kamulaştırılmasına karar verilmiş ve taşınmaz malikleri ile anlaşmaya varılarak kamulaştırma işlemi sonuçlanmıştır. 4-Eynesil İlçesi Aralık Köyü Sondaj yeri kamulaştırması İlimiz Eynesil İlçesi Aralık Köyünde içme suyu inşaatı sırasında sondaj yerinde meydana gelen itilaf sebebi ile tapu sicilinin 154 ada 40 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 16,00 m² lik 92

93 kısmının kamulaştırılabilmesi için parselin maliki ile anlaşmaya varılarak kamulaştırma işlemi sonuçlanmıştır. 5-Güce İlçesi Merkez Mahallesi Kapalı Spor salonu yeri kamulaştırması İlimiz Güce İlçesi Merkez Mahallesi Esentepe Mevkiinde, Belediye İmar Planında Kapalı Spor Salonu alanı olarak gösterilen tapu sicilinin 2 pafta 34 parsel numaralarında kayıtlı 3207,00 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerine kapalı spor salonu yapılabilmesi kamulaştırılmasına karar verilmiş ve taşınmaz maliki ile anlaşmaya varılarak kamulaştırma işlemi sonuçlanmıştır. 6-Doğankent İlçesi Oyraca Köyü Yol Kamulaştırması İlimiz Doğankent İlçesi Oyraca Köyünün Zögeli Mahallesinde, tapu sicilinin 122 ada 130 parsel numarasında kayıtlı taşınmazdan yol yapılmak üzere 501,66 m² lik kısmının kamulaştırılması için bedel tespiti ve tescil davası açılmış ve mahkeme kararı ile kamulaştırılarak sonuçlanmıştır. 7-Dereli İlçesi Uzundere ve Kümbet Köyü Gölet Alanı Kamulaştırması Gölet alanında kalan ,44 m² lik alanın mülkiyeti özel şahıslara ait 10 adet parselden 1 tanesinin maliki ile 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi gereğince uzlaşamaya varılarak sonuçlanmış, diğer 9 adet taşınmazın malikleri ile uzlaşılamaması ve çoğunun uzlaşma komisyonuna başvurmaması nedeniyle bedel tespiti ve tescil davası açılmış 8 adet parselin mahkeme keşfi yapılmış ve kamulaştırma bedelleri ödenmiştir. 8-Keşap İlçesi Altınpınar Köyü Yol Kamulaştırması İlimiz Keşap İlçesi Altınpınar Köyünde, tapu sicilinin 551 parsel nolu taşınmazdan 172,71 m² lik kısmının yol yapılmak üzere kamulaştırılabilmesi için Taşınmaz malikleri ile Uzlaşılamadığından Hukuk Müşavirliğimizce bedel tespiti ve tescil davası açılmış ancak taşınmaz maliklerince Ordu İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açılmış, Ordu İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı vermiştir 9-Görele Kırıklı Beldesi Okul Yeri Kamulaştırması İlimiz Görele İlçesi Kırıklı Beldesi Merkez Mahalle Mevkiinde Kırıklı İlköğretim Okulunun yetersiz olduğundan bahisle okul arsasının bitişiğinde bulunan 114 ada 61 parsel numarasında kayıtlı 208,74 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı ile 114 ada 16 parsel numarasında kayıtlı 1248,78 m² yüzölçümlü arsanın 100,00 m² lik kısmı lik kısmının Kamulaştırılması için bedel tespiti ve tescil davası açılmış ve mahkeme devam etmektedir. Ödeneği Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanacaktır. 93

94 2013 YILI SATIŞ YAPILAN TAŞINMAZLAR 1-Özel İdare İşhanı Satışı. İlimiz Merkez Hacımiktat Mahallesinde, tapu sicilinin 73 ada 111 parsel numarasında mülkiyeti İl Özel İdaremize ait arsalı 9 katlı betonarme işhanı (87 adet bağımsız bölüm) vasıflı 994,70 m² yüzölçümlü taşınmaz İl Encümeninin tarih ve 268 sayılı kararı ile Akın Çorap A.Ş. ye ,00.-TL si bedel ile satılarak tapuda satış işlemi gerçekleşmiştir. 2-Büro Satışı. İlimiz Merkez Hacımiktat Mahallesinde, tapu sicilinin 74 ada 11 parsel numarasında mülkiyeti İl Özel İdaremize ait kat irtifakı tapusu bulunan 2 nolu bağımsız bölüm nolu 10/52 arsa paylı taşınmaz İl Encümeninin tarih ve 269 sayılı kararı ile Muzaffer EJDER e ,00.-TL si bedel ile satılarak tapuda satış işlemi gerçekleşmiştir. 3-Tarım Kredi Kooperatifi binası bulunan taşınmazın satışı. İlimiz Merkez Aksu Mahallesinde, tapu sicilinin 486 ada 2 parsel numarasında kayıtlı arsalı kargir bina vasıflı 1755,19 m² yüzölçümlü taşınmazdaki idaremize ait 61220/ (612,20m²) hissenin tamamının satış işlemleri İl Encümenince yürütülmektedir. 4-Tirebolu İlçesinde 4 adet arsanın satışı. İlimiz Tirebolu İlçesi Avcılı Köyü Naipli Mevkiinde, tapu sicilinin 101 ada parsel numarasında mülkiyeti İl Özel İdaremize ait toplam 2631,52 m² yüzölçümlü 4 adet arsanın satış işlemleri İl Encümenince yapılmıştır. Satış işlemi gerçekleşmiştir. TAHSİSİ YAPILANLAR 1- İlimiz Şebinkarahisar İlçesi Tamzara Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 666 ada 3 parsel numarasında kayıtlı 98,03 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın üzerine yapılacak olan sosyal tesis binasının bir odasının İl Özel İdaremize verilmesi kaydıyla İl Daimi Encümeninin tarih ve 451 sayılı kararı ile Sosyal Tesis Binası yapılmak üzere Tamzara Mahallesi Güzelleştirme Derneğine tahsis edilmiştir. 2-İlimiz Merkez Erikliman Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 144 ada 103 parsel numarasında kayıtlı 2.214,67 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan bi na ile birlikte İl Genel Meclisinin tarih ve 89 sayılı kararı ile Giresun Üniversitesine tahsis edilmiştir. 94

95 95 Giresun İl Özel İdaresi 3- İlimiz Eynesil İlçesi Gümüşçay Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 131 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşı nmazın üzerinde bulunan Özel İdare Hizmet ve Sosyal Tesis binasını İl Genel Meclisinin tarih ve 142 sayılı kararı ile Öğrenci Yurdu olarak kullanılmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 25 yıllığına tahsis edilmiştir. 4- İlimiz Yağlıdere İlçesi Şehiriçi Mevkiinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 243 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Özel İdare Hizmet ve Sosyal Tesis binasını İl Genel Meclisinin tarih ve 212 sayılı kararı ile Ortaöğretim öğrencilerine yurt yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilmiştir. 5- İlimiz Merkez Aksu Mahallesinde, tapu sicilinin 1499 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 6162,02 m² yüzölçümlü 491/800 hissesi (3781,94m²) İl Özel İdaremize ait taşınmazı İl Genel Meclisinin tarih ve 41 sayılı kararı ile Kız Meslek lisesi ve Uygulama anaokulu binası yeri olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına (Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü) tahsis edilmiştir. 6-İlimiz Yağlıdere İlçesi Ömerli Köyü Bük Mevkiinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 169 ada ve 16 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların İl Genel Meclisinin tarih ve 85 sayılı kararı ile Yağlıdere İlçe Futbol Sahası yapılmak üzere Gençlik ve Spo r Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 7- İlimiz Bulancak İlçesi Kovanlık Beldesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 105 ada 37 parsel numarasında kayıtlı 276,24 m² yüzölçümlü taşınmazın İl Genel Meclisinin tarih ve 127 sayılı k ararı ile Hizmet Binası ve Kamu Konutu yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel komutanlığı) 25 yıllığına tahsis edilmiştir. 8- İlimiz Tirebolu İlçesi Çarşı Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 71 ada 2 parsel numarasında kayıtlı 383,23 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan iki katlı ahşap ev ve iki kargir ev ve avlusu vasıflı taşınmazın İl Genel Meclisinin tarih ve 222 sayılı kararı ile Tirebolu Aile ve Sosyal politikalar İlçe Müdürlüğü hizmet binası olara k kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 10 yıllığına tahsis edilmiştir. 9- İlimiz Doğankent İlçesi Sadaklı Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 124 ada 45 parsel numarasında kayıtlı 1243,00 m² yüzölçümlü taşınmazın İl Genel Meclisinin tarih ve 224 sayılı kararı ile Doğankent İmam Hatip lisesi Ortaokulu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) tahsis edilmiştir. 10- İlimiz Bulancak İlçesi Pazarsuyu Köyünde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 309 ada 3 parsel numarasında kayıtlı 300,00 m² yüzölçümlü taşınmazın İl Genel Meclisinin tarih ve 22 sayılı kararı ile İlköğretim Okulu binası yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) tahsis edilmiştir. 11- İlimiz Alucra İlçesi Topçam Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 215 ada 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan okul

96 binası ve müştemilatlarının İl Genel Meclisinin tari h ve 202 sayılı kararı ile Kültürel Faaliyetlerde kullanılmak üzere Alucra Belediye Başkanlığına 25 yıllığına tahsis edilmiştir. 12- İlimiz Bulancak İlçesi İhsaniye Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 5 ada 2 parsel numarasında ka yıtlı 352,38 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan binanın İl Genel Meclisinin tarih ve 271 sayılı kararı ile Bulancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 10 yıllığına tahsis e dilmiştir. 13- İlimiz Alucra İlçesi Babapınar Mahallesinde, tapu sicilinin 79 parsel numarasında kayıtlı 11280,00 m² yüzölçümlü 4/8 hissesi (5.640,00m²) İl Özel İdaremize ait taşınmazın İl Genel Meclisinin tarih ve 25 sayılı kararı ile Alucra Devlet Hastanesi yapımı için Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiştir. ADRES VE KAYIT HİZMETLERİ 2013 YILI OCAK AĞUSTOS DÖNEMİNDE YAPILAN NUMARATAJ ÇALIŞMALARI Fen ve Sağlık Kuralları Uygunluğu İdaremizce onaylanan, ve muhtarlıkça inşaat izin belgesi alarak kapı numarası alan hane sayısı = 48 Ocak Aralık döneminde vatandaşın beyanı ve muhtarlık tasdiki ile nitelik türü değiştirilmiş hane sayısı = 52 Giresun İl Özel İdaresine Ait Taşınmazların Listesi ( Tarihi İtibarıyla) ANKARA - ÇANKAYA Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Çankaya Mah. Apartman Beton (Libya Cd. No:30) Tam GİRESUN - ALUCRA 96

97 Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Mesudiye Arsa ,23 Tam Mesudiye 6 Katlı Bina ve Arsası Tam Mesudiye İlköğretim ve Bahçesi Tam Mesudiye Kargir 2 Katlı Okul Binası Tam Parak Tarla /8 Topçam İlkokul Binası ve Müştemilat ,51 Tam Yunusemre 2 Katlı Lojman ve Arsası Tam Yunusemre Arsa Tam Yunusemre Tam GİRESUN - BULANCAK Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Bulancak Ballıca Bahç. Müşt. Karg. İlkokul Binası Kargir Dubleks Lojman ve Ars Tam Tam Ballıca Arsa Tam İhsaniye Avlusu Ve Garajı Olan Ev ,38 Tam İhsaniye Avl. ve Karg. İlkokul Binası ,55 Tam Saraçlı Fındık Bahçesi /400 Saraçlı Fındık Bahçesi /400 Saraçlı Fındık Bahçesi /400 Şemsettin Bahç. Müşt. Karg. İlkokul Binası Tam Şemsettin Fındık Bahçesi ,24 Tam Uçarlı Avlulu Karg. İlkokul ve Müşt Tam Yalı Arsa Tam Pazarsuyu Arsa Tam Kızılot Bahçeli ve Müştemilatlı İlkokul ,00 Tam Aydındere Arsa ,37 Tam Aydındere Arsa ,78 Tam Aydındere Arsa ,41 Tam Aydındere Kargir 1 katlı okul ve arsası ,02 Tam GİRESUN - ÇAMOLUK Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Dulundas Kurukol Kargir Okul ve Kargir Lojman ve Tuvalet ve Su Deposu ve Arsası İlköğretim Okul Binası ve Uygu ,48 Tam ,91 Tam 97

98 Köroğlu Köroğlu Kurtuluş Yuvacık Kargir Okul Lojmanı ve Arsası Kargir Okul ve Tuvalet ve Uygu. 4 Katlı Kargir Bina ve Arsası İlköğretim Okulu ve Arsası ,91 Tam ,24 Tam Tam Tam GİRESUN - ÇANAKÇI Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Çarşı Karabörk Ahşap 3 Katlı İlkokul ve Arsası Kargir Üç Katlı İlköğretim Okulu Binası ve Arsası ,40 Tam ,27 Tam Karabörk Arsa ,52 Tam Karabörk Arsa ,36 Tam Karabörk Arsa ,44 Tam Sarayköy Yeşilköy Kargir 2 Katlı Kaymakam Evi ve Arsası Kargir Bir Katlı Bina ve Arsası ,03 Tam ,25 Tam GİRESUN - DERELİ Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Sütlüce Mah. Kargir Bina ve Arsası (Kaymakam Lojmanı) ,57 Tam Sütlüce Mah. Yol ,52 227/300 Sütlüce Mah. Yeşil Alan ,43 227/300 Sütlüce Mah. Arsa (Hizmet Binası ve Lojman) ,50 Tam Sütlüce Mah. Tarla (Atatürk İlkokulu) ,00 Tam Sütlüce Mah. Meyvelik ,50 Tam Yavuzkemal Şıhlar Mah. Okul ve Lojman binası ,89 Tam Kızılot Mah. Fındık Bahçesi (Kapalı ilkokul) ,00 Tam Kızıltaş köyü Tarla ,79 Tam Kızıltaş Köyü Tarla ,99 Tam Kümbet Köyü Gölet Alanı ,31 Tam Sütlüce Mah. Fındık Bahçesi (Kuran Kursu) ,00 Tam Bahçeli Mah. Okul yeri be bahçesi ,00 Tam Bahçeli Mah. Mektep yeri ve arsası ,00 Tam GİRESUN - DOĞANKENT Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Merkez Arsa Tam Söğütağzı Köy İlköğretim Okulu Yeri Tam Söğütağzı Köy İlköğretim Okulu Yeri Tam

99 Sadaklı Kargir 4 katlı yurt Binası ve Arsası ,00 Tam GİRESUN - ESPİYE Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Adabük Hali Arazi ,94 Tam Adabük Hali Arazi Tam Adabük Hali Arazi Tam Cibril İlkokul Binası ve Arsası Tam Cibril İlkokul ve Arsası Tam Çam Mah. İlkokul ve Bahçesi Tam Çam Mah. Arsa ,19 Tam Çam Mah. Arsa Tam Çam Mah. 1 Katlı Okul ve Müştemilatı ve Bahçesi Tam Çam Mah. İlkokul ve Bahçesi Tam Espiye 2 Katlı Karg. Bina ve Arsası ,91 Tam Espiye Kargir Bina ve Arsası ,04 Tam Espiye Arsa ,69 Tam Espiye İlkokul ve Arsası Tam Kaşdibi Köyü Fındık Bahçesi ,44 Tam Adabük Arsa ,92 Tam Adabük 2 katlı kargirhizmet binası ve hali araszi ,28 Tam GİRESUN - EYNESİL Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Boztepe Mah. Boztepe Mah. Gümüşçay Kargir İlkokul Binası ve Okul Kar.2 Kat. İlkokul Binası ve Arsası Natamam 5 Katlı Kargir Bina Tam ,26 Tam Tam Camidüzü Mah. Kargir 3 katlı okul ve arsası ,76 Tam Kıran Mah. Kargir ilköğretim okulu lojman ve bahçesi ,24 Tam Aralık Köyü Sondaj yeri ,00 Tam Gümüşçay Arsa ,96 Tam GİRESUN - GÖRELE Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Bozcaali Mah. Hendekbaşı İki Katlı Kargir Bina ve Arsası 2 Adet Kargir 2 Katlı İlkokul ve Arsası Tam Tam

100 Kumyalı Ortaokul ve Lojman Tam Kumyalı Kargir Ortaokul Binası ve Arsası Tam Kumyalı 1. Kat Kar. Ev ve Lojman Tam Kumyalı 5. Kat Özel İdare Binası Tam Kumyalı Kumyalı Soğuksu Kar. 2 Kat Okul Binası ve Ars. 2. Kat Kar. İlkokul ve Arsası Üz. 2 Kat. İlkokul Bina ve Arsa Tam Tam ,50 Tam Yeşiltepe Arsa ,88 Tam Yeşiltepe Arsa ,90 117/122 Yeşiltepe Fındık Bahçesi Tam GİRESUN - GÜCE Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Güce Güce 1 Kat Kar. İlkokul ve Uyg. Bahçesi 6 Kat Özel İdare Hizmet Binası Tam Tam Güce Arsa ,10 Tam Kemaliye Kemaliye Kar.2 Kat İlk. Bin. ve Uyg. Ba Kar. 1 Kat İlkokul Bin. ve Arsası Tam Tam Kemaliye Arsa Tam Çarşı Arsa ,63 Tam GİRESUN - KEŞAP Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Bozkurt 3 Kat Kaymakamlık Lojmanı ve Arsa Tam Bozkurt Kargir Ev ve Arsa Tam Bozkurt Kargir İlkokul ve Bahçe Tam Dokuztepe Fındık Bahçesi Tam Dokuztepe Çalılık Tam Dokuztepe Çalılık Tam Dokuztepe Çalılık Tam Dokuztepe Çalılık Tam Fındıklı Kargir İlkokul ve Bahçesi Tam Fındıklı 3 Katlı Kar. Okul Ve Bahçesi Tam Fındıklı Fındık Bahçesi /81648 Karabedir Arsa Tam Karabedir İki Katlı Kar. Okul ve Bahçesi Tam 100

101 Uğurca Okul ve Bahçesi Tam Yolağzı İlkokul ve Arsası Tam Yoliçi Okul ve Arsası Tam GİRESUN - PİRAZİZ Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Aykıkaşı Çalılık / Eren Plan Direği Yeri / Eren Maden Dubleks Bet. Lojman Bin. Ars. Okul yeri ve arsası ve okul mücredidatı ,63 Tam ,00 Tam Yenimahalle Fındık Bahçesi / Yenimahalle Hizmet ve Sosyal Tesis Binası Maden Fındık Bahçesi ,86 Tam Maden Fındık Bahçesi ,72 Tam Maden Fındık Bahçesi ,39 Tam 2733 GİRESUN - MERKEZ Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Aksu Mah. Tarla ,37 Tam Aksu Mah. Trafo ve Arsası , /2400 Aksu Mah. Köy Hiz. Tes. ve Arsası ,02 491/800 Aksu Mah. Tarla ,74 Tam Aksu Mah. Fındık Bahçesi ,09 Tam Aksu Mah. Tarla ,28 Tam Aksu Mah. Yol /A 284, / Aksu Mah. Fındık Bahçesi ,55 Tam Barça köyü Barça Köyü Fındık Bahçesi ve Kısmen Çalılık 2 Katlı Betonarme Süleymanağa İlkokulu ve Fındık Bahçesi ,07 Tam Tam Çınarlar Mah. Avlulu Kargir Ev ,26 Tam Çınarlar Mah. Bahçeli Kargir İlkokul ,35 Tam Çınarlar Mah. Bahçeli Kargir Müştemilatlı Kız Sanat Enstitüsü Binası ,38 Tam Çınarlar Mah. Bahçeli Kargir Ev Tam Çınarlar Mah. Bahçeli Kargir Ev ,04 Tam Çıtlakkale Mah. Sebze Bahçesi Tam Çaykara Mah. Fındık Bahçesi ,03 75/779 Çaykara Mah. Tarla ,78 25/176 Çaykara Mah. Fındık Bahçesi ,15 Tam 101

102 Erikliman Köyü Çay Bahçesi ,67 Tam Erikliman Köyü Fındık Bahçesi ,95 Tam Fevzi Çakmak Mah. Arsa ,58 Tam Fevzi Çakmak Mah. Arsa ,03 Tam Fevzi Çakmak Mah. Fındık Bahçesi Tam Fevzi Çakmak Mah. Fındık Bahçesi ,65 Tam Gemilerçekeği Mah. Bahçeli Kargir İlkokul Binası ,77 Tam Gemilerçekeği Mah. Fındık Bahçesi ,55 Tam Gemilerçekeği Mah. Fındık Bahçesi ,51 Tam Gemilerçekeği Mah. Arsa ,15 Tam Gemilerçekeği Mah. Arsa ,59 Tam Hacı Hüseyin Mah. Bahçeli Kargir Ev ve İlkokul ,66 Tam Fevzi Çakmak Mah.. Arsa ,00 Tam Hacımiktat Mah. Arsa ,92 Tam Hacısiyam Mah. Fındık Bahçesi ,45 Tam Hacısiyam Mah. Fındık Bahçesi ,20 Tam Hacısiyam Mah. Kale Mah. Kale Mah. Altı Katlı Betonarme Özel İdare Binası Müştemilatlı ve Avlulu Kargir Kilise Binası Bahçesi ve Müştemilatlı Olan Betonarme Valilik Lojmanı ,03 Tam Tam Tam Kapu Mah. Kargir Matbaa Binası ,62 Tam Kapu Mah. Arsa ,25 Tam Kapu Mah. Bahçeli Kargir Cumhuriyet İlkokulu ,73 Tam Kapu Mah. Arsa ,29 Tam Kayadibi Köyü Arsa ,75 Tam Kayadibi Köyü Arsa ,23 Tam Kayadibi Mah. Arsa ,64 Tam Kayadibi Mah. Kargir Bina ve Arsası ,86 Tam Nizamiye Mah. Nizamiye Mah. Osmaniye Mah. 3 Katlı betonarme okul binası ve çok amaçlı betonarme salon ve arsası Bahçeli Kargir İki Okul Binası Üç Katlı Betonarme Özel İdare Binası ve Arsası ve bahçesi ,48 Tam ,72 Tam ,62 Tam Osmaniye Mah. Bahçe ,77 Tam Seldeğirmeni Mah. Fındık Bahçesi Tam Seldeğirmeni Mah. Arsa ,90 Tam Sultanselim Mah. Bahçeli Kargir Ev ,88 Tam

103 Teyyaredüzü Mah. Ahşap Ev ve Arsa ,80 Tam Teyyaredüzü Mah. Arsa Tam Ülper Köyü Arsa ,32 Tam Ülper Köyü Tarla /256 Ülper Köyü Tarla Tam Ülper Köyü Tarla Tam Barça Köyü Çalılık ,75 Tam Barça Köyü Çalılık ,44 Tam Çavuşoğlu Köyü Tarla ve Fındık Bahçesi ,43 Tam Çavuşoğlu Köyü Tarla ,64 Tam Çavuşoğlu Köyü Tarla ,64 Tam Çavuşoğlu Köyü Tarla ,40 Tam Çavuşoğlu Köyü Tarla ,73 Tam Çavuşoğlu Köyü Tarla ,76 Tam Çavuşoğlı-u Köyü Tarla ,42 Tam Çavuşoğlu Köyü Fındık Bahçesi ve Tarla ,56 Tam Çavuşoğlu Köyü Fındık Bahçesi ve Tarla ,48 Tam Çavuşoğlu Köyü Tarla ,18 804/1304 Yağmurca Köyü Tarla ve Kısmen Çalılık /1440 Yağmurca Köyü Tarla ve Çalılık Tam Yağmurca Köyü Tarla ve Çalılık Tam Yağmurca Köyü Tarla Tam Yağmurca Köyü Tarla Tam Yağmurca Köyü Tarla Tam Yağmurca Köyü Tarla Tam Yağmurca Köyü Fındık Bahçesi Tam Yağmurca Köyü Çalılık /36 Yağmurca Köyü Çalılık ve Kısmen Tarla Tam Yağmurca Köyü Tarla /72 Yağmurca Köyü Çalılık ve Kısmen Tarla TAM Yağmurca Köyü Çalılık ve Kısmen Tarla /144 Yağmurca Köyü Çalılık /6 Yağmurca köyü Tarla ve Çalılık Tam Sıvacı Köyü Tarla ,41 Tam Sıvacı Köyü Tarla ,02 Tam Sıvacı Köyü Tarla ,66 Tam Sıvacı Köyü Tarla ,39 Tam Aksu Mah. Fındık Bahçesi ,15 Tam Aksu Mah. Fındık Bahçesi ,12 Tam Aksu Mah. Fındık Bahçesi ,13 Tam 103

104 Sultaniye Köyü Kargir Okul ve Arsası ,89 Tam Aksu Mah. Arsalı Kargir Bina , / Çamlık Köyü Fındık Bahçesi ,10 Tam GİRESUN - ŞEBİNKARAHİSAR Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Avutmuş Kuran Kursu Binası ve Arsa ,23 Tam Bülbül 3 Katlı Lojman ve Arsası ,71 Tam Bülbül 2 Katlı Lojman ve Arsası ,53 Tam Kızılca Mah. Arsa (İstiklal İlkokulu) ,33 Tam İkioğul 2 Katlı Okul ve Bahçesi ,72 Tam Kırkgöz İlkokul ve Bahçesi ,65 Tam Avutmuş Mah. Ahşap okul ve bahçesi ,87 Tam Kütküt İlkokul ve Bahçesi ,72 Tam Müftü Köy Hizmetleri Bakım Evi ,47 Tam Tamzara Arsa ,56 Tam Tamzara Arsa (Dernek Binası) ,03 Tam Tamzara 2 Katlı Okul Ve Bahçesi ,81 Tam GİRESUN- TİREBOLU Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Avculu Arsa ,86 Tam Çarşı Arsa ,58 Tam Çarşı 2. Kat Ahşap Bina ve Ars ,82 Tam Çarşı 2 Kat Ahş. ve Karg. Ev ve Avlu ,23 Tam Çarşı Arsa ,61 Tam Çarşı Arsa ,50 Tam Hamam Hamam İstiklal 2 Kat Kargir Dumlupınar Okul ve Bahçe Cumhuriyet Ortaokulu ve Bahçe İlkokul Yeri ve Uygulama Bah ,86 Tam ,45 Tam Tam İstiklal Arsa ,32 Tam İstiklal Arsa Tam Körliman 1. Kat Karg. Bina ve Ars ,95 Tam Körliman Körliman Kargir 3 Er Katlı 2 Adet Bina ve Arsa Karg. 4 Katlı Okul Binası ve Ars ,06 Tam ,03 Tam Merkez Arsa Tam Merkez Arsa Tam Yeniköy 5 Katlı Kargir Bina ve Arsası ,12 Tam

105 Yeniköy Ortaokul ve Ars ,47 Tam Yeniköy Gelibolu İlkokulu Tam GİRESUN - YAĞLIDERE Mah/Köy Cinsi Ada No Parsel (m²) Hissesi Ömerli Tarla ,51 Tam Ömerli Tarla ,16 Tam Ömerli Fındık Bahçesi ,87 Tam Ömerli Fındık Bahçesi ,33 Tam Ömerli Fındık Bahçesi ,08 Tam Üçtepe Beldesi Arsa Tam Üçtepe Beldesi Kargir Okul ve Arsası ,22 Tam Üçtepe Beldesi Yağlıdere Yağlıdere Okul ve Lojman ve Tuvalet ve B. Altı Dük. Kar. Bina ve Arsası Kargir İlkokul Lojman Binası ve Arsa ,15 Tam Tam Tam Yağlıdere Arsa Tam Yağlıdere Kar. İlkokul Binası ve Tuvaleti Tam 105

106 106 Giresun İl Özel İdaresi YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. FİZİKSEL ALT YAPI VERİLERİ Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; 489 adet köy, 6155 km köy yolu ağı ile köprü, yol, diğer sanat yapıları ve kar mücadelesi çalışmalarında, bölgemizin zorlu coğrafik yapısı göz önüne alındığında özverili bir çalışmayı ve halkına en kaliteli hizmeti ilke edinmiş bir kurumdur. İDAREMİZE AİT TOPLAM İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ PARK DURUMU SIRA NO ARAÇLARIN CİNSİ TOPLAM 1 BİNEK ARAÇ(PİC-UP) + OTOMOBİL 30 2 MİNİBÜS 2 3 SAL KASA 2 4 ARAZÖZ 1 5 AMBULANS 1 6 CENAZE ARC. 1 7 DAMPERLİ KAMYON 53 8 SABİT KS.KAMYON 1 9 ÇEKİCİ KAMYON 3 10 GREYDER DOZER 4 12 PALETLİ YÜKLEYİCİ - 13 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ 9 14 KANAL KAZICI 2 15 VİNÇ.KAMYON 1 16 KONKASÖR 1 17 PALETLİ EKSKAVATÖR 5 18 LS.TEK. EKSKAVATÖR 1 19 KOMPRESÖR 2 20 WAGONDRİLL 2 21 DİSTRİBÜTÖR 3 22 ROLEY TANK 2 23 ÇEKİCİ (SAL) 4 24 SİLİNDİR 9 25 YAMA SİLİNDİRİ 1 26 SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ 2 27 KAMYON(SEYYAR TAMİR) 2 28 JENERETÖR 3 29 TRAFİK ARACI 1 30 SEYYAR TAMİR ARACI 2 31 ASFALT TAMİR BAKIM ARACI 1 32 KAR BIÇAKLI KAMYON 3 33 DAMTRAK 7 34 SU TANKERİ 1 G E N E L T O P L A M 191

107 Bu hizmetin sunulmasında mevcut makine parkı büyük bir önem arz etmekte olup, hizmetin büyük bir kısmı ile kar mücadelesinin tamamı makine parkındaki araç ve iş makineleri ile yürütülmektedir. Giresun Merkez ve ilçelerinde; 4 adet Dozer, 29 adet Greyder, 9 adet Yükleyici, 6 adet Excavatör, 2 adet Kanal Kazıyıcı Ön Yükleyici, 2 adet Wagon-Drill, 10 adet Silindir ve 53 adet Damperli Kamyon mevcuttur. Makine parkının % 75 i 11 yaşın üzerinde araç ve iş makineleri olup, birçoğu ekonomik ömrünü doldurmuş durumdadır. Bölgemizin coğrafik yapısı dağlık ve engebeli olup, bol yağışlıdır. Çalışma şartlarının zorluğundan ve makine parkımızın da kısmen eski olması dikkate alındığında araç ve iş makinelerimizde sürekli arızalar meydana gelmektedir. Meydana gelen arızalar iş mahallinde seyyar tamir ekiplerimizce ya da merkez atölyemizde kalifiye ustalarımızca giderilmektedir. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki araç ve iş makinelerimizin akaryakıt ikmalleri merkez akaryakıt ambarımızdan ve seyyar akaryakıt tankerimizce karşılanmaktadır. Arazide teknik elemanlarca yapılacak çalışmalar, kontroller ve denetimler gerek idaremiz bünyesindeki binek araçlarla gerekse piyasadan kiralanarak çalıştırılan araçlarla yürütülmektedir. 2. HARCAMA CETVELİ Yapılan Harcamanın Adı MOTORİN LİTRE BENZİN LİTRE MADENİ YAĞ Kg. ANTİFRİZ ( 3 Lt. Kutu ) Miktarı ,00 Lt Lt Kg. 300 adet Harcama Tutarı (KDV Dahil ) TL ,61 YEDEK PARÇA ALIMI 266 adet ,00 ARAÇ SİGORTA TESCİLİ VE MUAYENE 125 adet ,54 ARAÇ KİRALAMA (MİNİBÜS) 210 gün ,63 SERVİS OTOBÜSÜ KİRALAMA 1750 sefer ,89 T O P L A M ,67 107

108 3. İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ ALIMI 2013 yılında 3 adet volvo greyder makine parkına kazandırılmıştır. Cinsi Adedi Markası Tutarı Greyder 2 Volvo ,00 Greyder 1 Volvo ,56 TOPLAM TUTAR (TL) ,56 4. BAKIM - ONARIM 2013 yılında merkez ve arazide bulunan makine ve ekipmanlarda 530 adet arıza meydana gelmiş olup; 14 adet motor revizyonu yapılmıştır. 408 adet şase revizyonu yapılmıştır. 108 adet küçük arızalar giderilmiştir. Bakım ve onarım hizmetleri merkez atölyemiz kaynakhane, kaporta boyahane, çarkhane, ağır şase, hafif şase, oto elektrik, akü ve yağlama kısımlarından oluşmakta olup, merkez atölyede 22 personel, seyyar tamir ekibinde 4 personel olmak üzere toplam 17 personelle araç ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarım hizmetleri yürütülmektedir. Arazide çalışan iş makine ve araçlarında meydana gelen arızaların onarımları seyyar tamir ustalarınca 2 adet seyyar tamir ekibi, 1 adet seyyar kaynak makinesi ve diğer atölye personeli ile yapılmaktadır. Ayrıca bakım ve onarım için 1 adet seyyar yağlama aracı, araç ve iş makinelerinin çalışmaları esnasında periyodik bakımlarını gerçekleştirmektedir. ATELYE ÇALIŞMALARI Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ne bağlı Merkez Atölyede 01/01/ /12/2013 Tarihleri arasında 286 Adeti Kamyon, 103 Adeti Binek Araç ve 141 Adeti İş Makinesi olmak üzere toplam 530 Adet Araç ve İş Makinelerine ait iş emri açılmış olup, gerekli bakım ve onarım işleri tamamlanmıştır. 108

109 Merkez Atölyede Binek araçların bakım ve onarımına hizmet veren Hafif şase haneye Tonluk Araç Kaldırma Lifti işlerin daha kısa zamanda yapılmasını sağlamaktadır. Atölyede Bakım ve Onarıma gelen araçlara açılan İş Emirleri Bilgisayar ortamında yazılması sağlanarak Tüm Araç ve İş Makineleri bilgisayar ortamında kayıt altıda Bakım ve Arızaların takibi yapılmaktadır. Atölye içerisinde acil stok ambarı faaliyete tutularak, tüketimi fazla ve sık olan Fren Balatası, Ön Düzen Parçaları, Filtre Grubu, İş Makinesi Bıçak ve Tırnak Uçları v.s gibi parçalar tedarik edilerek Araç ve İş Makinelerinin parça beklemeden aynı iş günü içersinde bakım ve onarımının yapılmaktadır Yılı Başlangıcı itibarı ile Merkez Atölyemizde Arıza, ve Bakım Onarım işleri devam etmektedir İL ÖZEL İDARESİNE SEYYAR KONKASÖR İl Özel İdaresinin hizmet alanı içindeki stabilize bağlantı ve tali yolların kalitesinin arttırılması, köy yollarındaki problemlerin yerinde ve hızlı bir şekilde giderilmesi için İl Özel İdaresince seyyar konkasör satın alındı. 780 bin TL'ye alınan ve günde ton m³ kapasiteli olan seyyar(mobil) konkasörde deneme üretimine devam ediliyor. Seyyar konkasörle birlikte köy yollarında ihtiyaç duyulan ve yoldan çıkarılan malzeme anında yol alt yapı malzemesine çevrilecek ve yol altyapısında kullanan malzemenin nakliyesinin ortadan kaldırılmasıyla daha ekonomik ve avantajlı çalışmalar yapılabilecek. 109

110 110 Giresun İl Özel İdaresi

111 2013 YILI ÜLPER ŞANTİYESİ FAALİYETLERİ 1. ASFALT PLENTİ : Asfalt plentinde yıl içerisindeki ödenekler dahilinde toplam ton sıcak asfalt üretimi gerçekleştirilmiştir YILI SICAK ASFALT ÜRETİMİNİN İLÇELER BAZINDAKİ DAĞILIMI : MERKEZ İLÇE : TON ALUCRA : 952 TON BULANCAK : TON ÇAMOLUK : 138 TON ÇANAKÇI : 720 TON DERELİ : TON DOĞANKENT : 180 TON ESPİYE : TON EYNESİL : 315 TON GÖRELE : TON GÜCE : 42 TON KEŞAP : TON PİRAZİZ : TON Ş.KARAHİSAR : 533 TON TİREBOLU : 880 TON YAĞLIDERE : 873 TON BELEDİYELEN : TON TOPLAM : TON KONKASÖR : 2013 yılı içerisinde m³ 0-25mm filler asfalt alt yapı malzemesi, m³ asfalt mıcır malzemesi ile m³ 0-50 mm stabilize asfalt alt yapı elek malzemesi (Palaz Malzeme) üretimi gerçekleştirilmiştir. 111

112 BAKIM VE STABİLİZE KAPLAMA ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER 112

113 YOL VE ULAŞIM HİZ. MÜDÜRLÜĞÜNÜN YILI MERKEZ VE DİĞER İLÇELER KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 6155 km köy yolu ağı içerisinde yılı karla mücadele km ile tamamlanmış olup, 2013 yılı yapım programlarının tamamlanmasına müteakip iş makinelerinin bakım, onarım ve revizyonları yapılarak karla mücadele çalışmalarına hazır hale getirilmektedir. Grup yolları, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim kapsamında yürütülen taşımalı eğitimin ve sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için köy yollarının sürekli olarak ulaşıma açık tutulması gereği karla mücadelede; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyaçlarını tamamlamış, iş makineleri faal ve personeli ile hazırdır Karla Mücadele Çalışmalarında Merkez ve İlçeler Bazında Makine Dağılımı BULUNDUĞU YER DOZER GREYDER YÜKLEYİCİ 113 KAR BIÇAKLI KAMYON TOPLAM MERKEZ ALUCRA BULANCAK ÇAMOLUK 1 1 ÇANAKCI DERELİ DOĞANKENT 1 1 ESPİYE EYNESİL GÖRELE GÜCE KEŞAP PİRAZİZ 1 1

114 Ş.KARAHİSAR TİREBOLU YAĞLIDERE TOPLAM ARAÇ KİRALAMA ARACIN CİNSİ 3 ADET MİNİBÜS VE ARAZİ ARACI ÇALIŞTIĞI GÜN YAPILAN ÖDEME (KDV DÂHİL) TL 210 Gün 12 Ay ,63 4 ADET OTOBÜS 1750 Sefer ,89 6. KİRAYA VERİLEN İŞ MAKİNESİ VE ARAÇLAR 2013 yılı içerisinde idaremize ait iş makinesi ve aracı kiraya verilerek toplam ,71 TL gelir sağlanmıştır Yılında Kiraya Verilen İş Makine ve Araçları YILI T U T A R I 31/12/ , ( 11 Aylık ) Yılında Ana İş Makinelerinin Çalışmaları MAKİNENİN CİNSİ TOPLAM MAKİNE SAYISI TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ/KM AKARYAKIT MİKTARI ( LİTRE ) ÇALIŞMA RANDIMANI ( % ) DOZER GREYDER YÜKLEYİCİ , SİLİNDİR KOMPRESÖR EXCAVATÖR WAGON DRİL

115 DAMPERLİ KAMYON KANAL KAZICI AKARYAKIT TANKERİ ÇEKİCİ KAMYON DİSTRİBÜTÖR Yılında İdaremize Teslim Edilen Kaçak Petrol Ürünleri YILI BENZİN MOTORİN 31/12/ Lt. ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER 115

116 KÖY YOLLARINDAKİ KALKINMA VE HİZMET ANLAYIŞINDAN KESİT ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARI 116

117 GÜVENLİ ULAŞIM, HIZLI VE EKONOMİK HİZMET ; SANAT YAPILARI ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER 117

118 OTOKORKULUK ÇALIŞMALARI Köyyollarında trafik akışının daha güvenli sağlanması için, Çanakçı İlçesi Karabörk-Deregözü Grup Yolu güzergahında 1600 metre, yayla yolları yapım ödeneğinden Dereli İlçesi Uzundere köyyolunda 536 metre olmak üzere 2136 metre otokorkuluk çalışması yapılmış. 118

119 GÜVENLİK YOLU İLE DOKAP UYGULAMALARI Güvenlik Yolları Yapımı (Bulancak-Kovanlık Beldesi-Paşakonağı Yaylası Güvenlik yolu sanat yapısı ve beton yol inşaatı işinde 3,660 Km. beton yol ile 9 ayrı yere 486 m³ istinat duvarı, 335 metre onarım, 12,8 Km. 1. kat asfalt sathi kaplama yapılmış, 65 metre korige boru döşenmiştir. Dokap Alt yapı Uygulamaları Dereli İlçesi Kümbet-Çıkrıkkapı-Çakrak DOKAP uygulamalarında 6 ayrı yere 872,202 m³ istinat duvarı, 10 adet 18,00 metre açıklığında menfez, 15 Km. onarım, Dereli İlçesi Uzundere 182 K.K.Nolu yola 2100 metre onarım yapılmıştır. BETON YOL ÇALIŞMALARI KÖYLERİMİZDEKİ ÇALIŞMARLAR SONUCU GELİŞMENİN FARKI 119

120 AFET YARALARI SARILIYOR İlimizde geçtiğimiz yıllarda aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketi nedeniyle hasar gören köy yolarının menfez ve istinat duvarı gibi sanat yapıları inşaatlarının tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir. AFET ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER 120

121 2013 YILI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI 2013 yılında 140,5 Km. 1. kat asfalt sathi kaplama, 118 Km. 2. Kat asfalt sathi kaplama, 11,7 Km. (BSK) sıcak asfalt kaplama, 26 Km. beton üstü sıcak asfalt kaplama ile 422 Km. asfalt yama ve bakım yapılarak 100 ton soğuk yama, ton BSK (sıcak asfalt) kullanılmış, 4177 m² parke, 50 Km. malzemeli bakım, 277 Km. greyderli bakım, 57 Km. heyelan temizliği, m³ dolgu, 81 Km. beton yol, 14 adet menfez, m³ istinat duvarı, 2 Km. tesviye, 24,335 Km. onarım, 2,136 Km. otokorkuluk 3,7 Km. V Kanal, 1adet köprü revizesi ile Km. kar mücadelesi yapılmış, Merkez ve diğer ilçe köyyollarına 4589 adet büz ile 164 adet korige boru verilmiş, Merkez İlçe Ülper Konkasör Şantiyesinde m³ A tipi Mıcır, m³ B Tipi mıcır, m³ filler malzeme ile m³ palaz malzeme üretilerek muhtelif köyyollarına verilmiş, çalışmalarımız devam etmektedir. İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 14 memur, 3 geçici görevli, 118 işçi personel ve 34 şirket personeli olmak üzere 169 personel bulunmaktadır. (Ayrıca; İş Kur dan 19 personel 12. ayda çalışmaya başlamıştır.) KURAKLIK NEDENİYLE OLUŞAN SU SORUNLARINI İL ÖZEL İDARESİNCE KARŞILANIYOR Giresun'da susuz geçen yaz nedeni ile köylerde içme suyu sorunu had safh aya ulaştı. İl Özel İdaresi Giresun da köylerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 3 tankerle çalışmaları devam ediyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Osman Öden, Yaz mevsiminin çok kurak geçmesi ve su kaynaklarının kurumas ı sonucu oraya çıkan su sorununu çözmek amacıyla İl Özel İdaresi olarak köylerimizden idaremize ulaşan bütün ihtiyaçları karşılamak için 3 arasözle çalışmalarımıza devam etmiştir. Merkeze bağlı köylerin içme suyu depolarına su boşaltılarak ihtiyaçlar karşı lanmıştır. 121

122 2012 YILI ÖDENEK CETVELİ GİRESUN-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Devreden Ödenekler) KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA ÖDENEK (TL.) Beton Yol yapımı (Eynesil İshaklı-Sofuoğlu-Belen ,00 yolu) Merkez İlçe Yol Bakım ve Onarım Giderleri , Tirebolu Konkasör Tesisi , Diğer Mal ve Malzeme Alımları , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Öd. (Asfalt Hakli) , İlan Giderleri , Akaryakıt ve Yağ Alımları , Diğer Kiralamalar , Köy Yolları Sanat Yapısı , Merkez İlçe Köyleri Yol Bakım ve Onarım Giderleri , Beton Yol Yapımı , Patlayıcı Madde Alımı , Keşap İlçesi Köy Yolları Bakım ve Onarım Giderleri , Tirebolu Parke Tesisi , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , Hammadde Alımları , Yayla Yolları Yapımı , DOKAP Alt Yapı Uygulamaları ,00 T O P L A M ,00 122

123 2013 YILI 1.KAT SATHİ KAPLAMA UYGULAMALARI PROGRAM UYGULAMA S.NO İLÇE YOLUN ADI MALİYETİ ( TL ) MİKTARI ( KM ) PRT.GEREĞİ YATIRILAN ÖDENEK KÖYDES (UYG.) İLLER BANKASI (UYG.) DOKAP (UYG.) ÖZEL İDARE (UYG.) TOPLAM UYG. (Km.) 1 MERKEZ Orhaniye (İDARE) 1,50 1,90 1,90 Hamidiye-Güre Gr.Y. MERKEZ 2 (İDARE) 8,50 8,50 8,50 3 MERKEZ Akıncı (İDARE) 1,50 1,50 1,50 4 MERKEZ Akköy (İDARE) 1,00 0,90 0,90 5 MERKEZ Barçaçakırlı (İDARE) 0,50 0,80 0,80 6 MERKEZ Sarvan Köyiçi Yolu (İDARE) 1,40 1,50 1,50 7 MERKEZ Camili-Erimez Gr.Y. (İDARE) 1,00 0,00 T O P L A M 0,00 15, ,1 15,1 1 ALUCRA Kavaklıdere-Armutlu (İLBANK) 1,50 1,50 1,50 2 ALUCRA Boyluca (İLBANK) 1,00 1,00 1,00 3 ALUCRA Tepeköy (İLBANK) 4,10 0,00 4 ALUCRA Çamlıyayla (KÖYDES) ,88 3, ,00 0,00 T O P L A M ,88 9, ,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 1 BULANCAK Elmalı (KÖYDES) ,99 2, ,69 0,00 2 BULANCAK Paşakonağı (DOKAP) 14,50 12,80 12,80 T O P L A M ,99 16, ,69 0,00 0,00 12,80 0,00 12,80 1 DERELİ Kulakkaya-Bektaş (DOKAP) 9,00 0,00 2 DERELİ Pınarlar (KÖYDES) ,12 0, ,12 0,00 T O P L A M ,12 9, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123

124 1 ESPİYE Çepniköy (İDARE) 1,00 1,70 1,70 2 ESPİYE Şahinyuva (İDARE) 2,50 0,00 3 ESPİYE Demircili (İDARE) 2,20 2,20 T O P L A M 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 3,90 Aralık (Eski Trabzon Yolu) EYNESİL 1 (İDARE) 1,80 0,40 0,40 T O P L A M 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 1 GÜCE Yk.Boynuyoğun-Tekke-Gümüşhane- Kazıkbeli (HES YAPTI) 44,50 44,50 T O P L A M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 44,50 1 KEŞAP Saraycık (KÖYDES) ,94 1, ,94 0,90 0,90 2 KEŞAP Çağlayan-Erköy (İDARE) 1,00 0,00 T O P L A M ,94 2, ,94 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 Kargı Mah.-Nefsipiraziz Mah. PİRAZİZ ,39 0, ,39 1 (KÖYDES) 0,70 1,20 1,90 T O P L A M ,39 0, ,39 0,70 0,00 0,00 1,20 1,90 1 Ş.K.HİSAR Diler-Karacaören (İLBANK) 1,50 1,50 1,50 Hasanşeyh-Ocaktaşı Ş.K.HİSAR 2 (İLBANK) 1,00 1,00 1,00 Toplukonak (İLBANK) Ş.K.HİSAR 3 'İPTAL 1 Km.) 0,00 4 Ş.K.HİSAR Turpçu-Sipahi (İLBANK) 2,00 2,00 2,00 5 Ş.K.HİSAR Kınık-Baltaşı (İLBANK) 2,70 2,70 0,30 3,00 6 Ş.K.HİSAR Duman (İLBANK) 3,00 3,00 0,20 3,20 7 Ş.K.HİSAR Erentepe-Ozanlı (İLBANK) 3,00 3,00 3,00 8 Ş.K.HİSAR Erentepe-Ozanlı (İDARE) 1,50 3,00 3,00 9 Ş.K.HİSAR Ovacık-Etir (İLBANK) 1,00 1,00 0,10 1,10 10 Ş.K.HİSAR Buzkeçi (İLBANK) 2,00 2,00 0,50 2,50 11 Ş.K.HİSAR Örencik (İLBANK) 2,00 2,00 0,10 2,10 T O P L A M 0,00 19,70 0,00 0,00 18,20 0,00 4,20 22,40 Örenkaya-Karaahmetli TİREBOLU 1 (KÖYDES) ,98 2, ,98 2,10 2,10 2 TİREBOLU Sekü (İDARE) 0,60 0,00 3 TİREBOLU Ortaköy-Yaraş (İDARE) 1,00 2,00 2,00 4 TİREBOLU Civil (KÖYDES) ,44 0, ,44 0,00 T O P L A M ,42 4, ,42 2,10 0,00 0,00 2,00 4,10 1 YAĞLIDERE Hisarcık (İDARE) 1,00 0,00 2 YAĞLIDERE Hisarcık (KÖYDES) ,60 0, ,00 0,00 3 YAĞLIDERE Yazlık (İDARE) 0,80 0,00 T O P L A M ,60 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O P L A M ,34 85, ,56 3,70 20,70 12,80 71,30 108,50 PROTOKOLLÜ BELEDİYELER 1 GÖRELE Aydınlar (Merkez, Örnek Mh.Yoll.) ,50 2,20 2,20 2,20 2 YAVUZKEMAL Yuva Mah ,46 1,000 1,40 1,40 3 YAVUZKEMAL Güzyurdu Mah.Y ,30 5,00 6,00 6,00 4 DUROĞLU Homurlu-Yağmurca Bağ.Y ,89 1, ,00 0,00 Homurlu-Mollamahmutoğlu 5 DUROĞLU Mh.Y.(Ülper) ,89 1,50 0,00 6 DUROĞLU Tekke-Anbaralan Mah.Y ,84 1,00 1,50 1,50 7 DUROĞLU Duroğlu-Homurlu-Ülper Yolu ,67 1,35 0,00 8 DUROĞLU Barçaçakırlı Köyü-Duroğlu-Alınca ,54 2,00 0,00 124

125 Mh. 9 DUROĞLU Mah.Yollları 0,90 0,90 10 GÖRELE Belediye (Muh.Mah.Yoll) ,64 6, ,64 3,50 3,50 11 ALUCRA Muhtelif Mah.Yolları (78.389,76 TL. MC 30 Belediye Temin Etti.) ,94 11,20 13,00 13,00 a) Babapınar 0,50 2,50 2,50 12 PİRAZİZ Kargı-Nefsipiraziz Mah ,74 1, ,74 0,00 13 PİRAZİZ Maden-Bülbüllü Mah ,77 1, ,26 0,00 14 DERELİ Sütlüce Mh ,68 1,00 1,00 1,00 T O P L A M ,86 37, ,64 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 GENEL TOPLAM ,20 123, ,20 3,70 20,70 12,80 103,30 140,50 S.N O İLÇE MERKEZ MERKEZ MERKEZ YOLUN ADI 2013 YILI 2.KAT SATHİ KAPLAMA UYGULAMALARI PROGRAM MALİYETİ ( TL ) MİKTAR I ( KM ) 125 PRT.GEREĞ İ YATIRILAN ÖDENEK KÖYDE S (UYG.) UYGULAMA İLLER BANKAS I (UYG.) DOKA P (UYG.) ÖZEL İDAR E (UYG. ) TOPLA M UYG. (Km.) Yağmurca-Esenyurt (İLBANK) 2,00 2,00 2,00 Yağmurca-Esenyurt (İDARE) 1,00 1,00 1,00 Akçalı-Esentepe Gr.Y. (İLBANK) 2,00 2,00 2,00 4 MERKEZ Sıvacı (İLBANK) 1,00 1,40 1,40 Boztekke-Darıköy-Yaykınlık MERKEZ 5 Gr.Y. (İLBANK) 3,00 3,00 0,20 3,20 6 MERKEZ Orhaniye (İLBANK) 3,00 3,00 3,00 7 MERKEZ Çamlık (İLBANK) 2,00 2,00 2,00 8 MERKEZ Çavuşoğlu-Ülper-Yağmurca (İller Bankası 2012'de 3 Km.Bitti) 9 MERKEZ Seyit (İDARE) 3,00 3,00 3,00 10 MERKEZ Güveç (İDARE) 3,00 3,00 3,00 T O P L A M 0,00 20,00 0,00 0,00 13,40 0,00 7,20 20,60 1 ALUCRA Boyluca (İLBANK) 5,00 5,00 0,10 5,10 2 ALUCRA Subaşı-Demirözü (İLBANK) 5,00 5,00 5,00 3 ALUCRA Yeşilyurt-Haşhaş (İLBANK) 6,00 6,00 0,90 6,90 4 ALUCRA Dereçiftlik (KÖYDES) ,36 1, ,36 1,80 0,10 1,90 5 ALUCRA Hacıhasan (KÖYDES) ,11 2, ,11 2,00 2,00 6 ALUCRA Gülbulak (KÖYDES) 5.949,29 0, ,29 0,55 0,55 T O P L A M ,76 20, ,76 4,35 16,00 0,00 1,10 21,45 1 BULANCAK Büyükada-Kuzköy-Damudere- Ezeltere (İDARE) BSK BİTTİ.(6,5 Km.) T O P L A M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÇAMOLUK Akyapı (İLBANK) 3,00 ÇAMOLUK Hacıören (İLBANK) 1,00 1,00 0,50 1, ,00 ÇAMOLUK Gürçalı (KÖYDES) ,26 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 3,00 0,10 3,10 ÇAMOLUK Ozan (KÖYDES) ,86 2,50 2,50 0,30 2,80

126 5 ÇAMOLUK Hacıahmetoğlu (KÖYDES) 5.154,09 0,50 0,00 6 ÇAMOLUK Kayacık (KÖYDES) ,43 1,00 1,00 1,00 T O P L A M ,64 12, ,00 7,50 4,00 0,00 0,90 12,40 1 DERELİ Heydere (KÖYDES) ,20 1, ,20 0,00 2 DERELİ Konuklu (KÖYDES) ,45 2, ,45 0,00 3 DERELİ Kurtulmuş (İDARE) 3,00 3,20 3,20 T O P L A M ,65 6, ,65 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20 1 ESPİYE Çalkaya (İDARE) 3,00 3,50 3,50 2 ESPİYE İbrahimşeyh (İDARE) 3,00 3,20 3,20 T O P L A M 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 6,70 Karadere-Maksutlu GÖRELE 1 (KÖYDES) ,89 2, ,89 2,00 0,20 2,20 2 GÖRELE Çiftlik (KÖYDES) ,30 2, ,30 0,00 3 GÖRELE Karaburun (KÖYDES) ,26 2, ,26 0,90 0,90 4 GÖRELE Sağlık (KÖYDES) 9.938,45 1, ,45 0,00 5 GÖRELE Yalıköy (KÖYDES) 9.935,09 1, ,09 1,00 1,00 6 GÖRELE Daylı (KÖYDES) ,63 1, ,63 1,50 0,20 1,70 Koyunhamza Gr.Y. GÖRELE 7 (KÖYDES) ,57 6, ,57 6,50 6,50 8 GÖRELE Terziali (KÖYDES) ,71 1, ,71 1,50 0,10 1,60 T O P L A M ,90 17, ,90 13,40 0,00 0,00 0,50 13,90 1 GÜCE Gürağaç-Fırınlı Gr.Y. (KÖYDES) 3,00 0,00 T O P L A M 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KEŞAP Kurbanpınar-Armelit ,48 1,50 1 (KÖYDES) ,48 1,50 1,50 2 KEŞAP Çakırlı (KÖYDES) 5.584,88 0, ,88 0,50 0,20 0,70 T O P L A M ,36 2, ,36 2,00 0,00 0,00 0,20 2,20 PİRAZİ Gökçeali-Güneyköy ,06 3, ,06 1 Z (KÖYDES) 3,00 0,10 3,10 PİRAZİ Nefsipiraziz (İDARE) 1,00 2 Z 3,30 3,30 T O P L A M ,06 4, ,06 3,00 0,00 0,00 3,40 6, Ş.K.HİSAR Diler-Karacaören (İLBANK) 5,00 5,00 5,00 Bayhasan-Ovacık-Evcili Ş.K.HİSAR (İLBANK) 2,50 1,50 1,50 Ş.K.HİSAR Tepeltepe (İLBANK) 4,50 4,50 4,50 Ş.K.HİSAR Kayalı (İLBANK) (İPTAL) 0,00 Hasanşeyh-Ocaktaşı Ş.K.HİSAR (İLBANK) (İPTAL) 0,00 Ş.K.HİSAR Toplukonak (İLBANK) 5,00 4,00 1,00 5,00 Ş.K.HİSAR Kınık-Baltaşı (İLBANK) 4,00 4,00 0,50 4,50 Ş.K.HİSAR Turpçu-Sipahi (İLBANK) 2,50 2,50 2,50 T O P L A M 0,00 23,50 0,00 0,00 21,50 0,00 1,50 23,00 Kovanpınar-Danışman TİREBOLU 1 (KÖYDES) ,93 5, ,93 5,00 0,50 5,50 2 TİREBOLU Yalıköy (KÖYDES) 3.108,52 0, ,52 T O P L A M ,45 5, ,45 5,00 0,00 0,00 0,50 5,50 1 YAĞLIDERE Hisarcık (KÖYDES) ,24 1, ,24 0,00 2 YAĞLIDERE Yazlık (KÖYDES) ,57 2, ,57 0,00 T O P L A M ,81 3, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,6 T O P L A M 3 125, ,99 35,25 54,90 0,00 25,20 115,35 126

127 PROTOKOLLÜ BELEDİYELER 1 GÖRELE Aydınlar 0,40 0,40 2 ALUCRA Muhtelif Mah.Yolları ,13 1,400 1,40 1,40 3 PİRAZİZ Kaleyanı-Bülbüllü Mh.Yoll. 1,00 1,00 4 BULANCAK Ucarlı Mah ,83 5,00 0,00 T O P L A M ,96 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 2,80 GENEL TOPLAM ,59 131, ,99 35,25 54,90 0,00 28,00 118,15 127

128 İLÇE ADI FAYDALAN AN KÖY ADEDİ Giresun İl Özel İdaresi KÖYYOLLARI ENVANTER SONUÇLARINA AİT BİLGİ ALMA TABLOSU FAYDALAN AN TOPLAM BAĞLI ADEDİ TOPLA M 2010 NÜFUS U ASFALT (Km.) BETON (Km.) STABİLİZE (Km.) TESVİYE (Km.) MUTASEVVE R (HAMYOL) (Km.) 1. DERECE YOL TOPLAMI (Km.) 2. DERECE YOL TOPLAMI (Km.) TOPLAM YOL AĞI (Km.) MERKEZ ALUCRA BULANCAK ÇAMOLUK ÇANAKCI DERELİ DOĞANKENT ESPİYE EYNESİL GÖRELE GÜCE KEŞAP PİRAZİZ Ş. KARAHİSAR TİREBOLU YAĞLIDERE TOPLAM

129 2013 YILI GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÖYDES PROTOKOL İCMALİ SICAK ASFALT 1.KAT ASFALT 2.KAT ASFALT STABİLİZE İLÇE ADI TUTAR (TL) TON MESAFE (mt) TUTAR (TL) m2 MESAFE (mt) TUTAR (TL) m2 MESAFE (mtt) TUTAR (TL) m3 MESAFE (mt) YATAN KALAN MERKEZ ,50 154, , ,50 0 ALUCRA , , , ,88 BULANCAK , , , ,69 154,04 ÇAMOLUK , ,00 0,64 DERELİ , , ,77 0 DOĞANKENT ,80 180, ,34 88,46 ESPİYE EYNESİL ,66 205, ,66 0 GÖRELE , ,90 0 GÜCE KEŞAP ,40 880, , , ,70 0 PİRAZİZ ,61 251, , , ,94 214,12 ŞEBİNKARAHİSAR TİREBOLU ,53 813, , , ,40 0 YAĞLIDERE ,48 807, , , ,14 222,75 GENEL TOPLAM , , , , , , ,89 129

130 İLİ : GİRESUN YILI : 2013 : İl Özel İdaresi (Yol ve Ulaşım Hiz.Müdürlüğü) SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ (İL-İLÇE) TOPLAM PROJE TUTARI (TL.) DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (TL.) PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) AÇIKLAMALAR 2012 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK 1 Köyyolları Diğer Müşavir ve Kişilere Öd. (Asfalt Nakli) , , ,34 Har.Mik.Kad.As.Nak.Yapıldı. 2 Köyyolları İlan Giderleri 0,00 0,00 DİĞER TERTİPLERE AKTARILDI. 3 Köyyolları Akaryakıt ve Yağ Alımları , , ,72 Harcanan miktar kadar malalımı yap. 4 Köyyolları Diğer Kıralamalar , , ,00 Har.Mik.Kad.Hiz.Alımı Yap. 5 Köyyolları Diğer Mal ve Malzeme Alımları , , ,00 Har.Mik.Kad.Malalımı Yapıldı, 6 Köyyolları Patlayıcı Madde Alımı , , ,82 Harcanan miktar kadar malalımı yap. 7 Köyyolları Hammade Alımları , , ,00 Har.Mik.Kad.Malalımı Yapıldı, 8 Köyyolları Hammade Alımı (DOKAP) , , ,00 Devam Ediyor 9 Köyyolları Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (DOKAP) , , ,00 Devam Ediyor Beton Yol Yapımı (Eynesil- 11 Köyyolları İshaklı-Sofuoğlu-Belen Yolu) EYNESİL , ,00 Çalışmalar devam ediyor. 12 Köyyolları Merkez İlçe Yol Bakım ve Onarım Giderleri MERKEZ DİĞER TERTİPLERE AKTARILDI. 13 Köyyolları Tirebolu Konkasör Tesisi TİREBOLU , , ,00 Bitti. 14 Köyyolları Köyyolları Sanat Yapıları ( ,00 TL.) Kotana-Kümbet Sanat yap.inş. (2. Kısım) DERELİ , , ,16 1 Ad. 24,00 Mt.Aç.Men.Yap. Çanakçı-Karabörk-Deregözü Gr.Yolu Otokorkuluk İnşaatı ÇANAKÇI , , ,41 1,6 Km.Otokorkuluk Yap.Öd.Kad.İş yap. Suyurdu, Hacıahmetoğlu Parke Yapımı (Parke) ALUCRA- ÇAMOLUK , , , , m² Parke Suyurdu'na Yapıldı m² Parke Hacıahmetoğlu'na Yapıldı. a) Akıncı MERKEZ 1 Ad. 41,625 m³ İst.Duv.Yap. Akköy-Aralıcak MERKEZ 9 Ad.533,890 m³ İst.Duv.Yap. Esentepe MERKEZ 2 Ad. 108,892 m³ İst.Duv.Yap. Lapa MERKEZ 1 Ad. 120,770 m³ İst.Duv.Yap. 130

131 15 Köyyolları Seyit MERKEZ 1 Ad. 108,000 m³ İst.Duv.Yap. Yenicehisar MERKEZ 2 Ad. 111,820 m³ İst.Duv.Yap. Sayca MERKEZ Ardahan BULANCAK 1 Ad. 3,00 Mt.Aç.Men.Yap. 3. Gr.Muh.Köyy.San.Yap.İnş. MERKEZ , , ,28 Öd.Kad.İş Yapıldı. (Bitti) Çamoluk-Kutluca Köyy.Parke + San.Yap.İnş. ÇAMOLUK , , ,17 1 Ad.254,430 m³ Taş İst.Yap.Bitti. Merkez-Camili-Erimez Ad.3.986,000 m³ Taş İst.Duv.Yap. Gr.Y.San.Yap. MERKEZ , , ,60 16 Öd.Dah.İş Yap. Merkez-Sarvan-Güveç, Piraziz- Tepeköy San.Yap. MERKEZ- PİRAZİZ , , ,10 Öd.Kad.İş Yapıldı. (Bitti) a) Merkez-Sarvan-Güveç 1 Ad.82,830 m³ İst.Duv. b) Piraziz-Tepeköy 1 Ad.112,800 m³ İst.Duv.Yap. Kalan 8.785, ,19 Merkez İlçe Köyleri Yol Bakım ve Onarım Giderleri ( ,00 TL.) Sarvan-Güveç (Sarvan Yoluna Yap.) MERKEZ 5 Ad. 519,620 m³ İst.Duv.Yap. Barça 8 Ad. 896,880m³ İst. Duv.Yap. Ülper MERKEZ 1 Ad. 33,470 m³ İst.Duv.Yap. Gürköy MERKEZ Yenicehisar-Pınarçukuru (Yenicehisar Yoluna Yap.) MERKEZ 2 Ad. 396,940 m³ İst.Duv.Yap. Boncukçukuru GÜCE 1 Ad. 161,70 m³ İst.Duv.Yap. Muh.Köyy. Doğu Grubu San.Yap.İnş. MERKEZ , , ,04 Öd.Kad.İş Yap. (Bitti) Camili-Erimez MERKEZ Boztekke-Darıköy MERKEZ 1 Ad. 71,000 m³ İst.Duv.Yap. Darıköy 2 Ad. 122,000 m³ İst.Duv.Yap. Beyazıt MERKEZ Çukurköy MERKEZ Okçu MERKEZ 1 Ad. 149,00 m³ İst.Duv.Yap. Sayca Köyy. MERKEZ Tepeköy-Akçay Gr.Y. PİRAZİZ Batı Grubu San.Yap.İnş , , ,22 Ödeneği Kadar İş Yapıldı. Merkez İlçe Köyy.San.Yap. a) Barçaçakırlı MERKEZ 1 Ad.50,245 m³ BA. İst.Duv.Yap. b) Beyazıt MERKEZ 1 Ad. 74,00 m³ BA.İst.Duv.Yap. c) Çukurköy MERKEZ 1 Ad. 1,50 Mt.Aç.Men.Yap. 131

132 16 Köyyolları Giresun İl Özel İdaresi d) Darıköy MERKEZ 1 Ad. 65,500 m³ BA. İst.Duv.Yap. e) Güneyköy MERKEZ 1 Ad.101,765 m³ Taş İst.Duv.Yap. f) Lapa MERKEZ 1 Ad. 37,00 m³ BA.İst.Duv.Yap. g) Mesudiye MERKEZ 1 Ad. 134,880 m³ Taş İst.Duv.Yap. h) Orhaniye MERKEZ 1 Ad. 62,980 m³ Taş İst.Duv.Yap. i) Sarvan MERKEZ , , ,89 Öd.Kad.İş Yapıldı. Merkez-Camili-Erimez Gr.Y.San.Yap. MERKEZ , , ,30 Öd.Kad.İş Yapıldı. KALAN , ,55 Beton Yol Yapımı ( ,00 TL.) Espiye-Güzelyurt-Yeniköy (Beton Yol) ESPİYE , , ,41 1,8 Merkez-Bulancak-Piraziz Beton Yol (Beton Yol) a) Okçu b) Hamidiye c) Cindi-Karaağaç d) Tepeköy-Akçay Tirebolu-Espiye-Görele Eynesil-Beton Yol (Beton Yol) MERKEZ- BULANCAK- PİRAZİZ MERKEZ 0, Km.Beton Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş.Yap. Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş yap. Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş yap. Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş yap. Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş yap , , ,40 Ödeneği Kadar İş yapıldı MERKEZ 0,24 BULANCAK 0,317 PİRAZİZ 0,255 TİREBOLU- ESPİYE-GÖRELE- EYNESİL a) Yalç-Yaraş TİREBOLU 0,3 Km.Bet.Yol Yap.Bitti. b) Direkbükü-Boncukçukuru ESPİYE 0,358 Km.Bet.Yol Yap.Bitti. c) Haydarlı GÖRELE 0,15 Km.Bet.Yol Yap.Bitti. d) Aralık EYNESİL 0,4 Km.Bet.Yol Yap.Bitti , , ,16 Dereli-Keşap Beton Yol (Beton Yol) DERELİ-KEŞAP a) Güzelköy DERELİ 0,31 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. b) Çakırlı-Töngel KEŞAP 0,378 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap ,20 97,297, ,20 KALAN 9.898, ,83 17 Köyyolları Tirebolu Parke Yapımı TİREBOLU 0,00 0,00 Yedek parça İşçiliğe Aktarıldı.

133 18 Köyyolları Keşap İlçesiKöy Yolları Bakım ve Onarım Giderleri ( ,00 TL.) KEŞAP a) Karakoç-Armelit Gr.Y. (Karakoç Yoluna Yap.) KEŞAP 1 Ad. 29,520 m³ İst.Duv.Yap. (Armelit Yoluna Yapıldı) 2 Ad. 110,740 m³ İst.Duv.Yap. 0,920 Km. V Kanal Yap.(148,290 m³) b) Yazlık KEŞAP c) Gürpınar KEŞAP d) Yolağzı KEŞAP 1 Ad. 27,930 m³ İst.Duv.Yap. e) Saraycık KEŞAP 1 Ad. 41,510 m³ İst.Duv:Yap. f) Sürmenli KEŞAP 1 Ad. 56,740 m³ İst.Duv.Yap. g) Çakırlı-Yünlüce-Töngel Gr.Y. KEŞAP 1 Ad. 39,150 m³ İst.Duv.Yap. h) Töngel KEŞAP i) Yünlüce KEŞAP Köyy.3. Grup San.Yap. KEŞAP , , ,22 Öd.Kad.İş Yap. (Bitti) 19 Köyyolları 20 Köyyolları Keşap Muhteli Köyy.Sanat Yapısı a) Kayabaşı-Dağdibi Mah. KEŞAP 1 Ad.60,730 m³ B.A.İst.Duv.Yap. b) Alataş -Bayrambey GrupYolu KEŞAP 5 Ad. 206,570 m³ Taş İst.Duv.Yap. c) Erköy Yolu KEŞAP 1 Ad. 53,230 m³ B.A.İst.Duv.Yap. Ad. 2,00x1,50x11,40 Mt.Kutu d) Armutdüzü Yolu KEŞAP 1 Men.Yap. e) Karakoç-Armelit Gr.Y. KEŞAP 0,694 Km. V Kanal Yap. f) Saraycık Yolu KEŞAP 0,21 Km. V Kanal Yap. g) Çamlıca Yolu KEŞAP 0,43 Km. V Kanal Yap. h) Karakoç-Yazlık Gr.Y. KEŞAP 1,46 Km. V Kanal Yap , , ,08 Öd.Kadar İş yapıldı. Kalan ödenek 1.955, ,70 Çamoluk Yenice Beldesi Yolu Yapımı ÇAMOLUK , , ,88 6 Ad.3.071,110 m³ İst.Duv.Yap. 190 metre koroge boru imalatı yap. Devam Ediyor. Bulancak-Kovanlık- Paşakonağı Yaylası Güvenlik Yolu Yapımı BULANCAK , , ,00 12,8 133 Km.1. As.Kap.Yap.Bitti. (İdare Yaptı) 3,66 Km.Beton Yol Yap. 486 m³ 9 Ad. İst.Duv.Yap.

134 21 Köyyolları Köyyolları 22 Köyyolları Yayla Yolları Yapımı (59.500,00) Giresun İl Özel İdaresi Uzundere Otokorkuluk Yapımı DERELİ , , ,35 Dereli-Kotana-Kümbet Gr.Y. İst.Duvarına Kayrak Taşı Kap. DERELİ , , ,35 Kalan 7.853, ,30 Dokap Alt Yapı Uygulamaları ( ,00 TL.) Dereli-Kümbet-Çıkrıkkapı- Çakrak DOKAP San.Yap.İnş. DERELİ , , , Mt.15 Ad.Korige Boru Döşendi. 0,335 Km.Onarım Yap. Öd.Kadar İş Yap. 0,536 1 Km.Otokorkuluk Yap.Öd.Kad.İş Yap. 34,650 m³ BA.İst.Duv.Yap. Öd.Kad.İş Yap. 6 Ad.872,202 m³ İst.Duv.Yap. 10 Ad. 18,00 Mt.Aç.Men.Yap. 15 Km.Onarım Yap.Dev.Ed. Dereli-Uzundere 182 K.K.Nolu DERELİ , , ,57 DOKAP Yolu Onarım İnş. 2,1 Km.Onarım Yap.Bitti. Dereli-Uzundere 182 K.K.Nolu DOKAP Yolu Köprü DERELİ , , ,83 Genişletme İnş. 1 Ad.Köp.Revizesi Yapıldı. Bitti. Kalan , ,79 23 Köyyolları KÖYDES Asfalt Alımı MUHTELİF , , ,31 Har.Mik.Kad.Malalımı Yap. 24 Köyyolları KÖYDES Akaryakıt Alımı MUHTELİF , , ,54 Har.Mik.Kad.Malalımı Yap. 25 Köyyolları KÖYDES Araç Kiralama MUHTELİF , , ,85 Har.Mik.Kad.Hiz.Alımı Yap. 26 Köyyolları Diğer Tüketim mal ve Malzeme MUHTELİF , , ,00 Alımı Har.Mik.Kad.Malalımı Yap. 27 Köyyolları Diğer Müşavir Firma ve Kişilere MUHTELİF , , ,00 Ödemeler Har.Mik.Kad.Hiz.Alımı Yap. 28 Köyyolları Diğer Kiralamalar MUHTELİF , , ,80 Har.Mik.Kad.Hiz.Alımı Yap. 29 Köyyolları Hammadde Alımları MUHTELİF , , ,17 Har.Mik.Kad.Malalımı Yap. 30 Köyyolları Akaryakıt ve Yağ Alımları (Kal- MUHTELİF , , ,06 Yak 4 Nolu) Har.Mik.Kad.Malalımı Yap. 31 Köyyolları Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı Har.Mik.Kad.Akar.ve MERKEZ , , ,00 (Mak.İk.Şf. 05 Kod) Mad.Yağ.Alımı Yap. 32 Köyyolları Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı Har.Mik.Kad.Akar.ve MERKEZ , , ,43 (Mak.İk.Şf. 08 Kod) Mad.Yağ.Alımı Yap. Hareketli İş Makinesi Alımı 33 Köyyolları (Hidrolik Kırıcı ve Semi Treyler)(Mak.İk.Şef.) MUHTELİF , , ,00 Har.Mik.Kad.Kırıcı Semi Treyler Alımı Yap. 34 Köyyolları Yedek Parça Alımı (Mak.İk.Şef.) MUHTELİF , , ,00 Har.Mik.Kad.Yedek Par.Alımı Yap.

135 35 Köyyolları Yedek Parça İşçilik (Mak.İk.Şef.) MUHTELİF , , ,00 Har.Mik.Kad.Hizmet Alımı Yap. ÖZEL İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI , , ,92 İLLER BANKASI ÖDENEĞİ (BETON) 1 Köyyolları 01 K.K.N Gry.ilt-Kemallı-Kemaloğlu - 20KKN. Ky. İlt. (Sarvan) MERKEZ , ,98 0,335 0,285 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 2 Köyyolları 10 K.K.N.Ky.ilt-Kayışlı-Kale-Kale MERKEZ , ,98 0,330 0,329 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 3 Köyyolları 01 KKN.Gry.(Kertboğaz) İlt.-Lazlı- İmamtorunu-Barça (mr) -Çobanlı MERKEZ , ,98 0,420 0,410 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 4 Köyyolları 12 K.K.N.Ky.ilt-Gönep-Hacıköy- 10 K.K.N.Ky ilt. (Barça) MERKEZ , ,98 0,300 0,280 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 5 Köyyolları 42 K.K.N.Gry.ilt-Yağmurca- Esenyurt MERKEZ , ,98 0,335 0,370 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 42 KKN.Gry.ilt-Çatak-Çukur- 6 Köyyolları Karakışla-Akçalı (mr)-esentepe (mr) (Akçalı Köyü) MERKEZ , ,98 0,335 0,330 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 7 Köyyolları 47 KKN.Gry.ilt - 47 KKN. Gry. (Esentepe) İlt. MERKEZ , ,98 0,335 0,370 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 8 Köyyolları 47 K.K.N.Gry.ilt-Mesudiye (mr)-101 K.K.N.Gry.(Taşhan)İlt. MERKEZ , ,31 0,465 0,487 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. İmar sınırı ilt-çalış (mr)-incegeriş 9 Köyyolları (mr)-kavakboğazı-küperoğlu-101 K.K.N.Gry.ilt. MERKEZ , ,65 0,255 0,241 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 10 Köyyolları 101 K.K.N.Gry.ilt-Camiyanı- Başkonak MERKEZ , ,64 0,630 0,680 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 11 Köyyolları 101 K.K.N.Gry.ilt-Yukarıalınlı (mr) MERKEZ , ,98 0,335 0,247 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 12 Köyyolları 101 K.K.N.Gry.ilt-Çöberen-108 K.K.N.Ky.ilt (Yukarılınlı Köyü) MERKEZ , ,65 0,295 0,360 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. KÖYY.DOĞU GRUBU BETON YOL İNŞAATI , ,34 13 Köyyolları İmar sın. İlt-Poçuklu-Beyazıt (mr)- Kuzköy-102 KKN.Ky.(Üst)ilt. MERKEZ , ,98 0,300 0,480 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 14 Köyyolları 108 K.K.N.Ky.(Batlamacamiyanı) ilt-tuzak MERKEZ , ,98 0,380 0,400 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 15 Köyyolları İly.ilt-Karaağaç-Seyit mr.-kıran- Akıncı mr KKN.Gry.İlt. MERKEZ , ,98 0,300 0,682 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 16 Köyyolları 114 K.K.N.Ky.ilt-Güney (Akıncı) MERKEZ , ,65 0, Köyyolları 101 K.K.N.Gry.ilt-Kıran-Ergence (mr)-kaynarca-129 K.K.N.Ky.İlt. MERKEZ , ,98 0,380 0,553 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 135

136 18 Köyyolları İly.ilt-Bekiroğlu-Lapa (mr)kamuzlu MERKEZ , ,65 0,230 0,270 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 19 Köyyolları 144 K.K.N.Ky.(Uzkara mr) ilt-dağ MERKEZ , ,65 0,265 0,334 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 20 Köyyolları 171 K.K.N.Gry. İlt.Okçu mr -Sindal - Deregözü MERKEZ , ,33 0, Köyyolları 168 KKN. Ky. ( Okcu mr.) İlt.- Haliloğlu MERKEZ , ,65 0,230 0,814 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 22 Köyyolları 171 KKN. Ky. (Çamlık mr.) İlt KKN. Ky. (Haliloğlu) İlt. MERKEZ , ,33 0, Köyyolları KKN. Ky.İlt.-200 KKN.Ky.İlt. (Çukurköy) MERKEZ , ,13 0,100 0,145 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 24 Köyyolları İly.(Çıtlaklıoğlu) ilt-aralıcak 192 KKN.Gry.ilt. (Akköy) MERKEZ , ,31 0,450 0,551 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 25 Köyyolları 207 K.K.N.Gry.ilt-Kargatarla- Hamidiye (mr) MERKEZ , ,98 0,380 0,445 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 26 Köyyolları 207 K.K.N Gry.(Boztekke) ilt- Kaleyanı-Koloğlu-Gry.İlt. MERKEZ , ,33 0, Köyyolları 207 K.K.N.Gry.ilt-Ayaroğlu-200 K.K.N.Gry.ilt (Boztekke) MERKEZ , ,33 0,120 0,713 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 28 Köyyolları 208 K.K.N Gry.(Boztekke) ilt- Kumaşoğlu KKN.Gry.İlt. MERKEZ , ,65 0, Köyyolları Dy.ilt-Erikliman (mr) MERKEZ , ,65 0,240 0,264 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. KÖYY. BATI GRUBU BETON YOL İNŞAATI ,15 30 Köyyolları Dy.(Yalıköy) ilt-kovancık BULANCAK , ,11 0,370 0,558 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. Bly.ilt-İkisu-Erdoğan (mr)- 31 Köyyolları Çakıroğlu-Kıran-Hacet (mr)-kışla (mr)-küçükdere (mr) (Kışla Köyü) BULANCAK , ,11 0,370 0,476 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 32 Köyyolları 41 K.K.N.Gry.ilt-Tepecik (mr)-kıran -Tatar-40 K.K.N.Ky.İlt. BULANCAK , ,11 0,370 0,435 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. Köyyolları 64 K.K.N.Gry.-Çingendüzü - 41 K.K.N.Grp.y. İlt. (Karacaresul) BULANCAK , ,11 0,400 0,480 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 33 Köyyolları İly.ilt-Büyükada (mr)-ada-keloğlu- Kuzköy (mr)-indibi-kovancık-orta- Damudere (mr)-ezeltere (mr) (Damudere Köyü) BULANCAK , ,96 0,650 0,588 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 34 Köyyolları Bly.ilt-Alınca-Arifli (mr)-eminoğlu- Ahmetli (mr)-icilli (mr)-bostanlı (mr)-gayıoğlu-karacaresül (mr) (Bostanlı Köyü) BULANCAK , ,31 0,480 0,633 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 41 K.K.N.Gry.ilt-Tarapoğlu- 35 Köyyolları Velioğlu-Cami-Yunuslu (mr)-idişli- Kayhan (mr) (Yunuslu Köyü) BULANCAK , ,75 0,905 0,876 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 36 Köyyolları 85 K.K.N.Ky.ilt-İncebel (Pazarsuyu) BULANCAK , ,11 0,380 0,490 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. Köyyolları İly. İlt-Akkaş-Duttepe (mr)-kıran- Ataköy (mr)-214 K.K.N.Ky.ilt (Duttepe Köyü) BULANCAK , ,11 0,370 0,426 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. KÖYY. DOĞU GRUBU BETON ,07 136

137 YOL İNŞAATI 59 K.K.N.Gry.ilt-Karabahçe- 37 Köyyolları Hisarkaya (mr)-bölükbaşı-imamlı- 110 K.K.N.Gry.İlt BULANCAK , ,96 0,575 0,750 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 59 KKN.Gry.(Büyükada ) ilt.resuloğlu-hacıoğlu-küçükada 38 Köyyolları (mr.)-karga-muratlı (mr)-gündoğdu (mr)-gedik-güney (mr) (Küçükada Köyü) BULANCAK , ,31 0,455 0,487 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. İly.ilt-Demircili (mr)-tandır- 39 Köyyolları Muratdede-Muratdede-Karakışla- Tepeören (mr) (Tepeören Köyü) BULANCAK , ,11 0,350 0,367 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 40 Köyyolları İly.ilt-Kertboğaz-Yeniköy (mr) BULANCAK , ,11 0,355 0,635 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 41 Köyyolları İl yl.ilt-elmalı (mr)-taflancık- Yeşiltepe (mr) (Elmalı Köyü) BULANCAK , ,96 0,620 0,776 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 42 Köyyolları İl yl.ilt-bahçeli (mr)-çarşık-beleğen BULANCAK , ,29 0,723 0,901 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 43 Köyyolları 194 K.K.N.Ky.(Bahçeli) İlt-Esenköy (mr) (Esenköy Köyü) BULANCAK , ,11 0,355 0,498 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 44 Köyyolları İly.İlt-Kılıçtarla-Cindi (mr)-kavaklar- Karaağaç (mr) (Karaağaç köyü) BULANCAK , ,22 0,660 0,822 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 47 Köyyolları İly. İlt - (Yeniköy mr.) KKN. Ky. İlt. BULANCAK , ,31 0,455 0,320 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. KÖYY. BATI GRUBU BETON YOL İNŞAATI ,23 27 K.K.N.Gry.(Yıldız) İlt-Çatak- 48 Köyyolları Yeşilkaya (mr)-hatipli (Yeşilkaya Köyü) DERELİ , , ,19 1,600 1,650 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 48 Köyyolları O6 K.K.N.Gry.ilt-Meşeliyatak mr.- Satırgil-Çanakcı-BL. Yolu ilt. DERELİ , ,62 0,828 0,743 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 49 Köyyolları Dy.ilt-Aşağı-Yukarı-Eğmi (Küçükahmet Köyü) DERELİ , ,62 0,825 0,880 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 50 Köyyolları 27 K.K.N.Gry.ilt-Nefesoğlu- Heydere (mr)-türüdülü-çavuşlu DERELİ , ,96 0,640 0,566 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 65 K.K.N.K.Gry.(Güdül)ilt-Poturak- 51 Köyyolları Köyiçi-Meryemana-Şimşirlik- Kirazçukuru DERELİ , ,96 0,640 0,491 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. KÖYY. DOĞU GRUBU BETON YOL İNŞAATI ,60 52 Köyyolları 105 K.K.N.Ky.ilt-Saltık-Dayıboğ- Ayroğ-Eseli (Çamlı Köyü) DERELİ , ,68 0,920 0,807 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 53 Köyyolları Dy.ilt-Kurtulmuş (mr)-gökçebel- Çırakdamı DERELİ , ,68 0,920 0,755 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 54 Köyyolları İmar sın.(dereli) ilt-akkaya (mr)- Yeşilyurt-Karabalçık DERELİ , ,68 0,920 0,802 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 55 Köyyolları 163 K.K.N.Ky.(Akkaya mr) ilt- Çatak-Tepe-Başçukur DERELİ , ,37 0,475 0,493 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 56 Köyyolları Dy.ilt-Hisar (mr)-üst DERELİ , ,96 0,641 0,987 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 137

138 KÖYY. BATI GRUBU BETON YOL İNŞAATI ,59 57 Köyyolları Dy.ilt-Çatalağaç (mr)-pirdelli- Fırışlık-08 KKN.Ky.ilt. DOĞANKENT , ,76 0,405 0,518 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 58 Köyyolları Doğankent ilt-söğütağzı (mr)- Deregözü-Elmadibi DOĞANKENT , ,68 1,015 1,035 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 59 Köyyolları Dy.ilt-Güvenlik (mr)-yanlızca DOĞANKENT , ,76 0,405 0,410 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. DOĞANKENT TOPLAMI ,93 60 Köyyolları İly.ilt-Taflancık (mr)-yukarı- Kertilyatak ESPİYE , ,11 0,395 0,400 Km.Yap.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 61 Köyyolları Dy.ilt-Hacıköy (mr)-kuz ESPİYE , ,11 0,395 0,400 Km.Yap.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 62 Köyyolları İly.ilt-Bahçecik mr.-gaçan- Güneyköy mr.-16 KKN. Ky. İlt. ESPİYE , ,11 0,395 0,400 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 63 Köyyolları İly.ilt-Çepni (mr)-kuzbahçe- Kuyuyanı-82 KKN.Ky.(Düz)ilt. ESPİYE , ,11 0,395 0,400 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 64 Köyyolları İly.ilt-Kuzsağman (Direkbükü) ESPİYE , ,11 0,395 0,400 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. İly.(Direkbükü) ilt-yeşilköy (mr)- 65 Köyyolları Pangal-Kireçcik (Yeşilköy- Kurugeriş) ESPİYE , ,11 0,395 0,400 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 66 Köyyolları İly.ilt-Gümüşdere (mr)-boğmalık- 127 KKN.Ky.ilt. ESPİYE , ,11 0,395 0,400 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 67 Köyyolları İly.ilt-Köprübaşı-21 KKN.Gry.yolu (Kurugeriş) ESPİYE , ,11 0,395 0,400 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 68 Köyyolları İly.ilt-Gentarla-Avluca (mr)-güney- Sariy-İly.İlt. ESPİYE , ,11 0,395 0,400 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 69 Köyyolları İlçe sınırı İlt.Seydiköy (mr)- Belençardığı ESPİYE , ,11 0,395 0,400 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. KÖYY. DOĞU GRUBU BETON YOL İNŞAATI ,40 70 Köyyolları 54 KKN.Ky.ilt-Karşı-Hanyanı (Ericek) ESPİYE , ,39 0,205 0,200 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 71 Köyyolları İly.(Ericek) ilt-kireçcik-tezdere ESPİYE , ,39 0,205 0,200 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 72 Köyyolları İly.ilt-Töngelcik-Çamdibi- Değirmenardı-54 KKN.Ky.İlt. ESPİYE , ,39 0,205 0,200 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. İly.ilt-Hendeküstü-Akkaya (mr)- 73 Köyyolları Bayrambey (mr)- ily.ilt. - BAYRAMBEY ESPİYE , ,11 0,285 0,400 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 74 Köyyolları İly.ilt-Hendeküstü-Akkaya (mr)- Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş Bayrambey (mr)- ily.ilt. - AKKAYA ESPİYE , ,11 0,385 0,387 Yap. 75 Köyyolları 57 KKN.Gry.ilt-Kandahur-Hıdır- Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş Yeniköy (mr) ESPİYE , ,11 0,385 0,392 Yap. 76 Köyyolları İly.ilt-Güzelyurt (mr)-portlu-güney- Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş Çay nolu y.ilt. ESPİYE , ,50 0,500 0,503 Yap. 77 Köyyolları 89 KKN.Ky.ilt-Çukur-Saz-Çalkaya Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş (mr.)-alişan-91 KKN.Ky.ilt. ESPİYE , ,11 0,390 0,393 Yap. 78 Köyyolları Şahinyuva(mr.)-Boğaztarla-Bitene- ESPİYE , ,79 0,295 0,300 Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş 138

139 Güzlek Yap. 110 KKN.Gry.ilt-Boculu- 79 Köyyolları Hacımahmutlu (mr)-harşıtlı ESPİYE , ,39 0,205 Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş 0, KKN.Ky.(Boculu) ilt-alçakbel 80 Köyyolları Yap. (Hacımahmutlu) ESPİYE , ,39 0, Köyyolları KÖYY. BATI GRUBU BETON 116 KKN.Ky.ilt-Abanozlu-Hacaklı Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş (Arıdurak) ESPİYE , ,72 0,306 0,300 Yap. YOL İNŞAATI ,98 82 Köyyolları 06 KKN.Ky.ilt-Çorapçılar (mr)-kıran Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş ,98 EYNESİL ,98 0,380 0,470 Yap. 83 Köyyolları 21 KKN.Ky.ilt-İshaklı (mr)- Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş ,72 Sofuoğlu-Aşağı (Cansızlı Mah.) EYNESİL ,72 0,320 0,380 Yap. 84 Köyyolları 19 KKN.Ky.ilt-Çobanoğlu (İshaklı) Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş ,13 EYNESİL ,13 0,110 0,140 Yap. 85 Köyyolları 33 KKN.Gry.ilt-Adaköy (mr) Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş ,46 EYNESİL ,46 0,220 0,200 Yap. 86 Köyyolları 37 KKN.Ky.ilt-Toklugil-Kozaklı-21 Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş ,50 KKN.Ky.İlt. (Kemerli) EYNESİL ,50 0,530 0,733 Yap. 87 Köyyolları Dy.ilt-Dereköy (mr)-kıran-41-2 Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş ,50 KKN.Ky.İlt. EYNESİL ,50 0,530 0,520 Yap. 88 Köyyolları Dy.ilt-Kekiktepe (mr)-devge -38 Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş KKN. Ky. İlt. EYNESİL , ,11 0,480 0,370 Yap. ( ,78) EYNESİL HARCAMASI ,34 89 Köyyolları BL.sınırı ilt-fındıklı(mr)-ilçe sınırı Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş ,24 İlt. GÜCE ,24 0,500 0,500 Yap. 90 Köyyolları Güce ilçe(mr)ilt-dayıcık(mr)- Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş Akpınar(mr)-Örnekköy(mr) GÜCE , ,47 1,200 1,500 Yap. İmar sınırı Güce ilt-gürağaç (mr)- 91 Köyyolları Yukarı-Karadere- Kuluncak (mr)- Kavacık-Güney-Sarıyar (mr)- Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş Çardak-Fırınlı (mr) GÜCE , ,50 0,490 0,400 Yap. İlçe sınırı ilt-kuz-derebükü-bük- 92 Köyyolları Boncukçukuru (mr)-orta-geriş - Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş Ahmetli-Ezeltere GÜCE , ,68 1,000 0,900 Yap. 93 Köyyolları 05 KKN.Gry.ilt-Ergenokon(mr)- Km.Beton Yol Yap.Öd.Kad.İş Mustafayatağı GÜCE , ,11 0,405 0,400 Yap. GÜCE HARCAMASI ,48 94 Köyyolları İly.ilt-Tepeköy (mr)-bakacak- Yunusemre (mr) PİRAZİZ , ,70 0,700 0,900 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 95 Köyyolları İly.(Bozat ) İlt-Bayraktarlı-Hayatçık- İlçe sınırı ilt. (Şerefli Köyü) PİRAZİZ , ,79 0,340 0,380 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 96 Köyyolları 35 KKN.Ky.ilt-Güney-Kavacık- Armutçukuru (mr)-yeniköy-bağlak PİRAZİZ , ,98 0,420 0,632 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 139

140 97 Köyyolları 25 KKN.Ky.ilt-Şerefli (mr)-55 KKN. Gry.(Çayırköy)ilt. PİRAZİZ , ,72 0,270 0,340 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 98 Köyyolları İly.İlt.Yamaçağzı-Narlık (mr)-kıran- Hasanşeyh (mr)-kıran-güney- Sapak-Esentepe (mr)-kılıçlı (mr)- Mehdioğlu-55 KKN.Gry.ilt. PİRAZİZ , ,79 0,340 0,363 Km.Yap.Öd.Kad.İş.Yapıldı. İly.İlt.(Bozat) ilt-hatipli- 99 Köyyolları Çağlayandere (mr)-kıran- Davutoğlu PİRAZİZ , ,79 0,340 0,080 Km.Yap.Öd.Kad.İş.Yap. 100 Köyyolları 25 KKN.Ky.ilt-Bektaş - Deregözü (mr.)-25 KKN.Ky.(Hayatcık ) İlt. PİRAZİZ , ,72 0,270 0,275 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 101 Köyyolları Bly.ilt-Bayramca-Alidede (mr)-üst PİRAZİZ , ,72 0,270 0,356 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 102 Köyyolları Bl.yl.ilt-Gökçeali( mr)-balçıklı (mr)- Karşı-Güneyköy (mr) PİRAZİZ , ,39 0,200 0,238 Km.Yap.Öd.Kad.İş.Yap. 103 Köyyolları İly.İlt.Yamaçağzı-Narlık (mr)-kıran- Hasanşeyh (mr)-kıran-güney- Sapak-Esentepe (mr)-kılıçlı (mr)- Mehdioğlu-55 KKN.Gry.ilt. (Hasanşeyh Köyü) PİRAZİZ , ,33 0,200 0,290 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. İly.İlt.Yamaçağzı-Narlık (mr)-kıran- Hasanşeyh (mr)-kıran-güney- Köyü) 104 Köyyolları Sapak-Esentepe (mr)-kılıçlı (mr)- Mehdioğlu-55 KKN.Gry.ilt. (Kılıçlı PİRAZİZ , ,33 0,200 0,253 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. ( ,78) PİRAZİZ HARCAMA , Köyyolları 05 KKN.Ky.ilt-İncirlik (Düzköy) KEŞAP , ,65 0,200 0,265 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 106 Köyyolları 20 K.K.N.Gry.ilt-Davutoğlu-Koloğlu (Yolağzı) KEŞAP , ,65 0,200 0,261 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 107 Köyyolları 15 K.K.N.Ky.ilt-Yolbaşı (mr)- Çağlayan KEŞAP , ,65 0,235 0,410 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 108 Köyyolları 15 K.K.N.Ky.ilt-Aşağı (Bayramşah) KEŞAP , ,65 0,200 0,350 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 109 Köyyolları 15 K.K.N.Ky.ilt-Gönüllü (mr)(haydaroğlu) KEŞAP , ,65 0,200 0,340 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 110 Köyyolları 36 K.K.N.Gry.ilt-Kiliseli KEŞAP , ,65 0, Köyyolları 36 K.K.N.Gry.ilt-Kıran KEŞAP , ,65 0,200 0,745 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 112 Köyyolları 45 K.K.N.Gry.ilt-Hıdırlı-Zıbıç- Sancaklıtepe (mr)-gry.ilt. KEŞAP , ,98 0,400 0,700 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 113 Köyyolları 45 K.K.N.Gry.ilt-Kez (Yünlüce) KEŞAP , ,65 0,200 0,350 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 114 Köyyolları BL.sınırı İlt-Avut-Kuzçukur- Kıranardı-Çakırlı (mr)-töngel (mr)- Yünlüce (mr)-44 K.K.N.Ky. İlt. (Töngel Köyü) KEŞAP , ,64 0,640 0,716 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 115 Köyyolları 49 K.K.N.Ky.ilt-İmamlı KEŞAP , ,65 0, Köyyolları 52 K.K.N.Ky.ilt-Kösememiş KEŞAP , ,65 0,190 0,625 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 117 Köyyolları 45 KKN. Gry. İlt.- Çardakdüzü (Çakırlı Köyü) KEŞAP , ,26 0,150 0,195 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 140

141 KEŞAP 1. GRUP TOPLAMI , Köyyolları İly.ilt-Ferizdere-Yivdincik (mr)- Bıdıklı-Düzkestane KEŞAP , ,98 0,400 0,540 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 119 Köyyolları 66 K.K.N.Gry.ilt-Karakaş- Ceylanpınar (mr) KEŞAP , ,98 0,400 0,488 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 120 Köyyolları İly.(Karabulduk) ilt-çamlıca (mr)- Erköy (mr) (Çamlıca Köyü) KEŞAP , ,98 0,400 0,474 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 121 Köyyolları İly.ilt-Kç.Geriş (mr)-güzlük-çapar- Kızılcakaş KEŞAP , ,31 0,500 0,600 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 122 Köyyolları 85 K.K.N.Ky.(Çapar) ilt-yağlıkuz KEŞAP , ,65 0, Köyyolları 87 K.K.N.Gry.(Bayrambey mr) ilt- 0,608 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. Yağlıkuz KEŞAP , ,65 0, Köyyolları İly.ilt-Araplı-Alın-Kesebelen- Dokuztepe (mr)-kızılbelen KEŞAP , ,98 0,400 0,490 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 125 Köyyolları Dy.ilt-Bekirli-107 K.K.N.Gry.İlt. (Güneyköy) KEŞAP , ,98 0,355 0,475 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. Dy.ilt-Samsunlu-Güneyköy (mr)- 126 Köyyolları Çakıroğlu-Kayabaşı (mr) (Kayabaşı Köyü) KEŞAP , ,98 0,300 0,360 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. KEŞAP 2. GRUP TOPLAMI ,58 Dy.ilt-Ede (mr)-orta-akıncılar (mr)- 127 Köyyolları Yk.Boğalı (mr.)-ily.ilt. (Ede- Akıncılar Arası) TİREBOLU , ,94 1,100 0,991 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 128 Köyyolları Dy. İlt.- Menderes (mr) - Kahyalı - 28 KKN.Gry. İlt. TİREBOLU , ,31 0,540 0,535 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 129 Köyyolları 75 KKN.Gry. İlt. - Mağzadüzü (Sultanköy) TİREBOLU , ,46 0,220 0,162 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 130 Köyyolları Dy. İlt. - Sultanköy (mr) - Mursal (mr) TİREBOLU , ,05 0,440 0,440 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 131 Köyyolları Dy. İlt. - Sultanköy (mr) - Mursal (mr) TİREBOLU , ,05 0,440 0,367 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 28 KKN.Gry.(Danışman)ilt.Canoğlu 132 Köyyolları - Yukarı- Gebeçler-Akkaya-84 KKN.Ky.(Dere) İlt. TİREBOLU , ,31 0,550 0,504 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 133 Köyyolları 75 KKN.Gry. İlt.- Dereeğzı - Dere - İğnece (mr) TİREBOLU , ,64 0,670 0,617 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 134 Köyyolları 28 KKN.Gry.(Kovanpınar) ilt. Alievi - Orta- Kuzçukur-75 KKN.Gry.İlt. TİREBOLU , ,98 0,380 0,336 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 135 Köyyolları Dy. İlt. Ketençukur (mr) - Yukarı - Göldüzü TİREBOLU , ,98 0,380 0,293 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. KÖYY. DOĞU GRUBU BETON YOL İNŞAATI , KKN.Gry.ilt-Kuyuyanı Köyyolları KKN.Gry.(Eymür mr.) İlt.(Aş.Boynuyoğun) TİREBOLU , ,27 1,260 1,240 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 137 Köyyolları 135 KKN.Gry.ilt-Camiyanı-Velioğlu (Arslancık) TİREBOLU , ,31 0,540 0,681 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 141

142 138 Köyyolları 135 KKN.Gry.(Arslancık mr) ilt- Henküllü TİREBOLU , ,31 0,540 0,580 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 135 KKN.Gry.(Köseler) ilt- 139 Köyyolları Hüseyinoğlu-Sayca 161 KKN. Ky.ilt. TİREBOLU , ,64 0,670 0,635 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 140 Köyyolları 135 KKN.Gry.ilt-Halaçlı (mr)-fatih (mr) (Halaçlı-Fatih Arası) TİREBOLU , ,98 0,420 0,504 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 141 Köyyolları Dy.(Yılgın) ilt-orta-beşirli-çamlı- 158 KKN.Ky.(Toptaş) ilt TİREBOLU , ,98 0,380 0,470 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 142 Köyyolları 159 KKN.Ky.ilt.-Yalç (mr)-kıran- Kisegeriş TİREBOLU , ,27 1,260 1,032 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. KÖYY. BATI GRUBU BETON YOL İNŞAATI , Köyyolları İly.ilt-Tekelcek-Akköy (mr)-killik YAĞLIDERE , ,52 0,220 0,496 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 144 Köyyolları İly.(Akköy mr) ilt-çeğel-çeğel YAĞLIDERE , ,52 0,220 Olur'la Killik Mh.Yapıldı. 145 Köyyolları İly.ilt-Çöğülcüoğlu-Kayışkıran (Umutbükü Köyü) YAĞLIDERE , ,11 0,430 0,395 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 146 Köyyolları İly.ilt-Yeşilpınar (mr)-sarıyar-ily.ilt. YAĞLIDERE , ,50 0,540 0,150 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 147 Köyyolları İly.İlt.(Hanyanı) ilt-sınır(mr.)- Fındıcak-13 KKN.Gry.ilt. YAĞLIDERE , ,11 0,430 0,456 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 148 Köyyolları 93 KKN.Ky.(Hisarcık mr) ilt-küşlü- Kıranmadeni YAĞLIDERE , ,50 0,540 0,674 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 149 Köyyolları İly.ilt-Koçlu (mr)-doymuş- Yokuşbaşı 100 KKN.Ky.İlt. YAĞLIDERE , ,50 0,540 0,034 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 150 Köyyolları 108 KKN.Ky.ilt-Kuzyatak-Uludüz- Yenice (mr)-alanyurt (Yenice Köyü) YAĞLIDERE , ,50 0,530 0,560 Km.Yap.Öd.Kad.İş Yap. 151 Köyyolları 124 KKN.Ky.ilt-Düz (Ömerli) Km.Yap.Öd.Kad.İş YAĞLIDERE , , ,50 0,530 0,540 Yap.( ,44) T O P L A M , , ,90 65,103 79,072 PROG. = 65,103 Km. UYG. = 79,072 Km. İLLER BANKASI (1. KAT ASFALT) 1 Köyyolları 01KKN.Gry.İlt.Kavaklıdere mr.- Armutlu mr.-taşlıyurt y.kuzyurt y. ALUCRA , ,73 1,50 1,5 Km.Bitti. 2 Köyyolları 10 K.K.N.Gry.ilt.Boyluca mr.- Himmetoğlu-Gevezeli ALUCRA , ,45 1,00 1 Km.Bitti. 67 KKN.Ky.ilt. Andırlı-Tepeköy mr.- 3 Köyyolları Kuruçayır-Alamacan-Mutaflı - İlçe sınırı İlt. ALUCRA , ,86 4,10 Hazırlık aşamasında 4 Köyyolları 60 K.K.N.Gry. İlt.- Diler (mr)- Karacaören ( mr.)gry.ilt. Ş.K.HİSAR , ,18 1,50 1,5 Km.Bitti. 5 Köyyolları Dy. İlt.- Kınık (mr)-aş.kınık-baltaşı (mr) Ş.K.HİSAR , ,94 2,70 3 Km.Bitti. 6 Köyyolları 82 K.K.N.Gry. İlt.- Lapa-Duman Ş.K.HİSAR , ,99 3,00 3,2 Km.Bitti. 142

143 (mr) 7 Köyyolları 60 K.K.N.Gry. İlt.- Karaağaç(mr.)- Akçaimam-Küçükkule-Erentepe (mr)-ozanlı(mr) Ş.K.HİSAR , ,06 3,00 3 Km.Bitti. 8 Köyyolları 123 K.K.N.Gry.ilt.- Etir (Ovacık) Ş.K.HİSAR , ,28 1,00 1,1 Km.Bitti. 9 Köyyolları 60 K.K.N.Gry. İlt.-Buzkeçi(mr)-60 K.K.N.Gry. İlt. Ş.K.HİSAR , ,75 2,00 2,5 Km.Bitti. 10 Köyyolları 60 K.K.N.Gry. İlt.-Çüş-Söğüteli- Hasanşeyh (mr)-ocaktaşı (mr) Ş.K.HİSAR , ,22 1,00 1 Km.Bitti. 11 Köyyolları 18 K.K.N.Ky.(Toplukonak mr) ilt.- Kozana, Dy.İlt. (İPTAL 1 Km.) Ş.K.HİSAR 0,00 İPTAL EDİLDİ 12 Köyyolları Dy. İlt.-Örençik (mr) Ş.K.HİSAR , ,48 2,00 2,1 Km.Bitti. 13 Köyyolları Dy. İlt.-Turpcu (mr)-kapaklı-sipahi (mr)- 37 KKN. Gry. İlt. Ş.K.HİSAR , ,22 2,00 2 Km.Bitti. T O P L A M , ,16 24,80 21,9 PROG. = 24,80 Km. UYG. = 21,9 Km. İLLER BANKASI (2. KAT ASFALT) 1 Köyyolları 42 K.K.N.Gry.ilt-Yağmurca- Esenyurt MERKEZ , ,20 2,00 2 Km.Bitti. 42 KKN.Gry.ilt-Çatak-Çukur- 2 Köyyolları Karakışla-Akçalı (mr)-esentepe (mr) (Akçalı Köyü) MERKEZ , ,20 2,00 2 Km.Bitti. 3 Köyyolları İly.ilt-Karaağaç-Seyit mr.-kıran- Akıncı mr KKN.Gry.İlt. MERKEZ , ,30 3,00 İdare Bütçesinden Yapıldı. 4 Köyyolları 101 K.K.N.Gry.ilt-Sıvacı (mr)- Dilber-Taşhan MERKEZ , ,65 1,00 1,4 Km.Bitti. 5 Köyyolları İly.ilt-Batlamacamiyanı- Batlamacamiyanı-Kabaköse- Darıbükü-Orhaniye (mr)-kıran- Kamaç-101 K.K.N.Gry.İlt. MERKEZ , ,60 3,00 3 Km.Bitti. 6 Köyyolları İly. İlt. Derekol- Çamlık mr. MERKEZ , ,50 2,00 2 Km.Bitti. İmar sınırı ilt-çataltepe-boztekke 7 Köyyolları (mr)-darıköy (mr)-müftügil-kıran- Yaykınlık (Mr) -İlçe sınırı İlt. MERKEZ , ,74 3,05 3,2 Km.Bitti. 8 Köyyolları İly. İlt.Subaşı mr.-karatarla - Demirözü mr. ALUCRA , ,25 5,00 5 Km.Bitti. 9 Köyyolları 10 K.K.N.Gry.ilt.Boyluca mr.- Himmetoğlu-Gevezeli ALUCRA , ,00 5,00 5,1 Km.Bitti. 10 Köyyolları 25 K.K.N.Gry.(Yeşilyurt) ilt.yaaplı- Karaağaçlı-Haşhaş ALUCRA , ,10 6,00 6,9 Km.Bitti. 11 Köyyolları Bly.ilt-Alınca-Arifli (mr)-eminoğlu- Ahmetli (mr)-icilli (mr)-bostanlı (mr)-gayıoğlu-karacaresül (mr) (Bostanlı Köyü) BULANCAK , ,13 1,965 Haz.Mik.Kad.As.Alımı Yap.(2012'de) 12 Köyyolları İly.ilt-Bayramlı -Akyapı (mr)-ellezli ÇAMOLUK , ,65 3,00 3,1 Km.Bitti. 13 Köyyolları İly.ilt-Hacıören (mr) ÇAMOLUK , ,35 1,00 1,5 Km.Bitti. 143

144 14 Köyyolları 60 K.K.N.Gry. İlt.- Diler (mr)- Karacaören ( mr.)gry.ilt. Ş.K.HİSAR , ,25 5,00 5 Km.Bitti. 15 Köyyolları Dy. İlt. -Kızık - Bayhasan (mr)- Ovacık (mr)-evcili (mr) Ş.K.HİSAR , ,50 1,50 1,5 Km.Bitti. 16 Köyyolları Dy. İlt. -Tepeltepe (mr)-kavunluk Ş.K.HİSAR , ,05 4,50 4,5 Km.Bitti. 17 Köyyolları 56 KKN. Gry. İlt. Kayalı (mr.) (İPTAL) Ş.K.HİSAR , ,13 İPTAL EDİLDİ 60 K.K.N.Gry. İlt.-Çüş-Söğüteli- 18 Köyyolları Hasanşeyh (mr)-ocaktaşı (mr) (İPTAL) Ş.K.HİSAR , ,60 İPTAL EDİLDİ 19 Köyyolları 18 K.K.N.Ky.(Toplukonak mr) ilt.- Kozana, Dy.İlt. Ş.K.HİSAR , ,88 5,00 5 Km.Bitti. 20 Köyyolları Kınık-Baltaşı Ş.K.HİSAR 4,00 4,5 Km.Bitti. 21 Köyyolları Dy. İlt.-Turpcu (mr)-kapaklı-sipahi (mr)- 37 KKN. Gry. İlt. Ş.K.HİSAR , ,80 2,50 2,5 Km.Bitti. T O P L A M ,88 0, ,88 60,52 58,2 PROG. = 60,52 Km. UYG. = 58,2 Km. Greyder Alımı (3 adet) ESPİYE TİREBOLU- BULANCAK , , ,56 Greyder Alımı Yapıldı. İLLER BANKASI TOPLAMI , , ,50 GENEL TOPLAM , , ,42 BSK SICAK KAPLAMA (2013 Yılı) SIRA NO İLÇE YOLUN ADI MALİYETİ ( TL ) PROGRAM MİKTARI ( Ton ) PROTOKOL GEREĞİ YATIRILAN ÖDENEK (TL.) UYG. KÖYDES (Ton) 144 UYG. ÖZEL İDARE (Ton) ASFALT YAMA (Ton) SOĞUK AS.YAMA (Ton) UYGULAMA TOPLAM UYG (Ton) 1 MERKEZ Camili-Erimez 9.514,000 1, ,000 13,000 4,500 Gr.Y. 4,500 2 MERKEZ Güveç 150, ,000 6,000 0,000 3 MERKEZ Boztekke-Darıköy 111, ,000 6,000 0,000 4 MERKEZ Orhaniye 45,000 45,000 3,000 0,000 5 MERKEZ Çamlık 57,000 57,000 2,000 0,000 6 MERKEZ Darıköy 114, ,000 3,000 0,125 0,125 7 MERKEZ Batlama-Keçilik 150, ,000 6,000 Yolu 0,000 8 MERKEZ Tekke-Anbaralan 165, ,000 1,000 0,000 9 MERKEZ Ülper 12,000 12,000 1,000 0, MERKEZ Barça 2.111, ,000 3,500 1,500 1,500 ASFALT YAMA (Km.) KÖYDES (BETON ÜZERİ) (UYG.) (Km.) ÖZ.İD. (BETON ÜZERİ) (UYG.) (Km.) ÖZEL İDARE 1.KAT (UYG.) (Km.) TOPLAM UYG. (Km.)

145 11 MERKEZ Pınarçukuru 651, ,000 0,500 0, MERKEZ Barçaçakırlı 90,000 90,000 0,150 0, MERKEZ BSK 0,000 0, a) Alınca ,00 165, , , ,000 0,400 0, b) Çiçekli ,00 83, ,000 75,000 75,000 0,125 0, c) Uzgur ,00 124, , , ,000 0,300 0, e) Ülper ,00 85, , , ,000 0,125 0, f) Yaykınlık ,00 205, , , ,000 0,400 0,400 g) Yazlık (Stb.Kap.) , ,000 (1,5 Km. filler malzeme çekildi ,00 TL. lık iş yapıldı.) 0, MERKEZ Güneyköy ,50 154, , , ,000 0,200 0, MERKEZ Uzkara 75,000 75,000 0,125 0, MERKEZ Çukurköy 150, ,000 0,075 0, MERKEZ Burhaniye 81,000 81,000 0,075 0, MERKEZ Okçu 75,000 75,000 0,175 0, MERKEZ Erikliman 150, ,000 0,250 0, MERKEZ Hamidiye 243, ,000 3,000 0, MERKEZ Gürköy 0,000 0,125 0, MERKEZ Çandır 75,000 75,000 0,125 0, MERKEZ Esentepe 177, ,000 0,125 0, MERKEZ Akçalı 108, ,000 3,000 0, MERKEZ Yağmurca 585, ,000 1,000 1, MERKEZ Sayca 1.756, ,000 1,500 1, MERKEZ Beyazıt 150, ,000 0,250 0, MERKEZ Boztekke- 120, ,000 0,250 Ayaroğlu 0, MERKEZ Boztekke 60,000 60,000 0,100 0, MERKEZ Güneyköy 45,000 45,000 3,000 0, MERKEZ Çavuşoğlu 30,000 30,000 0,050 0, MERKEZ Ergence 135, ,000 0,250 0, MERKEZ Hisargeriş 135, ,000 0,250 0, MERKEZ Lapa 267, ,000 0,300 0, MERKEZ Akköy 315, ,000 0,500 0, MERKEZ Anbaralan 39,000 39,000 0,050 0, MERKEZ Sarvan 584, ,000 2,000 1,000 1,000 0,000 0,000 T O P L A M ,50 816, , , ,000 0,000 1, ,000 55,500 1,550 8,850 4,500 14,900 1 ALUCRA Boyluca 120, ,000 5,000 0,000 2 ALUCRA Kemallı 60,000 60,000 2,000 0,000 3 ALUCRA Demirözü 12,000 12,000 5,000 0, ,000

146 4 ALUCRA Muhtelif Köyyolları 580, ,000 20,000 0,000 5 ALUCRA Yeşilyurt 96,000 96,000 6,000 0,000 6 ALUCRA Doludere 84,000 84,000 5,000 0,000 0,000 0,000 T O P L A M 0,00 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0, ,000 43,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 BULANCAK Bektaş 3.139,000 19, ,000 30,000 0,000 2 BULANCAK İnece 3,800 0,000 5,000 0,000 3 BULANCAK Küçüklü ,49 680, ,00 720, ,000 1,000 1,000 4 BULANCAK Yaslıbahçe ,25 325, ,25 330, ,000 0,500 0,500 5 BULANCAK Büyükada- Damudere (Adaköy) (Kalan , , , , , TL. 2012'den Yatırılan) 1,500 1,500 3,000 6 BULANCAK Erdoğan 135, ,000 5,000 0,000 7 BULANCAK Kovanlık Belediyesi 15,000 15,000 (Paşakonağı) 0,050 0,050 8 BULANCAK Burunucu 673, ,000 1,000 1,000 9 BULANCAK Paşakonağı 36,000 36,000 14,000 0, BULANCAK Talipli 501, ,000 0,600 0, BULANCAK Samugüney 30,000 30,000 5,000 0, BULANCAK Hacet 165, ,000 0,300 0, BULANCAK Kayadibi 60,000 60,000 0,050 0,050 BULANCAK Büyükada ,10 706, , , ,000 Damudere Gr.Y. 0,400 0,400 BULANCAK Elmalı-Yeşiltepe ,15 309, , , ,000 Gr.Y. 0,450 0, BULANCAK Yeşilköy 84,000 84,000 0,125 0, BULANCAK Yeşiltepe 57,000 57,000 0,100 0, BULANCAK Şeyhmusa 84,000 84,000 0,125 0,125 0,000 0,000 T O P L A M , , , , ,000 0,000 23, ,000 59,000 3,800 2,000 1,900 7,700 1 ÇAMOLUK Muhtelif Köyyolları 138, ,000 12,000 0,000 0,000 T O P L A M 0,00 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0, ,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 ÇANAKÇI Kuşköy 234, ,000 0,300 0,300 2 ÇANAKÇI Erenköy 237, ,000 0,375 0,375 3 ÇANAKÇI Egeköy 222, ,000 0,375 0,375 4 ÇANAKÇI Bakımlı 27,000 27,000 1,000 0,000 0,000 0,000 T O P L A M 0,00 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0, ,000 1,000 0,000 0,750 0,300 1,

147 1 DERELİ Kotana-Kümbet 7.683,000 8, ,000 15,000 Gr.Y. 3,500 3,500 2 DERELİ Yıldız 123, ,000 3,000 0,000 3 DERELİ Taşlıca 60,000 60,000 1,000 0,000 4 DERELİ Eğrianbar 480, ,000 7,000 0,000 5 DERELİ Kurtulmuş 81,000 81,000 5,000 0,000 6 DERELİ Heydere 225, ,000 2,000 0,000 7 DERELİ Konuklu 42,000 42,000 3,000 0,000 8 DERELİ Çengelköy 30,000 30,000 3,000 0,000 9 DERELİ Köknarlı 15,000 15,000 1,000 0, DERELİ Uzundere 3.882, ,000 5,000 0, DERELİ Belediye 15,000 15,000 1,000 0, DERELİ Çalca 207, ,000 0,275 0, DERELİ Akkaya 744, ,000 2,500 0, DERELİ Muhtelif Köyyolları 159, ,000 0,000 0,000 0,000 T O P L A M 0,00 0,000 0,000 0, ,000 0,000 8, ,000 48,500 0,000 0,275 3,500 3,775 1 DOĞANKENT Muhtelif Köyyolları ,80 180, ,34 180, ,000 0,300 0,300 0,000 0,000 T O P L A M ,80 180, , ,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,300 1 ESPİYE Dikence 199,000 5, ,000 8,000 0,000 2 ESPİYE İbrahimşıh 20,000 2,585 20,000 5,000 0,000 3 ESPİYE Ericek 1.182, ,000 22,000 0,000 4 ESPİYE Cibril 48,000 48,000 4,000 0,000 5 ESPİYE Demircili 220, ,000 1,000 0,000 6 ESPİYE Hacıköy 45,000 45,000 1,000 0,000 7 ESPİYE Muhtelif Köyyolları 12,000 12,000 0,500 0,000 8 ESPİYE Merkez 99,000 99,000 2,000 (İbrahimşıh) 0,000 9 ESPİYE Adabük 30,000 30,000 1,000 0,000 0,000 0,000 T O P L A M 0,00 0,000 0,000 0, ,000 0,000 8, ,000 44,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1 EYNESİL Belen 288, ,000 0,500 0,500 2 EYNESİL Çavuşlu Gr.Y. 27,000 27,000 2,000 0,000 3 EYNESİL Muhtelif Köyyolları ,66 205, ,66 0,000 0,000 0,000 0,000 T O P L A M ,66 205, ,660 0, ,000 0,000 0, ,000 2,000 0,000 0,500 0,000 0,500 1 GÖRELE Koyunhamza 13,140 0,000 6,000 Gr.Y. 0,000 2 GÖRELE Terziali 27,000 27,000 1,000 0,000 3 GÖRELE Sağlık 27,000 27,000 1,500 0,000 4 GÖRELE Daylı 27,000 27,000 1,500 0,

148 5 GÖRELE Karadere 27,000 27,000 1,500 0,000 6 GÖRELE Yalıköy 15,000 15,000 1,500 0,000 7 GÖRELE Karaburun 19,000 19,000 3,000 0,000 8 GÖRELE Koyunhamza 756, ,000 6,500 Gr.Y. 0,000 9 GÖRELE Çatak 49,000 49,000 3,000 0, GÖRELE Kuşçulu 72,000 72,000 2,000 0, GÖRELE Boğalı 91,000 91,000 2,000 0, GÖRELE Türkeli 50,000 50,000 2,000 0, GÖRELE Eserli 24,000 24,000 0,100 0, GÖRELE Yeğenli 52,000 52,000 3,000 0, GÖRELE Aralıkoz 15,000 15,000 2,000 0, GÖRELE Akharman 78,000 78,000 0,100 0, GÖRELE Hamzalı 477, ,000 3,000 0, GÖRELE Çavuşlu Belediyesi (Koyunhamza Yolu) 12,000 12,000 0,500 0, GÖRELE Kırıklı-Esenli 72,000 72,000 0,100 0, GÖRELE Çömlekçi 30,000 30,000 3,000 0, GÖRELE Şantiye 15,000 15,000 0,200 0, GÖRELE Köprübaşı 24,000 24,000 0,000 0,000 0,000 T O P L A M 0,00 0,000 0,000 0, ,000 0,000 13, ,000 43,200 0,000 0,300 0,000 0,300 Ergenekon- Yukarıboynuyoğun 1 GÜCE 42,000 42,000 4,000 0,000 0,000 0,000 T O P L A M 0,00 0,000 0,00 0,000 42,000 0,000 0,000 42,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 KEŞAP Karakoç-Armelit 5,180 0,000 10,000 Gr.Y. 0,000 2 KEŞAP Yolağzı-Armelit 15,500 0,000 8,000 Gr.Y. 0,000 3 KEŞAP Güneyköy 72,000 17,370 72,000 7,000 0,000 4 KEŞAP Yolağzı 60,000 60,000 2,000 0,000 5 KEŞAP Çakırlı 75,000 75,000 1,000 0,000 6 KEŞAP Muhtelif Köyyolları ,40 880, ,40 0,000 0,000 7 KEŞAP Kayabaşı 120, ,000 0,250 0,250 8 KEŞAP Sayca 84,000 84,000 0,150 0,150 9 KEŞAP Dokuztepe 60,000 60,000 0,125 0, KEŞAP Hisarüstü 36,000 36,000 0,100 0, KEŞAP Düzköy 60,000 60,000 0,100 0, KEŞAP Balıklısu-Saraycık 90,000 90,000 0,300 0,

149 13 KEŞAP Gönüllü 60,000 60,000 0,200 0, KEŞAP Karadere 120, ,000 0,250 0, KEŞAP Yolbaşı 96,000 96,000 0,200 0, KEŞAP Bayramşah 133, ,000 0,250 0, KEŞAP Küçükgeriş 108, ,000 0,250 0, KEŞAP Yivdincik 60,000 60,000 0,100 0, KEŞAP Arnavutköy 180, ,000 0,350 0, KEŞAP Kirazlık 72,000 72,000 0,125 0, KEŞAP Sancaklıtepe 72,000 72,000 0,125 0, KEŞAP Taflancık 60,000 60,000 0,100 0, KEŞAP Yazlık 54,000 54,000 0,100 0, KEŞAP Karakoç-Kavacık 96,000 96,000 0,100 0, KEŞAP Karakoç-Kiseli 24,000 24,000 0,050 0, KEŞAP Karakoç-Karaisak 84,000 84,000 0,100 0, KEŞAP Tepeköy 60,000 60,000 0,100 0, KEŞAP Sürmenli 75,000 75,000 0,100 0, KEŞAP Alataş 60,000 60,000 0,100 0, KEŞAP Bayrambey 201, ,000 0,050 0, KEŞAP Demirci 60,000 60,000 0,100 0, KEŞAP Halkalı 84,000 84,000 0,150 0, KEŞAP Çamlıca 108, ,000 0,200 0, KEŞAP Armutdüzü 60,000 60,000 0,100 0, KEŞAP Geçit 60,000 60,000 0,100 0, KEŞAP Ceylanpınar 36,000 36,000 0,050 0, KEŞAP Altınpınar 204, ,000 0,325 0, KEŞAP Karakoç 84,000 84,000 2,000 0, KEŞAP Kaşaltı 84,000 84,000 0,125 0, KEŞAP Demirci 15,000 15,000 0,030 0,030 0,000 0,000 T O P L A M ,40 880, , ,000 0,000 0,000 38, ,000 30,000 4,825 0,030 0,000 4,855 1 PİRAZİZ Nefsipiraziz 1.838,000 8, ,000 10,000 1,500 1,500 2 PİRAZİZ Gökçeali- 399, ,000 3,000 Güneyköy 0,000 3 PİRAZİZ Tepeköy 240, ,000 6,000 0,000 4 PİRAZİZ Güneyköy 74,000 74,000 2,000 0,000 5 PİRAZİZ Armutçukuru ,75 75, ,75 69,000 69,000 Çağlandere 0,150 0,150 5 PİRAZİZ Çayır 24,000 24,000 0,050 0,050 6 PİRAZİZ Balçıklı 36,000 36,000 0,500 0,000 7 PİRAZİZ Esentepe 24,000 24,000 0,050 0,050 8 PİRAZİZ Gökçeali 24,000 24,000 0,500 0,000 9 PİRAZİZ Alidede ,64 76, ,740 99,000 99,000 0,050 0,

150 10 PİRAZİZ Esentepe-Kılıçlı 24,000 24,000 2,000 0, PİRAZİZ Narlık ,00 102, , , ,000 4,400 0,250 0, PİRAZİZ Çağlandere ,22 74, ,000 0,000 0,000 T O P L A M ,61 327, , , ,000 0,000 8, ,000 28,400 0,150 0,400 1,500 2,050 1 Ş.K.HİSAR Köyyolları 273, ,000 15,000 0,000 2 Ş.K.HİSAR Diler 116, ,000 5,000 0,000 3 Ş.K.HİSAR Toplukonak 132, ,000 4,000 0,000 4 Ş.K.HİSAR Kınık 12,000 12,000 3,000 0,000 0,000 0,000 T O P L A M 0,00 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0, ,000 27,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 TİREBOLU Danışman 145, ,000 4,000 0,000 2 TİREBOLU Mursal-Arslancık 42,000 42,000 3,000 0,000 3 TİREBOLU Ortaköy 72,000 72,000 2,000 0,000 4 TİREBOLU Avcılı 45,000 45,000 1,500 0,000 5 TİREBOLU Eymür 117, ,000 0,200 0,200 6 TİREBOLU Civil 15,000 15,000 0,200 0,200 7 TİREBOLU Özlü-Yalıköy 114, ,000 0,300 0,300 8 TİREBOLU Aslancık 15,000 15,000 0,025 0,025 9 TİREBOLU Köseler-Halaçlı 222, ,000 3,000 0, TİREBOLU Ortacami 54,000 54,000 2,000 0, TİREBOLU Halaçlı 24,000 24,000 1,000 0, TİREBOLU Kuskunlu 15,000 15,000 0, TİREBOLU Muhtelif Köyyolları ,53 813, ,530 0,000 0,000 T O P L A M ,53 813, ,530 0, ,000 0,000 0, ,000 16,500 0,000 0,725 0,000 0,725 Elmabelen- 1 YAĞLIDERE Sinanlı, Akköy, ,33 621, ,33 0,000 Tekke (KÖYDES) 0,000 a) Elmabelen 225, ,000 2,000 0,000 b) Tekke 150, ,000 0,250 0,250 c) Sinanlı 135, ,000 0,200 0,200 d) Akköy 165, ,000 0,250 0,250 2 YAĞLIDERE Ömerli 18,000 18,000 2,000 0,000 3 YAĞLIDERE Koçlu , , , ,000 0,200 0,200 4 YAĞLIDERE Yeniakköy , ,000 75,000 75,000 0,100 0,100 0,000 0,000 T O P L A M ,48 621, , ,000 0,000 0,000 0, ,000 4,000 1,000 0,000 0,000 1,000 PROTOKOLLÜ BELEDİYELER 1 DUROĞLU Tekke-Anbaralan ,40 540,000 0,000 Yolu 0,000 2 DUROĞLU Barçaçakırlı Giriş ,82 306,000 30,000 30,000 0,050 0,

151 FİLLER (m³) GÖNDERİLEN PALAZ (m³) İNŞAAT MALZEMESİ m³ DOLGU MLZ. m³ TESVİYE (Km.) ONARIM (Km.) STB.KAP. (Km.) MLZ. BAKIM (Km.) GREYDERLİ BAKIM (Km.) DOLGU (m³) HEYELAN TEMİZLİĞİ (Km.) BETON YOL (Km.) 1. KAT AS. SAT. KAP. (Km.) 2. KAT AS. SAT.KAP. (Km.) 1. BSK (Km.) BETON ÜZERİ BSK (Km.) ASFALT BAKIM (Km.) KULLANILAN BSK (Ton) SOĞUK ASFALT YAMA (Ton) İSTİNAT DUVARI (m³) Menfez (Adet) OTOKORKULUK (Km.) PARKE (m²) BÜZ (Adet) (Ø60'lik) BÜZ (Adet) (Ø100'lik) TOPLAM BÜZ (Adet) KORİGE BORU (Ad.) V KANAL (Mt.) Giresun İl Özel İdaresi yolu 3 KARABULDUK Zübeydehanım Cad. ve Okul Sk ,25 394, ,00 480, ,000 0,500 0,500 4 BULANCAK a) Ucarlı Mah ,00 300, ,00 336, ,000 3,000 0,000 b) Kuşluhan Mah , , ,00 0,000 0,000 c) Kızılot Mah , ,000 0,000 0,000 d) İkisu Mah , ,000 0,000 0,000 5 DERELİ Muhtelif Mah.Yoll 2.000, ,00 0,000 0,000 6 DERELİ Sütlücü, Bahçeli, Meşeliyatak ve Muh Mah.Yoll ,48 840,000 0,000 0,000 7 EYNESİL Belen-Kıran Mah ,94 769,200 0,000 0,000 9 PİRAZİZ Maden-Bülbüllü , ,000 0,000 Mah. 0,000 Yağlıdere 10 YAĞLIDERE Belediyesi ,90 930, , ,000 (Muh.Köyy.) 0,150 0, DERELİ Yavuzkemal 15,000 15,000 Belediyesi 0, ESPİYE Muhtelif Mah.Yoll ,50 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 T O P L A M , , ,00 0, ,000 0,000 0, ,000 3,000 0,000 0,700 0,000 0,700 GENEL TOPLAM , , , , ,000 0, , , ,600 11,325 14,830 11,700 37,855 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI MICIR (m³) KÖYÜN ADI A TİP İ B TİP İ AKÇALI ,5 4 0, AKINCI ,2 0,7 0,682 1,5 41, AKKÖY ,551 0,9 0, , ALINCA ,55 0, AMBARALAN 80 0,

152 BARÇA ,3 7, ,1 0,69 1,5 3, , BARÇAÇAKIRLI ,8 0, , BEYAZIT ,48 0, BOZTEKKE ,713 0, BURHANİYE ,2 0, CAMİLİ-ERİMEZ-KULAKKAYA , , CAMİLİ 80 0,8 0 ÇALIŞ 0 ÇAMLIK 200 0, ÇANDIR ,5 3,5 0,5 0, ÇAVUŞOĞLU ,5 0, ÇİÇEKLİ 20 0, ÇUKURKÖY ,145 0, DARIKÖY ,5 0,25 0, , ERGENCE ,5 2, ,5 0,553 0, ERİKLİMAN ,264 0, ESENTEPE , ,37 0, ,892 0 EVRENKÖY 154 1, GÜNEYKÖY , ,05 0, ,765 0 GÜRKÖY ,5 80 0,5 0, GÜVEÇ ,5 1,5 0,7 0, HAMİDİYE (Güre Gr.Y.) , HAMİDİYE 24 1,7 0, HİSARGERİŞ , ,1 0, İNCEGERİŞ 715 0,4 0,241 0 KARAALİ 0 KEMALİYE ,4 2,5 1,5 0,68 0 LAPA ,8 7,5 0,8 0,27 0, ,

153 MESUDİYE ,487 0 OKÇU 30 0,3 10 1,035 0, ORHANİYE ,5 0,4 0,4 1, , ORTAKÖY ,5 2 0 PINARÇUKURU 6 0, SARVAN ,7 0,329 1, , SAYCA ,2 8,5 2,5 1, SEYİTKÖY , SIVACI ,05 1, UZGUR ,5 0, UZKARA 1,5 0,334 0, ÜLPER ,5 1,4 0, ,47 0 YAĞMURCA ,8 4 0,5 0, YAYKINLIK ,15 0, YAZLIK ,5 9 9 YENİCEHİSAR ,5 5 0,5 508, YUKARIALINLI ,5 0,607 0 MESUDİYE-YAZLIK BOZTEKKE-AYAROĞLU 0, K.K.N.Gry.ilt-Hambarça-117 K.K.N.Ky.ilt. 0,3 0 YAĞMURCA-ESENYURT 3 0 TEKKE-ANBARALAN 230 1, Batlama-Keçilik Y BOZTEKKE-AYAROĞLU SARVAN-GÜVEÇ 82,83 0 BOZTEKKE-DARIKÖY-YAYKINLIK 3, İNİŞDİBİ BELEDİYESİ 8 58, DUROĞLU BELEDİYESİ ,9 0,

154 Yeni Atelye Sahası BELEDİYE HUZUREVİ YOLU GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÜLPER ATELYE BİNASI 3 3 TEYYAREDÜZÜ CAMİİ İNŞ ÜNİVERSİTE CAMİİ ÇALDAĞ 38 0 SPOR İL MD GİRESUN YUNUSEMRE VAKFI ÜLPER ŞANTİYESİ 0 3 MUHTELİF KÖYY T O P L A M , ,5 244, ,101 17,5 20,6 4,5 10,45 55, , ALUCRA ,00 22, , , BULANCAK ,235 0,6 15,243 12,8 2,3 5, , ÇAMOLUK 12, , ,00 0 ÇANAKÇI 1 0,5 1 0,3 0, ,6 0 DERELİ ,100 2,3 1, ,872 8,40 3,20 3,5 0,275 48, ,25 908, , DOĞANKENT 19 0,05 1,963 0, ESPİYE ,5 10,19 5 3,9 6, , ,285 EYNESİL 3,213 0,4 0, GÖRELE 1,3 2 0,15 5,70 14,30 0,3 43, , GÜCE 3,7 44, , KEŞAP ,2 9,37 0,9 2,20 4, ,05 669, ,714 PİRAZİZ ,362 1,9 7,40 1,5 0,55 28, ,25 112, Ş.KARAHİSAR , TİREBOLU 3 1,2 9,687 4,1 5,5 0,725 16, YAĞLIDERE 3, DERELİ BELEDİYESİ

155 ESPİYE BELEDİYESİ 0 EYNESİL BELEDİYESİ 0 PİRAZİZ BELEDİYESİ 0 0 BULANCAK BELEDİYE (Ucarlı Mh.) YAVUZKEMAL BELEDİYESİ 15 0 KARABULDUK BELEDİYESİ 0, YAĞLIDERE BELEDİYESİ (Muh.Köyy.) 0, T O P L A M ,95 24, ,4 276, ,95 81, ,5 118,15 12,1 26, , , , , ,

156 I- GENEL BİLGİLER A- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1) ÖRGÜT YAPISI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Giresun İl Özel İdaresi BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Masaüstü Bilgisayar : 12 Dizüstü Bilgisayar : 2 Yazıcı : 10 2) İNSAN KAYNAKLARI MEMUR Mali Hizmetler Müdürü : 1 Mali Hizmetler Uzmanı : 1 Memur : 6 Memur Görevlendirme : 1 İŞÇİ Büro Görevlisi : 2 Hizmetli :1 Şöför :1 TOPLAM :

157 Mali Hizmetler Müdürlüğünce Sunulan Hizmetler A- Misyon ve Vizyon İdaremizin hizmet politikası doğrultusunda ; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda iş ve işlemleri temin etmek. Müdürlüğümüze idarece verilen hizmetlerin yerine getirilmesinde tabii olduğu mevzuatın temel hükümleri doğrultusunda olmak üzere ; katılımcılığı, saydamlığı, serbest rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği, kaliteyi, ileri teknolojiyi, standardizasyonu, kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliği esas alarak yerine getirmektir. B- Amaç ve Hedefleri İl Özel İdaresinin hizmet politikası doğrultusunda; yeşil ile mavinin kucaklaştığı bir doğa harikası olan Giresun ilinin,tarihi kültürel ve ve sosyo ekonomik durumlarını, İl Özel İdaresinin insan kaynaklarını ve sınırlı mali kaynaklarını göz önünde bulundurarak mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları eşit ve adaletli bir şekilde öncelik sırasına göre belirleyerek yerine getirme çabasına, İl Özel İdaresinin iş ve işleyişlerinde,vatandaş odaklı, şeffaf bir yönetimi oluşturmasına ve yapılan tüm hizmetlerin bu şekilde sürdürülebilir olmasını sağlama noktasında üzerine düşen görevi yapmaktır. B- Müdürlüğe İlişkin Bilgiler 1-Teşkilat Yapısı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 4 Mart 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve kanunun 35. maddesi ile İl Özel İdaresi teşkilatı içinde Genel Sekreterlik kurulmuş, yetki, sorumluluk ve atama şekilleri belirlenmiştir Giresun ilinin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olmuştur Bu doğrultuda Giresun İl Özel İdaresi; 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 15 İlçe Özel İdare Müdürlüğü, 1 Hukuk Müşaviri ve 12 Birim Müdürlüğünden oluşmuştur.idarenin teşkilat şemasında yerini alan, Destek Hizmetleri Birim Müdürlüğünde;İdari Mali ve Sosyal İşler Servisi ve İhale Hizmetleri Servisi olmak üzere 2(iki) adet bağlı alt birimi mevcuttur. 2- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak; gelirleri tahsil etmek, giderleri hak sahiplerine ödemek, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri teslim almak, saklamak, ilgililere vermek, göndermek, diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarını yapmak, raporlarını hazırlamak İlçe Özel İdare Müdürlükleri ve mahiyetinde çalışan personele 5302 ve 5018 sayılı Kanunlar ile Tahakkuk esaslı İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hakkında gerekli eğitimleri vermek. Görevin Kısa Tanımı: İl Özel İdaresinin mevcut yapısında gidere ilişkin işlemler ile kayıtlar Muhasebe Müdürlüğü nezdinde, gelirin tarh ve tahakkuku ile tahsili işlemleri ise Gelir Müdürlüğü uhdesinde yürütülmektedir. Diğer taraftan, tarihinde bütçenin uygulanmasına ilişkin hükümleri yürürlüğe girmiş olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap 157

158 verilebilirlik, mali saydamlık, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması amaçlanmıştır. Bu amacın yerine getirilmesi için İdarelerin gelir, gider ve varlıkları ile mali sonuç doğuran öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içerisinde uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde muhasebe kayıtlarının tutulması, raporlanması, gelirlerin tahsili ile giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi veya gönderilmesi sorumluluk olarak belirlemiş, sorumluluğunda tek yetkilide olmasını öngörmüştür. Söz konusu kanunun gerekli kıldığı yukarıda anılan iş ve işlemlerin yapılmasının Mali Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında toplanması uygun olacağı gibi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresi Teşkilatı başlıklı 35 inci maddesinde Mali İşler Biriminin kurulmasına hüküm tesis edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce 5018 sayılı Kanunun 60.maddesinde belirtilen; a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. c) Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek. d) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak. e)idarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak. f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkinkayıtlarıtutmak. i) Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, bu Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecektir. Valilik Makamı oluru ile yürürlüğe giren ;Giresun İl Özel İdaresi Görev Bölümü Yönergesi ışığında 1- Muhasebe Şefliği 2- Bütçe Şefliği 3- Gelir Şefliği 4- Strateji Geliştirme Şefliği Olmak üzere 4 adet bağlı alt birimi mevcuttur Bütçe Muhasebe servisi olarak 2006 yılından itibaren İl Özel İdaresi Analitik Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmenliğine göre hazırlanan Bilgisayar programıyla çalışmaktayız. Buna göre hesap kayıtları ve defterler ile işlemler bilgisayar ortamında yürütülmektedir. GÖREVLERİ: 1- Banka iş ve işlemleri ile takip ve kontrolü. 2-Ödemelerle ilgili ödenek kontrolünün yapılması ve takibi. 3-Ödemeye ilişkin mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olup olmadığı ile maddi 158

159 hata bulunup bulunmadığının kontrol edilerek hak sahiplerine ödemelerinin yapılması. 4- Ödemelerde yetkililerin imzasının aranması. 5- Hak sahiplerinin kimliklerine ilişkin bilgilerin kontrolü. 6- Muhasebe kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması. 7- Muhasebe raporlarının alınması. 8-İlgili mevzuat çerçevesinde İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurulması. 9- Vergi Daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığına kesintilerin ödenmesi. 10- Bütçe Emaneti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 11- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. İcra, ilam ve lahikaların takibi. 12- İzleyen iki yılın Bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Mevcut yapıdaki Bütçe Müdürlüğünün planlama, programlama dışındaki görevlerini aynen sürdürmesi, İl Özel İdaresinin mali yıl bütçesinin hazırlanması. 13- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 14- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına uygun verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İdarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 15- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 16- İdarenin kesin hesabının ve yönetim dönemi hesabının düzenlenmesi. 17- Ödeneklerin tenkis işlemlerinin takip ve kontrolünün yapılması. 18- Harcama yetkilisine bütçeye ilişkin gerekli bilgilerin aktarılması. 19- Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. 20- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Mali konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri de gerçekleştirmek. 21- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 22- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. İlgili kurumlara bütçe ile ilgili bilgilerin gönderilmesi. 23- Yılsonu bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerinin yapılması. 24- Gerektiğinde Ek Bütçe hazırlanması. 25- Mevzuatın öngördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması. 26- Tahsisi mahiyetteki paraların gelir-ödenek kaydının yapılması. 27- Kanunlar gereği bütçeden ayrılan payların ilgili kurumlara gönderilmesi. 28- Muhtar maaşlarına ait ödeneklerin takip ve kontrolünün yapılması. 29-Mevcut yapıdaki tarh, tahakkuk, takip ve tahsil işlemlerine ilaveten yine mevcut yapıda başka birimlerce gerçekleştirilen yasal payların tahsili ve kiralık işyerleri ile lojman kira gelirlerinin tahsili işlemleri de dahil olmak üzere tüm gelire ilişkin iş ve işlemler yürütülecektir. 159

160 160 Giresun İl Özel İdaresi 30- İl Özel İdaresi Kanunundan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve tahsili, Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının Devlet Hakkı tutarından % 50 Özel İdare payının tahsili işlemleri, Mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve tahsili sayılı İmar Kanunu kapsamında kaçak inşaatlardan dolayı tahakkuk etmiş imar para cezalarının tahsiline ait iş ve işlemler. 33-Yürürlükten kaldırılmış olan Taşocakları Nizamnamesi kapsamında verilmiş olup da maktu tahakkuk etmiş idari alacaklar ile kaçak malzeme bedellerinin tahsiline ait iş ve işlemler. 34-Kiralamalar ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ile ilgili iş ve işlemler, 35-İl Özel İdaresinin her türlü İşletme ve iştiraklerinden doğan gelirlerin takip ve tahsili, 36-İl Özel İdaresinin stratejik plan (üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak ) ve yıllık performans planlarının hazırlanması, ilgili yasal mevzuat ve planlar çerçevesinde Özel idare Hizmet politikasının belirlenmesi ve hizmetlerinin geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması için çalışma ve araştırma yapmak ve yaptırmak üzere bu Müdürlüğün kurulması öngörülmüştür. 37- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 38- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 39- İdarenin yöntemi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 40- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 41- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, 42- İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 43- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, 44- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 45-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, 46- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 47- Mevzuata uygun program değişikliklerini sunmak, BÜTÇE SERVİSİ 1) İl Özel İdaresi nin mali yıl bütçe taslağını hazırlamak, kesinleşen bütçelerin kesin hesaplarını çıkarmak. Gerektiğinde ek bütçe hazırlamak. 2) İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini yapmak. 3) Yönetim dönemi cetvellerini hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak. 4) Muhasebe Şefliği ile müşterek çalışma yaparak kesin hesabı çıkarmak.bütçe ve kesin hesapları encümen ve meclise sunmak.

161 5) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödenek göndermek.ödeneklerin tenkis işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak. 6) Harcama yetkilisine bütçeye ilişkin gerekli bilgileri aktarmak. 7) İlgili kurumlara, bütçeleri ile ilgili bilgileri ve kanunlar gereği bütçeden ayrılan payları göndermek. 8) Bakanlıklardan muhtelif işler için gönderilen ödeneklerin ilgili kurumlara aktarılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 9) Yıl sonu bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerini yapmak. 10) Bütçe ile ilgili açılması gereken projeleri açmak.mevzuatın öngördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapmak. 11) Tahsisi mahiyetteki paraların gelir-ödenek kaydını yapmak. 12) İlçe Özel idarelerinin hesaplarını kontrol etmek, ödenek aktarmalarını yapmak. 13) Bütçe ile ilgili evrak ve belgeleri arşivleyerek denetime hazır halde bulundurmak. 14) Muhasebe, Gelir Şeflikleri ve İlçe Özel İdare Müdürlükleri ile koordineli olarak aylık ve yıllık hesapların çıkarılmasını sağlamak.mali Hizmetlerle ilgili brifingleri hazırlamak. 15) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak. 16) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak. Raporları ilgili makamlara sunmak. 19) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak. GELİR SERVİSİ 1) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ndan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve tahsilini yapmak.. Gelirle ilgili kişi ve kurumlarca yatırılacak paralar için teslimat kesilmesi. Banka ekstrasının gelir bölümünün kontrol edilmesi ve hataların zamanında düzeltilmesinin sağlanması. 2) Sayılı Kanunlara göre mücavir alan dışında bulunan 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında kaçak inşaatlardan dolayı ilgili müdürlüğünce tahakkuk ettirilmiş imar para cezalarının tahsilini yapmak. 3) Yürürlükten kaldırılmış olan Taşocakları Nizamnamesi kapsamında verilmiş olup ilgili müdürlüğünce tahakkuk ettirilmiş idari alacaklar ile kaçak malzeme bedellerinin tahsilini yapmak. 4) Kıyı Kanununa muhalefet kapsamında ilgili müdürlüğünce tahakkuk ettirilmiş alacaklarımızın tahsilini yapmak. 5) Birimlerden gelen idari para cezalarının tahsilatını yapmak. 6) Bankaya para yatıracak olan kişi ve kuruluşlara teslimatının kesilmesi. 7) Gün sonu Banka ekstrasının gelir muhasebe kayıtlarının yapılması. 8) İl Encümeninin verdiği cezaların tahsilatını yapmak. 9) 222 Sayılı Kanun a göre devamsız öğrencilerin cezalarını tahsil etmek. 10) Aylık gelir tablolarını oluşturarak ilgili makamlara sunmak. 11) Mülkiyeti İl Özel İ deresi ne ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş merkezi, müstakil dükkan, otopark, büfe ve benzeri yerleri kiraya vermek ve Sözleşmelerini yapmak. 12) Mülkiyeti İl Özel İdaresi ne ait hizmet binası niteliğindeki gayri menkulleri resmi kurumlara kiraya vermek. Sözleşmelerini yamak 13) Mülkiyeti İl Özel İdaresi ne ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalcilerine ecri misil uygulanmasını sağlamak ve tahsilatını yapmak 161

162 162 Giresun İl Özel İdaresi 14) Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınır ve taşınmazların ilgili birimince satış işlemleri yapılmış olanların paralarının tahsilatının yapılmasını sağlamak. 15) Hukuki yollarla tahsili sağlanan işlerle ilgili hukuk müşavirliği ile koordinasyon kurularak dosyalara gelire ilişkin belgelerin konulmasını sağlamak. 16) 3213 sayılı yasa kapsamında kesilen idari para cezalarının tahakkuk ve tahsili, 17) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak. 18) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak. Raporları ilgili makamlara sunmak. 19) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması. MUHASEBE SERVİSİ 1)İlgili Müdürlüklerince hazırlanıp tahakkuka bağlanan Ödemeye ilişkin tahakkuk evraklarının mevzuatında öngörülen belgelerin tam ve doğru olup olmadığı ile maddi hata bulunup bulunmadığı ve ödeme evraklarının hesap kodlarının doğruluğu ve ödeme belgelerindeki yetkili imzaların tamam olup, olmadığı gibi konularda kontrollerini yapmak ve ilgilisine ödeme emri veya çek kesilerek ödemenin yapılmasını sağlamak. 2) Ödemelerle ilgili ödenek kontrolünü ve takibini yapmak. 3) Hak sahiplerinin kimlikleri ve varsa vekaletname, azil name ile banka hesabı kullanacaklara ait hesap nosu ile ilgili bilgilerin kontrolünü yapmak. 4) Sayıştay sorguları ve ilamlarla ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi. 5) Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken idare hesabı ve diğer belgelerin hazırlanarak gönderilmesini sağlamak. 6) Konsolide görevlisi yönlendirilerek Taşınır iş ve işlemlerin düzgün şekilde yürütülmesini, sisteme girişinin yapılmasını ve yönetim dönemi hesabının Sayıştay Başkanlığına gönderilecek şekilde istenilen cetvellerin hazırlanmasını sağlamak. 7) Taahhütler Hesabı ile ilgili işlemlerin yürütülmesinin sağlanması. 8) Birimin aylık gelir-gider ve bütçe hesaplarının kontrolü yapılarak Say 2000 girişinin yapılması 9) Banka iş ve işlemlerini takip etmek ve kontrolünü yapmak. 10) Bankaya para yatıracak olan kişi ve kuruluşlara teslimatının kesilmesi. 11)Aylık muhtasar beyannameyi zamanında hazırlayıp Vergi Dairesine yatırılmasını sağlamak. 12) İcra ile ilgili işlemleri yapmak. Ödeme esnasında alacaklının icra borcu olup olmadığının icra defterinden araştırılıp varsa icra kesintisin yapılması 13) Muhasebe kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak. 14) Muhasebe raporlarını almak. 15) Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurmak. 16)Vergi Daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığı gibi emanete alınan kesintilerin zamanında işlemlerinin yapılarak ödemesini yapmak. 17) Bütçe emaneti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 18) Emanet hesapları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak. 19) Birimlerden gelen teminat mektupları kaydını ve ilgilisine iade edilmesi gerekenlerin iadesini yapmak. 21) Gün sonu Banka ekstrasının gelir ve giderlerinin muhasebe kayıtlarının yapılması. 22) Ödemesi ve işlemi yapılan evrakların asil suret olarak yevmiye numarasına göre ayırıp dosyalanması ve saklanması. 23) Banka ekstralarının ay sonunda ödeme emri teslimat şeklinde düzenlenip ekstraları ile dosyalanıp saklanması.

163 24) Bütçe Şefliği ile müşterek yapılacak çalışma ile kesin hesabı çıkarmak. 25) Bütçe Şefliği ile müşterek yapılacak çalışma ile yıl sonu kapanış işlemleri ve yeni yıl açılış işlemlerini yapmak 26) Mahalli İdareler, Belediyeler ile Acil destek fonundan gelen yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. 27) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak. 28) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak. Raporları ilgili makamlara sunmak. 29) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yap STRATEJİ ŞEFLİĞİ 1- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. İcra, ilam ve lahikaların takibi. 2-İl Özel İdaresinin stratejik plan (üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak ) ve yıllık performans planlarının hazırlanması, ilgili yasal mevzuat ve planlar çerçevesinde Özel idare Hizmet politikasının belirlenmesi ve hizmetlerinin geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması için çalışma ve araştırma yapmak ve yaptırmak üzere bu Müdürlüğün kurulması öngörülmüştür. 3- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 4- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 5- İdarenin yöntemi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 6- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 7- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, 8-İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, 9- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, 10-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak 163

164 II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Giresun İl Özel İdaresinin 2013 yılı bütçe uygulamaları ve kesin hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Buna göre; 2013 yılı bütçesi başlangıçta ,00-TL olarak öngörülmüştür Ayrıca ,00 - Tl.. Ek Bütçe yapılmıştır. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yıl içinde Giresun İl Özel İdaresine aktarılan ,40 -TL ve 2012 yılından devreden ,00-TL ile birlikte 2013 yılı bütçesi toplam ,40.-TL olmuştur. Ödeneklerin kaynağına göre dağılımını aşağıda gösterilmiştir. Bütçe Muhasebe olarak 2013 Yılında 7800 Yevmiye no kullanılmıştır Tablo-1: 2010 Yılı Bütçesindeki Ödeneklerin Kaynağa Göre Dağılımı Ödeneklerin Kaynağı Miktar (TL) BÜTÇE (2013 YILI) ,00 EK BÜTÇE ,00 DİĞER KURUMLARDAN AKTARILAN , YILINDAN DEVİR ,00 TOPLAM ,40 Tablo-2: 2013 Yılı Bütçesindeki Ödeneklerin Yılsonu Durumu Ödeneklerin Yılsonu Durumu Miktar (TL) HARCANAN , YILINA DEVREDEN ,00 İPTAL EDİLEN ,15 TOPLAM ,40 164

165 Tablo-3: 2013 Yılı Gelirleri İLÖZEL İDARESİ GELİR TOPLAMI Ödeneklerin Kaynağı VERGİ GELİRLERİ ,32 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ BAKANLIK YARDIMI VE FONLAR DİĞER GELİRLER , , ,48 Sermaye Gelirleri ,00 TOPLAM ,58 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ BAKANLIK YARDIMI VE FONLAR , , ,19 Tablo-4: 2013 Yılı Gelirlerin Dağılımı Tablosu Gelir Türü Tahsil Edilen (TL) Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ,00 Bina İnşaat Harcı 2.778,25 İşyeri Açma İzin Harcı ,03 Yapı Kullanma İzni Harcı 6.719,94 Diğer Harçlar ,10 Şartname, Basili Evrak, Form Satış Gelirleri ,05 Diğer Mal Satış Gelirleri ,64 Muayene Denetim ve Kontrol Ücreti ,97 Kurs,Toplantı,Seminer,Eğitim vb. Faaliyet Geliri ,68 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler 225,00 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler ,23 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 212,50 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler ,68 Diğer hizmet gelirleri ,14 Lojman kira Geliri ,60 Ecri misil Gelirleri ,00 Sosyal Tesis Kira Gelirleri ,00 Spor Tesis Kira Gelirleri 200,00 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,20 165

166 Taşınır Kira Gelirleri ,61 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,29 Hazine Yardımı ,08 Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan ,00 Cari nitelikli diğer isler için genel bütçeden alınan ,34 Hazine yardımı ,00 Altyapı hizmetleri için genel bütçeden alınan ,00 Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan ,77 Sermaye nitelikli diğer isler için genel bütçeden alınan ,35 Mahallin İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,41 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar ,04 Mahallin İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,72 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar ,48 Kişilerden Alacaklar Faizleri 225,02 Mevduat Faizleri ,58 Madenlerden Devlet Hakkı ,19 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ,06 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 421,00 Diğer İdari Para Cezaları ,89 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları ,80 Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 8.316,83 Irat Kaydedilecek Teminat Mektupları ,00 Kişilerden Alacaklar ,50 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,61 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 TOPLAM ,58 GİDER (ÖZEL İDARE) Açıklama PERSONEL GİDERLERİ ,85 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ (MAAŞ) ,93 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,33 FAİZ GİDERLERİ ,20 CARİ TRANSFERLER ,65 SERMAYE GİDERLERİ ,78 T O P L A M ,74 166

167 GİDER (BAKANLIK ÖDENEKLERİ) Açıklama PERSONEL GİDERLERİ ,07 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ (MAAŞ) ,11 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,98 FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER ,00 SERMAYE GİDERLERİ ,35 T O P L A M , YILI GİDER (ÖZEL İDARE) Açıklama BÜTÇE ÖD.T. HARCAMA GENEL SEKRETERLİ , ,14 İNSAN KAYNAKLARİ ve EĞİTİM MÜD , ,89 YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD , ,56 YATIRIM ve İNŞAAT MÜD , ,34 İL ACİL AFET MÜD , ,52 ALT YAPI ve SOS.İŞL.MÜD , ,29 T O P L A M , , YILI GİDER GİDER (BAKANLIK ÖDENEKLERİ) Açıklama BÜTÇE ÖD.T. HARCAMA GENEL SEKRETERLİ , ,25 İNSAN KAYNAKLARİ ve EĞİTİM MÜD , ,99 YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD , ,01 YATIRIM ve İNŞAAT MÜD , ,92 İL ACİL AFET MÜD , ,34 ALT YAPI ve SOS.İŞL.MÜD. T O P L A M , ,51 Tablo-6: 2013 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Kod u Açıklama Harcama (TL) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,70 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,88 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLIK HİZMETLERİ ,40

168 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,53 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,71 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,63 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,90 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,47 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,95 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ TOPLAM , ,25 Finans Kodu Tablo-7: 2013 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu Finansal Kaynağı Harcama (TL) 05 MAHALLİ İDARELER ,74 08 BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,51 TOPLAM ,25 Tablo-8: 2013 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Kodu Açıklama Harcama (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ ,92 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,04 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,31 04 FAİZ GİDERLERİ ,20 05 CARİ TRANSFERLER ,65 06 SERMAYE GİDERLERİ ,13 TOPLAM ,25 Tablo-10: 2013 Bütçe Giderlerinin Yatırım Harcamaları Tablosu Kod u Açıklama Harcama (TL) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,43 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,91 168

169 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLIK HİZMETLERİ ,40 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,23 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 0 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,63 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,76 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,42 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,62 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ TOPLAM ,73 169

170 170 Giresun İl Özel İdaresi

171 171 Giresun İl Özel İdaresi

172 172 Giresun İl Özel İdaresi

173 173 Giresun İl Özel İdaresi

174 174 Giresun İl Özel İdaresi

175 175 Giresun İl Özel İdaresi

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF) GENEL SEKRETERLİK I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı