GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.dogacelektronik.com GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ"

Transkript

1 GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ SAYILAR 2V - (Two Valve) Đki supap 4EAT - (4 speed Electronic Automatic Transmission) 4 hızlı otoatik transmisyon 4WAL - (Four Wheel Antilock) Dört tekerlek kilitlenmesiz 4WD - (Four Wheel Drive) Dört tekerlekten tahrikli, dört çekerli 4WS - (Four Wheel Steering) Dört tekerlekten yönlendirme ALFABETĐK A A - (Amperes) Amper ABS - (Antilock Brake System) Kilitlenmeyen fren sistemi AC - (Alternating Current) Alternatif akım A/C - (Air Conditioning) Klima ACC - (Air Conditioning Clutch) Klima kavraması ACC - (Automatic Climate Control) Otomatik iklimlendirme kotrolü ACC - (Adaptive Cruise Control) Uyarlanabilir seyir kotrolü ACCS - (Air Conditioning Cyclic Switch) Klima çevrimsel anahtarı ACD - (Air Conditioning Demand) Klima ihtiyacı ACL - (Air cleaner) Hava filtresi ACR4 - (Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging) Klima soğutucusu, iyileştirme, dönüşüm, şarj ACON - (Air Conditioning On) Klima açık ACP - (Air Conditioning Pressure) Klima kavraması ACT - (Air Charge Temperature -replaced with IAT) Hava dolgu sıcaklığı A/D - (Analog to Digital) Analogdan dijitale ADU - (Analog-Digital Unit) Analog-dijital ünite AFC - (Air Flow Control) hava akış (debi) kontrolü AFR - (Air Fuel Ratio) Hava/yakıt oranı AFV - (Alternative Fueled Vehicle) Alternatif yakıtlı taşıt AIR - (Secondary air injection -formerly Thermactor air) Đkinci hava enjeksiyonu AIRB - (Secondary Air Injection Bypass) Đkinci hava enjeksiyon baypası AIRD - (Secondary Air Injection Diverter) Đkinci hava enjeksiyon saptırıcı

2 AIS - (Automatic Idle Speed) Otomatik rölanti hızı ALC - (Automatic Level Control) Otomatik seviye kontrolü ALDL - (Assembly Line Data Link -replaced with DLC) Montaj hattı veri bağlantısı ALT - (Alternator -replaced with GEN) Alternatör AMB - (Ambient) Ortam AOD - (Automatic Overdrive) Otomatik aşırı hız AODE - (Automatic Overdrive Electronic (transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik (transmisyon) AODE-W - (Automatic Overdrive Electronic Wide (ratio transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik geniş(oran transmisyonu) AP - (Accelerator Pedal) Gaz pedalı API - (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü APT - (Adjustable Part Throttle) Ayarlanabilir kısmi gaz ARC - (Automatic Ride Control) Otomatik sürüş kontrolü ARS - (Automatic Restraint System Otomatik sınırlama sistemi ASARC - (Air Suspension Automatic Ride Control) Hava süspansiyonu otomatik sürüş kontrolü ASC - (Active Stability Control) Aktif kararlılık kontrolü ASC+T - (Automatic Stability Control Plus Traction) Otomatik kararlılık ve çekiş kontrolü ASD - (Automatic Shutdown) Otomatik kapama ASR - (Acceleration Slip Regulation) Đvme kayması kontrolü A/T - (Automatic Transmission/Transaxle) Otomatik transmisyon ATX - (Automatic Transaxle) Otomatik transaksıl ATC - (Automatic Temperature Control) Otomatik sıcaklık kontrolü ATDC - (After Top Dead Center) Üst ölü noktadan sonra ATM - (Actuator Test Mode) Uyartıcı deney modu AWD - (All Wheel Drive) Tüm tekerleklerden tahrikli AWG - (American Wire Gage) Amerikan tel ölçeği AXOD - (Automatic Overdrive Transaxle) Otomatik aşırı hız transaksılı AXOD-E - (Automatic Overdrive Transaxle - (Electronically Controlled( Otomatik aşırı hız transaksılı - (elektronik konrtollü AYC - (Active Yaw Control) Aktif sapma kontrolü B B+ - (Battery voltage) Akü voltajı BARO - (Barometric (pressure)) barometrik basınç BCM - (Body Control Module) Gövde kontrol modülü BHP - (Brake Horsepower) Fren beygir gücü BLM - (Block Learn Multiplier -replaced with LT FUEL TRIM)) Blok öğrenme çarpanı B-LVL - (Bilevel) Aynı seviyede BMAP - (Barometric and Manifold Absolute Pressure) Barometrik ve manifold mutlak basıncı BOO - (Brake On/Off) Fren açık/kapalı BP - (Back Pressure) geri basınç BPA - (Bypass Air) Kısadevre havası

3 BPW - (Base Pulse Width) ana sinyal genişliği BTDC - (Before Top Dead Center) Üst ölü noktadan önce BTSI - (Brake Transmission Shift Interlock) Fren vites değiştirme ortak kilidi Btu - (British thermal units) British ısı birimi C CAC - (Charge Air Cooler) Dolgu hava soğutucusu Calif - (California) Kalifornya CAN - (Controller Area Network) Kontrolör alan ağı CANP - (Canister Purge) Kap temizleme CB (Carburator) Karbüratör CC - (Cruise Control) Seyir kontrolü CC - (Cubic Centimeter) Santimetreküp CCD - (Chrysler Collision Detection) Chrysler çarpışma belirlemesi CCD - (Computer Controlled Dwell) Bilgisayar kontrollü dwell CCDIC - (Climate Control Driver Information Center) Đklim kontrol sürücü bilgi merkezi CCM - (Central Control Module) Merkezi kontrol modülü CCOT - (Cycling Clutch Orifice Tube) Cevrim yapan kavrama orifis borusu CCP - (Climate Control Panel) Đklim kontrol paneli CCRM - (Constant Control Relay Module) Sabit kontrol röle modülü CCS - (Coast Clutch Solenoid) Kavrama boşlama solenoidi CDR - (Chrysler Diagnostic Readout) Chrysler Arıza belirleme kılavuzu CDRV - (Crankcase Depression Regulator Valve) Karter basınç düşürme düzenleme valfi CE - (Commutator End) Komütatör ucu CEL - (Check Engine Lamp -replaced with MIL) Motor lamba kontrolü CEAB - (Cold Engine Air Bleed) Soğuk motor hava sızdırması CFI - (Central Fuel Injection -replaced with TBI) Merkezi yakıt enjeksiyonu CFI - (Cross Fire Injection) Çapraz ateşleme enjeksiyonu CI - (Cubic Inch) Đnçküp CID - (Cubic Inch Displacement) inçküp yerdeğiştirme CID - (Cylinder Identification) Silindir tanımlama CKP - (Crankshaft Position) Krank mili konumu CKT - (Circuit) Devre CL - (Closed Loop) kapalı devre CLC - (Converter Lockup Clutch -replaced with TCC) Konvertör kilitleme kavraması CLCC - (Closed Loop Carburetor Control) Kapalı devre karbüratör kontrolü CLNT - (Coolant) Soğutucu CMFI - (Central Multi-port Fuel Injection) Merkezi çok portlu yakıt enjeksiyonu CMP - (Camshaft Position) Kam mili konumu CO - (Carbon Monoxide) Karbonmonoksit CO2 - (Carbon Dioxide) Karbonmdioksit COP - (Coil On Plug) Fiş üstü bobin CPA - (Connector Position Assurance) Bağlantı elemanı konum güvenliği CPI - (Central Port Fuel Injection) Merkezi port yakıt enjeksiyonu CPP - (Clutch Pedal Position) Kavrama pedalı konumu

4 CPS - (Central Power Supply) Merkezi güç sağlama CPU - (Central Processing Unit) Merkezi işlemci ünitesi CRT - (Cathode Ray Tube) katot ışınlı tüp CS - (Charging System) Şarj sistemi CTP - (Closed Throttle Position (switch)) Kapalı gaz konumu anahtarı CTS - (Coolant Temperature Sensor) Soğutucu sıcaklık sensörü CV - (Constant Velocity) Soğutucu hızı CVT - (Continuously Variable Transmission) Sürekli değişken transmisyon D D - (Diesel) Dizel DAB - (Delayed Accessory Bus) Geciktirilmiş aksesuar büsü db - (Decibels) desibel dba - (decibels on A-weighted scale) A ağırlıklı skalada desibel DC - (Direct Current) Doğru akım DE - (Drive End) Tahrik sonu DEC - (Digital Electronic Controller) Dijital Elektronik Kontrolörü DERM - (Diagnostic Energy Reserve Module) Arızacılık enerji rezerv modülü DFI - (Direct Fuel Injection) Direkt yakıt enjeksiyonu DI - (Distributor Ignition) Distribütörlü ateşleme DIA - (Diameter) Çap DIC - (Driver Information Center) Sürücü danışma merkezi DIS - (Direct (distributorless) Ignition System -replaced with EI) Direkt distribütörsüz ateşleme DIST - (Distributor) Distribütör DLC - (Data Link Connector) Veri hattı bağlantısı DOE - (The Department of Energy) Enerji Bölümü DOHC - (Double Overhead Camshaft) Üstten çift kam mili DOL - (Data Output Line) Veri çıkış hattı DPFE - (Differential Pressure Feedback EGR) Diferansiyel basınç geri besleme EGR DPI - (Dual Plug Inhibit) Çift fişli önleyici DRB - (Diagnostic Readout Box) Teşhis okuma kutusu DRL - (Daytime Running Lamps) Gün ışığında çalışan lamba DSS - (Downshift Solenoid) Aşağı kaydırma solenoidi DTC - (Diagnostic Trouble Code) Teşhis güçlük kodu DTM - (Diagnostic Test Mode) Teşhis deney modu DVOM - (Digital Volt-Ohmmeter) Dijital volt-ohm metre E E4OD - (Electronic 4-Speed Overdrive) Elektronik 4 hızlı aşırı hız EAC - (Electronic Air Control -replaced with AIR) Elektronik hava kontrolü EAIR - (Electronic Secondary Air Injection) Elektronik ikinci hava enjeksiyonu

5 EBCM - (Electronic Brake Control Module) Elektronik fren kontrol modülü EBTCM - (Electronic Brake and Traction Control Module) Elektronik fren ve çekiş kontrol modülü EBP - (Exhaust Back Pressure) Egzoz geri basıncı E&C - (Entertainment and Comfort) Eğlence ve konfor ECA - (Electronic Control Assembly -replaced with PCM) Elektronik kontrol grubu ECAT - (Electronically Controlled Automatic Transmission) Elektronik kontrollü otomatik transmisyon ECC - (Electronic Climate Control) Elektronik iklimlendirme kontrolü ECE - (Economic Comission for Europe) Avrupa Ekonomik Komisyonu ECE - (Electrical and Computer Engineering) Elektrik ve bilgisayar mühendisliği ECI - (Extended Compressor at Idle) Rölantide uzatılmış kompresör ECM - (Electronic Control Module) Elektronik kontrol modülü ECM - (Engine Control Module) Motor kontrol modülü ECS - (Emission Control System) Emisyon kontrol sistemi ECT - (Engine Coolant Temperature (Switch, Sensor) Motor soğutucu sıcaklığı ECU - (Electronic Control Unit) Elektronik kontrol ünitesi EDIS - (Electronic Direct Ignition System -replaced with EI) Elektronik direkt enjeksiyon sistemi EEC - (Electronic Engine Control) Elektronik motor kontrolü EEPROM - (Electronically Erasable Programmable Read Only Memeory) Elektronik olarak silinebilir programlanabiilir ROM EEVIR - (Evaporator Equalized Values In Receiver EFE - (Early Fuel Evaporation) Erken yakıt buharlaşması EFI - (Electronic Fuel Injection) Elektronik yakıt enjeksiyonu EGO - (Exhaust Gas Oxygen -replaced with O2S) Egzoz gazı oksijeni EGOG - (EGO Ground) EGO topraklama EGR - (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazı devridaimi EGRC - (Exhaust Gas Recirculation Control) Egzoz gazı devridaim kontrolü EGRT - (Exhaust Gas Recirculation Temperature (switch)) Egzoz gazı devridaim sıcaklık anahtarı EGR TVV - (Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve) Egzoz gazı devridaim ısıl vakum valfi EGRV - (Exhaust Gas Recirculation Vent) Egzoz gazı devridaim havalandırma EGTS - (Exhaust Gas Temperature Switch -replaced with EGRT) Egzoz gazı sıcaklık anahtarı EI - (Electronic Ignition -includes Distributorless Ignition System, formerly DIS) Elektronik ateşleme - distribütörsüz dahil ELC - (Electronic Level Control) Elektronik seviye kontrolü ELR - (Emergency Locking Retractor) Güvenlik kilit geri çekicisi EMB - (Electromagnetic Brakes) Elektromanyetik frenler EMF - (Electromotive Force (voltage)) Elektromotiv kuvvet EMI - (Electromagnetic Interference) Elektromanyetik karışma EMR - (Electronic Module Retard) Elektronik modül gecikimi EOT - (Engine Oil Temperature) Motor yağ sıcaklığı EPA - (Environmental Protection Agency) Çevre koruma örgütü EPC - (Electronic Pressure Control) Elektronik basınç kontrolü EPR - (Exhaust Pressure Regulator) Egzoz baısnç regülatörü EPT - (EGR Pressure Transducer (replaced with PFE) EPROM - (Erasable Programmable Read Only Memory) Silinebilir programlanabilir

6 ROM ESC - (Electronic Spark Control) Elektronik kıvılcım kontrolü ESD - (Electrostatic Discharge) Elektrostatik deşarj EST - (Electronic Spark Timing) Elektronik kıvılcım zamanlamaıs ETBE - (Ethyl Tertiary Butyl Ether ) Etil tertiari bütil eter ETC - (Electronic Temperature Control) Elektronik sıcaklık kontrolü ETCC - (Electronic Touch Climate Control) Elektronik dokunmatik klima kontrol ETR - (Electronically Tuned Receiver) Elektronik ayarlı alıcı EVAP - (Evaporative Emission) Evaporatif emisyon EVAP Canister Purge - (Evaporative Emmision Canister Purge EVIC - (Electronic Vehicle Information Center) Elektronik taşıt danışma merkezi EVO - (Electronic Vehicle Orifice) Elektronik taşıt orifisi EVP - (EGR Valve Position) EGR valf konumu EVR - (EGR Vacuum Regulator) EGR vakum regülatörü EXH - (Exhaust) Egzoz F FC - (Fan Control) Vantilatör kontrolü FBC - (Feedback Carburetor) Geribesleme karbüratörü FDBK - (Feedback) Geribesleme FDC - (Fuel Data Center) Yakıt veri merkezi FED - (Federal (except California)) Federal, kalifornya hariç FF - (Flexible Fuel) Esnek yakıt FI - (Fuel Injection) Yakıt enjeksiyonu FIPL - (Fuel Injection Pump Lever) Yakıt enjeksiyon pompası kolu FMEM - (Failure Mode Effects Management) başarısız modu etki yönetimi FMVSS - (Federal Motor Vehicle Safety Standards) Federal motorlu taşıt güvenlik standardları FP - (Fuel Pump) Yakıt pompası FPM - (Fuel Pump Monitor) Yakıt pompası monitörü FPRC - (Fuel Pressure Regulator Circuit) Yakıt basıncı regülatör devresi FRC - (Forced) zorlanmış FT - (Fuel Trim) Yakıt kesme FTP - (Federal Test Method) Federal test metodu FTP - (Federal Test Procedure) Federal test yöntemi FWD - (Front Wheel Drive) Önden çekişli G GA - (Gage) Gösterge GCW - (Gross Combination Weight) Yalın birleşik ağırlık GDI - (Gasoline Direct Injection)Direkt benzin enjeksiyonlu GEN - (Generator) Jeneratör

7 GHGs - (Greenhouse gases) Sera gazları GND - (Ground) Zemin, toprak GVWR - (Gross Vehicle Weight Rating) Yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi H H - (Hydrogen) Hidrojen H2O - (Water) Su HC - (Hydrocarbons) Hidrocarbonlar H/CMPR - (High Compression) Yüksek sıkıştırma HCV - (Heavy Commercial Vehicle) Ağır ticari taşıt HD - (Heavy Duty) Ağır hizmet HDC - (Heavy Duty Cooling) Ağır hizmet soğutma HDI - (High Pressure Diesel Injection) Yüksek basınçlı diesel yakıtı enjeksiyonu HEGO - (Heated EGO -replaced with HO2S) Isıtılmış EGO HFC - (High Fan Control) Yüksek vantilatör kontrolü HFP - (High Fuel Pump) Yüksek yakıt pompası Hg - (Mercury) Cıva Hi Alt - (High Altitude) Yüksek irtifa HLC - (Hydraulic Lash Compensator) Hidrolik dalga dengeleyici HLOS - (Hardware Limited Operating Strategy) Donanım sınırlı çalıştırma stratejisi HO - (High Output) Yüksek çıkış HO2S - (Heated Oxygen Sensor) Isıtılan oksijen sensörü hp - (Horsepower) Beygir gücü HPL - (High Pressure Liquid) Yüksek basınçlı sıvı HPS - (High Performance System) Yüksek performans sistemi HPV - (High Pressure Vapour) Yüksek basınçlı buhar HSC - (High Swirl Combustion) Yüksek türbülanslı yanma HUD - (Heads Up Display) Baş yukarı göstergesi HVAC - (Heater-Vent-Air Conditioning) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme HVACM - (Heater-Vent-Air Conditioning Module) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme modülü HVM - (Heater Vent Mondule) Isıtıcı havalandırma modülü Hz - (Hertz) Hertz I IAC - (Idle Air Control) Rölanti hava kontrolü IAT - (Intake Air Temperature) Emme havası sıcaklığı iatn - (International Automotive Technicians Network) Uluslararası otomotiv teknisyenleri ağı IC - (Ignition Control) Ateşleme kontrolü IC - (Integrated Circuit) Entegre devre

8 ICM - (Ignition Control Module) Ateşleme kontrol modülü ICP - (Injection Control Pressure) Enjeksiyon kontrol basıncı ID - (Identification) Tanımlama ID - (Inside Diameter) Đç çap IDI - (Integrated Direct Ignition) Entegre direkt ateşleme IDM - (Injector Driver Module) Enjektör çalıştırma modülü IFS - (Inertia Fuel Shutoff) Atalet yakıt kesici IGN - (Ignition) Ateşleme ILC - (Idle Load Compensator) Rölanti yükü dengeleyici IMRC - (Intake Manifold Runner Control) Emme manifoldu akış kontrolü INJ - (Injector) Enjektör INP - (Input) Giriş INT - (Intake valve) Emme supabı INT - (Integrator -replaced with ST FUEL TRIM) Entegratör I/P - (Instrument Panel) Gösterge panosu IPC - (Instrument Panel Cluster) Gösterge panosu grubu IPR - (Injector Pressure Regulator) Enjektör basınç regülatörü ISC - (Idle Speed Control) Rölanti hız kontrolü ISO - (International Standards Organization) Uluslararası standardlar organizasyonu ISS - (Input Shaft Speed) Giriş mili hızı ITS - (Idle Tracking Switch) Rölanti izleme anahtarı IVS - (Idle Validation Switch) Rölanti geçerlilik anahtarı IVSC - (Integrated Vehicle Speed Control) Entegre taşıt hızı kontrolü K KAM - (Keep Alive Memory) Canlı hafıza KAPWR - (Keep Alive power) Canlı güç khz - (Kilohertz) Kilohertz KOEO - (Key On Engine Off) Düğme açık motor kapalı KOER - (Key On Engine Running) Düğme açık morot çalışıyor kpa - (Kilopascals) Kilopaskal KS - (Knock Sensor) Vuruntu sensörü L L4 - (Four Cylinder Inline Engine) Sıra dört silindirli motor LV8 - (Load Variable) Yük değişken LCD - (Liquid Crystal Display) Sıvı kristal gösterge LCV - (Light Commercial Vehicle) Hafif ticari taşıt LDT - (Light Duty Trucks) Hafif hizmet kamyonu, kamyonet LDV - (Light Duty Vehicle) Hafif hizmet taşıtı LED - (Light Emitting Diode) Işık soğurmalı diyot

9 LEV - (Low Emission Vehicle) Düşük emisyonlu taşıt LFC - (Low Fan Control) Düşük vantilatör kontrolü LFP - (Low Fuel pump) Düşük yakıt pompası LT - (Long Term (Fuel Trim)) Uzun dönem yakıt kesme LTPWS - (Low Tire Pressure Warning System) Düşük basınç uyarı sistemi M MAF - (Mass Air Flow) Kütle hava akışı, debi MAP - (Manifold Absolute Pressure) Manifold mutlak basıncı MAT - (Manifold Air Temperature -replaced with IAT) Manifold hava sıcaklığı MC - (Measuring Core) Ölçme özü MC - (Mixture Control) Karışım kontrolü MCU - (Microprocessor Control unit -replaced with PCM) Mikroişlemcili kontrol ünitesi MD - (Modulated Displacement) Değiştrilmiş strok hacmi MDP - (Manifold Differential Pressure) Manifold diferansiyel basıncı MECS - (Mazda Electronic Control System) Mazda Elektronik kontrol Sistemi MEMCAL - (Memory Calibration) Hafıza ayarı MFI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu MIC - (Mechanical Instrument Cluster) Mekanik gösterge grubu MIL - (Malfunction Indicator Lamp) arıza gösterge laması MLP - (Manual Lever Position) El levyesi konumu MPFI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu ms - (Millisecond) Milisaniye MSFF - (Miles Since First Fail) Đlk arızadan bu yana gidilen mil MSLF - (Miles Since Last Fail) Son arızadan bu yana gidilen mil MST - (Manifold Surface Temperature) Manifold yüzey sıcaklığı MTBE - (Methyl Tertiary Butyl Ether ) metil tertiari bütil eter MTV - (Manifold Tuning Valve) Manifold ayarlama valfi MV - (Megavolt) Megavolt mv - (Millivolt) Milivolt MVLPS - (Manual Valve Lever Position Sensor) El levyesi konum sensörü N NAAO - (North American Automotive Operations) Kuzey America otomotive işlemleri NC - (Normally Closed) Normalde kapalı NEG - (Negative) Negatif, eksi NLGI - (National Lubricating Grease Institute) Milli yağlama gresi Enstitüsü N-m - (Newton Meters) Newton Metre NO - (Normally Open) Normalde açık NOx - (Nitrogen Oxides) Azot oksitleri

10 O O2 - (Oxygen) Oksijen O2S - (Oxygen Sensor) Oksijen sensörü OBD - (On Board Diagnostics) OBD II - (On Board Diagnostics, Generation 2) OC - (Oxidation Catalytic Converter) Oksidasyon katalitik konvertörü OD - (Outside Diameter) Dış çap OD - (Overdrive) Aşırı hız veya hız aşımı OE - (Original Equipment) Orijinal ekipman OEM - (Original Equipment Manufacturer) Orijinal ekipman imalatçısı OHC - (Overhead Camshaft) Üstten kam mili OL - (Open Loop) açık devra ORC - (Oxidation Reduction Converter) Oksidasyon azaltma konvertörü OTIS - (Overhead Travel Information System) Baş yukarısı seyahat bilgi sistemi P PAG - (Polyalkylene Glycol) Polialkilen Glikol PAIR - (Pulsed Secondary Air Injection) Darbeli ikinci hava enjeksiyonu PASS - (Personalized Automotive Security System) Kişiselleştirilmiş otomotiv güvenlik sistemi PCM - (Powertrain Control Module) Güç aktarma organları kontrol modülü PCS - (Pressure Control Solenoid) Basınç kontrol solenoidi PCV - (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırma PFE - (Pressure Feedback EGR) Basınç geribesleme EGR PFI - (Port Fuel Injection) Port yakıt enjeksiyonu PID - (Parameter Identification) Parametre tanımlama PIP - (Profile Ignition Pickup -replaced with CKP) Profil ateşleme alıcısı PKE - (Passive Keyless Entry) Pasif anahtarsız giriş PM - (Permanent Magnet) Sabit mıknatıs PMD - (Pump Mounted Driver) Pompa montajlı sürücü P/N - (Part Number) Parça numarası PNP - (Park/Neutral Position) Park/nötr durumu POM - (Polycyclic Organic Matter) Polisayklik organik madde POS - (Positive) Pozitif POT - (Potentiometer) Potansiyometre PROM - (Programmable Read Only Memory) Programlanabilir ROM PS - (Power Steering) Güç direksiyonu PSOM - (Programmable Speedometer/Odometer Module) Programlanabilir hız metresi modulü PSP - (Power Steering Pressure) Güç direksiyonu basıncı PTC - (Pending Trouble Code) Belirsiz arıza kodu> PTO - (Power take off shaft)) Güç çıkışı, kuyruk mili

11 PTU - (Part Throttle Unlock) Kısmi gaz açma PWM - (Pulse Width Modulation) Darbe genişliği modülasyonu Q QDM - (Quad Driver Module) Dörtlü sürücü modülü R RABS - (Rear Antilock Brake System) Arka ABS RAM - (Random Access Memory) RAP - (Retained Access Power) REDOX - (Reduction Oxidation Catalytic Converter) REF - (Reference) Referans RF - (Radio Frequency) Radyo Frekansı RFI - (Radio Frequency Interference) Radyo Frekans paraziti RFG - (ReFormulated Gasoline) Yeniden formüle edilmiş benzin RKE - (Remote Keyless Entry) Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş RM - (Relay Module) Röle modülü ROM - (Read Only Memory) RPM - (Revolutions Per Minute) dakikadaki devir sayısı RPO - (Regular Production Option) Noral üretim seçeneği RTD - (Real Time Dampening) Gerçek zaman nemlendirmesi RTN - (Return) Dönüş RTV - (Room Temperature Vulcanizing) Oda sıcaklığında sertleştirme RVP - (Reid Vapour Pressure) Reid buhar basıncı RWAL - (Rear Wheel Anti-lock) Arka ABS RWD - (Rear Wheel Drive) Arka tekerleklerden tahrikli S SAE - (Society of Automotive Engineers) Otomotiv mühendisleri birliği SAW - (Spark Angle Word) Kıvılcım açısı işareti SBDS - (Service Bay Diagnostic System) Servis bölümü teşhis sistemi SBEC - (Single Board Engine Controller -replaced with PCM) tek bordlu motor kontrolörü SBS - (Supercharger Bypass Solenoid) Süperşarjer kısadevre solenoidi SBT - (Serial Bus Traveller) Seri büs esyahat edici SC - (Supercharger) Süperşarjer SCB - (Supercharger Bypass Süperşarjer kısadevresi SDM - (Sensing and Diagnostic Module) algılama ve teşhis modülü

12 SDV - (Spark Delay Valve) Kıvılcım geciktirme valfi SEFI - (Sequential Electronic Fuel Injection -replaced with SFI) Sıralı elektronik yakıt enjeksiyonu SEO - (Special Equipment Option) Özel ekipman seçeneği SES - (Service Engine Soon -replaced with MIL) Servis motoru bozukluk göstergesi SFI - (Sequential Multiport Fuel Injection) Sıralı çok portlu yakıt enjeksiyonu SHO - (Super High Output) Süper yüksek güç SIG RTN - (Signal Return) Sinyal dönüşü SIL - (Shift Indicator Lamp) Vites değiştirme gösrege lambası SIR - (Supplemental Inflatable Restraint) Đlave şişirilebilir trtucu SMEC - (Single Module Engine Controller -replaced with PCM) tek modüllü motor kontrolörü SNSR - (Sensor) Sensör, algılayıcı, duyar eleman SO2 - (Sulphur Dioxide) kükürt dioksit SOHC - (Single Over Head Camshaft) Üstten tek kam mili SPD - (Speed) Hız SPOUT - (Spark Output) Kıvılcım çıkışı SRC - (Selective Ride Control) Seçilebiilir sürüş kontrolü SRS - (Supplemental Restraint System) Tamamlayıcı sınırlayıcı sistem SS - (Shift Solenoid) Vites değiştirme solenoidi ST - (Scan Tool) Tarama takımı STI - (Self Test Input) Kendi kendine test girişi STO - (Self Test Output) Kendi kendine test çıkışı STS - (Service Technicians Society) Servis teknisyrnleri birliği SULEV - (Super Ultra Low Emission Vehicle)Süper ötesi düşük emisyonlu taşıt SW - (Station Wagon) Steyşın vagon T T - (Turbo) Türbo TAB - (Thermactor Air Bypass -replaced with AIRB) Termeaktör hava kısadevresi TAC - (Throttle Actuator Control) Ventüri uyartım kontrolü TAD - (Thermactor Air Divert -replaced with AIRD) Termeaktör hava saptırıcı TACH - (Tachometer) Takometre TAP - (Transmission Adaptive Pressure) Transmisyon uyumlu basınç TB - (Throttle Body) Ventüri boğazı TBA - (Tertiary Butyl Alcohol) Tertiari bütil alkol TBI - (Throttle Body Fuel Injection) Ventüri boğazı yakıt enjeksiyonu TC - (Turbocharger) Türboşarjer, aşırı doldurucu TCC - (Torque Converter Clutch) Tork konverter kavraması TCIL - (Transmission Control Indicator Lamp) Transmiston kontrol gösteresi lambası TCL - (Traction Control) Çekiş kontrolü TCM - (Transmission Control Module) Transmiston kontrol modülü TCS - (Traction Control System) Çekiş kontrol sistemi TCS - (Transmission Control Switch) Transmiston kontrol anahtarı TDC - (Top Dead Center) Üst ölü nokta TDI - (Turbo Direct Injection) Direkt enjeksiyonlu türbo

13 TEMP - (Temperature) Sıcaklık TFI - (Thick Film Integrated -replaced with DI) kalın film entegreli TFT - (Transmission Fluid Temperature) Transmiston sıvısı sıcaklığı THM - (Turbo Hydra-Matic) Turbo Hidra-Matik TLEV - (Transitional Low Emission Vehicle) Geçiş süreci düşük emisyonlu taşıtı TOT - (Transmission Oil Temperature) Transmisyon yağı sıcaklığı TP - (Throttle Position) Gaz konumu TPI - (Tuned Port Injection) ayarlı port enjeksiyonu TPM - (Tire Pressure Monitor) Lastik basıncı monitörü TR - (Transmission Range) Transmiston aralığı TSS - (Transmission Speed Sensor) Transmiston hız sensörü TV - (Throttle Valve) Gaz kelebeği TVS - (Thermal Vacuum Switch) Isıl vakum anahtarı TVV - (Thermal Vacuum Valve) Isıl akum valfi TWC - (Three Way Catalytic Converter) Üç yollu katalitik konvertör TXV - (Thermal Expansion Valve) Isıl genleşme valfi U UART - (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) Üniversal asenkron alıcıaktarıcı UD - (Underdrive) Sürüş altı ULEV - (Ultra Low Emission Vehicle) Çok düşük emisyonlu taşıt V V - (Volts) Volt VAC - (Vacuum) Vakum VAF - (Volume (or Vane) Air Flow) Hacimsel veya kanatcık hava akışı VAT - (Vane Air Temperature -replaced with IAT) Kanatcık hava sıcaklığı VATS - (Vehicle AntiTheft System) Taşıt hırsız önleme sistemi VCC - (Viscous Converter Clutch) Viskoz konvertör kavraması VCM - (Vehicle Control Module) Taşıt kontrol modülü VCRM - (Variable Control Relay Module) Değişken kontrol rölesi modülü VDOT - (Variable Displacement Orifice Tube) Değişken yerdeğiştirme orifis tüpü VDV - (Vacuum Delay Valve) vakum geciktirme valfi VECI - (Vehicle Emission Control Information (label) Taşıt emisyon kontrol bilgi etiketi VF - (Vacuum Flourescent) Vakum floresant VIN - (Vehicle Identification Number) taşıt kimlik numarası VMV - (Vacuum Modulator Valve) Vakum modülatör valfi VNT - (Variable Nozzle Turbocharger) Değşken lüleli türboşarjer VOTM - (Vacuum Operated Throttle Modulator) Vakumla çalışan gaz kelebek modülatörü VPWR - (Vehicle Power) Taşıt gücü

14 VR - (Vacuum Regulator) Vakum regülatörü VREF - (Voltage Reference) voltaj referansı VRV - (Vacuum Reducer Valve) Vakum azaltma valfi VRIS - (Variable Resonance Induction System) değişken rezonanslı indüksiyon sistemi VSS - (Vehicle Speed Sensor) Taşıt hız sensörü VTA - (Vehicle Theft Alarm Taşıt hırsız alarmı VTSS - (Vehicle Theft Security System) Taşıt hırsız güvenlik sistemi VVT - (Variable Valve Timing) Değişken supap zamanlaması VVT-i - (continuously Variable intake Valve Timing) Sürekli değişken emme supabı zamanlaması W WAC - (Wide Open Throttle A/C Cutoff) Tam gaz klima kapatma W/B - (Wheelbase) Dingiller arası mesafe WOT - (Wide Open Throttle) Tam gaz WSS - (Wheel Speed Sensor) Tekerlek hız sensörü WU-OC - (Warmup Oxidation Catalytic Converter) Isınma oksidasyon katalitik konvertörü WU-TWC - (Warmup Three Way Catalytic Converter) Isınma üç yollu katalitik konvertörü X Y Z X - (Experimental (vehicle)) Deneysel (taşıt) ZEV - (Zero Emission Vehicle) Sıfır emisyonlu taşıt ZTECH - (Zero Emission Technology) Sıfır emisyon teknolojisi GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ

Dr. Abdullah DEMİR tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Abdullah DEMİR tarafından hazırlanmıştır. Abbr English Türkçe C Degrees Celsius Derece, Celsius F Fahrenheit Fahrenheit 1/min Per minute, usually RPM Devir/Dakika 10V Ten Valve On Valfli / Supaplı 16V Sixteen Valve Onaltı Valfli/Supaplı 1L Axle

Detaylı

PIERBURG Ürünlere özel bakış

PIERBURG Ürünlere özel bakış PIERBURG Ürünlere özel bakış Geleneği olan teknik ve servis SOLEX PALLAS APG DVG ZENITH STROMBERG 1930 1940 1950 1960 1970 YENİLEME PAZARI SOLEX Karbüratör servis PIERBURG Servis Karbüratör üretimi, Berlin

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE

PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PROBUS 850 TBX (YURT İÇİ) PARÇA No. PART No. 54RS110272 PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PROBUS 850 TBX (YURT İÇİ) FABRİKA VE GENEL MÜDÜRLÜK SATIŞ ve SERVİS FACTORY SALES

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves... İÇİNDEKİLER INDEX PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...1 VT Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar....2 VT Series Pneumatic Actuated Valves...2 Diğer Pnömatik Kontrol

Detaylı

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA Terminoloji Sözlüğü トルコ 語 日 本 語 Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık olarak 4.000 kelimenin üzerinde Türkçe-İngilizce

Detaylı

ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI

ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI www.dogacelektronik.com GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI (YERİ,YAPISI ve ÇALIŞMASI) 1. SENSÖRLER 1.1. Isı Sensörleri 1.2. Dış Etkilesimli

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

AMATÖR TELSİZCİ SÖZLÜĞÜ. Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan,

AMATÖR TELSİZCİ SÖZLÜĞÜ. Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, AMATÖR TELSİZCİ SÖZLÜĞÜ A A1A A1B A2A A2B A3C A3F A/D AA Absorption AC Active antenna Active filter Adım motoru, step motor AF Af AFC AFSK AGC Ah, Ampere Hour Air Band haberleşmesi A sınıfı telsizci Genlik

Detaylı

Plazma Güç Kaynağı EPP-450

Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Kullanım Kılavuzu TR 0558008001 06/2012 BU BILGILERI MUHAKKAK OPERATÖRE ULAŞTIRINIZ. EK KOPYALARI SATICINIZDAN TEMIN EDEBILIRSINIZ. DIKKAT Bu TALİMATLAR deneyimli operatörler

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi 1. EK: ÖRNEK DĠLEKÇE SHT-TBÖT REV 02 (08.2015)././ SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA Ref : Sayı Konu İlgi : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Vites/Dişli Kutusu (Şanzıman/Transmisyon) 1. Bölüm HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Vites Kutusu (Şanzıman) - Görevi Transmisyon sisteminin başlıca görevleri;

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC KULLANICI EL KİTABI D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC İçindekiler Önsöz... 2 Güvenlik Bilgileri... 3 Giriş... 8 Aygıtlar ve Kumandalar...

Detaylı

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI Teknik İngilizce Terimler - Technical English Terminology Hazırlayan: Doç. Dr. Hasan Demirel 1 Gang 2 Way Switch Tekli vavyen anahtar: 1 Gang

Detaylı

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden C and F bkz. cost and freight c frame hamut,şasi,çerçeve, c frame pivot hamut mihveri,çerçeve ekseni c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir.

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir. Önsöz DELTA nın üstün performanslı VFD-EL serisini seçtiğiniz için teşekkürler. VFD-EL Serisi yüksek kaliteli komponentler ve malzemeler kullanılarak mevcut en son mikroişlemci teknolojisi ile üretilmektedir.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ. Fren Testleri. HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ. Fren Testleri. HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Fren Testleri HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR FRENLER-TESTLER Fren Performansı temel olarak durma mesafesine, fren çıkış torkuna ya da fren verimliliğine

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (7 th AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS) 26-27 Mayıs 2014, Bursa (May 26-27

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE AUTO DSE 7320 AMF

DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE AUTO DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL DSE DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 AUTO DSE 7320 AMF AUTO DSE DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE 7320 AMF KONTROL

Detaylı

Akış ölçümü, Kontrolü, Harmanlama, Dozlama, İzleme ve Kaydetme

Akış ölçümü, Kontrolü, Harmanlama, Dozlama, İzleme ve Kaydetme S N Bu kitap, akış ölçümü & kontrolü uygulamalarında karşılaşılan sorunlardan elde edilen deneyimlerin bir ürünüdür. Karmaşık akış ölçümü ile sıvı ve gaz kontrolü sorunu kitabın 326 sayfasında detaylı

Detaylı

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

TEL:0312-468 37 75 482 41 21

TEL:0312-468 37 75 482 41 21 Sayfa 1 TEL:0312-468 37 75 482 41 21 AV-TC04AHD-M 720P AHD+IP+ AV-TC08AHD-M 720P AHD+IP+ AV-TC16AHD-M 720P AHD+IP+ 720P AHD (ANALOG HIGH DEFINITION) KAMERALAR HD 720P (1280x720) Görüntü ve Kayıt Kalitesi,

Detaylı