GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.dogacelektronik.com GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ"

Transkript

1 GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ SAYILAR 2V - (Two Valve) Đki supap 4EAT - (4 speed Electronic Automatic Transmission) 4 hızlı otoatik transmisyon 4WAL - (Four Wheel Antilock) Dört tekerlek kilitlenmesiz 4WD - (Four Wheel Drive) Dört tekerlekten tahrikli, dört çekerli 4WS - (Four Wheel Steering) Dört tekerlekten yönlendirme ALFABETĐK A A - (Amperes) Amper ABS - (Antilock Brake System) Kilitlenmeyen fren sistemi AC - (Alternating Current) Alternatif akım A/C - (Air Conditioning) Klima ACC - (Air Conditioning Clutch) Klima kavraması ACC - (Automatic Climate Control) Otomatik iklimlendirme kotrolü ACC - (Adaptive Cruise Control) Uyarlanabilir seyir kotrolü ACCS - (Air Conditioning Cyclic Switch) Klima çevrimsel anahtarı ACD - (Air Conditioning Demand) Klima ihtiyacı ACL - (Air cleaner) Hava filtresi ACR4 - (Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging) Klima soğutucusu, iyileştirme, dönüşüm, şarj ACON - (Air Conditioning On) Klima açık ACP - (Air Conditioning Pressure) Klima kavraması ACT - (Air Charge Temperature -replaced with IAT) Hava dolgu sıcaklığı A/D - (Analog to Digital) Analogdan dijitale ADU - (Analog-Digital Unit) Analog-dijital ünite AFC - (Air Flow Control) hava akış (debi) kontrolü AFR - (Air Fuel Ratio) Hava/yakıt oranı AFV - (Alternative Fueled Vehicle) Alternatif yakıtlı taşıt AIR - (Secondary air injection -formerly Thermactor air) Đkinci hava enjeksiyonu AIRB - (Secondary Air Injection Bypass) Đkinci hava enjeksiyon baypası AIRD - (Secondary Air Injection Diverter) Đkinci hava enjeksiyon saptırıcı

2 AIS - (Automatic Idle Speed) Otomatik rölanti hızı ALC - (Automatic Level Control) Otomatik seviye kontrolü ALDL - (Assembly Line Data Link -replaced with DLC) Montaj hattı veri bağlantısı ALT - (Alternator -replaced with GEN) Alternatör AMB - (Ambient) Ortam AOD - (Automatic Overdrive) Otomatik aşırı hız AODE - (Automatic Overdrive Electronic (transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik (transmisyon) AODE-W - (Automatic Overdrive Electronic Wide (ratio transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik geniş(oran transmisyonu) AP - (Accelerator Pedal) Gaz pedalı API - (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü APT - (Adjustable Part Throttle) Ayarlanabilir kısmi gaz ARC - (Automatic Ride Control) Otomatik sürüş kontrolü ARS - (Automatic Restraint System Otomatik sınırlama sistemi ASARC - (Air Suspension Automatic Ride Control) Hava süspansiyonu otomatik sürüş kontrolü ASC - (Active Stability Control) Aktif kararlılık kontrolü ASC+T - (Automatic Stability Control Plus Traction) Otomatik kararlılık ve çekiş kontrolü ASD - (Automatic Shutdown) Otomatik kapama ASR - (Acceleration Slip Regulation) Đvme kayması kontrolü A/T - (Automatic Transmission/Transaxle) Otomatik transmisyon ATX - (Automatic Transaxle) Otomatik transaksıl ATC - (Automatic Temperature Control) Otomatik sıcaklık kontrolü ATDC - (After Top Dead Center) Üst ölü noktadan sonra ATM - (Actuator Test Mode) Uyartıcı deney modu AWD - (All Wheel Drive) Tüm tekerleklerden tahrikli AWG - (American Wire Gage) Amerikan tel ölçeği AXOD - (Automatic Overdrive Transaxle) Otomatik aşırı hız transaksılı AXOD-E - (Automatic Overdrive Transaxle - (Electronically Controlled( Otomatik aşırı hız transaksılı - (elektronik konrtollü AYC - (Active Yaw Control) Aktif sapma kontrolü B B+ - (Battery voltage) Akü voltajı BARO - (Barometric (pressure)) barometrik basınç BCM - (Body Control Module) Gövde kontrol modülü BHP - (Brake Horsepower) Fren beygir gücü BLM - (Block Learn Multiplier -replaced with LT FUEL TRIM)) Blok öğrenme çarpanı B-LVL - (Bilevel) Aynı seviyede BMAP - (Barometric and Manifold Absolute Pressure) Barometrik ve manifold mutlak basıncı BOO - (Brake On/Off) Fren açık/kapalı BP - (Back Pressure) geri basınç BPA - (Bypass Air) Kısadevre havası

3 BPW - (Base Pulse Width) ana sinyal genişliği BTDC - (Before Top Dead Center) Üst ölü noktadan önce BTSI - (Brake Transmission Shift Interlock) Fren vites değiştirme ortak kilidi Btu - (British thermal units) British ısı birimi C CAC - (Charge Air Cooler) Dolgu hava soğutucusu Calif - (California) Kalifornya CAN - (Controller Area Network) Kontrolör alan ağı CANP - (Canister Purge) Kap temizleme CB (Carburator) Karbüratör CC - (Cruise Control) Seyir kontrolü CC - (Cubic Centimeter) Santimetreküp CCD - (Chrysler Collision Detection) Chrysler çarpışma belirlemesi CCD - (Computer Controlled Dwell) Bilgisayar kontrollü dwell CCDIC - (Climate Control Driver Information Center) Đklim kontrol sürücü bilgi merkezi CCM - (Central Control Module) Merkezi kontrol modülü CCOT - (Cycling Clutch Orifice Tube) Cevrim yapan kavrama orifis borusu CCP - (Climate Control Panel) Đklim kontrol paneli CCRM - (Constant Control Relay Module) Sabit kontrol röle modülü CCS - (Coast Clutch Solenoid) Kavrama boşlama solenoidi CDR - (Chrysler Diagnostic Readout) Chrysler Arıza belirleme kılavuzu CDRV - (Crankcase Depression Regulator Valve) Karter basınç düşürme düzenleme valfi CE - (Commutator End) Komütatör ucu CEL - (Check Engine Lamp -replaced with MIL) Motor lamba kontrolü CEAB - (Cold Engine Air Bleed) Soğuk motor hava sızdırması CFI - (Central Fuel Injection -replaced with TBI) Merkezi yakıt enjeksiyonu CFI - (Cross Fire Injection) Çapraz ateşleme enjeksiyonu CI - (Cubic Inch) Đnçküp CID - (Cubic Inch Displacement) inçküp yerdeğiştirme CID - (Cylinder Identification) Silindir tanımlama CKP - (Crankshaft Position) Krank mili konumu CKT - (Circuit) Devre CL - (Closed Loop) kapalı devre CLC - (Converter Lockup Clutch -replaced with TCC) Konvertör kilitleme kavraması CLCC - (Closed Loop Carburetor Control) Kapalı devre karbüratör kontrolü CLNT - (Coolant) Soğutucu CMFI - (Central Multi-port Fuel Injection) Merkezi çok portlu yakıt enjeksiyonu CMP - (Camshaft Position) Kam mili konumu CO - (Carbon Monoxide) Karbonmonoksit CO2 - (Carbon Dioxide) Karbonmdioksit COP - (Coil On Plug) Fiş üstü bobin CPA - (Connector Position Assurance) Bağlantı elemanı konum güvenliği CPI - (Central Port Fuel Injection) Merkezi port yakıt enjeksiyonu CPP - (Clutch Pedal Position) Kavrama pedalı konumu

4 CPS - (Central Power Supply) Merkezi güç sağlama CPU - (Central Processing Unit) Merkezi işlemci ünitesi CRT - (Cathode Ray Tube) katot ışınlı tüp CS - (Charging System) Şarj sistemi CTP - (Closed Throttle Position (switch)) Kapalı gaz konumu anahtarı CTS - (Coolant Temperature Sensor) Soğutucu sıcaklık sensörü CV - (Constant Velocity) Soğutucu hızı CVT - (Continuously Variable Transmission) Sürekli değişken transmisyon D D - (Diesel) Dizel DAB - (Delayed Accessory Bus) Geciktirilmiş aksesuar büsü db - (Decibels) desibel dba - (decibels on A-weighted scale) A ağırlıklı skalada desibel DC - (Direct Current) Doğru akım DE - (Drive End) Tahrik sonu DEC - (Digital Electronic Controller) Dijital Elektronik Kontrolörü DERM - (Diagnostic Energy Reserve Module) Arızacılık enerji rezerv modülü DFI - (Direct Fuel Injection) Direkt yakıt enjeksiyonu DI - (Distributor Ignition) Distribütörlü ateşleme DIA - (Diameter) Çap DIC - (Driver Information Center) Sürücü danışma merkezi DIS - (Direct (distributorless) Ignition System -replaced with EI) Direkt distribütörsüz ateşleme DIST - (Distributor) Distribütör DLC - (Data Link Connector) Veri hattı bağlantısı DOE - (The Department of Energy) Enerji Bölümü DOHC - (Double Overhead Camshaft) Üstten çift kam mili DOL - (Data Output Line) Veri çıkış hattı DPFE - (Differential Pressure Feedback EGR) Diferansiyel basınç geri besleme EGR DPI - (Dual Plug Inhibit) Çift fişli önleyici DRB - (Diagnostic Readout Box) Teşhis okuma kutusu DRL - (Daytime Running Lamps) Gün ışığında çalışan lamba DSS - (Downshift Solenoid) Aşağı kaydırma solenoidi DTC - (Diagnostic Trouble Code) Teşhis güçlük kodu DTM - (Diagnostic Test Mode) Teşhis deney modu DVOM - (Digital Volt-Ohmmeter) Dijital volt-ohm metre E E4OD - (Electronic 4-Speed Overdrive) Elektronik 4 hızlı aşırı hız EAC - (Electronic Air Control -replaced with AIR) Elektronik hava kontrolü EAIR - (Electronic Secondary Air Injection) Elektronik ikinci hava enjeksiyonu

5 EBCM - (Electronic Brake Control Module) Elektronik fren kontrol modülü EBTCM - (Electronic Brake and Traction Control Module) Elektronik fren ve çekiş kontrol modülü EBP - (Exhaust Back Pressure) Egzoz geri basıncı E&C - (Entertainment and Comfort) Eğlence ve konfor ECA - (Electronic Control Assembly -replaced with PCM) Elektronik kontrol grubu ECAT - (Electronically Controlled Automatic Transmission) Elektronik kontrollü otomatik transmisyon ECC - (Electronic Climate Control) Elektronik iklimlendirme kontrolü ECE - (Economic Comission for Europe) Avrupa Ekonomik Komisyonu ECE - (Electrical and Computer Engineering) Elektrik ve bilgisayar mühendisliği ECI - (Extended Compressor at Idle) Rölantide uzatılmış kompresör ECM - (Electronic Control Module) Elektronik kontrol modülü ECM - (Engine Control Module) Motor kontrol modülü ECS - (Emission Control System) Emisyon kontrol sistemi ECT - (Engine Coolant Temperature (Switch, Sensor) Motor soğutucu sıcaklığı ECU - (Electronic Control Unit) Elektronik kontrol ünitesi EDIS - (Electronic Direct Ignition System -replaced with EI) Elektronik direkt enjeksiyon sistemi EEC - (Electronic Engine Control) Elektronik motor kontrolü EEPROM - (Electronically Erasable Programmable Read Only Memeory) Elektronik olarak silinebilir programlanabiilir ROM EEVIR - (Evaporator Equalized Values In Receiver EFE - (Early Fuel Evaporation) Erken yakıt buharlaşması EFI - (Electronic Fuel Injection) Elektronik yakıt enjeksiyonu EGO - (Exhaust Gas Oxygen -replaced with O2S) Egzoz gazı oksijeni EGOG - (EGO Ground) EGO topraklama EGR - (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazı devridaimi EGRC - (Exhaust Gas Recirculation Control) Egzoz gazı devridaim kontrolü EGRT - (Exhaust Gas Recirculation Temperature (switch)) Egzoz gazı devridaim sıcaklık anahtarı EGR TVV - (Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve) Egzoz gazı devridaim ısıl vakum valfi EGRV - (Exhaust Gas Recirculation Vent) Egzoz gazı devridaim havalandırma EGTS - (Exhaust Gas Temperature Switch -replaced with EGRT) Egzoz gazı sıcaklık anahtarı EI - (Electronic Ignition -includes Distributorless Ignition System, formerly DIS) Elektronik ateşleme - distribütörsüz dahil ELC - (Electronic Level Control) Elektronik seviye kontrolü ELR - (Emergency Locking Retractor) Güvenlik kilit geri çekicisi EMB - (Electromagnetic Brakes) Elektromanyetik frenler EMF - (Electromotive Force (voltage)) Elektromotiv kuvvet EMI - (Electromagnetic Interference) Elektromanyetik karışma EMR - (Electronic Module Retard) Elektronik modül gecikimi EOT - (Engine Oil Temperature) Motor yağ sıcaklığı EPA - (Environmental Protection Agency) Çevre koruma örgütü EPC - (Electronic Pressure Control) Elektronik basınç kontrolü EPR - (Exhaust Pressure Regulator) Egzoz baısnç regülatörü EPT - (EGR Pressure Transducer (replaced with PFE) EPROM - (Erasable Programmable Read Only Memory) Silinebilir programlanabilir

6 ROM ESC - (Electronic Spark Control) Elektronik kıvılcım kontrolü ESD - (Electrostatic Discharge) Elektrostatik deşarj EST - (Electronic Spark Timing) Elektronik kıvılcım zamanlamaıs ETBE - (Ethyl Tertiary Butyl Ether ) Etil tertiari bütil eter ETC - (Electronic Temperature Control) Elektronik sıcaklık kontrolü ETCC - (Electronic Touch Climate Control) Elektronik dokunmatik klima kontrol ETR - (Electronically Tuned Receiver) Elektronik ayarlı alıcı EVAP - (Evaporative Emission) Evaporatif emisyon EVAP Canister Purge - (Evaporative Emmision Canister Purge EVIC - (Electronic Vehicle Information Center) Elektronik taşıt danışma merkezi EVO - (Electronic Vehicle Orifice) Elektronik taşıt orifisi EVP - (EGR Valve Position) EGR valf konumu EVR - (EGR Vacuum Regulator) EGR vakum regülatörü EXH - (Exhaust) Egzoz F FC - (Fan Control) Vantilatör kontrolü FBC - (Feedback Carburetor) Geribesleme karbüratörü FDBK - (Feedback) Geribesleme FDC - (Fuel Data Center) Yakıt veri merkezi FED - (Federal (except California)) Federal, kalifornya hariç FF - (Flexible Fuel) Esnek yakıt FI - (Fuel Injection) Yakıt enjeksiyonu FIPL - (Fuel Injection Pump Lever) Yakıt enjeksiyon pompası kolu FMEM - (Failure Mode Effects Management) başarısız modu etki yönetimi FMVSS - (Federal Motor Vehicle Safety Standards) Federal motorlu taşıt güvenlik standardları FP - (Fuel Pump) Yakıt pompası FPM - (Fuel Pump Monitor) Yakıt pompası monitörü FPRC - (Fuel Pressure Regulator Circuit) Yakıt basıncı regülatör devresi FRC - (Forced) zorlanmış FT - (Fuel Trim) Yakıt kesme FTP - (Federal Test Method) Federal test metodu FTP - (Federal Test Procedure) Federal test yöntemi FWD - (Front Wheel Drive) Önden çekişli G GA - (Gage) Gösterge GCW - (Gross Combination Weight) Yalın birleşik ağırlık GDI - (Gasoline Direct Injection)Direkt benzin enjeksiyonlu GEN - (Generator) Jeneratör

7 GHGs - (Greenhouse gases) Sera gazları GND - (Ground) Zemin, toprak GVWR - (Gross Vehicle Weight Rating) Yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi H H - (Hydrogen) Hidrojen H2O - (Water) Su HC - (Hydrocarbons) Hidrocarbonlar H/CMPR - (High Compression) Yüksek sıkıştırma HCV - (Heavy Commercial Vehicle) Ağır ticari taşıt HD - (Heavy Duty) Ağır hizmet HDC - (Heavy Duty Cooling) Ağır hizmet soğutma HDI - (High Pressure Diesel Injection) Yüksek basınçlı diesel yakıtı enjeksiyonu HEGO - (Heated EGO -replaced with HO2S) Isıtılmış EGO HFC - (High Fan Control) Yüksek vantilatör kontrolü HFP - (High Fuel Pump) Yüksek yakıt pompası Hg - (Mercury) Cıva Hi Alt - (High Altitude) Yüksek irtifa HLC - (Hydraulic Lash Compensator) Hidrolik dalga dengeleyici HLOS - (Hardware Limited Operating Strategy) Donanım sınırlı çalıştırma stratejisi HO - (High Output) Yüksek çıkış HO2S - (Heated Oxygen Sensor) Isıtılan oksijen sensörü hp - (Horsepower) Beygir gücü HPL - (High Pressure Liquid) Yüksek basınçlı sıvı HPS - (High Performance System) Yüksek performans sistemi HPV - (High Pressure Vapour) Yüksek basınçlı buhar HSC - (High Swirl Combustion) Yüksek türbülanslı yanma HUD - (Heads Up Display) Baş yukarı göstergesi HVAC - (Heater-Vent-Air Conditioning) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme HVACM - (Heater-Vent-Air Conditioning Module) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme modülü HVM - (Heater Vent Mondule) Isıtıcı havalandırma modülü Hz - (Hertz) Hertz I IAC - (Idle Air Control) Rölanti hava kontrolü IAT - (Intake Air Temperature) Emme havası sıcaklığı iatn - (International Automotive Technicians Network) Uluslararası otomotiv teknisyenleri ağı IC - (Ignition Control) Ateşleme kontrolü IC - (Integrated Circuit) Entegre devre

8 ICM - (Ignition Control Module) Ateşleme kontrol modülü ICP - (Injection Control Pressure) Enjeksiyon kontrol basıncı ID - (Identification) Tanımlama ID - (Inside Diameter) Đç çap IDI - (Integrated Direct Ignition) Entegre direkt ateşleme IDM - (Injector Driver Module) Enjektör çalıştırma modülü IFS - (Inertia Fuel Shutoff) Atalet yakıt kesici IGN - (Ignition) Ateşleme ILC - (Idle Load Compensator) Rölanti yükü dengeleyici IMRC - (Intake Manifold Runner Control) Emme manifoldu akış kontrolü INJ - (Injector) Enjektör INP - (Input) Giriş INT - (Intake valve) Emme supabı INT - (Integrator -replaced with ST FUEL TRIM) Entegratör I/P - (Instrument Panel) Gösterge panosu IPC - (Instrument Panel Cluster) Gösterge panosu grubu IPR - (Injector Pressure Regulator) Enjektör basınç regülatörü ISC - (Idle Speed Control) Rölanti hız kontrolü ISO - (International Standards Organization) Uluslararası standardlar organizasyonu ISS - (Input Shaft Speed) Giriş mili hızı ITS - (Idle Tracking Switch) Rölanti izleme anahtarı IVS - (Idle Validation Switch) Rölanti geçerlilik anahtarı IVSC - (Integrated Vehicle Speed Control) Entegre taşıt hızı kontrolü K KAM - (Keep Alive Memory) Canlı hafıza KAPWR - (Keep Alive power) Canlı güç khz - (Kilohertz) Kilohertz KOEO - (Key On Engine Off) Düğme açık motor kapalı KOER - (Key On Engine Running) Düğme açık morot çalışıyor kpa - (Kilopascals) Kilopaskal KS - (Knock Sensor) Vuruntu sensörü L L4 - (Four Cylinder Inline Engine) Sıra dört silindirli motor LV8 - (Load Variable) Yük değişken LCD - (Liquid Crystal Display) Sıvı kristal gösterge LCV - (Light Commercial Vehicle) Hafif ticari taşıt LDT - (Light Duty Trucks) Hafif hizmet kamyonu, kamyonet LDV - (Light Duty Vehicle) Hafif hizmet taşıtı LED - (Light Emitting Diode) Işık soğurmalı diyot

9 LEV - (Low Emission Vehicle) Düşük emisyonlu taşıt LFC - (Low Fan Control) Düşük vantilatör kontrolü LFP - (Low Fuel pump) Düşük yakıt pompası LT - (Long Term (Fuel Trim)) Uzun dönem yakıt kesme LTPWS - (Low Tire Pressure Warning System) Düşük basınç uyarı sistemi M MAF - (Mass Air Flow) Kütle hava akışı, debi MAP - (Manifold Absolute Pressure) Manifold mutlak basıncı MAT - (Manifold Air Temperature -replaced with IAT) Manifold hava sıcaklığı MC - (Measuring Core) Ölçme özü MC - (Mixture Control) Karışım kontrolü MCU - (Microprocessor Control unit -replaced with PCM) Mikroişlemcili kontrol ünitesi MD - (Modulated Displacement) Değiştrilmiş strok hacmi MDP - (Manifold Differential Pressure) Manifold diferansiyel basıncı MECS - (Mazda Electronic Control System) Mazda Elektronik kontrol Sistemi MEMCAL - (Memory Calibration) Hafıza ayarı MFI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu MIC - (Mechanical Instrument Cluster) Mekanik gösterge grubu MIL - (Malfunction Indicator Lamp) arıza gösterge laması MLP - (Manual Lever Position) El levyesi konumu MPFI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu ms - (Millisecond) Milisaniye MSFF - (Miles Since First Fail) Đlk arızadan bu yana gidilen mil MSLF - (Miles Since Last Fail) Son arızadan bu yana gidilen mil MST - (Manifold Surface Temperature) Manifold yüzey sıcaklığı MTBE - (Methyl Tertiary Butyl Ether ) metil tertiari bütil eter MTV - (Manifold Tuning Valve) Manifold ayarlama valfi MV - (Megavolt) Megavolt mv - (Millivolt) Milivolt MVLPS - (Manual Valve Lever Position Sensor) El levyesi konum sensörü N NAAO - (North American Automotive Operations) Kuzey America otomotive işlemleri NC - (Normally Closed) Normalde kapalı NEG - (Negative) Negatif, eksi NLGI - (National Lubricating Grease Institute) Milli yağlama gresi Enstitüsü N-m - (Newton Meters) Newton Metre NO - (Normally Open) Normalde açık NOx - (Nitrogen Oxides) Azot oksitleri

10 O O2 - (Oxygen) Oksijen O2S - (Oxygen Sensor) Oksijen sensörü OBD - (On Board Diagnostics) OBD II - (On Board Diagnostics, Generation 2) OC - (Oxidation Catalytic Converter) Oksidasyon katalitik konvertörü OD - (Outside Diameter) Dış çap OD - (Overdrive) Aşırı hız veya hız aşımı OE - (Original Equipment) Orijinal ekipman OEM - (Original Equipment Manufacturer) Orijinal ekipman imalatçısı OHC - (Overhead Camshaft) Üstten kam mili OL - (Open Loop) açık devra ORC - (Oxidation Reduction Converter) Oksidasyon azaltma konvertörü OTIS - (Overhead Travel Information System) Baş yukarısı seyahat bilgi sistemi P PAG - (Polyalkylene Glycol) Polialkilen Glikol PAIR - (Pulsed Secondary Air Injection) Darbeli ikinci hava enjeksiyonu PASS - (Personalized Automotive Security System) Kişiselleştirilmiş otomotiv güvenlik sistemi PCM - (Powertrain Control Module) Güç aktarma organları kontrol modülü PCS - (Pressure Control Solenoid) Basınç kontrol solenoidi PCV - (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırma PFE - (Pressure Feedback EGR) Basınç geribesleme EGR PFI - (Port Fuel Injection) Port yakıt enjeksiyonu PID - (Parameter Identification) Parametre tanımlama PIP - (Profile Ignition Pickup -replaced with CKP) Profil ateşleme alıcısı PKE - (Passive Keyless Entry) Pasif anahtarsız giriş PM - (Permanent Magnet) Sabit mıknatıs PMD - (Pump Mounted Driver) Pompa montajlı sürücü P/N - (Part Number) Parça numarası PNP - (Park/Neutral Position) Park/nötr durumu POM - (Polycyclic Organic Matter) Polisayklik organik madde POS - (Positive) Pozitif POT - (Potentiometer) Potansiyometre PROM - (Programmable Read Only Memory) Programlanabilir ROM PS - (Power Steering) Güç direksiyonu PSOM - (Programmable Speedometer/Odometer Module) Programlanabilir hız metresi modulü PSP - (Power Steering Pressure) Güç direksiyonu basıncı PTC - (Pending Trouble Code) Belirsiz arıza kodu> PTO - (Power take off shaft)) Güç çıkışı, kuyruk mili

11 PTU - (Part Throttle Unlock) Kısmi gaz açma PWM - (Pulse Width Modulation) Darbe genişliği modülasyonu Q QDM - (Quad Driver Module) Dörtlü sürücü modülü R RABS - (Rear Antilock Brake System) Arka ABS RAM - (Random Access Memory) RAP - (Retained Access Power) REDOX - (Reduction Oxidation Catalytic Converter) REF - (Reference) Referans RF - (Radio Frequency) Radyo Frekansı RFI - (Radio Frequency Interference) Radyo Frekans paraziti RFG - (ReFormulated Gasoline) Yeniden formüle edilmiş benzin RKE - (Remote Keyless Entry) Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş RM - (Relay Module) Röle modülü ROM - (Read Only Memory) RPM - (Revolutions Per Minute) dakikadaki devir sayısı RPO - (Regular Production Option) Noral üretim seçeneği RTD - (Real Time Dampening) Gerçek zaman nemlendirmesi RTN - (Return) Dönüş RTV - (Room Temperature Vulcanizing) Oda sıcaklığında sertleştirme RVP - (Reid Vapour Pressure) Reid buhar basıncı RWAL - (Rear Wheel Anti-lock) Arka ABS RWD - (Rear Wheel Drive) Arka tekerleklerden tahrikli S SAE - (Society of Automotive Engineers) Otomotiv mühendisleri birliği SAW - (Spark Angle Word) Kıvılcım açısı işareti SBDS - (Service Bay Diagnostic System) Servis bölümü teşhis sistemi SBEC - (Single Board Engine Controller -replaced with PCM) tek bordlu motor kontrolörü SBS - (Supercharger Bypass Solenoid) Süperşarjer kısadevre solenoidi SBT - (Serial Bus Traveller) Seri büs esyahat edici SC - (Supercharger) Süperşarjer SCB - (Supercharger Bypass Süperşarjer kısadevresi SDM - (Sensing and Diagnostic Module) algılama ve teşhis modülü

12 SDV - (Spark Delay Valve) Kıvılcım geciktirme valfi SEFI - (Sequential Electronic Fuel Injection -replaced with SFI) Sıralı elektronik yakıt enjeksiyonu SEO - (Special Equipment Option) Özel ekipman seçeneği SES - (Service Engine Soon -replaced with MIL) Servis motoru bozukluk göstergesi SFI - (Sequential Multiport Fuel Injection) Sıralı çok portlu yakıt enjeksiyonu SHO - (Super High Output) Süper yüksek güç SIG RTN - (Signal Return) Sinyal dönüşü SIL - (Shift Indicator Lamp) Vites değiştirme gösrege lambası SIR - (Supplemental Inflatable Restraint) Đlave şişirilebilir trtucu SMEC - (Single Module Engine Controller -replaced with PCM) tek modüllü motor kontrolörü SNSR - (Sensor) Sensör, algılayıcı, duyar eleman SO2 - (Sulphur Dioxide) kükürt dioksit SOHC - (Single Over Head Camshaft) Üstten tek kam mili SPD - (Speed) Hız SPOUT - (Spark Output) Kıvılcım çıkışı SRC - (Selective Ride Control) Seçilebiilir sürüş kontrolü SRS - (Supplemental Restraint System) Tamamlayıcı sınırlayıcı sistem SS - (Shift Solenoid) Vites değiştirme solenoidi ST - (Scan Tool) Tarama takımı STI - (Self Test Input) Kendi kendine test girişi STO - (Self Test Output) Kendi kendine test çıkışı STS - (Service Technicians Society) Servis teknisyrnleri birliği SULEV - (Super Ultra Low Emission Vehicle)Süper ötesi düşük emisyonlu taşıt SW - (Station Wagon) Steyşın vagon T T - (Turbo) Türbo TAB - (Thermactor Air Bypass -replaced with AIRB) Termeaktör hava kısadevresi TAC - (Throttle Actuator Control) Ventüri uyartım kontrolü TAD - (Thermactor Air Divert -replaced with AIRD) Termeaktör hava saptırıcı TACH - (Tachometer) Takometre TAP - (Transmission Adaptive Pressure) Transmisyon uyumlu basınç TB - (Throttle Body) Ventüri boğazı TBA - (Tertiary Butyl Alcohol) Tertiari bütil alkol TBI - (Throttle Body Fuel Injection) Ventüri boğazı yakıt enjeksiyonu TC - (Turbocharger) Türboşarjer, aşırı doldurucu TCC - (Torque Converter Clutch) Tork konverter kavraması TCIL - (Transmission Control Indicator Lamp) Transmiston kontrol gösteresi lambası TCL - (Traction Control) Çekiş kontrolü TCM - (Transmission Control Module) Transmiston kontrol modülü TCS - (Traction Control System) Çekiş kontrol sistemi TCS - (Transmission Control Switch) Transmiston kontrol anahtarı TDC - (Top Dead Center) Üst ölü nokta TDI - (Turbo Direct Injection) Direkt enjeksiyonlu türbo

13 TEMP - (Temperature) Sıcaklık TFI - (Thick Film Integrated -replaced with DI) kalın film entegreli TFT - (Transmission Fluid Temperature) Transmiston sıvısı sıcaklığı THM - (Turbo Hydra-Matic) Turbo Hidra-Matik TLEV - (Transitional Low Emission Vehicle) Geçiş süreci düşük emisyonlu taşıtı TOT - (Transmission Oil Temperature) Transmisyon yağı sıcaklığı TP - (Throttle Position) Gaz konumu TPI - (Tuned Port Injection) ayarlı port enjeksiyonu TPM - (Tire Pressure Monitor) Lastik basıncı monitörü TR - (Transmission Range) Transmiston aralığı TSS - (Transmission Speed Sensor) Transmiston hız sensörü TV - (Throttle Valve) Gaz kelebeği TVS - (Thermal Vacuum Switch) Isıl vakum anahtarı TVV - (Thermal Vacuum Valve) Isıl akum valfi TWC - (Three Way Catalytic Converter) Üç yollu katalitik konvertör TXV - (Thermal Expansion Valve) Isıl genleşme valfi U UART - (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) Üniversal asenkron alıcıaktarıcı UD - (Underdrive) Sürüş altı ULEV - (Ultra Low Emission Vehicle) Çok düşük emisyonlu taşıt V V - (Volts) Volt VAC - (Vacuum) Vakum VAF - (Volume (or Vane) Air Flow) Hacimsel veya kanatcık hava akışı VAT - (Vane Air Temperature -replaced with IAT) Kanatcık hava sıcaklığı VATS - (Vehicle AntiTheft System) Taşıt hırsız önleme sistemi VCC - (Viscous Converter Clutch) Viskoz konvertör kavraması VCM - (Vehicle Control Module) Taşıt kontrol modülü VCRM - (Variable Control Relay Module) Değişken kontrol rölesi modülü VDOT - (Variable Displacement Orifice Tube) Değişken yerdeğiştirme orifis tüpü VDV - (Vacuum Delay Valve) vakum geciktirme valfi VECI - (Vehicle Emission Control Information (label) Taşıt emisyon kontrol bilgi etiketi VF - (Vacuum Flourescent) Vakum floresant VIN - (Vehicle Identification Number) taşıt kimlik numarası VMV - (Vacuum Modulator Valve) Vakum modülatör valfi VNT - (Variable Nozzle Turbocharger) Değşken lüleli türboşarjer VOTM - (Vacuum Operated Throttle Modulator) Vakumla çalışan gaz kelebek modülatörü VPWR - (Vehicle Power) Taşıt gücü

14 VR - (Vacuum Regulator) Vakum regülatörü VREF - (Voltage Reference) voltaj referansı VRV - (Vacuum Reducer Valve) Vakum azaltma valfi VRIS - (Variable Resonance Induction System) değişken rezonanslı indüksiyon sistemi VSS - (Vehicle Speed Sensor) Taşıt hız sensörü VTA - (Vehicle Theft Alarm Taşıt hırsız alarmı VTSS - (Vehicle Theft Security System) Taşıt hırsız güvenlik sistemi VVT - (Variable Valve Timing) Değişken supap zamanlaması VVT-i - (continuously Variable intake Valve Timing) Sürekli değişken emme supabı zamanlaması W WAC - (Wide Open Throttle A/C Cutoff) Tam gaz klima kapatma W/B - (Wheelbase) Dingiller arası mesafe WOT - (Wide Open Throttle) Tam gaz WSS - (Wheel Speed Sensor) Tekerlek hız sensörü WU-OC - (Warmup Oxidation Catalytic Converter) Isınma oksidasyon katalitik konvertörü WU-TWC - (Warmup Three Way Catalytic Converter) Isınma üç yollu katalitik konvertörü X Y Z X - (Experimental (vehicle)) Deneysel (taşıt) ZEV - (Zero Emission Vehicle) Sıfır emisyonlu taşıt ZTECH - (Zero Emission Technology) Sıfır emisyon teknolojisi GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ

TÜRKÇE OBD ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER

TÜRKÇE OBD ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER TÜRKÇE OBD ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER SAYILAR 2V - (Two Valve) İki supap 4EAT - (4 speed Electronic Automatic Transmission) 4 hızlı otoatik transmisyon 4WAL - (Four Wheel Antilock) Dört tekerlek kilitlenmesiz

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Arıza Tespit Sistemleri, Parçalar Üç temel parçadan oluşur; Sensörler Motorun durumu hakkında

Detaylı

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

OBD II GENEL ARAC ARIZA KODLARI TÜRKÇE

OBD II GENEL ARAC ARIZA KODLARI TÜRKÇE www.dogacelektronik.com GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLERİ ARIZA TESPİT CİHAZLARI OBD II GENEL ARAC ARIZA KODLARI TÜRKÇE P0100 KUTLE HAVA AKIS DEVRE ARIZASI P0101 KUTLE HAVA AKIS DEVRE

Detaylı

1910 dan beri CNG. 1-Oct-09. 2009 Prins Autogassystemen B.V.

1910 dan beri CNG. 1-Oct-09. 2009 Prins Autogassystemen B.V. VSI-CNG SİSTEMİ VSI ın açılımı Vapour Sequential Injection yani Buhar Sıralı Enjeksiyon sistemi demektir. VSI -CNG sistemi en iyi gelişmiş CNG sistemi olarak piyasaya girmiştir. VSI CNG sistemi için Prins

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu hafta Buji Ateşlemeli -- Dizel (Sıkıştırma Ateşlemeli) Motorlar - Temel Motor parçaları

Detaylı

Can Mümessillik Ltd. Şti.

Can Mümessillik Ltd. Şti. Hyundai Lexus Mitsubishi Lexus Acura P1400 DPFE, Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Low Voltage. P1400 EGR Valve Circuit Electrical Malfunction P1400 Heated Catalyst Battery Voltage

Detaylı

Can Mümessillik Ltd. Şti.

Can Mümessillik Ltd. Şti. P1000 Ateşleme Devresi Düşük Değer/Voltaj P1000 Ateşleme Devresi Düşük Değer/Voltaj P1000 OBD Systems Readiness Test Not Complete P1000 OBD Systems Readiness Test Not Complete P1000 Drive Cycle Missing

Detaylı

CARS GUIDE. New functionality Regeneration of the Diesel particulate filter is added for

CARS GUIDE. New functionality Regeneration of the Diesel particulate filter is added for CARS New models Ford B-Max (2013 ->), Kia Venga (2010 ->) and Opel Ampera (2012- >) are new car models added in 2013 release 3. Light commercial vehicles added to the CARS database are Nissan NV200 (2011->)

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

NES DC.DRV.200 Tanıtım Dokümanı

NES DC.DRV.200 Tanıtım Dokümanı NES DC.DRV.00 Tanıtım Dokümanı 10.08.016 Giri Tasarım ve yazılım faaliyetleri tamamen yerli olarak firmamız tarafından gerçekle tirilen Endüstriyel DC motorlar için geli tirilmi mikroi lemci kontrollü

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

spa and spa equipments masaj havuzu ve ekipmanları 2009 Fiyat Listesi-Price List

spa and spa equipments masaj havuzu ve ekipmanları 2009 Fiyat Listesi-Price List spa and spa equipments masaj havuzu ve ekipmanları 2009 Fiyat Listesi- List 2010 298 spa and spa equipments NEBULA 200 x 135 x 75 (h) cm Kabuk + Ayak Shell + foot MALZEME CİNSİ DESCRIPTION Hidromasajlı

Detaylı

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada sıralı

Detaylı

Exhaust Gas Temperatures

Exhaust Gas Temperatures Exhaust Gas Temperatures SI engines exhaust gas temp 400 600 o C average 300 400 o C at idle and 900 o C at max power when exhaust valve opens, in cylinder gas temperature is 200 300 o C more CI engines

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

AMF 5.1 Failure Codes List

AMF 5.1 Failure Codes List AMF 5.1 Failure Codes List LF1 LF2 Lr1 Lr2 HF1 HF2 Hr1 Hr2 LU1 LU2 HU1 HU2 rsn CF1 CF2 Under Frequency Level 1 and 2: If the Alternator under frequency failure parameters, for level 1 P216-P226 and for

Detaylı

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES 4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES PA S A A A A PA S A A e No P N N S N N S NN 9 140100531 1 Turbo Yağlama Borusu pipe oil, turbo 10 140100575 1 Turbo Yağ Dönüş Rakoru fitting, turbo oil return 11.52 140100582

Detaylı

HGZX7/ R404A/R507 Motor: V Y/YY -3-50Hz PW Soğutucu: R404A, R507

HGZX7/ R404A/R507 Motor: V Y/YY -3-50Hz PW Soğutucu: R404A, R507 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R404A, R507 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Evaporasyon sıcaklığı -30,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 2,04 bar Kondenzasyon sıcaklığı 40,0 C Yoğuşmalı basınç (abs.)

Detaylı

HGZX7/ R404A/R507 Motor: V Y/YY -3-50Hz PW Soğutucu: R404A, R507

HGZX7/ R404A/R507 Motor: V Y/YY -3-50Hz PW Soğutucu: R404A, R507 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R404A, R507 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Evaporasyon sıcaklığı -50,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 0,82 bar Kondenzasyon sıcaklığı 40,0 C Yoğuşmalı basınç (abs.)

Detaylı

DETAYLAR TEKNİK BİLGİLER. Motor sistemi Motor Hacmi Şanzuman Yakıt Tankı Maksimum Güç Fren Sistemi Ağırlık

DETAYLAR TEKNİK BİLGİLER. Motor sistemi Motor Hacmi Şanzuman Yakıt Tankı Maksimum Güç Fren Sistemi Ağırlık 5 8 HP SU SOĞUTMALI MOTOR ÖN VE ARKA PAPATYA DİSK FREN DİJİTAL GÖSTERGE SAATİ AYARLANABİLİR AMORTİSÖR GÜÇLÜ ŞASE : Su soğutmalı, zamanlı, tek silindirli : 9 cc : 5 vites : 7 LT : 8 HP : Hidrolik tek papatya

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARDA ARIZA TEŞHİSİ

MOTORLU ARAÇLARDA ARIZA TEŞHİSİ MOTORLU ARAÇLARDA ARIZA TEŞHİSİ OTOMOTİV YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 1. Belirlenmiş sınırlar içerisinde her türlü değeri alabilen sinyallere ne denir? A) Dijital sinyal B) Analog sinyal C) Radyo sinyalleri D)

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

DC Motors and Windscreen Wiper Systems

DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motorlar ve Silecek Sistemleri 50031326 50031342 2,2 1,0 32 32 1,5 1,5 Sweep Angle (α) Silme Açısı 95 60 Self-Oscillating Windscreen Wiper Motor İçten Mekanizmalı

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada

Detaylı

Can Mümessillik Ltd. Şti.

Can Mümessillik Ltd. Şti. P0001 Yakıt Miktarı Ayarlama Kontrol Devresi - Açık Devre P0002 Yakıt Miktarı Ayarlama Kontrol Devresi - Çalışma Aralığı/Performans Kaybı P0003 Yakıt Miktarı Ayarlama Kontrol Devresi - Düşük Değer P0004

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E SİSTEMLER / Systems SİSTEM 03 SYSTEM 03 45x60 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde Poolsaver 1320 2 Adet 5L/5B Nano Dozaj Pompası Elektrot akış hücresi Kalibrasyon rafı ph ve ORP elektrodu

Detaylı

OPEL TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE CORSA A 1.2 RADYATÖR ALT HORTUMU RADIATOR LOWER HOSE

OPEL TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE CORSA A 1.2 RADYATÖR ALT HORTUMU RADIATOR LOWER HOSE 95101 1818344 95102 1336291 95103 1336431 CORSA A 1.2-1.3 95104 CORSA C 1.4 95107 1337601 95105 CORSA C 1.7 D. 95110 1336245 95108 1337322 95111 TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE

Detaylı

Pnömatik Komponentler

Pnömatik Komponentler Bornova Caddesi No: 9/7H Öztim İş Merkezi TR 370 Işıkkent - Bornova / İZMİR Tel :+90 232 472 23 pbx Fax :492 00 www.izmir.com Komponentler Ürün Kataloğu 1 2 F/RL+M AS SERİSİ HAVA HAZIRLAMA ELEMANLARI R

Detaylı

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 200 FWB Orta Statik Basınçlı Fancoil FWB04AAT FWEC1A FWEC2A FWEC3A Tüm boyutlarda ünite yüksekliği yalnızca 240 mm dir 3, 4 veya 6 sıralı

Detaylı

Otomatik moment değiştiriciler

Otomatik moment değiştiriciler Otomatik moment değiştiriciler ANA FONKSİYON GRUPLARI 1. Hidrodinamik moment değiştirici (Trilok moment değiştirici), 2. Gereken sayıda kademeleri olan dişli grubu (genel olarak lamelli kavramalarla ve

Detaylı

OPEL TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE CORSA A 1.2 RADYATÖR ALT HORTUMU RADIATOR LOWER HOSE

OPEL TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE CORSA A 1.2 RADYATÖR ALT HORTUMU RADIATOR LOWER HOSE 95101 1818344 95102 1336291 95103 1336431 CORSA A 1.2-1.3 95104 CORSA C 1.4 95107 CORSA C 1.7 D. 95110 1337601 95105 1336245 95108 1337322 95111 TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE

Detaylı

merkezi yağlama sistemleri merkezi yağlama sistemleri CMV CMV N RESISTANCE MERKEZİ YAĞLAMA ÜNİTELERİ KOLLU YAĞLAMA ÜNİTELERİ PRD-13 NY-DX (Right)

merkezi yağlama sistemleri merkezi yağlama sistemleri CMV CMV N RESISTANCE MERKEZİ YAĞLAMA ÜNİTELERİ KOLLU YAĞLAMA ÜNİTELERİ PRD-13 NY-DX (Right) ACCRECNTAMENTO ORGANISMI CERTIFICAZE ACCRECNTAMENTO ORGANISMI CERTIFICAZE CMV N RESISTANCE MERKEZİ YAĞLAMA ÜNİTELERİ KOLLU YAĞLAMA ÜNİTELERİ PM C6 C18 PRD-13 NY-DX (Right) CMV CMV N ** Genel Teknik Özellikler:

Detaylı

Can Mümessillik Ltd. Şti.

Can Mümessillik Ltd. Şti. Geo Lexus Mitsubishi Porsche Suzuki Porsche Porsche P1600 Power Supply Terminal 15 Voltage Low P1600 Serial Communication Link Malfunction P1600 Loss Of KAM Power, Circuit Open P1600 PCM Battery Circuit

Detaylı

Multi Split Klimalar (H Serisi)

Multi Split Klimalar (H Serisi) Multi Split Klimalar (H Serisi) Son Teknoloji 180 Sinüs Dalgalı DC Sürücüsü 180 sinüs DC sürücü teknolojisinin kullanımı ile yumuşak kavisli bir sinüs dalgası çıkış akımı oluşturulur ve verimi son derece

Detaylı

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications Analog Dijital Haberleşme Eğitim Seti analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 13 Adet (9 adet standart

Detaylı

şimdi birkaç saniye içerisinde doğru modelin, motor kodunun seçilmesi mümkündür. Bu fonksiyona Arşiv menüsünden ulaşabilirsiniz.

şimdi birkaç saniye içerisinde doğru modelin, motor kodunun seçilmesi mümkündür. Bu fonksiyona Arşiv menüsünden ulaşabilirsiniz. Yeni modeller Abarth, modele özel teşhis özellikleri ile yeni bir marka olarak CARS ştir. Güncellenen modeller model için teş güncellenmiştir. İ güncellenmiş toplam 22 model güncellenmiştir. ş şimdi birkaç

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

ELEKTRONİK KONTROLLÜ YÖNLENDİRME SİSTEMİ

ELEKTRONİK KONTROLLÜ YÖNLENDİRME SİSTEMİ ELEKTRONİK KONTROLLÜ YÖNLENDİRME SİSTEMİ Ali ÇAVDAR 1 Abdullah DEMİR 2 ÖZET Otomobil üreticileri gelişmiş yönlendirme kontrollü, sürüş ve yol tutum özelliklerine sahip direksiyon sistemlerini üretmek için

Detaylı

KATALOG CNG REGÜLATÖRLER (TÜRKÇE ÇEVİRİ)

KATALOG CNG REGÜLATÖRLER (TÜRKÇE ÇEVİRİ) CNG Ürün Kataloğu 1 KATALOG CNG REGÜLATÖRLER (TÜRKÇE ÇEVİRİ) Orijinal Katalog Sayfa 21: CNG Pnömatik Regülatörler Üstteki genel açıklama Elektronik kontrollü pnömatik(hava basınçlı) CNG regülatör, motor

Detaylı

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011 L011 L K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı/beam ngle LED Ø L Packing Meas. L011 3000 2.6 220 74 23 200 120 20 50 14.5x40x17.5 229 NE K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı Soket Ø L Beam

Detaylı

: ECO 75 K (L) C 3 (BRÜLÖR MODELİ ÖRNEKTİR) : Oransal, kombine (O2 trim sistemli mikroişlemci, brülör kontrol sistemi) : Doğalgaz, motorin

: ECO 75 K (L) C 3 (BRÜLÖR MODELİ ÖRNEKTİR) : Oransal, kombine (O2 trim sistemli mikroişlemci, brülör kontrol sistemi) : Doğalgaz, motorin 1/10 CO2 DOZAJ SİSTEMİ CO2 dozajlama sistemi aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır; 1 - O2 trimli (etematik) mikro işlemcili brülör (otomatik yanma izleme sistemi), 2 - O2 trim sisteminin diğer komponentleri,

Detaylı

Illustrated Parts Catalogue VW 1302 / 1303 Copyright (c) Volkswagen AG, Wolfsburg

Illustrated Parts Catalogue VW 1302 / 1303 Copyright (c) Volkswagen AG, Wolfsburg Illustrated Parts Catalogue VW 1302 / 1303 Copyright (c) Volkswagen AG, Wolfsburg Resimli Parça Kataloğu VW 1302/1303 Copyright (c) Uğur Özcan 1 Main Group 1/Ana Grup 1 Engine/ Motor 01 - Engine, complete

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

HAX12P/75-4 Motor: V Δ / V Y -3-50Hz Soğutucu: R404A, R507

HAX12P/75-4 Motor: V Δ / V Y -3-50Hz Soğutucu: R404A, R507 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R404A, R507 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Besleme frekansı 50 Hz Evaporasyon sıcaklığı -25,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 2,50 bar Kondenzasyon sıcaklığı 40,0

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI

ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI www.dogacelektronik.com GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI (YERİ,YAPISI ve ÇALIŞMASI) 1. SENSÖRLER 1.1. Isı Sensörleri 1.2. Dış Etkilesimli

Detaylı

Emme Sistemi Direkt emiş sistemleri:

Emme Sistemi Direkt emiş sistemleri: Emme Sistemi Atmosferik içten yanmalı motorlarda silindirlere hava, alçak ve yüksek basınç alanlarının farkından yararlanılarak alınır. Emme zamanında piston, A.Ö.N. ya doğru hareket ederken silindir içerisinde

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Motor Gücü : 270 kw / 367 Hp Çalışma Ağırlığı: 48.000 kg ~ 49.500 kg Kova ISO/SAE: 2.20 ~ 3.10 m3. The global power...

Motor Gücü : 270 kw / 367 Hp Çalışma Ağırlığı: 48.000 kg ~ 49.500 kg Kova ISO/SAE: 2.20 ~ 3.10 m3. The global power... Motor Gücü : 270 kw / 367 Hp Çalışma Ağırlığı: 48.000 kg ~ 49.500 kg Kova ISO/SAE: 2.20 ~ 3.10 m3 The global power... Yeni motor, Avrupa Birliği III A standartlarına uygun olmakla birlikte, EPA Tier III

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 Teknik Açıklama Komple bir motor test standı olarak denet seti amaçlı tasarlanmıştır. Burada kullanılan motor kontrollü bir katalitik konvertör ile dört silindirli

Detaylı

VSI-LPG ve CNG. 2009 Prins Autogassystemen B.V.

VSI-LPG ve CNG. 2009 Prins Autogassystemen B.V. VSI-LPG ve CNG Prins Kimliği Dünyanın lider Gaz dağıtıcısı SHV holding kuruluşudur. ( İpragaz Türkiye, Prima Gas Avrupa ) Dünyanın en büyük 4. Lpg ve Cng üreticisidir. Japon Keihin şirketi ile ortaktır.

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

NEW HOLLAND. TDS Serisi

NEW HOLLAND. TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi New Holland TDS Serisi tüm modellerinde standart olarak sunulan turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip motorlar sayesinde yüksek performans yakıt ekonomisi

Detaylı

NEW HOLLAND. TTB Serisi

NEW HOLLAND. TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi Türk çiftçisinin bahçe segmentindeki vazgeçilmezi TTB Serisi, yenilenmiş Tier3 emisyon değerine sahip turbo-intercooler motoruyla artık daha da performanslı...

Detaylı

TECO 7300PA HIZ KONTROL CİHAZI PARAMETRELERİ. An-xx Frekans Komut Parametreleri

TECO 7300PA HIZ KONTROL CİHAZI PARAMETRELERİ. An-xx Frekans Komut Parametreleri 1/13 PARAMETRE LİSTESİ An-xx Komut Parametreleri An-xx Adı LCD Ekran Değer Aralığı An- Komut 1 An-=000.00Hz Frequency Comand 1 Ayar Birimi Fabrika Ayarı 0.00~180.0 Hz 0.Hz 0.00Hz An-02 Komut 2 An-02=000.00Hz

Detaylı

Acil Durum, Yönlendirme ve Sensörlü Aydınlatma Emergency, Direction and Lighting with Motion Sensor ENESIS. Ürün Kataloğu Product Catalogue

Acil Durum, Yönlendirme ve Sensörlü Aydınlatma Emergency, Direction and Lighting with Motion Sensor ENESIS. Ürün Kataloğu Product Catalogue Acil Durum, Yönlendirme ve Sensörlü Aydınlatma Emergency, Direction and ighting with Motion Sensor EESIS Ürün Kataloğu Product Catalogue ESP EESIS 00 ESP1CWH ESP1CW Sensörlü, 1W, 1050lm, Soğuk Beyaz, Saat

Detaylı

DÜNYANIN EN BÜYÜK VİNÇ ÜRETİCİSİ XCMG QUY80 PALETLİ VİNÇ TEKNİK ÖZELLİKLER

DÜNYANIN EN BÜYÜK VİNÇ ÜRETİCİSİ XCMG QUY80 PALETLİ VİNÇ TEKNİK ÖZELLİKLER QUY80 PALETLİ VİNÇ TEKNİK ÖZELLİKLER 1 QUY80E Paletli Vinç Ana Başlıklar 1. Mükemmel kaldırma performansı, maksimum kapasite 80t. 2. Hidrolik sistem Alman Rexroth; üst düzey performans için en doğru tercih.

Detaylı

Honda Civic 1.6 Elegance Otomatik

Honda Civic 1.6 Elegance Otomatik Honda Civic 1.6 Elegance Otomatik Sahibinden 2012 CIVIC ELEGANCE LPG'Lİ FULL İlan no: 324382 60.000 TL İlan tarihi: 5 Ekim 2016 İlan detayları İlan detayları İl Denizli Model yılı Ocak 2012 Km 73.000

Detaylı

HGX34/130-4 SH CO2 T Motor: V Y/YY -3-50Hz PW Soğutucu: R744

HGX34/130-4 SH CO2 T Motor: V Y/YY -3-50Hz PW Soğutucu: R744 Önemli bilgiler Kritik nokta üstü CO2 uygulamaları henüş geliştirme aşamasında bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar, komple yeni sistem teknolojisi ve ayarları gerektirmektedir. Bu uygulamalar, fluorlu gazların

Detaylı

spa equipments masaj havuzu ekipmanları 2015

spa equipments masaj havuzu ekipmanları 2015 2015 Fiyat Listesi- List 308 Blower Blower MBL14 MBL14 Performans Tablosu/Performance Table Çıkış Basıncı/ Outlet Prerssure (mbar) 0 50 100 150 200 250 300 Debi (m 3 /h) 200 180 155 125 90 35 0 TEKNİK

Detaylı

DENİZ MOTORLARI. e. Egzoz Sistemi Motor içinde yanma sonrası oluşan kirli gazların dışarı atılmasını sağlayan sistem.

DENİZ MOTORLARI. e. Egzoz Sistemi Motor içinde yanma sonrası oluşan kirli gazların dışarı atılmasını sağlayan sistem. Motorların Sınıflandırılması A. Kullandıkları Yakıta Göre; a. Benzinli b. Dizel (Mazotlu) c. Elektrikli (Akülü) B. Çalışma Prensibine Göre; a. İki Zamanlı b. Dört Zamanlı C. Soğutma Sistemine Göre; a.

Detaylı

Tanım. Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülü. NOT: Bu döküman boyunca Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülleri, Kontrol Modülü olarak geçer.

Tanım. Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülü. NOT: Bu döküman boyunca Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülleri, Kontrol Modülü olarak geçer. Rhino XDH Isıtılmış Kontrol Modülü Tanım NOT: Bu döküman boyunca Rhino XDH Isıtılmış Kontrol Modülleri, Kontrol Modülü olarak geçer. Şekile bakın 1. Kontrol Modülü () Rhino Isıtılmış XDH yük boşaltıcılar

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

Keşke Kelimesini Unutun!

Keşke Kelimesini Unutun! OPTUM CVX Serisi Keşke Kelimesini Unutun! Yeni Case IH Optum CVX Serisi; yeni, sınıfında fark oluşturan kaporta dizaynı, farklı tasarımı, güçlü ve ekonomik motor gücü seçenekleri, her türlü koşulda etkin

Detaylı

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 1-2 800 Kg. Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru (220V.) Bariyerler 7-8 Bariyer 3 mt. 9-10 Bariyer 6 mt. Tüp Motorlar 19-20 Tüp Motorlar içindekiler 3-4 1500 Kg. Yana Kayar

Detaylı

YAKIT SİSTEMİ COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLERİ 28.04.2014

YAKIT SİSTEMİ COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLERİ 28.04.2014 COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLERİ YAKIT SİSTEMİ ENJEKSİYON SİSTEMLERİNİNDEKİ GELİŞMENİN ARKASINDAKİ İTİCİ GÜÇ NEDİR? PM g/kwh 0.2 J 10/98 J 10/04 USA02 J 10/07 Euro III (10/00) USA98 J 10/94 Euro II (10/95)

Detaylı

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrik Şeması / Wiring Diagram O / OFF Type for 0 / 220 V AC O.. FB CS Tam açık uyarı (lamba) Fully open indicator (lamp) Tam kapalı uyarı (lamba) Fully closed indicator

Detaylı

ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI. Pompa Özellikleri

ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI. Pompa Özellikleri ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI Pompa Özellikleri Pompa tek veya iki kademeli, yatay bölünebilir gövdeli, santrifüj tip olacaktır. Yangın pompası gövdesi, boru bağlantıları sökülmeden pompa çarkına ve diğer

Detaylı

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK TEKNOLOJİSİ DERSİ

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK TEKNOLOJİSİ DERSİ OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK TEKNOLOJİSİ DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ ELEKTRONİK ATEŞLEME SİSTEMLERİ 40/32 ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMLERİ 40/32 MOTOR İŞLETİM SİSTEMLERİ 40/24 ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Detaylı

ARIZA KODLARI GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT CİHAZLARI OBD II GENEL ARAC ARIZA KODLARI TÜRKÇE P0100 KUTLE HAVA AKIS

ARIZA KODLARI GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT CİHAZLARI OBD II GENEL ARAC ARIZA KODLARI TÜRKÇE P0100 KUTLE HAVA AKIS GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT CİHAZLARI OBD II GENEL ARAC ARIZA KODLARI TÜRKÇE P0100 KUTLE HAVA AKIS DEVRE ARIZASI P0101 KUTLE HAVA AKIS DEVRE SINIRI / PERFORMANS SORUNU

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

www.ornekismakinalari.com.tr

www.ornekismakinalari.com.tr Hakkımızda 1976 Yılından Başlayarak 35 Yılı Aşkın Süredir İş Makinası Ve Yedek Parça Sektöründe Tecrübeli Bir Yönetime Sahip Olan Örnek İş Makinaları 1995 Yılında Arif Öksüz Tarafından Kurulmuştur. 2013

Detaylı

Hava so utmal SADECE SO UTMA

Hava so utmal SADECE SO UTMA Hava so utmal nvertör so utucu R-410A so utkanla kullanlmak üzere optimize edilmi tir Daikin savrulma kompresörü Entegre hidrolik sistem Tampon tank gerektirmez Geli mi kontrol olanaklar Hassas scaklk

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

Benzinli Araç Bakımı Pazar Trendleri Teknik Trendler Problem Çözüm

Benzinli Araç Bakımı Pazar Trendleri Teknik Trendler Problem Çözüm Benzinli Araç Bakımı Pazar Trendleri Teknik Trendler Problem Çözüm Önleyici Bakım Paranızı & Zamanınızı Korur! Benzin : Pazar Trendleri 1981 den buyana, araçların teknik ortalamaları aşağıdaki şekilde

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu bölümde Aktarma Organları Sistem Tanımı Mekanik Kavramalar Manuel Transmisyon ve Transaxle

Detaylı

Yangın Pompası dikeyden emiş yapabilen dik türbin tip (Vertical Turbine) olacaktır.

Yangın Pompası dikeyden emiş yapabilen dik türbin tip (Vertical Turbine) olacaktır. ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI Pompa Özellikleri Yangın Pompası dikeyden emiş yapabilen dik türbin tip (Vertical Turbine) olacaktır. Pompa aşağıda belirtilen karaktere sahip olacaktır. a) Pompa gövdesi dökme

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı

Tam korumalı fan, fan tahriği ve şarj alternatörü Tasarım özellikleri fabrikada %100 yükte test

Tam korumalı fan, fan tahriği ve şarj alternatörü Tasarım özellikleri fabrikada %100 yükte test D İ Z E L J E N E R A T Ö R S E T İ GEP13.5-2 (3 - Faz) 50 HZ STANDBY 13.8 / 11.0 PRIME 12.5 / 10.0 60 HZ STANDBY 16.2 / 13.0 PRIME 15.0 / 12.0 ÖZELLİKLER JENERATÖR SETİ SOĞUTMA SİSTEMİ Tüm sistem ISO9001

Detaylı

BH SERİSİ HIZLI PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ (150-500 TON)

BH SERİSİ HIZLI PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ (150-500 TON) BH SERİSİ HIZLI PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ (150-500 TON) 1 BH Serisi Std Hızlı Plastik Enjeksiyon Makinesinin tasarım ve geliştirmesi BORCHE firması tarafından yapılmış olup, PATENT hakları ile korunmaktadır.

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez COMMON RAİL MOTORLARIN AVANTAJLARI Düşük motor devrinde maksimum performans Düşük yakıt tüketimi Düşük ses seviyesi Daha az

Detaylı

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım İÇİNDEKİLER 0. Genel Bilgiler 5 I. Ürünleri Görünüşleri 6 II. Çalışma Prensibi 8 II.1. Soğutma 8 II.2. Isıtma 8 II.3. Sistem Şeması 9 III. Teknik

Detaylı

NEW HOLLAND. 56s Serisi

NEW HOLLAND. 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi Yılların vazgeçilmeyen bir klasiği haline gelen 56s Serisi, yenilenmiş Tier 3 emisyon değerine sahip motoruyla, atalarından aldığı mirası geleceğe taşıyor.

Detaylı