GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ"

Transkript

1 GİRİŞ Günümüzde, yurtdışında sürekli yaşayan, geçimini oralarda sağlayan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyona yaklaşmıştır. Bu bağlamda, özellikle 1960 lı yıllardan itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamaya başladıkları Avrupa ülkelerinde süratli ve nitelikli bir örgütlenmeyle çeşitli hizmetler verilebilmesini teminen Devletimiz tarafından büyük adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, Devletimizin olanakları içinde Dış Temsilciliklerimizin sayısı artırılmış, yeni binalar kiralanarak veya satın alınarak, nitelikli personel ile teçhiz edilmiştir. Devletimiz tarafından sunulan bu hizmetler açısından, Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın en somut şekilde Konsolosluk Hizmetlerinden yararlandığını söylemek mümkündür. Bu işlev, hukuki normlara uygun olarak ve belirli ilkelerle yerine getirilmektedir. Bu anlamda, Konsolos ve Konsolosluk İşleri ile ilgili bazı genel ve temel bilgileri şöyle açıklayabiliriz: KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ Konsolosluk kurumlarının tarihi çok eskilere dayanır. Bunu 4 döneme ayırabiliriz. 1. Antik çağlar dönemi : Konosoloslar, eski Yunan site devletleri arasında hukuksal ve siyasal konularda aracılık ederlerdi. 2. Yargıç Konsolos Dönemi : Haçlı seferleriyle 1200 lü yıllardan sonra ticaret alanında ortaya çıkan gelişmeler konsolosluk sistemini güçlendirmiştir. Koloni üyelerince seçilen Tacir Yargıç ve Yargıç Konsoloslar, kolonilerdeki halk ile tacirler arasındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlamakla görevli idi Yüzyıldan sonraki dönem: Modern devlet kavramının ortaya çıkmasıyla, Konsolos, koloni devletlerinin uyrukluk bağıyla bağlı oldukları devlet tarafından atanan ve o devletin temsilcisi olan bir görevli sıfatını kazanmıştır. 4. Çağdaş Anlamda Konsolosluk: Konsolosluk işlevlerinin, diplomatik görevlerden kesin olarak ayrıldığı dönemdir. 18. yüzyıldan itibaren sanayi alanında ortaya çıkan önemli gelişmeler çerçevesinde hükümetler konsolosluk kurumuna önem vermeye başlamışlar ve bugünkü yapılanmalar ortaya çıkmıştır. Tarihin akışı içinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısındaki artış sebebiyle konsolosların iş yükü belirgin bir biçimde artmıştır. Bununla birlikte, diğer Bakanlıkların kendi dış temsilciliklerini açmaları ve kendi temsilcilerini görevlendirmeleri Konsolosların iş hacmini göreceli olarak azaltmıştır. Günümüzde Konsolosların ve diğer Bakanlık temsilciliklerinin yetkileri ve sorumlulukları net olarak belirli hale gelmiştir. KONSOLOSLUK İŞLERİ GENEL VE TEMEL BİLGİLER -Uluslararası Kamu Hukukunun temel aktörü olan Devletler arasında Diplomatik ilişkilerin yanı sıra Konsolosluk ilişkileri de kurulmaktadır.

2 -1963 tarihinde düzenlenen Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi, ülkemiz de dahil olmak üzere, bu Sözleşmeye taraf tüm ülkeler arasındaki Konsolosluk İlişkilerinin kurulmasında esas alınan yegane sözleşme olarak kabul edilmektedir. -Bu çerçevede, Konsolosluk ilişkileri ve buna ilişkin etkinlikler Konsolosluk kurumu aracılığıyla yürütülmektedir. -Konsolosluk kurumunun işlevleri siyasi değil, idari olup, Konsolos adı verilen görevliler eliyle yürütülmektedir. -Konsoloslar, görevli bulundukları ülkede resmi temaslarını, başkentteki Merkezi makamlarla değil, Yerel makamlarla yapmaktadır. -Ülkemizdeki mevcut uygulama kapsamında, konsolosluk görevlerini meslek olarak yerine getiren görevliler, başka bir devletin ülkesinde görev yapmak üzere atanan resmi görevlilerden oluşmaktadır. Bunlar: -Başkonsolosluklarda; Başkonsolos, Başkonsolos Yardımcısı, Konsolos, Muavin Konsolos, Ataşe ve diğer Konsolosluk memurlarından oluşur. -Büyükelçiliklerde ise; Büyükelçilikler bünyesinde ayrı bir birimde ve Ev sahibi ülkenin kabul etmesi halinde diplomatik statüye de sahip Müsteşar, Müşavir, Başkatip, İkinci Katip, Üçüncü Katip, Konsolos ve Muavin Konsolos, Ataşe ünvanlı görevliler ile diğer Konsolosluk memurlarından oluşur. Diğer taraftan, uluslararası ilişkilerde 1950 li yıllardan sonraki dönemde ortaya çıkan yeni gelişmeler kapsamında Uluslararası Kamu Hukuku içinde yer alan bazı konular bağımsız bir alt-dal niteliği kazanmıştır; Konsolosluk Hukuku da bunlardan birisidir. Bu bağlamda, Anayasamızın sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlığı altında, Devletin, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır ifadesine yer verilmiştir. Bu tanımda belirtilen hususlarla ilgili çok çeşitli ve değişken özellikler taşıyan görevler, geniş ölçüde yurtdışında Konsolosluklarımız tarafından yerine getirilmektedir. KONSOLOSLARIN GÖREV VE YETKİLERİ Konsolosların görev ve yetkileri ile ilgili konu başlıkları şöyledir: -Konsolos: -Görevli olarak bulunduğu ülkede, kendisini göreve atamış devletin ticaret ve taşımacılık (deniz, kara ve hava) alanlarındaki çıkarlarını gözetir, -Kendisini göreve atamış devletin uyruklarının çıkarlarının, haklarının ve kişiliklerinin yerel makamlar önünde korunması için çalışır, -Pasaport, vize verilmesi, ticari ya da hukuki işlemlerle ilgili belgelerin onaylanması gibi işlemler yapar, -Doğum, ölüm, evlenme gibi olaylarda tescil işlemleri yapar, -Noterlik görevi yapar,

3 -Bulunulan ev sahibi ülke izin verirse, evlendirme memurluğu yapar, -Doğrudan Yargı yetkisi olmamakla beraber, yargı yetkisinin kullanılmasına yardımcı nitelikte bazı sınırlı yetkileri vardır. 1. Vatandaşlarımızın Gözaltına Alınması, Tutuklanması ve Yargılanması Hallerinde: Konsolosun vatandaşlarıyla temas kurmak ve onları hukuksal olarak korumak yetkisi ve görevi vardır. Konsolosun ilgisi, tutuklunun aile bireyleri ile doğrudan ya da Konsolosluk aracılığıyla haberleşebilmesinin sağlanması bir tür psikolojik ve hukuki ilk yardım sayılabilir. -Bu bağlamda, tutuklu kişiye doğrudan hukuksal yardım sağlanması, avukat bulunması, toplanan deliller hakkında mahalli makamlardan bilgi alınması, sorgulama sırasında bir konsolosluk görevlisinin hazır bulunması, tutuklu ve hükümlü vatandaşlarımızın ziyaret edilmesi, cezaevi koşulları hakkında bilgi edinilmesi görev ve yetkiler arasındadır. - Tutuklanan bir kişi hakkında vakit geçirmeksizin Konsolosluğuna bilgi verilmesi ilgilinin talepte bulunması koşuluna bağlıdır. İlgi istemezse, Konsolosluğa bilgi verilmez. 2. Pasaport İşleriyle İlgili Yetki ve Görevler: Pasaport, gerçek kişilerin uluslar arası seyahatlerinde kullanılmak üzere düzenlenmiş bir belgedir. Pasaport, Devletlerce ve ilke olarak kendi uyruklarına verilir ve yabancı devletlere hitap eder. Pasaport, kişinin uyruğunun kanıtıdır. Yabancı ülkelere gidiş ve gelişlerde, yabancı devletlerce kolaylık gösterilmesi isteminin resmi belgesidir. Sınırlardan giriş ve çıkış tarihleri konusunda kanıt oluşturan damgaların vurulduğu bir belgedir. Ülkemizde 4 çeşit pasaport düzenlenmektedir. Bunlar, diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaportlardır. Ayrıca, Türkiye de vatansız durumda olanlar için Yabancılara mahsus damgalı pasaportlar verilmektedir. Pasaportlar, Türkiye de esas itibariyle Emniyet makamlarınca (diplomatik pasaportlar Dışişleri Bakanlığınca verilir), yurtdışında ise, Konsolosluklarımız ve Büyükelçiliklerimiz tarafından verilmektedir. 3. Vize İşleriyle İlgili Yetki ve Görevler: Vize, ilgili kişinin pasaportunda bulunan kimlik bilgilerinin doğruluğunu satayan ve gitmek istediği ülkeye girmesinde bir sakınca bulunmadığını belirten bir işlemdir. İlgili kişiye, vize verilen pasaportunu kullanarak gideceği ülkeye girebilmesi için verilen bir onaydır. -Ülkeler arasında vize uygulamaları esas itibariyle karşılıklıdır. Ancak, bir ülkenin tek taraflı olarak diğer bir ülke vatandaşları için vize mecburiyetini kaldırmasına yönelik uygulamalar da yaygındır. Örneğin, ülkemiz, tek taraflı olarak birçok Avrupa ülkesi vatandaşı için vize uygulamamaktadır. Vize verilmesine ilişkin uygulama, Dışişleri Bakanlığınca Konsolosluklara gönderilen düzenlemeler ve talimat uyarınca yürütülmektedir. Vize verilmesi Konsolosluğun yetkisine bağlı olsa da, bazı durumlarda, ülkemizin vize rejimi uygulamasına bağlı olarak Bakanlıktan talimat alınması gereklidir. Bunun dışında, vize verilmiş olsa bile, sınır kapısında ilgilinin ülkeye alınmaması sözkonusu olabilir. Bu durumda, ilgiliye ülkeye kabul edilmemesi ile ilgili bilgi verilmesi gereklidir. Verilen vize, o ülkeye gelen yabancı uyruklu kişiye vizenin şekline ve geçerlilik süresine göre ikamet etme hakkı verir. Vize, ilgiliye uzun süreli ikamet hakkı vermez.

4 4. Noterlik ve Nüfus İşleriyle İlgili Yetki ve Görevler: Noterlik hizmetleri, ancak, Konsolosluk binası içinde yerine getirilebilir. Zorunlu hallerde, (tutukluluk, yatalak hasta olma vb) ev sahibi ülkenin de yasal düzenlemeleri dikkate alınarak, Konsolosluk alanı dışında da bu hizmetler yerine getirilebilir. Vatandaşlarımızın, yurtdışında nüfus olaylarını bağlı oldukları Konsolosluğa bildirme yükümlülükleri vardır. Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, yurtdışında doğumdan itibaren en geç 60 gün içinde Konsolosluğa bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere, medeni durum değişikliği sebebiyle nüfus cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere idari para cezası verilir. 5. Ticari Denizcilik ve Sivil Havacılık Alanındaki Yetki ve Görevler: Konsolosluk, tarihi akışı içinde ilk olarak liman kentlerinde ortaya çıkmış olup, bu bağlamda, deniz yoluyla yapılan ticaretin bunda çok büyük önemi vardır. Gemi, ve uçaklarla yapılan seyahatlerde kendi vatandaşlarına ve bunların mürettebatına yardım etmek, yolculuk sırasında vuku bulan olaylar hakkında soruşturma ve inceleme yapmak ve ev sahibi ülkenin izni çerçevesinde mürettebat arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve Türk bayraklı gemiler için Bayrak Şahadetnamesi düzenlemek yetki ve sorumlulukları arasındadır. 6. Evlendirme Yetkisi ile İlgili Yetki ve Görevler: Yurtdışında Konsoloslara, ilk defa 10 Nisan 1927 tarihli Bakalar Kurulu Kararnamesi ile sadece kendi vatandaşlarına yönelik olarak nüfus ve evlendirme memurluğu yetkisi verilmiş, bu yetki, en son 7 Kasım 1985 tarihli Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiş, yurtdışında mahalli mevzuatın kabul etmiş olması koşulu getirilmiştir. Buna göre, Konsoloslarımız İsviçre mevzuatının izin vermemesi sebebiyle, evlendirme işlemi yapamamaktadır. 7. Tebligat Konusundaki Yetki ve Görevler: Tebligat, bir dava, icra takibi ya da noterlik işi gibi konulardaki adli işlemlerin, hakkında işlem yapılan kişilere uygun biçimde bildirilmesinin resmi olarak belgelenmesidir. Hukuksal açıdan, tebligatın yaşamsal önemi vardır ve düzgün yargılama ilkesinin en temel koşullarından sayılır. Davanın açılması aşamasında ve daha sonraki aşamalarında belli bilgilerin ve davayla ilgili kanıtların ve belgelerin taraflara bildirilmesi tebligat yöntemiyle sağlanmaktadır. Tebligat Kanununa göre, Konsoloslar yurtdışında Türk vatandaşlarına doğrudan tebligat yapma yetkisine sahiptir. Buna göre, tebliğ edilecek evrak Konsolosluğa Dışişleri Bakanlığı veya Adalet Bakanlığınca ulaştırılır. Tebligat evrakı yabancı uyruklu bir şahsa tebliğ edilecekse, bulunulan ülkenin merkezi makamına iletilir. Türk vatandaşlarına yapılmak üzere Konsolosluğa ulaşan tebligat evrakı için ise, ilgiliye yazılı bir bildirimde bulunulur ve 30 gün içinde Konsolosluğa başvurması istenir. İlgili adresini değiştirmişse, yeni adresini Konsolosluğa bildirme yükümlüğü vardır. İlgili 30 gün içerisinde başvuruda bulunmazsa, tebligat yapılmış sayılır. İlgili, Konsolosluğa geldiğinde tebligat evrakını almaktan imtina ederse, 30 günlük süre sonunda yine tebligat yapılmış sayılır. 8. Konsolosların Seçim İşlerindeki Yetki ve Sorumlulukları: Seçim işleriyle ilgilenmek, seçmenlere yardımcı olmak gibi hizmetler esasen konsolosluk görevleri arasında yer almamaktadır. Bununla birlikte, demokratik bilincin yükselmesi ve iletişim olanaklarının gelişmesi, yurtdışında yaşayan seçmenlerin, kendi ülkelerindeki siyasal olaylarla daha yakından ilgilenmelerine yol açmaya başlamıştır. Bu bağlamda, birçok ülkede seçimlerle ilgili olarak Konsoloslara görev verilmesi gittikçe

5 yaygınlaşan bir uygulama olmaya başlamıştır. Yurtdışındaki Türk seçmenlerin, Türkiye deki seçimlerde oy kullanmaları konusunda Seçim Kanunu ve Seçmen Kütükleri hakkında çeşitli yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen, gümrük kapılarında oy verme olanağı dışında somut bir uygulama yapılabilmiş değildir. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu yetkili olup, en son 2010 yılı içinde Yurtdışı Seçim Kurulu oluşturulması ve bu çerçevede Yurtdışı Seçmen Kütüklerinin oluşturulmasına ilişkin bir tebliğ yayınlanmış, buna göre, web sayfamız aracılığıyla yapılan duyuruda, yurtdışındaki vatandaşlarımızdan beyanda bulunmamış olanların Adres Beyan Formu doldurarak, ikamet adreslerini yenilemeleri talep edilmiştir. TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE BİLGİ KAYNAKLARI Günümüzde kaydedilen teknolojik gelişmeler, konsolosluk alanında etkisini her geçen gün artırmaktadır. İletişim teknolojisindeki gelişmeler, ilgililer ve konsolosluklar arasında haberleşme alanında önemli yenilikler getirmiştir. Konsoloslukların web sitelerinde, yüz yüze konuşmayı ya da yazışmayı gereksiz kılan bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, e-posta yoluyla haberleşilmekte ve telefon yoluyla bilgi verilmektedir. Bu anlamda, vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk hizmetlerinin bilgisayar programları aracılığıyla yapılmasına ilk kez 1990 lı yılların başında başlanmıştır. Artık, bugün bazı Temsilciliklerimiz hariç olmak üzere, tüm Dış Temsilciliklerimizde konsolosluk.net adı verilen otomasyon sisteminin kurulması sağlanmıştır. Bu sisteme dahil Temsilciliklerimiz, Türkiye deki merkezi sunucularda depolanmış vatandaş bilgilerine doğrudan ulaşabilmekte, böylece işlemler hızlı bir biçimde sonuçlandırılmaktadır. Kurulduğundan buyana etkinliği her geçen gün artan Ankara da yerleşik Konsolosluk Çağrı Merkezi ve 2010 yılı içinde faaliyete geçirilmiş olan İstanbul da yerleşik E-Pasaport Çağrı Merkezi sistemlerine bir telefon numarası ile ulaşılması ve bilgi alınması mümkündür. Özetle, bugün itibariyle Konsolosluk İşleri ile ilgili olarak verilen hizmetleri ve bilgi alınabilecek kaynakları şu ana başlıklar altında toplayabiliriz: 1. İnternet üzerinden Büyükelçiliğimiz Web sayfası aracılığıyla, Büyükelçiliğimize ait web sayfası adresi: -İnternet üzerinden konsolosluk işlemleri ve harç ücretleri hakkında detaylı bilgi almak, ayrıca Büyükelçiliğimizce çeşitli konularda yapılan duyurular hakkında bilgi edinmek için web adresimizi zaman zaman ziyaret edebilirsiniz. 2. Konsolosluk Çağrı Merkezinden 24 saat süreyle telefon aracılığıyla, Ankara da yerleşik Çağrı Merkezi Telefon no: 0090 (312) Konsolosluk işlemleri hakkında telefonla bilgi almak için Ankara daki Konsolosluk Çağrı Merkezini yukarıda kayıtlı telefondan 7 gün 24 saat süreyle arayabilirsiniz.

6 Bu vesileyle, Konsolosluk Çağrı Merkezi hakkında kısaca bazı sayısal verileri bilginize sunmak isterim: Mart ayında, Şubat ayında gelen adet çağrı sayısı artarak e ulaşmıştır çağrıdan i cevaplanmış, cevaplama oranı %90 olarak gerçekleşmiştir. -Mart ayında Konsolosluk Çağrı Merkezinin konuşma süresi dakikaya ulaşmıştır. -E-pasaport işlemleri 35 oranıyla vatandaşlarımızın en fazla bilgi edinmek istediği konu olmuştur. -İsviçre den arama oranı %2 dir. Buna karşılık, Almanya ise %43 ile en başta yer almaktadır. -Toplam, 572 şikâyet çağrısından en fazla şikâyet e-pasaport işlemleri konusunda gelmiştir. Her geçen gün konsolosluk çağrı merkezine gösterilen ilgi sebebiyle personel sayısı 21 den 60 a, hat sayısı 60 dan 90 a çıkarılmış ve görüşme süresi 3 dakika ile sınırlandırılmıştır. 3. E-pasaport Çağrı Merkezinden 24 saat süreyle telefon aracılığıyla, E-Pasaport Çağrı Merkezi telefon numarası: 0090 (216) E-Pasaport konusunda olabilecek tüm soruları cevaplamak ve ayrıca randevu taleplerini karşılamak amacıyla kurulan e-pasaport Çağrı Merkezi 15 Mayıs 2010 tarihinde hizmete girmiştir. Bununla birlikte, aşırı yoğunluk sebebiyle, 2011 Mart ayı itibariyle e-pasaport çağrı merkezinden telefon ile e-pasaport başvurusu için randevu alınması uygulaması durdurulmuştur. 4. İnternet üzerinden E-pasaport Web sayfası aracılığıyla, E-Pasaport web sitesi : -E-Pasaport uygulaması konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanan web sitesi keza Mayıs 2010 tarihinde hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımızın bu web sitesine girerek, e-pasaport uygulaması ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmaları mümkündür. (Konsolosluk Hizmetleri bölümünde e-pasaport uygulaması hakkında daha geniş bilgi sunulacaktır) Mart ayından itibaren e-pasaport randevu taleplerinin telefon ile yapılması uygulaması durdurulmuş olup, mevcut uygulamaya göre, vatandaşlarımızın sadece e- pasaport web sitesi üzerinden e-pasaport başvurusu için randevu alabilmeleri mümkündür. 5. İnternet üzerinden Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Şubemiz e-posta adresleri aracılığıyla, Büyükelçilik e-posta adresi:

7 Büyükelçilik Konsolosluk Şubesi e-posta adresi: -Büyükelçiliğimize e-posta yoluyla ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için e-posta adreslerimiz yukarıda gösterildiği gibidir. E-posta yoluyla yapılan bilgi talepleri, olanaklarımız içinde en kısa sürede cevaplandırılmaktadır. 6. Hafta içi öğleden sonra (14:00-16:00) saatleri arasında telefon aracılığıyla, Büyükelçilik santral numarası: veya Yukarıda kayıtlı kaynaklardan bilgi temin edilememesi ve daha karmaşık sorunları olan vatandaşlarımızın, hafta içinde 14:00-16:00 saatleri arasında Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi görevlilerini telefon ile arayarak, konsolosluk işlemleri hakkında ilave bilgi almaları mümkündür. -Bununla birlikte, personelimizin iş yükü de göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu durumları hariç, Konsolosluk Şubemizden telefon ile bilgi talebinde bulunmak yerine, yukarıda kayıtlı diğer kaynaklardan bilgi edinmeleri tavsiye olunur. 7. E-Konsolosluk web sayfası aracılığıyla, E-konsolosluk web sayfası: -Vatandaşlarımızın e-konsolosluk web adresine girip e-konsolosluk üyesi olduktan sonra, birçok konsolosluk işlemini Konsolosluğumuza gelmeden gerçekleştirmesi mümkündür. Bu çerçevede, Elektronik Konsolosluk hakkında aşağıdaki bilgileri de sizlerin bilgisine sunmak yararlı olacaktır: Bilişim teknolojisindeki gelişmeler, günümüzde, birçok işlemin uzak mesafelerden, hatta evimizden ve iş yerimizden yapılmasını olanaklı hale getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti de esas alınarak, daha hızlı, daha güvenilir ve daha etkin hizmet sunmayı amaçlayan, vatandaşlarımıza ve yabancılara konsolosluk hizmetlerinin yanı sıra ülkemiz ile ilgili pek çok konuda beş ayrı dilde bilgi sunan ve yasaların izin verdiği ölçüde pek çok konsolosluk işlemi için İnternet üzerinden interaktif başvuru imkanı sağlayan çok amaçlı bir hizmet olarak E- konsolosluk hizmete sokulmuştur. Doğum ve nüfus işlemlerinden, vatandaşlık işlemleri, pasaport işlemleri ve vize başvuruları gibi çeşitli konulardaki bilgi notlarına ve her işlem için ne kadar harç ödenmesi gerektiğine ilişkin ayrıntılı bilgilere e-konsolosluk sayfalarından erişilebilmektedir. Konsolosluk işlemlerine ilişkin başvuru sitesi ve bilgi bankası olma özelliğinin yanında, e-konsolosluk dinamik bir yapıya sahiptir. e-konsolosluk sayfaları, yurtdışındaki Türkderneklerinin etkinliklerine ilişkin bilgilerden, dış basında yayınlanan Türkiye ile ilgili haber ve yorumların depolandığı Dış Basında Türkiye bölümüne kadar, her gün hatta her an güncellenen sayfaları ile zengin bir referans kaynağı olma özelliğini de taşımaktadır.

8 E-Konsolosluk ile kullanıma sunulan; konsolosluk işlemleri için interaktif başvuru yöntemi, başvuru izleme sistemi, soru bankası, Türkiye yi tanıtan malzemelere online erişim gibi pek çok yenilik hem konsolosluklarımızın, hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın işlerini ve hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Kısacası, e-konsolosluk ile konsolosluklar mümkün olduğu ve yasaların izin verdiği ölçüde evlerinize taşınmaktadır. E-Konsolosluk a nasıl üye olunur? E-Konsolosluk üyesi olmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, herhangi bir işi takibi için Konsolosluğa şahsen başvurulduğunda uygulanabilen yöntemdir. İkincisi ise Konsolosluğa hiç gitmeden internet üzerinden üyelik başvurusu yaparak, gerekli ek belgeleri postayla göndermek suretiyle tamamlanan üyelik başvurusu yöntemidir. Aşağıda bu iki yöntem ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 1. Herhangi bir nedenle Konsolosluğa gittiğinizde, eğer e-konsolosluk üyesi olmak istiyorsanız bu isteğinizi işleminizi yapan görevliye belirtiniz. Bu durumda, işleminizi yapan görevli size matbu bir form imzalatacak ve e-konsolosluk üyeliğiniz için bilgisayar sisteminde gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Görevli bu işlemi tamamladığı andan itibaren e-konsolosluk üyesi olmuş ve İnternet üzerinden yasalarımızın izin verdiği ölçüde bazı konsolosluk işlem başvurularını e-konsolosluk un size sunduğu interaktif yöntemle yapma imkanına kavuşmuş olacaksınız. 2. Konsolosluğa hiç gitmeden, İnternet üzerinden üyelik başvurusu yaparak gerekli belgeleri de postayla göndermek suretiyle üye olmak mümkündür. Bunun için, E- Konsolosluk sayfasına İnternet adresinden girilip, üyelik işlemleri bölümündeki açıklamalara göre üye olunması gerekmektedir. E-KONSOLOSLUK SİSTEMİNİN YENİLENMESİ VE E-DEVLET ŞİFRESİ: Bakanlığımızca E-konsolosluk sitesinin yeni sürümü hazırlanmış olup, e-devlet şifreleriyle kullanılmasına yönelik TÜRKSAT la beraber sürdürülen teknik hazırlıklar kısa süre içinde tamamlanarak, site yakın tarihte vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır. Vatandaşlarımızın site vasıtasıyla interaktif işlem yaptırabilmeleri için mutlaka e-devlet şifresi sahibi olmaları gerekmektedir. Öte yandan, 31 Aralık 2011 tarihine kadar, e- konsolosluk üyesi vatandaşlarımız sahip oldukları mevcut kullanıcı ad ve şifreleriyle internet adresi üzerinden işlem yapabileceklerdir. Anılan tarihten sonra siteden bilgi edinebilecek ancak e-devlet şifresi olmadan işlem yapılması mümkün olamayacaktır. E-DEVLET ŞİFRESİ NEDİR, NASIL EDİNİLİR: E-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Kapı nın amacı; kamu hizmetlerini; vatandaşlara, isletmelere ve kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle, etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır. Vatandaşların çeşitli kamu hizmetlerine adresinden veya cep telefonlarından elektronik ortamda ulaşmalarını sağlayan e-devlet Kapısı projesi 2008 yılından bu yana sürmektedir. Elektronik devlet hizmetlerine geçişte gerekli bilişim

9 altyapısının kurulması, devlet hizmetlerine bilgi, iletişim ve kalite standartlarının belirlenmesi görevleri Türksat A.Ş. ne verilmiştir. Bu çerçevede, vatandaşların e-devlet kapısı hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan ve yurtiçinde PTT şubelerinde dağıtımı yapılan şifrelerin yurtdışında da dış temsilciliklerimizce dağıtılması amacıyla, şifrelerin üretim ve dağıtımını yürüten Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. yle Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanmıştır. Anılan Protokol çerçevesinde, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve 5901 Sayılı Kanunun 28. Maddesi uyarınca izin almak suretiyle vatandaşlıktan çıkan kişiler yurtdışındaki temsilciliklerimizden alacakları şifreleri kullanarak e-devlet kapısı projesi kapsamındaki hizmetlerden yararlanabileceklerdir. Türksat tan Bakanlığa iletilen şifre zarflarının üzerinde 13 rakamlı bir barkod bulunmaktadır. Zarfların takibi ve doğruluğunun sorgulanması bu barkodlar sayesinde yapılacaktır. Şifre dağıtımında Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, 5901 Sayılı Kanunun 28. Maddesi uyarınca izin almak suretiyle vatandaşlıktan çıkan kişiler içinse eski T.C. kimlik numaraları kullanılarak sorgulama yapılabilecektir. Dolayısıyla, şifre almak isteyen kimselerin, geçerli veya eski T.C. kimlik numaralarını gösteren bir belgeyle Konsolosluk Şubemize başvuruda bulunmaları gerekecektir. E-Devlet şifresi dağıtımına başlanacak tarih hakkında daha sonra ayrı bir Duyurumuz ile bilgi sunulacaktır. KONSOLOSLUĞUMUZ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR -Konsolosluk Şubemiz, resmi tatil günleri dışında; Hafta içi her gün saat: saatleri arasında sıra numarası almak kaydıyla başvurulara açıktır. Adresimiz:Lombachweg Str., No: 33, Posta kodu:3006- Bern dir. -Dilek ve şikayetlerinizi aşağıdaki e-posta adreslerine iletebilirsiniz: ve -Görev bölgesi sınırlaması sebebiyle esas itibariyle, Konsolosluk Şubemizce; Bern, Uri, Obwalden, Nidwalden, Ticino, Solothurn Jura Kantonlarında ikamet eden vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Büyükelçiliğe Bağlı Müşavirliklerin Telefon Numaraları: Çalışma Müşavirliği:

10 Eğitim Müşavirliği: Ticaret Müşavirliği: Din Hizm. Müşavirliği : / Dahili No:159 Bununla birlikte, Bakanlığımızın 2006 yılında yayınlamış olduğu bir genelge kapsamında, nüfus cüzdanı, pasaport, vize, ve bazı noterlik işleri görev bölgesi ayrımı olmaksızın yerine getirilebilmektedir. Ancak, bu işlemlerin yerine getirilmesinde tamamlayıcı bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, bazı güçlüklerle karşılaşılmakta, bunlar da her bir başvuru için ayrı ayrı değerlendirilmektedir. KONSOLOSLUK HİZMETLERİ A) E-PASAPORT VE SEYAHAT BELGESİ İŞLEMLERİ: A1 - E-PASAPORT İŞLEMLERİ Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO tarafından alınan tavsiye kararı uyarınca uluslararası standartlarda hazırlanan e-pasaportlar, 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Eski tip pasaportların uzatılması, yenilenmesi ve refakat hanelerine kayıt yapılması işlemleri yurtdışında 31 Aralık 2010, yurtiçinde ise 31 Ocak 2011 tarihinde sona erdirilmiştir. Öte yandan, geçerli süreye sahip olan eski tip pasaport hamili vatandaşlarımızın mevcut pasaportlarını geçerlilik süreleri sona erene kadar (en son 24 Kasım 2015) kullanmaları mümkündür. Bu çerçevede, posta aracılığıyla yerine getirilen yenileme, uzatma ve refakat kaydı işlemleri de 15 Aralık 2010 tarihi itibariyle durdurulmuştur. A2 - E-PASAPORT RANDEVULARI Mevcut pasaportunun geçerlilik süresi dolan veya yeni pasaport almak isteyen vatandaşlarımızın, "e-pasaport" alabilmesi için adresli internet sitesinden yazılı olarak randevu almaları gerekmektedir. E-pasaport randevu talebinde bulunan vatandaşlarımızın elektronik posta adreslerine gelen e-posta mesajına onay verilmesi halinde, randevu talepleri geçerli sayılmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra bahsekonu internet sitesinden 3 saat içinde onay mesajı alamayan vatandaşlarımızın randevu talepleri geçerli olamamakta ve Konsolosluk Şubemize başvuracak vatandaşlarımızı gösterir randevu listesinde isimleri yer alamamaktadır.

11 E-pasaport randevusunu, elektronik posta adresinden onaylayan ve randevusu kabul edildiği bildirilen vatandaşlarımız, belirtilen tarih ve saatte Konsolosluk Şubemize müracaat edeceklerdir. ================================================================== === OTOMATİK MESAJ ÖRNEĞİ: Sayın DOĞAN, tarihinde gerçekleştirdiğiniz e-pasaport başvurununuz onaylanmış ve tanzim merkezine iletilmiştir. Beklenmeyen bir durumla karşılaşılmadığı takdirde e-pasaportunuzun tanzim süresi 5-7 iş günüdür. e-pasaportunuz tanzim edildiğinde tekrar bilgi sunulacaktır. Bu aşamada ilave bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Saygılarımızla, T.C. Dışişleri Bakanlığı e-pasaport ile ilgili sorularınız için internet sitesini ziyaret edebilir veya telefon numarasından e-pasaport Çağrı Merkezi'ni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. Bu e-posta onay amiri tarafından başvuru onaylandığı ve tanzim birimine iletildiği anda gönderilmektedir. Bir işlem yapılmasını gerektirmez. A3 - E-PASAPORTLAR İÇİN SUNULAN BİYOMETRİK FOTOĞRAFLAR Alınan başvurularda adresinde de tanıtılan ICAO standartlarındaki biyometrik fotoğraf ilkelerine uyulmadığı için sorunlarla karşılaşılmaktadır. E-Pasaportların kimlik sayfasında fotoğraf bölümü için ayrılan bölümün ebadı çerçeve hariç 35x45 mm olacak şekilde belirlenmiştir. Bu bağlamda, başvuru sırasında kullanılacak fotoğrafların tarayıcı tarafından algılanabilmesi ve sistem tarayıcılarında sorun çıkmaması bakımından, biyometrik özellikte olması şartıyla, fotoğrafın çerçevesi dahil tavsiye edilen fotoğraf ebadı 50x60 mm dir. Başvuru sırasında kabul edilecek veya reddedilecek fotoğraf örneklerinin adresinden başvurularından önce vatandaşlarımız tarafından muhakkak incelenmesi ve çektirdikleri fotoğraflarının uygunluklarının kendileri tarafından ön kontrolden geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, çektirilecek biyometrik özellikli fotoğrafların fonunun beyaz renk olmasına, ön cepheden poz verilmesine, ışığın yüzün tüm bölgesini çok parlak olmayacak şekilde tam olarak aydınlatıp aydınlatmadığına, gözlerin ve kaşların saç ile kapanıp kapanmadığına, gülümseme sebebiyle mimik oluşup oluşmadığına ve yüzdeki doğal ifadenin değişip değişmediğine, gözlerin kapalı olup olmadığına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Biyometri nedir? Biyometri, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemler için kullanılan bir terimdir. Özetle, biyometri kişinin ölçülebilir biyolojik izlerini ifade etmektedir. e-pasaportlarda yüz, parmak izi ve göz bebeği olmak üzere üç tür biyometrik verinin kullanılması

12 mümkündür. Bunlardan göz bebeği biyometrisine dünyada henüz geçilmemiş olmakla birlikte bazı ülkeler tarafından bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Biyometrik fotoğraf nedir? Nerede çektirebilirim? Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve Makinede Okunabilen Seyahat Belgelerinde kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan ve yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır. Biyometrik vesikalığın ebatları 35 mm x 45 mm olarak belirlenmiştir. Tüm fotoğrafçılarda biyometrik vesikalık çektirmek mümkündür. Biyometrik vesikalık fotoğrafın birebir örneği aşağıdaki gibidir: ICAO standartlarına göre biyometrik vesikalık fotoğraflarda yüz, 45 mm olan fotoğraf boyunun %70'i ile %80'i arasında bir yer kaplamalıdır. Bu da yaklaşık olarak 32 mm. ile 36 mm. arasında bir ölçüyü ifade etmektedir. ICAO standartlarındaki biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikler ve fotoğraf örnekleri hakkında bilgi almak üzere internet adresini ziyaret edebilirsiniz. -Vatandaşlarımızın Bern de biyometrik fotoğraf çektirebilecekleri fotoğraf stüdyolarının adresleri kolaylık sağlaması bakımından aşağıda kayıtlıdır: Foto Stuber GmbH, Christoffelgasse Bern, Tel:031/ Foto Video Zumstein AG, Casinoplatz 8, 3011,Bern, Tel: A4 - ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLENECEK E-PASAPORTLAR E-pasaportlarda refakata kayıt ve pasaport temdit işlemleri yapılmamakta ve müşterek pasaport düzenlenmemektedir. Bu nedenle, yeni doğan çocuklar dahil olmak üzere 18 yaşından küçükler için ayrı e-pasaport düzenlenmesi gerekmektedir.

13 Buna göre, 18 yaşından küçük çocuklar için anne ve babanın muvafakatname vermesi şarttır. Yeni doğan çocukların nüfusa kayıt işlemleri tamamlanmadan ve nüfus cüzdanı düzenlenmeden e-pasaport verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın yeni doğan çocuklarının doğum bildirimlerini öncelikle ve gecikmeksizin yapmaları önem taşımaktadır. 18 yaşından küçük çocukları (18 yaşını doldurmamış olanlar) için e-pasaport başvurusunda bulunan anne ve babanın şahsen başvuruda bulunmaları ve ayrı ayrı muvafakat vermeleri şarttır (Sözkonusu muvafakatname, başvurusu işlemi sırasında farklı bir formatta düzenlenmektedir; Bununla birlikte, anne veya babanın Türkiye de olması halinde, Türkiye deki bir noterde düzenlettirilecek muvafakatnamenin aslının sunulması gerekmektedir). 7 yaşından küçük (7 yaşını doldurmayanlar/ya da 8 yaşından gün almamış olanlar) çocukların parmak izi alınmamaktadır. Bu nedenle, 7 yaşından küçük çocukların e- pasaport başvurusu için Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine getirilmesine gerek bulunmamaktadır. E-pasaport başvurularında 12 yaşından küçük (12 yaşını doldurmayanlar/ya da 13 yaşından gün almamış olanlar) olan çocukların, başvuru sırasında hazırlanan forma imza atmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, parmak izlerinin alınması gerektiğinden e-pasaport başvurusu sırasında şahsen hazır bulunmaları zorunludur. Not: Bu uygulama da, e-pasaport başvurularındaki yoğunluk sebebiyle durdurulmuştur. Buna göre, e-pasaport başvurularında bulunan tüm vatandaşlarımız için parmak izi alınması uygulaması geçici olarak durdurulmuştur. A5 - E-PASAPORT SÜRELERİ VE ALINAN HARÇLAR 5682 Sayılı Pasaport Kanununun bazı maddeleri ile ilgili olarak 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, 01 Ağustos 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, E-pasaportlar en az altı ay, en fazla on yıl süreyle düzenlenmektedir. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamamış olanlara beş (5) yıl, 18 yaşından büyükler için en fazla on (10) yıl geçerli olmak üzere e-pasaport verilmektedir. E- pasaportlar temdit edilemediğinden, süresi sona erdiğinde, yeni bir e-pasaport başvurusu yapmak gerekmektedir. On yıla kadar verilen pasaportlarda ilave bir harç alınmamakta olup, üç yıldan fazla süreli pasaportlardaki bedel alınmaktadır. (örneğin: pasaport defteri için: 34.-SFR + 5 veya 10 yıl için alınan harç:146.-sfr = 180.-SFR Not: 2011 yılı için belirlenen harca göre hesaplanmıştır). Başvuran kişi 16 yaşından büyük ve öğrenciyse, Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliğinden alınacak yeni tarihli "Öğrenci Belgesi"yle başvurmaları halinde, e- pasaport 2 yıl süreyle ve harçsız olarak (2011 yılı için 34.-SFR tutarındaki pasaport defter parası hariç) düzenlenmektedir. Diğer taraftan, 01 Ağustos 2010 tarihinde yapılan yeni düzenleme kasamında hususi pasaport sahibi vatandaşlarımızın, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, öğrenimi devam eden 18 yaşından büyük çocuklarına (kız veya erkek, öğrenim

14 gördüklerini kanıtlamak koşulu ile) 25 yaşının tamamlanmasına kadar, ayrıca, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan ve aynı zamanda, bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği tam teşekküllü sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi pasaport verilmeye başlanmıştır Ocak ayı itibariyle yeniden belirlenen pasaport harç bedelleri keza aşağıda sunulmuştur: E-Pasaport Harç Tutarları (2011) Yurtdışı (İsviçre) Süre Harç Bedeli Pasaport Defter Bedeli Toplam 6 AY 31,00 İsviçre Frangı 34,00 İsviçre Frangı 65,00 İsviçre Frangı 1 YIL 45,00 İsviçre Frangı 34,00 İsviçre Frangı 79,00 İsviçre Frangı 2 YIL 73,00 İsviçre Frangı 34,00 İsviçre Frangı 107,00 İsviçre Frangı 3 YIL 104,00 İsviçre Frangı 34,00 İsviçre Frangı 138,00 İsviçre Frangı 4-5 ve 10 YIL 146,00 İsviçre Frangı 34,00 İsviçre Frangı 180,00 İsviçre Frangı A6 - E-PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER Umuma Mahsus E-Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nüfus cüzdanının aslı (T.C. Kimlik numaralı olması zorunludur) (Evlilik, boşanma gibi sebeplerle nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi zorunlu olduğundan, nüfus cüzdanı işleminin e-pasaport başvurusundan mutlaka daha önce yaptırılması gerekmektedir). Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf Varsa daha önceden alınmış pasaportlar Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır) Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır) -İsviçre de ikamet ettiğini gösterir oturma belgesi aslı ve fotokopisi (ausweis), çifte vatandaş olanlar için İsviçre kimlik kartı -Başvuran kişi 16 yaşından büyük ve öğrenciyse, Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliğinden alınacak yeni tarihli "Öğrenci Belgesi" -Başvuru Sahibinin Durumuna Göre Talep Edilebilecek Diğer Belgeler (Yurtdışında yaşayan erkekler için) Askerlik tecil veya terhis belgesi -Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin Konsolosluk Şubemize bizzat gelerek verecekleri muvafakatname -Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa mahkeme tarafından atanmış vasinin bizzat Konsolosluk Şubemize gelerek verecekleri muvafakatname -Mesleğe ilişkin belge (işçi, ihracatçı, ithalatçı, kasap, gazeteci, şoför ile kamu görevlilerinin görevlerini belgelendirmeleri gerekmekte, diğer meslek sahiplerinin beyanlarına göre işlem yapılmaktadır) -Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

15 E-pasaport başvurularının daha çabuk ve sorunsuz bir şekilde sonlandırılabilmesini teminen, Konsolosluk Şubemize müracaat etmeden önce vatandaşlarımızın işlemler için gerekli belgelere sahip olup olmadığını kontrol etmesi rica olunur. Bu çerçevede, e- pasaport müracaatı sırasında getirilmesi gereken belgeler için internet adreslerinden bilgi alınması mümkündür. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın pasaport başvurularında yaşanmakta olan yoğunluktan etkilenmemeleri amacıyla, geçerlilik süresi 2012 ve daha sonraki yılları içeren pasaport hamillerinin kısa vadede yeni tip pasaport başvurusunda bulunmamaları şükranla karşılanacaktır. E-pasaportlarının Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine ulaştığı yönünde bilgi verilen vatandaşlarımız hafta içi hergün 09:00-12:00 saatleri arasında, zorunlu hallerde ise, 14:30-15:00 saatleri arasında e-pasaportlarını teslim alabilirler. E-pasaport teslimi sırasında, eski pasaportunuzu ve nüfus cüzdanınızı yanınızda bulundurmanız önemle hatırlatılır. Anne veya babanın, 18 yaşından küçük çocukları dahil, imza karşılığı tüm aileye ait e-pasaportları teslim alması mümkündür. HUSUSİ PASAPORTLAR İÇİN: -a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler), -b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini (1 3ncü dereceler için) gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge, -c) tarihine kadar İçişleri Bakanlığı tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından "Emekli" sıfatıyla kendisine, eşine veya çocuklarına düzenlenmiş hususi pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunanların emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi, -Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı) - Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet beyaz fonlu biyometrik vesikalı fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir) - Varsa daha önceden alınmış pasaportlar - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan Konsolosluğa yatırılmaktadır) -Hususi pasaport başvuruları yurt içinde sadece İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir. -Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden sadece pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır. Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler: - Reşit olmayan çocuklardan, anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname, - Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakatname,

16 - Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının "Dul" ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir), - Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir. (Not:parmak izi alınması uygulaması Mart 2011 den itibaren geçici olarak durdurulmuştur). -Hak sahibinin başvuruya gelememesi durumunda, eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilecek muvafakatname, vekaletname ya da taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilecektir. - Hususi pasaport talebinde bulunan kadın eşinden boşanmışsa ve velayeti kendisinde olan çocuklarına hususi pasaport çıkarmak istiyorsa, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ya da kesinleşmiş mahkeme kararı, - Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır) ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak, eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır. - Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir. A7 - SEYAHAT BELGESİ BAŞVURUSU -Pasaportlarını kaybeden ve Türkiye ye seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın: -Pasaportun kaybolduğu bölgedeki Polis Karakolundan alınacak polis raporu, -Uçak bileti veya uçak rezervasyonunu gösterir belge, -Nüfus cüzdanı veya Türkiye den alınmış herhangi bir resimli kimlik kartı aslı, -3 adet renkli vesikalık biyometrik fotoğraf ile şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. NOT: Bu aşamada, pasaportu olmayıp da Türkiye ye dönmek isteyen vatandaşlarımız için Seyahat Belgesi düzenlenmekle birlikte, yakın bir gelecekte, bu vatandaşlarımız için de, zorunlu hallerde verilen Geçici E-Pasaport verilmesi uygulamasına başlanacaktır.

17 B) ASKERLİK İŞLEMLERİ BAŞVURULARI B1 - İSVİÇRE DE DAİMİ İKAMET EDEN VATANDAŞLARIMIZIN ASKERLİK ERTELEME BAŞVURUSU: -İşçi, işveren veya bir meslek erbabı olarak İsviçre de yasal olarak ikamet eden vatandaşlarımızın askerlik tecil işlemleri 20 yaşına girilen yılın birinci günü başlamakta ve buna göre, Ocak-Mayıs ayları arasında ilk yoklama işlemleri yapılmaktadır. -Vatandaşlarımızın İsviçre de yaşadıkları sürece 2 şer yıllık sürelerle askerlik ertelemesi yaptırmaları mümkündür. Bu süre belirlenirken oturma ve çalışma izin belgelerindeki süreler dikkate alınmaktadır. -Bununla birlikte, çifte uyruklu olmadığı halde, İsviçre de (C) sınıfı süresiz oturma ve çalışma iznine sahip, işçi, işveren veya bir meslek erbabı olarak çalışan vatandaşlarımızın askerlik ertelemeleri bir defada 38 yaşının sonuna kadar yapılabilmektedir. -İşçi, İşveren, Serbest Meslek Erbabı ve Çalışmayan Vatandaşlarımızın askerlik erteleme işlemleri için gerekli belgeler: -6 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf -TC pasaportu ve işlem görmüş sayfalarının 2 şer fotokopisi, İsviçre ye ilk giriş yapılan pasaport farklı ise bu pasaportun aslı ve ilgili sayfalarının 2 şer fotokopisi -Nüfus cüzdanı aslı ve 2 fotokopisi -Çalışıyorsanız; Sigortalı olarak çalışmak esastır. Buna göre, işyerinden alınmış yeni tarihli yazının aslı, son üç aya ait maaş bordrosunun aslı, AHV sigorta kartı ile varsa AHV hizmet döküm cetveli ve 2 şer fotokopisi. -Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -İşveren iseniz; Ticaret Odasından (Handelsregister) temin edilecek iş yeri sahibi olduğunuzu gösterir belge ile kayıtlı bulunduğunuz Vergi Dairesinden son 3 ay içerisinde alınmış belge ve 2 şer fotokopisi. Ayrıca, gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -Serbest meslek erbabı iseniz; Belediye, Meslek Odaları, Vergi Daireleri gibi yerel makamlardan temin edilecek gelir getirici faaliyeti gösteren onaylı belgeler ile 2 şer fotokopisi. Ayrıca, Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. Çalışmıyorsanız; -Sozialamt Kurumundan alınan Sosyal yardım belgesi ve 2 şer fotokopisi -RAV dan alınan İşsizlik kasası belgesi ve 2 şer fotokopisi -AHV den alınan Hastalık sigortası belgesi ve 2 şer fotokopisi gereklidir. -ÖNEMLİ HATIRLATMA: Belgeleri eksiksiz ve tam olarak göndermek koşulu ile ikinci ve sonraki askerlik erteleme işlemleri e-konsolosluk aracılığı ile konsolosluğa gelmeden posta ile de yapılabilmektedir. -Bunun için, yukarıda sayılan belgelere ilave olarak, adresinden girilerek, e-konsolosluk üzerinden bastırılacak EK-J başvuru belgesi ile Tebliğ Belgesi ve Taahhütname Formunun 2 adet bastırılması ve "Tebellüğ Eden" bölümünün imzalanıp, tarih atıldıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir. -Yukarıdaki belgelere ilave olarak, ayrıca, 5 İsviçre Frangı tutarında posta pulu, pasaportun ve nüfus cüzdanı ile diğer evrakın iade edileceği açık adresin yazılı olduğu zarf, ikamet ve çalışma belgesinin aslı yerine fotokopisi eklenmelidir. Önemli Not: Ödenecek harçlar ve posta ücretleri için Ödenecek Harçlar ve Postayla yapılan Başvurular bölümüne bakınız.

18 B 2 ÇİFTE UYRUKLU YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ: -Yurt dışında doğan ve yine yurtdışında ikamete devam edenler ile 18 yaşından önce yabancı bir ülkeye giden ve bulundukları ülke vatandaşlığını kazanmış olan Türk vatandaşlarının 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenebilmektedir. -38 yaş sonuna kadar askerlik ertelemesi yaptıracak çifte uyruklu yükümlülerin aşağıdaki belgelerle şahsen Konsolosluk Şubemize başvurmaları gerekmektedir: -6 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf -Türk Nüfus cüzdanı ve 2 şer fotokopisi -T.C. pasaportu ve işlem gören tüm sayfaların 2 şer fotokopisi -İsviçre pasaportu ve işlem gören tüm sayfaların 2 şer fotokopisi -İsviçre vatandaşlık belgesinin aslı ve 2 şer fotokopisi -Çalışıyorsanız; sigortalı olarak çalışmak esastır. Buna göre, işyerinden alınmış yeni tarihli yazının aslı, son üç aya ait maaş bordrosunun aslı, AHV sigorta kartı ile varsa AHV hizmet döküm cetveli ve 2 şer fotokopisi. Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -İşveren iseniz; Ticaret Odasından (Handelsregister) temin edilecek iş yeri sahibi olduğunuzu gösterir belge ile kayıtlı bulunduğunuz Vergi Dairesinden son 3 ay içerisinde alınmış belge ve 2 şer fotokopisi. Ayrıca, gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -Serbest meslek erbabı iseniz; Belediye, Meslek Odaları, Vergi Daireleri gibi yerel makamlardan temin edilecek gelir getirici faaliyeti gösteren onaylı belgeler ile 2 şer fotokopisi. Ayrıca, Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. Çalışmıyorsanız; -Sozialamt Kurumundan alınan Sosyal yardım belgesi ve 2 şer fotokopisi -RAV dan alınan İşsizlik kasası belgesi ve 2 şer fotokopisi -AHV den alınan Hastalık sigortası belgesi ve 2 şer fotokopisi -Öğrenci iseniz; yeni tarihli okuldan alınmış onaylı öğrenci belgesi aslı ve fotokopisi Ayrıca; -Türkiye doğumlu olup, 18 yaşından önce İsviçre ye gelmiş olanların İsviçre ye giriş yaptıkları bu pasaportlarını ibraz etmeleri; bu pasaportları olmayanların, İsviçre makamlarından alınan, İsviçre ye giriş tarihini ve ikamet izninin veriliş nedenini belirten belge ibraz etmeleri gereklidir. -İsviçre vatandaşlığını kazanmış olanların, bu durumlarını Konsolosluk Şubemize bildirmeleri ve keyfiyetin Konsolosluğumuzca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş olması gerekmektedir. -Çifte uyruklular için askerlik erteleme işlemlerinden işlem masrafı alınmamaktadır. Bu haktan yararlanamayacak olanlar: -18 yaşından sonra başka bir ülkeye giderek diğer ülkenin vatandaşlığını kazananlar, -Yurtdışında doğmaları nedeniyle yabancı ülke vatandaşlığını kazanarak Türkiye'de ikamet edenler, -18 yaş sonuna kadar yabancı bir ülkeye giderek o ülkenin vatandaşlığını kazanmasına rağmen, müracaat tarihinde Türkiye'de ikamet edenler, -Aslen Türk vatandaşı olmadığı halde, sonradan Türk vatandaşı olarak yurt dışında bulunanlar, çifte uyruklu olarak ekserlik ertelemesi yaptıramazlar. Önemli Not: Ödenecek harçlar ve posta ücretleri için Ödenecek Harçlar ve Postayla yapılan Başvurular bölümüne bakınız. B3 - DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU:

19 -İsviçre de en az üç yıldan beri fiilen işçi, işveren, serbest meslek sahibi olarak çalışan vatandaşlarımız dövizle askerlik yapma hakkından yararlanabilirler. Bunun için; -6 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf -Türk Nüfus cüzdanı ve 2 şer fotokopisi -Son üç yılda yurt dışında bulunduğunuzu kanıtlayan Türk pasaportunuzun ve çifte uyruklu iseniz İsviçre pasaportunun aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının 2 şer fotokopisi. -Mevcut Türk pasaportunuz geçmiş üç yılı kapsamıyorsa, eski pasaportunuzun aslı ve işlem görmüş sayfalarının 2 şer fotokopisi -En az son üç yıllık dönemde geçerli olan oturma ve çalışma izin belgenizin aslı ile 2 şer fotokopisi -Çok uyruklu iseniz, İsviçre kimlik belgesinin aslı ve 2 şer fotokopisi -Konsolosluk Şubemizden temin edilen ve doktorun imza ve kaşesini içeren Son Yoklama Formu (Askerliğe elverişli olmayanların Konsolosluk Şubemizden şahsen temin edecekleri son yoklama formlarını en az 2 uzman doktora imzalatmaları gerekmektedir). -İşçi, işveren veya serbest meslek erbabı statüsünde sigortalı olarak fiilen en az üç yıl süreyle (1095 gün) yurtdışında çalıştığınızı gösteren işverenden veya mahalli makamlardan alınmış onaylı belge aslı ve 2 şer fotokopisi -Çalışıyorsanız; sigortalı olarak çalışmak esastır. Buna göre, işyerinden alınmış yeni tarihli yazının aslı, son üç aya ait maaş bordrosunun aslı, AHV sigorta kartı ile varsa AHV hizmet döküm cetveli ve 2 şer fotokopisi. Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -İşveren iseniz; Ticaret Odasından (Handelsregister) temin edilecek iş yeri sahibi olduğunuzu gösterir belge ile kayıtlı bulunduğunuz Vergi Dairesinden son 3 ay içerisinde alınmış belge ve 2 şer fotokopisi. Ayrıca, gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -Serbest meslek erbabı iseniz; Belediye, Meslek Odaları, Vergi Daireleri gibi yerel makamlardan temin edilecek gelir getirici faaliyeti gösteren onaylı belgeler ile 2 şer fotokopisi. Ayrıca, Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. Çalışmıyorsanız; -Sozialamt Kurumundan alınan Sosyal yardım belgesi ve 2 şer fotokopisi -RAV dan alınan İşsizlik kasası belgesi ve 2 şer fotokopisi -AHV den alınan Hastalık sigortası belgesi ve 2 şer fotokopisi Diğer önemli açıklamalar: -Fiilen çalışılmayan süreler dövizle askerlik için gerekli olan 3 yıllık çalışma süresi içinde sayılmaz. -Dövizle askerlik hizmeti için en son 38 yaşın tamamlandığı yılın 31 Ekim tarihine kadar askerlik kararı aldırılmış olması zorunludur. -Dövizli askerlik bedelinin tamamı Euro'dur. Bu miktarın İsviçre Frangı karşılığı her yılın başında Milli Savunma Bakanlığınca yeniden belirlenmektedir yılı için İsviçre Frangı dır. -Bu miktar, yükümlünün tercihine göre, bir kerede de ödenebileceği gibi, iki, üç veya dört taksit olarak da ödenebilmektedir.

20 -Toplam bedelin, yükümlünün 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar ödenmiş olması zorunludur. Bu nedenle, 38 yaşındaki vatandaşlarımızın Euro karşılığı İsviçre Frangını bir kerede ödemeleri gerekmektedir. -37 yaşında veya daha genç olan yükümlüler, başvuru sırasında en az toplam bedelin ¼ nü ödemek kaydıyla, 38 yaş sonuna kadar geri kalan ödemelerini tamamlayabilirler. -Ödemelerini 38 yaş sonuna kadar tamamlamayanlar, 21 günlük temel askerlik hizmetlerini yerine getirmiş olsalar bile, yalnızca ödemeleri gereken dövizin %50 fazlasını ödeyerek dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler Euro karşılığı, (2011 yılı için) İsviçre Frangı dır. -Taksit ödemeleri ve 21 günlük temel askerlik hizmeti tamamlanıncaya kadar yurda kesin dönüş yapılmaması ve herhangi bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla süreyle Türkiye de kalınmaması gerekir. Aksi halde, yükümlüler dövizle askerlik kapsamından çıkartılarak, durumlarına uygun olan statüde (yedek subay veya er olarak) askerliğe sevkedilirler. -Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas çalışma sürelerini, oturma ve/veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla daha önce başka ülkelerde geçirmişlerse ve dosyalarını Konsolosluk Şubemize getirtmişlerse, daha önceki geçerli hizmet sürelerini birleştirmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. -Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere İsviçre de bulunan vatandaşlarımız (resmi öğrenciler hariçtir), öğrenciliklerinden bağımsız olarak oturma ve çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı kazanırlarsa, oturma ve çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa bile; Üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tabi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalışmaları halinde, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. -Bu durumda olan kişilerin üniversiteden alacakları belgeye pozisyon, çalışma süreleri (dönem dönem belirtilmesi gerekmektedir) ve haftada kaç saat çalıştıklarını da yazdırmaları gerekmektedir SAYILI ASKERLİK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa dercedilen Geçici 43 üncü Madde ile dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmaları sağlanmıştır. Geçici Madde 43- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce her ne sebeple ve hangi aşamada olursa olsun, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar veya EK-1 inci madde kapsamında işlem görürken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını kaybettikleri sonradan tespit edilenlerden, dövizle askerlik hizmeti dışında halen ve fiîlen yurt içinde askerlik hizmetine başlamamış olanlar; EK-1 inci maddede yer alan şartları taşımaları halinde, durumlarını ispata yarayan belgeler ile birlikte konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını (2011 yılı için İsviçre Frangı) başvuru sırasında defaten ödemeleri ve süresi içinde temel askerlik eğitimini yapmaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Birinci fıkra kapsamında bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını tamamlamış ve üzeri olanlar, talepleri halinde Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını (2011 yılı için İsviçre Frangı) başvuru sırasında defaten ödemeleri halinde, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 12.11.2014 DUYURU Kurumumuz personelinin pasaport işlemlerini kolaylaştırmak ve pasaport belgelerine kolay ulaşabilmeleri için söz konusu belge örnekleri ekte yer

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 HUSUSİ PASAPORT BAŞVURUSU. Hususi pasaport düzenlenmesi iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir.

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 HUSUSİ PASAPORT BAŞVURUSU. Hususi pasaport düzenlenmesi iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 HUSUSİ PASAPORT BAŞVURUSU Hususi pasaport düzenlenmesi iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Birinci aşama pasaport düzenlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü nden (EGM)

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMİ) Pasaport Yeşil (HUSUSİ) Pasaport Gri (HİZMET) Pasaport Kırmızı (DİPLOMATİK) Pasaport : VİZE ALMAK ZORUNDADIR : VİZEYE

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 8. DÖVİZLE ASKERLİK TAKSİT ÖDEME BAŞVURUSU Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Genel Bilgiler: Gerekli evrakların Başkonsolosluğumuza ulaşmasının akabinde

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No 1- Hizmetin Adı 5203 Sayılı Yasa Gereğince Verilen Belge Başvuruda İstenen Belgeler 1-İsteklerini belirtir dilekçe,

Detaylı

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvurularının

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI ADI TANIMI DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI İÇ () SUNUM ELEKTRONİK OLARAK HİZMET ENVANTERİ ve I 1 2 3 ve İdari in Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit(Süre Uzatma) ve İdari in Hizmet Pasaportu Çıkarma ve Temdit(Süre

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 14. ADRES BEYANI T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 Vatandaşlarımızın ikamet adreslerine taşındıkları tarihten itibaren 20 iş günü içinde adres beyanında bulunmaları zorunludur. Öte yandan, ülkemizde yapılacak

Detaylı

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Açıktan Atama İşlemleri

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

BASIN KARTI SAHİBİ BASIN MENSUPLARININ HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURULARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BASIN KARTI SAHİBİ BASIN MENSUPLARININ HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURULARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BASIN KARTI SAHİBİ BASIN MENSUPLARININ HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURULARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE SAYI : KONU : Hizmet Damgalı Pasaport Talebi T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı././. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE İLGİ : 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereği aşağıda açık kimliği, görev

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ. İkamet Çalışma Grup Başkanlığı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ. İkamet Çalışma Grup Başkanlığı İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ İkamet Çalışma Grup Başkanlığı SUNUM AKIŞI 환영 HOŞGELDİNİZ İkamet çalışma grup başkanlığı 2 1 - Ülkenizden bir seyahat belgesi(pasaport) ile ayrıldığınıza emin olun 2 Kore

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Ülkemizde ikamet izni başvuru sürecini öncelikli olarak https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başlatabilirsiniz.

Ülkemizde ikamet izni başvuru sürecini öncelikli olarak https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başlatabilirsiniz. Uluslararası öğrenciler Türkiye ye gelmeden önce kabul edildikleri üniversiteden aldıkları kabul mektubuyla birlikte ülkelerindeki en yakın Türk Konsolosluğu na giderek geçerli bir öğrenci vizesi edinmelidir.

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Detaylı

Çalımsa izin türleri. istisnai-

Çalımsa izin türleri. istisnai- Çalımsa izin türleri istisnai- Türkiye nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla,

Detaylı

TRABZON İL MÜFTÜLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TRABZON İL MÜFTÜLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Dini Soruların Cevaplandırılması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 2 İhtida İşlemleri, (4) adet fotoğraf,

Detaylı

T.C. OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ KONSOLOSLUK ŞUBESİ

T.C. OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ KONSOLOSLUK ŞUBESİ T.C. OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ KONSOLOSLUK ŞUBESİ 2015 YILI KONSOLOSLUK HARÇ TARİFESİ (Tutarlar Kanada Doları dır) PASAPORT İŞLEMLERİ Pasaport Harç Tarifesi Pasaport Süresi Pasaport Cüzdan Bedeli E- 5 6 ay

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 5. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN)

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 5. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 5. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Başvuru Şartları: 1. Anne veya babanın

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) (*) 1 Çalışma izni (Eğitim sektörü)

Detaylı

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI No : 1998/3 Yayım Tarihi : 02/06/1998 Yürürlüğe Girdiği Tarihi : 02/06/1998 Not : 2005/1 Sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Olup, 1998/3 Sayılı

Detaylı

Bu süre aşıldığı takdirde yapılan Yabancıların çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınmamaktadır

Bu süre aşıldığı takdirde yapılan Yabancıların çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınmamaktadır Başvuru evrakları Yabancı çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar Türkiyede çalışmak için yabancıların yurt dışından başvurusu, Türkiyede çalışacak yabancıların yurt dışından başvurması, Çalışma izni

Detaylı

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) *ÇOCUK YURT İÇİNDE DOĞMUŞSA 1- Kanunla bildirimde bulunmak için yetkili

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN)

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Başvuru Şartları: 1. Anne veya babanın T.C.

Detaylı

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir.

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. ÇALIŞMA İZNİ 1. İlk Başvuru Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERBAA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERBAA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Ruhsatnamesi Silah Bulundurma Ruhsatı Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı Silah Taşıma Ruhsatı - Sağlık Raporu - Sabıka Kaydına İlişkin Yazılı Beyan - Adet Fotoğraf - T.C. Kimlik Numarası Beyanı -Harç

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 1. GENEL ŞARTLAR Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca; Bu kontenjanlara

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015. 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında)

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015. 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında) T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında) Başvuru şahsen ya da posta ile yapılabilmektedir. Başvuru İçin Gerekli Evraklar: 1. Başkonsolosluğumuza

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS), SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Geçici Sığınma Müracaatının Alınması 1-1951 Sözleşmesi ; 1 Temmuz

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 Konu: Yabancıların Çalışma İzinleri Sayın Mükellefimiz, Son zamanlarda özellikle Suriye den olmak üzere yabancı çalıştırıp-çalıştırmamak hakkında birtakım yönlendirme

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Pasaport sahibi tarafından ımzalanmıs en az 6 ay gecerlı Pasaport ve vıze sayfaları vıze basılacak yer olmalıdır.

Pasaport sahibi tarafından ımzalanmıs en az 6 ay gecerlı Pasaport ve vıze sayfaları vıze basılacak yer olmalıdır. Çek Cumhuriyeti Konsoloslugu Schengen Vizesi İçin Gerekli Olan Evraklar Şirket Ortakları-Tüccar-Sanayiciler Pasaport sahibi tarafından ımzalanmıs en az 6 ay gecerlı Pasaport ve vıze sayfaları vıze basılacak

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Senato: 31 Mayıs 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak Madde 1- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI. 1-) Dilekçe, 2-) Unvan Belgesi.

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI. 1-) Dilekçe, 2-) Unvan Belgesi. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bakanlık personelinin Sigortalı ve Bağ-Kur'lu hizmet birleştirme TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI 2-) Unvan Belgesi.

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ EK KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. ANKARA VALİLİĞİ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı Din Öğretimi Şube Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 3 4 İnsan Kaynakları Şube

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU NUN GEÇİCİ 43 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMA ESASLARI HAKKINDA ÖZEL TALİMAT

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU NUN GEÇİCİ 43 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMA ESASLARI HAKKINDA ÖZEL TALİMAT 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU NUN GEÇİCİ 43 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMA ESASLARI HAKKINDA ÖZEL TALİMAT 1. AMAÇ : Her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerden 1111

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Verilmesi 1-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3-Doktor Raporu

Detaylı

TRABZON VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TRABZON VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. NO MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurt Dışından Gelen ve İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarih ve Sayı: 06/01/2016-5763 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BE5FBJ4SZ* Sayı :53891476-300- Konu :İkamet İzni İşlemleri İVEDİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1- Evlilik içi Doğum ve 4721 sayılı Medeni Kanunun 282 ve 321. maddelerine ist. Anne hanesine evlilik dışı doğum

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ETİMESGUT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ETİMESGUT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. ANKARA VALİLİĞİ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 2 2 Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 1 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 1/A 6 4 İnsan Kaynakları

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

SULTANGAZİ MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.

SULTANGAZİ MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. SIRA ADI 1 Dini Soruların Cevaplandırılması Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 1 2 İhtida İşlemleri Dilekçe, (4) adet fotoğraf, yabancı uyruklu

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarih ve Sayı: 27/10/2016-389285 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BE84LHMP5* 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemize yeni (ilk defa) kayıt yaptıran

Detaylı

Hukuk Ankara, 19/09/2014

Hukuk Ankara, 19/09/2014 19.09.2014 Tarihli 93 Numaralı Genel Yazı Hukuk 14451 Ankara, 19/09/2014 Özü: 6458 sayılıyabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca verilen belge ve kimlikler hk.... NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI * Mustafa ŞEN 75 ÖZ 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan ve özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarih ve Sayı: 05/10/2016-356312 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BE8VL89F6* Sayı :53891476-300- Konu :İkamet izni işlemleri-randevu Tarihi EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI Kesin Kayıt İşlemleri Kayıt Yenileme İşlemi Dikey Geçiş İşlemleri Yatay Geçiş İşlemleri BAŞVURUDA

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 31.08.2015 Sayı: 2015/019 Konu: ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI HAKKINDA VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR Özet: Vergi dairelerince düzenlenen ve VUK hükümleri kapsamında mükellefe

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı T.C. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı GENELGE 2009/ 57 İlgi: 05/08/2009 tarih ve 2009/48 sayılı genelge. Bakanlığımız

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

YUNANİSTAN VİZE HERKES İÇİN TALEP EDİLEN GENEL EVRAKLAR. Tam ve eksiksiz doldurulmuş ve şahsen imzalanmış başvuru formu

YUNANİSTAN VİZE HERKES İÇİN TALEP EDİLEN GENEL EVRAKLAR. Tam ve eksiksiz doldurulmuş ve şahsen imzalanmış başvuru formu YUNANİSTAN VİZE Vize talebinde bulunacakların, aşağıda belirtilen evrakları, bölgelerinde bulunan Yunanistan Konsolosluğuna getirmeleri gerekmektedir. Vize başvuruları randevu ile kabul edilmektedir. Ücretsiz

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 T.C VATANDAŞI EŞİ TEZKERESİ

Detaylı

T.C. Konu: Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu .. EMNĐYET MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. Konu: Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu .. EMNĐYET MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı : Konu: Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu T.C... EMNĐYET MÜDÜRLÜĞÜNE / /20 5682 Sayılı pasaport kanunu gereği aşağıda açık kimliği, görev unvanı ve kadro derecesi belirtilen personele, eş ve çocuklarına

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40004962-102.99-15792 18/02/2015 Konu : Evlenme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İlgi : 13.02.2014 tarihli

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 2 İnsan Kaynakları -2 Şube Müdürlüğü 3 3 İnsan Kaynakları -2 Şube

Detaylı

T.C GÜMÜŞHACIKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C GÜMÜŞHACIKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Dini Soruların Cevaplandırılması 2 İhtida İşlemleri 3 Aile İrşat Rehberlik Bürosu 4 Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi 5 Cami Devirleri 6 Cami Dersleri 7 8 9 Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR UKRAYNA KONSOLOSLUGU & BÜYÜKELÇİLİĞİ eski pasaporttan yeni pasaporta vize aktarımı yapmamaktadır. Uzun süreli vizeniz olsa da pasaportunuzu değiştirdiğinizde yeniden vize

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Macellan a teslim tarihi bilgisi edildi edilmedi ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı,

Detaylı

E-pasaport Hakkında Bilmeniz Gerekenler!..

E-pasaport Hakkında Bilmeniz Gerekenler!.. On5yirmi5.com E-pasaport Hakkında Bilmeniz Gerekenler!.. 1 Şubat tan itibaren kullanıma sunulacak olan e-pasaportlar hakkında neler biliyorsunuz? İşte bu sorunun cevabı Yayın Tarihi : 5 Ocak 2011 Çarşamba

Detaylı

Öğrencinin kesin kayıt için kendisinin şahsen başvurması gerekmektedir. Kayıt yeri :3-5 Eylül Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Kampüsü Merkezi Yemekhane

Öğrencinin kesin kayıt için kendisinin şahsen başvurması gerekmektedir. Kayıt yeri :3-5 Eylül Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Kampüsü Merkezi Yemekhane 1 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM DÖNEMİ YABANCI UYRUKLU KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 1)Üniversitemiz Programlarını tercih ederken kullanmış olduğunuz YYÜYÖS, Diğer Üniversite YÖS leri ulusal,uluslararası

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı