İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ"

Transkript

1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı kanun un 3. Maddesi uyarınca kurulan, Değerlendirme Kurulu nun tarihli kararı da dikkate alınarak tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili esasların belirlendiğine ilişkin tarih ve B.30.0.EÖB sayılı yazılar gereğince hazırlanmıştır. Amaç ve kapsam MADDE 2- Bu Yönergenin amacı; İnönü yabancı uyruklu öğrencilerin İnönü Üniversitesi nin, kontenjanları YÖK tarafından belirlenen lisans programlarına başvuru ve kayıt kabul koşullarını belirlemektir. Genel koşullar MADDE 3- Türk liselerine denk bir okuldan mezun olmak; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olmamak; çift uyruklu olanlardan, uyruğunun birinin Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmaması gerekir. Başvuru MADDE 4- Başvurulara ilişkin açıklamalar üniversitemiz internet sayfasında duyurulur. Başvurular, belirlenen tarihler arasında Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta ile ya da kişisel olarak yapılır. İnternet üzerinden yapılan başvurular geçersizdir. Başvuru için gerekli belgeler : 1) Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu. Farklı fakülte ve yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formuna üniversitemiz internet sayfasından ulaşılabilir). 2) Lise diplomasının noter ya da konsolosluk onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği. (Diplomanın aslı ve Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren belge kayıt sırasında istenecektir). 3) Not Belgesi (transkript). (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi, Türkçe ya da İngilizce değilse, bu dillere çevrilmiş noter ya da konsolosluk onaylı örneği ile birlikte sunulmalıdır.) 4) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe ya da İngilizce ye çevrili noter ya da konsolosluk onaylı örneği. 5) 1 adet vesikalık fotoğraf.

2 6) Bu Yönergenin 4 üncü maddesinde belirtilen sınav sonuç belgelerinin Türkçe ya da İngilizce çevrisinin noter veya konsolosluk onay örneği istenir. Öğrenci kabulünde uygun görülen sınav ve taban puanlar MADDE 5- Öğrenci kabulünde aşağıda belirtilen sınavlar ve puanlar aranmaktadır; 1- SAT I sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puanı alan adaylar, 2- GCE sınavlarından en az biri başvurulan programla ilgili en az 3 konuda A Level olan adaylar, 3- ACT sınavında, matematik (Kath), fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 21 alan adaylar, 4- Ürdün ve Filistin'de yapılan Tevcihi sınavlarında, fen dalında(scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar, 5- Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olan adaylar, 6 -Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 520 alan adaylar, 7- ABİTUR,en az 4 puan almış adaylar, 8- TÜBİTAK ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar, 9- Suriye de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından 240 üzerinden a) Tıp Fakültesi için fen dalında (Scientific Stream) en az 190, b) Mühendislik Fakültesi için fen dalında (Scientific Stream) en az 180, c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için Literary Stream en az 165, d) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Biyoloji Bölümleri için Fen dalında (Scientific Stream) en az 160, f) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü için fen dalında (Scientific Stream) en az 150 puan istenir. Başvuruların değerlendirilmesi MADDE 6- Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi İnönü Üniversitesi tarafından yapılır. İnönü Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.

3 Türk dili düzeyi. MADDE 7- Öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyi; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Türkçe düzeyini belirleyici sınav puanı doğrultusunda belirlenir. Düzeyler: Düzey A : Türk dili düzeyi yeterlidir, öğrenime başlayabilir. Düzey B: Türk dili düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde Türkçe kursları almak koşuluyla öğrenime başlayabilir. Düzey C: Türk dili düzeyi yetersizdir. Bu durumdaki adaylar Türkçe düzeylerini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılarak daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında yine üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler. Ülke barajı MADDE 8- Yerleştirmelerde her fakültenin kontenjan toplamı üzerinden %20 ülke barajı uygulanacaktır. Kontenjan dolmadığı takdirde bu baraj uygulanmaz. Eğitim - öğretim dili MADDE 9- Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçe dir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girer. Sınavı geçemeyen öğrenciler bir yıl hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde birinci sınıfa kaydı yapılır. Sonuçların duyurulması MADDE 10- Başvuru sonuçları üniversitemiz internet sayfasında ve aynı zamanda adaylara yazılı olarak duyurulur. Kabul edilen adaylara İnönü Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Büyükelçiliği nden öğrenci vizesi almaları gerekmektedir. Kayıt MADDE 11- Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nda yapılacaktır. Kayıt için gerekli belgeler: a. Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği, Türkiye liselerinden mezun olanlarda diplomanın aslı,

4 b. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C Büyükelçiliği nden (ya da Konsolosluğu ndan) alınacak denklik belgesi, c. Not belgesinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği, d. Sınav sonuç belgesinin aslı, ve ülkelerindeki T.C Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği, e. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylı örneği, f. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Miktar her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir), g. Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği nden alınacak öğrenci vizesi, h. Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi ve Türkçe Yeterlik belgesinin ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı örneği. i. 4 adet vesikalık fotoğraf. Eğitim - öğretim. MADDE 12- Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler. Yürürlük MADDE 13- Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14- Bu Yönergeyi İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür. EK: 1-Lisans Programlarına Başvuru Formu 2- Sınav Sonucu Değerlendirme Formu,

5 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN / EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU FORMU I - ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı Uyruğu Pasaport No. Doğum Tarihi Doğum Yeri Baba Adı Anne Adı Cinsiyeti ( ) - Kiz ( ) - Erkek Ev Telefonu Cep Telefonu e-posta Yazışma Adresi (Ulaşılabilecek Olmalıdır.) EK:1 II - ADAYIN LİSE MEZUNİYET BİLGİLERİ Mezun Olduğu / Olacağı Lisenin Adı Lisenin Bulunduğu Ülke / Şehir Lise Not Ortalaması Toplam Eğitim Süreniz Not Sistemi Başlangıç Yılı : İlköğretim : Başlangıç Yılı : Ortaöğretim : Bitiş Yılı : Bitiş Yılı : III İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE YERLEŞMEK İSTEDİĞİNİZ Fakülte / Yüksekokul Adı Bölüm / Program Adı

6 EK:2 IV - SINAV SONUÇLARI (Girmiş olduğunuz sınavların sonuçlarını ve tarihlerini yazınız.) Sınav Türü Puan ve Koşullar Sonuç Sın.Gir.Tar. a) Tıp Fakültesi 70 puan ve b) Mühendislik Mimarlık Fakültesi 50 puan ve YÖS c) Fen Edebiyat Fakültesi 45 puan ve d) Diğer Fakülte ve Yüksekokullar 40 puan ve 1000 puan ve SAT - I a) Sayısal için en az 600 matematik b) Sözel dil, EA için en az 600 sözel a) Tıp Fakültesi, Mühendislik M. Fakültesi 24 puan ve. ACT b) Diğer sayısal puan türlerinden 22 puan ve c) Sözel, Dil ve EA puan türlerinden 21 puan ve INTERNATIONAL Başvuracak adayların 4 sınavdan (biri başvuru BACCALAUREATE alanında olmak üzere) en az 24 a) Tıp Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi İçin Scientific Stream'den 85 puan ve b) Diğer sayısal puan türlerinden Scientific TAWJIHI Stream'den 80 puan ve c) EA puan türleri için Industrial ve/veya Commercial Stream'den 80 puan ve d) Sözel ve Dil puan türleri için Literary Stream'den 75 puan ve a) Tıp Fakültesi için Matematikten 1A Level Fizik, Kimya ve Biyolojiden herhangi ikisinden 2A Level alanlar b) Mühendislik Fakülteleri için, Matematik, Fizik ve Kimyadan 3A Level alan adaylar. c) Diğer Sayısal puan türleri için Matematik ve GCE Fizikten 2A Level ve herhangi bir diğer alandan 1A Level alan adaylar d) EA puan türü için Matematikten 1A Level ve herhangi diğer iki konudan 2A Level alan adaylar e) Sözel ve Dil puan türleri için biri kendi ana konusu olmak üzere 3A Level alan adaylar BACCALAUREATE a) Tıp Fakültesi için Scientific Stream'den en az

7 (Suriye) BACCALAUREATE LIBANAIS (Lübnan) GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyeti) 216 almak b) Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin herhangi bir bölümü için Scientific Stream'den en az 204 c) İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi bir bölümü için Scientific Stream'den en az 200 d) Sayısal Puan esasına göre diğer bölümler için Scientific Stream'den en az 173 e) EA puan esasına göre diğer bölümler için Literary Stream'den en az 165 almak (İkt. İdr. Bil. Fak. Hariç) f) Dil puan esasına göre Language Stream'den en az 27. a) Başvuracağı Sayısal puan türünden en az 14 b) Başvuracağı Sözel puan türünden en az 14 a) Başvuracağı Sayısal puan türünden en az 600 b) Başvuracağı Sözel puan türünden en az 600 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın tarih ve B.30.0.EÖB sayılı kararı gereğince,yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girdiği tarihte çift uyruklu olanların (Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı) kılavuz hükümlerine aykırı sınava girdikleri kabul edilerek kayıtlarının silinmesi, söz konusu sınava girip kayıt yaptırdıktan sonra T.C veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruğuna geçilmişse Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı statüsüyle öğrencilik hakkı elde edildiğinden öğrenimlerine bu statüde devam etmeleri gerekmektedir. Yukarıda verdiğim bilgilerimin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ediyorum. Tarih : İmza : Ad Soyadı :

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt T. C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanından faydalanarak Yıldırım Beyazıt

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı