ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ"

Transkript

1 ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

2 Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ : Y-27/261/2014 Düzenleme Tarihi : Laboratuvar Adı Adres : Emisyon, İmisyon, Gürültü : İNTERTEST LABORATUVAR VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. : 3. Org. San. Böl. Sosyal Tesisler D Blok Kat: 4 Daire :25 Başpınar Şehitkamil GAZİANTEP Yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluş Ek Liste de belirtilen kapsamda 25 Aralık 2013 tarih ve sayılı R.G.de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ne göre ölçüm ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir. BELGENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 13/11/2014 BİTİŞ TARİHİ : 13/11/2019 M. Mustafa SATILMIŞ Bakan a. Genel Müdür EK: PARAMETRE LİSTESİ (2 sayfa) Revizyon Tarihi/No:- Yenileme Tarihi/No:- Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3 Biz Hakkımızda İNTERTEST Laboratuvar ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. on yılı aşkın süreçte edinilen bilgi ve tecrübelerle, 2013 yılında Gaziantep te kurulmuştur. Özel sektör ve kamu kuruluşlarına çevre mevzuatı ve İş Güvenliği kanunu kapsamında zorunlu olan ölçüm, analiz, test ve periyodik muayene hizmetlerini tek çatı altında birleştirerek sunan İNTERTEST, bağımsız ve tarafsız bir kuruluştur. Tüm hizmetlerimizde; konusunda uzman personelimiz ile ulusal ve uluslararası seviyede kabul gören ölçüm standartları ve metotları ile izlenebilirliği sağlanmış son teknoloji ürünü cihazlar kullanarak; kaliteli, ekonomik, profesyonel hizmetler sunmaya çalışmaktayız. İNTERTEST Laboratuvar, altyapı, eğitim, personel, cihaz ve diğer gereksinimlerini tamamlayarak, Türkak ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar standardı kapsamında akredite edilmiş, yeterlilik almış bir Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarıdır. İNTERTEST aynı zamanda tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında Gaziantep te Türkak tarafından akredite edilen ilk İş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarıdır. Bu kapsamda tüm iş güvenliği ortam ölçümlerini (Toz, Gürültü, Aydınlatma, Titreşim, Termal Konfor, VOC, Gaz ve Buhar ölçümü v.b) yaparak raporlamaktayız yılından itibaren 300 den fazla işletmenin Basınçlı Kaplarının hidrostatik testleri, Kaldırma/iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, elektrik tesisat ve topraklama ölçümleri İNTERTEST in tecrübeli mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiştir. İş güvenliği kanunu kapsamında bu hizmetlerimiz, A sınıfı muayene kuruluşu olarak İNTERTEST çatısı altında sürekli iyileştirme gayreti ile devam etmektedir. İNTERTEST olarak temel hedefimiz, Kalite Yönetim Sistem standartları doğrultusunda gerekli olan tüm şartların sağlanması; müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve mülki hakların korunmasına yönelik her türlü tedbiri alarak tek kapıdan tüm muayene, test, ölçüm ve sertifikasyon hizmetlerini Tarafsız, Bağımsız ve Güvenilir bir Kuruluş olarak sunmaktır. Hizmetlerimiz Çevresel Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Emisyon (Bacagazı) Ölçümü İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçüm Gürültü Ölçümü İş Güvenliği Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Toz Ölçümü Gürültü Ölçümü Aydınlatma Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gaz ve Buhar Ölçümleri Kimyasal Ölçümler VOC Ölçümü Titreşim Ölçümü Gürültü Haritalandırma Muayene Kuruluşu Periyodik Muayene ve Kontroller Elektriksel Ölçüm ve Kontroller Sertifikasyon Hizmeti (Kalite Belgelendirme) ISO 9001-ISO ISO ISO CE İŞARETİ HELAL BELGESİ - GLOBAL GAP-İTU- IFS-BRC 1

4 Çevresel Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı YETERLİK BELGESİ ve Türkak akreditasyonuna sahip olan Laboratuvarımızda, çevre mevzuatı kapsamında yapılması zorunlu olan ölçüm ve analizler yapılmaktadır. Laboratuvarımız tarafından bu ölçüm ve analizler; Çevre Etki değerlendirmesi (ÇED) kapsamında, Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan izin başvurularında, Tesisten çıkan emisyonun ve hava kirliliğinin önlenmesi kapsamında yapılan tetkik ve tespit çalışmalarında, Tesislerin, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında yapılarak ilgili mevzuatlara göre raporlanmaktadır.

5 Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri İNTERTEST LABORATUVAR, Üretim tesisleri faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların, yanma ürünlerinin, havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ölçmekte ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonla İlgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığını belirlemektedir. Emisyon Ölçümünün Faydaları Kazanların verimliliğini artırmak Yakıt ve gider tasarrufu sağlamak Emisyonları azaltmak Emisyonları limitlerin içinde tutmak Üretim prosesinde kaliteyi artırmak TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki endüstriyel tesislere ait yasal emisyon limitleri ni referans alarak tüm ölçüm ve analizleri yaparak raporlamaktayız. Hizmet Kapsamımız Gaz Ölçümü Toz Ölçümü Nem Ölçümü İslilik ve Hız Ölçümü VOC Ölçümü Baca Gazı Ölçümü 3

6 İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri İNTERTEST LABORATUVAR, Üretim tesisleri faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan toz ve gaz gibi kirleticilerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ve tesislerin ilgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığını belirlemektedir. TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki endüstriyel tesislere ait referans değerler göz önünde bulundurarak, Tesis Etki Alanında Hava Kalitesinin Ölçümü, hesaplanması ve raporlanmasını yapmaktayız. Hizmet Kapsamımız Partikül Madde (PM10) Tayini Çöken Toz Tayini 4 Hava Kalitesi Ölçümü

7 Çevresel Gürültü Ölçümü Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu, kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması ve bu tedbirler için çevresel gürültü seviyesinin ölçülerek belirlenmesi gerekmektedir. Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması gerekmektedir. TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, şantiye alanları, atölye, imalathane, işyerleri ve açık alanda kullanılan teçhizatlardan kaynaklanan gürültü ölçümlerini yaparak raporlarını hazırlamaktayız. Hizmet Kapsamımız Çevresel Gürültü Seviyesi Ölçümleri ve Raporlarının Hazırlanması Eğlence Yerleri için Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Raporlarının Hazırlanması İşyeri, Atölye ve İmalathaneler İçin Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Raporlarının Hazırlanması Akustik Raporlarının Hazırlanması Çevresel Gürültü Ölçümü 5

8 İş Güvenliği Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereği işverenler işletmelerde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ortam ölçüm ve analizleri yaptırmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır. TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak tüm iş güvenliği ortam ölçümlerini yaparak raporlamaktayız.

9 Toz Ölçümü Çalışma ortamındaki tozlar akciğer dokularına zarar verir ve çeşitli meslek hastalıklarına yol açarlar. İş yerlerinde kullanılan hammaddeler, yapılan işlemler ve imalat proseslerinin incelenerek tozun kaynağını, çeşidini ve çalışan tarafından solunan toz miktarının gravimetrik esasa göre maruziyet sınır değerini aşıp aşmadığı belirlenmelidir. TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, iç ortam ve kişisel maruziyet toz ölçümlerini yapmaktayız. Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme, analiz ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır. T.C. Resmî Gazete YÖNETMELİK 5 Kasım 2013 Salı Sayı: Yasal Zorunluluk TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ MADDE 6 (1) İşveren, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacak, işyerinde bulunan tozlardan kaynaklanan olumsuz etkileri belirlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. MADDE 8 (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde 20/8/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla; a) Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını, b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını, c) Ölçüm sonuçlarının, Ek-1 de belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilmesini, Toz Ölçümü Yaptırarak; Tozların meslek hastalıklarındaki etkinliğini Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararlarını Çalışanın toza maruziyet düzeyi, süresi ve sıklığını Alınması gereken önleyici tedbirleri belirleyebilirsiniz Hizmet Kapsamımız Ortamdaki (Toplam) Toz Tayini Kişisel Maruziyet (Solunabilir ) Toz Tayini ç) İşyerinde yapılacak denetimler için toz ölçümlerinin Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını sağlar. Toz Ölçümü 7

10 Gaz ve Kimyasal Ölçümü Çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan çeşitli maddelerin varlığı ve etkilerinin saptanması, kontrol altına alınması amacıyla iç ortam gaz ve kimyasal ölçümleri yapılmalıdır. Özellikle Boya, kaynak işleri, çinko, demir, krom, kurşun vb. metallerin eritilmesi ve döküm işlemleri, PVC, plastik ve türevlerinin ısıl işlemleri, asit, solvent ve tahriş edici kimyasalların kullanıldığı işlerde ortama yayılan gazların uzun süreli solunması çeşitli meslek hastalıklarına neden olmaktadır. Solunan hava kalitesinin sürekli izlenerek, sonuçların mevzuatta belirtilen maruziyet sınır değerleri geçmesi durumunda gerekli önlem ve tedbirleri alarak meslek hastalığı riskini azaltabilirsiniz. 8 Hizmet Kapsamımız Toksik Gaz ve Buhar Tayini Ağır Metal Ölçümü Silika Kristali Ölçümü Alkalin Toz Ölçümü Amonyak Ölçümü İnorganik Asit Ölçümü Uçucu Organik Bileşik (VOC) Ölçümü Kimyasal Ölçüm TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Çalışma ortamındaki gaz ve kimyasalların ölçümlerini yapmaktayız. Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme, analiz ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır. Gaz ve Kimyasallar; Dikkatin dağılmasını ve kaza riskini artırır Deri hastalığı oluştururlar Havadaki oksijeni düşürerek boğucu etki yapar Solunum sistemini tahriş ederler Gazlar ve kimyasallar meslek hastalığı yapar T.C. Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Nisan 2013 Salı Sayı: Yasal Zorunluluk KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMADA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 6 (1) İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere,29/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. MADDE 7 h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyetsınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir.

11 Gürültü Ölçümü Çalışma ortamındaki gürültünün yüksek olması, çalışanı fizyolojik ve psikolojik yönden olumsuz etkiler, kalıcı işitme kaybına sebep olur ve iş verimini düşürür. Kişisel maruziyet süresine bağlı olarak, kulak çınlaması, uğultu, baş ağrısı, asabilik, huzursuzluk, tansiyon yüksekliği ve tansiyona bağlı kalp ve damar hastalıklarında artış, stres ve strese bağlı diğer rahatsızlıklar ve hastalıkların tetiklenmesi, dikkat bozukluğu ve dikkat bozukluğuna bağlı iş kazaları riskini arttırmaktadır. Hizmet Kapsamımız Gürültü ölçümü yaptırarak çalışanların gürültüye maruz kalmalarından kaynaklanan meslek hastalığı ve özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için gerekli tedbir ve önlemleri belirleyebilirsiniz. TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Çalışma ortamındaki gürültü ve çalışanın maruz kaldığı gürültü ölçümlerini yapmaktayız. Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır. Makina ve Donanımdan Yayılan Gürültünün Ölçülmesi Ve Raporlanması Kişisel Maruziyet Gürültünün Ölçülmesi ve Raporlanması T.C. Resmî Gazete YÖNETMELİK 28 Temmuz 2013 Pazar Sayı: Yasal Zorunluluk ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 6 (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler. Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını sağlar. Gürültü Ölçümü 9

12 Termal Konfor Çalışma ortamında termal konfor şartlarını sağlayan faktörler, uygun sıcaklık, nem, hava akım hızı ve radyan ısıdır. Termal konfor şartlarını sağlamayan ortamlar, çalışanlarda ısı çarpması, deri bozuklukları, moral bozukluğu ve dikkat dağınıklığına sebep olduğundan iş kazalarının artmasına ve verimin düşmesine sebep olmaktadır. Termal Konfor ölçümü yaptırarak çalışanların ortamdaki sıcaklık, nem ve ısı gibi faktörlerden kaynaklanan meslek hastalığı, sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları için gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasını belirleyebilirsiniz. Hizmet Kapsamımız Çevre Sıcaklık Ölçümü Nem ve Nem Sıcaklık Ölçümü Hava Akım Hızı Ölçümü Radyan Sıcaklık Ölçümü PMV: Çalışanın Ortamı Algılama Değeri PPD : Çalışanların Memnuniyet Değeri WBGT : Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Çalışma ortamındaki Termal Konfor ölçümlerini yapmaktayız. Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır. T.C. Resmî Gazete YÖNETMELİK 17 TEMMUZ 2013 Çarșamba Sayı: Yasal Zorunluluk İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 19 - İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN standardından yararlanılabilir. 10 Termal Konfor

13 Titreşim Ölçümleri Çalışma ortamında çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları kalp ritmi, kan basıncı ve oksijen tüketiminin artmasına, performansta gerileme ve algılamada bozulmaya, vücutta ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluklarına yol açtığından iş kazalarının artmasına ve verimin düşmesine sebep olmaktadır. Titreşim ölçümü yaptırarak çalışanların el-kol titreşimi ve tüm vücut titreşimine maruz kalmalarından kaynaklanan meslek hastalığı, sağlık ve güvenlik risklerinden, korunmaları için gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasını belirleyebilirsiniz. TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, çalışanın maruz kaldığı titreşim ölçümlerini yapmaktayız. Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır. Titreşim; Kalp ritmi, kan basıncı ve oksijen tüketiminin artmasına sebep olur. Performansta gerileme ve algılamada bozulmaya sebep olur. Vücutta ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluklarına yol açar. Hizmet Kapsamımız El-kol titreşim Ölçümü Tüm vücut titreşim Ölçümü Titreşim Ölçümü T.C. Resmî Gazete YÖNETMELİK 28 Temmuz 2013 Pazar Sayı: Yasal Zorunluluk ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 6 (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. Bu ölçümler, 20/08/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır. 11

14 Aydınlatma Ölçümü Çalışma ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işlerin özelliklerine bağlıdır. Tüm sektörlerde yapılan işlerin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de çalışanların göz sağlığının korunması açısından ortam aydınlatmasının uygun olması gerekmektedir. İşyerinde aydınlatmanın yetersiz olması, yorgunluklara, göz bozukluklarına ve baş ağrılarına sebebiyet vererek iş kazalarının artmasına ve verimin düşmesine sebep olmaktadır. Aydınlatma ölçümü yaptırarak çalışanların yetersiz aydınlatma koşullarından kaynaklanan meslek hastalığı, sağlık ve güvenlik risklerinden, korunmaları için gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasını belirleyebilirsiniz. TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, aydınlatma ölçümlerini yapmaktayız. Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır. T.C. Resmî Gazete YÖNETMELİK 17 Temmuz 2013 Çarșamba Sayı: Yasal Zorunluluk İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 22 İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılmayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. İşyerlerinin aydınlatılmasında TS EN : 2013; TS EN :2012; standartları esas alınır. 12 Aydınlatma Ölçümü

15 17020 Muayene Kuruluşu İNTERTEST olarak, işletmelerde kullanılan iş ekipmanları ve tesisatların iş güvenliği ile ilgili tüm periyodik muayene, test ve ölçüm faaliyetlerini ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklerde belirtilen standart ve metotlara uygun yapmaktayız. Sunulan bütün hizmetler sürekli iyileştirme gayreti içerisinde, alanında uzman ve tecrübeli personeller tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılarak teknik rapor şeklinde kuruluşa sunmaktayız.

16 Periyodik Muayene ve Kontrol BASINÇLI KAPLAR İşletmelerdeki tüm basınçlı kapların periyodik muayene ve test işlemleri için ilgili yönetmelikte belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde hidrostatik test ve teknik muayene yöntemleri uygulanmaktadır. İNTERTEST olarak 6331 sayılı kanun çerçevesinde yaptığımız periyodik kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilmektedir. İşletme bünyesindeki tüm basınçlı kapların periyodik muayene, test ve kontrol işlemleri İNTERTEST tarafından bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirmesi raporlanmaktadır. Hizmet Kapsamı Kazanlar Basınçlı Hava Tankları Basınçlı kaplar Otoklav Kompresörler Boyler Hidrofor İlgili Yönetmelikler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 14 Periyodik Muayene

17 Elektrik Tesisat Kontrolü ve Topraklama İşletmelerdeki Elektrik iç tesisatı, paratoner tesisatı, topraklama, Yangın ve havalandırma tesisatı, boru tesisatı, yürüyen merdivenler, bantlar ve yangın söndürme cihazları için kontrol ve ölçüm işlemleri için ilgili yönetmeliklerde belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde yapılmaktadır. Ölçüm ve kontrollerin uygunluk değerlendirmesi ölçüm ve kontrol konusunda yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılarak raporlanmaktadır. İlgili Yönetmelikler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği İşletmeye Ait Tesisat Projesi Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği İNTERTEST olarak 6331 sayılı kanun çerçevesinde yaptığımız öcüm ve kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilen yasal yetkiye sahiptir. Ölçüm Kontrol ve Kapsamımız Elektrik İç Tesisat Kontrolü Elektrik Topraklama Ölçüm ve Kontrolü Katodik Koruma Ölçüm ve Kontrolü Paratoner Tesisatı Ölçüm ve Kontrolü Periyodik Kontrol ve Ölçüm 15

18 Kaldırma ve İletme Ekipmanları İşletmelerdeki tüm kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik muayene ve test işlemleri ilgili yönetmelikte belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde yapılarak, beyan edilen yük altında test edilmektedir. İNTERTEST olarak 6331 sayılı kanun çerçevesinde yaptığımız periyodik kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilen yasal yetkiye sahiptir. İşletme bünyesindeki tüm kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik muayene, test ve kontrol işlemleri İNTERTEST tarafından bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirmesi raporlanmaktadır. Hizmet Kapsamı Vinçler Caraskallar Platformlar Forkliftler Liftler Yük asansörleri İlgili Yönetmelikler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 16 Periyodik Kontrol

19 Sertifikasyon Hizmetleri ISO 9001-ISO ISO ISO CE İŞARETİ HELAL BELGESİ - GLOBAL GAP-İTU- IFS-BRC Şirketlerin, yeni uygulamalara ayak uydurabilmeleri ancak iç dinamiklerini doğru yönlendirmeleri ile mümkün olacaktır. Sürekli gelişimi yakalayan yöneticilerle çalışmak, uzmanlaşma, hızlı ve sürekli olarak öğrenme, kaliteli üretim ve maliyetlerin düşürülmesi gibi konular şirketlerin dikkate almak zorunda oldukları unsurların başında gelmektedir. Bunların kısa sürede başarılabilmesi, bazı hataların tekrarlanmaması için profesyonel bir rehberlik ve tecrübenin devreye girmesi ve Yönetim Sistemlerinin uygulanmasına bağlıdır. İntertest olarak, müşterilerimizin Yönetim Sistemleri, Sosyal Sorumluluk Sistemleri, CE işareti gibi sertifikalandırma ihtiyaçlarını yerine getirmekte ve hiç kuşkusuz sürekli iyileştirme gayretlerine fayda sağlamaktayız. Sertifikasyonunu yaptığımız yönetim sistemleri: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi SEDEX BSCI SA 8000 CE İşareti Certificate

20 Telefon: Fax: Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler D Blok Kat. 4 No.25 Başpınar - Şehitkamil/ GAZİANTEP

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İZMİR - Eylül 2013 SUNUŞ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu Ülkemizin en önemli can alıcı sorunu olmaya devam etmektedir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sicil Numarası :1217 Bayraklı OSGB olarak, 6331 Sayılı İş Sağlığı

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı