Akın Kaldıroğlu Java ile Nesne Merkezli Programlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.javaturk.org Akın Kaldıroğlu www.javaturk.org Java ile Nesne Merkezli Programlama"

Transkript

1 Akın Kaldıroğlu Java ile Nesne Merkezli Programlama Şubat 2014

2 Küçük Bir Konu Ø Bu dosya ve beraberindeki tüm, dosya, kod, vb. eği=m malzemelerinin tüm hakkı Akın Kaldıroğlu na aidr. Ø Bu eği=m malzemelerini kişisel bilgilenme ve gelişiminiz amacıyla kullanabilirsiniz ve isteyenleri hhp:// adresine yönlendirip, bu malzemelerin en güncel hallerini almalarını sağlayabilirsiniz. Ø Yukarıda bahsedilen amaç dışında, bu malzemelerin, =cari olsun/olmasın herhangi bir şekilde, toplu bir eği=m faaliye=nde kullanılması, bu amaca yönelik olsun/olmasın basılması, dağıqlması, gerçek ya da sanal ortamlarda yayınlanması yasakqr. Böyle bir ih=yaç halinde lüren benimle ile=şime geçin. Ø Bu eği=m malzemelerine katkıda bulunmak ya da eleş=rilerinizi bana iletmek isterseniz çok sevinirim. Ø Bol eğlenceli ve Java lı günler dilerim. Akın Kaldıroğlu 2

3 Java nın Kısa Tarihi Ø 1991 yılında Sun, kapalı kapılar ardında ve Patrick Naughton, Mike Sheridan ve James Gosling önderliğindeki küçük bir takımla bir proje başla\. Ø 13 kişiden oluşan ve Green Team (Yeşil Takım) adı verilen bu grubun amacı ITC dünyasında geleceği tahmin edip ona yönelik AR- GE yapmakq. Ø Ve bu takım da geleceğin, kişisel ve ev elektronik cihazlarında olduğunu öngörüp bu alana yöneldi. 3

4 *7 Ø 18 aylık hummalı bir çalışmadan sonra 1992 yazında *7, Star Seven isimli ve dokunmalı ekrana sahip bir kontrol cihazı geliş=rdirler. Ø Bu cihaz TV, video oynaqcısı ve müzik se= gibi pek çok ev cihazını kontrol edebiliyordu. Ø Cihazın bu yeteneği, plarormdan bağımsız bir dile sahip olmasından kaynaklanıyordu. Ø James Gosling bu dile Oak adını vermiş=. 4

5 Java ve Internet Ø Bu proje pek çok kablolu TV şirke=ne teklif edildi ama zamanının ilerisinde olduğundan kabul görmedi. Ø Ama takımın ileri gelenleri o sırada, geliş=rdikleri altyapının Internet e çok uygun olduğunu farkedler. Ø Ve hemen yönlerini değiş=rip, ismi daha sonra resmi olarak HotJava olan Java- tabanlı bir tarayıcı geliş=rdiler: WebRunner 5

6 İç Giyim Olarak Oak Ø Gosling explains: "We had already been developing the kind of `underwear' to make content available at the the Web was being developed. Even though the Web had been around for 20 years or so, with FTP and telnet, it was difficult to use. Then Mosaic came out in 1993 as an easy- to- use front end to the Web, and that people's The Internet was being transformed into exactly the network that we had been trying to convince the cable companies they ought to be building. All the stuff we had wanted to do, in fit perfectly with the way were writen, delivered, and used on the Internet. It was just an incredible accident. And it was patently obvious that the Internet and Java were a match made in heaven. So that's what we did." 6

7 Oak tan Java ya Ø Oak ismi bu sırada Java olarak değiş=rildi, Ø Ve 23 Mayıs 1995 te Java resmi olarak piyasaya sunuldu. Ø Ve o tarihlerde ne Java yı geliş=renlerin ne de bir başkasının tahmin edemeyeceği yoğunlukta bir ilgiyle karşılaşq. Ø 2010 yılında Oracle ın Sun ı saqn almasıyla da Java el değiş=rmiş oldu. 7

8 Java Nedir? Ø Sun, 1995 te Java yı sunarken yayınladığı ve Java nın babası James Gosling in kaleme aldığı bir yazıda Java yı şöyle tanıqyordu: Ø Java: Basit, nesne- merkezli, ağlarda yetenekli, yorumlanan, sağlam, güvenli, mimari olarak tarafsız, taşınabilir, yüksek performanslı/başarımlı, çok kanallı, dinamik bir dil. Ø Java: A simple, object- oriented, network- savvy, interpreted, robust, secure, architecture neutral, portable, high- performance, mulhthreaded, dynamic language. 8

9 Java BasiDr I Ø Java nın o kadar da basit değildir aslında, Ø Java, ataları olan C ve C++ dillerinden daha basidr. Ø Çünkü bu dillerde olan ve karmaşıklık ge=ren özellikleri ve yapıları içermez: Ø Pointer aritme=ği, Ø Programcıya bağımlı bellek yöne=mi (memory management), Ø İşlemci çoklu kullanımı (operator overloading), Ø PlaRorm bağımlı yapılar. Ø Java soyut dolayısıyla daha yüksek seviyeli bir dildir. 9

10 Java BasiDr II Ø Java bu dillere göre aşağıdaki avantajlara da sahip=r: Ø Standartlar üzerine kurulmuş olmak, Ø PlaRorma bağlı olmayan yapılara (örneğin basit veri yapıları) sahip olmak, Ø Daha derli- toplu geliş=rme ortamlarına sahip olmak, Ø Temel dil dışında da kurumsal ve gömülü uygulama yapılarına sahip olmak Ø Daha küçük ve sade bir dil ile daha güçlü olmayı tercih eder, Ø Ama özellikle 5.0 sürümüyle başlayan eklemelerle Java bayağı büyüdü. Ø Örneğin generic yapıları 10

11 Java Nesne Merkezlidir I Ø Java nesne- merkezli bir dildir. Ø Nesne- merkezli diller, daha çok aşina olunan prosedürel/ yordamsal dillerden çok farklıdırlar. Ø Yordamsal dillerde en önemli kavram/soyutlama yordam/ prosedür/fonksiyondur ve bu yapılar, bir problemi alt problemlere bölüp, her birini adım adım (step- wise decomposi=on) tanımlamakta kullanılır. Ø Fakat nesne- merkezli diller tamamen nesne kavramı üzerine otururlar. 11

12 Nesne Nedir? Ø Nesne, insan zihninin kendisine yöneldiği, özellik ve davranışlara sahip, fiziksel olan ya da olmayan herhangi bir olgudur. Ø Yazılımda her =p nesne için, verisi ile davranışını bir paket haline ge=rip sarmalayan (encapsulahon) ve adına genelde sınıf (class) denen şablonlar oluşturulur. Sınıf = Veri + Davranış Ø Nesneler, şablonlardan yani sınıflardan üre=lmiş çalışma zamanı yapılarıdır. 12

13 Nesne ve Varlıklar/Olgular Ø Nesnelerin çoğu zaman gerçek dünyadaki varlıkları ya da olguları ifade edkleri düşünüldüğünde, nesnelerin özellikleri gerçek varlıkların/olguların özelliklerine, davranışları ise varlıkların/olguların birbirleriyle olan ile=şimine karşılık geldiği söylenebilir. 13

14 Alan Key in 5 Kuralı Ø Herşey bir nesnedir. Ø Program, birbirlerine mesaj (message) göndererek ne yapmalarını belirten nesnelerden oluşur. Ø Her nesne diğer nesnelerden (associa=on/composi=on) oluşur ve hayzada yer kaplar. Ø Her nesnenin bir =pi (type) vardır. Ø Aynı =pten olan nesneler aynı mesajları alabilirler. 14

15 Java Nesne Merkezlidir II Ø Java da basit veri =pleri hariç herşey, bütün =pler, bir nesnedir. Ø Çok güçlü kapsülleme (encapsulahon) ve bilgi saklama (informahon hiding) mekanizmaları vardır. Ø Arayüz (interface) ile gerçekleşhrme (implementahon) arasında çok açık bir ayrım vardır. 15

16 Java Ağlarda Yeteneklidir Ø Tarihi olarak Java nın ve Web devriminin doğumu aynı döneme rast gelmiş=r. Ø Bu yüzden Java, ağ ve ilgili yapılar akılda tutularak tasarlanmış ilk dildir. Ø Java ile bilgisayar için değil ağ için yazılım geliş=rirsiniz. Ø HTTP ve HTTPs gibi en yaygın Web protokolleri Ø Web Servisleri Ø Uzak nesneler (remote objects) Ø Ve Telnet, FTP vs. gibi diğer bütün protokoller 16

17 Java Yorumlanır Ø PlaRormdan bağımsız olabilmesi için Java kaynak kodları doğrudan makina koduna derlenmez, Ø Java kaynak kodları (.java dosyaları), Java bytecodeuna (.class dosyaları) derlenir. Ø Bytecode, JVM in komutlarıdır ve çalışma zamanında (run- =me) JVM tarayndan yorumlanır. Ø JVM (Java Virtual Machine ya da Java Sanal Makinası), donanım ve işle=m sistemi üzerinde çalışan sanal bir plarormdur. 17

18 Java Yorumlanır Ø Aslında Java hem derlenen (compiled) hem de yorumlanan (interpreted) bir dildir. Ø Java kaynak kodları (.java dosyaları) Java bytecodelarına (.class dosyaları) derlenir. Ø Bytecodelar çalışma zamanında (run- =me) JVM tarayndan yorumlanır. Ø Dolayısıyla Java da kod yazarken, nihai çalışma ortamını bilmeniz gerekmez. Ø Taşınabilir (portable) 18

19 19

20 Bytecode Nedir? Ø Bytecode, JVM in makina dilidir, Ø Bir byte uzunluğunda olduğu için böyle adlandırılmışqr. Ø Bytecode, herhangi bir işlemciye özel değildir ya da bir başka deyişle tamamen ve sadece JVM e özeldir, Ø Bytecodelar, JVM tarayndan çalışma zamanında (run- =me) plarorma özel komutlara çevrilir: Ø Yorumlama Ø Bu şekilde Java nın plarormdan bağımsız ya da taşınabilir olması sağlanır. 20

21 JVM Ø JVM (Java Virtual Machine ya da Java Sanal Makinası), donanım ve işle=m sistemi üzerinde çalışan sanal bir plarormdur. Ø Hemen her plarorm için en az bir JVM mevcuhur. Ø Derlenmiş Java kodlarıyla plarorm arasında bir katman oluşturur ve aynı bytecodeların farklı plarormlarda değişmeden, aynı şekilde çalışmasını sağlar. 21

22 22

23 23

24 public class Selam{ } public String selamsoyle(string isim){ return "Selam " + isim + " :)"; } public class SelamTest { } public static void main(string[] args) { Selam selam = new Selam(); String cevap = selam.selamsoyle("ali"); System.out.println(cevap); } 24

25 Java Taşınabilirdir Ø Java tanımlı standartlar ve şartnameler (specificahons) üzerine kurulmuştur. Ø Bu açıdan Java da gerçekleş=rmeye (implementa=on) bağlı hiçbir noktanın olmaması amaçlanmışqr. Ø Örneğin int veri =pi her yerde 32 bidr. Ø Ayrıca, Java dili ve JVM, plarormlarla alakalı sadece en genel ön kabullere sahip=r. Ø Bu durum Java nın plaworm bağımsızığı ve taşınabilirliğinin sağlayıcısıdır ve Java programcısına üzerinde çalışqğı ortamdan bağımsız davranma gücünü verir. 25

26 WORA Ø Başından bu yana bir kere yaz her yerde çalışpr (Write Once, Run Anywhere, WORA) Java nın taşınabilirlik konusundaki hedefidir. Ø Tabi olarak bu prensibin geçerli olması için programcı da herhangi bir plarorma özel kod yazmamalıdır. Ø Java yı uzunca süredir uygulayanlar, bir kere yaz her yerde test et (Write Once, Test Anywhere, WOTA) prensibinin daha doğru olduğu üzerinde hemfikirdirler. 26

27 Java Sağlamdır Ø Sağlamlık (robustness) çalışma zamanı güvenirliği olarak tanımlanır. Ø Java, dayanıklı (reliable) ve sağlam yazılımlar üretmek için tasarlanmışqr. Ø Java güçlü bir =p sistemine sahip=r dolayısıyla hem derleme zamanında hem de çalışma zamanında =p uyumu ve çevrimi (cast) kontrol edilir, Ø Sıra dışı durumları ele almak için mekanizma oluşturulmuştur (excep=on handling), Ø Bellek yöne=mi otoma=k=r, programcıya bırakılmamışqr. Ø Ve daha pek çok derleme/çalışma zamanı kontrollerini içerir. 27

28 Java Güvenlidir Ø Java nın ağ ortamlarında kullanılmak için tasarlanmış olduğu belir=lmiş=. Ø Bu yüzden Java, ağ ortamlarında bulunmanın ge=rdiği tehlikelere karşı koyacak şekilde yapılandırılmışqr. Ø Yabancı makinlardaki nesnelerin, yerel makinadaki nesnelere ve işle=m sistemine erişimi kontrol alqndadır. Ø Java nın ilk yıllarında duyulan güvenlik açıklarına arqk pek rastlanılmamaktadır. Ø Java daki güvenlik API ları sayesinde şifrelemeden (encryp=on) sayısal imzalara (digital signatures) kadar her türlü güvenlik kodu yazılabilir. 28

29 Java Mimari Olarak Tarafsızdır Ø Java, birbirlerinden farklı, pek çok değişik plarormun bulunduğu ağ üzerinde çalışmak için tasarlandığından, herhangi bir plarormu varsaymaz, plarormlardaki ortak özellikler dışında herhangi bir ön kabulü yoktur. Ø Bu durum Java nın sanal bir makina üzerinde çalışması ve hiçbir plarorma varsaymayan bir şekilde, standartlar üzerine inşa edilmesinin bir sonucudur. Ø Java bytecode da herhangi bir plarorma bağımlı değildir. 29

30 Java Yüksek Başarımlıdır I Ø Bu özelliği tabiki açıklanmaya muhtaçqr. Ø Nesne- merkezli diller, =p hiyerarşileri ve polimorfizm gibi özelliklerinden dolayı zaten çalışma zamanında çok iş yaparlar. Ø Java, taşınabilir ve mimari olarak tarafsız olmak için sanal makina gibi bir ara katman üzerinde çalışmayı tercih etmiş=r, Ø Ayrıca Java sağlam bir çalışma zamanı kurgulamak için çalışma zamanında daha pek çok kontroller sahip=r. Ø Bu ve benzeri durumların Java yı tabii olarak çalışma zamanında daha yavaş kılabilmektedir. 30

31 Java Yüksek Başarımlıdır II Ø Java nın çalışma zamanı performansını ar\rmak için çok mesafe katedilmiş=r. Ø Etkin derleyici (Op=mizing compiler) Ø Etkin JIT ve benzeri teknolojiler Ø Java cılar da performanslı kod yazmak için hem hız hem de bellek tüke=mi açısından, diğer dilleri kullananlara göre daha bilgili olmalıdırlar. 31

32 Java Yüksek Başarımlıdır III Ø Ama unutulmamalıdır ki projeler daha çok ih=yaçların yanlış kavranması vs. gibi sebeplerden başarısız olmaktadır, performanstan değil. Ø Ayrıca performans ve ölçeklenebilirlik (scalability) genel olarak mimarinin bir özelliğidir ve mimariler bu konulardaki hedefler gözönüne alınarak tasarlanmalıdır. 32

33 Java Çok Kanallıdır Ø Kanal (thread), bir işlem/süreç (process) içinde oluşturulan küçük bir işlem/süreç=r (lightweight process). Ø Aynı işlem içinde çalışan farklı kontrol akışlarına kanal denir. Ø Kanallar aynı işlem içinde çalışqklarından, birçok işi aynı anda ve daha hızlı ve etkin olarak yerine ge=rebilirler. Ø Böylece daha yetenekli ve hızlı cevap veren yazılımlar geliş=rilebilir. Ø CPU ve plarormların çok hızlı hale gelmesi, dillerdeki çok kanallı özellikleri kullanmamızı gerek=rmektedir. 33

34 Java Dinamik=r Ø.class dosyalarındaki Java =plerinin daha program derlenirken hazır olmaları şart değildir, =pler JVM e çalışma zamanında her hangi bir anda yüklenebilir. Ø Dolayısıyla pek çok dilde var olan derleme zamanındaki sta=k bağlanq kurma (sta=c linking) genel olarak Java da yoktur. Ø Bu da ağ üzerinde çalışan ve derleme sırasında erişilmesi mümkün olmayıp, çalışma zamanında ulaşılan nesnelerin dinamik olarak JVM e yüklenebilmesini sağlar. 34

35 Java nın Sahibi Kimdir? Ø Excel in sahibinin Microso olması anlamında Java nın sahibi yoktur. Ø 2010 yılına kadar Java nın orijinal geliş=ricisi olan Sun, Java nın sahibi ve lisanslayıcısıydı. Ø 2010 yılında Oracle Sun ı saqn alarak, Java nın sahibi ve lisanslayıcısı oldu. 35

36 Java yi Kim Geliş=rmektedir? Ø Java, JCP (Java Community Process, hhp://www.jcp.org ) tarayndan geliş=rilmektedir. Ø JCP, kişi ve kuruluşların serbestçe kaqlabildiği ve kararların oy çoğunluğu ile verildiği milletlerarası bir ortamdır. Ø Çok farklı bilgi ve tecrübeye sahip binlerce kişi ve kurum JCP çaqsın alqnda Java nın gidişaqnı belirlerler. Ø Her ne kadar Oracle (eskiden Sun), JCP de çok etkin olsa ve bu yüzden eleş=rilse de Java nın geleceği çok daha demokra=k yollarla belirlendiği söylenebilir. 36

37 JSR I Ø JCP nin üyeleri yeni bir Java teknolojisini Java Specifica=on Request (JSR) mekanizması ile teklif edebilirler. Ø Her JSR ın bir yürütücü heye= ve teknik bir lideri vardır. Ø JSR lar, içinde halka açık incelemenin de (public review) bulunduğu bir dizi sa~adan geçip demokra=k bir oylama ile sonuçlandırılırlar. 37

38 JSR II Ø Kabul edilen her JSR aşağıdaki üç şeyi üretmek zorundadır: Ø API ı da içeren bir şartname (specifica=on) Ø Bir referans gerçekleme (reference implementa=on) Ø Teknoloji uyumluluk pake= (technology compa=bility kit) Ø Dolayısıyla her Java teknolojisi gerçekleş=rmesi, bu açık ve üzerinde mutabakat oluşmuş tarifname ve API lar üzerine bina edilirler. Ø İsteyen her kişi ve kurum da bu tarifnameler üzerine ürün geliş=rip, bedava ya da ücre=yle lisanslayabilir. 38

39 Özgür Yazılım Ø Java nın bu açık ve standartlara dayalı yapısı özgür yazılımların gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Ø Java bugün açık kaynak kodlu (open source) yazılım felsefesine gönül verenlerin en fazla kullandıkları dil haline gelmiş=r. Ø Bu sayede hemen her Java teknolojisinin =cari olmayan, açık kaynak kodlu gerçekleş=rmesi mevcuhur. 39

40 Java nın Tipleri Ø Sun, tek bir =pin yeterli olmayacağını düşünerek, Java nın üç farklı =pini oluşturmuştur: Ø Standart Java (Standard Edi=on, SE) Ø Mikro Java (Micro Edi=on, ME) Ø Kurumsal Java (Enterprise Edi=on, EE) Ø Şu anda Ø Java SE nin 7. sürümü vardır, 8.si 2014 e planlanmışqr Ø Java EE nin 7. sürümü May 2013 da çıkmışqr, Ø Java ME nin 3.3 sürümü vardır. Ø hhp://en.wikipedia.org/wiki/java_version_history 40

41 Java Derken Neyi Kastediyoruz? Ø Java Ø Bir programlama dilidir, Ø Bir geliş=rme ortamıdır, Ø Bir uygulama ortamıdır, Ø Bir kurulum ortamıdır. Ø Bu anlamda Java, klasik programlama dillerinden farklı olarak, çok geniş ama yeknesak bir yazılım geliş=rme eko- sistemi sunar. 41

42 Java ya Nasıl Başlarım? Ø Java ya hhp://www.oracle.com/technetwork/java/index.html (eskiden hhp://java.sun.com ) adresine gidip JDK in en son sürümünü indirip makinanıza kurarak başlayabilirsiniz. Ø JDK i kurduğunuz yerdeki bin klasörünü path e koyup, komut saqrı (CMD, terminal, etc.) javac ile kodunuzu derleyip, java ile de çalışqrabilirsiniz. Ø İsterseniz Netbeans (hhp://www.netbeans.org) ya da Eclipse (hhp://www.eclipse.org), IntelliJIDEA ( hhp://www.jetbrains.com/idea/) gibi geliş=rme ortamlarını da kullanabilirsiniz. 42

43 Java nın TabiaQ ve Zorlukları I Ø Java nesne- merkezlidir, dolayısıyla arqk prosedürel değil nesne merkezli düşünmeniz gereklidir. Ø Java, sürükle- bırak merkezli programlama yaklaşımından ziyade, C/C++ geleneğine daha uygun olarak, ne yazdığınızı tam olarak bilmenizi ister. Ø Java şartname temellidir: Ø Dolayısıyla şartname ve onu gerçekleş=ren farklı ürünlerin olduğunu anlamanız gereklidir. Ø Dolayısıyla aynı işi yapan, aynı API ye sahip değişik ürünler vardır. 43

44 Java nın TabiaQ ve Zorlukları II Ø Java, yazılım mimarilerine, tasarım şablonlarına (design paherns) önem verir ve onları kullanır. Ø Java da düşünmek ve modellemek yazmaktan daha önemlidir Ø Küçük bir şey yapmak için bile hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar düşünmeniz gerekebilir. Ø Dolayısıyla hızlıca sürükle- bırak şeklinde geliş=rme yerine tasarımı üzerine düşünülmüş, sürekle- bırak kullanılsa bile arka planda ne olup bidği iyice bilinen geliş=rme modeli daha uygundur. Ø Amaç, örneğin, 2000 saqrlık ASP ya da PHP sayfası yerine, çoğunlukla saqr saqr yazılmış ama çok daha modüler ve şablonlara uygun tasarlanmış saqrlık JSP sayfaları yazmakqr. Ø Java özgür ve açık kaynak kodlu yazılımların en yoğun olduğu dildir: Ø Dolayısıyla aynı işi yapan açık kaynak kodlu pek çok farklı ürün vardır. 44

45 Java Ser=fikaları I Ø Java yı, sistemli bir şekilde, temellerinden başlayarak öğrenmenin bir yolu da Oracle ın Java ser=fikalarını almakqr. Ø Oracle ın Java ser=fikaları, Java SE 5, 6 ve 7 ile Java EE 5, 6 ve 7 sürümleri ile Java ME üzerinedir. Ø Ser=fikalar, tecrübeniz olmasa bile temel bilginizin sağlam olduğunu göstermenin en güzel yoludur. Ø OCP, Java Programmer olmak tecrübem yok ama Java nın temellerini iyi biliyorum demek=r. Ø Ser=fikalı olmak yurt dışı için çok önemlidir ve ülkemizde de gidkçe daha fazla önem kazanmaktadır. 45

46 Neden Ser=fika? Ø Ser=fika alan bir Java cı, şu iki şeyi göstermiş olur: Ø Kendi kariyeri ile ilgili bir hedefi vardır ve buna doğru ilerlemektedir, Ø Tecrübesi olmasa bile gerekli bilgi donanımına sahip=r. Ø Dolayısıyla, özellikle yeni mezunlar ya da Java da yeni bir yapıyı öğrenmek isteyenler için önemlidir. Ø Bu anlamda ser=fika sahibi olmak saygın bir durumdur. Ø Oracle ın Java ser=fikaları hakkında hhp://educa=on.oracle.com/pls/web_prod- plq- dad/ ou_product_category.getfamilypage?p_family_id=48 sayfasından geniş bilgi alabilirsiniz. 46

47 Java SE Ser=fikaları I Ø Java SE ser=fikaları, girişten başlayarak, Associate (OCA), Professional (OCP) ve Master (OCM) adlarında 3 seviye olarak yapılandırılmışqr: 47

48 Java SE Ser=fikaları II Ø OCA ve OCP, çoktan seçmeli sınavlardır. Ø OCA, OCP için, OCP de OCM için zorunludur. Ø OCA sınırlı ve giriş seviyede, OCP ise yerelleş=rme, çok kanallı programlama ve veri tabanı programlaması gibi konuları da içeren, dolayısyla Java SE bilgisini ölçmektedir. Ø OCM ise bir proje ödevi ve bu ödevle ilgili yazılan bir makaleyi içermektedir. 48

49 Java EE Ser=fikaları Ø Java EE ser=fikaları temelde farklı Java EE teknolojilerine odaklanan ve onlardaki yetkinliği gösteren ser=fikalardır Ø Java EE 5 için OCP, Java EE 6 için ise OCE (Oracle Cer=fied Expert) 49

50 Java Ser=fikaları III OCM, Java EE 5 Enterprise Architect OCP, Java EE 5 Web Component Developer OCP, Java EE 5 Business Component Developer OCP, Java EE 5 Web Services Developer OCM, Java SE 6 Developer OCM, Java EE 6 Enterprise Architect OCP, Java PlaZorm, Enterprise EdiHon 6 Web Component Developer OCP Java SE 5/6/7 OCA Java SE 5/6/7 OCE, Java PlaZorm, Enterprise EdiHon 6 Enterprise JavaBeans Developer OCE, Java PlaZorm, Enterprise EdiHon 6 Java Persistence API Developer OCE, Java PlaZorm, Enterprise EdiHon 6 Web Services Developer OCP, Java ME 1 Mobile ApplicaHon Developer 50

51 Daha Fazla AyrınQ İçin Ø Oracle ın Java SE Ser=fikaları: OCA, OCP ve OCM hhp:///?p=2375 Ø Oracle ın Java EE 5 Ser=fikaları: OCP ve OCM hhp:///?p=2404 Ø Oracle ın Java EE 6 Ser=fikaları: OCE ve OCM hhp:///?p=

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

JAVA Eğitim Notları JAVA ile Programlama Giriş Bu eğitimde iyi bir java programcısı olmak için gerekli olan tüm bilgileri yoğun uygulamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrenirken aslında bilgisayar

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 3. NESİL GEZGİN TELEFONLAR ÜZERİNDE ÇALIŞAN AĞ/İNTERNET TABANLI UYGULAMALARIN GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI

Detaylı

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

Mobil Stok Takibi Programı

Mobil Stok Takibi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mobil Stok Takibi Programı Bitirme Tezi Gürsel ÖZLÜ Trabzon 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER

AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER AĞ İŞLETİM SİSTEMİ AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER Tek kullanıcı için tasarlanmış işletim sistemleri bir bilgisayarı kontrol etmekte iken çok sayıda kullanıcı için tasarlanan ağ işletim sistemleri bir

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse :

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse : World Wide Web Nedir? WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper

Detaylı

Temel İnternet Kavramları

Temel İnternet Kavramları EMYO 2012 Temel İnternet Kavramları İnternet İnternetin Tarihçesi İnternet Bağlantı Şekilleri IP (Internet Protocol) Numarası TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Protokoller (HTTP,HTTPS,FTP

Detaylı

MCAFEE FOCUS 12 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN VERİ BÜTÜNLÜĞÜ, ŞİFRELEME ve GÜVENLİK SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON 2 UNDERGROUND

MCAFEE FOCUS 12 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN VERİ BÜTÜNLÜĞÜ, ŞİFRELEME ve GÜVENLİK SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON 2 UNDERGROUND 2012 MCAFEE FOCUS 12 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN VERİ BÜTÜNLÜĞÜ, ŞİFRELEME ve GÜVENLİK SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON 2 UNDERGROUND OBSERVE IT / SİSTEMİNİZDEKİ GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VERİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ 482BK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İnternet Kullanımı 22.03.2014

İnternet Kullanımı 22.03.2014 İnternet Kullanımı 22.03.2014 İnternet Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek veri alışverişi için oluşturdukları yapıya bilgisayar ağı denir. İnternet: Dünya üzerinde yer alan birbirinden

Detaylı

Güvenli bir hareketli etmen sistemi

Güvenli bir hareketli etmen sistemi itüdergisi/d mühendislik Cilt:7, Sayı:2, 83-94 Nisan 2008 Güvenli bir hareketli etmen sistemi Suat UĞURLU *, Nadia ERDOĞAN İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Programı, 34469, Ayazağa,

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

ĐNTERNET ORTAMINDA LĐNUX TABANLI GÜVENLĐ DATA TRANSFERĐ. Hazırlayan. Şevket Keser. Danışman

ĐNTERNET ORTAMINDA LĐNUX TABANLI GÜVENLĐ DATA TRANSFERĐ. Hazırlayan. Şevket Keser. Danışman ĐNTERNET ORTAMINDA LĐNUX TABANLI GÜVENLĐ DATA TRANSFERĐ Hazırlayan Şevket Keser Danışman Öğrt. Gör. Ecir Uğur Küçüksille ISPARTA 2003 2 T.C SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ELEKTRONĐK-BĐLGĐSAYAR

Detaylı