DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI"

Transkript

1 DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI GENEL ĠLKELER 1- BaĢvuracak adayların a. Türk liselerine denk bir okuldan mezun olması gerekir. b. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olmaması; çift uyruklu olanlardan, uyruğunun birinin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmaması gerekir. c yılından itibaren çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanlar başvuramaz. d. Türkiye deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarılmamış olması gerekir. e. Başvurular tüm belgeler Türkçe olarak Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na posta/kargo yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Genel ağ üzerinden yapılan başvurular geçersizdir. Öğrenci en fazla 5 tercih yapabilir. 2- BaĢvuru için gerekli belgeler: 1. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için BaĢvuru Formu: Farklı fakülte ve yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formuna Dicle Üniversitesi genel ağ sayfasından ulaşılabilir). 2. Lise diplomasının noter ya da Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı Türkçe örneği: (Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan alınabilecek Denklik Belgesi de kayıt sırasında istenecektir.) 3. Not Belgesi (transkript): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir.(not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe ye çevrilmiş Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır.) 4. AĢağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı örneği, SINAVIN ADI SINAV TÜRLERĠ VE ASGARĠ PUANLAR ASGARĠ PUAN YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden Tıp Fakültesi için en az 55, Diş Hekimliği Fakültesi için en az 50, Diğer Fakülte ve Yüksekokullar için 40 puan almış olmak. SAT 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan ve 800 üzerinden en az 500 matematik puanı (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi için en az 1100 toplam puan ve en az 550 matematik puanı) ACT Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi için matematik, fen ve toplam en az 22 puan, diğer SAYISAL puan türleri için en az 21 puan, SÖZEL, DİL ve EA puan türlerinden en az 21 puan. GCE En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A Level seviyesi, 1

2 ULUSLARARSI BAKALORYA ABİTUR en fazla 4 FRANSIZ BAKALORYASI Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip, başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12/20 olanlar TAWCİHİ (ÜRDÜN, FİLİSTİN) BACCALAURÉAT LİBANAİS AL-SHAHADA AL THANAWİYYA (BACCALAURÉATE) GAOKAO TCS MATURA TUBİTAK Fen dalında tüm derslerden alınan sınav not ortalaması 100 üzerinden en az 80 Lübnan'da yapılan Genel Bakalorya sınavında başvurulan programla ilgili dalda 100 üzerinden en az 65, 20 üzerinden en az 13 almış olmak Suriye ve Libya da yapılan Al-Shahada Al Thanawiyya sınavında fen dalında; Tıp Fakültesi için en az 190 puan, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi için en az 180, Diğer bölümler için en az 170 puan almış olmak. Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 almış olmak Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları sınavında (TCS) en az 50 puan almış olmak Matura belgesine sahip olmak TUBİTAK ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya almış olmak 5- Pasaportun Türkçe ye çevrili Noterden/Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan onaylı fotokopisi, 6-2 adet vesikalık fotoğraf, 7- Üzerine alıcı adresi yazılı pullu zarf. 8- BaĢvuru ücreti makbuzu (Vakıflar Bankası Diyarbakır ġubesi : / IBAN: TR nolu hesaba 50 TL yatırılacaktır BaĢvuru tarihleri ve baģvuru adresi: Başvurular Temmuz 2011 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kampus / DİYARBAKIR-TÜRKİYE adresine posta/kargo yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. (Tel: / 2213) ( BaĢvuruların Değerlendirilmesi Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri Dicle Üniversitesi nin takdirindedir. Başvuru için geçerli sınavların herhangi birinden Üniversite Senatosunun kabul ettiği puanın altında puan alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Adayların başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Adaylar, puanına göre (YÖS ya da eşdeğeri uluslararası sınav puanının % 65 i ile lise diploma notunun % 35 i toplamının ortalaması alınarak) sıralanır ve kontenjan dâhilinde yerleştirilir.) 2

3 Türkçe Dil Düzeyi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucu ile başvuran öğrencilerden Türkçe düzeyi yetersiz olan adayların Türkçe düzeyleri Üniversitemiz Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna veya TÖMER tarafından yapılan sınava göre belirlenir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekir. YÖS Sınavındaki Türkçe düzeyleri; A Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. B Düzeyi: Türkçe si kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini A yapmak zorundadır. C Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Eğitim öğretim yılının başında Türkçe Bölümü Başkanlığı veya TÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavına girerler. Sınavda en az 60 puan alıp başarılı olanlar öğretime başlarlar. Başarısız olanlara ise kayıt yaptırdıktan sonra Türkçesini geliştirmek üzere bir yıl öğrenime ara izni verilir. Sonraki eğitim öğretim yılı başında yine Türkçe yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda da başarısız olanların kaydı silinir. YÖS e eşdeğer diğer uluslararası sınav sonuçlarına göre başvuran adayların Türkçe düzeyleri de Üniversitemiz Türkçe Eğitimi bölümü başkanlığı tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavı sonucuna veya TÖMER tarafından yapılan sınava göre belirlenir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekir. Başarısız olanlara kayıt yaptırdıktan sonra Türkçesini geliştirmek üzere bir yıl öğrenime ara izni verilir. Sonraki eğitim öğretim yılı başında yine Türkçe yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda da başarısız olanların kaydı silinir. Öğretim dili Üniversitemizde öğretim dili Türkçe dir. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ve Fransızca Öğretmenliği bölümleri ile İlahiyat Fakültesine başvuranlar Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı dil Yeterlik Sınavına girmek zorundadır. Yabancı Dil Yeterlik Sınavında en az 60 puan ( İlahiyat Fakültesi için Arapçadan 70 puan) alıp başarılı olanlar lisans programına devam etmeye hak kazanırlar. Yabancı dil muafiyet sınavında başarısız olanlar ise bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler. Yabancı dil hazırlık sınıfında da başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli destek eğitimine devam ederler. Destek eğitimi sonunda yapılacak olan yılsonu veya bütünleme sınavında başarılı olan öğrenciler kabul edildikleri lisans programına kayıt hakkı kazanırlar, bu sınavlarda da başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Ülke Barajı Kontenjan ayrılan birimlere kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının yüzde 20 sini geçemez. Sonuçların duyurulması Sonuçlar internet ortamında duyurulur. Ayrıca, Üniversitemize kabul edilen adaylara Dicle Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna giderek Öğrenim Vizesi almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir. Maddi Güvence Beyanı Üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belge istenebilir. Üniversitemizce yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Karnesi verilmemektedir. Ancak acil durumlarda Üniversitenin Mediko-Sosyal hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanır. Bu tedavilerde ilaç giderleri öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. 3

4 Kayıt ve Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler a) Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimi tarafından eğitim-öğretimin başlangıcından önce Üniversitemiz web sayfasında duyurulacak yer ve tarihte yapılacaktır. b) Kayıt için gerekli belgeler; 1-Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan alınacak "Denklik Belgesi", 2-Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış lise diplomasının aslı, 3-Not Durum Belgesinin (transkript) aslı ve Türkçeye çevrilmiş kopyası (Her iki belge de ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış) 4-Sınav sonuç belgesinin, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı, 5-Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi 6-Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (miktar her yıl eğitim öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.) 7-Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan alınacak "Öğrenim Vizesi", 8-Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı, 9-6 adet vesikalık fotoğraf YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ KAYIT TAKVĠMĠ Temmuz 2011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ön Kayıtları 05 Ağustos 2011 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı Ağustos 2011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları 23 Ağustos 2011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedek Kontenjanlarının İlanı Eylül 2011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedeklerinin Kayıtları 12 Eylül 2011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Muafiyet Sınavları 4

5 KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı Uyruğu Doğum Yeri Doğum Tarihi T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETĠM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN LĠSANS PROGRAMLARINA BAġVURU FORMU Cinsiyeti :Bayan Erkek Pasaport No YazıĢma Adresi (Sürekli ulaşabileceğimiz adresinizi doğru olarak yazınız) : Memleket Adresi : Telefon (Ülke kodu belirtiniz) : GSM : (varsa hızlı iletişim için mutlaka bildirilmelidir) :.... LĠSE BĠLGĠLERĠ Mezun olduğunuz lisenin adı :... Ülke ve Ģehir :... Lise not ortalamanız:. (not sistemi)... Toplam eğitim süreniz (ilkokuldan başlayarak) :..... TERCİH SIRASI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠNDE BAġVURULAN PROGRAMLAR BaĢvurulan Program (Tercih sırasına göre yazınız) FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADI BÖLÜM / PROGRAM ADI FOTOĞRAF NOT: Birden fazla bölüme baģvuran aday (farklı fakülte ve yüksekokullar olsa bile), baģvurmak istediği bölümleri tercih sırasına göre yazmak koģuluyla yalnızca bir baģvuru formu doldurabilir. 5

6 SINAV SONUÇLARI Lisans almış olduğunuz sınavların sonuçları ve sınavı aldığınız tarihi belirtiniz. SINAVIN ADI TÜRÜ KONUSU SONUÇ TARĠH YÖS - Temel Öğrenme Becerileri Türkçe Düzeyi SAT SAT-1 Math Verbal ACT Mathematics Science Reasoning GCE ULUSLARARASI BAKALORYA ABİTUR FRANSIZ BAKALORYASI TAWJİHİ ( ÜRDÜN/ FİLİSTİN) BACCALAURÉAT LİBANAİS AL-SHAHADA AL THANAWİYYA GAOKAO TCS MATURA TÜBİTAK Composite A-Levels 1. A-Levels 2. A-Levels 3. Language Al :. Second Language :. Individuals and Socienties : -. Expermental Sciences:. Mathematics and Computer Science : Scientific Stream Scientific Stream Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı olmadığımı beyan ederim. Aksinin kanıtlanması durumunda doğabilecek sonuçların sorumluluğunu peşinen kabul ve taahhüt ederim. Yukarıda verdiğim bilgiler eksiksiz ve doğrudur..././2011 Adı Soyadı 6 İmza

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt T. C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ORTAÖĞRETİMİN TAMAMINI YURT DIŞINDA TAMAMLAYANLARIN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı