Avrasya Üniversitesi. 100 Yılın Ardından I. Dünya Savaşı: Trabzon un Öyküsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrasya Üniversitesi. 100 Yılın Ardından I. Dünya Savaşı: Trabzon un Öyküsü"

Transkript

1 Avrasya Üniversitesi 100 Yılın Ardından I. Dünya Savaşı: Trabzon un Öyküsü

2 Rus İşğali Döneminde Trabzon'lu Direnişciler

3 Pir Ağa Mustafa Reis ve arkadaşları.

4 Rus İşgaline Karşı Yeni Cumalı Direnişciler

5 Trabzon'da Şehit Çocukları

6 Trabzon'da Askeri Kışla ve Hastane

7 Filistin de İngilizler tarafından Trabzon esir alınan Hükumet Osmanlı Konağı askerleri.(1918)

8 Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918) Trabzon Cephanelik

9 Filistin de İngilizler tarafından Trabzon esir alınan Hapishanesi Osmanlı askerleri.(1918)

10 Filistin de İngilizler tarafından Trabzon'da esir alınan Askeri Osmanlı Gösteri askerleri.(1918)

11 Filistin de İngilizler tarafından Kabak esir Meydanı alınan ve Osmanlı İdadi Okulu askerleri.(1918)

12 Filistin de İngilizler tarafından Trabzon Şehir esir alınan Meydanı, Osmanlı 20. Yüzyıl askerleri Başları.(1918)

13 Trabzon Şehir Meydanı, 20. Yüzyıl Başları Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918)

14 Savaş Yıllarında Trabzon un Eşrafı

15 Trabzon'da askeri okul öğretmen ve öğrencileri

16 Eytam Mektebinde Trabzon'lu Şehit Çocukları

17 Yerel Giysilrilye Trabzon'lular, 20. Yüzyılın Başları

18 Trabzon'da Tabahane Köprüsü

19 İstiklal Savaşın'daTümü Şehit OlanTrabzon'un ilk Futbol Takımı, 1913

20 Trabzon Limanı, 20. Yüzyılın Başları

21 Trabzon Belediyesi, 20. yüzyıl Başları askerleri.

22 Trabzon'da Şehit Çocukları askerleri

23 Mühacirlikte Çocukları ile Trabzon'lu bir Anne

24 Savaş Yıllarında Trabzon'da askeri okul öğretmen ve öğrencileri.

25 Kemeçe Eşliğinde Kılıçlarla Horon

26 Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918) 1916 yılı Ocak ayında Trabzon Vilayeti sahillerine çıkarma yapan Rus donanma gemileri işgale karşı direniş için konuşlanmış Türk mevzilerini bombalamıştır.

27 Rus donanmasının uzun menzilli toplarıyla bombalanan Trabzon Vilayeti kıyılarındaki köy ve kasabalarda önemli sayıda sivil ve silahsız Türk vatandaşı yaşamlarını yitirmiş, büyük tahribatlar yaşanmıştır.

28 Rus ordusunun Trabzon a gireceği kesinleşince Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey, maiyetiyle birlikte yönetim merkezini Ordu kazasına taşımıştır. Bunun üzerine Trabzon Amerikan Konsolosu Haizer in de aralarında bulunduğu gayrimüslimlerden oluşan bir heyet Rus ordusuna giderek şehirde herhangi bir direnişin olmayacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Rus işgal ordusu Erzurum Caddesi üzerinden 18 Nisan 1916 da şehre girmiş ve gayrimüslimler tarafından sevinçle karşılanmışlardır.

29 Nisan 1916 da henüz savaşa girmemiş olan Amerika Birleşik Devletleri nin Trabzon Konsolosu Haizer, daha sonra müttefik olacakları Rus işgal kuvvetlerini Trabzon daki ABD Konsolosluğu önünde karşılamıştır.

30 Trabzon da henüz liman olmadığı için iskeleden karaya çıkan Rus birlikleri.

31 Rus işgal ordusunun şehre girmesinden sonra, kimi işbirlikçi gayrimüslimler Trabzon Valiliği nin bazı resmi dairelerinin tabelalarını sökerek, aslında gerçek emellerinin Osmanlı egemenliğinden ayrılmak olduğunu ortaya koymuşlardır.

32 Rus işgaline maruz kalan Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon un Müslüman Türkleri, 93 Harbi nden zihinlerinde kalan Moskof Zulmü ne uğramamak için çareyi işgale uğramamış batı vilayetlerine göçte bulmuşlardır. Ellerindeki beyaz bayrakla adına Muhacirlik denilen ve sonu belli olmayan bir yolculuğa çıkmışlar ve geride sayıları yüzbinlerle ifade edilen ölüler bırakmışlardır.

33 Eli silah tutan erkeklerin tamamı Rus ilerlemesine karşı siperlerde Filistin de çarpışırken, İngilizler tamamına tarafından yakını esir alınan çocuk, Osmanlı kadın askerleri ve ihtiyarlardan.(1918) oluşan Müslüman Türk muhacirleri kendilerine işgale uğramamış yeni bir yaşam alanı bulmak için yola koyulmuşlardır.

34 Rus işgali sırasında adeta yağmalanan Trabzon, kurtuluş sonrasında metruk ve harap bir durumdaydı. İşgal kuvvetleri, Müslüman Türkler üzerinde manevi bir baskı oluşturmak ve kendi idarelerine tabi kılmak için bir tür algı operasyonu başlatmışlardı. Bu operasyonlardan biri de Trabzon için derin bir manevi anlamı olan Boztepe deki Ahi Evren Dede Camii ni işgal ederek caminin sancaklarına el koymalarıdır.

35 Rus işgalini, gelecekte kurmak istedikleri bağımsız Pontus Devleti için bir fırsat olarak değerlendiren ve bunun için uluslararası düzeyde mücadele veren Trabzon Metropoliti Hrisantos işgal ordusu komutanı Lyahov a saygılarını sunmuştur. Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918)

36 Bolşevik devriminden sonra Osmanlı Devleti ile Brest-Litovsk Antlaşması nı imzalayarak işgal ettiği topraklardan çekilen Ruslar, Trabzon Limanında çok sayıda savaş ve inşaat malzemesi bırakmıştır.

37 Trabzon a ait tarihi eserlerden biri olan ve 1958 de yıkılan Filistin de İngilizler Sümer Sineması tarafından önünde esir alınan çekilmiş Osmanlı toplu askerleri bir fotoğraf..(1918)

38 Rus ordusuna mensup donanmanın Trabzon Vilayeti sahillerindeki durumunu canlandırmak üzere bir İngiliz tarafından çizilmiş illüstrasyon.

39 Kafkas Cephesi, Osmanlı Devleti nin savaşa girmesinin hemen ardından Almanya nın Orta Avrupa da maruz kaldığı Rus baskısından kurtulması ve Osmanlı ordularının Kafkasları aşarak Türk dünyası ile irtibatlanmasını sağlamak üzere açılmış stratejik bir cephedir. Sarıkamış Harekatı ağır kış koşulları altında başlatılmıştır.

40 Osmanlı Devleti, farklı dine mensup cemaatleri, Millet Sistemi içinde bir arada yaşatmayı başarmış bir devlettir. Bu bağlamda, Doğu Cephesi nde 134. Alaya sancak verilme töreninde Müslüman, Hıristiyan ve Musevi din adamları alayın başarısı için dua ediyorlar.

41 Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı na girdikten sonra yalnızca kendi sınırları içindeki cephelerde savaşmamış, müttefiklerinin zor durumda kaldıkları cephelere binlerce asker göndermiş ve şehit vermiştir.

42 Birinci Dünya Savaşı teknoloji savaşı olarak da bilinmektedir örneğin; 635 kiloluk bombalar ilk kez kullanılmıştır.

43 Irak Cephesi nde çölün zorlu şartlarında atların yerine, çöl koşullarına daha dayanıklı develerden yararlanılmıştır. Bunlardan biri de Hecinsüvar Alayı dır.

44 Yemen Cephesinde 39. Tümen Kurmay Binbaşısı Hüseyin Hüsnü Bey ile Osmanlının yanında yer alan Yemenli Arap şeyhlerinden Amiri Biraderler.

45 Osmanlı Devleti Galiçya Cephesi nde Al manya ile kara bağlantısını sağlayan demir yolunun güvenliği için savaşmıştır.

46 İngilizlerin görkemli savaş gemilerinden Goliath Osmanlı nın mütevazı Muavenet-i Milliye Torpidosu tarafından torpillenip batırılmıştır.

47 Birinci Dünya Savaşı nda hava taarruzlarını etkisizleştirmek ve caydırıcı tedbir almak üzere Türk ve Alman subaylar, askerlerine eğitim vermişlerdir.

48 Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı nda milyonlarla şehit vermiş ayrıca daha fazla sayıda askeri de yaralanarak cephe gerisindeki sahra hastanelerinde tedavi edilmiş yeniden cephelere sevk edilmiştir.

49 Çanakkale de yaralanıp sahra hastanelerinde tedavi edilemeyen askerler gemilerle İstanbul daki daha donanımlı hastanelere sevk edilmiştir.

50 Osmanlı Devleti nin Ruslara karşı açtığı Sarıkamış Cephesi ne mevzilenmiş Rus askerleri.

51 Birinci Dünya Savaşı nda savaş aracı olarak kullanılan teknoloji ürünlerinden Almanlar tarafından kullanılan zeplin Batı Cephesi nde; İngiliz ve Fransızların korkulu rüyası haline gelmiştir.

52 Birinci Dünya Savaşının yaşamlarına son verdiği milyonlarca insanın yanında, zorlu esaret yılları ve yaşam öyküleri trajedilerle dolu olan savaş esirleri de önemli bir olgu olarak tarihteki yerini almıştır.

53 İtilaf Devletlerinin hava taarruzlarına karşı etkili önlem alabilmek için Osmanlı ordusunda atış eğitimleri yapılmıştır.

54 Birinci Dünya Savaşı nda kullanılan teknolojilerinden biri de Almanlar ın geliştirdiği siper kazma makinesidir.

55 İngiltere, başta Çanakkale olmak üzere birçok cephede Avusturalya gibi sömürgelerinden getirdiği askerleri savaştırmış ve onlara cepheye sevk etmeden Mısır daki askeri kampta eğitim vermişlerdir.

56 Birinci Dünya Savaşı nda 1917 de Filistin Cephesi nde Harcira bölgesinde savunma konumundaki Türk topçuları.

57 Birinci Dünya Savaşı nda Suriye ve Şam savunması askeri imkânların yetersizliği nedeniyle Konya Mevlevî tekkeleri dervişlerinden alaylar takviye kuvvet olarak cepheye sevk edilmiştir.

58 Mehmetçik, Çanakkale Cephesi nde, vatan savunmasının emsalsiz örneğini vererek tarihe kaydetmiştir. Sabah yemeği üzüm hoşafı, öğle yemeği yok, akşam yemeği üzüm hoşafı, ekmek tam olan yemek listesi, aslında doymayı ve beslenmeyi değil, adeta usulü yerine getirmekten ibaret kalmıştır.

59 Klor, DA, hardal, fosgen gibi ölümcül kimyasal gazların kullanılması nedeni ile Birinci Dünya Savaş ına ayrıca "Kimyagerlerin Savaşı" da denilir. Osmanlı Devleti gaz kullanmamıştır.

60 Birinci Dünya Savaşı nda Almanların geliştirdiği alev makineleri müttefiklere karşı kullanıldığında umulanın ötesinde etkili olmuştur.

61 Osmanlı-Rus Savaşı ndan itibaren Müslüman Türk halk, Balkanlar ve Kafkaslardan açlık ve sefalet içinde Anadolu ya göç etmek zorunda kalmıştır.

62 Savaşta yaralanan Türk askerleri, hastanelerde tedavi gördükten sonra büyük bir şevkle yeniden cepheye gitmişlerdir.

63 Çanakkale Cephesi nde yaralanan ve tedavi için vapurla Sirkeci iskelesine nakledilen askerler. Çanakkale Cephesi nde yaralanan ve tedavi için vapurla Sirkeci iskelesine nakledilen askerler.

64 Cephede yaralanan bir Türk subayının cenazesi töreni.

65 Uzun süredir gerginleşen İtilaf-İttifak fayının kırılarak Birinci Dünya Savaşı nın çıkmasına neden olan 28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand ve eşi Saraybosna'da öldürülmesinden bir kaç dakika önce.

66 Birinci Dünya Savaşı nda kimyasal silah saldırılarına karşı hazırlıklı iki Alman askeri katırlarına da gaz maskesi giydirmeyi ihmal etmemiştir.

67 Erzurum savunması sırasında ordu mensubu askerlerin yanında halk da üzerine düşen vatan savunması görevini yerine getirmiştir. Hasankale'de Ruslarla girdikleri çatışmada yaralanan Türk mülteciler.

68 Savaşın ağır koşulları, siper savaşlarında kendini daha ağır şekilde hissettirmiştir. Günlerce siperlerinde çakılı vaziyette kalan Mehmetçik, aynı zamanda bir tür sabır imtihanı da vermiştir.

69 Birinci Dünya Savaşı yıllarında savaşın ızdırabını en ağır şekilde yaşayanların başında çocuklar çekmiştir.

70 Anadolu nun her köşesinde yiyecek sıkıntısı hat safhada yaşanmıştır. Karnını doyurmak için değil, hayatta kalabilmek için bir miktar ekmek bulabilenler şanslı addedilmiştir.

71 Kafkas Cephesi, sonuçları itibarıyla Osmanlı Devleti nin en ağır kayıplara uğradığı cephelerin başında gelmektedir. Bu cephede yaşanan zayiat, Rus ordusunun önce Doğu Anadolu, ardından Doğu Karadeniz de bazı vilayetleri işgal etmelerine neden olmuştur. Kafkas 6. Süvari Alayı.

72 Birinci Dünya Savaşı nda Kafkas Cephesi'nde kendi ailesinden dokuz-on kadınla birlikte savaşan Kara Fatma, eşi Derviş Bey'in Sarıkamış'ta şehit olduğu haberini aldıktan sonra memleketi Erzurum'a dönmüş; 1919'daki kongre günlerinde, Mustafa Kemal'le bizzat görüşebilmek için Sivas'a gitmiş ve daha sonra Milis Müfreze Komutanı olarak Batı Cephesi nde görevlendirilmiştir.

73 Bir teftiş sırasında Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa bir arada.

74 Osmanlı Devleti Çanakkale de vatan savunması için çocuk yaştaki evlatlarını da cepheye göndermiştir. Halk Müziğimizde Hey onbeşli onbeşli, Tokat yolları taşlı olarak bilinen türkü, Çanakkale ye giden onbeş yaşındaki Mehmetçiklerin hazin öyküsünü anlatmaktadır.

75 Osmanlı askeri Filistin Cephesi nde Şeria-Gazze savunma hattında cansiperane bir şekilde vatan savunması yapmıştır.

76 Birinci Dünya Savaşında Fransa sınırında esir Alman askerleri.

77 Türk askerinin insanüstü bir cesaret ve fedakarlıkla savunma yaptığı Seddülbahir de düşmana ait 24 lük bir topun ele geçirilmesi.

78 İngiltere, başta Çanakkale olmak üzere savaşın her cephesinde sömürgelerinden topladığı askerleri kullanmıştır. Hindistan dan getirdiği askerlere cepheye sevk etmeden önce Selanik'teki gaz maskeleriyle eğitim yaptırması.

79 Osmanlı Devleti cephelerde meydana gelen asker eksiğini gidermek için sürekli olarak cephe gerisinde yeni birlikler oluşturmakta idi.

80 Düşman mitralyözlerinin Türk askerlerine verdiği ağır kayıpları önlemek için Mehmetçik arasından Gönüllü Bombacılar seçilmişti. Bunlar, ölümü göze alarak gizlice düşman siperlerine sokulup attıkları bombalarla düşman mitralyözleri susturmakla görevli genç Türk askerleriydi.

81 İtalya nın Alman işgaline uğradığı sıralarda ileri Alman teknoloji ürünü savaş aracı.

82 Çanakkale de Anafartalar kahramanı unvanını alan Mustafa Kemal in Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir diye emir verdiği ve bu emri uygulamaktan zerre kadar tereddüt etmeyen bir Türk birliği cepheye gidiyor

83 1917 de cepheye ulaşmak için ilerleyen birliğe manevi moral ve cesaret veren gücün başında göğsündeki imanı ve bunu yansıtmak üzere ellerinde dizaynı Arapça Allah olarak tasarlanmış sancağı.

84 Birinci Dünya Savaşı, yalnızca milyonlarca insanın yaşamına son vermekle kalmamış, tabiatta da on yıllarca izi silinmeyecek tahribatlara neden olmuştu. Bu fotoğraf, Avrupa cephelerindeki tahrip olmuş ormanlık bir alana tanıklık etmektedir.

85 Savaşların en kötü yanı, tarafların savaş gerisindeki sivil yaşam alanlarını da hedef almasıdır.

86 Sömürgeci devletlerin, bir emperyalist paylaşım mücadelesi uğruna tonlarca ağırlıkta bombaları patlattıkları sivil yerleşim bölgeleri de savaştan nasibini almıştır.

87 Çanakkale Savaşı nda aynı ideal uğruna savaşan Mehmetçik, eldeki kısıtlı imkanlarla hazırlanan yemeklerini de aynı tabaktan yiyor ve belki de aynı siperlerde koyun koyuna can veriyorlardı.

88 Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri. (1918)

89 Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918) 16 Şubat 1916 da Erzurum un işgalinden önce siperlerinde konuşlanmış Rus askerleri.

90 Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918) Erzurum yakınlarında Ruslar tarafından bombalanarak tahrip edilen bir köprü.

91 Erzurum şehri Rus bombardımanlarından büyük zararlar görmüştür. Filistin de Tabyalar İngilizler ateşe verilmiş, tarafından adeta esir taş alınan üstünde Osmanlı taş bırakılmamıştır. askerleri.(1918)

92 Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918) Erzurum tabyalarında ve kalesinde bulunan Türk sancaklarından dokuz tanesi Erzurum a giren Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiştir. Türk sancakları ile fotoğraf çektiren Rus askerleri.

93 Bombardımanda yalnızca askeri hedefler gözetilmemiş, sivil yapılar ve camiler de hunharca saldırılara maruz kalmıştır.

94 Rus saldırılarından en büyük zararı hiç kuşkusuz Erzurum tabyaları görmüş, neredeyse tamamına yakını ateşe verilmiştir.

95 1915 yılının Haziran ayında Çanakkale Cephesi ne bir Edebî Heyet gönderildi. Aralarında şair, yazar, ressam ve bestekârların yer aldığı bu heyet Arıburnu ve Seddülbahir de on gün geçirdi ve burada Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal onlara cepheyi gezdirerek bilgi verdi. Edebî Heyet te şu isimler yer alıyordu: Mehmed Emin Yurdakul, Ağaoğlu Ahmet, Yusuf Razi Bel, Nazmi Ziya Güran, Çallı İbrahim, Ömer Seyfeddin, Celâl Sâhir Erozan, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ahmet Yekta Madran, Müfid Râtib, Ali Cânip Yöntem, İbrahim Alâettin Gövsa, Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Hıfzı Tevfik Gönensay, Hakkı Süha Gezgin.

96 Her bir anı sanat eserlerine konu olacak kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale de Arıburnu Muharebelerindeki kahramanlıklarından dolayı 27'nci Piyade Alayı Sancağına Altın ve Gümüş İmtiyaz Muharebe Madalyaları verilmiştir.

97 Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918)

98 İnsanüstü bir kuvvet göstererek Çanakkale nin simgesi haline gelen Seyit Onbaşı, hak ve adaletin emperyalist işgale karşı galibiyetini temsil etmiştir. Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918)

99 Anadolu nun ücra köşelerinden çıkıp vatan savunması uğruna Çanakkale ye giden Mehmetçik, muharebelerin kesildiği anlarda, tıpkı köylerinde olduğu gibi yemeklerini paylaşmaktan geri durmadılar.

100 Şairin, hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler dediği ölümle burun buruna yaşayan Mehmetçik, fırsat buldukça zaman zaman eğlenmekten de geri kalmamıştır.

101 Düvel-i Muazzama diye bilinen ve gücüyle dünyaya korku salmış olan İtilaf Devletleri donanmalarına Çanakkale Boğazı nı mezar haline getiren Türk topçu bataryalarının bu destanda özel bir yeri olmuştur.

102 Hasta Adam diye niteledikleri Osmanlı Devleti ni yok etmek amacıyla Çanakkale yi geçmek isteyen düşmana karşı Türk milletinin verdiği mücadelede Osmanlı şehzadeleri de üzerine düşeni yerine getirmiştir. Bazıları cephelerde savaştıkları gibi, tamamı Çanakkale destanının yazıldığı cepheleri ziyaret ederek Mehmetçiğe moral kaynağı olmuştur.

103 Çanakkale Zaferi üzerine başta İstiklal Şairi Mehmet Akif olmak üzere çok sayıda şair ve edebiyatçı şiir ve romanlar kaleme almıştır. Bu büyük kahramanlığı, Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat da kaleme aldığı Gazel-i Hümayun la tarihe kaydetmiştir.

104 Cephe gerisindeki asker çadırları.

105 Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918)

106 Düşmanla göğüs göğüse muharebelerin yaşandığı ve en sonunda Türk askerinin kontrolünde kalan Kanlısırt ı ele geçiren alaya Gazi Alayı Sancağı verilmiştir. Savaşın stratejik noktalarından biri olan Kanlısırt ı ele geçiren Mehmetçik haklı bir gurur içindedir.

107 Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918)

108 Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918)

109 Filistin de İngilizler tarafından esir alınan Osmanlı askerleri.(1918)

110 Verdiği kararlar ve aldığı tedbirlerle savaşın seyrini değiştiren 19.Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Esat Paşa ve diğer komutanlar Arıburnu'nda.

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR Gönüllü Şehit Oldular 1 1. Dünya Savaşı ndan Kurtuluş Savaşı na Giresun GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) nin Kültür Hizmetidir Bu belgesel kitap İlim, Kültür, Tarih

Detaylı

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Kars 2014

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Kars 2014 ÇANAKKALE DENİZ VE KARA SAVAŞLARI: SEBEPLERİ, GELİŞİMİ VE SONUÇLARI (ÇANAKKALE ZAFERİNİN 99. YILDÖNÜMÜ ANISINA) Bilal GÖK Özet Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nda Almanya liderliğindeki İttifak Devletleri

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERĠNDE ADLĠ BĠLĠMLER GÜNLERĠ 20 21 MAYIS 2009 IĞDIR ĠPA IĞDIR

SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERĠNDE ADLĠ BĠLĠMLER GÜNLERĠ 20 21 MAYIS 2009 IĞDIR ĠPA IĞDIR SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERĠNDE ADLĠ BĠLĠMLER GÜNLERĠ 20 21 MAYIS 2009 IĞDIR ĠPA IĞDIR SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERİNDE ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ 20-21 MAYIS 2009 IĞDIR DÜZENLEYENLER: Iğdır Valiliği Iğdır Emniyet

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TRABLUSGARP CEPHESİ VE AFRİKA GRUP- LARI KOMUTANI NURİ PAŞA ( KİLLİGİL )

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TRABLUSGARP CEPHESİ VE AFRİKA GRUP- LARI KOMUTANI NURİ PAŞA ( KİLLİGİL ) TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- Yıl: 2011, Sayı: 6 Sayfa: 251-282 THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH- Year: 2011, Issue:

Detaylı

I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL *

I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL * A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 37 Erzurum 2008-259- I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL * ÖZ I. Dünya Savaşı

Detaylı

Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı?

Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı? Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 161-193, 100.Yıl Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı? S.

Detaylı

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ Hazırlayan: Yeliz BATI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim

Detaylı

Ölüm ve Zulmün Üç Hali: Birinci Dünya Savaşı nda Bitlis Cephesi Three State of Death and Oppression: Bitlis Front in World War I Adem Ölmez

Ölüm ve Zulmün Üç Hali: Birinci Dünya Savaşı nda Bitlis Cephesi Three State of Death and Oppression: Bitlis Front in World War I Adem Ölmez Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/Volume: 9, Sayı/Issue: 2, Yıl/Year: 2014 1 Ölüm ve Zulmün Üç Hali: Birinci Dünya Savaşı nda Bitlis Cephesi Three State of Death and Oppression:

Detaylı

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ Aylık Dergi Mart 2015 Sayı 291 ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET Çanakkale, Osmanlı Devleti nin çöküşünü hızlandıran Birinci Dünya Savaşı içinde kazandığımız

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

Çanakkale dünya tarihinin dönüm noktasıdır

Çanakkale dünya tarihinin dönüm noktasıdır On5yirmi5.com Çanakkale dünya tarihinin dönüm noktasıdır Çanakkale Savaşı nda neler yaşandığını Çanakkale Mahşeri adlı güzel eseriyle en iyi bilen ve anlatan isimlerin başında gelen tarihçi Mehmet Niyazi

Detaylı

SAKARYA ÖNCESİ BAŞKOMUTAN DÜŞÜNÜYORDU. Hayri Sevimay

SAKARYA ÖNCESİ BAŞKOMUTAN DÜŞÜNÜYORDU. Hayri Sevimay SAKARYA ÖNCESİ BAŞKOMUTAN DÜŞÜNÜYORDU Hayri Sevimay Özet: Atalarından XVI. Yüzyılın en güçlü, en zengin devletini devralan Osmanlı Hanedanı, 1683 Viyana bozgunundan başlayarak XX. Yüzyıla kadar sürekli

Detaylı

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ Vedat KARTALCIK* A. Amaç ve Yöntem Bu çalışmada, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy un Safahat üst başlığı altında yayımladığı Asım şiiri bilgisayara aktarılmış

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Collisions Between Britain And Ottoman Empire In Iraq Front During the World War I (1915) Özet Serdar

Detaylı

KARDAŞLIK 65 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ OCAK - MART REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JANUARY-MARCH 2015

KARDAŞLIK 65 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ OCAK - MART REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JANUARY-MARCH 2015 QARDASHLIQ SAYI/ISSUE KARDAŞLIK 65 YIL/YEAR 17 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ OCAK - MART REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JANUARY-MARCH 2015 Fethi Safvet ve Yaptığı Kral Faysal

Detaylı

HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ

HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ GİRİŞ Her milletin kahramanları vardır. Kahramanlar mensup oldukları milletin karakterinin ifadesi şeklinde belirirler, çünkü fertleri kahramanlaştıran milletlerdir ve kahramanlar

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 11, Güz 2013, Sayı: 15, ss. 53-76 Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları İsmail SABAH * Özet Bu çalışma Çanakkale Kara Muharebelerinin

Detaylı

I. Dünya Savaşı Sırasında Rusya nın Himayesinde Ermeni Mezâlimine İki Örnek: Tercan ve Terme

I. Dünya Savaşı Sırasında Rusya nın Himayesinde Ermeni Mezâlimine İki Örnek: Tercan ve Terme I. Dünya Savaşı Sırasında Rusya nın Himayesinde Ermeni Mezâlimine İki Örnek: Tercan ve Terme olsa gerçekleşen saldırı yöre halkı üzerinde maddi ve manevi açıdan derin izler bırakmıştır. Anahtar Kelimeler:

Detaylı

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi-

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- Gözden geçirilmiş ilâveli 2. Baskı 376 Sayfa Yunus ZEYREK Ankara 2011 Bu kitabın mevcudu vardır. Fiyatı: Posta ücreti dâhil: 20 TL. İsteme adresi: zeyrek.y@gmail.com

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU. EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN

SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU. EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF MILITARY HISTORY STUDIES Hakemli dergi, yılda iki kez yayımlanır. Yerel süreli yayındır. Bi-annual peer-reviewed journal. Local periodical. SAHİBİ / OWNER

Detaylı

Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver!

Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver! Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver! Yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz... Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Detaylı

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2015 HAZİRAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ ve BUGÜNÜ Konuşmacılar Hamit

Detaylı

Uluslararası Antep - Halep

Uluslararası Antep - Halep Uluslararası Antep - Halep Vakıfları Sempozyumu nin yakınlaşmasının yanı sıra, Gaziantep ve Halep arasında her alanda tesis edilen işbirliğine çok önemli bilimsel katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kuran

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Agop ya da Acar İsmail: Kilis Merkeze Bağlı Acar Köyü nde Bir Ermeni-Fransız Askeri

Agop ya da Acar İsmail: Kilis Merkeze Bağlı Acar Köyü nde Bir Ermeni-Fransız Askeri Agop ya da Acar İsmail: Kilis Merkeze Bağlı Acar Köyü nde Bir Ermeni-Fransız Askeri Bu çalışma, Kilis merkeze bağlı Acar köyünde, Milli Mücadele yıllarında ve sonrasında, vatanın birlik ve bütünlüğünü

Detaylı

18 MART ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 73)

18 MART ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 73) 18 MART ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 73) ÖZET Çanakkale Savaşları İngiltere nin öncülüğünde Fransızların ve çok sınırlı olarak da Rusya

Detaylı

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!..

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. CHP Altındağ İlçe Başkanlığı Dr. Ahmet SALTIK ADD Bilim-Danışma Kurulu Yazmanı profsaltik@gmail.com, www.ahmetsaltik.net 03 Mayıs 2013 / ANKARA 03.05.2013

Detaylı