George William Frederick Howard TÜRK SULARINDA SEYAHAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "George William Frederick Howard TÜRK SULARINDA SEYAHAT"

Transkript

1

2 George William Frederick Howard TÜRK SULARINDA SEYAHAT

3 TERCÜMAN GAZETESİ'nin bir kültür hizmeti olarak yayınladığı 1001 TEMEL ESER Serisinin 117. kitabı, G.W. Frederick Howard'ın "TÜRK SULARINDA SEYAHAT", KERVAN KİTAPÇILIK BASIN SANA Yİ ve TİCARET A.Ş. Ofset Tesisleri'nde dizilmiş ve basılmıştır.

4 Tercüman 1001 TEMEL ESER George William Frederick Howard (Earl of Carlisle) TURK SULARINDA SEYAHAT Çeviren: Şevket Serdar TÜRET İSTANBUL 1978

5 1001 Temel Eser i iftiharla su n u yo ru z Tarihimize mânâ, millî benliğimize güç katan kütüphaneler dolusu birbirinden seçme eserlere sahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, folklor gibi millî ruhu geliştiren,ona yön veren konularda "Gerçek eserler" elimizin altındadır. Ne var ki, elimizin altındaki bu eserlerden çoğunlukla istifade edemeyiz. Çünkü devirler değişmelere yol açmış, dil değişmiş, yazı değişmiştir. Gözden ve gönülden uzak kalmış unutulmaya yüz tutmuş -Ama değerinden hiçbir şey kaybetmemiş, çoğunluğu daha da önem kazanmış- binlerce cilt eser, bir süre daha el atılmazsa, tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir. Çünkü onları derleyip - toparlayacak ve günümüzün türkçesi ile baskıya hazırlayacak değerdeki kalemler, gün geçtikçe azalmaktadır. Bin yıllık tarihimizin içinden süzülüp gelen ve bizi biz yapan, kültürümüzde "Köşetaşı" vazifesi gören bu eserleri tozlu raflardan kurtarıp, nesillere ulaştırmayı plânladık.

6 Sevinçle karşılayıp, ümitle alkışladığımız "1000 Temel Eser" serisi, Millî Eğitim Bakanlığınca durdurulunca, bugüne kadar yayınlanan 66 esere yüzlerce ek yapmayı düşündük ve "Tercüman 1001 Temel Eser" dizisini yayınlamaya karar verdik. "1000 Temel Eser" serisini hazırlayan çok değerli bilginler heyetini, yeni üyelerle genişlettik. Ayrıca 200 ilim adamımızdan yardım vaadi aldık. Tercüman'ın yayın hayatındaki geniş imkânlarını 1001 Temel Eser için daha da güçlendirdik. Artık karşınıza gururla, cesaretle çıkmamız, eserlerimizi gözlere ve gönüllere sergilememiz zamanı gelmiş bulunuyor. Millî değer ve mânâda her kitap ve her yazar bu serimizde yerini bulacak, hiç bir art düşünce ile değerli değersiz, değersiz de değerli gibi ortaya konmayacaktır. Çünkü esas gaye bin yıllık tarihimizin temelini, mayasını gözler önüne sermek, onları lâyık oldukları yere oturtmaktır. Bu bakımdan 1001 Temel Eser'den maddî hiç bir kâr beklemiyoruz. Kârımız sadece gurur, iftihar, hizmet zevki olacaktır. KEMAL ILICAK Tercüman Gazetesi Sahibi

7 YAZARA DAİR Bu eserinde kendisini "Earl o f Carlisle" (İngiltere'nin Kuzey- Batısında Cumberland eyâletinin merkezi Carlisle'in 7. Kontu) olarak takdim eden George William Frederick Howard ( ), 6. Carlisle Kontu George Howard'ın büyük oğlu olup, Oxford'da okum uş, klâsik diller üzerinde doktora yapmış, siyasi hayatı kadar edebi faaliyetleriyle de tanınmış bir şahsiyettir. 23 yaşında iken, amcası Devonshire Dükü ile birlikte Rus Çarı Nikola'nin tac giyme merasiminde bulunmak üzere Saint-Petersburg'a gitmiş; İngiltere'ye dönüşünde siyâsi hayata atılarak çeşitli hizmetlerde bulunmuş ve ez-cümle İrlanda Genel Sekre terliği gibi güç bir vazifeyi altı yıl ( ) başarıyla ifa etmiştir. Daha sonra Kuzey Amerika'ya yaptığı seyahat müşâhedelerini bir hâtıra defterinde toplayıp neşrederek ("Own Travels in America") bir hayli ilgi toplamıştır. Lord John Russell'ın ilk kabinesinde ( ) Orman Bakanı olarak vazife alan G.W.F.Howard, 1848'de babasının ölümü üzerine 7. Carlisle Kontu unvanını almış, 1849'da Lordlar Kamarasına girmiş Lancaster Dukalığı Başmüfettişliğinde bulunmuş, 1853'de Aberdeen Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirilmiştir. 1855'de İrlanda Lordluğu Vekâletine tayin olunmuş ve ölümüne kadar bu vazifede kalmıştır. Müteaddid makaleleri, yüzlerce konferansı, mükâfat kazanmış şiirleriyle XIX, asır İngiltere'sinin m âruf bir siması olan G.W.F.Howard'ın, sonradan toplanan şiirleri, konferans ve nutukları yanında, İstanbul'un Türkler tarafından fethine dair manzum bir trajedi (!) 'si de vardır.

8 31 Mart 1853'den itibaren 12 ay süren Doğu Seyahatinde gördükleri, Türkler hakkmdaki düşüncelerini, tercümesi sunulan "Diary in Greek and Turkish waters (Londra, 1854) da toplamıştır. Kırım Harbi ne tekaddüm eden devrede Türkler lehine Batı Avrupa da hasıl olan sempatinin müellife de tesiri düşünülebilir. Eserin Yunanistan ve adalara ait kısımları ihmal edilerek yalnız Türkiye sahillerine ait tasvirin tercümesi verilmiştir. Klasik kültürle yetişm iş bir İngiliz devlet adamının, geçen asır ortalarına ait Türkiye ve Türkler hakkındaki intibalarının, okuyucuyu ilgilendireceği ümidindeyiz. NOT: Müellif hakkmdaki biyografik notlar, "Dictionary o f National Biografy (X, 19) den alınmıştır.

9 GİRİŞ Amerika'da yaptığım seyahatler bir kitapta toplandıktan sonra şimdi de Şark'a yöneliyorum. Yine günlük tutacağım. Bence bu, en eğlendirici yazı şekli. Başkalarının günlükler hakkında yazdıklarını okuyunca bu fikrim daha da sabitleşiyor. Yazılan herşey ilk günkü tazeliğiyle saklanıyor günlüklerde. Gerçi günlüklerin önemsiz ve akılda tutulması bile lüzumsuz birçok detaya indikleri mâlum. Ancak okuyucu ile yazar arasındaki o samimi havayı daha kolay kurmaları gibi tartışılmaz üstünlükleri de mevcut. Şu anda önümde boş duran sayfalara neler yazacağım, şüphesiz şimdi bilemiyorum. Ancak bu satırlar ister arkadaşlarıma gösterilsin, isterse bir kitap halinde yayınlanıp çeşitli konferanslarda ele alınsın, her iki durumda da satırların yazıldığı andaki ruh durumumu belli edecek, tekrar düzeltilmeyecektir. Bu noktayı önceden belirtmem gerektiğine inamyorum. Belirteceğim diğer bir husus da, hudutsuz bir açıklama gerektiren, ancak açıklamasını yapamayacağım "şu an" meselesi. Evet, yalnızca içinde bulunduğum - 9 -

10 anı yazacağım bu hatıra defterinde. Gelecek hakkında tahminler yapmaktan mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışacağım. Önümde MUHTEŞEM ŞARK, SİHİR Lİ ŞARK var. Şüphesiz, şarkta gördüklerimin yorumunu yapacağım ancak bu yorumlar şahsi yorum olacaktır. Ben sadece bir seyyahım, gözlem yapmak görevim. Olayları, gelecek hakkında tahminlerle bozmak istemem. Ümit ederim ki, bu hatıra defterinde bu prensibi bozmayayım. Türk sularında Günlük'e başlamadan önce kısa bir özet yapacağım. Karadeniz'e 22 Haziran 1853 günü vardım. Ancak seyahatim bir hayli önce başladı. Londra'dan 3 Haziran 1853'de ayrıldım. Akşam üstü Dover ve Calais'e geçtim. Saat beşten altıya kadar Lille'de mola verdim. Geniş ve güzel bir meydanı var bu şehrin. Belçika Demiryollarına ait bir trene bindim. Liege ve Aix-la-Chapelle arasında yemyeşil uzanan ormanlar ve pırıl pırıl ırmaklar, harikulade manzaralar meydana getiriyordu. Cologne'ye ertesi gün saat 6.30'- da vardım. Katedrale uğradım. İnsanı hemen etkileyen çok asil boyutlara sahip bir yapı. İç mimarisi ise bende nedense aynı etkiyi bırakmadı. Hotel Bellevue'de kaldım. Güzel bir oteldi. İç dekorasyonu İngiliz tarzı idi. Bana kral dairesini verdiler. Ertesi gün tekrar katedrale uğradım. Mozart'ın 4. Mass'ı çalınıyordu. Müzik hakkında pek fazla bilgim yoktur ancak bence harikulade çaldılar bu parçayı. Hele bu katedralde böyle bir müzik insanı çok daha fazla etkiliyor. Şüphesiz bütün gün boyunca katedralde kalamazdım. Hayatımda ilk kez Alman tabldottan yemek yedim. Amerika'da en iyi otellerde bile ancak bu kadar lezzetli yemek yaparlar. Pazartesi günleri bu otelin önünde askeri bir bando çalıyormuş. 6 Haziran günü Ren nehri boyunca yürüdüm. Turist kitaplarında, şiir ve edebiyat kitaplarında Ren hakkın - 10-

11 da yazılanları burada tekrarlamak yersiz olacak. Ancak Ren nehrini Hudson ile kıyaslamalıyım. ( 1) Ren'i tarihinden, efsanelerinden, şarkılarindan ayırsanız bile kaleden, yanıbaşındaki küçük gecekondusuna kadar her türlü binası bir tablo gibidir. Birleşik Amerika'da ise, diğer önemli özellikleri ne olursa olsun, nehirler, bilhassa Hudson çok çirkin manzaralara sahiptir. Ren boyundaki bağlıklar tek başlarına pek güzel görünmemelerine karşılık, nehre doğru dikine inen kayalıklarla birleşince ortaya nefis manzaralar çıkıyor. Ren nehrinin muhteşemliği bence, akışından ileri geliyor. Kıvrımlarından beyaz köpükler görünüyor çoğu zaman. Ren üzerindeki nehir trafiğinin az olmasına bayağı şaşırdım. Bugün ancak bir kaç tane buharlı gemi göründü. Halbuki Hudson, Thames (2) veya Clyde (3) gemilerle doludur. Bu, belki Ren'in hızlı akışından ileri geliyor. Daha sonra Biberich'e gittim. Nassau Grandükünün evinin bahçesinde biraz dolaştım. Rus Grandükü Michael'in kızının bahçede çok güzel bir heykeli vardı. Bu kız, ev sahibimin ilk hanımı imiş. Geceyi Frankfurt'taki Hotel de Russie'de geçirdim. Frankfurt'u gezdim ertesi gün. Almanlar baca gibi sigara içiyorlar. Almanların sigara içmeden de pekâlâ zeki olabileceklerini tecrübelerimizden biliyoruz. Ancak bu şehirde herkes, yaşlısı genci, zengini fakiri eline bir sigara almış, ha babam tüttürüyorlar. Bunu bir hayli yadırgadım (4). Bugün yanımda iki tane tipik Amerikalı vardı. Hani, sapına kadar Amerikalı tabiri vardır ya, işte o tabir tam bu Amerikalılar için söylenmiş olmalı. Avrupa'nın günden güne zayıfladığını söylüyorlardı bana. Hâttâ bir tanesi Ren'den "ufacık bir dere" diye bahsediyordu. Almanların buldukları ağacın altına çöküp içki şişelerini midelerine boşalttıklarını anlattılar. Ama bence bu yanlış, zira şimdiye kadar hiç sarhoş Alman'a rastlamadım.

12 8 Haziran günü Saale Vadisini geçtik, Halle'de iki saatliğine durduk. Leipsic'de tren değiştirdim, saat yedide Dresden'e vardım. Bu şehirde unutamadığım yerlerden bir tanesi de sanat galerisi oldu. Bu galeride harikulâde tablolar var. Bilhassa Madonna di San Sisto, Correggio Gecesi, Titian'ın Christo della Moneta'sı enfes. Ayrıca Rubens ve Rembrandt'ın çok enfes bir koleksiyonu bulunuyor. Dresden'de sanat dünyasının ileri gelen mütehassıslarından biri olan Kont Nicholas Pahlen ile tanışmak güzel bir tesadüf oldu. Bakanımız Mr.Forbes ile akşam yemeği yedim. 9 Haziran'da İsviçre ve Avusturya'ya vardım. Sonra Prag'a geçtim. Prag beni çok şaşırtan bir şehir oldu. Roma sarayları, Moskova kubbeleri, Edinburg evleri sanki burada toplanmış. 30 yıl savaşları, 7 yıl savaşları ve 1848 olaylarında topların bu şehirde yaptıkları tahribatı görmek insanı üzüyor. 1848'de zavallı Prenses Windischgratz'ın öldürüldüğü pencereyi gördüm. Açılan ateş aslında prense yönelikmiş ama prenses ölmüş olayda. Viyana'ya 10 Haziran'da vardım. Tuna nehrini görmek bana çok büyük bir heyecan verdi. Arşidük Charles Oteli'nde kaldım. Rus İmparatorunun Bab-ı Ali'ye Prens Mençikofun son notasını kabul etmesi için sekiz gün verdiği söyleniyor. Bu kabul edilmediği taktirde Ruslar, Türk İmparatorluğunun Kuzey eyaletlerini işgal edeceklermiş. Avusturya, Türkiye'ye bunun bir savaş ölçüsü olarak ele alınmamasını öğütleyecekmiş. Viyana'daki İngiliz elçisini ziyaret ettim. Lady William Russell ve Kraliçenin Manchester'de "Sir" ünvanını verirken gördüğüm John Potter'i gördüm. Sir Potter bana Türkiye ve Mısır'ın çok güzel ülkeler olduğunu söyledi. Lady Westmorland ve Lord Westmorland'larda yemek yedim. Lady daha sonra beni Schönbrunn bahçelerine götürdü. Yeşil çimenler, beyaz heykeller ve

13 çeşmelerle bu bahçeler nefis yerler. Viyana'da moda herşeye hâkim. Yol kenarlarındaki ufak çay evleri tıklım tıklım dolu. Akşam Westmorland ailesi beni Avusturya Dışişleri Sekreteri Kont Buol'un verdiği resepsiyona götürdüler. Sabahleyin Schönbrunn bahçelerinde gezerken gördüğüm Rus Bakan M.Mayendorff'la tanıştım. Fransız Bakan M.de Bourgueney bana savaş beklediklerini söyledi. Prens Metternich'le görüşmüş. Prensin kendisine "Bu mesele Petersburg'da değil, Moskova'da (yâni yüksek Rus-Yunan Kilise Toplantısında) çözülecek" dediğini anlatıyor. 13 Haziran günü Prens Eugene'nin son malikânesi Belvedere Sarayını gezdim. Dresden'deki sanat galerisi kadar olmasa da yine çok değerli koleksiyonları ihtiva ediyor. Burada üç tane Rafael, birçok Correggios ve Rubens var. Bugün halka açık gün olmadığından ziyaretçi olarak sadece ben ve M.Mayendorff vardık. Mayendorff bana ileride herhangi bir güçlükle karşılaştırdığım taktirde gösterebileceğim bir mektup verdi. Akşam yemeğini Westmorland ailesiyle yedim. Bana Avusturya mâliyesinin çok kötü bir durumda olduğunu anlattılar. Ruhban sınıfın hem ahlâki değerlerden gitgide uzaklaştığından, hem de çok cahil olduğundan yakındılar. Sınıf ayrımına Avusturya kadar önem veren bir başka ülke olmadığını, hiçbir sanatçının sosyeteye kabul edilmediğini söylediler. Prens Schwartzenburg bu yıl İmparatorun da katıldığı bir baloya büyük bankerlerden birkaç tanesinin hanımını davet etmiş. Bu olay büyük sansasyon yaratmış. Birisinin bu konu hakkında şöyle dediği anlatılıyor. "Ne yazık ki Viyana salonları çok küçük." Tuna üzerinden İstanbul'a gitmek için ertesi gün bir buharlı gemide yer ayırttım. Lady Westmorland ve Kont Edmund Zich'i ziyaret ettim. Kont'un her devire ve her ülkeye ait çok zengin bir eski kılıç koleksiyonu

14 var. Kendi kılıcı da nadide taşlarla kaplı. Birlikte İmparatorluk Hazinesini gezdik. Burada Alman ve Avusturya İmparatorluklarına ait birçok enteresan antika eşya, çok değerli mücevherler bulunuyor. İmparatorluk arabalarını da gördüm bu arada. Bir tanesi 5.Charles'e ait ve çok değişik. Akşam Odo Russell'le birlikte Volksgarten'a gittim. Birçok sivil ve subay ağaçların altına oturmuş, bir orkestranın çaldığı Strauss ve Bohem şarkılarını dinliyorlardı. Bu, Viyana hayatının en çekici yönü. Açık hava ve müzik burada halkın en sevdiği şeyler. 15 Haziran günü Viyana Garnizonunu ziyaret ettim. Bavyera Kralı Viyana'yı ziyaret edecekti asker toplanmıştı. Askerlerin hepsi beyaz üniformalı idi. Subaylar değişik renkli üniformalar giymişlerdi. Avusturya İmparatorunun askerlerinin önünde Kralı selâmlaması çok ender görülen güzelliklerden biri idi. İmparator çok güzel ata biniyor. Lord ve Lady Westmorland, Lady Rose Fane, Lady William ve Odo Russell trenle Baden'e gittiler. Biz şehirde dolaştık, hamamlara gittik. Çok hoş bir gündü. Hayatımın ilk Rus hamamına 16 Haziran günü gittim. Bu hamamların özelliği önce çok sıcak, sonra da çok soğuk su ile yıkanmanız. Prenses Sarah Esterhazy'i ziyaret ettim. Prenses bir melek kadar güzel ve cana yakın. Augustineler Kilisesi içinde Canova'nın Arşidüşesi Christine için yaptığı şahane anıtı gördük. Bu bence Canova'nın en iyi eseri. Kilise içinde özel bir bölümde bir sürü kavanoz vardı. Bunlarda İmparatorluk ailesinin kalpleri muhafaza ediliyordu, Prens Paul Esterhazy ile yemek yedik. Yemekte Maraşal Nugent, General Walmoden, Lucca Dükünün eski damadı Baron Wand ve İngiliz Elçiliğinden görevliler vardı. Viyana'- da daha fazla kalabilmeyi isterdim ancak şu andaki Türkiye-Rusya ilişkileri sebebiyle Tuna üzerindeki yol

15 culuğumu fazla geciktirmemeliyim. Yolculuğum 17 Haziran'da başladı. Tuna Buharlı Gemiler Şirketine ait Szechenye gemisiyle hareket ettik. Bu gemi şirketin bu yıl işletmeye koyduğu en iyi üç gemisinden biri ve her yönüyle mükemmel. Çok konforlu ve havadar bir kamaram var. Kahvaltı sabah saat 6 ile 8 arası. Kahve, çay ya da çikolata veriliyor. Saat 11'de öğle yemeği, 4.30'da akşam yemeği, saat 8'de de çay var. 18 yolcu ile hareket ettik. Lord Westmorland'm evinde tanıştığım Sir Charles O'Donnell'e rastladım. Sir O'Donnell çeşitli ülkelerde görev yapmış, 1828'de Türklere karşı Rusların safında yer almış, şimdi Ruslara karşı Türkleri destekleyeceğini söylüyor. İran'a gidiyormuş. Gemide ayrıca Boğdan'daki arazilerini görmeye giden Kontes Sturza, Odessa'daki İtalyan operasından bir Rus sanatçısı bulunuyordu. Kaptanımız Lucovitz Dalmaçyalı. Ağırbaşlı ve işinin ehli. Tuna Buharlı Gemiler Şirketi Aşağı Tuna da yapılan yatırımların en iyilerinden biri. Bu şirketin açılmasında Macar İhtilâlinden sonra maalesef aklını kaçırmış olan Kont Szechenye büyük faaliyet göstermiş. Şirketin büyük teşebbüslerini, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Adriyatik'te çalışan Lloyd Şirketini de düşününce insanın aklına Avusturya'nın bu işten bir hayli kazançlı çıktığı geliyor. Yolculuğumuz Tuna nehri boyunca iki gün devam etti. Türk ordularının meşhur Mohaç zaferini kazandıkları Mohaç Ovasının yanından geçtik. Türk şehirleri birbiri ardısıra görünüyordu. Vidin şehri bende ağaçları ve ince minareli manzarası ile çok büyük bir etki bıraktı. Sağ tarafımızda Bulgaristan, solumuzda Eflâk kıyıları bulunuyordu. Vidin'den ayrılırken şiddetli bir yağmur başladı. Suların kabarması üzerine kaptanımız iki saat demir attı. Gemide bulunan İtalyan Carlotti ailesi İtalyan operalarından şarkılar söylediler bize. Tu

16 na nehri üzerinde bu şarkılar insanda unutulmaz hatıralar bırakıyor. 20 Haziran'da Bükreş'in limanı vazifesini gören Giurgin (Yerköy) da durduk. Bu şehirde 200 Eflâklı asker için kurulmuş bir garnizon bulunuyordu. Rusya'nın yeni hareketlerinden daha hiçbir haber yok. Eflâk dilinin, Lâtince bilen bir kişi için kolay olduğunu farkettim. Yolculuğumuz şiddetli bir fırtına altında devam etti. Uzaklarda Silistre şehri yağmur altında parlıyordu. 21 Haziran'da İbrail'e vardık. Bizi İstanbul'a götürecek olan Persia gemisi gelmişti. Ertesi gün sabah saat sekizde İstanbul'a hareket edecektik, bu yüzden şehre inip biraz dolaştık. Gece tiyatroya gittik. Tiyatrodan çıkışta dolunay gökyüzünde bütün haşmeti ile parlıyordu. Böylesine muhteşem bir gökyüzü görmek için bile bunca uzun yolculuğa değerdi

17 GÜNLÜK

18 22 Haziran- Saat sekizde Szechenye vapurundan, mert ve nazik kaptandan ayrıldık. Kaptan ilerde tekrar görüşmeyi dilemeden ayrılamayacağınız kişilerden biriydi. Persia'ya bindik. İyi bir vapur ancak ücreti bir hayli yüksek. Bir başka Dalmaçyalı olan kaptan hakkında söylenebilecek tek şey, işinden iyi anlıyor görünümünde olduğu idi. Yukarı kamarada altı yolcuyla hareket ettik. Güvertenin değişik yerlerinde de Türk ve Yahudi grupları bulunuyordu. Vapurda ayrıca kahve pişirilen küçük bir çay ocağı da vardı. Türkler ve Yahudiler belli saatlerde Mekke ve Kudüs'e dönüyorlar, derin bir huşu içinde ibadet ediyorlardı. Hâlen Rus idaresinin sınırında bulunan Prut'un ağzından geçtik. Sonra son savaşta Rusların Tuna'yı geçtikleri yere geldik; (5) arkasından İsmail şehri uzaktan göründü. Tuna nehrinin orta ağzı olan Sünne'den geçmek çok ilginçti. Bu kanal Edirne Antlaşmasına göre (6) bütün milletlerin ticaretine açık tutulması ve gidiş gelişe elverişli bulundurulması kaydıyla Ruslara verilmişti. Ruslar buraya bir tarama âleti

19 getirmişler, ancak bu âletin çok ender olarak çalıştığı görülüyordu. Gördüğümüzden çıkarılan sonuç şu; gerek nehrin ağız bölümündeki, gerekse kıyıda bulunan yüzlerce taşıt kıyıdaki kum yığınlarını geçemiyorlardı. Gemimizin su altındaki bölümü ikibuçuk metre kadardı. Kaptanımız herhalde bu sebebten gemiye yük almamış olsa gerek. Uzun ve çift sıra tekneler arasından muzafferane bir şekilde geçtik. Ancak nehrin tam ağzında biraz da olsa dibi sıyırdık. Kaptanımız "Haydi arslanlarım" diye bağırıyordu tayfalarına. Salimen Karadeniz'e çıktık. 23 Haziran- Saat onda Varna'da kömür almak için durduk. Türkler işlerini ağırdan alıyorlardı. Yolcular karaya çıktılar. Rıhtıma cephane sandıkları indiriliyordu. Bütünüyle Şark özelliği taşıyan şehirde dolaştıktan ve çeşme başında biraz vakit geçirdikten sonra, Alderley Kontu Stanley'in oğlu Mr.Stanley'i görünce bayağı şaşırdım. Mr.Stanley İstanbul'da elçilikte çalışıyormuş. Burada görevli oluşunun sebebi içişlerine gönderilen Varna elçisinin yerini doldurmak içinmiş. Bizi çok hoş bir Paşa ile tanıştırdı. Şehrin 1829'da Ruslar tarafından alınışı sırasında yıkılmış olan ve şimdi onarılan surlardan bir kısmını gezmeye götürdü. Türklerin hararetli bir taraftarı idi Mr.Stanley. Adil bir savaşta Türklerin Rusları yeneceklerine inanıyordu. Ben maalesef bu kanaati paylaşamayacağım. Burada herşey büyük bir düzensizlik içinde. Sanırım Türkler Bulgaristan'daki yüzyirmibin ve İstanbul Garnizonundaki diğer seksenbin askerlerine güveniyorlar. Gemiye döndüğümüzde bir Türk haremine ait beş hanımla karşılaştık. İki adamın haremiydi bu kadınlar. Yaşlı bir hemşire ve bir sürü çocukla güvertede ayrı bir kamaraya yerleşmişlerdi. Ama kendilerini kamaraya kapamıyor, rahatça aramıza ka

20 tılıyorlardı. Güzel kadınlardı doğrusu; salına salına yürüyorlardı. Solgun yüzleri vardı nedense. Elbiseleri rahibelerin bol tuvaletlerine benziyor, çarşafları ağızlarının hemen üstünde duruyordu. Şeffaf sayılabilecek bir kumaştan yapılmıştı bu çarşaflar. En az hoşlandığım şey de tırnaklarına sürdükleri açık kırmızı bir boya olan "kına" oldu., 24 Haziran- Sakin bir yolculuktan sonra Boğaziçi girişindeki fenerlere vardık. Karşılıklı hisarların topları, dizi dizi Türk cengâverleri, elçilerin yalıları, Padişahların sarayları, taraçalı evler ve selvi ağaçları arasında Avrupa ve Asya'nın bu meşhur boğazından hızla ilerlemeğe başladık. Girişte umduğumdan daha az güzellik vardı. İstanbul'a Karadeniz'den girmek bir hayal kırıklığıdır. Ancak muhteşem şehir tam aksi bir kanaat bırakır insanda. Şehrin mevkii mükemmel, tek kelimeyle şahaserdir. Kubbeler ve minareler ufukları kaplamış, tüm şehir ve kule köpüklü mavi sularla işlenmiştir. Altın Boynuz'da (Haliç) demir attıktan kısa bir süre sonra limandaki bütün gemilerden kıyıdaki bütün tersanelerden gök gürültüsünü andıran selâm sesleri yükseldi. Bu, padişahın saltanat kayığı ile camilerden birine gittiği gün olan Cuma gününe işaretti. Karaya çıktık. Beyoğlu'nda Messiri'nin oteline yürürken caddelerin düzensizliği, darlığı, dikliği ve sefilliği beni çok şaşırttı; bütün bunlar Galata (eski Ceneviz mahallesi) ve eski İstanbul'da yaptığım yürüyüşlerde gördüğümden çok farklıydı. İçinde Türk hanımların bulunduğu boyalı arabalar gördük. Tozlu arabalar erkekleri uzakta tutmak için bir grup asker tarafından korunuyordu. Ancak bu işin tam olarak yapıldığı söylenemez. Daha sonra yakınlardaki bir camiye gittik. Kutsal sayılan Ramazan ayında bu caminin avlusunda bir pazar ku

21 rulurmuş. Bugün de pazar vardı. Müslümanlığın etkisi olacak, rehberimiz bize ihtiyatlı olmamızı öğütledi. "Kendinizi koruyun, etrafta dolaşan bir sürü hırsız var" dedi. Caminin avlusunda bir sürü güvercin vardı. Bu caminin güvercinleriymiş bunlar. Otelimiz güzel, fiatlar da iyi. Akşam yemeğini tabldottan yedim. Akşam yemeği saat yedide. Büyük bir grup (otuz kişi kadar) var. Amerikalılar, Belçikalılar, ancak çoğunluk İngilizlerden. Sonra bir çeşit pasajdan geçtim. İnsanlar kahve içiyor, pek de iyi olmayan bir orkestra çalıyordu. Herşey Dresden ve Viyana'da gördüklerimden öylesine farklı ki. Oteldeki adamlardan bazıları bir çeşit Türk kuklası olan Karagöz'ü seyretmeğe gittiler. Ben gidemedim. 25 Haziran- Kahvaltı saat altıdan onikiye kadar devam ediyor. Galata'da bir Türk hamamına gittim. Bazı yönlerden yadırgamama rağmen, Türk hamamında yıkanmak güzel birşey. Mr.Thackeray'in "Cornhill-Kahire Yolculuğu" adlı çok eğlendirici kitabında bu hamamlar hakkında mükemmel bölümler vardır. Türk hamamında bir çeşit kızgın mermer (göbektaşı) üzerinde yatılıyor. Hamam sık sık kullanılırsa çok etkili bir tedavi aracı. Bizler derimizi okşamakla kendimizi temizlediğimizi sanıyoruz, Türkler ise gerçek temizlik örneği kişiler. Sıcak odalar ve çok nefis bir keselenmeden sonra insan mayhoş bir şekilde yatarken kahve, limonata ve çubuk getirmeleri çok hoş birşey. Saat dörtte Tarabya'ya gitmek üzere bir vapura bindim. Bir kişilik ücret iki peni. Ancak bu şirketin karşısına şimdi rakip olarak bir Türk şirketi çıkmış. Şirketin bu işten çekilmesi düşünülüyormuş. Le Palais d'angle-terre (İngiliz Sarayı) yanında karaya çıktım. Elçilerin villaları ve diğer evler ahşap olmasına rağmen bilhassa bahçe

22 ler ve teraslar çok güzel. Manzara ise harikulâde. Bir müddet Lord Stratford ile ufak bir arazide yürüdüm. Lord Stratford çok hoşlanıyor böyle yürüyüşlerden. Bu yer İran ile yapılan müzakereler sırasında Lord Stratford'un gösterdiği hizmetlerden ötürü Padişah tarafından İngiliz Hükümetine hediye edilmiş. Fransız Sarayı'nın bulunduğu arazi ise İngilizlerinkine kıyasla daha büyük ve geçmişi General Sebastiani ve Amiral Duckworth devrine kadar uzanıyor. Daha önce de İpsilanti ailesinin malı olmuş. Akşam yemeğini saat sekizde yedik, işlerin ve gün ışığının sona erdiği bu akşam saatini her zaman gerçek uygarlık saati olarak düşünmüşümdür. Yemekte Mr.Robert Hay ve Tarabya açıklarında demirlemiş olan Retribution savaş gemisinin kaptanı Drummond vardı. Kaptan benimle saat bire kadar sohbet etti; fakat böyle büyük bir siyasi kriz içinde bu konuşmanın mahiyetini buraya yazamam şüphesiz. Kaptanın söylediği her söz asil bir İngiliz'de bulunması arzulanan zekâ ve inceliği gösteriyordu. Sonra günün ağırlıklarından kurtulmak için günlük konulardan söz açıldı, sohbet uzadıkça uzadı. Lord Stratford'un şu anda yaptığı görev çok ağır sorumluluklardan biri olsa gerek; zira duyduğuma göre ülkenin yöneticileri lorda çok hürmet ediyorlar. 26 Haziran- Mr.Hay'la birlikte Retribution harp gemisine ibadete gittik. Her yönüyle çok iyi bir ayin oldu. Hattâ ilâhiler bile okundu. Burada, Boğaziçi'nin yukarı kısmında, bir parça Asya, bir parça Avrupa'ya yaslanmış koyların içinde dizlerimiz güçlü topların yanında ilâhi dinlemek çarpıcı ve duygulandırıcı birşey. Daha sonra gemiyi dolaştık. Yirmisekiz topluk güzel bir gemi Başkent'e üç gemicinin çektiği çok lüks bir kayıkla döndüm. Suyun üzerinde tasavvur edebileceğiniz en hoş

23 ulaşım aracı, bana sorarsanız bir kayıktır. Caradoc gemisinin kaptanı Derriman'a bazı talimatlar bırakmak için uğradım. Yüzbaşıyı ilk gördüğünüzde sevmemeniz mümkün değil. Onunla birlikte Beşiktaş koyunda dolaşmak için hazırlandık. Yemeği otelde yedim. Gruptan ayrılanlar, gruba yeni katılanlar canlılık ve çeşni getiriyorlar. 27 Haziran- Saat beşbuçukta yardımcım Dimitri'yle birlikte karşı yakaya, Üsküdar'a gittik. Atlara binerek Bulgurlu tepesine vardık. Bu tepenin manzarası bu seçkin yakanın en mükemmel manzaralarından biridir. Boğaziçi' nin mavi kıvrımları, Avrupa yakasındaki Rumelihisarı, bu yakadaki Anadoluhisarı'nın beyaz silüetleri, pırıl pırıl uzanan muhteşem şehir, eski Chalcedon noktası, adaların benekler meydana getirdiği yumuşak uzanan Marmara ve gerideki Asya sırtları... Günün geç saatlerinde Cenevizlilerin yaptığı Galata Kulesine çıktım. Bu panoramanın en iyi manzarası burada olmalı. İstanbul'un nüfusunu öğreniyorum. Boğaziçindeki köyler de dahil edildiği zaman civarında Türk, Yunanlı, Ermeni, Yahudi ve Fransız. Burada doktorluk yapan aynı zamanda Times Gazetesinin muhabirliğini yapan Dr.Sandwith'e bir mektup getirmiştim. Doktor bana bir Türk paşasının veya nazırının evine yemeğe gitsem bile Avrupa âdetlerinin taklit edildiğini, çatal, kaşık bulacağımı söylemişti. Beni seçkin bir Türk ailesine akşam yemeğine götüreceğini söylemişti. Bugün oraya gittik. Ev sahibimiz Padişah'ın başhekimlerindendi. Doktorun Üsküdar'daki evine güneş batmadan yarım saat kadar önce vardık. Ramazan ayında güneş batmadan yemek yenilmeyeceği için (Ramazan ayında güneşin doğuşundan batışına kadar yemek yenilmez, çubuk içilmez) - 24-

24 evsahibi ile bahçede oturarak vakit geçirdik. Küçük olduğundan dolayı Frenklerin önüne çıkmasında bir mahsur olmayan oniki yaşlarında bir Çerkez kız geldi. Saraydan sıkı muayene için gönderilmişti. Sonunda top patladı: "Dinleyin! Akşam topunun gürültüsü geliyor, Gün battı diyor bize, güneş takdis ediliyor." CORSAIR Hemen yemeğe oturuldu. Grup dokuz kişiydi. Mor bir cüppe giymiş imam vardı; ancak en iyi giyinen ve en iyi görünüşlü olan kişi saraydan davet edilmiş zenci bir beyefendiydi. Evsahibimiz biraz Fransızca konuşuyordu; diğerleri Türkçeden başka bir dil bilmiyorlardı. Türkçeyi çok rahat bir şekilde konuşuyordu Dr.Sandwith. Herkes alçak minderler üzerine bağdaş kurarak oturdu. Ben bağdaş kurmayı beceremediğimden ayaklarımı ortaya getirilen alçak, yuvarlak bir masanın (sini) altına sıkıştırdım. Sininin üzerine bakır ya da pirinç bir tepsi koydular. Bunun üzerine de yemek dolu tabaklar en iştah açıcı bir biçimde yerleştirildi. Hepimiz yemeğe sağ ellerimizle başladık, yalnız çorba tahta kaşıklarla içildi. Elle yemek yemek adeti sanıldığı kadar kötü birşey değil; herkes kendi önünden yemek yediği için eller birbirine geçmiyor. Yemeğin çok lezzetli olduğunu belirtmeliyim. Sebzeler, tatlılar, baharatlı birçok yemek birbiri ardından sunuldu bizlere. Ancak bu yiyecekler bizim maceracı olmayan İngiliz mutfağı için çok değişik ve çok çeşitli. Şerbet ve su içtik. Gruptan bazıları gün boyunca içemedikleri pipolarını öylesine özlemişlerdi ki, yemeğin sonunu beklemediler. Bir başka odaya geçtik. Hepimiz bir divan üzerine bağdaş kurduk. Ancak benim bacağıma kramp

25 girdi. Ayaklarımı çekinmeden uzatabileceğimi söylediler. Misafirliğin bu kısmı çok uzun sürdü. Kahveler ve pipoların biri geldi, diğeri gitti. Arada sırada bir tamburun hoş nağmeleri geliyor, zenci bey de müziğe eşlik ediyordu sesiyle. Bu beyin Padişah'm en gözde musikişinaslarından olduğunu öğrendim. Ev sahibimiz, Padişah'tan saygı ile bahsetti. Kendisini tedavi ederken hiç çekinmemesini, mesuliyetten korkmamasını söylediğinden bahsetti. Bana karşı herkes çok nazik davranıyordu. Ruslara karşı duyulan harp hırsını bana açtıklarında, bu fikri doğru bulmadığımdan savaş olmayacağını söyledim. Ev sahibimiz hemen atıldı. "O halde Ruslar masraflarımızı ödeyecekler mi?" Eve kayıkla döndüm. Bacağıma kramp giren divandan ve pipo dumanlarından sonra halı misali uzanan Boğaziçi, berrak gökyüzü, muhteşem şehrin hemen hepsi ışıl ışıl yanan minareleri, Padişah'ın köşklerinden birinden gelen askeri bir müzik altındaki kayık sefamız çok hoş bir değişiklikti. 28 Haziran- Saat sekizde Sir Charles O'Donnell, Mr.Walsh ve Kaptan Evans'la (son ikisi ile burada tanıştım, çok iyi insanlar) bir Türk gemisine bindik. Beşbuçuk saat süren bir yolculuktan sonra Marmara Denizi'nin öte yakasındaki Mudanya'ya vardık. Burada hayli yoğun bir münakaşadan sonra aramıza aldığımız bir Fransız mimarı ile birlikte hepimiz atların sırtına bindik. Ufak bir midilli benimkisi. İngiltere'den eyer getirmem isabet olmuş. Hedefimiz Bursa. Beşbuçuk saat süren Bursa yolculuğu şimdiye kadar yaptığım en iyi seyahatlerden birisi oldu. Bursa yolu çok verimli bir kara parçası ile başlar. Marmara Denizi'nin çekici manzaraları, denizi çevreleyen tepeler, derken tatlı bir eğimle Bursa şehri sizi kucaklar. Bursa'ya giden her adım bir

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

Kars Fethiye Camii önünde

Kars Fethiye Camii önünde 27 HAZİRAN 2010 PAZAR Yusufeli nden ayrıldık, hava kararmadan KARS a girdik. Ben Kars a ilk defa geliyordum. Önce Kale mahallesine gittik. Kars Kalesi ni uzaktan gördük. Bayrak dalgalanıyor. Kale Mahallesi

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik.

İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik. Şebnem GÜZELOĞLU 21302293 TURK 102-25 İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik. Dünya üzerindeki insanların hepsine Yapmayı en çok istediğin şey nedir? diye sorsak, muhtemelen çoğundan alacağımız

Detaylı

EĞİTİM TATİLİ TANIŞMA. Eğitim yolculuğu. Haus Kreisau. v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s

EĞİTİM TATİLİ TANIŞMA. Eğitim yolculuğu. Haus Kreisau. v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s EĞİTİM TATİLİ N i h a y e t A f a c a n ' a v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s f e r a h l a m ı ş t ı çü n k ü y a p ı h a r i k a y d ı v e e n f e s b i r m a n z a r a s ı va r d ı. B a z ı l a r

Detaylı

İstanbul Boğaz Turları

İstanbul Boğaz Turları İstanbul Boğaz Turları İstanbul'un ayrılmaz parçası boğazın mis gibi havasını içinize çekin, mavisiyle huzur bulun ve Boğaziçi'nin tarihine tanıklık edin. Sizi, İstanbul'u ve boğazı doyasıya yaşamaya davet

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

4* M/S Royal Gemisi İle. Tuna Nehir Turu. Tuna Nehri ve 4 Ülke

4* M/S Royal Gemisi İle. Tuna Nehir Turu. Tuna Nehri ve 4 Ülke 4* M/S Royal Gemisi İle Tuna Nehir Turu Tuna Nehri ve 4 Ülke 31 OCAK TARİHİNE KADAR YAPILACAK %50 ÖN ÖDEMELİ KAYITLARDAKategori C4 kabinlere erken rezervasyon indirimi uygulanmayacak olup,tek Kişilik Kabinde

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

Kamp Malzemeleri: Çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs.

Kamp Malzemeleri: Çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs. Etkinliğin Adı: Hasandağı (3268 m) Kış Zirve Tırmanışı Etkinliğin Bölgesi: Helvadere / AKSARAY Etkinliğin Tarih: 27/28 Şubat 2010 Etkinliğin Türü: Eğitim Etkinliğe Katılanlar: Seyhan Çolak (Lider), Nezihe

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011)

ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011) ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011) 19 Şubat cumartesi sabah saat 07.30 da FSK Başkanı Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Çankırı ve Ilgaz a gitmek için yola çıkıyoruz. Hava biraz kapalı, hafiften yağmur çiseliyor.

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 56 57 Tarih, kültür ve masal şehri: Prag BU YIL 16. EFORT KONGRESİ NE ÇEK CUMHURİYETİ NİN BAŞKENTİ PRAG EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 27-29 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Boğaziçi Kampüsünde Bir Ömür: Eveline Thomson Scott

Boğaziçi Kampüsünde Bir Ömür: Eveline Thomson Scott Ağustos 2017 Boğaziçi Kampüsünde Bir Ömür: Eveline Thomson Scott Eveline T. Scott (1889-1976), otobiyografisine şu sözlerle başlar: 1889 yılında, İstanbul'da Boğaz civarlarında bir semt olan Rumelihisarı'nda

Detaylı

İSFAHAN I GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM. Nüfusun En Az Yüzde Kırkı Türkçe Konuşuyor... Ülkeyi 1925 e Kadar Türkler Yönetmiş...

İSFAHAN I GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM. Nüfusun En Az Yüzde Kırkı Türkçe Konuşuyor... Ülkeyi 1925 e Kadar Türkler Yönetmiş... İSFAHAN I GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM Nüfusun En Az Yüzde Kırkı Türkçe Konuşuyor... Ülkeyi 1925 e Kadar Türkler Yönetmiş... Şaşırdım İsfahan ı görünce... Şaşırdım... Çünkü, İran a giderken, sevgili eşim de gelmek

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

PULLMANTUR ZENITH İLE GLORİA

PULLMANTUR ZENITH İLE GLORİA 1 FLORANSA & PİSA PULLMANTUR ZENITH İLE GLORİA EKSTRA TUR PAKETİ Tur süresi: 9 saat 90 Bu gezimizde İtalya nın en ünlü iki kenti Floransa ve Pisa yı rehberlerimiz eşliğinde keşfedeceğiz. İlk durağımız

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

ST. PETERSBURG&MOSKOVA

ST. PETERSBURG&MOSKOVA BEYAZ GECELERDE ST. PETERSBURG&MOSKOVA 20 Haziran 2015 27 Haziran 2015 (7 gece 8 gün) St. Petersburg(5gün) Moskova (3gün) 1.GÜN: 20 Haziran 2015 Cumartesi İstanbul St. Petersburg Sabah saat 08:30 itibari

Detaylı

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 4-10 Nisan: Polis Haftası 7-13 Nisan: Dünya Sağlık Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'ı içine alan hafta: Dünya Kitap Günü T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM

Detaylı

Altın Üçgen Hindistan

Altın Üçgen Hindistan Türk Hava Yolları ile Altın Üçgen Hindistan Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Delhi Tüm Öğle Ve Akşam Yemekleri Dahil 5* Otellerde Konaklama 23 Ocak - 29 Ocak 2017 (7 gün - 6 gece) Tur Programı 1. gün - 23

Detaylı

PULLMANTUR MONARCH İLE BALTIK BAŞKENTLERİ BERLİN

PULLMANTUR MONARCH İLE BALTIK BAŞKENTLERİ BERLİN PULLMANTUR MONARCH İLE BALTIK BAŞKENTLERİ BERLİN EKSTRA TUR PAKETİ 1 - STOCKHOLM ŞEHİR TURU Tur süresi: 4 saat 60 Limandan ayrılıp Stockholm u gezmek üzere yola çıkacağız. Otobüsle Fjallgatan a gidip güzel

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Altın Üçgen Hindistan Holi Festivali

Altın Üçgen Hindistan Holi Festivali Türk Hava Yolları İle Altın Üçgen Hindistan Holi Festivali Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Delhi Tüm öğle ve akşam yemekleri dahil 5 yıldızlı otellerde konaklama 09 Mart - 15 Mart 2017 (7 gün - 6 gece) Tur

Detaylı

PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK

PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK 1 - VALETTA PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK EKSTRA TUR PAKETİ Tur süresi: 4 saat 55 Varışımız takiben otobüslerimize biniyoruz ve Valetta turumuza başlıyoruz. İlk durağımız Barakka Bahçeleri, burada

Detaylı

Doğukan Türkekul Akgün TURK 102-1. Seda Uyanık. Tarih: 25.09.2014. Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım. Budapeşte Gezi Notlarım

Doğukan Türkekul Akgün TURK 102-1. Seda Uyanık. Tarih: 25.09.2014. Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım. Budapeşte Gezi Notlarım Doğukan Türkekul Akgün 21302032 TURK 102-1 Seda Uyanık Tarih: 25.09.2014 Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım Budapeşte Gezi Notlarım Lise yıllarımdan beri arkadaşımla her yaz beraber tatile gitme planı yapar

Detaylı

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı ... Nısf-ı Cihan İsfahan... Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmişti. Selçukluların başşehri, Harzemşahların, Timurluların ve Safevilerin gözdesiydi.

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Osmanlı denize küskün müydü? Nice denizlerde hüküm sürmüştü de neden denize girmek yerine sahildeki kahvehanelerden onu seyretmekle yetinmişti?

Osmanlı denize küskün müydü? Nice denizlerde hüküm sürmüştü de neden denize girmek yerine sahildeki kahvehanelerden onu seyretmekle yetinmişti? Osmanlı denize küskün müydü? Nice denizlerde hüküm sürmüştü de neden denize girmek yerine sahildeki kahvehanelerden onu seyretmekle yetinmişti? Denize girmediği gibi, denizden çıkanı da mutfağına sokmamıştı

Detaylı

Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu

Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Ali Canip Olgunlu ile Kapadokya Tur Programı Göreme, 6-8 Eylül 2013 Tur Rehberimiz: Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Öne Çıkanlar: Ali Canip Olgunlu nun anlatımlarıyla Kapadokya Anadolu daki ilk kiliselerden

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

4* M/S Royal Gemisi İle. Tuna Nehir Turu. Tuna Nehri ve 6 Ülke

4* M/S Royal Gemisi İle. Tuna Nehir Turu. Tuna Nehri ve 6 Ülke 4* M/S Royal Gemisi İle Tuna Nehir Turu Tuna Nehri ve 6 Ülke 31 OCAK TARİHİNE KADAR YAPILACAK %50 ÖN ÖDEMELİ KAYITLARDAKategori C4 kabinlere erken rezervasyon indirimi uygulanmayacak olup,tek Kişilik Kabinde

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

SIRADIŞI FRANSIZ ŞATOLARI

SIRADIŞI FRANSIZ ŞATOLARI SIRADIŞI FRANSIZ ŞATOLARI 25 Mayıs 2017 itibariyle Her Perşembe / 3 Gece 4 Gün Loire, Fransa nın gözbebeği Şatoları, tarihsel dokusu ve şaraplarıyla ünlü bölgesi. Zamanın Rönesans döneminde donup kaldığı,

Detaylı

Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat

Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Tarih / Terra Cotta Savaşçıları, Çin Halk Cumhuriyeti Kitap / Türkan Röportaj / Doç. Dr. Okan Gülbahar El Sanatları / Geleneksel

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin elindeki Posta Gazetesi ne takıldı gözüm.görevli hanımın gözü

Detaylı

MASAL YOLU BREMEN TRENDELBURG HAMELIN - SABABURG

MASAL YOLU BREMEN TRENDELBURG HAMELIN - SABABURG MASAL YOLU BREMEN TRENDELBURG HAMELIN - SABABURG Penelope karakterinin yaratıcısı çocuk kitapları yazarı Göknur Birincioğlu ile hazırladığımız büyüleyici rotada Bremen Mızıkacıları, Rapunzel, Fareli Köyün

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik...

Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik... Atina - Selanik Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik... Tarih : 11-09-2016-15-09-2016 Şehirler : Atina, Selanik

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

O günlerde, bir kıyı kenti olan Hull'a gitmiştim. Orada bir. arkadaşıma rastladım. Babasının gemisi vardı. Gemi o gün

O günlerde, bir kıyı kenti olan Hull'a gitmiştim. Orada bir. arkadaşıma rastladım. Babasının gemisi vardı. Gemi o gün 2. İLK YOLCULUĞUM 1 2. İLK YOLCULUĞUM O günlerde, bir kıyı kenti olan Hull'a gitmiştim. Orada bir arkadaşıma rastladım. Babasının gemisi vardı. Gemi o gün Londra'ya gitmek üzereydi. Arkadaşım kendisiyle

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

BuranoVenedik denince akla ilk

BuranoVenedik denince akla ilk Rengarenk Bir Ada BuranoVenedik denince akla ilk gelen aslında kanallar, gondollar ve maske festivali oluyor. Pek bilinmese de Venedik kendi içinde eşsiz bir görselliğe sahip Burano Adası nı da kapsıyor.

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

BREMEN TRENDELBURG HAMELIN - SABABURG

BREMEN TRENDELBURG HAMELIN - SABABURG MASAL YOLU BREMEN TRENDELBURG HAMELIN - SABABURG GÖKNUR BİRİNCİOĞLU İLE MASAL YOU 24 27 HAZİRAN 2017 24 Haziran 2017 Cumartesi 14:15 Gidiş - 27 Haziran 2017 Salı 21:40 İstanbul Varış BREMEN ( 1 ) Bremen

Detaylı

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba;

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba; Mercanlar Sınıfından Merhaba; 20 Mart Vızıltı Bu hafta konumuz ormanlar idi. Orman nedir? Ormanların önemi ve faydaları nelerdir? Ormanları koruma konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir? gibi sorular

Detaylı

SURLARI ve KAPILARIYLA İSTANBUL

SURLARI ve KAPILARIYLA İSTANBUL SURLARI ve KAPILARIYLA İSTANBUL Sizleri İstanbul un başka bir dünyasına götürürken kapıların efsaneleri ile şaşırtacağız. Surların farklılığı ile heyecanlandıracağız. Buralarda yaşanan hikayeler ile de

Detaylı

İngiltere ve İskoçya

İngiltere ve İskoçya Türk Hava Yolları ile İngiltere ve İskoçya Şeker Bayramı'nda İngiltere ve İskoçya Londra - Edinburg 24 Haziran - 29 Haziran 2017 (6 gün - 5 gece) Tur Programı 1. gün - 24 Haziran 2017, Cumartesi İstanbul

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

DON GİOVANNİ. uygun ve çok uzun uçuş saatleri gerektirmeyen bazı Avrupa şehirlerine göz gezdirirken

DON GİOVANNİ. uygun ve çok uzun uçuş saatleri gerektirmeyen bazı Avrupa şehirlerine göz gezdirirken TURK 101-57 2014-2015 Güz Dönemi İlk Ödev-Son Metin Opera 08.10.2014 Beril Babacan 20901276 DON GİOVANNİ Geçtiğimiz kış bir arkadaşımla ara tatilde yurtdışına çıkmak istiyorduk. Bütçemize de uygun ve çok

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari

Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari 10-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında Fotoğraf Sanatı Kurumu organizasyonunda

Detaylı

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14.

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul

Detaylı

M/S Dnieper Princess ile. Dinyeper Nehir Turu

M/S Dnieper Princess ile. Dinyeper Nehir Turu M/S Dnieper Princess ile Dinyeper Nehir Turu Ukrayna'nın büyüleyici güzellikleri ve Dinyeper Nehri üzerinde mavi-yeşilin en güzel tonları nehir gemisi M/S Dnieper Princess ile 2008 yılında tamamen yenilenen

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

***Paskalya Bayramında Balkanlara***

***Paskalya Bayramında Balkanlara*** ***Paskalya Bayramında Balkanlara*** Arbanassi Veliko Tarnovo Shumen (Şumnu) Varna (KONAKLAMA) Nessebar (Sunny Beach) Burgas... (gezilecek yerlere ait resimler en alttadır)... KONAKLAMA ::::::::> Golden

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1

Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1 Türkiye 2011 Uluslararası Buluşma/ Türkiye 21 Ekim 30 Ekim Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1 Alman Türk Buluşması Bizi bekleyen gezi nedeniyle hepimiz heyecanlıydık. Uçuş öncesi, bekleme

Detaylı

YANI BAŞIMIZDAKİ KOMŞU BATUM Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün

YANI BAŞIMIZDAKİ KOMŞU BATUM Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün YANI BAŞIMIZDAKİ KOMŞU BATUM Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün Neden Gitmeli? 27 30 Temmuz 2014 Şeker Bayramı Turu Karadeniz in öteki ucunda Ortaçağ hissi uyandıran heykelleri, Sovyet döneminin izlerini

Detaylı

yaşam boyu bağlanırsanız.

yaşam boyu bağlanırsanız. Size nasıl tarif etsem ki... İlk görüşte âşık olmak gibi bir duygu. " İşte bu benim aradığım kadın," dersiniz ya, işte öyle bir şey. Önce teknenize âşık olacaksınız sonra satın alacaksınız. Eğer sevmeden,

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

HALFETİ Yİ GEZDİĞİNİZDE SAŞIRACAKSINIZ! Şaşırarak gezdim Halfeti yi. Abdullah Öcalan ın doğduğu yer olan Halfeti ye, Acaba güvenli mi?

HALFETİ Yİ GEZDİĞİNİZDE SAŞIRACAKSINIZ! Şaşırarak gezdim Halfeti yi. Abdullah Öcalan ın doğduğu yer olan Halfeti ye, Acaba güvenli mi? HALFETİ Yİ GEZDİĞİNİZDE SAŞIRACAKSINIZ! Şaşırarak gezdim Halfeti yi. Abdullah Öcalan ın doğduğu yer olan Halfeti ye, Acaba güvenli mi? sorusunu sorarak gitmiştim halbuki. Fırat Fotoğrafçılar buluşması

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Dinyeper ve Tuna Deltası Nehir Turu

Dinyeper ve Tuna Deltası Nehir Turu M/S General Vatutin Gemisi İle Dinyeper ve Tuna Deltası Nehir Turu Kiev, Zaporoje, Kherson, Odessa, Vilkovo, Tulcea, Bükreş 31 OCAK TARİHİNE KADAR YAPILACAK %50 ÖN ÖDEMELİ KAYITLARDAAlt Güvertedeki Kabinlere

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ Oya Baydar, Mine Söğüt, Özcan Yüksek, Ercan Kesal, Arif Keskiner ve Melih Güneş konuklarla sohbet etti 86. İzmir Enternasyonal Fuarı nda bu yıl ilk

Detaylı

MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ İRAN

MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ İRAN MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ İRAN 19 29 NİSAN 2018 BÜYÜLEYİCİ İRAN 19 29 NİSAN 2018 19 Nisan 2018 Perşembe 20:40 Gidiş - 29 Nisan 2018 Pazar 05:35 İstanbul Varış ŞİRAZ ( 2 ) PERSEPOLIS YEZD ( 2 ) ISFAHAN ( 2

Detaylı

Kastamonu (24-25 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Kastamonu (24-25 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Kastamonu (24-25 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 24-25 Ekim 2009 tarihleri arasında, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonunda Kastamonu yöresine konaklamalı fotoğraf

Detaylı

"medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar" vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu

medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu - Aman ormancı, yaman ormancı Bıraktın bizde derin bir acı - Dua ile bisiklet gider mi?... - Özbek Paşa'dan AKP falı... Ve - Bush'tan "beni kimse sevmiyor" sendromu RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

ÇANAKKALE KABATEPE! Batıklar Turu 4-6 EYLÜL 15

ÇANAKKALE KABATEPE! Batıklar Turu 4-6 EYLÜL 15 Turizm Seyahat Acentası ÇANAKKALE KABATEPE! Batıklar Turu 4-6 EYLÜL 15 ÇANAKKALE KABATEPE! Batıklar Turu 4-6 EYLÜL 15 J.Y.Cousteau'ya göre dünyanın en güzel 10 dalış noktasından biri Saros'daki Bebek Kayalıkları.

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Turizm Seyahat Acentası Kemer-Kaş-Kemer Dalışlı Mavi Yolculuk 04-11 Temmuz 15

Turizm Seyahat Acentası Kemer-Kaş-Kemer Dalışlı Mavi Yolculuk 04-11 Temmuz 15 Turizm Seyahat Acentası Kemer-Kaş-Kemer Dalışlı Mavi Yolculuk 04-11 Temmuz 15 Kemer-Kaş- Kemer Dalışlı Mavi Yolculuk 04-11 Temmuz 15 Akdeniz in masmavi sularıyla buluşmak, hem mavi yolculuk hem de dalış

Detaylı