TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI"

Transkript

1 TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim görevlilerinden Yrd. Doc. Dr. Süleyman Hatipoğlu tarasfından verilen konferansın açış konuşmasını Şube Başkanı Ali GÜNDÜZ yaptı. Konferansa Soma Maden Ocaklarında şehit olan işçilerimiz ve şehit olmuş tüm ecdadımız için fatiha okunarak başlandı Malazgirt Türklerin Anadolu ya girişi ve Anadolu da yaşayan Ermenilerin Bizans Türklerle Ermenilerin hiçbir sorunu yok. Biz asırlardır 800 sene beraber yaşamışız. yönetiminden bıkmış olduğu ve Bizans yönetimine karşı Selçuklu Türklerinin yanında yer aldığını görüyoruz. Kısa bir süre sonra kaynaşma kendisini gösteriyor. Ta ki Osmanlı Devletine baktığımız zaman dış işleri bakanlığına kadar yükselmişler. Bakan, elçi, konsolos, paşa, yani devlet adamı oluyorlar vs. Hiçbir şekilde dışlamadık. Kardeş ve dostça sekiz asır beraber yaşadık. Ve bunlara tarihte Millet-i Sâdıka dedik. Osmanlıya en sadık teba a olarak karşımıza çıkarlar. Hatta kendiliğinden iş bölümü de ortaya çıkmıştır. Çiftçilik ve hayvancılık Müslümanların; zanaatkârlık ve ticaret Ermenilerin. Asırlarca bu böyle devam etmiştir. Hatta Ermeniler kiliselerinde Türkçe ayinler yapıyorlardı yılında Hacettepe de öğrenci iken Tarih Bölümü Yozgat a gezi düzenledi. Orada bizi bir eve götürdüler. Evin ilk sahibi Ermeni, evi bir Türk e satmış Evin bir tarafındaki Ermeni motifine dokunmamış ve kendisi de diğer tarafına Türk motifi yapmış. Buda bize Türklerle Ermenilerin dostluğunu göstermektedir. Hatta batılı seyyahlar (gezginler) bile Türkiye ye gelip gittikten sonra şunu yazmaktan geri durmamışlar: Ermeniler muhtemelen Hıristiyan Türklerdir. Böyle bir kaynaşma var. Nitekim Nejat Göyünç, Türk-Ermeni kültür ilişkilerini, halk edebiyatı, musiki, mimarlık ve sahne sanatları alanlarında kısaca gözden geçirmek bunların ne derecede köklü olduğunu belirtmeye yeter, kanısındayız demektedir. Bu derin bağlardan dolayı, bir kısım yabancı gözlemciler Ermenileri, Türklerden ayırt edemez olmuşlar, dinleri hariç, dilleri, adetleri aynı demekten kendilerini alamamışlardır. Bu yakınlık zevklerde de beraberlik doğurmuştur 1. Zaten yılları arasında Türkiye de bulunan Helmuth von Moltke İstanbul da Osmanlı Seraskeri nin Ermeni tercümanı ve ailesinden bahsederken, Ermeniler hakkında şunları yazar: Bu Ermenilere, hakikatte, Hıristiyan Türkler denilebilir. Rumların kendi özelliklerini korumalarına karşın Ermeniler Türk adetlerini, hatta dilini benimsemişlerdir. 1

2 Dinleri onların, Hıristiyan olarak, tek kadınla evlenmelerine izin verir, fakat onlar Türk kadınlarından fark edilmez, ayrılmaz. Bir Ermeni kadını sokakta sadece gözlerini ve burnunun üst kısmını gösterir, diğer taraflarını kapatır Osmanlı Devleti ne sadakatleri, Türk adetlerini benimsemeleri, hatta iyi Türkçe konuşmaları, Ermeni yurttaşların Osmanlı İmparatorluğu nda çeşitli resmi veya özel devlet işlerine atanmalarını sağlamıştır 2. O zaman aklımıza geliyor ki: bu kaynaşma 8 asırdan sonra neden bir düşmanlığa dönüştü ya da dönüştürüldü. Şimdi bu olayı inceleyeceğiz. O zaman karşımıza sömürgeci emperyalist güçler çıkıyor. Biliyorsunuz Osmanlı duraklama ve gerileme dönemi geçirdi. Artık zayıflamaya başladı. Ermeniler de tabiatları gereği güçlü olanın yanında yer aldılar. Nasıl Ermeniler Türkler Anadolu ya girerken Bizanslılar zayıflamıştı ve Ermeniler de Selçukluların yanında yer almıştı 3. Artık Osmanlı devleti zayıflamıştı, Avrupa da güçlü büyük devletler vardı. Düvel-i Muazzama dediğimiz devletler vardı. Onların yanında yer alacaklardı. Yakınçağ da Avrupa da iki büyük önemli olay meydana geldi. Şunu da vurgulamak istiyorum: biri fikirsel alanda diğeri teknik alanında. Biri Fransız İhtilali 1789, düşüncede özgürlük, milliyetçilik ve milli kimlik arayışları gibi fikirler ortaya çıktı. İkinci olarak teknik alanda Sanayi Devrimi dediğimiz olay gerçekleşti. Ve Avrupa sanayi Devrimini gerçekleştirirken biz Osmanlı Devleti olarak sanayi inkılâbını gerçekleştiremediğimiz gibi; el tezgahlarına dayalı küçük imalathane ve atölyelere dayalı sanayiyi yaşıyorduk. Çünkü, I. ve II. kapitülasyonlar 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması Osmanlı Devletini bunlarla rekabet edemez bir konuma getirdi. Osmanlı Devleti sanayileşemediği gibi küçük sanayi işletmeleri de çökmüş oldu. Avrupa daki bu iki büyük olaydan, Sanayi devrimi dediğimiz olay İngiltere, Fransa, Rusya gibi sanayi devrimini gerçekleştiren ülkeler, Osmanlı coğrafyasının kendilerine yakınlığı nedeniyle, bu avantajlarla ortaya çıkarak sanayileri için hammadde arayışına ve üretmiş oldukları fazla mallar için de Pazar arayışına girdiler. Üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti, bu devletler için bir nimet olarak değerlendirilmişti. Geniş coğrafyası, fazla nüfusu Osmanlı devletine karşı batılı devletlerin iştahlarının kabarmasına neden olmuştu. Tabi Osmanlı Devletinin de zayıflaması buna fırsat vermişti. Bu arada Ermenilerin de milli kimlik arayışına girmeleri ve örgütlenmeleri başlamıştı. Hayır Kurumları ve Cemiyetleri 2

3 Ermenilerin Osmanlı hakimiyetine girmelerinden itibaren okullar gibi varlıklarına müsaade edilmişti. Tanzimat ve Islahat Fermanlarından sonra Ermeni hayır kurumları ve cemiyetler her tarafta mantar gibi çoğalmaya başlamıştı. Bunların kurucuları başta Ermeni din adamları olmak üzere, Kafkasyalı Rus Ermenileri olmuştur. Kuruluş ve faaliyetlerinde Avrupalı misyonerler tarafından fikren desteklendikleri gibi, mahalli konsoloslukları ve hükümetleri tarafından da mali destek sağlanmıştır 4. Cemiyetlerin görünen amacı, okullar, yurtlar, yetimhaneler, hastaneler, spor tesisleri açmak gibi Ermeni cemaatinin kültürel, bedensel ve hayri kalkınma ve yardımlaşmasını sağlamaktı. Ancak Berlin Kongresi nden sonra Doğu Anadolu daki bazı Osmanlı toprakları Ruslara bırakılıp Rusya Ermenileriyle Osmanlı Ermenileri temasa geçince, gerek Ermeniler, gerekse Ruslar tarafından öteden beri devam eden faaliyetler, programlanmaya, teşkilatlanmaya, teçhizatlanmaya ve mali destek sağlanmaya başlanmıştır. Böylece Rusya nın asırlık iki başlı projesinden birincisi, Balkanlar da bazı Osmanlı eyaletlerinin Rusya nın kontrolüne girerek kısmen gerçekleşirken, ikincisi de Doğu Anadolu nun bazı yerlerinin slavlaştırma programına alınmasıyla resmen icra mevkiine konulmuş oluyordu. Ermeniler açısından ise, ıslahat programları bahane edilerek, görünüşte daha mutlu ve eşit bir Ermeni toplumu meydana getirmek, Rusya nın hakimiyetine girmek veya Osmanlı Devleti sınırlarında ve Avrupa nın denetiminde özerk bir Ermenistan kurmaktı. Fakat Osmanlı Devleti nin zaten yıllardan beri hiçbir müdahale olmadan kendiliğinden bahşettiği ve dininden, töresinden, felsefesinden kaynaklanan yazılı ve fiili hukuku müsait olduğundan, Ermeniler ve batılılar tarafından konulan bütün engellere rağmen, Osmanlı Devleti, ıslahatı samimi olarak kabul etmiş,uygulamaya çalışmış olması ve II.Abdulhamid in isyanlara karşı başarıyla tatbik ettiği mahalli tedbirler ve diplomasisi karşısında Ermenilerin ve batılıların emperyalist emelleri tatmin olamamıştır.rusya daki Ermeniler ise, her seferinde kullanıldıktan sonra bir kenara itildiklerini geç de olsa idrak ettikten ve özellikle1885,1897,1903 ve 1905 te okulları, liseleri kapatılıp malları, hazineleri musadere edildikten sonra her iki Devlete bağlı Ermenilerin zihninde 1.Dünya Savaşı na doğru artık şu fikr-i sabite hasıl olmuştur. Bağımsız bir Ermenistan kurmak. 5 Bu amaca hizmet etmek üzere XlX. Yüzyıl sonları ve XX. Yüzyıl başlarında Ermeni cemiyetleri, okulları ve kiliseleri, kanuni ve dini bazı dokunulmazlıklardan da yararlanmak suretiyle, isyan, ihtilal, hazırlıklarının yapıldığı birer siyasi büro, silah ve mühimmat 3

4 deposu veya imalathanesi haline gelmişlerdir. Bunlardan Hayırseverler Cemiyeti (Benevolent Union) 1860 ta Çukurova(Kilikya) yı kalkındırmak amacıyla kurulmuş, bunu Fedekârlar Cemiyeti takip etmiştir. Birincinin üyeleri arasında faaliyetleriyle tanınan Ermeniler bulunmakta ve bunlardan Hasip Şişmanyan la Mığırdiç Beşiktaşyan ın 1862 Zeytun isyanlarında isimleri geçmektedir 6. Böylelikle bunların yanı sıra 1860 ta kurulan Fedakarlar Cemiyeti, Yardım Cemiyeti gibi Kilikya yı geliştirmek isteyen ve bu uğurda büyük paralar toplamış olan hayırsever veya ekonomik amaçlı dernekler de, Ermeni hareketinin gelişiminde rol oynamıştır 7. Bundan sonra 1870 ten itibaren bir grup genç, Ermeni din adamlarının yarattığı ve sürdürdüğü harekete yeni bir yön ve dinamizm verir ve İstanbul da Ermeni yanlısı yayınlar başlar te Portakalcıyan ilk devrimci Ermeni komitesini kurar ve Asya adlı gazeteyi yayınlar. Kısa bir süre sonra ise Türkiye ve Rusya Ermenileri arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan Ararat komitesi kurulur ve bunu Tebroissasiranz, Aravelian ve Kilikya izler 8. Böylece yılları arasında Van da Ararat, Muş ta Mektepsevenler, Şarklı ve Ermenistan a Doğru, Adana da Kilikya cemiyetleri kurulmuş ve bunlar 1880 de birleşerek Birleşik Ermeni Cemiyeti (Miyasiyal Enikorotyon Hoyotis) ni meydana getirmişlerdir. Ayrıca, 1872 de Van da Rusya nın desteğinde İttihad ve Halas ve 1878 de de Kara Haç cemiyetleri kurulmuştur. Kara Haç adı, üyelerinin arasında sır verenlerle, cemiyet ilkelerine uymayanların listedeki isimleri üzerine kara haç çekilip idama mahkum edilmelerinden kaynaklanmaktadır 9. Diğer taraftan 1881 yılında Erzurum da Şura-ı Ali adıyla kurulan cemiyet, daha sonra Müdafi Vatandaşlar olarak adını değiştirmiştir. Yine aynı vilayette 1882 de Anavatan Müdafileri (Pashtpan Hairaniats), Silahlılar ve Milliyetperver Kadınlar cemiyetleri kurulmuştur. Bunlardan Anavatan Müdafileri cemiyeti, Ermenileri saldırılardan korumak maksadıyla kurulmuş ve faaliyetlerinin farkına varılıp üyeleri yakalanınca, 1882 de kapatılmıştır. Bu cemiyetlerden başka, 1890 yılında İstanbul da da Yıldırım (Şant) ve Kurban isimli cemiyetler kurulmuştur. Bu sonuncu cemiyetin kurucusu, Kafkas Ermenilerinden Dr.Pakrat Navasartyan idi ve cemiyet çalışmaları, birçok cemiyetteki gibi, Tiflis ten idare edilmekteydi 10. Bütün bu cemiyetler, sadece fikri 4

5 mücadele vermekle kalmamış, yerine göre hem Türklere, hem de fikirlerini benimsemeyen, kendilerine yardım etmeyen veya devlete bağlılıklarıyla kendilerine ihanet eden Ermenileri de öldürmekten ve Anadolu nun çeşitli yerlerindeki isyan ve katliamlara iştirak etmekten de kendilerini alamamışlardır 11. Daha sonraları bu örgütleri takiben 1880 lerde Ermeni Devrimci Komiteleri kurulmuştu. Erzurum da 1882 de, silahlı mücadeleyi amaçlayan bir dernek daha örgütlenmiş ve bu dernek, bazı üyelerinin tutuklanmasının ardından 1883 de kapatılmıştı. Ayrıca 1885 te Van da bir piskoposun seçimi sırasında ayaklanma meydana gelmiş ve aynı zamanda İstanbul, Muş ve Alaşehir de çeşitli bahaneler öne süren isyan hareketleri de ortaya çıkmıştı. Cemiyetler-Komiteler 1885 de Van da Armenakan Partisi, 1887 senesinde İsviçre de Hınçak Partisi kurulacak, bunu Taşnak Partisi takip edecek ve artık isyan çalışmaları bu parti ve komitelerin eline geçecektir. O günlerde kurulan Ermeni komitelerine bakacak olursak, Bu komiteleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 1-ARMENAKAN KOMİTESİ: İhtilalci siyasi bir parti olarak ortaya çıkan ilk teşekkül Armenakan Partisi dir. Her ne kadar bu komitenin kuruluşu ile ilgisi yoksa da Mığırdıç Portakalyan ın ismi Armenakan ile birlikte hatırlanır de İstanbul da doğup öğretmen olan Portakalyan, uzun senelerini Van da kendi açtığı okulunda öğretmenlik yaparak geçirmiş ve ihtilalci bir gençlik yetiştirmiştir yılında Van da oturması yasak edilince, o da Fransa ya gitmiş ve Armenia gazetesini neşretmeye başlamıştır. İlk önce kendisini sadık bir Türk vatandaşı olarak takdim ederken zamanla görüşleri değişip tam bir ihtilalci olmuş ve kan dökmeden hürriyetin kazanılamayacağı sloganını işlemeye başlamıştır. İşte bu Portakalyan ın öğrencilerinden 9 kişi 1885 Sonbaharında, Armenia gazetesi isminden gelme olarak Armenakan Komitesini kurdular. Bu 9 kişi Mıgırdıç Terlemezyan(Avetisyan), Grigor Terlemezyan, Ruben Şatavaryan, Grigor Adian, Grigor Acemyan, M.Barutciyan, Gevard Hancıyan, Grigor Beozikyan ve Gareğin Manukyan dır. Avetisyan ın bu işin öncüsü olduğu Portakalyan ile irtibatı sağladığı sanılır. Armenia gazetesi bu parti ile birleşik 5

6 görülürse de aslında partinin resmi organı haline gelmemiştir. Armenia gazetesinin Türkiye ye girişi 1885 Ağustosu nda yasak edilmişse de gizli olarak gelmeye devam etmiştir. Ayrıca gazetenin Rusya ya girmesi de 1886 yılında yasaklanmıştır 13. Bu komitenin elle yazılan program özeti şöyledir: Komitenin kuruluş sebebi, ihtilal yolu ile Ermenilerin kendi kendilerini idare etmek hakkını elde etmektir. Komiteye sadece Ermeniler girebilir. Komite gayesine varmak için aynı ideale inanan bütün milliyetperver Ermenileri bir araya getirmek, ihtilalci fikirleri yaymak, üyelerine silah kullanmayı ve askeri disiplini öğretmek, silah ve para temin etmek, gerilla kuvvetleri oluşturmak, halkı genel bir harekete hazırlamak gibi yollara başvuracaktır. Komite aktif ve yedek azalardan oluşacak, yedek azalar sadece mali destek sağlayacaklardır. Ayrıca bir merkezi teşkilatı olacak, bunlardan başka bölgelerde de bölge komiteleri oluşturulacaktır. Merkez Teşkilatı, Bölge Komiteleri temsilcilerinden oluşacaktır. Ayrıca diğer ihtilalci gruplarla işbirliği için özel komite kurulacaktır 14 Silah kullanmak ve askeri strateji konusundaki bilgilerin Van Ermeni okulunda, Rus Konsolosu Binbaşı Kamsaragan tarafından verildiği de belirtilmektedir. Komitenin bilinen faaliyeti olarak, Kürt kılığına giren 3 komitacının (Hovannes Agripasyan, Vardan Goloşyan ve Karabet Kulaksızyan) Türk zaptiyeleri ile vuruşmaları, Avetisyan ın diğer 3 hempası ile birlikte bir Kürt grubuna saldırışı, çeşitli cinayetler ve bu arada 16 Ekim 1892 günü Van da polis memuru Nuri Efendi nin katledilmesi. Bu Armenakan Komitesi nin zamanla Ramgavar Komitesine dönüştüğü şeklinde bir rivayet de vardır. Asıl üzerinde durulması gereken iki teşekkül şüphesiz ki Hınçak ve Taşnaksutyun Komiteleri olarak tanıdığımız partilerdir HINÇAK(ÇAN SESİ) KOMİTESİ: 1887 de Kafkas kökenli Nazar bey ve hanımı Maro tarafından İsviçre de Hınçak (Alarm Çanı veya Çan sesi) adı altında, Ermenilere özerk bir yönetim verilmesi amacı taşıyan sosyal demokrat bir örgüt kurulur; ardından Londra da aynı adla aylık bir yayın organı çıkarılmaya başlanır. Bu örgüt ülkede para toplamak, karışıklık yaratacak insanları silahla donatmak ve nihayet örgüte bağlı kuruluşlar vasıtasıyla hükümeti zayıflattıktan 6

7 sonra zamanı geldiğinde harekete geçmek suretiyle hedefine ulaşmayı planlamaktadır 16. Hınçak komitesi, İzmir, Halep, İstanbul gibi büyük şehirlerde temsilcilikler açarak 1889 da örgütlenmesini tamamlamıştır da, Hınçak üyelerinin kışkırtmasıyla Erzurum da bir ayaklanma patlar ve çeşitli yörelerde olaylar meydana gelir 17. Şunu da vurgulamak istiyorum; Ermeniler yani Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Ermeniler, öncelikle örgütlenmediler. Osmanlı Devleti ne karşı kötü niyeti olan Avrupalı devletler Osmanlı tebaası olan Ermenileri sürekli harekete geçirmeye çalıştılar. Neticede ilk kurulan Ermeni örgütlerine baktığımız zaman hep dışarıda doğmuştur. Marxist ve ihtilalci bir örgüt olarak 1887 Hınçak Komitesi İsviçre de kurulmuş, çan sesi anlamına geliyor. 3-TAŞNAKSUTYUN-TAŞNAKSAGAN (ERMENİ İHTİLÂLCEMİYETLERİ İTTİFAKI) KOMİTESİ 1890 da Tiflis te kurulmuş olan, Taşnaksutyun(Hançer anlamına geliyor) Komitesi, Hınçak komitesinin programını beğenmeyen bir grup Ermeni 1890 da Troşak adıyla yeni bir dernek kurar; bu dernek daha sonra Taşnaksutyun adını alır ve Troşak gazetesini yayınlar. Bu komitenin üyeleri, ihtiyaçlarını karşılamak için tehdit ve zora başvurmaktan ve komitenin emirlerine uymayanları katletmekten çekinmezler yılında da komitenin militanlarına vermiş olduğu emir 19 : Türk ü Kürd ü her yerde, her türlü şerait altında vur. Mültecileri, ahdinden dönenleri, Ermeni hafiyelerini, hainleri öldür. İntikam al! idi. Bu komiteler önce yurt dışında örgütlendiler. Sonraları da içerde güzel isimler altında örgütlendiler. Bakıyoruz Kadınlar Cemiyeti, Fedakarlar Cemiyeti, Yardımlaşma Dernekleri sonradan bunlar ihtilalci Taşnaksutyun ya da Hınçak Komiteleriyle birlikte hareket ediyorlar. Yeraltına iniyorlar ve illegal bir konuma geçiyorlar. Yani güzel isimlerin altında gerçek yüzlerini saklamak istiyorlardı. Şimdi Osmanlı Devleti üzerinde emeli olan ülkelere bakacağız. Ben ilk önce Amerika diyeceğim. Amerika henüz bağımsızlığını elde etmiş, Türkiye ile de ticari ve kültürel boyutta ilişkileri var ama henüz bir İngiltere, Fransa ve Rusya kadar güçlü değil. Fakat uzun zamana yayılan bir politikası var yıllık bir politikası var. Ermeni olaylarının alt yapısını öncelikle ABD atıyor. Yani misyoner okulları Ermenilerin yaşadığı bölgelerde, 7

8 coğrafyalarda Adana da, Halep te, Elazığ da 20, Van da, Merzifon da, Kayseri de, İstanbul da Beyrut ta Ermeni Okulları açtılar. Misyoner okulları açtılar. Ve Bu misyoner okullarına 6 yaşındaki Ermeni çocuklarını alarak 18 yaşına kadar ilk, orta ve lise eğitiminin sonuna kadar bunların beyinlerini yıkadılar. Ermenicilik, Ermeni ırkçılığı, Ermeni milliyetçiliği, bağımsız Ermenistan devleti kurma düşüncesini kafalarına soktular. Ağaç yaş iken eğilir sözünün gerçek olduğunu burada görüyoruz. Yani kültürel ve fikirsel boyutta alt yapıyı Amerika hazırladı. Ve bu çocuklar bu okulları bitirdikleri zaman; kendi baba ve dedeleri ticaretle uğraştıkları için onlardan para istediler. Parayı ne yapacaksınız diye sordukları zaman, bağımsız bir Ermenistan devleti kuracağız dediler. Dedeleri ve babaları karşı çıktı. Oğlum biz Türklerle asırlardır beraber yaşadık. Aramızda bir sorun yok. Hayır beyinleri yıkandı ya, misyoner okulları beyinlerini yıkadı. Piyasada mevcut olan; Kendi Belgeleriyle Anadolu daki Amerika 21 başlıklı kitap, Misyoner okullarını, Amerikan belgelerine dayanarak hazırlanmıştır, Anadolu daki Amerika ve bu Ermeni çocuklarını ne şekilde nasıl eğittiklerini misyonerlik faaliyetleriyle Türkiye ye nasıl düşman ettiklerini, bağımsız bir Ermenistan sevdasını genç zihinlere nasıl yerleştirdiklerini güzel bir şekilde izah etmiştir Uygur hocamız. Şimdi şunu söyleyebiliriz kültürel ve fikirsel olarak alt yapıyı Amerika hazırladı. Ama silahlı yardımı Rusya, İngiltere ve Fransa sağladı. Şimdi hemen şunu da vurgulamak istiyorum; Ermenilerin mezhebi Gregoryen mezhebi; ama Ermenilere Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler, Ruslar yardım edecekleri zaman Ermenileri çok sevdiklerinden ve onların kara kaşlarına ve kara gözlerine hayranlığından değil şartlı yardım ettiler. Dediler ki, mezhebinizi değiştirin. Ruslar yardım ederken Ortodoks olacaksınız, yoksa yardım etmeyiz size dediler. İngilizler; Protestan olacaksınız; Fransızlar Katolik olacaksınız diyorlar. Gerçekten Ermeniler arasında Ortodoks, Katolik ve Protestan mezhepleri oluştu, kendi mezhepleri olan Gregoryen mezhebi az bir sayıya düştü. Böylece emperyalizm politikası güden batılı devletler alt yapıyı hazırladılar. Bu devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki emellerine bakacak olursak; bakıyoruz Rusya nın en büyük emelini, hepimiz biliyoruz bunu; dün, bugün ve yarın Rusya nın emeli sıcak denizlere inmek, Akdeniz e inerek İskenderun Körfezine yerleşmek ve ayrıca Basra körfezine ulaşmaktı. Hasta Adam dedikleri Osmanlı Devleti dağılıyor, parçalanıyor böylelikle Rusya da kendi payına düşenleri almak istiyordu. Dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesini kendi arka bahçeleri olarak görmekteydiler. Böylece Rusya nın 8

9 niyeti Malatya- İskenderun hattı üzerinden sıcak denizlere inmek için, burada yaşayan Ermenileri tahrik edip, harekete geçirerek; Osmanlı Devleti ne karşı isyana sevk edecekti. Rusya bu düşüncesini uygulamaktan çekiniyordu. Bu korkunun nedeni ise; bağımsız bir Ermenistan devleti kurdurup yarın Rusya nın politikasına aykırı hareket ederse ne yapabilirdi. Rusya bu konuda Bulgaristan dan deneyimliydi. Daha önce Bulgaristan ın bağımsızlığını kazanmasında Rusya nın yardımı vardı. Bulgaristan buna rağmen, Rusya ya sırtını dönmüştü. Aynı şey Ermenilerden de gelir diye korkuyordu. Rusya nın arşivlerinde bu olay açık bir şekilde mevcuttur. Böylelikle bu olay Rus gizli belgelerinde açığa çıkmıştı. Rusya nın Doğu Anadolu politikası 22 ; Sınırlarında Ermenisiz, bir Ermenistan ı tercih ettiği görüşü doğrultusunda bir Ermenistan kurmak, oradan da İskenderun körfezine ulaşmaktı. Çalışmalarını da buna göre yapıyor. Hem dünya pazarını ele geçirecek ve hem de hammadde kaynaklarının ve petrol yataklarının zengin olduğu bölgeye, yani Ortadoğu ya inecekti. Böylece Rusya, Basra Körfezi vasıtasıyla Hint Okyanusu na ulaşmış olacaktı. İngiltere nin emellerine gelince, Osmanlı Devleti yıkılırsa Rusya kolaycacık sıcak denizlere inebilirdi, bu durum İngiltere nin hiç işine gelmezdi. İngiltere buna dayanarak Rusya nın önüne set çekmek istiyordu.yani Doğu Anadolu da İngiltere kendi kontrolünde bir Ermenistan Devleti kurdurarak Rusya ya karşı tampon oluşturmak istiyordu. Fransa ise, Doğu Akdeniz havzasına yerleşerek Orta Doğu da bir köprü başı tutmak istiyordu. Fransa yı buraya iten en önemli sebeplerin başında pamuk gelmektedir. Çünkü Fransa pamuk açığının %93 nü İngiltere ve Amerika dan karşılamaktaydı, bu durum bağımlılık yaratıyor, bu da Fransa yı rahatsız ediyordu. Oysa ki pamuk Çukurova da oldukça fazla yetişmekteydi, bu durum Fransa yı bağımlılıktan kurtarabilirdi. Fransa kendi çıkarları doğrultusunda Ermenilerin emelleri olan Çukurova da Bağımsız Kilikya Ermeni Devleti kurdurarak Doğu Akdeniz e yerleşebilirdi 23. Böylece kültürel ve fikirsel olarak Ermenilerin isyanı için alt yapıyı Amerika hazır hale getirince; Rusya, İngiltere ve Fransa da bölgedeki kendi çıkarları doğrultusunda ve aynı zamanda Ermenilerin de emelleri göz önünde bulundurularak önce örgütlenme sonrada silahlanma dönemini başlatmışlardı. Bu hazırlık devresinin arkasından; 1890 Haziranı nda Erzurum da Ermeni isyanını görüyoruz Temmuzu nda İstanbul da Kumkapı gösterileri, de Merzifon, Kayseri, Yozgat olayları var te Sason olayı var te Bab-ı Âli gösterisi var Temmuzu nda Zeytun İsyanı var. Zeytun 9

10 Maraş ın bir bölgesi. Orada bir defa değil defa isyan çıkarıldı. Orada Yüzbaşı Süleyman Bey i öldürdüler ve Zeytun a Süleymanlı adı verildi da Van isyanı, 1896 da İstanbul un göbeğinde Osmanlı Bankasına baskın olayı, 1905 de Padişaha suikast teşebbüsü, 1909 Adana olayı, Saimbeyli ve Dörtyol olaylarını görüyoruz 25. Türkiye bir nev i bir anarşi ortamına, kan gölüne döndü. Devlet olayları bastırmak istiyor, zaman zaman gücü yetiyor, zaman zaman batılılar olaylara neden olan Ermenileri koruyor. Nihayet Sultan II. Abdülhamid döneminde birinci tedbir olarak Hamidiye Alayları 26 oluşturuluyor. Bölge aşiretlerine sancak verilerek bir nevi olayları engellemeye çalıştılar ve bunda da büyük ölçüde başarı sağlandı. I. Dünya Savaşı patlak verdi de. Artık Osmanlı Devleti de savaşta İngilizler, Fransızlar ve Ruslar karşımızda oldukları için beşinci güç olarak cephe gerisinde Ermenileri kullanma yoluna gittiler. Özellikle Ruslar Osmanlı cephesi gerisinde Ermenilerden gönüllü birlikler oluşturdular. Van da 10 bin kişiye, Sason da 30 bin kişiye varan gönüllü Ermeni birlikleri Savaş esnasında Osmanlı tebaasından olan Ermeni asıllı askerler üniformalarıyla birlikte cepheden kaçarak Rus ordusunun safına geçtiler. Rusya nın Doğu Anadolu Bölgesinin işgalini kolaylaştırdılar. Yol boylarında bulunan Türk köylerine de baskınlar yaparak, Türk insanını katlettiler.hiç bunların üzerinde durulmuyor. Şöyle baktığımız zaman bir milyona varan Türk insanı Ermeni çeteleri tarafından öldürüldü. Bunların mezarları var. Yeni, yeni açılmaya başlandı. Van da var Erzurum da var 28, Kars ta var Kars taki Subatan denilen yerde ben de bulundum 29. Açılan bu mezarlarda nazar boncukları, küçük Kur an-ı Kerimler, üzerinde ay-yıldız bulunan tütün tabakaları var. Mezarların Türklere ait olduğu aşikar. Açık bir şekilde ortada. Kaldı ki Antropolog Prof. Dr. Metin Özbek de toplu mezarın açılışında orada ve o da bilimsel olarak olayları doğrulamaktadır. Gerçekten 1,5 milyon Ermeni yi katlettiysek de, bunların mezarları nerede? Nereden bakarsanız bakın tahmini olarak toplu mezar yapar. Bir tane mezar gösteremiyorlar, hala konuşuyorlar. Dolayısıyla bizim, açılan mezarlarımız, dikilen anıtlarımız var. Adana da Yeşiloba da anıt var. 243 kişiyi kamadan geçirmişler. Kadınların küpelerini sökme 27, 10

11 zahmetinde bulunmayarak, kulaklarını kesmişlerdi. Kadınların kollarını kesmişler, bilezikleri almak için ve öldürdükten sonra da cesetlere eziyet etmişlerdi 30. I. Dünya Savaşı nda böyle bir olay karşısında Osmanlı Devleti de tedbir almak zorunda kalmıştı. Şimdi eğer bir tehcir tedbiri, göç tedbiri almasaydı katliam o zaman başlardı. Çünkü Türk gençlerinin hepsi askerde Bunların köyleri basılıyor anneleri, babaları, hanımları ve çocukları katlediliyor Bunlar savaştan dönünce ne olacak? Ermenileri öldürecek. İşte devlet Ermenilerin can güvenliğini sağlamak için Tehcir Yasasını çıkarttı. İlk önce Ermeni liderlerine ve ileri gelenlerine nasihat ediyoruz, olayları durdurmaları için. Ancak Osmanlı idarecilerinin bu iyi niyetleri netice vermeyince; 2345 Ermeni ileri gelenlerini ve komitecilerini tutukladılar. Bu tutuklamalarda Ermenileri durduramadığı gibi, yine bildikleri gibi davrandılar. En sonunda Osmanlı yöneticileri 27 Mayıs 1915 tarihinde Tehcir Kanunu çıkarmak zorunda kaldı. Hatta doğrusu tehcir değil de, Sevk ve İskan yasasıdır. Ermenilere yönelik değil, devlete yönelik isyan eden Türkler de olsa; ülkenin bir coğrafyasından başka coğrafyasına gönderen zoraki göç kısaca olay bu. Osmanlı Devleti ndeki Ermeni nüfusuna bakacak olursak; o günün şartlarında 1 milyon 300 bin Ermeni var 703 bini göçe tabi tutuluyor. 600 bini tabi değil. Çünkü isyan etmemişler. Batı Anadolu da ve İstanbul daki Ermeniler başkaldırmamış. Ege bölgesindeki Rumlar başkaldırmamış. Onlara dokunulmuyor. Sadece bizim ordumuzu arkadan vuran Ermeniler tehcire tabi tutuluyor. Nihayet 1918 yılında savaş bitiyor ve 30 Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi ni imzalamak zorunda kalıyoruz. Bu mütarekeye dayanarak Atatürk ün dediği gibi; ortada bir avuç Türk ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele, bunun da taksimini teminle uğraşılmaktan ibaretti böylelikle elde kalan bu topraklar da İtilaf Devletleri tarafından işgale uğruyordu 31. Neticede haksız işgaller yetmezmiş gibi, İngilizler 16 Mart 1920 günü İstanbul u da işgal ettiler. İngiliz yetkilileri Osmanlı arşivlerini didik didik ettiler soykırımla ilgili hiçbir belge bulamadılar. Devletin vermiş olduğu, hiçbir emire ulaşamadılar. Talat Paşa davası görüşülürken bilirkişi olarak ifade veren Alman General Otto Liman von Sanders; ben kesinlikle Ermenilere ilişkin olarak Talat tarafından imzalanmış bir emir almadım. Anlaşılacağı üzere Cephedeki Alman subayları bile, bize böyle bir emir gelmedi demekteler 32. Özellikle İngilizler İstanbul da bu olaylarla ilgili Türk ordusunda görev yapan yüksek rütbeli subayları İttihat Terakki ye mensup fikir adamlarını tutuklayarak hepsini yargıladılar ve sonuçta suç 11

12 unsuru olarak hiçbir belge bulamadılar. Bu yargılamalar sırasında 17 Mayıs 1919 tarihinde Ziya Gökalp mahkeme önünde gürler 33 : Milletimize iftira etmeyiniz Türkiye de bir Ermeni kırımı değil, bir Türk-Ermeni vuruşması vardır. Bize arkadan vurdular, biz de vurduk. Diyerek bunun bir mukatele olduğunu belirterek son noktayı koymuş oldu. Böylece Gökalp, meseleyi kökünden kesip atmıştır. İftirayı, iftiracıların yüzüne çarpmıştır. Konuşması geniş yankılar yapar. Hele o hava içinde, sıkıyönetim mahkemesinin Türk ileri gelenlerini Ermeni kırımından dolayı mahkum etmesi artık büsbütün imkansızdır. İngilizlerin, Türkleri, Türklerin eliyle mahkum ettirip cezalandırma tasarıları suya düşmüştür. Padişah Hükümetiyle İngilizlerin önünde şimdi iki şık vardır: Bekirağa Bölüğü ndeki tutuklular ya serbest bırakılacaklardır, ya da Malta ya sürüleceklerdir. Büyük bir öç alma hırsıyla yakalattıkları bu kimseleri serbest bırakmayı İngilizler ve Damat Ferit Paşa göze alamaz. Türkiye de cezalandırılamayacaklarına ve serbest de bırakılamadıklarına göre, İngilizlerin önünde kala kala bir yol kalır : Malta! 34 Şimdi bakıyoruz rakamlara ilk önce Türkler 300 bin Ermeni yi katlettiler şeklinde iddia ettiler. Ermeniler bu rakamı şimdi iki milyona yükselttiler. Zaten Osmanlı Devleti nde yaşayan 1 milyon 300 bin Ermeni var. Yabancı kaynaklar da böyle gösteriyor. 18 milyon genel nüfusu var. %6,9 u Ermeni. En fazla Van vilayetinde varlar o da nüfusun % 18 i. böyle bir ortamda malum biliyorsunuz Kurtuluş savaşını biliyorsunuz, Doğu Cephesi ve Kazım Karabekir Paşa nın harekatı Mondros Mütarekesi ne bakıyoruz, Vilayet-i Sitte yani Doğu Anadolu da 6 vilayeti kapsıyor hepsini Ermenilere vereceksiniz diyorlar. Sevr de Ermenilerin koruyucuları, kurulacak Ermeni devletinin sınırlarını Amerika başkanı Wilson Çizecek diyorlar. Lozan da Ermenilere ait toprak talebi kesinlikle yok 35. Böylelikle sorun tamamen çözülüyor lere gelinceye kadar 50 yıl Ermenilerden ses, seda yok. Hatta 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatına kadar ses seda yok. Yani katliam var da 1915 ten 1975 e kadar neden sustunuz? Bir nevi olayın uluslararası yönü var. Ben onu da vurgulamak istiyorum. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile olayı ilişkilendirmemiz lazım. Bizim Kıbrıs a çıkartma yapacağımıza Batı kamuoyu inanmıyor ve Türkler kim, çıkartma kim diyorlar, hatta Türkler 30 Ağustos 1922 tarihinde kazandıkları zaferin sarhoşluğundan hala kurtulamadılar diyorlardı. Türkler Kıbrıs a çıkartma yapınca korktular. Dediler ki: Türkler umduğumuzdan daha fazla güçlülermiş. Adaya çıkartma yapıyorlar. Eğer böyle 12

13 giderse Viyana da durdurmak zorunda kalırız. Öyle ise bunların başına gaile açalım, yani problem yaratarak Türkleri oyalayalım ve meşgul edelim. Bundan sonra Türkiye ye karşı ölüm ve propaganda örgütleri olarak ikiye ayrılan Ermeni terör örgütlerinin sayısı 11 i bulacaktı. Ancak bütün faaliyetleri, hedefleri aynı; fakat metodları farklı görünen üç ana örgüt bu olayları yürütmektedir 36. Bu örgütleri şu şekilde sıralayabiliriz ASALA (Ermenistan ın Kurtuluşu İçin Ermeni Gizli Ordusu): 1 Ocak 1975 tarihinde Beyrut taki Dünya Kiliseler Konseyi bürosuna yapmış olduğu bombalı saldırı ile adını ilk defa duyuran ASALA, Marksist-Leninist ideolojiyi kabul etmekte, kurulacak Ermenistan için verilen mücadelenin Milletlerarası Devrimci Hareketi nin bir parçası olduğunu ve bu meselenin silahlı mücadele ile çözüme kavuşacağını savunmakta ve yayınladığı bildirilerinde amaçlarını şöyle açıklamaktadır: a- İşgal altındaki topraklarını kurtarmak, Birleşik, Demokratik ve Sosyalist bir Ermenistan kurmak (ASALA, işgal altındaki Ermeni topraklarından Doğu Anadolu Bölgemizi kastetmekte, Sovyet Ermenistanı nı kurtarılmış bölge olarak görmektedir). b- Topraklarına döndüğünde, Ermeni halkına en azından kendi kaderini tayin hakkı tanınmasını sağlamak, c- Katliamın tarihi bir gerçek olarak Türkiye tarafından kabulünü temin etmek, d- Türkiye yi katliam sebebiyle tazminat ödemeye zorlamak. Uluslararası terör hareketinin parçası olan ASALA, sözde amacına ulaşmak için Türkiye deki bölücü örgütlerle işbirliği içinde olduğunu da belirtmiştir. Nitekim, 8 Nisan 1980 günü Lübnan ın Sidon şehrinde illegal PKK(Kürdistan İşçi Partisi) yandaşları ile ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Türk hükümetine karşı mücadele etmek amacıyla bir ittifak kurduklarını dünya kamuoyuna açıkladılar. Yüzlerinde yalnız göz delikleri açık siyah maskelerle bir düzine erkek ve iki kadın bu toplantıda kendilerini, Türk hükümetine karşı ortak savaş veren Türkiye deki Ermeni gerillaları ve Kürt ihtilalcileri diye tanıtmışlar ve etraflarını çevreleyen Dr.George Habbaş ın Filistin gerillalarına Rejimi yıkıp Ermeni ve Kürt istekleri yerine gelene kadar Türk yetkililerine karşı silahlı operasyonlarını arttırmak amacında olduklarını, ASALA ve PKK adına Marksist Filistin örgütleri ile aralarındaki bağları pekiştirmek istediklerini söylemişlerdi Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı gibi zamanında Sovyet Rusya dan para, silah ve eğitim yardımı almış olan ASALA nın işbirliği yapmış örgütlerin başında Marksist ;

14 görüşlü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi nin, Ermeni teröristleri, Türkiye yi parçalama gayreti içinde olan mihraklara mensup militanlar ile birlikte eğittiği kesin bir şekilde anlaşılmıştır JCAG (Ermeni Katliamı Adalet Komandoları): Ermenilere karşı yapılmış ve hâlâ cezasız kalan katliamın intikamını almak ve Ermenilerin uğradıkları haksızlıkları gidermek iddiasıyla ortaya çıkan JCAG ın açıklanan hedefi şunlardır: a- Türkiye nin, 1915 katliamını tanımasını sağlamak ve Türkiye yi tazminat ödemeye mahkum etmek, b- Türkiye nin, 1920 Sevr Antlaşması nda öngörülen sınırlara dayalı Ermeni Topraklarını, Ermenilere iadesini temin etmek. Ayrıca yayınlamış olduğu bildirilerinden, JCAG ın tek hedefinin, Türkiye den bazı toprakları istediği anlaşılmakta ve hedeflerinin Taşnak Partisi isteklerine uygun olması onun bu parti ile işbirliği içinde bulunduğunu aklımıza getirmektedir NAR (Yeni Ermeni Direnişi): İlk defa 14 Mayıs 1977 tarihinde Paris teki Türk Turizm Bürosu nu bombalayarak duyuran NAR, ASALA ile ortak eylemlere giren sol görüşe sahip bir örgüt olarak görülmektedir 41 Görüldüğü gibi kendilerine çeşitli adlar koyarak ortaya çıkan bu gizli gücün katilleri, Ermenilerin büyük çoğunluğunu temsil etmemekte ve dünyanın hiçbir yerinde Ermeni toplulukları, Marksist-Leninist ideolojinin esiri olan uluslar arası terör örgütlerinin bir parçası olan bu cinayet şebekelerinin faaliyetlerini hoşgörü ile karşılamamaktadır. Ayrıca Osmanlı Devleti ndeki sözde katliamları, basın organları ile radyo ve televizyonlarında ustaca, taraflı olarak vermeyi adet haline getirmiş bulunan Batılı ülkeler, kendi siyasi menfaatleri uğruna Ermenileri kullandıklarını nasıl unutabiliyorlar? Ermeni konusunu yazdıkları kitaplarında tarafsız bir görüşle inceleyen bazı batılı tarihçiler 42, Ermenilerin Türkiye aleyhindeki propaganda ve eylemlerinin geçerli bir sebebi bulunmadığını, Türkler ile Ermenilerin 800 yıl birbirleriyle ahenkli bir şekilde yaşadıklarını, bütün meselenin XIX. yüzyıl sonunda Rus Çarlarının ve diğer devletlerin tahrikleriyle, ABD deki Ermenilerin teşviki ile, bugünkü Rus emperyalizmi adına hizmet veren KGB ajanlarının kışkırtmasıyla ve etkili Avrupalı politikacıların hırslı davranışlarıyla olayları bu boyuta getirmişlerdir

15 ASALA nın kuruluşu 1975 yılıdır. Kıbrıs Barış Harekatından sonra, Batı kamuoyu Türklerden korktu. ASALA nın ortaya çıkışında, Kıbrıs Rum Kesimi nin, Yunanistan ın, İngiltere nin ve Fransa nın da etkisi var. Türkiye ye hesabı olan herkesin rafında bir Ermeni dosyası var. Türkiye yle pazarlığı olan bir devlet raftaki Ermeni dosyasını önüne indirmekte, istediğimi yapmazsan; bu soykırımı meclisimden geçiririm diyerek Türkiye yi tehdit etmektedirler. Bundan 7 sene önce 2001 senesindeydi. Türkiye helikopter almak için ihale açmış. Helikopter ihalesine Fransa ve Amerika giriyor. Amerika nın helikopteri işimize geliyor. Türkiye bu ihalede ABD helikopterlerini almaya karar verince; Fransa, sen benim helikopterimi nasıl almazsın diye 1915 Ermeni olaylarını gündeme getirerek, sözde soykırım kararını meclisinden geçiriyor. Yani olayın uluslararası boyutu var, ben başta bunu söyledim. Ermenilerle aramızda hiçbir sorun yok. Onlarla biz kardeşiz ve dostuz. Yıllarca beraber yaşadık. Ama çıkarları doğrultusunda bu Ermeni dosyasını raftan indirip önümüze koyuyorlar. Ve ASALA, çoğumuz hatırlarız. Elçilerimize ve yurt dışı görevlilerimize saldırdılar. Tam 34 tane diplomatımızı vurdular. Kim kimi katletmiş ortada. Naklen seyrettik Ankara da Esenboğa Havalimanı Baskınını Bu olayların arkasında uluslararası kamuoyu var. Tabiî ki Türkiye bu olaylara seyirci kalamazdı, bir şeyler yaparak, olayların üstesinden geldi. İşin o boyutu karanlık Susurluk olayı Uzun bir süre tartışıldı. Ben bu konulara elimizde fazla belge olmadığı için giremiyorum Ben hemen sonuca bağlamak istiyorum; 1984 yılında da, Atina da PKK ile ASALA anlaşıyor. Nerede? Atina da. ASALA görevini PKK ya devrediyor. Ermeni örgütünün üzerine Kürt kimliği kılıfı geçirilmiş 44, ama Ermeni örgütü. ASALA üstlenmiş olduğu görevi PKK ya devrediyor. Neden? Çünkü ASALA yıpranmış ve deşifre olmuş, onun için yeni misyona ihtiyaç duymaktadırlar. Bu birleşme ve anlaşmanın arkasından Atina da ortaklaşa yürüyüş yaparak birlikteliği beraber kutluyorlar. Bir bakıyorsunuz bu yürüyüş anında ASALA militanları ile PKK lılar arasında kavga çıkıyor. Niçin? Birbirlerinin sınırlarını harita üzerinde ihlal etmişler 45. Şunu da vurgulamak istiyorum bu diplomatik saldırılar çok boyutlu, bunların karşısında dik durmamız lazım. Öncelikle kamuoyumuza anlatmamız lazım. Kamuoyumuz yalan, yanlış bir kitap okuyor ve etkileniyor. Öyle bir kuvvetli propaganda yapıyorlar ki bizim kamuoyumuzu da etkiliyorlar. Bırakın biz gitmeyelim uzağa işte her yerde bulursunuz alın okuyun. Profesör Justin McCarthy ın Ölüm ve Sürgün isimli kitabı 15

16 Türkçe ye çevrildi. 46 Bunun yanında Rusya nın Van, Erzurum Başkonsolosu General Mayewsky 47, kitabında bunları, yani Ermenilerin yaptığı mezalimi olduğu gibi yazmış ve bu eser Türkçe ye tercüme edilerek, Kök Yayınları tarafından bastırılmıştır. Bu kitabı muhakkak okuyun ve aydınlanın. Sadece bizden beklemeyin. Bizim araştırmalarımız var. Tarihçiler üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiş. Haddinden fazla araştırmalar var. Ama kitleye ulaşamıyor veya bu yayınlara kitle ulaşmak istemiyor. Orda bir sıkıntımız var. Bunun için dik durmamız ve Atatürk çizgisini takip ederek, milli birlik ve beraberlik doğrultusunda hareket etmeliyiz. Bunu her dönem karşımıza çıkarırlar, her dönem de hazır olmalıyız. Önce kendi kamuoyumuzu iyi bir şekilde aydınlatmamız gerekli ve sonra da dünya kamuoyuna anlatarak ikna etmeliyiz. Şurası da bir gerçektir ki, Türkiye Cumhuriyeti için bir Ermeni Meselesi hiçbir zaman olmamıştır. Bilindiği gibi, Ermeni Yurdu Hikayesi, Lozan Antlaşması ile tarihin derinliklerine gömülmüştür. Bu hikayeyi bugün yine Mesele yapmaya çalışanlar, Ermenileri tarih boyunca siyasi menfaatleri için kullanan ve Türkiye yi kuvvetli bir devlet olarak görmek istemeyen dış güçlerdir 48. SONUÇ: Buraya kadar vermiş olduğumuz bilgilerden çıkan sonuçları şu şekilde özetlemek faydalı olacaktır 49 : 1-Ermeniler, Anadolu nun yerli ahalisi olmayıp dışarıdan gelmişler ve Doğu Anadolu ya zorla yerleşmişlerdir. 2-Türkler, Doğu Anadolu yu Ermenilerden almamışlardır. Çünkü Türklerin Anadolu yu fetihleri esnasında bağımsız bir Ermeni devleti mevcut değildi. 3-Delilleriyle gösterildiği gibi Ermeniler Türk yönetiminde huzur, refah ve itibar içinde yaşamışlar, en yüksek devlet görevlerine gelebilmişlerdir. Bu zamanın çok üstünde hoşgörülü yönetim uygulayan bir idare anlayışının sonucudur. 4-Ermeniler, 1878 lere kadar devletin sadık bir vatandaşı olarak hizmet ve itibar görmüşlerdir. 5-Ermenilerin huzuru emperyalist dış güçlerin kışkırtmaları ile bozulmuş ve yapay bir Ermeni meselesi yaratılmıştır. Dış kökenli komiteler ve terör örgütleri bu işte araç olarak kullanılmışlardır. 16

17 6-Türk idaresi, Ermeni terörizmine karşı tepki olarak, asayişin muhafazasını hedef almıştır tehcir olayı da aynı niteliktedir. Dört bir yandan saldırıya uğrayan vatan topraklarını cephede savunmakta olan ordunun ve cephe gerisindeki savunmasız sivil halkın güvenliği, uğradığı katliam ve mezalim hiç dikkate alınmamaktadır. 7-Ermeni teröristlerin ifade ettiği gibi sistematik bir katliam emri yoktur. Oysa ki; Müslüman halkın uğradığı katliam ve mezalim görmemezlikten gelinmektedir. 8-Ermeni kaybı ile ilgili rakamlar inandırıcılıktan yoksundur. Kayıplar vardır. Fakat sebepler değişiktir, tahminen 50 veya 60 bin civarındadır. Ancak Müslüman halkın kayıpları milyonun çok üstündedir. 9-Ermeniler hâlâ Sevr in geçerli olduğunu savunuyorlar. Sevr hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir ki geçerli sayılabilsin. Yeni Türkiye Devleti ne hayat veren Lozan Antlaşması nda ise Ermenilerin adı bile geçmemektedir. 10-Bugün Türkiye de yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar, diğer Türk vatandaşlarından ayrı bir işlem görmemekte, huzur, refah ve güvenlik içinde yaşamakta olup her vesile ile her türlü teröre karşı olduklarını belirtmektedirler. Sonuç olarak geçmişte Ermeni meselesi, Ermeni vatandaşlarımıza rağmen emperyalist güçler, onlardan destek ve teşvik alan terör örgütlerince yaratılmaya çalışılan sunî bir olaydı. Bugün aynı oyun daha da tutarsız şartlarda sahnelenmeye gayret edilmektedir. Geçmişte olduğu gibi, Türkiye ve bölge ile ilgili çıkar hesapları bulunan güçler, Ermeni konusunu, politik çıkar malzemesi olarak kullanmak istemektedirler. Halen de bu sorun Türkiye yi yıkmak, parçalamak isteyen veya onun zayıflatılmasında dışa muhtaç duruma düşürülmesinde fayda uman dış güçlerin körükledikleri ve kendilerine uygun zaman ve zeminde, bazen dış politika, bazen de iç politika malzemesi olarak kullandıkları bir araç niteliğini muhafaza etmektedir 50. Bu sorun Mehmetçiğin süngüsü ile hayat bulan Lozan Antlaşması ile hukuken Türkiye sınırları dışına intikal ettirilmiştir. Ancak Ermeni Meselesi dün yapay olarak yaratılmıştı. Son yıllarda daha da yapay şartlar içinde yaşatılmaya çalışılıyor. Yarın da, Türkiye nin zayıflaması, içte ve dışta zor durumlara düşmesi, başka devletlerle çatışması halinde gündeme getirilecektir. Dolayısıyla konu siyasi konjonktüre, Türkiye nin ilişkilerinin durumuna paralel olarak güncelliğini koruyacak demektir

18 Buna göre ne yapılması gerekir? Konuyu görmemezlikten gelmek, karşı faaliyetlere cevap vermemek, biz yeni bir devletiz konu bizi ilgilendirmez demek, yeterli ve geçerli olamamaktadır. Bu kabil yıkıcı tahrik ve uluslararası entrikalara dayanmanın yolu 52 : 1-Bilimsel yoldan giderek tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak, bunları özellikle yabancı dilde yayınlamak, belli başlı bilim, kuruluş ve kitaplıklarına ulaştırmak suretiyle, bu konudaki tek sesliliği ortadan kaldırmak, 2-Her zaman için milli birlik ve bütünlüğü muhafaza etmek, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu aziz Atatürk ün ilkeleri doğrultusunda, çağın gereklerine uygun, rasyonel ve istikrarlı bir yönetim ile Türkiye yi güçlendirmektir. Türkiye güçlü olduğu, dış ve iç politikalar konusunda iyi yönetildiği sürece benzer sorunlar olmayacaktır. Ermeniler son günlerdeki propagandalarına Yeni Ermeni Stratejisi eklemişlerdir. Bu konuya da kısaca açıklık getirelim 53 : Ermeniler, Osmanlı Devleti nin sahibi olarak gördükleri Türkleri kendi yarattıkları ve kendilerinin zarara uğradıkları olaylarda suçlu bulunmuşlardır. Bu nedenle Ermeniler Türkleri suçlu ilan edebilmek için 1915 tehcirini bulunmaz bir fırsat olarak saymışlardır. Bugün Ermenilerin yaşama gayelerini bina ettikleri temel, 1915 Tehciri ve Türk düşmanlığıdır. Ermeniler varlık sebepleri haline getirdikleri Türk düşmanlığını Tehciri efsaneleştirilmesi ile yoğurmuşlardır yılından bu yana her Ermeni, çocuğuna 1915 Tehcirini ve Türk düşmanlığını anlatmıştır lerden itibaren Türklerin Ermeni yi öldürdüklerini iddia eden propagandalarıyla tekrar faaliyete geçmişlerdir. Seslerini duyurmak için araç olarak yine terörü seçmiş ve yurt dışındaki 34 diplomatımızı şehit etmişlerdir lerden sonra ise dünya kamuoyunu yönlendirmek maksadıyla sanatsal ve barışçıl araç ve sloganlar kullanarak dünya basınını etkileme yolunu seçmişler böylece kendileri lehinde bir kamuoyu yaratma çabasına girişmişlerdir. İkinci olarak soykırım(holocaust) iddialarını dünyaya kabul ettirmeye çalışmışlardır. Amaçları Yahudiler gibi dünya kamuoyunda mağdur millet rolünü oynayıp imtiyazlı duruma geçmekti. Ermeniler bu hassasiyetten faydalanarak Türkleri soykırım yapmakla suçladılar. Ancak bu oyun sadece Ermenilerin değil, Yunanistan,Ermeni ve aynı zamanda PKK nın oyunu idi. Yrd.Doc.Dr. Süleyman HATİPOĞLU 18

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ...

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... 1 1.1. ERMENİLERİN KÖKENİ... 1 1.2. ERMENİLERİN TARİHİ... 2 1.2.1. Büyük İskender ve Takip Eden Dönemde Ermeniler... 3 1.2.2. Partlar Döneminde Ermeniler...

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu -AÇILIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 18 Nisan 2015 EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010.

İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010. Tarih Okulu Eylül-Aralık 2010 Sayı VIII, 185-189. İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010. Süleyman AŞIK

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ. Youtube Kanalı: tariheglencesi

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ.  Youtube Kanalı: tariheglencesi KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 20.08.2017 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Aytunç Altındal * İstanbul da mukim Fener Rum Kilisesi, gerçekte, Lozan Antlaşması nın Sözlü mutabakat çerçevesi bölümünde yer alan Özel İzin nedeniyle sadece

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na Kürtler Katıldı mı? Atatürk şehitlere ihanet etmiş! DTP'li Muş milletvekili Sırrı Sakık Çanakkale Şehitlikleri'ni gezmiş ve şu açıklamalarda bulunmus: "Bu ülkede burada

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Neslihan Erkan İlan-ı Hürriyet II. Meşrutiyet, 1878 de askıya alınan Kanun-i Esasi nin yeniden yürürlüğe girmesiyle 23 Temmuz 1908 de başladı. Osmanlı coğrafyasında yeniden meşruti

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum Kunduz'da yaşanan savaş ABD için iki seçeneği ortaya çıkardı; ya işgal güçlerini artıracak yada Taliban'ın ilerleyişine göz yummak zorunda

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Ermeni Meselesi ve Türkiye

Ermeni Meselesi ve Türkiye Ermeni Meselesi ve Türkiye Konstantın, L. D. (1913). Anadolu'da Islahat. Ermeni meselesi. Suriye Meselesi. İstanbul:. Toros, T. (). "Ermeni Tehciri Meselesi". Hayat Tarih Mecmuası, (12), 64-71, Kodaman,

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Silahlı propagandanın amacı her şeyden önce bu suni dengenin bozulmasıdır. Şimdi hepimizin bildiği bu teoriyi Mihrac Ural ın durumuna tercüme edelim:

Silahlı propagandanın amacı her şeyden önce bu suni dengenin bozulmasıdır. Şimdi hepimizin bildiği bu teoriyi Mihrac Ural ın durumuna tercüme edelim: Hemen başlangıçta belirteyim: Bu yazı Mihrac Ural ile ilgilidir. Suni denge ile Mihrac Ural ın ne ilgisi var? diye düşünüyorsanız, okuyunca görürsünüz. Suni dengenin tanımını biliyorsunuz: Halkta potansiyel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

Bugünkü Durum Pazar, 28 Haziran :57 -

Bugünkü Durum Pazar, 28 Haziran :57 - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, 23 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan eden Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye'ye yönelik "sözde soykırım" iddialarını bir devlet politikası haline

Detaylı

Doç.Dr.Kadir ULUSOY Tarih Eğitimcisi ve Değerler Eğitimi Uzmanı

Doç.Dr.Kadir ULUSOY Tarih Eğitimcisi ve Değerler Eğitimi Uzmanı Doç.Dr.Kadir ULUSOY Tarih Eğitimcisi ve Değerler Eğitimi Uzmanı Türklerin Anadolu da teşkilatlı bir şekilde var olmaya başladığı 1071 yılından itibaren Ermeniler ile Türkler huzur içinde yaşamışlardır.

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı