T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER HAVVA TAŞTAN Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca ARAŞTIRMA RAPORU olarak hazırlanmıştır. Ankara Kasım-2007

2 1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 6 GİRİŞ... 7 BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Beyana Dayanan Gelir Vergisi Basit Usulde Gelir Vergisi Gelir Vergisi Tevkifatı Gelir Geçici Vergisi Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Tevkifatı Kurumlar Geçici Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi Tevkif Suretiyle Kesilen Katma Değer Vergisi Petrol ve Doğalgaz Ürünleri Motorlu Taşıt Araçları Alkollü İçkiler Tütün Mamülleri Kolalı Gazozlar Dayanıklı Tüketim Malları ve Diğer Mallar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Şans Oyunları Vergisi Özel İletişim Vergisi Gümrük Vergileri Ek Mali Yükümlülük İthalde Alınan Katma Değer Vergisi Damga Vergisi Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga Vergileri Ticaret Sicil Harçları Diğer Yargı Harçları Esnaf Sicil Harçları Noter Harçları Vergi Yargısı Harçları Tapu Harçları Pasaport ve Konsolosluk Harçları Gemi ve Liman Harçları Avcılık Belgesi Harçları Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları Trafik Harçları Yurtdışı Çıkış Harçları Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Harçlar Özel Güvenlik Harçları Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri Diğer Değerli Kağıt Bedelleri Gemi Sağlık Cüzdanı Bedelleri... 68

3 Teftiş ve Denetleme Ücret ve Payları Muayene, Denetim ve Kontrol Ücretleri Avukatlık Vekalet Ücret Gelirleri Kurs, Toplantı, Seminer Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri Çevre Kredi Faizleri İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında Alınan Çevre Katkı Payı Belediyelerden Alınan Yüzde Bir Oranında Çevre Katkı Payı Çevre Kredi Anaparası Sivil Savunma Gelirleri Elektrik Enerjisi Gelirleri Serbest Bölge Gelirleri Kooperatifçiliği Tanıtım ve Eğitim Gelirleri RTÜK Lisans Ücreti RTÜK Yayın İzni Ücreti Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat Bedeli Yatırımları Teşvik Gelirleri İletişim Araçları Ruhsatname ve Sertifika Ücretleri İletişim Araçları Kullanım Ücretleri KİT den Elde Edilen Gelirler İştirak Gelirleri Yeniden Değerleme Farkları Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirleri Resmi Basımevleri, Okullar Kurumlar Hasılatı Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar Döner Sermayelerin Yıl Sonu Karlarından Aktarmalar Döner Sermaye Karlarından Sermayeye Eklenen Gelirler Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Para Basımı Gelirleri İşletme Mükelleflerinden Tahsil Olunan Amortisman Ücretleri Yurt Dışı Dövizli Askerlik Gelirleri Tarımsal Amaçlı Kooperatif Kredi Dönüş Gelirleri Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerin Faizleri Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerin Gecikme Zamları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

4 4 5 Proje Yardımları İç ve Dış Tanıtım Gelirleri Harita ve Kadastro Bedeli Saray Köşk ve Kasır Gelirleri Basılı Kağıt ve Plaka Satış Gelirleri Nato Anlaşma Karşılıkları Çıraklık Mesleki ve Teknik Eğitim Gelirleri SK. Mülga 32/2-C maddesi Uyarınca Alınan Fon Payı TSK Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kara, Deniz ve Hava Taşıt Kira Gelirleri Organize Sanayi Bölge Gelirleri Gıda Maddesi Üretim İzin Gelirleri Konvertibl Olmayan Konsolosluk Gelirleri Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış Hibe ve Yardımlar Ücretle Yapılacak İş ve Hizmet Karşılıkları Yol ve Tünel Geçiş Ücretleri Köprü Geçiş Ücretleri Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri Şartlı Bağış ve Yardımlar Hurda Gemi Satış Geliri Yabancı Uyruklu Öğrenci Eğitim Karşılığı Kamu Bankalarından Nakledilen Personel Ücreti Diğer Özel Gelirler Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri Takipteki Kurum Alacakları Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Borçlanma Senedi Primli Satış Gelirleri İkrazlardan Geri Alınanlar Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Mükerrer Sigorta Şirketlerden Alınan Petrolden Devlet Hakkı Petrolden Devlet Hissesi Madenlerden Devlet Hakkı Oyun Kağıtları Gelirleri Yargı Harçlarından Alınan Paylar Noter Harçlarından Alınan Paylar Ticaret Sicil Harçlarından Alınan Paylar Savunma Sanayi Destekleme Fonu Payları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Paylar İMKB den Alınan Paylar Mahalli İdarelerden Alınan Paylar Eğitim Özel Geliri Fonlardan Aktarmalar Tasfiye Edilen Fon Gelirleri

5 RTÜK ten Elde Edilen Eğitime Katkı Payı GSM İşletmelerinden Alınan Hazine Payları Evrensel Hizmet Gelirleri İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi) Müşterek Bahis Hasılatından Elde Edilen Gelirler Bandrol, Kayıt, Tescil, Ücret ve Payları Bağıtlanan Sözleşmelerden Alınan Kurum Payı Araştırma Projesi Gelirleri Payı Trafik Sigorta Payları Yargı Para Cezaları Trafik Para Cezaları Trafik Para Cezaları Karayolu Taşıma Kanununa Göre Alınan İdari Para Cezaları Karayolu Geçiş Ücretleri İdari Para Cezaları Çevre İdari Para Cezaları Doğalgaz Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Şeker Kanununa Göre Alınan İdari Para Cezaları Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları Vergi Barışı TEFE Tutarı Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı Vergi Barışı Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Para Farkları Kişilerden Alacaklar Kişilerden Alacaklar Faizleri Afetlerde Kullanılacak Gelirler Orman Köylülerini Kalkındırma Gelirleri Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Gelirleri Milli Parkları Koruma ve Geliştirme Gelirleri Mera Gelirleri Sermaye Gelirleri Lojman Satış Gelirleri Sosyal Tesis Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri Arazi Satışı Arsa Satışı Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Geliri Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri Tahvil Senet ve Bonolar Altın

6 Altın Dışındaki Kıymetli Madenler Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar Enerji Dağıtım ve Santralleri Devri Geliri Telekom Hisse Satış Geliri SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKÇA TABLO-1a TABLO-1b TABLO-1c TABLO-1d TABLO-2a TABLO-2b TABLO-2c TABLO-3a TABLO-3b TABLO-3c TABLO-3d

7 6 KISALTMALAR GFS ESA 95 KHK BKK GVK KVK KDVK KDV ÖTVK YTL RTÜK KİT İDT NATO TSK TBMM SK. İMKB CİF FOB LPG TEFE GSM GAP A.Ş. syf. PTT B.K.İ T.C. EPDK DSİ EİE : Government Finance Statistics, Devlet Mali İstatistikleri : European System of İntegrated Economic Accounts, Avrupa Hesaplar Sistemi 1995 : Kanun Hükmünde Kararname : Bakanlar Kurulu Kararı : Gelir Vergisi Kanunu : Kurumlar Vergisi Kanunu : Katma Değer Vergisi Kanunu : Katma Değer Vergisi : Özel Tüketim Vergisi Kanunu : Yeni Türk Lirası : Radyo ve Televizyon Üst Kurumu : Kamu İktisadi Teşebbüsü : İktisadi Devlet Teşekkülü : North Atlantic Treaty Organization : Türk Silahlı Kuvvetleri : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Sayılı Kanun : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Cost, İnsurance and Freight; mal bedeli, sigorta gideri ve nakliye gideri : Free on Board, Gemiye teslime kadar olan masrafların toplamı : Sıvılaştırılmış Petrol Gazları : Toptan Eşya Fiyat Endeksi : Global System for Mobile Communications, Mobil İletişim İçin Küresel Sistem Sistemi : Güney Doğu Anadolu Projesi : Anonim Şirketi : Sayfa : Posta ve Telgraf Teşkilatı : Bölge Kurucu ve İşketicisi, Serbest bölgenin özel sektör tarafından kurulması ve işletilmesi halinde, bölgeyi kuran ve işleten kuruluş : Türkiye Cumhuriyeti : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu : Devlet Su İşleri : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

8 7 GİRİŞ Bilindiği üzere, kamu yönetimi, topluluk halinde yaşayan insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin belirli bir disiplin altında düzenlenmesi, ortaya çıkan toplumsal olayların yönlendirilmesi ve toplumun yönetilmesidir. Kamu yönetimi altında Devlet tarafından verilen hizmetler günün koşullarına göre sürekli artmaktadır. Klasik anlayışa göre Devlet tarafından adalet, savunma, emniyet hizmetleri verilirken zamanla bu anlayışta yaşanan değişiklik ile Devlet, ekonomik gelişimi ve istikrarı sağlama görevi üstlenmiştir. Bu sorumluluk Devletin vermiş olduğu hizmetlerin artması ile sonuçlanmıştır. Klasik anlayışa göre verilen hizmetlerin yanında Devlet ekonomik gelişime katkıda bulunan eğitim, sağlık hizmetlerini de üzerine almıştır. Devletin bu hizmetleri yerine getirebilmesi için gelir elde etmesi ve gelirlerin sınırlı olması dolayısıyla kamu harcamalarını belirli bir disiplin altında yapması gerekmektedir. Devlet kamu harcamalarını ancak hukuki düzen ile disiplin altına almaktadır. Bundan dolayı kamu gelir ve giderlerinin kontrol edilmesini ve disiplin altına alınmasını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bütçe de zamanla hukuki bir nitelik kazanmıştır. 1 Günümüzde bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade etmektedir. Gelir ve giderlerin bütçelerde çok çeşitli şekillerde gösterilmesi mümkün bulunmakta olup Türk Bütçe Sistemi bu konuda değişik aşamalar geçirmiştir. Osmanlı döneminde 1856 yılında Islahat Fermanı ile birlikte yayımlanan Bütçe Nizamnamesinde yer alan bütçeye ilişkin hükümler çerçevesinde Devletin tüm gelir ve giderlerini gösteren Muvazene Defteri hazırlanmıştır. İlk defa bütçe 1876 anayasası ile hüküm altına alınmasına rağmen ancak 1908 II. Meşrutiyet döneminde Millet Meclisinin onaylamasıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, bu dönemde bütçe belirli bir disiplin altında yürütülememiştir. Cumhuriyet döneminde 1924 yılı Anayasası ve 1927 yılında yayımlanan Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak bütçe, gerçek anlamda hukuki ve teknik yönleriyle hazırlanıp uygulamaya konulmuştur. 2 Bütçenin kuramsal gelişimine baktığımızda; denetim, yönetim ve planlama aracı olarak hizmet etme özelliğine göre geleneksel (klasik) bütçe, performans bütçe, program bütçe sistemi olarak üçe ayrılmaktadır yılları arasında geleneksel bütçe sistemi, yılları arasında ise performans bütçe sistemi kullanılmıştır. Performans bütçe sistemi için 1961 yılında planlı kalkınma modeli doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla birlikte hazırlanan 5 yıllık kalkınma planı ve yıllık programlar temel kriter oluşturmuştur yılında ise geleneksel bütçe sisteminin sağladığı parasal denetim ile performans bütçe sisteminin hizmet verimliliği ve etkinliğin denetimi fonksiyonlarının yanında bütçenin stratejik bir planlama aracı olarak kullanılmasını amaçlayan program bütçe sistemine geçilmiştir. 1 COŞKUN Gülay: Devlet Bütçesi (Türk Bütçe Sistemi), Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2000, syf 1 2 COŞKUN Gülay: Devlet Bütçesi (Türk Bütçe Sistemi), Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2000, syf 18

9 yılları arasında uygulanmış olan geleneksel bütçe sisteminde bütçe gelirleri; yılları arasında bölüm ve fasıl şeklinde, yılları arasında ise kısım, bölüm ve madde şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur yılları arasında bütçe gelirleri kodlama sistemi düzeninde iki ve üç haneli numaralar verilerek üç düzeyli olarak sınıflandırılmıştır yılından sonra program bütçe sistemine geçilmesiyle bütçe gelirlerinin sınıflandırılmasında dört düzeyli bir kodlama sistemi kullanılmıştır. Bu kodlama sistemi her düzeye verilen isimler hariç şu andaki kodlama ile aynıdır yılında bütçe gelirlerinin sınıflandırılmasında; birinci düzeydeki kodlara gelir türü, ikinci düzeydeki kodlara bölüm, üçüncü düzeydeki kodlara kesim ve dördüncü düzeydeki kodlara madde denilmiştir. Program bütçe sistemi ile bütçe giderlerinin sınıflandırılmasında program sorumlularının tespiti amaçlanmış fakat istenilen hedefe ulaşılamayarak sınıflandırmanın sistematiği kaybedilmiş ve yeterli bir kurumsal sınıflandırma ve fonksiyonel sınıflandırma yapılamamıştır. Analize elverişli bir ortam yaratılamayınca ve mevcut kodlama uluslararası karşılaştırmaların yapılmasına imkan vermeyince yeni bütçe sınıflandırması arayışları başlamıştır yılında kamunun yeniden yapılandırılmasını amaçlayan Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında yeni bir bütçe sınıflandırması üzerine çalışmalar başlatılmış, 1998 yılında IMF uzmanlarıyla birlikte çalışılarak GFS 3 esasına dayalı bir sınıflandırma modeli ortaya konulmuştur. Daha sonra bu uygulamaya bir süre ara verilmiş ve Avrupa Birliğine katılım sürecinde bütçe kodlamasının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır yılında tamamlanmış olan yeni bütçe kod yapısı, yeniden gözden geçirilerek GFS deki değişikliklere ve Avrupa Birliğinde uygulanan ESA 95 4 standardına uygun hale getirilmiştir. Detaylı bir kurumsal sınıflandırmayla program sorumlularının tespitine imkan vermesi, mevcut bütçede var olmayan fonksiyonel sınıflandırmanın sağlanması, aynı kodlamanın konsolide bütçeli kuruluşlar dışındaki kuruluşlarda da uygulanabilir olması, uluslararası karşılaştırmalara imkan vermesi, analize elverişli olması ve istatistiksel veriler üretmeye imkan vermesi nedenleriyle yeni bütçe kodlaması Analitik Bütçe Sınıflandırması olarak adlandırılmıştır. 5 Analitik Bütçe Sınıflandırması; kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel sınıflandırma ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere üç ana gruptan oluşmakta olup, fonksiyonel sınıflandırma ile ekonomik sınıflandırma arasında ayrıca finansman tipi sınıflandırma yer almaktadır. Devlet faaliyetleri ile bu faaliyetlerin milli ekonominin geneli veya bölümleri üzerindeki etkisinin analizi için Devlet faaliyetleri kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu sınıflandırmaya göre yapılan bütçe kodlaması kamu mali işlemleri olan gelir, gider, açık ve finansmanı kapsamaktadır. 3 Government Finance Statistics, Devlet Mali İstatistikleri 4 European System of İntegrated Economic Accounts, Avrupa Hesaplar Sistemi Analitik Bütçe Sınıflandırması Eğitim El Kitabı, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

10 9 Analitik bütçe sınıflandırmasında ilk bölümde siyasi ve idari sorumluluğun belirlenmesi ve program sorumlularının tespiti amacıyla oluşturulmuş olan kurumsal sınıflandırma yer almaktadır. Kurumsal sınıflandırma dört düzeyli bir kod yapısından oluşmaktadır. Kurumsal sınıflandırmanın birinci düzeyinde, bakanlıklar ve anayasal olarak eşdeğer idareler ile bütçe türleri itibariyle bir sınıflandırma yer almaktadır. İkinci düzeyde, birinci düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimler; üçüncü düzeyde, ana hizmet birimleri gibi ikinci düzeye bağlı olan ve kurumsal politikanın uygulanmasından sorumlu olan birimler; dördüncü düzeyde ise, destek ve lojistik birimler ile politikaları uygulayan ve hizmetten yararlananlarla doğrudan muhatap olan birimler yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü düzeyde kurumların teşkilatına ilişkin mevzuatına ve teşkilat şemasına uygun olarak sınıflandırılan idari birimler yer almakta ve bu birimler harcama yetkilisinin belirlenmesinde esas alınmaktadır. Analitik bütçe sınıflandırmasının ikinci bölümünde; Devlet faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi, uluslararası karşılaştırma imkanının elde edilmesi ve bütçe politikalarının oluşturulmasında sektörel ayrımların yapılabilmesi amacıyla oluşturulan fonksiyonel sınıflandırma yer almaktadır. Fonksiyonel sınıflandırma dört düzeyli bir kod grubundan oluşmaktadır. Birinci düzey, Devlet faaliyetlerini on ana fonksiyona ayırmaktadır. Ana fonksiyonlar, ikinci düzeyde alt fonksiyonlara bölünmektedir. Üçüncü düzey kodlar ise, nihai hizmetleri göstermektedir. Fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyi de, özel olarak izlemeyi gerektiren bazı kurumsal planlama ihtiyaçlarının karşılanması ve izlenmesi amacıyla yapıya dahil edilmiştir. Sınıflandırmanın üçüncü bölümünde ise yapılan harcamaların hangi kaynaktan finanse edildiğini gösteren finansal sınıflandırma yer almaktadır. Finansal sınıflandırma; genel bütçe, özel bütçe, sosyal güvenlik kurumları, bütçe dışı fonlar, özerk kuruluşlar, döner sermayeler, özel ödenekler, dış proje kredileri olmak üzere sekize ayrılmış tek haneli koddan oluşmaktadır. Sınıflandırmanın dördüncü bölümünde yer alan ekonomik sınıflandırma ise Devletin görev ve fonksiyonlarını yerine getirirken yürüttüğü faaliyetlerin, milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Ekonomik sınıflandırma; gelirlerin, harcama ve borç vermenin, finansmanın (gelir-gider farkı) sınıflandırması şeklinde üç bölümden oluşmaktadır. Gelir ile harcama ve borç vermenin sınıflandırılmasında, karşılıklı veya karşılıksız, cari veya sermaye ayırımı öncelik taşımaktadır. Karşılıksız işlemler, kanunun emrettiği hususlarda bir mal veya hizmet karşılığı olmadan yapılan, burs ödemeleri veya vergi gelirleri gibi tahsilat ve ödemeleri kapsar. Sermaye ve cari ayrımında ise, bütçe hazırlama rehberi ile bütçe kanununda belirlenmiş asgari değer ile kullanım ömrü dikkate alınmaktadır. Finansmanın (gelir-gider farkının) sınıflandırması ise, bütçe gelirleri ile giderleri arasındaki açığın hangi kaynaklardan, hangi şartlarla finanse edildiğini göstermektedir. Aynı şekilde bütçe gelirleri ile giderleri arasında bir fazlalığın söz konusu olması halinde de bu fazlalığın nasıl değerlendirildiği hususu, finansman sınıflandırması kapsamına girmektedir.

11 10 Ayrıca, bütçe sınıflandırması ile muhasebe hesapları arasında karşılıklı bir ilişki söz konusu olup idari hesaplar hesap verilebilirlik ilkesine ve bütçe kodlamasına uygun olarak düzenlenmiştir. Ülke genelinde genel bütçeli idarelerde muhasebe kayıtlarının tutulduğu say2000i sisteminde kullanılan, hesap kodlarının belirtildiği Genel Bütçe Detaylı Hesap Planı da bütçe kodlama sistemine uygun şekilde düzenlenmiştir. Bu çalışmada bütçe gelirleri sınıflandırmasının şimdiye kadarki gelişim sürecinde gelinen son aşama ve bundan sonra yapılabilecek değişikliklerle 2007 yılı için hazırlanan Genel Bütçe Detaylı Hesap Planı nda yer alan 800 kodlu bütçe gelirlerinin dört düzeyli hesap kodları incelenmiştir. Birinci bölümde hesap kodları irdelenmiş olup, ikinci bölümde söz konusu hesap kodlarının hukuki dayanakları sunulmuştur. En son olarak sonuç kısmında bütçe gelirlerinin sınıflandırılması konusunda eleştiriler ve öneriler yer almaktadır.

12 11 BİRİNCİ BÖLÜM Analitik bütçe sınıflandırmasında gelirler dört düzeyli bir kod yapısıyla ekonomik sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzey gelir kodları sırasıyla Tablo-1a, Tablo-1b, Tablo-1c ve Tablo-1d deki şekilde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada yer alan 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığının üyelerinden ve işverenlerden alınan primlerin kaydedildiği hesap kodudur. Bu kurumlar genel bütçe kapsamında yer almadıkları için 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri Genel Bütçe Detaylı Hesap Planında yer almamaktadır. O yüzden bu çalışmada da dikkate alınmamıştır. Tablo-2a ve Tablo-2b deki 2004, 2005 ve 2006 yılı bütçe gelirlerini karşılaştırdığımızda her bir gelir rakamsal olarak artmıştır fakat bütçe gelirleri içindeki paylarda; Türk Telekom un hisselerinin satışından dolayı sermaye gelirlerinin payı vergi gelirlerinin payını olumsuz etkileyecek şekilde artmıştır. Fakat hisse satışından elde edilecek gelir belirli bir dönemi kapsadığı için bu durum geçicidir. Genel Bütçe Detaylı Hesap Planında birinci düzey hesap kodu olarak tanımlanan Vergi Gelirleri ; karşılıksız, zorunlu transfer niteliğine sahip vergi gelirlerinden ve Devletin belirli hizmetler karşılığında o hizmetten yararlanmış olan kişiden tahsil ettiği harçlardan oluşmaktadır. Devletin tasarrufu altındaki varlıkları üzerinden elde ettiği kira, kar payı gelirleri ile mal ve hizmetlerin satışından elde ettiği gelirler 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri içinde yer almaktadır. Devlete yurt dışından ve yurt içinden gönüllü olarak yapılan bağış ve yardımlar ile belirli hizmetlere kullanılmak üzere tahsil edilen özel gelirler 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler hesap koduna kaydedilmektedir. Devletin elde ettiği faiz gelirleri, genel bütçeye genel yönetim kapsamındaki diğer idarelerden veya gerçek ve tüzel kişilerden aktarılan paylar ile para cezaları 5 Diğer Gelirler ve Devletin taşınır ve taşınmaz mallarının satışından elde edilen gelirler ise 6 Sermaye Gelirleri hesap kodları altında takip edilmektedir yılı bütçe gelirleri içinde vergi gelirleri %81,2 oranla en çok paya sahiptir. Daha sonra bütçe gelirlerinin %12 sini 5 Diğer Gelirler, %4,4 ünü 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %1,3 ünü 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve en son %1,1 ini 6 Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır. 6 Birinci düzey hesap kodlarının ikinci, üçüncü ve dördüncü düzey sınıflandırması Tablo-1d de görüleceği üzere genel olarak bütçe gelirlerinin hukuki dayanağına göre yapılmıştır. Vergi gelirleri altında ikinci düzey hesap kodu olarak tanımlanan 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler, gerçek ve tüzel kişilerin kazançları üzerinden ilgili kanunlara göre belli oranlarda tarh, tahakkuk ve tahsil edilen gelir ve kurumlar vergisini içermektedir. Tablo-2c de; gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin vergi gelirleri içinde %30 paya sahip olduğu görülmektedir. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin altında yer alan Gelir Vergisi, vergi gelirleri içinde özel tüketim vergisinden sonra %21 oranla ikinci büyük paya sahiptir. Kurumlar Vergisi ise 2004 ve 2005 yıllarındaki %10 luk payını koruyamamış 2006 yılında hem rakamsal hem oransal olarak düşmüş ve 2006 yılında vergi gelirlerinin %8 ini 6 Kamu Hesapları Bülteni, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü,

13 12 oluşturmuştur. Bunun en büyük sebebi ise 2006 yılında Kurumlar Vergisi oranının %30 dan %20 ye düşmüş olmasıdır. Ayrıca, genel olarak kurumlar vergisinin vergi gelirleri içindeki payının düşük olması ekonomide sermayenin ve kurumsallaşmanın daha yeterli bir düzeyde olmadığının da göstergesidir. Gelir vergisi ve kurumlar vergisinin dördüncü düzeyde sınıflandırmasında tahsilat yöntimi olan beyan ve tevkifat usulü ve geçici vergi uygulamasına göre hesap kodu açılmıştır. Bir diğer ikinci düzey hesap kodu 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler dir. Bu hesap kodu, gerçek ve tüzel kişilerin varlık kullanımı, sahipliği veya transferi üzerinden ilgili kanunlara göre belli oranlarda tarh, tahakkuk ve tahsil edilen Veraset ve İntikal Vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisini içermektedir. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler, Motorlu Taşıtlar Vergisi ndeki artıştan dolayı 2004, 2005 ve 2006 yılları itibariyle hem rakamsal hem de oransal olarak artmıştır ve 2006 yılında vergi gelirleri içinde %2,27 paya sahiptir. Veraset ve İntikal Vergisinin vergi gelirleri içindeki payında yıllar itibariyle fazla bir değişim olmamıştır yılı vergi gelirleri içinde %0,07 oranla çok düşük bir paya sahiptir. Motorlu Taşıtlar Vergisinin ise yıllar itibariyle vergi gelirleri içindeki payı, sürekli artmakta olup 2006 yılında %2,18 e ulaşmıştır. 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ikinci düzey hesap kodunda ise; ilgili kanunlara göre belirli işlemler üzerinden belli oranlarda tarh, tahakkuk ve tahsil edilen Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve Özel İletişim Vergisi yer almakta olup 2006 yılı vergi gelirleri içinde %43,2 oranla en büyük paya sahiptir. Mal ve hizmet vergilerinin %62 sini Özel Tüketim Vergisi, %26 sını ise Katma Değer Vergisi oluşturmaktadır. Diğer vergilerin ise payı fazla olmamakla birlikte Özel İletişim Vergisinin payındaki artış dikkat çekmektedir. Dördüncü olarak 1 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler hesap kodunda, ilgili kanunlara göre belirli uluslararası işlemler üzerinden belli oranlarda tarh, tahakkuk ve tahsil edilen gümrük vergisi, ithalde alınan katma değer vergisi ve diğer dış ticaret gelirleri yer almaktadır. Uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler; yıllar itibariyle rakamsal ve oransal olarak artmıştır yılı vergi gelirleri içinde İthalde Alınan Katma Değer Vergisinin %18,49 oranla vergi gelirleri içinde üçüncü büyük paya sahip olduğu görülmektedir. İkinci düzey hesap kodu olan Damga Vergisi ise vergi gelirleri içinde %1,9 oranla düşük bir paya sahiptir. Harçlar, nitelik olarak hizmet karşılığı alınan bir idari ücret olmasına rağmen vergi gelirleri içinde sınıflandırılmıştır. Bir ödemenin vergi geliri mi yoksa idari ücret mi olduğunu tespit etmede zorluklar yaşanabilmektedir. GFS e göre, verilen hizmetle alınan ücret arasındaki uyumun olup olmadığı ve ödemeyi yapan kişi ile hizmetten yararlanan kişinin aynı olup olmadığına bakılarak alınan meblağın bir vergi geliri mi yoksa idari ücret mi olduğuna karar verilmektedir. Tablolardan harçların bütçe gelirleri içinde düşük bir paya sahip olduğu görülmektedir. Vergi dışı gelirlerin sınıflandırılmasına bakıldığında bütçe gelirlerindeki payının fazla olmamasına rağmen sınıflandırmada vergi gelirlerinden daha fazla hesap koduna sahiptir.

14 13 Vergi dışı gelirlerden 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri altında mal ve hizmet satışları, malların kullanımı ve faaliyette bulunma izni gelirleri, kamu iktisadi kuruluşlarından ve diğer kurumlardan elde edilen gelirler, kira gelirleri ve diğer gelirler takip edilmektedir. GFS de faiz gelirleri de teşebbüs ve mülkiyet gelirleri içindedir. Fakat faiz gelirleri Genel Bütçe Detaylı Hesap Planı nda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri değil diğer gelirler içinde yer almaktadır. Tablo-2b incelendiğinde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yaklaşık yarısını kamu iktisadi kuruluşlarından elde edilen gelirlerin oluşturduğu görülmektedir. Diğer bir vergi dışı gelir olan yardım ve bağışlar, GFS de bir yönetim birimi tarafından başka bir yönetim biriminden veya uluslararası bir örgütten alınan zorunlu olmayan cari veya sermaye transferleri olarak tanımlanmıştır. Alınan yardım ve bağışların sınıflandırması, yardımda bulunan birimin türüne ve yardımın sermaye veya cari oluşuna göre yapılmıştır. Tahsil edildiği miktar kadar belirli hizmetlerde harcanmak üzere özel ödenek sağlayan özel gelirler de 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler birinci düzey hesap kodu altında yer almaktadır. Özel gelirler, 5018 sayılı Kanun ile belirlenen bütçede ademi tahsis ilkesine yani belirli bir gelirin belirli bir gidere tahsis edilmemesi ilkesine ters düşmektedir. 23/07/2004 tarih ve 5217 sayılı Kanun ile özel gelirlerde kısıtlamaya gidilmiş olmasına rağmen; özel gelirler 2004, 2005 ve 2006 yıllarında hem rakamsal hem de oransal olarak artmıştır ve 2006 yılında bütçe gelirleri içinde %1,33 paya sahip olmuştur. Vergi dışı gelirlerde bir diğer sırayı faiz, para cezaları ve pay gelirlerinin yer aldığı 5 Diğer Gelirler oluşturmaktadır. Tablo-1d de görüleceği gibi, 5 Diğer Gelirler hesap kodu altında yer alan dördüncü düzey hesap kodları, 1 Vergi Gelirleri hesap kodu altındaki dördüncü düzey hesap kodlarından daha fazladır. Faiz gelirleri içinde vergi gelirlerinin geç ödenmesinden dolayı tahsil edilen faizler de yer almaktadır ki GFS e göre vergi gelirlerine yürütülen faizler ve gecikme zamları esas vergi ile birlikte gelir kaydedilmektedir. Sadece vergide usulsüzlük hallerinde verilen cezalar diğer gelirler altında yer almalıdır. Genel bütçeye; özel bütçeli idarelerin, düzenleyici ve denetleyici kurumların, mahalli idarelerin, fonların ve kişi ve kurumların gelirlerinden ayrılan paylar da bu hesap altında takip edilmektedir. GFS de bu tür payların vergi geliri niteliği taşıdığı belirtilmektedir. Bu paylar arasında Eğitim Özel Geliri nin ayrı bir önemi vardır. Çünkü, Maliye Bakanlığı tarafından genel bütçe tarafından tahsil edilen bazı vergi gelirleri üzerinden belli oranlarda hesaplanan tutar sekiz yıllık kesintisiz eğitimde kullanılmak amacıyla yine genel bütçe içinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına aktarılmakta ve aktarılan bu tutar genel bütçeye Eğitim Özel Geliri dördüncü düzey hesap koduna gelir kaydedilmektedir. Böyle bir uygulama hem bütçe gelirini hem de bütçe giderini arttırmaktadır. Ayrıca 5 Diğer Gelirler altında, değişik kanunlarla tasfiye edilen ve gelirleri genel bütçeye aktarılan fon gelirlerinin her biri için ayrı bir hesap kodu açılmıştır. Bunlar Afetlerde Kullanılacak Gelirler, Orman Köylülerini Kalkındırma Gelirleri, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Gelirleri, Milli Parkları Koruma ve Geliştirme Gelirleri, Mera Gelirleri dir. Bu hesap kodlarının hukuki dayanakları bir sonraki bölümde yer almakta olup, incelendiğinde bu hesaplara kaydedilen gelirlerin karışık bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu gelirlerin çoğu; belirli gelirlerden ayrılan paylardan ve yardım ve bağışlardan oluşmaktadır. Gelirin yapısına göre gerekli hesap koduna yani gelir bağış ve

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 300.995.224.000 330.772.633.000 360.321.529.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.301.354.000 8.943.556.000 9.678.272.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.183.383.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 347.890.019.000 380.142.375.000 416.294.416.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.233.225.000 9.994.661.000 10.367.047.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.046.203.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 504.450.400.000 562.058.482.000 623.347.340.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 18.965.949.000

Detaylı

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 427.048.060.000 469.376.795.000 514.327.838.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.545.927.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ KASIM E K O D GELİR TÜRÜ KASIM 4 KASIM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.48.87.96,7 8.4.87.83, 3, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 8.44.6,3 93.83.9,,7

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. MAYIS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 11.144.341.704,14 12.176.738.

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. MAYIS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 11.144.341.704,14 12.176.738. İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ MAYIS 4 MAYIS MAYIS DEĞİŞİM % Vergi.44.34.74,4.76.738.,4 9,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 33.499.387,6 39.469.7,7 8, Gelir

Detaylı

1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 407.102.786,75 494.031.795,06 21,35

1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 407.102.786,75 494.031.795,06 21,35 İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ TEMMUZ E K O D GELİR TÜRÜ TEMMUZ TEMMUZ 4 DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri..7.8,49..6.,6 9, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 47..786,7 494..79,6, Gelir

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ AĞUSTOS 014 AĞUSTOS 01 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 17.84.97.66,18 19.797.7.81,44 10,96 1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Kodu Vergi Adı 1 YILLIK GELİR VERGİSİ 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 3 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 4 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 5 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al.

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. 0 0 0 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 1 1 0 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver, 75,799,248 1 1 1 0 Gelir Vergisi 48,806,565 1 1 1 1 Beyana Dayanan Gelir Vergisi

Detaylı

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER K O D L A R I 01 VERG GELRLER 173.861.616.000 03 TEEBBÜS VE MÜLKYET GELRLER 7.826.459.000 04 ALINAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ

VERGİ TÜRÜ KODLARI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİ TÜRÜ KODLARI Vergi Kodu Vergi Adı 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir.

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. ocak 01 2016 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Vergi Takvimi www.denetimvergi.com www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı 16-31 Aralık 2014 Dönemine

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ 01/01/2016 11/01/2016 01/01/2016 12/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ 1. YILLIK GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından 25 nci günü akşamına kadar

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA 2016 VERGİ TAKVİMİ Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı Ocak 2016 2016 Yılı Vergi Takvimi 01/01/2016 11/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 01/01/2016 12/01/2016 16-31

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2014 YILI VERGİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014 2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 15

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU Murat ALTUNSABAK * 1.GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 3. maddesinde; tam ve dar mükellefiyet kavramları

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR 13 GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORAN- LARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR I - MEVCUT YASAL DÜZENLEME VE UYGULAMA A. Gelir

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

2014 YILI VERGİ TAKVİMİ

2014 YILI VERGİ TAKVİMİ 2014 YILI VERGİ TAKVİMİ OCAK Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesi Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, surelerin son gününün resmi tatile rastladığı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı