TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI"

Transkript

1 TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Teknoloji Nedir? 3.Eğitim Teknolojisi Nedir? 3.1. Eğitim Teknolojisinde Kullanılan Araçlar 3.2.Eğitimde Teknolojinin Kullanım Hedefleri 4. Türkiye, Fransa, İngiltere, Avustralya, İngiltere, Hollanda, İsveç, ABD de, Okullarda Verilen Teknoloji Programları Ve Mantıkları 4.1. Türkiye de Teknoloji Programı 4.2.Fransa da Teknoloji Programı 4.3.İngiltere de Teknoloji Programları 4.4.Avustralya da Teknoloji Programları 4.5.Hollanda da Teknoloji Programı 4.6. İsveç te Teknoloji Programı 4.7.ABD de Teknoloji Programı 5.Uzaktan Eğitim 1.GİRİŞ İnsanlar tarihleri boyunca, tüm diğer canlılardan farklı olarak bilgi üretmiş, bilgiyi kullanmış, bu bilgileri içinde bulunduğu toplumun diğer insanlarıyla paylaşmış ve çeşitli yollarla bu bilgileri kendilerinden sonraki kuşaklara aktarabilmiştir. Bu tarih süreci içerisinde, bilginin aktarılış şekilleri eğitimin gelişmesinde de etkileri gözlenmiştir. Fakat günümüz çağına gelindiğinde, bu etkiler çok daha fazla olduğu gözlenmektedir. Bunun da altında teknolojinin özellikle bilgisayarlaşma hızla yaşantımızda değişiklikler sağlaması olarak nitelendirilmiştir. 2. TEKNOLOJİ NEDİR? 1 / 13

2 Teknoloji, neredeyse insanın dünyada var olmasıyla birlikte vardır. Mağaralarda yer alan çizimlerden, doğal ve insan yapımı süs eşyaları ve yiyecek saklama kaplarına (çanak, küp, kupa vb.) kadar ilk çağlarda insanlığın maddi kültürünü oluşturan her yöntem, ürün ve manevi kültürün sahip olduğu nitelik de günümüzde ulaşılan teknoloji mirasının temelinde yer alır. Basit bir tanım yapmak gerekirse; teknoloji; bilimsel yöntemleri kullanarak gerçek hayat problemlerinin çözülmesinde bir köprü oluşturmaktadır. Teknolojiyi bu şekilde tanımlayınca teknolojiyi oluşturan iki alt boyutu bir arada inceleme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi bu köprüyü kuran donanım ikincisi ise bu donanımın kullanımını açıklayan yöntemler olmaktadır ve bu iki öğe eğer birlikte kullanılacak olursa doğru sonuç vermektedir (Özden). 3. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Eğitim teknolojisi bazılarına göre öğretmene öğretim esnasında yardımcı olan teknolojilerin kullanılması, onları en verimli şekilde yapılandırılması ve öğretim esnasında bu teknolojileri verimli bir şekilde kullanması olarak tanımlamaktadır. Bazı tanımcılara göre de eğitim teknolojisi eğitimde; bazı teknolojilerin (televizyon, radyo, film, slâyt, tepegöz gibi modern araç ve makinelerin) kullanılması olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre klasik eğitimin karşısına konulan yepyeni ve çok araçlı bir öğretim şekli olarak gösterilmektedir. Eğitim teknolojisinin başka bir tanımlaması da; öğretme amaçlarını ve başarı düzeylerini gerçekleştirecek biçimde, öğrenme kaynaklarının düzenlenmesi olarak tanımlamaktadır. Eğitim teknolojisi; davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenmeyle ilgili verilere dayalı olarak, eğitimle ilgili ulaşılabilir kaynakları, en uygun şekilde akıllıca kullanıp, sonuçları değerlendirerek bireyleri, eğitimin özel amaçlarına ulaştırma yollarını inceleyen bilim dalıdır. Yükseköğretim kurumları için söz konusu edilebilecek eğitim teknolojisi kullanımı ve değerlendirilmesi ise teknolojinin ağırlığını hissettirecek nitelikte ve ayrıca ele alınması gereken özgünlükte ve kapsamdadır. 2 / 13

3 Üniversitelerin gelişme eğilimleri içinde bilgisayar imkânlarının artırılması öğretim üyeleriyle öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımı becerilerinin artırılması, uzaktan eğitim teknolojileri aracılığıyla lisans ve lisansüstü diplomaların verilebilmesi önemli yer tutmaktadır. 3.1.Eğitim Teknolojisinde Kullanılan Araçlar: Eğitim de kullanılma giriş sırası temel alınmıştır; Kara tahta- tebeşir, Kitap- defter- kalem, Matbaa, Model- maket, Resim- slayt- film, Radyo, tv- video, kamera, Öğretme makineleri, bilgisayarlar, Bireysel ve kitlesel otomasyon: (interaktif video, disk, cd, hipercard, telekonferans, bültenboard, ), Ağ sistemleri: (internet, intranet, network) Telekomünikasyon: (iletişim sistemleri-uydular). Gelişen bu teknolojilerin ışığı altında kaliteli, kalıcı ve kendi kendine öğrenme olgularını geliştiren uzaktan eğitim süreci başlamıştır Eğitim de Teknolojinin Kullanım Hedefleri: 1.Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek, 2.Öğretme - öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek, 3.Öğrenme ve öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline getirmek 4.Öğretme ve öğrenmeyle ilgili uygulama ve süreçleri düzenlemek, 5.Eğitim ihtiyaçlarını ve imkanlarını bilimsel araştırma konusu yapmak, 6.Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek, 7.Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak, 8.Eğitim personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, 9.Çevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmek, 3 / 13

4 10.Öğretme-öğrenme süreçlerini öğrenci yeteneklerine uyarlamak ve Eğitimle ilgili sorunların çözümünde uygulamaya koymaktır. 11 Çevre faktörlerinin olumsuzluklarını kaldırarak uygun hale getirmek ve Kontrol etmek. 4.TÜRKİYE, FRANSA, İNGİLTERE, AVUSTRALYA, İNGİLTERE, HOLLANDA, İSVEÇ, ABD DE OKULLARDA VERİLEN TEKNOLOJİ PROGRAMLARI VE MANTIKLAR 4.1. Türkiye de Teknoloji Eğitim Programı Türk Mili Eğitimi dünyadaki gelişmeyi dikkate alarak 1950 li yıllardan bu yana eğitimde görsel, işitsel materyalleri en iyi şekilde kullanmaya başlamış hatta adı başlangıçta Öğretici Filmler Merkezi (ÖFM) olan bir kuruluşla yurdun her yanındaki eğitim kuruluşlarına hizmetler sunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, teknolojinin eğitimde kullanımına verdiği önemi belirtircesine, zaman içinde adı değişen bu birime 1998 Nisanında Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birleşerek Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü ( Eğitek ) adıyla bir eğitim öğretim dairesi niteliği kazandırmıştır. Bundan böyle her türlü çağdaş eğitim aracının üretiminden sorumlu olan Eğitek: görsel işitsel öğretim materyalleri (filmler, film şeritleri, video/ audio bantlar, grafikler, haritalar, fotoğraf, slâyt, öğretim yazılımları ve video cd ) sunmaktadır. Grek eğitim yönetiminde, gerek eğitimi destekleyen, öğrenmeyi sağlayan bir teknoloji olarak bilgisayarın kullanımında, daha etkin ve etkili, daha yaygın kullanılmasını sağlamak üzere yoğun bir gayret gösterilmektedir. Bir yandan MEB yönetiminde Bütünleşik Bilgi Sistemleri (MEBSİS-İLSİS) geliştirilmeye çalışılırken, öte yandan Bilgi Teknolojisi Sınıfları, Öğrenme Merkezleri kurulurken, öte yandan Bilgi Teknolojisi Sınıfları, Öğrenme Merkezleri kurulurken, eğitim ve öğretimde Internet kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılırken, amaç e devlet ve e- öğrenme yolunda doğru ve önemli adımlar atmaktır. MEB Eğitek Genel Müdürlüğü(2003) Türkiye de ilköğretim kademesindeki öğrenciler bilgisayar dersi yanında teknoloji ve tasarım dersi görürler. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı nı tamamlayan öğrencilerin; 4 / 13

5 1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları, 2.Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri, 3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün seçimler üretmeleri, 4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri, 5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları, 6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri, 7.Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları 8.Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları, 9.Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları, 10.Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri, 11.Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri Programın Vizyonu Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı nın vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, üretken ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir. 4.2.Fransa da Teknoloji Programı: Fransa nın Teknoloji Eğitimi Programı Teknoloji eğitimi orta öğretimin ilk seviyelerindeki öğrencilere (11 15 yaş arası) 4 yıl süre ile verilmesi zorunlu bir derstir. Çalışma esnasında grup düzeyleri için sadece ayrıntılı bir program bulunuyor. (11 12 yaş arası uyum sağlama seviyesi) (12 13 yaş arası 1.ana seviye ) (13 14 yaş arası 2. ana seviye) (14 15 yaş arası yön belirleme seviyesi) son seviyede özel bir plan yer almamaktadır. Mantık ve içerik 5 / 13

6 Teknoloji eğitimi, teknolojinin toplum ve toplumun kültürü üzerindeki etkileri olan iş, üretim ve insan ihtiyaçları arasındaki bağlantıları aydınlatmayı hedefliyor. Teknoloji çalışmaları yapılması sırasında öğrenciler yeteneklerini ve teknik-ustalık uygulamalarını yapmak zorundalar. Bu kabiliyetler çalışmanın işlemesi açısından zenginlik getirecektir. Özellikle teknoloji eğitimi öğrencilere şu fırsatları sağlar; Teknik sistemlerden haberdar olurlar ve onları kullanarak gerçekleştirirler. Disiplinli bir şekilde dili doğru kullanmayı öğrenirler. Teknolojinin özel yöntemlerinden haberdar olurlar. Özel bir problem için farklı bir çözüm yolu bulabilirler. Mantıklı yollarla kontrol sistemlerini ve donanımı kullanırlar. Bunu yaparken ergonomik kuralları ve güvenlik önlemlerini takip ederler. Gelişmeyi, farklı üretim yollarını, problemleri ve teknik çözümleri gözlemlerler. Duygusal engeller olmaksızın teknolojik dünyada ciddi bir yer alırlar ve bu dünyaya katılırlar. İlköğretim okullarında basit mekanizmalar, elektrik planları, enerji üretimi ve genel üretim yolları gibi konular öğretilir. Öğrenciler küçük projelerle meşgul olurlar ve bu projeleri bilgisayarlarla pekiştirirler. Ortaöğretim okullarında üretim, depolama, ihtiyaç analizleri (servis ve üretim aşamasındaki meslekler) gibi meslekler öğretilir. Ayrıca CAD/CAM (Bilgisayar destekli tasarım ve üretim) uygulamaları tecrübelerini de içerir. 4.3.İngiltere de Teknoloji Programı İngiltere de ulusal eğitim programı 2000 yılında gözden geçirildi ve program yeniden 3 yıllık bir süre içerisinde zamanla yasal hale getirilecek. Zorunlu eğitim kendi içinde dört temel aşamaya bölündü. 1. aşama (1. ve 2. sınıflar 5 7 yaş arası) 2. aşama (3. ve 6. sınıflar 8 11 yaş arası). Bu iki aşama; İngilizce, matematik, bilim(fen), tasarım ve teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), tarih, coğrafya, sanat ve tasarım, müzik, fiziksel eğitim(beden eğitimi) derslerinde yoğunlaştırılmıştır. 3. aşama (7. ve 9. sınıflar yaş arası) 4. aşama (10. ve 11. sınıflar yaş arası) bu evrelere 1. ve 2. aşamalarda verilen derslerin yanı sıra istenilen (seçmeli) bir dil eğitimi, vatandaşlık bilgisi ve modern diller de katılmıştır. Mantık ve içerik 6 / 13

7 Tasarım ve teknoloji eğitiminin temel mantığı yarının hızla gelişen teknolojisine öğrencilerin katılmaları için gerekli olan hazırlıklara gereksinim duyulmasıdır. Öğrenciler aldıkları teknoloji eğitimi sayesinde yaşam kalitelerini geliştirmek için olaylara üretken düşünceleriyle müdahale ederek düşünmeyi öğrenirler. İhtiyaçları istekleri ve fırsatları sayesinde sistemleri ve ürünleri tasarlamak ve oluşturmak için fikirler dizisi geliştirirler. Pratik becerilerini ve bakış açılarını sosyal ve çevre konularıyla birleştirirler, teknoloji ve tasarımın sonucu üzerinde düşünüp değerlendirme yaptıktan sonra sunarlar ve sonuçlarını ve etkilerini kullanırlar. Tasarım ve teknoloji sayesinde ürün kullanıcılarını bilgilendiren yenilikçi ve ürünler hakkında ayırım yapabilen bireyler olarak ortaya çıkarlar. Özellikle öğrencilerdeki etkileri; Geliştirme, planlama ve fikir alışverişi yapma. Kaliteli ürünler için makine, malzeme, donanım ve takımlarla çalışma. Ürünleri ve işlem sırasını değerlendirme. Makine parçalarından ve malzemelerden anlama ve bilgi sahibi olma. amaçlarla desteklenir. Özel amaçlar her bir üst aşamaya yükseldikçe daha zor bir hale gelmeye başlar. 4. aşama daha çok sistemlerden ve kontrolden anlama ve bilgi sahibi olma gibi hedeflerle desteklenir. 4.4.Avustralya da Teknoloji Programları Avustralya nın Teknoloji Eğitimi Programı Avustralya da teknoloji eğitimi okullarda öğretilen sekiz alandan biridir. Teknoloji eğitimi kendi içinde dört alana bölünmüş durumda. Bu alanlar; 1- Tasarlama, yapım, değerlendirme 2- Bilgi 3- Materyaller- malzemeler 4- Sistemler Bölümlerde programın izlenmesi, yenilenme ve reformu gibi temellerin birbirine bağlı olduğu düşünülüyor. 7 / 13

8 Mantık ve içerik Programın dayandırıldığı mantık insanların her gün teknolojiyle karşılaşmalarıdır. Bu yüzden insanlar teknoloji hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. 4.5.Hollanda da Teknoloji Programları Hollanda nın Teknoloji Eğitimi Programı Hollanda için teknoloji eğitimi faaliyet planı ilköğretim okulları (bu okullar için öğrenci yaşı 4 ila 12 yaş arası) için yılları arasında uygulamaya koyuldu. Bu plan Eğitim, Kültür ve Bilim ve Ekonomi Bakanlıkları tarafından ortaklaşa finanse edildi. Amaç ilköğretim okullarındaki öğrenciler için okul içinde ve okul dışında teknolojinin öneminin farkına varmalarını sağlamaktı. Önemli olan öğrenciye düşüncenin ve faaliyetin (işe dönüştürmenin) birleştirilmesini vermekti. Hollanda da bütün öğrenciler 15 ya da 16 yaşına kadar farklı yetenekteki çocuklara eğitim veren Basisvorming okulları okullara giderler. Temel eğitimin içeriğinin ne olacağı ulusal ortamlarda tartışılıp müzakere edildikten sonra hazır hale getirilen müfredat programı 1998 yılında yayınlandı. Bu programda 15 ana branş üzerinde duruldu ve onlardan biri teknoloji eğitimiydi. Seçilen bu alanlar içinde 5 temel hedef belirlendi. Bunlar; Konulara disiplinli bir şekilde çalışma. Bir görev veya planı yerine getirmeyi öğrenme. Öğrenmeyi öğrenme. Diyalog ve iletişim kurmayı öğrenme. Gelecekte ve öğrenme aşamasında dikkatli düşünmeyi öğrenme Teknoloji eğitimi ise 3 farklı perspektiften sunuluyor. Bunlar; Teknoloji ve toplum 8 / 13

9 Teknik ürünler ve sistemler Tasarım ve üretime geçiş Mantık ve içerik Teknoloji eğitimi programının bütün hedefi öğrencilere şu olanakları sağlamaktır; Teknoloji ile öğrencilerin teknik kabiliyetlerini geliştirmek, kültürleri tanımalarını sağlamak ve toplumda kendi fonksiyonlarının yolunu çizebilmek. Teknolojinin fonksiyonunu anlamak ve bilgi edinmek ve onu toplumla ve doğal bilimlerle ilişkilendirmek. Böylece; Teknoloji uygulamalarında aktif olarak yer almaya başlarlar. İnsan ihtiyaçları için çözümler geliştirirler ve tasarlamayı öğrenirler. Teknolojik ürünleri güvenli bir şekilde nasıl kullanabilir. 4.6.İsveç te Teknoloji Programı İsveç in Teknoloji Eğitimi Programı İsveç te teknoloji eğitiminin karşılığı teknik teknikler olarak tanımlanmaktadır te yayınlanan ulusal programa göre, teknoloji eğitimi; tekniklerin özünü, pratiklerini, üretimde teknoloji gerçeğini anlamayı, toplumu, fiziksel ortamı ve hayat şartlarını anlamayı amaçlıyor. Teknolojiyi kullanmanın ve kontrol etmenin en önemli ön şartı teknoloji uzmanı olmak. Öğrencilerden temel teknik yeteneği başarmaları bekleniyor. Bu yetenek teknik problemlerin çözümlenmesinde fikir, tarihsel perspektif, teknik gelişim rolünün bilinmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, toplumda, tekniklerde ve doğa ortamında ekip çalışması yapan insanlar arasındaki ilişkilerin önemine ve analiz etme yeteneğini geliştirmeye ihtiyaç vardır. Öğrenciler öğrendikleri teknik yolları ve sonuçlarını kullanırlar. Böylece temel değerlerin ahlaki 9 / 13

10 sorularla ele almanın bir yolu belirlenmiş bulunuyor. Mantık ve içerik İsveç te teknoloji eğitimi çalışmalarının ilk hedefleri: Tekniklerin insanlar üzerindeki, toplumdaki ve doğadaki etkileri ve teknik kültürün tarihi ve gelişimi için çalışılması Öğrencinin dünya genelinde tekniklerin bilincinde olma konusunda kendini geliştirmesi. Beşeri varlıklarda, toplumda ve doğada farklı tekniklerin seçilmesinin etkileri üzerinde düşünüp taşınılması ve değerlendirme yapılması. Uygulamalı konular için teknikleri kullanma ve yapısal teknik bilgilerini yenileme. Teknik problemleri çözmek için kendi yeteneklerine güvenme ve teknik alanda ilgi duydukları pozitif alana sahip olma. Elde edilen hedefler 5. ve 9. sınıf sonunda öğrencilerin öğrendiklerini bu yollarla tanımladıklarını ifade ediyor. Bu hedeflerin birleştirilmesi daha çok eğitim ve kariyer hakkında yapılan tercihler için bir kaynak sağlıyor. İlk olarak öğretilen yöntemler keşfetmeyi ve pratik çalışmayı vurguluyor. Öğrenciler 10 / 13

11 gözlemlemede, planlamada, yapımda ve değerlendirmede testlerle meşgul ediliyor. 4.7.Birleşik Devletler in (ABD nin) Teknoloji Eğitimi Programı Birleşik Devletler de farklı ana dersler için ulusal standartlar var. Çalışmanın yapıldığı esnada belli dersler için yürürlüğe bazı standartlar koyuldu. Bu ana dersler İngilizce, dil sanatları, coğrafya, müzik, sanat, sosyal bilimler, yabancı diller, matematik (müfredat ve değerlendirme standartları 1989 dan dan önce yürürlüğe koyuldu) ve bilim (müfredat ve değerlendirme standartları 1996 da yürürlüğe koyuldu). Son olarak da teknoloji eğitimini geliştirmek için belli standartlar koyuldu. Bu standartlar 2000 li yılların başında yürürlüğe koyuldu. Bütün Amerikalılar için teknoloji (1) projesi teknoloji eğitiminin araştırılması ve geliştirilmesi açısından son birkaç yıldan beri dikkat çekmeye başladı da ilk olarak ifade edilen siyasi belge Bütün Amerikalılar için teknoloji olarak adlandırılıyordu. Teknoloji çalışması için Mantık ve Yapısı yayınlandı. Bu yayın Birleşmiş Devletler de teknoloji eğitimi için bir temel teşkil ediyordu. Bu, teknoloji okuryazarlılığı için bir felsefi dayanak olmaya başladı. Teknoloji çalışmaları için içerik(itea 2000) (2). Bu iki belge (1 ve 2) yerel ve genel program planı için tasarlanmıştı. Mantık ve içerik Birleşik Devletler de teknoloji eğitimi için temel mantık her vatandaşın teknolojik olarak kültürlü olmaları gerektiğidir. Böylece teknolojik kavramları anlayabilir kullanabilir ve yönetebilirler. Teknoloji insanların yaşamı için yenilik ve kolaylık olarak tanımlanabilir. Teknoloji eğitiminin esası teknolojinin evrenselliklerine yani doğada bulunmalarına dayandırılmaktadır. Bu evrensellikler belirsiz hızlı değişmeye mahkûm olan bir çağda teknolojinin önemli ve ebedi olduğunu düşündürüyor. Çalışmanın başlangıcında evrensellikler koşulların, şartların ve bilginin karışımından oluşturulmuştur. Ancak bu evrensellikler Standardların son durumları serbest bırakılarak değiştirilmiştir. (ITEA 2000) Buna rağmen evrensellikler ilk görüşü tanımlamaktadır. 5.UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? 11 / 13

12 Uzaktan eğitim programı, eğitim kurumlarının, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olmak için belli bir yapıda hazırladıkları ders programı ile gerçekleştirilen çalışmaya verilen isimdir. Ders yapılacak sayıda öğrenci organize edildikten sonra ve her dersin tamamlanılmasının ardından faks, posta ya da e-posta gibi yöntemlerle öğrencilere, vasıflı bir öğretmen tarafından hazırlanan dersle ilgili ödev konuları verilir, sınavlar iletilir. Bu ödevler ve sınavlarla ilgili değerlendirmeler yapılır, yorumlarla birlikte öğrenciye iade olunur. Bu öğrenci-öğretmen diyalogunu olumlu yönde etkiler. Uzaktan eğitimle ilgili tanımlamalardan bir kaçı şu şekildedir: United States Distance Learning Association (USDLA)'ın tanımı şu şekildedir; "Uydu, video, audio grafik, bilgisayar, multimedya teknolojisi gibi elektronik araçların yardımıyla, eğitimin uzaktaki öğrencilere ulaştırılmasıdır. USDLA, öğretmen ve öğrencinin birbirlerinden coğrafi olarak uzak olduğunu belirterek bu eğitim programında elektronik araçların ya da yazılı materyal ve matbu malzemelerinin kullanılması gerektiğinin altını çizer. Uzaktan eğitim; öğretmenleri içine alan öğretim ile öğrencileri içine alan öğrenim olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır." Türkiye nin ilk uluslar arası üniversitesi olan Ahmed Yesevi Üniversitesi ise uzaktan eğitime şu şekilde bakmaktadır; TÜRTEP, öğrencilerine çağımızın yüksek bilişim teknolojilerine dayanan web tabanlı internet ortamında nitelikli bir eğitim vermeyi hedeflemiştir. Bu sistemin tercih edilmesinin nedeni, klasik eğitimdeki sınırlı öğrenci sayısı, kısıtlı mekân ve zaman boyutunu aşan, herkese okuma imkânı sunan, daha etkili ve verimli bir sistemin tercih edilmesidir. Bu sistemle eğitim, 24 saat canlı tutulmakta ve öğrenciye 24 saat bilgi alma imkânı yaratılmakta, etkili ve dinamik boyut ve imkânlarda danışman öğretim üyesiyle sürekli iletişim içinde bulunması sağlanmaktadır. Günümüzde kolejler, üniversiteler, küçük ya da büyük iş grupları, eğitim acenteleri, askeri kuvvetler, dini kuruluşlar, endüstri kuruluşları, özel girişimciler ve daha birçok alanda, uzaktan eğitim programı oldukça rağbet görmektedir. KAYNAKLAR 12 / 13

13 Altı Ülkenin Teknoloji Eğitimi Müfredat Programlarının Analizi Aki rasinen zi.edu.tr/makale/alti_ulkenin_te.doc ( Açıklama: 22 Kasım 2006 da sayfa ziyaret edilmiştir.) ( Açıklama: 22 Kasım 2006 da sayfa ziyaret edilmiştir.) ( Açıklama : 22 Kasım 2006 da sayfa ziyaret edilmiştir.) ( Açıklama: 12 Kasım 2006 da sayfa ziyaret edilmiştir.) ( Açıklama: 20 Kasım 2006 da sayfa ziyaret edilmiştir.? Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (2006),Ankara, MEB Talim ve Terbiye Eğitim Teknolojileri Bilgisayar (2003) Ankara, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları No 9 ( Açıklama: 22 Kasım 2006 da sayfa ziyaret edilmiştir.) 13 / 13

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ OLUMLU YÖNDE ARTIRABİLMEK ÜZERE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ALTYAPISI

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Mobil Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Yaşam Boyu Öğrenme

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU **

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** 45 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11,No.12,S.45-65 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada, küreselleşme kapsamında

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

Fatih Projesi Çalıştay Raporu (Taslak)

Fatih Projesi Çalıştay Raporu (Taslak) Fatih Projesi Çalıştay Raporu (Taslak) Genel Değerlendirme Fatih Projesinin yönetimi konusunda daha yapısal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu gözükmektedir. Her ne kadar projenin yürütücüsü TUBİTAK başkanı

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ

BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, NİTELİKLERİ VE GÜCÜ BİR REFORM ÖNERİSİ Doç. Dr. Mustafa Özcan Rhode Island College Ankara 2011 Türk Eğitim Derneği, Türk Eğitim Sisteminin sorunlarına bilimsel çözümler

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

Uzaktan eğitim. Uzaktan öğrenme. Uzaktan öğretim. Çizim 1: Uzaktan Öğretim ve Uzaktan Öğrenme İlişkisi

Uzaktan eğitim. Uzaktan öğrenme. Uzaktan öğretim. Çizim 1: Uzaktan Öğretim ve Uzaktan Öğrenme İlişkisi Uzaktan öğretim, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürebilmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla farklı fiziksel ayrı mekanlardaki öğretmen ve öğrencilerin, çeşitli iletişim teknolojileri

Detaylı

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı