Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları"

Transkript

1 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Dr. Bilal Ak Ankara Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Abstract: Hospitals work with expert staff, advanced technology and high costs. Critical hospital resources are ınformation and time. In health services; society complain about quality, medical errors, long waiting periods, etc. Information societies expectations changed from health services. Digital hospital and mobility applications are solution of these expectations. Giriş Bir insan -makine sistemi olarak tanımlanan hastaneler; ileri teknoloji ile çalışmakta, uzman personel gerektirmekte, yüksek maliyetle hizmet üretmekte, toplam kaliteye ve hasta ve hasta yakınlarının tatminine önem vermekte, amaçlarını verimli, etkili, ekonomik, hasta ve insan haklarına uygun, ulaşılabilinir; toplum taleplerine cevap verebilir ve toplumsal ve sosyal yönünde önemli olan birer hizmet işletmeleri olarak ele alınmaktadır. (1) Günümüzden sağlık kurum ve kuruluşlarının da değişen toplum yapısına yani bilgi toplumuna ve onun fertlerinin değişen sağlık ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi ve bu konudaki değişimin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bilgi çağının hastanelerinin de bilgi toplumunun özelliklerine ve sağlık alanındaki amaçlara uygun beklentilere cevap verir hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun yolu da dijital hastanelerden ve sağlıkta mobil uygulamalardan geçmektedir. I- Sağlık Sektörünün Özellikleri Sağlık sektörünün özellikleri ele alındığında; sağlık sektörü en büyük dört endüstriden birisi olduğu görülmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşları yüksek teknoloji ve uzman personel ile çalışırlar, sağlık kuruluşlarının diğer işletmelerden anlamlı farklılıkları vardır, çok yüksek maliyetli işletmelerdir ve bu nedenle etkililk,verimlilik,ekonomiklik ve kaliteye 1 önem verilmesi gerekmektedir. Modern sağlık kuruluşlarının en önemli bileşeni ve kritik kaynağı bilgi, bilgi teknolojileri ve zamandır. Sağlık hizmetlerinde zaman ın bir tarafında yaşam bir tarafında da ölüm yer almaktadır. Sağlıkta durum ele alındığında; yaşlanan nüfus,yetişmiş eleman sıkıntısı, kronik hastalıklar, kalite ve hasta güvenliği, maliyet ve kısıtlı bütçe, erişim, bekleme süreleri söz konusudur. Sağlıkta hedef; güvenli, etkili, hasta merkezli, zamanında, verimli, ekonomik, kaliteli, ulaşılabilir, insan ve hasta haklarına uygun sağlık hizmetleri üretimidir. (2),(3),(4) Her ülkenin sağlık endüstrisinde kendilerine özel sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar genelde ;yetersiz sağlık ve hastane yönetimi, yetersiz hekim ve diğer sağlık personeli, ( 5) yetersiz bilgi, yetersiz hız, zaman kaybı ve bunların neden olduğu yüksek sosyal maliyetler, yüksek hizmet maliyetleri, toplumun şikayetleri, yetersiz kalite, tıbbi hatalar, yetersiz sosyal güvence,iflasın eşiğinde sağlık sigortaları, bilgi toplumunun değişen sağlık ihtiyaçları, vb. olarak sıralamak mümkündür. Günümüzde hala önlenebilir tıbbi hatalar maddi kayıplara ve ölümlere neden olmaktadır. Sözgelimi bu nedenle A.B.D de yılda in üzerinde ölüm ve 29 milyar ABD $ maddi kayıptan bahsedilmektedir. Kağıda dayalı işler, anamnez, nöbet raporları, doküman arama işleri her vardiyada hemşirelerin zamanının %25 ini yani iki saatini ve üç vardiyada 6 saatini almaktadır. Kronik hasta bakımındaki

2 Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Bilal Ak eksiklik önemli bir sorun olarak devam etmektedir. (6) ( 7) Sağlık kuruluşlarına başvurularla kaybolan iş gücünün önemli bir sosyal maliyeti sözkonusudur. Sağlık kuruluşlarına başvuran her kişi en az 2 iş gününü kaybetmektedir ve Türkiye de ortalama hasta yatış süresi 7 gündür. (8) 2009 verilerine göre: Poliklinik sayısı, (9) yatan hasta sayısı, günübirlik başvuru sayısı olmak üzere toplam iş günü kaybı olmaktadır. Türkiye de bir kişi hastaneye asla kendi başına gitmemekte ve yanında en az bir kişi daha gitmektedir ve o zaman kaybolan iş gücü toplamı iş gününe ulaşmaktadır. Başvuru başından hareketle kaybolan bu toplam işgücünün asgari ücretten (10) sosyal maliyeti TL dır. Bu tutar; 1 trilyon 28.8 milyar lira olan 2010 yılı GSYH nın %3 ü ;286 milyar 981 milyon lira olan genel bütçenin ( 11) %11 i TL olan Sağlık Bakanlığı bütçesinin 2 katı ; milyar liralık ihracatın % 30 una denk gelmektedir. Bu rakamlar sağlık sektörünün çok ciddi olarak ele alınmasını gerektirmektedir. II- Dijital Hastane Yukarıda sıralanan sağlık sorunlarının çözümünde ve zamana karşı yarışta ve hız da dijital hastaneler ve dijital hastanenin bir bileşeni olan mobilite uygulamaları önemli birer araç ve hedef olarak dikkat çekmektedir. Sağlık kurumu/hastane içerisindeki tüm bilgi sistemlerinin medikal ve medikal olmayan her türlü teknolojilerle tam entegre olduğu, güvenilir veri akışı standartlarının belirlendiği, hekim, hemşire vb personele yetkileri çerçevesinde çok daha az zaman ve enerji harcayarak hastane ve hasta verilerine ve bilgilerine her yerden, yer bağımsız olarak mobil olarak erişimini sağlayan ; el ile işlem yapılmayan, kağıtsız ve filmsiz olarak çalışan, sağlık görevlilerinin iş süreçlerini etkilileştiren, doğru ilaç ve medikal tedavi uygulamalarının kontrol edildiği, gerçek anlamda bütün işlemlerin tam otomasyon sistemi ile yapıldığı, kontrol edildiği, yönetildiği bir hastane işleyişine ve 2 ileri teknoloji donanımına sahip hastane çalışanlarına, hastalara ve yakınlarına etkili, verimli, ekonomik, erişilebilinir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya hedeflenmiş hastanelere diijital hastane denilmektedir. Mevcut hastanelerde klasik yöntem, dağıtık yapı ve kağıtlı kayıt sistemi ; dijital hastanelerde ise yeni yöntem, bütünleşik ve kağıtsız bir kayıt sistemi söz konusudur.eski klinik iş akışında hastalar bilgiden daha hızlı hareket etmekte ve sağlık hizmetlerinin zorluğu da söz konusu iken 21 yüzyılın teknolojisi 19 yüzyılın yöntemleriyle kullanılmakta ve bu durum ikilem yaratmaktadır. Dijital hastane bileşenleri olarak; mobilite, EHBYS, LİS, RİS, PACS, elektronik hasta kaydı (12), sayısal tıbbi arşiv, barkod ve RFID teknolojilerinin kullanıldığı ilaç ve tıbbi malzeme takibi, MCA, bina otomasyonu ve teknolojileri, medikal teknolojiler, enerji çözümleri ve otomasyonu, aydınlatma çözümleri, haberleşme sistemleri, ses/goruntu/veri teknolojileri ; multi media, yönetim hizmetleri, entegre servis ve teknik bina yönetimi, danışmanlık hizmetleri, otopark yönetim sistemleri,vb sistemler ele alınmaktadır. (13), (14),(15),(16),(17 ),(18),(19),(20),(21),(22) Dijital hastane teknolojileri kapsamında; doktorların ve hastaların mobilitesi, alt yapıyüksek hızlı data, IP haberleşme, depolama, konum tabanlı servisler, geniş bant bağlantı, özel bakım networkleri, IP telefon üzerinden dikte, RFID, evde gözleme, hasta odası multimedia servisleri, akıllı hastane binaları, entegre mesajlaşma, veri merkezi, web, data, video konferans, sağlık standartlarında bilgisayar ağları, uzaktan eğitim, kablosuz bilgisayar ağları, tele tıp, felaket önleme merkezi, IP entegre hemşire çağrı sistemi, çağrı merkezi, güvenli bilgisayar ağları, uzaktan erişim, sağlık standartlarına uyum, sayısal bilgi panoları, yatak uygulamaları için XML uygulamaları, video izleme, tablet-pda; MCA lar yer almaktadır.

3 III- Mobilite Nedir? Mobilite; Her yerden, herhangi bir yerden veya olayın olduğu yerden, her zaman, herhangi bir alana veya makineye bağımlı olmadan; istenilen yerden, istenilen kişiye veya bilgiye; MCA gibi el terminalleri, cep telefonları vb kablosuz iletişim teknolojileri (23) ve alt yapılarını gerektiren araçlar vasıtası ile erişimi ve sorgulamayı ve işin yönetimini sağlayan bir uygulamadır. Mobilite kavramı: bilim kurgu esintileri taşıyan bir pazarlama söylemi olmaktan çıkmış ve günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 21. Yüzyılın hayatımıza kattığı en büyük zenginliklerden birisi, hiç kuşkusuz mobilite kavramıdır. Cep telefonları ile hayatımıza giren mobilite kavramı, iletişim altyapılarının gelişmesi ve kablosuz iletişim ağlarının yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile hem sosyal yaşamda, hem iş hayatının her alanında ve sağlık sektöründe özellikle de hastanelerde giderek daha önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. Mobilite; Dijital Hastanelerin önemli bir bileşenidir. Mobilite; sağlık sektöründeki kurumsal ve operasyonel uygulamaları, çağdaş bilişim teknolojisi ortamına aktarılarak kağıt tabanlı yönetim ve çözüm sisteminin, bilgi tabanlı yönetim sistemine dönüştürmesini sağlayan bir uygulamadır. Yeni hastane yatırım sürecinde öne çıkacak konu hasta odaklı çözümler olacaktır. Hastaların daha rahat ve kaliteli zaman geçirebilmesi için yatırımlar hasta odaklı olacaktır. Bunun ötesinde de kullanıcıların işlerini daha hızlı yapabilmelerine yönelik birtakım yatırımlar olacaktır ki bu yatırımlar mobiliteye yönelik yatırımlar olacaktır. Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 3 Sağlık hizmetlerinde mobilitenin öncelikle olması gereken yerler Aciller, Poliklinikler, Enfeksiyon riskli yerler, Ameliyathaneler, Eczaneler, Mavi kod uygulamaları; Aile hekimleri, Evde bakım, 112 acil kara,hava ve deniz ambulansları Olağanüstü durumlar, vb. Kaçakların olduğu yerlerdir. Hastanelerde mobiliteden amaç; hastane çalışanlarını;bilhassa da hekim ve hemşireleri nokta bağımlı halden kurtarmaktır. Sağlık kurum ve kuruluşları ve özellikle de hastaneler için özel üretilmiş MCA tipi tablet PC sistemleri ve haberleşme araçları sayesinde, ilgililerin ; hasta odasından, polikliniklerden, acil s ervisten,eczaneden,ameliyathaneden,ambula nstan,vb yerlerden ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve görüntü ihtiyacını anında karşılamak esastır. Hastanın yerinden kalkmadan internette Sörf yaparken aynı zamanda klinik bilgilerini ekrandan takip edebilmesini sağlamak. İlaç etkileşimleri, elektronik hasta kayıtları, her türlü yönetim hizmetleri,hasta işlemleri vb. tıbbi ve idari hataları azaltmak,hız sağlamak, hastanede hasta kuyruklarını ve hasta akışını azaltmak ve benzeridir. Önemli bir amaç ta mobil platformlar ve kablosuz erişim teknolojileri ile günümüzde oldukça önem taşıyan ve insan yaşamını kolaylaştıran mobilite uygulamalarını hastane süreçlerine uyarlamaktadır. Bir diğer amaç ise mobil bilişim uygulamalarıyla, karar vericilerin hasta başında elektronik hasta kayıtlarına ulaşarak karar desteği bulmak, bulunduğu yerden veri ve talimat girerek zaman tasarrufu ve veri kesinliği sağlamaktır. (24) A- Mobilite İçin Gereksinimler Mobilite uygulamaları için kablosuz (Wireless ), n standardında (n=300 mbps) alt yapılar; mobil platformlar ; mobil platform ara yüzleri ; destekleyici teknolojiler ; bilgili ve istekli insan gücü ve her mobil kullanım modeli farklı gereksinimleri içerir. Dijital hastanelerin olmazsa olmazı mobilite ve her yerden erişimdir ve bu erişimin en önemli aracı MCA lardır. İletisim ve alarm; güvenli mobil veri erişimi; mobil monitorler; hasta ve ziyaretci hot spotla-

4 Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Bilal Ak rı; kimlik ve erişim sistemleri; smart card çözümleri; RFID Çözümleri, bilişim alt yapısı/ her noktada işlev gören kablosuz alt yapı; gelişmiş randevu sistemleri (sms, internet, web, wap,çağrı merkezi vs); binaya ve kampüse girildiğinde, kişi tanıyan sistemlerle (rfıd,yüz tanıma) otomatik yönlendirme, bilgilendirme ekranları, anlık takip sistemleri; masa üstünde dahi kullanılabilecek dokunmatik ekranlar ve bunlar için özel tasarımlanmış yazılımlar; ses tanıma sistemleri; doküman yönetim sistemi, karar-destek, kalite, gerçek performans. Hastaya yönelik HBYS uygulama yazılımı (Doğru ilaç, doğru hastaya,doğru zamanda,dozajında verilecek; doğru kan,doğru bebek), MCA, PDA,Tablet PC gibi donanımlar (25),(26), (27) mobilite uygulamaları için önemli gereksinimlerdir. Mobil klinik asistanı (MCA) her zaman emre amade olmalıdır. İçindeki işletim sistemi, yazılım, donanım hiçbir şekilde durmamalı ve sürekliliği sağlamalıdır. Enfeksiyon yaymamalıdır ve dezenfekte edilebilmelidir. MCA, çok dayanıklı olmalı, dual-touch özelliği bulunmalı, ekranın tümüne el yazısı ile yazı yazılabilmeli, görüntülere zum yapılabilmeli ve kaydırılabilmelidir. Donanım üzerindeki her şey hekim ve hemşirelere yardımcı olmalı ve gerçek zamanlı işlem yapabilmelidir. Kayıtları; bu cihaz üzerinden geçirilmesi şartıyla kim, ne yapmış, hangi zamanda yapmış ispatlamalıdır.. (28) B- Mobilitenin Yararları Mobilite uygulamaları hasta başında veri girişi ve veriye ulaşımı sağlar. İş süreçlerini hızlandırır, zamanda ve maliyetlerde tasarruf sağlar. Tıbbi ve idari hataları azaltır,hasta ve çalışan güvenliğini artırır. Sözgelimi: Instutude Of Medicine rakamlarına göre dijital hastaneler tıbbi hataları en az yüzde 80 oranında azaltıyor. Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini artırır. Tıbbi cihazların daha güvenli takip edilmesini, daha etkili kullanılmasını sağlar. Hastane içinde kesintisiz ve ucuz sesli iletişim sağlar. Maliyetleri azaltır, ciroyu artırır, yatırımın daha hızlı geri dönüşünü sağlar. Mavi kod uygulamalarını sağlar, kısa bekleme zamanları söz konusu olur. Kesin envanter yönetimi sağlar, veri madenciliği ve istatistiksel veri analizi yapmaya imkan verir. IV- Bir Mobilite Aracı: MCA MCA nın en önemli yararı mobiliteyi yani hastane çalışanlarını; bilhassa da hekim ve hemşireleri nokta bağımlı halden kurtarması, kablosuz iletişim sağlayarak bilgiye mobil olarak ulaşılması ve bilginin girilmesini sağlamasıdır. Barkod ile ilaç kontrolü yapılmakta, doğru hasta için hasta bilekliği RFID uygulanmakta, bütün hastalarla, doğru ilaç dozaj ve komplikasyon ile ilgili hatırlatma yapmakta, güneş ışığında, harici klavye ve fare ile işlem yapabilmekte, parmak izi ve barkod okumakta, güvenlik açısından bilgisayar kilitleyebilmekte, 2 Megapiksel otofokus kamera ile fotoğraf çekebilmekte, temazssız olarak akıllı kart okuyabilmekte, aydınlatma ledi ile aydınlatma yapabilmekte, el yazısı ile kayıt ve harici klavye ve fare ile bağlantı yapabilmekte ve suya ve toza dayanmaktadır. 4

5 V- Mobilite Uygulamaları Hastaneler, hareket yoğun ortamlardır. İş süreçleri, gün geçtikçe maliyet, kalite ve erişimin iyileşmesi yönünde daha fazla BT ne bağımlı hale gelmektedirler. Mobilite iş süreçlerini fiziksel sınırlamalardan kurtarmaktadır. Mobilite, mobil çözümler, son kullanıcı ve çok sayıda teknoloji firmasının bir arada çalışmasını gerektiren bir uygulamadır. Hekimler teknoloji ile vakit kaybetmek istememektedirler. Hekimler tababet ile uğraşmak istemektedirler. Teknoloji bunu başarmak yolunda onlara yardımcı olmaktadır. Veriyi kim üretiyorsa, bilgi sistemine veriyi o girecektir. Bilgisayarın hastanelerde kullanımı hekim ve hemşirelerin rollerini kesin olarak değiştirmektedir ve artık her süreçte bilgisayarı kullanmak zorundadırlar. Mobil bilişim uygulamaları, sağlık kuruluşlarında hizmet dışındaki işlerle kaybedilen zamandan tasarruf sağlayarak hastane çalışanlarının zamanlarını daha çok hastalarına ayırmasını sağlamakta, bu yolla da büyük oranda mali tasarruf elde edilmektedir. Sözgelimi; A.B.D. de yapılan bir araştırma, hekimlerin günde bir saate yakın bir süreyi meslektaşlarını hastane içinde bulmaya çalışarak, hemşirelerin zamanlarının % 25 ini yazı-çizi işleri ile uğraşarak harcadıklarını ortaya çıkarmıştır. Bir mobilite uygulaması Ankara 75 Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi nde yapılmıştır. Hastanede 120 diş hekimi bulunmaktadır. MCA her hekime 45 ile 90 dakika arasında zaman tasarrufu sağlamaktadır. MCA sayesinde hekim başına ortalama 60 dakikalık tasarrufu kabul edilir Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 5 ve bir saatte 5 hastaya bakıldığından hareket edilirse bir günde 600 fazla hastaya hizmet verme imkanı doğar. Her hasta için ortalama TL lık fatura tutarı öngörülse günlük hastaneye ek döner sermaye geliri TL ve ayda (20 gün) TL olmak üzere yıllık gelir artışı TL olacaktır.. MCA yatırımı olarak 120 adetlik tedarik yapılsa, ortalama 2500 dan luk bir donanım yatırımı gereklidir ki bu da ortalama TL tutar ve bu miktar yıllık ek getirisini olan TL nın 23 te 1 idir. Bu yatırım sağlık ekonomisi açısından ve yatırımın geri dönüşü açısından çok karlı bir yatırımdır. Ankara 75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bu fizibiliteden hareketle bir servisinde 5 MCA ile bu yatırım projesini başlatmıştır. Sonuç Üç beş yıl içerisinde en fazla mobil uygulamaların MCA larda olacağı belirtilmektedir. En çok ilgi gören mobil uygulama türü olarak %59 ile MCA ve GSM cihazları görülmektedir Mobil uygulamalar ile sık sık vurgulandığı gibi tıbbi ve idari hatalar azalacak, hasta güvenliği artacak, hastane çalışanlarının motivasyonu ve kendine güveni yükselecektir. Mobilite hekimlere tıbbi hatalar konusunda avukatlardan daha fazla yardımcı olmaktadır. Sağlık personeli hastaya odaklaşıp ona daha fazla zaman ayıracak veya birim çalışma zamanında daha çok hastaya hizmet verecek ve hekimler daha optimum kullanılarak hekim açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır. Personeller bilgisayar ve bilgi teknolojilerini daha yoğun ve verimli kullanacaklardır. Hastane maliyetleri azalacak, döner sermaye gelirleri artacak, kaçaklar önlenecek ve personel performansları ve performansa dayalı ek ödemeler yükselecektir. Mobilitenin özgürlüğü tadılacaktır. Zaman ve iş gücü kaybından dolayı katlanmak zorunda kaldığımız sosyal maliyetler azalacaktır. Ülkemizde mobilite konusunda ciddi sıkıntılar vardır; bu uygulamayı yürütecek hastane yöne-

6 Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Bilal Ak ticileri, hekim, hemşire, eczacı vb sağlık profesyonelleri bu işe hazır değiller ve bu uygulamayı angarya olarak görmektedirler. Şu anda HBYS uygulama yazılımlarında bile hala ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Hastanelerde teknik eleman hele hele bilgisayar elemanı sıkıntısı had safhadadır. Taşeronluk yoluyla yürütülen HBYS işleri çok verimsiz olmaktadır. Hastane bilgisayar alt yapıları, kablolu bilgisayar ağları bile çok zayıftır. Mobilitenin olmazsa olmazı kablosuz erişim için n standartlarında wireless altyapısı çok az hastanede bulunmaktadır. Dijital hastanelerin ve onun önemli bir bileşeni olan mobilite uygulamalarının gerektiği alt yapıların süretle kurulması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki geleceğin hastanelerinde insan hayatını kurtaracak olan şey belki en son bulunan bir ilaç değil bir bilgisayar sistemi olabilecektir. Dipnotlat [1] AK,Bilal,Hastane Yöneticiliği,Özkan Matbaası, Ankara, 1990 [2] AK,Bilal,TQM in Hospital and Samples of Practice,International Quality Conference, February,İstanbul,1996 [3] AK, Bilal, HBYS nin Sosyal Maliyetlere Etkisi,Çözüm Sağlık ve Bilişim Haber, Sayı:7,2005,s.27_29 [4] AK, Bilal, Modern Hastane Yönetimi ve Örgütsel Etkinlik, Kamu Çalışanları Dergisi,40,1994,s [9] c0/04_sb8k8xllm9msszpy8xbz9cp0os_ gas- [10] birinci dönem brüt asgari ücret TL/iş günü başına ücret 870/24=36.25 TL [11] 74CFB32E1B6D479D48BC9DBA7 [12] [13] php?mak_id=22 [14] [15] [16] stories/hp_zel_makale_dijital_hastane_ Austos_2006.html [17] [18] [19] [20] php?option=com_content&task=view&id=10 6&Itemid=1 [5] AK, Bilal, Türkiye nin Hekim İhtiyacı, Hastane ve Yaşam, Şubat, 2007, sayfa TEZ- CAN, Cenk,Intel dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası TÜFEKÇİ,Vedat,Sisco dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası [8] AK, Bilal, HBYS nin Sosyal Maliyetlere Etkisi, Çözüm Sağlık ve Bilişim Haber,Sayı:7,2005,s.27_29 6 [21] kayseride-dijital-mobil-hastane-projesi-h html [22] [23] alpoges/%c3%96d%c3%bcll%c3%bc%20 Hastane%20Sistemi%20A%C4%9F%20

7 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kullanarak%20Hasta%20 Bak%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1%20 Yeni%20Boyutlara%20 Ta%C5%9F%C4%B1yor.pdf [24] [25] TEZCAN, Cenk, Intel dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası [26] TÜFEKÇİ, Vedat, Sisco dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası [27] AK, Bilal, Sağlık Bilgi Sistemleri, Dijitsl Kitsp, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2009 [28] DOĞULU, Fethi, Panosonic Mobilite ve MCA Özel Bilgi Dosyası 7

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER Dr. Oğuz Tanzer Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Danışmanı oguz.tanzer@gmail.com Sunum Planı Sağlık Bilişimi Dijital Hastaneler HBS (Hastane Bilişim

Detaylı

Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları

Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Dr. Bilal Ak Ankara Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Abstract: Hospitals work with expert staff, advanced technology and high

Detaylı

Sağlık Bilişiminde Özgür Mobilite

Sağlık Bilişiminde Özgür Mobilite Sağlık Bilişiminde Özgür Mobilite Ekrem KÜÇÜK Bilgisayar Yük. Müh. - ARGE Sorumlusu TS EN ISO 9001:2008 ISO IEC/27001:2005 ISO 13485:2003 Kalite Yön.Sis. Bilgi Güv.Yön.Sis. PACS KYS Ser.No:K-QM-3859 Ser.No:K-BG-1000

Detaylı

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Sağlık Sektörü

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Sağlık Sektörü Akıllı Bas Konuş Vodafone Akıllı Bas Konuş Sağlık Sektörü Vodafone Akıllı Bas Konuş ile Sağlıklı İletişim! Vodafone Akıllı Bas Konuş ile acil durumlarda anlık sesli anons ile dakika dakika iletişimi sağlayın,

Detaylı

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Dünden Bugüne Teknolojide İvme Dünden Bugüne Sisoft ta İvme Dünden Bugüne Sağlıkta İvme Hakkımızda SISOFT Ankara/Turkey

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

Akıllı Şehirlerde Sağlık

Akıllı Şehirlerde Sağlık Akıllı Şehirlerde Sağlık Dr. Cenk Tezcan Akıllı Şehirler ve İnsanlar Etkinliği 4 Şubat 2014 Yola Çıkış Noktası Sağlık Kişiselleşecek 2 Sağlık : Dev Pazar Global Veriler: (2030 uzgörüleri) 8,2 milyar (90

Detaylı

Sağlıkta Mobilite. Yusuf ARSLANTÜRK. MCP, MCTS, MCDA, MCSE, CCNA, ACE, STS, IBM, HP ASE, CEH Sistem Destek Sorumlusu FONET Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Sağlıkta Mobilite. Yusuf ARSLANTÜRK. MCP, MCTS, MCDA, MCSE, CCNA, ACE, STS, IBM, HP ASE, CEH Sistem Destek Sorumlusu FONET Bilgi Teknolojileri A.Ş. Sağlıkta Mobilite Yusuf ARSLANTÜRK MCP, MCTS, MCDA, MCSE, CCNA, ACE, STS, IBM, HP ASE, CEH Sistem Destek Sorumlusu / HQ Sağlıkta Mobilite Hasta giriş çıkış işlemlerinden kayıt ve doküman yönetimine, doktor

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU size özel çözümlerle daha yalın ve hızlı süreçler Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur.

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

30 yılı aşkın bir süredir, Rauland-Borg hemşire. çağrı sistemlerinde mükemmellik standardını. belirlemiştir. Şimdi de, komple, entegre ve

30 yılı aşkın bir süredir, Rauland-Borg hemşire. çağrı sistemlerinde mükemmellik standardını. belirlemiştir. Şimdi de, komple, entegre ve 30 yılı aşkın bir süredir, Rauland-Borg hemşire çağrı sistemlerinde mükemmellik standardını belirlemiştir. Şimdi de, komple, entegre ve kullanımı kolay bir iletişim sistemi olan son Responder versiyonu

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL)

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL) Can AKSOY IT Network (CTO / STL) can.aksoy@sisoft.com.tr SisoftHealthCare Technology Mobilite Apple iphone Apple ipad IP-Phone Tablet PC Android Windows CE Sisoft Hastane Bilgi Sistemi Sağlık bilgi sistemleri

Detaylı

OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması

OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması OpenScape UC Suiti OpenScape Alarm Response OpenScape Alarm Response Kurumsal yapıda alarm, kontrol, bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlar. UC

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

Anahtar kelimeler:dijital hastane, mobilite, sanallaştırma, PACS, Barkot, RFID

Anahtar kelimeler:dijital hastane, mobilite, sanallaştırma, PACS, Barkot, RFID SAĞLIKTA YENİ HEDEF: DİJİTAL HASTANELER Yrd.Doç.Dr.Bilal AK Özel Toros Üniversitesi bilal.ak@hotmail.com ÖZET: Sağlıkta yeni hedef dijital hastanelerdir. Dijital hastaneler; hastane bilgi yönetim sistemi,

Detaylı

Sağlıkta Yeni Hedef: Dijital Hastaneler. New Target Of Health Care: Digital Hospital. Bilal Ak Özel Toros Üniversitesi bilal.ak@hotmail.

Sağlıkta Yeni Hedef: Dijital Hastaneler. New Target Of Health Care: Digital Hospital. Bilal Ak Özel Toros Üniversitesi bilal.ak@hotmail. Sağlıkta Yeni Hedef: Dijital Hastaneler Bilal Ak Özel Toros Üniversitesi bilal.ak@hotmail.com Özet: Sağlıkta yeni hedef dijital hastanelerdir. Dijital hastaneler; hastane bilgi yönetim sistemi, dijital

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz.

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. İletişiminiz ne kadar iyi? Bu, günümüzün mobil ve sanal iş alanı ortamında çalışanları iş ortakları ve müşterileri arasında kesintisiz iletişim

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,

Detaylı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı Teklif Dokümanı Vodafone Mobil Form Vodafone Mobil Form, kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır. IT yatırımı yapmadan sahadan

Detaylı

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Zincir Mağazalar

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Zincir Mağazalar Akıllı Bas Konuş Vodafone Akıllı Bas Konuş Zincir Mağazalar Vodafone Akıllı Bas Konuş ile Zincire Bir Halka Daha.. Vodafone Akıllı Bas Konuş özellikleri ile hızlı iletişim kurun, anlık bilgi ve veri paylaşımlarınızla

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR PROJESİ KONU ÖNERME FORMU

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR PROJESİ KONU ÖNERME FORMU No: Proje Konusu: Öğrenci Sayısı: Proje Süresi: Proje Özeti: 3G modem ile uzaktan ısı, aydınlatma, hareket, görüntü 1 3G ile Akıllı Ev Uygulaması 1 2 Dönem kontrolü. Gerekli donanımlar Mobil Kablosuz Ağlar

Detaylı

Hayatı kolaylaştıran çözümler

Hayatı kolaylaştıran çözümler Yazılım Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur. Kurulduğundan bugüne kendini geliştiren; sahip olduğu hizmet kalitesine tecrübesini

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi Bilgisayar nedir? Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. Veriyi toplar (girdi) İşler Bilgi üretir (çıktı) Bilgi İşlem Çevrimi 1 Bir

Detaylı

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Lojistik ve Taşımacılık Sektörü

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Lojistik ve Taşımacılık Sektörü Akıllı Bas Konuş Vodafone Akıllı Bas Konuş Lojistik ve Taşımacılık Sektörü Vodafone Akıllı Bas Konuş ile Yolda Kalmayın.. Vodafone Akıllı Bas Konuş özellikleri ile hızlı iletişim, anlık bilgi ve veri paylaşımı

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBT ulojistik Bilgi Teknolojileri temel olarak bilgisayar sistemlerini, bilgisayar ağlarını, bulut sistemlerini ve otomatik tanıma ve veri toplama

Detaylı

Fuel Automation Systems

Fuel Automation Systems Fuel Automation Systems Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Back Office Yönetim Sistemleri 444 8 129 / www.turksist.com.tr HAKKIMIZDA about us TURKSİST sektöre yeni giriş yapmış

Detaylı

Akilli Pedestal Sistemleri

Akilli Pedestal Sistemleri Akilli Pedestal Sistemleri MEKANO, uzaktan hareket kontrolü, otomasyon uzerine bugüne kadar birçok büyük projeye imza atarak ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır. Kuruluşumuz, uluslararası tecrübeye

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Hayalleriniz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Uluslararası teknik standartlara

Detaylı

ALMINA TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

ALMINA TECHNOLOGICAL SOLUTIONS KARGOMETRE ALMİNA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER bünyesindeki tamamı Türk Mühendislerden oluşan AR-GE grubu ile sektörlerde en yeni teknolojiler ile devrim yaratmanın verdiği gururu sizlerle paylaşmaktayız. Kargoculuk

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı; birimlerde bulunması gereken ilaç ve sarf malzemelerinin; kritik stok düzeylerini ve son kullanım tarihlerini kontrol altında tutulacak şekilde takibini gerçekleştirmek,

Detaylı

SAP Çözümleri ile Üniversitelerde Kurumsal Dönüşüm. Cihat ONBAŞI / Çözüm Yöneticisi 03 Şubat 2012

SAP Çözümleri ile Üniversitelerde Kurumsal Dönüşüm. Cihat ONBAŞI / Çözüm Yöneticisi 03 Şubat 2012 SAP Çözümleri ile Üniversitelerde Kurumsal Dönüşüm Cihat ONBAŞI / Çözüm Yöneticisi 03 Şubat 2012 Gündem SAP Kurumsal Profil SAP Entegre Çözümü Sorular 2011 SAP AG. All rights reserved. 2 SAP, Lider Kurumsal

Detaylı

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA VERİNETWORK Türkiye genelinde hizmet veren firmaların teknoloji alt yapıları optimum seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. Kurumlara özel Müşteri ilişkileri yönetim yazılımları,kuruma özel yazılımlar ve

Detaylı

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015 Sağlıkta Maliyet B.Burcu TANER Mayıs.2015 14 Mayıs 2015 tarihinde Acıbadem Üniversitesi nde yapılan ASG XV. Hemşirelik Haftası Etkinliklerinde sunulmuştur. Hedef Daha geniş kitleler için daha iyi sağlık

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA İşletme Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Serkan ADA Bilgi Toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevkedilmiş, belirli bir amaç

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH. Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi

Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH. Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi Türkiye nin İlk Stage 6 Hastanesi Ankara GAZİ MKDH Uz. Dr. Hamit Doğan Hastane Yöneticisi ve Başhekimi HIMSS EMRAM AŞAMALARI Stage 7: Tümüyle elektronik Medikal kayıt, HCO (sağlık kuruluşu) EMR nin yan

Detaylı

STOCKART. Otomatik İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemleri.

STOCKART. Otomatik İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemleri. STOCKART Otomatik İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemleri www.stockart.com.tr STOCKART Yıllara dayanan sektörel deneyimimizle, hastanelerin en büyük maliyet kalemi olan İlaç ve Tıbbi Malzemenin yönetim

Detaylı

Polytex Tekstil Yönetim Sistemi

Polytex Tekstil Yönetim Sistemi Polytex Tekstil Yönetim Sistemi MEDİKUS MEDİKUS Ltd. Şti. Profesyonel Hastane Çözümleri Cinnah Cad. Farabi Sok. No:30/1, 06690 Ankara, Türkiye Tel. +90 (312) 428 83 40 Faks. +90 (312) 428 83 42 medikus@medikus.com.tr

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO İçerik 01 02 03 04 05 06 07 08 Giriş Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri RFID nin Faydaları Uygulamanın Sorunları ve Engelleri Önerilen

Detaylı

trex DCAS trex DCAS Software & Automation ( Data Collection & Automation Systems )

trex DCAS trex DCAS Software & Automation ( Data Collection & Automation Systems ) Software & Automation trex DCAS ( Data Collection & Automation Systems ) trex DCAS Üretimden Veri Toplama ve Verimlilik Takip Sistemi Volkan BİLMİŞ MERT YAZILIM LTD. ŞTİ. [16.03.2012] TREX DCAS ( Data

Detaylı

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Social Media Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti!!! ValeApp Vale işletmeleri ve mobil kullanıcılar için geliştirilmiş araç park etme, çağırma ve ödeme süreçlerini hızlı ve güvenli

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Yapısal Kablolama

Detaylı

GENEL BAKIŞ MOBILTECH

GENEL BAKIŞ MOBILTECH GENEL BAKIŞ MOBİL ÇÖZÜMÜMÜZ ile sağlanacak kazanımları sıralarsak; İşletme maliyetlerinizi azaltır, Daha verimli ve güncel bilgilerle çalışmasını sağlar, Anlık olarak merkezden hatasız bilgi alımını sağlar,

Detaylı

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017 KURUMSAL TANITIM Kasım 2017 KISACA TESLAKOM... TESLAKOM KİMDİR? (*) Ref: Tubisad, Deloitte 2017 ELEKTRONİK HABERLEŞME 15 B USD İLETİŞİM TEK. DONANIM 6,4 B USD TÜRKİYE BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ

Detaylı

www. gelecege dokun.com

www. gelecege dokun.com www. gelecege dokun.com Rekabetçi ve yenilikçi çalışma anlayışı ile her geçen gün büyüyen Anitec yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 20 yılı aşkın süredir teknolojik sistemler alanında faaliyet gösteren

Detaylı

Güç Parmaklarınızın Ucunda

Güç Parmaklarınızın Ucunda Güç Parmaklarınızın Ucunda BU YAKIT SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... BU ARIZA TESPİT ETMİŞ... BU BAKIM ZAMANI UYARISI VERMİŞ... BU AKÜ VOLTAJINI BAKMIŞ... BU RADYATÖR SU SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... WEB TABANLI

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Sağlıkta Etkin Veri İletişimi Medical Grade Networks. Zafer Karaca - Satış Yöneticisi

Sağlıkta Etkin Veri İletişimi Medical Grade Networks. Zafer Karaca - Satış Yöneticisi Sağlıkta Etkin Veri İletişimi Medical Grade Networks Zafer Karaca - Satış Yöneticisi Sağlıkta başarı için daha Akıllı OPERASYONEL ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI SAĞLIK HİZMETLERİNİN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ SAĞLIK

Detaylı

24.09.2013. Mobilleşen Dünyada Sağlık Hizmetleri. Hedefler Mega Trendler Paydaşlar Zorluklar Neler Bekleyebiliriz

24.09.2013. Mobilleşen Dünyada Sağlık Hizmetleri. Hedefler Mega Trendler Paydaşlar Zorluklar Neler Bekleyebiliriz Mobilleşen Dünyada Sağlık Hizmetleri 1 Daha fazla kişiye hizmet ulaştırmak Hasta sonuçlarının iyileştirilmesi Sürdürülebilir maliyetler Dünyanın %90 ı mobil iletişim ağları tarafından kapsanıyor (2010)

Detaylı

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği Ahmet Genç www.travelforcure.com Sağlık Turizmi Tanımı Kişilerin sağlık hizmetleri almak üzere seyahat etmesi ve bu hizmetlerden faydalanması

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Social Media Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti!!! ValeApp Vale işletmeleri ve mobil kullanıcılar için geliştirilmiş araç park etme, çağırma ve ödeme süreçlerini hızlı ve güvenli

Detaylı

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM M2M ÇÖZÜMLERİ Makineler arası iletişim olarak değerlendirebileceğimiz Yöntem M2M çözümleri sayesinde, sahada bulunan her tür makineden dilediğiniz veriler

Detaylı

İLAÇ GÜVENLİĞİ RAMAK KALA BİLDİRİMLERİMİZ VE KAZANIMLARIMIZ

İLAÇ GÜVENLİĞİ RAMAK KALA BİLDİRİMLERİMİZ VE KAZANIMLARIMIZ İLAÇ GÜVENLİĞİ RAMAK KALA BİLDİRİMLERİMİZ VE KAZANIMLARIMIZ OPSAR SOLMAZ Figen, TUNÇMAN Gökçe, SERBEST Nesrin, YILDIRIM Ayşe, YILMAZLAR Aysun ÖZEL MEDICABIL HASTANESİ, BURSA İlaç Güvenliği Hastaların tedavilerinde

Detaylı

Windows 10 ve Yenilikçi Mobil Cihazlar

Windows 10 ve Yenilikçi Mobil Cihazlar Windows 10 ve Yenilikçi Mobil Cihazlar WINDOWS 10 ile Geleceğe Hazır Mısınız? Selcen Arslan Windows Cihazları Çözüm Uzmanı sturkben@microsoft.com Parolalar artık yeterince güvenli değil Kurumlardan neler

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

Ortam İzleme Sistemi

Ortam İzleme Sistemi Her şey kontrolünüz altında. Ortam Sistemi Retmon EMS Nedir? Ortam parametrelerini ölçmek, izlemek, kaydetmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan veri toplama ve uyarı sistemidir. Veri Toplama Terminali

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

Sony FY14 BRAVIA B2B. Yeni FY14 Bravia B2B serisi tanıtımı

Sony FY14 BRAVIA B2B. Yeni FY14 Bravia B2B serisi tanıtımı Yeni FY14 Bravia B2B serisi tanıtımı Sony FY14 BRAVIA B2B Uygun maliyetli kurumsal ekran, eğitim ve kurumsal TV uygulamaları için etkileşimli seçeneklere sahip ince, dikkat çekmeyen, enerji tasarruflu

Detaylı

BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri.

BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri. BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri www.likyateknoloji.com Likya Teknoloji Likya Teknoloji 2008 yılından bu yana Kurumsal ürün ve çözümler geliştirmektedir. Teknoloji Şirketi BT İşyükü otomasyonu çözümleri

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

Cep Telefonlarında Sağlık Bilişimi Uygulamaları

Cep Telefonlarında Sağlık Bilişimi Uygulamaları Cep Telefonlarında Sağlık Bilişimi Uygulamaları Medikal İnformatik AD, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir Hakan CENGİZ, Esra TAŞBAŞ, Oğuz DİCLE Giriş Mobil telefonların yaygınlaşması

Detaylı

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ 112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 Hızır Acil Servisler için geliştirilen çözümler ile Komuta Kontrol Merkezlerinin ve bu Merkezler tarafından yönlendirilen ekiplerin yazılımlar

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİK TALİMATI

BİLGİ GÜVENLİK TALİMATI BİLGİ GÜVENLİK TALİMATI QDMS No: Bilgi Güvenlik Talimatı AMAÇ Bu talimatın amacı, hastalara ve tüm hastane çalışanlarına ait bilgilerin doğru olarak toplanmasını, depolanmasını, güvenliği sağlanmış bilgisayar

Detaylı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı Ulusal IPv6 Protokol Alt Yapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi 12-13 Ocak 2011 Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6 Zafer Halim Yiğitbaşı İçerik Giriş Yakın Gelecek

Detaylı

DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş

DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş Biz Kimiz? Destek, bilişim sektöründe; danışmanlık, tasarım, satış, kuruluş, network, dış kaynak, teknik ve bakım hizmetleri veren, müşterilerine

Detaylı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Bina Teknolojileri Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Yaşam kalitesi İhtiyaçlarımı karşılayacak, evimin tasarımıyla uyumlu, kullanımı kolay ve güvenli bir çözüm istiyorum. İhtiyaç Evinizde yüksek

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Taksi Durakları

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Taksi Durakları Akıllı Bas Konuş Vodafone Akıllı Bas Konuş Taksi Durakları Vodafone Akıllı Bas Konuş ile İşinizi Takip Edin.. Vodafone Akıllı Bas Konuş özellikleri ile hızlı iletişim kurun, anonsları kaçırmayın, araçlarınızı

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ : Hastanedeki akılcı ilaç kullanımına yönelik uygulamaların belirlenmesi. 2. KAPSAM : Hastalara verilecek ilaç tedavilerinin uygunluğunu, bunun kontrolü için kurulan Akılcı ilaç kullanımı sorumlu

Detaylı

GELİŞEN İŞ YERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

GELİŞEN İŞ YERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma GELİŞEN İŞ YERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, mobil ve farklı konumlara dağılmış durumda.

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI

SİSTEM ÖZELLİKLERİ IPPBX ALTYAPISI ICONTAX NEDİR? IP tabanlı güçlü iletişim altyapısına sahip yeni jenerasyon iletişim çözümümüz olan icontax, katma değerli hizmetleri tek bir sunucu içerisinde verebilen ve açık mimari yapısı ile üçüncü

Detaylı

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri KONTROL MERKEZİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Kontrol Merkezi (TKM) Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir

Detaylı

Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. i-sign İçerik Yönetim Yazılımı İçerik yönetim yazılımı LCD ve LED tabanlı bilgilendirme sistemlerinde ekranlarda

Detaylı

l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi Kasım 2017, Antalya

l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi Kasım 2017, Antalya l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 22-26 Kasım 2017, Antalya Kabul Edilen Bildiriler*** *** 1. Bildiri sahiplerinin kongre programında ve bildiri kitabında yer alabilmesi için

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı