Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları"

Transkript

1 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Dr. Bilal Ak Ankara Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Abstract: Hospitals work with expert staff, advanced technology and high costs. Critical hospital resources are ınformation and time. In health services; society complain about quality, medical errors, long waiting periods, etc. Information societies expectations changed from health services. Digital hospital and mobility applications are solution of these expectations. Giriş Bir insan -makine sistemi olarak tanımlanan hastaneler; ileri teknoloji ile çalışmakta, uzman personel gerektirmekte, yüksek maliyetle hizmet üretmekte, toplam kaliteye ve hasta ve hasta yakınlarının tatminine önem vermekte, amaçlarını verimli, etkili, ekonomik, hasta ve insan haklarına uygun, ulaşılabilinir; toplum taleplerine cevap verebilir ve toplumsal ve sosyal yönünde önemli olan birer hizmet işletmeleri olarak ele alınmaktadır. (1) Günümüzden sağlık kurum ve kuruluşlarının da değişen toplum yapısına yani bilgi toplumuna ve onun fertlerinin değişen sağlık ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi ve bu konudaki değişimin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bilgi çağının hastanelerinin de bilgi toplumunun özelliklerine ve sağlık alanındaki amaçlara uygun beklentilere cevap verir hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun yolu da dijital hastanelerden ve sağlıkta mobil uygulamalardan geçmektedir. I- Sağlık Sektörünün Özellikleri Sağlık sektörünün özellikleri ele alındığında; sağlık sektörü en büyük dört endüstriden birisi olduğu görülmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşları yüksek teknoloji ve uzman personel ile çalışırlar, sağlık kuruluşlarının diğer işletmelerden anlamlı farklılıkları vardır, çok yüksek maliyetli işletmelerdir ve bu nedenle etkililk,verimlilik,ekonomiklik ve kaliteye 1 önem verilmesi gerekmektedir. Modern sağlık kuruluşlarının en önemli bileşeni ve kritik kaynağı bilgi, bilgi teknolojileri ve zamandır. Sağlık hizmetlerinde zaman ın bir tarafında yaşam bir tarafında da ölüm yer almaktadır. Sağlıkta durum ele alındığında; yaşlanan nüfus,yetişmiş eleman sıkıntısı, kronik hastalıklar, kalite ve hasta güvenliği, maliyet ve kısıtlı bütçe, erişim, bekleme süreleri söz konusudur. Sağlıkta hedef; güvenli, etkili, hasta merkezli, zamanında, verimli, ekonomik, kaliteli, ulaşılabilir, insan ve hasta haklarına uygun sağlık hizmetleri üretimidir. (2),(3),(4) Her ülkenin sağlık endüstrisinde kendilerine özel sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar genelde ;yetersiz sağlık ve hastane yönetimi, yetersiz hekim ve diğer sağlık personeli, ( 5) yetersiz bilgi, yetersiz hız, zaman kaybı ve bunların neden olduğu yüksek sosyal maliyetler, yüksek hizmet maliyetleri, toplumun şikayetleri, yetersiz kalite, tıbbi hatalar, yetersiz sosyal güvence,iflasın eşiğinde sağlık sigortaları, bilgi toplumunun değişen sağlık ihtiyaçları, vb. olarak sıralamak mümkündür. Günümüzde hala önlenebilir tıbbi hatalar maddi kayıplara ve ölümlere neden olmaktadır. Sözgelimi bu nedenle A.B.D de yılda in üzerinde ölüm ve 29 milyar ABD $ maddi kayıptan bahsedilmektedir. Kağıda dayalı işler, anamnez, nöbet raporları, doküman arama işleri her vardiyada hemşirelerin zamanının %25 ini yani iki saatini ve üç vardiyada 6 saatini almaktadır. Kronik hasta bakımındaki

2 Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Bilal Ak eksiklik önemli bir sorun olarak devam etmektedir. (6) ( 7) Sağlık kuruluşlarına başvurularla kaybolan iş gücünün önemli bir sosyal maliyeti sözkonusudur. Sağlık kuruluşlarına başvuran her kişi en az 2 iş gününü kaybetmektedir ve Türkiye de ortalama hasta yatış süresi 7 gündür. (8) 2009 verilerine göre: Poliklinik sayısı, (9) yatan hasta sayısı, günübirlik başvuru sayısı olmak üzere toplam iş günü kaybı olmaktadır. Türkiye de bir kişi hastaneye asla kendi başına gitmemekte ve yanında en az bir kişi daha gitmektedir ve o zaman kaybolan iş gücü toplamı iş gününe ulaşmaktadır. Başvuru başından hareketle kaybolan bu toplam işgücünün asgari ücretten (10) sosyal maliyeti TL dır. Bu tutar; 1 trilyon 28.8 milyar lira olan 2010 yılı GSYH nın %3 ü ;286 milyar 981 milyon lira olan genel bütçenin ( 11) %11 i TL olan Sağlık Bakanlığı bütçesinin 2 katı ; milyar liralık ihracatın % 30 una denk gelmektedir. Bu rakamlar sağlık sektörünün çok ciddi olarak ele alınmasını gerektirmektedir. II- Dijital Hastane Yukarıda sıralanan sağlık sorunlarının çözümünde ve zamana karşı yarışta ve hız da dijital hastaneler ve dijital hastanenin bir bileşeni olan mobilite uygulamaları önemli birer araç ve hedef olarak dikkat çekmektedir. Sağlık kurumu/hastane içerisindeki tüm bilgi sistemlerinin medikal ve medikal olmayan her türlü teknolojilerle tam entegre olduğu, güvenilir veri akışı standartlarının belirlendiği, hekim, hemşire vb personele yetkileri çerçevesinde çok daha az zaman ve enerji harcayarak hastane ve hasta verilerine ve bilgilerine her yerden, yer bağımsız olarak mobil olarak erişimini sağlayan ; el ile işlem yapılmayan, kağıtsız ve filmsiz olarak çalışan, sağlık görevlilerinin iş süreçlerini etkilileştiren, doğru ilaç ve medikal tedavi uygulamalarının kontrol edildiği, gerçek anlamda bütün işlemlerin tam otomasyon sistemi ile yapıldığı, kontrol edildiği, yönetildiği bir hastane işleyişine ve 2 ileri teknoloji donanımına sahip hastane çalışanlarına, hastalara ve yakınlarına etkili, verimli, ekonomik, erişilebilinir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya hedeflenmiş hastanelere diijital hastane denilmektedir. Mevcut hastanelerde klasik yöntem, dağıtık yapı ve kağıtlı kayıt sistemi ; dijital hastanelerde ise yeni yöntem, bütünleşik ve kağıtsız bir kayıt sistemi söz konusudur.eski klinik iş akışında hastalar bilgiden daha hızlı hareket etmekte ve sağlık hizmetlerinin zorluğu da söz konusu iken 21 yüzyılın teknolojisi 19 yüzyılın yöntemleriyle kullanılmakta ve bu durum ikilem yaratmaktadır. Dijital hastane bileşenleri olarak; mobilite, EHBYS, LİS, RİS, PACS, elektronik hasta kaydı (12), sayısal tıbbi arşiv, barkod ve RFID teknolojilerinin kullanıldığı ilaç ve tıbbi malzeme takibi, MCA, bina otomasyonu ve teknolojileri, medikal teknolojiler, enerji çözümleri ve otomasyonu, aydınlatma çözümleri, haberleşme sistemleri, ses/goruntu/veri teknolojileri ; multi media, yönetim hizmetleri, entegre servis ve teknik bina yönetimi, danışmanlık hizmetleri, otopark yönetim sistemleri,vb sistemler ele alınmaktadır. (13), (14),(15),(16),(17 ),(18),(19),(20),(21),(22) Dijital hastane teknolojileri kapsamında; doktorların ve hastaların mobilitesi, alt yapıyüksek hızlı data, IP haberleşme, depolama, konum tabanlı servisler, geniş bant bağlantı, özel bakım networkleri, IP telefon üzerinden dikte, RFID, evde gözleme, hasta odası multimedia servisleri, akıllı hastane binaları, entegre mesajlaşma, veri merkezi, web, data, video konferans, sağlık standartlarında bilgisayar ağları, uzaktan eğitim, kablosuz bilgisayar ağları, tele tıp, felaket önleme merkezi, IP entegre hemşire çağrı sistemi, çağrı merkezi, güvenli bilgisayar ağları, uzaktan erişim, sağlık standartlarına uyum, sayısal bilgi panoları, yatak uygulamaları için XML uygulamaları, video izleme, tablet-pda; MCA lar yer almaktadır.

3 III- Mobilite Nedir? Mobilite; Her yerden, herhangi bir yerden veya olayın olduğu yerden, her zaman, herhangi bir alana veya makineye bağımlı olmadan; istenilen yerden, istenilen kişiye veya bilgiye; MCA gibi el terminalleri, cep telefonları vb kablosuz iletişim teknolojileri (23) ve alt yapılarını gerektiren araçlar vasıtası ile erişimi ve sorgulamayı ve işin yönetimini sağlayan bir uygulamadır. Mobilite kavramı: bilim kurgu esintileri taşıyan bir pazarlama söylemi olmaktan çıkmış ve günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 21. Yüzyılın hayatımıza kattığı en büyük zenginliklerden birisi, hiç kuşkusuz mobilite kavramıdır. Cep telefonları ile hayatımıza giren mobilite kavramı, iletişim altyapılarının gelişmesi ve kablosuz iletişim ağlarının yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile hem sosyal yaşamda, hem iş hayatının her alanında ve sağlık sektöründe özellikle de hastanelerde giderek daha önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. Mobilite; Dijital Hastanelerin önemli bir bileşenidir. Mobilite; sağlık sektöründeki kurumsal ve operasyonel uygulamaları, çağdaş bilişim teknolojisi ortamına aktarılarak kağıt tabanlı yönetim ve çözüm sisteminin, bilgi tabanlı yönetim sistemine dönüştürmesini sağlayan bir uygulamadır. Yeni hastane yatırım sürecinde öne çıkacak konu hasta odaklı çözümler olacaktır. Hastaların daha rahat ve kaliteli zaman geçirebilmesi için yatırımlar hasta odaklı olacaktır. Bunun ötesinde de kullanıcıların işlerini daha hızlı yapabilmelerine yönelik birtakım yatırımlar olacaktır ki bu yatırımlar mobiliteye yönelik yatırımlar olacaktır. Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 3 Sağlık hizmetlerinde mobilitenin öncelikle olması gereken yerler Aciller, Poliklinikler, Enfeksiyon riskli yerler, Ameliyathaneler, Eczaneler, Mavi kod uygulamaları; Aile hekimleri, Evde bakım, 112 acil kara,hava ve deniz ambulansları Olağanüstü durumlar, vb. Kaçakların olduğu yerlerdir. Hastanelerde mobiliteden amaç; hastane çalışanlarını;bilhassa da hekim ve hemşireleri nokta bağımlı halden kurtarmaktır. Sağlık kurum ve kuruluşları ve özellikle de hastaneler için özel üretilmiş MCA tipi tablet PC sistemleri ve haberleşme araçları sayesinde, ilgililerin ; hasta odasından, polikliniklerden, acil s ervisten,eczaneden,ameliyathaneden,ambula nstan,vb yerlerden ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve görüntü ihtiyacını anında karşılamak esastır. Hastanın yerinden kalkmadan internette Sörf yaparken aynı zamanda klinik bilgilerini ekrandan takip edebilmesini sağlamak. İlaç etkileşimleri, elektronik hasta kayıtları, her türlü yönetim hizmetleri,hasta işlemleri vb. tıbbi ve idari hataları azaltmak,hız sağlamak, hastanede hasta kuyruklarını ve hasta akışını azaltmak ve benzeridir. Önemli bir amaç ta mobil platformlar ve kablosuz erişim teknolojileri ile günümüzde oldukça önem taşıyan ve insan yaşamını kolaylaştıran mobilite uygulamalarını hastane süreçlerine uyarlamaktadır. Bir diğer amaç ise mobil bilişim uygulamalarıyla, karar vericilerin hasta başında elektronik hasta kayıtlarına ulaşarak karar desteği bulmak, bulunduğu yerden veri ve talimat girerek zaman tasarrufu ve veri kesinliği sağlamaktır. (24) A- Mobilite İçin Gereksinimler Mobilite uygulamaları için kablosuz (Wireless ), n standardında (n=300 mbps) alt yapılar; mobil platformlar ; mobil platform ara yüzleri ; destekleyici teknolojiler ; bilgili ve istekli insan gücü ve her mobil kullanım modeli farklı gereksinimleri içerir. Dijital hastanelerin olmazsa olmazı mobilite ve her yerden erişimdir ve bu erişimin en önemli aracı MCA lardır. İletisim ve alarm; güvenli mobil veri erişimi; mobil monitorler; hasta ve ziyaretci hot spotla-

4 Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Bilal Ak rı; kimlik ve erişim sistemleri; smart card çözümleri; RFID Çözümleri, bilişim alt yapısı/ her noktada işlev gören kablosuz alt yapı; gelişmiş randevu sistemleri (sms, internet, web, wap,çağrı merkezi vs); binaya ve kampüse girildiğinde, kişi tanıyan sistemlerle (rfıd,yüz tanıma) otomatik yönlendirme, bilgilendirme ekranları, anlık takip sistemleri; masa üstünde dahi kullanılabilecek dokunmatik ekranlar ve bunlar için özel tasarımlanmış yazılımlar; ses tanıma sistemleri; doküman yönetim sistemi, karar-destek, kalite, gerçek performans. Hastaya yönelik HBYS uygulama yazılımı (Doğru ilaç, doğru hastaya,doğru zamanda,dozajında verilecek; doğru kan,doğru bebek), MCA, PDA,Tablet PC gibi donanımlar (25),(26), (27) mobilite uygulamaları için önemli gereksinimlerdir. Mobil klinik asistanı (MCA) her zaman emre amade olmalıdır. İçindeki işletim sistemi, yazılım, donanım hiçbir şekilde durmamalı ve sürekliliği sağlamalıdır. Enfeksiyon yaymamalıdır ve dezenfekte edilebilmelidir. MCA, çok dayanıklı olmalı, dual-touch özelliği bulunmalı, ekranın tümüne el yazısı ile yazı yazılabilmeli, görüntülere zum yapılabilmeli ve kaydırılabilmelidir. Donanım üzerindeki her şey hekim ve hemşirelere yardımcı olmalı ve gerçek zamanlı işlem yapabilmelidir. Kayıtları; bu cihaz üzerinden geçirilmesi şartıyla kim, ne yapmış, hangi zamanda yapmış ispatlamalıdır.. (28) B- Mobilitenin Yararları Mobilite uygulamaları hasta başında veri girişi ve veriye ulaşımı sağlar. İş süreçlerini hızlandırır, zamanda ve maliyetlerde tasarruf sağlar. Tıbbi ve idari hataları azaltır,hasta ve çalışan güvenliğini artırır. Sözgelimi: Instutude Of Medicine rakamlarına göre dijital hastaneler tıbbi hataları en az yüzde 80 oranında azaltıyor. Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini artırır. Tıbbi cihazların daha güvenli takip edilmesini, daha etkili kullanılmasını sağlar. Hastane içinde kesintisiz ve ucuz sesli iletişim sağlar. Maliyetleri azaltır, ciroyu artırır, yatırımın daha hızlı geri dönüşünü sağlar. Mavi kod uygulamalarını sağlar, kısa bekleme zamanları söz konusu olur. Kesin envanter yönetimi sağlar, veri madenciliği ve istatistiksel veri analizi yapmaya imkan verir. IV- Bir Mobilite Aracı: MCA MCA nın en önemli yararı mobiliteyi yani hastane çalışanlarını; bilhassa da hekim ve hemşireleri nokta bağımlı halden kurtarması, kablosuz iletişim sağlayarak bilgiye mobil olarak ulaşılması ve bilginin girilmesini sağlamasıdır. Barkod ile ilaç kontrolü yapılmakta, doğru hasta için hasta bilekliği RFID uygulanmakta, bütün hastalarla, doğru ilaç dozaj ve komplikasyon ile ilgili hatırlatma yapmakta, güneş ışığında, harici klavye ve fare ile işlem yapabilmekte, parmak izi ve barkod okumakta, güvenlik açısından bilgisayar kilitleyebilmekte, 2 Megapiksel otofokus kamera ile fotoğraf çekebilmekte, temazssız olarak akıllı kart okuyabilmekte, aydınlatma ledi ile aydınlatma yapabilmekte, el yazısı ile kayıt ve harici klavye ve fare ile bağlantı yapabilmekte ve suya ve toza dayanmaktadır. 4

5 V- Mobilite Uygulamaları Hastaneler, hareket yoğun ortamlardır. İş süreçleri, gün geçtikçe maliyet, kalite ve erişimin iyileşmesi yönünde daha fazla BT ne bağımlı hale gelmektedirler. Mobilite iş süreçlerini fiziksel sınırlamalardan kurtarmaktadır. Mobilite, mobil çözümler, son kullanıcı ve çok sayıda teknoloji firmasının bir arada çalışmasını gerektiren bir uygulamadır. Hekimler teknoloji ile vakit kaybetmek istememektedirler. Hekimler tababet ile uğraşmak istemektedirler. Teknoloji bunu başarmak yolunda onlara yardımcı olmaktadır. Veriyi kim üretiyorsa, bilgi sistemine veriyi o girecektir. Bilgisayarın hastanelerde kullanımı hekim ve hemşirelerin rollerini kesin olarak değiştirmektedir ve artık her süreçte bilgisayarı kullanmak zorundadırlar. Mobil bilişim uygulamaları, sağlık kuruluşlarında hizmet dışındaki işlerle kaybedilen zamandan tasarruf sağlayarak hastane çalışanlarının zamanlarını daha çok hastalarına ayırmasını sağlamakta, bu yolla da büyük oranda mali tasarruf elde edilmektedir. Sözgelimi; A.B.D. de yapılan bir araştırma, hekimlerin günde bir saate yakın bir süreyi meslektaşlarını hastane içinde bulmaya çalışarak, hemşirelerin zamanlarının % 25 ini yazı-çizi işleri ile uğraşarak harcadıklarını ortaya çıkarmıştır. Bir mobilite uygulaması Ankara 75 Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi nde yapılmıştır. Hastanede 120 diş hekimi bulunmaktadır. MCA her hekime 45 ile 90 dakika arasında zaman tasarrufu sağlamaktadır. MCA sayesinde hekim başına ortalama 60 dakikalık tasarrufu kabul edilir Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 5 ve bir saatte 5 hastaya bakıldığından hareket edilirse bir günde 600 fazla hastaya hizmet verme imkanı doğar. Her hasta için ortalama TL lık fatura tutarı öngörülse günlük hastaneye ek döner sermaye geliri TL ve ayda (20 gün) TL olmak üzere yıllık gelir artışı TL olacaktır.. MCA yatırımı olarak 120 adetlik tedarik yapılsa, ortalama 2500 dan luk bir donanım yatırımı gereklidir ki bu da ortalama TL tutar ve bu miktar yıllık ek getirisini olan TL nın 23 te 1 idir. Bu yatırım sağlık ekonomisi açısından ve yatırımın geri dönüşü açısından çok karlı bir yatırımdır. Ankara 75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bu fizibiliteden hareketle bir servisinde 5 MCA ile bu yatırım projesini başlatmıştır. Sonuç Üç beş yıl içerisinde en fazla mobil uygulamaların MCA larda olacağı belirtilmektedir. En çok ilgi gören mobil uygulama türü olarak %59 ile MCA ve GSM cihazları görülmektedir Mobil uygulamalar ile sık sık vurgulandığı gibi tıbbi ve idari hatalar azalacak, hasta güvenliği artacak, hastane çalışanlarının motivasyonu ve kendine güveni yükselecektir. Mobilite hekimlere tıbbi hatalar konusunda avukatlardan daha fazla yardımcı olmaktadır. Sağlık personeli hastaya odaklaşıp ona daha fazla zaman ayıracak veya birim çalışma zamanında daha çok hastaya hizmet verecek ve hekimler daha optimum kullanılarak hekim açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır. Personeller bilgisayar ve bilgi teknolojilerini daha yoğun ve verimli kullanacaklardır. Hastane maliyetleri azalacak, döner sermaye gelirleri artacak, kaçaklar önlenecek ve personel performansları ve performansa dayalı ek ödemeler yükselecektir. Mobilitenin özgürlüğü tadılacaktır. Zaman ve iş gücü kaybından dolayı katlanmak zorunda kaldığımız sosyal maliyetler azalacaktır. Ülkemizde mobilite konusunda ciddi sıkıntılar vardır; bu uygulamayı yürütecek hastane yöne-

6 Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları Bilal Ak ticileri, hekim, hemşire, eczacı vb sağlık profesyonelleri bu işe hazır değiller ve bu uygulamayı angarya olarak görmektedirler. Şu anda HBYS uygulama yazılımlarında bile hala ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Hastanelerde teknik eleman hele hele bilgisayar elemanı sıkıntısı had safhadadır. Taşeronluk yoluyla yürütülen HBYS işleri çok verimsiz olmaktadır. Hastane bilgisayar alt yapıları, kablolu bilgisayar ağları bile çok zayıftır. Mobilitenin olmazsa olmazı kablosuz erişim için n standartlarında wireless altyapısı çok az hastanede bulunmaktadır. Dijital hastanelerin ve onun önemli bir bileşeni olan mobilite uygulamalarının gerektiği alt yapıların süretle kurulması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki geleceğin hastanelerinde insan hayatını kurtaracak olan şey belki en son bulunan bir ilaç değil bir bilgisayar sistemi olabilecektir. Dipnotlat [1] AK,Bilal,Hastane Yöneticiliği,Özkan Matbaası, Ankara, 1990 [2] AK,Bilal,TQM in Hospital and Samples of Practice,International Quality Conference, February,İstanbul,1996 [3] AK, Bilal, HBYS nin Sosyal Maliyetlere Etkisi,Çözüm Sağlık ve Bilişim Haber, Sayı:7,2005,s.27_29 [4] AK, Bilal, Modern Hastane Yönetimi ve Örgütsel Etkinlik, Kamu Çalışanları Dergisi,40,1994,s [9] c0/04_sb8k8xllm9msszpy8xbz9cp0os_ gas- [10] birinci dönem brüt asgari ücret TL/iş günü başına ücret 870/24=36.25 TL [11] 74CFB32E1B6D479D48BC9DBA7 [12] [13] php?mak_id=22 [14] [15] [16] stories/hp_zel_makale_dijital_hastane_ Austos_2006.html [17] [18] [19] [20] php?option=com_content&task=view&id=10 6&Itemid=1 [5] AK, Bilal, Türkiye nin Hekim İhtiyacı, Hastane ve Yaşam, Şubat, 2007, sayfa TEZ- CAN, Cenk,Intel dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası TÜFEKÇİ,Vedat,Sisco dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası [8] AK, Bilal, HBYS nin Sosyal Maliyetlere Etkisi, Çözüm Sağlık ve Bilişim Haber,Sayı:7,2005,s.27_29 6 [21] kayseride-dijital-mobil-hastane-projesi-h html [22] [23] alpoges/%c3%96d%c3%bcll%c3%bc%20 Hastane%20Sistemi%20A%C4%9F%20

7 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kullanarak%20Hasta%20 Bak%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1%20 Yeni%20Boyutlara%20 Ta%C5%9F%C4%B1yor.pdf [24] [25] TEZCAN, Cenk, Intel dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası [26] TÜFEKÇİ, Vedat, Sisco dijital hastane ve sağlıkta mobilite özel bilgi dosyası [27] AK, Bilal, Sağlık Bilgi Sistemleri, Dijitsl Kitsp, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2009 [28] DOĞULU, Fethi, Panosonic Mobilite ve MCA Özel Bilgi Dosyası 7

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Hakan Yılmaz 1, Muharrem Düğenci 2 1 Karabük

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri

Detaylı

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var ÖZEL EK Mayıs 2015 Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var l Milli Savunmada veri analizi l Türk Savunma Sanayinin bölgede tanıtımına katkı önsöz 2 1915 barış balonu gökyüzündeyken Sedef Özkan ]Savunma

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU * - Araş.Gör. Mehmet ÇETE * 1. Giriş Günümüz, bilişim çağı olarak nitelendirilmektedir. Bunun sonucunda bilgi ve teknolojiye

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak Joseph Bradley Jeff Loucks James Macaulay Richard Medcalf Lauren Buckalew Yönetici Özeti BYOD'nin (Kendi

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı