Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN*"

Transkript

1 Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi Ekim 2010 Kuşadası TÜRKĐYE DE LĐSANSÜSTÜ PEYZAJ MĐMARLIĞI EĞĐTĐMĐ VE ÇALIŞMA KONULARI Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN* *Düzce Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Konuralp /DÜZCE ÖZET Türkiye de Peyzaj Mimarlığı eğitimi; 1933 yılında Ankara da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde Süs Nebatları Şubesi ile başlamıştır. Ülkemizde 1989 yılından itibaren Peyzaj Mimarı ünvanı ile diploma verilmektedir. Günümüzde Peyzaj Mimarlığı eğitimi, 20 nin üzerinde Üniversitenin 5 farklı Fakültesi bünyesinde ve farklı amaçlar doğrultusunda, Lisansüstü eğitim 10 un üzerinde bölümde yapılmaktadır. Çalışmanın yöntemini Peyzaj Mimarlığı ile ilgili bazı temel konu başlıklarının, yılları arasında YÖK tez tarama sayfasından ulaşılabilen 23 yılı içeren yüksek lisans ve doktora tezleri başlıkları çerçevesinde taranması ve istatistiki olarak ifade edilmesi oluşturmaktadır. Konu başlıkları olarak peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj ekolojisi, peyzaj onarımı, açık ve yeşil alan sistemi, çevre düzenleme, peyzaj kontstrüksiyon, ekolojik planlama, sulak alanlar, peyzaj sanatı, kırsal peyzaj, kentsel peyzaj, peyzaj yönetimi, rekreasyon, bitkisel tasarım, peyzaj uygulama tekniği, peyzaj mimarisi, doğa koruma, bitki yetiştirme, çevresel etki değerlendirmesi, tatil köyü peyzajı, toplu konut peyzajı, bilgisayar destekli çalışmalar vb. kelimeleri kullanılmıştır. Taramalar sonucunda en çok çalışmaya, sırası ile peyzaj tasarımı (54 adet), kentsel peyzaj (51adet), peyzaj planlama (49 adet), rekreasyon (32 adet), açık yeşil alan sistemleri (27 adet) ve peyzaj konstrüksiyonu (23 adet) konularında rastlanmıştır. Peyzaj ekolojisi, ekolojik planlama, peyzaj onarımı, sulak alanlar, peyzaj yönetimi özelliklede kırsal peyzaj, peyzaj uygulama tekniği ve çevresel etki değerlendirmesi konuları hakkında yapılan tez sayısı azdır. Sonuç olarak Peyzaj Mimarlığı bölümlerine ve çalışılan konulara ilişkin istatistiki veriler oluşturulmuş ve Peyzaj Mimarlığının ilgi alanları ile uygulamadaki durumu değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora yapan Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin konu seçimi ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili bazı öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Türkiye, Peyzaj Mimarlığı, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION AND APPLICATION AREA IN TURKEY ABSTRACT In Turkey Landscape Architecture Education has started with Ornamental Plant Section that was founded in High Agriculture Institute in Ankara in The degree of Bachelor of Landscape Architecture have been recorded since Today, Landscape Architecture education is being proceeded by 5 different faculties (Agriculture; Forestry;

2 Art, Design and Architecture; Fine Arts; Architecture) of more 20 universities. Landscape Architecture master and Phd education is being proceded by more 10 different department. In this study, Master and Phd thesis that have written between 1986 and 2009 (23 years) are investigated in The Council of Higher Education of the Republic of Turkey web site in terms of some key words relation with Landscape Architecture. Key words are landscape planning, landscape design, landscape ecology, landscape reclamation, open and green system, environmental design, landscape construction, landscape engineering, ecological planning, wetlands, landscape art, rural landscape, urban landscape design, landscape management, recreation, plant design, landscape architecture application techniques. Maximum researches are relation with landscape design(54), urban landscape (51), landscape planning (49), recreation (32), open and green system (27), landscape construction (23). There are a few researches about landscape ecology, ecological planning, landscape reclamation, wetland, landscape management, rural landscape, landscape application technique and environmental impact assessment. In conclusion, Statistical data s are constituted about Landscape Architecture Departments and key words and Landscape Architecture education with application situation are evaluated. There are some suggestions for master and Phd students about choosing thesis subject and some challenge. Key Words: Turkey, Landscape Architecture, Master and Phd Education 1. GĐRĐŞ Dünyada 1898 yılında Peyzaj Mimarlığı eğitiminin ilk defa verilmesinden 35 yıl sonra ülkemizde Peyzaj Mimarlığı na ilişkin ilk dersler 1933 de Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde Süs Nebatları Şubesi nde verilmeye başlanmıştır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü adı altında ise 1968 yılında eğitime başlanmış, eğitimden ilk mezuniyet 1973 te gerçekleştirilmiştir yılında ilk mezunları da kapsayan Peyzaj Mimarı unvanı Üniversiteler tarafından verilmeye başlanmıştır, 1994 te ise Peyzaj Mimarları Odası kurulmuştur (Anonim, 2010a). Türkiye de Peyzaj Mimarlığı lisans eğitimi, 2009 Üniversite sınavına giriş verilerine göre Akdeniz, Ankara, Artvin Çoruh, Atatürk, Bartın, Bilkent, Çanakkale Onsekiz Mart, Çukurova, Düzce, Ege, Đstanbul, Đstanbul Teknik, Namık Kemal, Karadeniz Teknik, Mustafa Kemal, Okan, Süleyman Demirel ve Yeditepe olmak üzere toplamda 18 Üniversitenin Orman, Ziraat, Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri olmak üzere 5 farklı fakülte bünyesinde ve farklı amaçlar doğrultusunda yapılmaktadır. Konya Selçuk, Çankırı Karatekin, Kastamonu, Adnan Menderes, Pamukkale, Van 100. yıl, Gazi üniversitelerinde ise Peyzaj Mimarlığı bölümü lisans programının hazırlıkları devam etmektedir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Doğu Akdeniz ve Lefke Avrupa Üniversitelerinde Peyzaj Mimarlığı bölümü

3 mevcuttur. Lefke Avrupa nde Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi içerisinde yer almaktadır (çizelge 1). Lisansüstü eğitim aktif olarak peyzaj mimarlığı lisans eğitimi verilen 18 üniversitenin 16 tanesinde yüksek lisans eğitimi kapsamında,10 tanesinde ise doktora eğitimi kapsamında yürütülmektedir (çizelge 1). Çizelge 1. Türkiye de Peyzaj Mimarlığı Alanında Lisans ve Lisansüstü Eğitim veren Üniversiteler Üniversite Fakülte Bölüm Adı Lisans Y. Doktora Lisans Akdeniz Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Ankara Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Çanakkale Onsekiz Mart Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı - Çukurova Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Ege Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Namık Kemal Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı - Atatürk Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Konya Selçuk Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı - - Yüzüncü Yıl Ziraat fakültesi Peyzaj Mimarlığı Adnan Menderes Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Düzce Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Artvin Çoruh Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı - - Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Đstanbul Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Karadeniz Teknik Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Süleyman Demirel Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı - Kastamonu Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Çankırı Karatekin Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bilkent Güzel Sanatlar Tasarım Kentsel tasarım ve - ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarisi Pamukkale Mimarlık ve Tasarım Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Yeditepe Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı - - Okan Güzel Sanatlar Fakültesi Kentsel tasarım ve - - Peyzaj Mimarisi Đstanbul Teknik Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Mustafa Kemal Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı - Doğu Akdeniz Ü. Mimarlık Fakültesi Kentsel tasarım ve - - Peyzaj Mimarisi Lefke Avrupa Ü. Tarım Bilimleri ve Peyzaj Mimarlığı - - Teknoloji Fakültesi Lisansüstü programların amacı, ulusal ve uluslararası akademik ve endüstriyel kuruluşlarla işbirliği yaparak programlarını yürütmek ve öğrencilere bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, üretme yeteneği ve mesleki konuda derin bilgi kazandırmaktır (Anonim, 2010b). Bu çalışma peyzaj mimarlığında yılları arasında yapılan, YÖK tez tarama sayfasında peyzaj mimarlığı anabilim dalında yer alan tüm lisansüstü çalışmalara dayanarak, araştırmacılara referans oluşturması, konu seçiminde yol göstermesi, ayrıca,

4 birbirini tamamlayıcı araştırmalar arasında ilişki kurulmasına da katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. "Türkiye de ve Akdeniz Ülkelerinde Peyzaj Mimarlığı nın Geleceği: Kimlik ve Hedefler" ana başlığı çevresinde kurgulanan Đstanbul 2008 Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu nda Avrupa Peyzaj Sözleşmesi başlıklı atölye çalışmasında peyzaj mimarlığı meslek disiplininin önemli katkılarının olduğu ve söz konusu katkıların daha geniş kitlelerce anlaşılabilmesi için mesleki tanınırlığın ve eğitim kalitesinin arttırılması konuları vurgulanmıştır (Anonim, 2010a). Bu anlamda çalışma, mesleğin Türkiye deki yönelimlerinin ortaya konulması ve 23 yıllık süreç içerisinde yapılan bu araştırmaların tasnif edilmesi, konu alanlarının ve dağılımlarının belirlenmesi, gelecekte yapılabilecek diğer araştırmalara ışık tutması açısından önem taşımaktadır yılları arasında yapılmış, Yüksek Öğretim Kurulu ulusal tez merkezi sayfasında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı başlığı altında yer alan 318 adet yüksek lisans tezi, 91 adet doktora tezi olarak toplamda 409 adet lisansüstü tez bulunmaktadır. Bu tezlerden Đstanbul Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında yapılan 2 adet yüksek lisans tezi 2010 yılına ait olduğundan ve diğer üniversitelerin 2010 yılına ait lisansüstü tezleri yayımlanmadığından dolayı kapsam dışı bırakılmıştır. Đstanbul nde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı başlığı altında arama yapıldığında yer almayan, bazı öğretim üyelerinin yaptırdığı Peyzaj Mimarlığı ile doğrudan bağlantılı yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşılmıştır. Bilkent Güzel Sanatlar Enstitüsünde Peyzaj Mimarlığı Đle bağlantılı olarak yapılan yüksek lisans tezlerine de bu arama yöntemi ile ulaşılamamış, iç mimarlık ve dekorasyon konu başlığı altında yer aldıklarından dolayı bu çalışmada yer verilmemiştir. Yine Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı adı altında yapılan tez taramasında Peyzaj Mimarlığı ile ilişkili olmayan bazı lisansüstü tezler bulunmaktadır. Bu tezlerinde elemesi yapılmıştır. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı altında, Peyzaj Mimarlığı ile doğrudan ilişkili olan 316 adet yüksek lisans tezine, 96 adet doktora tezine toplamda ise 412 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Belirtilen hedefler doğrultusunda bu tezlere ilişkin istatistiki veriler ortaya konulmuş ve değerlendirilmeleri yapılmıştır. 2. MATERYAL VE YÖNTEM Çalışmanın materyalini yılları arasında yapılan ve YÖK tez tarama sayfasında yer alan Lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemini Peyzaj Mimarlığı ile ilgili temel anahtar kelimelerin, yılları arasında YÖK tez tarama sayfasından ulaşılabilen 23 yılı içeren yüksek lisans ve doktora tezleri başlıkları çerçevesinde taranması ve istatistiki olarak SPSS 16 Programında değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Çalışma kapsamında Peyzaj Mimarlığında yapılan tüm yüksek lisans ve doktora tezlerine anahtar kelimelerle ulaşılamayacağı belirlenmiş, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde yapılan

5 tezler listelenerek, peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj ekolojisi, peyzaj onarımı, açık ve yeşil alan sistemi, çevre düzenleme, peyzaj konstrüksiyon, ekolojik planlama, sulak alanlar, peyzaj sanatı, kırsal peyzaj, kentsel peyzaj, peyzaj yönetimi, rekreasyon, bitkisel tasarım ve peyzaj uygulama tekniği, peyzaj mimarisi, doğa koruma, bitki yetiştirme, çevresel etki değerlendirmesi, tatil köyü peyzajı, toplu konut peyzajı, bilgisayar destekli çalışmalar konu başlıklarında sınıflandırmalar yapılmıştır. Çalışmanın yöntemi ve tez tarama aşaması doğrudan YÖK tez tarama motoruna bağlı olduğundan bazı eksiklik ve aksaklıkların olacağı şüphesizdir. Ancak yine de ulaşılan bilgiler, konusunda ilk çalışmalardan birisi olması nedeniyle bu eksikliklerin ilerleyen yıllarda kapatılacağı düşünülmektedir. 3. ARAŞTIRMA BULGULARI Ülkemizde 1986 ile 2009 yılları arasında Peyzaj Mimarlığı anabilim dalında yapılan 412 lisansüstü tez bulunmaktadır. Bu tezler türlerine göre, 316 yüksek lisans ve 96 doktora tezinden oluşmaktadır. Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde yapılan lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımlarına bakıldığında, yılları arasında 358 adet tez, yıları arasında 48 tez, yılları arasında ise 6 adet tez bulunmaktadır li yıllar sonrası yeni açılan bölümlerle tez sayısındaki artış doğru orantı göstermektedir (çizelge 2). Çizelge 2. Yıllara Göre Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yapılan Tezlerin Dağılımı Yıl Y. Lisans Doktora Toplam Toplam Yapılan lisansüstü tez çalışmaları konu dağılımlarına göre değerlendirildiğinde en çok peyzaj tasarımında (54 adet) yapıldığı görülmektedir. Daha sonra sırası ile kentsel peyzaj (51adet), peyzaj planlama 849 adet), rekreasyon (32 adet), açık yeşil alan sistemleri (27 adet) ve peyzaj konstrüksiyonu (23 adet) konularının ülkemizde ağırlıklı olarak çalışıldığı, peyzaj ekolojisi, ekolojik planlama, peyzaj onarımı, sulak alanlar, peyzaj yönetimi özelliklede kırsal peyzaj, peyzaj uygulama tekniği ve çevresel etki değerlendirmesi konularının daha geri planda kaldığı görülmektedir (çizelge 3). Bilgisayar destekli çalışmalar konu başlığı altında ise hem tasarım programları yardımı ile yapılan görselleştirmeler hem de CBS ve Uzaktan Algılama programları ile yapılan

6 lisansüstü çalışmalar yer almaktadır. Bu konu başlığındaki çalışmalarda 2000 li yılların 2. yarısından sonra bilgisayar teknolojilerinde gelişmeye paralel olarak artış göstermektedir. Çizelge 3. Tez Konusuna göre Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yapılan tezlerin Dağılımı Tez Konusu Y. Lisans Tezi Doktora Tezi Toplam Sayı Sayısı Sayısı Peyzaj Planlama Peyzaj Tasarımı Peyzaj Ekolojisi Peyzaj Onarımı Açık Yeşil Alan Sistemi Çevre Düzenleme Peyzaj Konstrüksiyonu Ekolojik Planlama Sulak Alanlar Peyzaj Sanatı Kırsal Peyzaj Kentsel Peyzaj Peyzaj Yönetimi Rekreasyon Bitki Tasarım Peyzaj Uygulama Tekniği Peyzaj Mimarisi Doğa Koruma Bitki yetiştirme Çevresel Etki Değerlendirmesi Tatil Köyü peyzajı Toplu Konut peyzajı 7-7 Bilgisayar Destekli Çalışmalar Toplam Yapılan lisansüstü tez çalışmalarının üniversitelere göre dağılımına bakıldığında en çok lisansüstü tez Ankara nde (100 adet) daha sonra sırası ile Çukurova (59), Ege üniversitesi (53),, Đstanbul (40 adet), Bartın (31adet), Karadeniz Teknik (29 adet) ve Đstanbul Teknik Üniversitelerinde (28 adet) yapılmıştır (çizelge 4).

7 Çizelge 4. Üniversitelere Göre Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Lisans Üstü Tez Çalışmaları Dağılımı Üniversite Yüksek Lisans Tez Doktora Tez Sayısı Toplam Sayısı Ankara Çukurova Ege Akdeniz 7-7 Çanakkale Onsekiz Mart Namık Kemal 4-4 Atatürk Konya Selçuk Đstanbul Teknik Düzce Mustafa Kemal Bartın Đstanbul Karadeniz Teknik Süleyman Demirel 3-3 TOPLAM Yapılan doktora tez çalışmalarında yoğunluk Ankara nde (39 adet) daha sonra sırası ile Ege (16 adet), Đstanbul (12 adet) ve Karadeniz Teknik (12 adet) ve Çukurova ndedir (11 adet). Bu üniversitelerde 35. madde uyarınca Araştırma görevlilerinin görevlendirilmesi bu sayılarda önemli rol oynamaktadır. Üniversitelerdeki her bir bölümün 24 anahtar kelime kapsamında yapmış oldukları tezler çizelge 5. de verilmiştir. Çizelgedeki rakamlar ve anlamları aşağıdaki gibidir. Üniversiteler: 1: Düzce, 2: Akdeniz, 3: ĐTÜ, 4: Ankara, 5: ÇOMÜ, 6: Çukurova, 7. Ege, 8. Đstanbul, 9.KTÜ, 10 NKÜ, 11 SDÜ, 12. Selçuk, 13: Atatürk, 14: Bartın, 15: Bilkent, 16: MKÜ Anahtar Kelimeler: 1. peyzaj planlama, 2. bitkisel tasarım, 3. peyzaj tasarımı, 4. rekreasyon, 5. peyzaj konstrüksiyonu, 6. peyzaj onarımı, 7. peyzaj ekolojisi, 8. açık ve yeşil alan sistemi, 9. peyzaj mühendisliği, 10. ekolojik planlama, 11. sulak alanlar, 12. peyzaj sanatı, 13. kırsal peyzaj, 14. kentsel peyzaj, 15. peyzaj yönetimi, 16. peyzaj uygulama tekniği, 17. peyzaj mimarisi, 18. doğa koruma, 19. çevre düzenleme, 20. bitki yetiştirme, 21. bilgisayar destekli çalışmalar, 22. toplu konut peyzajı, 23. tatil köyü peyzajı, 24. çevresel etki değerlendirmesi.

8 Çizelge 5. Üniversitelere bağlı Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin 24 Konu başlığına göre yapmış oldukları tez sayıları Anahtar kelimeler Toplam Üniversiteler 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 1,00 1, ,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14, ,00 Toplam

9 Çizelge 5. incelendiğinde Peyzaj planlama konusunda en fazla çalışmanın Ankara, Ege ve Çukurova Üniversitelerinde, Peyzaj tasarım konusunda Ankara, ĐTÜ, Selçuk nde, Rekreasyon konusunda, Ankara, Çukurova, Đstanbul ve Bartın nde, Açık ve yeşil alan sistemleri ile ilgili çalışmaların Ankara ve ĐTÜ, Kentsel Peyzajla ilgili çalışmaların Ege, Ankara, Bartın da, Bilgisayar destekli çalışmaların Çukurova da, Peyzaj yönetimi konusunda Ankara, Çukurova, Ege nde öncelikli olarak yapıldığı görülmektedir. Diğer Anahtar kelimelerle ilgili olarak Üniversitelerin yaptığı çalışmalar çizelge 5 de görülmektedir. 4. SONUÇ VE ÖNERĐLER Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde yapılan çalışmalar yılları arasında orta düzeyde iken, 2000 yılı sonrasında hem doktora hem de yüksek lisans tezlerinde sayıca artış görülmektedir yılı ve sonrasında yapılan lisansüstü tez çalışmalarında bilgisayar destekli tasarım ve planlama konuları ön plana çıkmaktadır. Peyzaj Mimarlığı eğitiminde yukarıda belirtilen tüm çalışma alanlarında bilgisayar kullanımının arttırılması, araştırmacıların bu konuda teşvik edilmesi günümüz bilgi çağında gerekliliktir. Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde akademisyenlerce yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının yayınlanmasında, Akademik üretimi ve yayın kalitesini artırma çabalarının bir parçası olarak uygulanan akademik yükseltme ölçütlerinin etkileri görülmektedir. Doktora tezinden ve yüksek lisans tezinden yapılacak yayınların akademik yükseltilmede değerlerinin olmaması yayınların camia ile paylaşılmasını güçleştirmektedir. Ayrıca bitirilmiş lisansüstü düzeydeki tezlerin camia tarafından tartışılacağı ve değerlendirileceği ortamlar eksiktir. Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin Orman, Mimarlık, Ziraat, Güzel Sanatlar gibi farklı fakülteler altında verilmesi, farklı amaçlar doğrultusundaki eğitimler öğrencilerin farklı bölümlerde lisansüstü çalışmalar yapması sırasında bazı eksiklikleri de beraberinde getirmektedir. Örneğin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin çoğunda Peyzaj planlama (Uzun ve Kesim 2009) ve peyzaj tasarımı konularında temel bilgilerin tam olarak verilmediği gözlenmektedir. Ayrıca bu iki konuda da ortak bir dilden söz etmek söz konusu değildir. Peyzaj tasarımı konusunda yasa ve yönetmelikler düzeyinde belirli yollar kat edilmiş olsa da peyzaj planlama konusunda Bölümler arasında farklılıklar söz konusu olmaktadır. Bu da uygulama aşamasında farklı kurumların peyzaj planlama kapsamında meslek disiplininden olan beklentilerinde hayal kırıklarına neden olmaktadır. Lisans eğitiminde, temel derslerde içeriğin ve uygulamaların farklı üniversitelerin peyzaj mimarlığı bölümleri arasında çok farklı olması, meslektaşlar arasında ortak bir dil konuşulmasına engel olmakta, mesleki görünürlüğün ve tanınırlığın arttırılması için birlik ve bütünlük içerisinde olunması gerekirken aksine kutuplaşmalara yol açabilmektedir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili Ve Asgarî Ücret

10 Yönetmeliğinde, Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri a). Peyzaj planlama hizmetleri; Stratejik peyzaj planlaması, Koruma amaçlı peyzaj planlaması, Onarım iyileştirme ve/veya geliştirme amaçlı peyzaj planlaması, Katı atık düzenli depolama alanları peyzaj planlaması, Ulaşım güzergahları peyzaj planlaması, Kıyı ve sulak alanlar peyzaj planlaması, Turizm ve/veya rekreasyon alanları peyzaj planlaması, Peyzaj yönetimi; b) Peyzaj tasarım, c) Peyzaj mimarlığı uygulama ve yönetimi hizmetleri; ç) Peyzaj mimarlığı teknik müşavirlik hizmetleri; d) Süs bitkileri üretimi; e) Peyzaj uygulamasında bakım, doğa koruma ve onarımı çalışmaları, f) Diğer bilimsel, teknik ve sanatsal çalışmalar; başlıklarında toplanmıştır (Anonim 2006a). Peyzaj mimarları Odasının girişimleri ile TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye Đş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından 2006 yılında Peyzaj Mimarlarının yaptıkları işler 4 ana başlıkta tanımlanmıştır: Peyzaj planlama, Peyzaj tasarımı, Çevre koruma ve peyzaj onarımı, Peyzaj yönetimi (Anonim 2006b). Đşkur ve Asgari Ücret Yönetmeliği ndeki hizmet tanımlarına bakıldığında Peyzaj Mimarlığının Peyzaj tasarımı (54 adet), Kentsel peyzaj (51adet), Peyzaj planlama (49 adet), Rekreasyon (32 adet), Açık ve yeşil alan sistemleri (27 adet) konularında belirli derecede teorik ve uygulamalı kuramsal temellerin oluşturulduğu görülmüştür. Ancak akademik düzeyde çalışılan konularla, uygulamada olmasını amaçladığımız konular arasında nitelik ve nicelik olarak artışların olması gerekmektedir. Bu bağlamda da Peyzaj Mimarlığı Meslek disiplini için önümüzdeki 5 ve 10 yıllık süreçlerde bölgelere göre çalışma konularının belirlenmesi ve o bölgelerde yer alan bölümlerin bu amaç doğrultusunda çalışmalar ortaya koyması önerilmektedir. Bu kapsamda yapılacak bir eğitim kurultayında Lisans programlarının yanı sıra Lisansüstü programlarının da tartışılması gerekmektedir. Sonuç olarak Lisansüstü eğimde mesleklerarası ortak çalışmalarda bulunabilen, Planlama, Tasarım, Koruma, Yönetim, vb. konularda Uluslararası düzeyde çalışabilme, fonksiyon ve estetik ilkeleri sentezleyebilme yeteneğine sahip, Gelişen teknolojik alt yapıya hakim bireyler yetiştirilmesi temel hedeflerden olmalıdır (Uzun ve Kesim 2008) 4.1. Lisansüstü Öğrenciler Đçin Bazı Öneriler Peyzaj Mimarlığı Bölümlerindeki Lisansüstü eğitime ilişkin yukarıdaki bilgilerden sonra bu çalışmaları yürütecek meslektaşlarımız için farklı aşamalarda karşı karşıya kaldıkları bazı sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda açıklanmıştır. Zorluk derecesi, üniversite ve farklı öğretim alanlarına göre değişse de Lisansüstü eğitime kabul edilmek belirli koşulları gerçekleştirmek kaydıyla zor değildir. Lisansüstü öğrencilerin karşılaştıkları bazı zorluklar bu aşamadan sonra başlamaktadır. Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans eğitimi girişine ilişkin fazla çalışma bulunmamaktadır.

11 Ancak bazı gözlemler çerçevesinde Lisansüstü eğitime başlamada temel nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Lisans eğitimi sonrasında kendini hedefsiz hissetme ve ne yapacağına karar verme öncesinde kendi bölümünde biraz daha zaman geçirme isteği Özellikle erkek öğrencilerde mezuniyet sonrasında askerlik görevini öteleme düşüncesi Đş hayatına devam ederken özellikle memuriyette kadro derecesi alabilmek için Lisansüstü eğitime devam etme isteği Lisans sırasında ilgi duyduğu bazı konularda daha derinlemesine bilgi elde etme isteği Kendisini belirli bir konuda uzmanlaştırma isteği Lisans eğitimine yakın başka bir meslek dalında disiplinler arası çalışmalarda başarı sağlayabilmek için bilimde uzmanlık alma isteği Yüksek Lisans eğitimine başlayan öğrencilerin sınavı kazandıktan sonra karşı karşıya kaldıkları ilk sorun danışman seçimi olarak gündeme gelmektedir. Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Bölümlerindeki yapıya bakıldığında genellikle öğrenciler çalışacağı öğretim üyesini seçerek sınava girmekte ve sınav sonrasında da ilgili öğretim üyesinin danışmanlığında devam etmektedir. Sınav sırasında herhangi bir öğretim üyesi ile konuşmayan öğrenciler ise ilk dönem alacakları dersler ve bölümde geçirecekleri zaman doğrultusunda danışman seçimine gitmektedir. Bu aşamada da danışman seçimini yapamayan öğrenciler olması durumunda, gerekli yönetmelikler uyarınca zamanı geldiğinde Bölüm Kurullarında öğrenciye danışman atanması yoluna gidilmektedir. Öğrencilerin danışman seçiminde zorlanmalarının ana nedeni yetersiz bilgidir. Bu kapsamda titiz bir araştırmaya gerek duyulmaktadır. Bu araştırma sırasında belki öğrencilerin kendilerine sormaları gereken bazı sorular bulunmaktadır (Rosovsky 1990) Danışmanınız olması olası kişi, o bilim çevresinde kendisine başvurulan sayılan bir kişi midir? Ülke çapında ve bir çok okulla ilişkisi olan bir kişi midir? Tez taslaklarınızı okuyacak ve eleştiride bulunabilecek yeterli zamana sahip midir? Tez çalışmanız için size ekonomik kaynak sağlayacak bazı projelere sahip midir? Çalıştığı alanla ilgili özel sektör ve diğer üniversitelerle bağlantıları nasıl ve size gerek duyulması halinde iş olanağı yaratabilecek midir? Danışmanınız olması olası kişi, tezin yazılması sırasında, karşılaşılan büyük güçlükleri aşmada yardım elini uzatacak ve aynı şekilde bir akademik görevin başlarında ortaya çıkan güçlükler sırasında yardımını sürdürecek destekleyici karakterde bir danışman mıdır? Tüm bu soruların yanıtları alındıktan sonra bölümde kimin daha çok öğrencisi olduğu ve nedenleri de araştırılmalı, eski öğrencilerin görüşleri de alınarak danışman seçimi yoluna gidilmelidir.

12 Tez danışmanının seçilmesi sonrasında tez konusunun seçilmesi önem kazanmaktadır. Tez konusu seçilmesinde bazı alternatifler söz konusu olmaktadır. Bazen öğrenci kendi çalışmak istediği konuda ön araştırmalar yaparak, danışmanıyla konusunu belirginleştirmektedir. Bazı öğrenciler konu seçimi konusunda zorlanmakta ve danışmanından kendisine konu belirlemesi beklentisinde olmaktadır. Mühendislik bilimlerinin çoğunda olduğu gibi bir sorundan hareket edilerek tez konusunun belirlenmesine genellikle çok az olarak rastlanmaktadır. Tez konularının belirlenmesinde daha önce yapılmış çalışmaların benzerlerinin farklı alanlarda uygulanması, herhangi bir işte çalışan öğrencinin kendi çalışma konularına ilişkin bir çerçevede tez konusunu hazırlaması sık görülen yöntemlerdir. Ancak ideal olan öğrencinin çalışmak istediği konuyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzeydeki mevcut durumu irdeleyerek, literatürde eksik kalan bir konuya yönelmesi ya da özel sektör ya da kamu kurumlarında dile getirilen mesleğin ilgili olduğu bir alanla ilgili bir sorun üzerinde yoğunlaşarak tez konusunun belirlenmesi ideal olarak görülmektedir. Lisansüstü eğitimdeki bir sonraki aşama tezin yazılması aşamasında öğrencinin yalnızlıkla savaşıdır (Rosovsky 1990). Ülkemizde çoğunlukla öğrenci tez konusu ile ilgili yapacağı çalışmada kendini yalnız hissetmektedir. Eğer bilimsel çalışmanın nasıl yapılacağı, hangi yöntemleri izleyeceği, literatüre ulaşmada izleyeceği yolların neler olduğuna ilişkin bir birikimi oluşturamadıysa öğrencinin yalnızlığı daha da artmaktadır. Çoğu zaman Lisansüstü öğrencilerin tezi niçin ve niye yaptığını sorguladığı ve bu arada da kendi iç dünyasında yalnızlığa karşı etkin bir savaş verdiği gözlenmektedir. Lisansüstü eğitimi sonrasında özellikle akademik kadrolara girme girişimlerinin, ilerde terfi olanağı daha kuşkulu görünse de en iyi okul yönünde tercih edilmesi önemlidir. Çünkü kişi sağlam adımlarla yürümeden ve hiç çaba harcamadan bitiş çizgisine ulaşırsa, yeteneklerindeki gelişmenin gerçekleşmesi daha uzak ve zor bir hedef haline gelmektedir. Akademik yaşamda, insanı aşağıya doğru sürükleyen çok güçlü nedenler vardır. Bir kez aşağıya indikten sonra tekrar yukarı çıkmak her zaman güçtür. (Rosovsky 1990). Bu kapsamda da Lisansüstü öğrencilerin eğer akademik yaşam devam edeceklerse öncelikli olarak bulunduğu birim ve olanaklar açısından üst düzeydeki bir birime başvuru yapması önerilmektedir. KAYNAKLAR Anonim 2006 a. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliği. Resmi Gazete Sayı:26115 Anonim 2006 b. TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye Đş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü. Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri Tanımı. Ankara. Anonim 2010 a (Erişim tarihi: )

13 Anonim 2010 b ) (Erişim tarihi Rosovsky, H The University; an Owner s Manual. Üniversite Bir Dekan anlatıyor. Çeviri Süreyya Ersoy. Türkiye Bilimsel ve teknik Araştırma Kurumu. Ankara Uzun, O., Kesim, G Türkiyede ki Peyzaj Planlama Eğitimi Üzerine Bazı Görüş ve Öneriler. Peyzaj Planlama ve Tasarım Sempozyumu. Ankara Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Ankara. Uzun, O., Kesim, G.A., 21. Yüzyılda Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Yılında Türkiye de Ormancılık Eğitimi. III. Ulusal Ormancılık Kongresi. Türkiye Ormancılık Derneği, Türkiye Ormancılık Vakfı. Ankara. YOK Yüksek Öğretim Kurumu.Tez Tarama Merkezi. (Erişim tarihi: )

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Peyzaj Mimarlığı, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Peyzaj Mimarlığı, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi TÜRKĠYE DE LĠSANSÜSTÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI EĞĠTĠMĠ VE ÇALIġMA KONULARI Osman UZUN*, Pınar GĠRTĠ GÜLTEKĠN* *Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 81620 Konuralp /DÜZCE osmanuzun@duzce.edu.tr,

Detaylı

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya . Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, - Nisan / Antalya Türkiye deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN MEVCUT DURUM

TÜRKİYE DEKİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN MEVCUT DURUM TÜRKİYE DEKİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN MEVCUT DURUM INFORMATION ABOUT THE LANDSCAPE ARCHITECTURE SCHOOLS AND EDUCATION IN TURKEY Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri Landscape

Detaylı

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf)

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) www.dogrutercihler.com Üniversite Bölüm Puan T. 1 KAFKAS Ünv. (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 209,5382 230,9985 256000 259000 2 EGE Ünv. (İZMİR) Fizik MF-2

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Yüksek Lisans Programı 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L Kredi AKTS

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI. Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI. Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Amaç: Birim dışı eğitim ve uygulama, öğrencilerin peyzaj mimarlığı eğitimi süresince bölümde teorik ve uygulamalı derslerde edindikleri

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Bülent YILMAZ İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

ÜLKEMİZ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİNDE VERİLEN BİTKİ MATERYALİ DERSLERİNİN A. B. D. ÜNİVERSİTELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÜLKEMİZ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİNDE VERİLEN BİTKİ MATERYALİ DERSLERİNİN A. B. D. ÜNİVERSİTELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜLKEMİZ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİNDE VERİLEN BİTKİ MATERYALİ DERSLERİNİN A. B. D. ÜNİVERSİTELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN Prof. Dr. M. Emin BARIŞ Doç.Dr. Aysel USLU Yrd.Doç.Dr. Songül

Detaylı

PEMKON KURULUŞ PROTOKOLÜ TÜRKİYE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM BAŞKANLARI KONSEYİ

PEMKON KURULUŞ PROTOKOLÜ TÜRKİYE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM BAŞKANLARI KONSEYİ 10-13 HAZİRAN 2010/PEMAT 2010 TRABZON PEMKON KURULUŞ PROTOKOLÜ TÜRKİYE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM BAŞKANLARI KONSEYİ Kuruluşu TÜRKİYE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM BAŞKANLARI KONSEYİ, Türkiye de lisans ve lisansüstü

Detaylı

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67%

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67% DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KADRO DAĞILIMI Kadrosununu Bulunduğu

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

PEYZAJ MİMARI. Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,

PEYZAJ MİMARI. Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar, PEYZAJ MİMARI TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi

Detaylı

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1..

PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. PAZARLAMA AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT Ü. (BAKÜ) Pazarlama TM- 1.. YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC- LEFKOŞA) Pazarlama (%50 Burs) TM- 1.. DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC- GAZİMAĞUSA) Pazarlama (Tam Burs) YGS- 6 271.90208 275.60500

Detaylı

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 36 (4) 203-221, 2007 36 (4) 203-221, 2007 TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Üniversitesi, Eczacılık

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Doktoralarını Bitirmek Suretiyle Kadronun Büyümesinde Alt Yapıyı Oluşturmaya Başladılar.

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Doktoralarını Bitirmek Suretiyle Kadronun Büyümesinde Alt Yapıyı Oluşturmaya Başladılar. Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Doktoralarını Bitirmek Suretiyle Kadronun Büyümesinde Alt Yapıyı Oluşturmaya Başladılar. Almanya dan Bir Doktora Sınavı ve Kazanım (Dortmund Teknik

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler Tablo 1. Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitülerinde bulunan toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayıları. (Bu bilgiler resmi

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ BÜLTENİ Yıl 1, Sayı 3 Mayıs, 2017

TURİZM FAKÜLTESİ BÜLTENİ Yıl 1, Sayı 3 Mayıs, 2017 TURİZM FAKÜLTESİ BÜLTENİ Mayıs, 2017 BU SAYIDA; Değerlerimiz : Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK 1 Aramızdan Yükselenler...2 Doktora Ders Dönemi Piknikle Bitti..3 DEĞERLERİMİZ; Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK Aramıza

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Devlet Üniversiteleri

Devlet Üniversiteleri Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması-2017 Engin Karadağ, Prof. Dr. Cemil Yücel, Prof. Dr. [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] 1 Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması [DÜS] 2017, ilk

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI 5 Aralık 207 Antalya Sunum Planı. Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı NEDİR? 2. Diğer Projelerden FARKI? 3. Proje Tabanlı Uluslararası

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü Güz Yarıyılı Yönlendirme (Oryantasyon) Programı 20/09/2017

SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü Güz Yarıyılı Yönlendirme (Oryantasyon) Programı 20/09/2017 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2017-2018 Güz Yarıyılı Yönlendirme (Oryantasyon) Programı 20/09/2017 Süleyman Demirel Üniversitesi (1992) sdu.edu.tr Lisans eğitimi veren 19 fakülte 4 yüksekokul 1 devlet konservatuvarı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

Devlet Üniversiteleri

Devlet Üniversiteleri Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması-2017 Engin Karadağ, Prof. Dr. Cemil Yücel, Prof. Dr. [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] 1 Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması [DÜS] 2017, ilk

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİN KODU PM 430 DERSİN TÜRÜ Zorunlu (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü. Üni.Adı Kont. Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.(İstanbul) 72 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 57 Çukurova Ü.(Adana)

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

2017 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme İşlemleri Taban-Tavan Puanları (İlan Bazlı)

2017 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme İşlemleri Taban-Tavan Puanları (İlan Bazlı) 2017 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme İşlemleri Taban-Tavan Puanları (İlan Bazlı) İlan Numarası ve İlan Yeri Tavan Puan Taban Puan 320 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ PR. 200 178,06

Detaylı

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Bölüm Adı Kon. Başarı Puan Taban Sırası Türü Puanı Boğaziçi 62 4.390 MF-4 486,42431 İstanbul Teknik 47 11.800 MF-4 456,21968 Orta Doğu Teknik

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nisan 2013 URAP URAP (University Ranking by Academic Performance)

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 Dosya : 1112/12 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Aktüerya (Yüksekokul) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Detaylı

Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi nin Sevgili Öğrencileri

Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi nin Sevgili Öğrencileri Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi nin Sevgili Öğrencileri 2011/2012 eğitim-öğretim yılından başlayarak, 3 bölümün öğrencileri adı geçen modele göre düzenlenmiş öğretim programları çerçevesinde eğitim-öğretimlerini

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI-II 16 Şubat 2010

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI-II 16 Şubat 2010 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI-II 16 Şubat 2010 TOPLANTI GÜNDEMİ 17 Kasım 2009 Eskişehir YÖK Farabi Bilgilendirme Toplantısı Farabi Değişim

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Eğitim Süreci ve Eğilimleri

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Eğitim Süreci ve Eğilimleri I. PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞTAYI, 10-12 Nisan 2014, Antalya Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Eğitim Süreci ve Eğilimleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Atölyesi Prof.Dr.Süha BERBEROĞLU İçerik Çalışmanın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

2017 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme İşlemleri Taban-Tavan Puanları (İlan Bazlı)

2017 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme İşlemleri Taban-Tavan Puanları (İlan Bazlı) YIL 2017 2017 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme İşlemleri Taban-Tavan Puanları (İlan Bazlı) Yerleşen Sayısı Tavan Puan Taban Puan İlan Yeri ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KEMAL DEMİR FİZİK

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı