BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş 2014 YILI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş 2014 YILI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU"

Transkript

1 BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş 2014 YILI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU Kalite, Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara 2015

2 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU Anketin uygulanması, analiz ve raporlaması, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonometri Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murat ATAN tarafından yapılmıştır. Anket Bilgilerinin tümü ya da bazı bölümleri BOTAŞ Kalite, Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı nın izni olmadan alıntı yapılamaz ya da çoğaltılamaz. Ankara, 2015

3 Kuruluşun vizyon, misyon, değerleri ve stratejik hedefleri kapsamında, müşteri beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını ölçmek ve müşteri algılaması ile ilgili bilgileri izlemek, müşteri ilişkilerini belirlemek amacıyla müşterilerimize bir anket yapılmış ve sonuçları incelenerek bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Müşteri memnuniyet anketi, 239 müşteriye uygulanmış, 143 müşteri ankete katılım sağlamıştır. Ankete katılım oranı % 60 tır. Müşteri memnuniyet anketine katılım oranı 2013 yılı ile karşılaştırıldığında 2014 yılında aynı oranda gerçekleşmiştir. Ankete katılan müşterilerin imzaladıkları sözleşme istatistikleri incelendiğinde; Dağıtım Şirketi 36 firma, Elektrik Üretim Şirketi 35 firma, Sanayi Şirketi 15 firma, OSB ve Kullanıcı Birliği 29 firma ve LNG Satış Şirketi 3 firma olmak üzere Toplam 120 firmanın Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi, bu sözleşme türündeki müşterilerden 13 ü aynı zamanda Bağlantı Sözleşmesi, 25 Taşıtanın Standart Taşıma Sözleşmesi ve bu sözleşme türündeki müşterilerden 17 sinin Teslim Sözleşmesi imzaladığı görülmektedir. Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi imzalayan 120 müşterinin sözleşme sürecinin aşamalarındaki {bilgilendirme (% 82), sözleşme hazırlanması (% 76), içeriğinin açık ve anlaşılırlığı (% 82), imzalanması (% 80) ve yürütümü (% 86)} memnuniyet dağılımı değerlendirildiğinde; Memnun seviyede (ort.% 81) olduğu görülmektedir. Ancak Sözleşme Hazırlanması ve Sözleşmenin İmzalanması aşamalarında Taşıtan (1 müşteri % 100) ile Kısmen Memnun seviyesindedir. 19 müşteri sözleşme sürecinde yer almadığını belirterek bu soruları cevaplamamıştır. Bağlantı Sözleşmesi İmzalayan 13 müşterinin sözleşme sürecinin aşamalarındaki {Bilgilendirme (%77), Sözleşme Hazırlanması (%77), İçeriğinin Açık ve Anlaşılırlığı (%77), İmzalanması (%77) ve Yürütümü (%92)} memnuniyet dağılımı değerlendirildiğinde; Memnun seviyede (ort.%80) olduğu görülmektedir. Standart Taşıma Sözleşmesi imzalayan 17 Taşıtan müşterinin sözleşme sürecinin aşamalarındaki {Bilgilendirme (% 59), Sözleşme Hazırlanması (% 65), İçeriğinin Açık ve Anlaşılırlığı (% 63), İmzalanması (% 82) ve Yürütümü (% 77)} memnuniyet dağılımı değerlendirildiğinde; Memnun seviyede (ort.% 69) olduğu görülmektedir. 14 Taşıtan müşterinin Teslim Sözleşmesi sürecinin aşamalarındaki memnuniyetinin, {Bilgilendirme (% 50), Sözleşme Hazırlanması (% 57), Sözleşmenin İçeriğinin Açık ve

4 Anlaşılırlığı (% 64), İmzalanması (% 79) ve Yürütümü (% 71)} Kısmen Memnun (ort.% 64) seviyesindedir. Müşterilerin BOTAŞ tan Aldıkları Hizmete İlişkin Fatura Bilgilerinin Sözleşme Hükümlerine Göre Taraflarına Zamanında Ulaşma durumu incelendiğinde; Memnun (% 82) seviyede olduğu görülmektedir. Sadece Taşıtan müşterilerinde memnuniyet (% 44) seviyesindedir. Müşterilerin BOTAŞ ın İletim ve Teslim Faaliyetlerine İlişkin Alt Yapı ve Donanım Hizmet Kalitesinin Beklentilerini Karşılama durumu incelendiğinde; Memnun (% 86) seviyede olduğu görülmektedir. Dağıtım Şti. (% 69) ve Taşıtan (% 72) müşteri diğer müşteri türüne göre düşük Memnuniyet seviyesindedir. 33 müşteri, BOTAŞ tan kalibrasyon hizmeti almaktadır. (Toplam müşterinin % 23 ü kalibrasyon hizmeti almaktadır.) Kalibrasyon hizmeti alan müşterilerin % 97 sinin kalibrasyon hizmetinden Memnun olduğu görülmektedir. Teknik (Ebt, Scada vb.), Yönetsel (Tutum ve davranış vb.), Finansal (Teminat mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ın, Müşterilerinin Talep ve Sorularına Zamanında Cevap Vermesi durumu incelendiğinde; müşterilerin teknik faaliyetlerde (% 90), yönetsel faaliyetlerden (% 93) ve finansal faaliyetlerden (% 91) Memnun seviyede (ort.% 91) olduğu görülmektedir. Teknik (Ebt, Scada vb.), Yönetsel (Tutum ve davranış vb.), Finansal (Teminat mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ı Arandığında Sorunların Çözümünü Bulan veya Çözüme Yönelik Koordinasyon Sağlayan Bir Personel Bulma durumu incelendiğinde; müşterilerin teknik faaliyetlerde (% 95), yönetsel faaliyetlerde (% 98) ve finansal faaliyetlerde (% 96) Memnun seviyede (ort.% 96) olduğu görülmektedir. Teknik (Ebt, Scada vb.), Yönetsel (Tutum ve davranış vb.), Finansal (Teminat mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında Şikâyetlerin Ciddiyetle Ele Alınıp Uygun Sürede Sonuçlandırılma durumu incelendiğinde; müşterilerin teknik faaliyetlerden (% 96), yönetsel faaliyetlerden (% 91) ve finansal faaliyetlerden (% 96) Memnun seviyede (ort.% 94) olduğu görülmektedir. 4

5 Web Sitemizi (www.botas.gov.tr) Tasarımı Açısından Kullanıcı Dostu Bulma durumu incelendiğinde; kullanıcı dostu bulma (% 73) ve Web Sitemizin (www.botas.gov.tr) Beklentilerin Karşılanması Açısından İçeriğinin Nasıl Bulunduğu durumu incelendiğinde; içeriği yeterli bulma (% 78) seviyededir. Taşıtan firmalar tarafından değerlendirilen E-bülten (iletim) web uygulamasını (https://ebt.botas.gov.tr) Tasarımı Açısından Kullanıcı Dostu Bulma durumu incelendiğinde; kullanıcı dostu bulma (% 54) ve Web Uygulamasının (https://ebt.botas.gov.tr) Beklentilerin Karşılanması Açısından İçeriğinin Nasıl Bulunduğu durumu incelendiğinde; içeriği yeterli bulma (% 42) seviyededir. LNG Firmaları tarafından değerlendirilen E-bülten (depolama) web uygulamasını (https://lngebt.botas.gov.tr) Tasarımı Açısından Kullanıcı Dostu Bulma durumu incelendiğinde; kullanıcı dostu bulma (% 100) ve Web Uygulamasının (https://lngebt.botas. gov.tr) Beklentilerin Karşılanması Açısından İçeriğinin Nasıl Bulunduğu durumu incelendiğinde; içeriği yeterli bulma (% 100) seviyededir. BOTAŞ ın Hizmetlerinde Çevreye Saygılı Olduğuna İnanıyorum durumu incelendiğinde; müşterilerimizin % 93 ü bu görüşe katılmaktadır. Müşteriler BOTAŞ Müşterileri ile Olan İlişkilerinde Açık ve Şeffaf Davranmaktadır görüşüne (% 89) ile katılmaktadırlar. Müşterilerin Ürün ve Hizmet Alımında BOTAŞ ı Şimdi ve Gelecekte Tercih Etme Nedenlerinin Önem Sırası incelendiğinde En önemli bulunan tercih nedeni; Arz Güvenliği (1,74), Kamu Kuruluşu Olması (2,61), Fiyat Politikası (3,34), Sözleşmelerdeki Netlik (3,73), Müşteri İlişkileri (4,03) ve Diğer (5,59) şeklinde sıralanmaktadır. Müşterilerin genel memnuniyeti değerlendirildiğinde; müşterilerin % 88,8 inin genel olarak memnun olduğu, % 11,2 inin ise kısmen memnun olduğu gözlemlenmiştir. Ankete katılan müşterilerin genel memnuniyetleri incelendiğinde; Sanayi Şirketi (% 93,3), Elektrik Üretim Şirketleri (% 100), LNG Satış Şirketleri (% 100), Dağıtım Şirketleri (% 83,3), OSB ve Kullanıcı Birliği (% 93,1) ve Taşıtan (% 72,0) düzeylerinde memnun oldukları gözlemlenmiştir. 5

6 Ankete katılan 15 Sanayi firmalarının (% 52) genel durumu incelendiğinde; Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi nin sözleşme sürecinin aşamalarındaki bilgilendirme, sözleşme hazırlanması, içeriğinin açık ve anlaşılırlığı, imzalanması ve yürütümü konusunda memnundur. BOTAŞ tan aldığınız hizmete ilişkin fatura bilgileri sözleşme hükümlerine göre tarafımıza zamanında ulaştığı konusunda memnundur. BOTAŞ ın iletim ve teslim faaliyetlerine ilişkin alt yapı ve donanım hizmet kalitesi beklentilerimizi karşılaması konusunda memnundur. İhtiyacı olduğunda BOTAŞ tan aldığı kalibrasyon ve kalibrasyon sonrası takip hizmetinden memnundur. (% 100) mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ın, müşterilerinin talep ve sorularına zamanında cevap vermesi durumundan memnundur. mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ı Arandığında sorunların çözümünü bulan veya çözüme yönelik koordinasyon sağlayan bir personel bulma durumundan memnundur. mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında Şikâyetlerin ciddiyetle ele alınıp uygun sürede sonuçlandırılma durumundan memnundur. Web Sitesi (www.botas.gov.tr) tasarımı açısından kullanıcı dostu bulmaktadır. (% 100) Web Sitesinin (www.botas.gov.tr) beklentilerini karşılanması açısından içeriğini yeterli bulmaktadır. (% 100) BOTAŞ ın hizmetlerinde çevreye saygılı olduğuna inanmaktadır. (% 93,3) BOTAŞ müşterileri ile olan ilişkilerinde açık ve şeffaf davrandığını düşünmektedir. (% 100) BOTAŞ dan genel memnuniyet oranı % 93,3 dür. 6

7 Ankete katılan 35 Elektrik firmalarının (% 52) genel durumu incelendiğinde; Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi nin sözleşme sürecinin aşamalarındaki bilgilendirme, sözleşme hazırlanması, içeriğinin açık ve anlaşılırlığı, imzalanması ve yürütümü konusunda memnundur. BOTAŞ tan aldığınız hizmete ilişkin fatura bilgileri sözleşme hükümlerine göre tarafımıza zamanında ulaştığı konusunda memnundur. BOTAŞ ın iletim ve teslim faaliyetlerine ilişkin alt yapı ve donanım hizmet kalitesi beklentilerimizi karşılaması konusunda memnundur. İhtiyacı olduğunda BOTAŞ tan aldığı kalibrasyon ve kalibrasyon sonrası takip hizmetinden memnundur. (% 100) mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ın, müşterilerinin talep ve sorularına zamanında cevap vermesi durumundan memnundur. mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ı Arandığında sorunların çözümünü bulan veya çözüme yönelik koordinasyon sağlayan bir personel bulma durumundan memnundur. mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında Şikâyetlerin ciddiyetle ele alınıp uygun sürede sonuçlandırılma durumundan memnundur. Web Sitesi (www.botas.gov.tr) tasarımı açısından kullanıcı dostu bulmaktadır. (% 71) Web Sitesinin (www.botas.gov.tr) beklentilerini karşılanması açısından içeriğini yeterli bulmaktadır. (% 87,9) BOTAŞ ın hizmetlerinde çevreye saygılı olduğuna inanmaktadır. (% 100) BOTAŞ müşterileri ile olan ilişkilerinde açık ve şeffaf davrandığını düşünmektedir. (% 100) BOTAŞ dan genel memnuniyet oranı % 100 dür. 7

8 Ankete katılan 3 LNG Satış firmalarının (% 33) genel durumu incelendiğinde; Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi nin sözleşme sürecinin aşamalarındaki bilgilendirme, sözleşme hazırlanması, içeriğinin açık ve anlaşılırlığı, imzalanması ve yürütümü konusunda memnundur. BOTAŞ tan aldığınız hizmete ilişkin fatura bilgileri sözleşme hükümlerine göre tarafımıza zamanında ulaştığı konusunda memnundur. BOTAŞ ın iletim ve teslim faaliyetlerine ilişkin alt yapı ve donanım hizmet kalitesi beklentilerimizi karşılaması konusunda memnundur. İhtiyacı olduğunda BOTAŞ tan aldığı kalibrasyon ve kalibrasyon sonrası takip hizmetinden memnundur. (% 100) mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ın, müşterilerinin talep ve sorularına zamanında cevap vermesi durumundan memnundur. mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ı Arandığında sorunların çözümünü bulan veya çözüme yönelik koordinasyon sağlayan bir personel bulma durumundan memnundur. mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında Şikâyetlerin ciddiyetle ele alınıp uygun sürede sonuçlandırılma durumundan memnundur. Web Sitesi (www.botas.gov.tr) tasarımı açısından kısmen kullanıcı dostu bulmaktadır. (% 66,7) Web Sitesinin (www.botas.gov.tr) beklentilerini karşılanması açısından içeriğini kısmen yeterli bulmaktadır. (% 66,7) E-Bülten (depolama) web uygulamasını (https://lngebt.botas.gov.tr) tasarım açısından kullanıcı dostu bulmaktadır. (% 100) E-Bülten (depolama) web uygulamasının içeriğini (https://lngebt.botas.gov.tr) beklentilerinizin karşılanması açısından içeriğini yeterli bulmaktadır. (% 100) BOTAŞ ın hizmetlerinde çevreye saygılı olduğuna inanmaktadır. (% 100) BOTAŞ müşterileri ile olan ilişkilerinde açık ve şeffaf davrandığını düşünmektedir. (% 100) BOTAŞ dan genel memnuniyet oranı % 100 dür. 8

9 Ankete katılan 36 Dağıtım firmalarının (% 61) genel durumu incelendiğinde; Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi nin sözleşme sürecinin aşamalarındaki bilgilendirme, sözleşme hazırlanması, içeriğinin açık ve anlaşılırlığı, imzalanması ve yürütümü konusunda memnundur. Bağlantı Sözleşmesi nin sözleşme sürecinin aşamalarındaki bilgilendirme, sözleşme hazırlanması, içeriğinin açık ve anlaşılırlığı, imzalanması ve yürütümü konusunda memnundur. BOTAŞ tan aldığınız hizmete ilişkin fatura bilgileri sözleşme hükümlerine göre tarafımıza zamanında ulaştığı konusunda memnundur. BOTAŞ ın iletim ve teslim faaliyetlerine ilişkin alt yapı ve donanım hizmet kalitesi beklentilerimizi karşılaması konusunda kısmen memnundur. İhtiyacı olduğunda BOTAŞ tan aldığı kalibrasyon ve kalibrasyon sonrası takip hizmetinden memnundur. (% 94,1) mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ın, müşterilerinin talep ve sorularına zamanında cevap vermesi durumundan memnundur. mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ı Arandığında sorunların çözümünü bulan veya çözüme yönelik koordinasyon sağlayan bir personel bulma durumundan memnundur. Teknik (Ebt, Scada vb.), Finansal (Teminat mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında Şikâyetlerin ciddiyetle ele alınıp uygun sürede sonuçlandırılma durumundan memnundur. Ancak Yönetsel (Tutum ve davranış vb.) ise kısmen memnundur. Web Sitesi (www.botas.gov.tr) tasarımı açısından kısmen kullanıcı dostu bulmaktadır. (% 69,4) Web Sitesinin (www.botas.gov.tr) beklentilerini karşılanması açısından içeriğini kısmen yeterli bulmaktadır. (% 66,7) BOTAŞ ın hizmetlerinde çevreye saygılı olduğuna inanmaktadır. (% 77,1) BOTAŞ müşterileri ile olan ilişkilerinde açık ve şeffaf davrandığını düşünmektedir. (% 75) BOTAŞ dan genel memnuniyet oranı % 83,3 dür. 9

10 Ankete katılan 29 OSB ve Kullanıcı Birliklerinin (% 73) genel durumu incelendiğinde; Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi nin sözleşme sürecinin aşamalarındaki bilgilendirme, sözleşme hazırlanması, içeriğinin açık ve anlaşılırlığı, imzalanması ve yürütümü konusunda memnundur. BOTAŞ tan aldığınız hizmete ilişkin fatura bilgileri sözleşme hükümlerine göre tarafımıza zamanında ulaştığı konusunda memnundur. (% 75) BOTAŞ ın iletim ve teslim faaliyetlerine ilişkin alt yapı ve donanım hizmet kalitesi beklentilerimizi karşılaması konusunda memnundur. İhtiyacı olduğunda BOTAŞ tan aldığı kalibrasyon ve kalibrasyon sonrası takip hizmetinden memnundur. (% 100) mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ın, müşterilerinin talep ve sorularına zamanında cevap vermesi durumundan memnundur. mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ı Arandığında sorunların çözümünü bulan veya çözüme yönelik koordinasyon sağlayan bir personel bulma durumundan memnundur. mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında Şikâyetlerin ciddiyetle ele alınıp uygun sürede sonuçlandırılma durumundan memnundur. Web Sitesi (www.botas.gov.tr) tasarımı açısından kullanıcı dostu bulmaktadır. (% 85,2) Web Sitesinin (www.botas.gov.tr) beklentilerini karşılanması açısından içeriğini yeterli bulmaktadır. (% 93,1) BOTAŞ ın hizmetlerinde çevreye saygılı olduğuna inanmaktadır. (% 96,2) BOTAŞ müşterileri ile olan ilişkilerinde açık ve şeffaf davrandığını düşünmektedir. (% 96,4) BOTAŞ dan genel memnuniyet oranı % 93,1 dir. 10

11 Ankete katılan 25 Taşıtan firmalarının (% 74) genel durumu incelendiğinde; Standart Taşıma Sözleşmesi nin sözleşme sürecinin aşamalarındaki imzalanması ve yürütümü konularında memnun iken bilgilendirme, sözleşme hazırlanması, içeriğinin açık ve anlaşılırlığı konusularında kısmen memnundur. Teslim Sözleşmesi nin sözleşme sürecinin aşamalarındaki aşamalarındaki imzalanması ve yürütümü konularında memnun iken bilgilendirme, sözleşme hazırlanması, içeriğinin açık ve anlaşılırlığı konusularında kısmen memnundur. BOTAŞ tan aldığınız hizmete ilişkin fatura bilgileri sözleşme hükümlerine göre tarafımıza zamanında ulaştığı konusunda kısmen memnundur. (% 44) BOTAŞ ın iletim ve teslim faaliyetlerine ilişkin alt yapı ve donanım hizmet kalitesi beklentilerimizi karşılaması konusunda memnundur. (% 72) İhtiyacı olduğunda BOTAŞ tan aldığı kalibrasyon ve kalibrasyon sonrası takip hizmetinden memnundur. (% 100) Yönetsel (Tutum ve davranış vb.) hususunda BOTAŞ ın, müşterilerinin talep ve sorularına zamanında cevap vermesi durumundan memnundur. Ancak Teknik (Ebt, Scada vb.) ve Finansal (Teminat mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) husularında ise kısmen memnundur. mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında BOTAŞ ı Arandığında sorunların çözümünü bulan veya çözüme yönelik koordinasyon sağlayan bir personel bulma durumundan memnundur. mektubu, Kanuni yükümlülükler, Faturalandırma vb.) hususlarında Şikâyetlerin ciddiyetle ele alınıp uygun sürede sonuçlandırılma durumundan memnundur. Web Sitesi (www.botas.gov.tr) tasarımı açısından kısmen kullanıcı dostu bulmaktadır. (% 47,8) Web Sitesinin (www.botas.gov.tr) beklentilerini karşılanması açısından içeriğini kısmen yeterli bulmaktadır. (% 52,2) E-Bülten (iletim) web uygulamasını (https://ebt.botas.gov.tr) tasarım açısından kısmen kullanıcı dostu bulmaktadır. (% 54,2) E-Bülten (iletim) web uygulamasının içeriğini (https://ebt.botas.gov.tr) beklentilerinizin karşılanması açısından içeriğini kısmen yeterli bulmaktadır. (% 41,7) BOTAŞ ın hizmetlerinde çevreye saygılı olduğuna inanmaktadır. (%100) BOTAŞ müşterileri ile olan ilişkilerinde açık ve şeffaf davrandığını düşünmektedir. (% 76) BOTAŞ dan genel memnuniyet oranı % 72 dir. 11

12

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Beyaz Eşya A.Ş. de 2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI İMKB de işlem gören şirketlerin Faaliyet Raporlarında ve İnternet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumla ilgili beyanlara yer vermeleri, SPK nın 10.12.2004 tarih

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BORUSAN MANNESMANN BORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BORUSAN MANNESMANN BORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz 1 Ocak 31 Mart 2010 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME Araştırma Modeli Araştırma, KalDer in 2005 yılından bu yana KA Araştırma tarafından yürütülen TMME modelinin KalDer müşterileri nezdinde uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, KA Araştırma ve

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

ADANA DIŞ TİCARETİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ

ADANA DIŞ TİCARETİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ ADANA DIŞ TİCARETİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 Hazırlayan: Berna ÖVÜL Dış Ekon. İliş. ve Org. Memuru Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Müdürlüğü Telif Hakkı 2014, Adana Ticaret Odası Tüm Hakları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı Kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; halka açık şirketlerin

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 1 2 İçindekiler Raporumuz Hakkında 7 Paydaşlarımıza Mesajımız 8 Kurumsal Profilimiz 12 Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 Grup Şirketlerimiz ve Faaliyet Alanları 14 Stratejimiz ve Yönetim Yaklaşımımız 16

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız.

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız. A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları için sürekli değer yaratmayı amaçlayan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. rekabetin ve

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MART 2015) BALIKESİR

Detaylı

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU 1 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU BAŞKAN IN MESAJI YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU 2012

KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU 2012 1. KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM BEYANI ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu nun 2003 yılından bu yana uygulamaya aldığı Kurumsal Yönetim Đlkeleri kapsamında pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık,

Detaylı

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 Mart 2013 LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖNSÖZ Link Bilgisayar olarak, kuruluş yılımız olan 1984'ten bu yana, geliştirdiğimiz yazılımlarla

Detaylı

Türkiye Enerji Borsası (TEB) için Uygulama Planı. ETKB, TEĐAŞ, EEX, ETD, Deloitte. Eylül 2012

Türkiye Enerji Borsası (TEB) için Uygulama Planı. ETKB, TEĐAŞ, EEX, ETD, Deloitte. Eylül 2012 Türkiye Enerji Borsası (TEB) için Uygulama Planı ETKB, TEĐAŞ, EEX, ETD, Deloitte Eylül 2012 1 Türkiye, arz ve talebi birbirine bağlayacak bir Enerji Merkezi olmak için gereken tüm ön koşullara sahiptir

Detaylı

Kurumsal Yönetim Raporu

Kurumsal Yönetim Raporu Kurumsal Yönetim Raporu Kurumsal Yönetim Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ni prensip olarak benimsemektedir.

Detaylı