5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ ORGANİZASYON İŞLERİ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ ORGANİZASYON İŞLERİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ ORGANİZASYON İŞLERİ ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, diğer bakanlık, kurum, kuruluşların ve üniversitelerin katılımıyla Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi nin organizasyon işlerinin yaptırılmasıdır. B. KAPSAM: Sempozyum ve serginin düzenlenebilmesi için gerekli olan mekanın bulunması ve kiralanması, sempozyum ve sergiye katılımı arttırmaya yönelik tanıtım duyurularının (afiş, broşür, davetiye, bilet, logo, pankartlar vb.) tasarım basım ve dağıtımı, etkinliğin internet sitesinin var olan alan adı ile yeniden yapılması, sempozyum malzemelerinin (dosya, kalem, bloknot, bildiri özeti kitapçığı ve bildiler kitabı, yaka kartı, teşekkür ve katılım belgeleri, plaket ve şiltler vb.) temini, başvuru takibi, bildiri seçim ve kabulü, kayıt işlemleri, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması, yemek ve ikramlarla ilgili iş ve işlemler ile diğer organizasyon giderlerinin karşılanma yöntemi ile ilgili hususları kapsar. C. TANIMLAR: Bu Şartnamede yer alan; İdare : Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığını, Yüklenici Firma : Şartname hükümlerini kabul ederek idare ile sözleşme imzalayacak olan firmayı, Sempozyum : 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi ni, ifade eder. D. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 1. Sempozyum ve Serginin Düzenleneceği Yerin Belirlenmesi ve Kiralanması Sempozyum ve serginin düzenleneceği yer; 1.1. Ankara ilinde, 1.2. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ), Esenboğa Havaalanı ve TCDD Ankara Garından rahatlıkla ulaşımın sağlanabileceği, 1.3. Sempozyum açılış töreninin düzenleneceği en az kişi kapasiteli, ses ve sunu düzeni kurulu 1 büyük salon ile sempozyum oturumlarının rahatlıkla düzenleneceği şekilde dizayn edilmiş/edilebilecek en az 50 kişilik oturma kapasitesine sahip ve bir konuşmacı kürsüsü ile bir adet 6 kişilik oturum yönetim masası (head desk) hazır/hazırlanabilecek olan, ses düzeni ve sunumlar için perde ile projeksiyon cihazı kurulu/kurulabilecek olan en az iki adet oturum salonu bulunan, 1.4. Sempozyum oturumları ile aynı anda serginin de kurulması için gerekli alana sahip, bir yer olacak ve belirlenen bu mekan idarenin de onayının ardından yüklenici firma tarafından kiralanacaktır. 1

2 2. Sempozyum ve Sergi Tanıtım Materyallerinin Tasarım Basım Ve Dağıtımı Sempozyum ve sergi etkinliğinin ilgili, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve kamuoyuna duyurularak etkinliğe katılımın arttırılması ve sempozyum açılışına davetli çağırılabilmesi amacıyla aşağıda özellikleri belirtilen materyallerin tasarım, basım ve dağıtımı yapılacaktır Tanıtım Afişleri Sempozyumu düzenleyen kurum ve kuruluşların logo ve/veya amblemlerinin yer aldığı; Poster Afiş (50 x 70 cm.) 135 gr/m 2 kuşe kâğıt, 3000 adet CLP (Raket) Afiş (118.5 x 175 cm) 135 gr/m 2 backlight cinsi kâğıt, 50 adet Billboard Afiş (345 x 195 cm.) 115 gr/m 2 blueback cinsi kâğıt 50 adet Megalight Afiş (352 x 247 cm.) 150 gr/m 2 backlight cinsi kâğıt, 10 adet 2.2. Davetiye 1000 adet basılacak davetiyenin şekil ve boyutları ile kullanılacak karton kâğıdın özellikleri idarece belirlenerek sözleşme aşamasında ilgili firmaya bildirilecektir Pankartlar Sempozyum ve sergi etkinliğinin bir hafta öncesinden başlayarak sempozyum süresince ilgili yerlere asılmak üzere 150 x 350 cm. boyutlarında, köşelerinde asmaya uygun delikleri olan 15 adet bez afiş yaptırılacaktır. 3. Etkinliğin İnternet Sitesinin Var Olan Alan Adı İle Yeniden Yapılması Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisinin tanıtımı ve yapılacak olan bazı iş ve işlemlerin online olarak yapılabilmesinin sağlanması amacıyla kullanılan isimli internet sitesi aynı alan adı ile baştan yapılacaktır. 4. Sempozyum Malzemelerinin Temini 4.1. Katılımcı ve dinleyicilere verilmek üzere en az 500 adet; a. Üzerinde 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi yazılı mavi renkli tükenmez kalem, b. Kare tasarımlı en az 25 yapraklı, dış kapağı etkinliğin adı ve düzenleyen kurum ve kuruluşların logo/amblemi bulunan selefon kaplı kartondan (tanıtım afişine benzer şekilde tasarlanmış) hazırlanmış ve 2

3 arka kapağının dış kısmında idarece belirlenecek trafik güvenliğine yönelik bir görselin bulunduğu A5 boyutunda bloknot, c. A4 boyutundaki evrakların rahatlıkla içine sığabileceği boyutlarda, dış tasarımı bloknot ile aynı olan, arka kapağının iç tarafında evrak gözü bulunan evrak dosyası, d. Sempozyuma gönderilen ve kabul edilen tüm bildiri özetlerini içeren A5 boyutunda bildiri özetleri kitapçığı, 4.2. Katılımcı (bildiri sunan-bildiri sahibi/sahipleri, panelistler, dinleyiciler) ve oturum başkanlarına verilmek üzere şekil ve içerikleri tasarım aşamasında belirlenecek A4 boyutunda japon bristol kartondan 1000 adet teşekkür ve katılım belgesi (katılım ve teşekkür oranı daha sonra bildirilecektir.), 4.3. Katılımcılar, oturum başkanları, panelistler ve görevliler için şekil ve içerikleri tasarım aşamasında belirlenecek, plastik (PVC) malzemeden üretilmiş, parlak ön ve arka yüzeyli 95 x 125 cm. boyutlarında 250 adet yaka kartı, dinleyicilere verilmek üzere 1000 adet termal yaka kartı, bu yaka kartlarının boyunda taşınabilmesi için en az 1 cm. genişliğinde beyaz renkli kordon kısmında III. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi yazılı ve sempozyum logosu bulunan adet askı ipi, 4.4. Oturum Başkanları, panelistler ve idare tarafından belirlenecek diğer kişilere verilmek üzere şekil ve içeriği sözleşme aşamasında belirlenecek toplam 50 adet plaket ve şilt, 4.5. Etkinliğe katılanlara ve davet edilenlere verilmek üzere şekil ve boyutu sözleşme aşamasında belirlenecek ince kartondan hazırlanmış 1500 adet Sempozyum Programı, 4.6. Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinlerini içeren dış kapak tasarımı kitapçık ile aynı olan (kitap ismi farklı olarak) 1000 adet Bildiriler Kitabı, 4.7. İdareye düzenlenecek sergi alanında 10 adet stant, yüklenici firma tarafından temin edilecektir. 5. Kayıt İşlemleri Sempozyum başlangıcında ve sempozyum süresince katılımcı ve misafirlerin dijital olarak kayıtlarının yapılması ile dinleyici ve misafirlerin isim ve varsa kurum bilgilerini içeren ve yukarıda D maddesinin 4. bendinde (4.4) bahsedilen yaka kartlarının basımı ve sahiplerine teslim edilmesi işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bu işlemler için yüklenici firma tarafından yeteri kadar personel ve araç-gereç (bilgisayar, yazıcı vb.) hazır bulundurulacaktır. 6. Yemek ve İkram Sempozyumun düzenleneceği süre zarfında ilk gün 1000, ikinci gün 300 kişilik yemek ve sempozyumdaki her bir oturum arasındaki ikramlar (çay, kahve, kuru pasta 3

4 vb.) yüklenici firma tarafından karşılanacak ve gerekli tüm hazırlıklar aynı firma tarafından yerine getirilecektir. 7. Ulaşım ve Konaklama Yüklenici firma il dışından gelen oturum başkanı, bilim, düzenleme ve yürütme kurulu üyeleri ile panelistlerin ulaşım ve en az üç yıldızlı bir otelde konaklama giderlerini karşılayacaktır. 8. Diğer Organizasyon İşleri Yüklenici firma oturumların sonunda, panel sonrasında, açılış töreninde (açılış programı sırasında ve sergi açılışı sırasında) ödüllerin ve diğer malzemelerin sahneye, açılış alanına ve oturum salonuna getirilmesi işi için yeteri kadar personel görevlendirecektir. Bu alanlarda ve bahse konu işlerin yapılması sırasında kullanılacak tüm materyaller yüklenici firma tarafından temin edilecektir. (makas, tepsi, çiçek, vb.) Sergi alanına stant açacak olan Genel Kamu Güvenliği ve Karayolu Trafik Güvenliğine yönelik iş yapan firmaları bulma ve onlarla ilgili tüm işlemleri yapma işi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. E. YÜKÜMLÜLÜKLER VE KISITLAMALAR: 1. Hazırlanacak olan tüm materyallerin, internet sitesinin, sempozyum ve sergi ile ilgili diğer tüm görsellerin telif hakları karşılıksız ve süresiz olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne geçecek olup, firma bu konuda hiçbir şekilde hak iddia edemez. 2. Yüklenici firmanın sempozyumda kullandığı materyallerin (görsel, tasarım, kitap, web tasarımı vb.) telif hakları ile ilgili hukuki ve mali sorumluluk tamamen firmaya ait olacaktır. 3. Yüklenici firma sergi alanına tanıtım standı açabilecek firmaları sözleşme aşamasında belirlenecek şartlara göre kendisi bulacak olup, idarenin onayından sonra anlaşma yapacaktır. 4. Yüklenici firma sempozyum ile ilgili hazırlayacağı materyallerden idarenin onay verdikleri dışındakilerde hiçbir şekilde kendisine veya başkasına ait reklam, isim, logo, gibi tanımlayıcı işaretler kullanamaz. Basım ve Dağıtımı Yapılacak Sempozyum ve Sergi Tanıtım Materyallerinin Listesi S.N. Materyal Adı Adedi 1 Poster Afiş CLP (Raket) Afiş 50 3 Billboard Afiş 50 4 Megalight Afiş 20 5 Davetiye Pankart 15 4

5 Temin Edilecek Sempozyum Malzemeleri Listesi S.N. Materyal Adı Adedi 1 Kalem Bloknot Dosya Bildiri Özetleri Kitapçığı Katılım ve Teşekkür Belgesi Yaka Kartı (Plastik-PVC) Termal Yaka Kartı Boyun Askı İpi Plaket ve Şilt Sempozyum Programı Bildiriler Kitabı 1000 İş bu şartname 5 sayfadan oluşmakta olup, tarafımızdan hazırlanmıştır M.Kamil EKMEKÇİ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Komisyon Başkanı Yusuf TÜFEKÇİ Komiser Yardımcısı Üye Bahadır A. YÜKSEKDAĞ Başpolis Memuru Üye 5

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU b ir im f iy a t t e k l if c e t v e l i Toplantı Adı TRSM Çalışma Rehberi Eğitimi Organizasyon Hizmet Alımı Toplantı Tarihleri 25-27 Mart 2015 Toplantı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ + TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. TOPLANTI İLE

Detaylı

33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 6. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi

33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 6. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Ekim-Kasım 2011 TEKNİK ŞARTNAMESİ A- GENEL MADDELER 6. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi 1) Bu şartname, 33. Türk Ulusal Kulak

Detaylı

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ 1. KONU ve AMAÇ 1.1. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (bundan böyle ELDER ya da Dernek olarak

Detaylı

KONGRE/KONFERANS/KURS/SEMPOZYUM VS. ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ VE SÖZLEŞMESİ TASLAĞIDIR 1 / 2 / 3

KONGRE/KONFERANS/KURS/SEMPOZYUM VS. ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ VE SÖZLEŞMESİ TASLAĞIDIR 1 / 2 / 3 KONGRE/KONFERANS/KURS/SEMPOZYUM VS. ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ VE SÖZLEŞMESİ TASLAĞIDIR 1 / 2 / 3 Madde 1. Taraflar 1.1Türk Nöroşirürji Derneği Taşkent Caddesi 13/4Bahçelievler-06500

Detaylı

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ (TMC) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2016 yılında düzenlenecek olan XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi organizasyonu

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXV. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2015) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2015 yılında düzenlenecek olan XXV. Ulusal

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ

TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ İçindekiler 1 AMAÇ... 3 2 KAPSAM... 3 3 SORUMLULUKLAR... 3 4 SÜRECİN İŞLEYİŞİ... 3 4.1 KONGRE KOMITESI ÜYELERININ SEÇIMI... 4 4.2 KONGRENIN GERÇEKLEŞTIRILECEĞI YER VE ORGANIZASYON

Detaylı

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi İÇERİK İletişim Bilgileri Önsöz İstanbul Kongre Merkezi Sponsorluklar Fuar Alanı Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi Anlaşma Koşulları ve Sözleşme 3 4 5 6 12 13 14 2 İletişim Bilgileri KONGRE MERKEZİ TDB

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

Bu proje Avrupa B rl ve Türk ye Cumhur yet tarafından f anse ed ekted r. Rehberi. Teknik Bilgi Dosyası. AB süreci yer

Bu proje Avrupa B rl ve Türk ye Cumhur yet tarafından f anse ed ekted r. Rehberi. Teknik Bilgi Dosyası. AB süreci yer Bu proje Avrupa B rl ve Türk ye Cumhur yet tarafından f anse ed ekted r. Rehberi Teknik Bilgi Dosyası AB süreci yer r. İÇİNDEKİLER Teknik Bilgi Dosyası 1. GİRİŞ 3 2. ETKİNLİK YÖNETİMİ 4 A. Etkinlik Formatları

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI 13 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ 13 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI Sağlık Alanında Uygulamaları ve Sonuçları, Sağlıkta Yerli Sanayi

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

Sayın Yetkili, SASDER 2. Ulusal Kongresine desteğiniz ve katılımınız bizi mutlu edecektir. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili, SASDER 2. Ulusal Kongresine desteğiniz ve katılımınız bizi mutlu edecektir. Saygılarımızla, Sayın Yetkili, Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık alanlarında son yıllarda hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz. Sektörde yöneticilik yapan bizlerin kurumlarını bu süreçten güçlenerek çıkartabilmesi için sadece

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ AMAÇ: Üsküdar Üniversitesi Rektörlük, Enstitü, Fakülte ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, tüm idari birimler tarafından düzenlenen her türlü kurum içi veya

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 74 40. Dönem Çalışma Raporu Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 75 Merkezi

Detaylı

İŞ ORTAKLIĞI SERGİ ve SPONSOR PAKETİ

İŞ ORTAKLIĞI SERGİ ve SPONSOR PAKETİ İŞ ORTAKLIĞI SERGİ ve SPONSOR PAKETİ II. AVRUPA DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSI 15. AVRUPA DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI & 34. AVRUPA SİSMOLOJİ GENEL KURUL KOMİSYON TOPLANTISI 24-29 Ağustos

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER, TEMEL

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

İçindekiler. Hoşgeldiniz Mesajları...2. Kongre Hakkında...5. Kongre Yeri...6. Haliç Kongre Merkezi...7. Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi...

İçindekiler. Hoşgeldiniz Mesajları...2. Kongre Hakkında...5. Kongre Yeri...6. Haliç Kongre Merkezi...7. Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi... wcadastre.org 1 2 wcadastre.org İçindekiler Hoşgeldiniz Mesajları...2 Kongre Hakkında...5 Kongre Yeri...6 Haliç Kongre Merkezi...7 Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi...8 Stant Kuralları...9 Stant Genel

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU [Tarih] OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI OTOMOBİL SPORLARI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR EK DÜZENLEMELER İÇERİK BİRİNCİ BÖLÜM TOSFED Organizasyon Şeması

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE l (1) Bu Yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesinde

Detaylı