Akdeniz Havzalarının Hidrolojisi Üzerinde İklime Bağlı Değişiklikler Dr. Senem Bayar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akdeniz Havzalarının Hidrolojisi Üzerinde İklime Bağlı Değişiklikler Dr. Senem Bayar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü"

Transkript

1 Akdeniz Havzalarının Hidrolojisi Üzerinde İklime Bağlı Değişiklikler Dr. Senem Bayar İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşımı Toplantısı

2 Kapsam Bölüm tanıtımı Proje Problem Projenin amacı Çalışma alanları İş paketleri GYTE nin projedeki sorumlulukları Proje çıktıları

3 GYTE Gebze Çayırova Kampüsünde 1994 yılında kurulan GYTE Çevre Mühendisliği Bölümü, eğitim ve araştırma faaliyetlerini 2002 yılından beri Muallimköy Kampüsünde sürdürmektedir. 4 profesör, 8 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 21 araştırma görevlisi, 1 laboratuar teknikeri Yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı 200 öğrenci

4 Araştırma Alanları Membran Prosesler (Membran Biyoreaktörler(MBR), Mikrofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Nonofiltrasyon, İleri Ozmoz, Ters Ozmoz Uygulamaları) Çevre Biyoteknolojisi (Biyolojik Arıtım Prosesleri, Biyosensörler, Biyoyakıt Teknolojileri) Su Kirliliği Kontrolü (İleri Oksidasyon Metotları, Filtrasyon, Ozonlama, Fotokimyasal Arıtım, İyon değiştirme, Adsorpsiyon) Hava Kirliliği Kontrolü (Atmosferdeki Asılı Partiküller, Atmosferde PAH Kirliliği) Atıksu Arıtımı (Endüstriyel ve Elektrokimyasal Atıksu Arıtım Prosesleri, İleri Atıksu Arıtım Prosesleri, Doğal Arıtım) Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliği Kontrolü (Taşınım Süreçleri, Çevre Jeolojisi, Jeokimya, Ağır Metal Kirliliği) Çevre Yönetimi (Havza Yönetimi, Katı Atık Yönetimi, Atık Azaltma, Su Kaynaklarının ve Sınır Aşan Suların Yönetimi, Zararlı Atık Yönetimi) Deniz Deşarjları ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü

5 Proje Climate Induced Changes on the Hydrology of Mediterranean Basins: Reducing Uncertainty and Quantifying Risk through an Integrated Monitoring and Modeling System (CLIMB) Akdeniz Havzalarının Hidrolojisi üzerinde İklime Bağlı Değişiklikler: Entegre İzleme ve Modelleme Sistemi ile Risklerin Belirlenmesi ve Belirsizliğin Azaltılması Başlangıç: Ocak 2010 Süre: 48 ay Bütçe:

6 7. Çerçeve Programı Tema 6. Çevre Aktivite 6.1. Alt-aktivite ENV İklim Değişikliği, Kirlilik ve Riskler Çevre ve İklim üzerinde Baskılar Güney Avrupa ve komşu ülkelerde su kaynakları üzerinde güvenliğe tehdit oluşturabilecek iklime bağlı değişiklikler

7 1 Ludwig-Maximilians-Universität München LMU Almanya 2 Agenzia della Regione Sardegna per per la la ricerca scientifica AGRIS İtalya 3 Christian-Albrechts-Universität zu zu Kiel CAU Almanya 4 Centre Nat Nat du du Mach Agricole, du du Génie Rural, des des Eaux et et Forêts CEMAGREF Fransa 5 Center forwater Researchand and Technologies CERTE Tunus 6 Consorzio Interuni Naz per per la la Fisica delle Atmosf e e delle Idrosfere CINFAI İtalya 7 Center for for Advanced Studies, Research and and Development CRS4 İtalya 8 Deutsches Zentrum für für Luft-und und Raumfahrt DLR Almanya 9 Forschungszentrum Jülich FZJ FZJ Almanya 10 GIT Türkiye 11 Institut National de de la la Recherche Scientifique INRS Kanada 12 Joanneum Research Forschungsgesellschaft Graz JRG Avusturya 13 Université d Angers UA UA Fransa 14 Islamic University of of Gaza IUG Filistin 15 Università degli Studi di di Padova UNIPD İtalya 16 Università degli Studi di di Trento UNITN İtalya 17 Zagazig University UZ UZ Mısır 18 VISTA Geowissenschaftliche Fernerkundung VISTA Almanya 19 Bavarian Research Allience BayFOR Almanya

8 Problem Mevcut iklim projeksiyonlarına göre, Akdeniz ülkeleri hidrolojik bütçe ve ekstrem değişiklikler bakımından diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre daha belirgin bir şekilde risk altındadır. Bu değişikliklerin su kaynakları, tarımsal verimlilik ve içme suyu temini üzerinde ciddi direkt etkilerinin olması beklenmektedir. Akdeniz in farklı bölgelerinde, su güvenliğine bağlı doğal ve/veya antropojenik tehditler halen yaşanmakta ve gelecekte de devam edeceği konusunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır.

9 Buzul erimesi Kirlilik Kuraklık Ani sel baskını Verimli toprakların azalması Çölleşme Tuzlanma Deniz suyu Seviye yükselmesi

10 Çözüm Proje konsorsiyumu, iklim değişikliğine bağlı mevcut belirsizlikleri azaltmak ve nicel risk ve güvenlik değerlendirme aracı oluşturmak için yeni bir entegre alan izleme kavramı ortaya koyacaktır. Bu amaçla, uzaktan algılama teknikleri kullanarak değerlendirme, entegre hidrolojik/hidrodinamik modelleme ve sosyo-ekonomik faktör analizleri bir arada gerçekleştirilecektir.

11 Projenin Amacı Akdeniz çevresinde yer alan ülkelerdeki mevcut su havzalarındaki iklim değişikliği etkilerinin entegre izleme ve modelleme sistemi ile incelenmesi Seçilen çalışma alanlarında, bölge bazında su kaynaklarının tarımsal, içme, kullanma ve endüstriyel su kullanımları bakımından hassasiyetleri ve risk faktörlerinin belirlenmesi Gelişmiş iklim senaryo analiz teknikleri kullanılarak bölgesel iklim model simülasyonlarının gerçekleştirilmesi Elde edilen sonuçlar neticesinde iklim değişikliğine bağlı olarak bölge bazında yağış, yüzeysel akış, debi, yeraltı suyu dengelerinin belirlenmesi Olası belirsizliklerin azaltılması yönünde çeşitli önerilerin sunulması Sosyo-ekonomik değerlendirme Projenin her aşamasında paydaşlara bilgi sunulması.

12 Çalışma Alanları 1 Thau 280 km² - Coastal Lagoon Southern France 2 4 Noce km² Southern Alps Italy Rio Mannu di San Sperate 473 km² - Sardinia Italy 5 Izmit Bay 2255 km² - Kocaeli Turkey 3 Chiba km² - Cap Bon Tunisia Nile Delta 1000 km² Nile Egypt 6 7 Gaza Aquifer 365 km² Gaza Palestinian administrated area Çalışma alanları, yerleri ve yüzey alanları

13 Çalışma Alanı: İzmit Körfezi Havzası

14 Bölgedeki Sorun Havza içinde İzmit Körfezi ne dökülen suyun kalite ve miktarına ilişkin iklim değişikliği etkilerinin analizinin tam olarak yapılmaması İklim değişikliğinin su kullanıcıları için yenilenebilir su arzına etkisinin net olarak bilinmemesi Gelecek projeksiyonlarının bölge için henüz yapılmamış olması

15 İş Paketleri İP0: Sinerji ve idari destek. CLIMB, WASSERMed ve CLICO arasındaki bilimsel stratejiyi belirleme ve teşvik etme. İP1: CLIMB birliğinin içerden yönetimi ve koordinasyonu. İP2: Proje süresince ortak veri alt yapısı sağlama ve geliştirme. İP3: Çalışma alanı karakterizasyonu ve izleme. İP4: İklim modellerinin denetimi ve ölçek küçültme. İP5: Bütünleşik hidrolojik modelleme. İP6: Belirsizlik analizi, sosyoekonomik faktör analizi ve risk modelleme. İP7: Bilginin yayılması ve paydaşlar arası iletişim. Bilimsel ilerlemeye paralel şekilde proje bulgularının tutarlı bir şekilde paylaşımı.

16 GYTE nin Projedeki Sorumlulukları İP3: İzmit Körfezi havzasına uygulanacak modeller için gerekli verilerin temini GROWA-Forshungzentrum Jülich, Almanya PROMET-VISTA, Almanya MIKE-3-, Türkiye İP5: MIKE-3 hidrodinamik ve su kalitesi modelinin İzmit Körfezine uygulanması ve iklim değişikliği etkilerinin belirlenmesi İP7: Proje çıktılarının paydaşlara sunulması ve geribesleme faaliyetlerinin yürütülmesi

17 İP 3.1. Çalışma Alanı Karakterizasyonu Devlet Su İşleri, Devlet Meteoroloji Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nden gerekli veriler temin edildi. Körfezde ve Körfeze ulaşan derelerde su kalitesi analizleri tamamlandı. Veritabanı sistemine veri girişleri tamamlandı.

18 İP 3.3. Uzaktan Algılama VISTA, maksimum olasılıklı sınıflandırma yaklaşımı ile Landsat TM uydu görüntülerinden 2000 ve 2010 yılları için Kocaeli çalışma alanı arazi kullanımı haritalarını üretmiştir.

19 İP 5 Entegre Modelleme Modelleme çalışmaları ve veri analizi ile ilgili gelişmelerin paylaşıldığı Kocaeli Bölgesi çalışma grupları (FZJ,VISTA ve GYTE) toplantıları yapıldı. MIKE 3 modeli için, sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, su kalite verileri ve Marmara Denizi üzerindeki 3 istasyondaki deniz seviyesi ölçüm verileri modelleme sistemine girildi. Deniz seviyesi değişimi gelgit hareketinden de etkilendiği için, ölçülen gelgit seviyesi değerleri de dikkate alındı.

20 İP 7 Yapılan Yaygınlaştırma Faaliyetleri Japonya da Tokyo Teknoloji Enstitüsünde sunum Antalya da Uluslararası Coğrafya Sempozyumunda sunum İstanbul Uluslararası Geri Dönüşüm Fuarında poster sunumu Kocaeli Sanayi Odası nda Paydaş Toplantısı Paydaşlar tarafından anket formlarının doldurulması Web sitesi tasarımı Özel bir lisede sunum

21 Paydaş Toplantısı Bölgedeki kamu kurumları Belediyeler Sanayi kuruluşları Sivil toplum kuruluşları

22 Paydaş Toplantısı-Anket Çalışması Su Yöneticisi Anketi 4 BÖLÜM: 34 SORU 1. Su kullanımları 2. Su rekabetleri ve anlaşmazlıkları 3. Kurum ya da firmanız 4. Siz Su Kullanıcısı Anketi 3 BÖLÜM: 25 SORU 1. Su kullanımları 2. Su rekabetleri ve anlaşmazlıkları 3. Siz

23 Proje Çıktıları İzmit Körfezi havzası ile ilgili mevcut durum tespiti Körfeze dökülen derelerde ve körfezde su kalitesinin izlenmesi Uydu görüntüsü aracılığıyla 2000 ve 2010 yıllarına ait arazi kullanım haritalarının üretilmesi

24 Proje Çıktıları zaman aralıklarında bugün ve gelecek için 2075 iklim projeksiyonları Küresel iklim modelleriyle üretilen iklim projeksiyonları, bölgesel iklim modelleri kullanılarak daha küçük ölçeklere indirgenecek Seçilen Akdeniz havzalarında iklim değişikliği senaryoları üretilecek Bu senaryolar hidrolojik modellere girdi oluşturacak Bölge üzerinde iklim değişikliği etkilerinin belirlenmesi ile uyum çalışmalarında kullanılacak bilgilerin üretilmesi Geleceğe yönelik planlama ve strateji çalışmaları için çıkacak verilerin karar vericilere aktarılması.

25 CLIMB projesi ile ilgili detaylı bilgi için Prof. Dr. Ralf Ludwig (Proje Koordinatörü) Ludwig-Maximilians-Universität München, Almanya Dr. Thomas Ammerl (Proje Yönetimi) Bayerische Forschungsallianz Gemeinnutzige, Almanya Doç. Dr. Güleda Engin (Projenin Türkiye deki Yürütücüsü), Kocaeli

26

27

28 Teşekkürler.. Sorular..

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Bir Başarı Öyküsü Güzel bir hayat sürmenin ön koşulu, güzel şartlarda, güzel bir çevrede yaşamaktır. Büyükşehirlerde yaşayanlar

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu

Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu İkinci Genel Kurul Toplantısı Agadir, 29 Ocak 2011 Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu TR - 2 - Bu ARLEM raporu, Murcia (İspanya)

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ AFET YÖNETİMİNDE İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ETKİNLİKLERİ AFTEK 2013 GÜZ ÇALIŞTAYI RAPORU Sürüm

Detaylı

ÖNSÖZ Son iki yüzyıl içinde hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve yoğun zirai etkinlikler tabii çevreyi menfi etkileyen ve kirleten sebepleri oluşturmuştur. Endüstri devrimi ve hızlı şehirleşmenin ilk dönemlerinde,

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin değerlendirilmesi Bu proje Uluslararası İklim Girişimi nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

Hava Kirliliği. Giriş. Sürdürülebilir Kalkınma ve Hava Kirliliği Arasındaki İlişki. Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu

Hava Kirliliği. Giriş. Sürdürülebilir Kalkınma ve Hava Kirliliği Arasındaki İlişki. Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu Hava Kirliliği Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Giriş Rio Zirvesi (1992), Madde 4; Sürdürülebilir Kalkımayı başarabilmek için çevrenin korunması gelişme

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Projesi Raporu

Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Projesi Raporu "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve/veya Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmamakta olup,

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı