Web sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri"

Transkript

1 Web sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri Öğr. Gör. Reyhan A. Ayazlar Adnan Menderes Üniversitesi, Didim Meslek Yüksekokulu E-Posta: Prof. Dr. Atila Yüksel Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu E-posta: Özet Tüketici satın alma öncesi, anı veya sonrasında yaptığı satın almaya yönelik bir tereddüt yaşayabilir. Tercihinin akıllıca olup olmadığı kaygısı, şimdiki ve gelecekteki satın alma sürecinin tüm aşamalarında tüketicinin kararlarını etkileyebilir. Tüketicide satın alma yaparken ya da yapılan bir satın alma sonunda oluşan kararının doğru olup olmadığı çelişkisinin doğru araçlar kullanarak azaltılması gerekmektedir. Bu kapsamda, kullanımı giderek artan web sitelerinde bilgilerin sunum şekli, etkileşim güvenliği seviyesi, sitenin görselliği gibi değişik etkenlerin, elektronik ortamda alışveriş yapan tüketicilerin bilişsel çelişkileri üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri incelenmelidir. Web sitesi kalite algısının artmasıyla potansiyel müşterinin siteye ve sunduğu ürüne dönük risk algısının düşeceği, güven algısının yükseleceği ve bu durumun kişinin yaşayabileceği çelişkiyi azaltarak ürünün satın alınma niyetini artıracağı düşünülmektedir. Web sitesi üzerinden otel rezervasyonu yaptırmış müşterilerle gerçekleştirilen bu araştırmada çelişkinin artması durumunda siteyi tekrar kullanma olasılığını azaldığı, web sitesindeki görsellerin çelişki üzerinde, incelenen diğer özelliklere göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Çelişki azaltmanın yöneticiler tarafından dikkate alınması gerektiğini gösteren bu araştırmanın önceki çalışmalarla örtüşen ve örtüşmeyen bulguları tartışılmış, teorik ve uygulamaya dönük katkıları açıklanmıştır. ANAHTAR KELİMELER Bu makale Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 1

2 İngilizce özet 1. Giriş Son yıllarda çok sayıda endüstriyi etkileyen internet, ürün ya da hizmetlerin tanıtılması ve satışının gerçekleştirilmesinde önemli bir araç haline gelmiştir yılında dünya genelinde internette seyahatle ilgili bilgi arayanların oranı % 54 e ulaşmış, kullanıcıların % 48 i tatil/seyahat rezervasyonlarını online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirmiştir yılında online tatil/seyahat rezervasyonlarının 2010 yılına göre % 12.5 artışla 145 milyar $ a ulaşması beklenmektedir (www.emarketer.com) yılı itibariyle 35 milyon kullanıcısı ile Türkiye, interneti en çok kullanan ülkeler sıralamasında 12. sırada yer almış (www.internetworldstats.com), internet kullanıcılarının % 15 i online satın alma gerçekleştirmiştir (www.tuik.gov.tr, ). İnternet kullanımındaki artışa paralel, geleneksel dağıtım kanalları yerine tüketiciler, artan bir şekilde tatil rezervasyonlarını doğrudan konaklama işletmelerinin sitelerinden yapmaktadır (Jeong, Oh ve Gregoire, 2003). İnternetten yapılan satın almalarda görülen artış ve müşteri sadakatinin işletme karına etkisi, şirketlerin (seyahat, otel işletmeleri vb) web sitelerine daha fazla önem vermelerini gerekli hale getirmiştir. İşletmelerin tüketici satın alma davranışını web siteleri aracılığıyla etkileyebilmesi; web sitesinin kullanıcılar tarafından nasıl algılandığının anlaşılması, kalite algısını yükseltecek web sitesi özelliklerinin neler olduğunun belirlenmesi ve web siteleri tasarlanırken/yenilenirken bu bilgilerin kullanılmasına bağlı olacaktır. Elektronik ortamda satın almanın diğer satın almalardan bazı açılardan farklı olduğu düşünülse de (sanal ortam/gerçek ortam), tüketicinin elektronik satın almada izlediği süreçler ve kararlarını etkileyen unsurların çoğu gerçek ortam satın alma süreçleriyle benzerlik taşımaktadır. Örneğin, normal bir ortamda potansiyel bir alıcının ürün/işletmeye yönelik topladığı bilgi, işletme/ürüne yönelik duyduğu güven ve algılamış olduğu risk düzeyini belirlemede etkili olacak, algılanan risk ve güven ise alıcının satın alma kararını şekillendirecektir. Sadece satın alma sürecinde değil aynı zamanda tüketim sonunda da online tüketiciler diğerleriyle benzerlik taşıyan değerlendirmeler yapmakta, ürünün beklenen faydayı sunmadaki yeterliliğine göre tüketici memnuniyet ya da memnunsuzluk yaşamakta, ürünü tekrar kullanma(ma) ve başkalarına önerme(me) olarak tanımlanan tüketim sonrası davranışlar 2

3 oluşmaktadır. Sunduğu görsel-metinsel bilgi ve sağladığı diğer kolaylaştırıcı hizmetlerle nihai ürünün (örn. tatil) müşteri gözünde somutlaştırılmasına böylelikle satın alınmasına aracılık eden web sitesinin sağladığı memnuniyet, tüketim sonrasında nihai ürünün değerlendirilmesinde ve tekrar tercih edilmesinde aktif bir faktöre dönüşebilir. Normal ya da elektronik ortamda yapılan alışverişte tüketicinin belirsizlikten ya da önceden farkında olmadığı yeni bir bilgiden kaynaklanan kaygı yaşaması olasıdır. Satın alma öncesinde tüketici, belirsizliği ortadan kaldıracak bilgi arayışına girebilir, bu arayış sonundaki duruma göre satın alma davranışını gerçekleştirebilir. Ancak, özellikle satın alma sonrası veya tüketim anında ürünle ilgili farklı bilgiler/gerçeklerle karşılaşması durumunda (gerek ürün kullanımından gerekse dışsal kaynaklı bir bilgi) tüketici kararım doğru muydu? kaygısını duyabilir. Kararın doğru olup olmadığı kaygısı kişide giderilmesi gereken psikolojik bir rahatsızlık oluşturabilir (kişi kendisini kötü hissedebilir). Giderilmemesi durumunda bu rahatsızlık tüketicinin satın aldığı ürünle ilgili yaptığı/yapacağı tüm değerlendirmeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Karşılaştığı yeni bilgiyi başlangıç durumundaki düşüncelerine uyumlaştırarak rahatsızlığı ortan kaldırmaya çalışmak, tüketicinin kullanabileceği bir yöntemdir. Örneğin, tüketici yeni aldığı bir ürünün daha ucuza başka bir yerde satıldığını öğrendiğinde yaptığı satın almaya dönük pişmanlık yaşayabilir, bu durumun yarattığı rahatsızlığı azaltmak için seçimini meşrulaştırarak kendisini haklı gösterecek sebepler yaratabilir. Her tüketicinin verdiği kararın akıllıca olduğunu düşünmek istemesi, ancak alternatiflerin çok olduğu bir ürün kategorisinde önemli bir satın almadan önce de sonra da bu tür tereddüt yaşaması olağandır. Dolayısıyla, tüketicinin kafasında her aşamada var olan doğru karar verdim mi? endişesini, internetten satış yapan ve müşterisini tutmak isteyen işletmelerin bazı araçları kullanarak satın alma aşaması öncesinde azaltması gereklidir. Bilgi, kullanılabilirlik, etkileşim, güvenlik ve görsellik gibi web sitesi özelliklerinin elektronik ortamda satın almada etkili olduğu belirtilmektedir (Ding, Hu ve Sheng, 2011). Elektronik ortamda alışveriş davranışını anlamaya çalışan önceki araştırmalarda satın alma sürecinde etkili olduğu farklı çalışmalarca saptanan ve her tüketici tarafından yaşandığı belirtilen bilişsel çelişki dikkate alınmamakta, web sitesi özellikleriyle bilişsel çelişki arasındaki olası ilişki göz ardı edilmektedir. Satın alma kaygısı ya da satın alma pişmanlığı olarak tanımlanan bilişsel çelişki web sitesinin 3

4 sunmuş olduğu özelliklerden etkilenebilir. Bilişsel çelişkiyi azaltmada başarısız olan web sitelerinin ürünü satması ve sitenin tüketicilerce tekrar ziyaret edilmesi olası görülmemektedir. Tüketicilerin satın alma davranışlarının belirleyicisi, davranışa yönelik geliştirdikleri niyetleridir (Kim vd, 2008; Bai, Law ve Wen, 2008). Niyet, davranışın öncüsüdür. Belirli bir web sitesinde sunulan ürün ya da hizmetleri tekrar satın alma isteği olarak tanımlanan niyet (Ha, Muthaly ve Akamavi, 2010), tüketicinin web sitesi kalite algısı, risk algıları, güven duyguları ve çelişki seviyelerinden etkilenebilir. Alanyazındaki eksiklikten hareketle bu çalışmada web sitesi kalite boyutlarının bilişsel çelişki boyutları üzerindeki doğrudan, güven ve algılanan risk üzerinden dolaylı etkileri incelenmekte, bilişsel çelişki boyutları ve tekrar ziyaret niyeti arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Tüketiciler tarafından kullanılan aktif bir web sitesinin sahip olduğu özellikler seçilen örneklem tarafından değerlendirilmiş, AMOS 18 versiyonunda yapılan testlerde web sitesi kalitesi boyutlarıyla güven ve algılanan risk arasında ilişkiler saptanmış, web sitesi kalite algısının müşteri tarafından yaşanan bilişsel çelişki üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olduğu görülmüştür. Web sitesi kalite boyutlarından bazılarının diğerlerine göre daha önemli etkiye sahip olduğu, bu boyutlardaki iyileşmenin çelişkiyi azaltmada daha etken olabileceği saptanmıştır. 2. Literatür Değerlendirmesi Bilişsel çelişki, kişinin azaltmak için güdülendiği psikolojik rahatsız edici durumdur (Sweeney vd, 2000; Salzberger ve Koller, 2005). Bilişsel çelişki kavramının açıklanmasında Aesop'un Tilki ve Üzümler adlı masalı yardımcı olabilir. Masala göre tilki, erişemeyeceği yükseklikte üzümler görür ve onları yemek ister. Tilki üzümlere erişemediğinde ise bu üzümlerin henüz olgunlaşmadığı ya da ekşi olduğunu düşünerek onların yemeye değer olmadığı fikrini geliştirir. Buna göre istenilen bir şeye ulaşılamadığında çeşitli eleştirilerle çelişki azaltılmaya çalışılır. Çelişki satın alma karar sürecinin her aşamasında olabilir. Tüketici karar verme öncesi aşamada (alpha aşaması) tüketici herhangi bir satın alma kararı vermediği için şu ya da bu ürünü seçme konusunda kendisini rahat hissedebilir (Oliver, 1997). Bununla birlikte, alternatifler değerlendirilirken satın alma öncesi belirsizlikten kaynaklanan, ürünle ilgili bir risk algılaması söz konusudur. Satın alma kararının hemen ardından "beta" aşaması ortaya çıkmaktadır. Tüketici bu aşamada vazgeçilen alternatiflerle ilgili beklenen pişmanlığın 4

5 üstesinden gelme çabası içerisindedir (Oliver, 1997). "Gamma" aşaması satın alma sonrası fakat kullanım öncesinde görülmektedir. Bu aşama gerçek satın almayı temsil etmektedir. Vazgeçilen alternatifler ortadan kalkmıştır fakat tüketici tercih edilen ürünün beklenen performansı gösterip göstermeyeceği konusunda çelişki yaşamaktadır (Oliver, 1997). Oliver'a göre (1997) "gamma" aşaması çelişkinin en yüksek noktada olduğu aşamadır ve tatmin/tatminsizlik oluşumundan önce gelmektedir. "Delta" aşaması ürünü kullandıktan sonraki aşamadır. Çelişki kavramı bu aşamada ürünün şu an ve gelecekteki performansı ile ilgili kaygı olarak tanımlanmaktadır. Kullanım ve deneyimle birlikte çelişki kavramı yerini tatmin/tatminsizliğe bırakmaktadır (Oliver, 1997). Bilişsel çelişki her tüketicide farklı ölçülerde yaşanabilmektedir (Soutar ve Sweeney, 2003). Çelişki yaşayan tüketiciler (verdiği kararın akıllıca olmadığını düşünenler) kaygı belirtisi gösterir ve bekledikleri tatmini çok düşük seviyede deneyimler (Montgomery ve Barnes in 1993). Çelişkinin, aynı derecede olmamakla birlikte, tüketici satın alma karar sürecinin tüm aşamalarında varlığını sürdürdüğünü öne süren Koller ve Salzberger (2007), yüksek derecede çelişki yaşayan tüketicinin satın alma kararından vazgeçtiğini ya da kararını ertelediğini belirtmektedir. Sweeney vd. (2000) çelişkinin duygusal boyut, satın alma pişmanlığı ve satın alma endişesi olmak üzere üç boyuttan oluştuğunu belirtmektedir. Buna göre duygusal boyut, tüketicinin satın alma ile ilgili yaşadığı gerilim ve kaygıyı yansıtmaktadır. Satın alma pişmanlığı, satın alınan ürüne gerçekten ihtiyaç olup olmadığına dair çelişkiyi yansıtırken, satın alma endişesi ise gerçekleştirilen satın alma ile ilgili endişeyi sembolize etmektedir. Yazarlar, yüksek derecede çelişki yaşayan tüketicilerin, ürün kalitesini değerlendirmede zorluk yaşadıklarını, deneyimin düşük derecede tatmin ve değer algılamasıyla sonuçlandığını belirtmektedir. Park, Gretzel ve Turk (2007) ve Parasuraman, Zeithaml ve Malhotra, (2005) ın bulgularından hareketle web sitesi kalitesinin tüketicilerin online satın almalarda yaşadıkları çelişkiyi azaltmada etkili olabileceği düşünülmektedir. Udo, Bagchi ve Kirs (2010) web sitesi kalitesini sanal bir ortamdan elde edilen hizmetin kalitesinin tüketici tarafından algılanması, değerlendirilmesi ve yargılanması olarak tanımlamaktadır. Tüketicilerin web sitesi kalite algılarını değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde, bilgi, sistem ve hizmete yönelik karakteristik özelliklerin öne çıktığı görülmektedir (Ding, Hu ve Sheng, 2011). Örneğin, SITEQUAL ölçeği sistem 5

6 kalitesine odaklanırken, e-tailq ve E-S-Qual ölçekleri sistem ve hizmet kalitesi odaklıdır. Pirqual ve Webqual modelleri ise söz konusu üç karakteristik özelliği de barındırmaktadır. Bu özelliklerle ilgili web sitesi kalite algısının yüksek olması tüketicilerin siteye güvenmelerini sağlayabilir. Kim vd (2008) ye göre, tüketicilerin bir web sitesinden algıladıkları bilginin kalitesi ve site güvenliği, siteye karşı güven oluşturmada olumlu bir etkiye sahiptir. Benzer bir şekilde, Barnes ve Vidgen (2002) tüketicilerin güven algılarını artırmada web sitesi tasarımının önemine dikkat çekmektedir. Ayrıca, Ganguly, Dash ve Cyr (2009) web sitesi kalitesinin tüketicilerin yeniden satın alma niyetine doğrudan etkisi olduğunu öne sürmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. H 1 a-b: Tüketicinin web sitesi kalite algısı arttıkça, (a) tüketici güveni ve (b) yeniden satın alma niyeti artar. Satın almanın belirsizlik içermesi ve olumsuz sonuçlar doğurabilme olasılığı nedeniyle tüketiciler, satın alma karar sürecinde yüksek veya düşük düzeyde risk algılayabilmektedir (Roselius, 1971; Stone ve Gronhaug, 1993). Tüketicilerin web sitesinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik algıladıkları risk, kararlarını yönlendirecektir (Kim vd, 2008). Algılanan risk, online satın almanın en temel engelleyicilerindendir (Udo vd, 2010). Tüketicilerin risk algılarının fazla olması online işlem sürecini etkilemekte ve satın alma olasılığını azaltmaktadır (Martin, Camarero ve Jose, 2011). Lim (2003), daha önce yapılan çalışmalardan yola çıkarak algılanan riskin farklı boyutlara ayrıldığını belirtmiştir (algılanan finansal risk, performans riski, sosyal, fiziksel ve psikolojik risk, zaman riski, kişisel risk, gizlilik ve kaynak riski). Kim vd ye (2008) göre, online satın almalarda finansal risk ve performans riski önemli risk türleri arasındadır. Algılanan riskler tüketicinin web sitesine dönük güven duygusuna etki edebilir. Güven, tüketicilerin davranışsal niyetini etkileyen bir unsurdur (Chen, 2006; Kim vd, 2008). Algılanan risk ve güven kavramları arasında hangisinin önce oluştuğuyla ilgili farklı görüşler bulunmaktadır (Lim, 2003). Bazı yazarlara göre güven, algılanan riskten önce oluşmakta (Cheng ve Lee, 2001), bazılarına göre ise algılanan risk güveni belirlemektedir (Mitchell, 1999). Beklenmedik olumsuz sonuçlar ve belirsizlikler (riskler) güven duygusunu olumsuz yönde etkileyecektir. Diğer bir deyişle, tüketicilerin web sitesine dönük risk algıları, siteye karşı güveni etkileyebilir. 6

7 Özetle, web sitesinde sunulan ürün ya da hizmeti önceden denemek gibi bir olanağın olmaması, site tasarımındaki özensizlik, tüketicilerde finansal ve performans risk algılarının oluşmasına sebep olabilir. Bu durum, tüketicinin web sitesine ve sunduğu hizmetlere güvenmesini engelleyebilir (Lim, 2003) ve risk algısının yüksek olması yeniden satın alma niyetini olumsuz yönde etkileyebilir (Gefen, 2000; Kim vd, 2008). Tüketicilerin web sitesine dönük risk algıları, satın alma sonrası yaşanan çelişkiyi de artırabilir. Koller ve Salzberger (2007) tüketici tarafından algılanan riskin artması durumunda çelişkinin de artacağını ifade etmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. H 2 a-b-c: Algılanan risk arttıkça, (a) güven ve (b) yeniden satın alma niyeti azalır, (c) bilişsel çelişki artar. Web sitesiyle ilgili kalite algısı, tüketicilerin algıladıkları riski azaltmada yardımcı olabilir (Ganguly vd. 2009). Ayrıca, web sitesinin profesyonel bir görünüme sahip olması, tüketicilerin siteden güvenilir ve yeterli bilgilere sahip olduğuna dair inancı, satın alma sonrası yaşanan bilişsel çelişkiyi azaltmada yardımcı olabilir. Clark ve Das (2009) etkili bir web sitesinin tüketicilerin kararları ile ilgili daha az çelişki yaşamasını sağladığına işaret etmektedir. Alanyazındaki bulgular doğrultusunda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. H 3 a-b: Tüketicinin web sitesi kalite algısı arttıkça (a) algılanan risk ve (b) bilişsel çelişki azalır. Tüketicilerin web sitesine karşı oluşturdukları güvenin, tüketicilerde satın alma sonrası yaşanan bilişsel çelişkiyi azaltacağı düşünülmektedir. Koller ve Salzberger (2007) de online satın almalarda güvenin tüketici tarafından çelişkiyi azaltmada kullanılabileceğini belirtmektedir. Aynı şekilde web sitesine karşı oluşan güven, tüketicilerin yeniden satın alma niyetini doğrudan ve bilişsel çelişki aracılığıyla dolaylı olarak etkileyebilir. Daha önce gerçekleştirilen çalışmalar da güven ve yeniden satın alma niyeti arasındaki ilişkiden söz etmektedir (Nicolaou ve McKnight, 2006; Kim vd., 2008). Böylelikle aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. H 4 a-b: Tüketici güveni arttıkça (a) bilişsel çelişki azalır, (b) yeniden satın alma niyeti artar. 7

8 Tüketicilerin ürün ya da hizmeti kullandıktan sonra bilişsel çelişkiyi yaşaması, söz konusu web sitesinden yeniden satın alma gerçekleştirmesinin önünde bir engel olabilir. Koller ve Salzberger e (2007) göre bilişsel çelişki, tüketicilerin satın alma kararlarını ertelemesine ya da karardan tamamen vazgeçmesine neden olmaktadır. Nadeem (2007) çelişkiyi daha az yaşayan tüketicilerin söz konusu işletmede kalma olasılıklarının daha fazla olduğunu belirtmektedir. Sonuç olarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. H 5 : Tüketicinin bilişsel çelişkisi arttıkça, yeniden satın alma niyeti azalır. Özetle, tüketicilerin satın alma davranışlarının belirleyicisi, davranışa yönelik geliştirdikleri niyetleridir (Kim vd, 2008; Bai, Law ve Wen, 2008). Niyet, gerçek davranışın öncüsüdür. Belirli bir web sitesinde sunulan ürün ya da hizmetleri tekrar satın alma isteği olarak tanımlanan niyet (Ha, Muthaly ve Akamavi, 2010), tüketicinin web sitesi kalite algısı, risk algıları, güven duyguları ve çelişki seviyelerinden etkilenebilir (Şekil 1). Şekil 1. Araştırma Modeli H 1a Güven H 4a H 4b Web Sitesi Kalitesi H 2a H 2b H 3a H 3c Bilişsel Çelişki H 5 Yeniden Ziyaret Niyeti H 1b Algılanan Risk H 3b Araştırma Yöntemi Araştırma kapsamı içinde yer alan kavramların birbirleriyle olan ilişkisi inceleme yöntemiyle açıklanmaya çalışılmıştır. İnceleme yöntemi kavramlar arasındaki ilişkinin nasıl olduğunun (pozitif-negatif) anlaşılması açısından sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Kavramlara yönelik yapılan önceki çalışmalardan güvenilir ve geçerlilikleri denenmiş ölçekler alınarak anket oluşturulmuştur. Geliştirilen 8

9 anketin online olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Online tercihi internetin belirli özelliklere sahip gruplara ulaşmayı kolaylaştırması ve zaman tasarrufu sağlamasından dolayıdır (Wright, 2005). Kavram ölçekleri Yapılan önceki çalışmalarda web sitesi kalitesi algısının ölçülmesinde bilgi, sistem ve hizmete yönelik karakteristik özelliklerin yer alması gerektiği belirtilmiştir (Ding, Hu ve Sheng 2011). Bu nedenle web kalitesi algısını ölçmek üzere önceki çalışmalarda kullanılan ifadelerden yararlanılarak 22 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Maddeler sitenin kullanım kolaylığını, sağlanan bilginin yeterliliği ve doğruluğunu, kişisel bilgilerin korunmasına yönelik güven vericiliğini, görselliğini ve sağlanan hizmetin profesyonelliğini ölçmeye yöneliktir. Barnes ve Vidgen in (2002) çalışmasında bu maddelerden oluşan ölçeklerin yeterli güvenirlik katsayısına sahip oldukları raporlanmıştır [kullanışlılık ( = 0.88), bilgi kalitesi ( = 0.89) ve hizmet etkileşim kalitesi ( = 0.81)]. Web sitesi kalite algısını ölçmek amacıyla oluşturulan ifadeler Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1. Web Sitesi Kalitesi Ölçeği İfadeleri Siteyi nasıl kullanacağımı öğrenmek kolaydı. Sitede gezinmek kolaydı. Sitenin kullanımı basitti. Doğru bilgi elde ettim İnandırıcı bilgi elde ettim. Bilgiye hızlı bir şekilde ulaştım. Bana konuyla ilgili yeterli bilgi sağladı. Sağlanan bilgi anlaşılabilir nitelikteydi. Sağlanan bilgi yeterli detaya sahipti. Bilgiyi uygun bir biçimde sunmuştu. Güven vericiydi. Kişisel bilgilerimin güvende olduğunu hissettim. Kurumla kolay iletişim kurmamı sağladı. 9

10 Ürün ya da hizmetlerin söz verildiği şekilde iletileceği konusunda kendimi güvende hissettim. Rezervasyon yaptırdığımda kişisel bilgilerimin başkalarıyla paylaşılmayacağına inandım. Çekici bir görünüme sahipti Sitenin dizaynı faaliyet alanına uygundu. Site profesyonel görünüme sahipti. Site bana olumlu bir web deneyimi sağladı. Saygınlık yansıtmaktaydı. Kişiye özel bir izlenim bıraktı. Online satın almada ise tüketicilerin en çok algıladıkları risk türleri arasında finansal risk ve performans riski yer almaktadır (Kim vd, 2008). Çalışmada bu risk grupları 4 madde ile ölçülmüş ve bu maddeler Erel den (2008) uyarlanmıştır. Erel (2008), gerçekleştirdiği çalışmada finansal risk ve performans riski ile ilgili güvenilirlik katsayısının =0,72 olduğunu belirtmektedir. Özetle, Siteye yansıtılan maliyet dışında gizli maliyetler ortaya çıkmadı ve Rezervasyon yaptırmadan önce ürünü hissetmek ya da denemek zordu ifadeleri ile tüketicilerin finansal risk algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Otelin fiziksel görünümü ile web sitesinde yer alan resimler aynıydı ile Otelde sunulan hizmetlerin özelliklerini web sitesinde yer alan resimlere bakarak anlamak zordu maddeleri ise algılanan performans riskini ölçmek için kullanılmıştır. Tüketicilerin güven algılarını ölçmek için Caber in (2010) çalışmasında yer alan güven ifadeleri derlenmiştir. Caber in (2010) çalışmasında yer alan güven ölçeği 11 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada güvenin ölçümünde 4 maddeden yararlanılmıştır. Sitede verilen sözlerin her zaman yerine getirileceğine inandım, Bir sorun yaşarsam bana karşı dürüst olunacağını düşündüm, En iyi hizmeti alabilmek için fikir sorduğumda bana doğru tavsiyelerde bulunacağına inandım ve Bu sitede sunulan ürün ve hizmetlere çok güvendim ifadeleri ile tüketicilerin web sitesine karşı güven algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Caber (2010) güven ifadelerine yönelik güvenilirlik katsayısını =0,88 olarak tespit etmiştir. Bilişsel çelişkinin ölçülmesine yönelik çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bu çalışmada bilişsel çelişki kavramını ölçme amacıyla Koller ve Salzberger in (2007) çelişki ölçeğinden yararlanılmıştır. Geliştirdikleri ölçeğin, literatürde yer alan 10

11 ölçeklerden derlenmesi (Montgomery ve Barnes, 1993; Sweeney vd., 2000; Soutar ve Sweeney, 2003), uygulamanın turizm alanında gerçekleştirilmesi, bilişsel çelişki kavramının satın alma sürecinin tüm aşamalarında görülebileceğinin tespit edilmiş olması gibi nedenler ölçeğin seçilmesinde etkili olmuştur. Araştırmacılar ölçeği satın alma öncesi, karar sonrası, tatil boyunca ve tatil sonrası olmak üzere dört aşamada incelemişler ve çelişki boyutlarındaki güvenilirliğin = 0.87 ile = 0.93 arasında değiştiğini ifade etmişlerdir. Bilişsel çelişkiyi ölçmeye yönelik ifadeler Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2. Bilişsel Çelişki Ölçeği İfadeleri Tatil rezervasyonu yaptırdıktan sonra, paramı başka yerde harcasam iyi olur düşüncesi oluştu. Tatil rezervasyonu yaptırdıktan sonra, bu tatile gitme konusunda tam da emin olamadım. Paramı bu tatile harcayacağımdan dolayı başka bir ürün/hizmet satın alamamak beni rahatsız etti. Satın alma kararımın doğruluğundan emin olamadım. Site aracılığıyla yapılan işlemlerin doğru olduğundan emin değildim. İşlemi yaptırmama rağmen rezervasyonla ilgili endişelerim devam etti. Bu web sitesinden yaptığım seçimin doğru olduğundan emin değilim. Yeniden kullanma/ziyaret etme ile ilgili maddeler Yoo ve Donthu nun (2001) SITEQUAL ölçeğinde yer alan niyet sorularından derlenmiştir. Niyet ifadeleri ile ilgili güvenilirlik katsayısının = 0.96 olduğu belirtilmiştir (Yoo ve Donthu, 2001). Web sitesinin işlemleri yerine getirebilme kapasitesinden memnun kaldım, Kısa zamanda yine bu web sitesinden tatil rezervasyonu yaptıracağım ve Bu site aracılığıyla tatil rezervasyonu yaptırmayı dostlarıma tavsiye ederim maddeleri ile tüketicilerin tatil rezervasyonu yaptırdıkları siteyi yeniden ziyaret etme niyetleri ölçülmeye çalışılmıştır. Tüm maddelere, tutum ölçmede sıklıkla kullanılan 5 li Likert ölçeği eşlik etmiştir (1= kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3= kararsızım, 4= katılıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum). Ön Test Anketi uygulamadan önce, kullanılan ölçekler ve maddelerin güvenilirliğini test etmek ve araştırmada karşılaşılabilecek muhtemel sorunları önceden görebilmek amacıyla 20 kişiden oluşan bir grupla ön test uygulaması gerçekleştirilmiştir. 11

12 Katılımcıların örneklem grubunun özelliklerini taşıyan kişilerden oluşmasına dikkat edilmiştir. Ön test sonucunda hazırlanan anket içeriğinin yeterli olduğu gözlemlenmiştir. Ön testte ankette kullanılması düşünülen ölçeklere güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Örneklem ve uygulama Araştırma evreni, internetten tatil rezervasyonu yaptırmış kişilerden oluşmaktadır. Türkiye de internetten tatil rezervasyonu yaptırmış kişiler potansiyel katılımcı olarak düşünüldüğünde evrenin oldukça geniş olduğu söylenebilir. Bu nedenle evreni temsil etme yeteneğine sahip örneklemin belirlenmesi gerekmektedir. Yüksel ve Yüksel (2004) örneklemi etkileyen birçok değişken olmasından dolayı örneklemin hesaplanmasından çok araştırmacının uygun veriyi elde edebileceği büyüklüğe ulaşması gerekliliğine işaret etmektedir. Bununla birlikte genel bir kural, alınacak örneklem büyüklüğünün, değişken sayısının en az 5 katı olmasıdır (Tavşancıl, 2002). Çerçevenin belirlenen örneklem kriterleri içinde daraltılması gereğinden yola çıkılarak web sitesi kalitesinin bilişsel çelişkiye olan etkisinin incelenmesi, online satın alma tecrübesine sahip kişilerin yer alabilmesi ve istenilen örneklem sayısına ulaşılabilmesi için araştırmanın online yürütülmesi fikri doğmuştur. Ön testle revize edilerek hazırlanan anket, adresinde aktif hale getirilmiş ve anket linki tarihinden itibaren katılımcıların elektronik postalarına gönderilmiştir. On günün sonunda katılım sayısı 210 adete ulaşmıştır. Örneklem olarak Adnan Menderes Üniversitesi Bellis Bay (Didim MYO Sosyal Tesisler) müşterileri ve ADÜ akademik ve idari personeli ulaşım kolaylığından dolayı tercih edilmiştir. Bellis Bay işletmesi müşterilerinin, daha önce internet üzerinden tatil rezervasyonu ile ilgili işlemleri gerçekleştirerek söz konusu işletmede konaklamış olması, Bellis Bay işletmesinin Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer alması nedeniyle akademik ve idari personel tarafından gerek web sitesi gerekse fiziksel anlamda tanınıyor olması nedeniyle bu örneklemin çalışmada kullanılması uygun görülmüştür. Veri Analizi 12

13 Açıklayıcı Faktör Analizinden (AFA Exploratory Factor Analysis) yararlanılarak bağımsız boyutların varlığı araştırılmıştır. Modelde yer alan yapılar arasındaki ilişkilerin araştırılması için Yapısal Eşitlik Modellemesi YEM (Structural Equation Modeling SEM) kullanılmıştır (Şimşek, 2007). Önerilen modelin YEM e uygunluğunun ve verilerin uyumunun test edilebilmesi için ki-kare (x 2 ), uyum indeksleri (fit-index), RMSEA (root means square error approximation) değerleri incelenmiştir. Araştırmacılar bu değerlere ilişkin ifadelerinde ki-kare değerleri için belirli bir sınır belirtmemekle birlikte mümkün olan en düşük değerin daha iyi bir sonuca işaret ettiğini belirtmektedir. Uyum indekslerinin ise 1.00 değerine ne kadar yakın olursa değişkenler ile veriler arasındaki uyumun o derece yüksek olduğu işaret edilmektedir. RMSEA değerinin 0,80 in altında olması yine modelin uyum iyiliğini göstermektedir. Analizdeki ilişkileri gösterebilmek için regresyon katsayılarının anlamlı olup olmadığı AMOS 18 (öğrenci versiyonu) programında incelenmiştir. İlişkilerinin parametre tahminleri, standart hatalar ve kritik oranlar çıkarılmıştır. Kritik oran değeri (CR) + 1,96 ya da 1,96 dan büyük olan parametreler istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtilmektedir (Byrne, 2001). Araştırmanın Sınırlılığı Araştırmanın sınırlılık içermektedir. Bellis Bay müşterileri ve Adnan Menderes Üniversitesi akademik ve idari personelini kapsaması önemli bir kısıtlılıktır. Çalışmada risk türlerinden algılanan finansal risk ve algılanan performans riski üzerinde durulmuştur. Bundan sonraki çalışmalarda algılanan riskin diğer boyutları da göz önüne alınabilir. Araştırma, tüketicilerin satın alma ve tüketimi gerçekleştirdikten sonra yaşadığı bilişsel çelişkisini ve yeniden satın alma niyetini ölçmeye yöneliktir. Buna karşılık, tüketicilerin tatil rezervasyonunu yaptıktan fakat henüz tüketmeden önceki bilişsel çelişkisini ölçmeye yönelik araştırmalar geliştirilebilir. Çelişki yaşayan müşterinin bu çelişkiyi gidermede izlediği bilişsel süreç bu araştırmanın kapsamı dışındadır. 4. Bulgular 4.1. Demografik Bulgular 13

14 Demografik verilerin değerlendirilmesi için basit frekans analizinden yararlanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde ankete katılanların % 66.7 sinin erkek, % 33.3 ünün ise kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş ortalamasına bakıldığında yaklaşık olarak yarısı (% 51.0) yaş aralığındadır. Eğitim durumu ile ilgili bilgiler, katılımcıların % 60.5 inin lisans üstü eğitime sahip olduğunu göstermektedir. Katılımcıların demografik bilgilerine yönelik diğer bulgular Tablo 3 te verilmektedir. Tablo 3. Katılımcı Profili ve İnternet Tercihleri Sayı (n) Yüzde (%) Sayı (n) Yüzde (%) Cinsiyet İnternetten Satın Alma Sıklığı Kadın 70 33,3 1-2 ayda bir 56 26,7 Erkek ,7 Ayda 2-3 kez 36 17,1 Yaş Yılda 1-2 kez 68 32, ,2 Yılda 3-4 kez 38 18, ,0 Hiç almadım 11 5, ,9 Rahat Hissedenler ,0 Evet ,0 56 ve üzeri 4 1,9 Hayır 63 30,0 Eğitim Durumu Kolay ve Kullanışlı Lise 10 4,8 Evet ,7 Üniversite 73 34,8 Hayır 28 13,3 Lisansüstü ,5 İnternette Satın Alma Öncesi Ürünle İlgili Tavsiye Arayanlar Aktif İnternet Kullanıcısı Evet ,9 Evet ,2 Hayır 14 6,7 Hayir 8 3,8 Karar Vermeden Önce Bakılan Site Sayısı İnternet Kullanım Sıklığı Hiç bakmam 8 3,8 1 saatten az 9 4, ,6 1-3 saat 94 44, ,0 4-6 saat 73 34,8 7 ve daha fazla 59 28,1 7 saat ve daha fazlası 34 16,2 Satın Alma Tercihinde En Çok Güvenilenler İnternet Kullanım Süresi Aile 14 6,7 1-5 yıl 17 8,1 Arkadaş 42 20, yıl 98 46,7 Müşteri yorumları 85 40,5 11 ve üzeri 95 45,2 Kendi düşüncelerim 67 31,9 İnternet Kullanıcı Tanımlaması İnternetten Rezervasyon Yaptırarak Tatile Çıkanlar Acemi kullanıcı 12 5,7 Evet ,2 Orta düzey kullanıcı ,0 Hayır 31 14,8 Uzman kullanıcı 90 42,9 Yaptırma Zamanı En Fazla Kullanım Nedeni 1 aydan az 37 17,6 Haberleşme/sosyal ağ 48 22,9 1-6 ay 41 19,5 Bilgi arama , ay 36 17,1 Satın alma 1,5 1 yıldan fazla 63 30,0 Eğlence/oyun oynama 4 1,9 Tatil İçin Seçilen Bölge 14

15 Banka işlemleri 10 4,8 Ege 94 44,8 Diğer 14 6,7 Akdeniz 52 24,8 Satın Alma Kategorileri Marmara 4 1,9 Kitap/cd 67 31,9 Karadeniz 2 1,0 Giyim 21 10,0 Diğer 26 12,4 Tatil 20 9,5 Seçimde En Önemli Neden Elektronik eşya 76 36,2 Arkadaş tavsiyesi 56 26,7 Kişisel bakim 14 6,7 Arama motorları 70 33,3 Hiç almadım 11 5,2 Başka bir sitedeki reklam 13 6,2 Müşteri yorumları 39 18, Faktör Analizi Temel Bileşenler Analizi sonucunda 3 faktör belirlenmiştir. Üç faktör toplam varyansın 70,927 sini açıklamaktadır. Siteyi nasıl kullanacağımı öğrenmek kolaydı, Sitede gezinmek kolaydı, Sitenin kullanımı basitti, Doğru bilgi elde ettim, İnandırıcı bilgi elde ettim, Bilgiye hızlı bir şekilde ulaştım, Bana konuyla ilgili yeterli bilgi sağladı, Sağlanan bilgi anlaşılabilir nitelikteydi, Sağlanan bilgi yeterli detaya sahipti ve Bilgiyi uygun bir bicimde sunmuştu değişkenleri birinci faktöre yüklenmektedir. Değişkenlerin bilgi ve kullanılabilirliğini ifade ettiklerinden dolayı bu faktöre Bilginin Kullanılabilirliği adı verilmiştir. İkinci faktöre Etkileşim Güvenliği adı verilmiş, içerdiği değişkenler gözetilerek son faktöre ise Görsellik adı verilmiştir. Tablo 4. Web Sitesi Kalite Algısı Boyutları Bilginin Kullanılabilirliği Etkileşim Güvenliği Görsellik 1. Siteyi nasıl kullanacağımı öğrenmek kolaydı, Sitede gezinmek kolaydı, Sitenin kullanımı basitti, Doğru bilgi elde ettim, İnandırıcı bilgi elde ettim, Bilgiye hızlı bir şekilde ulaştım, Bana konuyla ilgili yeterli bilgi sağladı, Sağlanan bilgi anlaşılabilir nitelikteydi, Sağlanan bilgi yeterli detaya sahipti, Bilgiyi uygun bir bicimde sunmuştu, Güven vericiydi, Kişisel bilgilerimin güvende olduğunu hissettim, Kurumla kolay iletişim kurmamı sağladı, Urun ya da hizmetlerin söz verildiği şekilde iletileceği konusunda kendimi güvende hissettim, Rezervasyon yaptırdığımda kişisel bilgilerimin başkalarıyla paylaşılmayacağına inandım, Çekici bir görünüme sahipti, Sitenin dizaynı faaliyet alanına uygundu, Site profesyonel görünüme sahipti, Site bana olumlu bir web deneyimi sağladı,773 15

16 20. Saygınlık yansıtmaktaydı, Kişiye özel bir izlenim bıraktı,595 Güvenilirlik Katsayıları = 0,94 = 0,91 = 0,87 KMO Değeri,932 Algılanan riskle ilgili maddeler incelendiğinde toplam varyansın % 72,155 ini açıklayan iki faktör belirlenmiştir. Buna göre Siteye yansıtılan maliyet dışında gizli maliyetler ortaya çıkmadı ve Rezervasyon yaptırmadan önce urunu hissetmek ya da denemek zordu ifadelerinin yer aldığı faktör finansal riski ifade ettiği, Otelin fiziksel görünümü ile web sitesinde yer alan resimler ayniydi ve Otelde sunulan hizmetlerin özelliklerini web sitesinde yer alan resimlere bakarak anlamak zordu değişkenlerinin ise Performans riskini temsil edebileceğine karar verilmiştir (Tablo 5). Tablo 5. Algılanan Risk 1. Siteye yansitilan maliyet disinda gizli maliyetler ortaya cikmadi 2. Rezervasyon yaptirmadan once urunu hissetmek ya da denemek zordu 3. Otelin fiziksel gorunumu ile web sitesinde yer alan resimler ayniydi 4. Otelde sunulan hizmetlerin ozelliklerini web sitesinde yer alan resimlere bakarak anlamak zordu Finansal Risk,872,827 Performans Riski,845,758 Güvenilirlik Katsayıları = 0,65 = 0,45 KMO Değeri,511 Analiz sonucunda güveni ölçmede kullanılan maddelerin tek bir grupta toplandığı görülmüştür (Tablo 6). Belirlenen faktör, toplam varyansın % 76,672 sini açıklamaktadır. Tablo 6. Güven Güven 1. En iyi hizmeti alabilmek için fikir sorduğumda bana doğru tavsiyelerde bulunacağına inandım, Bir sorun yaşarsam bana karşı dürüst olunacağını düşündüm, Sitede verilen sözlerin her zaman yerine getirileceğine inandım, Bu sitede sunulan ürün ve hizmetlere çok güvendim,816 Güvenilirlik katsayısı = 0,89 KMO Değeri,818 16

17 Analizde bilişsel çelişkiyi ölçmede kullanılan değişkenlerin iki faktör grubunda toplandığı görülmüştür. Yapılan satın almaya dönük pişmanlığı yansıtan Tatil rezervasyonu yaptırdıktan sonra paramı başka yerde harcasam iyi olur düşüncesi oluştu, Tatil rezervasyonu yaptırdıktan sonra bu tatile gitme konusunda tam da emin olamadım, Paramı bu tatile harcayacağımdan dolayı başka bir urun/hizmet satın alamamak beni rahatsız etti, Satın alma kararımın doğruluğundan emin olamadım faktörü toplam varyansın % 44,865 ini açıklamaktadır. Siteye dönük endişeyi yansıtan Site aracılığıyla yapılan işlemlerin doğru olduğundan emin değildim, İşlemi yaptırmama rağmen rezervasyonla ilgili endişelerim devam etti, Bu web sitesinden yaptığım secimin doğru olduğundan emin değilim ifadeleri Satın Alma Endişesi faktörünü oluşturmaktadır. Birinci ve ikinci faktör ise toplam varyansın % 82,236 sını açıklamaktadır. Tablo 7. Bilişsel Çelişki Boyutları 1. Tatil rezervasyonu yaptırdıktan sonra paramı başka yerde harcasam iyi olur düşüncesi oluştu 2. Tatil rezervasyonu yaptırdıktan sonra bu tatile gitme konusunda tam da emin olamadım 3. Paramı bu tatile harcayacağımdan dolayı başka bir urun/hizmet satın alamamak beni rahatsız etti 4. Satın alma kararımın doğruluğundan emin olamadım 5. Site aracılığıyla yapılan işlemlerin doğru olduğundan emin değildim 6. İşlemi yaptırmama rağmen rezervasyonla ilgili endişelerim devam etti 7. Bu web sitesinden yaptığım secimin doğru olduğundan emin değilim,877,805,836,779 Satın Alma Pişmanlığı,800,882,792 Satın Alma Endişesi Güvenilirlik Katsayıları = 0,92 = 0,88 KMO Değeri,902 Analiz sonucunda yeniden satın alma niyetini yansıtan bir faktör belirlenmiştir. Belirlenen faktör, toplam varyansın % 85,492 sini açıklamaktadır. Tablo 8. Yeniden Ziyaret Etme Niyeti 1. Bu site aracılığıyla tatil rezervasyonu yaptırmayı dostlarıma tavsiye ederim Yeniden Ziyaret Etme Niyeti,920 17

18 2. Kısa zamanda yine bu web sitesinden tatil rezervasyonu yaptıracağım, Web sitesinin işlemleri yerine getirebilme kapasitesinden memnun kaldım,859 Güvenilirlik katsayısı = 0,91 KMO Değeri,733 Yapılsa Eşitlik Modeli Chi-square = 4,243 Degrees of freedom = 10 Probability level =,936 CMIN/df:.426 RMSEA: 0.89 NFI:.98 CFI:.99 RFI:.94 Değişkenler arasındaki uyum/uygunluk değerleri Tablo? da yer almaktadır. Uyum/uygunluk değerlerinin (CFI, GIF, RMSEA) istenilen sınırlarda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar ile önerilen model arasında bir uyum/uygunluk olduğunu söylemek mümkündür. CFI değerleri, RMSEA GIF ile ilgili tablo eklenecek. ŞEKLİ DEĞERLERİ YAZARAK BURAYA EKLEYİN HOCAM H 1 a-b : Tüketicinin web sitesi kalite algısı arttıkça (a) tüketici güveni ve (b) yeniden ziyaret etme niyeti artar. (a) Web sitesi kalitesinin tüm boyutları ile tüketici güveni arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Bilginin Kullanılabilirliği: CR: 2.25, p:.024; Etkileşim Güvenliği: CR: 6.47, p:.000 ve Görsellik: CR: 3.92, p:.000). Tüketicilerin bir web sitesinden yeterli bilgiye ulaşmaları, siteyle kolay iletişim kurabilmeleri ve sitenin profesyonel bir görünüme sahip olması, tüketicilerin söz konusu web sitesine karşı güven oluşturmalarında olumlu katkı sağlamaktadır. Araştırmanın bu bulgusu önceki çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir. Corbitt, Thanasankit ve Yi (2003) algılanan web sitesi kalitesinin tüketici güvenine olumlu etki sağladığını ifade etmektedir. Web sitesinde sunulan bilginin kalitesi, tüketicilerin kalite 18

19 değerlendirmelerinde ön sıralarda yer almaktadır (Barnes ve Vidgen, 2002; Nicolaou ve McKnight, 2006). Aynı şekilde yapılan birçok araştırma web sitesinin güvenlik uygulamalarının ve etkileşim özelliğinin, tüketicilerin web sitesine karşı güven oluşturmalarında etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Martin ve Camarero, 2009; Ganguly vd. 2009; Kim vd. 2008; Kim vd. 2011; Yoon, 2002). Benzer şekilde web sitesinde yer alan görselliğin tüketicilerin güven algılarını artırmada etkili olduğunu söylemek mümkündür (Barnes ve Vidgen, 2002; Kim vd. 2011; Martin ve Camarero, 2009). (b) Web sitesi kalite boyutlarından yalnızca görsellik boyutu ile yeniden ziyaret etme niyeti arasında anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir (CR: 2.02, p:.043). Benzer bir şekilde, Wolfinbarger ve Gilly (2003) web sitesi tasarımının, tüketicilerin kalite algılarında etkili olduğunu belirtmektedir. Bazı çalışmalarda rapor edilmesine rağmen (örn., Bai vd, 2008; Ganguly vd, 2009; Parasuraman vd, 2005; Sam ve Tahir, 2009; Lee, Eze ve Ndubisi, 2011; Tsang, Lai ve Law, 2010) web sitesi kalitesinin diğer boyutları olan bilginin kullanılabilirliği (CR: 1.65, p:.099) ve etkileşim güvenliği (CR: -.987, p:.323) ile yeniden ziyaret etme niyeti arasında bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu beklenmeyen bir bulgudur. Literatürde yer alan araştırmalar ile bu çalışmada kullanılan araştırma yönteminin ve araştırmaya konu olan ürün ya da hizmetin farklı olması sonucu etkilemiş olabilir. Bazı katılımcılar, metinsel bilgilerden ziyade görsel bilgiye daha fazla ihtiyaç duymuş olabilir. Aynı zamanda otel işletmesinin web sitesinde sunduğu tatil ürününün soyutluğu tüketici tarafından görsellikle somutlaştırılmış bu nedenle görsellik diğer boyutlara nazaran daha fazla etkili olmuş olabilir. Bilginin kullanılabilirliği ve etkileşim güvenliği boyutlarının tüketicilerin yeniden ziyaret etme niyeti üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmamakla birlikte algılanan risk ve güven üzerinden dolaylı bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. H 2 a-b : Tüketicinin web sitesi kalite algısı arttıkça (a) algılanan risk ve (b) bilişsel çelişki azalır. (a) Tüketicilerin web sitesi kalite algılarından bilginin kullanılabilirliği (CR: 5.95, p:.000) ve etkileşim güvenliği (CR: 4.53, p:.000) boyutları ile finansal risk algısı arasında anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki söz konusudur. Benzer bir şekilde, Ganguly vd (2009) ve Kim vd (2008) web sitesi güvenliğinin algılanan risk üzerinde 19

20 direk bir etkiye sahip olduğunu ifade etmektedir. Web sitesi kalite boyutlarından görsellik ve algılanan finansal risk arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (CR: 1.13, p:.256). Martin ve Camarero nun (2009) bulguları da aynı yönde olup web sitesi saygınlığının ve tüketicilerin web sitesinden edindikleri deneyimin algılanan risk üzerinde etkili olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte profesyonel bir görünüme sahip web sitelerinde finansal risk algısının daha az oluşabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan web sitesi kalite boyutlarının algılanan performans riskini etkilemediği tespit edilmiştir. Bunun bir nedeni tüketimin gerçekleşmiş olması ve gerçek ürün deneyimiyle performans riskinin ortadan kalkmış olması olabilir. (b) Web sitesi kalite boyutlarından görsellik (CR: 2.50, p:.012) ve etkileşim güvenliğinin (CR: 2.41, p:.016) bilişsel çelişkinin satın alma endişesi boyutuna etkisi belirlenmiştir. Buna göre web sitesinin tasarımı ve profesyonel bir görünüme sahip olması, tüketicilerin olumlu bir deneyim yaşamasını sağlamakta ve yapılan rezervasyonla ilgili endişeleri azaltmaktadır. Clark ve Das ın (2009) belirttiği üzere etkili bir web sitesi tasarımı, tüketicilerin çelişkiyi daha az yaşamasında etken olabilir. Benzer şekilde Hwang ve Kim (2007) web sitesi kalitesi arttıkça tüketicilerin sistemle ilgili endişelerinin azaldığını ifade etmektedir. H 3 a-b-c : Algılanan risk arttıkça (a) güven azalır, ve (b) bilişsel çelişki artar ve (c) yeniden ziyaret etme niyeti azalır. (a) Tüketicilerin web sitesi ile ilgili algıladıkları finansal risk ve güven arasında anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir (CR: 6.01, p:.000). Web sitesine yansıtılan maliyet dışında gizli maliyetlerin ortaya çıkmayacağı algısı, tüketicilerin siteye güvenmelerini sağlamaktadır. Elde edilen bulgu, ilgili literatürle uyuşmaktadır. Tüketicilerin düşük risk algılamaları güveni olumlu yönde etkilemektedir (Martin ve Camarero, 2009; Lim, 2003). Buna karşılık performans riski ve güven arasında bir ilişki bulunmamıştır (CR:.413, p:.680). (b) Tüketicilerin finansal risk algısı ile yeniden ziyaret etme niyeti arasında anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki ortaya çıkmıştır (CR: 4.30, p:.000). Önceki bazı araştırmalar bu bulguyu desteklemektedir. Buna göre algılanan risk, tüketicilerin ziyaret 20

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

ELEKTRONĐK SATINALMADA WEB SĐTESĐ ÖZELLĐKLERĐNĐN BĐLĐŞSEL ÇELĐŞKĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ

ELEKTRONĐK SATINALMADA WEB SĐTESĐ ÖZELLĐKLERĐNĐN BĐLĐŞSEL ÇELĐŞKĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TURĐZM ĐŞLETMECĐLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TUR-YL-2011-0003 ELEKTRONĐK SATINALMADA WEB SĐTESĐ ÖZELLĐKLERĐNĐN BĐLĐŞSEL ÇELĐŞKĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ HAZIRLAYAN

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Burçin Hatipoğlu Maria Dolores Alvarez Kıvanç İnelmen Dilek Ünalan Değerlendirme... İnsan Kaynağına Yatırım

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Yaşar Tonta, İrem Soydal

Yaşar Tonta, İrem Soydal Yaşar Tonta, İrem Soydal Giriş: Web bilgi sistemi kavramı Algılanan hizmet kalitesi Geleneksel ve web hizmet kalitesi boyutları Araştırmanın amacı ve yöntem Quadrant ve boşluk analizi bulguları Sonuç Web

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Business & Management Studies: An International Journal Vol.:3 Issue:2 Year:2015, ss. 220-233

Business & Management Studies: An International Journal Vol.:3 Issue:2 Year:2015, ss. 220-233 Business & Management Studies: An International Journal Vol.:3 Issue:2 Year:2015, ss. 220-233 BMSIJ http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v3i2.113 İNTERNET BANKACILIĞI E-HİZMET KALİTESİNİN KULLANICILAR TARAFINDAN

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

HUKUK ve İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 2146-0817 (Online)

HUKUK ve İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 2146-0817 (Online) ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE E-HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Duygu TALİH Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi E-Posta: duygutalih@gmail.com Tülay DEMİRALAY

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE

TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE Prof. Dr. Adnan GERÇEK Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü 1 PROJENİN AMAÇLARI 1. Türkiye genelinde ilk defa mükellef hakları

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar 1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER Daha önceki derslerimizde anlatıldığı bilimsel araştırmalar soruyla başlamaktadır. Ancak sosyal bilimlerde bu soruların cevaplarını genel geçerli sonuçlar

Detaylı

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ WEB KULLANILABİLİRLİĞİ FATMA BODUR 2008638500 *(8) Kullanılabilirlik Nedir? Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

DAYANIKLI TÜKETİM SEKTÖRÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE MARKA GÜCÜ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

DAYANIKLI TÜKETİM SEKTÖRÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE MARKA GÜCÜ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI DAYANIKLI TÜKETİM SEKTÖRÜ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE MARKA GÜCÜ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen araştırma 15-23 Mayıs 2016 tarihleri arasında Dayanıklı

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Uzm. Ahu ÖZTÜRK Doç. Dr. Melike SAYIL, Doç. Dr. Asiye

Detaylı

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ E-Posta Adresi cetinsoz@yahoo.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3248142787-5067722371 3248144579 MEÜ.ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 33640 ANAMUR Öğrenim Durumu Doktora 2007-2011

Detaylı

GSM Operatörlerine Yönelik Müşteri Memnuniyet Araştırması

GSM Operatörlerine Yönelik Müşteri Memnuniyet Araştırması Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:18. Sayı:1. Haziran 2014 ss.45-63 GSM Operatörlerine Yönelik Müşteri Memnuniyet Araştırması Customer Satisfaction Survey Intended GSM Operators Ediz ATMACA 1 Medine

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA 1. Amaç Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SERVQUAL YÖNTEMİ VE BİR HİZMET İŞLETMESİNDE UYGULAMASI Doç. Dr. Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi zfiliz@ogu.edu.tr Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

ISTKA TR10/14/YEN/0088 Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi (E-HIKE) Ağustos 2015

ISTKA TR10/14/YEN/0088 Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi (E-HIKE) Ağustos 2015 ISTKA TR10/14/YEN/0088 Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi (E-HIKE) Ağustos 2015 Ezgi Akpolat 01.08.2015 MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ Anket MÜŞTERİ

Detaylı

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE)

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) 2015 İGR Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) Sıkça Sorulan Sorular Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksinin amacı nedir? İGE üç temel boyutta insani gelişmeye ilişkin kazanımların

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

Servqual Hizmet Kalitesi Boyutları ile Banka Sadakati Arasındaki İlişki Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli: Ankara Örneği*

Servqual Hizmet Kalitesi Boyutları ile Banka Sadakati Arasındaki İlişki Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli: Ankara Örneği* 23 Servqual Hizmet Kalitesi Boyutları ile Banka Sadakati Arasındaki İlişki Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli: Ankara Örneği* Öz Erkan ARI 1 Veysel YILMAZ 2 Esma Nur DIŞBUDAK 3 Çalışmada, banka müşterilerinin

Detaylı

Neden İşletme Kurarız?

Neden İşletme Kurarız? 1 Neden İşletme Kurarız? Bağımsız çalışma isteği Miras yoluyla işletme sahipliği Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu Başka fırsatların yokluğu Toplumsal itibar sağlama Kazanç sağlama ve ülke

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR TEMMUZ 2009 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü

Detaylı

750 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2015

750 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2015 750 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2015 İnternet ten Alışverişte Tüketiciler Tarafından Algılanan Riskler ve Risk Azaltma Çabaları Consumers' Perceived Risks and Risk Reduction Efforts

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRE- CİNE ETKİSİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRE- CİNE ETKİSİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3583 Number: 53, p. 481-499, Winter II 2016 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Hizmet üretimi ve işletmeler arası bilgi paylaşımı temelinde çalışan turizm işletmeleri, karlılıklarını, verimliliklerini,

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

WEB KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL ŞEMALARININ KULLANIMI

WEB KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL ŞEMALARININ KULLANIMI V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 5 WEB KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNDE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL ŞEMALARININ KULLANIMI Mustafa Zihni TUNCA Süleyman Demirel

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Uzaktan Eğitim Eğilimlerini Yerel Okul ve Üniversitelerin İhtiyaçlarına Uyarlamak

Uzaktan Eğitim Eğilimlerini Yerel Okul ve Üniversitelerin İhtiyaçlarına Uyarlamak Uzaktan Eğitim Eğilimlerini Yerel Okul ve Üniversitelerin İhtiyaçlarına Uyarlamak Tuna USLU e-posta: tunauslu@gmail.com Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş. Gedik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

JTL JTL. Journal of Transportation and Logistics 1 (1), 2016. 2016 School of Transportation and Logistics at Istanbul University. All rights reserved.

JTL JTL. Journal of Transportation and Logistics 1 (1), 2016. 2016 School of Transportation and Logistics at Istanbul University. All rights reserved. 1 (1), 2016 2016 School of Transportation and Logistics at Istanbul University. All rights reserved. The Role of Service Quality on Customer Satisfaction in Internet Retailing: A Comparative Study of Apparel

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

Geleneksel mağazalar ile internetten alışverişte değer algısı ve satın alma niyeti: Bir karşılaştırma

Geleneksel mağazalar ile internetten alışverişte değer algısı ve satın alma niyeti: Bir karşılaştırma İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:41, Sayı/No:1, 2012, 13-30 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2012 Geleneksel

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Bilim ve Bilimsel Araştırma

Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim nedir? Scire / Scientia Olaylar ve nesneleri kavramak, tanımak ve sınıflandırmak üzere çözümleyen, olgular arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Güven SAĞDIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

WEB SİTESİ KALİTESİNİN KULLANMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ONLİNE REZERVASYON SİTELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

WEB SİTESİ KALİTESİNİN KULLANMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ONLİNE REZERVASYON SİTELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA WEB SİTESİ KALİTESİNİN KULLANMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ONLİNE REZERVASYON SİTELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Effect of Web Site Quality on Intention to Use: A Study Toward Online Reservation Sites Özet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülmüş BÖRÜHAN Doğum Tarihi: 2 EKİM 1983 Ünvanı: Araştırma Görevlisi, Doktor E-Mail: gulmus.boruhan@yasar.edu.tr; gulmusboruhan@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yapılacak olan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik,

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı