Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı"

Transkript

1 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı TARIMSAL MEKANİZASYON ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI Dr. Suat AKGÜL Grup Koordinatörü 1

2 Görev ve Sorumlulukları Bakanlık Politikaları ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı çerçevesinde; tarım alet ve makinaları ile tarımsal mekanizasyon, tarımda çevre dostu alternatif enerji kaynakları ve sistemleri, biyoenerji, bilişim ve hassas tarım teknolojileri ile toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, toprak ve su kaynakları ile doğal kaynaklara yönelik güncel veri tabanlarının oluşturulması, konularında Ar-Ge projelerinin hazırlanması, hazırlatılması değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek. 2

3 Araştırma Konuları (TARIM MAKİNALARI İŞLETMECİLİĞİ) Tarımda iş planlaması için çalışılabilir gün olasılıklarının belirlenmesi İşletmelerin tarımsal mekanizasyon sorunlarının belirlenmesi ve çözüm olanaklarının ortaya konulması Tarımsal mekanizasyonun çevresel etkileri Tarımsal mekanizasyonda standardizasyon ve kalite 3

4 Araştırma Konuları (BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL MEKANİZASYON) Tarımda verimliliğin artırılması ve enerji tasarrufu için uygun toprak işleme ve tohum yatağı hazırlığına yönelik araştırmalar Ekim ve dikim makinalarının etkin kullanımına yönelik araştırmalar Gübreleme etkinliğini arttırmaya yönelik araştırmalar Bitki bakım ve koruma makinalarına yönelik araştırmalar Silaj yapım tekniği ve makinalarına yönelik araştırmalar Hasat ve harman makinalarına yönelik araştırmalar Hasat ve hasat sonrası nitel ve nicel kayıpları önlemeye yönelik araştırmalar Çayır-mera ıslahı ve kalitesini arttırmaya yönelik mekanizasyon araştırmaları 4

5 Araştırma Konuları (BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL MEKANİZASYON) Tarımsal yeni teknolojilerin adaptasyonun yapılması Ürün işleme tekniği ve makinalarına yönelik araştırmalar Sulama mekanizasyonu Tarla içi geliştirme ve arazi ıslahında kullanılan meliorasyon makinalarına yönelik araştırmalar Sera mekanizasyonu (HAYVANSAL ÜRETİMDE TARIMSAL MEKANİZASYON) Ahır mekanizasyonu Kesif yem mekanizasyonu Süt sağım mekanizasyonu 5

6 Araştırma Konuları (TARIMDA ENERJİ KULLANIMI & BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ) Tarımda alternatif enerji kaynaklarının kullanımını ve potansiyelinin belirlenmesi Enerjinin etkin kullanımına yönelik araştırmalar Tarımsal ürünlerin kurutulması ve depolanmasına yönelik araştırmalar Tarımsal elektrifikasyona yönelik araştırmalar Tarımda bilişim teknolojilerinin (hassas tarım ve benzeri) uygulama olanaklarının araştırılması Toprak ve su kaynakları ile doğal kaynaklara yönelik güncel veri tabanlarının oluşturulması 6

7 Tarım Sektörüne ait Bazı Veriler (Türkiye-AB Karşılaştırılması, İleri, 2010) Göstergeler Türkiye AB Ülkeleri Toplam tarım alanı (ha) 26,672, ,878,000 Ortalama işletme büyüklüğü (ha) Parsel sayısı (adet) 12,300,000 11,239,900 5 ha dan küçük işletme sayısı (adet) 50 ha dan büyük işletme sayısı (adet) 2,000,000 7,223,000 22, ,000 7

8 Türkiye ve AB'nin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyleri (İleri, 2010; Anonim, 2010) Göstergeler Türkiye AB Ülkeleri Traktör sayısı (adet) 1,073,538 15,000,000 Ortalama traktör gücü (BG) Traktör başına düşen tarım arazisi (ha/traktör) 1,000 ha a düşen traktör sayısı (traktör/1,000 ha) Traktör başına düşen ekipman sayısı (adet) Traktör başına düşen ekipman ağılığı (ton)

9 Arazi Parçalılığı Türkiye'nin mekanizasyon düzeyi gösterge değerlerinin mekanizasyon derecesi açısından, AB ülkeleri ortalamalarından düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tarımsal işletme yapısının elverişsizliği bu gelişmenin önünde sorun olarak durmaktadır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ARAZİ TOPLULAŞTIRMA çalışmaları (3 milyon ha tamamlandı, 2 milyon hektarda devam ediyor) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı hazırlandı. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. 9

10 Makine ve Ar-Ge Ülkemizin Vizyon 2023 ve Ulusal Bilim ve Yenilik Stratejisi Eylem Planında dönemi için, Enerji, Su ve Gıda öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Tarım makinelerinin etkin kullanılması, Verim artışı yanında girdi tasarrufunun sağlanması, Tarım makinelerinin günün şartlarına Ar-Ge uygun hale getirilmesi o Tarımsal mekanizasyonda Bilgi Teknolojilerinin Kullanılması, Tarımda kullanılabilecek yeni nesil makinelerin geliştirilmesine imkan sağlanması 10

11 Bilişim Teknolojileri ve Ar-Ge Hassas tarım ve hassas sulama teknolojilerinin uygulama olanaklarının araştırılması Toprak (toprak verimliliği, organik karbon, makro ve mikro elementler, fiziksel özellikler) ve su kaynaklarına yönelik güncel veri tabanlarının oluşturulması Uzaktan Algılama ile toprakta nem-sıcaklık takibi Uzaktan algılama ile bitki su tüketiminin izlenmesi Kablosuz algılama ağları kullanılarak toprak nemi ve tuzluluğunun geniş alanlarda izlenmesi Rekolte izleme ve tahmin sistemleri Güneş enerjisi destekli sulama sistemleri 11

12 AR-GE Kapasitesi Enstitü Proje sayısı 1 TARM ANKARA 11 2 DATAEM ADANA 5 3 ATSKTMAİM KIRKLARELİ 4 4 ABKAİM MERSİN 4 5 TGSKMAE ANKARA 2 6 BATEM ANTALYA 2 7 GAPUTAEM DİYARBAKIR 2 8 BAİM TEKİRDAĞ 2 9 GAPTAEM ŞANLIURFA 4 10 AFAİM GAZİANTEP 2 11 PAİM AYDIN 2 12 KAİM MALATYA 1 13 UTAEM İZMİR 1 14 GKTAEM ESKİŞEHİR 2 15 DATAE ERZURUM 1 16 MARİM ISPARTA 1 17 TSÇMAİM KONYA 1 18 OKGKTAM TOKAT 1 19 BKMAEM YALOVA 1 20 FAİM GİRESUN 2 21 ZAİM İZMİR 1 Toplam 52 Proje Durumu 2013 Devam Eden Sonuç Raporu 4 5 Yeni Teklif 7 18 Dış kaynaklı 3 4 TOPLAM

13 AR-GE Çalışmaları Toprak İşleme Mekanizasyonu Toprak İşleme- Verim ve Maliyet İlişkileri Minimum Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Toprak İşleme- Ekim Yerfıstığı, Buğday-Ayçiçeği, II. Ürün Ayçiçeği - II. Ürün Silajlık Mısır, II. Ürün Soya (4 Proje) 1. Minimum Toprak İşleme Yöntemlerinin Mera Toprağının Yapısı Nem Depolanması ve Verime Olan Etkisinin Belirlenmesi (Kırklareli), 2. Geleneksel Toprak işleme Sistemine Alternatif Olarak Doğrudan Anıza Ekim Sisteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Şanlıurfa) 1. Erzurum Yöresinde Yağışa Dayalı Tarım Koşullarında Nadası Kaldırmaya Yönelik Değişik Toprak İşleme Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması Ekim Mekanizasyonu 1. Prototip Anıza Ekim Makinesi ve Anız Ezme Aletinin Kullanıldığı Ekim Sistemi ile Bazı Ekim Sistemlerinin Karşılaştırılması (Adana) 2. Anızlı Sırta Mısır-Soyanın Farklı Sıkıştırma Yüklerinde Doğrudan Ekim Olanaklarının Araştırılması (Çukurova) 3. Fiğ Anızına Ana Ürün Pamuk Ekim Olanaklarının Araştırılması (Aydın) 4. Çukurova Koşullarında Buğday-Soya Münavebesinde Sürekli Sırta Ekim Tekniğinde Farklı Anız Yoğunlukları ve Çizi Açıcı Ayakların Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması (Yeni Proje) Hasat Mekanizasyonu 1. Kayısı Hasadında Farklı Mekanik Hasat Uygulamalarının Performansı ve Malatya Kayısı Çeşitlerine Uygun Yeni Bir Meyve Toplama Ünitesinin Geliştirilmesi (Yeni Proje) 2. Bağcılık ve Meyvecilikte Elle Hasat Yöntemi İle Tasarımı Yapılacak Hasat amaçlı Taşıyıcı Mobil Platformu Kullanımında Zaman Yönetimi ve Performans Değerlerinin Karşılaştırılması 3. Buğday Hasadında Farklı Hasat Sistemlerinin Biçerdöver İş başarısı, Dane ve Sap Kayıpları Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma (Sonuç) 4. Çukurova Bölgesinde Biçerbağlar Hasat Makinasının Ana ve II. Ürün Susam Hasadında Kullanılabilirliğinin Araştırılması (Sonuç) Toplam 7 Proje Toplam 8 Proje 13

14 AR-GE Çalışmaları Hasat ve Depolama Mekanizasyonu 1. Farklı Hasat ve Depolama Zamanında Sebzede Zedelenme Hassasiyeti ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi (Yeni Proje) 2. Çukurova Koşullarında Yem Bitkileri Karışımlarında Farklı Hasat ve Muhafaza Sistemlerinin Yem Kalitesi Açısından Karşılaştırılması İlaçlama Mekanizasyonu 1. Kule-Vinç Tipi Parsel İlaçlama Makinası Prototipinin Tasarımı, İmalatı ve İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi (Yeni Proje) 2. Antepfıstığı İlaçlamasında Yardımcı Hava Akımlı Bahçe Pülverizatörlerinde Kullanılan Hidrolik Memelerin İlaç Dağılımı ve Sürüklenmesi ile Antepfıstığı Psillidi Mücadelesine Etkisi Yenilenebilir Enerji 1. Yüreğir Ovasında Tarımsal İşletmeler İçin Fotovoltaik Piller İle Elektrik Üretiminde En Uygun Eğim Açısının Belirlenmesi Ve Modellenmesi (Yeni Proje) 2. Tarımsal Amaçlı RES ve Güneş Pili Destekli Elektrik Enerjisi Üretimi ve Kullanım Olanaklarının Araştırılması (Eskişehir Örneği) Sulama Mekanizasyonu 1. Akıllı Sulama Sistemi Uygulanabilirliğinin Tespiti (Yeni Proje) Gübreleme Mekanizasyonu 1. Antepfıstığı Bahçelerinde Geliştirilen Prototip Gübre Dağıtma Makinesi ile Geleneksel Gübre Uygulamalarının Karşılaştırılması 2. Çiftlik Gübresi Uygulanan Ve Uygulanmayan Arazide Traktör Farklı İlerleme Hızları ve Trafik Yoğunluğunun Bazı Toprak Fiziksel Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (Yeni Proje) Mekanizasyon (Diğer) 1. Fındıkta Makineli Kurutma Sisteminin Uygulanabilirliği ve Bu Sistemin Kalite Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Yeni Proje) 2. Kırklareli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi 3. Gemlik çeşidi zeytinde farklı tipteki sarsıcıların titreşim karakteristiklerinin hasat performansına etkisi 4. Tarımsal Kaynaklı İş Kazalarının Tespiti ve Sonuçları (Kırklareli İli Örneği) 5. Türkiye'de Havuç Tarımı Yapan İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi (Sonuç) 6. Buğday Hasadı Sonrası Anız Yönetim Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden İncelenmesi (Sonuç) Toplam 6 Proje Toplam 9 Proje 14

15 AR-GE Çalışmaları Bilişim Teknolojileri (Yeni Proje) 1. Zeytinde Yaprak Rengi Ölçümünden Gübre Gereksiniminin Belirlenmesi 2. CBS Ve UA Yöntemleriyle Tarla Düzeyinde Toprak Verimliliğinin Belirlenmesi 3. Ilgaz Dağı Milli Parkı Toprak ve Arazi Parametreleri ile Floranın İlişkilendirilmesi ve Haritalanması 4. İç Anadolu Bölgesi koşullarında AquaCrop modeli kullanılarak farklı sulama ve ekim zamanlarında buğdayın verim tahmini 5. Samsun Terme Havza Karakteristikleri ve Taşkın Risk Faktörlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi ve Tarımsal Taşkın Alanlarının Haritalanması 6. Jeotermal Kaynakların Tarım Arazileri Üzerindeki Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi: Ayaş (Ankara) Örneği 7. Buğday (Triticum aestivum L.) Verim Tahmininin Mekansal ve Spektral Veriler Kullanılarak Modellenmesi 8. Türkiye de Tarımsal Kuraklığa Hassas Olan Alanların Belirlenmesi ve Risk Haritalarının Oluşturulması 9. Orta Anadolu Tarım Havzası ndaki İklim Değişikliğinin Modellenmesi, Öngörüleri ile Tarım Ürünleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 10. Toprak Tuzluluğu ve Diğer Bazı Özelliklerinin Mekansal Dağılımının Farklı Enterpolasyon Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Bilişim Teknolojileri (Devam) 1. Ekosistem Yaklaşımıyla Kırsal Kalkınma Metodolojisinin Geliştirilmesi 2. Buğdayda Farklı Azot Uygulamalarının Verim ve Hyperspektral Yansıma Özellikleri üzerine Etkilerinin araştırılması 3. Buğday ve Arpa Verim Tahmini Yöntemlerinin Araştırılması 4. Kablosuz Algılama Ağları Kullanılarak Toprak Nemi ve Tuzluluğunun Geniş Alanlarda İzlenmesi. 5. Tarımsal Ürünler İçin İklim, Fenoloji ve Topoğrafya Veri Tabanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Oluşturulması 6. Tarımsal Veri Tabanı Oluşturulması «Tekirdağ Merkez - Yağcı ve Nusratlı Köyleri Örneği» 7. Arpa - Buğdayın Biyofiziksel Karakteristikleri ve Spektral Vejetasyon İndeksi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 8. Antropojenik Etkiler Sonucu Alan Kullanımı Değişimlerinin CBS ve Uzaktan Algılama Tekniği ile İncelenmesi: Eğirdir Örneği Toplam 10 Proje Toplam 8 Proje 15

16 AR-GE Çalışmaları Dış Kaynaklı Projeler 1. Fındıkta Makineli Kurutma Sisteminin Uygulanabilirliği ve Bu Sistemin Kalite Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Oltan Gıda Maddeleri İhracat, İthalat ve Ticaret Ltd.Şti.- Giresun) 2. Tarımsal İşletmelerde Isıtma veya Soğutma Amaçlı Hava ve Güneş Enerji Kaynaklı Isı Pompası Uygulaması ve Sonuçları (YENSİS ENERJİ Yapı Makine San. Tic.Ltd.Şti.- ESKİŞEHİR) 3. Seyyar Güneş Pili Sulama Sistemli Prototip Bir Makinenin Kurulumu ve Diğer Enerji Kaynaklı Sulama Sistemleriyle Uygulamaya Dönük Etkinliğinin Araştırılması (TOVAG-1001) 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğin Arttırılması Projesi (YEEV) Kapsamında Güneş Enerjili Su Pompalama ve Mikro Sulama Sistemi Kurulumu Pilot Projesi (UNDP, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, İpekyol Kalkınma Ajansı, Harran Üniversitesi ve GAPTAEM ) Toplam 4 Proje 16

17 TAGEM-ARGE No Proje Adı Yürütücü Kurum/Kuruluş Proje Yürütücüsü 1 Ülkemiz Tarım Makinaları için GPS Destekli Hassas Tarım Platformunun Geliştirilmesi 2 Hasat ve Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılmasına Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi 3 Susuz Amonyak Gübresinin Uygulama Olanakları ve Uygun Ekipman Geliştirilmesi GEOSYS Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Şehir Planlama Elek. Bil. Müh. ve Müş. İnş. Rek. San. ve Tic. Ltd Şti GEOSYS Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Şehir Planlama Elek. Bil. Müh. ve Müş. İnş. Rek. San. ve Tic. Ltd Şti Güven Zirai Kireççilik Tarım Ürünleri İnş.Paz.San ve Tic Ltd Şti. Özgehan ÖZEN Özgehan ÖZEN Güven AKAR Yılı Öncelikli Ar-Ge Konuları 1. Tarım hayvancılık ve su ürünlerinde yeni alet, ekipman ve teknoloji geliştirme, 2. Tarımsal atıklardan enerji elde edilmesi,, 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımı, 4. Tarımda bilişim teknolojilerinin kullanımı, 17

18 1. Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması Proje Çıktıları: Toprakların verimlilik özellikleri, (organik madde, kireç, ph, tuz, bünye, ), Makro (N, P, K, Ca, Mg, Na,) ve Mikro-elementler (Fe, Cu, Zn, Mn, B) ile Potansiyel Toksik Elementlere (Cr, Cd, Ni, Pb, Co,) ait Ülkesel Veri Tabanı ve 1/ ölçekli toprak dağılım haritaları oluşturulacaktır. 2. Türkiye Topraklarının Bazı Verimlilik Özellikleri ve Organik Karbon (TOK) İçeriğinin Coğrafi Veri tabanı (FAO ve TAGEM işbirliği) Proje Çıktıları: Toprak özelliklerinin coğrafi veri bankası ile dağılım haritaları, ülkesel ve su havzaları bazında INSPIRE direktiflerine uygun olarak CBS ortamında hazırlanarak ve SOILFER&OC GISWEB Portalı aracılığı ile hizmete sunulacaktır. 3. Detaylı Toprak Etütleri ve Coğrafi Veri Tabanı (Ankara-TGSKMAE pilot proje, Ankara "Kalecik örneği ) Proje Çıktıları: Ülkesel Veri Tabanı Projeleri Temel Metodoloji çalışmaları yapılacak sağlanacak, Aynı metodoloji ile ülkesel boyuta taşınarak toprak etütleri yapılacak, ülkesel coğrafi veri tabanı oluşturulacaktır. 18

19 Uygulamaya Aktarılan AR-GE Hassas Tarım Ülkemizde ilk olarak, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından, 2006 yılında, Çukurova da Mısır Tarımında Uydu ve Bilgi Teknolojileri Destekli Alana Özgü Değişken Oranlı Gübre Uygulaması ve İşletimi isimli araştırma projesi başlatılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje; 2008 yılında sonuçlanmıştır. Hassas tarım tekniklerinin uygulanması ile, Fosforlu gübrede % 60, Azotlu gübrede ise % 35 e varan oranda bir tasarruf sağlanmıştır. Yapılan gübre tasarrufuna karşın, bu uygulama ile çiftçi uygulamasına göre yaklaşık % 5 lik bir verim artışı elde edilmiştir. Uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla Adana Ticaret Borsası ve Ankara Üniversitesi ortaklığında hazırlanan, Genel Müdürlüğümüzce desteklenen, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 3000 da çiftçi arazisinde halen yürütülmektedir. 19

20 Güneş Enerjisi Destekli Sulama Sistemleri Seyyar Güneş Pili Sulama Sistemli Prototip Bir Makinenin Kurulumu ve Diğer Enerji Kaynaklı Sulama Sistemleriyle Uygulamaya Dönük Etkinliğinin Araştırılması (TOVAG- 1001) (GAPTAEM) Uygulamaya Aktarılan AR-GE Güneş Enerjisi ile Tarımda Sulama Sistemlerinin Kullanımı için sulama suyu ve enerji tasarrufu sağlayan seyyar mobil güneş pilli sulama sistemleri uygulamaya aktarılmak üzere geliştirilmiştir. Seyyar güneş pili sulama sistemli prototip bir makinanın arazide kurulumu ile, sulamaya dönük olarak diğer enerji kaynaklı sulama sistemlerinde yaşanan sorunlara çözüm aranmaktadır. 20

21 Tarımsal Mekanizasyon Kurulu Tarımsal Mekanizasyon Kurulu nun 2013 yılı olağan toplantısı, 2-3 Eylül tarihlerinde Konya da düzenlenmiştir. Toplantıda Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren başlıca tavsiye kararları; TAGEM araştırmaları içerisinde iki yıl önce oluşturulan Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Grubunun üniversitelerimiz tarafından desteklenmesi ve gerekli ise TAGEM bünyesinde Tarımsal Mekanizasyon Araştırma Enstitüsü yapılanmasının mümkün olup olmadığının gözden geçirilmesi amacıyla paydaşların katılacağı bir toplantının TAGEM tarafından düzenlenmesi, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde Alternatif Mekanizasyon Modelleri konusunun değerlendirildiği görüşmelerde; tarım havzaları bazında mekanizasyon düzeyinin ve etkinliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili olarak, Bakanlığın yeniden yapılanması çerçevesinde görevlendirilecek ilgili birimlerin desteği ve aktif katılımıyla, TARMAKDER tarafından TAGEM ile yapılacak değerlendirme sonucuna göre, uygulanabilir bulunması halinde bir proje ile hayata geçirilmesi, aksi halde gündemden düşürülmesi, 21

22 Grup İçin Öneriler Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programının (KKYDP) altında yer alan Makine ve Ekipman Çalışma Grubu, tarım sektörüne makine ve ekipman %50 hibe desteği vermektedir. Bu destek programına altlık oluşturacak yeni «Alternatif Mekanizasyon Modelleri» araştırma çalışmalarına öncelik verilecektir, Enstitülerin bireysel projeleri yerine «Ülkesel Çatı Projeleri» kapsamında; Hasat ve hasat sonrası nitel ve nicel kayıpları önlemeye yönelik araştırmalar, Hasat ve harman makinalarına yönelik araştırmalar, Çayır-mera ıslahı ve kalitesini arttırmaya yönelik mekanizasyon araştırmaları, Tarımsal mekanizasyonun çevresel etkilerine yönelik araştırmalar, Tarımsal mekanizasyonda standardizasyon ve kalite araştırmaları, Ürün işleme tekniği ve makinalarına yönelik araştırmalar, Sulama mekanizasyonu, sulama otomasyonu, sera mekanizasyonu, ahır mekanizasyonu ve süt sağım mekanizasyonuna yönelik araştırmalar, Tarımda alternatif enerji kaynaklarının kullanımını ve potansiyelinin belirlenmesine yönelik araştırmalar, Çeşitli ürünlerde CBS ve UA teknolojileri kullanarak rekolte tayinine yönelik çalışmalar Grubunun kısa ve orta vadeli hedefleri arasındadır. 22

23 Teşekkür ederim 23

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 02.01.2013. 2012-Ocak 1

Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 02.01.2013. 2012-Ocak 1 Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 2012-Ocak 1 Havza Havza; bir akarsu tarafından parçalanan ve kendine has doğal kaynakları bünyesinde barındıran, suları aynı denize,

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin değerlendirilmesi Bu proje Uluslararası İklim Girişimi nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Birçok bilim insanının yapmış olduğu iklim sınıflamasına göre ülkemiz genelde kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim kuşağında yer almaktadır.

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin Kırmızı Et 2014 Hazırlayan Dr. Umut GÜL Burak UZUN e-posta: umut.gul@tarim.gov.tr burak.uzun@tarim.gov.tr 1 TEPGE YAYIN NO: 236 ISBN:

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr Bölge Kalkınma İdaresi www.gap.gov.tr 2012 KAPSAM GAP Eylem Planı GAP İdaresi ve Faaliyetleri Sektörel Fırsatlar TÜRKİYE SURİYE IRAK 4 TÜRKİYE-GAP KARŞILAŞTIRMALARI TÜRKİYE GAP GAP/TR % Yüzölçümü (km

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı MART 2014 0 HAZIRLAYANLAR Bölge Planı Koordinatörü M. Emin ÇAKAY (PPKB Başkanı) Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Ali KILIÇER (Madencilik ve Altyapı PPKB Uzmanı)

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ PROJE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM DOSTU TARIM PROJE SEMBOLÜ: GCP /TUR/056/GFF Alıcı Ülke: Türkiye Kaynak Paydaşı: Küresel Çevre Fonu (GEF) FAO Proje

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı