Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h"

Transkript

1 e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex nd Neostigmine Ftih Koç, Güldem Tun, Dilek Subşı, Osmn Ekinci Hydpş Numune Eğitim ve Aştım Hstnesi, Anesteziyoloji ve Renimsyon Kliniği, İstnbul, Tükiye Euonesthesi 2012, Pis, Fns 9-12 Hzin 2012 de Poste olk sunulmuştu. Özet Amç: Bu çlışmd kıs süeli elektif cehide; okuonyuml oluştuuln nöomusküle bloğun gei döndüülmesinde sugmmdeks ve neostigminin klinik etki ve mliyeti kşılştııldı. Geeç ve Yöntem: Yzılı onylı lındıktn son, ASA I-III, öngöülen cehi süesi 90 dkikyı şmyn, yş sı 33 hst ndomize edileek iki gub yıldı (Gup Sugmmdeks, n=16; Gup Neostigmin, n=17). Anestezi indüksiyonund tüm hstl fentnil 1-2 µg/kg, tiopentl 5-7 mg/kg, okuonyum 0,6 mg/kg veildi. İdmede % 50 O2-N2O ve % 1 sevoflun kullnıldı. Nöomusküle blok seviyesi kselomyologfi metoduyl tin-o-fou (TOF) stimulsyon ile monitoize edildi. Ameliyt sısınd TOF ölçümlei ypılk TOF 3 olduğund mg kg ek okuonyum ypıldı. Cehi sonund TOF 2 olunc Gup S ye 2 mg/kg sugmmdeks ypılıken Gup N ye 50 µg/kg neostigmin ve 20 µg/ kg topin uygulndı. Bulgul: Gupl sınd demogfik özellikle benzedi. TOF onı 0,9 ulşm ve ekstübsyon süelei Gup S de ve Gup N e göe nlmlı olk kısydı (2,3±0,9 dk, 9,4±2,7dk ve 6,6±1,6 dk., 12.9±2 dk) (p<0,001). Hst bşın otlm mliyet Gup S de, Gup N e göe nlmlı olk fzlydı. (3,13±0,47 TL, 135,36±17,86 TL) (p<0,001). Ttışm: Rokuonyum sonsı nöomusküle fonksiyonlın gei dönmesinde TOF onı 0.9 olmsı 2 mg/kg sugmmdex ile 50 µg/kg neostigmine göe dh hızlı olmkl bilikte sugmmdeks neostigminden çok dh phlıdı. Anht Kelimele Sugmmdeks; Neostigmin; Nöomusküle Blok Abstct Aim: This study comped the efficcy nd cost effectivines of sugmmdex nd neostigmine fo evesl of neuomuscul blockde induced by ocuonium fo shot tem elective sugey. Mteil nd Method: Afte witten infomed consent, 33 ptients ged 18 65, ASA I-III, who wee undegoing shot tem sugey (<90 min) wee ndomly selected nd divided into two goups (Goup Sugmdex, n=16; goup Neostigmine, n=17). All ptients wee given 1,5 µg kg-1 fentnyl, 5-7 mgkg-1 thiopentl, 0,6 mg kg-1 ocuonium fo nesthesi induction. Anesthetic mintennce ws ensued though 50% O2-N2O nd 1% sevoflune. Neuomuscul blockde ws monitoed using cceleomyogphy nd tin-of-fou (TOF) mode of stimultion. Duing sugey mintennce doses of mgkg-1 ocuonium wee dministeed ccoding to eppence of the thid esponse of the TOF. Ptients wee given sugmmdex 2 mg kg_1(goup S) o neostigmine 50 µg kg_1 (with topine 20 µg kg_1) (goup N) t eppence of the second esponse of the TOF fte the lst dose of ocuonium in the end of the sugey. Results: Demogphic popeties wee simil in the two goups. Time to ecovey of the TOF tio of 0.9 nd extubtion time fte sugmmdex comped with neostigmine wee significntly shote, being 2.3 ± 0.9 vesus 9.4 ± 2.7 min nd 6.6 ± 1.6 vesus 12.9 ± 2 (P<0.001). The costs wee highe in goup S (71.2 ± 9.8 $ ) thn goup N (1.7 ± 0.2 $) pe ptient (p<0.001). Discussion: Recovey of neuomuscul function fte ocuonium to TOF tio of 0.9 ws fste with 2mg kg_1 sugmmdex when comped with 50 µg kg_1 neostigmine, while sugmmdex ws the moe expensive then neostigmine. Keywods Sugmmdex; Neostigmine; Neuomuscul Blockde DOI: /JCAM.1694 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2015;6(1): 41-5 Coesponding Autho: Güldem Tun, Bbos M. Uphill S. B 5 Di: 2 B. Post Code: Atsehi, Istnbul, Tukey. T.: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 41

2 Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex Sugmmdeks nd Neostigmine ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex nd Neostigmine Giiş Ks gevşeticile nestezi uygulmsınd tvmtik endotkel entübsyon ynınd cehi giişimin dh güvenli, ht ve kıs süede ypılmsını sğll[1]. Postopetif Rezidüel Küizsyon (PORK) tnım olk; post-opetif hstd hlen bloke klmış nikotinik eseptölein vlığıdı. Bu duumun hehngi bi semptom yol çmdığı duumld dhi eseptölein %60-70 inin hlen küize klmış olbileceği bilinmektedi[2]. Geleneksel deküizsyon için kullnıln kolinestez inhibitöü jnlın biçok istenmeyen etkilei vdı. Özellikle bu jnlın tm nikotinik seçicilikleinin olmyışındn dolyı muskinik sistemi de uymlı nedeniyle ciddi syılbilecek biçok istenmeyen etki ile kşılşılbili. Bunl sınd bdikdi, QT uzmsı, bonkokonstiksiyon, hipeslivsyon, motilite tışı syılbili. Bu etkileden skınmk için deküizsyon işlemi, genellikle bi ntikolinejik jnın (topin, glikopiolt vb.) bilikte kullnımı ile ypılı. Günümüzde kolinestez inhibitölei ile ypıln geleneksel deküizsyon işlemine güncel bi ltentif sunulmktdı. Aminosteoid ypılı nöomusküle bloköle oln okuonyum ve vekuonyum selektif olk geliştiilen sugmmdeks, 8 det glukoz monomeinin silindiik bi şekilde dizilmesiyle meydn gelmiş bi siklodekstin di. Plzmd bi sugmmdeks molekülü yine bi okuonyum vey vekuonyum molekülünü meknik olk bğl ve bu jnlın plzm konsntsyonlınd düşüşe neden olu. Oluşn gdient ile tüm ekstvsküle bölgeleden kn doğu okuonyum / vekuonyum geçişi olu. Bu yoll hızlı bi tılım ve deküizsyon sğlnı. Bu meknizm ile oluşn deküizsyond eküizsyon ve muskinik yn etkile beklenmez[2]. Bu çlışmd mcımız, kıs süeli genel cehi opesyonlınd ASA I-III, eişkin hstld okuonyum ile sğlnn nöomüsküle bloğun gei döndüülmesinde neostigmin ve sugmmdeksin etkinlik, mliyet ve yn etki bkımındn kşılştıılmsıdı. Geeç ve Yöntem Hydpş Numune Eğitim Aştım Hstnesi Genel Cehi Klinikleinde çık yöntemle elektif btın meliytı (kolesistektomi, insizyonel heni vey umblikl heni onımı gibi) plnlnn ASA I-III, öngöülen cehi süesi 90 dkikyı şmyn, yş sı 33 hst yzılı onmlı lınk çlışmy dhil edildi. Bsit sgele yöntemle ndomize edileek iki gub yıln hstldn 17 tnesi neostigmin gubun (Gup N), 16 tnesi de sugmmdeks gubun (Gup S) lındı. Hmilele, kciğe yetmezliği, böbek yetmezliği, ks hstlığı, kullnıln ilçl kşı bilinen bi llejisi olnl ve mobid obez hstl çlışmy lınmdı. Hstl opesyondn yklşık yım st önce topin 0,5 mg İM, dizem 10 mg İM ile pemediksyon uygulndı. Ameliyt slonun lınn hstl utin olk elektokdiyogfi (EKG), oksijen stusyonu (SpO2), noninvziv tnsiyon teiyel monitöizsyonu ypıldıktn son sini ks bloğunu değelendimek için kselomiyogfi cihzı (TOF Wtch SX) uln sini uyılck şekilde bğlndı. TOF elektotlı ön kol distli uln ken, ısı pobu vuç içine ve tnsduce bş pmk iç yüze sbitlendi. El ve ön kol pmukl sılk peifeik ısının 32 C ltın düşmesi engellendi. Tin of fou (TOF) uyısınd 0.5 sn de 2 Hz lik döt supmksiml uyı veili. Noml iletimde döt ynıt eşit yükseklikte ve iletim yüzde yüzdü. Nondepolizn bi bloke uygulndığınd, moto son plk potnsiyelinin gideek zlmsıyl ynıtl sıyl ve 1. şeklinde kybolu ve tm blok oluşu. Bloğun düzelmesi sısınd d ynıtl ve 4. şeklinde gei döne. 4. ynıtın lınmsındn son 4. ynıtın 1. e onı TOF onı olk kydedili. Ynıt syısın göe blok deecesi sptnbili. 1 ynıttt blok deecesi % ti. 4 ynıtt göüldüğünde blok deecesi % ti. TOF onı (4.ynıtın 1. ye onı) 0.9 ve üstü ise; nöomusküle blok güvenli bi şekilde otdn klkmıştı G knül ile dm yolu çıldı. Anestezi indüksiyonund 1-2 µg/kg Fentnil, 5-7 mg/kg Tiopentl uygulndıktn son TOF cihzı klibe edildi. Rokuonyum 0,6 mg/kg dozund uygulndıktn son TOF cihzı otomtik olk 15 sn de bi ölçüm ypck şekilde ylnıp ölçüme bşlndı. TOF sıfı olduğund hstl entübe edildi. Anestezi idmesinde %50 O2+N2O ve % 1 sevoflun kullnıldı. Ameliyt sısınd nljezi yöntemi plnlndı, nonsteoid ntiinflmtu bi ilç ve psetmol İV yoll kullnıldı. Nkotik nljezik kullnılmdı. TOF 2 olck şekilde ek okuonyum uygulndı. Cehi bitiminde TOF 2 olk gözlendiğinde deküizsyon mcıyl Gup N ye 50 µg/kg neostigmin ile bilikte 20 µg/kg topin ypılıken, Gup S ye 2 mg/kg sugmmdeks(bidion ) ypıldı. TOF ölçümlei sısınd hstnın ğı duymmsı için ölçümle tmmlnıncy kd nestezi sonlndıılmdı. Anestezi indüksiyonunun hemen öncesi (0. dk), 5.dk, 10.dk, 20.dk, 30.dk, 45.dk, 60.dk, 75.dk, 90.dk klp tım hızı (KAH), sistolik te bsıncı (SAB), diystolik te bsıncı (DAB), SpO2 değei kydedildi. TOF ölçümleinde; tiopentl ile nestezi indüksiyonundn son, okuonyumdn önce TOF cihzı klibe edildi ve ilk ölçüm ypıldı. Zmn ölçümü okuonyum enjeksiyonuyl bşltıldı (0.dk). Entübsyon kd cihzın otomtik ölçüm modu ile 15 sn lik peiyotl hlinde TOF ölçümü ypıldı. Entübsyon zmnı, cehi bşlm zmnı, cehi bitiş zmnı ölçüldü. Entübsyon zmnı, zmnın sıfılnmsındn TOF değeinin sıfı ulşmsın kd geçen süe olk lındı. Cehi bşlm ve cehi bitiş zmnı okuonyum enjeksiyonu sonucu zmnın sıfılnmsındn son cehinin bşlmsın ve bitmesine kd geçen süele olk lındı. Cehi bittikten son TOF 2 olduğund, zmn tek sıfılnk yeniden bşltıldı. TOF cihzı d yeniden 15 sn lik otomtik ölçüm modun lındı. 0.dk, 6.dk, 10.dk, 15.dk, 20.dk KAH, SpO2, SAB, DAB ölçüldü. TOF onı 0,9 y d üzeinde gözlendiğinde TOF ölçümü sonlndııldı. Devm etmekte oln nestezi idmesi TOF onı 0,9 ulşılmsıyl sonlndııldı. Cehi bittikten son TOF 2 olduğund zmnın tek sıfılnmsındn itiben ölçülen; TOF onı 0,9 ulşm zmnı ve ekstübsyon zmnı kydedildi. Hstl postop delenme odsınd yım st eküizsyon bşt olmk üzee kompliksyonl (bulntı, kusm, çift göme vb) çısındn izlendi. Aldete skou 9 olnl sevisine göndeildi. İsttistiksel İncelemele Çlışmdn elde edilen bulgul değelendiiliken, isttistiksel nlizle için SPSS 17.0 isttistik pket pogmı kullnıldı. Ç Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex nd Neostigmine lışm veilei değelendiiliken otlm, stndt spm gibi tnımlyıcı isttistiksel metodlın ynı sı noml dğılımın incelenmesi için tek öneklem Kolmogoov-Sminov testi kullnıldı. Niceliksel veileden noml dğılım ship olnlın gupl sı kşılştıılmsınd bğımsız öneklem T testi ve gup içi kşılştıılmsınd ilişkili iki öneklem vyns nlizi; noml dğılım ship olmynlın gupl sı kşılştıılmsınd Mnn-Whitney U testi ve gup içi kşılştıılmsınd Wilcoxon ilişkili iki öneklem testi kullnıldı. Niteliksel veilein değelendiilmesinde ise Ki-Ke testi kullnıldı. Sonuçl %95 güven lığınd, p<0,05 nlmlılık ve p<0,01 ilei nlmlılık düzeyinde değelendiildi. Bulgul Hstlın cinsiyet dğılımı, yş, vücut kitle indeksi (VKİ) otlmlı, cehi bşlm ve bitiş zmnlı, entübsyon zmnlı, ek okuonyum dozund iki gup sınd isttistiksel olk nlmlı fk bulunmdı (Tblo 1). Tblo 1. Yş, Cinsiyet, VKİ, Cehi bşlm, cehi bitiş, entübsyon zmnı ve ek okuonyum dozunun gupl göe dğılımı. Neostigmin Sugmmdex p Cinsiyet ((K/E) 8/9 7/ Ot Ss Ot Ss Yş * Vücut kitle indeksi (VKİ) * Cehi bşlm(dk) 11,55 2,56 12,20 2,74 0,485* Cehi bitiş(dk) 76,17 20,95 80,87 22,36 0,538* Entübsyon zmnı(dk) 4,24 2,06 2,90 0,83 0,061** Ek okuonyum dozu(mg) 13,97 11,28 13,18 10,87 0,841* + Peson Ki-Ke Testi, *Bğımsız öneklem T Testi, **Mnn-Whitney U Testi TOF onı 0,9 ulşm zmnı neostigmin gubund 9,48 dk, sugmmdeks gubund 2,31 dk ölçüldü. Fk isttistiksel olk ilei düzeyde nlmlı bulundu(p=0,000). Ekstübsyon zmnı neostigmin gubund otlm 12,99 dk ölçülüken, sugmmdeks gubund otlm 6,64 dk olk ölçüldü ve bu fk isttistiksel olk nlmlı bulundu(p<0,001) (Tblo 2). SAB, DAB Tblo 2. TOF 0,9 ulşm ve ekstübsyon zmnının gupl göe dğılımı Neostigmin Sugmmdex p Ot Ss Ot Ss TOF 0,9 ulşm zmnı(dk) 9,48 2,70 2,31 0,90 0,000* Ekstübsyon zmnı(dk) 12,99 2,04 6,64 1,66 0,000** *Mnn-Whitney U testi, **Bğımsız öneklem T Testi TOF: Tin of fou ve KH öçümleinde gupl sı değelendimelede isttistiksel olk nlmlı fk bulunmdı. Wilcoxon ilişkili iki öneklem testi ile uyndım şmsınd neostigmin gubund neostigmin veildikten sonki 0.dk ve 6.dk KH ölçümlei sındki fk isttistiksel olk nlmlı bulundu (p=0,005; p<0,01). Aynı test ile 6. ve 10.dk KH kşılştııldığınd dki fkın isttistiksel olk nlmlı olmdığı göüldü (p=0,612, Gfik 1). Hstlın kilosun göe kullnıln ilçlının toplm hst bşı mliyetlei TL cinsinden Tblo 3 de göülmektedi. Gup N de he bi hst için kullnıln topin ve neostigminin toplm dozunun TL olk kşılığı, Gup S de ise sugmmdeks in TL olk kşılığı incelenmiş, tık ilçl hesb ktılmmıştı. Tblod Gfik 1. Neostigmin sonsı KH gfiği. Tblo 3. Mliyet nlizi Ot SS p* Gup N 3,13 0,47 0,000 Gup S 135,36 17,86 *Mnn-Whitney U testi d göülmekte oln fk isttistiksel olk ilei düzeyde nlmlı bulunmuştu(p<0,001). Guplın he ikisinde de önemli bi yn etki göülmedi. Neostigmin gubundki iki hstd bdikdi izlendi ve 0,5 mg topin ile etkin şekilde tedvi edildi. Hstlın tümü yım st delenme odsınd izlendi. Hiç biinde nöomusküle bloğ işet edebilecek solunum sıkıntısı, 5 sn süeyle bşını kldımm gibi klinik bi bulguy stlnmdı. Hstld bulntı/kusm izlenmedi. Ttışm Rezidüel nöomusküle blokj, tnım olk post-opetif hstd hlen bloke klmış nikotinik eseptölein vlığıdı. Kliniğe ynsımsı, hstnın ekstemiteleinde ks güçsüzlüğü olmsındn, etkin yutmmsın bğlı spisyon, ciddi solunum sıkıntısı, hipoksi ve htt kdiyopulmone est tblosun kd geniş ve motl bi yelpzede gözlenebili. Sugmmdeks nöomusküle blokele tfındn sğlnn bloğun gei döndüülmesinde kullnıln ilk selektif elksn bğlyıcı jndı. Sugmmdeks ile deküizsyon, okuonyum yd vekuonyum ile sğlnn nöomusküle bloğun hızlı ve güvenli gei döndüülmesi için yeni bi yklşım olmuştu[3]. Sevoflun nestezisi ltınd dein nöomusküle bloğun gei döndüülmesinde TOF onının 0,9 ulşılmsı için geekli süenin sugmmdeks ile neostigmine göe 18 kt kıs olduğu bulunmuştu[4]. Sogenfei IF ve k.[5]; yptıklı çlışmd okuonyuml sğlnn nöomusküle bloğu gei çevimede sugmmdeksin doz cevp ilişkisini, güvenliğini ve fmkokinetiğini incelemişle, 2 mg/kg ve üstündeki sugmmdeks dozunun güvenli olduğunu bulmuşldı. Lemmens HJM ve k. [6]; it bi çlısmd sugmmdeksin kn bsıncı, klp hızı solunum ve temoegülsyon üzeinde önemli bi etkiye yol çmdığı sptnmıştı. Rokuonyum ve vekuonyumun idme dozlı ile elde edilen nöomusküle bloğun gei döndüülmesi için neostigmin ve sugmmdeks ln hstld ypıln ndomize fz 3 çlışmd sugmmdeks klp hızı üzeinde nlmlı hiçbi etki oluştummıştı. Scn O ve k. [7]; benze bi çlışmd neostigmin glikopi- 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 43

4 Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex Sugmmdeks nd Neostigmine ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex nd Neostigmine olt sonsı 2.dk ve 5.dk KAH ınd nlmlı tış bulmuşldı. Bizim çlışmmızd ise, neostigmin sonsı KAH ölçümlei; 0.dk:83, 6.dk:66, 10.dk:65 olk bulunmuştu. 0.dk ve 6.dk sınd KAH nd göülen düşüş klinik olk optiml sınıl içinde olmkl bilikte, isttistiksel olk nlmlıdı(p=0,005). Böyle bi fklılığın gözlenmesinin nedeni, topin ve neostigminin bilikte eş zmnlı ypılmsındn y d KAH n etki edebilecek nestezi deinliği y d hstnın ğı duymsı gibi diğe değişkenleden kynklnmış olbili. Shields M ve k.[8] yptığı bi çlışmd; okuonyuml sğlnn nöomusküle bloğun kldıılmsınd fklı dozld sugmmdeks kşılştıılmıştı. Otuz hst üzeinde ypıln çlışmd hstl bşlngıçt 0,6 mg/kg okuonyum veilmiş, en z iki st boyunc PTC <10 olck şekilde dein blok sğlnmış, sonsınd TOF 2 olmsı bekleneek 0,5mg/kg, 1mg/kg, 2mg/ kg, 4mg/kg, 6mg/kg sugmmdeks veilmiş, TOF onı 0,9 ulşm süelei sısıyl 6.4, 2.4, 2.3, 1.4, 1.2, dk bulunmuştu. Suy K ve k. [9] tfındn ypıln benze bi çlışmy seksen hst dhil edilmiş, hstlın bi kısmı nöomusküle bloke olk okuonyum 0,6 mg/kg, bi kısmı d vekuonyum 0,1 mg/kg lmıştı. Dein blok 60 dk sğlndıktn son TOF 2 olmsı bekleneek sugmmdeks veilmiş, TOF onı 0,9 ulşm süelei okuonyum gubund plsebo, 0,5mg/kg ve 4mg/kg sugmmdeksten son sısıyl 31,8 dk; 3,7 dk; 1,1 dk olk bulunmuştu. Vekuonyum gubund ise TOF onı 0,9 ulşm süelei plsebo, 1 mg/kg, 8 mg/kg sugmmdeks ten son sısıyl 48,8dk; 2,5dk; 1,4dk olk bulunmuştu. Blobne M ve k. [10], 198 hst üzeinde yptığı ndomize kontollü bi çlışmd okuonyum ile nöomusküle blok sğlnn hstl TOF 2 olduğund sugmmdeks 2 mg/kg y d neostigmin 50 µg/kg dozund veilmişti. TOF onının 0,9 ulşm zmnı kşılştııldığınd sugmmdeks gubund 1,4 dk, neostigmin gubund ise 17,6 dk olk ölçülmüş, çlışmnın ikinci kısmınd ynı ölçümle vekuonyuml d ypılmıştı. Benze şekilde sugmmdeks gubunun otlm TOF onı 0,9 ulşm süesi 2,1 dk bulunuken neostigmin için bu süe 18,9 dk olk ölçülmüştü. Sugmmdeks he ne kd okuonyum spesifik olk geliştiilmiş ols d okuonyumdn dh z bi spesifite ve delenme hızıyl vekuonyumd d etkin şekilde kullnılbili. Sugmmdeks uygulnn bi hst 24 st içinde tek opesyon lınck ve nöomuskule bloke bi jn kullnılcks, non-steoidl bi jn (öneğin tkuyum, mivkuyum gibi) kullnılmsı öneilmektedi [11]. Yş tışıyl bilikte sugmmdeksle TOF onının 0,9 ulşm süesi de tmsın ğmen ilcın kullnım dozund yş bğlı değişiklik öneilmemektedi[12]. Sugmmdeksin son zmnld kullnım gidiği bi diğe uygulm d elektokonvulsif tedvi olmuştu. Çok kıs süeli bi işlem olmsı nedeniyle, nöomuskule blok için süksinilkolinin tecih edildiği bu uygulmd, geek süksinilkolinin istenmeyen yn etkileinden kçınmk, geekse psodokolinestez eksikliği oln hstld okuonyum kullnılk, sugmmdeksin hemen uygulnbili ve hızlı etkilei ön pln çıkmkt ve bu hstld gideek dh yygın kullnım yol çmktdı[13-14]. Bizim çlışmmız ve dh önce değinilen, benze çlışmll d desteklenen sonuçl göe, sugmmdeksin muskinik yn etkileden uzk bi şekilde güvenli ve nöomusküle blok düzeyi ne kd dein ols d uygun dozd kullnımı ile hızlı bi şekilde etkin olduğu bi geçekti. Bu ilcın kullnımıyl ilgili olk günümüzdeki en önemli engel mliyet olk göülmektedi. Çlışmmızd; mliyet hesbın bkıldığınd hst bşın otlm mliyet neositigmin ile 3,13±0,47 TL iken, sugmmdeks ile 135,36±17,86 TL olk bulunmuştu. Tmmı kullnılmyk tıln ilçl mliyet hesbınd dikkte lınmmıştı. Sugmmdeksin kzndıdığı zmnın sğlybileceği mddi kznç d dikkte lınmmıştı. Fkt bu fktölein mliyetle sındki bu ciddi fkı kptbilmesi pek de mümkün göünmemektedi. Sugmmdeks mliyet konusundki dezvntjı nedeniyle utin kullnım henüz giememiş ols d dein nöomusküle bloktn hızlı ve etkin gei döndüme sğlmsı, çok düşük yn etki insidnsı, ciddi ilç etkileşimleinin olmyışı, hstnın hızlı delenmesine ktkıd bulunmsı ve dolyısıyl meliythne işlevselliğini hızlndımsı gibi üstünlükleiyle klinik kullnımd kendine ye bulmsı beklenmektedi. Sugmmdeks ile ilgili önemli bi husus d zo hvyolu/zo ventilsyon ile kşılşıln hstld kullnımıyl sğldığı hızlı ve etkin deküizsyondu. Bu kullnım ile ilgili pek çok olgu sunumu litetüde ye lmktdı ve ilcın yüksek mliyetiyle ilgili kullnım kısıtlnmsın ye bıkmyck bi endiksyon olk göülmektedi [15-16]. Benze şekilde muskule distofili hstlın genel nestezi uygulmsınd ks gevşetici jnll ilgili yşnn zoluklın şılmsınd, sugmmdeks kullnımıyl olumlu gelişmele kydedilmişti [17-18]. Özellikle bu kullnım lnlı nedeniyle, yüksek mliyete ğmen, sugmmdeksin he nestezi kliniğinde bulunduulmsı önemlidi. Sonuç olk; Sugmmdeks geek hızlı delenme sğlmsı geekse istenmeyen yn etkilee yol çmmsı çısındn klinik kullnımd tecih edilmesi geeken bi ilçtı. Anck mliyet çısındn bkıldığınd utin kullnımd nlmlı mliyet tışın neden olduğu gözlenmektedi. Bun ğmen özellikle musküle hstlığı oln, zo hvyolu düşünülen vey bsk nstomozu uygulnn hstld ve KOAH lı hstld tecih edilmelidi. Ayıc ilç mliyetinin zmnl düşmesiyle sugmmdeksin utin klinik kullnımd dh fzl ye lbileceği göüşündeyiz. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Kyhn Z, editö. Klinik Anestezi İstnbul: Logos Yyıncılık; 2007.p Mogn GE, Mikhil MS, Muy MJ. Neuomuscul blocking gent. In: Mogn GE, Mikhil MS. Muy MJ, editos. Clinicl Anesthesiology. 2nd ed. Newyok: Lnge Medicl Books/McGw-Hill Medicl Publishing Division; 2010.p Nguib M. Phmcology of muscle elxnt nd thei ntgonist neuomuscul physiology nd phmcology. In: Mille RD. Edito. Anesthesi. 6th ed. Phildelphi: Chuchil Livingston; 2006.p Jones RK, Cldwell JE, Bull SJ, Soto RG. Revesl of poufond ocuonium induced blockde with sugmmdeks ndomized compison with neostigmine. Anesthesiology. 2008;109(5): Sogenfei IF, Noild K, Lsen PB, Stnsblle J, Ostegd D, Pins ME et l.. Revesl of ocuonium induced neuomuscul block by the selective elxnt binding gent sugmmdeks: dose finding nd sfety study. Anesthesiology 2006;104(4): Lemmens HJ, El-Obny MI, Bey J, Mote JB, Mtin G. Revesl of pofound vecuonium-induced neuomuscul block unde sevoflune nesthesi: sugmmdex vesus neostigmine. BMC Anesthesiol. 2010; doi: / Scn O, White PF, Tufnogulli B, Klein K. Sugmmdex Revesl of Rocuonium-Induced Neuomuscul Blockde: A Compison with Neostigmine- Glycopyolte nd Edophonium-Atopine. Anesth Anlg 2007;104(3): Shields M, Giovnnelli M, Mikhu RK, Moppett I, Adms J, Hemens Y. Og (sugmmdex), selective elxnt binding gent fo ntgonism of po Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 longed ocuonium-induced neuomuscul block. B J Anesth 2006;96(1): Suy K, Mois K, Cmmu G, Hns P, vn Duijnhoven WG, Heeing M et l. Effective evesl of modete ocuonium- o vecuonium-induced neuomuscul block with sugmmdex, selective elxnt binding gent. Anesthesiology 2007;106(6): Blobne M, Eiksson L, Scholz J, Hillebnd H, Pompei L. Revesl of ocuoniuminduced neuomuscul blockde with sugmmdex comped with neostigmine duing sevoflune nesthesi: esults of ndomised, contolled til. Eu J Anesthesiol 2010;27(10): Schlle SJ, Fink H, Ulm K, Blobne M, Sugmmdex nd neostigmine dosefinding study fo evesl of shllow esidul neuomuscul block. Anesthesiology 2010;113(5): McDongh DL, Benedict PE, Kovc AL, Dove D, Biste NW, Mote JB et l. Efficcy nd sfety of sugmmdex fo evesl of ocuonium-induced blockde in eldely ptients. Anesthesiology 2011;114(2): Hoshi H, Kdoi Y, Kmiym J, Nishid A, Sito H, Tguchi M et l. Use of ocuonium- sugmmdex, n ltentive to succinylcholine, s muscle elxnt duing electoconvulsive thephy. J Anesth 2011;25(2): Btistki C, Kesidis K, Apostolki S, Kostopngiotou G. Rocuonium ntgonized by sugmmdex fo seies of electoconvulsive thepy (ECT) in ptient with pseudocholineestese deficincy. J ECT 20011;27(1): Mc Tenn CN, Rpepot DA, Ledowski T. Successful use of ocuonium nd sugmmdex in n ntipcipted difficult iwy scenio. Anesth Intensive Ce 2010;38(2): Pl P, Heff H, Mittelechene T, von Goedecke A, Bugge H, Lidne KH et l. Anesthesi in pehospitl emegencies nd in the emegencey oom. Resuucittion 2010;81(2): Ymd M, Kimu T. Successful use of sugmmdex in muscule dystophy ptient. Msui 2011;60(10): Mvidou P, Dimitiou V, Mgitis A, Mntki A. Anesthesi fo lposcopic sugey in ptient with myotonic dystophy (Steinet s disese): beneficl use of sugmmdex, but incoect use of pethidine: cse epot. Act Anesthesiol Belg. 2011;62(2): Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex nd Neostigmine 5 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 45

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı