Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h"

Transkript

1 e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex nd Neostigmine Ftih Koç, Güldem Tun, Dilek Subşı, Osmn Ekinci Hydpş Numune Eğitim ve Aştım Hstnesi, Anesteziyoloji ve Renimsyon Kliniği, İstnbul, Tükiye Euonesthesi 2012, Pis, Fns 9-12 Hzin 2012 de Poste olk sunulmuştu. Özet Amç: Bu çlışmd kıs süeli elektif cehide; okuonyuml oluştuuln nöomusküle bloğun gei döndüülmesinde sugmmdeks ve neostigminin klinik etki ve mliyeti kşılştııldı. Geeç ve Yöntem: Yzılı onylı lındıktn son, ASA I-III, öngöülen cehi süesi 90 dkikyı şmyn, yş sı 33 hst ndomize edileek iki gub yıldı (Gup Sugmmdeks, n=16; Gup Neostigmin, n=17). Anestezi indüksiyonund tüm hstl fentnil 1-2 µg/kg, tiopentl 5-7 mg/kg, okuonyum 0,6 mg/kg veildi. İdmede % 50 O2-N2O ve % 1 sevoflun kullnıldı. Nöomusküle blok seviyesi kselomyologfi metoduyl tin-o-fou (TOF) stimulsyon ile monitoize edildi. Ameliyt sısınd TOF ölçümlei ypılk TOF 3 olduğund mg kg ek okuonyum ypıldı. Cehi sonund TOF 2 olunc Gup S ye 2 mg/kg sugmmdeks ypılıken Gup N ye 50 µg/kg neostigmin ve 20 µg/ kg topin uygulndı. Bulgul: Gupl sınd demogfik özellikle benzedi. TOF onı 0,9 ulşm ve ekstübsyon süelei Gup S de ve Gup N e göe nlmlı olk kısydı (2,3±0,9 dk, 9,4±2,7dk ve 6,6±1,6 dk., 12.9±2 dk) (p<0,001). Hst bşın otlm mliyet Gup S de, Gup N e göe nlmlı olk fzlydı. (3,13±0,47 TL, 135,36±17,86 TL) (p<0,001). Ttışm: Rokuonyum sonsı nöomusküle fonksiyonlın gei dönmesinde TOF onı 0.9 olmsı 2 mg/kg sugmmdex ile 50 µg/kg neostigmine göe dh hızlı olmkl bilikte sugmmdeks neostigminden çok dh phlıdı. Anht Kelimele Sugmmdeks; Neostigmin; Nöomusküle Blok Abstct Aim: This study comped the efficcy nd cost effectivines of sugmmdex nd neostigmine fo evesl of neuomuscul blockde induced by ocuonium fo shot tem elective sugey. Mteil nd Method: Afte witten infomed consent, 33 ptients ged 18 65, ASA I-III, who wee undegoing shot tem sugey (<90 min) wee ndomly selected nd divided into two goups (Goup Sugmdex, n=16; goup Neostigmine, n=17). All ptients wee given 1,5 µg kg-1 fentnyl, 5-7 mgkg-1 thiopentl, 0,6 mg kg-1 ocuonium fo nesthesi induction. Anesthetic mintennce ws ensued though 50% O2-N2O nd 1% sevoflune. Neuomuscul blockde ws monitoed using cceleomyogphy nd tin-of-fou (TOF) mode of stimultion. Duing sugey mintennce doses of mgkg-1 ocuonium wee dministeed ccoding to eppence of the thid esponse of the TOF. Ptients wee given sugmmdex 2 mg kg_1(goup S) o neostigmine 50 µg kg_1 (with topine 20 µg kg_1) (goup N) t eppence of the second esponse of the TOF fte the lst dose of ocuonium in the end of the sugey. Results: Demogphic popeties wee simil in the two goups. Time to ecovey of the TOF tio of 0.9 nd extubtion time fte sugmmdex comped with neostigmine wee significntly shote, being 2.3 ± 0.9 vesus 9.4 ± 2.7 min nd 6.6 ± 1.6 vesus 12.9 ± 2 (P<0.001). The costs wee highe in goup S (71.2 ± 9.8 $ ) thn goup N (1.7 ± 0.2 $) pe ptient (p<0.001). Discussion: Recovey of neuomuscul function fte ocuonium to TOF tio of 0.9 ws fste with 2mg kg_1 sugmmdex when comped with 50 µg kg_1 neostigmine, while sugmmdex ws the moe expensive then neostigmine. Keywods Sugmmdex; Neostigmine; Neuomuscul Blockde DOI: /JCAM.1694 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2015;6(1): 41-5 Coesponding Autho: Güldem Tun, Bbos M. Uphill S. B 5 Di: 2 B. Post Code: Atsehi, Istnbul, Tukey. T.: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 41

2 Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex Sugmmdeks nd Neostigmine ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex nd Neostigmine Giiş Ks gevşeticile nestezi uygulmsınd tvmtik endotkel entübsyon ynınd cehi giişimin dh güvenli, ht ve kıs süede ypılmsını sğll[1]. Postopetif Rezidüel Küizsyon (PORK) tnım olk; post-opetif hstd hlen bloke klmış nikotinik eseptölein vlığıdı. Bu duumun hehngi bi semptom yol çmdığı duumld dhi eseptölein %60-70 inin hlen küize klmış olbileceği bilinmektedi[2]. Geleneksel deküizsyon için kullnıln kolinestez inhibitöü jnlın biçok istenmeyen etkilei vdı. Özellikle bu jnlın tm nikotinik seçicilikleinin olmyışındn dolyı muskinik sistemi de uymlı nedeniyle ciddi syılbilecek biçok istenmeyen etki ile kşılşılbili. Bunl sınd bdikdi, QT uzmsı, bonkokonstiksiyon, hipeslivsyon, motilite tışı syılbili. Bu etkileden skınmk için deküizsyon işlemi, genellikle bi ntikolinejik jnın (topin, glikopiolt vb.) bilikte kullnımı ile ypılı. Günümüzde kolinestez inhibitölei ile ypıln geleneksel deküizsyon işlemine güncel bi ltentif sunulmktdı. Aminosteoid ypılı nöomusküle bloköle oln okuonyum ve vekuonyum selektif olk geliştiilen sugmmdeks, 8 det glukoz monomeinin silindiik bi şekilde dizilmesiyle meydn gelmiş bi siklodekstin di. Plzmd bi sugmmdeks molekülü yine bi okuonyum vey vekuonyum molekülünü meknik olk bğl ve bu jnlın plzm konsntsyonlınd düşüşe neden olu. Oluşn gdient ile tüm ekstvsküle bölgeleden kn doğu okuonyum / vekuonyum geçişi olu. Bu yoll hızlı bi tılım ve deküizsyon sğlnı. Bu meknizm ile oluşn deküizsyond eküizsyon ve muskinik yn etkile beklenmez[2]. Bu çlışmd mcımız, kıs süeli genel cehi opesyonlınd ASA I-III, eişkin hstld okuonyum ile sğlnn nöomüsküle bloğun gei döndüülmesinde neostigmin ve sugmmdeksin etkinlik, mliyet ve yn etki bkımındn kşılştıılmsıdı. Geeç ve Yöntem Hydpş Numune Eğitim Aştım Hstnesi Genel Cehi Klinikleinde çık yöntemle elektif btın meliytı (kolesistektomi, insizyonel heni vey umblikl heni onımı gibi) plnlnn ASA I-III, öngöülen cehi süesi 90 dkikyı şmyn, yş sı 33 hst yzılı onmlı lınk çlışmy dhil edildi. Bsit sgele yöntemle ndomize edileek iki gub yıln hstldn 17 tnesi neostigmin gubun (Gup N), 16 tnesi de sugmmdeks gubun (Gup S) lındı. Hmilele, kciğe yetmezliği, böbek yetmezliği, ks hstlığı, kullnıln ilçl kşı bilinen bi llejisi olnl ve mobid obez hstl çlışmy lınmdı. Hstl opesyondn yklşık yım st önce topin 0,5 mg İM, dizem 10 mg İM ile pemediksyon uygulndı. Ameliyt slonun lınn hstl utin olk elektokdiyogfi (EKG), oksijen stusyonu (SpO2), noninvziv tnsiyon teiyel monitöizsyonu ypıldıktn son sini ks bloğunu değelendimek için kselomiyogfi cihzı (TOF Wtch SX) uln sini uyılck şekilde bğlndı. TOF elektotlı ön kol distli uln ken, ısı pobu vuç içine ve tnsduce bş pmk iç yüze sbitlendi. El ve ön kol pmukl sılk peifeik ısının 32 C ltın düşmesi engellendi. Tin of fou (TOF) uyısınd 0.5 sn de 2 Hz lik döt supmksiml uyı veili. Noml iletimde döt ynıt eşit yükseklikte ve iletim yüzde yüzdü. Nondepolizn bi bloke uygulndığınd, moto son plk potnsiyelinin gideek zlmsıyl ynıtl sıyl ve 1. şeklinde kybolu ve tm blok oluşu. Bloğun düzelmesi sısınd d ynıtl ve 4. şeklinde gei döne. 4. ynıtın lınmsındn son 4. ynıtın 1. e onı TOF onı olk kydedili. Ynıt syısın göe blok deecesi sptnbili. 1 ynıttt blok deecesi % ti. 4 ynıtt göüldüğünde blok deecesi % ti. TOF onı (4.ynıtın 1. ye onı) 0.9 ve üstü ise; nöomusküle blok güvenli bi şekilde otdn klkmıştı G knül ile dm yolu çıldı. Anestezi indüksiyonund 1-2 µg/kg Fentnil, 5-7 mg/kg Tiopentl uygulndıktn son TOF cihzı klibe edildi. Rokuonyum 0,6 mg/kg dozund uygulndıktn son TOF cihzı otomtik olk 15 sn de bi ölçüm ypck şekilde ylnıp ölçüme bşlndı. TOF sıfı olduğund hstl entübe edildi. Anestezi idmesinde %50 O2+N2O ve % 1 sevoflun kullnıldı. Ameliyt sısınd nljezi yöntemi plnlndı, nonsteoid ntiinflmtu bi ilç ve psetmol İV yoll kullnıldı. Nkotik nljezik kullnılmdı. TOF 2 olck şekilde ek okuonyum uygulndı. Cehi bitiminde TOF 2 olk gözlendiğinde deküizsyon mcıyl Gup N ye 50 µg/kg neostigmin ile bilikte 20 µg/kg topin ypılıken, Gup S ye 2 mg/kg sugmmdeks(bidion ) ypıldı. TOF ölçümlei sısınd hstnın ğı duymmsı için ölçümle tmmlnıncy kd nestezi sonlndıılmdı. Anestezi indüksiyonunun hemen öncesi (0. dk), 5.dk, 10.dk, 20.dk, 30.dk, 45.dk, 60.dk, 75.dk, 90.dk klp tım hızı (KAH), sistolik te bsıncı (SAB), diystolik te bsıncı (DAB), SpO2 değei kydedildi. TOF ölçümleinde; tiopentl ile nestezi indüksiyonundn son, okuonyumdn önce TOF cihzı klibe edildi ve ilk ölçüm ypıldı. Zmn ölçümü okuonyum enjeksiyonuyl bşltıldı (0.dk). Entübsyon kd cihzın otomtik ölçüm modu ile 15 sn lik peiyotl hlinde TOF ölçümü ypıldı. Entübsyon zmnı, cehi bşlm zmnı, cehi bitiş zmnı ölçüldü. Entübsyon zmnı, zmnın sıfılnmsındn TOF değeinin sıfı ulşmsın kd geçen süe olk lındı. Cehi bşlm ve cehi bitiş zmnı okuonyum enjeksiyonu sonucu zmnın sıfılnmsındn son cehinin bşlmsın ve bitmesine kd geçen süele olk lındı. Cehi bittikten son TOF 2 olduğund, zmn tek sıfılnk yeniden bşltıldı. TOF cihzı d yeniden 15 sn lik otomtik ölçüm modun lındı. 0.dk, 6.dk, 10.dk, 15.dk, 20.dk KAH, SpO2, SAB, DAB ölçüldü. TOF onı 0,9 y d üzeinde gözlendiğinde TOF ölçümü sonlndııldı. Devm etmekte oln nestezi idmesi TOF onı 0,9 ulşılmsıyl sonlndııldı. Cehi bittikten son TOF 2 olduğund zmnın tek sıfılnmsındn itiben ölçülen; TOF onı 0,9 ulşm zmnı ve ekstübsyon zmnı kydedildi. Hstl postop delenme odsınd yım st eküizsyon bşt olmk üzee kompliksyonl (bulntı, kusm, çift göme vb) çısındn izlendi. Aldete skou 9 olnl sevisine göndeildi. İsttistiksel İncelemele Çlışmdn elde edilen bulgul değelendiiliken, isttistiksel nlizle için SPSS 17.0 isttistik pket pogmı kullnıldı. Ç Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex nd Neostigmine lışm veilei değelendiiliken otlm, stndt spm gibi tnımlyıcı isttistiksel metodlın ynı sı noml dğılımın incelenmesi için tek öneklem Kolmogoov-Sminov testi kullnıldı. Niceliksel veileden noml dğılım ship olnlın gupl sı kşılştıılmsınd bğımsız öneklem T testi ve gup içi kşılştıılmsınd ilişkili iki öneklem vyns nlizi; noml dğılım ship olmynlın gupl sı kşılştıılmsınd Mnn-Whitney U testi ve gup içi kşılştıılmsınd Wilcoxon ilişkili iki öneklem testi kullnıldı. Niteliksel veilein değelendiilmesinde ise Ki-Ke testi kullnıldı. Sonuçl %95 güven lığınd, p<0,05 nlmlılık ve p<0,01 ilei nlmlılık düzeyinde değelendiildi. Bulgul Hstlın cinsiyet dğılımı, yş, vücut kitle indeksi (VKİ) otlmlı, cehi bşlm ve bitiş zmnlı, entübsyon zmnlı, ek okuonyum dozund iki gup sınd isttistiksel olk nlmlı fk bulunmdı (Tblo 1). Tblo 1. Yş, Cinsiyet, VKİ, Cehi bşlm, cehi bitiş, entübsyon zmnı ve ek okuonyum dozunun gupl göe dğılımı. Neostigmin Sugmmdex p Cinsiyet ((K/E) 8/9 7/ Ot Ss Ot Ss Yş * Vücut kitle indeksi (VKİ) * Cehi bşlm(dk) 11,55 2,56 12,20 2,74 0,485* Cehi bitiş(dk) 76,17 20,95 80,87 22,36 0,538* Entübsyon zmnı(dk) 4,24 2,06 2,90 0,83 0,061** Ek okuonyum dozu(mg) 13,97 11,28 13,18 10,87 0,841* + Peson Ki-Ke Testi, *Bğımsız öneklem T Testi, **Mnn-Whitney U Testi TOF onı 0,9 ulşm zmnı neostigmin gubund 9,48 dk, sugmmdeks gubund 2,31 dk ölçüldü. Fk isttistiksel olk ilei düzeyde nlmlı bulundu(p=0,000). Ekstübsyon zmnı neostigmin gubund otlm 12,99 dk ölçülüken, sugmmdeks gubund otlm 6,64 dk olk ölçüldü ve bu fk isttistiksel olk nlmlı bulundu(p<0,001) (Tblo 2). SAB, DAB Tblo 2. TOF 0,9 ulşm ve ekstübsyon zmnının gupl göe dğılımı Neostigmin Sugmmdex p Ot Ss Ot Ss TOF 0,9 ulşm zmnı(dk) 9,48 2,70 2,31 0,90 0,000* Ekstübsyon zmnı(dk) 12,99 2,04 6,64 1,66 0,000** *Mnn-Whitney U testi, **Bğımsız öneklem T Testi TOF: Tin of fou ve KH öçümleinde gupl sı değelendimelede isttistiksel olk nlmlı fk bulunmdı. Wilcoxon ilişkili iki öneklem testi ile uyndım şmsınd neostigmin gubund neostigmin veildikten sonki 0.dk ve 6.dk KH ölçümlei sındki fk isttistiksel olk nlmlı bulundu (p=0,005; p<0,01). Aynı test ile 6. ve 10.dk KH kşılştııldığınd dki fkın isttistiksel olk nlmlı olmdığı göüldü (p=0,612, Gfik 1). Hstlın kilosun göe kullnıln ilçlının toplm hst bşı mliyetlei TL cinsinden Tblo 3 de göülmektedi. Gup N de he bi hst için kullnıln topin ve neostigminin toplm dozunun TL olk kşılığı, Gup S de ise sugmmdeks in TL olk kşılığı incelenmiş, tık ilçl hesb ktılmmıştı. Tblod Gfik 1. Neostigmin sonsı KH gfiği. Tblo 3. Mliyet nlizi Ot SS p* Gup N 3,13 0,47 0,000 Gup S 135,36 17,86 *Mnn-Whitney U testi d göülmekte oln fk isttistiksel olk ilei düzeyde nlmlı bulunmuştu(p<0,001). Guplın he ikisinde de önemli bi yn etki göülmedi. Neostigmin gubundki iki hstd bdikdi izlendi ve 0,5 mg topin ile etkin şekilde tedvi edildi. Hstlın tümü yım st delenme odsınd izlendi. Hiç biinde nöomusküle bloğ işet edebilecek solunum sıkıntısı, 5 sn süeyle bşını kldımm gibi klinik bi bulguy stlnmdı. Hstld bulntı/kusm izlenmedi. Ttışm Rezidüel nöomusküle blokj, tnım olk post-opetif hstd hlen bloke klmış nikotinik eseptölein vlığıdı. Kliniğe ynsımsı, hstnın ekstemiteleinde ks güçsüzlüğü olmsındn, etkin yutmmsın bğlı spisyon, ciddi solunum sıkıntısı, hipoksi ve htt kdiyopulmone est tblosun kd geniş ve motl bi yelpzede gözlenebili. Sugmmdeks nöomusküle blokele tfındn sğlnn bloğun gei döndüülmesinde kullnıln ilk selektif elksn bğlyıcı jndı. Sugmmdeks ile deküizsyon, okuonyum yd vekuonyum ile sğlnn nöomusküle bloğun hızlı ve güvenli gei döndüülmesi için yeni bi yklşım olmuştu[3]. Sevoflun nestezisi ltınd dein nöomusküle bloğun gei döndüülmesinde TOF onının 0,9 ulşılmsı için geekli süenin sugmmdeks ile neostigmine göe 18 kt kıs olduğu bulunmuştu[4]. Sogenfei IF ve k.[5]; yptıklı çlışmd okuonyuml sğlnn nöomusküle bloğu gei çevimede sugmmdeksin doz cevp ilişkisini, güvenliğini ve fmkokinetiğini incelemişle, 2 mg/kg ve üstündeki sugmmdeks dozunun güvenli olduğunu bulmuşldı. Lemmens HJM ve k. [6]; it bi çlısmd sugmmdeksin kn bsıncı, klp hızı solunum ve temoegülsyon üzeinde önemli bi etkiye yol çmdığı sptnmıştı. Rokuonyum ve vekuonyumun idme dozlı ile elde edilen nöomusküle bloğun gei döndüülmesi için neostigmin ve sugmmdeks ln hstld ypıln ndomize fz 3 çlışmd sugmmdeks klp hızı üzeinde nlmlı hiçbi etki oluştummıştı. Scn O ve k. [7]; benze bi çlışmd neostigmin glikopi- 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 43

4 Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex Sugmmdeks nd Neostigmine ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex nd Neostigmine olt sonsı 2.dk ve 5.dk KAH ınd nlmlı tış bulmuşldı. Bizim çlışmmızd ise, neostigmin sonsı KAH ölçümlei; 0.dk:83, 6.dk:66, 10.dk:65 olk bulunmuştu. 0.dk ve 6.dk sınd KAH nd göülen düşüş klinik olk optiml sınıl içinde olmkl bilikte, isttistiksel olk nlmlıdı(p=0,005). Böyle bi fklılığın gözlenmesinin nedeni, topin ve neostigminin bilikte eş zmnlı ypılmsındn y d KAH n etki edebilecek nestezi deinliği y d hstnın ğı duymsı gibi diğe değişkenleden kynklnmış olbili. Shields M ve k.[8] yptığı bi çlışmd; okuonyuml sğlnn nöomusküle bloğun kldıılmsınd fklı dozld sugmmdeks kşılştıılmıştı. Otuz hst üzeinde ypıln çlışmd hstl bşlngıçt 0,6 mg/kg okuonyum veilmiş, en z iki st boyunc PTC <10 olck şekilde dein blok sğlnmış, sonsınd TOF 2 olmsı bekleneek 0,5mg/kg, 1mg/kg, 2mg/ kg, 4mg/kg, 6mg/kg sugmmdeks veilmiş, TOF onı 0,9 ulşm süelei sısıyl 6.4, 2.4, 2.3, 1.4, 1.2, dk bulunmuştu. Suy K ve k. [9] tfındn ypıln benze bi çlışmy seksen hst dhil edilmiş, hstlın bi kısmı nöomusküle bloke olk okuonyum 0,6 mg/kg, bi kısmı d vekuonyum 0,1 mg/kg lmıştı. Dein blok 60 dk sğlndıktn son TOF 2 olmsı bekleneek sugmmdeks veilmiş, TOF onı 0,9 ulşm süelei okuonyum gubund plsebo, 0,5mg/kg ve 4mg/kg sugmmdeksten son sısıyl 31,8 dk; 3,7 dk; 1,1 dk olk bulunmuştu. Vekuonyum gubund ise TOF onı 0,9 ulşm süelei plsebo, 1 mg/kg, 8 mg/kg sugmmdeks ten son sısıyl 48,8dk; 2,5dk; 1,4dk olk bulunmuştu. Blobne M ve k. [10], 198 hst üzeinde yptığı ndomize kontollü bi çlışmd okuonyum ile nöomusküle blok sğlnn hstl TOF 2 olduğund sugmmdeks 2 mg/kg y d neostigmin 50 µg/kg dozund veilmişti. TOF onının 0,9 ulşm zmnı kşılştııldığınd sugmmdeks gubund 1,4 dk, neostigmin gubund ise 17,6 dk olk ölçülmüş, çlışmnın ikinci kısmınd ynı ölçümle vekuonyuml d ypılmıştı. Benze şekilde sugmmdeks gubunun otlm TOF onı 0,9 ulşm süesi 2,1 dk bulunuken neostigmin için bu süe 18,9 dk olk ölçülmüştü. Sugmmdeks he ne kd okuonyum spesifik olk geliştiilmiş ols d okuonyumdn dh z bi spesifite ve delenme hızıyl vekuonyumd d etkin şekilde kullnılbili. Sugmmdeks uygulnn bi hst 24 st içinde tek opesyon lınck ve nöomuskule bloke bi jn kullnılcks, non-steoidl bi jn (öneğin tkuyum, mivkuyum gibi) kullnılmsı öneilmektedi [11]. Yş tışıyl bilikte sugmmdeksle TOF onının 0,9 ulşm süesi de tmsın ğmen ilcın kullnım dozund yş bğlı değişiklik öneilmemektedi[12]. Sugmmdeksin son zmnld kullnım gidiği bi diğe uygulm d elektokonvulsif tedvi olmuştu. Çok kıs süeli bi işlem olmsı nedeniyle, nöomuskule blok için süksinilkolinin tecih edildiği bu uygulmd, geek süksinilkolinin istenmeyen yn etkileinden kçınmk, geekse psodokolinestez eksikliği oln hstld okuonyum kullnılk, sugmmdeksin hemen uygulnbili ve hızlı etkilei ön pln çıkmkt ve bu hstld gideek dh yygın kullnım yol çmktdı[13-14]. Bizim çlışmmız ve dh önce değinilen, benze çlışmll d desteklenen sonuçl göe, sugmmdeksin muskinik yn etkileden uzk bi şekilde güvenli ve nöomusküle blok düzeyi ne kd dein ols d uygun dozd kullnımı ile hızlı bi şekilde etkin olduğu bi geçekti. Bu ilcın kullnımıyl ilgili olk günümüzdeki en önemli engel mliyet olk göülmektedi. Çlışmmızd; mliyet hesbın bkıldığınd hst bşın otlm mliyet neositigmin ile 3,13±0,47 TL iken, sugmmdeks ile 135,36±17,86 TL olk bulunmuştu. Tmmı kullnılmyk tıln ilçl mliyet hesbınd dikkte lınmmıştı. Sugmmdeksin kzndıdığı zmnın sğlybileceği mddi kznç d dikkte lınmmıştı. Fkt bu fktölein mliyetle sındki bu ciddi fkı kptbilmesi pek de mümkün göünmemektedi. Sugmmdeks mliyet konusundki dezvntjı nedeniyle utin kullnım henüz giememiş ols d dein nöomusküle bloktn hızlı ve etkin gei döndüme sğlmsı, çok düşük yn etki insidnsı, ciddi ilç etkileşimleinin olmyışı, hstnın hızlı delenmesine ktkıd bulunmsı ve dolyısıyl meliythne işlevselliğini hızlndımsı gibi üstünlükleiyle klinik kullnımd kendine ye bulmsı beklenmektedi. Sugmmdeks ile ilgili önemli bi husus d zo hvyolu/zo ventilsyon ile kşılşıln hstld kullnımıyl sğldığı hızlı ve etkin deküizsyondu. Bu kullnım ile ilgili pek çok olgu sunumu litetüde ye lmktdı ve ilcın yüksek mliyetiyle ilgili kullnım kısıtlnmsın ye bıkmyck bi endiksyon olk göülmektedi [15-16]. Benze şekilde muskule distofili hstlın genel nestezi uygulmsınd ks gevşetici jnll ilgili yşnn zoluklın şılmsınd, sugmmdeks kullnımıyl olumlu gelişmele kydedilmişti [17-18]. Özellikle bu kullnım lnlı nedeniyle, yüksek mliyete ğmen, sugmmdeksin he nestezi kliniğinde bulunduulmsı önemlidi. Sonuç olk; Sugmmdeks geek hızlı delenme sğlmsı geekse istenmeyen yn etkilee yol çmmsı çısındn klinik kullnımd tecih edilmesi geeken bi ilçtı. Anck mliyet çısındn bkıldığınd utin kullnımd nlmlı mliyet tışın neden olduğu gözlenmektedi. Bun ğmen özellikle musküle hstlığı oln, zo hvyolu düşünülen vey bsk nstomozu uygulnn hstld ve KOAH lı hstld tecih edilmelidi. Ayıc ilç mliyetinin zmnl düşmesiyle sugmmdeksin utin klinik kullnımd dh fzl ye lbileceği göüşündeyiz. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Kyhn Z, editö. Klinik Anestezi İstnbul: Logos Yyıncılık; 2007.p Mogn GE, Mikhil MS, Muy MJ. Neuomuscul blocking gent. In: Mogn GE, Mikhil MS. Muy MJ, editos. Clinicl Anesthesiology. 2nd ed. Newyok: Lnge Medicl Books/McGw-Hill Medicl Publishing Division; 2010.p Nguib M. Phmcology of muscle elxnt nd thei ntgonist neuomuscul physiology nd phmcology. In: Mille RD. Edito. Anesthesi. 6th ed. Phildelphi: Chuchil Livingston; 2006.p Jones RK, Cldwell JE, Bull SJ, Soto RG. Revesl of poufond ocuonium induced blockde with sugmmdeks ndomized compison with neostigmine. Anesthesiology. 2008;109(5): Sogenfei IF, Noild K, Lsen PB, Stnsblle J, Ostegd D, Pins ME et l.. Revesl of ocuonium induced neuomuscul block by the selective elxnt binding gent sugmmdeks: dose finding nd sfety study. Anesthesiology 2006;104(4): Lemmens HJ, El-Obny MI, Bey J, Mote JB, Mtin G. Revesl of pofound vecuonium-induced neuomuscul block unde sevoflune nesthesi: sugmmdex vesus neostigmine. BMC Anesthesiol. 2010; doi: / Scn O, White PF, Tufnogulli B, Klein K. Sugmmdex Revesl of Rocuonium-Induced Neuomuscul Blockde: A Compison with Neostigmine- Glycopyolte nd Edophonium-Atopine. Anesth Anlg 2007;104(3): Shields M, Giovnnelli M, Mikhu RK, Moppett I, Adms J, Hemens Y. Og (sugmmdex), selective elxnt binding gent fo ntgonism of po Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 longed ocuonium-induced neuomuscul block. B J Anesth 2006;96(1): Suy K, Mois K, Cmmu G, Hns P, vn Duijnhoven WG, Heeing M et l. Effective evesl of modete ocuonium- o vecuonium-induced neuomuscul block with sugmmdex, selective elxnt binding gent. Anesthesiology 2007;106(6): Blobne M, Eiksson L, Scholz J, Hillebnd H, Pompei L. Revesl of ocuoniuminduced neuomuscul blockde with sugmmdex comped with neostigmine duing sevoflune nesthesi: esults of ndomised, contolled til. Eu J Anesthesiol 2010;27(10): Schlle SJ, Fink H, Ulm K, Blobne M, Sugmmdex nd neostigmine dosefinding study fo evesl of shllow esidul neuomuscul block. Anesthesiology 2010;113(5): McDongh DL, Benedict PE, Kovc AL, Dove D, Biste NW, Mote JB et l. Efficcy nd sfety of sugmmdex fo evesl of ocuonium-induced blockde in eldely ptients. Anesthesiology 2011;114(2): Hoshi H, Kdoi Y, Kmiym J, Nishid A, Sito H, Tguchi M et l. Use of ocuonium- sugmmdex, n ltentive to succinylcholine, s muscle elxnt duing electoconvulsive thephy. J Anesth 2011;25(2): Btistki C, Kesidis K, Apostolki S, Kostopngiotou G. Rocuonium ntgonized by sugmmdex fo seies of electoconvulsive thepy (ECT) in ptient with pseudocholineestese deficincy. J ECT 20011;27(1): Mc Tenn CN, Rpepot DA, Ledowski T. Successful use of ocuonium nd sugmmdex in n ntipcipted difficult iwy scenio. Anesth Intensive Ce 2010;38(2): Pl P, Heff H, Mittelechene T, von Goedecke A, Bugge H, Lidne KH et l. Anesthesi in pehospitl emegencies nd in the emegencey oom. Resuucittion 2010;81(2): Ymd M, Kimu T. Successful use of sugmmdex in muscule dystophy ptient. Msui 2011;60(10): Mvidou P, Dimitiou V, Mgitis A, Mntki A. Anesthesi fo lposcopic sugey in ptient with myotonic dystophy (Steinet s disese): beneficl use of sugmmdex, but incoect use of pethidine: cse epot. Act Anesthesiol Belg. 2011;62(2): Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison of Sugmmdex nd Neostigmine 5 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 45

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x

Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x ÜZLM UVVTLR ileşke kuvvetin şiddeti kç Newton du? [] [] 5 [] 7 [] 9 [] 7 kuvvetinin bileşenlei ve di. + = olduğun göe kç deecedi? >0, >0 [] 5 [] 0 [] 55 [] 45 kuvvetinin ve doğultulındki bileşenlei sınd,

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi

Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(1):58-62 doi:10.5222/jtaics.2012.058 Olgu Sunumu Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi

Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi AĞRI 2010;22(2):73-78 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF DIFFERENT USAGE OF CAFFEINE ON THE METABOLISM OF SPORTSMEN

SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF DIFFERENT USAGE OF CAFFEINE ON THE METABOLISM OF SPORTSMEN SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ Osman ERDOĞAN 1 Süleyman Erim ERHAN 2 İlhan ŞEN 2 Hüseyin EROĞLU 2 1 Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ERZURUM

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA PERMUTASYON Pemutsyo, elli syıdki eselei i sı içeiside fklı şekillede düzelemesidi. Öek olk A, B, C gii üç kitp i ft kç fklı şekilde sılili? O A B C B C A C A B Olmk üzee ğç diygmı ile kolylıkl çözüleili.

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Özgün Araştırma Original Investigation

Özgün Araştırma Original Investigation 154 Özgün Araştırma Original Investigation Antrasiklin ile tedavi edilen yaşayan asemptomatik çocuklarda uzun dönemde gelişebilecek kardiyotoksisitenin erken tanısında dobutamin stres ekokardiyografinin

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama

Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. Kısmi En Küçük Kreler Regresyon Yönemi Algorimlrındn Nipls ve PLS - Kernel Algorimlrının Krşılşırılmsı ve Bir

Detaylı

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:207-212 ABDOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Helikal BT de bolus izleme yöntemi kullan larak farkl eflik de er ve farkl enjeksiyon h zlar n n karaci er boyanmas

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı